Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul na ional de Evaluare i Examinare

EXAMENUL DE BACALAUREAT - 2007 Prob scris de limba i literatura romn PROBA A Varianta 19 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Subiectul I (40 de puncte) Scrie, pe foaia de examen, r spunsul la fiecare dintre urm toarele cerin e, cu privire la textul de mai jos: Hipnotizat de-adnca i limpedea lumin A bolilor destinse deasupra lui, ar vrea S sfarme zenitul* i-nnebunit s bea, Prin mii de crengi crispate, licoarea opalin*. Nici vlurile nopii, nici umeda perdea De nouri, nu-i gonete imaginea senin: De-un strlucit albastru viziunea lui e plin, Orict de multe neguri n juru-i vor cdea... Dar cnd augusta toamn din nou l nfoar n tonuri de crepuscul, cnd toamna prinde iar Sub casca lui de frunze un rod mbelugat, Atunci, intrnd n simpla, obteasca armonie Cu tot ce-l limiteaz i-l leag, mpcat, n toamna lui, copacul se-nclin ctre glie. (Ion Barbu, Copacul)
*zenit, s.n. punct de intersec ie al verticalei locului cu sfera cereasc *opalin, adj. care are culoarea l ptoas i reflexele caracteristice ale opalului

1. Men ioneaz cte un antonim pentru sensul din text al fiec ruia dintre urm toarele cuvinte: crispate, str lucit, nf oar , mbel ugat. 2. Explic rolul a patru semne de punctua ie din strofa a doua. 3. Alc tuie te cte un enun n care cuvintele neguri i nouri s aib sens conotativ. 4. Transcrie doi termeni care apar in cmpului semantic al cuvntului creang . 5. Transcrie, din text, dou structuri lexicale care con in imagini artistice ale copacului. 6. Explic semnifica ia unei figuri de stil identificate n prima strof a poezie. 7. Ilustreaz conceptul opera ional lirism obiectiv, cu ajutorul a dou caracteristici prezente n text. 8. Comenteaz , n 6 - 10 rnduri, ultimele dou strofe ale poeziei, prin eviden ierea rela iei dintre ideea poetic i mijloacele artistice. 9. Prezint semnifica ia titlului, n rela ie cu textul poeziei date. 10. Motiveaz , prin eviden ierea a dou tr s turi existente n text, prezen a descrierii n poezie. Subiectul al II lea (20 de puncte)

Scrie un text de tip argumentativ, de 15-20 de rnduri, despre familie, pornind de la urm toarea afirma ie: ,,La toate popoarele civilizate viaa de familie este baza ordinii sociale i de stat. (Valeriu Brani te) Aten ie! n elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: s respec i construc ia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor n scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate acestuia; 4 puncte - s ai con inutul i structura adecvate argument rii: formularea ipotezei/ a propriei opinii fa de afirma ia dat ; enun area i dezvoltarea corespunz toare a dou argumente adecvate ipotezei; formularea unei concluzii pertinente; 12 puncte - s respec i normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie i de punctua ie). 4 puncte Not ! Punctajul pentru redactare se acord numai dac r spunsul respect limita minim de spa iu precizat .

Proba scris de limba i literatura romn


Varianta 19

4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educa iei i Cercet rii Serviciul na ional de Evaluare i Examinare

Subiectul al III lea (30 de puncte) Scrie un eseu, de 2 - 3 pagini, n care s prezin i evoluia unui personaj de inspiraie istoric, prin referire la o oper epic sau dramatic studiat . n elaborarea eseului, vei avea n vedere urm toarele repere: - eviden ierea statutului ini ial i a tipului uman reprezentat de personajul ales; - relevarea argumentat a patru tr s turi ale personajului ales, eviden iate n raport cu evolu ia conflictului; - ilustrarea a dou modalit i/ procedee de caracterizare a personajului ales, prin secven e semnificative sau citate comentate; - prezentarea rela iilor dintre personajul ales i alte dou personaje, din perspectiva statutului lor social, psihologic, moral etc. Not ! Ordinea integr rii reperelor n cuprinsul lucr rii este la alegere. Pentru con inutul eseului, vei primi 16 puncte (cte 4 puncte pentru fiecare cerin / reper); pentru redactarea eseului, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor n scris 3 puncte; utilizarea limbii literare 3 puncte; abiliti de analiz i de argumentare 3 puncte; ortografia 2 puncte; punctuaia 2 puncte; aezare n pagin, lizibilitatea 1 punct). n vederea acord rii punctajului pentru redactare, eseul trebuie s aib minimum 2 pagini.

Proba scris de limba i literatura romn


Varianta 19