Sunteți pe pagina 1din 23

BILANT CONTABIL

RON

Nr. rd.
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
1. Ch. de constituire (ct.201-2801)
2. Ch. de dezvoltare (ct.203-2803-2903)
3. Concesiuni ,brevete i alte imobilizri necorporale.
4. Fondul comercial (ct.2071-2807-2907-2075)
5. Avansuri si imobilizri necorporale n curs
TOTAL (rd. 01 la 05)
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini (ct.213-2813-2913)
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier (ct.214-2814-2914)
4. Avansuri i imobilizri corporale n curs

1
2
3
4
5
6

Anul 1

Anul 2

Anul 3

1,613
177,500

231,653

189,736

177,500

231,653

191,349

7
8
9
10

10,886,100
5,563,500
32,700
3,791,000

11,562,212
29,760,143
66,117
1,673,498

19,068,775
40,155,078
120,937
7,337,634

TOTAL: (rd. 07 la 10)


III. IMOBILIZRI FINANCIARE

11

20,273,300

43,061,970

66,682,424

1. Aciuni deinute la entitile afiliate


2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
3. Interese de participare
4. mprumuturi acordate entitilor cu interese de participare
5. Investiii deinute ca imobilizri
6. Alte mprumuturi
TOTAL: (rd. 12 la 17)
ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06+11+18)
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale consumabile
2. Producia n curs de execuie
3. Produse finite i mrfuri
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
TOTAL: (rd. 20 la 23)
II. CREANE
1. Creane comerciale
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate
3. Sume de ncasat de la entiti cu interese de participare
4. Alte creane
5. Capital subscris i nevrsat
TOTAL: (rd. 25 la 29)
III. INVESTIII FINANCIARE PE TERMEN SCURT
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
2. Alte investiii pe termen scurt
TOTAL: (rd. 31 +32)
IV. CASA I CONTURI LA BNCI
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL (rd. 24+30+33+34)
C. CHELTUIELI N AVANS (ct.471)
D. DATORII PE TR SCURT
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitilor afiliate
7. Sume datorate entitilor cu interese de participare
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale
TOTAL: (rd. 37 la 44)
E. ACTIVE CIRCULANTE NETE (rd. 35+36-45-62)
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19+46)
G. DATORII MAI MARI DE UN AN
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni

12
13
14
15
16
17
18
19

28,120
5,800
33,920
20,484,720

28,120
1,400
29,520
43,323,143

26,452
1,400
27,852
66,901,625

20
21
22
23
24

1,974,300
13,848
2,405,100
56,100
4,449,348

4,145,925
1,154
2,808,174
340,297
7,295,550

4,145,502

25
26
27
28
29
30

2,312,800

3,419,768

4,977,185

14,900

200,048

681,406

2,327,700

3,619,816

5,658,591

0
557,100
7,334,148
73,500

316,006
316,006
135,008
11,366,380
2,003,004

257,044
257,044
716,143
16,265,488
1,201,348

609,000
81,700
2,041,200

6,903,353
146,819
4,029,492

6,450,975
166,758
3,877,915

948,000
3,679,900
3,727,748
24,212,468

1,210,069
12,289,733
1,079,651
44,402,794

1,907,860
12,403,508
5,063,328
71,964,953

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

5,461,247
26,961
9,633,710

2. Sume datorate instituiilor de credit


49
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
50
4. Datorii comerciale
51
5. Efecte de comer de pltit
52
6. Sume datorate entitilor afiliate
53
7. Sume datorate entitilor cu interese de participare
54
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale
55
TOTAL: (rd. 48 la 55)
56
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i alte obligaii similare
57
2. Provizioane pentru impozite
58
3. Alte provizioane
59
TOTAL PROVIZIOANE: (rd. 57 la 59)
60
I. VENITURI N AVANS
Subvenii pentru investiii
61
Venituri nregistrate n avans
62
TOTAL (rd. 61+62)
63
J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
- capital subscris vrsat
64
- capital subscris nevrsat
65
- patrimoniul regiei
66
TOTAL (rd. 64 la 66)
67
II. PRIME DE CAPITAL
68
III. REZERVE DIN REEVALUARE
69
IV. REZERVE
1. Rezerve legale
70
2. Rezerve statutare sau contractuale
71
3. Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare
72
4. Alte rezerve
73
TOTAL (rd. 70 la 73)
74
Aciuni proprii
75
Ctiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii
76
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii
77
V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT ()
sold C
78
sold D
79
VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCIIULUI FINANCIAR
sold C
80
sold D
81
Repartizarea profitului
82
CAPITALURI PROPRII TOTAL (rd. 67+68+69+74-75+7677+78-79+80-81-82)
83
Patrimoniul public
84
CAPITALURI - TOTAL (rd. 83+84)
85

