Sunteți pe pagina 1din 128

Serghei Nikolaevici

Lazarev KARMEI

DIAGNOSTICAREA

PRINCIPII
DE VINDECARE
~
Traducere din limba rusa
VALENTINA RO~CA

tt:
Editura DHARANA Bucureti

a.

"Inainte de lectura acestei carp ar fi bine sa lasap d~oparte orice suparare pe Dumnezeu, pe parinp, pe lumea inconjuriitoare, pe dumneavoastrii in~iva ~i pe destin" s. N. Lazarev

JIA3APEB C. H.
)..(UarnOCTUKa KapMbI. KHUfa ;:IeC>lTaJI. llpaAaJ!JKeHUe CaHKT-lleTep6ypr,2005

Copyright

@ 2005 by S. N. Lazarev Copyright @ 2005 by ROVIMED TRADING Multiplicarea~i / sau distribuirea prezentului

CUVANT
S.R.L. volum sau a unor

INAINTE

Toate drepturile rezervate pemru Romania ~i Republica Moldova. fragmente din acesta prin orice mijloace (prezente sau viitoare) este interzisa fiira'acceptul scris ROVIMED TRADING S.R.L. Drepturile de distributie in strainatate apartin in exclusivitate. EDITURA DHARANA

Str. Sfanta Ecaterina m.I5 sect.4 OP53 Bucuresti, cod 040155 Tel: 021-337 24 24; e-mail: busuioc@pcnet.ro Coperta colec(iei:
.

Menirea principala a oricarei ~tiinte este asigurarea ecesitatilor corpului uman ~i a con~tiintei acestuia. Scopul . rincipal al oricarei religii este asigurarea necesitatilor spiritului uman ~i a subcon~tientului acestuia. Universul este unitar in timp ~i spatiu. Orice obiect dar cu atat mai mult 0 fiinta poarta in sine informatia despre treptele evolutiei sale din momentul aparitiei Universului. La om ~i la animaIe, incepand Cll aparitia primei forme de viata unicelulara apoi a plantelor etc., aceasta informatie este codificata genetic. Mai mult dedit atat, in subcon~tientul nostru exista informaria nu numai despre trecutul dar ~i des pre viitorul Universului. Aceasta informatie este incomensurabil mai multa decat cea des pre con~tiinta noastra ~i inveli~ul fizic, des pre durata existentei care este minuscula.

Mihai

Marinescu

Tehnoredactare:

Adrian Goran

Descrierea CIP a Bibliotecii Nationale a Romaniei LAZAREV SERGE! NIKOLAEVlt . Dia~nosticarea karmei : principii de vindecare : DOl provocari, noi rispunsuri / Ser~hei Nikolaevici Lazarev ; trad.: Valentina Ro~ca. - Bucure11tt Dharana. 2005 : ISBN 973-86957-4-0
I. Ro~ca, Valentina (trad.)

t59.961

Concluzia

este

simpla.

Fara

0 conceptie

religioasa

dezvoltata despre lume, la baza careia sa stea prioritatea univoca a iubirii ~i a moralitatii fata de celelalte valori umane, este imposibila supravietuirea oricarei civilizatii. Aceasta inseamna aspiratia continua catre Dumnezeu, Creatorul Universului ~i intarirea permanenta a unitatii cu El. Respectarea postulatelor religioase nu inlocuie~te, insa, incercarile personale c': aspiratie catre Dumnezeu. Un copil mic are nevoie de sustinerea parintilor ca sa poata sa mearga ~i sa vorbeasca. Apoi, el trebuie sa invete sa faca totul de unul singur. Eu am vorbit, in carlile mele, despre incercarile de a cunoa~te Divinul din noi. Am incercat sa abordez ~i acele domenii in care sunt un diletant, dar, con~tientizand aceasta, voi continua, totu~i, sa incerc. Sper ca dezvoltarea ulterioara ma va conduce spre intelegerea corecta. De aceea, este bine ca tot ce am scris sa fie perceput ca 0 experienta personala ~i nicidecum ca ni~te recomandari concrete. Un profesor a fost intrebat: "Care este lucrul cel mai important in munca dumneavoastra de pedagog?" Raspunsui a fost urmatorul: "Principalul este sa inveti studentul cum sa lucreze cu informatia, sa foloseasca in mod corect cuno~tintele acumulate, nu sa dai cuno~tinte." In aceasta carte propun cateva variante personale de percepere a unei probleme oarecare. Pentru a intelege ceva eu am nevoie de cateva sute de variante de abordare a problemei. In cartile mele anterioare am propus ca rezultat

final 0 singura varianta. Astazi vin cu cateva variante fiindca orice concluzie po ate fi supusa unei dezvoltari ulterioare, adica sa se schimbe. In logica umana nimic nu este in stagnare deoarece nimic din ce este omenesc nu este ve~nic. Esenta' oricarei vindecari este schimbarea omului, ~i in primul rand, schimbarea modului de a gandi, a conceptiei lui despre lume ~i nu a alimentatiei sau a modului de viata Activitatea mea a devenit ceva asemanator cu ~edintele din Moscova ~i Peterburg. Ziua intiii - informatie generala. Ziua a doua - informatie con creta. De aceea am decis sa scriu aceasta carte iar in urmatoarea sa ofer mai mult spatiu intrebarilor practice. Sper ca aceste carti sa ajute cititorii sa-~i schimbe benefic spiritul, sufletul ~i trupul.

PARTEA

Intrebarea unei eleve: - Cum sa procedezi ~i care ar trebui sa fie atitudinea daca nu vrei sa fad ceva, dar e~ti obligat?"

sa omoare 0 pisica sau sa fure de dragul distractiei trebuie sa se opuna. Daca nu yom apara iubirea din suflet chiar printr-un comportament exterior destul de dur, yom deveni in interiorul nostru robii altora ~i va suferi sufletul nostru, sanatatea noastra ~i soarta noastra. Hristos I-a alungat din templu pe cei care faceau comer!, ~i a facut acest lucru pentru salvarea sufletului. Divinul din om nu trebuie sa se contopeasca cu viata, con~tiinta ~i dorintele lui ~i atunci el va simti deosebirea dintre umilinta trupului, umilinta sufletului ~i umilinta divinului ~i nu va deveni un rob care Ii ura~te pe toti sau un stapan care Ii umile~te ~i-i dispretuie~te pe toti. De aceea, in cazul oricarei umilinte este important sa pastram Divinul in sufletul nostru. Nu va inraiti dar, in acela~i timp, nu permiteti sa vi se distruga moralitatea.

- Deseori

sunt intrebat

care este deosebirea

dintre

man-

drie ~i trufie? Comportamentul omului mandru ii apara sufletul. Comportamentul omului trufa~ ii umile~te pe altii. Comunicarea cu oamenii este un compromis. Pentru a-I intelege pe eel de alaturi trebuie sa-ti lezezi intr-o masura oarecare interesele personale. Daca ne sunt lezate doar dorintele noastre sau ambitiile, putem sa ne supunem unui alt om. Daca suntem obligati sa savar~im 0 fapta imorala care omoara iubirea din suflet, trebuie sa ripostam. Daca, de exemplu, prietenii 11 invita pe un baiat sa joace fotbal iar acesta nu vrea, este admisibil ca acesta sa se invinga pe sine de dragul intereselor maj,oritatii dar daca ace~tia II obliga 10

sa procedam ca sa scapam de frica de inaltime? Aproape ca imi pierd cuno~tinta daca imi imaginez doar marginea acoperi~ului pe care a~ sta. Frica progreseaza.
de inaltime este frica pentru viata ~i pentru viitor. Problemele sexuale ies la suprafata con~tiintei noastre sub forma de frica, supiirare, gelozie. Daca nu ~tim sa-l iubim pe eel de langa noi, adica iubirea noastra este determinata de conditii, eerinte iar ulterior de suparari, gelozie, condamnare, atunci acestea intensifica ata~amentul nostru de bazele vietii: instinctul sexual, omul iubit, copiii, fami- Frica

- Cum

11

a. Cu dit mai mult reprimam iubirea din suflet eu atat mai .utina energie avem ~i eu atat mai mult ere~te dependenta Ie lumea Ineonjuratoare. Cre!;ite, totodata, ~i friea de a pier.

dependenta noastra fatii de lume. Regulile Ie respectam.

sunt simple - sa

Ie eeva din toate astea.

Asemenea oameni se tern de Inaltime, singuratate, Intu. nerie, la vederea sangelui pot sa-~i piarda euno!;itinta. Multi dintre ei devin vegetarieni fiindea, din punet de vedere psihologie, nu pot sa suporte moartea animalului. Moartea rudelor ~i a oamenilor apropiati poate fi pentru ei un stres de neInvins, deoareee punetul de reper din subeon!;itientul lor este stramutat de la iubirea Divina la iubirea umana. Care este ie~irea din aeeasta situatie? In primul rand sa ne i'nvatam sa iubim. Daca v-a suparat persoana iubita, eontinuati sa-l iubiti ca pe un frate. Daca nu puteti, iubiti-l ca pe un fiu. Daea nu reu~iti, iubiti-l ca pe un parinte. Aceasta va va ajuta sa va pastrati legatura cu Dumnezeu. Apoi sa va Indepiirtati de fericirea umana. Trebuie sa te Indepartezi In interior de omul eel mai apropiat, fiindcii unitatea totala poate fi doar eu CreatoruI. Suflete~te, nu trebuie sa te ata~ezi de nimie. Inca eeva. Dependenta noastra este intensifieata ~i de hrana. De aeeea abtinerea periodic a de la mane are ajuta sufletul sa reduea din ata~amentul sau fata de lume. Consumatorul este dependent iar cel care diiruie~te este liber. Cu cat mai mult daruim (nu este obligatoriu sa daruim bani, ci ealdura sufleteasca, atentie, grija fata de eineva) eu atat mai mult cre~te energia noastra ~i cu atat mai mica este

- De ce cand ma concentrez Dumnezeu fncep sa plang?

gandindu-ma

la

oricarei fiinte depinde de genotipul sau ~i de structurile de camp In care e continuta informatia chiar dupa moartea trupului. La 0 schimbare radicala a forme lor eontinutul trebuie sa fie stabil, In caz contrar nu va exista dezvoltare, intervine moartea. Sa admitem ca cu cat este mai puternic sufletul unui om cu atat este mai mare vitalitatea trupului sau; cu cat este mai puternica distrugerea exterioara, eu atat este mai putemica aspiratia catre centrul de stabilitate. In Univers, punctul suprem de stabilitate este ceea ce nu se distruge niciodata indiferent de timp. Acesta este Creatorul Universului. A~adar, pentru dezvoltarea oricarui obiect din Univers este necesara sustinerea stabilitatii componentei informationale. Acest lucru este imposibil fara eoncentrarea asupra cauzei primare. Vorbind Intr-un limbaj mai simplu, fara aspiratie interioara catre Dumnezeu dezvoltarea oricarei fiinte va fi limitata extrem de dur ~i va duce spre moart~. Cand omul moare, se declan!;ieaza automat mecanismul salvarii sufletului care se exprima printr-o aspiratie evidenta sau incon!;itienta catre Dumnezeu ~i care este Insotita de diferite imagini, aceasta depinzand de nivelul de dezvoltare

- Subcon~tientul

..,. 12 13

al omului. Oar nu numai in caz de moarte dar ~i in cazul oridirei pierderi, a pierderii legaturii cu lumea inconjuratoare, se include de asemenea acest mecanism ~i functioneaza pentru salvarea omului. El poate fi atat stopat, cat ~i intensificat. Inca din antichitate oamenii au observat ~i au explicat acest fenomen. Daca poti sa daruie~ti nesilit de nimeni, nu sa accepti pur ~i simplu pierderea ceva ci sa

0 provoci tu insuti, acest fenomen imbunatate~te destinul ~i sanatatea. A aparut notiunea de jertfa care a devenit unul dintre principalele postulate religioase inca in timpurile imemoriale. Deseori, in timpul ~edintelor primesc scrisorele de la unele marne; cu urmatorul continut: ,In timp ce ma aflam ta una dintre conferintele dumneavoastra, copilul meu, care se afla acasa, a inceput sa vomite, sa aiba diaree ~i i-a crescut, bruse, temperatura." Explicatia este ca, la un nivel subtil,
intre mama incepe mama ,~. ~i "copil exista spre intensa 0 legatura iubirea care foarte stransa. ata~amentul partile sale, Daca ~i 0 sa se orienteaza 0 curatire de Dumnezeu, la copil

- Toti acei care sufera de 0 orientare sexuaBi anormala au probleme serioase in sfera sexualii a subcon~tientului. Am vazutca toti oamenii care au venit la ~edintele mele cu aceasta problema au 0 intoleranta totala la boala, stres in relatia cu omul iubit. Pentru ca sa apara copiij, boala care purifica sufletul trebuie sa fie mult mai puternica decat cea pe care 0 prime~te in timpul vietii. Intoleranta purificarii provoaca explozia agresivitatii ~i alte distrugeri. In primele etape sufera trupuI, apar bolile fizice ~i neplaceri ale destinului. Daca dependenta de fericirea umana este mai puternica, sufera spiritul, con~tiinta. Pot sa apara bolile psihice. In cazul intolerantei totale incepe sa se distruga sufletul, adica se schimba orientarea sexuala. Subcon~tientul refuza continuarea vietii ~i concomitent reduce continuitatea vietii ~i miq;oreaza durerea necesara pentru purificarea sufletului. Aceasta 11 ajuta pe individ sa supravietuiasca, raman 1nsa putine ~anse pentru supravietuirea societatii. Aceste probleme sunt generate de societate, care 1~i educa gre~it membrii oferindu-le 0 conceptie gre~ita despre lume, ~i scopuri gre~ite. Daca societatea n-o va 1nvata pe femeie sa iubeasca, aceasta societate va suferi ~i va muri. Progresul tehnico~tiintific poate doar sa accelereze procesul de destramare a sufletului. Una dintre principalele cauze a aparitiei pe lume a pedera~tilor ~i a lesbienelor este ca parintii, indeosebi mamele, nu pot sa se purifice inainte de conceperea ~i

di.minueaza a uneia dintre iubirea

dependenta jertfa vomite adusa

de ea. Lacrimile, a organismului de acesta cand pentru dumneavoastra

voma ~i diareea a simti

sunt ca 0 pierde Dumnezeu. incepe

dere benevola De aceea,

plangeti,

copilul

~i sa aiba diaree.

- Fiica mea ,,0 iubete" pe fosta Ce-i de fiicut, cum s-o ajut?
14

ei co"legii de clasii.

15

na~terea copilului. Daca nu exista 0 aspiratie catre iubirea Oivina deja formata, daca nu exista aspiratia catre unitatea eu Creatorul atunci orice boala, fie fizica, fie sufleteasca, devine insuportabila ~i pentru a se vindeca omul este in stare sa omoare izvorul durerii, adica fie lumea inconjuratoare, fie pe sine. La majoritatea femeilor, agresivitatea emotional a care inchide calea catre Dumnezeu se manifesta prin deprimare, nemultumirea de soarta ~i situatie, prin lipsa dorintei de a trai. Cu dit mai mult 0 mama incearca sa omoare iubirea din ea, cu aHit mai putine ~anse are copilul sa infrunte orice situatie dureroasa. De obicei, pentru a supravietui in prezent, oamenii i~i distrug viitorul. Cre~terea considerabila a numiirului homosexualilor pe mapamond este 0 dovada ca lumea noastra este bolnava. Cand se imbolnave~te sufletul ~i nu aspira la iubirea de Dumnezeu care n poate salva, trupul este condamnat la dezintegrare ~i moarte. Revedeti-va trecutul. Acceptati orice durere a trupului ~i a sufletului, orice umilinta a fericirii umane ca pe 0 posibilitate de a dobandi Divinul. $i atunci cand nu numai dumneavoastra ci ~i sufletul dumneavoastra va crede acest lucru, rugaciunea pentru copil n va schimba. Nu pun la indoiala faptul ca pieirea animalelor $i a plantelor ~i 0 posibila disparitie a omenirii, adica suferintele in plan fizic din viitor sunt consecintele bolii sufletelor noastre in prezent.

Un suflet neputincios ~i golit de iubire nu-i va oferi trupului ~anse de supravie!uire. Samanta goala in interior nu va putea sa dea vlastari sanato~i. "Din cauza inmul!irii faradelegilor se va raci in multi oameni iubirea", spunea Isus Hristos. De~i lumea moare sub ochii no~tri nu-mi pierd increderea ca aceasta criza va impinge omenirea spre rena~tere ~i salvare. Schimbarile puternice ~i profunde ale oriciirui organism viu sunt asemanatoare cu moartea ~i de aceea noi intreprindem ceva concret pentru salvarea noastra abia atunci cand aproape ca nu exista practic ~anse reale de a supravietui. Dacii doriti sa va ajutati fiica imaginati-va procedura mortii dumneavoastra posibile ~i luati-va ramas bun de la tot ce va este scump. Inainte de aceasta inva!ati-va sufletul sa iubeasca lumea inconjuratoare, pe sine ~i destinul oricat de imperfecte ar parea sa fie ~i oricata durere v-ar pricinui.

- Se poate sa lucrezi cu sine insuti in metrou, in autobuz, etc.?


mai u~or sa te rogi in timpul postului, izoIandu-te atat cu trupul cat ~i cu sufletul. Dacii nu sunteti irascibil ~i nu aveti preten!ii cand va calca cineva pe picior, cand va impinge sau va umile~te 'in transportul in comun, puteti sa varugati. Am citit candva despre boala lui Confucius. Discipolii Ii spuneau: "Roaga-te ~i iti va fi mai bine." Confucius a 17

- Este

16

~--"iI:"~'

--

ridicat din umeri ~i a dispuns: "Ma rog tot timpul." In principiu, rugaciunea in transportul in comun poate sa depinda de atitudinea indulgenta fata de oameni ~i situatii care va deranjeaza. Din punctul meu de vedere, principalul este sa nu-ti pierzi iubirea fata de oamenii care nu va plac ~i sa incercati sa-i reeducati tinand seama de faptul ca educatia unui alt om incepe cu autoeducatia. - Daca nu va place situatia, trebuie, de asemenea, s-o iubiti, iar aceasta nu exclude actiunile de schimbare a ei. $i, i.ara~i, nu trebuie sa uitati, cauza oricarei situatii se ascunde in starea no astra emotionala de profu11,zime care" interactioneaza cu aceasta. Tot ce se intampla in jurul unui om la cel niai p~ofundnivel corespunde in totalitate cu starea lui emotionala. In jurul nostru nu poate sa se intample nimic agresiv daca in sufletul nostru nu existir' agresivitate. Sufletul care a uitat de Dumnezeu ~i a..pierdut iubirea se indreapta, in mod automat, spre zgarcenie, invidie, gelozie ~i poate sa comita in vii tor crime impotriva" iubirii ~i. a oamenilor. In jurul omului incep a se produce evenimente neplacute ~i el neintelegand ca aceste evenimente sunt generate de sufletul ~i subcon~tientul sau incepe a se supdra, condamna ~i a Url, amplificand in continuare problemele sale. Daca cineva v-~ imbrancit sau v-a jignit inseamna ea sufletului dumneavoastra nu-i ajunge puterea sa iubeasca ~i vi se aininte~te de acest lucru. Acceptati ce vi se intampla ~i zambiti in interiorul dumneavoastnl.
..... 18

- Unul dintre cunoscutii mei considera cii pentru un om credincios primeazii credinta apoi iubirea. Dacii nu vom avea credintii in Dumnezeu nu-l vom putea iubi pe Acel in care nu credem. Vii rugiim sa comentati acest punct de vedere.
- Iubirea ca unitate cu Dumnezeu exista intotdeauna in subcon~tientul nostru. Orientandu-ne ~atre iubire ne unim cu intreg Universul ~i abia atunci apare procesul cunoa~terii ~i al supravietuirii. Notiunea de credinta a aparut atunci cand omul avea un nivel foarte ridicat al con~tiintei ~i, conform datelor istorice, aceasta s-a intamplat relativ nu demult, daca examinam istoria aparitiei omului chiar de la inceputuri. Chiar daca un om este departe de religie dar a acceptat iubirea de Dumnezeu, el poate sa-~i schimbe concepti a despre lume ~i sistemul de valori. Atunci incepe dezvoltarea lui ~i supravietuirea este con~tientizata. Frica ~i indoiala franeaza iubirea ~i atunci iubirea de Dumnezeu din con~tiinta noastra ~i din straturile exterioare ale subcon~tientului slabe~te. In consecinta apar bolile, nenorocirile, etc. Credinta ne ajuta sa ne eliberam de frica ~i indoieli, sa depa~im dep~ndenta de con~tient care, fiind legata de trup, ne provoacii indoiala, frica ~i condamnarea. Cand un om care tine de civiliza!ia orientala i~i franeaza con~tiinta in procesul meditatiei sau un om care tine de civilizatia occidentala i~i pastreaza credinta in

19

Dumnezeu indiferent de lips a de logicii, duritatea ~i ;tupiditatea evenimentelor care se deruleazii, at at intr-un :az cat ~i in celiilalt are loc depii~irea dependentei de con~tiintii, mai exact de straturile ei exterioare, fapt care permite sii simtim unitatea cu Creatorul prin iubirea fatii de EL A~adar, apare un paradox: credinta in Dumnezeu poate . fi prima verigii dar poate ~i a doua. Dacii facem abstractie de aceste douii momente ~i ne deplasiim la un nivel mult mai inalt al energiilor, pe planuri mult mai subtile, yom vedea cii nu existii contradictii. Pe plan exterior credinta ljutii iubirea prin con~tiinta care este legatii de trup. Pe planurile de profunzime iubirea ajutii credinta. In straturile cele mai profunde, credinta ca aspect superior al con~tiintei ~i iubirea de Dumnezeu devin un tot, un intreg. ca aspect superior al sentimentelor
I I

- Cum explicati cuvintele: "totul se iarta exceptia pacatului fmpotriva Duhului Slant"?

cu

I I

i
I

- In clipa de fatii intelegin felul urmiitor. 0 supiirare mare pe alt om ~i neacceptarea comportamentului acestuia dau na~tere la supiirare ~i condamnare care se exprimii prin emotii ~i cuvinte. Atat timp cat agresivitatea se aflii in Gon~tiintii ea nu poate sii aibii influentii asupra siiniitiitii ~i a .:1estinului. Dacii agresivitatea piitrunde in subcon~tient, iar \ceasta se intamplii in cazul unei supiiriiri de lungii duratii ;au este intensificatii de conceptia gre~itii despre lume, sau

I I
I

(
I

I
I

este acumulatii de piirinti sau de omul cel mai apropiat in decursul multor ani, ea va riimane acolo pentru mult timp. V a ie~i doar in caz de moarte, boalii, nenorociri. In filosofia c1asicii indianii despre karma se spune cii omul trebuie sii purifice prin suferintii toate actiunile sale gre~ite. Era adeviirat pentru acel moment istoric, ori energetica omului era mai slabii ~i posibilitiitile sale de a se schimba erau minime. Pentru a depii~i gre~elile siivar~ite de sufletul uman era nevoie de zeci de ani de ascezii, de studierea ciiqilor sfinte. In religiile de mai tarziu a apiirut notiunea de pociiintii. Pociiinta inseamnii schimbarea atitudinii fatii de lume, a conceptiei fatii de aceasta, iar ca rezultat schimbarea subcon~tientului prin iubirea fatii de Dumnezeu. Cercetand sute ~i mii de cazuri am observat 0 particularitate: supiirarea indelungatii pe un vecin poate crea 0 problemii, dar aceea~i supiirare indreptatii ciitre un grup de oameni uniti dupii criteriul economic, social, national, religios piitrunde mult mai adanc ~i se vindecii mult mai greu. Condamnarea frecventii a statului, societiitii, piitrunde foarte adanc ~i poate sii genereze cele mai grave boli in cateva generatii chiar panii la pieirea neamului. Dacii omul crede cii toata lumea este cmdii ~i nedreaptii, agresivitatea in cazul dat atinge cota maxim~. Dacii suntem nemultumiti de starea lucrurilor in lumea inconjuriitoare ~i pe lume insii~i, suntem nemultumip de Cel care 0 conduce. Cred di aCesta este piicatul impotriva Sfiintului Duh.

')

....

21

'T i

Grice om, chiar eel mai convins ateu, ~tie in subcon~tientul sau ca lumea vazuta ~i perceputa de noi este dirijata de Creator: "Ponegrirea Sfiintului Duh" este in esen!a respingerea legilor supreme dupa care se dezvolta Universul. In acest caz, agresivitatea piitrunde atat de adanc in subcon~tient incat ~ansele de ispa~ire a pacatelor se apropie de zero. Consecin!a este moartea neamului. Postulatul despre inadmisibilitatea pacatului impotriva Creatorului, respingerea voin!ei Lui exista nu numai in cre~tinism ci ~i in iudaism ~i in alte religii. Trebuie sa in!elegem particularita!ile con~tiin!ei ~i subcon~tientului. Pe plan exterior, la nive~ul con~tiin!ei, conflictul, adica respingerea situa!iei dureioase provoaca actiunea ~i dezvoltarea. Concuren!a, conflictul, agresivitatea ca'distrugere a legaturilor exterioare care s-au format la nivelul con~tiin!ei este necesara. Pe plan exterior noi suntern izola!i ~i de aceea nu ne putem dezvolta [iira conflict. Neacceptarea situa!iei pe plan exterior duce la ac!iuni active pentru schimbarea lumii inconjuratoare. Pe planurile din profunzime nu mai sunt ac!iuni active. Acolo poate sa existe agresivitate ca distrugere a legaturilor superioare, totul se desfli~oara insa sub controlul iubirii care nu-i permite sa patrunda prea adanc. Pe planurile cele mai profunde, cu cea mai mare incarcatura energetica, exista doar iubirea. Acolo lumea este unitara ~i agresivitatea este imposibila. In car!ile anterioare am incercat sa explic notiunea de Sfiinta Treime. Astazi in!eleg acest lucru in felul urmator:

fara 0 iubire continua catJ:e Dumnezeu sunt imposibile supravie!uirea, dezvoltarea. Creatorul a creat timpul care se imparte in doua curente: lumea vazuta, materiaUi, pe care 0 asociem cu prezentul ~i trecutul ~i lumea, nevazuta, spirituala, pe care 0 asociem cu viitorul. Creatorul se afla dincolo de limitele timpului ~i ale lumii vazute ~i nevazute. Daca insa noi yom considera, ca exista Creator numai dincolo de limitele timpului atuncl noi trebuie sa presupunem ca in lumea vazuta ~i nevazuta exista ceva diferit de creator, adica, in final, ajungem la politeism ~i erezie. Cred ca

dogma des pre Sfiinta Treime Ie permite credincio~ilor


.

sa

simta in tot ce ne inconjoara, in lumea vazuta ~i nevazuta, prezen!a vointei Divine. Inca odata des pre particularitatile con~tiin!ei ~i ale subcon~tientului. Daca nu iubim pe cineva la nivelul con~tiintei rezulta ca vrem sa ne indepartam de acesta, nu vrem sa ne mai intalnim ~i sa avem ceva in comun. Daca sentimentullipsei de iubire care este supiirare, condamnare, ura, patrunde adanc in subcon~tient, logic a ar fi urmatoarea: eu nu iubesc 0 anumita persoana, inseamna ca este un om rau, iar daca este rau, nu trebuie sa existe, trebuie sa fie omorat, ~i incep sa-l omor. Exista doua solu!ii: fie ca moare persoana respectiva pe care n-o iubesc, fie ca trebuie sa mor eu. Subcon~tientul nostru se deschide in momentul bolii, al pierderii, stresului, ceea ce inseamna ca emotia noastrii din acel moment se intensifica de mai multe ori. In timpul

22

23

meditatiei sau al rugaciunii se franeaza functiile organismului, spiritului, sufletului iar energia necesara pentru functiile de suprafata trece pe planurile interioare care sunt foarte fine ~i posibilitatile omului se intensificii. Imp'ulsul distrugator se intensifica la fel ca eel creator. Subcon~tientul se deschide mult mai tare cand i'ncercam un sentiment de iubire. Noi ne iubim incon~tient parintii care ne-au dat viata. Condamnarea, supararea, agresivitatea fata de ei este de fapt agresivitate fata de propria noastra viata, fata de trupul nostru. Asemenea oameni nu traiesc multo Cred ca una din cauzele longevitatii din muntii Caucaz tine de venerarea parintilor ~i a varstnicilor. Una dintre principalele porunci ale iudaismului spune: "Cinste~te-i pe tatal ~i pe mama ta... ca sa se lungeasca zilele tale." Aici este indicata direct legiitura dintre emotiile omului ~i sanatatea ~i soarta lui. Subcon~tientul
.

subcon~tientului. Emotiile interioare agresive din aceasta perioada sunt 0 crima i'mpotriva iubirii. ~tim deja ce se i'ntampla ulterior. Sa ne imaginam 0 situatie: un baietel s-a obi~nuit sa se supere pe fetite apoi, fiind adolescent, continua sa se supere pe fete ~i, to ate erau bune, dar mai apoi a i'ntalnit 0 fata pe ca.re a iubit-o dar, din obi~nuinta, se supara ~i pe ea. Iar peste cateva luni s-a i'mbolnavit ~i a murit fiindca aceasta nu mai era 0 simpla suparare' ci 0 i'ncercare de a omorI omul iubit. Lumea vazuta este. dirijata de lumea nevazuta~ Cand ne suparam pe lumea vazuta care este secundara, agresivitatea nu este atat de puternica ~i avem ~anse sa ne strecuram prin u~ile care se i'nchid. Dacii Cel Care ne dirijeaza ar fi vazut, supararile pe el nu ne-ar oferi aceasta ~ansa. Cu to ate astea notiunea de forte superioare nevazute care ne dirijeaza po ate genera pretentii fata de acestea. Trebuie sa retinem ca "pacatuli'mpotriva Sfiintului Duh" este inadmisibil.

se deschide

cand

ne - i'ndragostim

de

cineva. In perioada pubertatii

iubirea noastra formeaza

emotiile viitorilor copii ~i nepoti. Daca nu ~tim sa iubim, fericirea pentru noi este sa primim cat mai mult, nu sa dam. 0 asemenea iubire da na~tere la 0 multime de pretentii ~i suparari, condamnari ~i depresii. Supararile ~i pretentiile sunt semne ale slabiciunii, ale dependentei. Dependenta na~te agresivitatea. Daca In aceasta perioada parintii nu ajuta copilul sa perceapa corect lumea, consecintele se vor resimti zeci de ani. Prima iubire, cas iitori a, graviditatea, na~terea copiilor sunt perioade i'n care are loc deschiderea

- Explicati-ne, va rog, de ce femeia nu are dreptul sa intre in bisericii in perioada ciclului menstrual?
ca viata sa continue trebuie s-o pierdem. Frica de a ne pierde viata ne i'nalta catre Dumnezeu ~i i'n subcon~tientul nostru se restabile~te sistemul prioritatilor. Ciclul menstrual Inseamna distrugerea viitoarei vieti ~i In masura In care In acel moment femeia aspira ciitre Dumnezeu, pastreaza iubirea ~i bunatatea In aceea~i masura

- Pentru

24 25

se va na~te sanatos copilul ei. In perioada ciclului menstrual presiunea psihologica este uria~a. In subcon~tient parca s-ar produce moartea femeii ~i a copilului. Cu cat sufletul femeii este mai dependent de uman cu atat mai puternice sunt emotiile provocate de suparare, irascibilitate, deprimare. Cu cat pretentiile fata de barbati patrund mai mult in subcon~tient cu at at mai dureros este ciclul. In ultima vreme tot mai multe fete suprima durerile eu ajutorul medicamentelor, agresivitatea nu mai poate fi stopata de durere ~i in subcon~tient se produce 0 intensificare a proceselor negative. Subcon~tientul reprezinta emo!iile noastre de cea mai mare profunzime care reprezinta totalitatea campurilor subtile. Iar acolo emotiile noastre ~i emotiile viitorilor copii formeaza un intreg. Subcon~tientul agresiv al mamei este sufletul agresiv al copilului care se va na~te. Iar agresivitatea interioara este deja boala, nefericire ~i moarte. Am auzit ca in timpul ciclului menstrual se poate intra in biserica dar nu pot fi atinse icoanele. Probabil este yorba de faptul ca omul care n-a putut sa invinga supararea, irascibilitatea sau deprimarea este agresiv fata de sentimentul iubirii ~i poate sa ~e imbolnaveasca dupa ce intra in biserica. Se produce, in fond, 0 curatire a sufletului, iar daca omul este lips it de tarie poate sa apara f~ica ~i indoiala. Apropo, mi s-a spus ca in America cea mai mica zgarietura a copilului ii ingroze~te pe parinti. Imediat ii ung cu iod, ii panseaza, etc. Cred ca intoleranta durerii este una dintre cauzele degradarii masive care a cuprins America in
.....

ultima vreme. In Canada, au introdus nu demult 0 lege care interzice elevilor sa se joace cu bulgari de zapada fiindca, in primul rand este dureros ~i poate sa-i traumatizeze ~i In al doilea rand, umile~te demnitatea ~i drepturile omului. Cultu] corpului ~i al vietii duce la distrugerea spiritului care, l:t randul sau, provoaca depresia, homosexualitatea, sterilitatea etc. Existenta cultului filozofiei ~i al culturii In Grecia Antica ~i Imprumutarea cu succes a filozofiei ~i valorilor spirituale din India a dus la Inflorirea economiei ~i civilizatiei. Apoi, cultul spiritului a fost Inlocuit cu cel al corpului. A Inceput sa ia amploare homosexualitatea, lacomia, venerarea frumusetii trupului ~i a sexualitatii. Mai apoi a Inceput distrugerea democratiei grece~ti, Intrucat civilizatia a Incetat sa se mai intareasca prin cultura ~i spiritualitate, ~i distrugerea civilizatiei in intregime. Noi il descoperim pe Dumnezeu printr-o iubire continua ~i prin modul de acceptare a durerii. Cel care vrea sa fuga de durere fuge in final de iubire. Nu demult, in Suedia, a avut loc un experiment interesant. Timp de 0 ora s-a filmat na~terea unor copii. La mamele care au nascut fara anestezie, cu durere, copiii aveau un comportament natural - sugeau la san. Aproape jumatate dintre micutii ale caror marne au nascut fara durere, cu anestezic, au refuzat sa suga la san. Pentru savanti acest fapt a ramas inexpli- . cabil, cu toate ca statistica in Suedia vorbqte des pre 0 legitate extrem de periculoasa: toti narcomanii au fost nascuti de mamele lor prin anesteziere. Care este cauza?

26 27

Durerea ~i suferinta ne obliga sa ne inaltam catre J)umnezeu. Daca iubirea este putina, suferintele duc Ia utodistrugere sau udi fata de lume. De aceea, in timpul :ta~terii, sufera mai mult mama dedit copilul. Din punct de 'edere emotional mama ~i copilul sunt un tot unitar ~i sufeintele ei copilul Ie percepe ca pe ale sale. Copilul sufera . Inai putin din punct de vedere fizic ~i are mai multe posibi!itati sa se concentreze asupra iubirii. Mama se bucura de copil, 11 iube~te ~i totodata sufera. Copilul prime~te astfel :'xperienta de a depa~i durerea ~i de a se indrepta catre iubire. In timpul durerii ~i a umilintei iubirea umana se transforma in iubire Divina. Animalele se nasc fara prea mari dureri. De ce? Fiindca !livelul protejarii vietii ~i de dezvoltare a con~tiintei este mult mai mic. Animalele sunt gata sa moara in orice clipa. "entru ele concentrarea asupra fericirii ~i asupra vietii este mult mai mica. Cu cat nivelul de dezvoltare al omului este mai ridicat eu atat mai multa durere fizica ~i sufleteasca trebuie sa primeasca. Aceasta durere va fi insuportabila dad in sufletul omului nu va cre~te iubirea fata de Dumnezeu. Faptul ca in Iume cre~te numarul narcomanilor este rezul(atul idolatrizarii trupului ~i a vietii. Narcomanul nu tolerea:"a durerea sufleteasca. EI simte ca moare. Stresul devine pentru el un obstacol de neinvins. Pentru a supravietui trebuie sa-si anihileze con~tiinta ~i sentimentele dupa care urmeaza degradarea personalitatii, etc. Concluzia este

simpla: daca in momentul disconfortului, a durerii ~i a problemelor fizice ~i spirituale noi renuntam la pretentii in folosul iubirii ~i in aceIa~i timp ne sustinem cu rugaciuni, ne yom salva nu numai pe noi ci ~i pe copiii no~tri ~i pe cei apropiati noua.

- De ce dupa natere femeile nu prea au atractie sexuala, fapt care creeaza multe probleme fn familie? N-am avut mult timp copii i dupa naterea multateptata am senzatia ca am ramas pus tie. Sentimentele i emotiile fmi ajung doar pentru copil. Pentru altceva nu am nici putere nici timp. Spuneti-mi, va rog, va trece aceasta stare cu timpul sau este nevoie sa fntreprind ceva i fn ce directie?
- Primesc foarte multe intrebari de la femei ~i majoritatea tin de problemele relatiei cu barbatii, familiei ~i sterilitatii. Cauzele aces tor probleme Ie explic astfel. Sufletele noastre se intiilnesc eu multi ani inainte de intalnirea noastra fizica. Am observat, nu 0 singura data, cum interactioneaza sufletele viitorilor soti ~i piirinti pe planurile fine. Are loc 0 educatie reciproca. Toate situatiile din viitor au loc pe planurile fine. 0 traire corecta a acestor situatii asigura urma~i sanato~i. Sufletul barbatului nu vede cum arata sotia lui in exterior, simte doar calitatile ei suflete~ti: posibilitatea de a iubi, de a accepta durerea ~i de a pastra in

28

29

.l~,w:,~~

--

acest moment iubirea, capacitatea de a se infrana ~i de a avea grija de aItcineva, sa dea energie. Prin atitudinea noastra fa!a de alt om trebuie sa-l ajutam sa simta iubirea fa!a de Dumnezeu. Sufletele noastre comunica intr-un asemenea mod. Daca ne mi~cam intr-un sens gre~it, de exemplu ne ata~am prea tare de unele aspecte ale fericirii, sufletul omului apropiat'ne apara, ne opre~te de la fapte necugetate, ne previne asupra unor posibile pericoIe. Omul care s-a obi~nuit sa accepte voin!a Divina nevazuta dar atotputernica, poate sa primeasca aceste semne ~i acest ajutor. Astfel, sufletele vii tori lor no~tri copii ~i a viitorilor iubi!i pot fi, intr-o anumita perioada de timp, ingerii no~tri pazitori. Daca nu renun!am la iubire, Ii se permite sa ne ajute. De aceea, deseori cand se intalnesc, unii oameni au senza!ia ca se cunosc de cand lumea. Un barbat se indragoste~te de 0 femeie fara sa ~tie de ceo Caracterul, inal!imea, greutatea, felul cum arata, varsta pot sa nu corespunda a~teptarilor lui. Cu toate astea 0 iube~te. Daca logic a exterioara, con~tiin!a lui s-au obi~nuit sa reprime logica Divina ~i logic a iubirii, analiza, critica ~i preten!iile pot sa-l determine sa renun!e la femeia iubita. In asemenea cazuri intervine foarte rapid moartea. Este foarte greu sa determini daca iube~ti sau ba 0 femeie, daca este aceasta consoarta ta. Poate sa vada ~i sa ~tie acest lucru doar un om in subcon~tientul caruia Divinul este mai important decat umanul. Deseori un barbat pentru care logic a, bunastarea,
~ 30

ambi!ia sunt mai presus decat orice, renun!a la iubire ~i la viitorii copii fara sa banuiasca macar. Urmeaza destabilizarea destinului, a afacerii, a saniita!ii apoi intervine moartea. Omul care pierde legatura cu Dumnezeu nu are ~anse de supravietuire. Daca va intalni iubirea ~i vor trai impreuna, el 0 va omori, iar daca se vor despaqi, se va sinucide. ~ De ce deseori, femeile nu reu~esc in rela!iile cn barba!ii? Fiindca acesk relatii presupun aparitia familiei, a copiilor. Familia depinde, in primul rand, de femeie. Sensul existen!ei familiei este aparitia pe lume a copiilor, iar ace~tia sunt nascuti de femeie. Ca sa apara pe lume sufletele copiilor au nevoie de 0 cantitate mare de energie materna. Izvorul principal ~i continuu de energie este unitatea cu cauza primara, iar pentru ca iubirea ~i energia sa ajunga la suflet trebuie sa moara umanul. Ruptura de uman este foarte dureroasa. Cu cat mai mica este dependent a de lume cu atat mai pu!ina este durerea. Cine s-a obi~nuit sa dea energie, iar aceasta se intampla cand avem grija de altcineva, in timpul procesului de creatie, in munca, acela depinde mai pu!in de lume ~i suporta mai u~or durerea. Cu alte cuvinte, 0 mama muncitoare, buna ~i grijulie are mai multa energie ~i are mai muIte ~anse sa nasca urma~i sanato~i. In sentimentul iubirii fata de alt om se ascunde <.> cantitate uria~a de energie, care este in mai muIte straturi. Exista straturile strategice . superioare - iubirea de Dumnezeu, apoi cele strategice raspunzatoare de supravietuirea ~i dezvoltarea urma~ilor iubirea umana ~i sentimentele pozitive care 0 inso!esc.

3J

ExisHi sexul, actul inevitabil de continuare a vietii. Exista relatiile familiale dintre soti. Pe langa toate astea energia se consuma pentru munca, adaptare sociala ~i pentru interesele personale. Un om armonios are energie pentru toate. In clip a in care se ingusteaza canalul de comuniune cu Divinul trebuie sa alegi, iar alegerea trebuie sa fie corecta. Nu 0 singura data am vazut cum se imbolnaveau copiii ale caror marne erau preocupate mai mult de serviciu. Femeia trebuie sa aiba 0 grija permanenta de copilul sau pana in perioada pubertatii ajutandu-l energetic pe planurile fine. Suprasolicitarea la serviciu, pasiunea pentru sex, supararea ~i irascibilitatea necesita cantitati mari de energie. Intrucat rolul femeii consta in continuarea vieW, concentrarea subcon~tienta asupra sexului, este foarte mare. Daca sentimentul sexual care are 0 energie uria~a poate fi retinut pana la aparitia pe lume a copiilor, adica a avea un comportament conform normelor moralitatii, atunci acesta se transforma in planuri strategice superioare ~i permite aparitia pe lume a unor urma~i sanato~i. Pasiunea exagerata pentru sex din timpul graviditatii ~i dupa na~tere po ate sa inrautateasca destinul ~i sanatatea copiilor. Esenta atractiei sexuale este conceperea copilului care, in aceste cazuri, s-a produs deja. A~adar, pentru ca urma~ii sa supravietuiasca dupa conceperea lor sentimentul sexual trebuie sa scada ~i sa se transforme intr-un sentiment de caldura, prietenie ~i iubire. Cu cat sentimentul iubirii de Dumnezeu este mai puternic cu atat mai u~or are loc procesul de transformare a sentimentului 32
~

animalic in sentiment uman. Daca aceasta transformare nu se produce atunci, pentru salvarea ~i apararea copiilor se include un mecanism dur: la femeia care nu s-a obi~nuit sa iubeasdi ~i sa fie prietena dispare atractia sexuala iar ea speriindu-se, incepe sa alerge pe la doctori. Intrucat medicina contemporana sustine ca sexul este intotdeauna benefic ~i trebuie sa fie din abundenta, medicii depun toate eforturile ca sa restabileasca ~i sa intensifice atractia sexuala ca sa salveze, dupa parerea lor, familia, fara sa banuiasca macar ca ajuta astfel femeia sa-~i omoare copiii. Daca femeia consuma mai mult decat poate sa of ere, potentialul ei energetic este foarte mic fara sa banuiasca macar, cu toate ca exista anumite semnale de alarma: supararea, deprimarea, frica, gelozia, parerea de rau. Daca femeia are insuficienta energie pentru sine, cu at at mai mult pentru copii, pot aparea probleme la conceperea lor, 0 sterilitate temporara sau totala. De aceea, pentru a asigura supravietuirea copilului, femeia trebuie sa uite dupa na~tere, pentru 0 vreme oarecare, de sex, serviciu, probleme. Un sot de~tept va intelege ~i va simti acest lucru. Cu cat 0 femeie are mai putina iubire fata de Dumnezeu cu at at mai putina caldura, atentie ~i mangaiere ii va acorda sotului oferindu-i tot copilului. Dar intrucat acesta este un semn al lipsei de armonie, pretentiile din part~a sotului sunt intr-o masura oarecare neintemeiate. In fata femeii apare 0 dilema greu de rezolvat: sa uite de copil sau de barbat? Daca i~i va aminti de Dumnezeu, ea nu va uita nici de unul, nici de celalalt ~i

33

7'

.........

familia va fi fericita. Acumularea iubirii fat a de Dumnezeu este un proces complicat ~i i'ndelungat. Daca nu reu~im deodata, sa nu ne pierdem speranta. v om reu~i daca nu yom dispera, nu yom pune la i'ndoiala ~i nu ne yom lasa cuprin~i de deprimare. Eliminati ceea ce va incomodeaza sa iubiti ~i toate problemele dumneavoastra care pareau greu de rezolvat, care va i'nehideau viitorul, vor deveni nei'nsemnate ~i
.

put, provoaea

0 explozie

de energie fiindca exclude

frica ~i

i'ndoiala. Dar pe masura ce aeeasUi stare interioara intra i'n conflict cu lumea i'nconjuriitoare, i'ncepe prabuirea tuturor dorintelor fntrudit omul fneepe sa distruga lumea fnconjuratoare nu numai fn exterior ci i fn interiorul sau. Daca omul traiete incoreet, strivete iubirea fn sufletuI sau, viata lui fncepe sa se ruineze. Mai fntai sufera eopiii, viata personala, apoi se dezintegreaza destinul, fipierde serviciul i sanatatea. In aceasta clipa omul fncepe sa se subaprecieze, pune totul la fndoiala, fi este frica i fi pune singur frane. Incercarea de a Iupta eu subaprecierea cultivand i'n suflet agresivitatea, duritatea pentru a crete autoapreeierea fntr-un mod primitiv, duce la boli ~1 nenorociri.

vor ramane i'n trecut. - Ce piirere aveti despre multiplele tehnici de relaxare, hipnozii, autohipnozii care imbuniitiitesc partial piirerea proastii despre sine. Este spre binele omului sau in detrimentul lui din punct de vedere al legilor Divine?
Daca omul tie ca foarte poate soarta cadea atitudine salvarea comporta i'n depresie agresiva i'n diferite i iara~i sa i nu va i'ntreprinde curand moduri. nimic, i se va dadima Va ud i'ntreaga cas a, se lume, va 0

se va uri' pe sine, nimic, va avea

nu va face aceasta

- Fiul meu este umilit la ~coalii in permanenfii de toatii lumea. De~i il invaf sa se apere, el accepta ac~astd situatie ~i se comporta ca un clovn. Spunefiml dacd procedez corect.
Principala aparare este bunatatea interioara. Dumneavoastra nu l-ati fnvatat deoeamdata acest Iucru. 0 femeie mi-a pus, nu demuIt, 0 fntrebare: cum sa reactionezi la un comportament de badaran? Sunt dezarmata i'n fata mitocanilor. Nu pot sa Ie Spun nimic. De dite ori am i'ncereat sa depa~esc aceasta sta~e, dar este imposibiI!

fata de toate i va i'ntreprinde i'n interioruI determinat exagerata dorintelor anterior, i'nseamna personale

ceva pentru sau ca un nu salvarea absolustau

casei sau va accepta ~i va depune

mers aI evenimentelor se va supara casei. emotiile casa, Autoaprecierea

nu va regreta, pentru i'ncredere

to ate eforturile

ta i'n indeplinirea

la baza

carora

de tipul "eu voi face tot ce vreau, voi construi orice voi distruge pe oricine i'mi sUi i'n cale", care, la i'nce-

34 35

Pare 0 situatie fara ie~ire dacii nu in!elegem esen!a celor intamplate ~i incerciim sa luptam cu problemele interioare, de fapt, cu morile de vant. Este dificil sa obseryam emo!iile de mare profunzime care premerg aceasta stare. Pot sa va spun ce senti mente va apar intr-un asemenea caz: furie, condamnare, revolta. Tocmai aces tea va provoaca aceasta stare. Sa va explic de ceo Daca in adancul sufletului se produce 0 explozie de agresivitate, emo!ia agresiva devine necontrolabila ~i dumneavoastra pute!i sa-l omorati pentru nimic pe cel care v-a jignit. lnstinctul autoapararii il imobilizeaza pe omul agresiv ~i Ii salveaza viata lui ~i celor care il inconjoara. Omul agresiv inceteaza sa se dezvolte in interior. EI nu ~tie sa se comporte intr-un conflict fara de care nu exista dezvoltare. Oricat ar parea de straniu un badaran, de~i la suprafata este nepoliticos, este bun ~i echilibrat in interior. A~adar, doar un om bun in interior poate sa-i opuna rezisten!a. Duritatea exterioara ii este permisa doar celui bun in interior. De" aceea prima reac!ie de aparare impotriva badaraniei ~i a obrazniciei este sa va pastrati in suflet iubirea ~i bunatatea. Aceasta creeaza independenta ~i ne permite sa apreCiem corect 0 situatie ~i s-o dirijam cu 0 duritate dozata. Un om care condamna ~i este dur in interior devine dependent in interior, iai" aceasta dependenta trece pe plan exterior. Estenevoie ~i de badarani ca de ni~te "sanitari ai piidurii" .

Deseori copiii se porta dur in rela!ia cu cei de-o varsta cu ei dadi simt ca sufletul acestora este agresiv in interior. Daca nu inva!am copilul pe care tori il jignesc sa invete sa iubeascii ~i sa ierte, in primul rand prin noi in~ine, prin experienta noastra trecuta, ci il invatam sa fie dur ~i sa nu accepte situatia, el poate sa-l omoare pe cel de-o varsta cu el. Cand psihologii au inceput sa studieze statistica inchisorilor au constatat ni~te fapte inexplicabile. Toti uciga~ii, sadicii ~i violatorii din inchisori erau cei mai umili!i ~i mai detesta!i oameni in libertate. Daca zece cimpanzei, masculi, sunt pu~i impreuna intr0 cu~ca, se vor comporta intocmai ca prizonierii intr-o camera - se creeaza acela~i sistem: liderul, ierarhia, supu~ii. Comportamentul criminalului este intoarcerea la formele primitive de comunicare. Daca omul nu poate sa se adapteze la nivelurile superioare, el se intoarce la cele primare, inferioare. La orice nivel exista insa prioritatea legilor iubirii. De aceea, ~i la criminali devine lider cel care este bun in interior ~i nu este zgarcit, invidios, nu este dependent de sex. Un om ambitios care Ii ura~te ~i ii detesta pe altii, care depinde de dorintele sale, fapt ce determina aparitia lacomiei, invidiei ~i a desfraului sexual, va fi pe ultimul loc ~i in inchisoare. Si, dimpotriva, in lumea interlopa, in economie, politica, liderii vor avea calita!i asemanatoare.

