Sunteți pe pagina 1din 3

Piata valutara din Romania Piatavalutarareprezintaunsistem de relatiifinanciar-valutare (intrepersoanefizic e, juridicesiinstituii), prinintermediulcarora se efectueazaoperatiuni de vanzar e-cumparare a devizelor.

Tranzactiile se infaptuiescintrebancisiinstitutiispecia lizatefolosindoricemijloace de telecomunicatiisiinformatii. Piatavalutarajoacaunrol important laniveluloricareitari din doua motive: 1) BancaCentralasaualteautoritatimonetare pot vizualizasiinterveni in cazul in c are monedanationalaestesubapreciata in raport cu o monedastraina; 2) Satisfacenevoilorvalutare ale agentilorcomerciali, necomercialisiinstitutiilo rfinanciare. O piatavalutaraesteformata din participantii la piata, intermediariisiinstitutii le de supraveghere, relatiiledintreacestiadesfasurandu-se in prevederilereglemen tarilorvalutare. Participantiireprezintapersoanelefizice, juridice, institutiisausocietati care e xecuta in numelelortranzactiivalutare. Intermediariireprezintainstitutiileautorizate (bancicomerciale, burse siagentii de schimb) prin care se efectueazatranzactiivalutare. Reglementarilevalutare (prinrespectareanormelor in vigoare) asigura o bunafuncti onare a tranzactiilor in cadrulinstitutiilorintermediarepe de o parte sipe de al ta parte modalitatea de cotare ,tipurile de operatiuni, valutele care formeazaob iectulcotarii. Institutiile de supraveghere (BancaCentralasiunoficiu/departament de culegeresip relucrare a datelorsiinformatiilor la nivel international) promoveazapolitica in domeniulvalutarsiasigura, tinandcont de intereselenationale, o bunalegaturaintr eceeace se intamplape plan international sievolutiamonedeinationalesipoliticaval utaranationala. Piatavalutaraeste o piatape care se desfasoara in cursuluneizile, operatiuni de schimbvalutar, la o rata de schimbstabilita la o anumita data, intr-un anumit mo ment, de catreintermediariiautorizati de catreBancaNationala a Romaniei. Caracteristicilepieteivalutare din Romania: piatavalutarainterbancarafunctioneaza in fiecarezibancaralucratoare; bancile au obligatia de a afisacursulvalutar (vanzare-cumpararepentrucelputindou avalute); suntpermiseoperatiunile la vedere (spot-miscareabanilor in conturi are loc in 48 de ore de la initiereaoperatiunii) si la termen (forward-miscareabanilor are lo cintr-un interval mai mare de 48 ore); operatiunile pot fi efectuate la cursulpietiisau la un curs ferm; toateoperatiunilesuntdecontatezilnicsicomunicateBanciiNationale a Romaniei. Cursulvalutar se formeaza: la nivelulfiecareiinstitutiifinanciarebancare; la nivelulpieteinationale; la nivelulpieteiinternational; infunctie de cereresioferta. Bancaisistabilestecursulvalutar in functie de: cursulstabilit in ziuaprecedenta; raportuldintrecereresioferta; cursulstabilit de celelalteinstitutiifinanciar-bancaresi case de schimb. Stabilireacursuluivalutarpoartadenumirea de cotatie (cotatie de vanzaresicotatie de cumparare).

