Sunteți pe pagina 1din 190

Multi9

Produse Ûi echipamente pentru


distribuÍia electricŸ de joasŸ tensiune

sistemul care vŸ ghideazŸ


Án distribuÍia electricŸ

Catalog
2005

www.MaterialeElectrice.ro
Catalog
Multi9
Produse Ûi echipamente
pentru distribuÍia electricŸ
de joasŸ tensiune

www.MaterialeElectrice.ro

1
www.MaterialeElectrice.ro

2
Multi9 cuprins general
produse Ûi echipamente pentru
distribuÍie electricŸ de joasŸ tensiune

capitolul 1: protecÍie 5
c protecÍia circuitelor la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit 6
c protecÍie diferenÍialŸ 37
c protecÍie la supratensiuni de origine atmosfericŸ 47

capitolul 2: comandŸ, programare, mŸsurŸ 53


c comandŸ Ûi semnalizare localŸ 54
c gestionarea iluminatului 65
c gestionare timp 86
c gestionarea temperaturii 91
c mŸsurŸ 95

capitolul 3: cofrete 107


c cofrete izolate pentru aparataj modular 108

capitolul 4: dimensiuni Ûi scheme de aplicaÍii 115


c dimensiuni aparate 116
c caracteristici tehnice complementare 139
c recomandŸri practice 163
c scheme Ûi aplicaÍii 178

informaÍii utile 201


c index produse Multi9 201
c coordonate Schneider Electric RomÊnia 213

Abrevieri utilizate:
www.MaterialeElectrice.ro JT - joasŸ tensiune
MT - medie tensiune
TFJS - tensiune foarte joasŸ
CA - curent alternativ
CC - curent continuu
NI = NC = O - contact normal Ánchis
ND = NO = F - contact normal deschis

3
www.MaterialeElectrice.ro

4
capitolul 1 cuprins
protecÍie

protecÍia circuitelor
la suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
Ántreruptoare automate fazŸ + nul DPNa 7
Ántreruptoare automate fazŸ + nul Clario i DPN N 8
Ántreruptoare automate C60a 9
Ántreruptoare automate C60N 10
Ántreruptoare automate C60H 11
Ántreruptoare automate C60L 12
Ántreruptoare automate C60LMA 13
Ántreruptoare automate C120N 14
Ántreruptoare automate C120H 15
auxiliare electrice pentru Clario i DPN N, C60, C120 Ûi ID 16
telecomenzi electrice pentru C60, C120 18
module automate ATm, ATm3 Ûi ATm7 20
accesorii C60/C120/ID 22
Ántreruptoare automate P25M 23
auxiliare electrice P25M 24
Ántreruptoare automate C32H-DC 25
auxiliare electrice C32H-DC 26
Ántreruptoare automate NG125N 27
Ántreruptoare automate NG125H 28
Ántreruptoare automate NG125L 29
Ántreruptoare automate NG125LMA 30
auxiliare electrice NG125 31
accesorii NG125 32
separator cu fuzibili STI 34
separator cu fuzibili SBI 35
accesorii de racord pentru DPNa, Clario i DPN N, STI, C60, C120, NG125 Ûi ID 36

protecÍie diferenÍialŸ
Ántreruptoare automate DPNa Vigi cu protecÍie diferenÍialŸ 38
blocuri de protecÍie diferenÍialŸ Clario i DPN Vigi, DPN Vigi c 39
Ántreruptoare automate de curent diferenÍial rezidual ID/RCCB 40
bloc Vigi C60 42
bloc Vigi C120 44
bloc Vigi NG125 45

protecÍie la supratensiuni
descŸrcŸtoare la supratensiuni tip1, PRF1 48
bobine de decuplare L40A 48
descŸrcŸtoare debroÛabile tip 2, PRD 49
descŸrcŸtoare tip 2, ST 50
descŸrcŸtoare pentru curenÍi slabi PRC paralel/serie 51
descŸrcŸtoare pentru curenÍi slabi PRI 51
module de semnalizare la distanÍŸ EM/RM 52

www.MaterialeElectrice.ro

5
întreruptoare automate: protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
tabele de alegere

La alegerea unui Ántreruptor automat se n datele reÍelei pentru punctul Án n date ale circuitului care se protejeazŸ:
utilizeazŸ mai multe criterii: discuÍie: q curba C: consumatori clasici
n utilizare: q sistem de tratare al neutrului (TT, TN, IT) q curba B: generator care furnizeazŸ curenÍi
q EN 60898 tablouri accesibile q curentul de scurtcircuit Án punctul Án care slabi de scurtcircuit
nespecialiÛtilor se aflŸ Ántreruptorul automat, care trebuie sŸ q curba D: atunci cÊnd curentul de pornire
q EN 60947, Án toate celelalte domenii fie Ántotdeauna mai mic decÊt capacitatea necesar este mare
(terÍiar, agricol, industrial), la care au acces de rupere a aparatului q numŸrul de poli, necesari Án funcÍie de
numai personal calificat q tensiunea nominalŸ a reÍelei tipul consumatorului

Ántreruptoare automate (EN 60947.2, SR EN 60947.2)


gamŸ de curbŸ de calibru (A) numŸr capacitate de rupere la 400 V
aparat declanÛare tensiune Ue (V) de poli Icu (kA)
C B D/K Z MA 3 4,5 5 6 7,5 10 15 20 25 36 50
DPNa n n 1 ... 32
230 1P+N
i DPN N n 1 ... 40
230 1P+N
C60a n 10 ... 40 2, 3, 4
440 1, 1P+N
C60N n n n 0,5 ... 63
440 1, 2, 3, 4
C60H n 0,5 ... 63
440 1, 2, 3, 4
C60L n n n n 0,5 ... 25
440 1, 2, 3, 4
C60L n n n n 32 ... 40
440 1, 2, 3, 4
C60L n n 50 ... 60
440 1, 2, 3, 4
C60LMA n 1,6 ... 25
motor 440 2, 3
C60LMA n 40
motor 440 2, 3
C120N n n n 63 ... 125
440 1, 2, 3, 4
C120H n n n 10 ... 125
440 1, 2, 3, 4
NG125N n n 10 ... 125
500 1, 2, 3, 4
NG125H n 10 ... 80
500 1, 2, 3, 4
NG125L n n 10 ... 80
500 1, 2, 3, 4
NG125LMA n 4 ... 80
motor 500 2, 3
P25M n 0,16 ... 25
motor 690 3
C32H-DC n 1 ... 40
curent 125 V cc 1
continuu 250 V cc 2

Ántreruptoare automate (EN 60898, SR EN 60898)


gamŸ de curbŸ de calibru (A) numŸr capacitate de rupere la 400 V
aparat declanÛare tensiune Ue (V) de poli Icu (kA)
C B D/K Z 3 4,5 5 6 7,5 10 15 20 25 36 50
DPNa n n 1 ... 32
230 1P+N
i DPN N n 1 ... 40
230 1P+N
C60a n 10 ... 40
440 1, 2, 3, 4
C60Nwww.MaterialeElectrice.ro
n n 0,5 ... 63
440 1, 2, 3, 4
C60H n 0,5 ... 63
440 1, 2, 3, 4
C120N n n n 63 ... 125
440 1, 2, 3, 4
C120H n n n 10 ... 125
440 1, 2, 3, 4

6
întreruptoare automate fazŸ + nul protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
DPNa
EN 60898/SR EN 60898 4,5 kA

nr.
poli
lŸÍime
Án paÛi
crt.
nom.
cod
curbŸ curbŸ
curbŸ C
de 9 mm (A) B C AplicaÍii
1P+N 2 6 19120 19143 Comanda Ûi protecÍia circuitelor de
10 19121 19144 distribuÍie terminalŸ la suprasarcinŸ Ûi
N 1 16 19123 19146 scurtcircuit Án domeniul casnic, comercial Ûi
20 19124 19147 agricol, Án regim TT Ûi TNS.
25 19125 19148 Date tehnice
32 19126 19149 n curent nominal: 6 pÊnŸ la 32 A la 30° C
n tensiune nominalŸ: 230 V ca
n capacitate de rupere:
r conform EN 60898:
– curent nominal de scurtcircuit (Icn): 4,5 kA
n curbŸ de declanÛare: declanÛatoarele
N 2
magnetice acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
n anduranÍŸ (cicluri Ánchis-deschis):
r mecanicŸ: 20000
r electricŸ:
– ) 20 A: 20000
– 25 A: 15000
– 32 A: 10000
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
n racordare: borne pentru conductor
flexibil de 10 mm2 sau pentru conductor rigid
de 16 mm2 (conform EN 50027)
n masŸ: 120 g

curbŸ B
AplicaÍii
Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit.
Pentru protecÍia cablurilor cu lungimi mai
mari decÊt Án cazul curbei C.
Date tehnice
n curent nominal: 6 pÊnŸ la 32 A la 30° C
n curbŸ de declanÛare: declanÛatoarele
magnetice acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
n alte caracteristici: identice cu cele pentru
DPNa, curba C

nr.
poli
numŸr
de paÛi
cod accesorii
conectori de distribuÍie tip "pieptene"
Conectori de distribuÍie
1P+N 26 14880 Conectorii tip "pieptene" se folosesc pentru
1P+N (set de 2 buc.) 48 14890 alimentarea rapidŸ a mai multor aparate:
2
conector izolat de 25 mm (set de 4 buc.) 14885 n curent admisibil la 40° C:
r 100 A pentru un punct de alimentare
r 125 A pentru douŸ puncte de alimentare

Mg

F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 dimensiuni: pagina 116 informaÍii suplimentare:


paginile 139, 143, 150

7
întreruptoare automate fazŸ + nul protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
Clario i DPN N
EN 60898/SR EN 60898 6 kA

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ Întreruptoarele i DPN sunt proiectate pentru
de 9 mm (A) C protecÍia la curenÍi de scurtcircuit Ûi
1P+N 2 1 21552 suprasarcinŸ, pentru comanda Ûi
2 21553 deconectarea circuitelor de distribuÍie finalŸ
N 1 3 21554
din sectorul terÍiar, agricol Ûi industrial Án
6 21555
sisteme TT Ûi TN-S de tratare a neutrului
10 21556
16 21557 care cer Ántreruperea neutrului, dar nu Ûi a
20 21558 protecÍiei acestuia.
25 21559 Date tehnice
32 21560 n curent nominal: 1 pÊnŸ la 40 A la 30° C
40 21561 n tensiune nominalŸ: 230 V ca
n capacitate de rupere:
N 2 r conform EN 60898: curent nominal de
scurtcircuit (Icn): 6 kA
r conform EN 60947-2: Icu: 10 kA
n curbŸ de declanÛare: declanÛatoarele
magnetice acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
n indicare vizibilŸ a poziÍiei "deschis" a
contactelor
n anduranÍŸ: (cicluri Ánchis-deschis):
r mecanicŸ: 20000
r electricŸ:
– ) 20 A: 20000
– > 25 A: 10000
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95 % la 55° C)
n temperaturŸ:
q de funcÍionare: -25° C ... +70° C
q de stocare: -40° C ... +70° C
n conexiuni prin conectori tip pieptene
Clario sau prin cabluri (conform EN 50027)
n borne protejate:
q cabluri rigide (secÍiuni Ántre 0,75 Ûi
16 mm2) sau cabluri flexibile (secÍiuni Ántre
0,33 Ûi 10 mm2)
q Án prezenÍa unui dinte de pieptene
Clario, conexiunea cablurilor cu secÍiunea
de 16 mm2 rŸmÊne posibilŸ
q grad de protecÍie la borne IP 2/IP xxB la
borne
q rezistenÍŸ maritŸ la smulgerea cablurilor:
borne cu nervuri
q ghidare automatŸ a cablului Án poziÍia
corectŸ: borne cu ghidaj
Auxiliare
Pentru i DPN N se pot utiliza aceleaÛi
auxiliare electrice ca Ûi Án cazul aparatelor
din gama C60.
n semnalizare:
r contact pentru semnalizarea stŸrii
Ántreruptorului automat
r contact de semnalizare defect tip SD
n declanÛare:
r bobinŸ de declanÛare MX+OF
r bobinŸ de tensiune minimŸ MN

nr.
poli
numŸr
de paÛi
cod accesorii
conectori de distribuÍie tip "pieptene" Clario Conectori de distribuÍie tip "pieptene"
1P+N 96 21089 Conectorii tip "pieptene" se folosesc pentru
conector izolat de 25 mm2 (set de 4 buc.) 21098 alimentarea rapidŸ a mai multor aparate.
conectori de distribuÍie tip "piptene" Clario n pot fi alimentaÍi:
cu accesorii r direct prin aparatele de protecÍie
1P+N 24 21501 diferenÍialŸ de tip intrare Án tablou
48 21503 q Án cablu, direct Án bornele aparatelor: Án
www.MaterialeElectrice.ro prezenÍa unui dinte al barelor pieptene
Clario, capacitatea bornei se pŸstreazŸ
(secÍiunea maximŸ a cablului de 16 mm2
semirigid, sau cablu flexibil de 10 mm2)
q prin conector (secÍiune maximŸ a
cablului orizontal de intrare semirigid de
25 mm2, sau flexibil de 16 mm2)
n curent admisibil la 40° C: 80 A
auxiliare: pagina 16 informaÍii suplimentare:
dimensiuni: pagina 116 paginile 139, 150

8
întreruptoare automate C60a protecÍia circuitelor la
EN 60898/SR EN 60898 3 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
EN 60947.2/SR EN 60947.2 5 kA

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
de 9 mm (A) B C suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án instalaÍii
1P 2 6 25225 23797 casnice Ûi Án sisteme de distribuÍie a energiei
10 25226 23798 electrice Án domeniul comercial Ûi industrial.
1 16 25227 23799
20 25228 23800 Date tehnice
25 25229 23801 n curent nominal: 6 pÊnŸ la 40 A
32 25230 23802 n tensiune nominalŸ: 230-400 V ca
40 25231 23803 n capacitate de rupere:
r conform EN 60898:
2 In numŸr tens. nom. capacit. de
(A) de poli (V) rupere (A)
1 pol protejat 6 pÊnŸ 1P 230-240 3000
la 40 2, 3, 4P 400-415 3000
2P 4 6 25233 23810
10 25234 23811 r conform EN 60947.2 (Icu):
1 3 16 25235 23812 In numŸr tens. nom. capacit. de
20 25236 23813 (A) de poli (V) rupere (A)
25 25237 23814 6 pÊnŸ 1P 130 10000
32 25238 23815 la 40 230-240 5000
40 25239 23816 400-415 3000
2, 3, 4P 230-240 10000
2 4 400-415 5000
440 3000
n contacte cu Ánchidere rapidŸ
n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
n caracteristici de declanÛare:
2 poli protejaÍi r curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
3P 6 6 25241 23823 r curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
10 25242 23824 acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
1 3 5 16 25243 23825
n tensiune de Íinere la impuls (Uimp.): 6 kV
20 25244 23826
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
25 25245 23827
32 25246 23828 relativŸ 95% la 55° C)
40 25247 23829 n masŸ (g):
nr. poli 1P 2P 3P 4P
2 4 6 110 220 340 450
n racordare: borne pentru conductor rigid
cu secÍiunea maximŸ de:
r 25 mm2 pentru curenÍi nominali ) 25 A
r 35 mm2 pentru curenÍi nominali Ántre 32 Ûi
3 poli protejaÍi 40 A
n montare: Án orice tip de cofret proiectat
4P 8 6 25249 23836
pentru aparatura Multi9
10 25252 23837
1 3 5 7 16 25253 23838
20 25254 23839
25 25255 23840
32 25256 23841
40 25257 23842

2 4 6 8

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 bloc Vigi: pagina 42 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 paginile 139, 143, 150

9
întreruptoare automate C60N protecÍia circuitelor la
EN 60898/SR EN 60898 6 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
EN 60947.2/SR EN 60947.2 10 kA

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
de 9 mm (A) B C D suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án instalaÍii
1P 2 0,5 24067 24493
casnice Ûi Án sisteme de distribuÍie a energiei
1 24045 24395 24565
1 electrice Án domeniul comercial Ûi industrial.
2 24046 24396 24566
3 24047 24397 24567
n curbŸ D: recomandatŸ Án mod special
4 24048 24398 24568 pentru instalaÍii care necesitŸ un curent
6 24049 24399 24569 mare la pornire (transformatoare JT/JT,
10 24050 24401 24571 motoare, etc.)
16 24051 24403 24572 Date tehnice
2 20 24052 24404 24573 n curent nominal: 0,5 pÊnŸ la 63 A
25 24053 24405 24574 n tensiune nominalŸ: 230-400 V ca
32 24054 24406 24575 n capacitate de rupere:
40 24055 24407 24576 r conform EN 60898:
50 24056 24408 24578
crt.nom. numŸr tens. nom. capacit. de
63 24057 24409 24579
(A) de poli (V) rupere (A)
1 pol protejat
6 la 1P 230-240 6000
2P 4 0,5 24068 24494 63 2, 3, 4P 400-415 6000
1 24071 24331 24580
1 3 2 24072 24332 24581 r conform EN 60947.2 (Icu):
3 24073 24333 24582 crt.nom. numŸr tens. nom. capacit. de
4 24074 24334 24583 (A) de poli (V) rupere (A)
6 24075 24335 24584 0,5 la 1P 130 20000
10 24076 24336 24586 63 230-240 10000
16 24077 24337 24587 400-415 3000
2 4 20 24078 24338 24588 2, 3, 4P 230-240 20000
25 24079 24339 24589 400-415 10000
32 24080 24340 24590 440 6000
40 24081 24341 24591 n indicare vizibilŸ a stŸrii contactelor
50 24082 24342 24593 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
63 24083 24343 24594 n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
n caracteristici de declanÛare:
2 poli protejaÍi
r curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
3P 6 0,5 24069 24495 acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
1 24084 24344 24595 r curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
1 3 5 2 24085 24345 24596 acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
3 24086 24346 24597 r curbŸ D: declanÛatoarele magnetice
4 24087 24347 24598 acÍioneazŸ Ántre 10 Ûi 14 In
6 24088 24348 24599
n tensiune de Íinere la impuls (Uimp.): 6 kV
10 24089 24349 24601
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
16 24090 24350 24602
2 4 6 20 24091 24351 24603
relativŸ 95% la 55° C)
25 24092 24352 24604 n masŸ (g):
32 24093 24353 24605 nr. poli 1P 2P 3P 4P
40 24094 24354 24607 110 220 340 450
50 24095 24355 24608
63 24096 24356 24609
n racordare: borne pentru conductor rigid
cu secÍiunea maximŸ de:
3 poli protejaÍi
r 25 mm2 pentru curenÍi nominali ) 25 A
r 35 mm2 pentru curenÍi nominali Ántre 32 Ûi
4P 8 0,5 24070 24496 63 A
1 24097 24357 24610 n montare: Án orice tip de cofret proiectat
1 3 5 7 2 24098 24358 24611 pentru aparatura Multi9
3 24099 24359 24612
4 24100 24360 24613
6 24101 24361 24614
10 24102 24362 24616
16 24103 24363 24617
2 4 6 8 20 24104 24364 24618
25 24105 24365 24619
32 24106 24366 24620
40 24107 24367 24621
50 24108 24368 24623
63 24109 24369 24624

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 bloc Vigi: pagina 42 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 paginile 139, 143, 150

10
întreruptoare automate C60H protecÍia circuitelor la
EN 60898 10 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
EN 60947.2 15 kA

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
de 9 mm (A) B C D suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án instalaÍii
1P 2 0,5 24900 25171 casnice Ûi Án sisteme de distribuÍie a energiei
0,75 24901
1 electrice Án domeniul comercial Ûi industrial.
1 24955 25080
2 24956 25081
n curbŸ D: recomandatŸ Án mod special
3 24957 25082 pentru instalaÍii care necesitŸ un curent
4 24958 25083 mare la pornire (transformatoare JT/JT,
6 24699 24959 25084 motoare, etc.)
10 24700 24960 25085 Date tehnice
2 16 24701 24961 25086 n curent nominal: 0,5 pÊnŸ la 63 A
20 24702 24962 25087 n tensiune nominalŸ: 230-400 V ca
25 24703 24963 25088 n capacitate de rupere:
32 24704 24964 25089 r conform EN 60898:
40 24705 24965 25090 In numŸr tens. nom. capacit. de
50 24706 24966 25091 (A) de poli (V) rupere (A)
1 pol protejat 63 24707 24967 25092 0,5 la 1P 230-240 10000
2P 4 0,5 24902 25172 63 2, 3, 4P 400-415 10000
0,75 24903
1 3 1 24981 25108 r conform EN 60947.2 (Icu):
2 24982 25109 In numŸr tens. nom. capacit. de
3 24983 25112 (A) de poli (V) rupere (A)
4 24984 25113 0,5 la 1P 130 30000
6 24725 24985 25114 63 240 15000
10 24726 24986 25115 415 4000
2 4 16 24727 24987 25117 2, 3, 4P 240 30000
20 24728 24988 25118 415 15000
25 24729 24989 25119 440 10000
32 24730 24990 25120 n indicare vizibilŸ a stŸrii contactelor
40 24731 24991 25121 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
50 24732 24992 25122 n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
2 poli protejaÍi 63 24733 24993 25123
n caracteristici de declanÛare:
3P 6 0,5 24906 25173 r curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
0,75 24907 acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
1 3 5 1 24994 25124 r curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
2 24995 25125 acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
3 24996 25126
r curbŸ D: declanÛatoarele magnetice
4 24997 25127
6 24738 24998 25128
acÍioneazŸ Ántre 10 Ûi 14 In
10 24739 24999 25129 n tensiune de Íinere la impuls (Uimp.): 6 kV
2 4 6 16 24740 25000 25131 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
20 24741 25001 25132 relativŸ 95% la 55° C)
25 24742 25002 25133 n masŸ (g):
32 24743 25003 25134 nr. poli 1P 2P 3P 4P
40 24744 25004 25135 110 220 340 450
50 24745 25005 25136 n racordare: borne pentru conductor rigid
3 poli protejaÍi 63 24746 25006 25137
cu secÍiunea maximŸ de:
4P 8 0,5 24908 25174 r 25 mm2 pentru curenÍi nominali ) 25 A
0,75 24909 r 35 mm2 pentru curenÍi nominali Ántre 32 Ûi
1 3 5 7 1 25007 25138 63 A
2 25008 25139 n montare: Án orice tip de cofret proiectat
3 25009 25140
pentru aparatura Multi9
4 25010 25141
6 24751 25011 25142
10 24752 25012 25143
2 4 6 8 16 24753 25013 25145
20 24754 25014 25146
25 24755 25015 25147
32 24756 25016 25148
40 24757 25017 25149
50 24758 25018 25150
4 poli protejaÍi 63 24759 25019 25151

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 bloc Vigi: pagina 42 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 paginile 139, 143, 150

11
întreruptoare automate C60L protecÍia circuitelor la
EN 60947.2 25 kA () 25 A) suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
20 kA (32 - 40 A)
15 kA (50 - 63 A)

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
de 9 mm (A) B C
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án sisteme de
1P 2 0,5 25406
1 25392
distribuÍie a energiei electrice Án domeniul
2 25393 comercial Ûi industrial.
3 25394 Date tehnice
4 25395 n curent nominal: 0,5 pÊnŸ la 63 A
6 25331 25396 n tensiune nominalŸ: 240-415 V ca
10 25332 25397 n capacitate de rupere:
16 25333 25398 r conform EN 60947-2 (Icu):
20 25334 25399 In numŸr tens. nom. capacit. de
25 25335 25400 (A) de poli (V) rupere (A)
32 25336 25401 0,5 la 1P 230-240 25000
40 25337 25402 25 1P(1) 400-415 6000
50 25338 25403 2, 3, 4P 230-240 50000
1 pol protejat 63 25339 25404 400-415 25000
2P 4 0,5 25407 440 20000
1 25418 32 Ûi 1P 230-240 20000
2 25419 40 1P(1) 400-415 5000
3 25420 2, 3, 4P 230-240 40000
4 25421 400-415 20000
6 25357 25422 440 15000
10 25358 25423 50 Ûi 1P 230-240 15000
16 25359 25424 63 1P(1) 400-415 4000
20 25360 25425 2, 3, 4P 230-240 30000
25 25361 25426 400-415 15000
32 25362 25427 440 10000
40 25363 25428 (1) Capacitate de rupere pentru 1 pol Án sistem de neutru
50 25364 25429 izolat.
2 poli protejaÍi 63 25365 25430 n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
3P 6 0,5 25408 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
1 25431 n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
2 25432 n caracteristici de declanÛare:
3 25433 q curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
4 25434 acÍioneazŸ Ántre 3,2 Ûi 4,8 In
6 25370 25435
q curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
10 25371 25436
acÍioneazŸ Ántre 7 Ûi 10 In
16 25372 25437
20 25373 25438 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
25 25374 25439 relativŸ 95% la 55° C)
32 25375 25440 n masŸ (g):
40 25376 25441 nr.poli 1P 2P 3P 4P
50 25377 25442 110 220 340 450
3 poli protejaÍi 63 25378 25443 n racordare: borne pentru conductor rigid
4P 8 0,5 25409 cu secÍiunea maximŸ de:
1 25444 q 25 mm2 pentru curenÍi nominali ) 25 A
2 25445 q 35 mm2 pentru curenÍi nominali ) 63 A
3 25446 n montare: Án orice tip de cofret proiectat
4 25447 pentru aparatura Multi9
6 25383 25448
10 25384 25449
16 25385 25450
20 25386 25451
25 25387 25452
32 25388 25453
40 25389 25454
50 25390 25455
4 poli protejaÍi 63 25391 25456

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 bloc Vigi: pagina 42 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 paginile 139, 143, 150

12
întreruptoare automate C60LMA protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 25 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime declanÛ. I I cod


poliÁn paÛi magn. max. C60LMA
de 9 mm (A) motor AplicaÍii
2P 4 MA 1,6 20 1,6 26345 Numai pentru protecÍia la scurtcircuit a
MA 2,5 30 2,5 26346 motoarelor, protecÍia la suprasarcinŸ se va
1 3 MA 4 50 4 26347
asigura separat.
MA 6,3 75 6,3 26348
MA 10 120 10 26349 Date tehnice
MA 12,5 150 12,5 26350 n curent nominal: 1,6 pÊnŸ la 40 A
MA 16 190 16 26352 n capacitate de rupere Án conformitate cu
MA 25 300 25 26353 norma EN 60947.2 (Icu):
2 4 MA 40 480 40 26355 In numŸr tens. nom. capacit. de
(A) de poli (V) rupere (A)
1,6 la 2, 3P 230-240 50000
25 400-415 25000
40 2, 3P 230-240 40000
2 poli protejaÍi 400-415 20000
3P 6 MA 1,6 20 1,6 26357 n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
MA 2,5 30 2,5 26358 pe manetŸ
1 3 5 MA 4 50 4 26359 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
MA 6,3 75 6,3 26360 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
MA 10 120 10 26361 relativŸ 95% la 55° C)
MA 12,5 150 12,5 26362 n temperaturŸ maximŸ: 65° C
MA 16 190 16 26368 n masŸ (g):
MA 25 300 25 26369 nr. poli 2P 3P
2 4 6 MA 40 480 40 26370 220 340
n racordare: borne pentru conductor rigid
cu secÍiunea maximŸ de:
q 25 mm2 pentru curenÍi nominali ) 25 A
q 35 mm2 pentru curenÍi nominali de 40 A
n montare: Án cofrete proiectate pentru
aparaturŸ Multi9
3 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 informaÍii suplimentare:


paginile 139, 143, 150

13
întreruptoare automate C120N protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 10 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
de 9 mm (A) B C D suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án sisteme de
1P 3 63 18340 18356 18378
distribuÍie industrialŸ Ûi terÍiarŸ.
80 18341 18357 18379
1 100 18342 18358 18380 Date tehnice
125 18343 18359 18381 n curent nominal: 63 pÊnŸ la 125 A
n tensiune nominalŸ: 240-440 V ca
n capacitate de rupere:
r capacitate de rupere limitŸ Icu (ciclu D-ID):
EN 60947-2:
2 In numŸr tens. nom. capacit. de
(A) de poli (V) rupere (A)
10 la 1P 130 20000
125 230-240 10000
1 pol protejat
400-415 3000
2P 6 63 18344 18360 18382 2, 3, 4P 230-240 20000
80 18345 18361 18383 400-415 10000
1 3 100 18346 18362 18384 440 6000
125 18347 18363 18385
n putere de rupere Án serviciu:
Ics = 75% Icu
n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
n contacte cu Ánchidere rapidŸ
2 4 n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
n caracteristici de declanÛare:
r curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
r curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In
2 poli protejaÍi r curbŸ D: declanÛatoarele magnetice
3P 9 63 18348 18364 18386
acÍioneazŸ Ántre 10 Ûi 14 In
80 18349 18365 18387 n tensiune de Íinere la impuls (Uimp.): 6 kV
1 3 5 100 18350 18367 18388 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
125 18351 18369 18389 relativŸ 95% la 55° C)
n masŸ (g):
nr. poli 1P 2P 3P 4P
205 410 615 820

2 4 6
n racordare: borne pentru conductor rigid
cu secÍiunea maximŸ de:
q cablu flexibil: de la 1,5 la 35 mm2
q cablu rigid: de la 1 la 50 mm2
n montare: Án orice tip de cofret proiectat
pentru aparatura Multi9

3 poli protejaÍi
4P 12 63 18352 18371 18390
80 18353 18372 18391
1 3 5 7 100 18354 18374 18392
125 18355 18376 18393

2 4 6 8

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 bloc Vigi: pagina 44 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 paginile 141, 143, 150

14
întreruptoare automate C120H protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 15 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor la
de 9 mm (A) B C D suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit Án sisteme de
1P 3 10 18394 18438 18482
distribuÍie industrialŸ Ûi terminalŸ.
16 18395 18439 18483
1 20 18396 18440 18484 Date tehnice
25 18397 18441 18485 n curent nominal: 10 pÊnŸ la 125 A
32 18398 18442 18486 n tensiune nominalŸ: 240-440 V ca
40 18399 18443 18487 n capacitate de rupere:
50 18400 18444 18488 r capacitate de rupere limitŸ Icu (ciclu D-ID):
63 18401 18445 18489 EN 60947-2:
2 80 18402 18446 18490 In numŸr tens. nom. capacit. de
100 18403 18447 18491 (A) de poli (V) rupere (A)
125 18404 18448 18492 10 la 1P 130 30000
125 230-240 15000
1 pol protejat 400-415 4500
2P 6 10 18405 18449 18493 2, 3, 4P 230-240 30000
16 18406 18450 18494 400-415 15000
1 3 20 18407 18451 18495 440 10000
25 18408 18452 18496 n putere de rupere Án serviciu:
32 18409 18453 18497 Ics = 50% Icu
40 18410 18454 18498 n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
50 18411 18455 18499 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
63 18412 18456 18500 n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
2 4 80 18413 18457 18501
n caracteristici de declanÛare:
100 18414 18458 18502
125 18415 18459 18503
r curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
r curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 7 Ûi 10 In
r curbŸ D: declanÛatoarele magnetice
2 poli protejaÍi acÍioneazŸ Ántre 10 Ûi 14 In
3P 9 10 18416 18460 18504 n tensiune de Íinere la impuls (Uimp.): 6 kV
16 18417 18461 18505 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
1 3 5 20 18418 18462 18506 relativŸ 95% la 55° C)
25 18419 18463 18507 n masŸ (g):
32 18420 18464 18508 nr. poli 1P 2P 3P 4P
40 18421 18465 18509 205 410 615 820
50 18422 18466 18510
63 18423 18467 18511 n racordare: borne pentru conductor rigid
2 4 6 80 18424 18468 18512 cu secÍiunea maximŸ de:
100 18425 18469 18513 q cablu flexibil: de la 1,5 la 35 mm2
125 18426 18470 18514 q cablu rigid: de la 1 la 50 mm2
n montare: Án orice tip de cofret proiectat
pentru aparatura Multi9

3 poli protejaÍi
4P 12 10 18427 18471 18515
16 18428 18472 18516
1 3 5 7 20 18429 18473 18517
25 18430 18474 18518
32 18431 18475 18519
40 18432 18476 18520
50 18433 18477 18521
63 18434 18478 18522
2 4 6 8 80 18435 18479 18523
100 18436 18480 18524
125 18437 18481 18525

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 bloc Vigi: pagina 44 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 22 dimensiuni: pagina 116 paginile 141, 143, 150

15
auxiliare electrice pentru protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
i DPN N, C60, C120 Ûi ID

DeclanÛare
Toate bobinele de declanÛare sunt echipate
cu o baretŸ care semnalizeazŸ vizibil
declanÛarea.
n auxiliarele sunt conform standardului
+ + + + + SR EN 60947-1
n se monteazŸ Án stÊnga aparatelor Án
urmŸtoarele limite:
q pentru C60, C120 Ûi i DPN N:
- max. 54 mm
contact aux. contact contact de bobinŸ MX+OF bobinŸ MN s Ántreruptor - 3 auxiliare de semnalizare
OF+SD/OF auxiliar OF semnalizare sau MN MNx sau MSU automat - 2 auxiliare basculante OF+SD/OF
defect SD - 2 bobine de declanÛare
max. 27 mm max. 36 mm n pentru ID
- max. 15 mm prin intermediul auxiliarului OF.S
max. 54 mm - 2 auxiliare de semnalizare
- 1 auxiliar basculant OF+SD/OF
- 2 bobine de declanÛare
bobinŸ de declanÛare de tip Ûunt MX+OF BobinŸ de declanÛare MX+OF de tip Ûunt
lŸÍime Án tensiune de comandŸ cod n comandŸ declanÛarea aparatului la care
paÛi de 9 mm V ca V cc este cuplatŸ, atunci cÊnd este alimentatŸ cu
2 110/415 110/130 26946 energie electricŸ
48 48 26947 n este prevŸzutŸ cu un contact basculant
12/24 12/24 26948 OF (NI/ND) care indicŸ poziÍia aparatului cu
care este cuplatŸ
n este prevŸzutŸ cu un contact cu
autoÁntrerupere care permite circuitului de
comandŸ sŸ rŸmÊnŸ sub tensiune (oprirea
de urgenÍŸ cu blocare)
BobinŸ de declanÛare MX de tip Ûunt
n comandŸ declanÛarea aparatului cu care
este cuplatŸ, atunci cÊnd este pusŸ sub
bobinŸ de declanÛare de tip Ûunt MX tensiune
lŸÍime Án tensiune de comandŸ cod n este prevŸzutŸ cu un contact cu
paÛi de 9 mm V ca V cc autoÁntrerupere care permite circuitului de
2 110/415 110/130 26476 comandŸ sŸ rŸmÊnŸ sub tensiune (oprirea
48 48 26477 de urgenÍŸ cu blocare)
12/24 12/24 26478 BobinŸ de minimŸ tensiune MN
n comandŸ declanÛarea aparatului cu care
este cuplatŸ, atunci cÊnd tensiunea scade
sub un anumit prag cuprins Ántre 70 Ûi 35%
din Un
n permite ca aparatul comandat sŸ fie Ánchis
manual dacŸ valoarea tensiunii de comandŸ
depŸÛeÛte 85% din tensiunea nominalŸ
n utilizare:
r oprire de urgenÍŸ prin buton
bobinŸ de declanÛare MSU la un prag de tensiune r securizarea circuitelor de alimentare a
lŸÍimea Án tensiune de declanÛare cod mai multor motoare prin Ámpiedicarea
paÛi de 9 mm V ca repornirii "necontrolate" a tuturor motoarelor
2 275 26979 BobinŸ de minimŸ tensiune cu
255 26479
temporizare MN s
n bobinŸ de minimŸ tensiune care comandŸ
declanÛarea aparatului cu care este cuplatŸ
U >>
n temporizare de 0,3 s la scŸderea tensiunii:
evitŸ declanÛarea la microÁntreruperi ale
tensiunii sau la scŸderi tranzitorii de
N L tensiune
BobinŸ de declanÛare MSU la un prag de
tensiune
n proiectatŸ special pentru monitorizarea
bobinŸ de minimŸ tensiune MN tensiunii fazŸ/neutru
lŸÍime Án tensiune de comandŸ cod n Ántrerupe alimentarea prin deschiderea
paÛi de 9 mm V ca V cc aparatului protejat atunci cÊnd se depŸÛeÛte
2 instantanee 220/240 26960 un prag de tensiune (supratensiune), pe o
www.MaterialeElectrice.ro 48 48 26961 duratŸ care depŸÛeÛte cÊteva zecimi de
secundŸ
115 (400 Hz) 26959
selectivŸ s 220/240 26963

U<

dimensiuni: pagina 118


D1 D2
informaÍii suplimentare: paginile 154, 156

16
auxiliare electrice pentru protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
i DPN N, C60, C120 Ûi ID (cont.)

bobinŸ de declanÛare MNx pentru buton cu revenire NI BobinŸ de declanÛare MNx, pentru buton
cu revenire NI
lŸÍime Án tensiune de comandŸ cod
n absolut insensibilŸ la Ántreruperile
paÛi de 9 mm Vca
circuitului de alimentare
2 230 26969
230 (C60) 26977
n se recomandŸ sŸ se racordeze Án amonte
400 26971 de aparatul protejat, pentru opririle de
400 (C60) 26991 urgenÍŸ cu logicŸ pozitivŸ
n ÁnlocuieÛte bobina de declanÛare MX
prevŸzutŸ cu indicatoare O/F de
U< U< semnalizare a stŸrii
Racordare
Se utilizeazŸ terminale cu Ûurub pentru 1
E1 E2 N L E1 E2 N L
sau 2 cabluri de max. 2,5 mm2.
1 FazŸ/Neutru FazŸ/FazŸ
Semnalizare la distanÍŸ
n toate contactele auxiliare sunt conform
contact de semnalizare defect SD standardului SR EN 60947-5-1
lŸÍime Án cod n contacte auxiliare OF, SD, OF+SD/OF
paÛi de 9 mm sunt conform standardului EN 62019 pentru
1 26927 C60, C120 Ûi i DPN
Contact OF (ND/NI) deschis/Ánchis
n contact basculant care indicŸ poziÍia
"deschis" sau "Ánchis" a aparatului
n buton de test pe faÍa aparatului permite
verificarea circuitului de semnalizare fŸrŸ sŸ
92 94 91 fie necesarŸ acÍionarea aparatului
Contact SD de semnalizare a defectului
n contact basculant care indicŸ poziÍia
"declanÛat" a aparatului (inclusiv prin
bobinele de declanÛare MN Ûi MX)
contact auxiliar OF lŸÍime Án cod n semnalizare defect (SD) pe faÍa aparatului
paÛi de 9 mm prin intermediul unei barete roÛii de
1 26924 semnalizare
Contact basculant OF+SD/OF
n contact basculant dublu care indicŸ:
q poziÍia "deschis" sau "Ánchis" a
Ántreruptorului (OF)
q poziÍia "declanÛat" a aparatului (SD)
14 12 11 n 2 circuite:
q superior: OF
q inferior: SD sau OF
n funcÍia se alege utilizÊnd comutatorul
rotativ din partea dreaptŸ a aparatului
n funcÍia selectatŸ este indicatŸ frontal
Contact OF.S
contact de semnalizare OF+SD/OF n utilizarea contactului auxiliar OF.S este
lŸÍime Án cod obligatorie pentru un Ántreruptor automat de
paÛi de 9 mm curent diferenÍial rezidual, Án cazul Án care se
1 26929 adaugŸ alte funcÍii auxiliare de declanÛare Ûi
de semnalizare
n acest contact se monteazŸ Án partea
14 12 11
14 12 11

