Sunteți pe pagina 1din 89

RUXANDRA GHERGHINESCU

SINTEZE DE PSIHOLOGIE SOCIAL

PARTEA I

CUPRINS
Pag. CAPITOLUL I. PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE I. REPERE TEORETICE 1. OMUL I PROCESELE PSIHICE N PERSPECTIVA PSIHOSOCIAL 2. RAPORTUL INDIVID-SOCIETATE 3. DEFINITII ALE OBIECTULUI PSIHOLOGIEI SOCIALE. 4. PRINCIPII, LEGI SI STRUCTURI CONCEPTUALE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE 4.1. Principiile psihologiei sociale 4.2. Legile psihologiei sociale 4.3. Structurile conceptuale ale psihologiei sociale 5. TEORII ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE 5.1. Teorii motiva ionale 5.2. Teoria nv rii sociale 5.3. Teoria cmpului 5.4.Teorii cognitiviste 5.5. Teoria costurilor i beneficiilor 5.6. Teoria normelor i rolurilor sociale 5.7. Interac ionismul simbolic II. REPERE ISTORICE 1. ETAPE N DEZVOLTAREA PSIHOLOGIEI SOCIALE III. REPERE METODOLOGICE 1. ANCHETA 2. EXPERIMENTUL 3. STUDIUL DE CAZ Referin e bibliografice CAPITOLUL II. CONSTRUC IA SOCIAL A PERSONALIT II I. CONCEPTUL DE PERSOAN 1. PERSOANA N PSIHOLOGIA SOCIAL 1.1. Definire 1.2. Dezbaterea trstur/situa ie 2. INFLUEN A FACTORILOR SOCIO-CULTURALI ASUPRA DIFERITELOR COMPONENTE PSIHICE 2.1. Influen a factorilor socio-culturali asupra percep iei 2.2. Influen a factorilor socio-culturali asupra memoriei 2.3. Influen a factorilor socio-culturali asupra gndirii i inteligen ei 2.4. Influen a factorilor socio-culturali asupra afectivit ii 3. EU I IMAGINE DE SINE 3.1. Istoric 3.2. Func iile Eului 3.3. Structura i formele Eului 4. IMAGINEA DE SINE 4.1. Stima de sine 5. MECANISME DE APRARE A EULUI Referin e bibliografice II. STATUTUL I ROLUL PERSOANEI 1. DEFINIREA CONCEPTELOR 1.1. No iunea de statut 1.2. No iunea de rol

2. RELA IA DINTRE STATUT, ROL I COMPORTAMENTUL PERSOANEI 3. NIVELUL DE ASPIRA IE I RAPORTUL LUI CU STATUTUL, ROLUL I COMPORTAMENTUL PERSOANEI Referin e bibliografice III. ATITUDINILE I SCHIMBAREA DE ATITUDINI 1. DEFINIRE 2. ATITUDINI I COMPORTAMENT 2.1. Convergen a atitudine comportament 2.2. Divergen a atitudine comportament 3. SCHIMBAREA DE ATITUDINI 3.1. Mecanismul persuasiunii 3.2. Rezisten a de la schimbare 3.3 Schimbri atitudinale spontane: disonan e i restructurri cognitive 4. TESTE DE ATITUDINI 4.1. Teste de distan social 4.2. Teste n form de scal ierarhic 4.3. Metoda evalurii sumate 4.4. Metoda Thurstone 4.5. Diferen iatorul semantic Referin e bibliografice IV. ATRIBUIREA 1. TEORIILE ATRIBUIRII 1.1. Teoria atribuirii la F. Heider 1.2. Modelul inferen elor corespondente D. D. Jones i K. E. Davis 1.3. Teoria atribuirii la H.H. Kelley 1.4. Sinteza modelelor lui D.D.Jones i K.. E. Davis i H.H. Kelley fcut de Jones i Mc Gillis 2. CI DE CERCETARE N ATRIBUIRE 2.1. Divergen a actor-observator 2.2. Self-serving bias 2.3. Eroarea fundamental 2.4. Locul controlului 2.5. Atribuirea succesului i eecului 2.6. Atribuirea social Referin e bibliografice V DISONAN A COGNITIV 1. TREBUIN A DE CONSISTEN COGNITIV 2. TEORIA DISONAN EI COGNITIVE A LUI L. FESTINGER 3. SUPUNEREA FOR AT 4. EXPLICA II ALE DISONAN EI 4.1. Auto-percep ia 4.2. Ra ionalizarea Referin e bibliografice CAPITOLUL III. PLANUL INTERPERSONAL I. DEFINIREA I CARACTERIZAREA ACTULUI INTERPERSONAL 1. INTERAC IUNEA 2. SPECIFICITATEA REAL IILOR INTERPERSONALE 3. DEFINIREA RELA IILOR INTERPERSONALE Referin e bibliografice II. COGNI IA SOCIAL

1. PERCEP IA SOCIAL I COGNI IA SOCIAL 1.1. Dezbateri n cmpul cogni iei sociale 1.2. New look. Categorizarea 1.3. Problema stereotipului 2. Abordarea sociocognitiv a percep iei celuilalt 2.1. Formarea impresiilor 2.2. Memoria persoanelor 2.3. Inferen a social Referin e bibliografice III. COMUNICAREA INTERPERSONALA 1. DEFINI IE 2. COMPONENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE 2.1. Mesajul 2.2. Emi torul 2.3. Receptorul 3. FORMELE COMUNICRII 3.1. Comunicarea verbal 3.2. Comunicarea non-verbal 4. TEORII ASUPRA COMUNICRII INTERPERSONALE 4.1. Teorii informa ionale 4.2. Teoriile constructiviste 4.3. coala de la Palo Alto 4.4. Analiza tranzac ional 4.5. Teoriile semiotice 4.6. Teoria psihosocial Referin e bibliografice IV. COMPORTAMENTUL PROSOCIAL 1. EXPLICA II ALE COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL 1.1. Sociobiologia 1.2. Socializarea i func ionarea normelor sociale 1.3. Schimbul social 1.4. Ajutorarea altuia ca proces decizional stadial 2. INTERAC IUNEA PERSONALITATE SITUA IE 2.1. Caracteristici ale ofertantului de ajutor 2.2. Caracteristicile beneficiarului de ajutor 2.3. Contextul de interven ie prosocial Referin e bibliografice V. AGRESIUNEA INTERPERSONAL 1.DEFINIREA I FORMELE AGRESIUNII 1.1. Defini ie 1.2. Forme de agresiune 2. EXPLICA II ALE COMPORTAMENTELOR AGRESIVE 2.1. Fundamentele biologice ale conduitei agresive 2.2. Rela ia frustrare agresivitate 2.3. Explicarea agresiunii prin nv are social 2.4. Rolul televiziunii n nv area agresiunii 3. INTERAC IUNEA AGRESOR-VICTIM-CONTEXT 4. FACTORI DECLANATORI 4.1.Circumstan e dezagreabile 4.2. Stimuli sociali 4.3. Al i factori 5. REDUCEREA AGRESIUNII 5.1. Catarzis-ul

5.2. Reglementare la nivel social 5.3. Interven ii cognitive Referin e bibliografice VI. RELA IILE SIMPATETICE 1. FUNDAMENTELE RELA IILOR SIMPATETICE 2. DIMENSIUNEA ATRAC IE REPULSIE INDIFEREN 2.1. Principiul gratificrii 2.2. Evolu ia unei rela ii 2.3. Factori rela iona i cu atrac ia interpersonal 2.4. Factori rela iona i cu men inerea unei rela ii 3. RELA II INTIME