14,023,686

8,361,063

303,400
303,400

853,515
14,877,201

1,889,782
10,250,845

100
100

508,672
508,672

58,278

80,996

58,278

80,996

2,584,928

2,584,928

3,856,810

2,584,928
1,929
13,251,025

2,584,928
1,929
13,251,025

3,856,810
23,541,781
13,251,025

516,986

516,986

771,362

2,998,200
3,515,186

12,304,709
12,821,695

12,304,709
13,076,071

4,555,900

299,066

7,907,425

4,497,600

5,549,748

7,691,707

4,497,600

5,549,748

7,691,707

23,908,968

28,958,643

61,633,112

23,908,968

28,958,643

61,633,112

27892368
27892368
0

56692527
56692527
0

84368461
84368461
0

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERI

1. CA net (rd. 02 la 04)


Producia vndut (ct.701+702+703+704+705+706+708)
Venituri din vnzarea mrfurilor (ct.707)
Venituri din subvenii de exploatare aferente CA nete
2. Variaia stocurilor
sold C
sold D
3. Producia imobilizat (ct.721+722)
4. Alte venituri din exploatare (ct.758+7417)
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd. 01+05-06+07+08)
5.a) Cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile
Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)
b) Alte cheltuieli din afar (cu energie i ap)
Cheltuieli privind mrfurile (ct.607)
6. Cheltuieli cu personalul (rd. 15+16)
a) Salarii (ct.641-7414)
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
7.a) Ajustarea valorii imob. corp. i necorp (rd. 18-19)
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)
a.2) Venituri (ct.7813+7815)
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante (rd. 21-22)
b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)
b.2) Venituri (ct.754+7814)
8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
8.2. Ch. cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i active cedate
Ajustri priv. proviz. pentru riscuri i cheltuieli (rd.28-29)
Cheltuieli (ct.6812)
Venituri (ct.7812)
CHELT. DE EXPLOATARE (rd. 10 la 14+17+20+23+27)
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:
- Profit (rd. 09-30)
- Pierdere (rd. 30-09)
9. Venituri din interese de participare
- din care, n cadrul grupului
10. Ven. din alte invest. financ. ce fac parte din activ. Imob.
- din care, n cadrul grupului
11. Venituri din dobnzi (ct.766)
- din care, n cadrul grupului
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE TOTAL (rd. 33+35+37+39)
12. Ajust valorii imob fin de ca active circulante (rd. 42-43)
Cheltuieli (ct.686)
Venituri (ct.786)
13. Cheltuieli privind dobnzile (ct.666-7418)
- din care, n cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668+688)
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL (rd. 41+44+46)
REZULTATUL FINANCIAR
- Profit (rd. 40-47)
- Pierdere (rd. 47-40)
14. REZULTATUL CURENT
- Profit (rd. 31+48)
- Pierdere (rd. 32+49)
15. Venituri extraordinare (ct.771)
16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)
17. REZULTATUL EXTRAORDINAR

Nr. rd.
1
2
3
4

Anul 1
44,993,500
44,325,600
667,900

Anul 2
59,462,926
58,552,680
910,246

Anul 3
82,896,267
81,464,000
1,432,267

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

2,538,700
314,200
96,500
53,600
47,368,100
19,794,700
2,190,000
2,464,900
622,500
8,422,300
6,235,500
2,186,800
1,467,400
1,468,900
1,500
137,300
232,200
94,900
6,101,800
5,673,200
180,000
248,600
0

6,506,243
5,034,041
1,345,775
103,534
62,384,437
25,580,303
3,577,357
2,850,285
794,693
9,991,795
7,550,582
2,441,213
3,107,387
3,108,677
1,290
3,438
173,158
169,720
8,370,898
7,826,309
256,347
288,242
508,571
508,673
102
54,784,727

