Sunteți pe pagina 1din 8

Revista Romn de Bioetic , vol. 6, nr.

1, ianuarie martie 2008

TRANSPLANTUL DE ORGANE N ROMNIA PERSPECTIVE ETICE


Liliana Duca* , Liliana Rogozea**, Alexandru B lescu***, Florin Leau****
Abstract Since the technological advance, the healing opportunities increased. Among these, the transplantation became one of the best treatments in functional failures of some human organs. The transplantation raised and rise ethical issues. The questionnaire in the paper brings on the spotlight the medical staffs attitudes and tendencies on the transplantation. The study was developed on Brasov city, Romania. Key words: transplantation, consent, bioethics. Introducere Afla i n permanen sub presiunea mass-media, a pacien ilor, a anturajului, a colegilor, mai ales n situa ia unor manevre discutabile precum transplantul de organe, membrii corpului medical din Romnia ncearc s -i creeze nite repere, care s le jaloneze ntreaga activitate.
*

Progresele ob inute n medicin au dus la dezvoltarea unei noi metode de tratament, destinat s salveze vie i: transplantul de organe. Dei este legiferat prin numeroase documente ce au fost adaptate i ameliorate n timp (The Human Tissue Act din 1961/2004, The Human Organ Transplants Act din 1989, ghiduri

Preparator universitar, Dr., Universitatea Transilvania Braov Profesor universitar, Dr. Universitatea Transilvania Braov, email: r_liliana@unitbv.ro *** ef lucr ri, Dr., Universitatea Transilvania Braov **** Asistent universitar, Drd., Universitatea Transilvania Braov
**

39

United Kingdom Transplant (UKT)) exist nc probleme majore legate pe de o parte pe lipsa acut a organelor i esuturilor pentru transplant, pe de alt parte de problemele morale i etice pe care ob inerea i alocarea acestora le ridic , probleme nc intens discutate i chiar mediatizate, mai ales n ara noastr , unde au ap rut adesea informa ii legate de un posibil trafic de organe. n acest context evaluarea modului n care este perceput transplantul de organe de c tre personalul medical sau de c tre viitorii profesioniti din medicin este un prim pas pentru crearea unor bune practici n domeniu. Obiectivele studiului sunt: 1. Evaluarea modului n care transplantul de organe este perceput din perspectiv etic ; 2. Aprecierea din perspectiv etic a posibilit ii de dezvoltare a unor noi resurse pentru transplant.

Modalitatea de evaluare Persoanele care au dorit s fie chestionate au fost rugate s aleag o variant de r spuns pentru fiecare din ntreb rile adresate. ntreb rile ca i variantele de r spuns au fost inspirate din problemele controversate ale eticii transplantului de organ. Analiza statistic a datelor S-a utilizat instrumentul software SPSS. Caracterizarea demografic a grupurilor s-a f cut prin statistica descriptiv univariat (medie, devia ie standard, coeficient de varia ie, eroare standard a mediei). Testul Chi-Square a fost utilizat pentru prelucrarea statistic a variabilelor categorice, iar pentru datele numerice s-a utilizat t-test/ANOVA. Diferen semnificativ statistic s-a considerat pentru p<0.05.

Material i metod Studiul este realizat pe baza sondajului de opinie ob inut printr-un chestionar cu 10 ntreb ri privind cele mai controversate probleme etice ale transplantului, fiecare ntrebare cu 4 variante de r spuns prestabilit (r spunsul a fost reprezentat prin alegerea unei variante). Popula ia int c reia se adreseaz chestionarul: cadre medicale (medici i asisten i medicali) n cadrul Spitalului Jude ean clinic de Urgen Braov i studen i ai Facult ii de Medicin Braov. Studiu a fost efectuat n perioada 15 ianuarie -15 februarie 2008. Evaluarea grupului de studiu Evaluarea demografic la includere a cuprins vrsta, sexul i aria de activitate.

