Sunteți pe pagina 1din 1

TIPURI DE LEASING

LEASINGUL OPERATIONAL - se deruleaza pe o perioada mai mica decat durata economica de viata estimata a obiectului contractului si presupune recuperarea, in perioada de locatie, doar a unei parti din bunul inchiriat, desi locatorul asteapta sa recupereze toate costurile prin reinnoirea contractului sau prin inchirierea catre alti locatari. Ofera pe langa finantare si servicii de mentenanta toate costurile fiind incluse in rata de leasing. In mod frecvent contractele de acest tip au in continut o clauza de anulare care permite locatarului sa renunte la locatie si sa restituie bunul inainte de expirare (bunul s-a uzat moral sau utilizatorul nu mai are nevoie de acesta), clauza care transfera riscul investitional de la locatari la locatori. LEASINGUL FINANCIAR - urmareste recuperarea integrala a valorii bunului finantat in perioada de locatie si obtinerea unui profit. Specific acestui tip de leasing este faptul ca societatea de leasing este doar un intermediar financiar intre furnizor si utilizator, transferand toate riscurile incidente detinerii obiectului contractului catre acesta din urma. Contractele de acest tip sunt complet amortizate nu pot fi reziliate iar dreptul de proprietate asupra bunurilor care formeaza obiectul lor este detinut de catre societatea de leasing pana la achitarea valorii reziduale cand acest drept este transferat utilizatorului. LEASINGUL DIRECT - are specificitatea ca finantatorul este si furnizor (producator), prezinta o anumita similitudine cu vanzarea in rate cu exceptia faptului ca firma de leasing isi mentine dreptul de proprietate asupra bunului si uzand de acest drept (in caz de neplata a ratei de leasing) poate rezilia contractul si poate solicita atat returnarea bunului finantat, plata in continuare a ratelor de leasing cat si daune interese pentru perioada in care bunul nu a functionat. LEASE-BACK - operatiune prin care o persoana (fizica/juridica) vinde un bun unei societati de leasing pentru a o prelua imediat printr-un contract de leasing fara ca sa instraineze fizic bunul respectiv. La aceasta modalitate de finantare apeleaza in special societatile sau persoanele cu probleme de lichiditati motiv pentru care societatile de leasing nu se multumesc cu garantia oferita de titlul de proprietate asupra bunului ci solicita si alte garantii suplimentare. Acest tip de contract substituie de fapt creditul bancar avand si multe avantaje ce vizeaza facilitatile fiscale si flexibilitatea caracteristice unei astfel de finantari. LEASINGUL EXTERN - are ca principala caracteristica faptul ca se desfasoara intr-o alta tara decat cea de provenienta a bunului iar societatea de leasing si utilizatorul sunt rezidenti in state diferite. Bunurile care fac obiectul unor astfel de contracte beneficiaza de aceleasi facilitati fiscale de care beneficiaza si bunurile care fac obiectul celorlalte tipuri de contracte de leasing.