8,457,615
5,113,717
2,236,565
508,540
88,985,270
31,828,308
3,986,061
4,866,945
1,444,746
15,484,979
11,822,994
3,661,985
8,156,429
8,156,634
205
48,575
117,976
69,401
14,820,761
14,112,166
292,671
415,924
-508,672

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

6,167,200

7,599,710
********

8,857,138
*********

4,100

2,725

2,672

14,400

14,360

32,596

77,100
95,600
0

802,715
819,800
0

1,483,477
1,518,745
0

139,600

868,190

1,268,891

122,900
262,500

120,936
989,126

475,043
1,743,934

48
49

-166,900
***********

-169,326
***********

-225,189
***********

50
51
52
53

6,000,300
***********

7,430,384
***********

8,631,949
************

41,200,900

508,672
80,128,132

- Profit (rd. 52-53)


- Pierdere (rd. 53-52)
VENITURI TOTALE (rd. 09+40+52)
CHELTUIELI TOTALE (rd. 30+47+53)
REZULTAT BRUT:
- Profit (rd. 56-57)
- Pierdere (rd.57-56)
18. IMPOZITUL PE PROFIT (ct.691-791)
19. Alte chelt. cu impozitele (ct.698)
20. REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR
- Profit
- Pierdere
21. REZULTATUL PE ACIUNE
- de baz
- diluat

54
55
56
57

0
***********
47,463,700
41,463,400

0
***********
63,204,237
55,773,853

0
************
90,504,015
81,872,066

58
59
60
61

6,000,300
***********
1,502,700

7,430,384
***********
1,880,636

8,631,949
************
940,242

62
63

4,497,600
***********

5,549,748
***********

7,691,707
************

64
65

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 2


Elemente de active
Alte imobilizri necorporale
Av. i imob. Necorp. n curs
Terenuri i construcii
Instalaii tehnice i maini
Mobilier, ap., birotic
Av. i imob. Corp. n curs
Total imob. Corporale
Titluri deinute ca imobilizri
Alte creane imobilizate
Total imob. Financiare
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE

Sold
01.01.02

Valoare brut
Creteri
Anul 2

Reduceri
Anul 2

347,155
133,297
1,000
0
133,276
133,276
12,055,193
857,722
39
11,693,574 27,074,275
20,850
63,419
48,498
4,999
3,790,947 25,531,787 27,649,289
27,603,133 53,512,282 27,675,177
33,920
4,400
33,920
0
4,400
27,984,208 53,778,855 27,813,853

Sold
31.12.02
479,452
0
12,912,876
38,746,999
106,918
1,673,445
53,440,238
29,520
0
29,520
53,949,210

Amortizri i provizioane
Sold
Amortizare
01.01.02 nregistrat Reduceri
169,633

79,144

1,000

1,169,044
6,101,956
29,590

181,610
2,875,818
14,438

39
19,036
4,356

7,300,590
0
0
0
7,470,223

3,071,866
0
0
0
3,151,010

23,431
0
0
0
24,431

Sold
31.12.02
247,777
0
1,350,615
8,958,738
39,672
0
10,349,025
0
0
0
10,596,802

SITUAIA ACTIVELOR IMOBILIZATE - ANUL 3


Valoare brut
Sold
Creteri
Reduceri
01.01.03
Anul 3
Anul 3
Elemente de active
Alte imobilizri necorporale
479,431
51,176
0
Av. i imob. Necorp. n curs
0
0
0
Terenuri i construcii
12,912,827 8,141,273
648
Instalaii tehnice i maini
38,745,914 17,867,623
64,176
Mobilier, ap., birotic
106,739
92,490
0
Av. i imob. Corp. n curs
1,673,498 30,874,808 25,210,672
Total imob. Corporale
53,438,978 56,976,194 25,275,496
Titluri deinute ca imobilizri
29,520
732
2,400
Alte creane imobilizate
0
0
Total imob. Financiare
29,520
732
2,400
TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 53,947,929 57,028,102 25,277,896

Amortizri i provizioane
Sold
Sold
Amortizare
Sold
31.12.03
01.01.03 nregistrat Reduceri
31.12.03
530,607
247,778
91,480
0
339,258
0
0
0
0
0
21,053,452 1,350,615
634,710
648
1,984,677
56,549,361 8,958,737 7,472,450
63,938 16,367,249
199,229
39,673
37,670
0
77,343
7,337,634
0
0
0
0
85,139,676 10,349,025 8,144,830
64,586 18,429,269
27,852
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,852
0
0
0
0
85,698,135 10,596,803 8,236,310
64,586 18,768,527

