Sunteți pe pagina 1din 4

10.01.

2013

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT Incheiat astzi . la I. PRTILE CONTRACTANTE 1.1. D .., domiciliat in str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de .. (ziua, luna, anul) in .. (localitatea) sector/judet , fiul lui si al , posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de... ., cod numeric personal .. n calitate de comodant, pe de o parte, si sau 1.1. D .., domiciliat in str. .. nr. , bloc ....., scara .., etaj , apartament ... judet/sector , nscut la data de .. (ziua, luna, anul) in .. (localitatea) sector/judet , fiul lui si al , posesorul buletinului (crtii) de identitate seria . nr. eliberat de... ., cod numeric personal .. n calitate de comodatar, pe de o parte, si 1.2. S.C. S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L. cu sediul social in . (localitatea), str. .. nr. . bloc ....., scara ., etaj , apartament .. judet/sector ... nregistrat la Oficiul Registrului Comertului , sub nr. . din .., cod fiscal nr. din ...., avnd contul nr. ., deschis la .., reprezentat de , cu functia de ..... in calitate de comodatar, pe de o parte, au convenit s ncheie prezentul contract de arendare, cu respectarea urmtoarelor clauze:
www.dsclex.ro/contracte/comodat.htm 1/4

10.01.2013

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Comodantul acord comodatarului, sub form de mprumut urmtoarele bunuri: . . 2.2. Bunurile prevzute la punctul 2.1. se acord de ctre comodant comodatarului pe termen de . ani/luni/zile, adica pe o perioada de la .. pn la .. n mod gratuit. III. OBLIGATIILE PRTILOR 3.1. Obligatiile comodatarului sunt urmtoarele: a) s conserve bunurile, adic s se ngrijeasca de ele ca un bun proprietar; b) s foloseasc bunurile conform destinatiei lor; c) s restituie bunurile la termenul stabilit prin prezentul contract comodantului, reprezentantului su ori mostenitorilor si. 3.2. Obligatiile comodantului sunt urmtoarele: a) s nu-l mpiedice pe comodatar s foloseasc bunurile pn la termenul stabilit; b) s restituie comodatarului eventualele cheltuieli efectuate pentru conservarea bunurilor; c) s plteasc despgubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostint comodatarului; IV. DURATA CONTRACTULUI 4.1. Prtile au convenit s ncheie prezentul contract de comodat pe termen de .. ani 4.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de , dat la care ncepe executarea contractului a crui durat se ncheie la data de . 4.3. Prin acordul prtilor, prezentul contract poate s nceteze si nainte de termen. V. NCETAREA CONTRACTULUI 5.1. Prezentul contract nceteaz de plin drept, fr a mai fi necesar interventia unui tribunal arbitrar/unei instante judectoresti, n cazul n care una dintre prti : - nu si execut una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. .n prezentul contract. - este declarat n stare de incapacitate de plti sau a fost declansat procedura de lichidare (faliment) nainte de nceperea executrii prezentului contract; - cesioneaz drepturile si obligatiile sale prevzute de prezentul contract fr acordul celeilalte prti;
www.dsclex.ro/contracte/comodat.htm 2/4

10.01.2013

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT

- si ncalc vreuna dintre obligatiile sale, dup ce a fost avertizat, printr-o notificare scris, de ctre cealalt parte, c o nou nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. sau n termen de zile de la data primirii notificrii prin care i s-a adus la cunostint c nu si-a executat ori si execut n mod necorespunztor oricare dintre obligatiile care i revin. 5.2. Partea care invoc o cauz de ncetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte prti, cu cel putin .. zile nainte de data la care ncetarea urmeaz s-si produc efectele. 5.3. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente ntre prtile contractante. 5.4. Prevederile prezentului (capitol, articol, alineat) nu nltur rspunderea prtii care n mod culpabil a cauzat ncetarea contractului. VI. CAZUL FORTUIT SAU DE FORTA MAJORA 6.1. Nici una dintre prtile contractante nu rspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea n mod necorespunztor - total sau partial - a oricrei obligatii care i revine n baza prezentului contract, dac neexecutarea san executarea necorespunztoare a obligatiei respective a fost cauzat de forta major, asa cum este definit de lege. 6.2. Partea care invoc forta major este obligat s notifice celeilalte prti, n termen de (zile, ore), producerea evenimentului si s ia toate rnsurile posibile n vederea limitrii consecintelor lui. 6.3. Dac n termen de (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu nceteaz, prtile au dreptul s-si notifice ncetarea de plin drept a prezentului contract fr ca vreuna dintre ele s pretind daune - interese. 6.4. Cazul fortuit sau de fort major exclude rspunderea comodatarului dac acesta nu a putut prevedea pericolul, dac nu a folosit bunurile contrar destinatiei si dac nu le-a restituit comodantului la termenul prevzut de prezentul contract. VII. NOTIFICRILE NTRE PRTI 7.1. n acceptiunea prtilor contractante, orice notificare adresat de una dintre acestea celeilalte este valabil ndeplinit dac va fi transmis la adresa /sediul prevzut n partea introductiv a prezentului contract. 7.2. n cazul n care notificarea se face pe cale postal, ea va fi transmis, prin scrisoare recomandat, cu confirmare de primire (A.R.) si se consider primit de destinatar la data mentionat de oficiul postal primitor pe aceast confirmare. 7.3. Dac confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se consider primit n prima zi lucrtoare dup ce a fost expediat. 7.4. Notificrile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre prti, dac nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalittile prevzute la alineatele precedente. VIII. LITIGII
www.dsclex.ro/contracte/comodat.htm 3/4

10.01.2013

CONTRACT DE IMPRUMUT DE FOLOSINTA - COMODAT

8.1. Prtile au convenit c toate nentelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori ncetarea acestuia s fie rezolvate pe cale amiabil de reprezentantii lor. 8.2. n cazul in care nu este posibil rezolvarea litigiilor pe cale amiabil, prtile se vor adresa instantelor judectoresti competente. IX. CLAUZE FINALE 9.1. Prezentul contract a fost ncheiat ntr-un singur exemplar care rmne la comodant. COMODANT COMODATAR

Copyright 1998-2012 DSC.NET All rights reserved.

www.dsclex.ro/contracte/comodat.htm

4/4