Rezultate 124 persoane au acceptat s r spund la chestionarul de mai sus. Din acestea: 24 (19.35%) medici, 30 (24.19%) asisten i medicali, 70 (56.45%) studen i la medicin general anul IV. Vrsta medie a grupului evaluat 29.93 8 ani, sex ratio (masculuin/feminin) = 21 (16.93%)/ 103 (83.06%). Din totalul persoanelor evaluate prin chestionar 70 (56.45%) studen i, 30 (24.19%) asisten i medicali i 24 (19.35%) medici. Vrsta medie n cele trei grupuri evaluate: studen i 23.374.5 ani, medici 35.8311.7 ani, asisten i medicali 30.67.8 ani. (tabel 1) Raporturile sexelor n grupele evaluate sunt redate n tabelul nr.1

40

Tabel 1: Sex ratio (raportul sexelor) n grupele evaluate


CARACTERIZAREA GRUPULUI CHESTIONAT Vrst medie(ani) Total persoane chestionate Studen i Medici Asisten i medicali 70 (56.45%) 24 (19.35%) 30 (24.19%) 23.374.5 35.8311.7 30.67.8 11(15.71%)/59(84.28%) 8(33.33%)/16(66.66%) 2(6.66%)/28(93.33%) 124 29.938 Sex ratio (masc/fem) 21(16.93%)/103(83.06%)

Reparti ia pe specialit i a medicilor care au acceptat s r spund la chestionar a fost: medicin intern 7 (29,16%),

cardiologie 9 (37,5%), gastroenterologie 2 (8,33%), alergologie imunologie clinic 3 (12,5%), hematologie 3 (12,5%).

Rezultatele chestionarului efectuat, global pe grupul evaluat Tabel 2: Rezultatele chestionarului


NTREBAREA 1. VARIANTA A 84 (67.74%) p<0.001 fa de b,c,d 102 (82.25%) (p<0.001 fa b,c,d) 31 (25%) p<0.01 fa de d 27 (21.77%) (p<0.05 fa de c) 61 (49.19%) (p<0.001fa de b,c,d) 77 (62.09%) (p<0.001 fa de b,c,d) 27 (21.77%) (p<0.01 fa de b) 39 (31.45%) (p<0.001 fa de c) 49 (39.51%) (p<0.05 fa de b, <0.001 fa de c,d) 9 (7.25%) VARIANTA B 12 (9.67%) p<0.05 fa de c 2(1.61%) VARIANTA C 4 (3.22%) VARIANTA D 24 (19.35%) p<0.05 fa de b, <0.001 fa de c 4 (3.22%)

2.

16 (12.9%) p<0.001 fa de d,b 20 (16.12%)

3.

4. 5.

61 (49.19%) (p<0.001 fa de a,c,d) 23 (18.54%) 25 (20.83%) (p<0.001 fa a de c) 15 (12.09%)

12 (9.67%)

15(12.09%) 4 (3.22%)

59 (47.58%) p<0.001 fa de a,b,c 34 (27.41%) (p<0.001 fa de c) 16 (12.9%)

6.

16 (12.9%)

7. 8.

9 (7.25%) 35(28.22%) (p<0.01 fa de c) 33 (26.61%) p<0.05 fa de d 26 (20.96%) (p<0.001 fa de a)

60 (48.38%) (p<0.001 fa de a,b,d) 17 (13.7%)

9.

24 (19.35%)

28 (22.58%) (p<0.001 fa de b) 33(26.61%) (p>0.05% fa de c) 18 (14.51%)

10.