36

~ 37

In timpul puterii sovie!tice era permis ca pentru condamnati sa se organizeze "raiul pe pamant". Conform ideologiei comuniste, trebuiau adunati la un loc cei sarmani, cei mai umiliti ~i ace~tia sa creeze societatea ideala. Rezultatele acestui experiment n-au fost date in presa. Nici teoria socialismului, nici psihologii ~i psihiatrii n-au putut sa explice cele intamplate. Cand cei mai umili, cei mai "degradati", adica cei care erau. folositi pentru indeplinirea necesitatilor sexuale au fost pu'~i .in aceea~i zona de detentie, nivelul cruzimii ~i desfrftului printre ace~ti condamnati era de cateva ori mai mare decM in alte locuri. Au aparut noi forme de batjocura, nemaiintalnite pana. atunci. Ciind omul inzestrat cu intelect ~i con~tiinta coboara la nivelul animalelor, el devine mult mai agresiv decat acestea fiindca deosebirea dintre iubirea subcon~tienta ~i dependenta de viata ~i dorinte este mult mai mare la oameni. Supraaprecierea fara iubire ne impinge catre inceputul animalic. La inceput, ingaduinta prea mare a dorintelor provoaca supraaprecierea. Ce este magi a? Este 0 religie care ~i-a pierdut credinta in Dumnezeu. In magie domne~te idolatrizarea dorintelor ~i nicidecum iubirea. Am citit de curand un articol in care se anunta ca in SUA s-au deschis ~coli ~i universitati de magie. Se mai spunea ca religia nu-l ajuta pe om sa aiba incredere in sine, sa ~tie sa se autoaprecieze, iar magia ii of era, sub ac~t aspect, mult mai multe . -f pOSl b 1l 1ta t.l' Tinerele vra ]'itoare au inceput sa simta mai
' ' '

multa incredere in sine ~i independenta", scria in artico!. A~a e construita lumea: cu cat suntem mai increzatori in fericirea noastra umana cu at at mai mult ne fortificam ambitiile ~i pretentiile noastre ~i cu at at mai repede ~i mai mari vor fi pierderile noastre. Daca anumite metode ~i procedee ne ajuta sa simtim iubirea de Dumnezeu, sa depa~im dependenta de elementele de baza ale vietii, intr-o asemenea situatie increderea in noi in~ine va veni din "eu-I" nostru Divin ~i va provoca 0 explozie de energie constructiva, controlata de iubire. Daca aceste metode ~i procedee ne vor da incredere, putere ~i energie in detrimentul sufletului ~i al iubirii, urmarile pot fi dezastruoase.

- Spuneati cd iubirea nefmpdrtditd inseamnd crearea in vietile viitoare a copiilor cu persoana respectivd. Ce ne puteti spune 'despre oamenii cunoscuti, actori, cantdreti, de care se indrdgostesc cu miile?
Noi dorim sa semanam cu persoana iubita fiindca iubirea este 0 comuniune, un tot al celor care se iubesc. Pentru a ne uni pe plan extern trebuie sa atragem persoana iubita ~i s-o facem dependenta de noi. Unitatea pe plan fin se atinge prin mi~cari contrarii. Cu cat mai multa iubire, caldura, atentie, ajutor ~tim sa dam, cu at at mai u~or vom simti sufletul altui om, vom simti unitatea totala cu e!. Pe plan fin, noi suntem cu totii unitari, dar pentru a simti aceasta este nevoie de eliminarea unei cantitati mari de

"

38

39

energie. Cu dit este mai putina energie cu atat mai mult depindem de forma, mai dogmatice ne sunt conceptiile ~i cu atat mai statica ni se pare lumea inconjuratoare. Ciind ne iubim parintii ii imitam. Ciind ne indragostim de cineva il imitam. Aceasta contribuie la dezvoltarea noastra. lmitarea se transforma in autoinstruire. De regula devin cunoscuti oamenii armonio~i. Daca armonia este insuficienta, slava, banii, sexul ii omoara destul de repede. Cel mai mare potential de armonie poate sa se epuizeze repede daca lipsesc educatia ~i conceptia gre~ita despre lume. Dragostea pentru idolul creat presupune imitarea starii lui interioare. Dar ~i imitarea exterioara

sufletului daca dependenta subconr;;tienta de omul iubit, de copii ~i sex depar;;er;;te nivelul periculos. Sa nu uitam ce spunea Napoleon: "Nereu~ita este mama genialitatii."

- Este mai u$or sa ierti jignirea propriei persoane, dar iata ca de jumatate de an nu pot sa iertoamenii care au violat-o pe fata pe care 0 iubesc. Cand s-a fntamplat acest lucru nu ne cuno$team. Ea i-a iertat $i ma roaga $i pe mine sa-i iert. 1mi este foarte greu, am fncaruntit chiaro Ajutati-ma, va rog.
- Ca sa apari pe lume trebuie mai intai sa mori. In timpul bolii, pierderii,despaqirii, jignirii are loc un proces asemanator cu moartea. In masura in care ne inaltam in acest moment catre Dumnezeu, In aceea~i masura noi ~i copiii no~tri avem dreptul la viata. Purificarea oamenilor sub aspect material are loc destul de repede. Daca ai pierdut portofelul cu bani ~i ai pastrat bunatatea inseamna ca nu depinzi de bani. Pentru ca sa se nasca pruncul, parintii trebuie sa accepte nu numai umilinta trupului ~i a valorilor materiale. E nevoie sa fie umilite manifestarile superioare ale spiritului: ordinea, dreptatea, idealurile, sa fie umilit sufletul: iubirea umana, lp.oralitatea. Problema consta in faptul ca nu poti sa Ie pierzi ca pe un portmoneu. Blocarea, umilirea sentimentelor superioare are loc in caz de schizofrenie, diabet, cancer, autism, sindromul Dawn, cand

poate s-o destrame pe cea interioara.

Cu cat mai putina


.

energie au un tiinar sau 0 tanara cu atat mai mult il imita pe idolullor ~i cu atat mai isterica ~i mai lipsita de rationament este idolatrizarea lor. Pentru majoritatea aceasta constituie 0 ~coala a iubirii: imitarea armoniei suflete~ti, iubirea fara sperante de reciprocitate. Copiii se formeaza atunci ciind lntre barbat ~i femeie exista un schimb reciproc de energie. Uneori, pentru aparitia pe lume a unui copil armonios este suficient un sentiment puternic de iubire fara reciprocitate. Sufletul copilului poate sa se formeze in decursul mai multor vieti ~i este necesar sa se stopeze energiile inferioare ale sexualitatii ~i sa fie lasate energiile superioare ale iubirii. Iubirea nelmparta~ita poate fi pe d~oparte un semn al pregatirii pentru copiii geniali, iar pe de alta parte al purificarii

40

41

omul este tradat, violat, omorat. Deta~area de iubirea umana are loc de asemenea in cazul unei atitudini incorecte fa!a de noi in~ine, in caz de suparari ce vin din partea parin!ilor, tradare a oamenilor aP,fopia!i. Daca nu ne-am invatat sa iubim neconditionat, adid nu ~tim sa ne stapanim pretentiiIe, supararile sau deprimarile, pregatirea benevola este inlocuita cu cea fortata. Repet inca odata ceea ce spun mereu la ~edinte. Cea mai u~oara purificare vine prin intermediul oamenilor, ea umile~te sufletul ~i spiritul ~i este cea mai neplacuta ~i mai dureroasa. Mult mai dura este purificarea prin intermediul bolilor. Sufletul sufera mai putin insa trupul incepe sa se dezintegreze. Daca nu putem sa acceptam purificarea fata de Dumnezeu prin oameni, ni se dau bolile. Dadi nu acceptam bolile, ni se da moartea. Faptul ca iubita dumneavoastra a fost violata este, mai curand, 0 dovada ca ea s-a concentrat extrem de mult asupra senzualitatii superioare. Aceasta blocheaza posibilitatea de a avea copii. Daca dependent a de sentimentele superioare este insotita de agresivitate fata de sine ~i fatii de biirbati apare un paradox cunoscut: cu cat femeia iube~te mai mult biirbatul, cu atat mai repede acesta va muri. In acest caz agresivitatea interioara fatii de biirbati provoadi manifestiiri ~xterioare ale agresivitiitii altor biirba!i. Candva am incercat sa-l ajut pe un taniir care suferea foarte tare de prostatii, inflamatia vezicii urinare ~i dureri puternice in regiunea lombarii. Nici un fel de medicamente

nu puteau
acordat

sii-l ajute. N-am putut nici eu. Pe atunci n-am


la povestea sotiei sale

atentie

cii un biirbat

incercat s-o violeze in lift. Cand i~i amintea de cele intamplate plangea in hohote de furie ~i revolta. Au trecut anii ~i abia acum am inteles ca ura fata de orice barbat care patrunde in interior foarte adanc Ii omoarii atat pe sot cat ~i pe violator. Femeia care nu I-a iertat in interiorul ei pe violator Ii va omori in fiecare clipa pe sotul ~i pe fiul ei fiindca, pe planud fine, noi suntem unitari. A~adar, trebuie sii intelegeti in primul rand cii situatia intamplata a salvat, probabil, nu numai viata dumneavoastra ci ~i a copiilor dumneavoastra. Fata putea sa moarii insii moartea i-a fost inlocuita cu umilinta fizid ~i spirituala. "Tangoul se danseazii in perechi"- cauza celor intamplate a fost starea interioarii a fetei ~i a viitorilor ei copii. De aceea este interzis sa-i condamn~m pe crirninali. Pentru a ierta trebuie sii intelegem cii nimeni nu este vinovat. EI este executorul vointei Divine, ca 0 seringii sau ca un bisturiu in mainile chirurgului. Asta nu inseamna cii un criminal trebuie sa scape nepedepsit. Dad exista posibilitatea sa fie pedepsit, mai exact sa ajutiim sufletul lui blocandu-i intentiile ~i actiunile agresive prin detentie, este obligatoriu sii-i acordiim acest ajutor. Cand ne gandim'la viitor putem sii-l influentiim. Nu putem sii influentiim insii trecutul. In trecut nu existii vointa umana, existii doar cea Divinii. Agresivitatea impotriva trecutului, regretarea lui, este de fapt .agresivitate impotriva

42

43

)intei Divine care se transforma repede in program de utodistrugere: incaruntire, chelire, imbiltranire prematura l boli. Boala din sufletele noastre ne impinge la regretarea !recutului, la autodistrugere. Incercati sa transformati .!istrugerea in creativitate. Schimbandu-ne atitudinea fata de . !.ecut noi schimbam trecutul ~i viitorul. Daca yeti vedea in mice boala un impuls catre iubire ~i catre Dumnezeu, nu veti omori viitorii copii, ci Ii yeti salva ~i ii yeti dezvolta. {)rice situatie duce catre Dumnezeu, iar aceasta inseamna ca ':ea mai absurda. cea mai nedreapta ~i cea mai ingrozitoare situatie trebuie sa ne inalte catre iubire fiindca, dupa logica Divina, este profund justificata. Prin aceasta durere Dumnezeu va da 0 cantitate de energie uria~a pe care puteti :,a 0 folositi distructiv, omorandu-va copiii ~i autodistruganrlu-va, dar puteti sa 0 folositi ~i pentru salvare ~i creativita:e. Pe cat de des se repeta aceasta boala tot pe atat de des puteti sa va inaltati catre Dumnezeu deta~andu-va de tot ceea ce depindeati pana atunci. Alegerea este a dumnea. 'oastra.

- Omul poate fi ajutat. primul rand, catre sufletullui.

Ajutorul trebuie indreptat, in Daca ne ingrijim mai mult de lor ~i

alti oameni decat de noi in~ine, yom bloca dezvoltarea ii transform am in consumatori.

Mai intai, barbatul nu trebuie sa cucereasca 0 femeie , fiindca 0 fac articolele de parfumerie. Apoi, barbatul po ate sa nu mai fie barbat, fiindca ~i de data asta 0 fac in locullui articolele de parfumerie. Principiul de functionare a televiziunii comerciale este satisfacerea dorintelor ascunse ale telespectatorilor. Rezulta ca publicitatea este 0 marturie a unor probleme serioase din societatea noastra.

- Cum sa lucrez cu mine ca imagine a "uratului" din lumea fnconjuratoare sa nu ma deprime?


- Cu cat avem mai putina iubire in suflet cu atat avem mai putina energie ~i cu at at mai statica este lumea iar continutullumii se inchide pentru noi tot mai mult iar forma sa umbre~te totul. $i atunci vrem sa distrugem ceea ce nu ne place. Un om slab incearca sa nimiceasca ceea ce nu-i place, unul puternic incearca sa schimbe. Daca nu va place un om incercati sa-l vedeti in dinamismul dezvoltarii sale. Astazi este rau dar maine va fi mai bun. Intrucat toti ne intoarcem la Dumnezeu,' sufletul fiecaruia dintre noi va deveni, inevitabil, mai bun. Cand acordam unui alt om posibilitatea dezvoltarii sufletului sau, condamnarea ~i lichidarea sunt inlocuitecu educatia ~i ajutorul care nu

la televizor, facandu-se publicitate la articolele de parfumerie, barbatilor Ii se promite ca Jaca Ie vor folosi vor cuceri femeile fara prea mari forturi. Se fncalca fntr-un asemenea caz legile
.

- Deseori,

.upreme?

't

45

exclud duritatea. Dadi nu va place 0 situatie, schimbati-o. Daca nu puteti s-o schimbati In exterior, schimbati-o In interior. Schimbarea interioara de cea mai mare intensitate a oricarei situatii se produce prin propria noastra schimbare. Adica, daca nu va convine 0 situatie schimbati-o, educati-o. Cel slab se agita, critica ~i condamna dar nu face nimic. Cel puternic este bun In interior ~i Intreprinde actiuni exterioare active pentru schimbarea situatiei Unul puternic ~i Intelept este stapan pe situatie atat In exterior cat ~i In interior prin propria schimbare. Pentru a schimba 0 situatie trebuie sa nu depinzi de ea. De aceea, un om lini~tit In interior atinge un scop dorit suficient de repede In cea mai dura ~i mai critica situatie. In artele martiaIe orientale se nume~te starea "apei Iini~t'ite". Pentru a Ie controIa trebuie sa evadati dincolo de Iimitele "eului" vostru uman, adica dincolo de limitele dorintelor, con~tiintei ~i vieW. Pentru aceasta evadare pot fi folosite tehnici dure, periculoase pentru viata, dar se poate evada ~i prin iubire ~i aspiratie catre Cre~tor. Cu cat este mai mare concentrarea asupra iubirii cu atat mai putin e nevoie de tehniciIe dure, fortate.

Iubirea umana este timpuI. In ea exista diferite aspecte senzuale, spirituale ~i materiaIe. Daca iubirea Divina reprezinta radacinile iar cea umana este tulpina, celelaIte valori sunt ramurile, frunzele ~i rodul ~i a1catuiesc fericirea noastra. Pomul da roade apoi moare. Din seminte apar iara;;i radacini care ne unesc cu Iumea, apoi apar coroana ~i roadeIe care sunt prosperarea ~i fericirea oricarei fiinte. Tot ce se intampIa cu un porn In timpul vietii se comprima in graunte. Cu alte cuvinte densitatea informa!iei din graunte cre~te cu fiecare ciclu. Omul se dezvoWi mai repede decat un copac, de aceea procesele suferin!ei, adica a prabu~irii ata~amentelor, se produc mai des. Cand sufletul va cuprinde toate situatiiIe posibiIe din Univers, cand prezentuI ~i viitoruI se vor coi1topi intr-un tot intreg, cand densitatea informatiei se va apropie de cea primara, atunci sufletul se va intoarce acolo de unde a aparut, adica la Creator. Abia atunci unitatea interioara va deveni permanenta, continua. Atata timp dit acest Iucru nu s-a intampIat, noi vom iubi, vom primi, vom pierde ~i apoi vom suferi ca am pierdut. Este mai dureros sa piarda pentru acel care nu poate primi nouI. Cu cat mai pu!in aspiram catre iubirea Divina cu atat mai insuportabiIe ~i mai chinuitoare sunt pentru noi suferintele. Intrucat proportiile' fericirii umane cresc odata cu dezvoItarea omenirii aspira!ia catre Dumnezeu trebuie sa devina tot mai puternica ~i mai con~tienta. A~adar, izbavirea de suferinte consta nu atat In renuntarea la viata ~i placeri cat in posibilitatea de a iubi ~i a trai prin iubire.

- Poti sa te purifici intr-o viata intr-atat incat sa nu te mai intinezi vreodata sau oamenii sunt condamnati la suferinte !ji in vietile urmatoare?
- Fara suferinte dezvoItarea devine imposibila. Divina ajunge in lume ~i se transforma in iubire Iubirea umana.

46 47

itatea sufleteasca este determinaUi de corelatia dintre ,.irea fata de Dumnezeu ~i iubirea fata de viata ~i manifesar ile ei.

- Ce piirere aveti despre sexul intre douii perechi de wti? Este evolutia sau degradarea societiitii? Poate l~n' om sa se elibereze astfel de sentimentul proprieta"-'. ttt.
..?

schimbe perechea. Este deosebit de interesant, imi spuneau ei, ~i ne descatu:?eaza. Mi se parea cii daca voi merge intracolo nu se va intampla nimic gray. Pentru orice eventualitate am incercat sa diagnostichez ce mi se va intampla dupa vizita in acest club. Rezultatul a fost nea:?teptat. Pu-

team sa incarc un program de autodistrugere de ~apte - opt


ori mai mare decat unul periculos. S-a dovedit ca toleranta inceputului animalic nu numai ca distruge sufletul, el omoara iubirea din suflet. Evident ca refuzul meu a fost categoric. Astazi, in tarile occidentului, indeosebi in Germania, sexul mai multor perechi e in floare ~i ia proportii tot mai mari. Atitudinea incorecta fata de acest fenomen, adica popularizarea lui, ameninta cu ni~te procese ireversibile nu numai a urma:?ilor ci a intregii societati. Apropo, am avut de curand 0 discutie interesanta cu cineva care avea cuno~tinte aprofundate de iudaism. Mi-a explicat ni~te pasaje din Vechiul Testament pe care nu Ie intelegeam. Un barbat din alt neam, care traia alaturi de iudei, a violat 0 tanara. Rudele fetei i-au chern at pe toti iudeii sa se razbune. Pentru neamul vecin, sfar~itul putea sa fie tragic, il a~tepta razbunarea. Reprez.entantii tribului au spus ca sunt gata sa accepte iudaismul ~i ritualul circumciziei. ludeii au simulat ca ii accepta ca pe ai lor ~i ii iarta, iar peste 0 vreme . i-au atacat ~i i-au distrus. - La prima vedere se pare ca iudeii au procedat perfid ~i imoral, nu-i a~a? - m-a intrebat interlocutorul meu.

Evident ca poate. Ce-i drept, dupa principiul: "cel lIlai bun remediu impotriva matretei este ghilotina". Daca '.I!1om are cangrena la un picior, acesta trebuie amputat ca .;{\supravietuiasca organismul. Trupul sufera iar sufletul se
I

,.."rifica. Dadi dependentele noastre au depa~it limit a riculoasa, adica limita posibila, trebuie taiata 0 parte din .;uflet. Sufera sufletul - se purifica iubirea catre Dumnezeu. C{ind sotii comunica unul cu altul, energia lor sexuala de baza trebuie sa se transforme in aspiratii spirituale ~i ;cnzuale superioare. Animalicul trebuie sa se transforme in llman iar umanul in Divin. paca nu are loc transformarea in Divin, energia se concentreaza pe senzatiile umane superioare fapt care genereazii cea mai mare dependenta ~i agresivitate. Fad dobandirea Divinului, omul revine la s1area animalica pentru a supravietui. Sexul intre doua sau mai multe perechi inseamna revenirea la starea animalica. Acum opt ani am fost intr-o tara occidentala ~i am fost invitat intr-un club unde vin barbati ~i femei ca sa-~i

:?~

49

Am afirmat dand din cap. - Aceasta este 0 condamnare superficiaHi. Esenta iudaismului era respectarea poruncilor ~i nu urmarea superficiaHi a datinilor. Dadi un pagan savar~ea 0 crima impotriva moralita!ii, iudeii trebuiau sa ia 0 atitudine dura fa!a de cele intamplate: sa condamne fapta~ul iar in interiorul lor sa se deta~eze de un asemenea comportament ~i sa-~i ceara iertare pentru fapta comis-a. Neamul pagan a acceptat circumcizia dar n-a luat 0 atitudine morala fa!a de cele intamplate, iar aceasta insemna cii au ramas pagani ~i erau gata, de dragul satisfacerii dorin!elor, sa invidieze, ~a fure, sa ucida ~i sa violeze, de aceea au trebuit sa moara. Ce se intampla, insa, astazi, cu oamenii care, de dragul realizarii dorintelor, a confortului ~i a bunastarii omoara, violeaza, invidiaza ~i prada. De fapt, ei omoara la fel, doar ca mai de sus. Se include programul de autodistrugere care ii omoara pe ei ~i pe urma~i. Cu cat mai mult ne indepartam de iubire de dragul dorin!elor noastre, a bunastarii suflete~ti, spirituale ~i fizice cu atat mai de propor!ii ~i ireversibil devine programul de autodistrugere care omoara neamul ~i urma~ii. Am adus mai devreme un exemplu cand unui om care a saviir~it 0 crima impotriva iubirii i-au murit toate rudele. Rezulta ca, rudele, chiar daca nu banuiau macar erau gata, in subcon~tientul lor, sa savar~easca acelea~i ac!iuni, de aceea au murit. Daca vreuna dintre rude ar fi aspirat con~tient catre Dumnezeu, ar fi trecut calea chinuitoare dar binefaciitoare a schimbarilor, ar'fi supravie!uit.

Nu demult am fost rugat sa explic ce inseamna fraza lui Hristos: "Celui care are i se va da ~i se va inmul!i, celui care nu are i se va lua ~i ce are." Aceasta fraza nu poate fi in!eleasa din punct de vederc superficial, material. Daca avem in suflet aspira!ia catre Dumnezeu, sufletul nostru se va umple de iubire ~i va fi mai bogat, iar aceasta inseamna ca sanatatea ~i destinul vor inflori de asemenea. Daca starn pe loc ~i folosim doar cele acumulate fara a dezvolta in noi Divinul, in situa!ia in care in jurul nostru se va produce 0 crima impotriva iubirii ne yom imbolnavi ~i yom muri chiar daca in exterior pare ca nu am savar~it nici un fel de pacate, adica ni se va lua totul. M-am gandit ca destinul unui stat seamana cu destinul unui singur om. Comuni~tii ~i impreuna cu ei majoritatea poporului sovietie erau siguri ca de dragul unei bunastari viitoare ~i a vie!ii confortabile pot fi omora!i mii de oameni nevinova!i. Societatea a pliitit aeeasta boala a sufletului eu ~aptezeci de milioane de mor!i. Lichidarea celor care intrau in eel mai mic conflict cu puterea s-a transformat intr-un mod de autodistrugere care a funetionat zeci de ani. Autodistrugerea a ispa~it intr-o oarecare masura agresivitatea subcon~tienta fata de iubi're a oamenilor sovietici. National - soeialismul german a fost indreptat impotriva altor rase ~i na!ionalita!i. Programul de autodistrugerc a societatii germane nu s-a realizat pe plan fizic, dar aceasta nu inseamna ca lipsea pe planul subtil. Daca programul de autodistrugere nu nimice~te trupul, nimice~te sufletul. De~i

50

51

~rmania a depus eforturi uria~e, in primul rand materiale, ;ntru compensarea lipsurilor fo~tilor detinuti din lagarele Ltc: concentrare, dar ~i poporului evreu,' programul de autodistrugere se dezvolta in continuare. Atunci cand se macina sufletul apar homosexualii, perechile sterile ~i cele ,care prefera sexul in grup, etc. Po ate ca Germaniei ii lipse~te pociiinta statului, aprecierea moral a a celor intamplate. Poate ca e nevoie sa incerce sa inteleaga care este cauza acestei nenorociri ~i ce ar trebui sa faca, cum sa se schimbe ca sa nu se repete in viitor.

muncii noastre este unul dintre aspectele principale ale fericirii. Esus Hristos spunea ca atunci cand savar~e~ti 0 fapta buna nu trebuie sa ~tie stanga ce face dreapta. Aceasta inseamna, de asemenea, deta~area de rezultatele activitatii noastre. Chiar ~i a~teptarea laudelor pentru faptele noastre bune este tot un fel de dependent a de rezultate. Mandria pentru ca faci 0 fapta buna ne permite sa a~teptam recuno~tinta in vii tor ~i sa speram la rasplata de sus. Orice a~teptare inseamna dependenta. De aceea, cand regretam ni~te bani sau timpul pierdut inseamna ca n-am primit rasplata a~teptata, ca avem putina energie ~i putina iubire in suflet. Dacii acordam, continuu, atentie ~i iubire aproapelui nostru, nu inseamna ca nu trebuie sa-i cerem acela~i lucru. Trebuie sai indemnam, periodic, pe prietenii no~tri sa se sacrifice, sa ajute ~i sa aiba grija de cineva. Imi amintesc de 0 povestire pe care am citit-o pe cand aveam cincisprezece ani. Pe atunci citisem toata literatura fantastica pe care 0 gasisem prin biblioteci. Subiectul este urmato"rul. Pe 0 nava cosmica ce se indepartase suficient de mult de Pamant au aparut ni~te probleme grave. Era nevoie de un schimb de informatie urgent iar pentru transmiterea ei era nevoie de cateva zile. Schimbul reciproc de semnale ar fi durat luni de zile ~i membrii echipajului puteau sa moara. Unul dintre coordonatorii. proiectului a avut ideea de a transmite continuu informatia din ambele sensuri iar pe parcurs sa uneascii intrebarile ~i raspunsurile. Problema a

- Se fntampla sa faci 0 fapta buna iar peste un timp oarecare ai indoieli. fti pare rau de bani, de timpul pierdut, etc. De unde apar aceste ganduri tradatoare"? "
- Ce inseamna 0 fapta buna? Este explozia iubirii, ::dica a energiei, creatiei, creativitatii ~i altruismului. Daca ,pa curge izvoriind intr-un torent neintrerupt se umple !,azinul pana la refuz. Daca izvorul seaca, apa poate sa curga indarat. Cu cat senzatia Divinului din noi devine neintrerupta, cu atat avem mai multi! energie ~i iubire ~i ','ncetam sa ne ata~am de activitatea noastra. In filozofia indiana se spune ca bolile apar din cauza dependentei marite fata de lumea exterioara. Prin urmare, renuntarea la lume ne permite sa scapam de dependente ~i sa ne Imbunatatim sanatatea. In filosofia indiana, deta~area de rezultatele 5

53

fost rezolvata in cateva zile. Cand a fost intrebat cum de s-a gandit la a~a ceva, autorul a raspuns ca astfel comunica sotia sa cu prietena ei cand stau de yorba. Apropo, aceasta schema sta la baza activitafii creierului cand un grup de oameni actioneaza conform regulii: sa nu oprim imaginatia in nici un caz. Critica, analiza, aprecierea sunt interzise. Aceasta inseamna ca adevarata creatie incepe in c1ipa cand este eliminata ratiunea sanatoasa. Cand interactionam la nivelurile de suprafata cu 0 energie scazuta, situa!ia este reglata de ratiunea sanatoasa, adicii funqioneaza regulile, principii Ie, blocarea. Cand tree em la con!inutul interior ~i nivelul energetic cre~te bruse, ratiunea sanatoasa cedeaza locul iubirii care trece dincolo de limitele con~tiintei ~i vietii. In acest caz ratiunea sanatoasa nu este decat 0 parte infima a iubirii. Probabil, de aceea sfantul Augustin spunea: "Iube~te-L pe Dumnezeu ~i poti sa faci tot ce dore~ti."

putea sa fie intr-o stare latenta mca? 1n ce masura putem sa luam de la cineva agresivitatea interioara

prin intermediul

rugaciunii?

La intrebarea daca putem sa ne ataam de aspiratia catre Dumnezeu dumneavoastrit ati raspuns ca este imposibil. Cum sa intelegem, insa, problema fanatismului religios,- a atitudinii ireconciliabile dintre confesiunile religioase fiindca sunt evidente consecintele acestor ataamente?
Aspiratia catre Dumnezeu este ca un sentiment neintrerupt de iubire fata de eel ce sta la baza lumii vazute ~i nevazute ~i se afla dincolo de limitele timpului ~i ale tuturor lumilor. Intr-un cuvant, aceasta inseamna posibilitatea de a iubi lurnea cu toate imperfectiunile ei, a iubi oamenii, a ne iubi pe noi in~ine ~i destinul nostru oricare ar fi el. Nu trebuie sa confundam divinul cu religiozitatea. Legile religioase ne ajuta sa simtim iubirea fata de Dumnezeu. Aceste not1tini, insa, sunt formulate de om ~i ele pot fi corecte dupa continut dar intotdeauna vor fi mai putin corecte dupa forma. Cand iubirea din suflet este purina se intensifica dependen!a de forma ~i dogmele, obiceiurile, ideile, principiile devin ~ai importante decat aspiratia nemijlociUi catre Creator. Daca nu ~tim sa iubim, energia noastra nu se consuma pentru dezvoltare ~i esen!a ci pentru forma care devine, bruse, agresiva ~i deosebirile religioase exterioare devin izvorul fanatismului. Cu cat mai repede

Acum ctitva timp, fratele meu a devenit un ortodox exagerat. Cu cat mai mult se roagit i merge la bisericit cu atat devine mai dur i mai neimpacat. Dumanii lui sunt catolicii, iudeii, american ii, evreii, negrii, roii, albatrii( lista este farit capitt). Este foarte greu sa te mtelegi cu el i este fara rost sa-i explici ceva. Veti spune, probabil, cit trebuie sit ma rog pentru el, dar imi este frica. Avem acelai sange i, probabil, avem programe identice. Poate, oare, rugaciunea sa trezeasca in mine negativul care s-ar
54

55

erdem reatorul)

esen!a Ciar esenta intregului Univers este cu atat mai mult ne indreptam catre forma, catre

'ricirea umana, ~i cu atat mai agresiv devine suf1etul Ilostru. Cat prive~te ortodoxia, agresivitatea multor ortodoc~i se ,,'(plica prin lipsa de intelegere. Pentru ei religia este posibilitatea de a se apiira de lumea agresiva. Ei vor sa fuga, sa se ascunda pe un teritoriu intangibil unde exista doar ~;enzatii pozitive, un de con~tiinta lor ~i senti mente Ie lor au un confort total. Dar, pentru a simti divinul, trebuie sa te ~;im!i neajutorat. Trebuie sa fim gata sa acceptam durerea ~i umilinta care ne ajuta sa renuntam la uman ~i sa dobandim Divinul. A~teptarea de a primi ceva de la religie ne orienteaza spre intarirea trupului, spiritului ~i a suf1etului dar nu spre iubire. Cu cat mai mult dorim sa ne aparam bunastarea .:uf1eteasca ~i spirituala cu atat mai mult uitam de iubire ~i suntem agresivi fata de tot ceea ce ni se pare periculos. Am ascultat de cudind cuvantarea unui predicator din bisericile nou aparute. A vorbit minunat citand in permanenta Biblia. Dupa temperament ~i aspiratii il depa~ea pe orice preot ortodox. Semana intocmai cu predicatorii ameri'~ani. TOtul era conform Bibliei, nici un cuvant in plus. Sim;

earn ca"nu comenteaza corect Biblia dar nu in!elegeam ce

;re~ea. Deodata am in!eles ca a transformat Biblia intr-un larcotic "Dumnezeu va iube~te, are grija de voi, va apara, veniti la noi ~i yeti avea de to ate" . Emotiile negative lipseau cu desaviir~ire. Cand nu ~tim sa depa~im situatiile dureroase
',I)

nu aveam decat doua cai: fie sa ne invatam sa iubim ~i aceasta va deveni elementul dezvoltarii, fie sa fugim, sa ne ascundem de durere acolo unde ea nu exista. De durerea fizica putem sa fugim, dar unde sa ne ascundem de durerea sufleteasca? $i, atunci, unii dintre noi incearca sa faca acest lucru cu ajutorul alcoolului, al narcoticelor, al cultelor religioase. Insa, religia care promite doar raiul devine un narcotic, iar daca incetezi sa-l consumi viata devine iad. Pentru a pastra euforia suf1eteasca ace~ti oameni sunt gata sa jertfeasca totul: familia, copiii, casa, armonia sufleteasca... a~a se intampla in diferite secte care inlocuiesc iubirea de Dumnezeu cu protejarea ~i confortul sufletului ~i al spiritului care duce la distrugerea lor ulterioara. Religiile mondiale, hinduismul, iudaismul antic, cre~tinismul, islamul inva!a altceva. Totodata, atitudinea gre~ita fa!a de ele, cautarea avantajelor suflete~ti ~i spirituale pot avea consecin!e catastrofale. Cu cat mai puternica este prezentata religia in calitate de organizatie religioasa cu atat mai mult se va contopi cu statuI, adica cu puterea ~i banii, ~i cu atat mai multe probleme vor avea credlncio~ii din cauza deplasarii intereselor de la esenta religiei la manifestarile ei formale. Din punctul meu de vedere religia trebuie sa fie deta~ata de stat in to ate Ihanifestarile sale formale ~i sa fie unitara cu el in iubire ~i moralitate. In tarile occidentale religia a fost separata de stat, de altfel ~i in Rusia. Astfel, separand de stat religia, au separat ~i morala ~i moralitatea

57

care educau la om manifestarile superioare. In consecinta, oamenii nu mai ~tiu sa iubeasca. La americani iubirea depinde de bani ~i de avantaje. La nemti - de ordine ~i disciplina, la francezi - de sex ~i frumusete, la ru~i - de principii ~i idealuri, la evreii ortodoc~i - de canoanele religioase. Daca depinde de ceva, iubirea dispare, iar consecintele Ie vedem in lumea contemporana. Confesiunile religioase nu pot sa se uneasca in iubire, moral a ~i educatie, singurul punct posibil de contact, iar incercarea de a se uni in exterior duce la concurenta agresiva, fiecare dovedindu~i propria dreptate, discreditand concurentii. Oricum ne yom uni cu totii. Exista insa iubire benevola prin moral a ~i iubire de Dumnezeu, dar exista ~i unire fortata cand afla la limita pieirii. Pericolul fizic care se afla noastra este un mijloc bun de a ne uni. Cu dit mai yom con~tientiza proportiile pericolului in care totul se in fata repede se afla

intreaga omenire cu at at mai mult vor cre~te ~ansele noastre de a supravietui.

- Cercetarile dumneavoastra sunt foarte profunde,


interesante i pot fi aplicate fn viata. Unele aspecte, din cartile dumneavoastra resping, fnsa, credincioii. Nu puteti sa editati aceleai carti omitand cuvintele "Karma", "remcarnare" etc. in acest caz numarul de cititori va fi completat de 0 armata fntreaga de oameni profund credincioi. Cred ca scopul scuza mijloacele..Ati putea sa ajutati fnca multi oameni.
58
(

Pentru mine onestitatea este mai importanta decat popularitatea. Apropo, jumatate din omenire recunoa~te notiunile de Karma ~i reincarnare. Sunt admise, de asemenea, de islam ~i iudaism. Cand un savant incearca sa-~i structureze cercetarile de dragul unor idei politice ~i religioase consecintele nu sunt dintre cele mei bune. Nu pot sa sustin ca reincarnarea sufleteasca exista 100%. Pot sa . . vorbesc insa, de 0 probabilitate considerabila care este confirmata de cercetarile mele. Cat prive~te corelatia dintre scop ~i mijloace pot sa spun ca daca scopul scuza mijloacele inseamna ca rezultatul este mai important decat procesul. Daca rezultatul devine valoare absoluta atunci poate fi comisa orice crima de dragul rezultatului, iar concentrarea absoluta asupra unui scop nu ne permite sa trecem la scopuri mult mai inalte ~i se blocheaza dezvoltarea. Esenta dezvolHirii consta in faptul ca atingand un anumit scop ne formam altul nou. In cele din urma, scopul suprem este unitatea cu Dumnezeu. In profunzimea esentei noastre am atins deja acest scop. Intrucat fiecare scop ramane in trecut dupa care urmeaza altul, procesul de a-L intelege. pe Dumnezeu este mai important decat scopurile momentane. Aceasta inseamna ca un comportament moral este mai important decat orice rezultal . oridit de necesar ar fi acesta. Eu sunt coleric iar in adolescenta, daca imi propuneam un scop, eram fanatic pana il realizam. In dorinta de a

59

obtine cat mai repede rezultatele presam timpul. In clipa :;and imi atingeam scopul deveneam pustiu. Ca sa nu cad in disperare ~i deznadejde, cautam un alt scop ~i uitam de toate. Apoi, am con~tientizat ca, in realitate, nu vedeam prezentul ~i nu-i acordam atentie fiindca traiam doar cu scopul, adica cu viitorul. Eu nu existam nici in prezent dar nici in viitor. Viata a inceput sa-~i piarda culoarea ~i sensul. A trebuit sa lucrez cinci ani in constructii, intr-o lupta continua pentru supravietuire, ca sa inteleg ~i sa simt ca viata este minunata in fiecare clipa, ca scopul principal nu se afla in viitor ci in interiorul nostru iar rezultatul multa~teptat 'este sa ~tim sa iubim. Printr-o iubire continua se desavar~e~te sufletul nostru.

- Exista situatii tara ie~ire?


- Am vorbit la una dintre ~edintele mele despre filmul "Titanic". Dupa parerea mea este un film patologic ~i influenteaza negativ subcon~tientul spectatorilor. Am fost rugat sa explic de ce? Filmul pare sa fie des pre iubirea care a invins moartea. Pare doar, in realitate este 0 denaturare totala.Sa lua'm, de exemplu, 0 pictura. Ea reflecta lumea. Lumea, insa, este tridimensionala, iar pictura este bidimensionala. A~adar, nu poate sa se reflecte in totalitate. Fotografia trans mite 0 percePtie superficiala a lumii, iar pictura crebuie sa arate prin forma continutul. In continut, in esenta obiectului, timpul este comprimat ca in graunte. Este foarte ,)
.....

u~or sa determinam daca pictorul este talentat sau ba. Un pictor fara talent copiaza forma obiectului ~i nu simte legaturile cauza ~i efect. Un pictor talentat i~i picteaza sentimentele. Pentru el fiecare obiect este viu in interior ~i interactioneaza cu lumea inconj!lratoare. Acest lant de interactiuni se intinde pe 0 poqiune mare de timp. Intr-un cuvant, pentru un pic tor adevarat obiectele de pe panza vor fi pline de mi~care ~i viata. EI deschide prin intermediul formei ~i continutul, iar densitatea informatiei este mult mai ridicata. Activitatea legaturilor nevazute dintre obiecte este la fel de mare. Pictura unui artist genial po ate sa cuprinda intr-un simplu subiect istoria omenirii. Orice arta descrie subcon~tientul prin modele con~tiente, adica prin obiecte ~i situatii. In orice film facut cu talent la fel ca in orice pictura, logica subcon~tientului este mai importanta decM cOh~tiinta. Acum douazeci de ani am frecventat ni~te cursuri la institutul teatral. M-a mirat faptul ca poemul "Evghenii Oneghin" este, in esenta lui, proza, iar "Eroul timpurilor noastre" este poezie. Pentru a intelege esenta trebuie sa ne bazam pe sentimente. Acolo timpul curge altfel. In proza timpul curge continuu. 0 situatie logica decurge din alta. Proza este ca furnica ce se tara~te pe suprafata Pamantului incercand sa inteleaga unde se afla acesta. Poezia este ca un fluture care zboara in interiorul Pamantului atingandu-se de unele puncti~oare ale lui. Ca sa descrie un tab Iou general furnica trebuie sa uneasca cu precizie to ate tablourile-

61

verigii. Fluturele, dimpotrivii, trebuie sii distrugii logica pentru a sim!i ce reprezintii globul piimantesc. Un mod de gandire il completeazii pe celiilalt. A~adar, arta descoperii subcon~tientul prin cursul exterior al evenimentelor care poate avea 0 structurare strictii ca in majoritatea filmelor, dar poate fi fragmentat ca in filmele lui Andrei Tarkovski. In orice film, insii, evenimentele sunt aranjate conform legilor spiritului ~i nicidecum celor fizice. Filmul "Titanic" are 0 logicii contrarie. Mai intai 0 iubire cople~itoare, apoi priibu~irea, dupii care urmeazii cadavrele, biitrana care a pierdut totul ~i poveste~te ultimele amintiri. Subcon~tientul nostru ar structura acest film cu totul altfel. In primul rand, ar da uitiirii cadavrele, durerea ~i moartea. In al doilea rand, mai intai s-ar derula scenele priibu~irii vaporului ~i alte situatii problematice. Ele s-ar fi amestecat cu amintirile calde, urmate de explozii ale iubirii care ar deveni mai profunde ~i ar dura mai mult. In ultima instantii s-ar contopi intr-o flaciirii unitarii de continuii iubire triiitii de aceastii femeie. In realitate, orice situatie duce la Dumnezeu ~i esenta fiecarei situatii este un sfar~it fericit. Dad!. arunciim 0 siimantii in piimant, vlastarul va avea formii ~i logicii exterioarii de dezvoltare , dar va triii ~i se va dezvolta dupii legile spiritului, adicii a unui bob de timp comprimat care era in siimantii. Orice eveniment care se produce in jurul nostru se intamplii mai intai pe planul fin. Inainte de a se produce evenimentul existii bobul lui, adica

timpul, in care sunt comprimate viitoarele situatii. De aceea, oricat de logicii ~i de consecventii ar fi lumea inconjuriitoare ea triiie~te dupii legile continutului ~i nu ale formei. Spiritul mi~cii materia, spuneau anticii. Materia este, intr-un anume fel, spatiu riisucit, spun fizicienii contemporani. Dacii materia este funetia spatiului, ce se aflii atunci la baza spatiului? Spatiul se afla intr-o dependentii directii de notiunea de mi~care. Dadi mi~carea s-ar opri, spatiul ar dispiirea. Orice mi~care presupune cauza ~i efect. Potentialul dintre cauza ~i efect se nume~te energie. Notiunile de "mi~care", "energie", "cauza ~i efect" sunt semne ale timpului, adica spatiul este functia timpului. Daca yom incerca sii ne imaginam modelul timpului, acesta va semana cu un inel, un cera sau un balon. Noi ie~im dintrun punet, parcurgem cercul ~i ne intoarcem in starea initialii. Timpul se inchide ~i noi ne intoareem la cauza primara. Cu cat suntem mai aproape de planul material cu atat este mai mare diametrul cercului-timp. Cu cat mai mult ne adancim in planurile fine cu atat mai mic devine cercul panii ajunge intr-un punct. Oricare ar fi raza cercului parcurs de orice situatie, ea se intoarce pe planul fin in punctul initial ~i riimane acolo. A~a se explica structura holograficii a Universului.. Ceea ce se intampla in cercul exterior s-a intamplat deja in cercul eel mai mic. Pentru un om care triiie~te cu logica de suprafata, cu con~tiinta, sau logica trupului ~i a formei, multe situatii par farii ie~ire. Dar sii incepem de la ceva elementar. Ne na~tem, 63

62

ne dezvoltiim, avem in fatii tineretea, frumusetea, senti mentele, aptitudinile, banii, eariera. Apoi, treptat, pierdem totul ireversibil. S-ar piirea eii situatia in esenta ei este tragieii 1?i fiirii ie1?ire. Daeii ne apropiem putin de logic a spiritului ineepem sii intelegem eii sufletul triiie1?te 1?idupii dezintegrarea trupului, eii sensul vietii nu eonstii atat in intiirirea trupului 1?ia buniistiirii materiale cat in bogiitie 1?ipliniitate sufleteaseii iar imbiitdinirea 1?imoartea nu ni se mai par atat de tragiee. Cu cat mai muIt ineereiim sii ajungem la eontinut sesizand legiitura universalii dintre evenimente eu atat mai mult intelegem notiunea de ve1?nieie. Miliarde de situatii se generalizeazii in milioane, apoi mii 1?i, in ultimii instantii, intr-o singurii situatie. Iubirea na1?te timpul. Timpul na1?te spatiul. Spatiul na1?te materia. Materia, dezvoltandu-se, miire1?te numiirul legiiturilor. Grice legiiturii este 0 situatie eodifieatii. Cu cat nivelul de dezvoltare a materiei este mai ridieat eu atat mai mult mi1?eii in jurul siiu spatiul 1?ieondenseazii timpul 1?ieu atat mai multii iubire se aeumuleazii in ea, care ulterior se intoaree eontinand in sine spatiul 1?itimpul. Situatiile fiirii ie1?ire sunt 0 linie dreapta eu 0 ruptura la eapat. In Univers nu e]\:istii linii drepte fiindea struetura timpului este alta. Lobaeevski spunea ea linia dreapta este un fragment de cere eu un diametru nelimitat. Cine erede eii in lume exista multe situatii fara ie1?ire i~i limiteazii posibilitiitile de pereepere 1?i de eunoa~tere a lumii. In realitate, sfar1?itul fericit a so sit deja, el a sosit eand a aparut Universul. Ne-a ram as sa

a1?teptiim vreo treizeei de miliarde de ani ea sa vedem aeest lueru pe plan exterior. Prineipalul este ea vom vedea 1?ivom partieipa la aeest lueru, daea nu eu forma noastrii atunei eu aeea partieieii eterna interiorul nostru. a Divinitiitii care se aflii mereu in

- in popor se spune ca ceea ce vrea femeia vrea i Dumnezeu. Cercetiirile dumneavoastra demonstreaza ca dorintele femeii nu intotdeauna sunt armonioase. Reiese ca intelepciunea populara nu are dreptate? - inca din copilarie (am 33 de ani) deseori confund stanga cu dreapta. inainte de a spune unde este stanga trebuie sa ma gandesc. Care este cauza?
Barbatul se orienteazii spre ordine, femeia spre haos. Biirbatul este informatie, femeia energie. Pentru a se orienta, barbatul include eon~tiinta iar femeia subeon1?tientul. De aeeea, deseori, biirbatul are dreptate dupa forma iar femeia dupa eontinut. Aeeasta inseamna ea barbatul 1?i femeia in eoneeptia lor despre lume, se orienteaza dupa diferite fluxuri ale timpului. Pe stratul superior barbatul este orientat spre vii tor, spre spiritualitate, iar femeia spre material, adiea spre senzualitate. Pe un strat mult mai pro fund barbatul se eoneentreazii asupra vietii ~i protejarea ei, asupra eondueerii, iar femeia asupra viitorului, asupra eontinuarii vietii. Daeii femeia 1?tie sa iubeasea, ea posedii 0 intuitie foarte mare 1?idorintele ei neintelese, eonfuze pot sii
65

64

com porte in ele logica suprema ~i un sens important. Con topindu-se cu situati.a, depinzand de ea, putem sa patrundem in tainele existentei, lucru pe care il face femeia. Pentru a dirija 0 situatie trebuie sa ie~im dincolo de Iimitele ei. Con~tiinta ~i gandirea depind de viata. Ie~irea dincolo de limitele vietii mare~te posibiIitatea de a conduce. Spre deosebire de femeie, barbatul are dreptul sa moara ~i trebuie sa fie gata pentru aceasta. De aceea el poate avea 0 gandire sistemica, de aceea barbatii pot sa ajunga mari filosofi ~i conducatori. Pentru femeie este firesc sa traiasca dupa intuitie ~i simturi ~i nu dupa sistem ~i logica. Cand femeia incepe sa-~i suprime prea tare sentimentele ~i subcon~tientul abuzand de logica, se decIan~eaza, mecanismul salvarii care blocheaza logic a ~i con~tiinta. In acest caz femeia incepe sa confunde stanga cu dreapta. A~adar, con~tiinta femeii va functiona bine atunci cand aceasta va fi secundara in raport cu subcon~tientul.

omul merge la biserica sa primeasca sanatate, sa-~i imbunatateasca destinul. ~i viata inseamna ca are 0 atitudine de consumator fata de biserica. Omul care vrea doar sa primeasca dar nu ~i sa dea, nu poate fi vindecat. Cel care ia - depinde. Cel care depinde se supara. Cel care se supara - se imbolnave~te. Exista 0 ~tiinta unica descoperita oamenilor de Isus Hristos, dar exista ~i concepti a no astra despre lume care este primitiva, de consumator care incearca sa adapteze cre~tinismul la nevoile sale. In Evul Mediu, in biserica catoIica exista "indulgenta" care ierta viitoarele gre~eIi pentru bani. Era 0 denaturare a esentei cre~tinismului. Exista adevarul, dar exista ~i perceperea lui denaturata. Hristos vindeca pentru a trezi in oameni iubirea. Fara iubire nu exista iertare ~i ispa~irea pacatelor. Credinta ajuta iubirea vindecand frica, indoiala ~i critica. Dorinta de a primi de la Dumnezeu totul, fara munca, inseamna Victoria umanului asupra divinului. Daca slujitorul bisericii sustine aceasta dorinta, reIigia va muri in esenta ei continuand sa existe un timp oarecare doar ca forma. Aceasta interpretare gre~ita a cre~tinismului s-a intensificat in doctrina comunismului - "de la fiecare dupa capacitati, fiecaruia dupa necesitati". Picanteria situatiei consta in faptul ca . marea majoritate are mai muIte necesitati decat capacitati, adica acordul de a munci, a produce ~i a da. De aceea, unui mare numar de oameni ideile comunismului Ii s-au parut aUit de bune iar rezuItatele au fost atat de groaznice. Inca

- Nu 0 data auzim spunandu-se: am lost la mai multe biserici, la babe, pe la dilerifi vindecatori # nu ma ajuta nimic. Boala nu mi-a trecut. Acum nu mai cred in nimeni i in nimic. Poate Ii ajutat un asemenea om?