OF
stÊngŸ a aparatului Ûi indicŸ poziÍia
OF
SD
SD "deschis" sau "Ánchis" a Ántreruptorului
automat
24
92
22
94
21
91 24
92
22
94
21
91 Racordare
n prin borne:
q pentru 1 sau 2 cabluri de max. 2,5 mm2
q 1,5 mm2 cu papuci
n marcaje vizibile lÊngŸ borne

contact auxiliar OF.S (ID) lŸÍime Án


paÛi de 9 mm
cod

1 26923

www.MaterialeElectrice.ro
14 12 11

dimensiuni: pagina 118


informaÍii suplimentare: paginile 154, 156

17
telecomenzi electrice protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
pentru C60 Ûi C120

+ + + + + + +

contact contact contact de bobinŸ MX+OF bobinŸ MN s modul Tm Ántreruptor


auxiliar auxiliar OF semnalizare sau MN MNx sau MSU automat
OF+SD/OF defect SD

FuncÍii
tip lŸÍime tensiune frecvenÍŸ cod Modulele Tm permit:
Án paÛi (Vca) (Hz) n comanda de la distanÍŸ a Ántreruptoarelor
de 9 mm automate (cu sau fŸrŸ modul Vigi) prin
C60 1-2P 7 230 50 18310 intermediul unei comenzi menÍinute
C120 1-2P 7 230 50 18312 n reanclanÛarea Ántreruptorului automat
C60 3-4P 7 230 50 18311 dupŸ declanÛare, conform regulilor de
siguranÍŸ Ûi a reglementŸrilor Án vigoare
Tm 1-2p
Este Án continuare posibilŸ comanda localŸ
de la maneta de acÍionare, cÊt Ûi de la alte
auxiliare electrice.
Exemple de consumatori care pot fi
comandaÍi cu telecomanda Tm: ÁncŸlzire,
C60 iluminat incandescent sau cu halogen,
motoare care funcÍioneazŸ la vitezŸ micŸ.
Descriere
n modulele Tm sunt comandate printr-o
acociaÍii posibile comandŸ electricŸ de tip menÍinut
n un comutator de selecÍie, plasat pe faÍa
modulului se utilizeazŸ pentru:
Tm 3-4p q a neutraliza comanda la distanÍŸ
q a Áncuia cu un lacŸt Ántreruptorul
telecomandat Án poziÍia "deschis" (lacŸtul cu
diametrul de 7 mm nu intrŸ Án furniturŸ)
n un indicator mecanic indicŸ starea
"deschis" sau "Ánchis" a telecomenzii Tm
n reconectarea dupŸ un defect:
q trebuie sŸ fie executatŸ, Án principal, Án
mod manual Ûi local dupŸ identificarea Ûi
acociaÍii posibile Ûtergerea defectului
q pentru impunerea resetŸrii locale Ûi
C120 manuale, un contact auxiliar SD (cod 26927)
legat Án serie Án circuitul de comandŸ al
telecomenzii Tm, ÁmpiedicŸ reconectarea
automatŸ Ûi de la distanÍŸ
q reconectarea de la distanÍŸ se poate face
cu condiÍia respectŸrii regulilor: resetarea
are loc prin deschiderea circuitului de
comandŸ pe o perioadŸ de timp mai mare
de 1,5 s
n auxiliarele adaptabile la telecomandŸ se
fixeazŸ folosind urmŸtoarele dispozitive
mecanice:
q bobine de declanÛare la minimŸ tensiune:
MN Ûi MN s
q bobine de declanÛare, de tip Ûunt:
MX+OF Ûi MX
q semnalizarea declanÛŸrii: SD
q indicarea poziÍiei "deschis" sau "Ánchis" a
Ántreruptorului: OF
n auxiliarele adaptabile la telecomandŸ care
utilizeazŸ dispozitive mecanice Ûi electrice
de autoblocare permit:
www.MaterialeElectrice.ro q o comandŸ prin impuls Ûi/sau menÍinutŸ:
ACTc
q tempotizatŸ: ACTt
n aparate automate pentru reanclanÛare:
ATm, ATm3 sau ATm7

dimensiuni: pagina 121

18
telecomenzi electrice protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
pentru C60 Ûi C120 (cont.)

tip lŸÍime tensiune frecvenÍŸ cod Date tehnice


Án paÛi (V ca) (Hz) n tensiune de comandŸ Uc: 230 V ca
de 9 mm n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
C60 1-2P 7 230 50 18310 n consum:
C120 1-2P 7 230 50 18312 q la vÊrf:
C60 3-4P 7 230 50 18311 - Tm: 28 VA
- TmC120: 35 VA
q de menÍinere: 2 VA
Tm 1-2p
n insensibil la Ántreruperi de tensiune:
) 0,45 s
n comportare la tensiune scŸzutŸ dupŸ:
q > 0,45 s, deschiderea mecanicŸ a polilor
C60 q reconectare la 2 s dupŸ revenirea
tensiunii
n numŸr de manevre (I-D) Án regim AC1:
q Tm + Ántreruptor () 25 A): 20000
q Tm + Ántreruptor (32 ... 63 A): 10000
asociaÍii posibile q Tm + C120 (bipolar): 10000
q timp de deschidere cu Tm: 1 s
q timp de Ánchidere cu Tm: 2 s
Tm 3-4p
Racordare
n cu borne protejate:
q 1 cablu de 6 mm2
q 2 cabluri de 1,5 mm2 sau 2,5 mm2
MasŸ
n monopolar Ûi bipolar: 300 g
n tripolar Ûi tetrapolar: 310 g

tip LED C60 C120


C120 asociaÍii posibile
1-2P 3-4P 2P
Tm (1-2P): 18310 n - -
Tm (3-4P): 18311 - n -
TmC120 (2P): 18312 - - n

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 121

19
module automate ATm, ATm3 Ûi ATm7 protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
pentru telecomenzi Tm

FuncÍii
n modulele Tm pot fi prevŸzute cu module
automate ATm, ATm3 Ûi ATm7 pentru a
realiza reclanÛarea protecÍiei dupŸ un defect

+ + + + + tranzitoriu, conform parametrilor selectaÍi


(numŸrul de ÁncercŸri de reanclanÛare pe o
perioadŸ de timp Ûi temporizarea la
reanclanÛare). Se utilizeazŸ la alimentarea
instalaÍiilor care nu sunt monitorizare, sunt
izolate, greu accesibile Ûi care necesitŸ un
modul contact SD telecomandŸ Tm Ántreruptor bloc Vigi nivel Ánalt de disponibilitate (telefonie mobilŸ,
automat (obligatoriu) automat C60/C120 C60/C120 autostrŸzi, lucrŸri hidro, etc.)
n ATm3 Ûi ATm7 funcÍioneazŸ Ûi pentru
telecomenzile MT (Compact NS)
Descriere
n automatele ATm pot fi asociate unei
telecomenzi numai cu utilizarea unui contact
auxiliar SD (cod 26927) care trimite
informaÍia "declanÛare la defect" de la
protecÍie la ATm. Automatul ATm blocheazŸ
telecomanda Tm dacŸ defectul este
permanent
n aceste dispozitive sunt echipate cu:
q o intrare pentru a comanda la distanÍŸ
(Y2, opÍionalŸ) inhibarea ATm prin
conectarea unui contact basculant sau a
unui contact de uÛŸ, Án scopul realizŸrii
siguranÍei instalaÍiei
q o ieÛire pentru a semnaliza la distanÍŸ
blocarea telecomenzii
n comanda manualŸ a telecomenzii
preveleazŸ faÍŸ de dispozitivul ATm

tip lŸÍime tensiune cod module automate ATm


Án paÛi (V ca)
Modululele automate ATm cu 1 intrare
de 9 mm
funcÍioneazŸ la un defect electric general
ATm 2 230 18316
(SD). Pe faÍa aparatului, sub un capac
transparent care se poate sigila, dispozitivul
este echipat cu urmŸtoarele:
n un selector pentru numŸrul de
reanclanÛŸri permise (de la 0 la 10), opriri Ûi
iniÍializarea ATm (off/reset)
n un potenÍiometru T2 pentru reglajul
duratei maxime (de la 12 la 120 minute) care
autorizeazŸ numŸrul de reanclanÛŸri
selectate
n un potenÍiometru T1 pentru reglajul
duratei (de la 30 la 300 s) Ánainte de
reanclanÛarea automatŸ
n un indicator de stare al ATm (galben):
q cÊnd nu este aprins: fŸrŸ tensiune sau
poziÍie off/reset
q aprins pulsativ: funcÍionare normalŸ
q "pÊlpÊire": ciclu de reanclanÛare Án
desfŸÛurare
q luminŸ continuŸ: Tm blocat
Date tehnice
n tensiune de alimentare: 230 V ca,
50/60 Hz
n curent de ieÛire ND: 230 V ca, max. 2 A
(AC1)
Racordare
n terminale protejate cu Ûurub prizonier
Posidriv no. 0:
q cablu flexibil: 2 x 1,5 mm2
www.MaterialeElectrice.ro q cablu rigid: 2 x 2,5 mm2
MasŸ
n 66 g

dimensiuni: pagina 121

20
module automate ATm, ATm3 Ûi ATm7 protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
pentru telecomenzi Tm (cont.)

tip lŸÍime tensiune cod module automate ATm3 Ûi


Án paÛi (V ca)
de 9 mm ATm7
ATm3 8 230 18306 Modululele automate ATm3 cu 3 ieÛiri Ûi
ATm7 cu 7 ieÛiri acÍioneazŸ atÊt la un defect
electric general (SD) cÊt Ûi la defecte
electrice diferenÍiate: termomagnetic (SD)
sau de izolaÍie (Vigirex). De asemenea,
aceste dispozitive oferŸ anclanÛŸri cu
temporizŸri opÍionale dupŸ reluarea
alimentŸrii principale, pentru a asigura
reanclanÛarea secvenÍialŸ a diferitelor
circuite de plecare.
Sunt echipate cu:
ATm3 n un ecran cu cristale lichide
n intrŸri de semnalizare defect Ántreruptor
(SD)
n intrŸri de semnalizare defect Vigirex
(opÍional)
n o intrare pentru a comanda la distanÍŸ
(Y3, opÍional) care autorizeazŸ o singurŸ
reanclanÛare la distanÍŸ prin intermediul
unui "switch" sau modem, etc.
tip lŸÍime tensiune cod n contacte de ieÛire pentru comenzi la
Án paÛi (V ca) distanÍŸ
de 9 mm n taste de navigare: ON/OFF, , +, -,
ATm7 14 230 18307 ESC, OK pentru:
q funcÍionare Ûi inhibare a ATm
q diagnostic al stŸrii circuitelor de plecare:
mŸsurare Ûi tipul defectului
q acces la numŸrŸtorul de declanÛŸri pe
defect Ûi la meniurile de configurare a
temporizŸrilor Ûi a iniÍializŸrii
n opÍional: pentru salvarea configurŸrii Án
vederea duplicŸrii pe alt ATm3 sau ATm7 se
utilizeazŸ un cartuÛ de memorie EEPROM
ATm7 (cod 18314)
Date tehnice
n tensiune de alimentare:
230 V ca (-15, +10)%, 50/60 Hz
n contacte de ieÛire:
250 V ca, max. 2 A (AC1):
q ATm3: 3 ND (telecomandŸ) + 1 ND/NI
(semnalizare)
q ATm7: 7 ND (telecomandŸ) + 1 ND/NI
(semnalizare)
n intrŸri de semnalizare defect:
q ATm3: I1, I3, I5
q ATm7: I1, I3, I5, I7, I8, I9, I10
n intrŸri Vigirex: I2, I4, I6
n imunitate la Ántreruperi: ) 10 ms
n consum maxim de vÊrf: 7 A
n clasŸ de siguranÍŸ:
q mediu industrial: clasŸ 0
q mediu casnic/neindustrial: clasŸ 2 (II)
n grad de protecÍie:
q pentru partea din afara carcasei:
IP 4/IP xxD
q la nivelul terminalelor: IP 2/IP xxB
n temperaturŸ de funÍionare: -5 ... +55° C
n temperaturŸ de depozitare: -40 ... +70° C
n tropicalizare: tratament 2
(umiditate relativŸ: 95% la 55° C)
n conform standardelor: EN 60947-1,
EN 60730-1, EN 60601-1
Racordare
n terminale protejate cu Ûurub prizonier
www.MaterialeElectrice.ro Posidriv nr. 0:
q cablu flexibil: 2 x 1,5 mm2
q cablu rigid: 2 x 2,5 mm2
MasŸ
n ATm3: 205 g
n ATm7: 325 g
n cartuÛ: 10 g
dimensiuni: pagina 121

21
accesorii protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
C60/C120/ID

tip cod comandŸ frontalŸ sau


manetŸ rotativŸ (C60 sau C120)
sub-ansamblu pentru lateralŸ
acÍionarea Ántreruptorului automat 27046 Pentru C60 sau C120 cu 2, 3 sau 4 poli:
manetŸ prelungitŸ deconectabilŸ n grad de protecÍie: IP 54
(montatŸ pe uÛŸ sau pe panou mobil) 27047
manetŸ fixŸ
n montaj:
montaj frontal sau lateral q pe uÛŸ sau pe panou mobil pentru
(montatŸ pe panou fix) 27048 manetŸ prelungitŸ, cod 27047
q pe faÍa fixŸ sau pe peretele lateral cu
manetŸ fixŸ, cod 27048
n o manetŸ rotativŸ completŸ realizatŸ cu
un sub-ansamblu pentru acÍionare Ûi cu o
manetŸ, codurile 27047 Ûi 27048
Pentru ID:
tip cod n max. 45 mm prin intermediul auxiliarului
soclu (tip contact de rupere dublu) OF.S
(C60 sau C120 ) 63 A)
n 2 auxiliare de semnalizare
distanÍa minimŸ de 200mm
Ántre cele douŸ rÊnduri 26996 n 1 auxiliar basculant OF+SD/OF
n 2 bobine de declanÛare
n pentru izolarea unui circuit protejat cu un
Ántreruptor automat Multi9 care nu este Án
sarcinŸ, cu blocare Án poziÍia “deconectat”
sau “izolat“ cu un lacŸt cu Ø 8 mm (nu este
furnizat)

tip cod dispozitive de Áncuiere


dispozitiv de Áncuiere
Pot fi utilizate pentru a Áncuia Ántreruptorul
C120 (set de 4 buc.) 27145
C60/ID (set de 2 buc.) 26970
automat Án poziÍia “Ánchis“ sau “deschis”
(pentru lacŸt cu diametrul maxim de 8 mm,
care nu este furnizat).
Placa frontalŸ sau uÛa pot fi deschise cu
Ántreruptorul automat blocat Án poziÍia
“deschis”.

tip cod capace pentru borne


capac etanÛ pentru protecÍia
Permit izolarea totalŸ a Ûuruburilor
Ûuruburilor bornelor
C60/ID (set de 2 buc.) 26981
bornelor Ántreruptoarelor automate cu 1P,
2P, 3P Ûi 4P.

tip cod n capac de protecÍie complet


capac etanÛ pentru protecÍia bornelor n permite legŸturi spate
n pentru C60
1 pol 26975
2 poli 2 x 26976
3 poli 26975 + 26976
4 poli 26978
n pentru C120
1 pol 18526
2 poli 2 x18526
3 poli 3 x18526

tip cod piese intermediare


piesŸ intermediarŸ
n se monteazŸ pe ÛinŸ DIN
lŸÍimea de 9 mm 27062
n asigurŸ un loc de ventilaÍie Án cazul
ÁncŸlzirii excesive
n asigurŸ spaÍiu pentru Ántreruptoarele
automate care se vor monta ulterior

www.MaterialeElectrice.ro sistem de identificare


n la toate Ántreruptoarele automate DPN N/
C60/C120 pot fi montate etichete pe fiecare
pol:
q pÊnŸ la 10 etichete pentru C60
q pÊnŸ la 6 etichete pentru C120
n sunt disponibile urmŸtoarele simboluri:
Alb, 1-9, +, - Ûi A-Z
VŸ rugŸm sŸ faceÍi referire la sistemul de
identificare Telemecanique, seria AB-1.

22
întreruptoare automate P25M protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 15 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

lŸÍime curent domeniu cod AplicaÍii


Án paÛi nominal ProtecÍia motoarelor cu comandŸ manualŸ
de 9 mm (A) localŸ.
5 0,16 0,1-0,16 21100
0,25 0,16-0,25 21101 Date tehnice
1 3 5 0,40 0,25-0,40 21102 n declanÛator termic:
0,63 0,40-0,63 21103 q reglaj (In): 0,1 pÊnŸ la 25 A
1,0 0,63-1 21104 q sensibilitate la lipsa unei faze
1,6 1-1,6 21105 q compensare cu temperatura:
2,5 1,6-2,5 21106 -20° C la +40° C Án carcase
4,0 2,5-4 21107 n declanÛator magnetic: 12 In (± 20%)
6,3 4-6,3 21108 n tensiune nominalŸ (Ue): 690 V ca
10 6-10 21109 n tensiune de Íinere la impuls (Uimp):
14 9-14 21110 6 kV
2 4 6 18 13-18 21111 n capacitate de rupere:
23 17-23 21112
conform EN 60947.2 (kA)
25 20-25 21113
Pentru motoare tensiune (V)
monofazate se 230-240 400-415 440 500 690
ÁnseriazŸ 2 poli ai In Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics
(A) in in in in in in in in in in
Ántreruptorului kA % kA % kA % kA % kA %
automat 0,16
la autoprotejat
1,6
crt. putere nominalŸ standard (kW) pentru: 2,5 3 75
nom. motoare trifazate, Án categoria AC3, 4 3 75
(A) 50/60 Hz 6,3 50 100 50 100 3 75
tensiune (V) 10 15 100 10 100 3 75
230 400 415 440 500 690 14 15 50 8 50 6 75 3 75
0,16 - - - - - - 18 15 50 8 50 6 75 3 75
0,25 - - - - - - 23 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75
0,40 - - - - - - 25 50 100 15 40 6 50 4 75 3 75
0,63 - - - - - 0,37
n nr. de manevre Án categoria AC3:
1 - - - 0,37 0,37 0,55
1,6 - 0,37 - 0,55 0,75 1,1
100000 cicluri Ánchis-deschis
2,5 0,37 0,75 1,1 1,1 1,1 1,5 n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
4 0,75 1,5 1,5 1,5 2,2 3 n posibilitate a Áncuierii
6,3 1,1 2,2 2,2 3 3,7 4 n racordare prin borne pentru papuc:
10 2,2 4 4 4 5,5 7,5 q capac. min. = conductor rigid de 2 x 1 mm2
14 3 5,5 5,5 7,5 9 11 q capac. max. = conductor flex. de 2 x 6 mm2
18 4 7,5 9 9 10 15 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
23 5,5 9 11 11 11 18,5 relativŸ 95% la 55° C)
25 5,5 11 11 11 15 22 Bloc limitator
MŸreÛte capacitatea de rupere pÊnŸ la
Bloc limitator 100 kA.
lŸÍime curent cod Poate fi montat individual (Án partea de sus)
Án paÛi nominal sau pe bareta de conexiuni (cod 21144).
de 9 mm (A) n racordare: borne pentru conductor
5 63 21115 flexibil cu secÍiunea maximŸ de 25 mm2

tip
cofret izolat I = 93, H = 147, P = 100
cod
21133
carcase izolate
lampŸ de semnalizare verde 21140 (montaj aparent)
cu neon 220-240 V roÛu 21142 Permit montarea unui P25M cu un contact
lampŸ de semnalizare verde 21141 auxiliar Ûi o bobinŸ, cu borne pentru N Ûi PE.
cu neon 380-440 V roÛu 21143 n grad de protecÍie: IP 55
n dublŸ izolaÍie
21144 21146 21145 n capac etanÛ
n poate fi instalatŸ frontal o lampŸ de
semnalizare care sŸ indice poziÍiile pornit Ûi
oprit
n 4 predecupŸri pentru presetupe Ø 16
 

 

Accesorii
 

 

tip cod
conectori tip “pieptene” 3 x 63 A
pentru 2 P25M 21145
21115 pentru 4 P25M 21146
capac de protecÍie (set de 5 buc.) 21148
baretŸ de racordare 21144
21147
www.MaterialeElectrice.ro 

 

 

 

 

auxiliare: pagina 24
dimensiuni: pagina 121

23
auxiliare electrice protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
P25M

auxiliare pentru P25M


AplicaÍii
Pentru declanÛarea sau semnalizarea la
distanÍŸ, pot fi montate de utilizator.
Semnalizare la distanÍŸ
n a poziÍiei:
q contacte NI+ND care semnalizeazŸ
poziÍia “Ánchis” sau “deschis” a
Ántreruptorului automat P25M
q contact dublu ND+ND care semnalizeazŸ
poziÍia “Ánchis” a Ántreruptorului automat
contact contact auxiliar + P25M bobinŸ de bobinŸ de
n a poziÍiei Ûi a defectului cu indicarea
auxiliar contact de declanÛare minimŸ
poziÍiei prin bareta roÛie:
NI+ND semnalizare defect de tip Ûunt tensiune
q ND+SD.NI
NI+NI NI+SD.NI MX MN
semnalizare poziÍie “deschis” + semnalizare
ND+SD.NI
defect “Ánchis”
NI+SD.ND
q NI+SD.NI
ND+SD.ND
semnalizare poziÍie “Ánchis” + semnalizare
defect “Ánchis”
combinaÍii posibile ale auxiliarelor q ND+SD.ND
semnalizare poziÍie “deschis” + semnalizare
defect “deschis”,
NI+ND ND+ND NI+ND q NI+SD.ND
/ / P25M / SD P25M MX/MN
ND+ND NI+ND ND+ND semnalizare poziÍie “Ánchis” + semnalizare
defect “deschis”
n date tehnice conform CEI 947-5-1:
tensiune poziÍie defect
Ue AC15 AC14
95 53 95 51 tip lŸÍime Án paÛi cod
E00000

de 9 mm 95-96
contact auxiliar NI+ND 1 21117 V ca 97-98
contact auxiliar NI+NI 1 21116 24 1,5
48 6 1
130 4,5 0,5
43 31 43 33
240 3,3 0,3
415 2,2
440 1,5
V cc DC13 DC13
96 54 96 52 24 6 1
48 5 0,3
21120 21121
60 3 0,15
110 1,3
220 0,5
44 32 44 34
97 53 97 51 n racordare prin borne pentru papuc:
E00000

21117 21116
q min.: conductor rigid 2 x 1 mm2
q max.: conductor flexibil 2 x 2,5 mm2
q conductor flexibil cu papuc 2 x 1,5 mm2
tip lŸÍime Án paÛi cod DeclanÛare la distanÍŸ
de 9 mm n bobinŸ de declanÛare de tip Ûunt MX:
contacte auxiliare+contact de semnalizare q declanÛeazŸ Ántreruptorului automat
defect atunci cÊnd bobina este pusŸ sub tensiune
NI+SD.NI 1 21118
n bobinŸ de minimŸ tensiune:
ND+SD.NI 1 21119
98 54 98 52
NI+SD.ND 1 21120
q declanÛeazŸ Ántreruptorul automat atunci
21118 21119 ND+SD.ND 1 21121 cÊnd tensiunea de alimentare scade (Ántre
35 Ûi 70%) Ûi previne reÁnchiderea pÊnŸ
cÊnd se restabileÛte tensiunea de alimentare
n consum bobine:
lŸÍime tensiune frecvenÍŸ cod tip ca (VA) cc (W)
Án paÛi nominalŸ (Hz) MX
de 9 mm (V) la anclanÛare 14 10
bobinŸ de declanÛare MX la menÍinere 5 1,6
2 220-240 50 21127 MN
380-415 50 21128 la menÍinere 3,5 1,1
bobinŸ de minimŸ tensiune MN
2 220-240 50 21129 n racordare prin borne pentru papuc:
380-415 50 21130 q min.: conductor rigid 2 x 1 mm2
q max.: conductor flexibil 2 x 2,5 mm2
q conductor flexibil cu papuc 2 x 1,5 mm2
E00000

C1 C2 D1 D2
www.MaterialeElectrice.ro
u> u<

24
Ántreruptoare automate C32H-DC protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 10 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. Comanda Ûi protecÍia la suprasarcinŸ a
de 9 mm (A)
1P 2 1 20531 circuitelor de curent continuu (ex: iluminat de
2 20532 siguranÍŸ, comandŸ automatŸ, telefonie).
1 3 20533 Date tehnice
6 20534 n curent nominal: 1 pÊnŸ la 40 A, la 40° C
10 20535 n tensiune nominalŸ:
16 20536 r 1P: 127 V cc
20 20537 r 2P: 127/250 V cc
25 20538 n capacitate de rupere:
2 32 20539 r conform EN 60947.2 (ciclu D-ID):
40 20540 In numŸr tens. nom. capacit. de
(A) de poli (V) rupere (A)
1 pÊnŸ 1P 127 10
la 40 2P 127 20
2P 250 10
2P 4 1 20541
2 20542
n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 10000
– + 3 20543 cu L/R < 0,015 s
1 3 1 3
6 20544 n caracteristici de declanÛare:
10 20545 r curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
sau 16 20546 acÍioneazŸ Ántre 7 Ûi 10 In
20 20547 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
25 20548 relativŸ 95% la 55° C)
2 4 2 4
32 20549 n masŸ (g):
+ – 40 20550 nr. poli 1P 2P
127 250
n racordare: borne pentru conductor rigid
cu secÍiunea maximŸ de:
r 25 mm2

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 26 dimensiuni: pagina 116

25
auxiliare electrice protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
C32H-DC

AplicaÍii
Permit declanÛarea la distanÍŸ (fŸrŸ bloc de
protecÍie diferenÍialŸ), cu ajutorul bobinei de
declanÛare MX sau a bobinei de minimŸ
tensiune MN montate Án partea dreaptŸ a
+ + + Ántreruptorului automat.
DeclanÛarea de la distanÍŸ
BobinŸ de declanÛare de tip Ûunt MX+OF:
n comandŸ deschiderea Ántreruptorului
automat la punerea sub tensiune
contact de contact Ántreruptor bobinŸ de declanÛare MX+OF sau n echipatŸ cu un contact de autoÁntrerupere
semnalizare auxiliar OF automat bobinŸ de minimŸ tensiune MN n echipatŸ cu un contact (bornele 12 Ûi 14)
defect SD (NI/ND) C32H-DC de semnalizare a poziÍiilor “Ánchis” Ûi
“deschis” ale Ántreruptorului automat
combinaÍii posibile ale auxiliarelor electrice utilizÊnd tensiunea de alimentare a bobinei
BobinŸ de minimŸ tensiune MN:
M O O O S O M O S M n declanÛeazŸ Ántreruptorului automat
F F V F D M V F F D X
M X M M
I I
M X M
sau atunci cÊnd tensiunea scade (Ántre 70% Ûi
C sau sau C sau C sau sau C sau C sau sau sau C
B M S B S B G S O B G S B M S O B M 35%) Ûi ÁmpiedicŸ reÁnchiderea pÊnŸ cÊnd
N D D I D F I D N D F N
se restabileÛte tensiunea de alimentare
n conformitate cu standardul EN 60947.2
n aplicaÍii:
bobinŸ de declanÛare de tip Ûunt MX+OF q buton de oprire de urgenÍŸ
q securitate Án circuitul care alimenteazŸ
lŸÍime Án tensiune cod mai multe utilaje, prevenind repornirea
paÛi de 9 mm nominalŸ necontrolatŸ a motoarelor
2 220-380 V ca
240-415 V ca 27136 BobinŸ de minimŸ tensiune temporizatŸ
C2 C1 110-220 V ca MN s :
110-125 V ca 27137 n acceptŸ micro-Ántreruperi ale tensiunii de
24-48 V ca Ûi cc 27138 pÊnŸ la 200 ms fŸrŸ declanÛare
Contact auxiliar OF (NI/ND):
n semnalizeazŸ poziÍia “Ánchis” sau
12 14 “deschis“ a Ántreruptorului automat
n se monteazŸ Án partea stÊngŸ a
Ántreruptorului automat
Contact de semnalizare defect SD:
bobinŸ de minimŸ tensiune MN lŸÍime Án
paÛi de 9 mm
tensiune
nominalŸ
cod
n se monteazŸ Án partea stÊngŸ a
instantanee Ántreruptorului automat
2 220-240 V ca/cc 27140 n funcÍia test
temporizatŸ s Date tehnice ale auxiliarelor
2 220-240 V ca/cc 27143
n capacitate de rupere a contactelor
(cos  = 0,6):
D1 D2
tensiune nominalŸ (V) (A)
u<
380-415 V ca 3
220-240 V ca 6
250 V cc 0,4
125 V cc 1
48 V cc 2
24 V cc 6
contact de semnalizare defect SD n consumul bobinelor:
tensiune de 240 110-130 240
lŸÍime Án cod alimentare V ca V cc V cc
paÛi de 9 mm la anclanÛare (MX) 50 W 50 W –
1 27135 la menÍinere (MN) 4,1 VA 3,5 W 4,1 VA
n racordare: borne pentru conductor:
91
q 1,5 mm2 pentru 2 conductoare
q 2,5 mm2 pentru 1 conductor

92 94

contact auxiliar OF (NI/ND) lŸÍime Án cod


paÛi de 9 mm
www.MaterialeElectrice.ro 1 27132

11

12 14
dimensiuni: pagina 118

26
întreruptoare automate NG 125N protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 25 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor Án care este
de 9 mm (A) C
1P 3 10 18610 posibilŸ apariÍia unui curent foarte mare de
16 18611 scurtcircuit.
1 20 18612 Date tehnice
25 18613 n curent nominal: 10 pÊnŸ la 125 A, la 40° C
32 18614 n tensiune de funcÍionare: 500 V ca
40 18615
n capacitate de rupere Án conformitate cu
50 18616
63 18617 normele EN 60947.2:
2 numŸr tensiune capacit. de rupere
de poli (V ca) Icu (A)
1P 230-240 25000
1 pol protejat 380-415 6000(1)
2, 3, 4P 380-415 25000
2P 6 10 18621 (1) Capacitate de rupere - 1 pol Án regim de neutru izolat IT
16 18622
1 3 (caz de defect dublu).
20 18623
25 18624
n indicare vizibilŸ a stŸrii contactelor:
32 18625 deschiderea este semnalizatŸ printr-o bandŸ
40 18626 verde pe maneta de comandŸ a aparatului.
50 18627 Acest indicator semnalizeazŸ deschiderea
63 18628 tuturor polilor
2 4
n manetŸ de comandŸ 3 poziÍii:
deschis-declanÛat-Ánchis
n dispozitiv de Áncuiere Án poziÍie deschis
integrat
n vizualizare a defectului pe faÍa
2 poli protejaÍi
aparatului:
q printr-o lampŸ de semnalizare defect
nr. lŸÍime crt. cod
poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ curbŸ q prin poziÍia manetei (declanÛat)
de 9 mm (A) B C D n buton test permiÍÊnd verificarea bunei
3P 9 10 18632 funcÍionŸri a mecanismului de declanÛare
16 18633 n curbe de declanÛare:
20 18634 q curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
25 18635
32 18636
acÍioneazŸ la 8 In ±20%
40 18637 q curbŸ D: declanÛatoarele magnetice
50 18638 acÍioneazŸ la 12 In ±20%
63 18639 n anduranÍŸ (cicluri deschis-Ánchis):
80 18663 18640 18669 q mecanicŸ: 10000
100 18664 18642 18670 q electricŸ: 5000
125 18665 18644 18671 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
3 poli protejaÍi
n racordare prin borne pentru conductor
rigid cu secÍiunea de:
4P 12 10 18649 q 1,5 pÊnŸ la 50 mm2 pentru curenÍi
16 18650
nominali ) 63 A (strÊngere cu ÛurubelniÍŸ)
20 18651
25 18652 q 16 pÊnŸ la 70 mm2 pentru curenÍi
32 18653 nominali Ántre 80 Ûi 125 A (strÊngere cu
40 18654 cheie de 4 mm)
50 18655
63 18656
80 18666 18658 18672
100 18667 18660 18673
125 18668 18662 18674

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 31 bloc Vigi: pagina 45 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 32 dimensiuni: pagina 117 paginile 142, 143, 150

27
întreruptoare automate NG125H protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 36 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor Án care este
de 9 mm (A) C
1P 3 10 18705 posibilŸ apariÍia unui curent foarte mare de
16 18706 scurtcircuit.
1 20 18707 Date tehnice
25 18708 n curent nominal: 10 pÊnŸ la 80 A, la 40° C
32 18709 n tensiune nominalŸ: 240-415 V ca
40 18710
n capacitate de rupere (ciclu D-ID):
50 18711
63 18712 q conform EN 60947-2 (Icu):
80 18713 In numŸr tens. nom. capacit. de
2
(A) de poli (V) rupere (A)
10 la 1P 220-240 36000
1 pol protejat
80 380-415 6000
2, 3, 4P 380-415 36000
2P 6 10 18714
16 18715 n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
1 3 20 18716 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
25 18717 n nr. ciclurilor (Ánchis-deschis): 20000
32 18718 n caracteristici de declanÛare:
40 18719 q curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
50 18720 acÍioneazŸ la 12 In ±20%
63 18721
n tensiune de Íinere la impuls (Uimp):
2 4 80 18722
6 kV
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
n masŸ (g):
nr. poli 1P 2P 3P 4P
240 480 720 960
2 poli protejaÍi
n racordare: borne pentru conductor rigid
3P 9 10 18723
cu secÍiunea maximŸ de 35 mm2
16 18724
1 3 5 20 18725 n montare: Án orice tip de cofret proiectat
25 18726 pentru aparatura Multi9
32 18727
40 18728
50 18729
63 18730
2 4 6 80 18731

3 poli protejaÍi
4P 12 10 18732
16 18733
1 3 5 7 20 18734
25 18735
32 18736
40 18737
50 18738
63 18739
2 4 6 8 80 18740

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 31 bloc Vigi: pagina 45 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 32 dimensiuni: pagina 117 paginile 142, 143, 150

28
întreruptoare automate NG 125L protecÍia circuitelor la
EN 60947.2/SR EN 60947.2 50 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime crt. cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. curbŸ curbŸ Comanda Ûi protecÍia circuitelor Án care este
de 9 mm (A) C D
1P 3 10 18777 18830
posibilŸ apariÍia unui curent foarte mare de
16 18778 18831 scurtcircuit.
20 18779 18832 Date tehnice
25 18780 18833 n curent nominal: 10 pÊnŸ la 80 A, la 40° C
32 18781 18834 n tensiune de funcÍionare: 500 V ca
40 18782 18835
n capacitate de rupere Án conformitate cu
50 18783 18836
63 18784 18837 norma EN 60947-2:
80 18785 18838 numŸr tensiune capacit. de rupere
de poli (V ca) Icu (A)
1P 230-240 50000
415 12500(1)
2, 3P, 4P 380-415 50000
1 pol protejat (1) Capacitate de rupere - 1 pol Án regim de neutru izolat IT
(caz de defect dublu).
2P 6 10 18788 18839
16 18789 18840 n indicare vizibilŸ a stŸrii contactelor:
20 18790 18841 deschiderea este semnalizatŸ printr-o bandŸ
25 18791 18842 verde pe maneta de comandŸ a aparatului.
32 18792 18843 Acest indicator semnalizeazŸ deschiderea
40 18793 18844 tuturor polilor
50 18794 18845 n manetŸ de comandŸ 3 poziÍii:
63 18795 18846
deschis-declanÛat-Ánchis
80(*) 18796 18847
(*) fŸrŸ posibilitate de adaptare
n dispozitiv de Áncuiere Án poziÍie deschis
a unui bloc Vigi integrat
n vizualizare a defectului pe faÍa
aparatului:
q printr-o lampŸ de semnalizare defect
q prin poziÍia manetei (declanÛat)
2 poli protejaÍi n buton test permiÍÊnd verificarea bunei
3P 9 10 18799 18848 funcÍionŸri a mecanismului de declanÛare
16 18800 18849 n curbe de declanÛare:
20 18801 18850 q curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
25 18802 18852 acÍioneazŸ la 8 In ±20%
32 18803 18852 q curbŸ D: declanÛatoarele magnetice
40 18804 18853
acÍioneazŸ la 12 In ±20%
50 18805 18854
63 18806 18855 n anduranÍŸ (cicluri deschis-Ánchis):
80 18807 18856 q mecanicŸ: 10000
q electricŸ: 5000
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
n racordare prin borne pentru conductor
rigid cu secÍiunea de:
q 1,5 pÊnŸ la 50 mm2 pentru curenÍi
nominali ) 63 A (strÊngere cu ÛurubelniÍŸ)
3 poli protejaÍi
q 16 pÊnŸ la 70 mm2 pentru curenÍi
4P 12 10 18810 18857 nominali Ántre 80 Ûi 125 A (strÊngere cu
16 18811 18858 cheie de 4 mm)
20 18812 18859
25 18813 18860
32 18814 18861
40 18815 18862
50 18816 18863
63 18817 18864
80 18818 18865

4 poli protejaÍi

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 31 bloc Vigi: pagina 45 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 32 dimensiuni: pagina 117 paginile 142, 143, 150

29
întreruptoare automate NG125LMA protecÍia circuitelor la
EN 60947.4(1) 50 kA suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit

nr. lŸÍime declanÛ. I I cod


poli Án paÛi magn. max. NG125LMA
de 9 mm (A) motor AplicaÍii
2P 6 MA 4 50 4 18868 Numai pentru protecÍia la scurtcircuit a
MA 6,3 75 6,3 18869
1 3 motoarelor, protecÍia la suprasarcinŸ se va
MA 10 120 10 18870
MA 12,5 150 12,5 18871
asigura separat.
MA 16 190 16 18872 Date tehnice
MA 25 300 25 18873 n curent nominal: 4 pÊnŸ la 80 A
MA 40 480 40 18874 n capacitate de rupere Án conformitate cu
MA 63 750 63 18875 norma EN 60947.2 (Icu):
2 4 MA 80 80 18876 In numŸr tensiune capacit. de
3P 9 MA 4 50 4 18879 (A) de poli (V) rupere (A)
MA 6,3 75 6,3 18880 4 la
1 3 5
MA 10 120 10 18881 80 2, 3P 380-415 50000
MA 12,5 150 12,5 18882
MA 16 190 16 18883 n indicare vizibilŸ a poziÍiei contactelor
MA 25 300 25 18884 pe manetŸ
MA 40 480 40 18885 n contacte cu Ánchidere rapidŸ
MA 63 750 63 18886 n nr. ciclurilor de manevrŸ (Ánchis-deschis):
2 4 6
MA 80 18887 10000
n caracteristici de declanÛare:
q tip MA: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ la 12 In ±20%
n tensiune de Íinere la impuls (Uimp.):
6 kV
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
n masŸ (g):
nr. poli 2P 3P
480 720
n racordare: borne pentru conductor rigid
cu secÍiunea maximŸ de 35 mm2
n montare: Án cofrete proiectate pentru
aparaturŸ Multi9

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 31 dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare:


accesorii: pagina 32 paginile 142, 143, 150

30
auxiliare electrice protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
NG125

AplicaÍii
Permit declanÛarea sau semnalizarea la
distanÍŸ a poziÍiei Ántreruptoarelor automate
NG125.
Se monteazŸ Án partea stÊngŸ a
+ + sau sau + Ántreruptorului automatic.
n racordare: borne pentru conductor:
q flexibil sau rigid cu secÍiunea de
2 x 2,5 mm2
OF+OF OF+SD MX+OF MN MN S NG125 q cu papuci neizolaÍi cu secÍiunea de
2 x 2,5 mm2
max. 4 paÛi de 9 mm (36 mm) q cu papuci izolaÍi cu secÍiunea de
2 x 1,5 mm2
q cu cose tip furculiÍŸ cu secÍiunea
tip lŸÍime tensiune cod 2 x 1,5 mm2
Án paÛi (V)
de 9mm
MN 2 220 la 240V ca 19067 declanÛatoare
48V ca 19069 DeclanÛarea la distanÍŸ a Ántreruptorului
48V cc 19070 automat NG125 poate fi realizatŸ cu un
MN S 4 220 la 240V ca 19068 declanÛator MN sau MX+OF.
MX+OF 2 220 la 415V ca 19064 Indicarea declanÛŸrii se face prin semnal
48 la 130V ca luminos, pe faÍa aparatului.
48V cc 19065
24V ca Ûi cc 19066 DeclanÛator MN
În cazul Án care tensiunea de alimentare
scade (Ántre 70 Ûi 35%), comandŸ
DeclanÛator la declanÛarea Ûi deschiderea Ántreruptorului
minimŸ tensiune MN automat cŸruia i se asociazŸ. În plus,
interzice reÁnchiderea Ántreruptorului
automat cÊt timp tensiunea de alimentare nu
este restabilitŸ.
Utilizare:
n oprire de urgenÍŸ prin buton
sau n securizare a circuitelor de alimentare ale
mai multor maÛini prin interzicerea repunerii
Án funcÍiune necontrolatŸ a ansamblului de
motoare
tip lŸÍime Án cod
DeclanÛator MN temporizat S
paÛi de 9 mm
OF+OF 1 19071
DeclanÛator la minimŸ tensiune care
OF+SD 1 19072 comandŸ deschiderea Ántreruptorului
OF+OF sau automat cŸruia i-a fost asociat. Permite o
OF+SD 1 19073 temporizare de 0,5 s la micro-Ántreruperi sau
DeclanÛator la la scŸderea tensiunii.
minimŸ tensiune MN S DeclanÛator de tip Ûunt MX+OF
OdatŸ cu punerea sub tensiune, comandŸ
declanÛarea Ûi deschiderea Ántreruptorului
automat cŸruia i se asociazŸ:
n echipat cu un contact de auto-Ántrerupere
n echipat cu un contact ND+NI pentru
semnalizarea poziÍiei “deschis” sau “Ánchis”
a Ántreruptorului automat

contacte auxiliare
Contact auxiliar OF+OF (NI/ND+NI/ND)
SemnalizeazŸ poziÍia “deschis” sau “Ánchis”
a Ántreruptorului automat.
Contact semnalizare-defect OF+SD
DeclanÛator de SemnalizeazŸ poziÍia “declanÛat prin defect”
tip Ûunt MX+OF a Ántreruptorului automat (inclusiv declanÛat
prin MN sau MX).
Indicarea defectului Án partea frontalŸ prin
semnal mecanic.
Contact OF+OF comutabil Án OF+SD
Permite transformarea unui contact OF Án
contact SD.
www.MaterialeElectrice.ro Caracteristici comune
n capacitatea contactelor: 6 A/220 la 240 V

sau

Contact auxiliar OF+SD

31
accesorii protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
NG125

comandŸ rotativŸ frontalŸ cod


negru 19088
comandŸ rotativŸ frontalŸ
mÊner roÛu/fond galben 19089 Permit comanda exterioarŸ a Ántreruptorului
automat pe uÛŸ sau placŸ.
Date tehnice
n douŸ versiuni:
q negru (standard)
q mÊner roÛu Ûi plastron galben pentru
comanda maÛinilor-unelte
n grad de protecÍie: IP 44
n pot fi Áncuiate Án poziÍie “deschis” prin
1 pÊnŸ la 3 lacŸte cu Ø 5 pÊnŸ la 8 mm
(nefurnizate)

dispozitiv de Áncuiere cod dispozitiv de Áncuiere


set de 4 19090 Permit Áncuierea Án pozitia I (“Ánchis”) sau
D (“deschis”) a Ántreruptoarelor automate
NG125, prin lacŸte cu Ø 5 pÊnŸ la 8 mm
(nefurnizate).
NotŸ: Ántreruptoarele automate NG125, 3P
sau 4P, sunt preechipate pentru Áncuierea Án
poziÍia D (“deschis”).

capace pentru borne


(sistem de bare amonte/aval)
capace pentru borne
calibru tip cod
ExistŸ Án douŸ versiuni:
pentru NG125 n pentru Ántreruptoare automate NG125
1P 19080 (montare Án amonte sau Án aval de
toate
3P 19081 Ántreruptorul automat)
3P 19082 n pentru Ántreruptoare automate diferenÍiale
4P 19083 NG125 Vigi (montare Án amonte de
pentru NG125 Vigi Ántreruptorul automat Ûi Án aval de blocul
) 63A 2P instant. sau s 19074 Vigi)
3P instant. sau s 19075 Date tehnice
3P reglabile I/S/R 19077 n tensiune de izolaÍie Ántre faze, Ui: 1000 V
4P instant. sau s 19076
n grad de protecÍie: IP 40
4P reglabile I/S/R 19078
80 la 125A 3P 19077
4P 19078

capace pentru Ûuruburi pt. NG125


(set de 10)
cod capace pentru Ûuruburi
1P 19084
Utilizate pentru evitarea oricŸrui contact cu
2P 19085 Ûuruburile bornelor Ántreruptoarelor
3P 19086 automate.
4P 19087

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 119

32
accesorii protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
NG125 (cont.)