37 (29.83%) (p<0.001 fa de a)

52 (41.93%) (p<0.001 fa de a,b; <0.05 fa de c)

41

Rezultate chestionar
120 p<0.001 p<0.001 80 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 p<0.001 60 40 p<0.001

100

Varianta Varianta Varianta Varianta

A B C D

20 0

10

Fig. 1. Rezultate chestionar, reprezentate graphic

Pentru o analiz mai detailat a chestionarului fiecare ntrebare v-a fi analizat din perspectiva r spunsului global i particular pe cele trei grupuri evaluate. ntrebarea 1. A i fi de acord ca cineva drag s devin donator de organe? a. desigur, dac acea persoan ia exprimat dorin a n acest sens ; b. da, chiar dac nu a dorit acest lucru ntruct consider acest lucru o mare binefacere ; c. da, dac asta ar aduce un beneficiu material urmailor; d. nu, decizia de a dona organele este personal . Global 84 (67.74%) din cei evalua i, semnificativ statistic fa de varianta b, c, d (p<0.001) au fost de acord c o persoan apropiat s devin donatoare de organe dac acea persoan i-a exprimat dorin a n acest sens, se adaug acceptul a nc 12 (9.67%) persoane ntruct consider acest lucru o mare binefacere i 4 (3.22%) dac asta ar aduce un beneficiu material urmailor. La polul opus au r spuns negativ 24 (19.35%) considernd donarea de organe o decizie

personal (p<0.05 fa de varianta b, p<0.001 fa de varianta c) Medicii au ales preponderent varianta a 18 (75%) semnificativ statistic (p<0.001), la fel i studen ii la medicin 56(80%), p<0.001 n timp ce asistentele medicale au optat pentru varianta d n propor ie de 50%, semnificativ statistic n acest grup fa de variantele b, c p<0.01 dar i fa de variantele alese de celelalte dou grupuri (p<0.05 fa de varianta aleas de medici i 0.001 fa de studen i) (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 2. Dar dvs. a-ti accepta s v dona i organele ? a. da, este foarte important s po i salva vie i ; b. da, dac asta mi-ar aduce beneficii materiale mie n timpul vie ii sau ulterior familiei mele; c. nu, nu sunt de acord s mi mpart esuturile i organele ; d. nu, donarea de organe nu este o obliga ie uman comun . ntr-o majoritate semnificativ statistic 102(82.25%) p<0.001 persoanele evaluate au fost de acord s doneze propriile organe din perspectiva binefacerii doar 1.61% acceptnd beneficii

42

materiale n acest sens, doar 16% nefiind de acord. Acceptul de a dona organe a fost n propor ie de >80% att n grupul medicilor ct i studen ilor, de peste 60% n grupul asisten ilor medicali unde deci observ m o propor ie de 33.33% de refuz (semnificativ statistic p<0.01 fa de studen i) mai ales privind din perspectiva faptului c corpul uman nu e un bun comun. 2.85% din studen i apreciaz beneficiul material ob inut din transplant. (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 3. Considera i suficient definirea mor ii prin moartea creierului astfel fiind posibil recoltarea de organe ? a. da, dup oprirea func iilor creierului toate celelalte organe i vor nceta func ia; b. da, cu pierderea func iei creierului se asociaz pierderea permanent a st rii de contien deci func ia celorlalte organe nu mai este justificat deci pot fi transplantate; c. nu, ntruct celelalte func ii pot fi men inute artificial deci corpul este nc viu; d. nu, dac celelalte func ii exist organismul trebuie men inut ntreg pn nceteaz toate func iile. Aproape 75% dintre cei evalua i au considerat defini ia mor ii explicit i suficient pentru a permite prelevarea de organe. Medicii au considerat suficient defini ia n procent de 100%, studen ii peste 70%, majoritatea (semnificativ statistic fa de asisten ii medicali p<0.005) considernd c pierderea st rii de contien nu mai justific func ionarea celorlalte organe. 40% din asisten ii medicali (semnificativ statistic fa de medici i studen i) consider c ntruct exist posibilitatea men inerii artificiale a func iilor organismul trebuie