132.16

139.41

BILAN FINANCIAR
ELEMENTE DE ACTIV
Anul 1
ACTIVE IMOBILIZATE
20484720
Imobilizri necorporale
177500
1. Concesiuni, brevete i alte imobilizri necorporale.
177500
2. Fondul comercial
0
3. Avansuri si imobilizri necorporale n curs
0
Imobilizri corporale
20273300
1. Terenuri i construcii
10886100
2. Instalaii tehnice i maini
5563500
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier
32700
4. Imobilizri corporale n curs
3791000
Imobilizri financiare
33920
1. Aciuni deinute la entitile afiliate
0
2. mprumuturi acordate entitilor afiliate
0
3. Interese de participare
0
4. mprumuturi acordate entitilor cu interese de participare
0
5. Investiii deinute ca imobilizri
28120
6. Alte mprumuturi
5800
7. Creane mai mari de un an
ACTIVE CIRCULANTE
7334148
Stocuri
4449348
1. Materii prime i materiale consumabile
1974300
2. Producia n curs de execuie
13848
3. Produse finite i mrfuri
2405100
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
56100
Creane
2327700
1. Creane comerciale
2312800
2. Sume de ncasat de la entitile afiliate
0
3. Sume de ncasat de la entiti cu interese de participare
0
4. Alte creane
14900
5. Capital subscris i nevrsat
0
6. Imobilizri financiare mai mici de un an
Disponibiliti
557100
1. Investiii financiare pe termen scurt
0
2. Casa i conturi la bnci
557100
ACTIVE TOTALE
27818868

Anul 2
43323143
231653
231653
0
0
43061970
11562212
29760143
66117
1673498
29520
0
0
0
0
28120
1400

Anul 3
66900012
189736
189736
0
0
66682424
19068775
40155078
120937
7337634
27852
0
0
0
0
26452
1400

11366380
7295550
4145925
1154
2808174
340297
3619816
3419768
0
0
200048
0

16265488
9633710
4145502
0
5461247
26961
5658591
4977185
0
0
681406
0

451014
316006
135008
54689523

973187
257044
716143
83165500

Fond de rulment
Necesar de fond de rulment
Trezoreria net

3654148
3706048
-51900

-1432025
5020314
-6452339

3861980
9339768
-5477788

Anul 1

Anul 2

ELEMENTE DE PASIV

Anul 3

CAPITAL PERMANENT
Capital propriu
1. Capital social
2. Prime de capital
3. Rezerve din reevaluare
4. Rezerve
5. Rezultatul reportat
6. Rezultatul exerciiului
7. Repartizarea profitului (se scade)
8. Aciuni proprii
9. Castiguri legate de instrum de capital propriu
10. Pierderi legate de instrum de capital propriu
11. Provizioane nejustificate
12. Venituri n avans
13. Active fictive (se scad)
Datorii pe termen mediu i lung
1. mprumuturi din emisiunea de obligaiuni
2. Sume datorate instituiilor de credit
3. Avansuri ncasate n contul comenzilor
4. Datorii comerciale
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitilor afiliate
7. Sume datorate entitilor cu interese de participare
8. Alte datorii, inclusiv fiscale i sociale
9. Provizioane mai mari de un an
DATORII PE TERMEN SCURT
Datorii de exploatare pe tr scurt
1. Avansuri ncasate n contul comenzilor
2. Datorii comerciale
3. Efecte de comer de pltit
4. Sume datorate societilor n cadrul grupului
5. Sume datorate priv interesele de participare
6. Alte datorii
7. Provizioane mai mici de un an
Datorii financiare curente
1. mprumuturi din emisiune de obligaiuni
2. Sume datorate instituiilor de credit
CAPITAL TOTAL
AT-KT

24138868
23835468
2584928
1929
13251025
3515186
4555900
4497600
-4497600
0
0
0

41891118
27013917
2584928
1929
13251025
12821695
299066
5549748
-5549748
0
0
0

70761992
60511147
3856810
23541781
13251025
13076071
7907425
7691707
-7691707
0
0
0