- Nu
poate deta~eaza

trebuie sa confundam
prin iubire, dependente, de frica, ..,.

biserica cu spitalul.
0 iubire care dainuie, ~i depresii. suparari

Divinul
care ne Cand

fi cunoscut

66 67

din copiHirie am auzit ca, in Uniunea Sovietica, medicina este fara plata, apoi, spre marea mea mirare, am atlat ca este 0 minciuna. Adevarul este ca omul platea toate serviciile prin buzunarul statului ~i nu direct. 0 mare parte din aceste impozite erau furate. Cred ca ideile comuniste cum ar fi unitatea, 0 societate morala, atentie fata de copii ~i cultura, se vor realiza indiscutabil. Aceste idei nu sunt comuniste, ci manifestarea tendintei generale spre iubire ~i unitate. Din cauza formelor nedezv01tate, metodele de atingere a scopurilor au fost ingrozitoare. 0 societate corecta ~i fericita este 0 societate sanatoasa, iar siinatatea oricarui om este, in primul rand, sanatatea sutleteasca determinata de cantitatea de iubire din sutlet. A~adar daca dorim. sa construim un viitor luminos trebuie sa vedem, mai intai, ce oameni vor forma aceasta societate. Ce sa facem ca omul sa aiba un sutlet sanatos? Cum sa se schimbe intr-un sens bun. Daca omul nu vrea sa se schimbe ~i totodata vrea' sa fie sanatos ~i sa reu~easca, in zadar va merge pe la biserici, pe la babe ~i vindecatori. Trebuie sa inteleaga ca daca nu se va ajuta singur, daca nu-~i va ajuta sutletul, nimeni nu-l va putea ajuta: In acest caz, cel mai bun ~i mai activ ajutor vor fi bolile, nenorocirile care II vor impinge spreadevar.

- Cu cat umana cu atat dependenta, iar 0 pe omul iubit. In

mai mult depinde sutletul de fericirea mai repede se transforma iubirea in dependenta puternica incepe sa-l omoare acest caz, pentru a salva sotul ~i copiii,

subcon~tientul femeii se stramuta la alt barbat ~i apare un sentiment puternic dar care comporta 0 multime de probleme, umilinte, disconfort etc. Aceasta situatie 0 , vindeca intr-o oarecare masura pe sotie ~i diminueaza dependenta de valorile fundamentale. Sa ne imaginam 0 alta situatie. Sotia are neplaceri ~i se cearta cu sotul. Se duce la psiholog care ii spune ca emotiile negative din cauza certurilor cu sotul Ii creeaza probleme cu sanatatea ~i imbatrane~te prematur. Solutia este sa-~i ia un amant ~i sa faca sex. Sotia se va insenina iar sotul va fi ~i el multumit. ~tiinta triumfa ~i familia e salvata. Sa vedem, insa, ce se intampla pe planul fin. Sa ne imaginam ca inainte de sarcina femeia n-a acceptat purificarea data de Dumnezeu: suparari, depresii, lipsa dorintei de a trill. Copilul se va na~te cu probleme, dependenta lui interioara
t

casatorita i nu pot sa nu ma gandesc la un aft om. Abia dupa rugaciunile catre Fecioara Maria pot sa scap de aceste ganduri. Ce sa fac ca sa nu ma gandesc la alt barbat i sa traiesc cu iubire fn familie? 68

- Sunt

fata de viata este mare, sutletul este agresiv. Bolile ~i nenorocirile sunt in preajrna iar mama i~i intensifica, concomitent, dependen!ele sale: va face exces de mancare gustoasa ~i de dulciuri, va tolera dorin!ele tuturor ~i va continua sa se supere pe so!. In loc sa-~i purifice sutletul ~i sa depa~easca dependen!a de uman ea 0 intensifica. Prive~te, deseori, filme porno in care nu vede altceva decat

..,.

69

energie sexuaHi animalica. Nici urma de trecere pe planurile superioare. Sexul, insa, 0 face extrem de dependenta de aceasta lume. Intrucat, pana la varsta majoratului intre mama 1?icopil exista un puternic schimb de energie, to ate aces tea trec asupra copilului. Moartea se apropie de copii, cu toate ca in exterior, aparent, este 0 fericire fara nori. Mama traie1?te 1?imunce1?te, se cearta cu tatal 1?iare grija de copii..O familie obi1?nuita. Unul dintre copii, insa, aproape ca este mort. Intrucat mama este cu ochii prin piirti cautand posibili amanti preocupata de satisfacerea dorintelor sale, ea i1?idistruge copiii 1?imecanismul salvarii apare la tata. Eli1?i pierde brusc interesul pentru sex. Devine irascibil, 0 umile1?te pe sotie 1?i nu-i satisface nici 0 dorinta. Incercand in subcon1?tient s-o smulga pe sotie din cercul dependentelor el salveaza viata copiilor. Spiritele se incing. {ncepe dezintegrarea familiei. Tocmai in acest moment sotia i1?igase1?te un amant. A fost extrem de norocoasa: este holtei, este frumos 1?isexy. Daca sotul, dorind in subcon1?tient sa salveze copiii, ii lezeaza fericirea, amantulii of era din plin aceasta fericire. "Dumnezeu mi-a auzit, in sfar1?it, rugaciunile, se bucura femeia. Sunt din nou fericita". Apoi moare sotul, ~i, unul cate unul copiii. Urmeaza disperarea. "Ce fel de Dumnezeu este daca mi-a dat putina fericire apoi mi-a luat totul, plange femeia. Nu mai cred in nid un Dumnezeu", iar ca sa-1?i inabu1?e disperarea incepe sa bea sau se imbolnave1?te 1?imoare.
..,.

Am descris un model dupa care traiesc asUb majoritatea femeilor. Noi suntem at at de dependenti de
aceasta
devenit

lume,

de viata 1?ibunastare
1?i nu 0 regula.

incat 0 familie
Pentru femeie,

normala
a a1?tepla

;\

0 exceptie

numai sa primeasca 1?isa nu of ere in schimb mangaiere ~i grija, este mai periculos decat pentru un barbat. Nu-i mai ramane energie pentru copii. Cand divinul este adumbrit de uman, acesta din urma incepe sa se dezintegreze: se inmultesc divorturile, chiut:etajele, sterilitatea, bolile. Dacii yom incerca sa simtim in noi divinul, procesele negative pot fi stopate. Putem sa-l cunoa1?tem pe Dumnezeu in primul rand printr-o iubire continua fata de el, iar intrucat Dumnezeu se afla la originea a tot ceea ce exista, noi 11cunoa1?tem printr0 iubire continua neconditionata fata de lumea inconjuriitoare, fata de noi 1?idestinele noastre. In al doilea rand, Dumnezeu poate fi cunoscut prin durerea trupului, a spiritului 1?i a sufletului, adica prin deta1?area fortata de fericirea umana. Posibilitatea de a accepta durerea 1?i n pastra iubirea fata de Dumnezeu, inseamna a trece coreet orice situatie traumatizanta. Posibilitatea de a trece orice stres ne of era atat sanatate fizica cat 1?i sufleteasca. In aI treilea rand: putem sa-L cunoa~tem pe Dumnezeu nu numai printr-o deta~are fortata ci ~i printr-o restrictie benevc!;; Abtinerea periodica de la sex, mancare ~i comunicare n ajuta sa simtim divinul. Nu intamplator, acum 3,5 mii" ani, in iudaism a fost introdusa notiunea de sfantul sabat -

70

71

ziua in care omul nu avea dreptul sa faca nimic in afadi de mgaciune ~i sa aspire catre Dumnezeu. In al patrulea rand: Dumnezeu poate fi cunoscut prin oferirea de iubire ~i energie. Cu .cat mai multa energie daruim cu at at mai multa primim. Banii sunt de asemenea iubire sau, mai bine zis, unul dintre aspectele ei. Cu cat mai mult oferim, muncim, cream, iubim ~i avem grija de cine va, cu atat mai u~or il yom simti pe Dumnezeu in sufletul nostru. Exercitiile de gimnastica ne intretin sanatatea fizica fiindca eliminarea energiei la nivelul corpului ajuta, de asemenea, iubirea, daca, bineinteles, avem 0 dispozitie buna. Sanatatea sufletului, insa, depinde de posibilitatile noastre de a iubi. Chipul Fecioarei Maria exprima puterea de a iubi fiindca nu-i era frica de umilinte ~i moarte. Daca pentru femeie posibilitatea de a oferi iubire inseamna fericire care nu poate fi blocata de logic a, probleme, con~tiinta, suparari sau chiar de moarte, ea, intotdeauna, va accepta mai u~or durerea ~i ii va fi mai u~or sa se abtina, sa aiba grija de cineva.

daca i se va taia coroana. Este 0 nerozle sa i se franeze dezvoltarea cand is-au intarit radacinile. Daca sufletul are 0 abundenta de iubire ~i nu este avar, invidios, gelos, fricos, daca nu are pareri de rau ~i nu cade in depresii, nu este nevoie de ascetism. Totu~i, nu trebuie sa uitam de moralitate. Aceasta ne ajuta sa pastram iubirea nu numai in sufletul nostru ci ~i in sufletul altor oameni, de aceea este necesar sa ne abtinem atunci cand e posibil sa facem rau altcuiva. A~adar, nu va interzice nimeni sa traiti pe picior mare daca aveti iubire in suflet, in caz contrar poate deveni 0 tragedie pentru cei din jur ~i pentru dumneavoastra in~iva. Nu trebuie sa confundam moralitatea cu educatia pe care am primit-o in Uniunea Sovietica. StatuI are nevoie de un om dependent care este mai u~or de dirijat. De aceea, educatia se baza, in primul rand, pe propaganda de a ne infrana to ate dorintele ~i de a ne multumi cu putin ~i nu pe acumularea de iubire in suflet. Socialismul s-a prabu~it ~i toti incearca sa traiasca pe picior mare, iar rezultatul este distrugerea culturii, falimentul economic ~i degradarea societatii sub mai multe aspecte. Activitatea mecanismului social este intotdeauna aceea~i, atat la oameni cat ~i fa animale. Fluxul de energie se deschide prin umanul superior pe seama abtinerii inceputului animalic. De aceea, trebuie sa aspiram, mai intai, catre Divin, apoi catre uman, ~i, in cele din urma, catre animalic. Nu trebuie, insa, sa ne dezicem de inceputul nostru animalic. El va fi mereu prezent in noi ca 0 experienta a

Pentru 0 fetita de zece - doisprezece ani sexul este


desfrau, depravare. Pentru ea, energia care trebuie sa contribuie la dezvoItarea structurilor superioare este indreptata spre inceputul animalic. Cand va avea douazeci de ani yom vedea cu totul aIta situatie. Primavara, cand Incep sa se formeze noile noastre dorinte, este necesar sa facem 0 luna -doua de infometare pentru sanatatea noastra fizica ~i sufleteasca. In timpul verii, abtinerea de la mancare este absurda. Un porn cu radacinile slabe va supravietui

'2 73

milioanelor ~i miliardelor de ani trecuti. Nu trebuie, pur ~i simplu, sa-l idolatrizam. De aceea, pe cat este de benefic sa nu impiedicam aspiratiile superioare, pe at at de benefic este sa infranam dorintele noastre de suprafata.

:;

PARTEA

DODA

fmi iubesc sotul mai mult i cu cat fl iert mai mult, fi gasesc scuze, i cu cat am mai multii rabdare cu el, cu atat este mai agresiv. $i nu numai Cll mine ci i cu copiii.. Ce lac eu incorect?
- Stereotipul sunt reflexele care ne ajuta sa economisim energia ~i sa ne adaptam la viata. Cu cat mai importanta ~i mai cuprinzatoare este informatia cu atat mai multe contradictii exterioare gasim in ea. Incercarea de a trata superficial marile adevaruri imparte oamenii in doua tabere: primii iartii, nu se apara ~i iubesc, ceilalti nu iubesc, nu iarta ~i riposteaza. In fele din urma se imbolnavesc ~i unii ~i altii. Daca sotul v-a pricinuit durere inseamna cii aveti 0 depen dentii interioara foarte ridicata fatii de aceastii lume. Primordial este sa pastrati iubirea fata de sot ~i sa- ~ iertati, adica sa acceptati durerea, sa nu declan~ati 75

- Cu cat

..,.

74

mecanismul omorului emotional. A-I justifica ~i a i te supune In totalitate inseamna sa intensificam dependenta de el. Un om care ii umile~te pe altii ari'itandu-~i superioritatea, fiind mandru de aceasta, este intotdeauna servil fata de cei puternici ~i-i aduleaza. Asta inseamna ca pentru el iubirea ~i credinta sunt secundare iar propria viata, bunastarea ~i satisfacerea dorintelor se afla pe primul plan. Un om credincios nu depinde niciodata de nimic in interiorul lui. Cred ca este una dintre cauzele pentru care puterea sovietica a lichidat preotimea. De aceea orice om credincios va fi Intotdeauna In opozitie fata de putere. Aceasta este conditia dezvoltarii puterii ~i a statului. Puterea Intotdeauna este insotita de violenta ~i depinde de fericirea umana, iar functionarul de stat Inclina spre imoralitate, adica spre pierderea realitatii ~i a conceptiei corecte despre lume. Un om care nu depinde de nimic In interiorul lui, a~a cum sunt unii slujitori ai religiei, unii oameni de cultura ~i arta, poarta In sine posibilitati reale de dezvoltare. Conflictul Inseamna dezvoltare. El exista ~i In familie ~i in stat; In familie, sotul reprezinta puterea, iar sotia - cultura ~i religia. Daca religia iube~te extrem de mult puterea iertandu-i totul,. punandu-se In dependenta fata de ea, atunci puterea, In mod normal va deveni dura ~i despotica. Femeia trebuie sa-l iubeasca pe Dumnezeu mai mult decM pe barbat. Daca barbatul umile~te cu voie sau fara voie iubirea umana a femeii, ea va continua sa-ljubeasca cu iubire Divina.

Dumneavoastra va iubiti copiii oricum ar fi ei, adica iubirea dumneavoastra nu pune conditii. Totu~i, iertarea nu exclude agresivitatea exterioara, pedeapsa. Daca fiul sau fiica dumneavoastra nu este cuminte ii spuneti: "Te iert, asta inseamna ca nu ma supar pe tine, dar va trebui sa te pedepsesc spre binele tau". Daca nu va yeti pedepsi copilul indreptatindu-i orice comportament, atunci, tolerandu-i dorintele ~i agresivitatea il veti transforma in criminal. Criminalul treb~ie iertat In interior. ~i trebuie iubit de asemenea, dar obligatoriu comportamentul sau trebuie sa fie evaluat ~i pedepsit. La multe femei, iubirea pentru sot se transforma In ata~ament. Iubirea este 0 forta uria~a. Prin iubire, sufletul se poate ata~a mortal de viata ~i dorinte fapt care inrautate~te caracterul ~i mare~te agresivitatea. Dependenta interioara ~i sclavia amplifica ~i mai mult ata~amentul. In consecinta, Intr-o familie sotia i~i iube~te sotul, il indreptate~te ~i se plocone~te in fata lui, iar el este un mitocan, 0 In~eala ~i i~i bate joc de ea, In alta familie sotia este 0 mitocanca, nu cedeaza In nici un caz, nu-~i iube~te sotul ~i are 0 atitudine dispretuitoare, ellnsa are 0 atitudine mult mai buna fata de ea ~i ii cedeaza in to ate. Apropo, conform statisticii, sotiile barbatilor care au succes in bussines, In mare majoritate, sunt ticaloase. Acestea' facandu-le viata insuportabila, vindeca sufletele sotilor lor ~i Ii obliga sa-~i canalizeze toata energia inspre serviciu. Conflictul exterior din viata de cuplu inseamna dezvoltare. Pentru a echilibra dorintele

76

.... 77

amandurora este nevoie de un compromis din ambele par!i, adica de 0 autopedepsire care nu este posibila fara iubire. Conflictul interior adica agresivitatea emo!ionala dauneaza sanata!ii ~i se agraveaza cu atat mai mult cu cat este mai mare dependen!a no astra de dorin!e ~i via!a. A~adar, pentru a construi corect rela!iile familiale, soria trebuie in primul rand, sa ~tie sa iubeasca. Asta inseamna sa nu depinda in interior de so! ~i sa pastreze intotdeauna 0 anumita distan!a. Fiecare om trebuie sa fie absolut singur in interior, in sufletul lui sa fie doar Dumnezeu. Doar atunci nu yom depinde cu sufletul de persoana iubita. In al doilea rand, trebuie sa-l ierte intotdeauna pe so! ~i sa-l educe. Educa!ia inseamna formarea unor obiceiuri corecte, adica posibilitatea de a iubi, de a accepta durerea, de a infrana dorin!ele, de a avea grija de al!ii. Daca soria n-are aceste calitati este imposibil sa-i educe pe sot ~i pe copii. De aceea educatia incepe cu autoeducatia. Apropo, sotul devine deseori agresiv in raport cu starea emotionala negativa a sotiei daca aceasta incalca principiile fundamentale ale dezvoltarii: nu mai are grija, in interior, de cei apropiati, este lene~a, nu daruie~te energie, nu-~i infraneaza dorin!ele sexuale, nu poate sa accepte, in interior, situatiile traumatizante ~i devine pre a dependenta. Daca sotia se abate de pe calea cea dreapta sau incepe sa educe gre~it copiii, sotul poate sa devina dintr-o data agresiv iar ea nu poate sa inteleaga de ce: de iubit 11iube~te ~i copiilor Ie permite orice, depresia ~i supararile Ie ascunde fiindu-i frica sa fie sincera, iar so!ul ~i

copii 0 iubesc tot mai putin. Toate astea se intampla

fiindca

traie~te dupa logica umana care poate sa contravina logicii Divine. Eu Ie explic pacientilor ca, in prima etapa, trebuie sa invatam sa acceptam durerea pastrand iubirea. Pentru aceasta trebuie sa-i iertam pe altii ~i sa ne autoeducam. In a doua etapa, trebuie sa invatam ca, pastrand iubirea, sa provocam durere. Pentru aceasta trebuie nu numai sa-i iertam pe altii, dar sa-i ~i educam. Daca n-am invatat sa facem primul lucru, nu yom inva!a sa-l facem nici pe al doilea. Putem sa-i explicam copilului ca procedeaza gre~it. Daca nu accepta educa!ia'morala, 11 punem la colt, adica ii sunt limitate dorin!ele ~i ii este umilita viata. Daca nu intelege nici acum, un parinte iubitor poate sa-l atinga cu cureaua ceea ce inseamna lezarea dura a vietii ~i a dorintelor. Cu cat sufletul ni se ata~eaza mai mult de lume ~i uita de iubire cu atat mai agresivi ~i mai badarani devenim. Cand sufletul uita de iubire ~i de unitatea cu Dumnezeu, pe prim plan apar valorile senzoriale, spirituale ~i materiale, iar indicatorul fericirii devine nu iubirea ci cantitatea dorintelor ~i aptitudinilor noastre. Unul incepe sa se gandeasca doar la sex, al ~oilea la superioritatea sa fata de . altii, al treilea la cat mai multi bani ~i la bogatii. Toate acestea Ie vedem cu ochii no~tri la televiziunea rusa care are drept scop, in primul rand, de a face bani. Iubirea ~i moralitatea ne suprima dorintele, de aceea cu ele

78

79

nu faci bani atat de repede. Banii se fac mult mai u~or dadi sunt favorizate dorintele inferioare. Propaganda cultului sexului, violului ~i banilor mutileaza sufletele telespectatorilor, intensifica sclavia ~i dependenta lor interioara fata de uman. Cu cat omul este mai marginit cu atat mai u~or este mintit ~i i se iau banii. Cred ca foarte curand Rusia va depa~ii aceasta tendinta periculoasa. Astazi, televiziunea provoaca mult rau sufletului ceea ce se rasfrange negativ asupra familiei ~i a educatiei copiilor. l:J;noralitatea ce domne~te la televiziune poate sa influenteze nemijlocit asupra numarului de chiuretaje ~i divorturi In familiile noastre. Nu trebuie sa cautam vinovati nici In cazul de fata fiindca un surplus de ura ~i calomnie nu va salva cultura dar actiunile pentru salvarea sufletelor omene~ti sunt necesare, In primul rand a propriului suflet. Cererea da na~tere la oferta. Daca pentru majoritatea sexul animalic, violenta care da senzatia superioritatii, banii ~i bunastarea materiala vor fi principalele aspecte ale fericirii, atunci, cultul Inceputului animalic ~i depravarea sufletului In arta, literatura ~i televiziune vor fi cu neputinta de starpit. In masura in care sufletele noastre vor tinde mai mult sa iasa din captivitatea valorilor umane salvandu-se de i~vidie, aroganta ~i dorinte nestavilite, in aceea~i '1nasura vor fi mai curate ~i mai frumoase relatiile familiale ~i cu lumea inconjurMoare.

- Ce credeti despre operatiile estetice dorinta de a sliibi i de a ariita bine?

i despre

determina forma, iar un continut frumos nu devine deodata 0 forma frumoasa. Amintiti-va cum arata Baba Cloanta. Are parul rava~it, este coco~ata, fara dintii din fara ~i, In acela~i timp, are ni~te coW mari, buze mari care atarna ~i un nas coroiat. Sunt semnele unei sexualitati ridicate, adica a frumusetii feminine. Sa va explic. Parul rava~it mare~te senzualitatea femeii, de aceea femeile casatorite l~i acopera capul. Evreicele ortodoxe, dupa casMorie, nu au dreptul sa-~i arate parul de aceea l'oarta peruca ~i deseori l~i tund parul. $i In ortodoxia noastra un comportament imoral este asociat cu parul rava~it iar femeile pot sa intre In biserica doar cu capul acoperit. N asul mare ~i incisivii mariti sunt semnul unei sexualitati marite. Apropo, In multe dintre triburile africane erau omorati copiii cu dintii mari. Probabil, Intelegem intuitiv ca sexualitatea marita duce la pieirea neamului. Intrucat dintii tin de dorinte, lips a dintilor din fata este dovada unei blocari dure a sexualitatii necontrolate. Oamenii suparacio~i nu ~tiu sa accepte umilirea dorinteJor ~i de aceea au coloana Incovoiata. $titi de ce Baba Cloanta zburh? Fiindca nivelul ridicat al senzualitatii, proportia uria~a a dorintelor influenteaza gravitatia ~i pot fi cauza multor cludatenii. De aceea, de multe ori ciudateniile savar~ite de unii oameni sunt semnele senzualitatii necontrolabile ~i ingerul se .transforma

- Continutul

80

..,. 81

foarte repede in diavol, sfantul intr-un mag negru, iar chipul minunat al unei femei devine urat r;;irespingator. Nu poti sa minti natura. Toate subterfugiile fizice actuale ii fac pe barbati tot mai indiferenti fata de forma r;;i sa acorde mai multa atentie esentei. Concursurile frumusetii sunt car;;tigate nu de frumoasele care ir;;i demonstreaza doar sexualitatea. Sanii de silicon arata tot mai respingator r;;ibarbatii ir;;ipierd atractia sexuala. Dorinta femeii de a fi frumoasa r;;igratioasa este fireasca r;;i necesara, insa, daca 0 forma frumoasa nu este incalzita de un interior frumos ea se transforma in manechin. Cine ir;;i iroser;;te energia. pentru frumusetea exteIioara r;;i n-are grija de cea interioara poate sa piarda chiar ceea ce ir;;idorer;;te, catre ce aspira.

cineva inseamna ca r;;titi mai bine cum trebuie procedat r;;ide aceea trebuie sa fiti demn de urmat. Iar daca starea dumneavoastra este lipsita de armonie fie ca yeti arunca mizeria asupra pacientului, fie 0 yeti prelua dumneavoastra, creandu-va probleme. Intrucat in psihologie nu exista notiunea de iubire de Dumnezeu, metodele ajutorului psihologic amintesc tot mai mult de magie. Sa admitem ca psihologul trebuie sa ajute la restabilirea echilibrului sufletesc, la depar;;irea stresului r;;i rezolvarea conflictelor. Stresul r;;i conflictul nu pot fi rezolvate fara priori tate a iubirii. Situatia poate fi ameliorata doar schimband accentele. Daca iti iuber;;ti prea mult sotia r;;i er;;ti gelos trebuie sa te gander;;ti doar la serviciu. Daca suferi prea mult pentru serviciu, gander;;te-te doar la bani r;;iprofit. Daca te gander;;ti doar la bani, gaser;;te-ti 0 preocupare fiindca, daca daruier;;ti energie dezinteresat poti sa te salvezi. Vezi ca nu te ajuta, gander;;te-te la sotie r;;i la familie. Pentru a ajuta oamenii, psihologii vor trece, mai devreme sau mai tarziu, la educarea unor principii morale care ne vor ajuta sa simtim intuitiv superioritatea iubirii fata de tot ce este omenesc. In ultima vreme, in presa apar tot mai multe articole in care este dovedita legiituia dinte boala r;;icalitatile sufleter;;ti ale omului. Un om avar in interior este, de regula, foarte bolnav, iar unul plictisitor traie~te mai putin ~i race~te foarte des. Bolnavii de cancer cad 1'n depresie ~i regreta trecutul. Cand un psiholog ajuta un pacient sa-r;;i schimbe

- Sunt psiholog. Spuneti-mi, va rog, cum sa lucrez cu oamenii ca acetia sa nu devina dependenti de mine.

Fiul meu are trei ani i ii place

foarte

mult

sa

poarte fuste, cercei etc. i spune ca vrea sa fie tanti. Sun.t psiholog. in ce masura poate sa influenteze profesia mea sufletul copilului? Sa-mi abandonez profesia sau poate fi i alta cauza? Deseori simt 0 durere sufleteasca mare. Ajutati-ma va rog.
- Oricare ar fi sfatul psihologului pacientul copiaza intotdeauna starea Iui interioara. Daca vreti sa ajutati pe
..,. 82

83

atitudinea fata de lume, sa-~i schimbe caracterul, el trece de la magie la religie. A~adar, conducerea va fi inlocuita cu autoconducerea. Sarcina principala a psihologului - a-I inva!a pe pacient sa se autoeduce, fapt care mic~oreaza numarul de probleme pe care pacientul Ie pune involuntar pe umerii psihologului. Pe un plan de suprafa!a no!iunea de fericire depinde nemijlocit de realizarea dorin!elor - "fericirea inseamna sa !i se faca haHirul cand vrei tu." In ultima instan!a, to ate dorin!ele noastre se reduc la sus!inerea ~i continuarea vietii. RezuWi ca problemele din sfera sexuala sunt primare ~i rezolvarea lor permite solu!ionarea celorlalte, iar imposibilitatea de a trece peste situa!iile stresante din sfera sexuala da na~tere la probleme din alte sfere ale vie!ii. Sigmund Freud, incercand sa reduca orice motiva!ie la instinctul sexual, a facut 0 descoperire geniala. Starea emo!ionala a omului depinde nemijlocit de bolile lui psihice ~i fizice. Aceasta dependen!a nu este exterioara, directa ci interioara. Tocmai emo!iile subcon~tiente, de profunzime, pot sa deformeze psihicul ~i corpul omului. Nu intamplator in filosofia indiana se sus!inea ca energia principala a omului este cea sexuala ~i folosirea ei gre~ita provoaca diferite boli ale sufletului, trupului ~i destinului. Freud a sesizat baza bazelor, insa, fiind inchistat in limitele ~tiin!ei, problema a ramas nerezolvata. De aceea, psihanaliza ca incercare de a ajuta sufletul omului a inceput sa-~i piarda treptat pozi!iile. Orice psiholog care vrea sa-~i vindece cu adevarat pacien-

tul, inevitabil, fara sa banuiasca asta va trebui sa rezolve in primul rand problemele din sfera sexuala. ~i daca psihologul in interiorul lui este necredincios, atunci ajutorul dat pacientului va fi din contul lui. In cele din urma pot suferi familia, sanatatea, psihicul ~i destinul psihologului. Psihologii care of era consultatii pe probleme de bussines, situatii materiale vor avea probleme mai tarziu, iar la cei care of era consulta!ii pe probleme de familie, sex, rez,ultatele negative pot sa apara mult mai repede. Pare-se ca am mentionat deja despre asocia!ia psihologilor pentru c'are principalele probleme erau cele familiale. "Am avut rezultate uluitoare; spunea unul dintre membrii asocia!iei, insa, peste un timp oarecare am divortat cu to!ii." Cat prive~te cea de-a doua intrebare, am sunat-o de curand pe autoarea ei care frecventase ~edintele mele. Voiam sa aflu daca s-a schimbat ceva in situa!ia ei. Mi-a spus ca exista schimbari pozitive. Fiul ei nu mai are tendin!e accentuate de schimbare a sexului. EI poate deja sa depa~easca situa!iile traumatizante in ceea ce prive~te iubirea umana, sexul, rela!iile. - Scuza!i-ma, auda vocea. a spus femeia, el vrea foarte mult sa va

- Ce mai faci, I-am intrebat, cum te cheama? Nu mi-a raspuns nimic. Probabil voia doar sa-mi auda vocea.

84 85

,---~

-..

- ~titi, mi-a spus femeia, nu are nici patru ani dar ma obliga sa-i pun casetele dumneavoastra video ~i se uita ~i asculta cu placere. - Minunat, i-am raspuns eu. Copilul asculta cu sufletul nu cu con~tiinta, de aceea copilului i se poate vorbi despre Dumnezeu inainte de a-I concepe ~i in timpul graviditatii. ~titi ca exista 0 fraza: "Educatia copiilor incepe in momentul na~terii parintilor." Durerea putemica a sufletului despre care mi-ati povestit in biletel este dovada unor probleme sentimentale, sexuale, nerezolvate. - Da, imi este foarte greu sa depa~esc supararea, repro~urile la adresa sotului, mi-a marturisit femeia. - Vor trece cu timpul, i-am spus eu. Cine are 0 durere sufleteasca mare ~i nu 0 poate depa~i din start, dupa parerea mea nu este de dorit sa fie psiholog. - Nu mai sunt psiholog. Acum ma ocup de copiii cu N-o sa-mi faca rau? deficiente comportamentale. - Dimpotriva, va va ajuta, Este mult mai u~or sa iube~ti un copil cu toate neajunsurile lui dedit un om matur. Cand iu~im ceea ce nu ne place noi iubim, trecand dincolo de forma, esenta a ceea ce se intampla, fie 0 situatie, fie un om. In principiu, personalitatea oricarui om este totalitatea unor situatii care se afla incadrate in emotii, la nivel genetic ~i de camp. Iar cand iubirea noastra nu este franata de forma, oricat de neplacuta ar fi aceasta, inseamna ca noi iubim continuu esenta, adica in ultima instanta pe Dumnezeu, Creatorul Universului. In acest caz, oricare ar fi

. . noastra - psiholo g m e d IC, muncltor . pro f esor, n01, . ' . . ~' aJutandu-i pe altii n u ne vom pncmui . - m~me. rau noua A . . Tlmpul este mi"care . D aca- nu ne dezv 0 Ieam, ne stmgem. . y . - A d- Daca nu ne mi~cam in a me, ne ml~cam m arat. Daca nu Ie ' t . . . aratam noi, pacientilor , ca 1ea spre punflcar e ~I ummare, eJ. t l' ne vor aduce doar P robl erne ~I'. boh Trebu' Ie sa mtelegem .. doar acest lucru y sa t ragem concluzla. "i

profesia
A

- Fiica mea este prietena de doi am . cu un baiat. . ~ Idila lor este plina d e as~eT1.tatl.. Perioadele de relatii bune alterneaza c u perlOade de ct. UT1., repro~uri er reciproce, discordii . D e curand, dupa 0 ceart a, ~. . J Ilea mea m-a in trebat: "Tata Intr-adevar a~a este iubi' rea?" ce i-ati, ras p und e In acest caz unei tinere?
A ~

I n lUblre in vmge acela care este P re g ati t Sa o~ere mult ma' .c I mu It d ecat sa primeasca u Ire~ devme nefericire pentru " lb" -' . acela care vrea doar sa pnmea.sca . Su paran '1 e, repro~urile, cerintele exagerate nu sunt d ecat consum . Daca nu -tl pace t' I ceva la persoana iubita' aJut-o sa se schimbe, educan d -0, d ar n-o omon cu suparan ' .1e. Este inadmisibil s-o pe d epse~tl ' . cu suparari sau cu li psa de lUb Ire . Dac a f'etel nU-I. place. ' prietenul ei fiindca este av'ar arogant sau gelos, credeti-ma, A A '
A

- I -a~ spune' . "F"' Ilca mea, . .

este pregatirea
~

P en tru lUb Ire .

--

--

10 adancul

interioara

ei este la fel Sch' bA I~ an d lumea .'. noi schimbam Iumea mtenoara a persoanei

sufletului

no astra iubite.

86

87

Am primit de curand afaceri.


- Sunt

un biletel de la un tanar om de

falimentar

in afaceri.

Orice incercare

de a

iubirii continue a devenit mai presus de viata ~i dorinte, descoperirea s-a facut posibila. Civilizatia contemporana este imposibila fara energia electrica. Pentru ca un porn sa nu moara, bobul trebuie sa fie curat. De aceea orice lucru inceput cu iubire ~i optimism are ~anse sa se dezvolte cu succes. Acela~i lucru se intampla ~i cu relatiile. in masura in care suntem gata sa ne jertfim, sa avem grija de cineva, sa iertam necazurile pricinuite, in aceea~i masura relatiile noastre cu cei apropiati sunt mai variate ~i mai frumoase. Ca sa primim trebuie mai intai sa dam ceva macar pe planul fin. Aceste adevaruri sunt simple dar pentru rea1izarea lor trebuie sa iubim ~i sa tindem neincetat sa devenim mai buni

schimba situatia este un e~ec. Sa rabd, a~a cum mi-ati spus, sau poate ca imi mai dati vre-un sfat? - Tocmai sa rabzi nu trebuie. Trebuie sa schimbam in primul rand, nu situatia ci pe noi in~ine. Daca dorintele noastre nu se indeplinesc inseamna ca sunt in detrimentul nostru. Ele devin un prejudiciu atunci cand in ele este putina iubire. ~titi ce inseamna depresia? inseamna sa nu avem incredere in noi, iar daca nu avem aceasta incredere incetam sa mai intreprindem ceva, nu mai eliminam energie. Daca nu mai oferiti energie nu veti primi iubire. De aceea lenea ~i depresia interactioneaza intotdeauna intre ele. Exista 0 poveste despre doua broa~te care au nimerit intr-o oala cu lapte. Una dintre ele credea ca nu exista ie~ire din situatie, a cazut in disperare ~i a murit, cea de-a doua a continuat sa se zbata pana cand a ie~it unt din lapte ~i a putut sa sara din oala. Cu cat avem mai multa iubire fata de Dumnezeu cu atat mai multe incercari putem sa facem pentru. a ne schimba noi ~i lumea inconjuratoare ~i cu atat mai multe succese yom obtine. Faraday a facut zece mii de experiente pentru a descoperi legea inductiei electromagnetice, legea transformarii mi~carii mecanice in energie electrica. De mii ~i mii de ori i-au fost umilite dorintele care inseamna concentrare asupra vietii, a bunastarii, el a pastrat, insa, iubirea, credinta ~i optimismul, iar cand importanta 88

un efort fizic sau nervos ma dor rinichii. .Investigatiile nu dovedesc prezenta pietrelor, iar analiza sangelui dovede$te un proces inflamator. Care este cauza?
Efortul fizic ~i psihic este urmat de eliminarea unei cantitati mari de energie. Daca nu ne ajunge bunatatea interioara ~i ne lipse~te sentimentul iubirii, 0 cadere brusca de energie decIan~eaza programul de autodistrugere care este blocat de durere ~i de procesele inflamatorii. Daca I acest proces nu este stopat incepe distrugel"ea functiilor, procesul inflamator este urmat de forl1?area pietrelor la rinichi. Daca procesul se agraveaza, distrugerea functiilor

- Dripa

"

89

. . devine orgamca- apol, urm eaza moartea. Cu cat mai mult . - 'dorinte , cu atat
.

' nostru, de vlata ~l d epm de m , in interiorul - -" . . t e, su P aran ~l . . '{ suntem mal f neO~l "i avem mai multe regre . oate fi .. . cu atat mai putina energle avem care nu p depresll ~l . 'ment~ "i atunci efortul fizic ~i nervos compensata - pnn a l l"f . I ~ meepe sa ne ruineze sanatatea. Apropo, chlar daca omu . dar timp indelungat este suficient de armomos, . este
~

suprasolicitat

de munca

P e care

0 efectueaza,

. am p oate

legatura in~r~
nu:~e~:p:~;:le

sa se imbolnaveasca foarte gray ara -.' ntele trecute. Stresul

peste catlva C a face

. contl-

b::l~u~~ e;:m::rgia
trupului,

fina ~i este urmat

n~

ci poate sa afecteze

~i psihic~l. ~l

~:stinul. De aceea respectarea legilor elementare: ru.g:;l~~ ea bunatatea, abtinerea, etc. creeaza baza care ne aJu suprasolicitarea fara consecinte grave pentm :up~rtam sanatate.

dupa
~

Stimate

domnule

Lazarev,
~

cartile dumneavoastra. ,
. I'oarte 0 d ortn,ut "" J'.
~

.' c.htnUte~te

. sex... A m 0 varsta

onora

f n u ltima vreme . ma . . <::ttar uterntcu. "". S ex , sex ... P . C .d e-t e b t' l a - cincizeci de am.
.

d em, ulti ani traiesc ~

facut?
Energia divina

fine. De ajunge la noi din planu.~ile . mult la to ate funetl1le de supraaeeea eu cat re~un~a~ mal. It cu energie. Somnul este . fata- cu at at ne mcarcam . mal mu . 1oglca- ~l de Planurile exterioare. Ie~lrea pc desprinderea de

planurile fine nu numai ca ne incarca energetic dar Ill' desehide ~i clarviziunea. Intrucat pe planul fin timpul estc comprimat legaturile dintre evenimente sevad mai bine. Meditatia permite ie~irea con~tienta pe planuri subtile ~i nu spontana. Cu toate acestea omul prime~te energie ~i extinderea posibilitatilor are loc in mod corespunzator. Adevarul este ca daca avem putina iubire in sufIet ~i aspiram de asemenea putin catre Dumnezeu, patrunderea in planurile fine, dezvoltarea senzualitatii ~i aptitudinile pentru clarviziune pot provoca probleme grave ale psihicului ~! sanatatii. A~adar, energia Divina vine de pe planurile fine ~i sc repartizeaza uniform pentru to ate functiile fiecarei fiin!e: sufIet, spirit ~i trup. Energia Divina se transforma in energie sexuala, energia con~tiintei ~i energia corpului. Aceasta este, insa, consumarea tactica, secundara a energiei. Ea trebuie sa fie consumata, in primul rand, pentm asigurarea urma~ilor, adicii scopurilor spirituale supreme, strategice, pentru aspiratia catre Dumnezeu. Daca autoarea intrebarii sau mama ei au avut depresii puternice, lipsa dorintei de a triii, supariiri mari pe tata sau pe persoana iubitii, apar un fel de cicatrice pe corpul energetic. In acest caz energia trece doar prin canalele animalice ~i nu se transforma in energie spiritualii ~i apoi in cea Divina. Astfel, sexualitatea ridicaUi' este dovada nu a unei armonii ~i energii mari ci invers, a imposibilitatii de a iubi ~i a unor probleme serioase pe planurile fine care due la degradarea lor.

9! 90

Exploatarea peste masura a sentimentelor denota distrugerea sentimentelor supreme care

sexuale asigura

mentinerea sentimentelor sexuale. Pentru restabilirea aces tor sentimente supreme trebuie sa pastram iubirea pentru Dumnezeu in c1ipele de umilinta ~i prabu~ire totala. Adica sa pastram iubirea fata de Dumnezeu indiferent de ce durere avem in suflet. Daca acest lucru nu se infaptuie~te atunci toata energia se concentreaza asupra dorintei sexuale ~i incepe distrugerea ei. Intr-o alta viata 0 asemenea femeie poate fi frigida. Copii ~i nepotii ei pot sa fi fie frigizi fie ca vor avea 0 alta patologie fizica sau psihica: sterilitate, homosexualism etc. Iisus Hristos spunea:"Cine i~i va pierde sufletul de dragul meu acela il va ca~tiga." Sufletul este totalitatea sentimentelor ~i dorintelor noastre superioare legate de bazele vietii. Dacii in momentul prabu~irii sentimentelor ~i dorintelor noastre supreme noi pastram iubirea pentru Dumnezeu, adica pierdem sufletul nu de dragul banilor ci de dragul iubirii de Dumnezeu se produce nu degradarea ci renovarea sufletului nostru ~i deschiderea celor mai inalte canale strategice. ~i atunci orice energie care trece prin necesitatile noastre de baza nu Ie va umfla ~i nu Ie va distruge ci Ie va lasa aHit cat Ie trebuie I?i se va indrepta catre sferele superioare ale conl?tiintei ~i sentimentelor salvandu-ne sufletele noastre I?iale urmal?ilor no~tri.

in fiecare zi La institut. Ajutafi-ma, va rog, sa infeleg cum sa imbin informafia $i care dintre eLe este prioritara? - Omul este invelil?ul fizic, adicii trupul, spiritul sau con~tiinta, psihicul ~i sufletul, adica emotiile I?i sentimentele noastre, ~i anume cele subconl?tiente. Acestea alcatuiesc grauntele Divin care, invizibll, este prezent in orice fiinta I?i in oricare obiect din Univers. Pentru a vindeca sufletul trebuie sa invatam sa iubim Creatorul. Intrucat medicina contemporana este lipsita de suflet, trupul este privit ca un mecanism in care se poate rasuci ceva, se poate taia sau corecta I?i acesta se va insanatol?i. Aceea~i abordare mecanica 0 intaInim in farmaceutica: asupra corpului se po ate influenta fiziologic, chimic, prin intermediul diferitelor medicamente, a dietei, alimentatiei, etc. Medicina a considerat intotdeauna con~'tiinta ca fiind 0 functie a corpului ~i pentru a vindeca ~onl?tiinta trebuie actionat I?i asupra corpului, iar cand un medic vede cum bolnavii de schizofrenie se vindeca dupa comunicarea cu preotul I?i dupa multe rugaciuni, ii este foarte greu sa inteleaga ~i sa accepte ace~t lucru, fiindca, din punct de vedere al medicinii contemporane acest lucru este imposibil. Cu toate aces tea abordarea mecanica a avut rezultate, contribuind foarte mult la dezvoltarea medicinii contemporane. Trupul, spiritul ~i sufletul sunt unite intre ele la fel ca materia, spatiul ~i timpul. Influentand trupul noi

dumneavoastra cu cea pe care 0 primim

- Sunt
)2

in anul patru

La institutul

de medicina

$i

fmi este foarte


~

greu sa imbin

informafia

din carfile

93

influentam inevitabil ~i con~tiinta ~i emotiile noastre, iar cand ~bordarea mecanica este considerata ca singura posibila pierdem ~ansele unei vindecari reale fiindcii, ajutand trupul pricinuim rau sufletului. Trebuie sa intelegem ca medicina noastra este doar 0 parte a cun~~tin!el~r despre om de care dispunem. Ea poate ~i trebme sa fIe utilizata dar sa n-o absolutizam, cu atat mai mult cu cat in ultimul timp se observa 0 indepartare considerabila de la perceperea mecanica ~i refractara a omului ca fenomen. Medicina ~tie sa vindece concomitent trupul ~i sufletul. Medicii au observat, mai intai, ca vindecand un organ se imbolnave~te altul. Astfel, ei au ajuns sa inteleaga :a imunitatea scazuta este cauza imbolnavirii generale. In cazul imunitatii sciizute sistemul endocrin nu face fata ~i intotdeauna yom avea un organ bolnav. Daca yom vindeca un organ se va imbolnavi altul. Pentru a intelege imu~it~t~a s-a facut legatura cu emotiile ~i caracterul omulm ~l 1ll consecinta, a aparut psihoterapia ca ~tiinta pentru care vindecarea bolilor inseamna a influenta in primul rand, emotiile omului ~i nu corpul. A~adar, medicina contemporana' se dezvolta cu succes in cunoa~terea ~i perceperea omului interactionand pe aceasta cale cu filosofia ~i religia. Acest proces este sustinut de situatia actuala de pe mapamond. Medici ~i medicamente sunt din plin dar sanatatea e tot mai putina, ceea ce nu inseamna falimentul medicin~i contemporane, ci este, de fapt, falimentul abordarii mecam~ ce, absolutizarea lui. Firmele farmaceutice amintesc tot mal

mult de sindicatele formate de gangsteri. Medicamentele costa tot mai mult, iar efectul lor este tot mai superficial. Complicatiile sunt tot mai free vente iar consecintele sunt tot mai complicate. Aceasta criza a medicinii contemporane va deveni, foarte curand, cauza dezvoltarii ei ulterioare.

- Deseori simt pot sa lucrez, sa pot sa lucrez, sunt dorinfa de a face rea dumneavoastra, asupra structurilor dependen fa?

ca ma schimb mult cand beau cafea: creez, sa iau decizii. Fara cafea nll macinat de indoieli i nu am nici 0 ceva. Cum influenfeaza, dupa parestimulatorii, cum ar fi cafeaua, de camp. Cat de grava este aceasti'i

Alcoolul, tigarile, cafeaua, narcoticele stimuleaza eliminarea energiei subtile. Schema dopajului este urmatoarea: daca omul genereaza formarea energiei mai muIt sub influenta stimulatorilor, organismul slabe~te treptat. Sursa energiei devine in acest caz nu iubirea din suflet ci are loc goIirea rezervelor strategice de energie sub influenta stimulatorilor iar consecintele sunt bolile ~i intensificarea dependentei totale. Stimulatorii sunt deosebit de periculo~i primavara cand in subcon~tientul nostru se activeaza sentimentul iubirii care ne of era 0 noua energie ~i ne conecteaza' la planurile subtile.

94

95

cu sofia frecventiim coala de tiinfe parapsihologice i oculte. Cunotinfele sunt fenomenale, existii, fnsa, un dar: majoritatea celor care frecventeazii aceastii coalii pierd posibilitatea de a avea copii. Cum sii ne protejam i care este cauza?

- fmpreunii

psihiatrie unde a stat timp de doua luni. Are, oare, vreo legiitura cu starea mea? - Evident ca are, i-am raspuns eu. Cand omul prime~te mai multi bani decat i se cuvine, situatia creata incepe sa-l omoare. Fericirea omoara incet ~i pe neobservate. ~tim cu totii ca banii nemunciti 11 corup pe om. Cine vrea sa primeasca bani fara sa munceasca, de exemplu sa ca~tige la cazinou sau mintind ~i furand, este deja bolnav. Ati primit 0 placere senzoriala sublima care n-a fost asigurata de 0 cantitate suficienta de iubire fata de Oumnezeu, lucru ce putea sa va coste moartea fiicei. Pentru a putea incerca asemenea senzatii este nevoie de eliminarea unei cantitati uria~e de energie pe care n-o aveati ~i ati luat-o de la copilul dumneavoastra. - Mi-a povestit cineva istoria unei femei care i~i dorea foarte mult un apartament. Ea citise undeva ca Oumnezeu asculta intotdeauna rugaciunile noastre ~i daca ne rugam ~i cerem cu insistenta intotdeauna obtinem ce dorim. S-a rugat doi ani cerand continuu un apartament. In cele din urma a cumparat apartamentul iar peste 0 luna i-a murit fiul. A~adar, dad Oumnezeu nu ne da ceva, este inutil sa invidiem pe altii sau sa disperam. Trebuie sa visam la iubire in suflet ~i nu la apartament, trebuie sa facem ordine in sufletul nostru. Oaca nu ne ajunge energie pentru un apartament mai bun, pentru 0 ma~ina ~i un cont in banca, dar vrem sa Ie avem cu orice pret, noi yom lua energia necesara pentru a Ie

Oeschiderea

celui

de-al

treilea

ochi,

clarviziunea

in

timp ~i spatiu, descoperirea aptitudinilor tin de patrunderea in planurile fine. Cu cat patrundem mai mult in planurile fine cu at at este mai ridieat nivelul renuntarii la fericirea umana. Aceste posibilitati ni Ie of era iubirea fata de Dumnezeu. Oaca aceasta iubire este insuficienta, este nevoie sa ne deta~am de to ate dependentele. Nivelul material: mancarea, banii, serviciul. Nivelul senzorial: sexul, copii, familia. Intrucat nivelul senzorial se afla la baza fericirii materiale ~i spirituale, pentru a supravietui, omul care patrunde pe planurile fine trebuie, in primul rand sa piarda, sa-~i prejudicieze aspectul sau senzorial. De aceea, in to ate ~colile mistice, una dintre principalele conditii de inscriere este lipsa familiei, copiilor ~i a sexului. 0 pacienta m-a intrebat: frecventam cursurile de meditatie cand, peste 0 luna, am avut senzatia unei iubiri uria~e fata de lumea intreaga, de unitate total a cu ea. Oamenii pare au sa fie rudele me Ie apropiate. Acest sentiment de iubire mi-a umplut toata fiinta ~i ma simteam cea mai fericita dintre muritori. Peste doua zile fiica mea a ajuns la spitalul de
..,.

96

97

avea de la sufletul nostru sau de la copiii no~tri distruganduIe sanatatea, psihicul ~i caracterul. Deseori mi se pune intrebarea: de ce in Rusia care este atilt de bogata nivelul de trai este atat de scazut? De ce Rusia se afla pe unul din primele locuri in lume in ce prive~te coruptia. Anul trecut, au fost alocati doar 1O~ milioane dolari pentru constructia de avioane. Pentru ~coh ~i profesori, pentru educatie, adica pentru viitorul t~r~i, au fost alocate ni~te rama~ite, Zeci sau chiar sute de mIllOane sunt sustrase din economie prin furt ~i neachitarea impozitelor. Am fost extrem de mirat cand, acum doi ani, am auzit la 0 intalnire a Pre~edintelui cu praprietarii companiilor de

hule~ti, sa nu te inchini la bani ~i la slava, sunt porunci ale iudaismului antic. Nu mai vorbesc despre poruncile lui Hristos in care altruismul, posibilitatea de a -darui energie, grija, intr-aJutorarea ~i concentrarea asupra iubirii este cu mult mai mare decat in alte religii. In secolul al XIX-lea, in Rusia, au aparut terori~ti, sociali~ti, etc. a carar filosofie excIudea notiunile de iubire ~i moralitate iar societatea rusa n-a luat nici 0 atitudine. Imi amintesc dit de mare mi-a fost mirarea cand am citit in "Dialectica naturii" de F. Engels, fraza urmatoare: "Nu se poate discuta de morala ~i moralitate cand este yorba de interesele de cIasa ale proletariatului." Imi amintesc versurile poetului rus Nekrasov, un om cu 0 moralitate decazuta: "Tine minte, e ve~nicia, cand sangele curge ~uvoi." Poetul poveste~te cu extaz cum taranii au inmormantat de viu un neamt care ii invata cum sa munceasca. Imi amintesc fraza lui Makar Nagulinii din "Pamant destelenit": "Daca mi-ar pune in fata 0 suta de femei ~i copii, i-a~ cosi pe toti cu mit:raliera de dragul revolutiei mondiale". Imoralitatea inseamna a da priori tate valorilor materiale ~i spirituale fata de iubire. Oricare ar fi forma aces tor valori - fie viitorul luminos al intregii omeniri ca~tigat pe seama sangeh.ii varsat de cei care nu sunt de acord, ca la comuni~ti, fie fericirea personal a pe seama distrugerii tarii, ca la oligarhia contemporana, fie cele mai sublime ~i mai frumoase senzatii din timpuJ meditatiei - toate omoara sufletul apoi trupul.

gaze ca suma pe care ace~tia n-o pliitesc ~a buget .este ~ai


A

mare decat bugetul tarii. Tara degenereaza du-~i viitorul, ~tiinta, cultura, moralitatea

mcet dlstrugan~i ~o~ul se. ~etrece

in prezenta unor fonduri gigantice de bam msu~*

~ mana de oameni bogati ~i imorali. Cel mai simplu este sa-l invinuim de toate necazurile noastre dar daca tinem seama ca aceasta situatie n-a aparut intamplator yom intelege foarte repede care este cauza. Tocmai bogatiile Ru~~ei _a~ i~tensificat atitudinea de cons urn la nivelul intregll tan. Bunurile nemuncite au macinat sufletele. Pe acest fon~, dezvoltarea con~tiintei religioase avea loc incet ~i superfIcial. Dupa parerea mea, Rusia n-a fost niciodata in esenta.ei cre~tina. Pentru a fi cre~tin trebuiesc respectate _poruncI~e care ajuta sa simtim iubirea fata de Dumnezeu, sa, ~e c~ra~

de

tam sufletele.