men inut ca un tot unitar pn la ncetarea tuturor func iilor. (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 4. Considera i etic aprobarea prin lege a consim mntul prezumat n Romnia? (nseamn c dac o persoan nu i-a exprimat n cursul vie ii dezacordul cu privire la donarea de organe pentru transplant, atunci aceste organe pot fi prelevate f r a se mai solicita acordul familiei.) a. da, n acest fel ar crete substan ial num rul de donatori; b. sunt mul i oameni care ar dori s fie de folos n acest sens, dar nu tiu cum pot proceda ; c. nu, corpul unei persoane nu este un bun public ; d. nu, ntruct decizia de a dona este una personal , exprimat de o persoan competent sau de o alt persoan apropiat pacientului. Introducerea consim mntului prezumat a fost dezaprobat de 60% din persoanele evaluate, semnificativ statistic fa de acceptul acestei legi, majoritatea considernd esen ial acordul personal sau al familiei. Diferen iat constat m o diferen semnificativ statistic ntre opiniile medicilor acetia fiind prepoderent de acord cu introducerea consim mntului prezumat privind aceasta mai ales ca o solu ie pentru creterea num rului de donatori, studen ii sau mp r it n dou grupuri 42% fiind de acord iar 58% dezaprobnd o astfel de legiferare. La polul opus, asisten ii medicali care dezaprob o astfel de lege n propor ie de 73% pornind de la observa ia c decizia de a dona organele poate apar ine persoanei sau familiei. (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 5. Cui ar trebui s i se acorde prioritate dac transplantul este posibil, dar nc nu exist organe disponibile? a. persoanelor mai tinere fa de vrstnici;

43

b. persoanelor cu anse mai mici de supravie uire afla i n stare critic ; c. persoanelor care ei nii au acceptat ca post mortem s devin donatori; d. este mai bine s se respecte cu stricte e ordinea de pe lista de ateptare. La evaluarea global 49.19% din intervieva i (p<0.001) au considerat c vrsta tn r este criteriul important de apreciere a priorit ii pentru transplant, 27% opteaz pentru men inerea ordinii de pe lista de ateptare iar 21% dau prioritate cazurilor mai grave. Doar 3% apreciaz acordul de a oferi organe la rndul lor. Studen ii i asistentele au apreciat preponderent criteriul vrst n acordarea priorit ii n timp ce medicii au optat semnificativ statistic fa de celelalte dou grupuri pentru respectarea cu stricte e a listei de ateptare. (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 6. Considera i moral ob inerea de esuturi i organe de la persoane aflate n via ? a. da, dac persoana respectiv este de acord; b. da, dac se face pentru o persoan apropiat genetic; c. nu, ntruct poate periclita via a persoanei respective; d. nu, dac se face pentru beneficii materiale. Global r spunsul la aceast ntrebare a fost favorabil semnificativ statistic (p<0.001) mai ales dac persoana respectiv e de acord avnd mai pu in importan gradul de rudenie (12.09%). Comparativ, pe cele trei grupuri medicii i studen ii la medicin au fost de acord cu ob inerea de organe i esuturi de la persoane n via , n timp ce cadrele medii nu au fost de acord (semnificativ fa de medici). (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 7. Vnzarea de organe este justificabil din perspectiv etic ?
44

a. da, dac o persoan accept acest schimb de ce nu?; b. da, orice justific salvarea unei vie i; c. nu, o fiin uman nu poate fi vndut ; d. nu, n acest fel doar persoanele bogate ar beneficia de transplant. Privind vnzarea organelor r spunsul a fost concordant cu legisla ia n vigoare i anume negativ n propor ie de peste 70%, semnificativ statistic (p<0.001). Medicii au optat n propor ie de 41.66% pentru vnzare n condi iile n care donorul accept schimbul (semnificativ statistic fa de studen i p<0.01) ns predomin n toate cele trei grupuri ideea de respingere a unui astfel de schimb, o fiin uman neputnd constitui obiectul unei tranzac ii. (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 8. Este moral utilizarea terapeutic a esuturilor recoltate de la embrioni umani? a. da, cel mai important este salvarea unei vie i; b. da, ntruct esuturile de la embrioni au propriet i ce le permit o gam larg de utiliz ri ; c. nu, ntruct se folosesc un num r mare de fetui avorta i d. nu, este imoral s ob ii esuturi prin sacrificarea unor vie i Utilizarea de esuturi recoltate de la embrioni umani a fost acceptat de aproximativ 60% din cei intervieva i (p<0.01 fa de varianta c) n timp ce 26.61% consider c nu pot accepta astfel sacrificarea unor vie i. Acceptarea acestei surse s-a f cut preponderent n grupul medicilor i studen ilor (p<0.001 fa de cadrele medii) mai ales din considerentul propriet ilor pe care le au aceste esuturi n timp ce asisten ii medicali resping aceast

