Sunteți pe pagina 1din 14

Majorarea capitalului social este determinata fie de dorinta asociatilor de a dezvolta activitatea societatii fie de nevoia de a inlatura dificultati

financiare Majorarea capitalului social reprezinta un caz de modificare a societatii comerciale ce impune indeplinirea conditiilor legale; Majorarea capitalului social se poate realiza prin doua metode principale: a) prin emisiune de actiuni noi de catre societatea comerciala; b) prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente emise de societate comerciala;

MAJORAREA CAPITALULUI SOCIAL

Conditiile majorarii capitalului social


Existenta hotaririi adunarii generale extraordinare a asociatilor de marire/majorare a capitalului social al societatii adusa la indeplinire in termen de un an de la data adoptarii ei; Mentionarea actului modificator al Actului Constitutiv in registrul comertului si publicarea acestuia in Monitorul Oficial; Marirea capitalului social se realizeaza cu respectarea conditiilor legale privind constituirea societatii (numar de asociati, aporturi asociati s.a).

Majorarea capitalului social prin emisiune de actiuni noi


Aceasta metoda poate fi folosita numai in conditiile achitarii complete a actiunilor din emisiunea precedenta;

Noile actiuni vor fi vindute cu respectarea dreptului de preferinta al actionarilor existenti, proportional cu numarul actiunilor pe care le poseda;
Noile actiuni vor fi achitate prin noi aporturi sau fara noi aporturi;

Aceasta metoda poate fi folosita cu respectarea capitalului autorizat atunci cind a fost stabilit un asemenea capital.

Dreptul de preferinta
actionarii existenti au dreptul de a subscrie noile actiuni in termenul stabilit de adunarea generala, daca nu exista un termen in actul constitutiv, termen ce nu poate fi mai mic de o luna de la data publicarii in M.Of. a H.A.G.A de marire a capitalului social; acest drept poate fi ridicat prin exceptie- doar in cazul intentiei atragerii unor investitori importanti si situatii similare, in baza unui raport al administratorilor si al hotaririi adunarii generale a asociatilor adoptata in prezenta actionarilor reprezentind din capitalul social subscris, cu majoritatea voturilor actionarilor prezenti si indeplinirea conditiilor de publicitate privind aceasta hotarire; incalcarea dreptului de preferinta atrage anulabilitatea majorarii capitalului social; noile actiuni vor putea fi oferite spre subscriere publica dupa expirarea termenului de exercitare a dreptului de preferinta.

Achitarea noilor actiuni prin noi aporturi


achitarea actiunilor noi prin aport in numerar va avea in vedere urmatoarele:
a)

achitarea actiunilor noi prin aport in natura va avea in vedere urmatoarele:


a) b) sint inadmisibile aproturile in creante; aporturile in natura vor fi evaluate de experti si, in baza raportului acestora adunarea generala decide irevocabil majorarea capitalului social cu indicarea aporturilor, a persoanelor ce le efectueaza si a numarului de actiuni ce se vor emite in schimb; Actiunile emise in schimbul aporturilor in natura vor fi achitate in termen de 3 ani de la publicarea in M.Of. a HAGA de marire a capitalului social;

actiunile emise in schimbul aporturilor in numerar vor fi achitate in momentul subscrierii, in proportie de cel putin 30% din valoarea lor nominala iar, diferenta in cel mult 3 ani de la publicarea in M.Of. a HAGA de marire a capitalului social;

b) prima de emisiune trebuie achitata intotdeauna la data subscrierii

c)

Situatia oferirii tertilor a noilor actiuni, prin oferta publica


Nexercitarea dreptului de preferinta de catre actionarii existenti are ca efect oferirea noilor actiuni tertilor, prin oferta publica in baza prospectului de emisiune intocmit de administratori, inregistrat la Registrul Comertului si publicat in M.Of. In cazul majorarii capitalului social prin emisiune de noi actiuni prin oferta publica de valori mobiliare vor fi respectate formalitatile impuse de Legea nr.297/2004 privind piata de capital;

Majorarea capitalului social prin emisiune de noi actiuni in cazul capitalului autorizat
capital autorizat reprezinta limita maxima pina la care poate fi majorat capitalul social prin decizie a Consiliului de administratie sau a Directoratului daca aceste organe primesc aceasta delegare de putere prin Actul constitutiv sau prin Hotarire a adunarii generale extraordinare a asociatilor; Decizia administratorilor de majorare a capitalului social in cadrul capitalului autorizat se mentioneaza in Registrul Comertului si se publica in M.OF. Capitalul autorizat este stabilit prin actul constitutiv sau prin H.A.G.A. dar nu poate depasi jumatate din capitalul social subscris, existent in momentul autorizarii; majorarea capitalului social in cadrul capitalului autorizat poate fi realizata numai prin emisiune de noi actiuni in schimbul a noi aporturi.

Marirea capitalului social prin emisiune de noi actiuni fara noi


aporturi
Subscrierea noilor actiuni de catre actionarii existenti acorda posibilitatea dobindirii lor de catre acestia fara efectuarea unor noi aporturi; Situatia de exceptie o reprezinta utilizarea acestei metode de achitare a noilor actiuni si in cazul subscrierii lor de catre terte persoane dar, numai in cazul in care se hotareste marirea capitalului social prin compensarea creantelor asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Prezentarea modalitatilor de achitare a noilor actiuni fara noi aporturi este indicata la majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente.

Majorarea capitalului social prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente


Optiunea pentru aceasta modalitate de marire a capitalului social impune adoptarea unei Hotariri a A.G.A.luata cu votul tuturor asociatilor; Acoperirea diferentei dintre valoarea intiala a actiunilor si valoarea majorata a acestora poate fi acoperita prin noi aporturi sau fara noi aporturi ale asociatilor

Modalitati de achitare a noilor actiuni sau a diferentelor dintre valoarea initiala si cea majorata a actiunilor existente fara noi aporturi
A) Prin incorporarea rezervelor sau prin autofinantare. Doar rezervele statutare si facultative pot fi utilizate. Aceste rezerve se constituie si au destinatia prevazuta de actul constitutiv respectiv adunarea generala. Rezervele legale nu pot fi utilizate pentru marirea capitalului social. Se realizeaza prin operatiune contabila de virare a sumei de bani stabilite din contul de rezerve in contul de capital social cu consecinta reducerii rezervei, majorarea capitalului social, achitarea noilor actiuni emise sau achitarea diferentei dintre valoarea nominala initiala si cea majorata a vechilor actiuni. Actionarii nu aduc noi aporturi desi detin actiuni cu o valoare nominala suuperioara sau detin mai multe actiuni.

Continuare
B) Incorporarea profitului sau a primelor de emisiune. Profitul ce ar fi fost destinat a fi impartit sub forma de dividende va avea destinatia contului de capital social; Prima de emisiune, diferenta dintre valoarea nominala si valoarea de emisiune a noilor actiuni suportata de noii actionari-, poate avea destinatia contului de capital social. C) Compensarea creantelor asupra societatii cu actiuni ale acesteia. Creditorii societatii primesc actiuni ale societatii comerciale in schimbul creantelor lor certe, lichide si exigibile pe care le au impotriva societatii. Creditorii societatii nu isi achita actiunile dobindite prin noi aporturi.