Sunteți pe pagina 1din 2

OrdonanadeurgenaGuvernuluinr.87din12decembrie2012pentrumodificareai completareaLegiinr.

571/2003privindCodulfiscal, publicatnMonitorulOficial857din18decembrie2012 innd cont de necesitatea implementrii unor msuri n vederea nlturrii cauzelor ce au determinat declanarea procedurilor de infringement din domeniul antrepozitelor fiscale pentru depozitareaproduseloraccizabile, ntruct neconformarea la prevederile dreptului Uniunii Europene n domeniu va avea drept consecindeclanareaetapeicontencioaseaprocedurilordeinfringementncauzeledeschisempotriva rii noastre n ceea ce privete restricionarea accesului operatorilor economici la autorizarea antrepozitelorfiscalepentrudepozitareaproduseloraccizabile, inndseamacpotrivitgraficuluiasumatprindocumentuldepoziieadoptatncadrulnegocierilor deaderarelaUniuneaEuropean,Romniatrebuiesatingnivelulminimalaccizelorpentrumotorinla 1ianuarie2013, n considerarea faptului c aceste elemente vizeaz interesul general public i constituie situaii extraordinare,acrorreglementarenupoatefiamnat, ntemeiulart.115alin(4)dinConstituiaRomniei,republicat, GuvernulRomnieiadoptprezentaordonandeurgen. Art.I.Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dupcumurmeaz: 1.Laarticolul206^21,alineatele(2)i(8)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(2)Deinereaproduseloraccizabile,atuncicndaccizelenuaufostpltite,poateavealocnumai ntrunantrepozitfiscal. .................................................................................................. (8) Fac excepie de la prevederile alin. (6) antrepozitele fiscale care livreaz produse energetice ctreaeronavesaunave,ncondiiileprevzutennormelemetodologice." 2.Laarticolul206^22alineatul(3),literag)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "g)capacitateamaximdeproductieainstalaiiloriutilajelorn24deore,ncazulloculuipropus pentru productia produselor accizabile, i/sau capacitatea de depozitare, n cazul locului propus pentru depozitarea exclusiv a produselor accizabile, declarate pe propria rspundere de persoana fizic ori de administratorulpersoaneijuridicecareintenioneazsfieantrepozitarautorizat." 3.Laarticolul206^23alineatul(1),literaa)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "a) locul urmeaz a fi folosit pentru producerea, transformarea, deinerea, primirea i/sau expediereaproduseloraccizabilenregimsuspensivdeaccize.ncazulunuiloccevafiautorizatnumaica antrepozit fiscal de depozitare, volumul mediu trimestrial al ieirilor de produse accizabile estimate la nivelulunuiantrebuiesfiemaimaredecatlimiteleprevzutennormelemetodologice,difereniaten funciedegrupadeprodusedepozitateideaccizeleaferenteproduselordepozitate;". 4.Laarticolul206^24alineatul(2),literag)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "g)perioadadevalabilitateaautorizaiei.Perioadadevalabilitateestede3ani." 5.Laarticolul206^28alineatul(2),dupliteraf)sentroduceonoulitera,literag),cuurmtorul cuprins: "g)peduratauneiperioadecontinuedeminimum6luni,volumulmediutrimestrialalieirilorde produse accizabile din antrepozitul fiscal de depozitare este mai mic dect limita prevazut n normele metodologice,potrivitprevederilorart.206^23alin.(1)lit.a);". 6.Laarticolul206^51,alineatul(4)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "(4)Livrareaproduselorenergeticeprevzutelaart.206^16alin.(3)lit.a)e)dinantrepozitefiscale oridinlocaiancareacesteaaufostrecepionatedectredestinatarulnregistratseefectueaznumain momentulncarefurnizoruldeinedocumentuldeplatcaresatestevirarealabugetuldestatavalorii accizeloraferentecantitiiceurmeazafifacturat.Cuocaziadepuneriideclaraieilunaredeaccizese

vorregularizaeventualelediferenedintrevaloareaaccizelorviratelabugetuldestatdectrebeneficiarii produselor, n numele antrepozitului fiscal ori al destinatarului nregistrat, i valoarea accizelor aferente cantitilordeproduseenergeticeefectivlivratedeacetia,ndecursulluniiprecedente." 7.Laarticolul206^51,alineatul(6)seabrog. 8.Laarticolul206^54,alineatele(4)i(4^1)semodificivoraveaurmtorulcuprins: "(4)Garaniareprezint6%dinvaloareaaccizeloraferenteproduselorcearrezultalanivelulunui an,potrivitcapacitilortehnologicedeproduciepentruantrepozituldeproducienounfiinat,respectiv 6% din valoarea accizelor aferente tuturor intrrilor de produse accizabile estimate la nivelul unui an potrivit capacitilor de depozitare, pentru antrepozitul fiscal de depozitare nounfiinat. Pentru antrepozitarii autorizai, valoarea garaniei se va calcula prin aplicarea procentului de 6% la valoarea accizelor aferente ieirilor de produse accizabile din ultimul an, iar n cazul antrepozitului fiscal de producie,valoareagaranieinupoatefimaimicde6%dinvaloareaaccizeloraferenteproduselorcear rezultapotrivitcapacitilortehnologicedeproducie.Tipul,moduldecalcul,valoareaiduratagaraniei vorfiprevzutennormelemetodologice. (4^1)Valoareagaranieinupoatefimaimicdectcuantumulstabilitnnormelemetodologice,n funciedenaturaproduseloraccizabileceurmeazafirealizatesaudepozitate." 9.Laarticolul221^3alineatul(1),literaa)semodificivaaveaurmtorulcuprins: "a)nedepunerealatermeneleprevzutedelegesaudepunereacudateincompleteorinerealea situaiilorderaportarereglementatenprezentultitlu;". 10.La titlul VII, n anexa nr. 1, la nr. crt. 12 "Motorina", nivelul accizei prevzut n coloana 3 se modificivafide391euro/tona,respectiv330,395euro/1.000litri. Art. II. Autorizatiile de antrepozit fiscal valabile, deinute de operatori economici, alii dect contribuabilii mari i mijlocii stabilii conform reglementrilor n vigoare, i prelungesc de drept valabilitateacuoperioadade2anideladataexpirriiperioadeidevalabilitate. Art.III.Prevederileart.Iseaplicncepndcudatade1ianuarie2013. Art.IV.Legeanr.571/2003privindCodulfiscal,publicatnMonitorulOficialalRomniei,ParteaI, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i cu cele aduse prin prezentaordonandeurgen,sevarepublicanMonitorulOficialalRomniei,ParteaI,dupaprobarea acesteiaprinlege,dndusetexteloronounumerotare. PRIMMINISTRU VICTORVIORELPONTA Contrasemneaz: Viceprimministru,ministrulfinanelorpublice, FlorinGeorgescu Ministrulafaceriloreuropene, LeonardOrban Bucureti,12decembrie2012. Nr.87.