3.1. Intimitatea
3.2. Prietenia i dragostea 4. DIMENSIUNEA DOMINA IE SUBORDONARE 5. INTERAC IUNEA PSIHOSOCIAL MUTUAL 5.1. Competi ia 5.2. Cooperarea 5.3. Conflictul 6. INTERAC IUNE PSIHOSOCIAL BAZAT PE MODIFICAREA DE ESEN A RELA IILOR Referin e bibliografice VII. INFLUEN A SOCIAL 1. DEFINI IE I CLASIFICARE 1.1. Defini ie 1.2. Clasificarea formelor de influen 2. MECANISME PSIHOSOCIALE 3. MANIPULAREA 3.1. Clasificarea formelor de manipulare 3.2. Procesele manipulrii 3.3. Tipuri de manipulare 3.4. Rezisten a la manipulare 4. EFECTELE INFLUEN EI SOCIALE 4.1. Efectele derivate din supunerea la influen 4.2. Efectele derivate din rezisten a la influen Referin e bibliografice

CAPITOLUL I
PROBLEME TEORETICO-METODOLOGICE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE I. REPERE TEORETICE
1. OMUL I PROCESELE PSIHICE N PERSPECTIV PSIHOSOCIAL. n concep ia prof. P. Golu (2000) n abordarea psihosocial se pornete de la dou teze: A. Nimic nu exist n psihologia uman care s nu fie influen at i condi ionat social. B. Nimic nu exist n societate care s nu aib coresponden e, componente i implica ii psihologice. Primul postulat se refer la faptul c socialul particip la construc ia, func ionarea i dezvoltarea proceselor psihice umane. Acest postulat presupune o analiz dinspre social spre individual. Se tie c omul este o sintez bio-psiho-social. n acest context ne putem ntreba care este ponderea acestor variabile, cum se ierarhizeaz i cum interac ioneaz n procesul condi ionrii a ceea ce este general, particular i individual n om. Planul general-uman (omul ca specie). La acest nivel se gsesc elementele de fond, comune tuturor oamenilor. Este vorba despre aptitudinile generale (de a gndi, a memora, a anticipa etc.). La acest nivel exist o psihologie de specie, care nu este o zoopsihologie, pentru c achizi iile psihice de factur general - uman nu se realizeaz nici n cadrul biologic, nici n cadrul psihologic, ci n cadrul psihosocial. Deci, la construc ia i proiectarea acestui plan particip de la nceput socialul. De acest plan se ocup psihologia general. Planul particular. Capacit ile general - umane despre care am vorbit mai sus, se impregneaz cu con inuturi concrete de cultur, vrst, profesie, grup de apartenen etc. care constituie planul particular. Planul particular social are deci un con inut mai bogat. El se refer la omul care triete ntr-un anumit loc, timp, mediu, cultur. Acestea dau natere unor psihologii particulare (de clas, de vrst, culturale, profesionale etc.) de care se ocup psihologia social. Planul individual studiaz diferen ele dintre indivizi care i pun amprenta asupra comportamentelor. El este influen at tot de modele sociale dar ineditul su provine din mbinarea psihologiei generale cu cea particular. De acest plan se ocup psihologia diferen ial care confer fiecrui om un profil unic i irepetabil. Aceast analiz dinspre social spre psihologic demonstreaz c ntreaga psihologie este influen at i condi ionat social. Al doilea postulat arat c omul nu este doar un ecou al influen ei sociale ci i subiect activ care contribuie la producerea fenomenelor sociale. El este cel ce d natere i pune n micare structurile i suprastructurile sociale. Aceasta este o analiz dinspre psihologic spre social. Rezumnd, omul i procesele sale psihologice apar sub un dublu aspect din perspectiva psihosocial: 1. - omul apare ca membru al unei epoci, clase, na iuni, culturi, profesii. - procesele sale psihologice apar ca depozitare i transformatoare ale experien ei pe care o furnizeaz toate aceste cadre sociale particulare. Din aceast perspectiv, sarcina cercettorilor din cadrul psihologiei sociale este una de reconstituire. 2. - omul apare ca un subiect activ, cu experien i psihologie individual, care ac ioneaz i se confrunt cu al ii. - procesele sale psihologice sunt puse efectiv n func iune, suportnd influen e i influen nd la rndul lor. Din aceast perspectiv, sarcina cercettorilor din cadrul psihologiei sociale este de a urmri dinamica reac iilor omului n interac iune (P. Golu, 2000). 2. RAPORTUL INDIVID-SOCIETATE S. Moscovici afirma c dac am putea spune c exist, pe de-o parte, individul i pe de alta, societatea, lucrurile ar fi simple, cunoaterea unuia neimplicnd cunoaterea celuilalt. Astfel, individul ar

putea fi redus la biologic i la psihologia de specie i atribuit psihologiei, iar societatea, pietrificat n institu iile sale, ar putea fi atribuit economiei sau sociologiei. Dar, bunul sim ne arat c : individul nu exist dect n cadrul re elelor sociale; societatea nu exist dect ca un furnicar de indivizi diferi i. El remarc faptul c psihologii i sociologii folosesc o gril de lectur binar a faptelor i rela iilor: psihologii: subiect (Ego) - obiect (stimul); sociologii: subiect (colectivitate) - obiect (o institu ie, alte grupuri). Psihologii sociali folosesc o gril de lectur ternar a faptelor i rela iilor: subiect individual (Ego) - subiect social (Alter) obiect Este o rela ie de la subiect la subiect fa de obiect. Rela ia subiect-subiect poate fi conceput: static (ca simpl co-prezen , n cazul facilitrii sociale); dinamic (ca interac iune, n cazul influen ei sociale). S. Moscovici recunoate c ntre individ i societate nu s-a gsit formula de echilibru fr rest. Pot exista astfel domina ii unilaterale: domina ia indivizilor (anarhia), domina ia societ ii (tirania). 3. DEFINITII ALE OBIECTULUI PSIHOLOGIEI SOCIALE Defini iile clasice scot n eviden c omul este un stimul social i c interac ioneaz cu semenii si. G. Allport afirm c psihologia social examineaz i explic modul n care gndirea, sentimentele, conduita indivizilor sunt influen ate de prezen a actual sau imaginat a altora. Defini iile noi conserv ideea de interac iune dar scot n eviden i ideea de cogni ie social. Astfel D. Myers (1990) definete psihologia social ca fiind studiul conduitei umane sociale, studiul modului cum oamenii gndesc despre ceva anume, se influen eaz i se inter-rela ioneaz unii cu ceilal i. S. Moscovici definete psihologia social ca tiin a fenomenelor de ideologie (cogni ii i reprezentri sociale) i a fenomenelor de comunicare. n concep ia prof. Pantelimon Golu (2000), psihologia social se ocup cu studiul particularit ilor psihologice ale omului ca fiin socio-cultural i ale conduitei sale n cadrul grupului din care face parte, ct i cu studiul particularit ilor psihologice de grup, colective i de mas, aa cum se manifest ele n totalitatea activit ilor oamenilor, n conduit i n tririle lor comune, n procedeele de comunicare dintre ei. . Conform acestei defini ii, n obiectul de studiul al psihologiei sociale pot fi incluse urmtoarele probleme: trsturile psihologice formate la om n calitatea lui de exponent al unei epoci istorice, ornduiri, clase sociale, na iuni, profesii, vrste, sex; particularit ile manifestrii componentelor psihice ale individului (trebuin e, interese, voin , sentimente, atrac ii, deprinderi) n colective i n mase de oameni; particularit ile psihologice structurale ale diferitelor grupuri sociale; procedeele de comunicare i de inter-influen are psihosocial a individului n interiorul grupurile i a grupurilor ntre ele; particularit ile mecanismului motiva iei conduitei indivizilor n grup i n activitatea total a membrilor diferitelor grupuri; mecanismul psihologic al reflectrii mediului social de membrii diferitelor grupuri sociale i de masele de oameni; legile conduitei de grup i colective; legile dinamicii i formrii psihosociale a diferitelor grupuri, straturi i clase sociale. 4. PRINCIPII, LEGI SI STRUCTURI CONCEPTUALE ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE Psihologia social are principii, legi i categorii specifice, care reflect i generalizeaz dintr-un punct de vedere propriu, diferite aspecte ale conduitei sociale a oamenilor, pe care le vom prezenta n viziunea prof. P. Golu (2000). De asemenea, ea are metode, procedee i tehnici de cercetare proprii.