0
-73500
303400
0
0
0
0
0
0
0
303400

58278
-2003004
14877201
0
14023686
0
0
0
0
0
853515

80996
-1202961
10250845
0
8361063
0
0
0
0
0
1889782

3680000
3071000
81700
2041200
0
0
0
948000
100
609000
0
609000
27818868
0

12798405
5895052
146819
4029492
0
0
0
1210069
508672
6903353
0
6903353
54689523
0

12403508
5952533
166758
3877915
0
0
0
1907860
0
6450975
0
6450975
83165500
0

DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE


Cifra de afaceri
Rezultatul din exploatare
Rezultatul total

Anul 1
44993500
6167200
6000300

Anul 2
59462926
7599710
7430384

Anul 3
82896267
8857138
8631949

DINAMICA
Modificarea absolut
D2/1
D3/2
22838423 23576869
54153
-41917
54153
-41917
0
0
0
0
22788670 23620454
676112
7506563
24196643 10394935
33417
54820
-2117502
5664136
-4400
-1668
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1668
-4400
0
0
0
4032232
4899108
2846202
2338160
2171625
-423
-12694
-1154
403074
2653073
284197
-313336
1292116
2038775
1106968
1557417
0
0
0
0
185148
481358
0
0
0
0
-106086
522173
316006
-58962
-422092
581135
26870655 28475977

Indice
I2/1
211.49
130.51
130.51
0.00
0.00
212.41
106.21
534.92
202.19
44.14
87.03
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
24.14
0.00
154.98
163.97
209.99
8.33
116.76
606.59
155.51
147.86
0.00
0.00
1342.60
0.00
0.00
80.96
0.00
24.23
196.59

I3/2
154.42
81.91
81.91
0.00
0.00
154.85
164.92
134.93
182.91
438.46
94.35
0.00
0.00
0.00
0.00
94.07
100.00
0.00
143.10
132.05
99.99
0.00
194.48
7.92
156.32
145.54
0.00
0.00
340.62
0.00
0.00
215.78
81.34
530.44
152.07

Modificarea absolut
D2/1
D3/2

Indice
I2/1

I3/2

17752250
3178449
0
0
0
9306509
-4256834
1052148
-1052148
0
0
0
0
58278
-1929504
14573801
0
14023686
0
0
0
0
0
550115
0
9118405
2824052
65119
1988292
0
0
0
262069
508572
6294353
0
6294353
26870655

28870874
33497230
1271882
23539852
0
254376
7608359
2141959
-2141959
0
0
0
0
22718
800043
-4626356
0
-5662623
0
0
0
0
0
1036267
0
-394897
57481
19939
-151577
0
0
0
697791
-508672
-452378
0
-452378
28475977

D2/1
14469426
1432510
1430084

D3/2
23433341
1257428
1201565

173.54
168.92
113.33
224.00
100.00
149.20
100.00 1220413.74
100.00
100.00
364.75
101.98
6.56
2644.04
123.39
138.60
123.39
138.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138.98
2725.18
60.06
4903.49
68.90
0.00
0.00
0.00
59.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
281.32
221.41
0.00
0.00
347.78
96.91
191.96
100.98
179.71
113.58
197.41
96.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127.64
157.67
508672.00
0.00
1133.56
93.45
0.00
0.00
1133.56
93.45
196.59
152.07

I2/1
132.16
123.23
123.83

I3/2
139.41
116.55
116.17

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE ACTIV


1. Rata activelor imobilizate
1.1. Rata imobilizrilor necorporale
1.1.1. Rata concesiunilor, brevetelor i licenelor
1.1.2. Rata fondului comercial
1.1.3. Rata imobilizrilor necorporale n curs
1.2. Rata imobilizrilor corporale
1.2.1. Rata terenurilor i construciilor
1.2.2. Rata instalaiilor tehnice i mainilor
1.2.3. Rata altor imobilizri corporale
1.2.4. Rata imobilizrilor corporale n curs
1.3. Rata imobilizrilor financiare
2. Rata activelor circulante
2.1. Rata stocurilor
2.1.1. Rata materiilor prime
2.1.2. Rata produciei neterminate
2.1.3. Rata produselor finite i mrfurilor
2.1.3. Rata avansurilor pt cumparari de stocuri
2.2. Rata creanelor
2.2.1. Rata creanelor comerciale
2.2.2. Rata altor creane
2.3. Gradul net de asigurare cu disponibliti
- fata de activele circulante
- fata de activele totale
2.4. Gradul brut de asigurare cu disponibiliti
- fata de activele circulante
- fata de activele totale