Ûuruburi, piuliÍe Ûi separatoare cod Ûuruburi, piuliÍe Ûi


pentru NG125, 80 la 125 A
set pentru 4 poli amonte sau aval 19093 separatoare pentru cose
sau bare
Permit racordarea prin:
n cose din cupru pentru:
q cablu flexibil cu secÍiunea maximŸ de
35 mm2
q cablu rigid cu secÍiunea maximŸ de
50 mm2
n bare cu dimensiunile 16 x 4 (mm)
n cose cu dimensiuni reduse (lŸÍime max.
19 mm)
Date tehnice
n tensiunea de izolaÍie Ántre faze Ui: 1000 V
n Ûurub de strÊngere M6 (cheie de 4 mm)

cose pentru NG125, 80 pÊnŸ la 125 A cod cose de dimensiuni reduse


set de 4 19094 Specifice cablurilor de cupru:
n rigide, cu secÍiunea de 70 mm2
n flexibile cu secÍiunea de 50 mm2
n diametru: 6 mm
n lŸÍime maximŸ: 19 mm

conectori pt. NG125, cod conectori


80 pÊnŸ la 125 A
Specifice cablurilor de aluminiu:
set de 4 19095
n cu secÍiunea de 25 mm2 pÊnŸ la 70 mm2
n strÊngere cu cheie de 4 mm

borne de repartiÍie pentru NG125, cod borne de repartiÍie


10 pÊnŸ la 125A
Se ÁnÛurubeazŸ direct la Ántreruptorul
set pentru 4 19091
automat singur (fŸrŸ bloc Vigi) pentru a
permite racordarea celor trei cabluri de
cupru:
n flexibile cu secÍiunea de 1 pÊnŸ la 10 mm2
n rigide cu secÍiunea de 1,5 pÊnŸ la 16 mm2
n cu papuc cu secÍiunea maximŸ de 4 mm2
Date tehnice
n tensiune de izolaÍie Ántre faze Ui: 1000 V
n strÊngere cu ÛurubelniÍŸ

tip cod bloc de conexiuni


bloc de conexiuni Distribloc 125 A 07105
sistem de 4 legŸturi 125 A L = 210mm 07054 Distribloc 125 A
Acest bornier tetrapolar monobloc izolat Án
Ántregime permite racordul plecŸrilor ) 102 Án
borne tip resort.
LegŸturi 125 A
Aceste legŸturi flexibile, izolate, cu secÍiunea
de 35 mm2 permit racordul Ántreruptorului
automat NG125 la Distribloc:
n la stÊnga sau la dreapta Ántreruptorului
automat singur la dreapta blocului Vigi
n Án aval direct pe rÊndul inferior

conectori tip "pieptene" cod conectori tip “pieptene”


pentru NG125 ) 63A
Alimentare direct de la bornele
www.MaterialeElectrice.ro 1P (L = 430 mm, 16 poli) 14811
Ántreruptorului automat:
2P (L = 430 mm, 16 poli) 14812
3P (L = 405 mm, 15 poli) 14813
n max. 50 mm2 pentru cablu rigid
4P (L = 430 mm, 16 poli) 14814 n intensitate admisŸ la 40° C: 125 A
element de protecÍie al pinilor 14818 n intensitate maximŸ pe plecare: 63 A

33
separator cu fuzibil tip STI, protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
fuzibili tip aM, gl sau gG

nr.
poli
lŸÍime
Án paÛi
mŸrime
fuzibili
tens.
(V)
cod separator cu fuzibil tip STI
de 9 mm (mm) AplicaÍii
1P 2 8,5 x 31,5 380 15635 AsigurŸ protecÍia la suprasarcinŸ Ûi
10,3 x 38 500 15636 scurtcircuit Án aplicaÍii industriale Ûi casnice.
1
Date tehnice
Pentru varianta 2P, 3P separarea simultanŸ
a polilor este asiguratŸ de fabricant.
n pentru fuzibili tip gI, aM sau gG, fŸrŸ
2 indicarea arderii fuzibilului
Dimensiunile fuzibililor
2P 4 8,5 x 31,5 380 15650 calibru dimensiuni fuzibil fuzibil
10,3 x 38 500 15651 (A) (mm) aM gI sau gG
1 3 0,5 la 20 8,5 x 31,5 n
1 la 20 10,3 x 38 n
25 la 32 10,3 x 38 n
n separator:
2 4 q captiv
q compartiment suplimentar pentru fuzibili
3P 6 8,5 x 31,5 380 15655 de rezervŸ
10,3 x 38 500 15656 n semnalizare opÍionalŸ a arderii fuzibilului
1 3 5 (vezi accesorii)
n extracÍia totalŸ a separatorului permite
Ánlocuirea uÛoarŸ a fuzibilului, fŸrŸ a lucra
sub tensiune
n racordare: bornŸ protejatŸ pentru cablu
2 4 6
pÊnŸ la 10 mm2
n Án conformitate cu standardul:
EN 60947.3

mŸrime
(Ø x L)
calibru
(A)
cod
cutie cu 10 fuzibili
fuzibili de tip aM, gI sau gG
(mm) aM gl sau gG Date tehnice
8,5 x 31,5 2 15733 15767 n fuzibil fŸrŸ percutor
4 15734 15768 n capacitatea de rupere:
6 15735 15769 mŸrime In tens. capacit. de rupere
10 15737 (Ø x L) (A) nom. (kA)
10,3 x 38 2 15742 15775 (mm) (V ca) aM gG
4 15743 15776 8,5 x 31,5 toate tip. 380 20 20
6 15744 15777 10,3 x 38 ) 10 500 80 80
10 15746 15779 25 660 80 80
25 15750
n Án conformitate cu standardul:
CEI 269-1/2
n certificŸri marine: Bureau Veritas Ûi
Lloyds

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 120

34
separator cu fuzibil tip SBI protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
fuzibili tip aM, gG (gL sau gI)

tip dimens.
fuzibil
lŸÍime
Án paÛi
tens. crt. maxim
(V ca) (A)
cod separator cu fuzibil tip SBI
(Ø x L) de 9mm aM gG Date tehnice
neutru 14 x 51 3 500 50 40 15708 n Án conformitate cu standardul EN 60269.2
22 x 58 4 660 100 15714 n de echipat cu cartuÛe fuzibile fŸrŸ percutor
uni 14 x 51 3 500 50 40 15707 de tip aM, gG, (gL sau gl), cu dimensiunile
22 x 58 4 660 80 80 (14 x 51) Ûi (22 x 58) corespunzŸtor
500 100 15713 port-fuzibililor
uni + 14 x 51 6 500 50 40 15709 n pol neutru cu blocare
neutru 22 x 58 8 660 100 15715 n cartuÛul fuzibil se schimbŸ cu uÛurinÍŸ
bi 14 x 51 6 500 50 40 15710 dupŸ deschidere prin rotirea sertarului
22 x 58 8 660 80 80 n opÍional: semnalarea arderii fuzibilului
100 100 15716 printr-un indicator cu neon (se aprinde dupŸ
tri 14 x 51 9 500 50 40 15711 arderea fuzibilului)
22 x 58 12 660 80 80
n racordare: borne cu secÍiunea 25 mm2
500 100 15717
tri + 14 x 51 12 500 50 40 15712
neutru 22 x 58 16 660 80 80
500 100 15718
lampŸ 14 x 51 set de 12 80 la 400 15726
indicatoare: ardere fuzibil

Gama Ûi clasa fuzibililor


fuzibili dimens. capacit. de rupere calibru clasŸ fuzibili fŸrŸ percutor
tip aM, gG (gL sau gI) (Ø x L) conform CEI 269 n tip aM: utilizat pentru protecÍia motoarelor
8,5 x 31,5 20000 A 1 la 10 A aM (compresoare, pompe, etc.)
8,5 x 31,5 20000 A 0,5 la 20 A gG n tip gG (gL sau gI): utilizat Án protecÍia
10,3 x 38 100000 A 0,16 la 25 A aM aparatelor fŸrŸ variaÍii de intensitate a
10,3 x 38 100000 A 0,5 la 20 A gG curentului

dimens. calibru cod


(Ø x L) (A) aM gG
(motor) (terÍiar/ind.)
8,5 x 31,5 2 15733 15767
4 15734 15768
6 15735 15769
10 15737
10,3 x 38 2 15742 15775
4 15743 15776
6 15744 15777
10 15746 15779
25 15750
14 x 51 10 15787
16 15788
25 15762
32 15763 15791
40 15764 15792
50 15765
22 x 58 32 15794
40 15751 15795
50 15752 15796
63 15753 15797
80 15754 15798
www.MaterialeElectrice.ro 100 15755

35
accesorii de racord pentru protecÍia circuitelor la
suprasarcinŸ Ûi scurtcircuit
i DPN, DPNa, STI, C60, C120, NG125 Ûi ID

nr. nr. de numŸr cod AplicaÍii


poli bucŸÍi de paÛi SimplificŸ racordarea aparatelor Multi9
"pieptene" pentru DPNa Ûi STI (1P+N) n se livreazŸ cu 2 plŸcuÍe laterale IP 2
1P+N 1 26 14880 n reperare simplŸ a plecŸrilor
2 48 14890 n material izolant ignifug, culoare RAL 7016
"pieptene" pentru C60a/N/H, STI Ûi ID n pinii de rezervŸ pot fi izolaÍi
1P 1 24 14881
2 48 14891 Conectori de tip “pieptene” 1P+N Ûi 3P+N
2P 1 24 14882 pentru DPNa Ûi STI
2 48 14892 Alimentare:
3P 1 24 14883 n prin conductor semirigid direct Án alveolele
2 48 14893 aparatului:
4P 1 24 14884 q cu secÍiune 16 mm2 pentru DPN
2 48 14894 q cu secÍiune 10 mm2 pentru STI
"pieptene" pentru C120, NG125 ) 63 A n prin conductor semirigid de 25 mm2
1P (L = 430 mm, 16 poli) 14811 utilizÊnd conectori (cod 14885)
2P (L = 430 mm, 16 poli) 14812
3P (L = 405 mm, 15 poli) 14813
Date tehnice
4P (L = 430 mm, 16 poli) 14814 n curent admisibil la 40° C:
q 100 A cu un punct de alimentare
q 125 A cu douŸ puncte de alimentare
n tensiune de izolaÍie: 250 V
n rezistenÍŸ la curenÍi de scurtcircuit:
compatibilŸ cu puterea de rupere a
Ántreruptoarelor automate
Conectori de tip “pieptene” 1P, 2P, 3P, 4P
pentru C60a/N/H, STI Ûi ID
Alimentare:
tip cod n prin conductor semirigid direct Án alveolele
accesorii pentru DPNa, STI, C60 Ûi ID aparatului:
set de 40 plŸcuÍe separatoare q cu secÍiune 25 mm2 pentru C60 Ûi ID
pentru "piepteni" 1P+N, 1P, 2P 14886 q cu secÍiune 10 mm2 pentru STI
pentru "piepteni" 3P+N, 3P, 4P 14887 n prin conductor semirigid de 25 mm2
utilizÊnd conectori (cod 14885)
Date tehnice
set de 40 izolatoare pentru pini n curent admisibil la 40° C:
pentru "piepteni" 1P+N, 3P+N 14898 q 100 A cu un punct de alimentare
pentru "piepteni" 1P, 2P, 3P, 4P 14888 q 125 A cu douŸ puncte de alimentare
n tensiune de izolaÍie:
500 V (dupŸ CEI 60664)
n rezistenÍŸ la curenÍi de scurtcircuit:
set de 4 conectori izolaÍi compatibilŸ cu puterea de rupere a
pentru cablu de 25 mm2 14885 Ántreruptoarelor automate
Conectori de tip “pieptene” 1P, 2P, 3P, 4P
pentru C120 Ûi NG125
pentru alimentare C60 Ûi ID Alimentare:
pentru cablu de 35 mm2 26998 n direct la bornele aparatului:
q secÍiune maximŸ 50 mm2 pentru
conductor rigid
Date tehnice
accesorii pentru C120, NG125 n curent admisibil la 40° C:
set de 20 izolatoare pentru pini q 125 A cu un punct de alimentare
pentru "piepteni" 1P, 2P, 3P, 4P 14818 q intensitate maximŸ pe plecare: 63 A

Clario
tip lungime izolatori plŸcuÍe cod
Án paÛi pentru izolatoare
de 9 mm pini
pieptene Clario cu accesorii
1P+N 24 6 4 21501
48 12 4 21503

set de 4 conectori 21098

pieptene Clario fŸrŸ accesorii


1P+N 96 21089

www.MaterialeElectrice.ro
set de 40 plŸcuÍe (1P+N) 21094

36
dispozitive de protecÍie diferenÍialŸ: protecÍie diferenÍialŸ
tabele de alegere

AplicaÍii AplicaÍii: consumatori cu componente Tipul "SiE"


Se realizeazŸ protecÍia bunurilor Ûi a electronice, redresoare, instrumente de Tipurile RCCB/ID "SiE" sunt Án mod deosebit
persoanelor Ámpotriva curenÍilor de defect: mŸsurŸ. adecvate pentru utilizarea Án medii umede
n blocurile de 30 mA asigurŸ protecÍia Tipul "si" Ûi/sau medii poluate cu agenÍi agresivi, de
Ámpotriva contactului direct MŸreÛte continuitatea Án alimentare Án exemplu piscine, marinŸ, industria
n blocurile de 30 Ûi 300 mA asigurŸ reÍelele cu deranjamente cu: alimentarŸ, staÍii de tratare a apei, Ûantiere
protecÍia Ámpotriva contactului indirect Ûi n risc mare de declanÛŸri intempestive: industriale.
Ámpotriva incendiilor q lovituri de trŸsnet una dupŸ alta Instantanee
n blocurile de protecÍie Vigi tip s sunt q sistem IT de tratarea neutrului AsigurŸ declanÛarea instantanee (fŸrŸ
selective cu blocurile de protecÍie Vigi q variatoare de vitezŸ, convertizoare de temporizare).
montate Án aval (de ex: 300 mA selective cu frecvenÍŸ Selective s
30 mA) q prezenÍa balasturilor electronice Se poate obÍine o selectivitate totalŸ prin
Clasa AC q prezenÍa aparatelor de comutaÍie care utilizarea unui aparat de curent rezidual
DeclanÛarea se realizeazŸ pentru curenÍi conÍin filtre de interferenÍŸ, cum ar fi la neselectiv, plasat Án aval.
sinusoidali, alternativi, fie cŸ apare o variaÍie iluminat, microcomputere Cum se asambleazŸ blocul Vigi?
bruscŸ sau lentŸ. n alte surse: Blocurile de protecÍie diferenÍialŸ sunt
Clasa A q prezenÍa armonicelor sau injecÍie de module care pot fi ataÛate Án partea dreaptŸ
DeclanÛarea se realizeazŸ pentru curenÍi de curent la frecvenÍe Ánalte a Ántreruptorului automat asigurÊnd protecÍia
defect reziduali, sinusoidali, alternativi, cÊt Ûi q prezenÍa componentelor de cc.: diodŸ, la curenÍii de scurgere la pŸmÊnt.
pentru curent continuu rezidual, sub formŸ tiristor, triac
de impulsuri, fie cŸ apare o variaÍie bruscŸ q temperaturŸ joasŸ
sau lentŸ.
Ánteruptoare automate de curent diferenÍial rezidual (EN 60947.2)
Ántreruptor Ántreruptor automat sensibilitate
automat de curent diferenÍial rezidual instantanee selectivŸ s ajustabilŸ I/S(1) ajustabilŸ I/S/R(2)
de bazŸ monobloc modul ataÛabil 10 30 300 500 300 500 1 300 500 1 3 300 500 1 3
mA mA mA mA mA mA A mA mA A A mA mA A A
DPNa DPNa Vigi n n
i DPN N i DPN Vigi n n
DPN Vigi c n n
C60a Vigi C60 n n n n n n n
Vigi C60 "si" n n n n n
Vigi C60 "siE" n n n
C60N Vigi C60 n n n n n n n
Vigi C60 "si" n n n n n
Vigi C60 "siE" n n n
C60H Vigi C60 n n n n n n n
Vigi C60 "si" n n n n n
Vigi C60 "siE" n n n
C60L Vigi C60 n n n n n n n
Vigi C60 "si" n n n n n
C60LMA Vigi C60 n n n n n n n
Vigi C60 "si" n n n n n
Vigi C60 "siE" n n n
C120N Vigi C120 n n n n n n
Vigi C120 "si" n n n n n
Vigi C120 "siE" n n n n
C120H Vigi C120 n n n n n n
Vigi C120 "si" n n n n n
Vigi C120 "siE" n n n n
NG125N n Vigi NG125 n n n n n n n n n n n n
NG125H n Vigi NG125 n n n n n n n n n n n n
NG125L n Vigi NG125 n n n n n n n n n n n n
NG125LMA n Vigi NG125 n n n n n n n n n n n n
(1) instantaneu/selectiv
(2) instantaneu/selectiv/ÁntÊrziere (150 ms)

Ántreruptoare automate de curent diferenÍial rezidual (EN 61008)


ÁntrerupŸtor automat curent (A) numŸr sensibilitate
de curent diferenÍial rezidual tensiune Ue (V) de poli instantanee selectivŸ s
10 30 100 300 500 100 300 500
mA mA mA mA mA mA mA mA
www.MaterialeElectrice.ro
ID/RCCB clasŸ AC 25 ... 100 2,4 n n n n n n n
230/400
ID/RCCB clasŸ A 16 ... 100 2,4 n n n n n n n n
230/400
ID/RCCB tip "si" 25 ... 180 2,4 n n
230/400
ID/RCCB tip "SiE" 25 ... 63 2,4 n n
230/400

37
Ántreruptoare automate DPNa Vigi protecÍie diferenÍialŸ
cu protecÍie diferenÍialŸ (MCB/RCD)
EN 60898/SR EN 60898 4,5 kA
EN 61009/SR EN 61009 4,5 kA

DPNa Vigi clasŸ AC DPNa Vigi


nr. lŸÍime sens. crt. cod
AplicaÍii
poli Án paÛi (mA) nom. curbŸ curbŸ
de 9 mm (A) B C Întreruptorul automat DPNa Vigi monobloc
1P+N 4 30 6 19611 19621 asigurŸ protecÍia completŸ a circuitelor
10 19613 19623 terminale (suprasarcinŸ Ûi defect de izolaÍie),
N 1 16 19615 19625 protecÍia persoanelor Ámpotriva contactelor
20 19616 19626 indirecte (30 sau 300 mA) sau directe (30 mA)
25 19617 19627 Ûi a instalaÍiilor electrice Ámpotriva incendiilor
32 19618 19628 (300 mA). Cu sensibilitatea de 30 mA se
asigurŸ o selectivitate verticalŸ totalŸ dacŸ
R sunt instalate Án aval de un dispozitiv de
curent diferenÍial rezidual selectiv (ID sau
Vigi) de 300 mA. Este insensibil la
N 2 declanÛŸrile intempestive datorate
supratensiunilor tranzitorii (descŸrcŸri,
comanda aparatelor de comutaÍie din
circuitul primar, etc).
DPNa Vigi clasŸ A Date tehnice comune pentru
nr. lŸÍime sens. crt. cod Ántreruptoarele automate DPNa Vigi
poli Án paÛi (mA) nom. curbŸ n tensiune nominalŸ: 230 V ca
de 9 mm (A) C
1P+N 4 30 6 19531
n capacitate de rupere:
10 19532 q conform SR EN 60898/SR EN 61009:
N 1 16 19534 - capacitate de rupere (Icu): 4,5 kA
20 19535 - capacitate de Ánchidere Ûi deschidere pe
25 19536 defect rezidual (fazŸ/pŸmÊnt): 4,5 kA
32 19537 n curent nominal: 6 pÊnŸ la 32 A la 30° C
40 19538 n anduranÍŸ (cicluri Ánchis-deschis):
R
q mecanicŸ: 20000
q electricŸ:
- ) 20 A: 20000
N 2 - 25 A: 15000
- 32 A: 10000
n mediu inconjurator:
q execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditatea
relativŸ 95% la 55° C)
n masŸ: 190 g
n racordare: borne pentru conductor
flexibil de 10 mm2 sau pentru conductor rigid
de 16 mm2 (conform EN 50027)
n curbe de declanÛare:
q curbŸ B: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 3 Ûi 5 In
q curbŸ C: declanÛatoarele magnetice
acÍioneazŸ Ántre 5 Ûi 10 In

nr. de nr. de cod accesorii


poli paÛi Conectorii tip "pieptene"
sistem de bare de distribuÍie Se pot folosi pentru alimentarea rapidŸ a
1P+N 26 14880 mai multor aparate.
1P+N (set de 2 buc.) 48 14890 n ele pot fi alimentate:
conector izolat de 25 mm2 (set de 4 buc.) 14885
q direct prin bornele DPNa-ului printr-un
conductor de 16 mm2
q prin conectorii de 25 mm2
Mg
Date tehnice
n curent admisibil la 40° C:
q 100 A pentru un punct de alimentare
q 125 A pentru douŸ puncte de alimentare
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF
F
O-OF

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare:


paginile 152, 159

38
Clario protecÍie diferenÍialŸ
blocuri Vigi i DPN, blocuri Vigi DPN c
EN 61009/SR EN 61009

Exista 2 tipuri de module Vigi care se pot AplicaÍii


asocia la un Ántreruptor automat i DPN N: Modulele Vigi ÁncorporeazŸ Ántr-un singur
aparat releul de curent rezidual Ûi torul.

+ n i DPN Vigi, pentru aparatele care


protejezŸ plecŸrile dintr-un tablou, un
aparat de curent rezidual se construieÛte
prin asocierea unui modul Vigi i DPN cu un
Bobina de curent rezidual este
electromecanicŸ Ûi funcÍioneazŸ fŸrŸ sursŸ
auxiliarŸ. Toate modulele Vigi asociabile cu
Ántreruptoarele i DPN sunt dotate cu
Ántreruptor i DPN N dispozitive de amplasare Án funcÍie de
calibru Ûi numŸrul de poli, ÁmpiedicÊnd
i DPN N Vigi i DPN astfel asocierea cu un Ántreruptor
neadecvat: conformitate cu anexa G a
standardului EN 61009-1.
Întreruptoarele i DPN asociate cu un modul
Vigi rŸmÊn compatibile cu auxiliarele
indicatoare Ûi cele de declanÛare.
FuncÍionare
n DPN Vigi c, pentru aparatele care se n la producerea unui defect de punere la
monteazŸ la intrarea Án tablou, un aparat pŸmÊnt, modulul Vigi provoacŸ deschiderea
de curent rezidual se construieÛte prin automatŸ a Ántreruptorului cu care este

+ asocierea unui modul Vigi DPN c cu un


Ántreruptor i DPN
asociat. Defectul este indicat de o bandŸ
roÛie de pe maneta de resetare a modulului
Vigi.
n modulul de curent rezidual este resetat Án
funcÍie de alegerea utilizatorului:
q prin maneta Ántreruptorului (printr-o
i DPN N DPN Vigi c singurŸ operaÍie)
q separat de Ántreruptor (prin 2 operaÍii)
Caracteristici conform EN 61009
n tensiune nominalŸ: 230 V c.a. pe fazŸ
n frecvenÍŸ nominalŸ: 50 Hz
Blocuri Vigi i DPN pentru plecŸri din n comportarea la un defect Ántre fazŸ Ûi
tablou pŸmÊnt, Ántr-un sistem TN-S: capacitatea
nr. curent lŸÍime cod de cuplare Ûi de rupere a curentului
poli (A) Án paÛi sensibilitate (mA) rezidual (Icm) este identicŸ cu capacitatea
de 9 mm 30 300
de rupere nominalŸ (Icn)
ClasŸ AC
1P + N 25 2 21681 21682
n tensiune de Íinere la impuls: Uimp = 4 kV
40 2 21683 21684 n grad de poluare 3, conform CEI 60947-1
ClasŸ A pentru instalarea Án medii industriale
1P + N 25 2 21685 21686 n tropicalizare: tratament 2 (umiditate
40 2 21687 21688 relativŸ: 95% la 55° C)
Tip "si" n temperaturŸ de funcÍionare:
1P + N 25 2 21689 21690 q clasŸ A, tipurile "si": -25° C ... +75° C
40 2 21691 21692 q clasŸ AC: -5° C ... -70° C
N 1
n temperaturŸ de depozitare:
-40° C ...-70° C
Blocuri Vigi i DPN pentru plecŸri din
tablou
n Conexiuni Clario "plecare":
R
q amonte: direct cu piepteni Clario
q aval: cu cabluri
N 2 n borne protejate:
q cabluri rigide (secÍiuni: 0,75 ... 16 mm2)
Blocuri Vigi DPN c pentru intrarea Án
sau cabluri flexibile (secÍiuni: 0,33 ... 10 mm2)
tablou q conexiunile cablurilor de 16 mm2 rŸmÊn
nr. curent lŸÍime cod
posibile Án prezenÍa unui dinte din
poli (A) Án paÛi sensibilitate (mA)
conectorul tip pieptene Clario
de 9 mm 30 300
ClasŸ AC Blocuri Vigi DPN c pentru intrarea Án
1P + N 25 2 21741 21742 plecŸri
40 2 21743 21744 n Conexiuni Clario "intrare Án tablou":
ClasŸ A q amonte: cu cabluri
1P + N 25 2 21745 21746 q aval: cdirect cu piepteni Clario
40 2 21747 21748 n borne protejate:
Tip "si" q cabluri rigide (secÍiuni: 0,75 ... 16 mm2)
1P + N 25 2 21749 21750 sau cabluri flexibile (secÍiuni: 0,33 ... 10 mm2)
40 2 21751 21752 q conexiunile cablurilor de 16 mm2 rŸmÊn
N 1
posibile Án prezenÍa unui dinte din
www.MaterialeElectrice.ro conectorul tip pieptene Clario
Auxiliare (ca Ûi la C60)
n semnalizare:
q contact auxiliar OF pentru poziÍiile
R
Ánchis-deschis
q contact de semnalizare defect SD
N 2 n declanÛare la distanÍŸ:
q bobinŸ de declanÛare MX+OF
dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare: q bobinŸ de minimŸ tensiune MN
paginile 152, 159

39
Ántreruptoare automate de curent protecÍie diferenÍialŸ
diferenÍial rezidual ID/RCCB
EN 61008/SR EN 61008 pÊnŸ la 100 A

RCCB-ID clasŸ AC AplicaÍii


nr. lŸÍime tens. crt. sens. cod Întreruptorul automat de curent diferenÍial
poli Án paÛi (V ca) nom. (mA) rezidual ID asigurŸ funcÍiile de izolare,
de 9 mm (A) comutare, protecÍie la curenÍii reziduali.
2P 4 230 25 10 23008 DeclanÛatorul la curent rezidual este de tip
30 23009 electromecanic Ûi funcÍioneazŸ fŸrŸ sursŸ
300 23011
auxiliarŸ.
500 23012
40 30 23014 Date tehnice
100 23015 n Tensiune nominalŸ:
300 23016 230-400 V ca, (-15 ... +10)%
500 23017 n FrecvenÍŸ nominalŸ:
63 30 23018 q clasele AC Ûi A : 50/60 Hz
300 23021 q tipurile "si" Ûi "SiE": 50 Hz
300 s 23028 n Curent nominal (Ith) la 40° C: 16 ... 100 A
500 23022 n Conform EN 61008:
500 s 23029 q capacitate de rupere Ûi de conectare:
80 30 23020 - rezidualŸ nominalŸ (I6m): 2,5 kA
300 23030
- nominalŸ (Im): 1,5 kA
300 s 23032
n Conform EN 60947-3:
500 23026
500 s 23033
q izolare cu semnalizare cu logicŸ pozitivŸ a
100 300 23034 Ántreruperii: Ántreruperea este semnalizatŸ
300 s 23035 cu o baretŸ verde pe mÊnerul de acÍionare
4P 8 230/400 25 30 23038 al aparatului. Acest indicator aratŸ cŸ toÍi
300 23040 polii sunt deschiÛi
500 23041 q nivel de tensiune de impuls (Uimp): 6 kV
40 30 23042 q tensiune de izolare (Ui): 440 V
100 23536 q categoria de utilizare:
300 23045 - AC23A pentru calibre ) 63 A
300 s 23062 - AC22B pentru calibre de 80 Ûi 100 A
500 23046 - Áncuierea cu lacŸte Án poziÍia "declanÛat"
500 s 23063 se poate face utilizÊnd dispozitivul cu lacŸt
63 30 23047 (nu intrŸ Án furniturŸ)
100 15177
n protejat Ámpotriva declanÛŸrii intempestive
300 23049
datorate supratensiunilor tranzitorii (fulgere,
300 s 23066
500 23051 funcÍionarea aparatajului de comutaÍie pe
500 s 23067 reÍea, etc.)
80 30 23061 n nivel de Áncercare la impuls:
300 23054 q clasele AC Ûi A:
300 s 23069 - 250 A vÊrf pentru tipul instantaneu
500 23055 - 3 kA vÊrf pentru tipul cu temporizare s
500 s 23070 q tipurile "si" Ûi "SiE":
100 300 23056 - 3 kA vÊrf pentru tipul instantaneu
300 s 23059 - 5 kA vÊrf pentru tipul cu temporizare s
n rezistenÍŸ fuzibilŸ la scurtcircuit
(I6c = Inc): 10 kA cu siguranÍŸ de 100 A Án
amonte
n numŸr de manevre (I-D): 20000
n declanÛatoare cu sensibilitŸÍi fixe pentru
toate calibrele:
q declanÛator instantaneu
q declanÛator selectiv: selectivitatea totalŸ pe
RCCB-ID clasŸ A verticalŸ se poate realiza utilizÊnd aparate
nr. lŸÍime tens. crt. sens. cod de curent rezidual de 30 mA plasate Án aval
poli Án paÛi (V ca) nom. (mA)
de 9 mm (A)
2P 4 230 16 10 23415
25 10 23353
30 23354
300 23356
40 30 23358
300 23360
300 s 23265
63 30 23362
300 23364
300 s 23370
500 s 23371
80 300 s 23272
100 300 s 23279
www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 dimensiuni: pagina 118 informaÍii suplimentare:


paginile 158, 160

40
Ántreruptoare automate de curent protecÍie diferenÍialŸ
diferenÍial rezidual ID/RCCB (cont.)
EN 61008/SR EN 61008 pÊnŸ la 100 A

RCCB-ID clasŸ A n semnalizare:


nr. lŸÍime tens. crt. sens. cod q mecanicŸ: semnalizarea defectului la
poli Án paÛi (V ca) nom. (mA) pŸmÊnt pe placa frontalŸ prin intermediul
de 9 mm (A) unui indicator mecanic
4P 8 230/400 25 30 23378 q electricŸ: utilizÊnd auxiliarele
300 23380 n declanÛare de la distanÍŸ: utilizÊnd
500 23381
auxiliarele
40 30 23382
100 23304
n mediu ambiant:
100 s 23490 q tropicalizare: tratament 2 (umiditate
300 23384 relativŸ 95% la 55° C)
300 s 23399 q temperaturŸ de funcÍionare:
500 s 23385 - clasŸ AC: -5 ... +40° C
63 30 23386 - clasŸ A, tipurile "si" Ûi "SiE"
100 s 23494 q temperaturŸ de depozitare: -40 ... +60° C
300 23388 n masŸ (g):
300 s 23402 nr. poli 1P 2P
500 s 23389 230 450
80 300 23326
n racordere: cu terminale protejate pentru
300 s 23284
500 s 23376
cabluri flexibile de 35 mm2 sau cabluri rigide
100 300 s 23294 de 50 mm2
n pot fi conectate direct prin folosirea barelor
RCCB-ID tip "si" colectoare pieptene la Ántreruptoarele
nr. lŸÍime tens. crt. sens. cod bipolare de curent rezidual, dacŸ se
poli Án paÛi (V ca) nom. (mA) utilizeazŸ adaptorul P’clic
de 9 mm (A) n conform standardelor:
2P 4 230 25 30 23523 q EN 61008/ SR EN 61008
40 30 23524 q EN 60947-1/ SR EN 60947.1
63 30 23525 q EN 60947-3/SR EN 60947.3
300 s 23363
80 300 s 23372

4P 8 230/400 25 30 23526
40 30 23529
63 30 23530
300 s 23392
80 30 23390
300 s 23394

RCCB-ID tip "SiE"


nr. lŸÍime tens. crt. sens. cod
poli Án paÛi (V ca) nom. (mA)
de 9 mm (A)
2P 4 230 25 30 23300
40 30 23307
300 s 23314
63 30 23352
300 s 23355