4.1. Principiile psihologiei sociale Principiul determinismului n explicarea fenomenelor psihosociale. Este vorba despre particularit ile reflectrii de ctre indivizi (grupuri) a influen elor constante sau periodice ale mediului social apropiat sau ndeprtat. Principiul dezvoltrii este concretizat n teza c psihologia social, ca fenomen, este rezultatul interac iunii ierarhice i evolutive a individului cu mediul social i al indivizilor ntre ei. Principiul comunicrii este specific psihologiei sociale. El afirm c trebuie inut seama de rolul proceselor de comunicare n formarea i manifestarea fenomenelor psihosociale interpersonale, de grup, inter-grupale, de mas. Principiul abordrii valorice a fenomenelor psihosociale cere o analiz a fenomenelor psihosociale din punct de vedere al semnifica iei lor sociale, al rolului lor n desfurarea vie ii sociale. 4.2. Legile psihologiei sociale K. Lewin i J. Moreno au ncercat s le formuleze prin analogie cu legile mecanicii i fizicii care func ionau n cmpul particulelor elementare: atrac ie, respingere, iner ie, gravita ie. McDougall, S. Freud, A. Adler, C. Jung au ncercat s le formuleze prin analogie cu legile biologice, reducnd rela iile dintre oameni i n grup, la instincte (instinctul sexual i cel patern ar sus ine rela iile de familie, instinctul gregar ar da natere grupului etc.). G. Tarde i G. Le Bon le-au cutat n sfera comunicrii, imita iei, sugestiei. n psihologia social nu se poate vorbi despre legi n sens pur matematic. Dar, ntre diferite fenomene psihosociale se stabilesc asocia ii i combina ii cu caracter legic.
Exemple: Asocia ii ntre: - particularit i de conduit, sentimente, dispozi ii ale grupurilor i - modul de reprezentare al diferitelor valori sociale. sau legturi legice ntre: - psihologia genera iilor actuale i - psihologia genera iilor trecute, fixat n tradi ii i obiceiuri.

4.3. Structurile conceptuale ale psihologiei sociale 4.3.1. Concepte fundamentale a) Fenomenul psihosocial. Fenomenul psihosocial apare prin ntreptrunderea dintre psihologic i social, fiecare trecnd pe teritoriul celuilalt i fuzionnd cu el la un nivel superior.

(sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Ponto, 2000, p.13)


S = socialul, P = psihologicul, s1 = socialul contaminat de psihologic (un social umanizat), p1 = psihologicul contaminat de social (un psihologic care s-a lsat modelat de social), Fps = fenomen psihosocial, a, b, c...n = tipuri de fenomene psihosociale

Fenomenul psihosocial nu este o sum a psihologicului i socialului, ci o sintez ntre socialul contaminat de psihologic i psihologicul modelat de social. Este o abstrac ie nalt i rezult din admiterea de principiu a ntlnirii i confruntrii dintre psihologic i social i a unirii lor ntr-o variant din infinitul de variante posibile, care se conduce nu dup legile psihologiei sau sociologiei, ci dup legi proprii. Astfel de fenomene psihosociale sunt atitudinile, opiniile, stigmatul, mentalit ile, modul de proiectare al vie ii etc. E. Durkheim le-a numit lucru, fapt social sau reprezentri colective, iar S. Moscovici, reprezentri sociale. b) Interac iunea. Un fenomen psihosocial trebuie s fie urmrit dintr-o dubl perspectiv: ac iunea pe care o exercit un individ asupra altuia, influen a pe care o suport din partea acestuia. Schema interac iunii este urmtoarea: AB Subiec ii A i B ac ioneaz unul asupra altuia nu numai ca entit i obiective ci i ca sisteme de imagini. S presupunem c: A1 = imaginea lui A despre sine B2 = imaginea lui A despre B B1 = imaginea lui B despre sine A2 = imaginea lui B despre A n cadrul interac iunii, A ac ioneaz n calitate de A1 (n lumina imaginii pe care o are despre sine) asupra lui B2 (B, aa cum l vede el). Trebuie inut cont de faptul c A1 este n func ie de: particularit ile lui A, particularit ile situa iei de interac iune AB, particularit ile lui B2, care la rndul lor sunt n func ie de: o particularit ile obiective ale lui A, o imaginea lui A despre sine, o particularit ile situa iei, o particularit ile obiective ale lui B, o imaginea lui B despre sine. Interac iunea este cu att mai eficient cu ct exist o diferen mai mic ntre: particularit ile reale i imaginea de sine (A-A1; B-B1); imaginea de sine i modul n care este perceput de cellalt (A1-A2; B1-B2). Interac iunea tinde cu necesitate spre specializare i se transform n influen . c) Influen a social. n orice interac iune apare sugestia, imita ia, contaminarea psihologic. Prin influen a social se transform dezacordurile n acorduri, diferen ele n asemnri. d). Motiva ia este suportul energetic al oricrei interac iuni. Toate aceste concepte fundamentale sunt abstrac ii. 4.3.2. CONCEPTE PARTICULARIZATOARE Ele sunt mai numeroase: comunicare, inter-cunoatere, personalitate inter-personal, internv are. Comunicare este mediatorul interac iunii i influen ei. Comunicarea i inter-cunoaterea sunt marcate de atribuire i inferen social. Fenomenele desemnate prin aceste concepte se petrec n contexte determinate, cu oameni concre i, n anumite situa ii, fiind deci mai concrete. 4.3.3. Concepte cadru a) Persoana. Este purttoarea proceselor psihice. La acest nivel se gsesc: percep ia i gndirea; limbajul; afectivitatea; aptitudinile; trsturi tipologice i temperamentale. Interac iune, la nivelul persoanei, se manifest: Pe de-o parte, prin personalizare, interiorizare, formarea disponibilit ilor pentru exteriorizri ulterioare. Este o nchidere a socialului n psihologic. Astfel, iau natere conceptele: socializare, inculturare, nv are social, auto-cunoatere.

Pe de alt parte, prin deschiderea spre ceilal i, apare obiectivarea poten ialit ilor persoanei, participarea ei la crea ia social. Este o deschidere a psihologicului spre social. Astfel, iau natere conceptele: opinie, atitudine, statut, performan . b) Spa iul interpersonal. Aici se realizeaz n form ini ial interac iunea i influen a. Procesele psihice de la nivelul persoanei devin prin interac iune suportul unor rela ii: rela ii epistemice; rela ii de comunicare; rela ii preferen iale; rela ii func ionale; rela ii de domina ie/supunere. c) Grupul mic. La acest nivel rela iile se cristalizeaz n structuri i re ele: structuri i re ele perceptive; structuri i re ele de comunicare; structuri i re ele preferen iale; structuri i re ele de putere. Interac iunea la nivelul grupului mic genereaz omogenizarea, normativizarea, nivelarea psihologic. d) Grupul mare. n grupul mare, pe prim plan apar structuri i produse institu ionalizate. Pe plan secund, interac iunea pare s se sting n produsul ei. Procesele, rela iile, structurile i re elele devin suportul unor fenomene de mas: zvonuri, stri de mul ime, propagand, mod, cultur, modele educa ionale, profiluri etnopsihologice. n psihologia social se pot ob ine concepte noi prin: specificarea conceptelor fundamentale; corelarea lor cu conceptele cadru; combinarea sincronic a fenomenelor subsumate conceptelor fundamentale cu conceptele cadru. 5. TEORII ALE PSIHOLOGIEI SOCIALE Teoria este un corp de propozi ii articulate, care sunt ntr-un raport de congruen logic. Gradul de articulare poate fi: nalt formalizat (la tiin ele "tari"); simple enun uri care s nu fie n contradic ie; n tiin ele socio-umane, teoriile iau forma unor scheme explicative coagulate n jurul unui nucleu de propozi ii de baz.
Exemplu: Teoria care explic rela ia dintre dispozi ia sufleteasc i comportamentul prosocial: oamenii afla i ntr-o bun dispozi ie i ajut pe ceilal i pentru a-i men ine buna dispozi ie (fcnd un bine), pentru a-i men ine sau dezvolta imaginea pozitiv despre ei, dar numai dac efortul cerut nu este prea mare. Teoria cuprinde: - cteva concepte de baz: dispozi ie, ajutor, men inerea dispozi iei, costul ajutorului. - afirma ii privind legtura dintre aceste concepte. n cercetare se urmrete testarea predic iilor ce decurg din teorie prin formularea unei ipoteze: Dac oamenii afla i ntr-o dispozi ie bun i pot men ine aceast dispozi ie n alt mod dect a ajuta i dac aceast alternativ cere mai pu in efort (cost), ei nu vor ajuta mai mult dect indivizii cu o dispozi ie neutr.