Anul 1
73.64
0.87
100.00
0.00
0.00
98.97
53.70
27.44
0.16
18.70
0.17
26.36
60.67
44.37
0.31
54.06
1.26
31.74
99.36
0.64
*
7.60
2.00
*
7.60
2.00

Anul 2
79.22
0.53
100.00
0.00
0.00
99.40
26.85
69.11
0.15
3.89
0.07
20.78
64.19
56.83
0.02
38.49
4.66
31.85
94.47
5.53
*
1.19
0.25
*
3.97
0.82

Anul 3
80.44
0.28
100.00
0.00
0.00
99.67
28.60
60.22
0.18
11.00
0.04
19.56
59.23
43.03
0.00
56.69
0.28
34.79
87.96
12.04
*
4.40
0.86
*
5.98
1.17

RATELE DE STRUCTUR ALE ELEMENTELOR DE PASIV


STRUCTURA DUP CRITERIUL EXIGIBILITII
1. Rata stabilitii financiare (Kper/Kt)
2. Rata datoriilor pe termen scurt (Dts/Kt)
2.1. Rata datoriilor financiare (Dfc/Dts)
2.2. Rata datoriilor comerciale (Dcom/Dts)
2.3. Rata altor datorii nefinanciare (Ad/Dts)
3. Rata structurii finanrii (Dts/Kper)
STRUCTURA PE FORME DE PROPRIETATE
1. Rata autonomiei financiare globale (Kpr/Kt)
2. Rata autonomiei financiare la termen (Kpr/Kper)
3. Rata de ndatorare global (Dt/Kt)
4. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kper)
5. Rata de ndatorare la termen (Dtml/Kpr)
6. Levierul financiar
7. Rata creditelor bancare (CB/Dt)
8. Rata creditelor bancare (CB/Kt)
9. Rata datoriilor de exploatare (De/Dt)
10. Rata datoriilor de exploatare (De/Kt)
ANALIZA CAPITALULUI ANGAJAT
BAZA DE CALCUL
Capital propriu
mprumuturi pe termen mediu i lung
Capital angajat permanent
Datorii financiare curente
Capital mprumutat
Capital angajat
RATELE CAPITALULUI ANGAJAT
1. Rata capitalului angajat
2. Rata datoriilor de exploatare
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE PASIV
1. Stabilitatea capitalului angajat (Kap/Ka)
2. Exigibilitatea capitalului angajat (Dfc/Ka)
3. Autonomia capitalului angajat (Kpr/Ka)
4. ndatorarea global a capitalului angajat (Km/Ka)
5. ndatorarea la termen a capitalului angajat (tml/Ka)
ANALIZA PE BAZA ELEMENTELOR DE ACTIV
1. Ponderea activelor imobilizate (AI/Ka)
2. Ponderea necesarului de fond de rulment (NFR/Ka)
3. Ponderea disponibilitilor i plasamentelor (Db/Ka)

Anul 1
*
86.77
13.23
16.55
55.47
27.98
12.72
*
85.68
98.74
14.32
1.26
1.27
0.026
15.29
2.19
84.71
12.13

Anul 2
*
76.60
23.40
53.94
31.48
14.58
14.07
*
49.40
64.49
50.60
35.51
55.07
0.775
75.62
38.27
24.38
12.34

Anul 3
*
85.09
14.91
52.01
31.26
16.73
8.41
*
72.76
85.51
27.24
14.49
16.94
0.245
65.38
17.81
34.62
9.43

Anul 1
23835468
0
23835468
609000
609000
24444468
*
87.87
12.13
*
97.51
2.49
97.51
2.49
0.00
*
83.80
15.16
2.28

Anul 2
27013917
14023686
41037603
6903353
20927039
47940956
*
87.66
12.34
*
85.60
14.40
56.35
43.65
29.25
*
90.37
10.47
0.94

Anul 3
60511147
8361063
68872210
6450975
14812038
75323185
*
90.57
9.43
*
91.44
8.56
80.34
19.66
11.10
*
88.82
12.40
1.29