4P 8 230/400 25 30 23377
40 30 23379
300 s 23398
63 30 23383
300 s 23401
www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 16 informaÍii suplimentare:


dimensiuni: pagina 118 paginile 158, 160

41
bloc Vigi C60 protecÍie diferenÍialŸ
EN 61009/SR EN 61009

Descriere
Modulul Vigi este un aparat electromagnetic
Ûi funcÍioneazŸ fŸrŸ nici o sursŸ auxiliarŸ de
alimentare. Modulul Vigi C60 ÁncorporeazŸ
releul Ûi torul Án acelaÛi aparat.
= + Date tehnice
n combinaÍia modul Vigi + C60/C120
constituie un Ántreruptor automat de curent
diferenÍial rezidual cu protecÍie la
supracurenÍi Ûi scurtcircuit care este conform
standardelor EN 61009/SR EN 61009 Ûi
C60 cu protecÍie diferenÍialŸ C60 bloc Vigi C60 EN 60947-2
n selectivitate totalŸ pe verticalŸ este
realizatŸ cu sensibilitŸÍile I6n = 300 mA sau
2p
1 3
Bloc Vigi C60, clasŸ AC 1 A "selectiv" s cu condiÍia ca cele 2 condiÍii
nr. curent tensiune lŸÍime sens. cod de mai jos sŸ fie verificate simultan:
fi T
poli (A) nominalŸ Án paÛi (mA) q I6n al aparatului din aval ) I6n/2 al
(V ca) de 9 mm aparatului din amonte
2 4
2P ) 25 A 230/415 3 10 26580 q instalarea Án amonte a unui dispozitiv de
30 26581
curent diferenÍial rezidual instantaneu sau
300 26583
instalarea Án aval a unui dispozitiv de curent
3p
500 26584
1 3 5
) 63 A 230/415 4 30 26611
diferenÍial rezidual temporizat II
fi T 300 26613 n circuit de alimentare:
300 s 26616 q tensiune nominalŸ:
2 4 6 500 26614 - 130 V ca ±10%
1000 s 26618 - 230-415 V ca ±10%
3P ) 25 A 230/415 6 30 26588 q curent nominal: In ) 25 A, In ) 40 A
300 26590 Ûi In ) 63 A
4p 500 26591 q frecvenÍŸ nominalŸ:
1 3 5 7
) 63 A 230/415 7 30 26620 - clasele AC Ûi A: 50/60 Hz
fi T 300 26622 - tipurile "si" Ûi "SiE": 50 Hz
300 s 26631 n bobine de declanÛare instantanee sau
2 4 6 8
500 26626 selective: sensibilitŸÍi fixe pentru toate
1000 s 26636
calibrele
4P ) 25 A 230/415 6 30 26595
q comandŸ cu manetŸ care permite 2
300 26597
500 26598
moduri de resetare:
) 63 A 230/415 7 30 26643 - fie resetarea lui C60 + modul Vigi Ántr-o
300 26645 singurŸ operaÍie
300 s 26648 - fie resetarea lui C60 + modul Vigi separat
500 26646 Modulul Vigi se reseteazŸ Ánaintea
1000 s 26650 Ántreruptorului automat.
n semnalizare:
q mecanicŸ: afiÛarea defectului de punere
la pŸmÊnt pe placa frontalŸ cu o baretŸ roÛie
pe maneta de acÍionare manualŸ a modului
Vigi
q electricŸ: prin contactul auxiliar basculant
SD (livrat separat)
2p
Bloc Vigi C60, clasŸ A n mediu ambiant:
q temperaturŸ de utilizare:
1 3
nr. curent tensiune lŸÍime sens. cod
fi T
poli (A) nominalŸ Án paÛi (mA) - pentru clasa AC: -5 ... +60° C
(V ca) de 9 mm - pentru clasa A: -25 ... +40° C
2 4
2P ) 25 A 230/415 3 30 26743 - pentru tipurile "si" Ûi "SiE": -25 ... +40° C
300 26745 q temperaturŸ de depozitare: -40 ... +60° C
) 63 A 230/415 4 30 26773 n masŸ (g):
3p
300 26775 tip 2P 3P 4P
1 3 5
300 s 26616 Vigi ) 25 A 120 180 180
fi T 3P ) 25 A 230/415 6 30 26750 Vigi ) 40 A 120 180 180
300 26752 Vigi ) 150 A 150 210 210
) 63 A 230/415 7 30 26784
n racordare:
2 4 6

300 26790
4P ) 25 A 230/415 6 30 26757 q borne protejate pentru cabluri flexibile de
300 26759 16 mm2 sau cabluri rigide de 25 mm2 pentru
4p ) 63 A 230/415 7 30 26798 module Vigi cu calibre ) 25 A
1 3 5 7
300 26800 q borne protejate pentru cabluri flexibile de
fi T 25 mm2 sau cabluri rigide de 35 mm2 pentru
module Vigi cu calibre ) 40 A sau ) 63 A
www.MaterialeElectrice.ro
2 4 6 8 NotŸ: gama de module Vigi pentru calibre
) 25 A este echipatŸ cu un dispozitiv de
locaÍie care sŸ previnŸ montarea pe
Ántreruptoare cu calibrul > 25 A.
Gama de module Vigi pentru calibre ) 40 A
este echipatŸ cu un dispozitiv de locaÍie care
sŸ previnŸ montarea pe Ántreruptoare cu
calibrul > 40 A.
dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare:
paginile 159, 160

42
bloc Vigi C60 (cont.) protecÍie diferenÍialŸ
EN 61009/SR EN 61009

n Vigi C60 poate fi manevrat Ántr-unul sau


2p
1 3
Bloc Vigi C60, tip "si"
nr. curent tensiune lŸÍime sens. cod douŸ moduri:
fi
q reset automat, Vigi este resetat prin
T
poli (A) nominalŸ Án paÛi (mA)
(V ca) de 9 mm maneta Ántreruptorului automat
2 4
2P ) 25 A 230/415 4 30 26747 q reset manual, Vigi este resetat separat
) 40 A 230/415 4 30 26761 n modulele de 30 Ûi 300 mA asigurŸ
) 63 A 230/415 4 30 26774
protecÍia Ámpotriva contactelor indirecte
3p
300 s 26779
1 3 5 n modulele de 30 mA asigurŸ Ûi protecÍia
3P ) 25 A 230/415 7 30 26751
fi T ) 40 A 230/415 7 30 26764 Ámpotriva contactelor directe
) 63 A 230/415 7 30 26789 n versiune temporizatŸ s
2 4 6 300 s 26794 q asigurŸ selectivitatea cu blocurile de
4P ) 25 A 230/415 7 30 26756 protecÍie diferenÍialŸ instantanee, montate Án
) 40 A 230/415 7 30 26767 aval
) 63 A 230/415 7 30 26799 q 300 mA s temporizat asigurŸ selectivitatea
4p 300 s 26804 cu blocurile de protecÍie diferenÍialŸ
1 3 5 7
instantanee cu sensibilitatea de 30 mA
fi T
Date tehnice
n tensiune nominalŸ
2 4 6 8 q 127/220 V (+10 ... -20)%
q 240/415 V (+10 ... -20)%
n sensibilitŸÍi: fixe
n racordare: borne pt. conductor pÊnŸ la:
q 25 mm2 pentru curenÍi nominali ) 25 A
q 35 mm2 pentru curenti nominali ) 63 A
n lŸÍimea disjunctorului echipat cu bloc
Vigi (Án paÛi de 9 mm):
numŸr C60 C60
de poli ) 25 A ) 63 A
2p
Bloc Vigi C60, tip "SiE" 2P 7 8
1 3
nr. curent tensiune lŸÍime sens. cod 3P 12 13
fi T
poli (A) nominalŸ Án paÛi (mA) 4P 14 15
(V ca) de 9 mm n masŸ (g) - numai pentru blocul Vigi
2 4
2P ) 25 A 230/415 4 30 26700 numŸr C60 C60
) 40 A 230/415 4 30 26701 de poli ) 25 A ) 63 A
300 s 26716 2P 120 150
3p
) 63 A 230/415 4 30 26702 3P 180 210
1 3 5
300 s 26706 4P 180 210
fi T 3P ) 40 A 230/415 7 30 26691
n temperaturŸ de utilizare:
) 63 A 230/415 7 30 26721
q pentru clasa AC: -5 ... +60° C
4P ) 25 A 230/415 7 30 26703
q pentru clasa A: -25 ... +40° C
2 4 6

) 40 A 230/415 7 30 26704
300 s 26730 q pentru tipurile "si" Ûi SiE: -25 ... +40° C
) 63 A 230/415 7 30 26705 n temperaturŸ de depozitare: -40 ... +60° C
4p 300 s 26731 n versiune selectivŸ s
1 3 5 7
1000 s 26677 asigurŸ selectivitate verticalŸ cu blocurile de
fi T protecÍie diferenÍialŸ instantanee din aval:
q 300 mA s cu 10 pÊnŸ la 30 mA
2 4 6 8
accesorii
capac pentru Ûuruburi
permit izolarea totalŸ a Ûuruburilor bornelor
tip cod
capac protecÍie borne
(pachet de 20 buc.) 26982

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare:


paginile 159, 160

43
bloc Vigi C120 protecÍie diferenÍialŸ
EN 61009/SR EN 61009 pÊnŸ la 125 A

Date tehnice comune


n integreazŸ Ántr-un singur dispozitiv releul
de protecÍie diferenÍialŸ Ûi torul. DeclanÛarea
este electromecanicŸ Ûi funcÍioneazŸ fŸrŸ
sursŸ auxiliarŸ
= + n este protejat Ámpotriva declanÛŸrilor
nedorite Ûi la supratensiuni tranzitorii
n puterea de Ánchidere Ûi rupere la
scurtcircuit este egalŸ cu cea a
Ántreruptorului automat asociat
n declanÛare instantanee sau selectivŸ
C120 cu protecÍie diferenÍialŸ C120 bloc Vigi C120 n compatibilitate electromagneticŸ
ÁmbunŸtŸÍitŸ
2p
bloc Vigi C120, clasŸ AC Date tehnice
1 3
n frecvenÍŸ: clasŸ AC: 50/60 Hz
nr. tensiune lŸÍime sens. cod
fi T
poli nominalŸ Án paÛi (mA) n rezistenÍŸ la unda de Ûoc:
(V) de 9 mm q instantanee: 3 kA
2 4 2P 220/415 5 30 18563 q selectivŸ: 5 kA
300 18564 n posibilitŸÍi de declanÛare la distanÍŸ:
300 s 18544 prin ataÛarea unei bobine MX sau MN
n racordare:
3p
1 3 5
500 18565
1000 s 18545 q cablu flexibil: de la 1,5 la 35 mm2
fi T
3P 220/415 7 30 18566 q cablu rigid: de la 1 la 50 mm2
300 18567 n lŸÍimea Ántreruptorului automat cu
2 4 6 300 s 18546
blocul Vigi - conectat (Án paÛi de 9mm):
500 18568
nr. bloc Vigi
1000 s 18547
4p poli C120
1 3 5 7 4P 220/415 8 30 18569
2P 13 (6+7)
300 18570
fi T 3P 19 (9+10)
300 s 18548
4P 22 (12+10)
500 18571
2 4 6 8 1000 s 18549 n masŸ (g) - numai pentru blocul Vigi:
2p
nr. bloc Vigi
1 3
bloc Vigi C120, clasŸ A poli C120
nr. tensiune lŸÍime sens. cod 2P 325
fi T
poli nominalŸ Án paÛi (mA) 3P 500
(V) de 9 mm 4P 580
2 4 2P 220/415 7 30 18572
300 18573
300 s 18581
3p
1 3 5
500 18574
500 s 18582
fi T
1000 s 18583
3P 220/415 10 30 18575
2 4 6 300 18576
300 s 18584
500 18577
4p
1 3 5 7
500 s 18585
1000 ss18586
fi T
4P 220/415 10 30 18578
300 18579
2 4 6 8 300 s 18587
500 18580
500 s 18588
1000 s 18589
2p
1 3
bloc Vigi C120, tip "si"
nr. tensiune lŸÍime sens. cod
fi T
poli nominalŸ Án paÛi (mA)
(V) de 9 mm
2 4 2P 220/415 5 30 18591
300 18592
300 s 18556
3p
1 3 5
500 18593
1000 s 18557
fi T
3P 220/415 7 30 18594
300 18595
2 4 6 300 s 18558
500 18596
1000 s 18559
4p
4P 220/415 8 30 18597
1 3
www.MaterialeElectrice.ro
5 7
300 18598
fi T
300 s 18560
500 18599
2 4 6 8
1000 s 18561

dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare:


paginile 159, 160

44
bloc Vigi NG 125 protecÍie diferenÍialŸ
EN 61009/SR EN 61009

bloc Vigi NG125


AplicaÍii
Blocul de protecÍie diferenÍialŸ Vigi NG125
= + include un declanÛator electromagnetic,
funcÍionÊnd fŸrŸ sursŸ auxiliarŸ.
El completeazŸ funcÍionalitŸÍile
Ántreruptoarelor automate NG125 2P, 3P Ûi
4P pentru curenÍi nominali ) 63 A realizÊnd:
n protecÍia instalaÍiilor electrice Ámpotriva
Ántreruptor automat Ántreruptor automat bloc defectelor de izolaÍie
NG125 Vigi NG125 Vigi NG125 n protecÍia persoanelor Ámpotriva
contactelor indirecte
n protecÍia suplimentarŸ a persoanelor
bloc Vigi NG125, clasŸ AC
Ámpotriva contactelor directe (30 mA)
nr. curent lŸÍime sens. cod
n selectivitatea verticalŸ totalŸ dacŸ:
poli (A) Án paÛi (mA)
de 9 mm q dispozitivele din amonte sunt de tipul s
2P ) 63 A 5 30 19000 sau temporizate
300 19001 q dispozitivele din aval sunt de tipul
instantaneu Ûi au o sensibilitate mai micŸ
decÊt I6n/2 a aparatului din amonte
Date tehnice comune
n blocul de curent diferenÍial rezidual Vigi
integreazŸ Ántr-un singur aparat releul de
curent diferenÍial Ûi torul de mŸsurŸ
3P ) 63 A 9 30 19002 n semnalizare a defectului diferenÍial
300 19003
rezidual pe faÍa aparatului prin poziÍia
manetei de rearmare
n protejat Ámpotriva declanÛŸrilor nedorite
datorate supratensiunii trecŸtoare (trŸsnet,
manevrarea aparatului Án reÍea)
n curent nominal: 63 A
4P ) 63 A 9 30 19004 n tensiune nominalŸ:
300 19005 q 110-220 V ca (+10 ... -20)%, 50 Hz
q 220-415 V ca (+10 ... -20)%, 50 Hz
q 440-500 V ca (+10 ... -20)%, 50 Hz
n clasŸ A
n sensibilitate:
q fixŸ: versiune instantanee sau selectivŸ s
q ajustabilŸ: versiune instantanee (I),
selectivŸ (S) sau temporizatŸ 150 ms (R)
bloc Vigi NG125, clasŸ A n Án conformitate cu normele CEI 947-2
nr. curent lŸÍime sens. cod
n racordare: prin borne pentru conductor
poli (A) Án paÛi (mA) rigid cu secÍiunea maximŸ de 50 mm2
de 9 mm (strÊngere cu ÛurubelniÍŸ)
2P ) 63 A 5 30 19010 n lŸÍimea blocurilor diferenÍiale pentru
30(1) 19008 curenÍi nominali ) 63 A NG125 + bloc Vigi
300 19012 (Án paÛi de 9 mm):
300(1) 19009 nr. poli 2P 3P 4P
300 s 19030 instant. sau S 11 (6+5) 18 (9+9) 21 (12+9)
1000 s 19031 reglabil I/S/R 20 (9+11) 23 (12+11)
Date tehnice specifice blocurilor Vigi
reglabile I/S/R (coduri 19036 Ûi 19037):
3P ) 63 A 9 30 19013
n semnalizarea curentului de fugŸ (reglabil
300 19014
300 s 19032
printr-un comutator de 10 pÊnŸ la 50% din
1000 s 19033 sensibilitatea I6n):
11 300-3000 I/S/R q Án partea frontalŸ prin LED
19036 q la distanÍŸ prin contact cu Ánchidere liberŸ
300-3000 I/S/R(2) de potenÍial 250 V - 1 A (nivel scŸzut)
19053 n racordare: la borne 2 x 1,5 mm2
) 125 A 11 30 19039
300-500-1000 I/S(1)

300-500-1000
19044 auxiliare SDV Ûi MXV
(1)
3000 I/S/R 19047 Auxiliare integrabile Án blocurile Vigi,
300-500-1000 reglabile I/S/R fŸrŸ modificarea lŸÍimii.
3000 I/S/R(2)19055

www.MaterialeElectrice.ro
(1) tensiune nominalŸ: 110 ... 220 V ca
(2) tensiune nominalŸ: 440 ... 500 V ca, fŸrŸ
preaviz

dimensiuni: pagina 117 informaÍii suplimentare:


paginile 159, 160

45
bloc Vigi NG 125 (cont.) protecÍie diferenÍialŸ
EN 61009/SR EN 61009

bloc Vigi NG125, clasŸ A bloc Vigi NG125


nr. curent lŸÍime sens. cod
AplicaÍii
poli (A) Án paÛi (mA)
Blocul de protecÍie diferenÍialŸ Vigi NG125
de 9 mm
4P ) 63 A 9 30 19015
include un declanÛator electromagnetic
300 19016 funcÍionÊnd fŸrŸ sursŸ auxiliarŸ.
300 s 19034 El completeazŸ funcÍionalitatea
1000 s 19035 Ántreruptoarelor automate NG125, 3P Ûi 4P
11 300-3000 I/S/R pentru curenÍi nominali de la 80 la 125 A
19037 realizÊnd:
300-3000 I/S/R(2) n protecÍia instalaÍiilor electrice Ámpotriva
19054 defectelor de izolaÍie
) 125 A 11 30 19041
n protecÍia persoanelor Ámpotriva
300-500-1000 I/S(1)
19046
contactelor indirecte
300-500-1000 n protecÍia suplimentarŸ a persoanelor
(1)
3000 I/S/R 19049 Ámpotriva contactelor directe (30 mA)
300-500-1000 n selectivitatea verticalŸ totalŸ dacŸ:
3000 I/S/R(2)19056 q dispozitivele din amonte sunt de tipul s
sau temporizate
q dispozitivele din aval sunt de tipul
(1) tensiune nominalŸ: 130 ... 415 V ca instantaneu Ûi au o sensibilitate mai micŸ
(2) tensiune nominalŸ: 440 ... 500 V ca
decÊt I6n/2 a aparatului din amonte
Date tehnice comune
n blocul de curent diferenÍial rezidual Vigi
bloc Vigi NG125, tip "si" integreazŸ Ántr-un singur aparat releul de
nr. curent lŸÍime sens. cod curent diferenÍial Ûi torul de mŸsurŸ
poli (A) Án paÛi (mA) n semnalizare a defectului diferenÍial
de 9 mm rezidual pe faÍa aparatului prin poziÍia
3P ) 125 A 11 30 19100 manetei de rearmare
300-3000 I/S/R n protejat Ámpotriva declanÛŸrilor nedorite
19106 datorate supratensiunii trecŸtoare (trŸsnet,
manevrarea aparatului Án reÍea)
n curent nominal: 125 A
n tensiune nominalŸ:
q 130-415 V ca (+10 ... -20)%, 50 Hz
4P ) 125 A 11 30 19101 q 440-500 V ca (+10 ... -20)%, 50 Hz
300-3000 I/S/R n clasŸ A
19107 n sensibilitate:
q fixŸ: versiune instantanee sau selectivŸ s
q ajustabilŸ: versiune instantanee (I),
selectivŸ (S) sau temporizatŸ 150 ms (R)
n Án conformitate cu normele
EN 60947-2
n racordare: prin borne pentru conductor
Date tehnice specifice blocurilor Vigi rigid cu secÍiunea maximŸ de 70 mm2
reglabile I/S/R (coduri 19036 Ûi 19037): (strÊngere cu cheie de 4 mm)
n semnalizare a curentului de fugŸ (reglabil n lŸÍime a blocurilor diferenÍiale pentru
printr-un comutator de 10 pÊnŸ la 50% din curenÍi nominali de la 80 la 125 A NG125 +
sensibilitatea I6n): bloc Vigi (Án paÛi de 9 mm):
q Án partea frontalŸ prin LED nr. poli 3P 4P
q la distanÍŸ prin contact liber de potenÍial toate 20 (9 +11) 23 (12+11)
250 V - 1 A (nivel scŸzut)
n racordare: la borne 2 x 1,5 mm2

tipul tensiune
(V ca)
cod auxiliare SDV Ûi MXV
contact semnalizare defect pentru Vigi reglabil Auxiliare integrabile Án blocurile Vigi reglabile
I/S Ûi I/S/R I/S/R fŸrŸ modificarea lŸÍimii.
SDV 250 (2 A) ND 19058 A se vedea pagina alŸturatŸ.
250 (2 A) NI 19059 Contact de semnalizare - defect SDV:
declanÛator la emisie pentru Vigi reglabil contact la deschidere sau Ánchidere care
I/S Ûi I/S/R semnalizeazŸ declanÛarea la defect
Contact semnalizare MXV 110 -240 19060 diferenÍial (incluzÊnd declanÛarea prin MXV).
defect SDV
BobinŸ de tip Ûunt MXV: la punerea sub
sau tensiune, comandŸ declanÛarea unui
Ántreruptor automat.
www.MaterialeElectrice.ro NotŸ: pentru MXV trebuie prevŸzut un filtru
ACTp (cod 19320) Án cazul Án care curentul
de fugŸ al Ántreruptorului automat (sau al
butonului de comandŸ cu lampŸ inclusŸ)
depŸÛeste 1 mA.

BobinŸ de tip Ûunt


MXV

46
descŸrcŸtoare de joasŸ tensiune: protecÍie la supratensiuni
tabele de alegere

FuncÍie trebuie sŸ fie superioarŸ tensiunii nominale valoare de vÊrf a curentului de descŸrcare
DescŸrcŸtoarele sunt dispozitive destinate a reÍelei: de tip 8/20 µs, utilizatŸ pentru proiectarea
sŸ limiteze supratensiunile tranzitorii prin q pentru protecÍia Ántre conductoare active unui descŸrcŸtor
dirijarea spre pŸmÊnt a supracurenÍilor, Ûi pŸmÊnt: n Ic (curent de funcÍionare permanent):
limitÊnd astfel amplitudinea supratensiunii la - TT: Uc > 1,5 U0 curentul care circulŸ prin descŸrcŸtor atunci
o valoare nepericuloasŸ pentru instalaÍii Ûi - TN: Uc > 1,1U0 cÊnd este alimentat la o tensiune maximŸ Án
aparate. - IT: Uc > 3 U0 regim permanent (Uc), Án lipsa defectului
Alegerea descŸrcŸtorului pentru o reÍea de q pentru protecÍia Ántre faze Ûi neutru: n MC (supratensiuni de mod comun):
joasŸ tensiune se face dupŸ urmŸtoarele - TT, TN, IT: Uc > 1,1 U0 supratensiunile care apar Ántre conductorul
criterii: n Uo: tensiunea Ántre faze Ûi neutru activ Ûi cel de protecÍie
n prezenÍa unei instalaÍii de paratrŸsnet pe n Un (tensiunea nominalŸ a reÍelei): n MD (supratensiuni de mod diferenÍial):
clŸdire sau pe o razŸ de 50 m tensiunea de referinÍŸ pentru care reÍeaua supratensiuni care apar Ántre conductoarele
n curentul maxim de descŸrcare Imax este proiectatŸ active (fazŸ/neutru de lucru)
n nivelul de protecÍie Up n Up (nivelul de protecÍie): tensiune ce DescŸrcŸtoare pentru reÍele de curenÍi
n sistemul de tratare a neutrului caracterizeazŸ performanÍele de protecÍie slabi
DefiniÍie ale descŸrcŸtorului la curentul nominal In Alegerea unui descŸrcŸtor se face funcÍie
n Uc (tensiune maximŸ Án regim permanent): n Imax (curent maxim de descŸrcare): de:
valoare eficace maximŸ admisibilŸ a valoare de vÊrf a curentului de descŸrcare n tipul de reÍea: analogicŸ sau digitalŸ
tensiunii care se poate aplica la bornele cu o formŸ de undŸ de tip 8/20 µs, suportat n alimentare 14/48 V, pentru instalaÍia de
descŸrcŸtorului fŸrŸ ca acesta sŸ acÍioneze; o singurŸ datŸ de descŸrcŸtor incendiu Ûi intruziune
Uc este o caracteristicŸ a descŸrcŸtorului Ûi n In (curent nominal de descŸrcare): n transmisia datelor, monitorizarea clŸdire

descŸrcŸtoare tip 1, pentru instalaÍii cu paratrŸsnet


tip numŸr curent de Ûoc descŸrcŸtor semnalizare rezervŸ de semnalizare la distanÍŸ
de poli (Iimp) fix debroÛabil de funcÍionare funcÍionare integratŸ cu auxiliare
PRF1 1, 65 kA n - - - - -

descŸrcŸtoare tip 2, fŸrŸ instalaÍie de paratrŸsnet


tip numŸr curent max. de descŸrcŸtor semnalizare rezervŸ de semnalizare la distanÍŸ
de poli descŸrcare (Imax) fix debroÛabil de funcÍionare funcÍionare integratŸ cu auxiliare
PRD65r 1, 1P+N 65 kA n indicator mecanic n n EM/RM
3P, 3P+N roÛu
PRD40r 1, 1P+N 40 kA n indicator mecanic n n EM/RM
3P, 3P+N roÛu
PRD40 1, 1P+N 40 kA n indicator mecanic EM/RM
3P, 3P+N roÛu
PRD15 1, 1P+N 15 kA n indicator mecanic EM/RM
3P, 3P+N roÛu
PRD8 1, 1P+N 8 kA n indicator mecanic EM/RM
3P, 3P+N roÛu
STH 1, 1P+N 65 kA n indicator mecanic EM/RM
3P, 3P+N roÛu
STM 1, 1P+N 40 kA n indicator mecanic EM/RM
3P, 3P+N roÛu
STD 1, 1P+N 10 kA n indicator mecanic EM/RM
3P, 3P+N roÛu

descŸrcŸtoare pentru curenÍi slabi/telefonie


tip numŸr curent max. de tensiunea maximŸ a semnalizare de funcÍionare semnalizare la distanÍŸ
de poli descŸrcare (Imax) semnalului transmis integratŸ cu auxiliare
PRC 2 10 kA 220 V EM/RM
www.MaterialeElectrice.ro
paralel
PRC 2 10 kA 220 V indicator mecanic roÛu EM/RM
serial
PRI 6 V 2 10 kA 53 V indicator mecanic roÛu EM/RM

PRI 2 10 kA 7V indicator mecanic roÛu EM/RM


12 ... 48 V

47
descŸrcŸtoare la supratensiuni tip 1, PRF1 protecÍie la supratensiuni
bobine de decuplare L40A

tip numŸr
de poli
lŸÍime
Án paÛi
cod PRF1
de 9 mm Desciere
PRF1 1 2 16620 DescŸrcŸtorul monopolar PRF1, tip 1
protejeazŸ instalaÍiile electrice Ámpotriva
loviturilor directe de trŸsnet. Se recomandŸ
Án instalaÍiile electrice ale clŸdirilor terÍiare Ûi
industriale, protejate printr-un paratrŸsnet
sub forma unei bare sau a unei instalaÍii tip
cuscŸ Faraday. Face sŸ se scurgŸ curentul
de trŸsnet, propagat prin pŸrÍi conductoare
sub tensiune Ûi conductorul la pŸmÊnt.
Trebuie montat cu un separator cu fuzibil Án
amonte de Ántreruptorul automat.
Date tehnice specifice PRF1
n nivel de protecÍie UP ) 4 kV
n curent de Ûoc: 60 kA
n tensiune permanentŸ maximŸ de
funcÍionare Uc: 255 V
n capacitate de rupere: 1,5 kA
n ÁncŸrcare: 30 A/s
n energie specificŸ: 1 MJ/1
n timp de rŸspuns: < 100 ns
n curent de scurtcircuit stins:1,5 kA
n conform standardelor:
EN 61643-11 Ûi CEI 61643-1 tip 1

tip numŸr
de poli
lŸÍime
Án paÛi
cod L40A
de 9 mm Desciere
L40A 1 4 16640 Bobina monofazatŸ de decuplare L40A
trebuie montatŸ Án serie, pe fazŸ Ûi pe
neutru, Ántre un descŸrcŸtor PRF1 Ûi un
descŸrcŸtor tip 2, Án cascadŸ. Bobina
distribuie curenÍii Án ambele descŸrcŸtoare,
permiÍÊnd sŸ se utilizeze capacitatea mare
de descŸrcare a PRF1 Ûi tensiunea
rezidualŸ scŸzutŸ a descŸrcŸtoarelor Án
cascadŸ.
Date tehnice specifice L40A
n tensiunea nominalŸ a reÍelei: 500 V
n curent nominal In: 40 A
n inductanÍŸ Ln: 15 µH
n rezistenÍŸ Án cc: 5 m1

Date tehnice comune


n frecvenÍŸ de funcÍionare: 50/60 Hz
n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +70° C
n temperaturŸ de depozitare:
-40° C ... +85° C
n grad de protecÍie:
q IP 20 la terminale
q IP 40 pe faÍa anterioarŸ
n racordare:
q terminale protejate 50 mm2
n masŸ (g):
q PRF1: 112
q L40A: 280

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 122 informaÍii suplimentare: pagina 165

48
descŸrcŸtoare debroÛabile tip 2, PRD protecÍie la supratensiuni
CEI 61643-11

L tip lŸÍime
Án paÛi
Uc
(V)
Up
(kV)
cod descŸrcŸtoare PRD
de 9 mm MC AplicaÍii
1P DescŸrcŸtoarele de joasŸ tensiune sunt
PRD 65r 2 440 2 16555 dispozitive care au rolul de a limita
275 1,5 16556 supratensiunile tranzitorii Án scopul protejŸrii
PRD 40r 2 440 1,8 16560 instalaÍiilor electrice de joasŸ tensiune.
275 1,2 16561 DescŸrcŸtorul debroÛabil PRD permite
PRD 40 2 440 1,8 16565 Ánlocuirea rapidŸ a cartuÛelor distruse.
275 1,2 16566 DescŸrcŸtoarele debroÛabile cu semnalizare
PRD 15 2 440 1,8 16570 (PRD 65r, PRD 40r) semnalizeazŸ starea
275 1,2 16571
cartuÛului.
PRD 8 2 440 1,8 16575
275 1,2 16576 PRD60r/PRD40r include:
n contact de semnalizare la distanÍŸ:
q DC: 12 V, * 10 mA
q AC: 250 V, ) 1 A
q cablu de racordare flexibil:
0,5 mm2 ... 1,5 mm2
n indicator de rezervŸ de funcÍionare pe faÍa
aparatului
tip lŸÍime Uc Up cod
Án paÛi (V) (kV) Date tehnice comune pentru PRD:
de 9 mm MC n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
1P+N n Ic:
PRD 65r 4 440/275 1,2(1) 16557 q 1P Ûi 3P: < 800 µA
PRD 40r 4 440/275 1,2 16562 q 1P+N Ûi 3P+N: 0 µA
PRD 40 4 440/275 1,2 16567 n semnalizare a stŸrii de funcÍionare prin
PRD 15 4 440/275 1,2 16572
lampŸ:
PRD 8 4 440/275 1,2 16577
q alb: funcÍionare normalŸ
(1) Up: L/t = 1,5
N/t = 1,2 q alb/roÛu: schimbare necesarŸ
L/N = 1,5 q roÛu: schimbarea urgentŸ a cartuÛului
n deconectarea descŸrcŸtorului la
scurtcircuit se face cu un Ántreruptor automat
de curbŸ C, de 20 sau 50 A (puterea de
rupere depinde de locul de instalare)
n curent de scurtcircuit intern admisibil
PRD 8 Ûi PRD 15:
q 1P+N, 3P Ûi 3P+N: 10 kA
q 1P (230 V): 10 kA
L3
L2
tip lŸÍime Uc Up cod q 1P (400 V): 3 kA
L1 Án paÛi (V) (kV) n curent de scurtcircuit intern admisibil
de 9 mm MC PRD 40 Ûi PRD 65:
3P q 1P+N, 3P Ûi 3P+N: 25 kA
PRD 65r 6 440 2 16558
L1 L2 L3
q 1P (230 V): 10 kA
PRD 40r 6 440 1,8 16563
PRD 40 6 440 1,8 16568
q 1P (400 V): 3 kA
PRD 15 6 440 1,8 16573 n racordare amonte/aval:
PRD 8 6 440 1,8 16578 q cablu flexibil de la 2,5 la 16 mm2
q cablu rigid de la 2,5 la 25 mm2
q cablu suplu sau rigid * 10 mm2 Ûi instalaÍie
paratrŸsnet
n temperaturŸ de funcÍionare:
de la -25° C la +60° C
n temperaturŸ de depozitare:
de la -40° C la +70° C
n clasŸ de protecÍie:
q IP 20 la borne
q IP 40 pe faÍa aparatului
PRD 65r
tip lŸÍime Uc Up cod n Imax (8/20 µs): 65 kA
Án paÛi (V) (kV)
de 9 mm MC n In (8/20 µs): 20 kA
3P+N PRD 40r/PRD 40
PRD 65r 8 440/275 1,2(1) 16559 n Imax (8/20 µs): 40 kA
PRD 40r 8 440/275 1,2 16564 n In (8/20 µs): 15 kA
PRD 40 8 440/275 1,2 16569
PRD 15 8 440/275 1,2 16574 PRD 15
PRD 8 8 440/275 1,2 16579 n Imax (8/20 µs): 15 kA
(1) Up: L/t = 1,5 n In (8/20 µs): 5 kA
N/t = 1,2 PRD 8
www.MaterialeElectrice.ro L/N = 1,5
n Imax (8/20 µs): 8 kA
n In (8/20 µs): 2 kA

dimensiuni: pagina 122 informaÍii suplimentare: pagina 165

49
descŸrcŸtoare tip 2, ST protecÍie la supratensiuni
CEI 61643-11

tip lŸÍime
Án paÛi
Uc
(V)
Up
(kV)
cod descŸrcŸtoare ST
de 9 mm MC AplicaÍii
1P Destinate protecÍiei echipamentelor dintr-o
STH 2 275 1,5 16608 reÍea electricŸ de distribuÍie Án sistem TN-S
STM 2 275 1,2 16604 sau TNC.
STD 2 275 1,2 16600 Nu se recomandŸ în TT Ûi sunt interzise în IT.
Pentru fiecare tip de aplicaÍie existŸ game
specifice:
n normŸ: CEI 61643-11, clasŸ 2 de test
n se monteazŸ la intrarea Án tablou:
q STH: nivel de risc foarte mare
q STM: nivel de risc mare
n protecÍie finŸ:
q STD asigurŸ o protecÍie finŸ a
receptoarelor Ûi se conecteazŸ Án cascadŸ
cu un descŸrcŸtor STH sau STM
Date tehnice comune pentru ST:
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n Uc: 275 V
tip lŸÍime Uc Up cod n semnalizare a stŸrii de funcÍionare prin
Án paÛi (V) (kV)
de 9 mm MC indicator mecanic:
1P+N q alb: funcÍionare normalŸ
STH 4 275 1,5 16609 q roÛu: aparatul trebuie schimbat de
STM 4 275 1,2 16605 urgenÍŸ
STD 4 275 1,2(1) 16601 n deconectarea descŸrcŸtorului la
(1) Up: L/t = 1,2 scurtcircuit se face cu un Ántreruptor automat
N/t = 1 de curbŸ C de 20 sau 50 A (puterea de
L/N = 1,2 rupere depinde de locul de instalare)
n curent de scurtcircuit intern admisibil
STD: 10 kA
n curent de scurtcircuit intern admisibil
STM Ûi STH:
q 1P+N, 3P Ûi 3P+N: 25 kA
q 1P: 10 kA
n racordare a bornelor amonte/aval:
q cablu flexibil de la 2,5 la 16 mm2
tip lŸÍime Uc Up cod q cablu rigid de la 2,5 la 25 mm2
Án paÛi (V) (kV)
de 9 mm MC n temperaturŸ de funcÍionare:
3P de la -25° C la +60° C
STH 8 275 1,5 16610 n temperaturŸ de depozitare:
STM 8 275 1,2 16606 de la -40° C la +70° C
STD 8 275 1,2 16602 n clasŸ de protecÍie:
q IP 20 la borne
q IP 40 pe faÍa aparatului
STH:
protecÍie Án mod comun
n Imax (8/20 µs): 65 kA
n In (8/20 µs): 20 kA
n Up: 1,5 kV
STM:
protecÍie Án mod comun
n Imax (8/20 µs): 40 kA
n In (8/20 µs): 15 kA
n Up: 1,2 kV
STD:
tip lŸÍime Uc Up cod protecÍie Án mod comun
Án paÛi (V) (kV)
de 9 mm MC n Imax (8/20 µs): 10 kA
3P+N n In (8/20 µs): 5 kA
STH 8 275 1,5 16611 n Up: 1,2 kV
STM 8 275 1,2 16607 protecÍie Án mod diferenÍial
STD 8 275 1,2(1) 16603 n Imax (8/20 µs): 10 kA
(1) Up: L/t = 1,2 n In (8/20 µs): 3 kA
N/t = 1 n Up: 1 kV
L/N = 1,2

www.MaterialeElectrice.ro auxiliare
module de semnalizare la distanÍŸ, EM/RM
(vezi pagina 52)

dimensiuni: pagina 122 informaÍii suplimentare: pagina 165

50
descŸrcŸtoare PRC paralele/serie protecÍie la supratensiuni
descŸrcŸtoare PRI

tip lŸÍime
Án paÛi
cod descŸrcŸtoare de putere PRC
de 9 mm AplicaÍii
PRC paralel 2 15462 DescŸrcŸtorul de putere PRC este destinat
PRC serial 2 16593 protecÍiei echipamentelor racordate la o
reÍea telefonicŸ analogicŸ (telefon, fax,
reÍea telefonicŸ modem, etc).
1 35 Date tehnice comune pentru PRC:
PRC
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
TRC1
n Un: 200 V ca
24 6
M E R LIN G E R IN
multi 9

F
n tensiune maximŸ a semnalului de
transmitere: 220 V
E

GB
I
NL/B

16420

n Up:
q PRC paralel: 700 A
q PRC serie: 300 A
n bandŸ trecere:
q PRC paralel: 100 MHz
q PRC serie: 3 MHz
n Imax (8/20 µs): 10 kA
n In (8/20 µs): 5 kA
n semnalizare a stŸrii de funcÍionare prin
indicator mecanic:
q alb: funcÍionare normalŸ
q roÛu: descŸrcŸtorul trebuie schimbat
n racordare: se face prin borne protejate
pentru cablu de 2,5 pÊnŸ la 25 mm2
n temperaturŸ de funcÍionare:
de la -25° C la +60° C
n temperaturŸ de depozitare:
de la -40° C la +70° C
n grad de protecÍie:
q IP 20 la borne
q IP 40 pe faÍa aparatului
n masŸ: 65 g

tip tensiune
Un (V)
lŸÍime
Án paÛi
cod descŸrcŸtoare PRI
de 9 mm AplicaÍii
PRI 12...48 2 16595 DescŸrcŸtorul PRI se utilizeazŸ la protecÍia
6 2 16594 echipamentelor sensibile din reÍelele
telefonice numerice sau pentru reÍelele de
L1 automatizŸri (PRI 12...48 V) sau pentru
L2
spre reÍea reÍelele informatice sau de date (PRI 6 V).
13 5
PRI
Date tehnice:
parte n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
protejatŸ n Un:
246
q PRI 12 ... 48 V
I1
q PRI 6 V
I2 n tensiune maximŸ a semnalului de
transmitere:
q PRI 12 ... 48 V: 53 V
q PRI 6V: 7V
n Up:
q PRI 12 ... 48 V: 70V
q PRI 6V: 15 V
n Imax (8/20 µs): 10 kA
n In (8/20 µs): 5 kA
n semnalizare a stŸrii de funcÍionare prin
lampŸ:
q alb: funcÍionare normalŸ
q roÛu: descŸrcŸtorul trebuie schimbat
n racordare: se face prin borne protejate
pentru cablu de 0,5 pÊnŸ la 25 mm2
n temperaturŸ de funcÍionare:
de la -25° C la +60° C
n temperaturŸ de depozitare:
de la -40° C la +70° C
www.MaterialeElectrice.ro n grad de protecÍie:
q IP 20 la borne
q IP 40 pe faÍa aparatului
n masŸ: 65 g

dimensiuni: pagina 122 informaÍii suplimentare: pagina 165

51
module de semnalizare protecÍie la supratensiuni
la distanÍŸ EM/RM

tip lŸÍime
Án paÛi
cod module de semnalizare la
de 9 mm distanÍŸ EM/RM
EM/RM 2+2 16592
AplicaÍii
L Modulele de semnalizare la distanÍŸ
N
adaptabile sunt compuse din douŸ blocuri
optice, un emiÍŸtor Ûi un receptor. Ele au
1 3 5 1 3 5
rolul de a semnaliza la distanÍŸ trecerea pe
rezervŸ a descŸrcŸtorului la care sunt
asociate.
n emiÍŸtorul EM se monteazŸ la stÊnga Ûi
receptorul RM la dreapta la PRD, PRC, PRI,
2 4 6