n psihologia social exist mai multe categorii de teorii. 5.1. Teorii motiva ionale. Ele pun accentul pe rolul nevoilor i motivelor n declanarea i sus inerea ac iunilor. Ele ncearc s descifreze rela ia individual-social n func ionarea complexului motiva ional. Trei fa ete ale acestei rela ii sunt evidente: a) Cea mai mare parte a motivelor are o coloratur social. Valorile i normele sociale sunt vectori motiva ionali care sus in un anumit tip de comportament n interac iunile cu ceilal i. b) Mai specific, tendin a de aprare a Eului i de men inere (eventual cretere) a stimei de sine duce la: blamarea altora cnd este vorba de insuccese; asumarea de merite cnd este vorba despre succese. Motivele afecteaz deci att percep ia i inferen ele ct i comportamentele.

10

c) Psihologia social se ocup de cum noi situa ii sociale creeaz noi motive, tendin e sau stri sufleteti. Altfel spus, situa iile sociale creeaz motive care, la rndul lor, conduc la comportamente i situa ii sociale noi. 5.2. Teoria nv rii sociale. Se ncadreaz n meta-teoria ntririi care se refer la studiul fenomenelor legate de achizi ia unor rspunsuri. Thorndike (1911) care a propus legea efectului este considerat ca unul dintre fondatorii acestei teorii. Principii ale teoriei: nv area crete for a tendin ei de a emite un anumit rspuns; for a rspunsului scade n absen a ntririi; un rspuns condi ionat tinde s se produc i la stimuli similari. nv area social este: mai difuz, se face cotidian, se refer la nv area comportamentelor sociale. Aceast teorie este de inspira ie behaviorist. Ideea central este aceea c orice comportament prezent este determinat de condi ionri, de ceea ce s-a nv at anterior. Dac un comportament este recompensat, el devine obinuin . Exist trei mari tipuri de nv are: a) nv area direct, se face prin ncercare-eroare / evitarea durerii-cutarea plcerii. Este o nv are pe propria piele. Ea poate fi explicat prin: condi ionarea clasic; condi ionarea instrumental: se face sau nu un comportament pentru c din experien a trecut se tie c are consecin e benefice sau nu. b) nv area indirect sau observa ional, se face prin observarea comportamentelor altora i a consecin elor comportamentelor acestora. Acest tip de nv are are urmtoarele avantaje: maximizeaz beneficiile; minimizeaz costurile i riscurile. A. Bandura a demonstrat cum copii foarte mici nva s se comporte n avantajul lor observnd ce li se ntmpl altora. c) nv area complex-cognitiv iese de sub inciden a behaviorismului. Este o nv are prin: relatrile altora; lecturi; combinarea informa iilor din mai multe surse. Ponderea celor trei tipuri de nv are difer dup: vrst (cei mici folosesc nv area direct, apoi cea indirect, pentru ca la maturitate s fie utilizat i cea complex-cognitiv); gradul de inteligen i cultur; capitalul de experien . 5.3. Teoria cmpului La originea ei se afl lucrrile lui Kurt Lewin (1948, 1951) i ale discipolilor si. Pentru a studia comportamentul uman, ei insist asupra necesit ii de a lua n considerare diferi ii factori ai comportamentului ca i interac iunea dintre aceti factori. Accentul este pus asupra rela iei dintre obiecte. Individul trebuie astfel studiat n grup. Din punct de vedere metodologic cercetarea se face prin introducerea unei schimbri n obiectul sau sistemul analizat. Aceast schimbare va permite s se observe modificrile n echilibru i for ele jocului. Un exemplu l constituie disonan a cognitiv (L. Festinger, 1957). 5.4. Teorii cognitiviste se ncadreaz n metateoria cogni iei sociale. Cogni ia social se intereseaz mai ales de mecanismele psihosociale implicate n cunoaterea social, de maniera n care individul explic ce i se ntmpl i ce li se ntmpl altora. Metafora "ordinatorului care greete face referire la automatisme, la tendin ele sistematice spre distorsiune (biais), la euristicile i procesele de economie n tratarea informa iilor. Ideea central: comportamentul depinde de felul n care se percep i se definesc situa iile sociale. Postulate: subiec i tind s dea n eles evenimentelor i situa iilor, grupndu-le, ordonndu-le cu ajutorul schemelor mentale, categoriilor i prototipurilor.

11

subiec ii ncearc s explice cauzele comportamentelor sociale fcnd atribuiri. cnd percep iile i inferen ele se refer nu la rela ii interpersonale ci la situa ii i grupuri sociale atunci se vorbete despre cogni ia social. n acest context psihologia social analizeaz: o strategiile de cunoatere cotidiene; o euristicile folosite; o erorile survenite n procesul cunoaterii. Abordarea cognitiv se deosebete de cea din nv area social prin urmtoarele: abordrile cognitive se concentreaz pe prezentul perceptiv, nu pe trecut; abordrile cognitive accentueaz asupra interpretrilor subiective i nu asupra celor obiective. Nu trebuie uitat ns c ceea ce se percepe n prezent, se percepe prin scheme i structuri cognitive cptate n trecut. 5.5. Teoria costurilor i beneficiilor. Este o teorie de inspira ie microeconomic. Postulatul de baz afirm c oamenii se conduc dup principiul de a ob ine beneficii ct mai mari cu costuri ct mai mici. Conceptele centrale sunt cele de cost i beneficiu care pot fi de natur psihologic, social, informa ional, de timp, efort etc. Postulate: luarea deciziilor este un proces de cntrire a avantajelor i dezavantajelor diferitelor alternative; se ia n considera ie i probabilitatea cu care avantajele i dezavantajele se pot realiza (costuri i ctiguri ateptate). n decizie se combin deci valoarea cu probabilitatea. Teoria schimbului social afirm c deciziile depind i de strategiile celorlal i. n sens larg, aceast teorie afirm c oamenii schimb bunuri i servicii dup principiul echit ii, al justi iei sociale. Teoria echit ii exprim rela ia de echitate sub forma: Ab = Bb Ac = Bc
A, B = subiec i n interac iune b = beneficii c = costuri

Cnd este perceput o inechitate, oamenii au tendin a de a restabili echitatea. Solu iile de rezolvare a inechit ii sunt urmtoarele: solu ii comportamentale, cnd se micoreaz costurile i se mresc beneficiile, dac este posibil; solu ii cognitive, cnd se face acelai lucru, dar pe plan perceptiv - interpretativ i nu efectiv. 5.6. Teoria normelor i rolurilor sociale. Ea analizeaz comportamentul social cu ajutorul no iunii de rol. Acesta este explicat n trei maniere diferite: rol prescris ansamblu de comportamente ateptate ca urmare a contextului social i a pozi iei sociale ocupate de subiect; rol subiectiv ansamblu de comportamente ateptate de subiect de la el nsui atunci cnd este n interac iune cu al i subiec i ce ocup pozi ii sociale diferite de a sa; rol jucat cnd se vorbete despre comportamentele efective ale subiectului n interac iune cu al i subiec i. Aceast teorie constat c: n fiecare cultur func ioneaz un set de valori i norme de mare generalitate, diferite de la o cultur la alta; normele i regulile sunt legate de pozi ia ocupat de individ n societate; rolurile sunt complementare (printe-copil; profesor-elev). 5.7. Interac ionismul simbolic. Postulate: pu ine comportamente pot fi explicate din exterior, fr a lua n considera ie n elesul pe care subiectul li-l acord;