Structura AT anul 1

Structura AT anul 2

20.78

26.36

1
1

73.64

79.22

Structura AT anul 3

19.56
1
2

80.44

Structura AC anul 2

Structura AC anul 1

3.97

7.60
31.85

31.74

1
2

60.67

64.19

Structura AC anul 3

5.98
1

34.79

59.23

2
3

Dinamica Ratei stabilitati financiare i a ratei AI


90.00
85.00
80.00
75.00

85.09

86.77

73.64

80.44

76.60
79.22

Rsf
RAI

70.00
65.00
1

RATELE DE LICHIDITATE I SOLVABILITATE


LICHIDITATEA
1. Lichiditatea curent
2. Lichiditatea imediat

Anul 1
Anul 2
Anul 3
199.30
88.81
131.14
78.39
31.81
53.47

Lichiditatea generala & Solvabilitatea patrimoniala


250.00

200.00

SOLVABILITATEA
Anul 1
Anul 2
Anul 3
1. Solvabilitatea general
698.37
197.61
367.11
2. Solvabilitatea patrimonial
85.68
49.40
72.76

199.30

150.00
100.00

85.68

50.00

CORELAIA CREANE - OBLIGAII


Anul 1
Anul 2
Anul 3
2312800
3419768 4977185
2041200
4029492 3877915
44993500 59462926 82896267
18.5
20.7
21.6
16.3
24.4
16.8

72.76

Lg
Sp

0.00
1

Indicator
Creane clieni
Datorii furnizori
Cifra de afaceri
Termen ncasare creane
Termen plat datorii

131.14

88.81
49.40

Corelatia creante-obligatii
30.0
25.0

24.4
20.7

20.0

21.6

18.5
16.3

15.0

Di
16.8

10.0
5.0
0.0
1

Df

ANALIZA FONDULUI DE RULMENT


Indicator
Capital permanent
Capital propriu
Active imobilizate
Fond de rulment
- Fond de rulment propriu
- Fond de rulment strin

Anul 1
Anul 2
Anul 3
24138868 41891118 70761992
23835468 27013917 60511147
20484720 43323143 66900012
3654148 -1432025
3861980
3350748 -16309226 -6388865
303400 14877201 10250845

RATELE FONDULUI DE RULMENT


1. Finanarea imobilizrilor
2. Finantarea imobilizarilor prin Kpr
3. Acoperirea capitalurilor investite
4. Ponderea FR n Kper
5. Rata de finanare a AC
6. Rata de finanare a stocurilor
7. Rata de acoperire a NFR
8. Rata de finanare a cifrei de afaceri

Anul1
Anul 2
Anul 3
117.84
96.69
105.77
116.36
62.35
90.45
99.79
86.65
92.82
15.14
-3.42
5.46
49.82
-12.60
23.74
82.13
-19.63
40.09
98.60
-28.52
41.35
29.64
-8.79
17.00

ANALIZA NECESARULUI DE FOND DE RULMENT


Indicator
Stocuri
Creane
Datorii de exploatare pe termen scurt
Necesarul de fond de rulment

Anul 1
Anul 2
Anul 3
4449348
7295550
9633710
2327700
3619816
5658591
3071000
5895052
5952533
3706048
5020314
9339768

RATELE NFR
1. Rata NFR
2. Rata de finanare a NFR prin T

Anul 1
Anul 2
Anul 3
30.06
30.82
41.12
-1.40
-128.52
-58.65

ANALIZA TREZORERIEI NETE


Indicator
Disponibiliti bneti
Datorii financiare curente
Trezoreria net

Anul 1
Anul 2
Anul 3
557100
451014
973187
609000
6903353
6450975
-51900 -6452339 -5477788

RATELE DE GESTIUNE (ROTAIE) A CAPITALURILOR


BAZA DE CALCUL
Indicator
Capital permanent
Capital propriu
Capital angajat
Datorii totale
Datorii pe termen mediu i lung
Datorii pe termen scurt
Furnizori
Furnizori (fr TVA)
Sold mediu furnizori (fara TVA)
Cifra de afaceri
Capacitatea de autofinanare
ANALIZA
Denumire
Rata de rotaie a capitalului permanent
Rata de rotaie a capitalului propriu
Rata de rotaie a capitalului angajat
Rata de rotaie a datoriilor totale
Rata de rotaie a Dtml
Rata de acoperire a riscurilor
Rata de rotaie a Dts
Rata de rotaie a furnizorilor
Termenul mediu de plat a furnizorilor