STM, STH, STD


n se pot supraveghea pÊnŸ la 15
descŸrcŸtoare (paÛi de 18 mm)
Date tehnice:
n tensiune: 230 V ca
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n semnalizare a stŸrii descŸrcŸtorului se
face printr-o lampŸ verde Ûi roÛie aflate pe
cartuÛ de schimb pentru PRD faÍa aparatului
tip lŸÍime Uc Up cod n contacte de ieÛire:
Án paÛi (V) (kV) q NI/ND (Ánchis Ántre bornele 2 Ûi 4 dacŸ
de 9 mm MC descŸrcŸtorul este defect)
C65r-440 2 440 2 16580 q putere minimŸ: 6 V cc Ûi 10 mA
C65r-275 2 275 1,5 16581 q putere maximŸ: 250 V cc Ûi 5 A
C40r-440 2 440 1,8 16582 n racordare prin cablu flexibil sau rigid pÊnŸ
C40r-275 2 275 1,2 16583 la 2,5 mm2
C40-440 2 440 1,8 16584
n temperaturŸ de funcÍionare:
C40-275 2 275 1,2 16585
C15-440 2 440 1,8 16586
de la -20° C la +40° C
C15-275 2 275 1,2 16587 n masŸ: 20 g
C8-440 2 440 1,8 16588
C8-275 2 275 1,2 16589
C neutru r 2 440 1,2 16590
C neutru 2 440 1,2 16591

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 122 informaÍii suplimentare: pagina 165

52
capitolul 2 cuprins
comandŸ, programare, mŸsurŸ

comandŸ Ûi semnalizare localŸ


Ántreruptoare I 54
butoane de comandŸ BP 56
comutatoare CM 56
lŸmpi de semnalizare V 57
suporÍi pentru butoane Ø 22 57
sonerii SO, buzzere RO 58
contactoare CT 59
contactoare acÍionate manual CT 60
auxiliare pentru contactoare CT: ACT 61
relee de temporizare RT 63
telecomandŸ pentru controlul prin telefon TRC3 64

gestionarea iluminatului
teleruptoare TL 65
teleruptoare inversoare TLI 65
extensii ETL 65
auxiliare ATL pentru teleruptoare 66
teleruptoare cu funcÍii auxiliare integrate TLc, TLm Ûi TLs 68
relee de temporizare pentru iluminat: MIN 69
avertizoare de stingere luminŸ PRE 71
ÁntrerupŸtoare crepusculare IC 72
detectoare de prezenÍŸ Ûi miÛcare CDP, CDM 74
variatoare Ûi televariatoare de luminŸ 80
auxiliare pentru televariatoare 83

gestionare timp
programatoare orare mecanice IH 87
programatoare orare digitale IHP 88
programatoare orare multifuncÍionale Ikeos 89

gestionarea temperaturii
termostate de camerŸ TH Ûi THD+ 92
termostate programabile THP1 Ûi THP2 93
termostate TH3 Ûi TH6 94

mŸsurŸ
ampermetre analogice modulare AMP 95
voltmetre analogice modulare VLT 95
ampermetre digitale modulare AMP 96
voltmetre digitale modulare VLT 96
frecventmetre digitale modulare FRE 96
comutatoare modulare CM 97
ampermetre analogice pentru montaj Áncastrat 72 x 72 mm 98
voltmetre analogice pentru montaj Áncastrat 72 x 72 mm 98
ampermetre analogice pentru montaj Áncastrat 96 x 96 mm 99
voltmetre analogice pentru montaj Áncastrat 96 x 96 mm 99
comutatoare ampermetrice CMA pentru montaj Áncastrat 48 x 48 mm 100
comutatoare voltmetrice CMA pentru montaj Áncastrat 48 x 48 mm 100
transformatoare de curent TI 101
contoare de energie activŸ CE Ûi ME 104
contoare de impulsuri CI 106
contoare orare CH 106

www.MaterialeElectrice.ro

53
Ántreruptoare I de 25 la 125 A comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
auxiliare Ûi accesorii

nr.
poli
lŸÍime
Án paÛi
crt.
nom.
tensiune
(V ca)
cod Ántreruptoare I
de 9 mm (A) FuncÍii
Ántreruptoare I Întreruptoarele I realizeazŸ asocierea
1P 2 20 250 15005 urmŸtoarelor funcÍii:
1 32 250 15009 n comandŸ (deschiderea Ûi Ánchiderea
40 250 15024 circuitelor Án sarcinŸ)
63 250 15013 n secÍionare
100 250 15090
2
Descriere
125 250 15057
n se conformeazŸ normelor:
q I 20, 32, 40 Ûi 63 A: EN 60669, CEI 669-1
q I 40, 63, 100 Ûi 125 A: CEI 947-3:
- grad de poluare: 3
- tensiune de izolare: 500 V ca
2P 2 20 415 15006 - tensiune de impuls: 6 kV
32 415 15010 - grad de protecÍie pe faÍa anterioarŸ: IP 4
1 3 4 40 415 15020 - frecvenÍŸ: 50/60 Hz
63 415 15014 n secÍionare vizibilŸ a circuitului
100 415 15091 n agrement USE pentru I 20, 32 Ûi 63 A
2 4
125 415 15058 n utilizare Án curent continu: 48 V (110 V cu
2 poli Án serie)
n duratŸ de viaÍŸ mecanicŸ:
q I = 20 Ûi 32 A: 200000 cicluri de manevrŸ
q I = 40, 63, 100 Ûi 125 A: 50000 cicluri de
manevrŸ
n duratŸ de viaÍŸ electricŸ:
3P 4 20 415 15007 AC22, cos   = 0,6
32 415 15011 q I = 20 Ûi 32 A: 30000 cicluri de manevrŸ
1 3 5 6 40 415 15021 q I = 40 Ûi 63 A: 20000 cicluri de manevrŸ
63 415 15015 q I = 100 A: 10000 cicluri de manevrŸ
100 415 15092 q I = 125 A: 2500 cicluri de manevrŸ
2 4 6
125 415 15059 n rezistenÍŸ la scurtcircuit: 20 In timp de 1 s
n tropicalizare: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
n racordare prin borne protejate pentru:
q cabluri rigide/flexibile de 10 mm2 pentru
I 20 Ûi 32 A
q sistem de bare pieptene, cabluri rigide de
50 mm2, cablu flexibil de 35 mm2 pentru I 40,
4P 4 20 415 15008 63, 100 Ûi 125 A
32 415 15012 n Ántreruptor cu lampŸ:
1 3 5 7 6 40 415 15019 q livrat cu o lampŸ roÛie de 230 V, cu neon
63 415 15016
100 415 15093
125 415 15060
2 4 6 8

nr. lŸÍime crt. tensiune cod


poli Án paÛi nom. (V ca)
de 9 mm (A)
Ántreruptoare cu lampŸ 230 V
1P 2 20 250 15063
32 250 15100

2P 2 20 250 15064
32 250 15101

www.MaterialeElectrice.ro
tip lŸÍime cod
Án paÛi
de 9 mm
contact auxiliar OF 2 15096

dimensiuni: pagina 124

54
Ántreruptoare I de 25 la 125 A comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
auxiliare Ûi accesorii (cont.)

tip cod auxiliare Ûi accesorii


accesorii pentru I40, 63, 100 Ûi 125 A
FuncÍii
capac de 1P 26975
protecÍie 2P 26976 Contact auxiliar basculant
3P 26975 SemnalizeazŸ poziÍia "deschis" sau "Ánchis"
+ 26976 a Ántreruptorului.
4P 26978 Descriere
Contact auxiliar OF (NI/ND)
n capacitatea de rupere a contactelor:
q 3 A la 400 V ca
q 6 A la 230 V ca
n prindere: prin autoblocare pe Ûina
simetricŸ pe partea stÊngŸ a Ántreruptorului
n racordare: prin borne protejate pentru
cabluri pÊnŸ la 10 mm2
pieptene 1P 14881 Bare pieptene unipolare, bipolare
2P 14882 tripolare Ûi tetrapolare
3P 14883 n pentru I 40, 63, 100 Ûi 125 A
4P 14884 n intensitate admisibilŸ la 40° C:
q 100 A cu un punct central de alimentare
q 125 A cu 2 puncte centrale de alimentare

conector 14885

www.MaterialeElectrice.ro

55
butoane de comandŸ BP comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
comutatoare CM

tip lŸÍime
Án paÛi
culoare circuit cod butoane de comandŸ BP
de 9 mm n tensiune nominalŸ: 250 V ca
BP simplu n curent nominal: 20 A
2 gri 1NI 18030 Date tehnice
roÛu 1NI 18031 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2
gri 1ND 18032
n racordare: borne protejate pentru cabluri
gri 1ND+1NI 18033
pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2, Ûurub cu amprentŸ +/-,
1 NI 1 ND 1 ND+1 NI Pozidriv nr.1
3 1 1 3 n conform normelor EN 60669-1 Ûi
EN 60947-5-1
n duratŸ de viaÍŸ electricŸ:
30000 comutŸri Án regim AC22
4 2 2 4 n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +50° C
BP dublu n temperaturŸ de depozitare:
2 gri/roÛu 1ND/1NI 18034 -40° C ... +80° C
gri/gri 1ND/1ND 18035 n tropicalizare: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55 °C)
1 ND/1 NI 1 ND/1 ND n indicator luminos cu tehnologie LED:
1 3 1 3 q consum: 0,3 W
q duratŸ de viaÍŸ: 100000 ore
q indicator luminos care nu necesitŸ
mentenanÍŸ (LED non-interschimbabil)
2 4 2 4

lŸÍime culoare circuit cod


Án paÛi
de 9 mm
simplu + indicator luminos
2 110-230 V ca gri 1ND 18036
roÛu 1NI 18037
12-48 V ca/cc gri 1ND 18038
roÛu 1NI 18039

1 NI 1 ND 1 ND+1 NI
3 1 1 3

4 2 2 4

tip lŸÍime
Án paÛi
contact cod comutatoare CM
de 9 mm Comutatoarele CM permit comanda manualŸ
CM 2 poziÍii a circuitelor electrice.
2 1 basculant 18070 Gama de comutatoare CM oferŸ urmŸtoarele
1ND+1NI 18072 tipuri de comandŸ:
4 2 basculante 18071 n comutatoare cu 2 poziÍii:
q 1 basculant
42 4 2 86 2 4 q 2 basculante
0 I 0 I 0 I q 1ND+NI
n comutatoare cu 3 poziÍii:
q 1 basculant
1 1 5 1 3
q 2 basculante
Caracteristici
n tensiune de utilizare: 250 V ca
CM 3 poziÍii n curent de utilizare: 20 A
2 1 basculant 18073 n duratŸ de viaÍŸ electricŸ:
4 2 basculante 18074 30000 comutŸri Án regim AC22
n conform normelor EN 60669-1 Ûi
2 4 2 4 6 8 EN 60947-5-1
I 0 II I 0 II n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +50° C
n temperaturŸ de depozitare:
1 1 5 -40° C ... +80° C
www.MaterialeElectrice.ro n tropicalizare: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55 °C)
n racordare cu cabluri rigide sau flexibile
cu sau fŸrŸ mufe:
q borne protejate pentru cabluri pÊnŸ la
2 x 2,5 mm2, Ûurub cu amprentŸ +/-,
Pozidriv nr.1
q borne decalate care simplificŸ racordul
dimensiuni: pagina 124 cablurilor

56
lŸmpi de semnalizare tip V comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
suporÍi pentru butoane Ø 22

lŸÍime
Án paÛi
culoare cod lŸmpi de semnalizare tip V
de 9 mm Gama de lŸmpi de semnalizare V este
lampŸ simplŸ alcŸtuitŸ din:
2 110-230 V ca roÛu 18320 n lampŸ simplŸ
verde 18321 n lampŸ dublŸ
alb 18322 n lampŸ cu pÊlpÊire
albastru 18323 n lampŸ de prezenÍŸ tensiune trifazatŸ
galben 18324
Date tehnice
12-48 V ca/cc roÛu 18330
n conform normei CEI 60947-5-1 (cu
verde 18331
alb 18332
excepÍia codului 18327 care este conform
albastru 18333 normelor CEI 73 Ûi CEI 1000-4)
galben 18334 n frecvenÍŸ de utilizare: 50/60 Hz
n indicator luminos cu tehnologie LED:
q consum pentru fiecare lampŸ: 0,3 W
(0,5 W pentru codul 18327)
lampŸ dublŸ q duratŸ de viaÍŸ: 100000 ore cu flux
2 110-230 V ca roÛu/verde 18325 luminos constant
alb/alb 18328 q lampa nu necesitŸ mentenanÍŸ (LED-uri
non-interschimbabile)
n frecvenÍŸ de pÊlpÊire: 2 Hz
n grad de protecÍie:
q IP 4/IP xxD pentru partea exterioarŸ a
cofretului
lampŸ cu pÊlpÊire
q IP 2/IP xxB la nivelul bornelor
2 110-230 V ca roÛu 18326 n separator de faze cu loc pentru trecerea
dinÍilor oricŸrui tip de pieptene
n grad de poluare: 3 (2 pentru cod 18325)
n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +50° C
n temperaturŸ de depozitare:
-40° C ... +100° C
lampŸ de prezenÍŸ tensiune trifazicŸ n tropicalizare: execuÍie 2 (umiditate
2 230-400 V ca roÛu/roÛu/roÛu 18327 relativŸ 95% la 55° C)
n racordare cu cabluri rigide sau flexibile
cu sau fŸrŸ mufe:
q borne protejate pÊnŸ la 2 x 2,5 mm2,
Ûurub cu amprentŸ +/-, Pozidriv nr. 1
q borne decalate care simplificŸ conectarea
cablului

tip lŸÍime
Án paÛi
cod suporÍi pentru butoane
de 9 mm FuncÍii
suport pentru butoane SuporÍii permit prinderea pe ÛinŸ DIN 35 mm,
6 suport Ø 22 15151 Án dulapuri sau cofrete modulare, a
suport universal 15152 auxiliarelor de comandŸ Ûi de semnalizare:
butoane de acÍionare, butoane de oprire "de
urgenÍŸ", comutatoare, lŸmpi de semnalizare;
pentru aplicaÍii Án sectorul terÍiar Ûi industrial.
Descriere
Suporti pentru butoane
n pentru butoane, comutatoare Ûi lŸmpi de
semnalizare cu guler metalic sau din plastic
Ø 22 de tip Telemecanique XB4/XB5
n adÊncime sub ÛinŸ: 60 mm (Án mod
identic cu produsele din gama Multi9)
n diametru gaurŸ: Ø 22,3
n material izolant cu proprietŸÍi de
autostingere
n culoare: gri deschis RAL 7035
Suport universal
n pentru butoane, lŸmpi de semnalizare,
diode electroluminescente (LED),
potenÍiometre
n gŸurire uÛoarŸ, se va adapta conform
utilizŸrii
www.MaterialeElectrice.ro n adÊncime sub ÛinŸ: 60 mm (Án mod
identic cu produsele din gama Multi9)
n material izolant cu proprietŸÍi de
autostingere
n culoare: gri deschis RAL 7035

dimensiuni: pagina 124

57
sonerii SO Ûi buzzere RO comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
transformatoare de sonerie

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune
(V ca)
cod sonerii SO/ buzzere RO
de 9 mm AplicaÍii
SO 2 220 ... 240 15320 Semnalizare sonorŸ Án clŸdiri.
8 ... 12 15321 Date tehnice
RO 2 220 ... 240 15322 n consum: 3,6 VA / 12 V; 5,5 VA / 230 V
8 ... 12 15323 n nivel sonor:
q sonerie: 80 dB
q buzzer: 70 dB
n racordare: borne protejate pentru cablu
pÊnŸ la 4 mm2

tip Ûi lŸÍime
putere Án paÛi
tensiune
secundarŸ
cod transformatoare de sonerie
(VA) de 9 mm (V ca) AplicaÍii
transformator de sonerie ObÍinerea unei tensiuni foarte joase, mai
4 4 8 ... 12 15213 micŸ sau egalŸ cu 24 V.
16 19 8 ... 12 15212 Date tehnice
transformator de securitate
16 10 12 ... 24 15218
n tensiune primarŸ: 230 V ca
25 10 12 ... 24 15219 n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
40 10 12 ... 24 15220 n separare electricŸ Ántre circuitul primar Ûi
63 10 12 ... 24 15222 cel secundar
n racordare: borne protejate pentru cablu
pÊnŸ la 4 mm2

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 125

58
contactoare CT comandŸ Ûi semnalizare
localŸ

nr. lŸÍime crt. tens.de cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. comandŸ Contactorul modular tip CT este utilizat
de 9mm (A) (V ca) pentru comanda circuitelor mono, tri Ûi
1P 1ND 2 25 230/240 15958 tetrafazate, pÊnŸ la 100 A.
2P 1NI+ND 2 16 230/240 15956
Date tehnice
2ND 2 16 230/240 15957
2ND 2 25 230/240 15959 n circuit de forÍŸ:
2ND 2 25 24 16020 q curent nominal la 40° C: 16 pÊnŸ la100 A
2NI 2 25 230/240 15960 (categoria AC7a)
2ND 4 40 230/240 15966 q tensiune nominalŸ:
2ND 4 63 230/240 15971 - 250 V pentru 1P Ûi 2P
2ND 4 63 24 16024 - 400 V pentru 3P Ûi 4P
2ND 6 100 230/240 15977 q frecvenÍŸ: 50 Hz
n circuit de comandŸ:

E29360
A1 1 A1 1 3
q tensiune de comandŸ:
- 24 V (-10 ... +10)%
- 230/240 V (-15 ... +6)%
q frecvenÍŸ: 50 Hz
n temperaturŸ de funcÍionare:
q de la 5° C pÊnŸ la 50° C, peste 60° C
A2 2 A2 2 4 funcÍioneazŸ Án condiÍii normale montÊnd un
singur contactor Án spaÍiul afectat, Án mod
15958 15957 normal, pentru douŸ contactoare
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2
(umiditate relativŸ 95% la 55° C)
n conformitate cu standardele:
nr. lŸÍime crt. tens.de cod EN 61095, CEI 1095
poli Án paÛi nom. comandŸ n aprobat de: VDE, KEMA KEUR, SEMKO,
de 9mm (A) (V ca) DEMKO, NEMKO, SETI, ÖVE
3P 3ND 4 25 230/240 15961 n nivel de zgomot: (< 20 dB) pentru Ántreg
3ND 6 40 230/240 15967 domeniul
3ND 6 63 230/240 15972 n racordare:
A1
q borne protejate
1 3 5
q circuit de comandŸ:
- conductor flexibil: 2 x 2,5 mm2
- conductor rigid: 2 x 1,5 mm2
q circuit de forÍŸ:
- cu conductor flexibil:
2 x 2,5 mm2 pentru 16 A Ûi 25 A
A2 2 4 6 2 x 10 mm2 pentru 40 A Ûi 63 A
2 x 35 mm2 pentru 100 A
15961 - cu conductor rigid:
6 mm2 pentru 16 A Ûi 25 A
nr. lŸÍime crt. tens.de cod 25 mm2 pentru 40 A Ûi 63 A
poli Án paÛi nom. comandŸ 50 mm2 pentru 100 A
de 9mm (A) (V ca) n indicator de funcÍionare: pe partea
4P 4ND 4 25 230/240 15962 frontalŸ a contactorului (lampŸ roÛie -
4ND 4 25 24 16022 bobina contactorului este sub tensiune)
4NI 4 25 230/240 15963 n putere consumatŸ la acÍionare Ûi Án
4NI 4 25 24 16023 funcÍionare:
2NI+2ND 4 25 230/240 15964 nr. curent consum (VA) W
4ND 6 40 230/240 15968 poli (A) acÍ. funcÍ. tip
4NI 6 40 230/240 15969 1P Ûi 2P 16/25 15 3,8 1,3
4ND 6 63 230/240 15973 3P Ûi 4P 25 34 4,6 1,6
4ND 6 63 24 16025 2P 40/63 34 4,6 1,6
4NI 6 63 230/240 15974 3P Ûi 4P 40/63 53 6,5 2,1
4NI 6 63 24 16026 2P 100 53 6,5 2,1
2NI+2ND 6 63 230/240 15975 4P 100 106 13 4,2
4ND 12 100 230/240 15978

A1 1 3 5 7

A2 2 4 6 8

www.MaterialeElectrice.ro A1 R1 R3 R5 R7

A2 R2 R4 R6 R8
15962 auxiliare: pagina 61
dimensiuni: pagina 123

59
contactoare acÍionate manual CT comandŸ Ûi semnalizare
localŸ

nr. lŸÍime crt. tens.de cod AplicaÍii


poli Án paÛi nom. comandŸ Contactorul modular acÍionat manual CT
de 9 mm (A) (V ca) este utilizat pentru comanda circuitelor
2P 2ND 2 25 230/240 15981 mono, tri Ûi tetrafazate, pÊnŸ la 63 A.
2ND 4 40 230/240 15984 Comanda manualŸ se realizeazŸ cu ajutorul
2ND 4 63 230/240 15987
unui selector cu 3 poziÍii:
n automat
A1 1 3 n Ánchis
n deschis
Date tehnice
I P n circuit de forÍŸ:
auto q curent nominal la 40° C: 25 pÊnŸ la 63 A
(categoria AC7a)
O
A2 2 4 q tensiune nominalŸ:
- 250 V pentru 1P Ûi 2P
15981 - 400 V pentru 3P Ûi 4P
q frecvenÍŸ: 50 Hz
n circuit de comandŸ:
q tensiune de comandŸ:
- 24 V (-10 ... +10)%
nr. lŸÍime crt. tens.de cod - 230/240 V (-15 ... +6)%
poli Án paÛi nom. comandŸ
de 9 mm (A) (V ca)
q frecvenÍŸ: 50 Hz
3P 3ND 4 25 230/240 15982 n temperaturŸ de funcÍionare:
q de la 5° C pÊnŸ la 50° C, peste 60° C
A1 1 3 5
funcÍioneazŸ Án condiÍii normale montÊnd un
singur contactor Án spaÍiul afectat, Án mod
normal, pentru douŸ contactoare
n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2
I P (umiditatea relativŸ 95% la 55° C)
auto n conformitate cu standardele:
EN 61095, CEI 1095
O n aprobat de: VDE, KEMA KEUR, DEMKO,
A2 2 4 6
DEMKO, NEMKO, SETI, ÖVE, CEBEC, IMQ
15982 n nivel de zgomot: (< 20 dB) pentru Ántreg
domeniul
n racordare:
q borne protejate
q circuit de comandŸ:
- conductor flexibil:
nr. lŸÍime crt. tens.de cod
poli Án paÛi nom. comandŸ
2 x 2,5 mm2
de 9 mm (A) (V ca) - conductor rigid:
4P 4ND 4 25 230/240 15983 2 x 1,5 mm2
4ND 6 40 230/240 15986 q circuit de forÍŸ:
4ND 6 63 230/240 15988 - cu conductor flexibil:
2 x 2,5 mm2 pentru 16 A Ûi 25 A
A1 1 3 5 7 2 x 10 mm2 pentru 40 A Ûi 63 A
2 x 35 mm2 pentru 100 A
- cu conductor rigid:
I P
6 mm2 pentru 16 A Ûi 25 A
25 mm2 pentru 40 A Ûi 63 A
auto 50 mm2 pentru 100 A
O n indicator de funcÍionare: pe partea
A2 2 4 6 8 frontalŸ a contactorului (lampŸ roÛie -
bobina contactorului este sub tensiune sau
15983 selectorul este Án poziÍia “Ánchis“)
n putere consumatŸ la acÍionare Ûi Án
funcÍionare:
nr. curent consum (VA) W
poli (A) acÍ. funcÍ. tip
1P Ûi 2P 16/25 15 3,8 1,3
3P Ûi 4P 25 34 4,6 1,6
2P 40/63 34 4,6 1,6
3P Ûi 4P 40/63 53 6,5 2,1

www.MaterialeElectrice.ro

auxiliare: pagina 61 dimensiuni: pagina 123

60
auxiliare pentru contactoare CT: comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
ACTo+f Ûi ACTt

tip lŸÍime
Án paÛi
curent
nominal
cod auxiliar tip ACTo+f
de 9 mm (A) AplicaÍii
ACTo+f 1ND+1NI 1 2 15914 Acest contact auxiliar este utilizat la
comanda Ûi semnalizarea poziÍiei “deschis”
sau “Ánchis” a contactelor principale ale
contactorului CT
Date tehnice
n 1ND+1NI
n tensiune: 24 ... 240 V cc/ca, 50 Hz
n curent nominal:
q min. 10 mA la 24 V cc/ca, cos   =1
q max. 2 A la 240 V cc/ca, cos   =1
n raordare: prin borne protejate pentru
conductor flexibil de 2 x 2,5 mm2
n se monteazŸ Án partea dreaptŸ a CT

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune
(V ca)
cod auxiliar tip ACTt
de 9 mm AplicaÍii
ACTt 2 24/240 15917 Acest auxiliar este utilizat pentru comanda
temporizatŸ a contactorului CT.
Sunt posibile patru trepte de temporizare.

L Temporizare tip A: temporizare dupŸ


S
U
(A1 A2)
Ánchidere
0
n utilizat la conectarea temporizatŸ a sarcinii
ACTt
A1
CT
n o singurŸ treaptŸ de temporizare Áncepe
Y1 B2 B1
UZ cÊnd circuitul este Ánchis
A2 n sarcina este conectatŸ la sfÊrÛitul timpului
a
N
T de temporizare T
CT 0 1 0

L
Temporizare tip B: temporizare la
U
(A1 A2) Ánchiderea unui contact auxiliar
ACTt
A1
CT
0 n utilizat la conectarea sarcinii la Ánchiderea
BP
(B1 B2)
unui contact auxiliar (buton de comandŸ)
n o singurŸ treaptŸ de temporizare Áncepe
Y1 B2 B1
A2
Z

a
cÊnd contactul se Ánchide
n sarcina este deconectatŸ la sfÊrÛitul
N
T
CT 0 1 0
timpului de temporizare T

L Temporizare tip C: temporizare dupŸ


U
(A1 A2)
deschidere
A1 0 n utilizat la conectarea sarcinii dupŸ
ACTt CT
BP Ánchiderea unui contact auxiliar (buton de
Y1 B2 B1 (B1 B2)
A2
comandŸ)
n o singurŸ treaptŸ de temporizare Áncepe
UZ

a
N
T numai cÊnd butonul este eliberat
CT 0 1 0 n sarcina este deconectatŸ la sfÊrÛitul
timpului de temporizare T

L Temporizare tip H: temporizare dupŸ


U
(A1 A2)
conectare
A1
0
n utilizat la conectarea sarcinii pentru o
ACTt CT

BP
perioadŸ determinatŸ
Y1 B2 B1
A2
U charge
(B1- B2)
(15 18) n o singurŸ treaptŸ de temporizare Áncepe
cÊnd circuitul este Ánchis
n sarcina este deconectatŸ la sfÊrÛitul
N a
T
CT 0 1 0 timpului de temporizare T
Date tehnice
n montaj prin Ánclichetare Án stÊnga CT-ului
n temporizare: 1 s la 10 h
n tensiune de alimentare a circuitului:
24 pÊnŸ la 240 V ca
www.MaterialeElectrice.ro n frecvenÍŸ: 50 Hz
n consum: 5 VA
n temperaturŸ de funcÍionare:
de la -5° C ... +60° C
n ieÛire:
q 200 mA permanent
q 3 A pentru 50 ms
n borne protejate pentru conductor < 1,5 mm2
dimensiuni: pagina 123 n precizie: 0,5%

61
auxiliare pentru contactoare CT: comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
ACTc Ûi ACTp

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune
(V ca)
cod auxiliar ACTc
de 9 mm AplicaÍii
ACTc 2 230-240 V ca 18308 Acest auxiliar, asociat contactoarelor,
24-48 V ca/cc 18309 permite comanda acestora prin 2 tipuri de
comenzi:
L n prin impuls pentru comandŸ localŸ
(intrarea T)
n automenÍinut pentru comandŸ
L centralizatŸ (intrarea X)
Ultima comandŸ este prioritarŸ.
T
Date tehnice comune
ACTc CT n montaj prin Ánclichetare, Án stÊnga CT
n durata minimŸ a impulsului: 250 ms
n consum: 3 VA
n inconveniente importante:
X q < 1 s: pŸstreazŸ starea iniÍialŸ
q * 5 s: se reseteazŸ
Auxiliar ACTc 230 V ca
N n tensiune: 230 V ±10%
N
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n consumul maxim al tuturor contactoarelor
comandate de ACTc:
q 400 VA la acÍionare
q 100 VA Án funcÍionare
Auxiliar ACTc 24 ... 48V ca sau cc
n tensiune: 24 la 48 V ±10%
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz;
n consum maxim al tuturor contactoarelor
comandate de ACTc:
q la acÍionare 96 VA la 48 V, 48 VA la 24 V
q Án funcÍionare 24 VA la 48 V, 12 VA la 24 V

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune
(V ca)
cod auxiliar ACTp
de 9 mm AplicaÍii
ACTp 2 230-240 15920 Acest auxiliar acÍioneazŸ ca un filtru:
24 15919 n limiteazŸ supratensiunile Án circuitul de
L comandŸ
Date tehnice
n montaj prin Ánclichetare, Án partea stÊngŸ
L a contactorului CTs
n tensiune: 230 V ca sau 24 V ca
n consum: 3 VA
ACTp CT
n racordare: borne protejate pentru
conductor pÊnŸ la 4 mm2

N
N

tip lŸÍime
Án paÛi
curent
nominal
cod accesorii
de 9 mm (A) Ìurub cu ÛaibŸ:
3P Ûi 4P 4 25 15921 n destinat sŸ acopere Ûurubul terminal,
2P 4 40-63 15922 poate fi utilizat pentru strÊngere
3P Ûi 4P 6 40-63 15923 n se ÁnclicheteazŸ
distanÍier 1 27062
DistanÍier

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 123

62
relee de temporizare RT comandŸ Ûi semnalizare
localŸ

tip lŸÍime timp de cod AplicaÍii


Án paÛi temporizare n RTA temporizare la Ánchidere: permite
de 9 mm
RTA 2 0,1 s pÊnŸ la 10 h 16065 temporizarea la punerea sub tensiune a unei
sarcini (bobina unui contactor sau releu).
Temporizarea Áncepe la punerea sub
tensiune a releului RTA, iar sarcina este
U pusŸ sub tensiune la sfÊrÛitul perioadei de
temporizare.
n RTB temporizare la impuls: permite
sarcinŸ punerea sub tensiune a unei sarcini la
T: duratŸ
Ánchiderea contactului unui buton.
Temporizarea Áncepe la Ánchiderea
RTB 2 0,1 s pÊnŸ la 10 h 16066 contactului de comandŸ.
n RTC temporizare la deschidere: permite
punerea sub tensiune a unei sarcini la
Ánchiderea contactului unui buton.
Durata minimŸ a impulsului * 200 ms.
U
Temporizarea Áncepe la deschiderea
contactului de comandŸ.
sarcinŸ La sfÊrÛitul temporizŸrii, sarcina rŸmÊne fŸrŸ
T: duratŸ
tensiune.
n RTH temporizare de interval de timp:
permite punerea sub tensiune a unei sarcini
pe durata unei temporizŸri (bobina unui
contactor sau releu).
RTC 2 0,1 s pÊnŸ la 10 h 16067 Temporizarea Áncepe la punerea sub
tensiune a releului RTH, moment Án care se
pune sub tensiune Ûi sarcina.
La sfÊrÛitul temporizŸrii, sarcina rŸmÊne fŸrŸ
tensiune.
U n RTL releu de pÊlpÊire: permite punerea
Ûi scoaterea de sub tensiune a unei sarcini
sarcinŸ pe perioade de timp diferite, Án mod repetat.
T: duratŸ
n RTMF temporizare multifuncÍionalŸ:
permite alegerea uneia din cele 4 tipuri de
temporizare A, B, C sau H prin intermediul
unui selector amplasat pe faÍa releului.
Date tehnice
RTH 2 0,1 s pÊnŸ la 10 h 16068 n tensiune:
q RT: 24 V cc Ûi ca: 110 pÊnŸ la 240 V ca
q RTMF: 12 V cc: 110 pÊnŸ la 240 V cc Ûi ca
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
U
n consum: 5 VA
n temperaturŸ de utilizare:
-20° C ... +55° C
sarcinŸ
T: duratŸ
n curent nominal pe contacte (la 20° C):
q Imax: 1 A/250 V cc - 5 A/250 V ca
q Imax: 5 mA/250 V cc - 10 mA/250 V ca
n dezavantaje: insensibil pentru
deschideri ) 20 ms
n masŸ: 130 g
RTL 2 0,1 s pÊnŸ la 10 h 16069 n precizie: ± 5%
n siguranÍŸ Án funcÍionare: ± 0,5% la
parametrii nominali constanÍi
n racordare: borne protejate pentru
U
conductor pÊnŸ la 2,5 mm2
n anduranÍŸ electricŸ:
putere nr. de cicluri
sarcinŸ consumatŸ (VA) (Án milioane)
T: duratŸ
10 10
50 4
100 2
400 1
600 0,5
1000 0,2
RTMF 2 0,1 s pÊnŸ la 10 h 16070

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 123

63
telecomandŸ pentru comandŸ Ûi semnalizare
localŸ
controlul prin telefon TRC3

tip lŸÍime canale tens.de cod FuncÍii


Án paÛi utilizare Telecomanda TRC3 (3 canale) este
de 9mm (V ca) destinatŸ pentru comanda prin reÍea
TRC3 10 3 230 16422 telefonicŸ a circuitelor electrice (ÁncŸlzire,
iluminat, stropire automatŸ, etc.).
Pentru a asigura protecÍia Ámpotriva
supratensiunilor de origine atmosfericŸ care
tranziteazŸ reÍeaua, Án TRC3 este inclus un
descŸrcŸtor de telefonie.
Date tehnice
n alimentare: 230 V, 50 Hz
n clasŸ de izolaÍie: clasa 2
n consum: 4 VA
n 3 ieÛiri distincte cu contact basculant:
q 2 A (230 V ca)
q insensibilŸ la Ántreruperi Án alimentare sau
la circuite telefonice
q vizualizarea stŸrii cu o lampŸ de
semnalizare de culoare galbenŸ (aprinsŸ:
ON, stinsŸ: OFF)
n descŸrcŸtor de telefonie (48 V) integrat:
q capacitate (Imax): 10 kA, undŸ 8/20 µs
q tensiune rezidualŸ: < 900 V
n compatibilŸ cu un robot telefonic sau
fax
n sintezŸ vocalŸ:
q 5 limbi (francezŸ, englezŸ, italianŸ,
spaniolŸ, germanŸ)
q selectarea limbii cu taste de pe faÍa
aparatului
n comanda TRC3 se face:
q de la distanÍŸ (dupŸ ce sunŸ de 6 ... 7 ori),
folosind tastele unui telefon (fix sau GSM)
q local, prin acÍionarea tastelor 1, 2, 3 ale
TRC3 (derogare)
n posibilitate de funcÍionare temporizatŸ:
de la 1 la 255 ore
n cod de acces: indicator martor al utilizŸrii
codului: (aprins: cod activ, stins: cod inactiv)
n agremente:
q european CTR1
q ART
n grad de protecÍie: IP 30
n temperaturŸ de funcÍionare:
0° C ... +40° C
n racordare:
q cabluri rigide: 4 mm2
q cabluri flexibile: 2,5 mm2
q lungimea porÍiunii dezizolate: 8 mm

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 123

64
teleruptoare TL gestionarea iluminatului
teleruptoare inversoare TLI
extensii ETL

nr. lŸÍime In tensiune bobinŸ cod teleruptoare TL 16 A


poli Án paÛi (A) Uc
de 9 mm (V ca) (V cc) teleruptoare inversoare TLI
teleruptor TL - 16 A AplicaÍii
1P 2 16 230-240 110 15510 ComandŸ deschiderea Ûi Ánchiderea
130 48 15511 circuitelor de comandŸ la distanÍŸ, prin
48 24 15512 impulsuri.
24 12 15513 Date tehnice specifice pentru TL Ûi TLI: 16 A
12 6 15514 n circuit de forÍŸ:
2P 2 16 230-240 110 15520 q curent nominal: In 16 A, cos   = 0,6
130 48 15521 q tensiune: 250 V pentru 1P Ûi 2P, 415 V
48 24 15522
pentru 3P Ûi 4P
24 12 15523
n circuit de comandŸ:
12 6 15524
q tensiune de comandŸ (Uc):
teleruptor inversor TLI - 16 A
1P 2 16 230-240 110 15500
- toleranÍŸ la 50 Hz: (+6 ... -15)%
ON-OFF 48 24 15502 - toleranÍŸ la 60 Hz: ±6%
24 12 15503 - toleranÍŸ Án cc: (+6 ... -10)%
extensii ETL pentru TL Ûi TLI - 16 A q putere consumatŸ la Ánchidere: 19 VA (cu
1P 2 16 230-240 110 15530 excepÍia teleruptoarelor tri Ûi tetrapolare
130 48 15531 care au un consum de 38 VA)
48 24 15532 n anduranÍŸ electricŸ:
24 12 15533 q 200000 cicluri Án AC22 (cos   = 0,6)
12 6 15534 q 400000 cicluri Án AC21(cos   = 1)
n racordare: bornŸ protejatŸ pentru cablu
teleruptor de 16 A de la 0,5 pÊnŸ la 6 mm2
n conformitate cu standardele:

E20407
1 1 3 5 9 NF C 61110 Ûi NF C 61112, CEI 669.1 Ûi
A1 A1
CEI 669.2
A2 A2 Date tehnice comune pentru aparatele de
2 2 4 6 8 10 16 Ûi 32 A:
n comandŸ manualŸ directŸ cu acÍionare
TL 1P TL 4P = TL 2P + ETL din faÍŸ:
q racordare: cu ajutorul manetei (Ánchis-
deschis)
E20406

1 3 1 5 9 q anihilarea comenzii de la distanÍŸ prin


A1 A1 comutator
q anihilarea telecomenzii de la comutator
A2 A2
n comandŸ electricŸ: impuls cu durata de
2 4 2 6 8 10 50 ms (valoare recomandatŸ pentru
automate: 200 ms)
TL 2P TL 3P = TL 1P + ETL
n frecvenÍŸ maximŸ de comutare: 5 op/
min
teleruptor inversor de 16 A n timp maxim de energizare: 1 orŸ
n semnalizare: mecanicŸ, prin poziÍia
1 5 9
A1
manetei din faÍa aparatului
n temperaturŸ de funcÍionare:
A2 -20° C ... +50° C
2 4 6 8 10 n execuÍie climaticŸ: execuÍie 2 (umiditate
relativŸ 95% la 55° C)
n marcare: prin clipsare pe faÍa aparatului
TLI + ETL
n nivel de zgomot: ) 60 dBA (la 1 m)
extensii ETL pentru TL, TLI
În asociere cu TL Ûi TLI permite realizarea
teleruptoarelor bi, tri sau tetrapolare.

nr. lŸÍime In
poli Án paÛi (A)
tensiune bob. cod
Uc
teleruptoare TL 32 A
9 mm (V ca) (V cc) extensii ETL 32 A
teleruptor TL Date tehnice specifice pentru TL Ûi TLI: 32 A
1P 2 32 230-240 110 15515 n circuit de forÍŸ:
2P 4 32 230-240 110 15515+15505 q curent nominal: In 32 A, cos   = 0,6
3P 6 32 230-240 110 15515+2/15505 q tensiune: 250 V pentru 1P Ûi
4P 8 32 230-240 110 15515+3/15505
415 V pentru 2P, 3P Ûi 4P
n circuit de comandŸ:
teleruptor de 32 A q tensiune de comandŸ (Uc):
1 230-240 V ca, 50/60 Hz
A1 q putere consumatŸ la Ánchidere: 19 VA
www.MaterialeElectrice.ro pentru 1P, 38 VA pentru 2P, 57 VA pentru
A2 3P Ûi 76 VA pentru 4P
2 n anduranÍŸ electricŸ:
q 1P: 200000 cicluri
TL + ETL q 2P, 3P, 4P: 100000 cicluri
n racordare:
q circuit de forÍŸ: bornŸ protejatŸ pentru
cablu pÊnŸ la 10 mm2
dimensiuni: pagina 124 informaÍii suplimentare: pagina 157 q circuit de comandŸ: bornŸ protejatŸ
pentru cablu de la 0,5 pÊnŸ la 6 mm2
65
auxiliare ATLt, ATLz, ATL4 gestionarea iluminatului
pentru teleruptoare TL Ûi TLI

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune bobinŸ
Uc
cod temporizatoare ATLt
de 9 mm (V ca) (V cc) Se pot ataÛa Án partea stÊngŸ a
ATLt 2 24-240 24-110 15411 teleruptoarelor TL, TLI, TLc Ûi TLs.
ProvoacŸ revenirea automatŸ a
L
teleruptoarelor Án starea de repaos, la
capŸtul unei temporizŸri reglabile cuprinsŸ
Ántre 1 s Ûi 10 h.
11 1 3 Temporizarea Áncepe din momentul
A1 Ánchiderii aparatului. Un nou impuls
deschide teleruptorul Ûi Ántrerupe ciclul.
A2
14 2 4

ATLt + TL

tip lŸÍimea
Án paÛi
tensiune bobinŸ
Uc
cod comandŸ pentru Ántreruptor
de 9 mm (V ca) cu revenire cu indicator
ATLz 2 130-240 15413
luminos ATLz
Se pot ataÛa Án partea stÊngŸ a
L teleruptoarelor TL, TLI, TLc Ûi TLs.
Permit comanda prin ÁntrerupŸtor cu
revenire cu indicator luminos a
teleruptoarelor fŸrŸ sŸ le afecteze
1
A1 funcÍionarea.
Z Se va folosi la teleruptoare cu tensiunea de
A2 operare pe bobinŸ Uc * 130 V ca Ûi Án cazul
2 Án care curentul absorbit de ÁntrerupŸtorul
cu revenire cu indicator luminos depŸÛeÛte
3 mA.
N

ATLz + TL

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune bobinŸ
Uc
cod comandŸ pas cu pas ATL4
de 9 mm (V ca) (V cc) Se monteazŸ Ántre douŸ teleruptoare Ûi
ATL4 4 230-240 110 15412 permite funcÍionarea Án cascadŸ (pas cu
pas), prin apŸsarea succesivŸ pe butonul de
comandŸ (Án 4 trepte: 0, 1, 2 Ûi 1+2).
2 1
A1

A2

ATL4

TL1 TL2
1 2 1 1
A1 A1 A1

A2 A2 A2
2 2

TL + ATL4 + TL
www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 124 informaÍii suplimentare: pagina 157

66
auxiliare ATLc+s, ATLc+c gestionarea iluminatului
pentru teleruptoare TL Ûi TLI

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune bobinŸ
comandŸ
cod comandŸ centralizatŸ tip
de 9 mm (V ca) (V ca) (V cc) ATLc+s
ATLc+s 2 130-240 24-240 24-48 15409 Se pot ataÛa Án partea dreaptŸ a
11 teleruptoarelor Ûi permite comanda
L control
local
local
control
centralizatŸ a unui grup de teleruptoare,
menÍinÊnd totodatŸ comanda individualŸ
1
11 localŸ a fiecŸrui teleruptor.
on off 12 14 A1 Contact auxiliar:
ATLc+s A2
n 6 A, 240 V ca, cos   = 1
n 3A, 48 V cc
2 on off 12 14

central
control
control
central
N

TL + ATLc+s

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune bobinŸ
comandŸ
cod comandŸ centralizatŸ pe
de 9 mm (V ca) mai multe nivele tip ATLc+c
ATLc+c 2 130-240 15410 Permit comanda centralizatŸ a mai multor
grupe de teleruptoare.
FiecŸrui grup compus din TLc (sau TL sau
on on TLI sau TLs) + ATLc+s i se poate ataÛa un
singur ATLc+c.
off off
Instalarea unui ATLc+c se face fŸrŸ legŸtura
ATLc+c
mecanicŸ cu teleruptoarele sau auxiliarele
mai sus menÍionate.