12

De aici necesitatea de a prelua punctul de vedere al actorului social. Deci, oamenii ac ioneaz pe baza n elesurilor pe care obiectele i persoanele le au pentru ei. Scos din context, comportamentul este irelevant, putnd fi interpretat n diferite feluri. n elesurile sunt rezultatul interac iunilor sociale (nu exist deci, nici obiecte n sine i nici crea ii personale; exist numai produse colective); oamenii interac ioneaz pe baza simbolurilor, iar simbolurile i au originea n interac iune, de aceea au n elesuri mprtite n comun; individul este legat de societate i de aceea individul nu poate fi n eles fr a examina societatea. n interac ionismul simbolic exist dou coli distincte: a) coala de la Chicago (G. H. Mead, H. Blumer). Ea analizeaz comportamentul uman ca pe o construc ie n devenire. Omul nu este reactiv, ci activ. Analiza este centrat pe realit ile subiective construite de indivizi n situa ii date. b) coala de la Iowa se delimiteaz de cea de la Chicago n dou puncte: confer importan mai mare rolurilor sociale; consider c subiectivitatea uman poate fi studiat cu metode tiin ifice (testul "Cine sunt eu?" - M. Kuhn). O dezvoltare a interac ionismului o constituie coala dramaturgic a lui E. Goffman. El a pus n termeni concre i metafora "vie ii ca o scen" i a "omului ca actor social". El a studiat rela iile dintre oamenii normali i cei stigmatiza i.
Stigma este un fenomen de apreciere negativ la adresa persoanelor ce posed caracteristici neobinuite

(fizice, morale, psihologice). Exist trei feluri de stigma:


- stigmatizarea pe baza deformrilor fizice; - blamarea moral a persoanelor cu "vicii" (alcoolici, homosexuali sau bolnavi psihici); - stigma tribal, care const n dezaprecierea i discriminarea grupurilor etnice, religioase etc. Normalii pretind c i accept pe stigmatiza i n mai mare msur dect o fac n realitate, iar stigmatiza ii ncearc mereu s vad n ce msur sunt accepta i.

Toate aceste teorii sunt teorii slabe n compara ie cu cele din tiin ele exacte. Formulele care exist n psihologia social, cum ar fi C = f (P,S) (K. Lewin), cu toate c sunt identice prin simplitate i elegan cu cele din fizic, prezint diferen e de fond: n fizic variabilele pot fi msurate cu exactitate, ceea ce nu se ntmpl n psihologia social; n psihologia social aceste formule reprezint numai sugestii, cu valoare orientativ. Cnd o teorie nu se confirm n urma cercetrilor de psihologie social, aceasta se datoreaz: instrumentelor de testare care nu sunt valide, teoriei care este par ial sau total fals. Psihologia social se dezvolt printr-o ajustare permanent ntre teorie, metod i faptele pe care le studiaz.

II. REPERE ISTORICE


Multe idei ale psihologiei sociale se regsesc la filosofi. Astfel, G. Allport l consider pe Platon ini iatorul concep iei ira ionaliste n psihologia social (ira ionalitatea conduitei maselor). Helvetius n "Despre spirit" vorbete despre rolul mediului social n educarea omului i despre rolul atrac iilor, dorin elor, pasiunilor n dezvoltarea social. n ciuda acestui fapt, psihologia clasic ignora variabila social (era o psihologie abstract, individual, care studia un om scos din cotidian i plasat n laborator). Variabila social a fost impus de revolu iile moderne care au artat rolul claselor, maselor, popoarelor. Aadar psihologia social a debutat prin interesul pentru grupurile mari, dar s-a instituit ca tiin prin cercetarea grupurilor mici, cnd i-a conturat metodele i tehnicile de cercetare.

13

1. ETAPE N DEZVOLTAREA PSIHOLOGIEI SOCIALE (P. Golu, 2000) Etapa I. A doua jumtate a secolului al XIX-lea - anii 1920-1921 Primele teorii ale psihologiei sociale se caracterizau prin: centrarea pe macrosocial, pe dimensiunile vie ii colective; deductivism, n sensul c postuleaz un fenomen etalon, universal explicativ: o reprezentrile colective (E. Durkheim); o imita ia i sugestia (G. Tarde); o molipsirea psihologic (G. Le Bon); o atrac ia sexual (S. Freud); o deprinderile (W. James); o instinctele i emo iile (McDougall). Dou puncte de vedere sunt reprezentative n acest context: punctul de vedere sociopsihologist (E. Durkheim, dar i Levy-Bruhl, Th. Ribot, Ch. Blondel); punctul de vedere psihologist (G. Tarde, dar i W. James, McDougall, G. Le Bon, S. Freud). a) Orientarea sociologic. Punctul de vedere al lui E. Durkheim. E. Durkheim este fondatorul colii sociologice franceze i i-a propus s fac din sociologie o tiin pozitiv, adic o tiin care s aib un obiect particular de studiu i metode obiective. Obiectul de studiu este identificat n faptul social. Faptul social este definit ca orice manier de a face, capabil s exercite o constrngere extern asupra individului. Altfel spus, este tot ce este general n ntinderea unei societ i, avnd existen proprie, independent de manifestrile individuale. Deci, exist maniere de a sim i, gndi, ac iona care exist n afara contiin ei umane, care au for coercitiv i se impun omului (ndeplinind sarcinile de printe, profesor, cet ean se ndeplinesc nite ndatoriri care sunt definite n afara noastr. Nu noi le-am fcut, ci le-am primit din exterior, prin educa ie; ele exist naintea noastr pentru c ele exist n afara noastr). Criteriul faptului social rezid n: puterea sa coercitiv extern, concretizat n sanc iuni; difuziunea larg n interiorul grupului. Faptul social se cristalizeaz, se institu ionalizeaz, institu ia fiind manifestarea tipic a faptului social. El nu este cuprins n totalitate n mintea nici unui individ, fiind comun grupului, nu individului n parte. n concep ia lui E. Durkheim exist trecere numai de la reprezentrile colective spre cele individuale, nu i invers. Deci el subordoneaz individul, societ ii i gndirea individual, gndirii sociale. Greit nu este c socialul este determinant n raport cu individualul, ci rela ia de determinare de la social spre individual, unde individul este doar ecoul, produsul pasiv al socialului interiorizat. b) Orientarea individual psihologic. Punctul de vedere al lui G. Tarde G. Tarde afirm primatul individului n raport cu socialul. Via a social se compune n concep ia sa din: inven ii, care asigur progresul i nnoirea; imita ii, care asigur stabilitatea. Imita ia este un fapt social elementar i se supune unor legi: se face dinuntru n afar; superiorul este imitat de inferior; imita ia variaz func ie de vechimea exemplelor. Originea faptului social este plasat la nivelul psihologiei inter-cerebrale (nu n planul intraindividual i nici la nivelul socialului). El se apropie de concep ia interac iunii, dar dizolv rela iile sociale n rela ii individuale. Socialul att n macro ct i n micro este generat de factori psihologici. Etapa II. Dup primul rzboi mondial(1920) - pn la al doilea rzboi mondial (1945). Caracteristici: este influen at metodologic i teoretic de neopozitivism i pragmatism; descrete interesul pentru teoria social, trecndu-se de la probleme filosofice la recomandri pragmatice; se instaleaz cultul ritualului statistic; apare un interes exacerbat pentru utilizarea eficient factorului uman n munca productiv;