Sa nu furi, sa nu invidiezi,

sa nu UCIZI, sa nu

98

99

domnule Lazarev! Am 28 de ani, sunt casatorita, eu cu sotul ne iubim dar nu doresc sa am copii, am 0 repulsie pentru ei. Ce-i de facut?
- Copiii sunt simbolul continuarii vietii, familiei, relatiei, sexului. Cu cat 0 femeie depinde mai mult de fericirea familial a cu atat mai multe supiiriiri, gelozie ~i depresie se adunii in subcon~tientul ei. Toate acestea trec la copii iar copiii intensificii orientarea subcon~tientii a piirintilor. Cand mama simte cii sufletele copiilor sunt lipsite de armonie, ea simte in subcon~tint cii aparitia pe lume a copiilor presupune 0 purificare. Cu cat mai jalnicii este starea sufletelor acestor copii cu at at mai dureroasii este purificarea. Bolile, nenorocirile, supariirile din partea sotului, triidiirile, divortul pot preceda conceperea copilului, pot fi concomitente cu graviditatea sau pot aparea dupa na~terea copiilor. Dad'i 0 asemenea femeie simte ci'i nu va suporta purificarea ea nu are nici 0 ~ansii sii aibii copii siiniito~i, pierde dorinta de a avea copii. Doar noi putem sa decidem dacii vom avea copii sau ba. Copiii, grija fata de ei, dragbstea fat a de ei este 0 fericire uria~ii. Pentru ei trebuie sii pliitim cu dureri, pierderi ~i umilinte dad nu avem iubire in suflet. Lipsa copiilor ne ajutii sii suportiim mai u~or incerciirile, purificarea care sunt inevitabile. Dacii vii lipse~te dorinta de a avea copii nn trebuie sii vii griibiti, trebuie, insa, sii vii grabiti sii vii purificati sufletul.

- Stimate

Dad nu ne dezvoItiim, ne degradiim. Modul in care ne vedem noi in~ine poate sii se deosebeascii foarte mult de felul cum aratii sufletele noastre in realitate. Siiniitatea ~i destinul sunt determinate de ceea ce avem in adancul sufletelor noastre, adicii in subcon~tient. V oi expune in continuare istoria vietii a doi oameni indragosti!i pe care am citit-o in presii.

0 iubire stranie
Inainte de a deveni ziarist, singura mea sursa de inspiratie erau cazurile de detentie ~i rezultatele expertizelor medico-legale. Timp de douiizeci ~i doi de ani am lucrat in procuratura regionalii. Un prieten de-al meu cu care stiiteam la 0 halbii de bere mi-a sugerat sii pun pe hartie experienta triiitii de mine. Atunci a inceput totul. Ceea ce vreau sii propun atentiei dumneavoastrii nu corespunde cu preocuparile mele. Am fiicut-o la rugiimintea prietenilor mei. Este 0 poveste aproape irealii, n-am inventat, insii, nimic. Eroina este 0 femeie foarte cunoscutii, dar nu-i voi da numele adeviirat. Lena catun din avea ~i 0 facultatea Sidihin venise s"a se inscrie la institut dintr-un nordul indepartat. Nu numai cii era frumoasii dar personalitate puternicii ~i chiar din primul an la de drept intrigantele institutului au porec1it-o

100

101

"Vassa Jeleznova", fadind aluzii la negustoreasa din literatura clasica a secolului XX. Existau foarte multi pretendenti la mana ~i inima Lenei, ea, insa, ramanea indiferenta. Doi ani mai tarziu s-a casatorit, totu~i. Alesul inimii ei a fost un tanar foarte vesel, geologul Serghei: care a plecat, imediat dupa nunta, pe teren, pentru 3 a~i. In to: acest timp nu i-a trimis sotiei nici un banut. Da, mtasem sa va spun ca ramasese insarcinatiL. Uite a~a, prima noa~te, :i a ramas gravida. Da, se poate intampla orice. Uneon, vlat~ poate sa of ere asemenea cazuri. Tocmai de aceea nu .vo~ aglomera povestirea mea cu detalii, fiindca faptele eXlsta din abundenta. Tatal ~i-a vazut fiul pe care 11 chema de asemenea sta~ Serghei cand acesta implinise deja trei ani. Geologul ~ cu familia 0 saptamana ~i a plecat din nou. Peste noua lum Lena a nascut 0 fetita, Ala, pe care tatal a sarutat-o peste un an. A sarutat-o ~i pe sotie ~i a spus ca a indragit 0 alta femeie ~i ca vrea sa pIece la iubita lui in ora~ul Ca~in dar nu are bani fiindca a fost pradat in tren. Lena n-a plans in prezenta lui, nu i-a cazut la picioare ~i n-a ~peculat cu ..:. bani cat a cerut. ~l. a plecat, COplll, l-a" dat in schimb
A

serviciu, Lena a gasit-o pe Olga spanzurata in chiar langa apartamentul ei. Lena nu s-a pierdut luat-o pe Olga in cas a la ea ~i a chemat salvarea peste 0 ora. lntre timp, Olga ~i-a revenit ~i

casa scarii, cu firea, a care a venit a plans in

genunchi in fata salvatoarei ei. Imaginati-va doar ca Lena a tinut-o in cas a pe amanta sotului ei pana aceasta s-a insaniito~it luandu-~i chiar ~i concediu de odihna pentru a 0 ingriji. Geologul era foarte furios ascunzandu-se la un prieten. Olga s-a insanato~it ~i a plecat acasa, iar fostul amant a cucerit 0 aIta inima, de data aceasta a surorii prietenului sau care 11adapostise ~i a plecat cu ea in Turcia sa se odihneasca. Iubirea lor a durat ~ase ani. Copii Lenei, insa, cre~teau iar mama lor a absolvit intre timp Academia administrativa, a doua ei facuItate, ~i a ocupat un post imp~rtant in conducerea unui mare ora~ de pe Volga. Intr-o zi senina de vara s-a intors sotul facandu-~i mea culpa ~i Lena I-a primit din nou. Era tacut, ingandurat ~i foarte critic la adresa lui. Foarte curand in casa Lenei au inceput nenorocirile. Serghei a inceput sa bea foarte tare, avea probleme la serviciu, se afla in permanenta in compania unor oameni decazuti. A incercat sa-l ajute sa se recupereze, dar in zadar. A~a au dus-o timp de doi ani. Mai mult decat at at incepuse s-o batao Intr-o seara, fiullor Serghei, a luat arma de vanatoare ~i a tintit in taUil care bause crunt cu un nou prieten. Lena se afla in preajma ~i I-a acoperit cu trupul ei. Glontul i-a perforat plamanul ~i i-a atins 0 vertebra. Militia, la cererea Lenei, I-a incadrat la articolul -

pentru a venit tanara, Lena,

0 jumatate gre~eala pe urmele aproape la rugamintea

de an. Apoi, ~i se roaga lui fosta adolescenta. spre

a revenit

spunan~u-~ Olga, s-a

. c~-~~. -

recunoa~te

sa-I ierte. Peste Sotul fugar cand

0 saptamana 0 fata fo~te ascuns, intr-o la~ noua de la

lui amanta

lui, a mintit-o 8 martie,

ca a plecat

expeditie.

In noaptea

se intorcea

102

103

impu~care, descarcare din gre~eala, accidentala a armei. Fiul a fost salvat iar Lena a fost tintuita la pat. A paralizat. S-a intamplat insa 0 minune. Sotul ei u~uratic, fie din cauza ~ocului, fie din alta cauza, a inceput sa aiba grija de ea, de casa ~i sa munceasca noptile ca un condamnat: picta portrete in miniatura ale unor persoane avute ~i ale unor cadre administrative pentru banchetele din cabinetele ~efiIor. A pictat chiar ~i' pentru muzeul tinutului natal. A avut trei expozitii la Moscova. Inainte de a se inscrie la facultatea de geologie a dorit sa-~i faca studiile la ~coala de arte plastice "Suricov", decizia, insa, i-a apartinut tatalui sau care era geolog. Dar iata ca intr-o situatie extrema talentul "ascuns" a inceput sa dea roade. Foarte curand a cumparat 0 casa in afara ora~ului ~i a mutat-o acolo pe sotia lui bolnava. Apoi, a cumparat 0 ma~ina "V olga" ~i 0 purta pe sotie prin cele mai frumoase locuri din tara. In YaIta, a urcat-o pe brate pe muntele Ai Petri fara elevator ca sa fie totul cat mai real. "Te iubesc ~i e~ti povara mea cea mai scumpa," i-a spus Serghei sotiei. Peste cativa ani, in epoca unei totale "capitalizari" a adunat 0 suma mare de bani ~i a dus-o pe Lena intr-o clinica foart~ scumpa peste hotare ~i, dupa doua operatii foarte dificile, a inceput sa mearga. Medicii erau uimiti de tandretea, grija ~i devotamentul "acestui rus" fatii de sotia sa. Dupa operatie, timp de douazeci ~i patru de zile s-au odihnit intr-un hotel din munti petree and fiecare seara intr-

un bar pe malul unui lac ~i, se spune, chiar ~i dansau, cu toate ca medicii i-au interzis cu strictete sa faca eforturi. Peste putin timp s-au in tors acasa fericiti. La aeroport, Serghei ~i-a luat ma~ina din pare are ~i s-au indreptat catre ora~. Pe ~osea, in fata barierei feroviare au fost loviti de un jeep ~i, in plina viteza, s-au lovit de un copac. Sergheia murit pe loc iar Lena a mai trait 0 zi. Lena ~i-a revenit ~i primele ei cuvinte Serghei?" Cand i-au spus ca a murit, "Atunci, totul s-a sfiir~it," ~i a inchis ochii F. Zamiatin Inainte de moarte au fost: "Ce-i cu a oftat ~i a zis: pentru totdeauna.

Pentru multi, aceasta istorie pare ilogica ~i inexplicabila. Ea poate fi explicata prin ciiteva fraze. In lumea contemporana care idolatrizeaza valorile materiale, spirituale ~i sentimentale se degradeaza iubirea. Situatia este aproape de limita. Pentru a supravietui, nivelul aspiratiei ditre Dumnezeu ~i iubire trebuie sa fie destul de mare in caz contrar fericirea pentru care se irose~te energia ~i iubirea incepe sa ucida. Cu cat 0 femeie este mai frumoasa, mai de~teapta cu cat este mai .senzuala ~i are 0 vointa ~i un caracter foarte puternice, cu atat va fi mai cunoscuta, va avea mai multa putere ~i mai multi bani, dar va avea cu atat ma; putine ~anse de a na~te copii saniito~i fiindca va fi

104 105

foarte agresiva in interiorul ei. In acest caz fie ca mor copiii, fie ea sotul 0 tradeaza, fie ca este un alcoolic !?iare 0 atitudine dura fata de ea. Nenorocirile sau bolile ce se abat asupra unei asemenea femei blocheaza agresivitatea din interiorul ei !?ibarbatul poate s-o iubeasca fara primejdii, iar daca se insanato!?e!?te, concentrarea asupra fericirii umane va functiona ca un detonator al agresivitatii din subcon!?tient despre care nici nu banuie!?te:. Po ate sa intervina !?i deteriorarea destinului, imbolnavirea !?i moartea familiei sau dezintegrarea sufletului care este cea mai periculoasa, cu to ate ca, initial, acest proces este foarte lent !?i imperceptibil, fiindea sanatatea relativa !?i bunatatea se pastreaza un timp oarecare. Deseori, pentru salvarea iubirii intervine moartea, iubirea, insa, ramane. 0 pacienta mi-a povestit propria istorie: Sunt easatorita de cativa ani !?i eram foarte bune cu sotul, copii, insa, nu aveam, doream. Am inceput sa ma rog !?i, deodata, 0 voce , . a spus. Cu rand vei avea un copil". M-am bucurat

I t

mult. A doua zi sotul mi-a declarat ca ma parase!?te, fara nici 0 explicatie. A urmat un divort pripit !?i am ramas . slngur a . Odata, in tim p ce merge am pe strada, aceea!?i voce . ml-a s pus '." Fl ' I' atenta ,t in fata ta se afla tatal viitorului tau copil". Am vazut in fata mea un barbat necunoscut pentru care nu aveam nici un fel de sentimente. Primul lucru pe care l-aIIJ;.facut - m-am intors !?iam plecat. Ca sa uit aceasta

"

in relatii de!?i mi-i parca midestul de

poveste stresanta am plecat la sanatoriu a doua zi. De la aeroport am luat un taxi. Cand am ajuns in fata hotelului !?i am vrut sa cobor din ma!?ina cineva mi-a intins mana. Era barbatul de care fugisem. Am facut cuno!?tinta apoi, totul sa petrecut ca in vis. Imi pierdusem autocontrolul. Am petrecut 0 noapte impreuna, iar dimineata mi-am strans lucrurile !?i m-am in tors acasa. Nu I-am mai vazut niciodata pe acel barb at. Peste vreo luna ~i jumiitate am simtit ca sunt insarcinata. Graviditatea a decurs fara complicatii, dar in timpul na!?terii a murit copilul. Medicii incercau sa ma ajute eu, insa, simteam ca mor. Cand au inteles ca nu mai pot sa ma salveze au trecut la copil !?i incercau sa-l invie. A fost un miracol. Copilul a inviat !?i I-au adus langa mine. Cand a inceput sa tipe mi-am revenit !?ieu. Peste cateva zile am fost externati. Au trecut multi ani de atunci. Fiul meu este sanatos, eu, insa, am ni!?te temeri. V -a!? ruga, daca puteti, sa va uitati la campurile lui, mi-a zis femeia. - Campurile lui sunt foarte curate, i-am spus eu, iar in preajma e 0 pata luminoasa, ingerul Iui pazitor. Problemele dumneavoastra parca ar fi impachetate in camp, de!?i este armonios, pot inca sa-i provoace mari neplaceri. Inainte de concepere sufle,tul lui era destul de curat ~i pHn de iubire. Astazi, pentru majoritatea femeilor iubirea s-a transform at in ata!?ament. Era posibil sa nu puteti na!?te acest copil armonios deoarece dimpurile mamei si ale copilului trebuie sa coincida intrucatva ~i nu atat campurile

--

106

107

dit structura lor principaHi - orientarea. Dumneavoastra va lipsea orientarea catre iubirea de Dumnezeu, de aceea, pe de 0 parte, ati primit din timp informatia ca 0 protectie, pe de alta parte, v-ati deta1?at de dependente, dorinte, destin, 1?i,in ultima instanta, de viata. Faptul ca amandoi ati trecut prin moarte a fost singura 1?ansa sa primiti portia de iubire care va lipsea din cauza ca erati dependent a de viata. Fiul dumneavoastra are un nivel al aptitudinilor foarte ridicat. Sa nu va grabiti sa Ie dezvoltati, s-ar putea sa muriti, fie dumneavoastra, fie baiatul. Invatati-l, mai intai, sa se roage, sa iubeasca, sa ierte, sa se bucure 1?isa aiba grija de altii. Sa nu-l obligati sa se dezvolte dar nici sa-l incurcati. Atunci totul va fi bine. Imi mai amintesc 0 poveste mai trista. Dadeam consultatii la telefon. Unul dintre pacienti era 0 femeie cu 0 problema foarte grava. Concubinul, 0 iubea frenetic 1?iavea grija de ea mai mult decat multi soti oficiali. A nascut un copil minunat 1?isanatos 1?isotul era fericit. Au trecut cativa ani, copilul se dezvolta normal, relatia cu sotul era foarte buna, 1?i femeia a ram as din nou insarcinata. ~i deodata, sotul a devenit de nerecunoscut. Insista sa faca chiuretaj. Ea a refuzat, iar el a amenintat-o ca-i va omori pe ea 1?icopilul sau se va sinucide. Era disp~rata 1?ia venit la mine. - Am auzit ca vreti sa va faceti chiuretaj - i-am spus eu. - N-am vrut, dar I-am facut - mi-a spus ea. - De ce ati hotarat sa veniti la mine? - am intrebat-o 108

- Vroiam sa 1?tiuce s-a intamplat. - Mai intai, de ce ati facut chiuretajul? - Nu demult, la mama mea a fost in vizita ucenicul unui sfant din Caucaz, 0 cuno1?tinta de-a ei. Nimeni nu i-a spus nimic despre mine sau despre mama. Sfantul ii transmitea prin ucenicul sau urmatoarele: "Fiica dumneavoastra este insarcinata. Trebuie sa faca chiuretaj. Daca nu va face, va paraliza inainte de na1?tere. Acesta va fi doar inceputul unui lung 1?ir de nenorociri." N-a dat pre a multe explicatii, a continuat femeia. Situatia este extrem de misterioasa, nimeni nu poate sa-mi explice, de aceea am apelat la dumneavoastra. Ma uit la campul copilului mort 1?itotul devine c1ar. - Nivelul senzualitatii dumneavoastra este uria1? Sunteti 0 femeie frumoasa, cu vointa, 1?i exceptionala pe toate planurile. Proportiile planului senzual sunt cu mult mai mari decat iubirea Divina. De aceea 1?ansele primului copil de a se na1?te .sanatos erau minime. Faptul ca sunteti 0 femeie frumoasa, capabila, cu capacitati deosebite 1?i nu sunteti casatorita oficial este pentru dumneavoastra 0 mare umilinta. Mai mult decat atat, concubinul mai are 0 femeie. Toate au fost necesare pentru salvarea copilului. - Da, aveti dreptate, a continuat femeia. - Prezenta amantei era 0 umilinta dubla. A yeti un intelect 1?i0 con1?tiinta foarte dezvoltate. De aceea, era pulin 0 sin ;0, aura umilinta sentimentala. Era nevoie de situatii care t sa umileasca adevarul, ide.alurile 1?ispiritualitatea dumnea-

109
,":'".

voastra. Aeest lucru este evident in eazul primului eopil. Situatia era, insa, diferita cand ati ramas insarcinata cu eel de-al doilea copil. Lipsa casatoriei oficiale nu mai era pentru dumneavoastra 0 umilinta, va obi~nuisera!i deja. Posibilitatea aparitiei unei alte femei nu va mai deranja. Sotul avea grija de dumneavoastra asigurandu-va confortul

capacitatile mamei unui asemenea copil sunt mai mari, cu atilt are mai putine rezerve de iubire ~i energie, deci cu atilt mai mult aeest copil va trai realizand programul de lichidare a iubirii Divine de dragul idolatrizarii ferieirii umane.
- Ati avut noroe, i-am spus eu, ca mi-a!i facut cunos-

~i stabilitatea.

'

Aparitia

copilului

inseamna

deteriararea

fericirii in subcon~tientul

dumneavoastra,

iar daca nu exista

0 aspiratie continua catre Dumnezeu ~i tendin!a de a va pune in ordine sufletul, fericirea umana, chiar daca nu .este deplina, va face dependenta de ea fundamental. A ve!I un camp bioenergetic foarte puternic ~i gre~elile ce trec neobservate la 0 alta femeie sunt mortale in cazul dumneavoastra. Deseori sunt intrebat: "De ce erau omora!i barbatii in Uniunea Sovietica?" Cele mai luminate minti ale ~tiintei, artei ~i economiei erau lichidate cu cruzime. Explicatia este foarte simpla. Diavolismul inseamna genialitate fara iubire. Cand 0 societate renunta la bunastarea ~i dorintele, talentul, aptitudinile, iubire aceasta vointa ~i moralitate divinizand moare. Cu cat liderul unei lui, in lipsa iubirii

asemenea societati este mai talentat cu atat mai repede


~i energia fata de Dumnezeu, vor distruge sufletul, aura ~i viitorul societatii. Cel de-al doilea copil avea 0 proportie catastrofala in favoarea eon~tiintei, vointei ~i dorintelor umane. Cu cat
~

euta aceasta informatie. Poate ea m-a!i ajutat ~i pe mine. Intrucat pentru mine viata este 0 notiune sfanta, n-a~ fi putut sa va reeomand un chiuretaj. Pentru pastrarea vietii copilului a~ fi platit probabil, eu propria mea viata. In e~l mai bun eaz, dad ineepeati sa va rugati, ati fi pierdut sarcina. Candva ne yom intoarce cu totii la Dumnezeu ~i fiecare suflet, mai devreme sau mai tarziu, va fi eurat. De aeeea, arice suflet trebuie ajutat sa dobandeasea Divinul. Sufletul eopilului nenascut sufera. Distrugerea vietii I-a purificat intr-o oarecare masura. EI poate fi ajutat nu prin incetarea suferintelor ei prin aspiratia eatre iubire ~i Dumnezeu. Nu trebuie sa va rugati pentru copil, nu veti putea sa-l salvati. Deoarece orieum este in contact eu dumneavoastra, ajutandu-va sufletul 11veti ajuta ~i pe el. Suntem responsabili pentru fieeare suflet nedesavar~it care este in legatura eu noi, iar daca nu-l salvam, 11omoram cu toate eonseeintele de rigoare. De aceea, eu cat mai intens vom lucra asupra noastra, eu atat mai mult ii yom ajuta pe

toti.

110

11I

Femeia ~i-a luat ramas bun inchizand telefonul, iar eu, nu ~tiu din ce cauza incep sa-mi amintesc de prima mea consultatie la telefon. Era acum zece ani, la New - York. Inainte de aceasta, Insa, mi s-a intamplat un lucru foarte ciudat. Fiecare consultatie costa 0 suta de dolari dintre care cincizeci ii dadeam firmei care ma invitase, iar cincizeci imi reveneau mie. Pe atunci puteam sa ca~tig cateva mii de dolari intr-o luna, ceea ce pentru mine insemna foarte mult. Inainte de a pleca la New - York, sotia mi-a cumparat cu ultimii bani 0 scurta de piele ca sa arat mai bine ~i mi-a dat 0 suta de dolari in caz ca nu ma va a~tepta nimeni. lata-ma ajuns in aeroportul Kennedy. Incercam sa illteleg cine ma a~teapta. Peste 0 jumatate de ora eram ingrozit ca nimeni nu venise sa ma intalneasca. Tocmai in acel moment am fost observat de cel care venise dupa mine. S-a dovedit ca nu eram imbdicat pre a bine ~i nu m-a recunoscut. Consultatiile au decurs excelent ~i toti erau multumiti. Speram ca intr-o luna sa ca~tig cateva mii de dolari. Sa va povestesc insa 0 situatie amuzanta. Peste cateva zile s-a apropiat de mine ~efa firmei care ma invitase ~i-mi zlce: - Langa New York locuie~te care dore~te s-o consultati. - Nici 0 problema, suta de dolari. 0 batrana foarte bogata

- Va gasi mai mult, - mi-a raspuns ~efa mea. - Trebuie


sa va duceti acasa la ea, pe 0 insula. Va trimite elicopterul ei dupa dumneavoastra.

- Este 0 femeie in varsta,

- am zis

eu. - Sunt de acord.

- Exista, insa, 0 conditie. Va trebui sa stati acolo vreo 5- 7 zile. Mancarea, casa ~i tratamentul vor fi asigurate de dumneaei, plus remunerarea. - Ce va trebui putin suparat. sa fac in acest timp? ~i singura.

am intrebat Veti rade,

eu yeti aici, Nu meu

- Este 0 femeie in varsta discuta ~i 0 yeti consulta.

- Nu e profilul meu. 0 voi consulta pentru 0 suta de dolari.

pe batrana,

- Ea va plati treizeci ~i ~apte de mii de dolari. pretind nici un ban. Puteti sa-i luati pe toti.

- Apreciez
este nu.

bunatatea

dumneavoastra,

dar raspunsul

~efa mea a ramas foarte mirata. - Nu inteleg. Sunteti atat de categoric. - 0 suta de dolari ~i 0 a~tept pe batrana aici. Batranas-a suparat ~i n-a mai venit. Vroiam, insa, sa va povestesc despre prima mea consultatie la telefon. Trecuse 0 saptamana ~i ~efa a venit la mine cu 0 propunere. - Vad ca munciti Miami. din greu. V -am cumparat un bilet la

i-am raspuns

eu. - Va gasi ea vreo

T I
Veti fi insotit. yeti reveni. Va yeti odihni 0 saptamana dupa care A sunat exact peste 0 ora. Vorbea ruse~te. - Ce trebuie sa va spun despre mine?

- Nu, i-am raspuns eu. Ma "oi plictisi. Sunt 0 persoana sociabila. Sau pleci'im cu totii, sau ramanem aICl. Vazandu-i mirarea am continuat: Gasiti pe cineva care sa plateasca, pentru opt persoane, drumul ~i ~ederea in Miami, plus 4-5 mii de dolari pentru faptul ca ma voi necaji toliinindu-mii pe plaja. In principiu, glumisem. Peste cateva zile a venit ~efa mea ~i mi-a spus: - L-am giisit. - Va pliiti pentru toti?, m-am mirat eu. - Exact. - ~i-mi va plati mie vreo cinci mii de dolari? - Bineinteles. Mai mult decat atat, a adiiugat ~efa, daca va urma 0 ameliorare evidentii a siinatatii s-a promis 0 prima de cateva mii de dolari. - Pentru plecam? inceput nu este rau, i-am raspuns eu. Cand ~i sa

I'
t
I

- Nu trebuie sa-mi spuneti nimic. Este suficient ca va

aud vocea. Vii voi spune eu.


! r I

'

Peste zece minute mi-a multumit ~i a inchis telefonul. Au trecut trei zile. Am inUUnit-o pe ~efii ~i am intrebat-o de plecarea la Miami. - Femeia, a refuzat, . mi-a riispuns ea. - N-a satisfiicut-o nivelul meu? - Da. A spus cii: "Lazare v mi-a auzit doar vocea ~i mi-a spus mai mult decat ~tie sotul m~u care triiie~te cu mine de douiizeci de ani. " Lmi este fricii ~i refuz sa vin la consultatie. Situatia era atat de absurdii incat n-am putut sii nu observ un sens supremo Au trecut anii ~i am inteles cii nu aveam dreptul sii primesc bani nemunciti. Destinul m-a protejat. in fond, i-am respins intuitiv, simtind un mare pericol pentru suflet ~i viatii. Ferieirea ca~tigatii este asiguratii de iubire ~i diiruirea energiei. Oacii genetic este mo~tenit un program al invidiei liicomiei, geloziei, a unui consum exagerat, fericirea brusc~ ~i din abundentii poate sii omoare ~i sufletul ~i trupul. Am avut noroe in viatii. Lntotdeauna mai mult am pierdut deeat am primit. Oe'stinul m-a invatat sa iubesc ~i sii iert mai mult decat sa ca~tig bani. imi amintesc cum aeum treizeci de ani m-am dus sii sehiez. impreunii eu noi era 0 femeie care ghieea foarte bine

- Peste vreo trei zile. Trebuie sa cumpar biletele rezolv problema cu hotelu!. , Peste diteva zile ~efa a venit din nou. - Scuzati-ma, dar aceastii femeie vrea sa se convinga intr-adevar, sunteti vindecator ~i vizionar. - In ce mod ar vrea sa se convinga,
- Vrea sa vorbeasdi

cii,

am intrebat eu.

cu dumneavoastra

la telefon. Va

suna peste 0 ora. - Bine, a~tept.

114

115

In palma. I-am Intins mana ~i peste cateva minute am avut un ~oc. Mi-a spus despre caracterul meu, despre to ate evenimentele din viata mea pan a In cele mai mici detaIii de pard ar fi trait langa mine ani Indelungati. - Care este viitorul Intrebat-o eu. ta. Am simtit ca are Intrucatva dreptate. Poate ca a fost primul impuls pentru schimbarile din subcon~tientul meu sau ale destinului. Astazi, nu mii mira cand pacientii Imi spun ca dupii ce frecventeazii ~edintele mele sau chiar dupii lectura ciirtilor Ii se schimbii Iinia destinului din palma. Singurul lucru pe care I-am Inteles este ca de mine nu depinde nimic. N-am dreptul sa schimb destinul. Am dreptul sa ajut oamenii sa-~i purifice sufletele, restul se hotara~te de sus. meu ~i cati copii voi avea?, am

iubirii fata de Dumnezeu

In momentul

bolii, a dezintegrarii

- Nu vei avea copii, mi-a raspuns ea. Nu-i vad In palma

~i a mortii. Cu cat mai devreme va Invata copilul sa iubeasca, cu atat mai sanatos va fi sufletul lui. Iar dad parintii au 0 atitudine corecta fata de botez, acesta va fi de un folos mult mai mare pentru copil. Din timpuri imemoriale, oamenii Incercau sa gaseasca mecanismul transformarii sufletului ~i al trupului pentru Intelegerea mult mai ampla a Universului. In multe triburi africane s-a pastrat pana In zilele noastre ritualul initierii cand biiietelul devine adolescent. Aceasta tine de Invingerea fricii, a durerii, a mortii posibile. Nici 0 religie nu creeazii legi universale, ea doar se initiazii In ele ~i ajutii oamenii sii Ie cunoasca.

- Ce

credeti despre botez? Intr-o

miisurii oarecare

acesta incalca intangibilitatea vointei omului. Copilul nu poate inca sii facii 0 alegere, iar pentru el 0 fac altii. Chiar i Iisus Hristos Q fost cretinat abia la treizeci de ani.

- Am cancer la glanda mamarii. In timpul diagnosticului computerizat mi s-a spus cii ADN-ul meu contine informatia potrivit ciireia in neamul meu au fost cazuri de boli venerice care au fost unul din factorii care au predispui spre oncologie. Care este legiitura dintre bolile venerice i oncologie? Ce-ar trebui sii fac? Sii mii rog pentru tot neamul?

Sunt

expuse

la boIile

venerice

persoanele

extrem

de

suparacioase,

geloase,

care sunt concentrate

asupra sexului

- Cand Invatiim copilul sa mearga, sa manance, sa vorbeasca, noi facem alegerea pentru el. Fiirii acesta el nu va supravietui. Esenta ritualului botezului este pastrarea
116
..,.

~i a relatiilor de famiIie -mai mult decat este permis. 0 dependenta marita slabe~te iubirea ~i provoaca 0 agresivitate exagerata iar In consecintii scade imunitatea. Cu

117

T I

!
I

alte cuvinte, persoana care nu poate sa depar;;easca stresul din sfera sexual a este predispus la bolile venerice r;;i oncologice. Cand cercetam femei bolnave de cancer, de regula, la nivelul biodimpului imi aparea principala cauza: aceasta era zona genitala, anume aici incepeau dereglarile initiale urmate de cancerul mamar r;;i al altor organe. Mai intai suprimam sentimentul iubirii care provoaca 0 cadere a nivelului energetic principal. Daca jignim prin cuvinte persoana iubita putem sa ne alegem cu un cancer la buze, la limba sau gingii, iar daca yom critica in permanent a ne yom imbolnavi de hepatita sau cancer hepatic. Daca ne yom supara in permanenta pe persoana iubita, pe sine r;;ipe soarta ne yom imbolnavi de cancer la piept, iar daca yom gandi agresiv despre cei apropiati riscam un cancer la stomac. Cand nu iubim lumea inconjuratoare au de suferit plamanii. La una din lectiile mele am adus urmatorul exemplu. Cumparasem un apartament nou r;;idormitorul era de doua ori mai mic dedit al celui precedent. Nu-mi placea r;;i nu puteam sa-l iubesc. Repulsia era atat de puternica indit peste cinci minute incepusem sa tur;;esc foarte tare i sa ma sufoc. Semana cu 0 criza astmatica. Eram uluit cat de repede putea sa se rasfranga neacceptarea unei situatii asupra starii me1e. Daca nu acceptam r;;i nu iubim timp indelungat 0 situatie uitand ca nu este intamplatoare r;;ieste data de Dumnezeu, putem sa ne imbolnavim de pneumonie, astm, cancer pulmonar. Apropo, cred ca tuberculoza din pur;;carii inseamna neacceptarea situatiei r;;i a destinului.
..,.

I i
I

I
I I

Orice agresivitate emotionala se intoarce ca un burnerang impotriva izvorului sau. Programul de autodistrugere lovete, de obicei, asupra capului, colonului, a pielii sau a sistemului uro-genital. Aceasta se intampla in cazul cand programul evolueaza repede i este exploziv. Daca acesta se acumuleazii incet , scade energetica organismului i imunitatea lui. In consecintii, sufera locul cel mai slab. In ultima vreme, se vindeca mult mai greu trichomoniaza, hlamidioza decat sifilisul sau blenoragia. Aceste boli depind intr-o oarecare masura de programul de autodistrugere r;;ide aceea se vindeca mai greu. Daca sunt vindecate, totur;;i, ele sunt inlocuite de alte boli mult mai grave. Dupa 0 boala~enerica in cepe cancerul. Acest fapt a permis medicinii sa lanseze ipoteza ca hlamidiile pot sa se trans forme in celule canceroase i invers. In realitate, cauza oncologiei este incapacitatea de a accepta 0 situatie traumatizanta, un protest interior continuu impotriva ei. Protestul interior impotriva oricarei situatii este de fapt, impotriva destinului i a vointei Creatorului. Deseori ne suparam pe situatiile create de noi inr;;ine. Odata, incercam sa ajut 0 pacienta. Imi spunea ca bunicul ei a fost hipersexual r;;ichiar la 0 varsta destul de inaintata se gandea doar la sex. Era nefericita in viata personala. Pe de 0 parte aceear;;i concentrare puternica asupra sexualitatii, pe de alta parte, sotul care 0 trada mereu r;;i0 contamina cu boli venerice. In cele din urma a divortat.

118

119

Aeelea~i probleme

Ie avea ~i fiul ei, haos in viata personaHi

~i pasiune pentru automatele de joe. Oridit s-a stdiduit sarmana sa lupte eu aeeasta patima, totul a fost in zadar. Se supara pe el , 11eondamna, 11eerta, eauta noi metode de a-I influen!a. Mai tarziu fiul s-a imbolnavit ~i a fost internat in spital. Nimerise intr-un salon unde murise cineva cu acela~i diagnostic. Dupa internare a venit la mine ~i ma implora sai salvez fiuI. I-am explicat ca imposibilitatea de a-~i stapani dorin!ele sexuale a generat dependenta de alte dorin!e. Problemele din sfera noastra sexuala ajung pe planul exterior ~i unul devine un om vrednic, muncitor, altul este pasionat de jocurile de noroc, al treilea incepe sa bea, al patrulea devine un avar patologic etc. I-am explicat, de asemenea, ca trebuie sa accepte orice suparare din partea unui biirbat ca pe 0 salvare a fiului ei. Trebuie sa-~i schimbe atitudinea fata de sex. Sexul nu este 0 sursii de desfatare ci un mijloc de eoncepere a copiilor. Sursa desfatarii este iubirea. Avarul 0 face dependenta de bani, trufa~ul de superioritatea sa fa!a de al!ii ~i aproape toti 0 fac dependenta de sex. Iubirea este cea mai mare forta din Univers. De aceea, tocmai iubirea trebuie indreptata, in primul rand, catre Dumnezeu, iar daca noi 0 indreptam doar spre fericirea umana, ea plezne~te ca 0 bula de sapun impreuna cu sanatatea ~i viata. Cand direc!ionam iubirea doar spre persoana apropiata aceasta ne love~te ~i se comporta ural cu noi pentru a supravie!ui. Iar daca ne suparam pe persoana apropiata atunei ~i mai tare ne straduim s-o omoram. Nu
~

trebuie sa va mai supara!i pe fiu. Cel mai bun ajutor pentru el este sa lucrati asupra dumneavoastra. Gelozia, supararea, depresia de pana la graviditate 11 fac dependent mortal de dorinte ~i devine sclavul lor. Nu are niei 0 importan!a ce fel de dorin!e sunt aeestea: senzuale, sexuale, spirituale sau materiale. Repro~urile nu pot sa-l salveze. Salvarea lui este in primul rand iubirea .de Dumnezeu ~i propria schimbare. Pacienta a in!eles ~i a inceput sa se roage. Peste cateva zile, medicii i-au spus ca s-a inHimplat 0 minune. Fiul ei s-a insanato~it ~i a fost externat foarte curand. Trebuia sa luereze asupra ei in continuare dar obiceiurile s-au dovedit a fi mai puternice. A inceput sa se supere iara~i pe fiu ~i sa-i repro~eze. A hotarat in cele din urma sa mearga la psiholog, hipnotizori ca sa-l opreascii de la jocurile de noroc. Am prevenit-o ca nu e bine, ca totul poate sa se termine rau pentru eI. N-a vrut sa ma asculte ~i destinul a procedat altfel. Peste cateva luni pacienta mea a fost operata de hemoroizi. Operatia a fost reu~ita ~i problemele fizice au fost anulate. Peste jumatate de an a fost diagnosticata cu un cancer la colon. A fost din nou operata ~i de data aceasta cu succes. Peste catva timp cancerul a dat metastaze. Peste un an a mai fost odata operata, iar peste doi ani a murit. Una ~i aceea~i suparare poate sa provoace guturai, apoi, sa zicem, broi1~ita, iar daca mai dureaza poate provoca 0 boala mult mai grava. Cu cat este mai puternica supararea cu atat mai grave sunt

120

121

T
consecintele. De regula, cancerul este 0 crima foarte grava impotriva iubirii. Diabetul ~i bolile cardio-vasculare de asemenea. De aceea, prima regula a vindecarii este eliminarea prin pocainta a tuturor formelor de agresivitate fata de iubire. Deseori sunt rugat sa scriu un text concret de pocainta. Este imposibil. Daca ati suparat pe cineva n-o sa va cereti iertare dupa notite. N-o sa va creada. Ati renuntat la iubirea de Dumnezeu, ati inabu~it-o cu suparari, condamnari ~i depresii. Cereti-i iertare lui Dumnezeu pentru aceasta. Daca un timp oarecare va yeti gandi doar la Divin ~i yeti renunta la tot ce domina sentimentele, con~tiinta, trupul dumneavoastra, va va fi mai u~or sa depa~iti orice situatie traumatizanta. Prima regula de vindecare este sa va invatati ca in orice situatie dureroasa sa va pastrati iubirea de Dumnezeu oricat de mult ar suferi trupul, spiritul ~i sufletul. Uneori este suficient acest prim pas elementar ca sa ne punem in ordine din punct de vedere fizic. Nu demult, au fost la mine doua femei. Una chelise de tot: ~i nu-i ajutase nici un fel de medicamente, ierburi, vindecatori. Is-au recomandat cartile mele pe care le-a citit ~i a inceput sa se schimbe. I-a crescut parulla loco Venise la mine fiindca mai avea 0 pata la 0 tampla. - Este. un semn ca ati facut doar primul pas, iar ameliorarea starii dumneavoastra este doar un avans. Emotiile noastre subcon~tiente au 0 energie uria~a ~i se mani'festa ani in ~ir. Rugaciunea nu trebuie sa fie un
-;.
I I

I I

medicament. A~teptarea unui rezultat este deja dependentii care intotdeauna genereaza pretentii. Iubirea de Dumnezeu ne vindedi sufletul, ea, insa, are ritmul sau ~i logic a sa suprema ~i nu e de dorit ba chiar este ~i periculos s-o dirijam. In principiu, singurul instrument cu care Dumnezeu ne dirijeaza este iubirea. De aceea, doar acel care s-a riitacit serios poate incerca sa dirijeze iubirea, s-o faca dependentii de ceva. Despre acela~i lucru i-am vorbit ~i celeilalte femei care venea la mine a doua sau a treia oara. Venise la mine pentru fiica ei. Initial cantarea aproximativ 110 kg, avea schizofrenie, diabet, nemaivorbind de bolile mai neinsemnate. Acum sliibise vreo 60 kg, se vindecase de diabet dar mai avea probleme cu psihicul ~i emotiile. - E 0 problema de timp, i-am spus eu. Lipsa rabdi'irii, irascibilitatea sunt urmare a utilizarii incorecte a energiei. In orice situatie stresanta energia se imparte in doua torente. Intr-o situatie critica, mortal a aproape toata energia este eliminata pentru necesitatile trupului. Sentimentul de frica blocheaza planurile fine pentru salvare. Daca incercam acest sentiment inainte de situatia periculoasa, el pricinuie~te un rau uria~ sanatatii fiindca nu permite controlarea situatiei pe planul fin ~i in primul rand a schimbarilor noastre de profunzime. A~a cum spunea un antrenor: "Frica este un foe. Daca 11 dirijam, incalze~te, daca ne supunem lui, ne arde, iar daca lipse~te cu desavar~ire putem sa inghetam. "

122

123

Emotia opusa fricii este smerenia. Smerenia ajuta sa canalizam energia asupra schimbarilor de profunzime ~i nu asupra trupului, asupra luptei exterioare cu situatia. In masura in care acceptam in interior orice situatie in aceea~i masura devine parte din noi. Schimbandu-ne pe noi, schimbarn situatia. Orice situatie are un sens Divin iar in ea se reflecta legile supreme ale Universului. Putem sa luptam in exterior, insa este interzis sa luptam in interior fiindca orice situatie, pe planul subtil este in legatura directa cu noi. Incercand sa omoram situatia, ne omoram pe noi. $i, dimpotriva, schimbandu-ne pe noi, schimbam situatia. De aceea, forma suprema a artei razboiului este victoria asupra noastra. Primul pas este rabdarea sau posibilitatea de a pastra energia, de a nu-i permite sa se transforme in forme primitive de manifestare: frica, ura, suparare, actiuni dure. Al doilea pas este capacitatea de a canaliza aceasta energie spre propria noasta schimbare. In aceasta consta smerenia. Multi dintre noi confunda rabdarea cu smerenia reducand-o la iresponsabilitate ~i suprimarea dorintelor. Orice energie trebuie sa se transforme, in celedin urma, in energia iubirii. Nu trebuie sa suprimam ~i sa distrugem dorintele ~i emotiile noast:I,'e primitive, trebuie sa Ie canalizam spre iubire ~i atunci armonia sufleteasca va deveni fizica iar bolile vor ramane in amintirea noastra ca 0 etapa in educatia sufletului nostru.

- Spuneafi odata ca dezvoltarea lundamentala a tehnicii s-a produs in zonele nordice unde condifiile dure de via fa ii obligau sa se dezvolte, sa giindeasca creator, sa se adapteze. De ce atunci nu toate popoarele nordice au atins un nivel superior de dezvoltare cum ar Ii, de exemplu, eschimo~ii?
Conditiile prea confortabile franeaza dezvoltarea la fel ca disconfortul continuu. Indeplinirea tuturor dorintelor Ie omoara la fel ca suprimarea lor permanenta. Homeostaza, adica pastrarea starii interioare, se dezvolta la marirea amplitudinii oscilatiilor mediului exterior. 0 amplitudine pre a mare poate sa distruga viata. Acele zone de pe Terra unde oamenii i~i irosesc puterile pentru supravietuirea fizica ~i nu pot sa se rupa de realitate folosind energia in scopuri strategice nu ne of era exemple de mare dezvoltare. In India, 0 tara suficient de izolata, aparata, care are 0 climii caldii, existii muntii Himalaia cu 0 climii foarte aspra. Multi pustnici, in dorinta de a evada din lumea confortului, plecau in munti pentru a afla marile adeviiruri apoi se intorceau ~i Ie transmiteau oamenilor. Abtinerea continua poate duce la inanitie la fel cum rnancarea din abundentii duce la boli ~i obezitate. Viata este 0 sinusoidii, ~i ciclicitate, abtinere ~i realizare, fie la nivel senzual, spiritual sau material. Sinusoida inseamnii dezvoltare.

124

125
r

, - Sustineti , ca bussines-ul este 0 arta "militara," ii atribuiti aureola barbatiei $i nobletei. Totu$i, este evident ca bussines-ul, la fel $i capitalismul in general, se bazeaza pe individualismul patologic, pe cruzime fata de alti oameni. Ce-i de facut? Sa a$teptam piina Cel de Sus va salva planeta de acest gunoi? Or, dumneavoastra sunteti impotriva echitatii sociale?

la dorintele momentane ~i sa ne gandim ~i la altii, sa vedem nu numai prezentul ci ~i 0 perspectiva indepartata. Tocmai aceasta Ie lipsea conduditorilor sovietici. Tara a consumat rezervele sale morale, s-a epuizat sentimentul unitatii ~i al gllndirii colecti ve. Astazi suntem martorii de~teptarii poporului. intereseaza de economie ~i politica. Se formeaza publica ce n-a existat altadata. Multi se 0 opinie

- Pentru

unii,

dreptatea

sociaHi

este sa-l omoare

pe cel

care nu Ie place. Metoda banditeasca de gandire este cea mai primitiva forma de conducere. Cautarea celor vinovati este, in primul rand, 0 rezolvare superficiala a problemei, este lupta cu efectul ~i nu cu pricina. In al doilea rand, toata energia este consumata de agresivitate ~i nici 0 pici'itura nu este utilizata pentru schimbarile personale. Aceasta atitudine fata de realitate, fie a unui singur om sau a unui stat, creeaza un program de autodistrugere. In Rusia, au cautat , vinovati ~i au omorat deja in 1917, apoi in anii ' 30, 40 ~i '50. Comuni~tii au distrus moralitatea redudind-o la stimulare materiala. Daca spiritul este secundar ~i depinde de materie, gandeau comuni~tii, yom crea 0 economie socialista ~i yom avea 0 noua moralitate. Moralitatea, insa, n-a aparut ~i a inceput decaderea economica. Da, con~tiinta depinde de timp dar nu intr-o masura aHit de mare. S-a dovedit ca inceputul spiritual ~i moral ne ajuta sa renuntam
0;.

Atitudinea fata de bogati a fost intotdeauna duala. Pe de 0 parte, deveneau bogati cei mai de~tepti, mai energici ~i mai talentati. Pentru un prost ~i un lene~ este foarte greu sa ajunga bogat. Pe de alta parte, ajungand bogati, multi decad in plan spiritual. De ce? Pentru a deveni bogat trebuie sa avem aptitudini, vointa, sa lucram cate 15-18 ore pe zi. Acest lucru este posibil pentru un om bun ~i armonios in interior. Cand avem suficienti bani care asigura toate necesitatile nu mai consumam energie ~i ne transformam din donatori in consumatori. In Rusia multi au adunat bogatii fara mari eforturi. De aceea, decaderea morala a "ru~ilor noi" s-a produs intr-un ritm accelerat. Pentru a pastra sufletul trebuie sa pastram iubirea ~i sa oferim energie, iar pentru a pastra iubirea ne ajuta moralitatea ~i credinta- in Dumnezeu. StatuI, insa, n-a asigurat moralitatea. Dra fata de bogati ~i ciiutarea dreptatii tine de psihologia consumatorului. Bogatii trebuiesc protejati, pe de 0 parte, ~i verificati ~i limitati, pe de alta parte, ajutandu-i

126

127

.;a puna pe primul

loc interesele

statului.