11
1
A1

A2
2 on off 12 14

TL + ATLc+s

11
1
A1
on on
A2
2 on off 12 14 off off

TL + ATLc+s + ATLc+c

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 124 informaÍii suplimentare: pagina 157

67
teleruptoare cu funcÍii auxiliare integrate gestionarea iluminatului
tip TLc, TLm Ûi TLs

L
off
teleruptoare cu funcÍii
local auxiliare integrate
1 1
A1 A1 tip TLc, TLm, TLs, 16 A
central AplicaÍii
on A2 A2 ComandŸ deschiderea Ûi Ánchiderea
on off 2 on off 2 circuitelor de comandŸ la distanÍŸ prin
impulsuri Ûi au integrate Ûi alte funcÍii:
N comandŸ centralizatŸ, semnalizare.
Date tehnice comune
TLc + TLc
n circuit de forÍŸ:
q curent nominal: In 16 A, cos   = 0,6
q tensiune:
- 250 V pentru 1P
L - 415 V pentru 2P, 3P Ûi 4P
1 CM 1 n circuit de comandŸ:
q tensiune:
- Uc la 50 Hz (+6 ... -15)%
- Uc la 60 Hz ±6%
2 4 A2 on off 2 q putere consumatŸ la Ánchidere: 19 VA
N
(38 VA cu ETL)
q duratŸ impuls: 50 ms
TLm n circuit auxiliar:
6 A, 240 V ca, cos   =1
n alte caracteristici:
aceleaÛi cu ale teleruptorului TL 16 A

tip lŸÍime
Án paÛi
In tensiune bob. cod
(A) Uc
teleruptoare TLc
de 9mm (V ca) (V cc) Comanda centralizatŸ a unui grup de
TLc 2 16 230-240 110 15518 teleruptoare, permiÍÊnd Ûi comanda localŸ
TLc+ETL prin impuls.
4 16 15518+15530 Auxiliare posibile:
ETL, ATLc+s, ATLt, ATLz.
1 5 9
A1

A2
on off 2 6 8 10

tip lŸÍime
Án paÛi
In tensiune bob. cod
(A) Uc
teleruptoare TLm
de 9mm (V ca) (V cc) Comanda centralizatŸ a unui grup de
TLm 2 16 230-240 110 15516 teleruptoare prin intermediul unui contact
TLm+ETL inversor (comutator, ÁntrerupŸtor orar,
4 16 15516+15530 termostat).
Comanda manualŸ nu este posibilŸ.
1 5 9 Auxiliare posibile:
A1
ETL, ATLc+s.
A2
on off 2 6 8 10

tip lŸÍime
Án paÛi
In tensiune bob. cod
(A) Uc
teleruptoare TLs
de 9mm (V ca) (V cc) Posibilitatea de a semnaliza la distanÍŸ
TLs 2 16 230-240 110 15517 starea sa electricŸ.
TLs+ETL Auxiliare posibile:
4 16 15517+15530 ETL, ATLc+s, ATLt, ATLz.

11 1 5 9
A1
www.MaterialeElectrice.ro
A2
12 14 2 6 8 10

dimensiuni: pagina 124 informaÍii suplimentare: pagina 157

68
relee de temporizare pentru iluminat gestionarea iluminatului
MIN, MINe, MINs Ûi MINp

AplicaÍii
Închide, apoi deschide dupŸ o perioadŸ de
timp un circuit.
Se comandŸ cu ajutorul ÁntrerupŸtoarelor cu
revenire (butoane BP).

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune cod MIN
de 9 mm (V ca) n douŸ moduri de funcÍionare care se pot
MIN 2 230 15363 stabili de pe faÍa aparatului:
q mod automat:
L L - mod cu reglaj de timp
- temporizare reglabilŸ de la 1 la 7 minute
4 fire 4 fire - reglaje Án paÛi de 15 s
A1 A2
- apŸsarea pe butonul de comandŸ face sŸ
revinŸ temporizarea precedentŸ
q mod "forÍare" manualŸ: iluminat constant
MIN MIN PRE

n consum:
P 3 P 3
q Án funcÍionare: 1,1 VA
q curent de vÊrf: 200 VA
N 4 sau
3 fire
N 4
sau
3
n grad de protecÍie: IP 40
R
3 fire
R
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
N N n contact de ieÛire:
q curent nominal pe contact: 16 A, cos   = 1
q putere maximŸ cerutŸ:
- iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogeni
la tensiune joasŸ 230 V: 2300 W
- iluminat fluorescent necompensat sau
compensat Án serie: 2300 VA
- iluminat fluorescent compensat Án
paralel: 1300 VA
n circuite de comandŸ: pentru
ÁntrerupŸtoare cu revenire cu indicator
luminos:
- releele devin neoperante prin autoprotecÍie
dacŸ consumul maxim este peste 50 mA
n avertizare stingere iluminat:
q din exetrior, prin aparate cu codul 15376
n racordare:
q terminale protejate pentru cabluri pÊnŸ la
6 mm2
q tip de racordare: cu 3 sau 4 fire cu
comutatorul pe partea produsului

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 128

69
relee de temporizare pentru iluminat gestionarea iluminatului

MIN, MINe, MINs Ûi MINp (cont.)

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune
(V ca)
cod MINe
de 9 mm n douŸ moduri de funcÍionare:
MINe 2 230 15231 q buton apŸsat mai puÍin de 2 secunde:
iluminatul va dura 3 minute
L L q buton apŸsat mai mult de 2 secunde:
numai 3 fire
iluminatul va dura 20 minute
A1 A2
n apŸsarea pe butonul de comandŸ face sŸ
ÁnceapŸ temporizarea
n consum: < 5 VA
n grad de protecÍie: IP 40
MINe MIN PRE

n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n contact de ieÛire:
q liber de potenÍial
N 3
q curent nominal pe contact: 4,5 A, cos   = 1
R R q putere maximŸ cerutŸ: 1000 W (iluminat
N N incandescent sau cu halogeni de tensiune
joasŸ 230 V)
- iluminat fluorescent necompensat sau
compensat serie: 500 VA
- iluminat duo fluorescent: 500 VA
n circuit de comandŸ:
q consumul butoanelor de comandŸ cu
indicator luminos conectate: max. 15 mA
n avertizare stingere iluminat: din exterior
prin aparatele cu codul 15376 (PRE)
n racordare:
q terminale protejate pentru cabluri pÊnŸ la
6 mm2
q tip de racord: cu 3 fire

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune
(V ca)
cod MINs
de 9 mm n douŸ moduri de funcÍionare care se pot
MINs 2 230 15232 stabili de pe faÍa aparatului:
q mod automat:
L L - funcÍionare Án mod cu temporizarea
4 fire 4 fire
- temporizare reglabilŸ de la 30 s la 8 min
A1 A2
- reglaj Án pas de 30 secunde
- apŸsarea pe buton face sŸ ÁnceapŸ
temporizarea
q mod "forÍare manualŸ":
MINs MIN PRE

- iluminat constant
n douŸ moduri de control:
q buton apŸsat mai puÍin de 2 secunde:
3
sau iluminatul va dura atÊta timp cÊt a fost
R 3 fire sau
3 fire R reglatŸ temporizarea
N N q buton apŸsat mai mult de 2 secunde:
iluminatul va dura 20 minute
n consum: < 5 W
n grad de protecÍie: IP 40
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n contact de ieÛire:
q curent nominal: 9 A, cos   = 1
q putere maximŸ cerutŸ:
- iluminat cu incandescenÍŸ sau cu halogeni
la tensiune joasŸ 230 V: 2000 W
- iluminat fluorescent compensat Án paralel:
120 VA (14 µF)
- iluminat necompensat sau compensat
serie: 1000 VA
- iluminat duo fluorescent: 1000 VA
n circuite de comandŸ:
q consumul butoanelor de comandŸ
luminoase conectate: max. 100 mA
n avertizare stingere iluminat: din exetrior
prin utilizarea codului 15376 (PRE)
www.MaterialeElectrice.ro n racordare:
q terminale protejate pentru cabluri pÊnŸ la
6 mm2
q tip de racordare: cu 3 sau 4 fire, cu
selecÍie automatŸ

dimensiuni: pagina 128

70
relee de temporizare pentru iluminat gestionarea iluminatului

MIN, MINe, MINs Ûi MINp (cont.)

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune cod MINp
de 9 mm (V ca) n trei moduri de funcÍionare care se pot
MINp 2 230 15233 stabili cu comutatorul de pe faÍa aparatului:
q mod "automat" cu funcÍia de avertizare:
L
- temporizare reglabilŸ de la 30 s la 8 min
4 fire - reglaj Án pas de 30 s
- avertizare la stingerea iluminatului inclusŸ
Án aparat cu reducerea iluminŸrii cu 50% pe
MINp
durata timpului de avertizare: timp reglabil
de la 10 la 100 secunde
q mod "automat" fŸrŸ funcÍie de avertizare:
- temporizare reglabilŸ de la 30 sec la 8 min
- reglaj Án pas de 30 s
sau - comutatorul de avertizare a stingerii luminii
R 3 fire
pe poziÍia OFF
N q mod "forÍare" manualŸ:
- iluminat constant
n apŸsarea pe butonul de comandŸ face sŸ
ÁnceapŸ temporizarea
n douŸ moduri de comandŸ:
q buton apŸsat mai puÍin de 2 secunde:
iluminatul va dura atÊta timp cÊt a fost
reglatŸ temporizarea
q buton apŸsat mai mult de 2 secunde:
iluminatul va dura 20 minute
n consum: < 5 VA
n grad de protecÍie: IP 40
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n contact de ieÛire:
q curent nominal: 3 A, cos   = 1
q putere maximŸ cerutŸ: 600 W (iluminat cu
incandescenÍŸ sau cu halogeni la tensiune
joasŸ 230 V)
n incompatibil cu tuburile fluorescente,
lŸmpile fluocompact Ûi lŸmpile cu halogen la
tensiune foarte joasŸ
n circuite de comandŸ:
q consumul butoanelor de comandŸ
luminoase conectate: max. 100 mA
n racordare:
n terminale protejate pentru cabluri pÊnŸ la
6 mm2
n tip de racordare: cu 3 sau 4 fire, cu
selecÍie automatŸ

tip lŸÍime
Án paÛi
tensiune cod PRE
de 9 mm (V ca) n se foloseÛte numai cu urmŸtoarele relee:
PRE 2 230 15376 15363, 15231 Ûi 15232
n reducere 50% Án iluminare pe durata
timpului de avertizare
n reglabil Án timp de la 20 la 60 secunde
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n putere maximŸ: 2300 W numai pentru
iluminatul cu incandescenÍŸ
n incompatibil cu tuburile fluorescente,
lŸmpile fluocompact Ûi lŸmpile cu halogen la
tensiune foarte joasŸ
n sursŸ de alimentare: 230 V ±10%
n racordare:
www.MaterialeElectrice.ro n terminale protejate pentru cabluri pÊnŸ la
6 mm2
n tip de racordare: cu 3 sau 4 fire

tip
accesorii
cod
15359
accesorii de conectare

dimensiuni: pagina 128

71
ÁntrerupŸtoare crepusculare gestionarea iluminatului
IC200, IC2000, IC2000P

AplicaÍii
Deschide sau Ánchide un circuit cÊnd celula
fotoelectricŸ detecteazŸ un anumit prag al
intensitŸÍii luminoase din raza sa de acÍiune.

tip lŸÍime Án paÛi cod IC200


de 9mm Date tehnice
IC200 5 15284
n intensitate luminoasŸ: reglabilŸ de la 2
la 200 lux
n celulŸ fotoelectricŸ: de tipul “Án faÍa
L 3 5 tabloului” (IP 65), furnizatŸ (cod 15281)
n temporizare: la deschiderea sau
Ánchiderea unui contact * 40 s
n funcÍionare: o lampŸ de control se
aprinde cÊnd luminozitatea este inferioarŸ
pragului de reglaj
M
2 35
n racordare: borne protejate pentru
conductor pÊnŸ la 6 mm2
n curent nominal pe contact:
q 10 A, cos   = 1
q 6 A, cos   = 0,6
N 2 4 6 n consum: 3 VA
n temperaturŸ de funcÍionare:
sarcinŸ
220 - 240V utilisation -10° C ... +50° C
IC200

tip lŸÍime Án paÛi cod IC2000


de 9mm
Date tehnice
IC2000 7 15368
n intensitate luminoasŸ: 2 praguri
IC2000P 10 15286
reglabile: de la 2 la 35 lux sau de la 35 la
2000 lux
n celulŸ fotoelectricŸ: de tipul "fixare pe
L 3 5 perete" (IP 54), furnizatŸ (cod 15268)
n temporizare: la deschiderea sau
Ánchiderea unui contact * 80 s
n funcÍionare: o lampŸ de control se
aprinde cÊnd luminozitatea este inferioarŸ
M pragului de reglaj
2
2 35
35 2000
n alte date tehnice: la fel ca pentru IC200

IC2000P
Este o combinaÍie Ántre ÁntrerupŸtorul
N 2 4 6 crepuscular IP2000 Ûi un programator orar
digital IHP cu un singur canal.
220 - 240V sarcinŸ
utilisation
Date tehnice
n intensitate luminoasŸ: la fel ca IC2000
IC2000 n rezervŸ de funcÍionare: 6 ani
n afiÛaj permanent cu cristale lichide:
q timpul (ore Ûi minute)
q ziua sŸptŸmÊnii
L 3 5 q starea comutatorului orar IHP
n interval minim de programare: 1 minut
n memorie: 36 de comutŸri
n program: 24 ore Ûi 7 zile
n trecere de la “varŸ-iarnŸ”: fŸrŸ
modificarea programului
d h m n control uÛor al programŸrii:
2
2 35
35 2000 q reglare forÍatŸ pe “funcÍionare” sau
prog “oprire”
q anticiparea unei comutŸri
q efectuarea unei comutŸri pentru
modificarea sau anularea unei secvenÍe
2 4 6
n pe perioada concediului: anularea
N
temporarŸ a programului (reglabilŸ 1 ... 45
zile)
220 - 240V sarcinŸ
utilisation
www.MaterialeElectrice.ro n temperaturŸ de funcÍionare:
IC2000P -10° C ... +50° C

tip cod accesorii


"Án faÍa tabloului" 15281 CelulŸ fotoelectricŸ de rezervŸ.
"fixare pe perete" 15268

dimensiuni: pagina 126

72
ÁntrerupŸtoare crepusculare gestionarea iluminatului

IC Astro

tip lŸÍime calibru contact cod FuncÍie


Án paÛi 250 V ac ÎntrerupŸtorul crepuscular IC Astro se
de 9 mm cos   1 cos   0,6 utilizeazŸ pentru a porni Ûi a opri un
IC Astro 5 16 A 10 A 15223
consumator electric (de ex. iluminat) Án
NotŸ:15223: fr, en, it, es, pt, de
funcÍie de orele de rŸsŸrit Ûi de apus ale
soarelui, fŸrŸ detector sensibil la luminŸ.
contact ND
Orele rŸsŸritului Ûi apusului de soare sunt
exterior calculate automat de cŸtre IC Astro Án
de "forÍare"
funcÍie de parametrii geografici configuraÍi
de utilizator.
Descriere
IC Astro se configureazŸ Án funcÍie de locul
de instalare:
n locul de instalare al IC Astro poate fi
configurat:
q fie prin selectarea ÍŸrii Ûi a oraÛului
q fie prin selectarea coordonatelor
geografice (latitudine, longitudine)
n IC Astro permite:
q adŸugarea sau Ûtergerea unei operaÍii de
aprindere/stingere (OFF-ON) Ántre orele de
rŸsŸrit Ûi apus
q programŸri diferite Án fiecare zi
q decalaj faÍŸ de orele de apus Ûi/sau
rŸsŸrit, reglabil independent cu 120 minute
Án funcÍie de constrÊngerile locale (munÍi,
clŸdiri, etc.)
q luarea Án consideraÍie a perioadelor de
absenÍŸ (vacanÍe), comanda la distanÍŸ a
forÍŸrii iluminatului printr-un contact ND
q reiniÍializarea programelor
q trecerea automatŸ la "timpul de iarnŸ-varŸ "
q afiÛaj permanent cu cristale lichide: al
orelor Ûi minutelor, al zilei din sŸptŸmÊnŸ, al
stŸrii contactului de ieÛire Ûi al programului
curent
q anularea manualŸ a programului de
iluminat ON/OFF, permanentŸ sau
temporarŸ (pÊnŸ la urmŸtoarea operaÍie de
comutare)
Date tehnice
n sursŸ de alimentare:
230 V ca ±10%, 50/60 Hz
n memorie: 14 comutŸri (fŸrŸ a include
rŸsŸrit/apus)
n afiÛaj permanent cu iluminat din spate
n timp minim Ántre 2 comutŸri succesive:
1 minut
n vitezŸ de comutare: 1 secundŸ
n precizia timpului: ± 1 secundŸ/zi
n salvare a programului Ûi a orei prin
utilizarea unei baterii cu litiu:
q duratŸ de viaÍŸ a bateriei: 12 ani
q autonomia bateriei: 6 ani
n programare a longitudinii:
-180° (EST) ... 180° (VEST) Án paÛi de
cÊte 1°
n programare a latitudinii:
-90° (SUD) ... 90° (NORD) Án paÛi de cÊte 1°
n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +50° C
n grad de protecÍie: IP 20 B
n racordare:
q capacitate maximŸ: 6 mm2
q surubelniÍŸ Posidriv 1 sau platŸ 0,8 x 4 mm
n dimensiuni de gabarit:
5 module de 9 mm (lŸÍime 45 mm)
www.MaterialeElectrice.ro n masŸ: 90 g
n consum:
q IC Astro: 18 mA
q intrare reglaj: < 0,5 mA

dimensiuni: pagina 126

73
detecÍia prezenÍei Ûi a miÛcŸrii: gestionarea iluminatului
tabel de alegere

Detectorii de prezenÍŸ Ûi de miÛcare Sensibilitatea detecÍiei Comanda automatŸ a iluminatului


comandŸ aprinderea automatŸ a n detectori de prezenÍŸ: sistemul detecteazŸ n pornit/oprit (CDP, CE 30, CDM, CDM 180,
iluminatului: miÛcŸri mici (CDP, CDPt) CDM 270, CDM 360)
n dacŸ luminozitatea ambiantŸ este sub un n detectori de miÛcare: sistemul detecteazŸ n reglaj prin variaÍia intensitŸÍii luminoase cu
prag reglat, Ûi deplasŸrile (CE 30, CDM, CDM 180, reglaj manual prin telecomandŸ (CDPt)
n dacŸ Án zona supravegheatŸ este CDM 270, CDM 360)
detectatŸ o persoanŸ Án miÛcare

tabel de alegere
detectori de prezenÍŸ detectori de miÛcare
produs CDP CDPt CE 30 CDM CDM 180 CDM 270 CDM 360
cod 16992 16994 57655 16990 16974 16975 16976
instalare interioarŸ n n n n n n n
exterioarŸ - - n n n n n
pe perete - - n n n n n
pe colÍ - - - - - n -
pe plafon n n - - - - n
exemple de locuri de trecere: - - n n n n n
utilizare (culoar, hol, salŸ de
fotocopiere, magazine,
pivniÍŸ, garaj, parcare,
parcare subteranŸ,
grŸdinŸ, terasŸ,
piscinŸ, intrare, etc.)
locuri de staÍionare: n n - - - - -
(sŸli de clasŸ, lecturŸ,
de aÛteptare, informa-
tice, magazine, birou,
terasŸ Ûi toaletŸ, etc.)
unghi de detecÍie 0 ... 360° 0 ... 360° 0 ... 20° 0 ... 180° 0 ... 180° 0 ... 270° 0 ... 360°
distanÍŸ/razŸ detecÍie de prezenÍŸ razŸ 2 m razŸ 2 m - - - - -
detecÍie de miÛcare razŸ 12 m razŸ 12 m 30 m 12 m 12 m 12 m razŸ 12 m
duratŸ iluminat 4 s ... 15 min 4 s ... 15 min 40 s ... 8 min 4 s ... 15 min 5 s ... 12 min 10 s ... 15 min 10 s ... 15 min
reglaj prag de luminozitate (lux) 5 ... 300 20 ... 1300 100 ... 1300 3 ... 80 2 ... 1000 2 ... 2000 2 ... 2000
grad de protecÍie IP 20 IP 20 IP 43 IP 54 IP 44 IP 54 IP 54
tip de incandescent 2000 W - 2200 W 1000 W 1000 W 2000 W 1000 W
iluminat cu halogeni BT/TBT = - 1000 W 500 W 1000 W 2000 W 1000 W
1000 W
fluorescent(1) 500 W 500 W(2) 500 W 500 W 10 x 40 W 500 W 500 W
consum <1W <1W <1W < 1,1 W < 0,5 W < 0,8 W < 0,8 W
temperaturŸ de funcÍionare -15 ... +55° C -15 ... +55° C -25 ... +55° C -25 ... +50° C -20 ... +40° C -20 ... +50° C -20 ... +50° C
(1) fluorescent cu balast compensat Án paralel 230 V
(2) fluorescent cu balast cu comandŸ 1-10 V

www.MaterialeElectrice.ro

74
detector de prezenÍŸ gestionarea iluminatului
CDP

tip cod FuncÍionare


CDP 16992 Detectorii CDP comandŸ aprinderea Ûi
stingerea iluminatului Án funcÍie de prezenÍa
unei persoane Ûi de luminozitatea existentŸ.
AceÛti detectori permit detecÍia:
n prezenÍei (zona A), sistemul detecteazŸ
cea mai micŸ miÛcare
n miÛcŸrii (zona B), sistemul detecteazŸ
deplasarea
Detectorii CDP comandŸ aprinderea
iluminatului dacŸ este detectatŸ prezenÍa Ûi
dacŸ luminozitatea existentŸ este mai
redusŸ decÊt pragul setat. ComandŸ oprirea
iluminatului dacŸ intensitatea luminoasŸ
exterioarŸ devine mai mare decÊt pragul,
chiar Án cazul miÛcŸrii.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V ±10%, 50 Hz
n unghi de detecÍie:
q orizontal 360 °
q vertical 180°
n distanÍa liberŸ podea/plafon recomandatŸ:
2,5 ... 3 m
n valori maxime pentru distanÍa de detecÍie
recomandatŸ:
q 4 m diametru pentru zona de detecÍie a
prezenÍei (miÛcŸri mici)
q 24 m diametru pentru zona de detecÍie a
miÛcŸrii (deplasŸri)
n reglajul pragului intensitŸÍii luminoase
pentru comanda iluminatului: 20 ... 1300 lux
n reglajul temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ si stingerea luminii: 4 s ... 15 min
n putere pentru lŸmpile de iluminat:
q lŸmpi cu incandescenÍŸ: 2000 W
q lŸmpi cu halogen LV (230 V) Ûi
ELV (12 V): 1000 W
q lŸmpi fluorescente cu balast de tip
convenÍional: 1000 W (cos   = 0,5)
q lŸmpi fluorescente cu balast corectat Án
paralel: 500 W (cos   = 0,5)
q pentru alte tipuri de lŸmpi sau de puteri
mai mari: contactoare
n grad de protecÍie: IP 20
n temperaturŸ de funcÍionare:
-15° C ... +55° C
n temperaturŸ de depozitare:
-25° C ... +70° C
n consum: < 1 W
n dimensiuni:
q diametru: 120 mm
q ÁnŸlÍime: 70 mm
q distanÍŸ Ántre punctele de fixare: 81 mm

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 127

75
detector de prezenÍŸ gestionarea iluminatului
CDPt

tip cod FuncÍionare


CDPt (cu telecomandŸ) 16994 Detectorii CDPt, rezervaÍi pentru instalaÍii cu
CDPt (fŸrŸ telecomandŸ) 16995 balast de 1...10 V, regleazŸ intensitatea
luminoasŸ Án funcÍie de prezenÍa unei
persoane Ûi de luminozitatea existentŸ.
MenÍin luminozitatea existentŸ la nivelul
setat prin variaÍia intensitŸÍii iluminatului.
Telecomenzile TDP permit monitorizarea
iluminatului independent de setŸrile
detectorilor.
AceÛti detectori permit detecÍia:
n prezenÍei (zona A), sistemul detecteazŸ
cea mai micŸ miÛcare
n miÛcŸrii (zona B), sistemul detecteazŸ
deplasarea
Detectorii CDPt comandŸ aprinderea
iluminatului dacŸ este detectatŸ o prezenÍŸ
Ûi dacŸ luminozitatea ambiantŸ este mai
redusŸ decÊt pragul setat. ComandŸ oprirea
iluminatului dacŸ lumina exterioarŸ devine
mai puternicŸ decÊt pragul, chiar Án cazul
miÛcŸrii.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V ±10%, 50 Hz
n unghi de detecÍie:
q orizontal 360 °
q vertical 180°
n distanÍa liberŸ podea/plafon recomandatŸ:
2,5 ... 3 m.
n valori maxime pentru distanÍa de detecÍie
recomandatŸ:
q 4 m diametru pentru zona de detecÍie a
prezenÍei (miÛcŸri mici)
q 24 m diametru pentru zona de detecÍie a
miÛcŸrii (deplasŸri)
n reglajul pragului de intensitate luminoasŸ
pentru comanda iluminatului: 20 ... 1300 lux
n reglajul temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ Ûi stingerea luminii: 4 s ... 15 min
n puterea pentru lŸmpile de iluminat (numŸr
de balaste de 1 ... 10 V):
q 16 x (1 x 36 W)
q 12 x (1 x 58 W)
q 12 x (2 x 36 W)
q 8 x (2 x 58 W)
n grad de protecÍie: IP 20
n temperaturŸ de funcÍionare:
-15° C ... +55° C
n temperaturŸ de depozitare:
-25° C ... +70° C
n consum: < 1 W
n masŸ: 144 g
n dimensiuni:
q diametru: 120 mm
q ÁnŸlÍime: 70 mm
q distanÍŸ Ántre punctele de fixare: 81 mm
n comandŸ la distanÍŸ (TDP):
q gamŸ: 4 m
q sursŸ de alimentare: 2 baterii LR03-1,5V
(nu intrŸ Án furniturŸ)

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 127

76
detectori de miÛcare gestionarea iluminatului
CE 30, CDM

tip
CE 30
cod
57655
CE 30
FuncÍionare
Detectorii CE 30 comandŸ aprinderea Ûi
stingerea iluminatului prin detecÍia miÛcŸrilor
persoanelor Ûi Án funcÍie de luminozitatea
existentŸ.
Detectorii CE 30 comandŸ aprinderea
iluminatului dacŸ este detectatŸ vreo
miÛcare Ûi dacŸ luminozitatea existentŸ este
mai redusŸ decÊt pragul setat.
DupŸ ultima miÛcare detectatŸ, comandŸ
oprirea iluminatului la terminarea unui
interval de timp care poate fi reglat Án
prealabil.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare:
230 V ±10%, 50/60 Hz
n unghi de detecÍie: 20°
n distanÍŸ de detecÍie: 30 m
n reglajul pragului de luminozitate pentru
comanda iluminatului: 5 ... 300 lux
n reglajul temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ Ûi stingerea luminii: 4 s ... 8 min
n contact de iesire:
q 10 A, cos   = 1
q 10 A, cos   = 0,5
q lŸmpi cu incandescenÍŸ: 2200 W
q alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se
recomandŸ control prin contactoare
n grad de protecÍie: IP 43
n racordare: terminale cu arc de 1,5 mm2
n consum: < 1 W
n temperaturŸ de funcÍionare:
-25° C ... +55° C
n autorizŸri: VDE - SEMKO - KEMA - KEUR

tip cod CDM


CDM 16990
FuncÍionare
Detectorii CDM comandŸ aprinderea Ûi
stingerea iluminatului prin detecÍia miÛcŸrilor
persoanelor Ûi Án funcÍie de luminozitatea
existentŸ.
Detectorii CDM comandŸ aprinderea
iluminatului dacŸ este detectatŸ vreo
miÛcare Ûi dacŸ luminozitatea existentŸ este
mai redusŸ decÊt pragul setat.
DupŸ ultima miÛcare detectatŸ, comandŸ
oprirea iluminatului la terminarea unui
interval de timp care poate fi reglat Án
prealabil.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare:
n unghi de detecÍie:
0° ... 180°, configurarea unghiului de
detecÍie cu fante acoperite
n distanÍŸ de detecÍie: 0 ... 12 m, Án funcÍie
de reglajul pantei
n reglajul pragului de luminozitate pentru
comanda iluminatului: 3 ... 80 lux
n reglajul temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ Ûi stingerea luminii: 4 s ... 15 min
n putere a lŸmpilor de iluminat:
q lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1000 W
q lŸmpi cu halogen LV: 500 W
www.MaterialeElectrice.ro q alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se
recomandŸ control prin contactoare
n grad de protectie: IP 54
n racordare:
terminale cu arc pÊnŸ la 2,5 mm2
n consum: < 1,1 W
n temperaturŸ de funcÍionare:
-25° C ... +50° C
dimensiuni: pagina 127 n autorizŸri: VDE - SEMKO - KEMA - KEUR

77
detectori de miÛcare gestionarea iluminatului
CDM 180, CDM 270

tip cod CDM 180


CDM 180 16974
FuncÍionare
Detectorii CDM 180 comandŸ aprinderea Ûi
stingerea iluminatului prin detecÍia miÛcŸrilor
persoanelor Ûi Án funcÍie de luminozitatea
existentŸ.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare:
230 V ±10%, 50/60 Hz
n unghi de detecÍie:
0° ... 180°, configurarea unghiului de
detecÍie cu fante acoperite
n distanÍŸ de detecÍie: 0 ... 12 m Án funcÍie
de reglajul pantei Ûi al ÁnŸlÍimii instalaÍiei
(2,5 m)
n reglaj al pragului de luminozitate pentru
comanda iluminatului: 2 ... 1000 lux
n reglaj al temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ Ûi stingerea luminii: 5 s ... 12 min
n putere lŸmpi de iluminat:
q lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1000 W
q lŸmpi cu halogen LV: 1000 W
q lŸmpi fluorescente cu balast corectat Án
paralel: 10 x 40 W (cos   = 0,5)
q alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se
recomandŸ control prin contactoare
n grad de protecÍie: IP 44
n clasŸ de izolaÍie: clasa II
n consum: < 0,5 W
n racordare:
cabluri flexibile sau rigide 2 x 1,5 mm2
n temperaturŸ de funcÍionare:
-25° C ... +40° C

tip cod CDM 270


CDM 270 16975
FuncÍionare
Detectorii CDM 270 se monteazŸ pe colÍ. Au
un unghi de detecÍie de 270°.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V ±10%, 50 Hz
n unghi de detecÍie:
0°... 270°, configurarea unghiului de detecÍie
cu fante acoperite
n distanÍŸ de detecÍie: 0 ... 12 m Án funcÍie
de reglajul pantei Ûi al ÁnŸlÍimii instalaÍiei
(2,5 m)
n reglaj al pragului de luminozitate pentru
comanda iluminatului: 2 ... 2000 lux
n reglaj al temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ Ûi stingerea luminii: 10 s ... 15 min
n putere lŸmpi de iluminat:
q lŸmpi cu incandescenÍŸ: 2000 W
q lŸmpi cu halogen LV: 2000 W
q lŸmpi fluorescente cu balast corectat Án
paralel: 500 W (cos   = 0,5)
q alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se
recomandŸ control prin contactoare
n grad de protecÍie: IP 54
n clasŸ de izolaÍie: clasa II
www.MaterialeElectrice.ro n consum: < 0,8 W
n racordare:
cabluri flexibile sau rigide 2 x 1,5 mm2
n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +50° C

dimensiuni: pagina 126

78
detectori de miÛcare gestionarea iluminatului
CDM 360

tip cod FuncÍionare


CDM 360 16976 Detectorii CDM 360 se monteazŸ pe plafon
Ûi au un unghi de detecÍie de 360°.
Date tehnice
n sursŸ de alimentare: 230 V ±10%, 50 Hz
n unghi de detecÍie:
0° ... 360°, configurarea unghiului de
detecÍie cu fante acoperite
n distanÍŸ de detecÍie: 12 m Án funcÍie de
ÁnŸlÍimea instalaÍiei (2,5 m)
n reglaj al pragului de luminozitate pentru
comanda iluminatului: 2 ... 2000 lux
n reglaj al temporizŸrii Ántre ultima miÛcare
detectatŸ Ûi stingerea luminii: 10 s ... 15 min
n putere lŸmpi de iluminat:
q lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1000 W
q lŸmpi cu halogen LV: 1000 W
q lŸmpi fluorescente cu balast corectat Án
paralel: 500 W (cos   = 0,5)
q alte tipuri de lŸmpi sau puteri mai mari: se
recomandŸ control prin contactoare
n grad de protecÍie: IP 54
n clasŸ de izolaÍie: clasa II
n consum: < 0,8 W
n racordare:
cabluri flexibile sau rigide 2 x 1,5 mm2
n temperaturŸ de funcÍionare:
-20° C ... +50° C