procedur din ambele considerente (num r mare de fetui ,sacrificarea unor vie i). (tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 9. Considera i xenotransplantul (de la animale) ca fiind o solu ie? a. da, dac se realizeaz de la specii foarte apropiate genetic cu rezultate optime; b. da, n acest fel ar crete semnificativ num rul de transplanturi ; c. nu, nu este etic s creti animalele ca surs de organe ; d. nu, exist riscul ca s introducem la om patogenie animal ; Global, r spunsul a fost n favoarea utiliz rii xenotransplantului n condi iile n care se face de la specii apropiate genetic (39.51%) p<0.005 fa de varianta b, p<0.001 fa de r spunsul c, d iar 26.61% au apreciat faptul c astfel ar crete semnificativ num rul de transplante. Doar 19 % au considerat xenotransplantul ne-etic iar 14.51% au fost ngrijora i de introducerea de patogenie animal la om. Separat pe grupuri constat m c medicii au ales n propor ie de 75%, semnificativ statistic (p<0.05/S, p<0.001AM) utilizarea xenotransplantului de la specii apropiate genetic de asemenea studen ii au optat preponderent pentru aceast variant (44.28%) - semnificativ statistic fa de cadrele medii (p<0.001) n timp ce 46.66% din acestea au apreciat xenotransplantul ca ne-etic (p<0.001 fa de medici i studen i) i 26.66% au

subliniat riscul de introducere de patogenie animal la om. ((tabelul 2, fig. nr. 1) ntrebarea 10. Este moral clonarea uman cu scopul de a preleva esuturi i organe? a. da, n acest fel ar crete semnificativ posibilitatea de transplant; b. da, dac procesul ar putea fi controlat doar n aceasta direc ie; c. nu, nu este moral crearea n acest scop de fiin e umane; d. nu, nu este etic i cretinete s creem n acest fel fiin e umane. La aceast ntrebare balan a a nclinat favorabil spre respingerea posibilit ii de clonare pe de o parte fiind imoral crearea unor fiin e n acest scop (29.83%- semnificativ statistic p<0.001 fa de varianta a) pe de alt parte nefiind cretinete i etic crearea de fiin e umane n acest fel (41.93% semnificativ statistic p<0.001 fa de a, b,<0.05 fa de varianta c). Totui un procent de 20.96% accept clonarea cu condi ia ca procesul s fie controlat doar n aceast direc ie - la evaluarea pe grupuri studen ii fiind cei care aprob aceast posibilitate n procent de 30% (p<0.05 fa a de medici). Medicii resping aceast posibilitate preponderent pe criterii morale (66.66% p<0.01 fa de studen i i cadre medii) n timp ce cadrele medii dezaprob preponderent aspectul ne-etic/cretin al problemei (60%p<0.05/medici) (tabelul 2, fig. nr. 1)

Discu ii: Majoritatea persoanelor evaluate au fost de acord s accepte donarea organelor persoanelor dragi ceea ce poate fi ceea ce este n acord cu utilitarianismul n mod evident consecin ele acestei decizii fiind bune dar contravine principiului autonomiei persoanei, decizia
1.