Este 0 lipsa de vis. Proprietatea comuna, invatatura materialista transforma omul intr-un mecanism care neaga notiunea de suflet ~i este de acord cu repartizarea uniforma a tuturor bunurilor etc. Comunismul nu s-a prabu~it din cauza gre~elilor economice ~i politice. Un om imperfect, mediocru poate sa primeasca acelea~i bunuri ca unul talentat, dar cu 0 singura conditie: sa se dezvolte continuu ~i sa se schimbe in sens pozitiv devenind de~tept, talentat ~i cu 0 moralitate ridicata. Doar atunci bunurile primite vor fi pentru el un avans. Orice copil prime~te de la mama lui mangaiere, lapte indiferent de capacitatile lui. In lumea animala, femela ii strive~te cu capul ei ~i refuza sa-i hr~neasca pe puii incapabili sa supravietuiasca. Ace~tia nu pot sa se schimbe. sunt deci condamnati. In lumea umana, orice copil este sustinut ~i protejat. EI invinge greutatile ~i devine putemic. Tocmai prin aceasta se deosebe~te omul de animal. Incercarea de asemanare cu animalele ~i lichidarea celor slabi nu amelioreaza fondul genetic uman. De aceea. nici in Sparta antica, unde nounascutii slabi erau inecati, nici in Germania fascista n-a avut loc dezvoltarea civilizatiei. A~adar. un om prost ~ unul de~tept. unul slab ~i altul putemic se pot egala numa.i in cazul unei con~tiinte inalte. Comuni~tii doreau sa atinga acest nivel.de con~tiinta creand stimuli materiali ~i psihologici dar au e~uat. Proprietatea comuna ~i "repartizarea corecta a bunurilor" i-au istovit pe cei de~tepti ~i energici ~i Ie of ere a 0 viata confortabila

noblete sa impaqim lumea in oameni saraci ~i buni ~i bogati ~i rai. Nu trebuie sa personificam problema. Mediul da na~tere la criminali. Inseamna ca trebuie nu aHit sa-i pedepsim pe criminali cat sa schimbam mediul. Pentru a schima . mediul trebuie sa ne invatam sa gandim. Pentru a gandi corect, trebuie sa ne punem in ordine con~tiinta ~i sufletul. A~adar, daca nu dorim ~i nu putem sa ne schimbam yom fi condamnati sa cautam toata viata vinovati ~i sa-i uram distrugandu-ne pe noi ~i destinul nostru. Rusia are 0 energeticil specifica. In Rusia are loc accelerarea tuturor proceselor pe seama unitatii a doua contrarii: gandirea accidentala ~i cea orientala. Dezvoltarea are loc intr-un ritm rapid ~i la fel de rapid are loc degradarea. De aceea suntem martorii unor manifestari spirituale de un nivel foarte ridicat ~i a unor mari talente ~i in acela~i limp exemple inimaginabile de tradare, lacomie ~i prostie. Cu cat suntem mai spirituali cu atat yom deveni mai duri daca ne yom pierde moralitatea. Oamenii de~tepti, cu 0 moralitate foarte inalta ajung la putere doar cand tara se afla In situa~ii catastrofale sau in pericol de moarte. Astazi, Rusia se afla intr-o asemenea situatie. Ni se pare ca aceasta e politica sau economie. Comunismul, pentru noi, era, de asemenea, politica. In "ealitate, este yorba de psihologie. Ideea unei societati lrmonioase ~i fericite nu Ie apartine comuni~tilor ace~tia se ;traduiau <loar sa gas ease a conditiile pentru realizarea unui
~

28

129

T
pro~tilor ~i lene~ilor. Au fost aplicate violen!a, constrangerea, frica, dar con~tiin!a comunista n-a mai aparut. Nici nu putea sa apara. Pentru autodesavar~irea continua e nevoie de energie, iar energia este generata de iubire. Fara iubirea de Dumnezeu rezervele umane se epuizeaza ~i ele. Exista, insa, 0 mica nuan!a. Lipsa con~tiin!ei comuniste a inmormantat sistemul din URSS. In China, inca din antichitate, copiilor Ii se educa dragostea de mundi. Este imposibil sa-!i imaginezi un chinez lene~ ~i posac. Am primit, de curand, 0 intrebare: "Exista vreo legatura intre lene ~i deprimare?" Exista 0 legfitura foarte stransa. Daca omul nu of era energie, iubirea parase~te sufletul ~i apare depresia. Lenea este de doua feluri. Lenea superficiala, cand omul nu vrea sa se transforme in animal de trac!iune, iar pentru a-~i u~ura munca, a inventat roaba. Aceasta lene impune transformarea energiei fizice de nivel redus, in energie inalta, spirituala. Pustnicul poate fi considerat un lene~ fiindca nu munce~te fizic de dragul binelui comun. Insa lenea considerata mama tuturor viciilor inseamna lipsa dorin!ei de a da energie in general. Totodata, omul inceteaza de a mai fi donator ~i se transforma in consumator. In acest moment incepe degenerarea. Dependen!a de mediu e in continua cre~tere. Energia scade, cresc, in schimb, agresivitatea, preten!iile, depresia. De aceea, socialismul ca economie planificata, ca priori tate a scopurilor strategice, ca stat un de dezvoltarea n-a fost distrusa in favoarea valorilor materiale s-a pastrat in China. Astazi, in China, gandirea colectiva demonstreaza
~

prioritatea sa evidenta fa!a de lumea occidentala. Dar, incapacitatea de a asigura dezvoltarea spirituala nu este cea mai mare nenorocire a comunismului. A fost gre~it impulsul primar. Scopul comunismului era de a-I face fericit pe fiecare. La intrebarea "Ce este, insa fericirea?", comuni~tii raspundeau foarte simplu: "Fericirea inseamna bunastare materiala repartizata uniform tuturor". Imperfec!iunea acestei fericiri era simpta chiar de cei neavizati , . De aceea vi suI s-a schimbat partial: "Omul nu trebuie sa aiba 0 fericire materiala particulara. EI trebuie sa fie Iiber, iar toata fericirea materiala trebuie sa fie ascunsa in structura de stat. " Prin distrugerea intereselor materiale private se avea in vedere reorientarea cardinala a omului. Daea energia nu este orientata spre material, ea va fi orientata spre spiritual. Trebuie sa reeunoa~tem ea spiritualitatea ~i eon~tiin!a s-au dezvoltat, totu~i. Comunismul a fost 0 ineereare de eompromis intre Divin ~i uman. EI a ineereat sa rupa omul de la interesele sale materiale, dar n-a reu~it sa-l direc!ioneze catre interesele Divine. Oceidentul a redus fericirea la aspeetul material, Orientul - la eel spiritual. Oecidentul a

renun!at la aspectul spiritual, Orientul - la eel material.


Comunismul a incereat sa .uneasea aeeste doua moduri de gandire creand un nou model de stare materiala limitata care ajuta spiritualul. Existenta lui a fost fireasca ~i necesara ca 0 ineercare de dezvoltare ~i de formare a omului

130

131

nou. Poate fi fericita societatea care in!elege ca jericirea oricarui om consta nu numai intr-o via!a materiala indestulata :;;iin renun!area la spiritualitate. Fericirea este imposibila fara boga!ia sufletului incalzit de iubire, iar posibilitatea de a iubi se obtine prin iubire de Dumnezeu. Incerdind sa dezvolte con:;;tiinta comunista eu ajutorul unei conceptii gre:;;ite despre fericirea umana :;;i vazand ea nu reu:;;esc, comuni:;;tii au inceput sa lichideze "materialul uman" inutil din punctullor de vedere. Lagarele de concentrare pentru "reeducarea celor incon:;;tienti" inventate de Dzerjinski :;;iTrotki :;;i foamea provocata artificial, aplicate pentru prima data de Lenin, au redus numarul celor "incon:;;tienti" cu mai bine de 70 milioane de oameni. National - socialismul, adica fascismul, a fost mai consecvent in crearea viitorului luminos. Viitorul omenirii consta in viitorul anumitor oameni. A:;;a cum va fi un anumit om a:;;a va fi viitorul societatii. Fasci:;;tii au renuntat de la bun inceput la posibilitatea schimbarii, transformarii :;;i dezvoltiirii omului. Ei credeau ca materialul nu este principal, iar spiritualul - :;;i mai putin important. Exemplul suprem' de manifestare a spiritualitatii este India antica. De acolo a fost preluat simbolul svasticii. Schema societatii pe caste unde unii au dreptul la to ate bunurile iar altii au dreptul sa fie .doar sclavi a fost preluata de asemenea din India. Pe portile lagarului Buhenvald era scris: "Fiecaruia ce-i este dat". Actionand conform acestei scheme, nazi:;;tii nu Ie
~ 132

permiteau oamenilor sa se schimbe :;;i rezolvau problema intru-un mod radical: "Cine nu corespunde cu idealul de om al viitorului sa fie lichidat". Pentru a-i face pe toti fericiti trebuiesc lichidati cei nefericiti. Comunismul a rezolvat aceasta problema putin altfel: "Pentru ca toti nefericitii sa se simta fericiti, trebuiesc omorati cei fericiti." Ideea comunismului admitea, totu:;;i, reeducarea, schimbarea, con:;;tiinta in cre~tere a oamenilor, de aceea socialismul a trait mai mult. EI a fost, totu~i, condamnat, fiindca impulsul primar a fost nedesavar~it. A inceput cel de-al doilea razboi mondial care a insemnat zdruncinarea economiei mondiale ~i milioane ~i milioane de morti. Era consecinta , rezolvarii incorecte a unei "rnici" , probleme psihologice: cum sa se faca un om fericit ~i sa fie transformat astfel incat sa devina armonios ~i sa of ere mai mult decat consuma? Popoarele tarilor occidentale care s-au format pe baza conceptiei cre~tine des pre lume au acumulat energie interioara ~i au invatat s-o utilizeze in muncii, disciplina ~i crearea valorilor materiale. In Orient, energia superioara a fost transformata in realizari spirituale. Rusia, care are legaturi cu Orientul, a simtit influenta lui puternica dar n-a devenit 0 tara orientalii. Dupa reformele lui Petru, Rusia s-a in tors catre Occident dar n-a devenit 0 tara occidentala. Totu~i, in con~tiinta Rusiei s-au unit doua stiluri de gandire, uneori distrugandu-se reciproc, alteori, obtinand cele mai mari rezultate sub aspectele material ~i spiritual.
133

".,.....

curand, la televiziune, s-a dezbiitut problema legaliziirii prostitutiei. Un birocrat de la 0 grupare politicii binecunoscutii sustinea cii aceastii legalizare va avea eject economic. Banii vor ajunge in visteria statului ~i nu la maJie. Care este piirerea dumneavoastrii?
Exemplul politicianului pentru care principala valoare sunt banii ~i cre~terea economica fie ~i in detrimentul moralita!ii este des intalnit in Occident. Consecin!ele unei asemenea abordari vor fi, mai devreme sau mai tarziu tragice. Iubirea ~i moralitatea sunt radacinile noastre. Dad un om strope~te coroana pomului ~i nu radacina sau incearca sa taie radacina ca sa creasca coroana, acesta nu va fi niciodata pomicultor. Atitudinea de consum fa!a de lume duce la caderea energetica a sufletului. Cand cineva are pu!ina_-energie, nu poate sa se schimbe, sa se transforme. Adaptabilitatea la lume scade brusc. EI nu poate sa depa~easca stresul ~i incepe moartea lenta. La inceputul fiecarei lec!ii eu diagnostichez sala dupa doi parametri:cat de pregatita este sala sa of ere energie ~i cat de pregatita este sa consume. Cand consumul este mult mai mare, omul este deja bolnav. Pute!i sa ma intrebati cum ramane cu copiii mici care consuma doar? Raspunsul este simplu. Dezvoltarea, schimbarea copilului, maturizarea lui inseamna eliminarea unei cantitati uria~e de energie. Aici consumul este inevitabil. Teatrul, artele trebuie sa fie
~

- De

subven!ionate de stat. Fara sus!inerea statului nu pot sa sc dezvolte ~tiin!ele fundamentale. Trebuie sa in!elegem ca acolo unde disponibilitatea de a oferi este uria~a, dezvoltarea ~i transformarea sunt continue, iar ajutorul material estc inevitabil. Randamentul va fi de zeci, chiar de sute de ori mai mare dedit avansul. Astazi statuI incearca sa lupte cu consumatorismul trecand totul pe baza de comer!. Este ca ~i cum ai obliga un copil sa alerge dupa cateva ore de la na~terea sa, iar peste cateva zile sa se alimenteze singur. Cand un sfant mediteaza, se roaga, cedand 0 cantitate uria~a de energie, pe planu I fin el este sus!inut de acei care muncesc fizic. In cele din urma, randamentulla nivelurile de suprafa!a sau de profunzime trebuie sa fie mai mare decat consumul. Unul dintre indicii dezvoltarii omului este capacitatea lui de a munci chiar ~i atunci cand cerin!ele materiale ~i spirituale sunt, in principiu satisfacute. Daca salbaticul a mancat, el nu va mai munci. Pentru orice animal, condi!ia de baza pentru eliminarea energiei sunt frica, setea, foamea sau sentimentul sexual. Omul, chiar daca ~i-a satisfacut dorin!ele, continua sa cedeze energie. Aceasta este dezvoJtarea. Am citit in ziar ca s~a facut un sondaj de opinie printrc oamenii de afaceri ~i oamenii care traiesc din salarii: "A ti continua sa lucra!i daca a!i primi cinci milioane de dolari ?,,' . Cam 80% dintre oamenii care traiesc din salarii au riispuns cii nu ar mai lucra. Aceasta inseamnii cii degradarea

134

us

pe fondul bunasUirii pe ei ii satisface pe deplin. Printre oamenii de afaceri acest indice era mai scazut. Totu~i, depa~ea 50%. Ce inseamna asta? Conc1uzia este deplorabila. In societatea noastra, chiar ~i acei care s-au obi~nuit sa munceasca raman, in esenta, consumatori. Rezulta ca au . putina energie, iar pentru purificare stresul este insuficient. Putem vorbi despre boli ~i despre probleme nu numai la ace~ti oameni ci la intreaga societate. ,

Ce este prostitutia? Este dorinta de a ca~tiga bani mai


u~or ~i multi. Daca lipse~te iubirea ~i moralitatea din suflet, este greu sa te abtii de la ispita de a primi un salariu intr-o singura noapte. De obicei, un om imoral nu se gande~te care vor fi repercusiunile asupra sufletului fiindd sensibilitatea sufletului sau, este scazuta. Pentru 0 prostituata totul se sfar~e~te, de regula, foarte trist. Dad 0 asemenea "munca" ii produce placere, concentrarea asupra sexului, adica asupra vietii ~i a continuarii ei, amplificii de 'muIte ori dependenta de fericirea umana nu numai a femeii ci ~i a urma~ilor ei. De aceea copiii au 0 vitali tate scazuta. Daca aceasta ocupatie nu-i produce placere ~i-i provoaca emotii negative, apare agresivitatea din partea clientilor, incep bolile ~i prabu~irea destinului. Sufletele copiilor se umplu de agresivitate ~i au 0 vitali tate de asemenea scazuta. Sa vorbim putin despre c1ientii prostituatelor. Energia sexuala trebuie sa se trans forme la orice om in sentiment de iubire. Transformarea energiei sexuale in energie spirituala este continua. Cu cat mai mult aspiram catre Dumnezeu cu
~

at at mai u~oara este transformarea ~i cu atat mai spirituali devenim, cu atat mai bogat este sufletul nostru ~i cu at at suntem mai buni ~i mai talentati. Cu cat mai mult oferim, cu at at mai u~or simtim iubirea ~i cu atat mai u~or energia sexuala contribuie la dezvoltare. Consumul tinde mai mult spre nivelul animal. Multi calugari de la manastiri ~i doritori de a deveni monahi nu rezista la aceasta viata. Pentru a simti iubirea de Dumnezeu trebuiesc infranate aspiratiile trupului, sufletului ~i spiritului. De aceea calugarii fac un leg amant sa nu faca averi, de ascultare ~i puritate morala. Renuntarea la bani ~i avere franeaza functiile trupului. Ascultarea infraneaza trufia ~i functiile spiritului. Puritatea morala infraneaza dorintele arzatoare ~i functiile senzuale ale sufletului. Cea mai grea este lupta cu dorintele arzatoare. Daca mecanismul transformarii energiei sexuale animalice in energie spirituala umana nu este dezvoltat, omul incepe sa-~i iasa din minti cand este obligat sa-~i infraneze dorintele arzatoare. Un asemenea om pleaca din manastire. Dar ~i in via!a sociala ii va fi greu sa comunice cu femeia fiindca se va gandi doar la satisfacerea dorin!elor sexuale. In acest caz el va apela la serviciile prostituatelor. Dezvoltarea societatii nu inseamna crearea confortului pentru oamenii cu 0 patologie sufleteasca. 0 societate armonioasa trebuie sa ajute' oamenii sa depa~easca aceasta patologie. Credinta in Dumnezeu, orientarea catre sentimentele superioare, bunatatea ~i altruismul, abtinerea periodica de la sex ~i mancare sunt factori care contribuie

-/:f$f6

I~C

137

la corectarea acestei patologii. Daciio societate pretinde cii este umanii tolerand patologia sufletului, atunci un om siiniitos 11 va imita pe cel bolnav ~i i~i va orienta, tot mai putin, energia ciitre iubirea de Dumnezeu, sentimentele iniiltiitoare ~i va apela tot mai des la serviciile prostituatelor. Nu trebuie sii te rogi, nu trebuie sii ai grijii de cineva, se poate sii prime~ti repede ~i fiirii biitaie de cap pliicerile dorite. Se consumii minimum de energie, iar pliicerile fizice sunt la maximum. Apelarea regulatii la serviciile prostituatelor inseamnii boala sufletului ~i spiritului apoi ~i a trupului. Cu cat mai multi biirbati vor pliiti serviciile prostituatelor, cu atat mai multe femei vor pomi pe aceastii cale. In consecintii - degradeazii societatea. Se legalizeaza prostitutia, narcomania ~i alte lucruri imorale ~i periculoas. Apropo de narcotice. Insuficienta iubirii din suflet, distrugerea energeticii, a sentimentelor luminoase, atitudinea de con sum fatii de viatii duc la cre~terea prostitutiei. Insuficienta energiei ~i intoleranta stresului duc l~ narcomanie ~i homosexualitate. In tiirile Europei Occidentale bolile mentale sunt intensificate ~i nu vindecate. Oamenii care renuntii la iubire nu suporta durerea sufleteasca. Ei, fie se sinucid, fie cautii moartea incon~tient. Ajutorul principal pentru ace~ti oameni este in primul rand sa fie invata!i sii iubeasca, in al doilea rand, sa se abtina de la sinucidere. In Olanda, totul s-a rezolvat foarte simplu. Pe langii notiunile de libertate, democratie ~i umanism, au introdus

T
I
I i

lege a care pennite sinuciderea - eutanasierea. Au legalizat, de fapt, narcomania. In Franta au deschis un post de televiziune pentru homosexuali. Aceasta inseamna legalizarea sexului la televizor ~i propaganda homosexualitiitii. La des chid ere a participat ~i ministrul culturii. Po ate ca utilizarea frecventii a cuvintelor "umanism", "libertate", "democratie", pentru Occident este 0 minciuna? Despre care umanism poate fi yorba dacii occidentul dezvoltii in om tendintele patologice? Ce fel de democratie poate sii permitii coruperea sufletelor copiilor. Care libertate transformii , treptat, oamenii in animale? Riispunsul este simplu. In OrieAnt, omul este spirit ~i suflet. Trupul este oarecum neglijat. In Occident, omul este trup ~i toata democratia ~i umanismul trebuie sii asigure confortul trupului ~i n-are nici 0 importantii daca moare sufletul. Homosexualitatea,. narcomania ~i sterilitatea care inundii tiirile occidentale sunt consecintele materialismului proferat consecvent de civilizatia occidentalii. Existii un lucru mult mai periculos decat minciuna adevarul spus pe jumatate. Adeviirurile superficiale sunt mult mai periculoase decat orice riitacire. In conceptia materialistii despre lume. exista 0 ratiune saniitoasa care a creat civilizatia occidentalii. Este, insii, 0 jumatate de adevar. Faptul ca societatea occidentalii degenereaza ~i dispare fiind inlocuita de populatia arabo-musulmanii, ~i cii in Franta fiecare a doua femeie nu poate avea copii, sunt consecinta acestei jumatiiti de adeviir.

138

139

La inceputul cercetarilor mele credeam ca biodimpul este totalitatea campurilor fizice care inconjoara corpul omului. Presupuneam ca odata cu schimbarea corpului se schimba I?i structura campului. Daca se imbolnavel?te un organ, se deformeaza structura campului. Biocampul este secundar fata de organ I?i, in acelal?i timp este primar. Se exclud unul pe celalalt. Mai tarziu am inteles ca exista diferite straturi ale campurilor. Unele de profunzime, care formeaza corpul I?i determina starea lui, I?i altele de suprafata, care depind de corp, I?i sunt formate de el. Un camp trece in altul. Spiritul devine materie I?i materia devine spirit. Am observat ca structurile de camp principale sunt, in esenta, emotiile noastre, ca emotia este primara fata de corp, del?i straturile de suprafata ale emotiilor depind de corp. Am inteles ca idealismul I?i materialismul se intersecteaza in iubire fiind parti ale unui intreg, iar ciclul de dezvoltare a oricarei fiinte incepe cu energia I?i iubirea Divina care se transforma in inceput spiritual apoi In structuri materiale. Energia Divina vine de pe planurile fine I?icreeaza religia. Religia creeaza cultura, iar cultura - ci vilizatia. Daca civilizatia nu se intoarce la Dumnezeu I?i la religie, moare. Unul dintre semnele principale ale apusului civilizatiei este crel?terea brusca a homosexualitatii, adica primeaza interesele trupului in detrimentul sufletului. Sa ne amintim de Sodoma I?i Gomora. Cu cat mai mult incearca Europa sa ajute trupul muribund, cu atat mai grave sunt

problemele civilizatiei. Cand America incearca sa salveze civilizatia cu ajutorul hegemoniei planetare, iar acesta reprezi~ta un exemplu clasic al sistemului fara conexiune inversa, orice om poate intelege ca tara Soarelui Apune va putea avea multe probleme. . Dinozaurii au disparut din cauza ca energIa lor principala era folosita pentru puterea fizica I?i pe~tru protectie. Mamiferele slabe, lipsite de aparar~ I?l-a~ concentrat energia asupra continutului I?i nu a forme!. Dupa cum s-a dovedit deja, dezvoltarea spirituala, emotional a protejeaza mult mai bine decat orice haina antiglont. Apararea suprema este sentimentul iubirii fata de Dumnezeu care ne-a creat I?i care este prezent in fiecare farama din Univers.

140

141

I
I

la corectarea acestei patologii. Dadio societate pretinde ca este umana tolerand patologia sufletului, atunci un om siinaros il va imita pe eel bolnav ~i i~i va orienta, tot mai putin, energia carre iubirea de Dumnezeu, sentimentele inaltatoare ~i va apela tot mai des la serviciile prostituatelor. Nu trebuie sa te rogi, nu trebuie sa ai grija de cineva, se poate sa prime~ti repede ~i fara baraie de cap placerile dorite. Se consuma minimum de energie, iar placerile fizice sunt la maximum. Apelarea regulatii la serviciile prostituatelor inseamna boala sufletului ~i spiritului apoi ~i a trupului. Cu cat mai multi barbati vor plari serviciile prostituatel or, cu atat mai multe femei vor porni pe aceasta cale. In consecin!a - degradeaza societatea. Se legalizeaza prostitutia, narcomania ~i alte lucmri imorale ~i periculoas~. Apropo de narcotice. Insuficienta iubirii din suflet, distmgerea energeticii, a sentimentelor luminoase, atitudinea de consum fata de viata duc la cre~terea prostitutiei. Insuficienta energiei ~i intoleranta stresului duc la narcomanie ~i homosexualitate. In tarile Europei Occidentale bolile mentale sunt intensificate ~i nu vindecate. Oamenii care renunta la iubire nu suporta durerea sufleteasca. Ei, fie se sinucid, fie cauta moartea incon~tient. Ajutoml principal pentm ace~ti oameni este in primul rand sa fie invatati sa iubeasca, in al doilea rand, sa se abtina de la sinucidere. In Olanda, totul s-a rezolvat foarte simplu. Pe langa notiunile de libertate, democratie ~i umanism, au introdus
"'\0

lege a care permite sinuciderea - eutanasierea. Au legalizat, de fapt, narcomania. In Franta au deschis un post de televiziune pentm homosexuali. Aceasta inseamna legalizarea sexului la televizor ~i propaganda homosexualitatii. La deschidere a participat ~i ministml culturii. Poate ca utilizarea frecventa a cuvintelor "umanism", "libertate", "democratie", pentm Occident este 0 minciuna? Despre care umanism poate fi yorba daca occidentul dezvolta in om tendintele patologice? Ce fel de democratie poate sa permita comperea sufletelor copiilor. Care libertate transforma , treptat, oamenii in animale? Raspunsul este simplu. In Orient, omul este spirit ~i suflet. Tmpul este oarecum neglijat. In Occident, omul este tmp ~i toata democratia ~i umanismul trebuie sa asigure confortul trupului ~i n-are nici 0 importanta daca moare sufletul. Homosexualitatea,. narcomania ~i sterilitatea care inunda tarile occidentale sunt consecintele materialismului proferat consecvent de civilizatia occidentala. Exista un lucm mult mai periculos decat minciuna adevaml spus pe jumatate. Adevamrile superficiale sunt mult mai periculoase decat orice ratacire. In concepti a materialista despre lume exista 0 ratiune sanatoasa care a creat civilizatia occidentala. Este, insa, 0 jumatate de adevar. Faptul ca societatea occidentala degenereaza ~i dispare fiind inlocuita de populatia arabo-musulmana, ~i ca in Franta fiecare a doua femeie nu po ate avea copii, sunt consecinta acestei jumatati de adevar.

138

139

La inceputul cercetarilor mele credeam ca biodimpul este totalitatea campurilor fizice care inconjoara corpul omului. Presupuneam ca odata cu schimbarea corpului se schimba ~i structura campului. Daca se imbolnave~te un organ, se deformeaza structura campului. Biocampul este secundar fata de organ ~i, in acela~i timp este primar. Se exclud unul pe ceHilalt. Mai tarziu am inteles ca exista diferite straturi ale campurilor. Unele de profunzime, care formeaza corpul ~i determina starea lui, ~i altele de suprafata, care depind de corp, ~i sunt formate de el. Un camp trece in altul. Spiritul devine materie ~i materia devine spirit. Am observat ca structurile de camp principale sunt, in esenta, emotiile noastre, ca emotia este primara fata de corp, de~i straturile de suprafata ale emotiilor depind de corp. Am inteles ca idealismul ~i materialismul se intersecteaza in iubire fiind parti ale unui intreg, iar cic1ul de dezvoltare a oricarei fiinte incepe cu energia ~i iubirea Divina care se transforma in inceput spiritual apoi in structuri materiale. Energia Divina vine de pe planurile fine ~i creeaza religia. Religia creeaza cultura, iar cultura - civilizapa. Daca civilizatia nu se mtoarce la Dumnezeu ~i la religie, moare. Unul dintre semnele principale ale apusului civilizatiei este cre~terea brusca a homosexualitatii, adica primeaza interesele trupului in detrimentul sufletului. Sa ne amintim de Sodoma ~i Gomora. Cu cat mai mult incearca Europa sa ajute trupul muribund, cu atat mai grave sunt

problemele civilizatiei. Cand America incearca sa salveze civilizatia cu ajutorul hegemoniei planetare, iar acesta reprezinta un exemplu clasic al sistemului fara conexiune inversa, orice om poate intelege ca tara Soarelui Apune va putea avea multe probleme. Dinozaurii au disparut din cauza ca energia lor principala era folosita pentru puterea fizica ~i pe~tru protectie. Mamiferele slabe, lipsite de aparar~ ~l-a~ concentrat energia asupra continutului ~i nu a formeI. Dupa cum s-a dovedit deja, dezvoltarea spirituaHi, emotionala protejeaza mult mai bine decat orice haina antiglont. Apararea suprema este sentimentul iubirii fata de Dumnezeu care ne-a creat ~i care este prezent in fiecare farama din Univers.

140

141

r
PARTEA A TRElA

demult nu se mai executii astrologi i vrajitoare cum se cen; in Vechiul Testament, iar criminalii continua sa se inmulteasca. Acum cativa ani am fost in Emiratele Arabe l am intrebat pe cineva daca acolo exista criminalitate. - Nu, - mi s-a raspuns. - Cum adica? - am intrebat mirat. - Uite-aa. Dubai, de exemplu, periculos ora din luInC. este cel mai putin

- Bine dar altadata a existat criminalitate? - Bineinteles c-a existat. - ~i unde a disparut? - Intr-o buna zi emirul a spus: "Pe multi ii detanjeaz[[ creterea criminalitatii. Cred ca a sosit momentul sa nu mai existe." Peste trei zile criminalitatea a disparut. - Foarte ciudat, intamplat a~a ceva. - am ZlS eu. - In Europa nu s-ar fi

- Trebuie, oare, anulata condamnarea la moarte? In unele dintre statele din SUA condamnarea la moarte n-a fost anulata.
Cred di la cum ati pus intrebarea nu se poate da un riispuns corect. Sii luiim, de exemplu, Europa. Ea se mandrete, de regulii, cu un nivel foarte ridicat de culturii i civilizatie. Culturii inseamnii nu numai teatru sau balet, cultura este ~i egalitate in fata legii, i furtul minim al ftlnctionarilor, ~i lipsa de invidie, trufie ~i biidiiranie. Toate acestea inseamna iubire ~i respect fata de aproapeIe nostru. Este logica concluzia ca omul, fie el i criminal, nu trebuie omorat. Aceasta corespunde cu moral a cretina. Pozitia contrara in aceasta problema este cea a islamului care decurge din legile Coranului: ai furat - trebuie sa ti se taie 0 mana, ai omorat - eti supus executiei. In Europa civilizata
~

- In Europa nu exista religie. Cre~tinismul este un paravan pentru europeni, - a spus conlocutorul meu. Aici, oamenii sunt mai credincio~i. - Care este nivelul de trai la dumneavoastra. - Nu este rau. Salariul me diu este in jur de 2000 de dolari. Conform ordonantei emirului, fiecare locuitor primete un surplus la salariu ca venitullunar sii fie de 2000 de dolari. - E comunism adeviirat - am replicat eu.

142

143

- In orice caz, conducerea tarii are grija de popor. Pentru ei, valorile morale nu sunt cuvinte goale. M-am gandit, apoi, cum sa rezolvam aceasta problema. In Europa, au facut 0 statistica ~i au Inteles ca introducerea pedepsei cu moartea nu reduce criminalitatea. In Emiratele Arabe nu s-au preocupat de statistica. Daca religia spune ca este un pacat sa omori, sa furi, Inseamna ca piicatul nu trebuie sa existe ~i orice pedeapsa, In acest caz este jus~ificata. ~i, criminalitatea a disparut. In Rusia a fost introdus moratoriul pentru pedeapsa cu moartea. A fost Inlocuita cu Inchisoarea pe viata pentru acei care au putini bani. Ceilalti I~i rascumpara libertatea foarte repede ~i comit alte infractiuni fiind convin~i ca In aceasta tara corupta totul e posibil daca ai bani. Acum cativa ani mergeam In compartiment cu un militar care se Intorcea din Cecenia. povestea militaruI. Pentru a face ordine In Cecenia trebuie facuta ordine, In primul rand, in armata. Aici, cadrele superioare Ii tradeaza pe ofiteri, iar ofiterii pe soldati. Imprejurarile ii determina sa procedeze astfeI. Hotii ~i tradatorii sunt decorati ~i premiati. Cei corecti sunt omorati sau Ii se ridica gradul '. militar. Noi ne jertfim vietile facandu-i pe ceceni prizonieri, iar peste doua saptamani ii vedem luptand. Ei se rascumpara ~i lupta in continuare. Cecenii trec liber, inarmati fiind, prin orice punct de control. Civilii a~teapta in rand iar militarii

ceceni pliitesc 200 de dolari ~i trec. Noi am renun!at sa-i mai facem prizonieri pe ceceOl. Au trecut multi ani dupa aceasta discu!ie. Astazi, armata se regenereaza, noi, ins a, nu avem opinie publica, nu avem legi care sa-l iJIfluen!eze pe criminalul incepator. Eram sigur ca in Rusia este necesara introducerea pedepsei cu moartea. Am primit, insa, 0 scrisoare din inchisoare de la un criminal:

- Am
pe via!a.

organizat

~i am savar~it un omor. Sunt condamnat

- In armata e un dezmat total

Am citit car!ile dumneavoastra ~i am devenit alt om. Mi-ar fi imposibil sa comit 0 alta crima. Dupa aceasta scrisoare am in!eles care e sensul pedepsei cu moartea. Sa-l ajute pe om sa nu mai comita crime. Vorbind intr-un limbaj religios, sa nu-i permita sa piiciituiasca in continuare. Cu fiecare crima comisa omul i~i innegre~te mai mult sufletuI. Cand comite 0 crima din lacomie, omul omoara ~i iubirea in sufletul sau. Un suflet negru intoxicii spa!iul in jurul sau ~i-i impinge pe altii la faradelegi ~i la renuntarea la Dumnezeu. Rezulta ca moartea este 0 binefacere pentru un asemenea om. Apare intrebarea: de ce Dumnezeu nu-l pedepse~te pe un asemenea om? Raspunsul este simplu. Spre deosebire de judecata umana, indeosebi cea rusa, principiul inevitabilita!ii pedepsei la Judecata Divina nu functioneaza in totalitate. Daca omul comite pac ate marunte, ele se trans.forma, iminent, in aItele mai mari ~i piitrund adanc in subcon~tient ~i devin

144 145

convingeri personale. In acest moment incepe degenerarea, bolile ~i intervine moartea. Deseori, sunt intrebat unde este dreptatea? De ce pentru gre~elile unora raspund altii? Cand ne urcam in avion ii incredintam viata pilotului. Pentru gre~elile lui raspundem noi, iar pentru moartea noastra raspunde el, daca ramane in viata. Pedeapsa principala pentru un criminal este moartea ~i degenerarea urma~ilor lui. A~adar, legile umane - penale, administrative, moralegrabesc procesul pedepsei salvand criminalul de degenerare ~i moarte in viitor. Mult mai repede functioneaza legea moral a, apoi cea administrativa ~i, in ultimul rand, cea penala. Toate, insa, trebuie sa actioneze pentru salvarea sufletului omului. Rezulta ca pedeapsa cu moartea inseamna a recunoa~te ca este imposibil ca sufletul criminalului sa se schimbe. Existenta lui pe Pamant inseamna omorarea continua a iubirii din sufletul sau. Doar moartea poate sa-l ajute sa-~i purifice sufletul, sa stopeze intinarea in pI;ofunzime a subcon~tientului. Anularea pedepsei cu moartea este valabila cand criminalul poate sa se schimbe. Para credinta in Dumnezeu acest lucru este imposibil. In URSS, inchisorile se numeau institutii de corectie prin munca. Corectia se reducea doar la munca. Astazi inchisoarea inseamna pedeapsa. Despre corectie nu vorbe~te nimeni. Toti au inteles ca nu are rost. Dar au inteles gre~it. Omul po ate ~i trebuie sa se schimbe in sensul bun. Iar cand
~ 146

legislatorii se gandesc doar daca sa introduca sau sa anuleze pedeapsa cu moartea, este dovada ca nu ~tiu sa gandeasca.

0 gandire superficiala nu va putea niciodata sa rezolve


problema. Daca nu se creeaza posibilitati

ca un criminal sa-

~i purifice ~i sa-~i salveze sufletul, introducerea sau anularea pedepsei cu moartea doar ii vor inrautati , situatia ,. Calea occidentala este umanismul fata de criminal ~i are ca efect cre~terea continua a criminalitatii. Calea orientala este lichidarea oricarui criminal ~i a criminalita!ii in general. Rezultatele modalitatii occidentale de abordare au fost evidente in Germania fascista. In anii . 60, in Brazilia traia un batran pe care 11iubeau foarte mult copiii fiindcii ii rasfata cu bomboane. Apoi, dnd a fost ares tat, s-a aflat cii era un calau fascist binecunoscut care a omorat mii de copii pentru experimentele sale. Pentru el, copiii de alta nationalitate erau criminali care nu aveau dreptulla existenta. Atat calea occidentaHi dit ~i cea orientala sunt condamnate la degenerare. Ele pot sa se uneasca doar in cazul cand sufletul fiecarui om se va schimba benefic. Sa vorbim putin despre psihologia criminalului. Am citit nu demult 0 scrisoare ciudata de la 0 doamna: - Am avut leucemie. Am citit cartile dumneavoastra :;;i m-am vindecat. Sunt sal1iitoasa, sunt fericita, m-am casatorit cu tatal meu. I-am examinat campul dupa scris ~i am inteles cii problema e rezolvata superficial. Boala a trecut iar cauza a ramas. Ce inseamna incestul? Ce se intampla in acest caz pc

147

planul fin. In orice religie este un piicat. In Orient, energia de bazii a omului este cea sexualii. Ea trebuie irositii dite putin iar aceasta este 0 dovadii a siiniitiitii. Am ajuns la ni~te concluzii similare dar intrucatva diferite. Energia de bazii a omului este curata fiirii vreo nuantii. Ea se transformii, in primul rand, in energie sexualii de continuare a vietii, apoi in energie spiritualii, adicii a con~tiintei, mai apoi in energia trupului. Universul este holografic in timp ~i spatiu, adicii, in orice obiect, pe plan subtil, se ascunde intreaga inform atie despre Univers, in trecut,. prezent ~i vii tor. In limbaj religios, Dumnezeu este prezent, dar nevazut, in intregul Univers. A~adar, in fiecare zecime de secundii, in noi, se na~te, se dezvoltii, imbiitrane~te ~i moare intregul Univers. Esenta acestei dezvoltiiri este urmiitoarea. Iubirea divina creeazii timpul; timpul creeazii spatiul; spatiul creeazii materia; materia, organizandu-se, devine tot mai spiritualii creand tot mai multe legiituri; spiritualitatea se transformii in sentimente supreme care sunt in legiiturii cu timpul, iar sentimentele supreme se transformii in iubire de Dumnezeu. Acest cicIu se desfii~oarii in noi in fiecare zecime de secunda cand energia Divinii ajunge la noi. Intrucat ea, se transformii de la bun inceput in energie sexualii, 0 parte din ea trebuie restituitii in mod obligatoriu, in caz contrar ea trece treptat, de la nivelul senzual - temporar la
eel spiritual

spatial,

apoi la nivelul

material

~i se blochea-

zii in punctul extrem. Aici incepe dezintegrarea. Intoarcere nu exista. Acesta este mecanismul distrugerii Universului,

iar omul in sufletul ciiruia s-a decIan~at mecanismul pieirii Universului este expus lichidiirii ~i urma~ii lui de asemenea, ca purtiitori ai unei tendinte periculoase. A~adar a mare parte, dacii nu cea mai mare din energia sexuala trebuie sa se intoarca la Creator. Cum se intampla acest lucru? Trebuiesc infrante dorintele sexuale care lovesc in noi in fiecare zecime de secundii, sa renuntiim la ele pentru un timp. Trebuie sii separiim sentimentul iubirii de instinctul sexual. A~a aqioneaza iubirea parinteasca. Am riimas uluit cand am vazut ce se inHimpla cu noi cand avem emotii pozitive. Tot ce ne place, chiar ~i in natura moartii, ne provoacii senti mente sexuale. Noi avem sentimente sexuale subcon~tiente i?i fata de 0 persoanii care ne place. La suprafata, insii, ele se manifesta insii fatii de 0 persoana de sex opus doar in anumite perioade. lnstinctul sexual fatii de parinti, chiar ~i fata de parintele de sex opus, este franat eel mai puternic fiindca iubirea subcon~tienta fata de parintii care ne-au dat viatii este uria~a. Este ~tiinta despre iubire care ne permite sa supravietuim. Ea este fixata de identitatea genetica, iar degenerarea fizica ce incepe odata cu incii1carea acestei legi, este doar 0 dublare a unei degeneriiri mult mai periculoase a sufletului. Franarea dorintelor sexuale fata de parinti ~i rudele apropiate este de fapt 0 profilaxie a crimei. In acest caz codurile penal ~i civil nu functioneaza. ludecatorul ~i politistul nu pot sii patrunda in sut1etul omului. Aici e valabila doar legea moralii pe care

(4 ~8

...,.

149

0 ~tim cu totii intuitiv. In ultimele mii de ani, aceasta lege a fost sustinuta de religie. Daca omul nu poate sa-~i infraneze dorintele sexuale, el nu va putea sa Ie infraneze nici pe celelalte, iar aceasta nu este decat cale deschisa spre criminalitate. Am citit intr-un roman politist des pre sistemul de selectare a spionilor. Acolo se spunea ca daca. omul mananca repede ~i se uita cu invidie in farfuria vecinului, el va vinde ~i va trada, de aceea trebuie exclus din serviciile secrete. Mi-am amintit unul dintre primele teste psihologice din istoria omenirii despre care am vorbit deja. Pentru a selecta cei mai buni luptatori, armata era trecuta prin pustiu, apoi, soldatii erau du~i la un riiu ~i urmariti cum beau apa. Cine se arunca in apa ~i bea cu lacomie, ca un animal, nu era un luptator bun. Invinge acela care i~i infriineaza dorintele pastrandu-~i demnitatea umana. Cand energia se consuma pentru satisfacerea dorintelor omul devine sclavul lor fiindca nu are alt punct de sprijin. Dorintele depind de viata. Sclavul dorintelor este sclavul propriei vieti. Cine are teama in permanenta de viata sa este un la~. EI va pierde ~i va trada in lupta. Ani de-a randul am incercat sa inteleg de ce ne simtim bine dind vorbim urat despre cineva, sau il umilim. In cele din urma am inteles. Cu cat mai mult ingenunchem in fata vietii ~i a dorintelor cu atat mai greu este sa acceptam umilinta ~i atunci il judecam pe acel care ne-a suparat sau ne-a umilit, sau il uram. Cand umile~ti sau omori 0 alta '"'" 150

viata apare bucuria: "Eu traiesc, pe mme nu ma umile~te nimeni '" A~a cum avarul tremura bucuros la vederea catorva banuti in plus, la fel ~i un om dependent de viata se bucudi ~apd cineva este furat, ii invidiaza pe acei care au un trai mai bun ~i simte plaeere cand altii mor iar el ramane in viata. Lipsa dorintei ~i neputinta de a infrana dorintele, concentrarea asupra vietii, ura fata de cei prin care se provoaca durerea, purificarea, depresia, lips a dorintei de a trai eand se prabu~e~te ferieirea, toate astea formeaza viitorul criminal. Sufletul fara iubire este apt de a comite 0 crima, iar modalitatea de a eomite crima 0 va gasi oricand. $tim eu totii cati oameni au omorat comuni~tii. Zeei ~i zeci de milioane. De ee? Fiindca la Dumnezeu nu se intoreea niei un dram de energie. Sistemul ideologic comunist nega notiunea de moralitate ~i iubire ca inceput primar. Toata energia era pentru un viitor luminos ~i pentru bunastarea materiala a prezentului. Esenta comunismului consHi in di vinizarea vietii ~i a dorintelor umane, de aceea ii omora pe altii ~i de aceea a fost condamnat. In una dintre calatoriile mele am fost in vizita la 0 familie de oameni in varsta. Erau foarte buni ~i primitori. In timp ce batrana punea mas a, un nepotel de ditiva ani~ori a cerut ceva ~i nu i-au dat ~i deodata i-a strigat bunicului: "Am sa te omor." Nu i-au acordat nici 0 atentie. - Multe po ate spune un copil, - a zis batriinul. Bunica a hotarat sa-l corecteze spunandu-i: - Dragul meu, nu-i frumos sa vorbe~ti a~a. 151

- Am sa te omor ~i pe tine, - a !ipat baie!elul. - Am sa . iau automatul ~i am sa te omor. Bunica s-a apropiat ~i i-a dat 0 palma. Baie!elul a inceput sa pHinga. in clipa aceea a intrat tatal ~i i-a certat pe bunici: - Imi bate!i copilul? BiHranii au inceput explic eu situa!ia. sa se justifice. Am incercat sa-i

- Nu se po ate sa nu fie pedepsit pentru un asemenea comport ament, - i-am spus eu. - Pe urma va fi prea tarziu. Dacii parintele nu-~i va pedepsi copilul agresiv, 0 va face destinul, mult mai dur. Mi s-a parut ca tatal nu m-a in!eles, dar nu mai puteam sa fac nimic altceva. Apropo, eu ~tiam ca nu schimbi copilul pedepsindu-l. Sa-l opre~ti - da, ~i este inevitabil. De~i nu in!elege, este deja un criminal. Situa!ia era neobi~nuita ~i am hotarat sa diagnostichez copilul. Campul era ambiguu. Pe 0 parte era armonios, clar, aproape sclipitor, pe de alta parte, era intinat, agresiv, deformat. Analizand dupa tendin!e, cel deformat il va distruge pe cel curaL Chiar daca in viitor acest copil ar trebui sa comita crime, el va putea sa se salveze cat timp va mai fi neintinat, pur in interior. Cand am incercat sa gasesc cauza am vazut ca de vina era mama. In timpul sarcinii era geloasa pe so!ul ei ~i se supara mereu pe el. Nu I-am intrebat pe tatiil copilului des pre rela!ia lui . cu soria in timpul sarcinii. Pe planul fin, se vedea suficient de clar cii mama, inainte de sarcina ~i in timpul ei trebuia sa
-to ~52

treaca purificarea standard. Daca nu exista tendin!a benevola spre iubire ~i spre Dumnezeu iar de dragul acestora abtinerea de la dorintecare inseamna via!a, se declan~eaza , ' mecanismul purificarii for!ate. In loc sa accepte durerea ~i necazurile pe un semn al unei situa!ii nefavorabile interioare, femeia a inceput sa ~e apere 'cu suparari ~i imputari. In loc sa inmul!easca iubirea din suflet, ea a contribuit la impu!inarea ei. Copiii, insa,intensifica emo!iile parin!ilor. Starea nefavorabWi pe care i-a transmis-o mama, putea sa-i distruga copilului trupul. Putea sa se nasca foarte bolnay sau sa sufere mai tarziu. Aceasta stare putea sa fie transmisa spiritului blocandu-i aptitudinile sau con~tiin!a. Lovitura a fost data in punctul eel mai vulnerabil: a inceput dezintegrarea sufletului $i a destinului. Sunt foarte multe cazuri in ultimele decenii a~a incat, putem vorbi, despre 0 anumita tendin!a: oamenii depun toate eforturile pentru sanatatea trupului ~i a con~tiin!ei uitand de suflet. Am citit intr-un ziar ca justitia franceza a hotarat sa-l deporteze pe un preot musulman care locuia in Fran!a pentru concep!iile lui. Dacii soria te-a in~elat sa n-o love~ti in cap ~i peste fa!a ci mai jos de mijloc. Iudeciitorul a considerat ca este 0 justitlCare a violen!ei fa!a de aHa persoana ~i I-a condamnat. la deportare. Faptul ca soria permi!andu-~i desfraul sexual va omori sufletele propriilor copii nu I-a preocupat pe judeciitor. In Occident, lipse~te no!iunea de protec!ie a sufletului ~i a moralita!ii.

153

Moralitatea este inteleasa superficial ca 0 contradiqie intre viata ~i dorinte. Moralitatea ~i iubirea rezulta din notiunile de viata ~i dorinte, prin urmare depind de ele. Am incercat sa inteleg cum se formeaza sufletul criminalului. In subcon~tientul nostru, in fiecare secunda se modeleaza diferite situatii. Intrudit in subcon~tientul nostru principalul este pastrarea ~i continuarea vietii, majoritatea situatiilor au intotdeauna doua directii: intarirea vietii ~i distrugerea ei. Procesele de distrugere sunt necesare la fel ca ~i procesele de creatie. Distrugerea devine creatie atunci cand se afla sub controlul iubirii. Dad iubirea este putina, ideea creatiei degenereaza in ideea pastrarii, ~i intangibilitatii vietii ~i divinizarea ei, iar ideea distrugerii se transforma in ideea suprimarii vieW. Agresivitatea subcon~tienta este rezultatul divinizarii subcon~tiente. Daca ne infranam fericirea, placerile, aceasta contribuie la marirea iubirii in suflet. Daca franam distrugerea, agresivitatea, aceasta contribuie, de asemenea, la marirea iubirii in suflet. Energia care vine in sufletul nostru se manifesta prin emotiile noastre creand situatii. Daca am furat, am violat imaginar ~i n-am apreciat situatia din punct de vedere moral, ea se fixeaza in subcon~tient. Asemenea situatii se acumuleaza ~i nivelul lor energetic cre~te. Cand acesta din urma atinge 0 anumita limita, devine imposibila lupta cu un program care dicteaza comportamentul emotiilor. Omul nu dore~te sa fie criminal, dar concentrarea emotiilor il impinge la furt sau omor.
..;,

Un cunoscut

mi-a povestit 0 intamplare

interesanta:

- Mi-au pradat firma, dar inainte de acestea eu am transmis 0 suma mare de bani cu trenul printr-o insotitoare de vagon. Cand au venit sa ia banii a spus ca au fost doua persoane care i-au luat ~i le-a descris. S-a purtat frumos ~i a fost imposibil sa fie suspectata. Proprietarul banilor a fost la 0 clarvazatoare care i-a spus ca banii sunt la insotitoarea de vagon. In ultima clip a i-a transmis unui apropiat de-al ei. Insotitoarea de vagon ~i-a dat demisia ~i n-a mai intors banii. Mi-ati spus ca vina e in mine. De atunci totul se

naruie~te oricat a~ incerca sa ma schimb. Mi-a disparut

suma mare de bani. Puteau sa-i fure doar cativa oameni. 0 banuiam pe 0 femeie. Am hotarat sa apelez din nou la vizionara. - Un barb at a furat. banii, - mi-a spus femeia ~i I-a descris pe barbat. Am inteles despre cine era yorba. - De~i are multe probleme, gandit n-a furat, - a adaugat vizionara. - M-am - I-am chemat patru ochi, ~i firma mea. Mai femeia la care te-ai

in tors acasa, - a continuat conlocutorul meu, pe barbatul in cauza, am vorbit cu el intre a recunoscut. Apropo, era singurul ateu la exact, necredincios. este mult mai greu sa fure, -

- Da, pentru credincio~i am confirmat eu.

