Sunteți pe pagina 1din 3

FISA POSTULUI FARMACIST

Profesia de farmacist este profesie independenta si se exercita pe baza certificatului de membru al Colegiului Farmacistilor din Romania, in regim salarial si/sau independent, cu respectarea prevederilor legale.Profesia de farmacist se exercita in regim independent, dupa inregistrarea la administratia financiara din raza de domiciliu. In exercitarea profesie, farmacistul trebuie sa dovedeasca profesionalism, devotament, corectitudine, disponibilitate si respect fata de persoana care i se adreseaza pentru obtinerea serviciilor farmaceutice necesare; sa pastreze secretul profesional ; sa aplice intru-totul juramantul depus. Farmacistul ,trebuie sa se informeze asupra tuturor aspectelor si cerintelor legate de functia pe care o indeplineste. Sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie. IN MOD OBLIGATORIU , FARMACISTUL TREBUIE SA RESPECTE CONFIDENTIALITATEA TUTUROR DATELOR SI INFORMATIILOR PRIVITOARE LA ASIGURATI, INTIMITATEA ACESTORA PRECUM SI ACORDAREA SERVICIILOR FARMACEUTICE IN MOD NEDISCRIMINATORIU ASIGURATILOR. Sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului profesional sau altor membrii, respectand statutul de corp profesional al Colegiului Farmacistilor din Romania. Trebuie sa achite , in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al C.F.R. Este obligat sa cunoasca prevederile legilor si normelor ce reglementeaza activitatea de profil si sa actioneze pentru aplicarea lor cu strictete in munca specifica de aprovizionare si desfacere a medicamentelor de uz uman in farmacia comunitara.

Farmacistul trebuie sa-si exercite profesia in conformitate cu procedurile standard de operare scrise, prevazute de R.B.P.F. Raspunde de modul de indeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune de masuri de imbunatatire a activitatii farmaciei. Sa informeze imediat superiorii in cazul in care nu isi poate indeplinii indatoriile profesionale, pentru a se putea lua la timp masuri de remediere. Sa actioneze, pe toata durata exercitarii profesiei, in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si cunoasterii noutatilor profesionale. Sa participe la sedintele ori intrunirile la care au fost convocati. Trebuie sa asigure, alaturi de ceilalti colegi, la pastrarea si apararea integritatii patrimoniului farmaciei si a societatii in general si contribuie la dezvoltarea lui. Respecta si impune, daca este cazul, normele de protectie a muncii si de prevenire a incendiilor in cadrul farmaciei, ia masuri de preintampinare si inlaturare a oricaror situatii care ar pune in pericol viata, integritatea corporala sau sanatatea oamenilor ori a bunurilor materiale. Se asigura ca echipamentele, localul si utilitatile de la locul de munca sunt mentinute la standardele acceptate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor profesionale. Completeaza fisele de protectia muncii, condica de prezenta, ia cunostinta de R.O.I si R.O.F. si orice acte-fise necesare desfasurarii activitatii. Respecta si impune, daca este cazul, ordinea si disciplina la locul de munca, programul de activitate, normele de conduita, tinuta si trebuie sa de-a dovada de cinste si corectitudine in raporturile cu pacientii-clienti cat si cu colegii,subalternii,superiorii. Trebuie sa actioneze impotriva actelor de indisciplina, a lipsei de raspundere, a neglijentei si a oricaror fapte care isi pot pune amprenta negativ asupra bunei desfasurari a activitatii in ansamblul

sau. Se asigura ca toate activitatile profesionale desfasurate sub controlul sau, precum si cele exercitate de el personal sunt supuse asigurarii de raspundere profesionala.