Anul 1
24138868
23835468
24444468
3983400
303400
3680000
2041200
1715294
*

Anul 2
41891118
27013917
47940956
27675606
14877201
12798405
4029492
3386128
2550711

Anul 3
70761992
60511147
75323185
22654353
10250845
12403508
3877915
3258752
3322440

44993500 59462926 82896267


6102300 9169144 15388039

Anul 1
Anul 2
Anul 3
1.86
1.42
1.17
1.89
2.20
1.37
1.84
1.24
1.10
11.30
2.15
3.66
148.30
4.00
8.09
0.05
1.62
0.67
12.23
4.65
6.68
*
23.31
24.95
*
15.66
14.63

RATELE DE ROTAIE A ACTIVELOR


BAZA DE CALCUL
Indicator
Active totale
Activele imobilizate
Imobilizri corporale (valori nete)
Imobilizri corporale (valori brute)
Active circulante
Soldul mediu al activelor circulante
Stocuri
Soldul mediu al stocurilor
Materii pime
Soldul mediu al materiilor prime
Producie neterminat
Soldul mediu al produciei neterminate
Produse finite
Soldul mediu al produselor finite
Creane totale
Sold mediu creante totale
Creane clieni
Creane clieni (fr TVA)
Sold mediu creane clieni fr TVA
Venituri totale
Cifra de afaceri
Amortizri cumulate
Amortizri anuale
Investiii n imobilizri corporale
Ieiri de imobilizri corporale
RATELE DE ROTAIE ALE AT I AI
Denumire
Rata de rotaie a activelor totale
Rata de rotaie a activelor imobilizate
Rata de rotaie a imobilizrilor corporale
Rata de uzur a imobilizrilor corporale
Termenul de recuperare a valorii IC
Rata de moderinizare a IC
Rata scoaterilor din funciune

Anul 1
Anul 2
Anul 3
27818868 54689523 83165500
20484720 43323143 66900012
20273300 43061970 66682424
27603133 53440238 85139676
7334148 11366380 16265488
*
9350264 13815934
4449348
7295550
9633710
*
5872449
8464630
2030400
4486222
4172463
*
3258311
4329343
13848
1154
0
*
7501
577
2405100
2808174
5461247
*
2606637
4134711
2327700
3619816
5658591
*
2973758
4639204
2312800
3419768
4977185
1943529
2873755
4182508
*
2408642
3528132
47463700
44993500
7300590
?
?
?

Anul 1

Anul 2
1.71
2.20
2.22
0.26

?
?
?

RATELE DE ROTAIE ALE ACTIVELOR CIRCULANTE


Denumire
Anul 1

63204237
59462926
10349025
3071866
25862993
25888

1.16
1.37
1.38
0.1937
17.40
0.4840
0.0005

Anul 2

90504015
82896267
18429269
8144830
31765522
64824

Anul 3
1.09
1.24
1.24
0.2165
10.45
0.3731
0.0008

Anul 3

Numrul mediu de rotaii ale AC


Durata medie n zile a unei rotaii
Numrul mediu de rotaii al stocurilor
Durata medie a unei rotaii a stocurilor
Durata unei rotaii a materiilor prime
Durata unei rotaii a produciei neterminate
Durata unei rotaii a produselor finite
Termenul mediu de ncasare a creanelor clieni
Termenul mediu de ncasare a creanelor

*
*
*
*
*
*
*
*
*

6.36
57.39
10.13
36.05
20.00
0.05
16.00
14.78
18.25

6.00
60.83
9.79
37.27
19.06
0.00
18.21
15.53
20.43

Ciclul de conversie al stocurilor


Ciclul de conversie al creanelor-clieni
Ciclul operaional
Ciclul de pli
Ciclul de conversie a numerarului

*
*
*
*
*

36.05
14.78
50.83
15.66
35.17

37.27
15.53
52.81
14.63
38.18

Rotatia AC -anul 2

18.25

20.00

0.05
16.00

Rotatia AC - anul 3

1
2
3
4

Rotatia AC - anul 3

19.06

20.43

1
2
3
4

0.00
18.21

Structura ciclului numerarului

14.63
52.81
Ciclul de plati
Ciclul operational

15.66
50.83

0.00

20.00

40.00

60.00

S-ar putea să vă placă și