e a dona propriile organe trebuind s apar in fiec rui individ n aceast situa ie. 2. Acceptul majorit ii de a dona organele concord din nou cu utilitarianismul, ideea de a face bine f r beneficii ulterioare apropriindu-ne chiar

45

de teoria virtu ii. i totui principiul autonomiei este prezent i nu poate fi neglijat dar se isc evident un conflict. 3. Concordant cu defini ia legal a mor ii majoritatea au acceptat conceptul de moarte cerebral ca echivalent al decesului; se men in ns dileme etice legate de continuarea func ion rii celorlalte organe i ntruct celelalte func ii pot fi men inute artificial corpul poate fi considerat viu. Poate fi astfel imoral, necretinesc s curm m astfel evolu ia lucrurilor. 4. Contrar cu rezultatelor unui sondaj de opinie efectuat n Romnia n aprilie 2007 conform c ruia persoanele evaluate erau de acord cu introducerea consim mntului prezumat chestionarul actual respinge o asemenea legiferare la evaluarea global . Totui rezultatele sunt discordante ntre grupuri medicii fiind preonderent de acord, cadrele medii resping aceast posibilitate dominant. 5. Dilema etic legat de prioritatea la transplant este prezent i n evaluarea de fa , persoanele mai tinere au ales prioritar vrsta tn r , apoi ca prioritate starea critic i n conform cu legisla ia actual se opteaz pentru respectarea ordinii de pe lista de Bibliografie:

ateptare. Nu este adoptat cu uurin criteriul acceptului don rii de organe probabil pentru c n aceast dilem domin principiul autonomiei n timp ce binefacerea sau utilitarianismul nu sunt acceptate. 6. Colectarea de organe de la donori vii este legiferat actual fiind permis ntre persoanele nrudite genetic; chestionarul de fa indic aprobarea acestui fapt contnd mai pu in gradul de rudenie dac exist acceptul donorului. 7. R mne controversat ob inerea acestor organe contra cost n condi iile n care nu este etic s stabilim un pre pentru o fiin uman dar totui se practic n anumite ri creind discrepan ntre posibilit ile de ob inere a organelor. 8. n condi iile n care necesarul de transplant crete se impune ob inerea unor noi resurse, n acest sens s-a dezvoltat utilizarea de esuturi de la embrioni umani cu mare aplicabilitate dat fiind lipsa expresiei complexului major de histocompatibilitate. Aceast resurs a fost rapid asimilat , rezultatele chestionarului de fa concordnd cu acceptul n lumea medicala mai ales c opinia n acest sens apar ine preponderent medicilor i viitorilor medici.

[1] Amarakone K., Panesar S, Ethics and Human Science, Elsevier Mosby, Edinburgh, 2006 [2] Ast r stoae V., Transplantul de organe: consim mntul prezumat - ntre utilitate i
etic medical , Via a Medical , nr.17 (903), an XIX, pg. 5, 27.04.2007;

[3] English V, Sommerville A, Presumed consent for transplantation: a dead issue after
Alder Hey?, J. Med Ethics, vol. 29, pg. 147-152, 2003;

[4] Ghi escu T, Etica medical , Ed. Impex Speran a, Bucureti, pg. 192, 1992; [5] Gillon R.. Ethics needs principlesfour can encompass the restand respect for
autonomy should be "first among equals", Med Ethics, vol. 29, pg. 307-312, 2003;

[6] Giovanni Berlinguer, Bioethics, health, and inequality, The Lancet, London, Sep. 18-Sep
24, vol. 364, Iss. 9439, pg. 1086-1092, 2004;

[7] Harris J., Consent and end of life decisions. J. Med. Ethics, vol. 29, pg. 10-15, 2003; [8] Hope T., S vulescu J., Hendrick Judith, Medical Etichs and Law the core curriculum, Churchill,
Livingstone, 2003;

[9] Machin V., Medicolegal Pocketbook, Churchill Livingstone, 2003; [10] Moldovan A. T., Tratat de drept Medical, Ed. All, Bucureti, 2002. 46