14

pe plan conceptual apar no iunile de: cmp i dinamic, atrac ie interpersonal, rela ii simpatetice, formal/informal. Psihologia contemporan s-a constituit n aceast perioad. Etapa III. Dup al doilea rzboi mondial (1945 1960) Se caracterizeaz prin urmtoarele: se dezvolt sub impactul comenzii sociale generate de administra ie, armat, propagand; se vehiculeaz conceptele: activitate, ac iune, interac iune; scade interesul pentru fenomene generale i se fac specializri pe domeniile practicii sociale; se studiaz n continuare: structurile de grup, activitatea de grup, interinfluen e interi intra-grupale; se manifest nevoia de teorie de rang mediu, de generalitate moderat: o teoria frustra iei i agresivit ii (Miler, Dollard); o teoria nv rii prin imita ie (Bandura); o teoria disonan ei cognitive (L. Festinger); o modelul congruen ei cognitive (Osgood); o teoria grupului de referin (Newcomb). apare o oarecare reflexivitate teoretic n psihologia social. Se hotrsc criteriile unei bune teorii (simpl, acceptabil, non-contradictorie, economicoas). Etapa IV. 1960 - 1980 Se caracterizeaz prin: se ncearc depirea paradigmelor anilor 1960 - 1970, axate pe experimente de laborator pentru verificarea ipotezelor. Noua paradigm cere ca cercetarea s se mute din laborator pe teren i s se centreze pe experimentul natural pentru a verifica ipotezele; se iau n considerare contextele n care ac ioneaz oamenii (strada, grupurile, micrile comunitare); - renvie interesul pentru mase, mul imi, credin e, prejudec i reprezentri sociale. Etapa V. 1980 - prezent Se caracterizeaz prin: sunt reluate i reanalizate concepte ca: interac iune, influen , nv are social, atitudine, disonan i se caut pun i de legtur ntre ele; se continu teme perene ca socializare i incultura ie, dezvoltarea personal ca o codezvoltare cu ceilal i; cercetrile sunt axate pe studiul vie ii cotidiene; se acord importan deontologiei proiectului de cercetare; se accentueaz optica inter-cultural, remarcndu-se importan a relativismului cultural.

III. REPERE METODOLOGICE


Ancheta pe eantion, studiul de teren, experimentul i studiul de caz pot fi considerate metode i n acelai timp cadre mai frecvente de cercetare psihosocial, n interiorul crora se aplic tehnici diferite de colectare i de analiz a datelor: observa ia, interviul individual i de grup, chestionarul, studiul documentelor, scri de atitudini, teste psihologice, procedee statistice de prelucrare a informa iilor etc. (P. Ilu , 2000) 1. ANCHETA. Este o metod de cercetare bazat pe colectarea datelor de la un eantion extras dintr-o popula ie mai larg, n scopul prelucrrii lor i generalizrii rezultatelor. Modalit ile principale de culegere a datelor sunt chestionarea i intervievarea subiec ilor. O form particular de anchet este sondajul de opinie. Momentele unei anchete: identificarea problemei i formularea ipotezelor de cercetare; opera ionalizarea conceptelor; eantionarea;

15

colectarea datelor; analiza i interpretarea datelor i redactarea raportului de cercetare. 1.1. Chestionarul. Este o tehnic i un instrument de investigare constnd ntr-un ansamblu de ntrebri scrise, ordonate logic i psihologic, care permite ob inerea unor date scrise, utile pentru cercetare. Dup modul de administrare chestionarele se mpart: chestionare autoadministrate (potale, publicate n pres sau n prospectul unor mrfuri i administrate colectiv); chestionare administrate de operatorii de anchet (varianta fa n fa i varianta administrrii telefonice). Tipurile de ntrebri cuprinse ntr-un chestionar ntrebri nchise nu permit dect alegerea rspunsurilor fixate dinainte; ntrebri deschise permit formularea liber a rspunsurilor; ntrebri semi-deschise principalele rspunsuri sunt codificate, dar se las posibilitatea adugrii rspunsurilor libere. 1.2. Interviul. Este o tehnic a anchetei bazat pe ntrebri i rspunsuri, cu ajutorul creia se ob in informa ii verbale de la subiec i. Tipuri de interviu: interviul clinic (utilizat n psihoterapie, psihanaliz); interviul n profunzime (utilizat n studiile de motiva ie); interviul cu rspunsuri libere; interviul centrat sau focalizat; interviu cu ntrebri deschise; interviu cu ntrebri nchise. n tehnica intervievrii elementul central este ghidul de interviu ansamblu structurat de teme i ntrebri care organizeaz activitatea de ascultare i de interven ie a operatorului. Materialul ob inut prin intervievare poate fi prelucrat utiliznd tehnici ale analizei de con inut. Prin analiza de con inut se descompune ansamblul unui discurs n elemente mai simple, care apoi sunt cuantificate n vederea clasificrii, msurrii sau ierarhizrii lor. 2. EXPERIMENTUL. Este o metod de cercetare tiin ific a rela iilor dintre diverse fenomene, ntr-un cadru strict controlat, bazat pe modificarea unor factori i men inerea constant a altora. Se stabilesc rela ii de tip cauz-efect ntre dou fenomene observabile i msurabile. Tipuri de variabile: variabile independente care sunt manipulate de experimentator pentru a urmri impactul acestora asupra unor comportamente. Ele pot fi: o variabile de mediu (iluminare, zgomot, temperatur etc.); o variabile de sarcin (complexitatea sarcinii, prezentarea materialului etc.); o variabile de personalitate (vrst, sex, apartenen religioas etc.). Sunt specifice studiilor cvasi-experimentale, n care condi iile cercetrii sunt mai pu in controlate i subiec ii provin din grupuri preexistente. variabile dependente care sunt rezultatul manipulrii variabilelor independente. Din perspectiva rela iei stimul-rspuns, variabila independent este stimulul, iar cea dependent, rspunsul. Variabilele dependente pot fi: variabile dependente biologice se refer la msurri ob inute prin nregistrri fiziologice despre morfologia sau fiziologia organismului; variabile dependente comportamentale se refer la comportamente diverse ale subiec ilor care sunt observabile empiric i direct msurabile; variabile dependente cognitive se refer la manifestri legate de gndire, ra ionament i pot fi doar indirect msurate. variabile de control variabila a crei efect vrem s-l controlm sau s-l eliminm. Se controleaz acele variabile pentru care exist suspiciunea c ar influen a rezultatele cercetrii. Clasificarea variabilelor dup alte criterii: variabile discrete i variabile continue; variabile calitative i variabile cantitative.

16

3. STUDIUL DE CAZ ia ca unitate de analiz individul. Se recurge la aceast tehnic n psihologia clinic dar i n psihologia social (tipuri de lideri, personalitatea modal a unei popula ii sau etnii). n studiul de caz nu intervine eantionarea i nici inferen a statistic, dar analiza de caz cuprinde virtual ansa de generalizare. Momente ale studiului de caz: elaborarea unui cadru teoretic (ipotez, idee directoare); selectarea cazurilor i precizarea unit ilor de analiz (individ, situa ie, etc.); schi area protocolului de colectare a datelor; studiul fiecrui caz n parte prin interviu, observa ie, test etc. i ntocmirea de rapoarte separate pentru fiecare caz; extragerea datelor relevante n lumina ipotezei.
Exemplu. Reprezentative pentru analiza de caz sunt cercetrile lui I. Janis (1977) asupra efectului groupthink, Prin analiza unor episoade semnificative din istoria contemporan a SUA (dezastrul de la Pearl Harbor, participarea la rzboiul din Coreea, planul Marshall, criza rachetelor sovietice instalate n Cuba etc.), I. Janis a pus n eviden att factorii care pot duce la decizii n grup eronate precum i condi iile unei decizii de grup corecte.

Referin e bibliografice.
CHELCEA, Septimiu (2001), Metodologia cercetrii sociologice: metode cantitative i calitative, Bucureti, Ed. Economic; CHELCEA, Septimiu, BONCU, tefan (2003), O istorie succint a psihologiei sociale n A. Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 28-41; CURELARU, Mihai (2003), Metode i tehnici de cercetare n psihologia social n A. Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 42-67; GOLU, Pantelimon (2000), Probleme teoretico-metodologice ale psihologiei sociale n P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Exe. p. 11-97; ILUT, Petru (2000), Psihologii sociale i psihosociologie n P. Ilu , Iluzia localismului i localizarea iluziei. Teme actuale ale psihosociologiei, Iai, Polirom, p. 9-60.

17

CAPITOLUL II.