Cotatiile pot fi directe cursulestemai mare la termendecat la vederesicotatiiindi recte-cursulestemaimic la termendecat la vedere. La nivelulfluctuatieicursuluivalutar se poatevorbidespre: apreciereavalutara (monedaisimaresteputerea de cumparare in raport cu altevalute pe un interval de timp revalorizarea (majorareaprinlege a valoriiuneimonede) deprecierea (o monedaisidiminueazaputerea de cumparare in raport cu altevalutepe un interval de timpdat) devalorizarea (micsorareaprinlege a valoriiuneimonede) CursulValutar se poateclasifica: a) dupagradul de stabilitate - cursulpunctelor de aur (caracterizeazasistemelemonetarebazatepeetalonulmonedaaur) - cursulstabil (incepand cu 1944, tarilemembre FMI sunt obligate samentinaevolu tiacursuluimonedelornationale in anumitelimite fata de paritateavalutara) - cursulflotant (cursulvalutar se formeazasioscileazafaralimiteprestabilite) b) infunctie de autoritatea (saulocul) unde se formeaza (stabileste) cursulvalut ar - cursoficial (autoritateamonetaranationalastabileste in mod unilateral cursul) - curs de piata (se formeaza la nivelinterbancar, in functie de raportcerere-of erta) - cursreprezentativ (utilizat de FMI in raport cu tarilemembre) - cursbursier (se stabileste in tarile in care sistemulbursierestepreponderent) - curs tolerant (bursa neagra-tari cu restrictiivalutaresaumonedeneconvertibile ) c) dupanumarul de cursuri -cursuriunice (autoritatilemonetarestabilescunsingur curs pentrufiecaremonedastr aina) - cursuri multiple (autoritatilemonetarestabilescmaimultecursuripentruacceasimo nedastraia) Factorii care influenteazaun curs valutarsunt de naturaatatinterna cat siexterna , factorul economic avand un roldeterminat. Fiecarevalutaestesimbolizata standard, cunoscutasiacceptata in intreagalume. Pri meledouasimbolurireprezintatara, al treileasimboldenumindvaluate. Studiu de caz:SituatiaPieteiValutare in Romania in ultimii 3 ani Dealeriicare au tranzactionatpepiatavalutara din Romania nu au avutpreamulte mot ive de bucurie in 2011, in conditiile in care volumulmediuzilnic al tranzactiilo r a fost de 1,55 miliarde de euro, iarBancaCentrala a asiguratstabilitateacursul ui de schimb. Pepiatavalutara s-au realizat in fiecareluna, in medie, tranzactii in valoare de 33 miliarde de euro, potrivitdatelorpublicate de BNR. Anultrecut s-au tranzactionatzilnic circa 1,55miliarde de euro, cu 11% maimultde cat in 2010, cand se tranzactionaudoar 1,4 miliarde de euro. Totusi, nivelultran zactiilor din 2010 a continuatsa se mentina sub cel din 2009, mai exact cu 15% m airedus. Recesiuneasidisparitiatranzactiilor cu caracterspeculativ au condus in 2010 si 2 011 la reducereavolumuluitranzactiilor de piatavalutara.Cauzelepentruaceastaredu ceresunt multiple.Pe de o parte, estevorba de scadereaactivitatiieconomice, dars i a tranzactiilorcomerciale cu exteriorul, iarpe de alta parte, vorbim de scader eatranzactiilor cu caracterspeculativ. Pepiatavalutara s-au tranzactionat in 2011aproape 400 de miliarde de euro, media lunarafiind 33,16 miliarde de euro. Rezultatul din 2011 estemai bun decatcel di n 2010, candvolumultranzactiilor a fost de doar 350 miliarde de euro, insaeste s

ub cel din 2009, candtranzactiile au fost de peste 460 miliarde de euro. Anulainceput prost pepiatavalutara, tranzactiile din ianuariesifebruariefiind de doar 27 miliarde de euro (lunar), daroperatiunile s-au intensificatusor in mais iiunie, canddealerii au operattranzactii de circa 37 miliarde de euro (lunar). In Romania tranzactiilebazatepefluxurireale au detinut, celmaiprobabil, o ponder efoarte mare peparcursullui 2011.Pemasuracecomertul exterior isirevine, iarecono miaisirevinesiea, esteprobabilamajorareavolumelor. Exporturilerealizate de Romania in primelezeceluni din 2011 au insumat 30,36 mil iarde de euro, iarimporturile au insumat 38,07 miliarde de euro. Astfel, exportu rilesiimporturilerealizate de agentiieconomici din Romania au fost de 68 miliard e de euro in aceastaperioada. Piatavalutara nu a fostatractiva in 2011pentruca nu aoferitsioportunitatipentruc astiguri speculative. Din punct de vederespeculativ, atractivitatealeului a scaz utmult. Cursul de schimb s-amentinutrelativstabil in 2011, evoluand in intervalul 4,1 4, 3 lei pentru un euro. ReprezentantiiBanciiNationale a Romanieisustincafluctuatii lecuprinse in acest interval suntnormale. ING Bank Romania estimeazacaleul se vaaprecia in primultrimestru din acest an, c ursul de schimburmandsacoboarepana la 4,15 lei pentru un euro. Rata de schimbpro gnozata de ING pentrufinalulacestui an este de 4,2 lei/euro.