- Eram sa uit, - ~i-a amintit barbatul - vizionara mia spus: "Vei mai avea probleme cu banii, dar, la mine, sa nu

154
155

mai vii. Cauza e in tine." L-am iertat pe acel om ~i nu I-am concediat. A trecut 0 jumatate de an ~i a furat din nou. 0 suma nu prea mare. L-am chemat ~i i-am spus: "Te-am iertat, te-am crezut, ti-am oferit posibilitatea sa te corectezi. De ce m-ai mintit?" dind m-a furat prima data nici nu I-am banuit macar. Este un om foarte de~tept, sufletist, insa, necredincios. Sotia mi-a spus de la inceput ca este el. $titi ce mi-a raspuns? "Inteleg ca nu trebuie sa fur, ca imi tai craca de sub picioare, simt, insa, ca nu ma pot abtine. " I-am iertat, am procedat cre~tine~te. Acum nu ~tiu cum sa procedez. Am ridicat din umeri. - Probabil trebuie sa-l concediez? - Iubirea nu exclude pedeapsa. furat ca sa fie concediat. Nu v-ati gandit ca a

asemenea om simte ca. sufletul lui incepe sa moara el comite 0 crima dorind, in subcon~tient, sa fie pedepsit. Aceasta durere ii vindeca sufletul. Iertarea presupune schimbari in profunzime. Daca dumneavoastra iertati, nu cereti schimbari ~i lasati crima nepedepsita, ii pricinuiti rau sufletului omului respectiv ~i el se va razbuna. Dumnezeu va va pedepsi de asemenea. De multe ori copiii special fac anumite lucruri, pentru a fi pedepsiti. Copilul se poarta urat pentru ca parintii sa-l dojeneasca. Durerea provocata de parinti din iubire educa ~i purifica sufletul. - Eu nu sunt de parere ca trebuie sa batem copiii, - iam spus conlocutorului meu. Bataia nu este necesadi daca invatam copilul sa iubeasca ~i sa se infraneze. - Este foarte interesant. In copilarie cand se intampIa sa ma bata tata, mi se facea mai u~or pe suflet ~i mi se lumina fata. Evident ca atunci eand ~tiam de ce ma bate, de exemplu, cand mai ca n-am incendiat ~coala. Cand simteam ca sunt pedepsit pe nedrept, ma supiiram. de dreptate este relativa - am adaugat eu. Deseori pentru om dreptatea este ceea ce corespunde dorintelor lui. 0 cuno~tinta de-a mea a avut 0 problema foarte grava, in copilarie care putea sa se soldeze cu moartea. Daca cineva nu-i indeplinea dorintele, incepea sa strige ~i sa planga a~a incM se sufoca, se invinetea apoi nu mai putea sa respire. De cateva ori era cat pe-aci sa moara ~i parintii au apelat la medici. Hipnoza, medicamente, bai, etc. totul era in zadar. Li s-a propus sa se adreseze unui medic . 157

- Interesant, - a cazut pe ganduri barbatul. - I-ati oferit posibilitatea sa se schimbe la exterior, dar este foarte greu daca nu exista schimbari din interior. Este imposibil sa te schimbi fara iubirea de Dumnezeu. Adevarul este ca, daca in decursul multor vieti iti infranezi dorintele, dad pastrezi bunatatea in momentul durerii, mortH ~i a pierderii, punctul de sprijin poate fi trecut, intuitiv, dincolo de limitele vietH ~i ale dorintelor. Poti sa te schimbi atat de mult, ineat sa nu mai fii criminal dar sa purifici sufletul in totalitate este imposibil. De aceea un om necredincios i~i vindeca sufletul prin dureri ~i pierderi ~i nu prin iubire ~i infranare. Cand un
~

- Notiunea

156

T
I

in varsta, foarte

foarte

intelept. mangaiati-l

Acesta dind bine

le-a recomandat incepe cu 0 curea, fad

0 re!eta ~i sa
I

simpla:

"Data

viitoare,

sa se sufoce

se invineteasca,

rautate,

I
I
I

dar fara mila." Ce erau sa-i faca? L-au "mangaiat" ~i totul s. . a termlna t . Nu S- a mal su focat , nu s-a mai invinetit nicio-

data. Astazi, oamenii cred in Dumnezeu formal, fad . . vIllgere, c a da bl ne . Reli g ia s-a redus la respectarea traditii ~i obiceiuri neintelese. ,

- -

conunor

Am fost de curand in Europa ~i am intrat intr-o


bisericii catolica. M-am apropiat de locul unde se apri.nd lumanarile. Am introdus cateva monede ~i s-au apnns cateva lumanari electrice pentru cateva minute. S-a pierdut esenta ritualului. Plate~te bani ~i Dumnezeu te va izbavi de p aca~e - este tot ce-a ramas. Care este sensu 1 aprinderii . lumanarii in fata icoanei? Cu cat exista mai mu 1t D'IVIll III dorintele noastre, adica mai multa iubire ~i mai putinii laco~ie, cu atat exista mai multe ~anse ca acestea sa se indeplineasca. Dacii nu vrem sa ne schimbam dar ape~am la Dumnezeu pentru intarirea vietii ~i realizarea donntel~r noastre , este deja magie. Daca aceste dorinte sunt III . :detrimentul altora, este magie neagra. Atunci cand lacomla invinge, este o' viitoare boala. Focul e~te simbolul ~istru.. . t.. ",' a dorl .ntelor Cand apnndem 0 lumanare, genl VIetH .,.1 renuntam
.

in subcon~tientul

"

nostru la lacomle ~I ne este mal

u.,. "'or sa ne indreptam catre iubire ca la un bun suprem pe . _ . . care I1 pnmlm de la Du mnezeu Esenta icoanei este victona
"

iubirii Divine asupra vietii ~i a dorintelor. Ceea ce am vazut in biserica catolica semana cu victoria banilor. Pierderea continua de iubire in lumea contemporana da na~tere la criminalitate. Sa analizam, acum, problema narcomaniei. Pe de 0 parte, exista tot mai multe victime, adica acele persoane care au putina iubire in sufIet ~i nu pot sa depa~easca stresul iar pe de alta parte sunt criminalii care ii aprovizioneaza cu narcotice. Dar, lupta cu narcomania cu ajutorul fortei este condamnata la e~ec. In lume se confisdi doar 10 % din narcotice. Aceasta nu inseamna ca trebuie sa se renunte la pedepsirea vinovatilor sau sa inceteze lupta impotriva crimelor. Profilaxia doar la nivelul corpului nu va fi niciodata eficace, trebuie sa se inceapa cu profilaxia sufletului. Comunitatea intern~tionala, indeosebi din tarile occidentale, este convinsa ca criminalitatea este 0 actiune fizica care ameninta viata, sanatatea ~i averea omului. Justitia contemporana are radacini in dreptul roman. A fost foarte bine gandit. Cu toate ~bestea, Imperiul Roman s-a prabu~it din cauza imoralitatii; Nici un fel de legi n-au putut sa-l salveze de la pieire. Pe atunci, notiunea de aparare ~i salvare a sufletului era inferio~ra, notiunii de aparare ~i salvare a trupului. De aceea observam ca in tarile occidentale, cu cat este mai dura disciplina, cu atat mai puternic energia distrugatoare va trece de pe planurile exterioare ~i se va indrepta tot mai adanc pe cele interioare, distrugand con~tiin!ele ~i sufletele oamenilor, ceea ce se ~i intamplii astazi. In consecinta, iau proportii

158

159

homosexualitatea, perversitiitile, numiirul copiilor eu afectiuni psihice, sterilitatea femeilor. Toate aces tea pot fi rezultatul apiiriirii exagerate a trupului in detrimentul con~tiintei ~i al sufletului. Medicina contemporanii avand grijii doar de trup poate sii contribuie la dezintegrarea lui. De aceea n-are rost sii rezolviim problema criminalitiitii prin intensificarea pedepsei criminalului sau prin imblanzirea ~i eliminarea ei. In primul rand, criminalul trebuie ajutat sii se schimbe. Miisurile drastice sunt numai primul pas spre schimbare. Mai intai durerea ~i infranarea.. urmatii apoi de iubire ~i abtinere benevolii. Dacii cineva ne-a priidat, cauza celor intamplate se ascunde in primul rand, in sufletul nostru. Inseamnii cii primul ajutor pe care 1l putem oferi unui criminal este: capacitatea noastrii de a iubi ~i, prin iubirea continuii fatii de Dumnezeu, a avea grijii permanentii de sufletele noastre dezvoltandu-Ie ~i indreptandu-Ie intr-o directie corectii.

fascismului.

Nimic nu este intampliitor.

Este un semn destul

de alarmant. Oamenii cu 0 gandire siiniitoasii deja ajung la concluzii corecte. ldeile lor se fac auzite in presii ~i la televiziune. Cauza aparitiei fascismului este inactivitatea puterii. Dacii aceasta nu poate sii apere poporul, elincearcii sii se apere singur. Evident cii forma de apiirare este foarte primitivii. Acest primitivism care debordeazii ca 0 furie oarbii devine cu timpul foarte periculos. Astiizi, vedem la televizor emisiuni care descriu cum "capetele rase" (Skinhead) omoarii oameni de altii nationalitate decat cea rusii urmate de 0 frazii standard: "a fost deschis un proces penal, vor fi judecati conform articolului ...". Ce inseamnii asta? Inseamnii sliibiciunea puterii. Pentru a lupta cu un fen omen oarecare trebuie sii i se facii 0 apreciere corectii. Incercarea de a aprecia mi~carea skinhead doar de pe pozitii penale este unilateralii ~i incorectii. Terori~tii ~i narodnici~tii din Rusia taristii erau perceputi de putere doar din punct de vedere penal contrapunandu-Ie puterea intregului aparat de stat. Prioritatea acestui aspect era incontestabilii. Puterea s-a lini~tit. A fost 0 mi~care politicii ~i tocmai sub acest aspect bol~evicii au avut 0 priori tate evidentii. Regimul tarist rigid ~i conservator n-a avut ce sii opunii bol~evicilor. De aceea tarismul a fost condamnat. Criminalul actioneazii in interesele sale
personale, politicianul

- Este posibilii renaterea jascismului

in Rusia?

ar trebui sii sune altfel: ce .- Cred cii intrebarea contribuie la aparitia fascismului in Rusia ~i care sunt conditiile care ar determina dezvoltarea lui? astii noapte, 28 decembrie, mii gandeam daeii sii riispund sau ba la aceastii intrebare. Dimineatii, am viizut pe u~a de la intrare cii cineva desenase cu creta svastica fascistii. Acesta este riispunsul: este posibilii rena~terea
.,.

- Apropo,

in interesele

unui

grup

mare

de

oameni. Tocmai in aceasta constii puterea lui. Politieianul trebuie sii adune energiile poporului, sii Ie canalizeze spre
161

160

T
I

anumite scopuri demonstri'indu-~i programul sau, apoi sa obtina putere pentru realizarea ideilor sale. Cu ca.t este mai mare nemultumirea unui grup de oameni sau a intregului popor fapi de 0 anumita situatie, cu aUit mai mult prospera partidele politice. La inceputul secolului XX, Germania a pierdut primul razboi mondial. Orice stres ~i pierdere provoaca eliminarea unei cantitati uria~e de energie. Problema consta in modul in care sa fie folosita ~i canalizata. Metoda cea mai primitiva dar ~i cea mai frecvent folosita este de a gasi vinovatii ~i de a indrepta ura impotriva lor. Deseori se intampla cii puterea, pentru a scapa de furia poporului, incearca sa-i directioneze agresivitatea in alta parte. Cu cat mai slaba este puterea, cu atat mai activ cauta societatea vinovati. Orice nemultumire, orice revolta a poporului este pregatirea pentru 0 incercare unilater.ala de a schimba situatia , dadi puterea nu poate sa faca fata ~i sa gaseasca 0 cale de ie~ire din impas. Aceasta se nume~te formarea legaturii indirecte. Mai repet 0 data ca economia ~i politica sunt doar psihologk. Nimeni nu poate sa supravietuiasca fara mecanismul legaturii indirecte. Legatura indirecta este reactia organismului la mediul inconjurator. Pentru a reactiona trebuie sa modelam 0 situatie ~i s-o apreciem. Cu cat mai slab este modelul mediului inconjurator cu atat mai primitiva va fi reactia. Omul trebuie sa raspunda la 0 situatie dureroasa printr0 actiune oarecare. Daca nu are nici un program, adica
~

actiuni consecutive care sa dea rezultate, agresivitatea din om cauta ie~ire revarsandu-se asupra celor apropiati saLt asupra sa. Cum au primit bol~evicii energia poporului? Au gasit vinova!i. Ace~tia erau oameni bogati. Cei saraci, care erau mai multi, trebuiau sa-i invinga pe cei boga!i, care erau mai pu!ini. Am vazut nu demult 0 emisiune despre viata animalelor. Era yorba despce manguste care traiesc in familii mari, un fel de c1anuri fiindca Ie este mai u~or sa aiba grijii unii de altii, sa-~i apere interesele, sa supravietuiascii. Ca sa nu se confunde cu strainii, mangustele i~i fac semne. ell secretia glandelor anale. Acest mod de existenta, in c1anuri. cre~te posibilitatile de aparare ~i supravietuire. Omul este ~i el un animal. El a existat in componenta unui clan nu prea mare, tribul, timp de milioane de ani dezvoltandu-se astfel con~tiinta colectiva, vorbirea, experienta colectiva in producerea uneltelor de mundi, a locuintelor etc. Odata cu dezvoltarea societatii, paralel cu lichidarea reciproca a clanurilor exista ~i un proces de unificare a clanurilor mari. Unirea clanurilor.a fost posibila cand au aparut interesele ~i scopurile comune. Daca acestea dispareau, incepea din nou du~mania ~i exterminarea reciproca. Condi!ia existentei cla!1ului este unitatea tuturor membrilor care se exprima prin ajutorul reciproc ~i lupta in comuo impotriva du~manului. Uniunile dintre clanuri pot sa existc doar atunci cand nivelul unitatii lor, adica ajutorul ~i

1,,3
162

apiirarea reciprocii sunt mai presus decat nivelul unitiitii unui singur clan. Grice stat reprezintii 0 uniune de clanuri. Cu cat statuI este mai capabil sii apere fiecare cetiitean ~i sii aibii grijii de el, cu at at scade necesitatea unei gandiri de clan. Idealul comuni~tilor era distrugerea statului ca aparat al violentei. De fapt, era yorba despre revenirea la psihologia clanului. NQtiunea de "conduciitor" este specifidi doar pentru trib, pentru clan. Comuni~tii au renuntat la religia unitarii, la ideea de Dumnezeu unic ~i au revenit la idolatrie, au inceput sii se inchine lui Karl Marx, partidului comunist, lui Lenin pe care I-au inmormantat dupii traditia piiganii. Idolatrizarea liderilor politici a fost urmata de lichidarea religiilor traditionale. Idolatria elementarii, vroia sii distruga, in primul rand, reprezentantii altor religii. Erau omorati nu numai preotii ortodoc~i ci ~i cei musulmani ~i catolici. Lichidandu-i pe ortodoqi, Uniunea Sovieticii devenise un clan puternic, capabil sii-i supunii, sii-i elimine ~i sii-i lichideze pe toti ceilalti. Ideea superioritiitii clanului propriu ,lsupra altui clan a fost utilizatii ~i de fasci~ti. A~a a apiirut national,-socialismul. Care sunt concluziile? Astiizi, con~tiinta de clan, fie economicii, fie politicii sau religioasii, conduce spre pieirea inevitabilii. Esenta con~tiintei de clan constii in suprimarea ~i lichidarea clanurilor concurente ~i nu in unificarea lor. Dacii statuI nu este ,:apabil sii propunii idei, politica eficace, apiirare ~i sigurantii ;"iecaruia, un asemenea stat se va dezintegra mai intai pe
~

clanuri, apoi in tari separate. Sau, un clan, 0 nationalitate vor trebui sii lichideze sau sii provoace degenerarea sau disparitia altor grupuri. Distrugand statuI rus, comuni~tii s-au ciocnit de un haos inimaginabil. Con~tiinta poporului a dispiirut ~i a fost

nevoie sa fie creatii din nou. A existat insii principalul

- 0

idee ~i un program care ii unea pe toti. A existat concepfia despre apiirarea poporului sovietic de du~manii din exterior. A existat concepti a, de~i in descre~tere, a grijii fatii de cetiitenii sai. Existau cre~e ~i gradinite de copii, instruirea ~i medicina gratuite. De aceea statuI a putut sii supravietuiasca, sii se reunifice. NEP (noua politica economidi) a distrus ideea unitiitii. Au dispiirut scopurile comune. Fiecare miza doar pe propriile puteri. A inceput formarea rapidii a clanurilor economice ~i politice. A aparut pericolul dezintegrarii statului. Acest proces a fost stopat in anul 1929. ~tim cu totii ce s-a intamplat in continuare. Ideea comunismului nu s-a consolidat. Credinta intr-un vii tor luminos a inceput sa slabeasca. Unirea clanurilor concurente care i"ncepusera sa se inmulteascii extrem de repede a fost posibilii printr-un pericol care i"i ameninta pe toti ~i 0 disciplina de fier care i-a lichidat pe liderii oridirei grupiiri. Pe parcursul existentei sale Uniunea Sovietica i"~i gasea noi du~mani ~i se unifica in interior pentru a lupta cu ei. Cand dupa intalnirile lui Gorbaciov cu Regan s-a vazut ca nu exista du~mani externi, s-a intensificat tendinta de dezintegrare a societatii pe fundalullipsei scopurilor comune. 165

G1

r
Gorbaciov a 1ncercat sa salveze situatia promitiind fiecaruia apartamente pana 1n anul 2000. lntroducerea legii antialcoolice care a distrus reform a a fost 0 1ncercare de unificare spirituala a tarii. Situatia nu s-a schimbat iar puterea agoniza. Ea nu putea sa apere interesele cetatenilor sai. Nemtii au fost consternati cand Gorbaciov a scos armatele de pe teritoriul Germaniei Democrate fara a pretinde ceva 1n schimb. Putea sa primeasca zeci de milioane de dolari drept compensatie ~i sa-i utilizeze pentru dezvoltarea tarii sale ~i a cetatenilor ei. Mai mult decat atat, giganticul potential militar al Uniunii Sovietice a fost furaL Conducatorul statului, introducand legea antialcoolica, a creat mafia, de~i ~tia ca 0 asemenea mafie a existat la 1nceputul anilor '30, 1n America. Risipind bogatii uria~e, conducatorul statului consolida gruparile mafiote ~i c1anurile criminale. Care este cauza? Nu ~tia ce sa faca. Nu avea nici scopuri, nici un program concreto StatuI murea. Pentru salvarea lui era nevoie de reforme. Nu ~tia, 1nsa, care ar trebui sa fie esenta acestor reforme. Ramanea 0 singura solutie - sa sustina Occidentul. Stereotipurile ~i conditiile sovietice n-au elaborat un mecanism efectiv de legatura indirecta. Liderii politici marc anti sovietici au pierdut contactul cu situatia reala din tara ~i s-au dezobi~nuit sa actioneze adecvat unei situatii dificile.

intereseze ce se 1ntampla cu tara. Ne-au 1ntrebat referitor la sfera economiei. Am 1nteles ca la conducere se afla ni~te batrani fara putere de aceea am 1nflorit totul ~i Ie-am trimis un raport. Au tacut timp de trei zile, apoi au sunat ~i ne-au 1ntrebat: "Este 1ntr-adevar situatia tarii atat de catastrofala?" De ce, totu~i, conducerea tarii pierduse capacitatea de a conduce? De ce orice situatie este privita unilateral ~i denaturat? Fiindca mecanismul aprecierii corecte este alcatuit din mai multe planuri: religios, filozofic, politic, economic. Trei nivele superioare de apreciere a situatiei au fost lichidate de doctrina comunista. 0 apreciere corecta ~i exacta a situatiei nu putea sa existe, 1n principiu, deoarece conducerea tarii cu trecerea timpului a 1nceput sa sufere de 0 paralizie generalii atat la nivelul de intelegere a situatiei cat ~i la cel de conducere ~i gestionare a ei. Reformand statuI, conducatorul singur I-a ~i distrus. Ce aveau urma~ii democrati? Aveau scopuri, programe? Da, aveau, dar nu aveau poporul, nu-l apiirau. Exista un singur scop - detronarea fostului regim ~i cucerirea puterii. Rezolvarea principalelor probleme de supravietuire ~i dezvoltare se reducea la 0 singura formula: imitarea Occidentului ~i 1mprumutarea metodelor economice ~i politice. Tara s-a 1mpartit in c1anuri ~i fo~tii comuni~ti cereau din nou decentralizarea puterii. Economia a inceput . sa se 1nvioreze putin dar politica ~i ideologia piereau. Tara se priibu~ea dar revenirea la comunismul de razboi ~i disciplina de fier care sa uneasca societate era imposibila.

Imi amintesc ca la 1nceputul ani lor ' 80 un economist


1mi spunea: "Biroul politic a hoHirat 1n cele din urma sa se

166

167

Totul a revenit la formele primare de evolutie: triburi separate, grupari; clanurile cucereau noi zone de influenta economica. Cele mai puternice clanuri s-au grupat in jurul puterii care se mai men tinea pe vechile structuri de stat. Evident ca cel mai puternic trebuia sa fie clanul pre~edintelui. A aparut, insa, 0 problema. S-a dovedit ca in conditiile in care, pe de 0 parte, erau promise libertati democratice, iar, pe de alta parte, lipseau interesele unificatoare ~i structurile puterii erau distruse, era aproape imposibiHi pastrarea statului ~i a ordinii. Toti scuipau pe pre~edinte ~i democratia lui. Oar sa ne abatem putin de la acest subiect. Eram la odihna in Crimeea ~i stateam de yorba cu un cunoscut de-al meu. - Prietenul meu are probleme I ajutati cum va? cu sanatatea. Ati putea sa-

care nu-i va permite sa faca afaceri. 0 boala incurabila salvarea vietii lui. - Ce-ar trebui sa faca? - Sa-~i schimbe concepfia. - N-am inteles. - Concepti a este un la mediul inconjurator. limitele unei singure trebuie sa aiba 0 alta principiul de functionare mod de a Un mic conceptii. conceptie. a cutiei

va fi

gandi, aprecieri ~i reactii bussinesman traie~te in Un mare bussinesman E ceva asemanator cu de viteza la automobil.

Poti sa te mi~ti din loc la prima viteza, iar daca vrem s-o marim, trecem la alta mult mai mare. La fel e ~i in afaceri. Capacitatea de a trece la 0 viteza mult mai mare inseamna sa-ti pastrezi sanatatea ~i sa supravietuie~ti. Un mare bussinesman are gandire de psiholog ~i politician ~i nu de muncitor. Trebuie sa gaseasca un adjunct priceput ~i sa-l conduca iscusit. Oe aceea, daca un bussinesman vrea sa se dezvolte din punct de vedere economic, el trebuie sa se dezvolte spiritual sau sa aiba din timp un asemenea potential. Banii putini sunt bani, banii multi inseamna economie, banii foarte multi inseamna politica. In anii '90, fiecare escroe ~colit vroia sa devina bussinesman, fieeare bussinesman de~tept vroia sa devina politician, fieeare politician- eu perspicacitate era nevoit sa studieze psihologia ~i filosofia. In toate timpurile, filosofii intelegeau ca este imposibil sa cuno~ti lumea doar in limitele logicii umane ~i a cerintelor umane. Filosofii 169

- Cu ce se ocupa? -I-am intrebat eu. - Cu afacerile. La inceput avea vreo 2-3 buticuri ~i vanzatori angajati. Facea totul singur. Astazi are 15 buticuri ~i munce~te la fel, singur. Este suprasolicitat dar nu poate sa schimbe situatia. - Nimeni nu-l va putea ajuta, - i-am raspuns eu. - Cum sa-l ajute medicii sau vindeciitorii daca este mereu suprasolicitat autodistrugandu-se. Este un caz mortal. Pentru a-~i salva stapanul "prostanac",organismul incepe sa creeze boli ~i sa se impotriveasca sa fie vindecate. lar dad! stapanul nu~i schimba comportamentul, organismul va inventa 0 boala 168 ...

~ ""

,....

tindeau spre mistica, mistica spre religie. Intotdeauna a existat un proces invers. Religia crea fiIosofia, fiIosofia educa poIiticienii, politicienii aIegeau bussinesman-ii de perspectiva, marii bussinesman-i ii invatau sa munceasca pe cei mici. DezvoItarea presupune doua curente
.

de energie

situate unul inintampinarea

aItuia.

Sa revenim la situatia poIitica actuaIa. DezvoItarea Iegaturii indirecte Ia oricare organism inseamna dezvoItarea senzuaIitatii care cuprinde un voIum tot mai mare de timp r;;i spatiu. Cu cat mai voIuminos r;;i mai cIar ne imaginam un proces pericuIos pentru noi cu atat mai mari sunt r;;ansele ca sa-I dirijam r;;i, prin urmare, sa supravietuim. Imaginati-va ca ati agatat 0 cratita de pe 0 polita care a cazut r;;iv-a lovit dureros peste picior. Dacii yom reactiona doar Ia niveIuI corpului, yom injura r;;i0 yom arunca. Prima reactie primitiva este sa Iichidam izvoruI durerii. Un nivel superior aI Iegaturii indirecte presupune urmatoarea reactie. Sa nu aruncam cratita revarsandu-ne asupra ei furia ci s-o rididim r;;is-o punem Ia locul ei astfeI incat sa nu mai cada. Un nivel r;;iJ;l1aiinaIt aI reactiei este sa mutam poIita in aIt loc sau sa cu;nparam un dulap care sa excIuda accidenteIe. Ar;;adar, un niveI superior de aparare presupune un nivel superior de conducere, ceea ce inseamna pronosticare, prognozare. In anii '90 deveneau bancheri cei cu studii de matematica, sau fizica, deoarece erau capabili sa gandeasca abstract r;;i potentiaIul spiritual ridicat Ie marea posibilitatea conducerii
financiare,
~

Imi amintesc 0 discutie cu reprezentantuI unei banci care avea probIeme. Situatia era critica. Banca putea fi inchisa, iar ditiva colaboratori riscau sa fie bagati in inchisoare. I-am explicat ca e yorba de 0 Iupta politicii. Partidele au nevoie de bani. Ca sa aiba bani, boIr;;evicii pradau bancile. Aceasta metoda de sustinere a partidelor poIitice este vaIabiIa r;;i astazi. Veti fi nevoiti sa dati bani. Dati vina pe un singur om r;;iconcediati-I pentru un an. Vor Iua banii, situatia va reveni Ia normal iar omuI se va intoarce Ia serviciu. Acer;;ti bancheri aveau, insa, probleme cu gandirea analitica. N-au inteIes propunerea mea. Au furat bani r;;i ditiva oameni nevinovati au nimerit Ia inchisoare. lata de ce un mare bussinesman, cu atat mai mult un politician trebuie sa gandeasca abstract, in perspectiva. Ce se intampla astazi pe arena politicii a Rusiei? Nu exista nici un partid politic cu un program mai muIt sau mai putin rational. De ce? Fiindca gandirea strategic a, reaIa a fost intotdeauna educata de religie r;;i filosofie. Nu in tampIator Alexandru Macedon il avea invatator pe AristoteI. Pentru a supravietui r;;ia ne adapta Ia 0 situatie dureroasa nu trebuie sa reactionam doar la niveluI corpului. Reactia trebuie sa aiba loc r;;i la niveluI spiritului, sufIetului r;;i al structurilor care trec dincolo de limitele vietii r;;idorintelor. AstfeI, noi yom putea sa vedem dincoIo de 0 situatie simpla un sens profund, yom putea sa reaqionam la cauza r;;inu la efect r;;iyom putea sa Ie infIuentam in mod corespunzator.

I
I r

i
I I
I

economice

r;;ipolitice.

170

171

mai mu1tor decenii au fost suprimati ~i 1ichidati 1ideri religio~i, filosofi, politicieni. Lipsa gandirii strategice se simte ~i astazi. Po1iticienii cauta rau1 unii in cei1a1ti. Scot mizeria la suprafata dar nu pot sa raspunda 1a intrebarea principala: cum sa se asigure unitatea statului? Nu numai unitatea politica ~i economica ci, in primul rand, cea spirituala. In jurul caror valori sa se uneasca? Care valori sa Ie apere? Ce sa protejeze in primul rand? Chiar ~i in lipsa totala de idei care se formeaza pe baza unor conceptii religioase ~i filosofice despre lume, tara iese treptat din situatia catastrofala. Totu~i, spontaneitatea nu of era nici un fel de garantii pentru viitor. Grice rezultate in economie, politica ~i cultura pot sa dispara intr-un timp record dad puterea nu va invata sa gandeasca, adica sa reactioneze 1a situatia aparuta. Mi~carea Skinhead se af1a in cre~tere ~i reprezinta una din formele ascunse ale nemultumirii fata de 0 situatie. Daca aceasta energie va cre~te ~i puterea nu va fi in stare rezo1ve problema cu mij10ace politice situatia poate sa iasa de sub control. Astazi, in presa ~i la te1evizor se discuta in permanenta des pre privatizarea ttilhiireasca din anii '90. Proprietatea de stat este a poporu1ui. Daca cineva 0 fura, 0 fura de 1a popor. E deja 0 situatie penala. Poporul intelege ca a fost pradat. Revolta ascunsa cre~te ~i apare 0 dilema de nerezolvat. Daca nu vor fi analizate rezultatele privatizarii, poporul mintit va acumu1a ura ~i 0 va revarsa in forme1e cele mai distrugatoare. Dupa cum s-a mentionat in unul din ziarele

In URSS, pe parcursul

noastre, primu1 af1a la gandim, propus 1)

daca vom reanaliza privatizarea vor suferi, in rand cei care au contribuit la jefuirea ei iar acum se putere. Situatia este fara ie~ire daca nu ~tim sa dar avem oameni care ~tiu sa gandeasea ~i au deja ni~te posibile variante: Atunci au furat totu1, dar nu trebuiesc judecati de stat, nu trebuie inten~ate proeese penale, ci

functionarii

sa redea statu1ui intreprinderile eumparate pe un pret de nimic. 2) De lasat oligarhilor (persoane eu averi foarte mari) tot ce-au furat dar sa fie obligati sa plateasca valoarea reala a bogatiilor furate. Sa Ii se aeorde un timp real de plata. 3) Comuni~tii pot sa renunte la trecutu1lor sangeros, sa promita 0 presa independent a, sa recunoasca credinta in Dumnezeu, dreptul 1a proprietatea privata, ca vor transforma principalele bogatii ale tarii in bogatii de stat. In consecinta, revolta maselor se va revarsa in votul general pentru comuni~ti sau tineretul va intensifica starea parintilor indu~i in eroare ~i vor ineepe sa omoare ~i sa distruga totul in jur a~a cum procedeaza tinerii national-bol~eviei sau skinheadii (Capetele rase). Incapacitatea puterii de a unifica tara la toate niveluri1e, nedorinta de a avea grija de cetatenii ei, de a reactiona la timp, filosofie ~i politic la cele in tamp late pot provoca explozia tendintelor fasciste. Aeesta este doar inceputul. Teritoriul Rusiei este un poligon pentru viitoarele evenimente mondiale. Daca omen ire a nu va gasi putere sa 173

i72

r
vor, ~i unii ~i al!ii au dreptate. Adevarul este specI .f IC pentril . ' fiecare situatie . Pe plan exterior, putem vorbi de intam pla-'fl, (c . I l I b ertatea voin!ei. Pe . s-au P lanul fin , toat e evelllmentele produs deja. Cu cat sunt mai fine planurile cu at at maj
t '

gaseasdi scopuri comune care s-o uneasca, con!?tiinta de clan care se intensifica va distruge lumea firava !?i civilizatia. Este 0 problema a zilei de maine. Astazi, Rusia trebuie sa invete sa gandeasca, sa se uneasca prin spiritualitate !?i moralitate pentru propria salvare !?i a omenirii intregi.

- Unii spun ca totul este predestinat, ca in toate este voia lui Dumnezeu. Altii spun ca totul poate fi schimbat, se poate influenta viitorul dar nu numai al tau ci ~i al altora, ca lumea seamana cu un joc foarte complicat la computer. Puteti sa ne explicati putin ce se intampla cu noi ~i in jurul nostru?
Dati-i drumul unei libarci intr-o camera goala ~i veti vedea ca e foarte greu sa-i numarati mi!?carile. Daca in camera nu existii giiuri, puteti fi incredintat cii mi~carile ei vor fi limitate la spatiul din camerii. Dacii yom pune 0 farfurioarii cu apii, mi~ciirile libiircii pot fi ghicite. Setea 0 va duce spre farfurioarii. V orbind despre faptul cii oamenii s~nt dirijati, noi subintelegem cii dirijarea are loc din exterior, adicii sunt fortati ~i dorintele umane sunt limitate. Se poate dirija ~i din exterior prin dorinte. Dacii yom ~ti dorintele omului, putem sii ghicim conduita lui ~i sii incepem sii-l dirijiim. "Ciiutati-l pe cel care are de ca~tigat" - este una din metodele principale de descoperire a crimei. De aceea cand unii spun cii nu au 0 vointii realii, iar, altii spun cii fac ce
.... 174

mu!te ev~nimente ale viitorului s-au produs deja. IntreguJ Ulllvers ~l-a incheiat deja ciclul ~i s-a intors in punctul care se apropie ~e c~uza primara. In planurile de suprafa!a noi pute~ vorbl de mtamplare, de libertatea voin!ei. In planul subtll to ate evenimentele deja s-au petrecut. ~i cu cat planurile sunt mai subtile, adica cu cat sunt mai aproape de cauza primordialii, cu at at mai multe evenimente din vii tor deja s-au petrecut. In punctul care se apropie de cauza ~rimordialii tot universul deja a terminat ciclul ~i s-a intors. In planurile de exterior exista notiunile de intamplare, libertate a voin!ei !?ieste posibil conf1ictul dintre dorin!ele omului ~i voin!a Divina care se manifesta in feluI urmator. Dumnezeu ne dirijeaza prin iubire. Daca ne conducem dupa ace~t sentiment fara sa-l dirijam, nu renuntam la eI ~i ou-l ~~pflm~m, atunci nu numai subcon~tientul nostru ci ~i co~~tllnta ~l vointa se apropie de Divin ~i inteleg legil e Ulllversului. In iubirea Divina este ascunsa toata informatia despre Univers ~i toate legile lui. Dorintele noastre ~e suprafata sunt in legatura cu trupul nostru ~i locul de trai.' Ele depind de mediu, iar dind Ie absolutizam, noi punem 0 particica infima mai presus de intreg. Iotrucat, pe planul fin. emo!iile noastre depind de spatiu !?itimp ~i se raspandesc in.
~

175

intregul ~orectarii anumita

Univers, ~i

divinizarea se

lor incalca de 0 anumita

principiul boala

unitatii ~i

Jniversului

dec1an~eaza

mecanismul

apararii

iar noi suferim inca1care.

ce tine de 0

Fiindca ne orientam mai intai cu sufletul apoi cu con~tiinta ~i in cele din urma cu trupul, se imbolnave~te, in primul rand, sufletul care pierde iubirea. Este procesul eel mai periculos ~i eel mai putin vizibil. Apoi se imbolnavesc con~tiinta ~i trupul. Suferin!ele trupului purifica sufletul, de aceea, pe planul fin, un invalid ~i un om sanatos pot sa arate absolut contrar. De ce, candomul moare, viata Ii trece ca un film prin fata ochilor? De ce muribunzii devin, de regula, mai buni? De ce oamenii care au trecut prin moartea c1inica au aptitudini supranaturale? Fiindca moartea intrerupe contactul cu straturile de suprafata ale con~tiintei ~i emotiilor. Eul interior al omului trece pe planuriIe fine unde timpul este comprimat ~i intr-o secunda se poate vedea mai muIt decat vedem timp de ani de zile intr-o viata obi~nuita. Trupul, care intensifica egoismul, lacomia, invidia, gelozia, trece pe planul doi ~i ne este mai u~or sa sim!im iubirea. De ce inainte de moarte oamenii se spovedesc ~i i~i cer iertar~? Fiindca, daca omul moare supiirat sufletul lui va patrunde foarte greu pe planurile fine. M-am uitat ce se intampla cu sufletul dupa moarte. Mai intai ajunge in lumea de dincolo un de trece printr-un proces de pregatire. Aceasta se intamplii in cele patruzeci de zile de dupii moarte. Sufletele sinuciga~iIor ~i ale altor oameni care

au savar~it crime impotriva iubirii nu pot sa pi'itrunda nici chiar in lumea de dincolo. Ele nu se mai afla pe Pamant, dar nu pot sa pi'itrunda nici pe planurile fine. Daca un asemenea suflet va fi zamislit, acest copil nu va putea sa se nasca. Cand sufletul patrunde in lumea de dincolo are loc stratificarea in continuare a emotiilor ce tin de viata anterioara. Cu cat sufletul celui mort are mai multa iubire de Dumnezeu cu at at mai rapid este procesul de transformare. In aceste c1ipe omul poate sa vada orice. Con~tiinta ~i imaginatia lui care se 'pastreaza pot sa-i of ere diferite imagini. Aflandu-se in lumea de dincolo, sufletele vad viitorul celor apropiati, al rudelor, uneori se straduiesc sa-i ajute, sa-i anunte de apropierea pericolelor aparandu-le in somn. Aflandu-se un timp oarecare in lumea de dincolo, sufletele curate tree in aIte lumi. Cu cat mai multa iubire exista in suflet, cu cat este mai curat, cu atat mai mare este numarul lumilor prin care trece. Cand un astfel de suflet se reincarneaza pe pamant sau pe aIte planete, se na~te un om talentat saa genial. De~i nu banuie~te macar, acesta este un c1arvazator de nivel superior. Am vazut in timpul diagnosticarii magilor ~i astrologiIor ca ace~tia sunt conectati la lumea de dincolo. Sfintii erau conectati la alte lumi iar informatia pe care 0 primeau era mai curata, mai ampla ~i mai exacta. In principiu, pentru om, alegerea principala in orice situatie este sa urmeze iubirea sau. sa renunte la ea. Aceasta alegere este determinata, intr-o masura considerabila de emotiile parin!ilor

:76

....

177

c.

formate intr-o v1ata . de de modul de tra1, . are de ales. . n g em la concluzla ca . nu mal toate astea, aJu totalitate emo. Locul de tra1, trecu t ~i actual ' determma m d' rnrejele . lui . Omul poate sascape m tiile ~1 hotararea Q' atunci , se

. t-

. antenoara

, "1 de educatia lui actuaHi, di tinem seama de t com p ortamen t . Da .


'{ '

- dar

fata de femei, nereu~itele

viafa personala

revine la normal, ~i trufie. Con~tiinta la trufie. Apoi,

incep, insa, ca exista 0 ~i dorinta de profunVor suferi am ajuns la dependente, de

in sport, care se tin lant. Am inteles

oarecare legatura intre gelozie zime, problema fie familia, urmatoarea ata~amente, Ciindva in suflet." nu trebuie piistrati

.
~

trec din una in alta, iar dacii exista 0 dependenta va trece de la gelozie sau destinul. fi numit altfel fie serviciul concluzie: astazi poate

destinulUl
~ 1-

'.

doar pn

'n

iubirea

de Dumnezeu.

",1

mtamp au. n miracol. Educatla, mo

t' '1 ~i au provocat 0 au format emOtll e asupra .' de dominatie . vietuire i~l p1erd puterea ~anse de supra ~.., bolile dispar. Deseon, 0 . mtenor ~1 omu 1 El se schimba 111 . se soldeaza cu moartea, Dar U1. ~utern~c astfel de transfo~~are ~i t ~t' mari de iubire purifica cant1 at1 in cazu 1 exp 10Zle1 une1 . f" sanatos ~i i se va

dul de viata, genele, care b oaUi grea ce nu of era

ceea ce numeam dindva

- insuficienta sa pastrati frica,

iubire ~i energie. Ie spuneam tuturor: Ma refeream s-o suprimam invatati la faptul "Trebuie iubirea depresie, sa ca pentru a pastra iubirea

cu ura, suparari, s-o oferiti.

salveaza.
permite dreptulla

realizarea

C'me ~tie sa mbeasca va 1 . d 0 rinte Asemenea t.


libertatea on~aro.r v0111te1.

regrete. A trecut 0 etapa ~i astazi ~pun: "Daca ati invatat iubirea, cu atat mai mult primim." ment i~i pierde depinde de nimic. In acest caz, notiunea

oameni

au

Cu cat mai mult oferim de ata~anu se ~i de ne se de fi

sensu!. Omul spus cii

care iube~te dezinteresat ata~amentul de barbati

- Dtn an t~ b' n-am barbat. Ajutafi-ma, bat , n-am bant, am ant, V? l


A

an se repeta

aceeai

situafie:

am bar--

va
t !

Altadata intensifica

a~ fi dublu

cand apar banii. iubirea

Cre~te agresivitatea iar ata~amentul noastra de a iubi fata

ro/{ sa infeleg . ..

ce se in tamp

a.

trebuie sa pierzi ceva. Astazi voi spurre ca:"Incapacitatea a iubi obliga trebuie dezvolta iubirea Dumnezeu ferici!i transformii sa uitam in ata~ament Capacitatea religioasa principal de Dumnezeu. Rezulta

. Comunicarea 1 .. ~nseamna indeplinirea donnte or. . - B anll 1 donntelor. indeplinirea na de asemenea, cu un barbat 111seam . D aca in suflet exista . .consuma multa energ1e. Donntele . La inceputul activ1tatn .. . 1
~

I
, \

ca ata~amentul

sa fie mai mic." prin con~tiinta fata este arbitrul

putina daca

.' mb1re,

e~ ti nevOlt
A

mele am observat un lucru . ..


obtine V1cton1, Trece un timp in care

sa a eg1. . d t la sportivi.

care ne ajuta sa simtim noastra ce decide daca yom

111cep p

- libereaza se roaga, se e

cm a roblemele

Un

sportiv

in viata personala.
de supararile

de Dumnezeu.

Atitudinea

I I \

sau ba. Cu cat mai avide sunt rugaciunile

noastre, cu

179 178

cat eerem mai multi bani, bunastare, Indeplinirea dorintelor, sanatate eu atat mai adane toate as tea patrund 1n subeon~tientul nostru. Comuniearea eu oamenii formeazii emotiile noastre de suprafata. Cand apeliim la Dumnezeu se des chid profunzimile saere ale subeon~tientului care vor forma sufletul nostru ~i sufletele urma~ilor no~tri. Rezulta ca 0 rugaeiune avida ne omoara sufletul ~i neferiee~te urma~ii nO!;ltri. De aeeea exista ateii. Deeat sa te rogi la Dumnezeu eu aviditate, mai bine sa nu !;Itiinimie des pre El. Am eonsultat 0 femeie prin telefon care mi-a spus: - Am probleme eu fiiea mea. Nu vrea sa eomuniee eu mine. - Problemele sunt 1n primul Femeia m-a Intrerupt zieandu-mi: rand ale dumneavoastra.

Dumneavoastra ma presati 1n permanenta, i-am spus eu. Ma 1ntrerupeti 1n permanenta. Nu ~titi sa va 1nvingeti dorintele. Cum sa va ajutati fiiea daea sunteti sc1ava trupului ~i a dorintelor dumneavoastrii? Ii este greu, dar se straduie~te sa se abtina. Ineep sa vorbese eu fiiea. Sufletul ei este plin de nemulfumire. - Mai 1ntai, trebuie sa 1ndepartati prin rugaeiune nemultumirea de sine ~i destin. Rugati-va lui Dumnezeu !;Ii 1ndepartati pretentiile. - Eu nu ered 1n Dumnezeu, - mi-a raspuns fiiea. - Cand am eitit eartile dumneavoastra, eredeam, dar eand am Ineereat sa ma sehimb, n-am reu~it. - Am sa va explie altfel. Vreti sa fiti ferieita?

- Veti vorbi eu fiica mea? - Da, voi vorbi, dar a~ vrea, mai 1ntai, sa vorbim des pre problemele dumneavoastra. M-a Intrerupt din nou: - Da, da, va aseult! - Dumneavoastra aproape ea nu aeeeptati traumatizante. Aeeasta se Intampla... . M-a 1ntrerupt a treia oara: situatiile

- Da.
- La baza oriearei ferieiri se afla sentimentul iubirii. Daca doriti sa fiti ferieita renuntati la eeea ee va 1neurea sa iubiti: supararea pe sine ~i pretentiile fata de mama. Nu exista iubire fara durere. Daca fugiti de durere, fugi!i de iubire. In fieeare zi eonvingeti-va sufletul ea trebuie sa iubeasea, sa ierte, sa fie grijuliu. fata. - A~a suntem noi. Vrem salariu, dar sa nu muncim. Via!a este, 1nsa, altfel. II eunoa~tem pe Dumnezeu prin iubire. Pentru a sim!i iubirea, trebuie sa oferim mult ~i dezinteresat. In filosofia indiana, aeeasta 1nseamna sa nu te ata~ezi afeetiv de rezultat. Cand ne rugam doar pentru n

- Nu reu~ese sa fae aeest lueru,

- a raspuns

ramane eu fiiea mea? - Situatia fiieei e mai grava deeat a dumneavoastra. In. timpul diseutiei, femeia m-a 1ntrerupt de vreo eincisprezeee ori.

- Cum

180 181

..,.......

san,atat e
_

yom
, '

avea,

neinsemnate

fllndea

mal bun , nu yom slmt1, " lU b Ire, a in eel


'

eaz , rezultate

Am ineeput 0 oeupat1e
'

eereetan- 'I

eonsum atoare
noastre,

mele doar ea sa van t . ~tiinta, este '? ~ ~ :;;1este m d rep tata spre indeplinirea
.'

dorintelor

De aeeea
,

i-I pe neobservate :;; obhga sa sup una , , 'I e me Ie au vazut m e Ie doar posib1htatea Multi, eitind eart1 . . -' "oare:;;l " rap1 d e P rin rugaciune, eeea ee Ie unei vm d eean u.,. t~ . f eeonomll, renuntan d la medieamente. Cu permite :;;1sa aea ~ -' ' dit inamtam m eereetanle me 1e m,tele g eam tot mai mult cat - fata de Dumnezeu. Am ' aVl d at. de peneuloasa es t e atitudmea

- - reli g ie -' :;;tllnta f ara- iubirea eorupe omul dorintelor.


~

dorintele spiritului: sa nu se surmeneze prin munea, S;' renun!e la televizor, sa se izoleze, sa stopeze eon:;;tiin!a, s: nu se irite :;;isa nu judece. Sa Infraneze sa se ab!ina de la dorin!ele sexuale, sa dorin!ele sufletului:~i depa:;;easca frica regretul, sa nu se grabeasca,
.~
.

- -

"

"Credin!a fara fapte este moarta" - se Spune in Biblie, Daca omul face abuz de man care, judeca :;;i se grabe:;;te, daea este avar, irascibIl :;;i gelos, rugaciunea lui va fi In zadar. Daca va incepe sa se roage eu ravna, aspirand spre iubire :;;iDumnezeu, poate sa se 1mbolnaveasca :;;isa moara, Renun!area la dependen!e poate fi prea grea pentru el. Nu oricine poate ajunge la 0 rugaeiune adevarata. Probabil de aeeea Hristos Ie spunea ucenicilor sai ea Vor putea sa simta iubirea de Dumnezeu doar prin El. Valorile spirituale pot sa Inchida mult mai dur calea spre iubire decat valorile materiale.

"

vazut cat este de g reu sa une:;;ti :;;tllnta eu re r'19la. InseS1za. ~ - domine treptat :;;1pe d bil, pe aseuns, aV1, umanul meepe sa ,. ~ - ~n . ' neobservate D1vm.,ul ~tllnta meepe sa 1 g hita religia. Pentru . ea aeest lueru sa nu se intample tre b Ule sa ne purifieam m .,. permanenta sufletu, 1 sa luptam eu 1ae O mia "i sa ne mi:;;eam
~

..

'

, - . eontinuu eatre lUb'Ue:;;l Dumnezeu. Iubirea de Dumnezeu ne , . ' ofera v1ata, fene1r e senzuala,- sana- t a te , bani, bunastare.

Cand

ne adresam
. ,
~

f
i

l'Ul Dumnezeu
"

tre b Ule 'sa

' sele trupului, spIn't u 1u 1

:;;1 sufletu

. 1Ul. Trebuie sa ne intere, ,

uitam

de intere-

" seze doar lUbuea,


'

'pentru a pas tr a aeeasta dezinteresare 1ar 1 trebUle sa ne m franam pentru un fm p oareeare dorintele

I
J
; R

t spiritulUl :;;1 ale trup ului. De aeeea mu Iti deveneau pustme1 , . - omu 1 nu po ate sa apeleze ' 'manastln. Daea :;;ise refug1au pnn dezinteresat la D urn,nezeu trebUle sa se invete, mai mta1, . , .,. sa-"i infraneze donnte 1 m eepand eu trupu 1 - sa se abtina de e ~ Sa infraneze la maneare, sa posteasea, s a fl amanze asea .
,

~,

I
,

,
I ~.

Perceperea iubirii de Dumnezeu este un proees eomplieat :;;i Indelungat care decurge foarte greu, se dezvolta :;;i se perfec!ioneaza. Capacitatea de a iubi se ea:;;tiga de-a lungul anilor, a deeeniilor sau a intregii vie!i. Despre aceasta a vorbit Hristos In parabola despre feeioare ~i eandele. Trebuie sa n~ pregatim din timp pentru a fi supu~i Incerearii daea suntem capabili sa iubim. Cand yom eunoa:;;te iubirea divina va fi deja tarziu sa ne cairn :;;i sa eerem: "Creatorule, eu am paeatuit - iarta-ma!". In masura in care Invatam In fiecare zi sa iubim deiinteresat, In aeeea:;;i masura depa:;;im dependenta de dorintel~ trupului,

182

!in

spiritului ~i sut1etului ~i, in aceea~i masura, rugaciunea adresata lui Dumnezeu ne va influenta pozitiv pe noi ~i urma~ii no~tri. Astazi este 30 decembrie. Nimeni n-a mai desenat svastica pe u~a mea. Asemenea semne anunta prezenta unor situatii critice in stat. Clnd tara slabe~te cu duhul, multi oameni incep sa se urasca unii pe altii ~i cauta arice mijloc pentru a-~i manifesta nemultumirea. Odata cu alegerea unui nou pre~edinte, Rusia a inceput sa-~i revina nu numai din punct de vedere economic. Pentru Rusia au aparut perspective de supravietuire. Exista asemenea perspective pentru intreaga omenire? In lume domina aceea~i moral a de statclan ca in Rusia, acela~i cult al banilor, aceea~i tendinta de lichidare a culturii ~i moralitatii. Lumea a devenit idolatra. Pentru mare a majoritate, religia s-a transformat intr-un ritual frumos, intr-o formalitate lipsita de sens. Epoca socialismului s-a incheiat. Poporul a respirat u~urat. S-a sfar~it cu omorurile, arestarile, condamnarile politice. Cuvantul nu mai este suprimat. A inceput 0 alta perioada. Poporul este preocupat de stabilitate ~i ardine. Rusia va incepe sa se dezvolte ca 0 tara occidentala. Ce rau e in asta? ~i ce daca va fi schimbata cultura rusa cu cea occidentala de masa ? De ce tara este atat de bolnava? Poate ca Rusia are destinul sau? De ce in momentul cand Rusia a pornit pe calea orientala au inflorit cultura ~i moralitatea? De ce atunci cand a incercat sa traiasca doar ca in occident a inceput sa moara, sa se dezintegreze? Cred ca explicatia
.. 184

trebuie ciiutata, in primul rand, in filosofie ~i psihologie. Dezvoltarea inseamna energie. Energia presupune deosebirea dinte potentiale. Principala sursa de energie este timpul. Principala deosebire dintre potentiale este trecutul ~i viitorul, cauza ~i efectul. Dezvoltarea a tot ce este viu pe Pamant ar fi fost imposibila fara interactiunea cu doua curente ale timpului fara lupta dintre inceputurile masculin ~i feminin. Inceputul masculin reprezinta lumea nevazuta care tine de viitor. Inceputul feminin reprezinta lumea materiala care tine de trecut ~i prezent. Inceputul masculin este agresiv fata de trup, dar are grija de suflet. Inceputul feminin are grija de trup ~i este agresiv fata de spirit. Inceputul masculin franeaza dezvoltarea trupului, a materiei ~i civilizatiei. Inceputul feminin are energie dar ea transformandu-se in valori materiale, stoarce structurile spirituale. Civilizatia se na~te ~i se dezvolta ca inceput masculin dar prospera ~i moare ca inceput feminin. Lumea se imparte in Occident ~i Orient. Aceste sunt doua stiluri de gandire care nu pot fi unite in exterior. In gandirea orientala, intregul sau inceputul spiritual se descompune in parti separate devenind material. In gandirea occidental a, intregul spiritual se compune din anumite unitati materiale. Occidentul democratic ~i Orientul despotic. In Orient, conducerea se efectueaza preponderent de la varf, in Occident - de jos. In realitate Orientul ~l Occidentul au fost intotdeauna unitare dar nu numai din

185

cauza ca popoarele ~i culturile au interaction at intre ele. Sufletele celor care au trait in Orient se reincarnau in Occident ~i invers. De aceea cultura occidentala a avut intotdeauna un potential spiritual ascuns sustinut de cre;;tinism. Civilizatia materiala este imposibila fara prezenta stratului spiritual anterior. Interacfiunea curentilor energetici ai celor doi poli, occidental ~i oriental, ai planetei a permis dezvoltarea omenirii. Procesul de transformare a unui tip in altul era intensificat in punctele de frontiera. Civilizatiile din zonele de mijloc Ie depa~esc pe celelalte in dezvoltarea lor. Babilonul antic, Mesopotamia, Asiria, Egiptul, Grecia antic a, Roma antica, au fost locurile de contact a doua curente. In aceste locuri, trecerea spiritualului in material ~i invers era mult mai intensa. Orientul ascetic care renunta la trup se unea cu Occidentul plin de viata, imoral ~i lipsit de spiritualitate. Poruncile morale interactionau cu viata de zi cu zi influentand starea statului. Legile Divine expuse sub forma unor prescriptii morale sunt valabile nu numai pentru fiecare om in parte ci ~i pentru toate popoarele. Anticii intelegeau acest lucru. Un om imoral se imbolnave~te ~i moare. Daca nu are grijii de suflet, trupul sau este condamnat la suferinta. Despre aceasta au vorbit misticii, filosofii din India Antica ~i Orientul Apropi~t. Evident ca omul trebuie sa aiba grija de trupul sau. Daca nu se va ingriji ~i de suflet, nu-~i va salva trupul oricat de puternic ar fi ~i oricata hrana i-ar da. Religiile mondiale spun ca omul trebuie sa-~i ingrijeasca in

primul rand sufletul. Acest model de comportament a patruns in con~tiinta ~i subcon~tientul oamenilor ~i a fost impulsul unei dezvoltari ~i al unei armonii ulterioare. In ultimii doua mii de ani omenirea s-a dezvoltat intr-un ritm nemaivazut. Schimbarea celor doua curente ale omenirii pe Pamant avea loc cu aceea~i viteza. De aceea s-a produs 0 ruptura exterioara intre cuJturile Occidentului ~i Orientului. Occidentul care s-a dezvoltat cu pa~i uria~i in ultimele sute de ani n-a reu~it sa se inspire din moralitatea ~i spiritualitatea Orientului. Trupul a uitat de sufletul sau japt ce ameninta cu pieirea intregii omeniri. Tocmai aceasta, dupa toate probabilitatile, a fost impulsul pricncipal al aparitiei comunismului ~i a unei noi oranduiri sociale unde inceputul moral ~i spiritual era mai important decat cel material. Unul dintre principalele impulsuri subcon~tiente ale comunismului era sa supuna trupul spiritului. De aici a inceput economia planificata, gandirea strategic a, codul moral al constructorului comunismului. Cre~tinismul slabea ~i nu mai putea sa facii fata scopului sau de educatie moral a ~i salvare a sufletelor. Aspiratia spre consum a majoritatii popoarelor nu mai putea fi stapanita fji in Europa au aparut ~i au prins radacini ideile comunismului. Impulsulsubcon~tient spre comunism in executare europeana a aparut ca ideea de egalitate, fraternitate ~i fericire generala.