CONSTRUC IA SOCIAL A PERSONALIT II


I. CONCEPTUL DE PERSOAN
Conceptul de persoan este important pentru c psihologia social ncepe ac iunea de cercetare i interven ie nu direct la nivelul general-uman, ci la cel particular-social (persoana ca reprezentant al diferitelor grupuri). La nivelul persoanei, psihicul i diferitele conduite efective ale omului se manifest concret (nu sunt anonime, ci sunt ale unei persoane determinate). 1. PERSOANA N PSIHOLOGIA SOCIAL (P. Golu, 2000) 1.1. Definire a) Termenul deriv din cuvntul latin persoana, care nseamn: masc (aparen exterioar a actorului); rolul actorului; actorul care joac rolul; personaj cu sens de valoare social, economic, juridic, politic (persoana tatlui, a mpratului). n toate aceste ipostaze apar elemente care-i permit omului s se manifeste n exterior (nf iare, rol, func ie social). Ca urmare persoana este redus la o categorie social, e dizolvat n social, latura psihologic fiind omis. b) Dar persoana are ntotdeauna un con inut intern propriu. G. Allport atribuie no iunii de persoan urmtoarele sensuri: ansamblul dispozi iilor nnscute sau dobndite de individ; organizarea dispozi iilor individului (se subliniaz caracterul structurat i integrativ); organizare ierarhic a dispozi iilor; organizare adaptat care dispune de unicitate i irepetabilitate. n aceast accep iune, care scoate n prim plan latura psihologic, persoana este oarecum izolat de social. Se observ din analiza celor dou viziuni c: pe de o parte persoana este determinat din exterior, prin interac iunea cu lumea nconjurtoare. Plasat n anumite situa ii individul se comport n raport cu ele. Este un punct de vedere situa ional, sus inut de psihologii sociali, n care atitudinile, pozi iile de rol, au prioritate. Situa ia social n care se afl persoana determin n cea mai mare parte comportament acesteia. pe de alt parte, persoana dispune de legi proprii (un ansamblu de condi ii interne). n aceast viziune se pune accentul pe ce este persoana, pe trsturile de personalitate. Este un punct de vedere substan ialist, sus inut de personologi. Trsturile de personalitate vor determina comportamentul individului. 1.2. Dezbaterea trstur / situa ie 1.2.1. Trstura Componenta psihic intern a persoanei cuprinde: latura intelectual (totalitatea proceselor de cunoatere); latura dinamic-energetic (temperament, afectivitate, motiva ie); latura proiectiv (trebuin e, tendin e, dorin e, aspira ii, scopuri, idealuri); latura instrumental, efectorie (deprinderi, priceperi, capacit i, aptitudini); latura rela ional (trsturi de caracter). Se observ marea cantitate de con inuturi. Dar definitorie pentru persoan nu este att aceast mare cantitate de con inuturi, ct caracterul integrat, unitatea, sinteza acestor componente. Astfel,

18

persoana apare ca o construc ie multilateral diversificat i totui unitar. Ea func ioneaz ca un ansamblu de condi ii interne, care permite cunoaterea, explicarea i prevederea comportamentelor n mprejurri date. Cteva trsturi au caracter stabil, (copilul ncp nat de cnd s-a nscut), altele se manifest de timpuriu ca poten ialit i, se dezvolt n timp i se finalizeaz prin interac iune cu mediul (un copil nscut cu receptivitate crescut la stimulii exteriori va putea deveni un adult irascibil sau un adult sensibil la noutate, curios i inventiv). Persoana se poate descrie n termeni de: calit i (se pleac de la presupozi ia c fiecare om este o colec ie de calit i); tipuri de baz (se pleac de la presupozi ia c oamenii pot fi mpr i i n anumite grupuri sau tipuri). Varietatea descrierilor posibile ale caracteristicilor conduitei face necesar o metod de reducere a trsturilor de personalitate la un numr cu care s se poat opera.
Analiza factorial. Lexicul englez are 17 953 de descrieri de conduit, din care 4500 exprim caracteristici stabile ale adaptrii individului la ambian , fiecare reprezentnd o nsuire care poate fi msurat i cercetat. Raymond Cattell (1946) reduce acest numr folosind analiza factorial, la nceput la 171, prin eliminarea sinonimelor, cuvintelor rar ntrebuin ate. Cele rmase au fost grupate n 35 de mnunchiuri de nsuiri care corelau n interior, numite nsuiri de suprafa (se supuneau observa iei). Prin analiza factorial s-a ajuns apoi la 12 factori suficien i pentru surprinderea diferen elor inter-individuale (ex.: re inere-expansivitate, ncredere-suspiciune etc.). Ulterior s-a ajuns la 20 de astfel de factori. Ei sunt numi i nsuiri de profunzime, care determin calit ile de suprafa .

1.2.2. Situa ia social Este un decupaj n realitatea social care se cere interpretat. S-a constat c nu exist o uniformitate a conduitei n diferite situa ii (folosim diferite mti pentru diferite mprejurri). n fiecare om pare s sunt mai multe personalit i i contientizm c ne prezentm diferit n fa a unor oameni diferi i. Pn n anii 70 accentul cdea pe trsturile de personalitate i se acorda pu in aten ie varia iilor comportamentale n diferite situa ii sociale. Se privilegia ipoteza stabilit ii diferitelor structuri de personalitate: Disputa care a dominat n ultimii ani psihologia opune pe: sus intorii trsturilor (personologii) care consider c principala caracteristic a trsturilor este rezisten a lor la trecerea timpului i la influen ele diferitelor situa ii; situa ionitii (psihologi sociali) Care nu contest veridicitatea i existen a trsturilor, ci rolul lor ca determinan i ai comportamentului. O a treia perspectiv, cea interac ionist ncearc s reconcilieze aceste dou puncte de vedere opuse. Interac ionitii consider c att trsturile de personalitate ct i situa iile sociale au ponderi egale n determinarea comportamentelor. Ei consider c o mare parte a variabilit ii comportamentale provine din interac iunea situa iilor sociale cu trsturile. Mai mult, ei accept o a treia categorie distinct de factori care ar media ntre situa ie i trstur variabilele moderatoare (puterea sau slbiciunea situa iei etc.). Func ia acestor variabile moderatoare este cea de a favoriza schimbarea cauzelor comportamentului social de la trstur la situa ie sau invers. Din analiza acestor viziuni decurge faptul c n cadrul unei abordri psihosociale pertinente nu este permis: nici neutralizarea a ceea ce este social n persoan ( innd cont numai de trsturile sale de personalitate). nici dizolvarea n social a persoanei ( innd cont numai de situa ia n care este plasat aceasta) ci luarea n considerare a interac iunii trstur-situa ie i a variabilelor moderatoare, pentru c interac iunea persoan-situa ie este singura n msur s explice att stabilitatea ct i flexibilitatea comportamental. 2. INFLUEN A FACTORILOR SOCIO-CULTURALI ASUPRA DIFERITELOR COMPONENTE PSIHICE Prof. P. Golu aduce cteva exemplificri n acest sens. 2.1. Influen a factorilor socio-culturali asupra percep iei

19

Diferite componente ale comportamentului perceptiv suport influen a: experien ei trecute; apartenen ei la grup; normelor socio-culturale. Aceast afirma ie se bazeaz pe: 2.1.1. Date etnologice Malinovski (1927) aduce un exemplu de modelare a experien ei vizuale prin factori culturali.
n popula ia Trobiandais asemnrile dintre prin ii i copii i cele dintre fra i sunt regizate de norme sociale. Asemnarea copilului cu tata este natural, presupus i afirmat, n timp ce afirmarea unei asemnri cu mama este considerat o injurie. S-a convenit, de asemenea, c fra ii nu seamn ntre ei (chiar dac fiecare seamn cu tatl su). Este surprinztor deoarece aceast popula ie ignor rolul tatlui n procesul procrerii.