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 126

79
variatoare Ûi televariatoare de luminŸ: gestionarea iluminatului
TV700, TVe700, TVo1000, TVBo Ûi Vo1000

tabel de alegere
caractersitici variatoare autonome sisteme de fluctuaÍii de
cu telecomandŸ iluminat
TV700 TVe700 TVo1000 Vo1000 TVBo tip transformator ÁncŸrcare
tip de lŸmpi de comandŸ
lampŸ cu incandescenÍŸ n n n n
halogen JT (230 V) n n n n
halogen TFJS (12 sau 24 V) cu PTV1(1)
transformator electric n
transformator electric universal n n n TFu70-TFu105-TFu150 PTV1(1)
transformator feromagnetic n n n n TFt50 PTV1(1)
tub fluorescent cu balast electronic n
(1 - 10 V) care poate comanda
lampŸ cu balast feromagnetic + variaÍii imposibile cu
descŸrcŸri starter, alimentare acest tip de sarcinŸ
electronicŸ
(1) Pentru TVo1000 Ûi Vo1000, PTV1 necesar Án TFJS Án urmŸtoarele cazuri:
n dacŸ transformatorul este ÁncŸrcat la mai puÍin de 80% din puterea nominalŸ
n dacŸ sarcina constŸ dintr-un transformator Ûi o lampŸ monofazate

alegerea funcÍiilor auxiliare


funcÍie auxiliare TVo1000 TV700
Vo1000 TVe700
TVBo
menÍinerea luminozitŸÍii constante RGo n
comandŸ sarcina (Ánchis/deschis) sau ISo n orice legŸturŸ
semnalizare la distanÍŸ Ûi asociere
comanda unui nivel de iluminare NTVo n opticŸ este
Ánchis/deschis progresiv iluminat (timp reglabil) TTVo n imposibilŸ
repetor optic RPo n
ObservaÍie Vo1000
Asociat cu TVo1000, Vo1000 se recomandŸ ca extensie a puterii (buton Ûi comandŸ ON/OFF
dezactivate).
Comentariu asupra luminii livrate de cŸtre o reÍea de rezervŸ
FuncÍionarea pe sursŸ de alimentare de rezervŸ (cu grup generator) poate produce perturbaÍii
ale iluminatului.

caracteristici tehnice specifice


sursŸ acceptabilŸ conform sarcinii luminoase WaÍi
TV700 cu incandescenÍŸ-halogeni LV (230 V) 60 ... 700
TVe700 cu incandescenÍŸ-halogeni LV (230 V) 50 ... 700
TFJS cu halogeni (12/24 V)
cu transformator feromagnetic 50 ... 550
cu transformator electronic universal 50 ... 650
TVo1000/Vo1000
cu incandescenÍŸ-halogeni LV (230 V) 60 ... 1000
TFJS cu halogeni (12/24 V)
cu transformator feromagnetic 60 ... 800
cu transformator electronic universal 60 ... 900
Vo1000
n singur, utilizat ca un variator comandat cu butonul rotativ de pe faÍa frontalŸ Ûi/sau
telecomanda opÍionalŸ Ánchis/deschis
n asociat cu un variator cu telecomandŸ se recomandŸ drept o extensie de sursŸ (butonul
rotativ Ûi comanda Ánchis/deschis dezactivate)
TVBo
n NumŸr maxim de tuburi acceptabile (balast de 1 - 10 V)
tip tub numŸr de tuburi
www.MaterialeElectrice.ro 18 W mono 50
duo 40
36 W mono 40
duo 20
58 W mono 30
duo 15

80
variatoare Ûi televariatoare de luminŸ: gestionarea iluminatului
TV700, TVe700, TVo1000, TVBo Ûi Vo1000
(cont.)

caracteristici tehnice
date tehnice variatoare autonome sisteme de fluctuaÍii de
cu telecomandŸ iluminat
TV700 TVe700 TVo1000 Vo1000 TVBo
caracteristici
comandŸ localŸ de pe faÍa aparatului
cu buton(1) n n
cu buton rotativ n
comandŸ la distanÍŸ
cu ÁntrerupŸtor cu revenire(1)
cu indicator luminos n n n n
fŸrŸ indicator luminos
(max. 2,5 mA) n n n
cu ÁntrerupŸtor(2) n
comandŸ prin legŸturŸ opticŸ n n n
memorarea reglajului n n n n
setarea pragului de iluminare minimŸ n n
extindere sursŸ prin asociere n n n
temporizarea energizŸrii 3s 3s 3s
protecÍie
pŸstrarea la Ántreruperi < 0,2 s n n n buton n
a setŸrii nivelului de iluminare
scurtcircuit (cu siguranÍŸ rapidŸ de 3,2 5 5
5 x 20 mm)(A):
siguranÍŸ de rezervŸ pe un sertar pe
faÍa aparatului
scurtcircuit (protecÍie electronicŸ) n
siguranÍŸ scoasŸ din funcÍiune: n n
iluminat deconectat, lumina lŸmpii
roÛii aprinsŸ permanent
suprasarcinŸ (protecÍie electronicŸ)
reducere progresivŸ a nivelului n n n
de iluminare pÊnŸ la stabilizare
stingere completŸ a iluminatului n
semnalizarea funcÍionŸrii pe faÍa aparatului
variaÍie, oprit, defect n n n
variaÍie, oprit n
sursŸ de alimentare
sursŸ de 230 V (50 Hz ±10%) ±10% ±10% ±10% ±10% -10...+6%
consum (VA) 5 2,5 5 5 5
pierderi (W) 10 10 15 15 15
racordare
terminale "tunel" 2 x 2,5 mm2 n n n n n
(1) ComandŸ utilizÊnd butonul
n Ánchis/deschis prin impuls (duratŸ: 100 ... 300 ms)
n variaÍia ÍinÊnd apŸsat cel puÍin 390 s (inversarea direcÍiei de variaÍie Ántre douŸ acÍiuni)
(2) ComandŸ utilizÊnd ÁntrerupŸtorul Ánchis/deschis

www.MaterialeElectrice.ro

81
variatoare Ûi televariatoare de luminŸ: gestionarea iluminatului
TV700, TVe700, TVo1000, TVBo Ûi Vo1000
(cont.)

tip lŸÍime putere cod FuncÍii


Án paÛi sursŸ Variatoarele Ûi televariatoarele de luminŸ
de 9 mm (W) moduleazŸ intensitatea luminoasŸ pentru
TV700 6 60 ... 700 15287
puteri unitare de la 50 la 1000 VA, de la unul
sau mai multe comutatoare de aprindere a
luminii.
Produsele din gama celor a cŸror
terminologie include un "o" sunt prevŸzute
cu o legŸturŸ opticŸ care le dŸ posibilitatea
sŸ comunice Ántre ele fŸrŸ cabluri de
legŸturŸ Ûi permit:
n extensii la puteri mai mari decÊt 1000 VA
(max. 7000 VA)
n funcÍii suplimentare (reglajul
luminozitŸÍii, semnalizare, comanda nivelului
tip lŸÍime putere cod de iluminare, rampŸ temporizatŸ, etc.) prin
Án paÛi sursŸ
de 9 mm (VA)
combinarea auxiliarelor
TVe700 6 50 ... 700 15285 n distribuÍie trifazatŸ
n distribuÍie pe diferite tipuri de lŸmpi cu
comandŸ centralizatŸ
Transmisia opticŸ merge de la stÊnga la
dreapta: aparatul cel mai din stÊnga
comandŸ celelalte aparate.
Descriere
Un televariator se alege funcÍie de:
n tipul de iluminat, comanda Ûi gama de
variaÍie cerute
n funcÍia auxiliarŸ doritŸ (menÍinerea unui
nivel constant al luminozitŸÍii, comanda unui
tip lŸÍime putere cod nivel presetat al luminozitŸÍii, rampŸ
Án paÛi sursŸ temporizatŸ, etc.)
de 9 mm (VA)
TVo1000 10 60 ... 1000 15289 Variatoarele de luminŸ cu Ûi fŸrŸ
telecomandŸ Ándeplinesc cerinÍele
standerdelor CEI 669-2.1, NF EN 60669-2.1,
EN 55-014, NF EN 55-014 (atenuarea
perturbaÍiilor).

Variatoarele de luminŸ cu Ûi fŸrŸ


telecomandŸ sunt proiectate sŸ funcÍioneze
la temperaturi cuprinse Ántre -5° C Ûi +50° C.
Cu toate acestea, Ántre 30° C Ûi 50° C se
anticipeazŸ o reducere de pÊnŸ la 30% a
puterii:
tip lŸÍime putere cod n pentru incinte mici Ûi neventilate, sau
Án paÛi sursŸ tablouri Án care sunt montate multe aparate
de 9 mm (VA) de forÍŸ (Ántreruptoare automate,
Vo1000 10 60 ... 1000 15290 contactoare, contactoare electronice,
variatoare cu telecomandŸ, etc.)
n pentru ÁncŸperi cu temperaturi ambiante
posibil mai mari de 30° C (variaÍii ale
temperaturii anuale). În acest caz sunt
necesare plŸci de separare (cod 27062)
Ántre variatoarele cu telecomandŸ Ûi
aparatele cu pierderi mari.

tip lŸÍime putere cod


Án paÛi sursŸ
de 9 mm (VA)
TVBo 6 max. 1500 15297

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 128

82
auxiliare pentru televariatoare gestionarea iluminatului
RGo, ISo

FuncÍii
Variatoarele, televariatoarele Ûi auxiliarele
ale cŸror nume includ un "o" sunt echipate
cu o legaturŸ opticŸ care le permite sŸ
comunice Ántre ele fŸrŸ cabluri: TVo 1000,
TVBo, Vo1000 Ûi auxiliarele.

tip lŸÍime
Án paÛi
cod RGo
de 9 mm FuncÍii: regulator
RGo 6 15291 Echipat cu o celulŸ montatŸ pe perete, se
celulŸ (de rezervŸ) 15292 utilizeazŸ pentru a menÍine un nivel constant
de iluminare presetat de la televariator, Án
L funcÍie de lumina care pŸtrunde Án ÁncŸpere,
din exterior.
FuncÍii: celulŸ
1
RGo Percepe lumina Án interiorul unei ÁncŸperi Ûi
permite reglajul de la 100 la 1500 lux.
Descriere: regulator
2 10 12
celulŸ n tensiune de alimentare:
230 V ca (-10 ... +6)%, 50 Hz ±10%
N n consum: 5 VA
n montat pe partea stÊngŸ a TVo, TVBo, Vo
cu care este asociat
n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n valoare de reglaj fixŸ actualizatŸ de
fiecare datŸ cÊnd variatorul asociat primeÛte
o nouŸ comandŸ
n semnalizŸri pe partea frontalŸ
n 3 moduri de reglaj selectate cu butonul
de pe partea frontalŸ:
q ON: reglaj activat
q OFF: reglaj dezactivat
q test
n livrat cu celulŸ (cod 15292)
Descriere: celulŸ
n dimensiuni (mm): 61 x 81 x 34
n montaj pe perete utilizÊnd 2 Ûuruburi (intrŸ
Án furniturŸ)

tip lŸÍime
Án paÛi
cod ISo
de 9 mm FuncÍii
ISo 6 15296 Acest dispozitiv se utilizeazŸ la:
n comanda consumatorului fŸrŸ variaÍie
L n semnalizarea stŸrii variatorului
(telecomandŸ)
1 3
ISo
Descriere:
n tensiune de alimentare:
230 V ca (-10 ... +6)%, 50 Hz ±10%
2 4
n consum: 5 VA
n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
N n plasat Án partea dreaptŸ a TVo, Vo sau
TVBo cu care este asociat
n contact liber de potenÍial (Ánchis la
funcÍionarea variatorului cu telecomandŸ, cu
care este asociat):
q sarcini minime: 15 W, 50 mA
q sarcini maxime:
- rezistive sau inductive: 2500 VA
- lŸmpi cu incandescenÍŸ: 1500 W
- lŸmpi cu halogen TFJS Ûi lŸmpi
fluorescente cu balast electronic: 1000 W
- lŸmpi fluorescente cu corecÍie: 200 VA
(conectate cu contactorul cu TC recomandat)
n duratŸ de viaÍŸ: 20000 D-I cicluri de
www.MaterialeElectrice.ro manevrŸ
n semnalizare pe partea frontalŸ a poziÍiei
contactelor

dimensiuni: pagina 128

83
auxiliare pentru televariatoare gestionarea iluminatului
NTVo, TTVo Ûi RPo

tip lŸÍime
Án paÛi
cod NTVo
de 9 mm FuncÍii
NTVo 2 15300 Acest dispozitiv comandŸ:
n iluminatul la un nivel presetat al gradului
L de iluminare de la limita minimŸ la limita
maximŸ a gamei de variaÍie
n stingerea
L X/T
Descriere
NTVo
n tensiune de alimentare:
2
230 V ca ±10%, 50 Hz ±10%
n consum: 0,5 VA
N n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n montat pe partea stangŸ a TVo, TVBo sau
N
Vo cu care este asociat
n acceptŸ comenzi sub formŸ de impulsuri
sau comenzi menÍinute transmise prin
contacte ND Ûi NI
n modul test: reglaj pe faÍa anterioarŸ a
nivelului de iluminare impus
n comandŸ opÍionalŸ cu lampŸ indicatoare
la intrarea X/T (max. 15 mA)

tip lŸÍime
Án paÛi
cod TTVo
de 9 mm FuncÍii
TTVo 2 15301 Pentru variaÍia de la limita minimŸ la cea
maximŸ a gamei de variaÍie, impune un timp
L de variaÍie a nivelului de iluminare reglat de
la 5 secunde la 1 minut.
Permite:
L X/T
n creÛterea progresivŸ pÊnŸ la nivelul
NTVo memorat cu TVo, TVBo sau Vo
2 n reducerea progresivŸ a iluminŸrii pÊnŸ la
stingere
N n creÛterea progresivŸ de la aprinderea
iluminatului Ûi reducerea progresivŸ pÊnŸ la
stingere
N
Descriere
n tensiune de alimentare:
230 V ca ±10%, 50 Hz ±10%
n consum: 0,5 VA
n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n montat pe partea stangŸ a TVo, TVBo sau
Vo cu care este asociat
n acceptŸ comenzi sub formŸ de impulsuri
sau comenzi menÍinute transmise prin
contacte ND Ûi NI
n modul test: reglaj pe faÍa anterioarŸ a
nivelului de iluminare impus
n comandŸ opÍionalŸ cu lampŸ indicatoare
la intrarea X/T (max. 15 mA)

tip lŸÍime
Án paÛi
cod RPo
de 9 mm FuncÍii
RPo 2+2 15293 Format din douŸ module, RPo1 Ûi RPo2,
repetorul optic se utilizeazŸ pentru
L transmiterea informaÍiilor optice Ántre douŸ
1 RPo1 RPo2
dispozitive plasate pe rÊnduri diferite dintr-un
R1 R2 tablou sau cofret electric.
Descriere
n tensiune de alimentare:
R1 R2
230 V ca ±10%, 50 Hz ±10%
2 n consum: 5 VA
N n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n RPo1 este montat Án dreapta rÊndului sŸu
www.MaterialeElectrice.ro iar RPo2 Án partea stÊngŸ a rÊndului sŸu
n conductor de legŸturŸ Ántre 2 module:
max. 3 m

dimensiuni: pagina 128

84
auxiliare pentru televariatoare gestionarea iluminatului
PTV1 Ûi TF

tip lampŸ pierderi


maxime
cod PTV1
PTV1 ELV cu halogen 6W 15417 FuncÍii
12 sau 24 V Dispozitiv de preÁncŸrcare, PTV1, este
PTV2 15418 obligatoriu pentru variaÍia iluminŸrii cu lŸmpi
cu halogen TFJS de 12 sau 24 V (pe
transformatoare feromagnetice adaptate
pentru variaÍie) dacŸ transformatorul este
ÁncŸrcat la mai puÍin de 80% din sarcina
nominalŸ sau dacŸ sarcina este alcŸtuitŸ
dintr-un transformator Ûi o lampŸ.
Descriere
n tensiune de alimentare:
230 V ca ±10%, 50 Hz ±10%
n consum: 8 VA
n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n utilizeazŸ numai 1 dispozitiv de
preÁncŸrcare la fiecare variator, sau variator
cu telecomandŸ
n se cableazŸ lÊngŸ transformator

tip cod transformatoare TF


TFt 50 15263
TFu 70 15264 (230/12 V)
TFu 105 15265 FuncÍii
TFu 150 15266 n comandŸ lŸmpile cu halogen TFJS de
12 V Ûi funcÍioneazŸ cu variatoarele (cu
telecomandŸ) TVe700, TVo1000 Ûi Vo1000
n sunt compatibile cu majoritatea
variatoarelor (cu telecomandŸ) de tipul
"sfÊrÛit de fazŸ" Ûi/sau de tipul "Ánceput de
fazŸ" (TRIAC) adecvate pentru comanda
lŸmpilor cu halogen TFJS
n electronic universal: TFu 70, TFu 105 Ûi
TFu 150
n feromagnetic: TFt 50
Descriere
n tensiune de alimentare: 230 V ±10%
n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n tensiune Án secundar: 12 V
n putere minimŸ:
q TFt 50: 40 W
q TFu 70 - TFu 105: 20 W
q TFu 150: 30 W
n putere maximŸ:
q TFt 50: 50 W
q TFu 70: 70 W
q TFu 105: 105 W
q TFu 150: 150 W
n bloc terminal dublu Án primar Ûi secundar
n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n protecÍie termicŸ Ûi la scurtcircuit
n protecÍie la suprasarcinŸ
n temperaturŸ maximŸ de funcÍionare:
q TFt 50: 35° C
q TFu 70: 45° C
q TFu 105- TFu 150: 40° C

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 128

85
programatoare orare: gestionare timp
tabel de alegere

ComandŸ Ánchiderea Ûi deschiderea a unuia DupŸ tipul constructiv existŸ: DupŸ modul de programare Án timp (durata
sau mai multor circuite dupŸ un program n programatoare mecanice: unei secvenÍe repetitive):
stabilit de utilizator. programarea se face prin fixarea unor n programatoare pe o duratŸ de 60 min.
cŸlŸreÍi pe un cadran de programare n programatoare pe o duratŸ de 24 ore
n programatoare orare digitale: n programatoare pe o duratŸ de 7 zile
programarea se face cu ajutorul tastelor Ûi n programatoare pe o duratŸ de 7 zile + zile
programul este pŸstrat Án memorie speciale

tabel de alegere
tip cod descriere perioadŸ interval minim numŸr lŸÍime Án paÛi numŸr max.
de Ántre 2 comutaÍii de de 9 mm de comutaÍii
ciclu pe ecran canale
cu programare 15720 IHP 1canal 24 h - 7 zile 1 min 1 5 28 (max. 196 on-off)
intuitivŸ 15721 IHP + 1 canale 24 h - 7 zile 1 sec 1 5 42 (max. 294 on-off)
15722 IHP 2 canale 24 h - 7 zile 1 min 2 5 42
15723 IHP + 2 canale 24 h - 7 zile 1 sec 2 5 42
clasice 15338 IH 60 min 1min 15 sec 1 6 24 on - 24 off
16364 IH 24 h 30 min 1 6 24 on - 24 off
15365 IH 24 h 30 min 1 6 24 on - 24 off
15337 IH 24 h 30 min 2 6 24 on - 24 off
15367 IH 7z 4h 1 6 21 on - 21 off
15366 IH 24 h + 7 zile 45 min + 12 h 1+1 6 16 on - 16 off +
7 on - 7 off
16340 IH 24 h - 7 zile 30 min + 3 h 1+1 6 24 on - 24 off +
28 on - 24 off
compact 15331 IH 7z 2h 1 2 42 on - 42 off
15336 IH 24 h 15 min 48 on - 48 off
programator 15270 ITM-4C-6E 60 min, 1 sec 4 10 45 Án sŸptŸmÊnŸ
multifuncÍional 24 h - 7 zile 15 Án anual
+ date speciale 20 de impulsuri

www.MaterialeElectrice.ro

86
programatoare orare gestionare timp
mecanice IH

nr. de lŸÍime rezervŸ interval cod programator orar mecanic


canale Án paÛi de Ántre 2
de 9 mm funcÍ. comutaÍii clasic IH
(ore) pe ecran AplicaÍii
IH 60 min
ComandŸ deschiderea sau Ánchiderea
1 6 0 75 s 15338
automatŸ dupŸ un program prestabilit prin
programarea unor cŸlŸreÍi ce se

E24417
7
poziÍioneazŸ pe un ecran. Se utilizeazŸ Án
domeniile: casnic, comercial Ûi industrial.
8 1 2 3
37.5s
2m
n Alegerea un programator orar:
DacŸ secvenÍele sunt repetabile:
15338 n la fiecare orŸ: se alege varianta pentru
“60 min”
nr. de lŸÍime rezervŸ interval cod n Án fiecare zi: se alege varianta pentru
canale Án paÛi de Ántre 2 “24 h”
de 9 mm funcÍ. comutaÍii n Án fiecare sŸptŸmÊnŸ: se alege varianta
(ore) pe ecran
IH 24 h pentru “7 zile”
1 6 0 30 min 16364 n Án fiecare zi a sŸptŸmÊnii: se alege
2 6 150 30 min 15337 varianta pentru “24 h+7 zile”
Date tehnice
7
n tensiune:
q 230-240 V ca, 50 Hz pentru variantele
fŸrŸ rezervŸ de funcÍionare
8 1 2 3 15mn
30
mn q 230-240 sau 110 V ca, 45/60 Hz pentru
16364 celelalte variante
2 n consum: 2 VA
n temperaturŸ de funcÍionare:
-10° C ... +50° C
15337 n se poate realiza sigilarea cu ajutorul unui
3 6 5 4 9 8 7
capac transparent
n precizie: 1 s/zi, necumulativ, este datŸ pe
nr. de lŸÍime rezervŸ interval cod
bazŸ de quartz pentru tipurile cu o rezervŸ
canale Án paÛi de Ántre 2 de funcÍionare de 150 h
de 9mm funcÍ. comutaÍii n tensiune nominalŸ: 250 V ca
(ore) pe ecran n curent nominal (pe contact):
IH 7 zile In(A) cod
1 6 150 4h 15367 cos =1 cos =0,6
10 4 16340/15337
7 16 4 15367/15338/16364
NotŸ: pentru alimentarea lŸmpilor cu descŸrcŸri Án gaze,
este necesar de a prelua comenzile de la programatorul
1h orar prin contactoare tip CT.
8 1 2 3 4h
n racordare: borne protejate pentru
15367 conductor pÊnŸ la 6 mm2

nr. de lŸÍime rezervŸ interval cod


canale Án paÛi de Ántre 2
de 9mm funcÍ. comutaÍii
(ore) pe ecran
IH 24 h + 7 zile
1+1 12 0 15 min(1)
12 h(2) 16340
1+1 6 150 15 min(1)
(2)
12 h 15366

7 24h 7j

8 1 2 3 4 5 6 15mn mn
45
16340
(1) Timpul minim dintre doi cŸlŸreÍi montaÍi unul
lÊngŸ altul este de 45 min (vezi accesorii).
(2) Comutare fixŸ la amiazŸ Ûi la miezul nopÍii.

cŸlŸreÍi tip cod accesorii


cŸlŸreÍi
Programatorul orar este prevŸzut cu cŸlŸreÍi
set de 20 de cŸlŸreÍi:
coloraÍi care permit programarea unui numŸr
www.MaterialeElectrice.ro 5 roÛii, 5 verzi, 5 albi, 5 galbeni 15341
important de secvenÍe.
progr. orar nr. de
cod cŸlŸreÍi
15337 4 roÛii + 4 verzi + 2 albi
15338 3 verzi + 3 roÛii
15365 3 verzi + 3 roÛii
15366 6 galbeni + 14 nedetaÛabili
15367 7 roÛii + 7 verzi
dimensiuni: pagina 125

87
programatoare orare mecanice compacte gestionare timp
programatoare orare digitale IHP

tip lŸÍime
Án paÛi
autonomie interval
(ore) Ántre 2
cod programatoare orare
de 9 mm comutaÍii compacte
pe ecran
programator orar IH AplicaÍii
24 h 2 100 15 min 15336 ComandŸ deschiderea sau Ánchiderea unui
programator orar IHH circuit.
7 zile 2 100 2h 15331 Programarea se face mecanic, prin fixarea
unor cŸlŸreÍi pe un cadru de programare (96
de segmente).
230 V Date tehnice
n curent nominal pe contact:
N L 1 2
q 16 A - cos   = 1, 250 V ca
q 4 A - cos   = 0,6, 250 V ca
M n tensiune: 230 V (+6 ... -10)%
n frecvenÍŸ: 45/60 Hz
n consum: 2,5 VA
n temperaturŸ de funcÍionare:
-10° C ... +50° C
n racordare: borne protejate pentru
conductor pÊnŸ la 6 mm2
n precizie: pe bazŸ de quartz, ±1 s/zi la
20° C (necumulativ)
n se poate realiza sigilarea cu ajutorul unui
capac rotativ
n operare permanentŸ

tip lŸÍime
Án paÛi
numŸr memorie
de circ.
cod programator orar intuitiv cu
de 9 mm comand. 1 sau 2 circuite - IHP
IHP 24 h Ûi/sau 7 zile FuncÍie
IHP 1c 5 1 28 15720 ÎnrerupŸtoarele orare programabile
IHP +1c 5 1 42 15721 comandŸ Ánchiderea Ûi deschiderea unuia
IHP 2c 5 2 42 15722 sau a mai multor circuite independente,
IHP +2c 5 2 42 15723 conform unui program pŸstrat Án memorie Ûi
prestabilit de cŸtre utilizator.
Descriere
Caracteristici comune
n afiÛaj permanent cu cristale lichide:
q al orei Ûi minutelor
q al zilei din sŸptŸmÊnŸ
q al stŸrii de funcÍionare Án curs
q al stŸrii de comutare a canalelor
(alternativ canal 1/canal 2 pe IHP 2c Ûi
IHP +2c)
q al programului zilei (alternativ
canal 1/canal 2 pe IHP 2c Ûi IHP +2c)
q de funcÍionare la prizŸ sau pe baterie
n navigare prin 4 taste: menu, <-, >+ Ûi OK
pentru a avea acces la modurile de
programare, de potrivit ora cÊt Ûi la modurile
de funcÍionare manualŸ Ûi prin impulsuri ale
IHP+1c Ûi IHP+2c
n programare:
q alegerea limbii: francezŸ, englezŸ,
suedezŸ, olandezŸ, finlandezŸ sau
norvegianŸ
q navigare prin meniuri cu ajutorul
cuvintelor din limba selectatŸ
q creare, verificare, modificare sau Ûtergere
totalŸ sau parÍialŸ (pas cu pas) a
programului
n potrivirea orei Ûi trecerea la "timpul de
varŸ-iarnŸ" fŸrŸ modificarea programelor
q automat: selectarea datei de schimbare a
orei din momentul programŸrii (conform
punctului zero geografic)
www.MaterialeElectrice.ro q manual, de cŸtre utilizator
n funcÍionare "forÍat" oprit/pornit:
q temporar
q permanent
q acces direct prin tastele din faÍŸ

dimensiuni: pagina 125

88
programatoare orare digitale IHP (cont.) gestionare timp
programatoare orare multifuncÍionale Ikeos

programator orar intuitiv cu


1 sau 2 circuite - IHP (cont.)
n interval minim intre 2 comutŸri: 1 minut
n programare pe bloc pentru comutŸri
repetitive pe parcursul sŸptŸmÊnii:
q pentru a economisi numŸrul de paÛi
utilizaÍi
q modificabilŸ individual
n funcÍia reset pentru aducerea generalŸ la
zero (programe, orŸ, limbŸ selectatŸ)
n capac pivotant Ûi sigilabil
n instrucÍiuni de utilizare introduse Án locaÛul
Caracteristici speciale ale IHP+1c Ûi port-instrucÍiuni de sub capac
IHP+ 2c n tensiune: 230V ca ±10%
FuncÍii "manuale" n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n anularea momentanŸ a programŸrii pentru n precizie: bazŸ de timp cu quartz +1 s pe
vacanÍe, zile de sŸrbŸtoare prin configurarea zi la 20° C, necumulabil
a 2 date (Ánceputul Ûi sfÊrÛitul absenÍei) n salvarea programului cu bateria:
n simularea prezenÍei graÍie funcÍionŸrii q 12 ani de duratŸ de viaÍŸ (cu excepÍia
aleatorie Án perioadele ON IHP 1c care are 5 ani)
FuncÍia "cu impulsuri" q consum: 5 VA
n programarea unor impulsuri reglabile de la q contact de ieÛire basculant: 16 A, 250 V ca
1 la 59 secunde (impulsul fiind prioritar faÍŸ n racordare: borne protejate pentru cabluri
de comutare) pÊnŸ la 6 mm2

tip cod programatoare


programator orar ITM 4C6E 15270
cartuÛ de memorie 15280 multifuncÍionale Ikeos
Programatorul orar multifuncÍional Ikeos
este un produs modular care comandŸ
deschiderea Ûi Ánchiderea unor circuite de
comandŸ (maxim 4), conform unei
programŸri efectuate de electricianul
instalator.
Compact Ûi uÛor de pus Án funcÍiune,
aparatul integreazŸ 9 funcÍii necesare Án
aplicaÍiile de control comandŸ din clŸdirile
rezidenÍiale Ûi terÍiale.
Un cartuÛ de memorie opÍional permite
duplicarea Ûi salvarea programului de pe un
aparat.
Date tehnice
Caracteristici electrice
FuncÍionare n alimentare: 230 V ca ±10%, 50 Hz
n 4 canale de ieÛire: n consum: max. 45 VA
q 2 contacte inversoare ND-NI n memorie disponibilŸ:
q 2 contacte simple ND q 45 de plaje orare Án programare orarŸ
n un canal = o funcÍie: sŸptŸmÊnalŸ
q 4 canale = afectarea a 4 funcÍii diferite q 15 plaje orare Án programare orarŸ anualŸ
q 4 canale = afectarea a 4 funcÍii identice q 20 impulsuri diferite Án programarea
n 6 intrŸri pentru: impulsurilor
q a comanda funcÍiile de temporizare la n timp minim Ántre 2 comutŸri programate:
Ánchidere, temporizare la deschidere Ûi 1 minut
pentru releul de scarŸ n salvarea ceasului (data Ûi ora) cu baterie
q a condiÍiona funcÍiile de programare orarŸ cu litiu:
sŸptŸmÊnalŸ, anualŸ Ûi de releu de pÊlpÊire q duratŸ de viaÍŸ: 10 ani
q a numŸra orele sau impulsurile pentru q autonomie: 5 ani
funcÍiile "contor orar" Ûi "contor de impulsuri" n Memorie EPROM
q a forÍa funcÍionarea unui canal de ieÛire Caracteristici mecanice
pentru funcÍiile de programare sŸptŸmÊnalŸ n racordare: borne cu o capacitate maximŸ
Ûi anualŸ de 6 mm2
q a reseta funcÍiile de "contor orar" Ûi n gabarit:
"contor de impulsuri" q L x A x I: 90 x 65 x 90 mm
Punerea Án funcÍiune q lŸÍime Án paÛi de 9 mm: 10 paÛi
n se poate monta Án toate cofretele sau n masŸ: 290 g
www.MaterialeElectrice.ro tablourile electrice modulare Mediu ambiant
n prindere pe ÛinŸ DIN n temperaturŸ de funcÍionare:
n borne de racord cu Ûurub -5° C ... +50° C
n Ûuruburi imperdabile cu amprentŸ mixtŸ n temperaturŸ de depozitare:
n ÛurubelniÍe recomandate: posidriv (cap -25° C ... +70° C
cruce) 1 sau platŸ 0,8 x 4 mm n grad de protecÍie:
IP 40 Án tabloul electric
dimensiuni: pagina 125

89
programatoare orare gestionare timp
multifuncÍionale Ikeos (cont.)

Schema de conectare de principiu FuncÍiile ce se pot programa Ûi alege


Programare orarŸ
n secvenÍe de funcÍionare zilnice,
L N (separator, buton, ÁntrerupŸtor crepuscular, sŸptŸmÊnale sau anuale conform unui
termostat, detector de miÛcare etc.) program prestabilit de cŸtre utilizator
n posibilitate de copiere a unei secvenÍe de
funcÍionare Ántr-una sau mai multe zile din
L N 1 2 3 4 5 6
sŸptŸmÊnŸ
6 intrŸri de 230V
n trecere de la ora de varŸ la cea de iarnŸ Ûi
230V~ 50Hz 1...6 =
Entrées / Inputs 230V~
invers: automat/manual
capac pivotant care poate fi sigilat cu plumb n posibilitate de asociere a unei intrŸri
pentru condiÍionarea funcÍionŸrii la fiecare
menu OK

lŸcaÛul prospectului canal de ieÛire


n posibilitatea de a forÍa funcÍionarea unui
canal de ieÛire
- +
Programarea de impulsuri
n impulsuri reglabile de la 1 la 59 secunde,
C1......C4
cartuÛ de memorie (referinÍŸ 15280, opÍional) programabile Án una sau mai multe zile ale
Canaux / Channels 10A / 230V~

sŸptŸmÊnii
4 canale de ieÛire 230 V, 10 A
C1 C2 C3 C4 Temporizarea la Ánchidere
RacordaÍi consumatorul dvs. n ciclul de temporizare Áncepe la activarea
printr-un contactor. intrŸrii dedicate
n sarcina este pusŸ sub tensiune la sfÊrÛitul
temporizŸrii
n durata temporizŸrii este programabilŸ de
la 1 secundŸ la 10 ore
n posibilitatea de fixare a unei game orare
L N L N L N L N
Ûi a zilelor din sŸptŸmÊnŸ cu autorizare de
Stare contacte funcÍionare
Temporizarea la deschidere
Mesaj afiÛat C1 - C2 C3 - C4
n ciclul de temporizare Áncepe la
ON dezactivarea intrŸrii dedicate
n sarcina este deconectatŸ la sfÊrÛitul
OFF temporizŸrii
n durata temporizŸrii este programabilŸ de
la 1 secundŸ la 10 ore
n posibilitatea de fixare a unei game orare
Ûi a zilelor din sŸptŸmÊnŸ cu autorizare de
funcÍionare
Releu de temporizare pentru iluminat
n temporizare reglabilŸ de la 1 secundŸ
pÊnŸ la 10 ore
n posibilitate de a fixa o gamŸ orarŸ Ûi a
zilelor din sŸptŸmÊnŸ cu autorizare de
funcÍionare
Releu de pÊlpÊire
n temporizarea la conectore Ûi deconectare
a unei sarcini, Án mod repetat, pe perioade
programabile de la 1 la 59 secunde
n ciclul Áncepe la punerea sub tensiune a
aparatului
n posibilitate de fixare a unei game orare Ûi
a zilelor cu autorizare de funcÍionare
n posibilitate de a asocia o intrare de
condiÍionare
Contor orar
n contorizarea timpului de funcÍionare a
unui consumator (motoare, maÛini unelte,
iluminat, etc.)
n prag reglabil de la 1 la 99999 ore
n contorizare maximŸ: 99999 ore
n aducerea la zero a contorului
Contor de impulsuri
n numŸrarea impulsurilor primite
n prag reglabil de la 1 la 999999 impulsuri
n numŸrare maximŸ: 999999 impulsuri
www.MaterialeElectrice.ro n aducerea la zero a numŸrŸtorului

90
aparate de gestionare a ÁncŸlzirii: gestionarea temperaturii
tabel de alegere

Alegerea sistemului de gestionare a n zona de aplicare (locuinÍe, domeniu


ÁncŸlzirii terÍiar, domeniu industrial)
AceastŸ alegere depinde de 4 criterii: n funcÍii necesare (programare, numŸrul de
n tipul de sistem de ÁncŸlzire (ÁncŸlzire apŸ zone, opÍiuni de posibil suprareglaj, etc.)
sau cabluri de ÁncŸlzire, panouri de ÁncŸlzire, n mod de instalare (Án panouri modulare de
stocare a cŸldurii pe timp de noapte, etc.) distribuÍie, montate Án camerŸ)

tabel de alegere
tip de sistem de ÁncŸlzire aplicaÍie funcÍii produs
ÁncŸlzire ÁncŸlzire panou Ûi acumulare acumulare convector programe numŸr posibil descriere cod
apŸ cu cablu convector staticŸ de dinamicŸ Ûi panou confort/ de suprareglaj
Án plŸci fŸrŸ fire noapte de cŸldurŸ cu fire economic zone
(de sol, de plafon) termosferŸ
termostate modulare
locuinÍe, 1 termostat 15841
terÍiar TH3
industrie 1 termostat 15840
cuptoare Ûi universal
camere reci TH6
locuinÍe, sŸptŸmÊnal 1 confort termostat 15833
terÍiar digital peste ÁngheÍ THP1
locuinÍe, sŸptŸmÊnal 2 confort termostat 15834
terÍiar digital peste ÁngheÍ THP2
termostate de camerŸ
locuinÍe, zilnic 1 termostate 15870
terÍiar manual de camerŸ
TH
(1) locuinÍe, sŸptŸmÊnal 1 confort termostate 15872
terÍiar digital peste ÁngheÍ de camerŸ
THD+
(1) Se poate regla aerul condiÍionat

tipuri de termostate
temperaturŸ economicŸ
sŸptŸmÊnalŸ

peste ÁngheÍ
temperaturŸ
confortabilŸ
programare

programare
de camerŸ

Tc -3,5° C

exterioarŸ

interioarŸ
Tc -2° C

Tc -1° C
modular

digitalŸ

sondŸ
sondŸ
OFF

modulare
www.MaterialeElectrice.ro
TH3 n n reglabil n n
TH6 n n 1
THP1 n n n n reglabil n n
THP2 n n n n reglabil n 2
termostate de camerŸ
TH n n n
THD+ n n n n reglabil n n n n

91
termostate de camerŸ gestionarea temperaturii
TH Ûi THD+

FuncÍii
Aparate de ÁncŸlzire comandate cu
termostate de camerŸ:
n convectori
n vane
n arzŸtoare
n panouri electrice de ÁncŸlzire pardosealŸ
RealizeazŸ comanda acestor aparate
conform:
n indicaÍiei afiÛate pentru termostatul TH
n indicaÍiilor de temperaturŸ Ûi a
programului stabilit de utilizator pentru
termostatul THD+

tip cod termostat de camerŸ TH


TH 15870
n gamŸ de temperaturŸ: 5° C ... 30° C
q limitarea gamei de reglaj utilizÊnd un
indicator mecanic sub capac
n diferenÍŸ de temperaturŸ Ántre activare Ûi
dezactivare (diferenÍŸ staticŸ): 0,5° C
N 1 2 n contacte de ieÛire:
q 10 A la 250 V, cos   = 1
L
q 4 A la 250 V, cos   = 0,6
n tensiune de alimentare: 250 V, 50/60 Hz
N
n racordare: pÊnŸ la 2,5 mm2
n grad de protecÍie: IP 40
utilizare n clasŸ:

tip cod termostat de camerŸ THD+


THD+ 15872
n gamŸ de temperaturŸ:
sondŸ exterioarŸ 15897
q confort: 2° C ... 37,7° C
q economic: 2° C ... 20° C
sondŸ utilizare q ÁntreÍinere: menÍinerea localului la o
exterioarŸ temperaturŸ Án jur de 6° C (peste
L
temperatura de ÁngheÍ): 2° C ... 15° C
N
n diferenÍŸ de temperaturŸ Ántre activare Ûi
dezactivare (diferenÍŸ staticŸ): 0,3° C
n programare:
q tip de zi (lucrŸtoare sau de odihnŸ)
q ora de Ánceput a intervalului de timp
q indicarea temperaturii pentru fiecare
interval de timp
n programul standard poate fi modificat de
cŸtre utilizator
n modificarea temporarŸ a unei indicaÍii de
temperaturŸ
n ecran cu cristale lichide
n contacte de ieÛire:
q 80 A la 250 V, cos   = 1
q 5,5 A la 250 V, cos   = 0,6
n alimentare utilizÊnd 3 baterii LR03/AAA
1,5 V cc
n indicator pentru baterie consumatŸ
n conexiuni opÍionale disponibile:
q sondŸ exterioarŸ (cod 15897) pentru
afiÛarea temperaturii din exterior
q contact liber de potenÍial pentru comanda
ON/deasupra temperaturii de ÁngheÍ
(ÁncŸlzire) sau ON/OFF (aer condionat) prin
telecomandŸ telefonicŸ
n racordare: cu terminale de 1,5 mm2
n grad de protecÍie: IP 40
n clasŸ:

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 127

92
termostate programabile gestionarea temperaturii
THP1 Ûi THP2

tip lŸÍime
Án paÛi
caracteristici tens. de cod
alimentare
THP
de 9 mm (V ca) FuncÍii
THP1 10 1 zonŸ 230 15833 MonitorizeazŸ Ûi regleazŸ temperatura
ambiantŸ Án 1 sau 2 zone conform cu cele 3
moduri de funcÍionare:

temperatura de confort
temperatura de ÁngheÍ
n confort: 5° C ... 30° C, cu persoane

comutator pentru
comutator peste
prezente Án incintŸ
n redus: 5° C ... 26° C fŸrŸ persoane Án

temperaturŸ ambiantŸ
incintŸ
n peste temperatura de ÁngheÍ: temperatura

sondŸ de
din incintŸ este menÍinutŸ la aproximativ 6° C
FuncÍionare
n alegerea modului de funcÍionare:
L 1 3 5 7 13 15
MERLIN GERIN
q cu butonul local: "automatic", "reduced",
"comfort", "above freezing"
multi 9
THP1

:
q cu ajutorul unui contact de la o
telecomandŸ exterioarŸ, care "dirijeazŸ"
butonul local
q modul de funcÍionare "comfort"
N 10 12 14 16
prevaleazŸ faÍŸ de modul "freezing"
n programare:
q timpul minim programabil Ántre 2 comutŸri:
230 V
comandŸ
consumatori
1 minut
q memorie:
- THP1: pÊnŸ la 42 comutŸri
- THP2: pÊnŸ la 168 comutŸri
q programare pe 24 ore Ûi 7 zile cu:
- posibilŸ anticipare a comutŸrii
tip lŸÍime caracteristici tens. de cod - Ûtergerea unei comutŸri Án vederea
Án paÛi alimentare modificŸrii sau anulŸrii unei secvenÍe
de 9 mm (V ca)
- trecerea de la "ora de varŸ" la "ora de
THP2 10 2 zone 230 15834
iarnŸ" printr-o singurŸ operaÍie
Date tehnice
temperatura de confort
temperatura de ÁngheÍ

n caracteristici electrice:
comutator pentru
comutator peste

sondŸ de
temperaturŸ
ambiantŸ
q consum: 1 VA
zona 1 zona 2 q curentul pe contactul de ieÛire: 5 A la
250 V, cos   = 1 Ûi 1 A la 250 V, cos   = 0,6
n afiÛaj:
q ecran cu cristale lichide:
- al orei, minutelor, zilei din sŸptŸmÊnŸ Ûi a
stŸrii contactelor
L 1 3 5 7 9 11 13 15 q lŸmpi indicatoare: 5 LED-uri pentru
MERLIN GERIN
multi 9
THP2
zona 1
afiÛajul unei zone Ûi 10 LED-uri pentru
: afiÛajul a douŸ zone:
- modurile de funcÍionare "automatic",
zona 2 "comfort" Ûi "reduced" (culoare galbenŸ),
- modul de funcÍionare "above freezing"
N 2 4 6 10 12 14 16 (culoare verde)
- poziÍia Ánchis a contactului (contactelor) de
ieÛire: culoarea roÛie
n caracteristici generale:
230 V zona 1 zona 1
comandŸ utilizatori
q rezervŸ Án alimentare pentru 6 ani
q se bazeazŸ pe un ceas cu quartz
q diferenÍa dintre declanÛare Ûi activare:
±0,2° C
q grad de protecÍie: IP 20.1
q racordare: borne protejate de 4 mm2
n se livreazŸ cu:
q o sondŸ nereglabilŸ pentru temperatura
ambiantŸ la THP1
q douŸ sonde nereglabile (fixe) pentru
temperatura ambiantŸ la THP2

tip cod sondŸ pentru temperatura


sonde nereglabile 15835
sonde reglabile cu ±3° C 15836 ambiantŸ
www.MaterialeElectrice.ro sonde tempo 15893 MontatŸ Án interiorul clŸdirii, aceastŸ sondŸ
se utilizeazŸ pentru mŸsurarea temperaturii.
accesorii FuncÍionare
tip cod n existŸ 3 tipuri de sonde:
baterii de rezervŸ 16358 q sonde nereglabile (fixe)
q sonde reglabile cu ±3° C
q sonde Tempo
n legŸtura dintre sonde Ûi THP este fŸcutŸ
dimensiuni: pagina 127 prin cablu de cupru de 1,5 mm2, cu o
lungime mai micŸ de 50 m
93
termostate gestionarea temperaturii
TH3 Ûi TH6

Caracteristici comune (pentru sonde de


temperaturŸ)
n calibrul contactelor de ieÛire:
q 5 A la 250 V, cos   = 1
q 1 A la 250 V, cos   = 0,6
n termostat electronic:
q consum: 2 VA
q interval de temperaturŸ (diferential) Ántre
anclanÛare Ûi declanÛare: 0,2° C
n grad de protecÍie: IP 20

tip lŸÍime
Án paÛi
tens. de
alimentare
cod TH3
de 9 mm (V ca) FuncÍii
TH3 8 220 ... 240 15841 Termostatele TH3 permit controlul Ûi reglajul
temperaturii ambiante Ántre +8° C Ûi +26° C
conform a 3 reglaje de temperaturŸ (nivel
contacte exterioare
peste nivel confortabil, nivel economic Ûi deasupra
ÁngheÍ economic temperaturii de ÁngheÍ) pentru:
n locuinÍe individuale sau colective
n localuri terÍiare
Sunt posibile trei reglaje de temperaturŸ:
1 2 3 4 5 6 7 8 n nivel "confortabil" Án situaÍia Án care
existŸ persoane Án clŸdiri
n nivel "economic" Án situaÍia Án care
persoanele sunt plecate din clŸdiri
n nivel "deasupra temperaturii de ÁngheÍ"
Án situaÍiile de lipsŸ prelungitŸ a persoanelor
9 10 11 12 13 14 15 16 din clŸdiri
Descriere
n reglaje:
L NO L N
q potenÍiometrul "consemn" permite
sondŸ mediu afiÛarea consemnului de temperaturŸ pentru
ambiant 220/240 V
nivelul "confortabil" de la +8° C la +26° C
q potentiometrul "redus" permite reglarea
consemnului de temperaturŸ pentru nivelul
"economic" cu 0° C pÊnŸ la +10° C sub
consemnul de temperaturŸ ales pentru
tip cod nivelul "confortabil"; comandŸ (manualŸ sau
sonde:
sondŸ pt. sol cu cablu de 2 m 15845 automatŸ) prin contact exterior fŸrŸ potential
sondŸ pentru mediu ambiant 15846 q "peste temperatura de ÁngheÍ": menÍine
sondŸ exterioarŸ 15847 temperatura clŸdirii conform unui consemn
sondŸ cu colier Ûi cu cablu de 2 m 15848 de temperaturŸ de +8° C, presetat din
fabricŸ: comandŸ (manualŸ sau automatŸ)
prin contact exterior liber de potenÍial
n 3 lŸmpi indicatoare vizualizeazŸ:
q funcÍionarea deasupra temperaturii de
ÁngheÍ (verde)
q funcÍionarea la nivel economic (galben)
q poziÍia de lucru a contactelor de ieÛire (roÛu)
n conform normei: NF C47-121
sonde n aparat tip B conform noilor reglementŸri
Sondele permit mŸsurarea temperaturii. termice
Alegerea lor se face Án funcÍie de tipul de n racordare: borne protejate de 6 mm2
zonŸ de supravegheat. n livrat cu sondŸ pentru mediu ambiant

tip lŸÍime
Án paÛi
tens. de
alimentare
cod TH6
de 9 mm (V ca) FuncÍii
TH6 8 220 ... 240 15840 Termostatele TH6 permit controlul Ûi reglajul
temperaturii Ántre -30° C Ûi +90° C cu mari
posibilitŸÍi de reglaj pentru clŸdirile industriale
1 2 3 4 5 6 7 8 plecÊnd de la camere reci pÊnŸ la etuve.
Descriere
n reglajele consemnului de temperaturŸ:
-30° C ... +90° C
q comutatorul "gama" permite afiÛarea a 6
pozitii fixe: -30; -10; +10; +30; +50 Ûi +70° C
www.MaterialeElectrice.ro 9 10 11 12 13 14 15 16
q potenÍiometrul "reglaj" permite un reglaj
mai fin Ántre 0° C Ûi +20° C peste poziÍia fixŸ
aleasŸ
Ex: dacŸ "gama" este pe -30° C, reglajul
L NO L N este posibil de fapt Ántre -30° C Ûi -10° C
sondŸ mediu
ambiant 220/240 V n lampŸ de semnalizare: un LED (roÛu)
vizualizeazŸ poziÍia de lucru a contactelor de
ieÛire
dimensiuni: pagina 127 n racordare: borne protejate 2 x 2,5 mm2
n livrat fŸrŸ sondŸ

94
ampermetre AMP Ûi mŸsurŸ
voltmetre analogice VLT

tip lŸÍime
Án paÛi
scalŸ
(A)
conexiune
cu TC
cod ampermetru analogic AMP
de 9mm FuncÍii
ampermetru cu conexiune directŸ: Ampermetrele mŸsoarŸ, Án amperi, curentul
8 0 ... 30 fŸrŸ 16029 care circulŸ printr-un circuit electric.
Descriere
n consum: 1,1 VA
n suprasarcinŸ permanentŸ: 1,2 In
n suprasarcinŸ maximŸ timp de 5 s: 10 In
receptor n racordare: terminale protejate pentru
cabluri rigide de 1,5 ... 6 mm2
Date tehnice
tip lŸÍime scalŸ conexiune cod
n precizie: clasŸ 1,5
Án paÛi (A) cu TC
de 9mm
n conformitate cu standardele:
ampermetru cu conexiune pe TC: NF C 42-010, CEI 414
aparat de bazŸ (livrat fŸrŸ cadran) n aparate feromagnetice
8 X/5 16030 n lungimea scalei: 62 mm pe 90°
cadran 0 ... 5 16031 n montaj Ántr-un compartiment/carcasŸ,
0 ... 50 50/5 16032 dulap sau pe o ÛinŸ
0 ... 75 75/5 16033 n grad de protecÍie: IP 52
0 ... 100 100/5 16034 n poziÍia maximŸ de funcÍionare:
0 ... 150 150/5 16035
30° pe verticalŸ
0 ... 200 200/5 16036
0 ... 250 250/5 16037
n temperaturŸ:
0 ... 300 300/5 16038 q de funcÍionare: -25° C ... +50° C
0 ... 400 400/5 16039 q de referinÍŸ: +23° C
0 ... 500 500/5 16040 n influenÍa temperaturii asupra preciziei:
0 ... 600 600/5 16041 ±0,03%/° C
0 ... 800 800/5 16042 n frecvenÍŸ de utilizare: 50/60 Hz
0 ... 1000 1000/5 16043
0 ... 1500 1500/5 16044
0 ... 2000 2000/5 16045

receptor

tip lŸÍime
Án paÛi
scalŸ
(V)
cod voltmetru analogic VLT
de 9mm FuncÍii
VLT 8 0 ... 300 16060 Voltmetrele mŸsoarŸ, Án volÍi, diferenÍa de
0 ... 500 16061 potenÍial (tensiunea) dintre douŸ puncte ale
unui circuit.
Descriere
n consum:
V q VLT cod 16060: 2,5 VA
q VLT cod 16061: 3,5 VA
receptor
load
n suprasarcinŸ permanentŸ: 1,2 Un
n suprasarcinŸ maximŸ timp de 5 s: 2 Un
n racordare: terminale protejate pentru
cabluri rigide de 1,5 ... 6 mm2
Date tehnice
n precizie: clasŸ 1,5
n conformitate cu standardele:
NF C 42-010, CEI 414
n aparate feromagnetice
n lungimea scalei: 62 mm pe 90°
n montaj Ántr-un compartiment/carcasŸ,
dulap sau pe o ÛinŸ
n grad de protecÍie: IP 52
n poziÍia maximŸ de funcÍionare:
30° pe verticalŸ
n temperaturŸ:
q de funcÍionare: -25° C ... +50° C
q de referinÍŸ: +23° C
www.MaterialeElectrice.ro n influenÍa temperaturii asupra preciziei:
±0,03%/° C
n frecvenÍŸ de utilizare: 50/60 Hz

dimensiuni: pagina 130

95
ampermetre AMP, voltmetre VLT Ûi mŸsurŸ
frecventmetre digitale FRE

tip lŸÍime scalŸ conexiune cod ampermetru digital AMP


Án paÛi (A) cu TC Ampermetrele mŸsoarŸ, Án amperi, curentul
de 9mm
care circulŸ printr-un circuit electric.
ampermetru cu citire directŸ:
4 0 ... 10 fŸrŸ 15202 Ampermetru de 10 A cu citire directŸ:
ampermetru cu calibre multiple n valoare minimŸ mŸsuratŸ: 4% din
4 0 ... 5000 conf. calibru 15209 valoarea mŸsuratŸ
n consum intrŸri de mŸsurŸ: 1 VA
Ampermetru cu calibre multiple
n calibre:
q cu citire directŸ: 5 A
q cu TC (nu intrŸ Án furniturŸ), configurabil
pe faÍa ampermetrului: 10, 15, 20, 25, 40,
50, 60, 100, 150, 200, 250, 400, 500, 600,
800, 1000, 1500, 2000, 2500, 4000 Ûi 5000 A
n valoare minimŸ mŸsuratŸ: 4% din
valoarea nominalŸ
n consum intrŸri de mŸsurŸ: 0,55 VA
Date tehnice
n tensiune de alimentare: 230 V
n frecvenÍŸ de funcÍionare: 50/60 Hz
n afiÛare cu LED-uri roÛii: 3 cifre
n precizie la capŸtul scalei: 0,5% ±1 digit
n consum: 0,3 VA
n racordare: borne protejate pentru cabluri
de 2,5 mm2
n conformitate cu standardele:
q de siguranÍŸ: CEI EN 61010-1
q compatibilitate electromagneticŸ EMC:
CEI EN 50081-1 Ûi CEI EN 50082-2

lŸÍime
Án paÛi
scalŸ
(V)
cod voltmetru digital VLT
de 9 mm Voltmetrele mŸsoarŸ, Án volÍi, diferenÍa de
4 0 ... 600 15201 potenÍial (tensiunea) dintre douŸ puncte ale
unui circuit.
230 V Date tehnice
n mŸsurŸ directŸ: 0 ... 600 V
N L n impedanÍŸ de intrare: 2 M1
n valoare minimŸ mŸsuratŸ: 4% din
valoarea nominalŸ
1 2 3 4 Date tehnice
n tensiune de alimentare: 230 V
n frecvenÍŸ de funcÍionare: 50/60 Hz
V n afiÛare cu LED-uri roÛii: 3 cifre
n precizie la capŸtul scalei: 0,5% ±1 digit
n consum: 0,3 VA
n racordare: borne protejate pentru cabluri
de 2,5 mm2
n conformitate cu standardele:
q de siguranÍŸ: CEI EN 61010-1
q compatibilitate electromagneticŸ EMC:
CEI EN 50081-1 Ûi CEI EN 50082-2

lŸÍime
Án paÛi
scalŸ
(Hz)
cod frecventmetru digital FRE
de 9 mm Frecventmetrele mŸsoarŸ, Án herÍi, frecvenÍa
4 20 ... 100 15208 unui circuit electric.
Date tehnice
n valoare minimŸ mŸsuratŸ: 20 Hz
n valoare maximŸ mŸsuratŸ: 100 Hz
n afiÛaj la capŸtul scalei: 99,9 Hz

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 130

96
comutatoare CMA, CMB, mŸsurŸ
CMC, CMD, CME Ûi CMV

tip lŸÍime tensiune calibru cod Date tehnice comune


Án paÛi (V ca) (A) n mÊner rotativ
de 9mm n tensiune maximŸ de funcÍionare:
CMA 4 415 10 15126 440 V, 50/60 Hz
N 1 2 3
n curent termic nominal: 10 A
S1 n temperaturŸ de funcÍionare:
S2 S1 -20° C ... +55° C
0
S2 S1 n temperaturŸ de depozitare:
S2 L3 + L1
-25° C ... +80° C
4 10 2
CMA n anduranÍŸ mecanicŸ
3 9
L2
(AC21A - 3 x 440 V): 2000000 acÍionŸri
A n anduranÍŸ electricŸ: 1000000 acÍionŸri
n racordare: borne cu cŸlŸreÍi cu Ûuruburi
prizoniere, pentru cabluri pÊnŸ la 1,5 mm2
tip lŸÍime tensiune calibru cod
Án paÛi (V ca) (A)
n conform standardelor:
de 9mm q CEI 60947-3 (EN 60947-3)
CMB 4 415 10 15120 q VDE 0660 partea 107
q UL
1 3 5 7 q montaj pe ÛinŸ simetricŸ
comutator CMA
10 2
FuncÍii
Acest comutator ampermetric cu 4 poziÍii se
2 6 utilizeazŸ cu un singur ampermetru (cu
transformator de curent) pentru mŸsuri
tip lŸÍime tensiune calibru cod
succesive ale curenÍilor dintr-un circuit
Án paÛi (V ca) (A) trifazat.

CMC
de 9mm
4 415 10 15123
comutator CMB
FuncÍii
1 3 Acest comutator cu 2 poli Ûi cu resetare
manualŸ comandŸ un circuit cu 2 direcÍii de
funcÍionare Ûi o poziÍie OFF.
12
Exemplu: BarierŸ metalicŸ comandatŸ
electric
2 4 PoziÍia 1 = Án sus
PoziÍia 0 = OFF
PoziÍia 2 = Án jos.
tip lŸÍime tensiune calibru cod
Án paÛi (V ca) (A) comutator CMC
de 9mm FuncÍii
CMD 4 415 10 15121 Acest comutator cu 2 poziÍii (ON-OFF) cu
cheie, permite blocarea Án orice poziÍie.
1 5 3 7
comutator CMD
0 1 234
FuncÍii
Acest comutator cu 4 poziÍii comandŸ un
circuit cu prioritŸÍi de funcÍionare.
Exemplu: comanda unui ventilator
2
PoziÍia 0 = OFF
PoziÍia 1 = "ForÍare" "ON", vitezŸ micŸ
tip lŸÍime cod PoziÍia 2 = "ForÍare" "ON", vitezŸ mare
Án paÛi PoziÍia 3 = comandŸ la distanÍŸ
de 9mm PoziÍia 4 = funcÍionare automatŸ.
CME 4 se vor urmŸri 15122
caracteristicile comutator CME
specifice ale CME
FuncÍii
1 3
Acest comutator cu 2 poziÍii se utilizeazŸ
special pentru comanda circuitelor
electronice de tensiuni Ûi curenÍi slabi.
12
Date tehnice
n gamŸ de tensiune: 1 V ... 440 V ca
2 4 capacitate de rupere
ca cc
1 V/5 A 1 V/3 A
tip lŸÍime tensiune calibru cod 12 V/1,2 A 12 V/0,7 A
Án paÛi (V ca) (A) 24 V/0,7 A 24 V/0,4 A
de 9mm 48 V/0,45 A 48 V/0,25 A
CMV 4 415 10 15125 110 V/0,25 A 110 V/0,13 A
www.MaterialeElectrice.ro 240 V/0,15 A
300 V/0,13 A
240 V/0,08 A
300 V/0,07 A
N 1 2 3
440 V/0,1 A 440 V/0,05 A
12 10 6
CMV
2 comutator CMV
1 3 0
FuncÍii
L1.2 L1.N
L2.3
Acest comutator cu 7 poziÍii se utilizeazŸ la
L2.N
V L3.1
un singur voltmetru pentru mŸsura
+ L3.N
succesivŸ a tensiunilor (pe fazŸ, Ántre faze)
dimensiuni: pagina 130 dintr-un circuit trifazat.

97
ampermetre Ûi voltmetre analogice pentru mŸsurŸ
montaj Áncastrat, de dimensiuni 72 x 72 mm

FuncÍii
Aceste aparate de mŸsurŸ sunt concepute
pentru a fi montate Áncastrat, pe uÛile
tablourilor electrice, pe panouri, pe feÍele
compartimentelor.
Date tehnice comune
n precizie: clasŸ 1,5
n conformitate cu standardele:
NF C 42-010, CEI 414
n aparate feromagnetice
n lungime scalŸ: 62 mm pe 90°
n grad de protecÍie: IP 52
n poziÍia maximŸ de funcÍionare:
30° pe verticalŸ
n temperaturŸ:
q de funcÍionare: -25° C ... +50° C
q de referinÍŸ: +23° C
n influenÍa temperaturii asupra preciziei:
±0,003%/° C
n frecvenÍŸ de utilizare: 50/60 Hz

tip scalŸ
(A)
conexiune
cu TC
cod ampermetru analogic AMP
ampermetru pe circuit standard:
FuncÍii
aparat de bazŸ (livrat fŸrŸ cadran) Ampermetrele mŸsoarŸ, Án amperi, curentul
- X/5 16004 care circulŸ printr-un circuit electric.
cadran, 50 50/5 16009 Date tehnice
scalŸ 1,3 In 100 100/5 16010 n necesitŸ comandarea unui transformator
200 200/5 16011 de curent (TC) cu In/5 A
400 400/5 16012
n cadranele sunt interschimbabile Ûi se
600 600/5 16013
1000 1000/5 16014
comandŸ separat
1250 1250/5 16015 n consum: 1,1 VA
1500 1500/5 16016 n suprasarcinŸ permanentŸ: 1,2 In
2000 2000/5 16019 n suprasarcinŸ maximŸ timp de 5 s: 10 In
ampermetru pentru circuit de alimentare
motor: aparat de bazŸ (livrat fŸrŸ cadran)
- X/5 16003
cadran, 30 30/5 16006
scalŸ 3 In 75 75/5 16007
200 200/5 16008

tip scalŸ
(V ca)
cod voltmetru analogic VLT
VLT 0 ... 500 16005 FuncÍii
Voltmetrele mŸsoarŸ, Án volÍi, diferenÍa de
potenÍial (tensiunea) dintre douŸ puncte ale
unui circuit.
Date tehnice
n consum: 3 VA
n supratensiune permanentŸ: 1,2 Un
n supratensiune maximŸ timp de 5 s: 2 Un

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 130

98
ampermetre Ûi voltmetre analogice pentru mŸsurŸ
montaj Áncastrat, de dimensiuni 96 x 96 mm

FuncÍii
Aceste aparate de mŸsurŸ sunt concepute
pentru instalaÍii cu aparate montate Áncastrat
pe uÛile tablourilor electrice, pe panouri, pe
feÍele compartimentelor.
Date tehnice comune
n precizie: clasŸ 1,5
n conformitatea cu standardele:
NF C 42-010, CEI 414
n aparate feromagnetice
n lungime scalŸ: 80 mm pe 90°
n grad de protecÍie: IP 52
n poziÍia maximŸ de funcÍionare:
30° pe verticalŸ
n temperaturŸ:
q de funcÍionare: -25° C ... +50° C
q de referinÍŸ: +23° C
n influenÍa temperaturii asupra preciziei:
±0,003%/° C
n frecvenÍŸ de utilizare: 50/60 Hz

tip scalŸ
(A)
conexiune
cu TC
cod ampermetru analogic AMP
ampermetru pe circuit standard:
FuncÍii
aparat de bazŸ (livrat fŸrŸ cadran) Ampermetrele mŸsoarŸ, Án amperi, curentul
- X/5 16074 care circulŸ printr-un circuit electric.
cadran 50 50/5 16079 Date tehnice
scalŸ 1,3 In 100 100/5 16080 n necesitŸ comandarea unui transformator
200 200/5 16081 de curent (TC) cu In/5 A
400 400/5 16082
n cadranele sunt interschimbabile Ûi se
600 600/5 16083
1000 1000/5 16084
comandŸ separat
1250 1250/5 16085 n consum: 1,1 VA
1500 1500/5 16086 n suprasarcinŸ permanentŸ: 1,2 In
0-3000 3000/5 16089 n suprasarcinŸ maximŸ timp de 5 s: 10 In
0-4000 4000/5 16090
0-5000 5000/5 16091
0-6000 6000/5 16092
ampermetru pentru circuit de alimentare
motor: aparat de bazŸ (livrat fŸrŸ cadran)
- X/5 16073
cadran 30 30/5 16076
scalŸ 3 In 75 75/5 16077
200 200/5 16078

tip scalŸ
(V ca)
cod voltmetru analogic VLT
VLT 0 ... 500 16075 FuncÍii
Voltmetrele mŸsoarŸ, Án volÍi, diferenÍa de
potenÍial (tensiunea) dintre douŸ puncte ale
unui circuit.
Date tehnice
n consum: 3 VA
n supratensiune permanentŸ: 1,2 Un
n supratensiune maximŸ timp de 5 s: 2 Un

www.MaterialeElectrice.ro

99
comutatoare ampermetrice CMA Ûi mŸsurŸ
voltmetrice CMV pentru montaj Áncastrat,
de dimensiuni 48 x 48 mm

FuncÍii
Aceste comutatoare sunt concepute pentru
instalaÍii cu aparate pentru a fi montate
Áncastrat pe uÛi, pe panouri, etc.
Date tehnice comune
n anduranÍŸ:
q electricŸ: 100000 acÍionŸri
q mecanicŸ: 2000000 acÍionŸri
n contact din AgNi
n temperaturŸ de funcÍionare:
-25° C ... +50° C

tip calibru
(A)
nr. de
poziÍii
cod comutator ampermetric
CMA 20 4 16017 CMA
Comutatoarele ampermetrice se utilizeazŸ la
un singur ampermetru (prin intermediul
transformatoarelor de curent) pentru mŸsuri
succesive ale curenÍilor care circulŸ printr-un
circuit electric trifazat.

tip tensiune
(V)
nr. de
poziÍii
cod comutator voltmetric CMV
CMV 500 7 16018 Comutatoarele voltmetrice se utilizeazŸ la
un singur voltmetru pentru mŸsuri succesive
ale tensiunii (Ántre faze Ûi pe fazŸ) dintre
douŸ puncte ale unui circuit electric trifazat.

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 130

100
transformatoare de curent TI mŸsurŸ

FuncÍii
Transformatoare de curent cu raport de
transformare de Ip/5, pentru aparate de
mŸsurŸ (ampermetre, watmetre), relee de
comandŸ, etc.
Date tehnice comune pentru toate
transformatoarele de curent TI
n curent secundar: 5 A
n tensiune nominalŸ maximŸ: 720 V
n frecventŸ: 50/60 Hz
n factor de siguranÍŸ:
q 40 la 4000 A: fs ) 5
q 5000 la 6000 A: fs ) 10
n grad de protecÍie: IP 20
n temperaturŸ ambiantŸ de montaj:
q gama standard: -5° C ... +55° C,
umiditate relativŸ < 95%
q gama tropicalizatŸ: -25° C ... +60° C,
umiditate relativŸ > 95%
n standarde de referinÍŸ:
CEI 44-1, NFC 42502, VDE 0414, BS 7626
Ûi CEI 38-1
n masŸ:
masŸ cod
(g)
200 16500 ... 16506 Ûi 16451 ... 16456
270 16509 ... 16515 Ûi 16460 ... 16465
430 16518 ... 16521 Ûi 16468 ... 16471
500 16523 ... 16524 Ûi 16473 ... 16474
600 16526 ... 16535 Ûi 16476 ... 16483
700 16537 ... 16538
1500 16540 ... 16544
1500 16545 ... 16547
5000 16548 ... 16549

transformatoare de curent cu primar de trecere


Date tehnice specifice
n conexiunile secundare utilizeazŸ terminale pentru papuci, utilizeazŸ borne protejate,
terminale pentru papuci sau terminale cu Ûurub (depinde de cod)
n livrate cu :
disp. de adaptare disp. de adaptare Ûurub izolat capac cod
pentru prindere pentru prindere de legŸturŸ sigilabil
pe sinŸ simetricŸ pe placŸ
n n n 16500 ... 16506 Ûi 16451 ... 16456
n n n opÍional 16509 ... 16512 Ûi 16459 ... 16462
n n n opÍional 16518 ... 16521 Ûi 16468 ... 16471
n n n 16523 ... 16524 Ûi 16473 ... 16474
n n 16526 ... 16535 Ûi 16476 ... 16483
n n 16537 ... 16538
n n 16540 ... 16544
n n 16545 ... 16547
n n 16548 ... 16549
n dimensiuni maxime pentru intrŸrile Án cablu pe partea circuitului primar:
deschidere intrare cablu cod
20 x 5 mm Ø 21 16500 ... 16506 Ûi 16451 ... 16456
30 x 10 mm Ø 22 16509 ... 16512 Ûi 16459 ... 16462
40 x 10 mm Ø 35 16518 ... 16521 Ûi 16468 ... 16471
64 x 11 mm Ûi 51 x 31 mm 16523 ... 16524 Ûi 16473 ... 16474
65 x 32 mm Ø 32 16526 ... 16535 Ûi 16476 ... 16483
34 x 84 mm 16537 ... 16538
38 x 127 mm 16540 ... 16544
52 x 127 mm 16545 ... 16547
55 x 165 mm 16548 ... 16549

www.MaterialeElectrice.ro

dimensiuni: pagina 129

101
transformatoare de curent TI (cont.) mŸsurŸ

raport de cablu bare bare bare bare cod


transformare izolat verticale izolate verticale rigide TI TI
Prisma flexibile Linergy standard tropicalizate
S2
S1
L

P1
K
40/5 n 16500(1)
50/5 n 16501 16451
75/5 n 16502 16452
100/5 n 16503 16453
125/5 n n 16504 16454
150/5 n n n 16505 16455
n 16509 16459
200/5 n n n 16506 16456
n 16510 16460
n 16526 16476
250/5 n n n 16511 16461
n 16518 16468
n 16527 16477
300/5 n 16512 16462
n n n 16519 16469
n 16528 16478
400/5 n n n n 16520 16470
n 16529 16479
500/5 n n 16521 16471
n 16523 16473
n 16530 16480
600/5 n n(2) 16524 16474
K
P2
n n n(3) 16531 16481
800/5 n n n 16532 16482
1000/5 n n n 16533 16483
1250/5 n n n(4) 16534(1) -
n(5) 16537(1) -
n(6) 16540(1) -
1500/5 n n(4) 16535(1) -
n(5) 16538(1) -
n(6) 16541(1) -
2000/5 n 16542(1) -
2500/5 n 16543(1) -
n(7) 16545(1) -
3000/5 n 16544(1) -
4000/5 n 16547(1) -
5000/5 n 16548(1) -
6000/5 n 16549(1) -
(1) TI tropicalizate prin standard (5) bare rigide de 80 mm
(2) bare rigide orizontale (6) bare rigide de 100 mm
(3) bare rigide verticale (7) bare rigide triple de 100 mm
(4) bare rigide < 80 mm

transformatoare de curent cu conexiunea primarului prin


Ûurub Ûi piuliÍŸ
Date tehnice specifice
n conexiunile secundare utilizeazŸ terminale pentru papuci sau terminale tip tunel (depinde de
cod)
n cilindru cu Ø 8,5 mm
n cilindru cu Ø 12,5 mm
n livrate cu:
disp. de adaptare disp. de adaptare capac cod
pentru prindere pentru prindere sigilabil
pe sinŸ simetricŸ pe placŸ
S1
S2

L
n n n 16500 ... 16506 Ûi 16451 ... 16456
K

P1
K
n n opÍional 16511 ... 16515 Ûi 16461 ... 16465

raport de cod
transformare TI standard TI tropicalizate cilindru
40/5 16500 sau - + 16550
50/5 16501 sau 16451 + 16550
75/5 16502 sau 16452 + 16550
100/5 16503 sau 16453 + 16550
S2
125/5 16504 sau 16454 + 16550
S1

150/5 16505 sau 16455 + 16550


L

K K
P1

200/5 16506 sau 16456 + 16550


250/5 16511 sau 16461 + 16551
www.MaterialeElectrice.ro 300/5 16512 sau 16462 + 16551
400/5 16513 sau 16463 + 16551
500/5 16514 sau 16464 + 16551
600/5 16515 sau 16465 + 16551

accesorii
tip cod
Capac de sigilat pentru codul 16509 la 16515 Ûi 16459 la 16465 16500
Capac de sigilat pentru codul 16518 la 16521 Ûi 16468 la 16471 16509

102
contoare de energie: mŸsurŸ
tabel de alegere

Contoarele de energie de clasŸ 2, sunt Contoarele de energie se Ámpart Án 2 mari Contoarele dispun de un contor total, iar
destinate contorizŸrii la nivel de diviziuni. familii: unele de un contor parÍial cu resetare la 0.
Aceste aparate mŸsoarŸ energia activŸ n contoare cu afiÛaj electromecanic: Ambele game pot efectua mŸsuri directe,
consumatŸ Ántr-un circuit electric monofazat gama CE sau prin intermediul transformatoarelor de
sau trifazat, cu sau fŸrŸ neutru distribuit. n contoare cu afiÛaj digital: gama ME curent (TC).

Gama ME este conform normei CEI 1036


(cu cofret ce se poate sigila).

tabel de alegere
CE CE CE ME1 ME3 ME4 ME4zrt
CEr CEr CEr ME1z ME3zr ME4zr
(1P) (3P 230 V) (3P 400 V) ME1zr
funcÍionare
monofazatŸ n n
trifazatŸ n n n n
trifazatŸ + neutru n n n n
tensiune nominalŸ
230 V (1P+N) n n
230 V (3P) n n n
400 V (3P) n n n
127/230 V (3P+N) n
230/400 V (3P+N) n n n
frecvenÍŸ n n n n n n n
curent de mŸsurŸ direct (A)
monofazat 25 sau 90 63
trifazat 63 63
curent de mŸsurŸ prin TC 50 la 400 50 la 400 40 la 6000
contor total n n n n n n n
energie mŸsuratŸ (MWh) 999,999 999,999 999,999 999,999 999,99 999,99 cu TC ) 150 A:
999,99
cu TC > 150 A:
9999,9
contor parÍial (cu resetare) n n n
(ME1z/ME1zr) (ME3zr) (ME4zr)
afiÛaj
electromecanic (6 cifre n n n
semnificative Án kWh)
digital (5 cifre semnificative n n n n
Án kWh sau MWh)
report la distanÍŸ n n n n n n n
(CEr) (CEr) (CEr) (ME1zr) (ME3zr) (ME4zr)
lŸÍime Án paÛi de 9 mm 12 12 12 4 8 8 8

www.MaterialeElectrice.ro

103
contoare de energie activŸ mŸsurŸ
CE/CEr Ûi ME

tip lŸÍime
Án paÛi
In
(A)
tensiune
(V)
cod contoare de energie activŸ
de 9mm CE/CEr
CE 1P 12 25 sau 90 220/240 15464 AplicaÍii
CE 3P 12 50 la 400 380/415 15465 MŸsoarŸ Ûi indicŸ puterea electricŸ
CEr 1P 12 25 sau 90 220/240 15466
consumatŸ de un circuit monofazat sau
CEr 3P 12 50 la 400 380/415 15467
CEr 3P 12 50 la 400 220/240 15468
trifazar Án kWh.
Corespund cerinÍelor de monitorizare a
energiei Án aplicaÍiile comerciale Ûi
contact industriale.
pulsator CE contor de energie activŸ monofazat
sau trifazat (CEr cu transmitere la distanÍŸ
a mŸsurŸrii)
Date tehnice
n toleranÍa tensiunii: -15% ... +6%
CT selectarea
crt. din primar n raport curent (selectabil de cŸtre
utilizator):
q monofazat: 25, 90 A
q trifazat: 50, 100, 200, 400 A
n frecvenÍŸ: 45/65 Hz
n contact de ieÛire: 5 A la 240 V, cos   =1
n temperaturŸ de funcÍionare:
-25° C ... +55° C
n contact pulsatoriu: 200 ms puls la 1 kWh
n masŸ: 350 g
n racordare:
q versiune monofazat:
- putere: 35 mm2
- alte circuite: 2,5 mm2
q versiune trifazat: 2,5 mm2 pentru toate
bornele

tip lŸÍime
Án paÛi
calibru
(A)
tensiune
(V ca)
cod contoare de energie activŸ
de 9mm ME
ME 1P+N FuncÍie
ME1 4 63 230 17065 Contoare de energie (Án valori efective)
ME1z 4 63 230 17066 destinate mŸsurii energiei active consumate
ME1zr 4 63 230 17067 Ántr-un circuit electric monofazat sau trifazat,
N L spre contorizare cu sau fŸrŸ neutru distribuit.
impulsuri (ME1zr)
Date tehnice comune
1 imp./ kWh
n clasŸ de precizie: clasŸ 2
MERLIN GERIN n frecvenÍŸ: 50/60 Hz
n consum: 2,5 VA
10(63)A Cl.2
230Va 50/60Hz
1000 imp./ kWh
kWh

n contor total:
17067

ME1zr
q pe o fazŸ (reÍea monofazatŸ), pe 3 faze
N N L L (reÍea trifazatŸ)
q energie mŸsuratŸ:
- ME1, ME1z, ME1zr, ME3, ME4, ME4zr:
999,99 MWh
N L - ME4zrt + Tc ) 150 A: 999,99 MWh
- ME4zrt + Tc > 150 A: 9999,9 MWh
q afiÛaj: Án kWh sau MWh cu 5 cifre
semnificative
n contor parÍial:
q pe o fazŸ (reÍea monofazatŸ), pe cele 3
faze (reÍea trifazatŸ)
q cu resetare la 0 (RAZ)
n capacitate:
- ME1z, ME1zr, ME3zr, ME4zr: 99,99 MWh
- ME4zrt + Tc ) 150 A: 99,99 MWh
- ME4zrt + Tc > 150 A: 999,99 MWh
q afiÛaj: Án kWh sau Án MWh cu 4 cifre
semnificative
n lampŸ galbenŸ pentru afiÛarea cifrelor, cu
pÊlpÊire, pe faÍa anterioarŸ
www.MaterialeElectrice.ro n temperaturŸ de funcÍionare:
-25° C ... +55° C
n racordere prin borne protejate:
q bornele superioare: 6 mm2
q bornele inferioare: 16 mm2
n conform normei CEI 1036 (cu cofret
sigilabil)

dimensiuni: pagina 130

104
contoare de energie ME (cont.) mŸsurŸ

tip lŸÍime
Án paÛi
calibru
(A)
tensiune
(V ca)
cod ME1
de 9mm Contor monofazat de energie
ME 1P+N n mŸsurŸ directŸ pÊnŸ la 63 A
ME1 4 63 230 17065 n lampŸ galbenŸ pentru afiÛarea cifrelor:
ME1z 4 63 230 17066 1000 semnale luminoase pe kWh
ME1zr 4 63 230 17067 n martor de eroare de cablaj

N L spre contorizare
impulsuri (ME1zr) ME1z
1 imp./ kWh Contor de energie monofazat cu
MERLIN GERIN
contorizare parÍialŸ
10(63)A Cl.2
230Va 50/60Hz
1000 imp./ kWh n mŸsurŸ directŸ pÊnŸ la 63 A
n lampŸ galbenŸ pentru afiÛarea cifrelor:
kWh

17067
1000 semnale luminoase pe kWh
n martor de eroare de cablaj
ME1zr
N N L L

ME1zr
Contor monofazat de energie cu
N L
contorizare parÍialŸ Ûi report la distanÍŸ