186

187

La sfar~itul sec. XX s-a prabu~it socialismul. Omenirea ajuns din nou pe muchia prapastiei. Locul lui I-a ocupat ;lamul care s-a raspandit foarte repede ~i pe teritoriul :uropei. Astazi, islamul reprezinta Orientul inver~unat care ,leaga vehement psihologia occidentala. SUA reprezinta . \)ccidentul intransigent. Ele nu au puncte de contact. Daca vom analiza din punct de vedere economic ~i politic, este logic ca SUA, cu potentialul ei economic, sa invinga repede islamul impreuna cu tarHe arabe. Poate ca un economist sau politician vor spune ca aceasta va fi garantia stabilitatii, a lipsei terorismului ~i a prosperarii omenirii. Pentru un filosof, victoria SUA inseamna moartea civilizatiei. Lumea cu un singur pol nu are energie pentru dezvoltare. Principalul oponent al SUA este considerata, astazi, China. Este adevarat din punct de vedere economic. China este 0 tara ce se dezvolta cu pa~i rapizi care va ajunge ~i va depa~i SUA. Este un antagonism economic evident. Nu exista, insa, contradictii politice. China este 0 tara oriental a care viseaza sa devina occidentala. Tineretul chinez gande~te occidental. Femeile chineze vor emancipare. Deocatp.data, China ~i India sunt in exterior tari orientale, in interiOl:, insa, devin, tot mai rapid. occidentale. Rezulta ca islamul trebuie sustinut de sus pentru ca omenirea sa supravietuiasca. Este interesant cum se intiimpla acest lucru pe plan exterior. SUA pot sa atace orice tara araba. In principiu, acest lucru se poate obtine ~i prin subjugare economica ~i politi ca.
....

Este mai problematic sa atace Franta sau Germania. AsHizi, fiecare al doilea elev din clasa intai este de provenienta araba ~i de credinta islamica. Opozitia gandirii occidentale se dezvolta chiar pe teritoriul tarilor occidentale. A~adar, daca va invinge gandirea occidentala lumea va pieri, iar daca va invinge cea orientala', lumea va pieri de asemenea. Politica terori~tilor islamici' este 0 dovada in acest sens. Sa vorbim acum despre misterul sufletului rus. Rusia este oriental a ~i occidental a in acela~i timp. Da, socialismul chinez une~te modelul oriental ~i cel occidental, dar, acest fenomen este spontan, temporar. China devine tot mai occidentala ~i se simte minunat. Rusia a incercat sa imite in to ate Occidentul ~i s-a in~elat. A aparut urmiitoarea maxima: "Salvati sufletele noastre." Calea orientala s-a dovedit insuficienta pentru Rusia. Socialismul s-a prabu~it. Calea occidentala s-a dovedit a fi ~i mai nefolositoare. Rusia va trebui sa uneascii idealismul ~i materialismul, religia ~i ~tiinta, conceptiile despre lume orientala ~i occidentaHL In caz contrar, Rusia se va prabu~i. De doua sute de ani exista SUA care s-a supranumit tara fagaduintei, a democratiei ~i a libertatii. Este intruchiparea gandirii occidentale. Doar la 90 km distanta se afla insula Libertatii in frunte cu de neinlocuitul Fidel Casstro. Este yorba de Cuba, bastionul civilizatiei orientale . Este singura tara din lume unde nu exista proprietate pri vata asupra mijloacelor de productie, un de s-a pastrat prioritatea
t

188

189

valorilor morale fata de setea de profit. Am scris di prabu~irea socialismului a lovit mult mai crunt America. Este un lucru evident. America a pierdut energetic ~i spiritual, dar a ca~tigat din punct de vedere economic ~l politic. Pentru serviciile FBI - (Biroul Federal de Investigatii al SUA) este extrem de simplu sa lichideze orice om de pe planeta. Dadi n-o fac din prima incercare, vor intreprinde 0 a doua ~i 0 a treia. Au incercat de 637 de ori sa-l omoare pe F.Casstro, dar n-au reu~it. Casstro i-a spus uneia dintre amantele sale: "Este imposibil sa ma omoare." America dore~te deliberat moartea lui Casstro, iar in subcon~tient ii dore~te 0 viata lunga ~i multa sanatate. Cuba, 0 tara neinsemnata teritorial ~i infima din punct de vedere material are 0 energetic a ~i 0 importanta uria~e. Nu intamplator acolo exista, in anumite ramuri, cea mai buna medicina din lume. Nu se ~tie cat va mai putea sa reziste acest echilibru fragil. Deocamdata functioneaza pentru salvarea civilizatiei. A~adar, 0 parte minuscula po ate fi prin energetica ei mult mai puternica decat una uria~a care este slaba spiritual. La (, emisiune televizata, un savant a fost intrebat: "Credeti in sfar~itul lumii? Omenirea poate sa provoace, unile sale, pieirea planetei?" savantul a raspuns: prin acti-

- Este 0 grandomanie sa atribui omenirii asemenea posibilitati. Ea este mult mai mica comparativ cu masa ~i propor!iile planetei noastre.

Daca tinem seama de legile fizice ~i materiale, are perfecta dreptate. Sa incercam sa analizam aceasta problema din alt unghi. Sa admitem ca un om este infectat Cll ciuma sau holera. Masa microbilor este mult mai mica comparativ cu cea a omului, dar microbii nu mor. De ce';' Fiindca microbii ataca func!iile principale ale organismului care tin de energetic a pianurilor fine ~i nu masa. Daca omu] sUibe~te energetic, ii seade imunitatea ~i infeqia reapare san vine alta din exterior. Ieri am fost anuntat despre numarul moqilor in urma cutremurului de duminica din Asia de Sud-Est. Acum cateva zile cifra mor!ilor era de 12,5 mii. leri a fost precizata: mai mult de 125 mii. Totu~i, poate oare omul sa influenteze starea planetei? Religiile mondiale spun ca este posibil. Am discutat nu demult eu 0 femeie care eunoa~te iudaismul. Conform eredin!ei evreilor, daea nu se vor ruga, in lume VOT avea loc catastrofe in cele mai diferite loeuri. Acum eateva zile am auzit 0 parere similara. S-a dovedit ea aeeasta idee a fast lansata eu eateva decenii in urma de un eunoseut savant rus: daca in bisericile ortodoxe nu se vor mai face rugaeiuni atunci va exploda planeta. Ceea ee este mai interesant este ca ~i eu am ajuns la aceea~i eoncluzie. Sa incepem eu ni~te simple experien!e. Savan!ii francezi au . scos ni~te molu~te din seoiei ~i Ie-au pus in apa distilata unde lipse~te ealciul, dar inveli~ul de protee!ie a apiirut din nou. Concluzia este una singura. In organismul viu are lac 0 dezintegrare termonucleara. La nivelul fizie exterior este

190

191

urmat de eliminarea unei cantitati de energie uria~a. Pe planurile energetice fine acest proces este invizibil ~i nu este dureros. Care este conc1uzia? Energia principala a Universului se afla pe planurile energetice fine prin care se regleaza to ate procesele din Univers. Orice fiinta vie are acces la aceste planuri ~i poate sa aiba influenta asupra lor. Dar influentele spontane sunt slabe ~i de aceea nu sunt periculoase. Totul consta in faptul ca impulsurile energetice ale omenirii nu mai sunt haotice. In ultima vreme oamenii au inceput sa observe ca manifestarile urii umane de propoqii ~i cutremurele coincid intr-un mod straniu, dar nu atat actiunile agresive ~i omorurile cat emotiile agresive coincid cu cutremurele. Agresiunile fizice, chiar ~i una precum explozia atomic a, nu sunt periculoase pentru Pamant. Asemenea actiuni sunt de proportii microscopice. Functiile corpului ceresc pe care traim depind de curentii de energie din interiorul planetei. Dupa toate probabilitatile, energia negativa a omenirii, unindu-se intr-un singur curent poate deveni un pericol fundamental pentru planeta noastra. Totu~i, ura nu patrunde atat de adanc in energetic a planetei. Exista, oare, ceva mai periculos decat ura? Exista. Exista depresia sau programul de autodistrugere. De~i masa omenirii este minuscula, programul de autodistrugere poate sa distruga planeta daca va patrunde mai adanc decat limita permisa. Cum este posibil? Daca intr-o persoana oarecare mecanismul autodistrugerii depa~e~te limita permisa, se
...

distrug curentii energetici ~i functiile fiziologice ~i organismul moare. Principiul uniH'itii sta la baza existentei Universului. Am descris 0 situatie cand un singur om comite 0 crima impotriva iubirii ~i ii moare tot neamul. Rudele sunt unitare pe planul fin. Daca yom patrunde in planurile fine, yom vedea ca omenirea este unitara. Fiecare dintre noi este raspunzator de intreaga omenire. Pe un plan mai fin putem vedea unitatea a tot ce este viu, iar pe altul ~i mai fin nu mai exista deosebire intre materia vie ~i cea moarta. Se pare ca e 0 adancime imensa dar oridit ar parea de straniu omul are acces la aceasta adancime. Dovada este fenomenul materializarii obiectelor. Rezulta ca omul poate sa influenteze curentele energetice care determina starea ~i integritatea planetei. Programul de autodistrugere, a urii fata de sine ajunge in interiorul sufletului. Ce provoaca acest program? Am fost de curand in Israel. Intr-un ziar de limba rusa am citit des pre prorocul Isaia. Evenimentele au avut loc acum cateva mii de ani. Prorocul Ii spunea imparatului: "Daca vei comite faradelegi '~i crime impotriva iubirii, Dumnezeu te va pedepsi ~i va fi un cutremur care te va distruge pe tine, neamul tau ~i palatul impreuna cu ora~ul." Se mai spunea ca palatul era din filde~. Savantii contemporani credeau ca este imposibil sa coristruie~ti un asemenea palat, de asemenea nu credeau nici in celelalte lucruri. De curand, in timpul sapaturilor, au descoperit urmele cutremurului ~i ruinele palatului. Era din caramida obi~nuita

192

193

acoperita cu placute de filde~, de aceea crea impresia ca palatul era cioplit doar din filde~. In invatatura budista des pre karma se spune ca exista un letopiset universal unde este inregistrat tot ce a fost creat cronica Akasha. Nici 0 fapta savar~ita de om nu dispare fara urma in valtoarea timpului - totul se inregistreaza. Pentru fiecare fapta a sa omul este fie rasplatit fie pedepsit. Omul este in primul rand suflet apoi trup. Faptele savar~ite spre binele sufle~ului ~i unitatea lui cu Creatorul imbunatatesc karma. Faptele savar~ite doar spre binele trupului in d~trimentul sufletului se transforma in gre~eli ~i crime. Pedeapsa este iminenta. Legatura dintre comportamentul omului, destinul ~i sanatatea lui 0 gasim in to ate religiile mondiale. Iudaismul abordeaza altfel aceasta tema. Am fost in repetate randuri in Israel ~i de fiecare data am observat ca deasupra fiecarei u~i este fixata 0 cutie numita mezuza in interiorul careia se afla un fragment din Tora scris de mana. Este un citat din Vechiul Testament. Starea in care omul intra in casa va determina energetica incaperii. Daca in acea clip a se va gandi la Dumnezeu, ~ederea lui intr-o asemenea casa ii va ajuta sa aiba grija de suflet. Icoanele ortodoxe au aceea~i functie. Nu cuno~team textul din mezuza, I-am aflat de cudind ~i am ramas uluit. Traducerea este urmatoarea: "Dad. poporul Israelului va indeplini poruncile Mele, ploaia va veni la timp." Este echivalentul karmei colective, adica legatura dintre moralitate ~i soarta poporului, a~adar, ~i a omenirii. Invatatura
~ 194

lui Hristos: "Nu va faceti griji pentru ziua de maine...omul traie~te nu doar cu paine." atentioneaza ca a uita de suflet, a pierde iubirea ~i moralitatea este un pericol nu numai pentru sanatate ~i destinul unui singur om dar ~i pentru existenta
.

planetei. Toate astea erau actuale ~i acum 2000 de ani. Inca


de atunci omenirea i~i stramutase grija de la suflet la trup. Maine este 31 decembrie. Ne yom lua ramas bun de la anul vechi ~i de la lumea veche. Vom intalni un An Nou ~i 0 Lume Noua. Vom putea, oare, sa ne schimbam ~i sa supravietuim intr-o Lume Noua? Cine ~tie...

195

PARTEA

A PATRA

este un indicator al starii sufletelor noastre, ca este 0 posibilitate de a ne schimba de~i huliganismul poate fi eliminat partial cu ajutorul sistemului anti injuraturi pe net ~i moderatiei. Ne-ar fi de mare folos parerea dumneavoastra in aceasta problema fiindca, pe de 0 parte, este 0 posibilitate de a ne schimba, iar, pe de alta parte inseamna - distrugerea un or conditii pentru discutarea unor probleme serioase. Cred ca i~i fac un cadou in primul rand lor ~i nu mie. De~i sunt necesare, eu nu particip la forumuri, ele creeaza 0 conexiune inversa pe care cartea n-o creeaza. Am renuntat sa mai raspund la intrebari prin po~ta electronica fiindca pe oameni ii intereseaza mai mult telefonul de la biroul meu , . posibilitatea de a se inscrie la ~edinte ~i achizitionarea casetelor video dar nu apeleaza aproape deloc la rubricile create in mod special pe internet. Imi pun de multe ori aceea~i intrebare fara sa citeasca raspunsurile mele. Nu exista comunicare. Majoritatea vor sa primeasca ~i putini sunt cei care vor sa of ere. Aceasta e particularitatea gandirii noastre. Vrem sa primim ajutor dar nu ne invatam sa-i ajutam pe altii. Daca in interiocul nostru este blocata eliminarea energiei este imposibil sa fim ajutati. Am vorbit in una dintre cartile mele despre 0 oaie care moare dar, aducandu-i mielul de la 0 alta oaie, are grija de el, elimina 0 cantitate uria~a de energie, grija ~i iubire, ~i depa~e~te astfel suferinta mortala. De aceea a~ vrea sa ma adresez cititorilor de pe internet. Doriti sa va insanato~iti ~i sa va rezolvati problemele? Sa nu a~teptati ajutor, ajutati-va singuri. Cu cat
-

Au trecut cateva zile dupa Anul Nou. Rasfoind eorespondenta am gasit 0 felicitare cu ocazia Anului Nou ~i 0 propunere despre crearea unui forum pe internet: "In noaptea de Anul Nou ne yom intalni cu prietenii ~i rudele ~i ne yom aminti despre cele mai importante evenimente ale anului trecut. Pentru unii dintre noi aceste evenimente inseamna a te intelege pe tine, a intelege lumea, a intelege .

destinul ~i a obtine un punct de sprijin in viata..." .Noi, participantii la forum - ortodoc~i, budi~ti, catolici,
luterani, atei, musulmani, ezoteri~ti, filosofi, yoghini, eompozitori, studenti, parinti, holtei, ru~i, americani, osetini, evrei, uzbeei... dorim sa va faeem eadou cu prilejul Anului Nou un nou forum care sa eorespunda eerintelor eontemporane.. . Ne straduim sa-i primim la acest forum eu toata iubirea ~i fara agresivitate ~ 196 pe huligani, intelegand ca prezenta lor

197

mai putin va yeti gandi in aceasta c1ipa la dumneavoastra, cu at at mai sanato:;;i yeti fi. Imi amintesc situatia prin care

:;;tie, poate ca aceasta situatie creata de a ajuta pe cineva, eu fiind intr-o stare catastrofala, m-a ajutat s-o transform intr-o situatie neplacuta cu care poti sa te lupti. Am indeplinit intuitiv cele patru reguli care te ajuta sa simti Divinul :;;icontribuie la insanato:;;ire. Unu: am eliminat tot ce ma incurca sa iubesc, in primul rand frica pentru viata mea. Am incetat sa mai contez pe medicina :;;i in general sa mai contez pe ceva, dar am continuat sa lupt, iar obiectivul salvarii mele era sufletul :;;i nu trupul. Am citit Biblia :;;i am gasit acolo cuvantul "lubire." :;;iI-am urmat intuitiv. Doi: Nu-mi mai era frica de durere :;;iprobleme, fiindcii tineau de trupul meu. Ele au devenit minuscule. Trei: Am stopat toate dorintele :;;iscopurile, adica absti-

am trecut. Diagnosticul

meu - cancer cu metastaza.

Nu

aveam nici 0 :;;ansa sa supravietuiesc. Revenisem din Soci in Piter cu 0 recomandare la institutul de ontologie. In acel moment m-a sunat una dintre pacientele mele. ~titi, am 0 problema ingrozitoare. Doar dumneavoastra'puteti sa ma ajutati, - imi spunea plangand. Va rog sa veniti in statia de metrou "lnstitutul Tehnologic". M-am dus :;;itimp de 0 ora am ascultat povestea ei. - Am 0 stare ingrozitoare, mi-am pierdut sensul vietii, nu mai vreau sa traiesc. Ma uitam la ea de parca eram in alta lume. - Spuneti-mi concret ce s-a intamplat? - ~titi, :;;eful meu nu ma pretuie:;;te, ma :;;icaneaza la fiecare pas. S-a creat 0 situatie fara ie:;;ire. 0 fractiune de secunda m-am gandit: "Ce-ar fi sa ne

schimbam locurile pentru

c1ipa."

- V a trece un timp :;;i yeti uita de acest necaz. Cand 0 problema vine din viitor ni se pare uria:;;a, iar cand peste un timp oarecare 0 privim in trecut, ni se pare minuscula. Credeti-ma, nu este eel mai mare necaz. S-a uitat la mine :;;ia zambito - Ati avut 0 puternicii influenta pozitiva asupra mea. Ma simt mult mai bine, - :;;i, mai :;;optind cateva vorbe, a disparut in multime. Eu, insa, ma gandeam cat este de bine ca intr-o situatie ca a mea sa poti sa ajuti pe cineva. Cine

nenta totala. Patru: Am inceput sa caut posibilitati de a ajuta familia care, dupa moartea mea, ar fi ramas fara mijloace de existenta. N-am renuntat la ajutorul acordat altora. Aceasta a diminuat dependent a mea de viata :;;isanatate. In Vechiul Testament se spune: "Sa nu prime:;;ti daruri intrucat ii orbesc pe cei care vad." Omul care s-a obi:;;nuit doar sa primeasca - slabe:;;te. Slabe:;;te, in primul rand sufletul. Este greu sa credem, dar tocmai aceste nuante ale senzatiilor determina. sanatatea noastra :;;i posibilitate<:. pieirii sau a supravietuirii civilizatiei noastre.

1')') 198

Dad. pentru un om fericirea suprema este doar sa primeasca, este bolnav. Boala se va ascunde in trupul, in contiinta i in sufletullui, ea nu va putea fi vindecata. Am incetat sa mai raspund la intrebarile de pe internet ca sa nu sustin aceasta tendinta. Rubrica "Schimb de experienta nu mai exista. Cativa oameni m-au ajutat cu 0 noua informatie de care aveam nevoie. Aproximativ zece mii de oameni vroiau sa Ii ajut, personal. Este foarte bine ca mi-am schimbat parerea cu privire la aceasta problema. Altadata a fi spus: "Un om bolnav este un consumator. La nivel fizic inseamna lacomie, la nivel spiritual - invidie i condamnare, iar la nivelul sufletului - gelozie." Daca este un consumator, n-ai ce sa discuti cu el. Astazi, vad altfel aceasta problema. Boala sau consumul este incapacitatea de a gandi corect. Rezulta ca trebuie sa ajutam omul sa se schimbe pozitiv. Sunt necesare metode noi care sa-l ajute sa of ere i sa iubeasca. Comunicarea inseamna educatie. Daca nu va place ceva in om, ajutati-l sa se schimbe. Daca nu va place ceva in lumea inconjuratoare, ajutati-o sa se schimbe. Supararea, condamnarea i cautarea celor vinovati inseamna blocarea energiei iubirii sau imposibilitatea de a ne schimba. La orice boala sau problema trebuie sa raspundem cu energie creatoare. Intrucat energia vine din iubire Divina, la orice boala, pierdere sau suparare trebuie sa raspundem in mod reflex cu iubire. ~i at unci va disparea parerea noastra despre un om rau, pagubos. In fata noastra se va afla 4n om care n~

a putut sa se schimbe i sa-i puna in ordine Aceasta inseamna capacitatea de a gandi corect. Imi amintesc ca cineva mi-a pus 0 intrebare. - Cum sa procedezi cu un om care te-a tradat?

sufletul.

- Inlocuiti cuvantul "tradat" cu "vindecat" i problema care pare de nerezolvat va disparea. Ati idolatrizat umanul i de sus vi s-a trimis purificarea. Capacitatea de a gandi este determinata de masura in care putem sa ne schimbam. Pentru aceste schimbari este nevoie de energie pe care 0 primim de la Dumnezeu prin iubire. Cu cat avem mai multa iubire de Dumnezeu, cu atat avem mai multa energie in suflet cu atat mai mult ne schimbam, iar prin noi schimbam lumea inconjuratoare. Rezulta ca prima regula este sa. nu blodim iubirea Divina prin suparari, condamnari, frica i regrete. Cea de-a doua regula este: sa ajutam iubirea prin infranarea inceputului animalic i activizarea sentimentelor superioare. Chiar i munca fizica, sportul ne ajuta in acest sens nemaivorbind de activitatea intensa a contiintei i a sentimentelor noastre. 0 cunotinta de-a mea me-a povestit interesanta. La un congres un nou venit indecent la adresa ei.
, , ! )

0 istorioara s-a exprimat

- Nu i-am raspuns nimic, - spunea ea. - In acel moment am inceput sa ma rog. Persoana respectiva a disparut i n-a mai venit la congres.

00

201

Cand cineva se concentreaza asupra iubirii 'este foarte periculos sa fii agresiv fata de eL Orice vietate simte acest lucru, Injuratura de mama inseamna jignirea sentimentelor supreme. Daca cineva din preajma incepe sa injure de mama, inseamna ca ~i dumneavoastra aveti 0 vina oarecare. Inseamna ca principiile ~i idealurile dumneavoastra se afla pe prim plan, iar sufletul a uitat de iubire. Cand omul se afla intr-o situatie critica, mortala, nu se deosebe~te prin nimic de animale. Prima reactie este sa se apere, sa se ascunda, sau sa imobilizeze inamicul, iar cand nu exista nici un pericol pentru viata, omul poate ~i trebuie sa se comporte altfeL Cu dit manifesta mai putina agresivitate cu atat este mai intelept comportamentul lui. Cred ca eel mai bun lucru la forum - pe chat este sa stabiliti 0 anumita perioada de repaus fata de cei care injura. La una dintre lectii 0 doamna m-a intrebat cum sa se roage daea situatia din familie nu-i permite sa faea acest lucru. Sotul este agresiv, are mult de lucru prin casa, copiii 0 incurca. De ce a aparut aceasta problema? Fiindea nl.lintelegea rostul rugaciunii. Pentru ca rugaciunea era un ritual superficial pentru care sunt necesare izolarea, lini~tea, confortul sufletesc. Rugaciunea este pentru a simti iubirea. Daca la inceput omul are nevoie de izolare, mai tarziu el po ate sa se roage in orice conditii. Daca yeti continua sa iubiti omul care v-a suparat, daca va pastrati bunastarea
.... 202

in cele mai grele conditii, deja va rugati. Daca sentimentele . dumneavoastra de iubire, buniitate, daruire, depind mai putin de durere, de pierdere sau suparare, cu atat mai curata va fi rugaciunea. Care ar trebui sa fie atitudinea fata de cineva care injura? Ca fata de un om care are putina iubire in suflet. EI simte pericolul idolatrizarii sentimentelor superioare ~i incearca sa se salveze intr-un mod primitiv. Inseamnii ca in orice injuriitura ~i mitociinie exista un sens. Orice mitocan ~i injurator de mama are nevoie de ajutorul nostru la fel ca cineva cu trupul bolnav. Atitudinea corecta fata de orice situatie 0 schimba din interior apoi ~i in exterior. Ce inseamna, astazi, 0 conceptie corecta despre lume? In lume vor ,exista intotdeauna doua tipuri contrare de gandire. Con~tiinta noastra se dezvolta ~i are nevoie de contradictii ~i contrarii. Occidentul ateu ~i Orientul mistic au provocat dezvoltarea gandirii ~i perceperea religioasa ~i ~tiintifica a lumii. In ~tiinta, omul este centrul, in religie periferia. Religia ~i ~tiinta erau de neunit. In cazul unirii, ori ca~tiga una ori se autodistrugeau reciproc. In India exista 0 maxima: "Nu exista oameni, exista idei." Candva, unii oameni traiau doar cu banii, cu bucuria materiala ~i se simteau minunat. Altii renuntau la to ate ~i sustineau ca doar ei sunt fericiti cu adevarat. Ei nu se incurcau unii pe altii ci se completau creand 0 armonie. Pentru a intelege dreptatea unora ~i a altora trebuie sa ie~im

sufleteasca

203

la nivelul unde logica trupului cu idolatrizarea valorilor materiale ~i logica spiritului cu idolatrizarea ideii, reprezinta un tot intreg. Este nivelul unde trupul, spiritul ~i sufletul sunt 0 substanta unitara. Este nivelul Divin. Pentru a ajunge la acest nivel trebuie sa avem 0 capacitate mult mai mare de a iubi. Prin iubirea de Dumnezeu putem vedea unitatea oricaror contrarii. Daca nu este suficienta iubire, ambele moduri de gandire tind sa se distruga reciproc. Modul de gandire occidental a dezvoltat civilizatia. Daca mobilul principal pentru construirea unei fabrici, a magazinelor, pentru producerea de marfuri, este profitul, efectul va fi extraordinar, se va elimina 0 cantitate uria~a de energie ~i va exista 0 diversitate a formelor. Socialismul a demonstrat caeconomia nu po ate fi construita fara stimulente materiale. Civilizatia nu poate sa se dezvolte fara bani, fara recompense materiale ~i fadi avantaje economice. Cand acela~i principiu este mutat din sfera materiala in cea spirituala au loc schimbari catastrofale. Spiritualitatea ~i cultura nu se mai dezvolta ci degenereaza vertiginos. De ce? .Fiindca spiritualitatea este 0 notiune strategica iar atitudinea de a scoate Un ca~tig imediat din cultura ~i spiritualitate inseamna Iichidarea acestora. Acest proces are loc astazi in Rusia. S~ propune ca teatrele sa se autofinanteze. Inseamna ca teatrul trebuie sa degenereze ca sa ca~tige bani. BaIciul ~i teatrul de masciirici au fost unitare cu publicul ~i aveau legatura indirecta , dar nu puteau sa se dezvolte. Cand teatrul nu depinde economic de spectator, moare, iar cand

depinde in totalitate de aceasta, nu se dezvolta. Astazi, la televiziunea rusa, timpul de emisie este ocupat de programe comerciale al diror scop este de a face bani. Este mai u~or sa iei bani de la un prost decat de la un de~tept. Dad vom tolera cele mai primitive dorinte ale telespectatorilor, prostindu-i con~tient, banii se intorc mult mai repede. Rezultii cii televiziunea contemporana, pentru a face bani, trebuie sa distrugii, cu voie sau fiirii voie, cultura ~i spirituaIitatea poporului. Daca intr-o Iibriirie , cumpiiratorul poate sa-~i aleaga 0 carte buna, la televiziune exista tot mai putine posibilitati de a face 0 alegere. Cultura de strada, comerciala nu sustine cauzele superioare, strategice, spirituale. In dipa in care religia incepe sa fad comert, iubirea ~i credinta dispar pe neobservate, iar in locul lor raman obiceiuriIe, economia ~i politica. Comertul este permis pana la 0 anumitii limita. Iubirea ~i moralitatea trebuie sa sustina comertul ~i nu invers. CuItura trebuie sa fie comerciala de asemenea pana la 0 anumita limita, altfel, degenereaza. Economia trebuie sa fie comerciala dar asta nu inseamna di trebuie sa fie lipsita de moralitate ~i de notiuni strategice. Astazi, de exemplu, industria alimentara occidentala omoara oamenii prin provocarea unui numar uria~ de boli. Medicina este preocupata de vanzarea medicamentelor ~i de profitul comercial ~i nu .de insiinato~irea oamenilor. Doua contrarii nu se unesco Proportiile uria~e ale prioritatii banilor asupra moralitatii ameninta existenta, civilizatiei contemporane. , '
205

204
~

--"" ~ ~

.- --"

.-.

Cand banii devin valoarea principal a, adica invinge modul materialist de gandire, sufletul Incepe sa moara. Mai mult decat atat, orice om cu 0 conduita morala, de~tept, cu spirit de previziune va fi intotdeauna un pericol pentru cei care vor sa ca~tige bani cu orice pret. Sa ne imaginam ca cineva a cumparat un canal de televiziune ca sa ca~tige bani. Inseamna ca trebuie sa elaboreze 0 anumita schema ~i sa subordoneze totul scopului principal de a face bani. Deodata, unul dintre angajati declara ca existii scopuri mult mai import ante cum ar fi interesele poporului ~i ale statului, apiirarea principiilor morale ~i religioase. Proprietarul: insa, nu are nevoie de a~a ceva ~i n concediazii imedlat pe angajatul in cauza. Dar iatii cii incepe "poveste~". Pop~~l prive~te la televizor cu satisfactie ~i inghite once pubhcltate. Cu cat mai multe emotii pozitive primesc telespectatorii cu atat mai multi bani pliitesc dupii care vine raiul. Oamenii se uitii la televizor ~i Ii se indeplinesc dorintele. Ce urmeazii? Imi amintesc cerul sclipitor de albastru de deasupra Marii Moarte. Eram pentru prima datii pe acele locuri. Pe 0 tiibIitii era scris "Sodoma." Este numele unuia dintre cele douii ora~e bibIice de trista amintire Sodoma ~i Gomora. Emotiile omului sunt in legiiturii cu destinul luL Destinul unui 'popor este de asemenea legat de emotiile lui, adicii de reIigiozitate, moralitate ~i culturii. Oamenii sunt 0 parte a Piimantului. Riidiicinile, tulpina ~i coroana copacului

formeazii un tot intreg. Un tot intreg formeazii ~i Piimantu! cu tot ce se aflii pe eI. Aceastii unitate este, In primul rand, informationalii, de aceea starea informationalii a unui grup de oameni poate sii influenteze starea Piimantului. Existii 0 ipotezii cii in. sistemul nostru Solar a mai existat 0 planetii care a explodat nu se ~tie din ce cauzii. Aceastii ipotezii a apiirut din cauzii cii in locul presupusei orbite poate fi observat un brau de asteroizi care ar fi apiirut In urma exploziei. Aceastii planetii se numea Faeton. Poate cii a explodat, in primul rand, din cauza situatiei informationalc foarte proaste? Incerc sii Inteleg cum ariitau oamenii din Sodoma ~i Gomora. Mancare din abundentii, agresivitate, atitudine riiuvoitoare fatii de noii veniti, satisfacerea tuturor dorintelor, concentrare asupra pliicerilor, adicii, dacii vreau sii savurez pliicere, fie mancare, sex, sau buniistare, nimeni ~i nimic nu mii poate opri. Au fost spulberate notiunile de infriinare, iubire, moralitate, credinta In Dumnezeu. In principiu a fost 0 concentrare asupra principalelor functii

vitale, a diviniziirii vietii ~i a Gontinuitiitii ei.

'

Orice obiect din Univers se dezvoitii dupa principiul unitiitii care poartii in el cauza primarii ce une~te Intregul Univers ~i n reduce la un singur punct. Dacii energetica unei stele este orientatii doar spre nevoile ei ~i nu spre asigurarea unitiitii cu cauza primarii, steaua explodeaza. Daca energe- ' tica planetei se inchide In sine, se declan~eazii programul de autodistrugere ca mecanism de salvare a Universului, iar planeta moare. Cu cat este mai mare energetic a unui grup

206

I ~

207

de oameni, cu atat mai repede se dezvoWi programul de autodistrugere dadi ace~tia renun!a la iubire de dragul dorin!elor lor. Cu cat este mai puternica idolatrizarea vie!ii, cu at at mai tare se distruge via!a i?i incep bolile, femeile nu mai pot sa nasca, incep seceta i?i inunda!iile. Toate religiile remarca legatura energetic a dintre emo!iile omului i?i fenomenele naturii. Eu am vazut aceasta legatura la Paris, in ajunul anului 2000. De ce a inceput uraganul dupa Craciun? De ce au fost afectate cele mai bogate regiuni? De ce a facut pagube uriai?e chiar in ajunul anului 2000? Am vazut copaci de 0 suta de ani scoi?i din pamant cu tot cu radacini. Au fost i?i alte uragane mult mai puternice dar tocmai acesta a smuls copacii din pamant. Apoi am in!eles. In ortodoxie, sarbtHoarea principal a este Pai?tele, adica descoperirea Divinului prin moarte, pierderea umanului. In catolicism, sarbatoarea principal a este nai?terea lui Hristos. Inseamna ca dupa Craciunul catolic, in subconi?tientul a milioane de oameni s-a produs concentrarea asupra vieW, idolatrizarea ei, dupa care, s-a declani?at programul autodistrugerii. Ceea ee s-a intamplat inainte de Anul Nou in sudul Asiei ,:>easeamana eu cele intamplate la Paris. Primele zile dupa Craeiunul eatolie. Un numar uriai? de turii?ti s-au adunat intr-un anumit loe pentru indeplinirea dorin!elor. Asia de sud-est se afla in zona dolarului. Inseamna ca pentru majoritatea turii?tilor europeni vacan!a de Anul Nou a eostat de doua ori mai ieftin. Apropo, tocmai Thailanda n-a dat dovada niciodata de moralitate in oferirea diferitelor
....

servieii. Atmosfera este izbitor de asemanatoare eu eea care domnea eandva pe loeul marii Moarte. Omenirea se unifiea astazi vertiginos. Ce se va intampla eu planeta eand asemenea emo!ii vor euprinde nu doar eateva milioane de oameni ci intreaga popula!ie? In Biblie gasim 0 deseriere aproximati va. Privese prin geam la Peterburgul aeoperit de zapada. Ma gandese la 0 noua versiune. Daea se va adeveri sau ba 0 va dovedi timpul. Sunt eonvins ea lumea, in eel mai apropiat timp, trebuie sa se sehimbe. Trebuie sa ne sehimbam, in primul rand, noi. Noi suntem eeea ee gandim i?i sim!im. De modul in care yom sim!i i?i yom gandi depinde destinul intregii planete.

- Serghei Nicolaevici, mal, stapiinul este ca un fntiimpla ca animalul fi stapiin. Care este greeala

ati scris ca pentru un aniDumnezeu. De multe ori se schimba atitudinea lata de stapanului?

Am sa va explie prin eateva exemple. Primul. 0 femeie traia in pace i?i linii?te impreuna eu pisiea i?i cainele ei. Pisiea era frumoasa, de rasa, i?i toti 0 iubeau ea pe un eopil. Pe dUne, nu-l iubeau la fel de mult. Stapana hranea, in primul rahd, pisiea eu ee avea mai bun, apoi hranea eainele. Odata, eand i-a ehemat la maneare, a venit intai eainele iar pisiea a intarziat. Stapana a hranit intai cainele. Pisiea a vazut, s-a infuriat i?i i?i-a infipt eoltii

208
,

I
I

209

in mana femeii, i-a mu~cat apoi palma pana la os, i-a rupt tendoanele, nervii ~i cu mare greutate a smuls-o. Femeia a fost operata, dar a ramas invalida pentru tot restul vietii. Degetele de la mana dreapta au ramas imobilizate. ' Al doilea exemplu. Un barbat avea un caine ~i il iubea foarte mult. Cainele era gelos pe stapan. Odata a venit in vizita nepotica de care ii era foarte dOL Fetita I-a cuprins de gat ~i a inceput sa-l sarute. Cainele s-a aruncat la fetita ~i ~ia infipt coltii in gatul ei. Au incercat sa-i descle~teze dintii dar nu au putut. Au omorat cainele, dar era prea tarziu. Ii sparsese deja vertebra cervicaHi ~i fetita a murit. Al treilea exemplu. Un caine lup german i~i iubea foarte mult stapanul dar nu putea suferi oamenii beti. Odata stapanul a venit acasa beat ~i cainele I-a mu~cat atat de tare ca a fost nevoit sa apeleze la chirurg. Credeti ca oamenii nu procedeaza la fel? In majoritatea cazurilor 0 fac pe neobservate. Schizofrenia, cancerul, diabetul, homosexualitatea, moartea prematura sunt urmari ale disfunctiei planului energetic informational. 0 femeie trufa~a., irascibila, neechilibrata se omoara nu numai pe sine, dar ~i copiii, ~i sotul. 0 femeie educata gre~it inseamna copii mutHati ~i 0 societate muribunda. De ce credeti ca exista, astazi, .un numar uria~ de divorturi ~i casatorii civile? Cand sufletul uita de Dumnezeu, energia iubirii care este uria~a, tinde sa se uneasca cu sufletul persoanei iubite. Dar in locul unui tesut moale, armonios, apare 0 cicatrice. Cea mai mica schimbare intr-un suflet este perceputa de celalalt
...

ca 0 tradare ~i provoaca 0 durere inimaginabila. Este imposibil sa rezi~ti. Apare dorinta, greu de evitat, de a omori persoana iubita sau de a te sinucide. Omenirea nu mai ~tie sa iubeasca. Cu cat mai putemice sunt sentimentele noastre ~i cu cat mai mare este iubirea noastra cu atat mai mari sunt dezastrele pricinuite de ea. Iubirea se transforma foarte repede in patima, iar patima in dependenta, dependenta in ura, iar ura in crima. Pentru a supravietui, omul trebuie sa mic~oreze cantitatea de energie ~i de iubire din sufletul sau. Este mecanismul subcon~tient al supravietuirii. Savantii nu pot sa inteleaga cum a aparut sindromul oboselii cronice. De ce oamenii i~i pierd interesul pentru viata? De ce in ultimii 50 de ani, la barbati s-a miqorat de doua ori cantitatea lichidului seminal? De ce degenereaza barbatii? Astazi, este foarte modern stilul de imbracaminte unisex. Femeile i~i pierd feminitatea, iar barbatii se poarta ca femeile. Arta ~i mod a sustin ~i dezvolta aceasta tendinta. Care este cauza? Deosebirea dintre barbat ~i femeie este potentialul energetic care asigura energia sexuala, rosibilitatile creatoare. Cu cat este mai mica deosebirea dintre barbat ~i femeie cu atat e mai putina energia orientata de la unul spre celalalt, are loc degenerarea amandurora. Femeile barbiitoase, inseamna nu immai sterilitate ci ~i copii bolnavi, agresivi fata de lumea inconjuratoare. Am fost rugat sa comentez un articol de ziar des pre moartea a doi soti despre care am vorbit la inceputul cartii.
211

210

De obicei, explicati totul prin exemple, descifrati fiecare situatie iar aici v-ati rezumat la ni~te fraze generale, , , - mi-a replicat conlocutorul meu. Este greu de inteles de ce au murit. De ce bea atat de tare sotul acestei femei? De ce ea I-a iubit dad el nu venea acasii cu anii? Am ridicat din umeri. Straniu, m-am gandit eu, - totul este clar. In principiu, aceastii intamplare descrie starea civilizatiei actuale. Civilizatia se na~te ca inceput masculin ~i moare ca unul feminin. Inceputul masculin neagii inceputul feminin. Inceputul feminin este simbolul vietii, continuarea ei. La aparitia civilizatiei trebuie sii existe 0 concentrare minimii asupra vietii care ii oferii un potential energetic maxim. Dacii vorbim de formarea civilizatiei contemporane, cred cii trebuie sii ne intoarcem in India de acum 7-8 mii de ani. Ideea renuntiirii absolute la lume ~i la viatii a permis crearea unui potential energetic necesar pentru aparitia religiilor mondiale, a culturilor ~i a civilizatiei contemporane. Cu cat mai mult triumfii inceputul feminin, cu atat mai multii energie masculinii se eliminii. Este un semn cii energia civilizatiei este pe sfar~ite. Civilizatia actualii moare. Are loc un proces firesc. Este adeviirat cii, pe de 0 parte civilizatiile au murit ~i aWi datii, iar oamenii au continuat sii triiiasca a~a ca exista motive sa fim optimi~ti, insa, notiunile "omenirea actuala" ~i "civilizatia contemporanii" s-au contopit ~i, probabil, destinele lor de asemenea. De aceea exista motive ~i pentru
)12

alarma. Pe de altii parte, faptul cii civilizatia moare nu exclude posibilitatea degenerarii. Mecanismele acestei degeneriiri trebuie sii existe. Dar prorocii ~i clarvaziitorii nu vorbesc despre pieirea omenirii. Dupii datele mele incordarea trebuia sa se termine, mai mult sau mai putin, ciitre anul 2002. Incepe 0 noua fazii de dezvoltare. Calendarul poporului antic maya se sfar~e~te cu anul 2012, de~i erau ni~te astronomi ~i astrologi excelenti nu este exclus sa Ie fi fost inchisa informatia referitoare la omenirea din noua era. Sa revenim la articolul din ziar. - $titi, povestea celor doi oameni indriigostiti seamiinii cu 0 pies ii, - i-am spus eu conIocutoruIui meu. Viata noastrii este un teatru, spunea Shakespeare. In fiecare piesii existii un punct culminant. Ce credeti, care este punctul culminant din aceasta poveste? - Moartea sotiei? - a presupus conlocutorul meu.
- Nu. Punctul culminant presupune descoperirea

esentei

spectacoIuIui care constii in faptul ca fiul incearcii sii-~i omoare tatiil. Fiti atent, el nu I-a lovit, n-a chemat militia. Dacii fiul a incercat sii-~i omoare tatiiI, in sufletul lui I-a ucis deja. Nu ~tiu de ce, agresivitatea cea mai mare se adunii in copii atunci cand i~i uriisc tatiil ~i nu mama. Este cea mai periculoasii. $titi, am inteles un Iucru. In subcon~tientul nostru, mama este simbolui v\etii ~i agresivitatea fatii de mama ne va distruge viata ~i siiniitatea fizicii. Agresivitatea fatii de tatii ne va distruge lumea spiritualii care inseamnii, deja, diavolism. Pare-se ca am amintit in una dintre dirtile

(I

~
213

r I
me Ie despre semnul satanist. !vii I-a adus un militian ~i a spus di I-a luat de la un tip cu un comportament patologic. Dadi 0 hartie cu un asemenea semn va fi strecurata intr-o casa, oamenii care traiesc in ea se vor imbolnavi $i vor muri. Cand am descifrat acest semn am descoperit 0 agresivitate uria~a fata de tata. Agresivitatea fata de inceputul feminin este superficiala, iar fata de inceputul masculin patrunde in straturile mult mai fine ~i omoara nu numai sufletul ci ~i trupul. Daca te indragoste~ti de 0 femeie ~i strive~ti iubirea fata de ea, agresivitatea poate patrunde la arice nivel, dar asta este deja 0 alta discutie. Inainte de zamislire ~i in timpul graviditatii, emotiile mamei formeaza conceptia despre lume ~i caracterul viitorului copil. Daca mama are depresii, pretentii fata de sine ~i fata de destin, acest program de autodistrugere se va intensifica in copil. Daca mama are 0 dependenta marita, ambitii care sunt amplificate de un caracter puternic, vointa, studii ~i educatie, ea nu va putea sa accepte 0 purificare inevitabila prin sotul ei. Cu cat mai spiritualizata este aceasta femeie cu atat mai dur i~i va omori sotulla un nivel foarte fin. Daca sotia este agresiva fata de sot, va suferi sufletul copilului ~i nu trupul lui. In subcon~tientul nostru, iubirea de Dumnezeu ~i iubirea de tata sunt foarte asemanatoare. De~i vor merge la biserica ~i se vor numi cre~tini, musulmani, etc, copiii nascuti de 0 mama agresiva vor fi in esenta lor atei. Intr-o familie unde copilul are un program de distrugere a tatalui iar mama de distrugere a
.....

~otului, ba~batul se afla intr-o situatie fara ie~ire dad!. i~i lUbe~te sotla. Daca divrteaza, inseamna ca a tradat iubirea ~i va muri. Daca ramane in familie, 11 vor omori. Faptul cii t~tal I-a obligat pe eroul povestirii sa devina geolog ~i nu pICtor a fost 0 previziune subcon~tienta a viitoarei situatii. Profesia de geolog i-a permis sa ramana suflete~te impre~nii cu iubita lui, dar sa se indeparteze fizic de ea ~i sa blocheze dep~ndenta ~i agresivitatea. Cu cat este mai puternica vointa unUl om, cu atat mai greu va accepta vointa Divina. Apelam la Dumnezeu dnd suntem slabi ~i neajutorati. De aceea, 0 femeie trufa~a ~i cu vointa puternica are putine ~anse de a na~te copii sanato~i, cu aUit mai mult dadi are studii superioare. Este 0 excePtie daca este credincioasa sau s-a nascut intr-o familie de credincio~i. Apropo, nu intampHitor biserica din sec. al XIX-lea interzicea femeilor sa fadi studii. Sofia Kovalevski, de exemplu, a fost nevoita sa faca 0 disatorie fictiva ~i sa pIece peste hotare ca sa studieze. Multe femei emancipate au declarat ca sunt un misogin ~i au renuntat sa citeasca lucrarile mele. Ele cred ca parerea mea este ca femeia sa fie umilita, sa nu faca studii, sa fie lipsita de drepturi. Nu-i adevarat. Eu Ie spun femeilor sa iubeasca. Am descris mecanismul purificarii foitate a sufletului. Daca ~nteti capabil sa-l purificati benevol, yeti putea sa va bucurati, sa na~teti copii. Majoritatea femeilor nu accepta purificarea fortata ~i nu pot, dar nici nu vor, sa-~i puna in ordine

t
I

\
t

r I t

214

215

sufletul benevol, ~i atunci, natura revine la purificarea fortatii, de data asta, insii, prin boli sau moarte. - $titi cum a apiirut ~i a supravietuit Israelul? - am intrebat eu pe cineva. Nici un riispuns. - Prima idee ii apartine lui Einstein, apoi Stalin, ONU ~i in cele din urmii izraelitii. Oar ce a urmat? De ce URSS iar astiizi Rusia au 0 atitudine n~ce, distantii, fatii de Israel? Presa n-a scris constatat interlocutorul cuvant.

niciodatii des pre acest lucru, meu. Nimeni n-a spus nici

a un

- Uite ce a urmat apoi, Arabii au hotiirat sii lichideze Israelul. Ar fi reu~it dacii Stalin nu dota cu armament mica armata israelianii. Scopul era sii tinii sub control Orientul Apropiat ~i sa-~i realizeze programul politic ~i economic. Israelul n-a avut incotro~i a acceptat ideile socialismului. A~a au apiirut un fel de colhozuri (kibutzuri) care existii panii astiizi in Israel. Apoi, viizand ce se intamplii in URSS, Israelul a inteles cii socialismul este condamnat ~i a trecut de partea Americii. Iar URSS s-a indepiirtat ~i ea de Israel ~i a inceput relatiile de prietenie cu palestinienii, arabii ~i egiptenii. De ce vii spun toate astea? Fiindcii, trecand de partea Americii, Israelul a ca~tigat din punct de vedere economic, dar a pierdut in plan spiritual ~i strategic. Orientarea catre Occident a influentat negativ energetic a Israelului care a preluat sistemul educational de la americani.

Femeile din Israel au 0 independentii totalii ~i au de toate mai mult decat este necesar. Am simtit acest lucru pe pielea mea. Mii aflam in restaurantul unui hotel pe malul miirii Moarte. Am vazut, la un moment dat, cii spre mine se indreaptii 0 femeie cu un platou plin ochi cu mancare. Venea ca un tractor dandu-mi de inteles cii trebuie sii-i fac loco La un metru jumiitate era un spatiu liber printre mese dar a preferat sii nu ocoleascii mesele. M-am ridicat, m-am lipit de masii, ~i i-am dat voie sa treaca. Avea un comportament social ~i nu personal. Am aflat mai tarziu ca femeile din Israel se bucura de to ate drepturile. StatuI are cultul femeii. 80% dintre barbatii izraeliti care stau in inchisoare se afla acolo in urma denunturilor sotiilor. Imi amintesc de 0 pacientii din Israel care mi-a povesti despre situatia grea din familia fratelui ei. Sotia acestuia avea un comportament urat ~i Ii jignea pe toti. - De ce ii permite? - am intrebat-o eu. - A sarit la el cu cutitul ~i a vrut sa-l omoare. frica. - De ce n-a chemat politia? - Daca ar fi chemat politia, ar fi declanit ca a fost agresata de sot ~i s-a apiirat. EI ar fi stat cativa ani in pu~carie. Asta e situatia la noi in Israel. Oar nu e totul. In Israe1, la fel ca in SUA, exista 0 grija totala fata de trupul fizic al copilului ~i 0 ignorantii total a a componentei moral-spirituale. Este interzis sa pedepse~ti Ii este

I
216
-to

217

copilu!. Televiziunea de limba rusa din Israel a aratat un profesor mutilat ~i ramas fara dinti. In pauza dintre ore le-a facut observatie elevilor care fumau. Oupa lectii, I-au batut cu ni~te vergi de metal ~i I-au s,ehilodit. Erau ni~te adoles, centi, intre 12-14 ani. Nici un trecator n-a luat atitudine. Toti ~tiu: daca te atingi de vreun copil, nimere~ti la inchisoare. Profesorul a declarat ca va pleca pentru totdeauna din invatamant. Pe copii nu numai ca nu i-au pedepsit, nici nu i-au certat macar. Ei au ramas in aceea~i ~coala. Una dintre poruncile principale ale Talmudului spune: "Sa nu-ti faci idoli." Cred, oare, in Dumnezeu izraelitii? Probabi!. StatuI, insa, dupa toate probabilita!ile, nu crede. Oaca va imaginati ca aceasta este limita idolatrizarii inceputului feminin, va in~elati. In America, un artist suficient de cunoscut a fost vizitat la hotel de 0 adolescenta, fana a lui. A dormit cu el din proprie dorinta, apoi, probabil n-a acceptat ~antajul ei ~i ea a chemat politia. Acum se afla in fata unei dileme: inchisoare pe viata sau 25 de ani de inchisoare. Judecata sanatoasa nu functioneazii. Justitia apara drepturile femeii. . Oar iata ~i un alt caz. 0 femeie a dormit cu un hocheist iar prezervativul cu sperma I-a pastrat in frigider ~i I-a facut cadou prietenei sale de ziua acesteia de na~tere. Prietena a facut fertilizare artificiala, iar cand a nascut copilul a cerut pensie alimentara. Expertiza genetic a a determinat paternitatea. Hocheistul a fost obligat sa-i dea unei femei pe care n-a vazut-o niciodata jumatate dinsalariu. America este 0
..,.

tar~ destul de du~a ~i morala, dar conceptia ei despre . fer~cIrea umana - ~I notiunea de moralitate se reduce la apararea bunastarii ~i a vietii omul uI' "1 nu Ia apararea ' ''f . DlVlllUIUl '. dID om ~i a sentimentuIu .. " I' 1u b In!. D e aceea, pe de ' . 0 p~te, ~eamunle ~coIiIor americane sunt acoperite cu 0

piasa. ap~I ~u zabrele, iar, pe de alta parte, copiiIor Ii se permIte sa-~I violeze sufletele cu 0 sexualitate nepotolita. 0 doamna mi-a POVest1t cum copiii ei s-au odihnit intro. tabara din America. "Tabara era curata, placuta, era pur ~i sImpIu minunata. Puteam doar sa visez Ia 0 asemenea tabara la noi, in Rusia. M-am dus sa vizitez copiii peste vreo zece zile. Aratau destul de prost, plangeau ~i-mi spuneau: "Totul e in regula, mama". Am vazut ca se intfunpla ceva ~i am hotarat sa-i iau acasa. Educatorul nu vroiasa mi-i dea nici in ruptul capului. Imaginati-va ca nu vroia sa-mi dea propriii mei copii. M-am adresat Ia politie, dar administratia nu vroia sa-mi dea copiii. Mi-au povestit, apoi, despre ce era yorba. Acolo toti copiii incepaQd cu varsta de 12 ani faceau sex. Sa nu dea Dumnezeu ca un om matur sa faca sex cu un copil, dar copiii intre ei, poftim, cat Ie place. CopiiIor mei Ie-au spus ca-i vor viola ~i-i vor omori' daca vor spune. N-am inteles de Ia bun inceput de ce nu voiau sami dea copiii. Oricum i-a~ fi luat cand expira termenul. Apoi am inteles. Pentru ceiIaIti copii ei erau straini. Trebuiau sa-i faca sa semene cu ceilaIti." Daca un om se frange moralice~te in interior, el nu se va mai impotrivi mediului ~i va accepta repede orice

218

219

condi!ii. Ce se Intampla In lagarele fasciste? Daca cineva nu auzea comanda, era obligat sa-~i sape mormantul, apoi sa se a~eze In el. Era chemat din rand un alt om care era obligat sa-Ilngroape de viu. Dacii refuza Ii se ordona sa I~i schimbe locurile. Primul trebuia sa il Ingroape de al doilea ~i daca accepta devenea sclav. I~i pierdea eul sau individual ~i traia doar cu interesele trupului. 1:iindu-i frica pentru via!a sa el era gata In fiecare clip a sa se lingu~easca ~i sa tradeze. Daca cei care sti'iteau In rand ali'ituri de el acceptau In interior comportamentul lui, renun!au ~i ei la suflet. Asemenea oameni sunt manevra!i foarte u~or. Orice stat este un aparat de conducere ~i subordonare. Orice stat care tinde sa subordoneze va face oamenii sai dependen!i de bunastare, confort ~i stabilitatea vietii. Un asemenea stat va tinde Intotdeauna, involuntar, spre imoralitate, lichidarea iubirii apoi, spre autodistrugere. Concluzia este simpla. Dacii opinia publica, reprezentantii religiei, culturii nu se afla In opozitie spirituala ~i moral a fata de stat, un asemenea stat ~i 0 asemenea civiliza!ie au putine ~anse de a supravietui. Doar iubirea de Dumnezeu poate sa salveze de la moarte Inceputul feminin regenerand prin sine impulsul masculin atrofiat ~i sa creeze din nou armonia dezvolti'irii. La una dintre lec!ii am amintit de 0 opera geniala a lui Shakespeare "Romeo ~i Julieta." Punctul culminant al acestei opere este moartea eroilor. M-am gandit mult la ..

sensul ultimei fraze: "Nu exista poveste mai trista In lume, decat cea a lui Romeo ~i a Julietei." Toata via!a mi s-a bagat In cap ca sensul acestei fraze este urmatorul: "Va imagina!i ce iubire! Ce putere are iubirea! Ei n-au vrut sa traiasca unul fara celalalt." Dar de ce aceasta poveste este cea mai trista? Fiindcii doi tineri se iubeau ~i totul s-a sfar~it at at de nedrept. Dacii Ii s-a luat cea mai mare fericire iubirea Inseamna ca va fi ~i cea mai mare tristete. A fost, de fapt, 0 chemare la imitarea unei iubiri atat de mari ~i puternice ~i la fapte asemanatoare.. Toate as tea se numeau arta ~i eu In interiorul meu imitam eroii lui Shakespeare neln!elegand ca Imi muti1'eaza sufletul, Imi distruge sanatatea ~i destinul. Apoi am aflat ca una dintre actritele care au jucat rolul Julietei a fost internata In spital dupa 0 depresie foarte grea. Arta, dimpotriva, trebuie sa purifice sufletul, sa provoace catarsisul. Unde este atunci, explozia luminarii spirituale?

Sim!eam ca ceva nu este In regula, dar nu In!elegeam ce anume? Astazi Inteleg cii cea mai mare tragedie ~i cea mai mare triste!e din lume este renun!area la iubirea de Dumnezeu. Este pierderea iubirii Divine. Cea mai mare ispita care te face sa uiti de Dumnezeu ~i sa renun!i la iubirea Divina este iubirea umana. Dumnezeu ne-a dat viata. Cand nu putem sa acceptam prabu~irea iubirii umane ~i ne distrugem viata ~i omoram iubirea de Dumnezeu, este cea mai trista poveste din lume. Orice spectacol trebuie sa provoace catarsisul. Aceasta Inseamna victoria iubirii

220

221

Divine asupra vietii ~i a iubirii umane. Grecii antici simteau acest lucru ~i de aceea tragedia era genu I preferat de ei. Initierea mea fn dramaturgia contemporana a fost lamentabila. Aflandu-ne la Moscova, eu ~i sotia am fost la un spectacol cu 0 mare priza la public. Unul dintre rolurile principale era jucat de un artist cunoscut, talentat ~i cu 0 plasticitate excelenta. Putin umor, cateva situatii cornice ~i cateva conflicte de efect. Era imposibil de fnteles care este cauza conflictului ~i care este sensul spectacolului. Actorii se mi~cau pur ~i simplu, fn scena ~i declamau textul. Pe nimeni nu interesa ca planul textual nu functioneaza ~i nu exista constructie emotionala. Despre toate acestea scria candva Tovstonogov. S-ar parea ca nici regizorul nu ~tia care este senul piesei, ideea, fnsa a fost minunata. Fara conflict nu exista dezvoltare, iar fn piesa conflictul este exceptional. Un batdinel bogat are bani, fnseamna ca are ~i putere. Ii dirijeaza pe toti ~i toti i se subordoneaza. Evident ca rezolva problema a~a cum dore~te. Cine cu cine sa se fnsoare ~i cine cu cine sa se marite. Aiei, fnsa, fn mecanismul uman foarte bine utilizat intervine vointa suprema care se nume~te iubire. Constructia Hisata fn uitare se ruineaza. Punctul eulminant trebuie sa se produea fn clipa cand unul dintre eroii principali con~tientizeaza nimicnicia banilor ~i a bunastarii fn comparatie cu sentimentul iubirii. Eroul face 0 alegere corecta. Lucrul cel mai interesant este ca bcltranul investit cu putere ~i avand multi bani, ficedeaza dar nu
~

suporta catarsisul ~i moare. In aceasta moarte trebuie S,' vedem fnvierea sufletului ~i bucuria salvarii iubirii. Am fnteles toate astea dupa spectacoL Stand fn sala ~i urmarind arti~tii care declamau plictisiti textul fara sa ~tie de ce fac asta, am eazut fn depresie. Punetul culminant fn acest spectacol a fost fn clip a cand am alergat pana la bufet. Catarsisul I-am simtit cand fn lac de 250 ml de coniac am dat pe gat din gre~eala. 350. In schimb, am revenit fn sala lini~tit ~i am privit lini~tit cea dea doua parte a spectacolului. Sotia nu mai era nevoita sa mii convinga sa nu plec. Dupa ce am trecut pe la bufet, impresia generaIa despre spectacol a fost acceptabila. A doua oara am fost la teatru la Peterburg cand sotia a hotarat sa ma initieze fn cultura teatrala. - Ajunge estrada cu chi~oti care canta ~i striptis care tipa. Am sa te initiez fn arta adevarata. Am accepta eu smerenie. ~i iata-ne fn unul dintre teatrele de elita. 0 sala nu prea mare ~i placuta. Ma uit in to ate partile. Imi place. Sunt aici pentru prima data ~i fmi place. Ne aflam fn primul rand. Speetacolul fncepe. Lumina se stinge treptat. Pe seena apare eroul principaL Singurul, pe tot parcursul spectacolului. Este un artist tanar ~i foarte cunoscut. A ie~it fn avanscena, a facut cateva mi~cari ~i a amutit. A tacut' vreo zece minute, sala chico tea ~i a~tepta. Apoi a fnceput s~ vorbeasca. Mai bine continua sa taca. A fost un monolo" b
insuportabil

patima~,

temperamental

1;)i fara

sens.

222

'Y).' ",-,k._1

Conflictul trebuie sa existe chiar !Ji in mono log, doar atunci este interesant. Cum ar trebui sa fie? Sa admitem ca un om i!Ji expune punctul de vedere dar nu are 0 singura parere, ea se imparte in doua pareri contrarii. El simte ci'i amandoua sunt corecte !Ji oscileaza intre ele, dar cu cat este mai dur conflictul !Ji mai intransigente parerite cu atat mai interesant va fi monologul care trebuie sa se sfar!Jea;"ca prin unificarea lor, adica prin explozia iubirii !Ji a catarsisului. Regizorul a avut 0 idee originala. Monologul, practic, n-a existat. Douazeci de minute de invinuiri, suparari !Ji pretentii la adresa cui va de sus. Uitandu-ma la scena incercam un singur sentiment - 0 stima uria!Ja fata de artist care a putut sa memoreze un text dezlanat !Ji nespus de mare !Ji apoi, sa-l declame eroic. Incepuse sa ma doara capu!. Po ate ca era un spectacol bun dar nu I-am inteles. Eroul a inceput pe nea!Jteptate sa alerge dintr-un capat al scenei in celalalt lovind cu putere in marginea scenei. Sotia imi facea semn ca ar trebui sa plecam. Am sustinut parerea ei cu toate ca nu ajunsesem la catarsis. Ne-am strecurat prin intunericul din sala spre ie!Jire dar am ratat din gre!Jeala trecerea dintre randuri, am ajuns pana la peretele din pavele de lemn apoi, gafaind, ne-am intors spre ie!Jice. Zburand pe scari !Ji alergand spre ie!Jire n-am observat panta abrupta !Ji am ajuns de-a berbeleacul in coridor. A!J~dar, punctul culminant I-am trecut, catarsisul I-am simtit atunci cand mi-am lovit toate coastele de scari, dar, am rezistat, totu!Ji. - Nu v-a placut? - a intrebat controloarea de la intrare.
~

- Suntem diletanti in teatru, - i-am raspuns eu. Nu suportam 0 doza mare de arta. Cand i-am povesti unei prietene, ea a dat din mana !Ji a zis: "Ati avut noroc. Am fost acum trei ani la spectacolul uflui regizor foarte la moda !Ji extravagant. M-am saturat atat de tare ca nici astazi nu mai merg la teatru." Oar sa revenim la biletelul des pre animale. Am fost intr-o toamna cu sotia in Soci. Am hotarat sa intriim intr-o berarie. Imi permit uneori sa beau bere la halba, este mai putin nociva pentru sanatate. Am cerut un pui la rotisor, haciapuri nuc!Joare etc. S-a apropiat 0 pisica !Ji a inceput sa miaune cerand de mancare. I-am dat cateva bucatele, el a prins curaj, s-a urcat langa mine !Ji a vrut sa se lingu!Jeasca. Am lovit cu palma peste scaun !Ji am strigat: "Cat!" ce ai alungat-o? - s-a mirat sotia. - mai intai ii dai de mancare iar acum 0 alungi? Intre om !Ji animal trebuie respectata distanta. Iti aminte!Jti ce spunea Saint Exupery: "Purtam raspunderea pentru acei pe care i-am invatat." Daca incepeam sa-l mangai, emotia ar fi continuat !Ji ar fi trebuit sa-l iau cu mine. Daca 11 lasam !Ji plecam, ar fi fost intr-o oarecare masura tradare. Inca 0 sit~atie. Am fost intr-o vara in vizita la ni!Jte prieteni. S-a apropiat de mine un caine !Ji a pus capul pe genunchi. L-am mangaiat. A yea 0 blana neobi!Jnuit de matasoasa. Era foarte prietenos. La un moment dat am simtit ca trebuie sa ma retrag !Ji sa alung cainele. Incepeam 225

- De -

(I

2-24

sa devin dependent de el in interior iar aceasta distruge sufletul. Probabil, aceasta vine de sus ca sa ne amintim de Dumnezeu. Cu dit exista mai putina iubire de Dumnezeu, cu atat e mai mare pericolul ca sufletele sa depinda unul de altul ~i cu atat este mai mic sentimentul iubirii dintre oameni. Daca nu respectam aceasta tehnica a securitatii, sufletele se contopesc at at de mult unul de altul incat: un pas la stanga, un pas la dreapta - moarte. Nu conteaza pe cine leaga aceste relatii, oameni sau animale. Nimerim in situatii fara ie~ire: dad oferim prea putina iubire - slabim neimbolnavim ~i degeneram. Daca oferim pre a multa iubire - devenim dependenti, uram, ne imbolnavim ~i murim. De ce populatia rurala este mai sanatoasa suflete~te decM cea urbana? Fiindca muncesc in permanenta, iar munca il face pe om mai bun, cresc vite pe care toamna trebuie sa Ie taie. A~adar trebuie sa pastram 0 distanta fata de orice animal ~i sa nu devenim dependenti de el. Intrucat omul este 0 fiinta integra atitudinea lui fata de vietuitoare este, se asemenea, integra. Care va fi atitudinea no astra fata de .oameni, aceea~i va fi ~i fata de animale. Cum apar criminalii? Uitand de Dumnezeu ~i de iubire, parintii dau frau liber emotiilor ~i sufletele lor devin dependente unul fata de altul. In interiorul sau, orice om trebuie sa fie singur ~i atunci, pentru depa~irea acestei singuriitati el va tinde spre unitatea cu Dumnezeu. Daca singuriitatea interioara nu exista, omul trebuie sa devina singur in exterior. De aceea oamenii plecau in manastiri,
~

deveneau schimnici, faceau legamantul tacerii. Daca pentru noi fericirea suprema este unitatea interioara cu persoana iubita, aceasta conceptie des pIe lume va duce la singuratatea exterioara. Vor urma tradarile, divorturile etc. Dar aceasta nu este cel mai groaznic. Copiii unor asemenea parinti, sunt lipsiti de imunitate sufleteasca. La cele mai neinsemnate sentimente fata de alta persoana sufletele lor sc contopesc. ~i cat ne-ar parea de straniu, pentrusalvarea sufletului sau omul devine criminal. EI simte, pe de 0 parte, ca nu poate sa iubeasca alti oameni, un lucru foarte periculos pentru el, iar, pe de alta parte, simte ca cea mai buna atitudine fata de alt om este ca fata de un taura~ care trebuie taiat toamna fara sentimente ~i excese emotionale. Ne amintim cu totii maxima lui Iisus Hristos: "Iube~te-.I pe aproapele tau ca pe tine insuli" ~i ne straduim s-o urmam. In primul rand, a fost spusa inainte de Hristos. Dad vom citi Vechiul Testament ne yom convinge de acest lucru. In al doilea rand, amintindu-ne de porunca lui Hristos despre iubirea unuia fata de celalalt, am uitat de 0 alta maxima:"Du~manii omului sunt cei apropiati, familia lui." Tocmai oamenii apropiati, devenind ata~ati cu sufletele de noi, ne omoara, obligandu-ne sa uitam de Dumnezeu ~i sa pierdem sentimentul iubirii care ne une1?te cu El. Noi nu 1?tim sa gandim. Noi, cand gandim, categorisim lucrurile ea fiind bune sau rele de dreapta sau de stanga Este greu sa intelegem ea rudele pot fi un bine uria~ pentru noi 1?iin aeela1?i timp un perieol uria~ pentru sufletele noastre.
r

226

2T' .::.J

Socialismul ne-a dezvatat sa gandim dialectic. Orice religie, Insa, Imbinand interesele Divinului ~i umanului, ne ajuta sa gandim dialectic. Un asemenea ganditor a fost Iisus Hristos. Cu mult Inainte de Hristos, au existat exemple exceptionale de gandire armonioasa atat in iudaism cat ~i in filosofia indiana. Acum ciitiva ani, am aflat cu mirare ca in filosofia indiana exista notiunea virtute cu sot. Virtutea nu pOlite sa existe de una singura. Ea trebuie echilibrata de oimsul ei. Un om generos poate sa devina un risipitor. De aceea, generozitatea trebuie echilibrata de economie, curajul de precautie, iubirea de eschivare, bunatatea de severitate, sociabilitatea de insingurare, etc. In raport cu progresul tehnic de astazi noi ne consideram ni~te oameni civilizati ~i intelepti. In reaIitate, abia invatam sa gandim ~i nu intotdeauna reu~im. Ce este mintea? Este gandirea abstracta. Pentru a face abstractie de scaunul pe care starn, trebuie sa cream notiunea de "scaun", iar pentru aceasta trebuie sa ne deta~am de dependenta de

scaunul concret, dar sa pastram legatura cu esenta lui.

Pentru a rupe legaturile exterioare, avem nevoie de priceperea de a accepta durerea, de a ne stapani dependentele ~i dorintele, de a renunta la legaturi incIusiv la viata. Pentru a pastra unitatea cu esenta fenomenului sau obiectului avem nevoie de sentimentul iubirii. RezuIta ca sentimentele superioare, dezvoItarea con~tiintei sunt imposibile fara iubirea de Dumnezeu, fiindca, doar ea ne of era posibilitatea

sa rupem legaturile exterioare, sa ne indepartam de fiinta iubita pastriind iubirea fata de ea ca manifestare a Divinului. Nu este intru totul corecta yorba: "pentru animal stapanul este Dumnezeul lui." Animalulinvata de la stapan, imita emotiile lui. De ce oamenii tin animale? Orice comunicare cu alt om este intotdeauna un conflict, adica stres ~i durere, pretentii ~i suparari. Ce fel de pretentii ~i suparari putem sa avem fata de un animal? De aceea, comunicarea cu animalele ne ajuta sa iubim dezinteresat. Oamenii de creatie, de exemplu, au deseori, 0 oarecare pasiune. De ce? Fiindca cedeaza 0 cantitate uria~a, scopul este bucuria, placerea iar compensarea este minima. De aceea problemele strategice superioare care devin apoi vitale, se manifesta, intai, ca 0 distractie sau pasiune inofensiva, iar comunicarea cu animalele poate sa influenteze pozitiv sanatatea. Apropo, speciaIi~tii au observat la copiii cu deficiente fizice ~i psihice ca se simt mult mai bine cand ingrijesc animalele ~i comunica cu ele. Atunci cand animalele se transforma intr-un narcotic ce ne permite sa fugim de stres ~i suferinte orientandu-ne pe noi ~i pe ele doar catre emotii pozitive, orice situatie dureroasa se amplifica nespus de mult. Orice placere poate deveni un narcotic. Daca uitam de iubirea de Dumnezeu, sexul ~l iubirea umana pot sa devina eel mai puternic narcotic.
Ce-ar fi daca planeta ar reactiona la energetica noastra? America n-a fost ratificata legea despre legalizarea

In

E28

~ 229

emi&rantilor. Dadi va fi aprobata, circa 15 milioane de oameni se vor con centra asupra fericirii umane. Cine te poate salva de fericirea care a devenit periculoasii? Nici codul penal, nici constitutia. Po ate salva concepti a care se aflii la baza aces tor legi, perceperea filosoficii ~i religioasa a lumii. In Europa ~i America, aceasta conceptie este concentrata asupra bunastiirii. De aceea sose~i:e timpul dind este periculos sa te bucuri. Pan a nu demult, In Rusia exista 0 singura concePtie Imbogatirea care s-a schimbat, apoi, cu salvarea tiirii. Care este urmiitoarea? Poate cii oamenii bogati ~i energici nu vor pomi pe calea americana ~i vor aparea noi Tretiakovi, Mamontovi, Morozovi, Orlovi. Gratie acestora au devenit cunoscuti multi pictori francezi. Multi negustori ~i fabricanti ru~i au investit foarte multi bani In dezvoltarea culturii ~i artei. In Rusia prerevolutionara Incepuse sa se formeze conceptia despre grija pentru suflet ~i nu numai pentru painea cea de toate zilele. Cred ca va trece un timp ~i to ate vor reveni la locul lor. Afacerile care au nevoie de multii energie, istetime, intuitie, inteligentii, un nou mod de a gandi vox trece In mainile proprietarilor privati. Bussinesul materiei prime care aduce venituri uria~e cu cheltuieli minime va ajunge In mainile statului. EI trebuie sa creeze conditii pentru cei de~tepti ~i energici pentru 0 creatie continuii. Atunci, bogatii nu-~i vor pierde mintile de atiitia bani care Ie-au blocat evolutia. In principiu, un om bogat este un cal de tractiune care este primul ~i trage dupa el toatii tara. EI are 0
... 230

singura concePtie - sa faca bani. EI tinde, In subcon~tientul siiu, sii of ere continuu energie care Inseamnii dezvoltare ~i perceperea Divinului. Banii sunt doar un prilej, de aceea un om bogat care a atins 0 anumita stare, tinde reflexiv spre politicii. De~i ar putea sa-l coste libertatea ~i viata. In realitate, cu cat un om of era mai multa energie ~i se dezvolta, cu atat mai periculoasa este oprirea. De aceea negustorii ru~i adunand capitaluri uria~e voiau sa ajunga nu numai In politica. Cea mai mare galerie de arta din lume a fost creatii de Tretiakov. Se pricepea la arta ca cel mai bun specialist. Cumparand vreun tablou de la vreun pictor, acela devenea cunoscut. Tretiakov a lasat prin testament galeria statului, iar poporul s-o viziteze gratuit. Daca ar aparea astazi, In Rusia, 0 conceptie care ar prevedea dezvoltarea nu numai prin bani ~i politica, atunci acei care astazi, incon~tient suprima moralitatea, spiritualitatea, ~i iubirea Ie vor salva ~i Ie vor dezvolta. $i atunci arta ~i cultura, ramanand comerciale, vor fi orientate, In primul rand, spre salvarea sufletului ~i nu a trupului. Dar pentru aceasta este nevoie de 0 noua gandire. $tiinta trebuie sa se uneasca cu religia. De ce religia, In trecut, interzicea autopsia? Fiindca se considera ca omul este 0 fiinta Divina iar ~tiinta nu are ce cauta acolo altfel sar fi pierdut credinta In Dumnezeu, iar odata ce pamantul este creat de Dumnezeu nu poate fi considerat un balon care atama In gol ~i nu pot fi calculate orbitele planetelor. Daca planetele sunt dirijate de legea atractiei, legea inertiei,

231

nu ramane loc pentru Dumnezeu. Astazi, $tiinta $tie foarte multe despre trupul omului, dar a inceput sa cunoasca $i sufletul care a fost intotdeauna 0 prerogativa a religiei. Aici apare 0 alta situatie. Pe cat de U$or a cercetat $tiinta planurile materiale, obiceiurile fizice fara a colabora cu religia, pe atat de repede s-a ciocnit de 0 logic a de alt ordin la studierea pIanurilor fine. Savantii au ajuns la concIuzia reprezentantilor religiei: $tiinta tinde spre religie $i religia spre $tiinta. Voi explica printr-un exemplu. Dupa consultatie, un barbat mi-a pus in fata doua pungi de polietilena. - Ati putea sa testati continutul el.
~

- Exact, - am confirmat modificata genetic.

eu. In aceasta punga se afla soia asemenea produ-

ca poporuI care va consuma se va dispare de pe fata pamantului? - Totul e posibil. - A$ vrea genetic.

- Rezulta

sa $tiu cum sunt alte produse

modificate

- La fel de groaznice. - Care este cauza? - s-a interesat pacientul. - Probabil, 0 schimbare prea rapida, dar, mai curand, influenta emotiilor omului. - In ce mod? - ADN-ul este legat putem numi suflet. de planurile subtile pe care Ie

pungilor?

- m-a intrebat

Evident ca pot. De ce ar trebui s-o fac?

- Va expIic mai tarziu. - Bine, am zis eu. - Ce se afla in pungi? - Soia. Nu va spun nimic mai multo - Fie. Energetica celor ,aflate in prima punga este neutra. In cea de-a doua, nivelul concentrarii asupra dorinteIor este de 7-8 ori mai mare decat eel critic. - N-am inteIes, s-a incruntat
- Este

ADN-ul este dublarea materiala a unei structuri de camp mult mai putemice in care se imprima to ate etapele de existenta ale subiectului, in esenta este - sufletul. Este foarte periculos sa intervii in sufletul 'altui om. Poate sa faca acest lucru doar un sfant. Alti oameni pot sa provoace cel mai mare rau, ceea ce se intamplii cu vindecatorii de astazi a caror conceptie este intoarsa pe dos. Ace$tia gandesc la fel ca medicii. Dad nu obtin un efect rapid, de suprafata, nu primesc bani. De aceea, energetica lor se concentreaza asupra sanatatii fizice a pacientului provocand un mare rau sufletului. Este psihologia materialistului care actioneaza mortal asupra planurilor fine. Cand un vindecator dependent de bani, dorinte, viata, vindeca un singur om nu este cel mai

a mirare barbatul.
Barbatilor , care

0 incarcatura

informationaHi. ,

consuma soia din a doua punga Ie scade potenta imunitatea, dar Ie cre$te agresivitatea. FemeiIe pot deveni sterile, pot sa se imbolnaveasca cancer, iar in familie apar mereu certuri$i divorturi. - Hrana poate sa distruga soarta $i sanatatea
"'+0 '32

$i de

oamenilor?

233 J

mare diu, dar dind un savant cu asemenea probleme creeaza noi produse alimentare, murdaria sufletului lui va fi consumata de milioane de oameni. Astazi, orice savant fara notiunile religioase de moralitate ~i curatenie sufleteasca devine un potential uciga~ al omenirii. - Este Ingrozitor, - spune uluit barbatul. cunoa~te nimeni acest mecanism? - Oare nu

probleme sexuale. Vorba e ca energia sexuaIa, energia creatoare, energia vietii ~i a imunitatii sunt varietati ale energiei fine unitare. Rezulta ca un om care consuma carne ~i bea lapte riscii sa-~i piarda aptitudinile creatoare ~i, in cele din urma, destinul. Concluzia este simpla. Majoritatea produselor contemporane distrug omul energetic ~i informational. Sa luam, de exemplu, berea. Multe boIi se vindeca cu drojdia de bere. De ce? Fiindea acolo, la fel ca in boabele incoltite, are loc explozia energiei vietii. Eu, dind beau bere, imi dereglez intestinele. Odata, aflandu-ma in Cehia, am baut bere la halba ~i am ramas mirat ca nu mi s-a inHimplat nimic. Am diagnosticat de ce berea la sticlii, din Rusia, este pentru mine ca otrava. Este influenta conservantHoro Ei omoara energia sexuala declan~eaza programul contrariu. ~i viata. Berea, in sme,

Este cunoscut de mii de ani. De ce nu se poate sa amestecam laptele cu carnea. In cea de-a patra carte eu am gre~it locul earnii cu cel al laptelui. Timp de ~ase ore dupa ce am mancat carne nu este indicat sa consumam lactate. Am inteles, totu~i, esenta fara diagnosticare. In subcon~tientul nostru, carnea este legata de mecanismul mort,ii, iar laptele inseamna viata ~i iubire. Cand consumam carne, pe planul fin are loc oprimarea vietii, a sexualitatii ~i a iubirii umane. De aceea oamenii gelo~i, dependenti de viata, sexualitate consuma foarte multe produse din carne. Aceasta Ie permite sa se echilibreze. De ce unii sugari renunta la san? Daca mama este sexy,- suparacioasa, geloasa, laptele ei amplifiea dependenta copilului de viata, ~are~te agresivitatea, ~~se imbo~nave~te: Ce se intampla cu energetlca unUl om care dupa ce consuma carne, bea lapte. Mai intai se declan:;;eaza programele de suprimare ~i distrugere a energiei sexuale, iar dupa ce bea lapte, se intensifica concentrarea asupra vietii ~i a energiei sexuale, aceasta, insa, se distruge foarte repede. Acest mod de alimentare provoaca impotenta sau va avea

Impotenta inseamna distrugerea familiei, pierderea aptitudinilor creatoare, inseamna criza statului. Savantii au observat demult ca berea provoaca impotenta ~i bolile cardio-vasculare, dar industria de bere, multimiliardara, ascunde aceasta informatie. Bussines-ul omoarii sufletul, ~tiinta omoarii religia. Faptul cii animalele ~i piisiirile sunt hriinite cu hormoni pentru a cre~te mai repede ~i, concomitent, Ii se introduc antibiotice, fiindcii, in urma unei asemenea alimentat.ii Ie scade imunitatea, nu trece fiirii urme pentru locuitorii
235

234

Europei occidentale ~i pentru acei care consuma produsele importate de acolo. Credeti ca am facut inHimplator legatura intre alimentele de proasta calitate ~i homosexualitate? Imaginati-va ca un om consuma carne de pasare sau vita importata din occident. Este plina de hormohi care intensifica concentrarea asupra dorintelor ~i a energiei sexuale, iar antibioticele 0 distrug. Omul consuma acest produs ~i i~i distruge rezervele de energie sexuala, care nu va mai fi suficienta pentru na~terea urma~ilor. Daca urma~ii se vor na~te, totu~i, vor muri parintii. Moartea parintilor Ie poate salva viata, iar daca nu este suficienta nici aceasta, se schiII1ba orientarea sexuala. - Nu se leagii, - intervine interlocutorul meu. In showbus sines exista foarte multi homosexuali, fapt care contrazice concluziile dumneavoastra. - Dimpotriva, Ie confirma. Scena ~i podiumul necesita un cons urn uria~ de energie psihica, iar daca iubirea nu este suficiel1ta, este luata din alta parte. Candva, subcon~tientul omului gandea astfel: pentru crearea unei opere inspirate este nevoie de eliminarea unei cantitati mad de energie ~i este periculos. De dragul sufletului, voi pastra aptitudinile, adica iubirea trebuie sa fie mai importanta decat succesele creat'oare, decat gelozia, popularitatea etc. Conceptia contemporana a societiitii consolidata de moravuri permite orice compromis de dragul succesului. Are loc distrugerea planurilor fine, adica a sufletului. In acest caz incepe furtul din planurile strategice care asigura supravietuirea. 0 I I I I I 1

energie sup limen tara poate fi primita prin sex, unde eliminarea energiei este spontana, prin alcool, narcotice ~i distrugerea urma~ilor. Aceasta energie nu este creatoare ci distrugatoare. Am vazut la televizor un idol al tineretului nostru. Pe tricoul lui era scris: "Rock, sex, drog". Trebuia sa scrie homosexual. In ultima vreme, aceste notiuni se unesc tot mai mult intre ele. - De ce in iudaism este interzisa utilizarea sangelui de animale in mancare? Puteti sa explicati din punct de vedere al cercetarilor dumneavoastra? - Evident. Dar mai intai am sa va povestesc 0 mica intamplare. Intr-o buna zi, un cunoscut de-al meu radioelectronist mi-a spus: "Am sa va comunic 0 informatie extraordinara. Cercetarile dumneavoastrii sunt aplicate ~i in radioelectronica. Imaginati-va 0 schema din cateva blocuri unite intre ele care au aceea~i sursa de alimentare, un cerc informational comun ~i 0 energie comuna. Daca Ie yom uni consecutiv, apoi sa Ie racordam la sursa de alimentare apare un camp informational. Daca fiecare bloc ar fi racordat la baterii separate nu se vor observa nici un fel de perturbatii informationale. Ce se intampla? Cercul energetic este concomitent ~i informational. Noi primim impreuna cu energia ~i informatia. Aceasta schema este specifica ~i pentru oameni ~i s-ar intampla astfel: Cand uita de Dumnezeu oamenii incep sa se bruieze unui pe altii ~i apare

236
....

237

0 perturbare sistemul. "

informationala

care, intensifidindu-se

distruge

- Sangele din organism, - am continuat eu, - este ~i el


un cerc energetic ~i in acela~i timp informational. Senzatia unitatii, necesara organismului, este asigurata nu numai de sistemul nervos, dar ~i de sange. Sangele poarta in el conceptia fiintei vii, orientarile lui valorice. Acest lucru este mentionat ~i in Noul Testament unde se spune ca sufletul animalului se afla in sangele lui. Astfel, consumand carnea, omul trebuie sa primeasca maximum de energie ~i minimum de informatie. In iudaism este interzis sa se consume carnea animalelor de prada, a pasarilor ~i animalelor care se hranesc cu hoituri, fiindca devorarea cadavrelor ~i agresivitatea sunt permise animalelor dar pentru om pot avea consecinte grave. La un moment dat am observat ca am probleme cu gingiile cand mananc prea des slanina. Aceasta inseamna ca ma concentrez asupra dorintelor. Slanina de casa este a unui animal omnivor, care nu-~i infraneaza dorintele. Purcelu~ii pot sii-i miinance pe confratii lor morti. Impreunii cu resturile de mancare ale oamenilor porcii miinancii ~i murdiiria "informationalii. Ap;opo, de ce pe~tele de mare este mai scump decat cel din crescatoriile de pe~te? Un gurmand va spune ca este mai gustos, ~i are dreptate. Pe~tele de mare nu numai ca este mai gustos, este mai curat informational, adicii este mai sanatos. - ~titi care apa este cea mai bunii? - I-am intrebat pe conlocutorul meu, - cea care e curata informational. Dacii in
..,.

sticla in care turn am apa a fost aItceva, apa nu va mai fi curatii informational. De ce 0 parte din vin trebuie sa-l turniim in pamant ~i sa ardem 0 bucaticii de paine? Inseamnii distrugerea dorintelor ~i a vietii, inseamnii jertfa informationalii care imbuniitate~te componenta informationala a produsului. De ce mancarea curatii informational trebuie pregiitita de un evreu? Fiindca se presupune ca acesta va fi un om echiIibrat suflete~te. De ce, biirbatii sunt cei mai buni bucatari? Fiindca depind mai putin de dorinte ~i de viatii. Cineva mi-a povestit 0 intamplare interesantii. Amicul sau avea in jur de zece restaurante - "Vii imaginati, - imi spunea - cum deschide un restaurant - lumea da niivala. Ca~tigul este maxim. Mai intai i~i acopera cheItuielile, apoi datoriile, apoi, cand incepe sa lucreze pentru sine lumea dispare. Aceia~i buciitari, aceea~i calitate a bucatelor, iar clientii lipsesc." - Dupii 0 situatie catastrofala ecologica, - am continuat eu discutia, - noi vorbim despre piidurile care mor, despre raurile infectate, des pre animalele bolnave etc. Nu spunem, insa, cii Intinarea sufletelor noastre, incIusiv cu mancare este mUIt mai periculoasa. Dacii ~tiinta va continua sii aibii 0 atitudine imoralii fata de noile domenii, consecintele vor fi ingrozitoare. ~tiinta l?i medicina de astiizi vor sa ne opereze ~i sii ne insanatol?eascii sufletele ca sufletul existii dupii alte legi. ca ~i trupul dar nu Inteleg

238

239

ca e mai bine sa renuntiim la carne ~i la pe~te ~i sa devenim vegetarieni? cii este timpul sa renuntam la modelul de gandire care imparte lumea in bine ~i in rau. Nu exista situatii bune ~i rele, exista situatii legitime. Intr-un caz vegetarianismul poate fi benefic, in alt caz - malefic. Am sa va explic prin povestea unui bussines-man vegetarian pe care 11 preocupa
. filosofia

- Poate - Cred

~titi ce mi-a riispuns?: "Am vrut ca ~i la serviciu sa fie la fel de placut ca acasa." Va imaginati ce atmosfera avea acasa! ~tiu cii nu exista intamplari dar nu pot sa inteleg de ce un asemenea om a aparut Ia firma mea. Mai tarziu, s-a imboinavit ~i a renuntat la serviciu. A~ vrea sa va intreb daca aparitia Iui Ia firma mea are legatura cu mine sau ba?" Evident dumneavoastra

orientala. Este 0 persoana delicata ~i spiritualizata. "Unul dintre angajatii mei, - povestea aceasta, - era nefericit in dragoste ~i a incercat sa se sinucida. Probabil ca era foarte gelos ~i suparacios. Dar, a supravietuit. Dupa aceasta intamplare s-a facut adept allui Krishna. Nu consuma carne, a renuntat la toate in interior ~i era fericit. Apoi, s-a indragostit din nou. La inceput era bine, insa, la un moment dat, au inceput certurile. A suportat foarte greu cele intamplate, iar peste un timp, nu se ~tie de ce, a murit. Se presupune ca s-a sinucis. In locul lui am angajat un alt om care consuma carne in cantitati uria~e. Tot timpul mesteca ceva. Era preacupat daar de interesele sale. Deodata, a inceput sa ceara marirea salariului. I-am explicat ca trebuie sa mai munceasca, sa se manifeste prin ceva, apai yom putea vorbi despre salariu. Ce credeti ca mi-a raspuns?: "Mai int.i mariti-mi salariul ~i atunci voi lucra." Intr-o zi, m-am apropiat de biroul lui ~i am vazut 0 funie legata de veioza. La un capat era agatat un cartona~ pe care era desenat un ursulet cu ~treangul de gat, in ochi avea infipte ace, iar sub el ardea un rug. L-am intrebat de ce a facut-a. ~

ca are, - i-am raspuns in viitor.

eu. Este

portretul

- Dar n-am nimic in comun

cu acest om, - s-a mirat

businessman-ul. - Fie. Haideti sa Ie Iuam pe rand, - i-am propus eu. Dumneavoastra nu va plac florile taiate?

- Da.
- Nu puteti sa suportati vederea sangelui?

- Da.
- In copilarie va era frica de singuratate ~i intuneric? - Da.
- Sa ~titi ca aveti 0 concentrare marita asupra vietii. Pentru dumneavoastra, este 0 durere prea mare distrugerea dorintelor ~i a vietii. Atidevenit vegetarian fiindca nu puteti sa acceptati moartea unei fiinte. - E ceva rau in asta? . - Este bine atata timp cat viata tantii decat iubirea. Atunci cand absoluta, se intensifica brusc teama sivitatea fata de acei care ar putea nu devine mai impl!:'valoarea vietii devine de a 0 pierde ~i agresa-i pricinuiasca vreun

240

241

diu. reactia ,

Cand

toate

as tea

ajung

la 0 anumitii vietii , se transformii

limitii,

apare

inversii:

idolatrizarea

in urii fatii ,

dieta riguroasa poate sa-i provoace epuizare ~i sa se imbolnaveasca. Surplusul de mancare ne face dependen!i de via!ii ~i dorin!e, iar energia de suprafa!a apare nu din mancare ci de pe planurile fine. A!;'adar, cu cat ne dezvoltam mai mult, cu atat yom manca nu numai carne ci !;'ialte produse. Apropo, in ultima vreme, oamenii au observat in ei ni~te schimbari neobi!;'nuite. Au inceput sa manance mai pu!in !;'i sa nu mai consume bauturi alcoolice. Am incercat sa ma urmaresc pe mine ~i am constatat ca nu vroiam sa miinanc la pranz, renuntam la cina pe care altadata 0 savuram. Inseamnii cii stomacul meu ~tia ce se va inHimpla. Daca toata lumea a inceput sa manance mai putin exista 0 singura coneluzie. Nu ne ajunge energie fina necesara pentru adaptarea la noile condi!ii. Pentru a supravie!ui, trebuie sa ne schimbam nu numal emo!iile ~i modul de gandire ci !;'imodul de viata. In timpul cutremurului in Asia de Sud-Est, din anul 2004, n-a pierit nici un animal. P 'te cii in plan informa!ional sufletele ar;1imalelor erau mu curate decat ale oamenilor? Ne-am obi~nuit sa credem ca dezvoltarea este doar bine. Abia de curand am observat di dezvoltarea are loc in detrimentul sufletului, cii este 0 sinucidere treptata. Acuma este elar de ce a fost pedepsit Prometeu care a daruit oamenilor focul. Focul inseamna caldura, confort, bunastare. De ce vulturul ii devora tocmai ficatul? Acesta este organul care simte eel mai bine viitorul. Sensul legendei

de ea. Apare 0 necesitate de a distruge greu de suportat. Moartea unei alte fiinte sau suferintele ei produc pliicere. De aceea vi s-a trimis un asemenea om. S-a imbolnavit !;'i a demisionat fiindcii aspiratia dumneavoastrii ciitre Dumnezeu a eliminat, intr-o oarecare miisurii idolatrizarea vietii. Dacii l-ati fi condamnat pe acel om ~i ati fi fost agresiv fatii de el, ati fi devenit dependent tot mai mult de viatii, iar el s-ar fi simtit tot mai confortabil. Cand un asemenea om incepe sa se roage, se imbolniive!;'te foarte gray. Boala devine salvarea lui. Viata ~i iubirea stau prea aproape una de alta ~i, omorand viata, omoram !;'iiubirea. Cine poate deveni vegetarian fara consecin!e periculoase pentru saniitate? Omul al carui suflet tinde catre Dumnezeu ~i iubire. Vegetarianismul poate sa intensifice brusc energetic a planurilor fine dar !;'i gelozia, agresivitatea celor care depind de via!ii. Multi dintre vegetarieni sunt agresivi in plan spiritual. De aceea un vegetarian care a trait toatii via!a intr-o !arii sudica cu temperaturi foarte ridicate, unde soarele oferii energia necesarii, poate sii se nascii intr-o altii viatii intr-o tarii nordicii unde este putin soare iar pentru intre!inerea vietii trebuie sa manance carne. Dadi, de exemplu, un ciilugiir se concentreazii asupra Divinului, se roagii eliminand frica, regretele ~i supararile, se va simti minunat, iar in caz cii este nemultumit de sine ~i se supiira pe altii, 0
.....

242

243

este urmatorul. Omul care a uitat de suflet de dragul confortului trupesc ~i al bunastarii, nu are viitor. Viitorullui sufera ~i se dezintegreaza. Grija de suflet inseamna grija de viitoarea supravietuire. Con~tiinta ~i moralitatea sunt notiuni strategice. Ne-a ram as fo~te putin ca sa intelegem acest lucru.

INCHEIERE

Revelionul

I-am sarbatorit

intr-un

restaurant.

S-a spus

~i un toast pentru anul coco~ului ~i pentru calitatile lui: curaj, perseverenta, energie, ~i ca aces tea sa se intruchipeze in noi. Nu m-am putut abtine ~i am rostit ~i al doilea toast: "~titi ce ma impresioneaza la coco~? Alearga sarmanele gaini flamande, iar impreuna cu ele ~eful lor. Se vede ca sunt flamande. Le arunci 0 bucatica de paine ~i oriciit de mult ar vrea coco~ul sa manance, Ie of era gainilor in primul rand. Aceasta cumpatare in dorintele sale ii permite nu numai sa dirijeze gainile dar ~i sa asigure siinatatea urma~ilor. Apropo, ~titi cand se taie coco~ulla tara?, - toti ma priveau intrebiitori. - Primul semn ca trebuie taiat coco~ul, este cand a inceput sa manance din fata giiinilor. De aceea ridic acest pahar pentru ca destinul sa fie cu noi binevoitor, iar noi sa fim mai demni."
~ 244 245

Au urmat ~i alte toasturi. Cineva a spus unul neobi~nuit: "Cind ne comportam corect, dnd ne jertfim, cand suntem grijulii ~i ne rugam, speram ca Oumnezeu sa ne auda, mai devreme sau mai tarziu, ~i daca nu peste 10-20 de ani atunci macar in lumea de dincolo. Sa bem pentru ca, savar$ind fapte bune, s-o facem dezinteresat" Nu m-am abtinut ~i am strigat: "E adevarat ca trebuie sa fim dezinteresati, fiindca suntemJasplatiti instantaneu. Atunci dnd iubim, ne jertfim, ne abtinem pe planul fin noi deja suntem raspliititi, doar cii nu ~tim asta. In acel moment noi atingem Oivinul ~i simtim unitatea cu El. Poate sa existe oare 0 rasp lata mai mare?" Toti se bucura, danseaza, iar eu ma gandesc cum va fi acest an pentru planeta Pamant? Cum va fi pentru Rusia care are multe probleme? Acum 15 ani, Rusia se afla in comuna primitiva. Intre anii 1995-2000 - epoca scIavagismului dezvoltat. Incepand cu anul 2000 Rusia a trecut la feudalism, iar in anul 2004 a inaintat spre Capitalism. In ritmul asta cred ca peste vreo cinci ani Rusia va ajunge in viitorul luminos. Oar oricare ar fi acest viitor, principal a noastra grija trebuie sa fie pas~rarea iubirii, a bunatatii $i a optimismului.

CUPRINS

Cuvant

fnainte
""''''

. "" """""

...
"''''''''

"'"
"'"

"'"''''

7 10 75 101

Partea 1

""""

Partea a doua 0 iubire stranie

Partea a treia
Partea a patra
fncheiere ... "'" """"'" ""

"'"'''' ""'" """

142
196

"" """"'"

...

...

245

246

247

GHID DE UTILIZARE SUPLIMENTELOR VIDEO

A
SISTEMUL DE CARTE PRIN PO~T PLATA RAMBURS

A-

Numero~i paeienti, luerand eu easetele, observa partieularitatea influentei aeestora In eomparatie eu informatiile prezentate In eiiqi. La multi se na~te Intrebarea: care dintre easete este mai bine sa Ie vizionezi? Din punetul meu de vedere, aeeasta Intrebare este asemanatoare eu urmatoarea: "In ee clasa sa ma Inseriu? Poate In clasa a zeeea?" Luerurile sunt destul de u~oare ~i la indemana mintii noastre, insa sunt greu pereepute de eon~tiinta ~i emotiiIe noastre. Timp de douazeei de ani eu m-am oeupat de eercetarea serioasa a modului In care sa prezint informatia pe videoeasete. U~urinta exterioara a prezentarii ii induce in. eroare pe multi cititori, de aeeea cei care dorese In mod serios sa lucreze asupra propriei persoane, eu ered ca trebuie sa aiba 0 atitudine serioasa fata de prezentarea tuturor videoeasetelor. Cu stimii, Autorul

Puteti comanda oricare din cartile aparute la Editura Dharana ~i Ie veti primi prin po~ta In cel mai scurt timp. Plata 0 veti face ramburs, fa primirea coletului. Taxele po~tale vor fi platite de catre editura. Transmiteti comanda prin po~ta, telefon sau e-mail. Editura Dharana, Strada Sfanta Ecaterina nr.15, sect. 4, Bucure~ti, cod. 040155 Tel. 021.337.24.24 e-mail: busuioc@pcnet.ro

Cumparand in acest mod, beneficiati 0 reducere de minim 10% din pretul de librarie.

de

('

248

tt:
Editura Dharana
publiciseria

cartea a cincea

RASPUNSURI LA INTREB.ARI
cartea a $asea TREPTE C.ATRE DIVINITATE cartell. a $aDtea

DIAGNOSTICAREA de

KARMEI Lazarev

TRANSCENDEREA cartea a oDta DIALOGURI cartea a noua

FERICIRII

Sergbei

Nikolaevici
Au aparut:

cartea

intdi
SISTEMUL AUTOREGL.ARII CAMPURILOR

'"

INDRUMAR

DE SUPRA VIETUIRE

cartea

a doua
KARMA PURA

$i primele doua suplimente video la "Diagnostie,area Karmei"(Materialul video este in limba rusa # subtitrat in romiina):

cartea a trem
IUBIREA

Cartea cu sUDliment video nr.l PROGRES iN PLANUL LOGICII DIVINE Cartea cu sUDliment video nr.2 SCHIMBAREA CELORLAL TI INCEPE CU ,
SCHIMBAREA NOASTRA
...,

cartea

a Datra PRIVIRE iN VIITOR

S-ar putea să vă placă și