Au fost puse n eviden i varia ii ale perceperii culorilor care se produc adesea sub influen a terminologiei.
Wallis (1926) semnaleaz faptul c incapacitatea aparent de a recunoate anumite culori are o origine lingvistic. Margaret Mead descoper o popula ie din Noua-Guinee care vede culorile galben, oliv, bleu-verde i bleu-lavand ca variet i ale aceleiai culori. Totui ei nu confund culorile. Pui s sorteze culorile ei nu pun laolalt culori care au aceiai etichet verbal n limba lor.

Deci, sistemul de culori prin care este conceptualizat lumea vizual depinde de cultur i nu numai de particularit i anatomo-fiziologice. Observa ii asemntoare avem i despre fenomenele auditive (anumite intervale sunt consonante pentru o cultur i disonante pentru alta), despre gust i miros (un trib din Africa consider respingtor i nu suport mirosul de brnz de Olanda, spun parfumat sau ap de colonie). i timpul variaz de la o cultur la alta: Pentru cultura Occidental este important viteza, pentru alte culturi nu (indienii nord-americani au performan e extrem de slabe la testele de inteligen pentru c, n ciuda instructajului, nu vd ra iunea de a se grbi). Unii msoar timpul dup ceas, al ii dup soare, al ii dup sezoane, iar Radcliffe Brown (1922) vorbete despre o popula ie din insulele Andaman care msoar timpul dup momentul n care ncep s miroas anumite flori, folosind astfel un adevrat calendar floral. Exist culturi cu timp sincronic i culturi cu timp secven ial. 2.1.2. Date experimentale asupra influen ei cadrelor sociale asupra percep iei M. Sherif descrie efectul autocinetic care apare n absen cadrului de referin . Acesta este creat de fiecare subiect n parte. n grup, rspunsurile acestora tind spre convergen , instalndu-se o norm social care va influen a subiec ii i atunci cnd vor rspunde individual. A fost pus n eviden un efectul al stereotipurilor asupra percep iei vizuale (apar diferen e de evaluare ntre evaluare unor fe e de oameni dup poze i evaluarea acelorai fe e atunci cnd se tie i grupul etnic de apartenen ). Structurile perceptive, dei inseparabile de natura organelor de sim i de sistemul nervos sunt dobndite n cursul experien ei personale i sociale. 2.2. Influen a factorilor socio-culturali asupra memoriei Omul are tendin a s transforme trecutul, nu s-l repete. Individul memoreaz mai repede, pstreaz mai trainic, re produce mai fidel, uit mai greu ceea ce are semnifica ie pentru el. Au fost puse n eviden fenomene de modelare a memoriei prin normele sociale. 2.2.1. Date etnologice F. Bartlett relateaz cum un ef de trib din Africa dup ce a fcut o vizit la Londra, a rmas cu amintirea agen ilor de circula ie. Explica ia const n faptul c gesturile prin care acetia dirijau circula ia intrau n cadrele sociale ale tribului su, unde erau gesturi de salut. 2.2.2. Date experimentale Deseori, ne amintim numai ceea ce ne convine.
ntr-un experiment, Zillig a citit subiec ilor judec i favorabile i nefavorabile asupra femeilor din diferite epoci. Dup o sptmn, subiec ii au fost pui n situa ia s le reproduc. Zillg a constatat c femeile i le reamintesc mai mult pe cele favorabile.

20

Allport i Postman au efectuat n 1968 cercetri asupra zvonurilor (zvon este o afirma ie general care se prezint ca adevrat, fr s aib date concrete care s permit verificarea exactit ii sale). Ei constat c informa ia transmis prin tehnica telefonului fr fir sufer o distorsiune complex. Apare astfel: reduc ia mesajul tinde s devin mai scurt, mai uor de n eles i de povestit. Dup 5-6 transmisii sunt eliminate 70% din detalii; accentuarea este reprodus un numr limitat de detalii n jurul crora se organizeaz ntreaga povestire. Accentuarea se face prin: re inerea unor cuvinte frapante, prin multiplicarea datelor, prin plasarea evenimentelor n prezent; asimilarea - subsumarea mesajului habitudinilor, intereselor, sentimentelor celui cruia i se adreseaz; Aceste trei procese ac ioneaz simultan, exprimnd un fenomen de subiectivizare care duce la distorsiunile caracteristice zvonului. 2.3. Influen a factorilor socio-culturali asupra gndirii i inteligen ei Inteligen a trebuie privit prin prisma psihologiei de grup. Fiecare cultur definete n maniera sa valoarea numit inteligen , stimulnd preferen ial anumite laturi ale intelectului. Aceast afirma ie este important pentru testele de inteligen pentru c ele nu surprind factori intelectuali universali, nnscu i, care fac ca un grup s fie superior altuia. Un grup poate fi handicapat n fa a testelor de inteligen prin: insuficien lingvistic, deficien de pregtire social, lips de motiva ie. 2.4. Influen a factorilor socio-culturali asupra afectivit ii n spatele comportamentelor afective se afl seturi de valori socio-culturale care i pun pecetea asupra: situa iei care provoac emo ia; condi ioneaz nivelul comportamentului afectiv; influen eaz maniera n care se produce emo ia. Cercetri etnologice au artat c: aceleai circumstan e, n comunit i diferite, pot provoca reac ii diametral opuse (ex.: naterea de gemeni onoruri / atitudine defavorabil; sterilitatea un lucru regretabil / infamie; apar diferen ieri culturale dup gradul de emo ie permis s se exprime (impenetrabilitatea indienilor i a orientalilor, rezerva englezilor, exuberan a negrilor i meridionalilor) n concluzie, nici un tip de proces psihic uman nu poate fi ncadrat i tratat doar la nivel psihofiziologic, toate purtnd pecetea culturalului. 3. EU I IMAGINE DE SINE (P. Ilu , 2001) 3.1. Istoric W. James (1890) consider Eul ca: obiect de cunoatere i de autoevaluare; structur executiv la originea actelor i gndurilor noastre. Eul se divide n concep ia sa n : Eul material (propriet ile noastre fizice); Eul spiritual (corespunde cu via a psihic); Eul social (include reprezentrile pe care indivizii le au despre o persoan i reprezentrile pe care acea persoan le au despre acetia). J. M. Baldwin (1897) propune o teorie a Eului social care se descompune n doi poli opui: ego (trimite la maniera n care ne percepem) i alter (corespunde reprezentrilor pe care le avem despre al ii reali sau imaginari). C. Cooley (1902) este la originea unei definiri a Eului ca oglind (persoanele cu care interac ionm reprezint o oglind cu ajutorul creia construim o cunoatere despre noi) G. H. Mead (1934) consider c Eul se construiete prin interac iunea dintre individ i mediul su. G. W. Allport (1943) insist asupra rolului jucat de ego (eu) n conduitele umane. Distinge mai multe sensuri ale conceptului de ego: agent de cunoatere; obiect de cunoatere;

21

ca persoan egoist; n cutarea recunoaterii sociale; ca arbitru neutru; luptnd pentru obiectivele sale; ca sistem de conduite; ca sistem de valori sociale; T. B. Rogers i H. Markus n anii 70 readuc interesul pentru cercetarea Eului. n prezent Eul poate fi privit ca: fenomen psihosocial care se construiete i se manifest la interfa a individ societate i mediaz rela iile cu lumea; structur central a personalit ii care genereaz sentimentele de identitate, continuitate, unicitate; schem cognitiv care selecteaz i interpreteaz informa iile despre sine i lume. Formele subiective de manifestare a Eului sunt: imaginea de sine; contiin a de sine. 3.2. Func iile Eului La nivel individual: Tratarea informa iilor ( Eul are func ie de selec ie, filtrare sau de distorsiune). sensibilitate mai mare la stimulii lega i de Eu; stimulii congruen i cu Eul sunt trata i mai eficient; stimulii lega i de Eu sunt mai rapid recunoscu i i reaminti i; indivizii rezist la informa iile non-congruente cu structurile Eului. Reglementarea afectelor (informa iile care nu corespund concep iei despre sine produc o perturbare att a structurii conceptului de sine ct i a echilibrului afectiv ceea ce face necesar o reafirmare a Eului prin recrutarea din Eul actual a concep iilor care ntresc reprezentrile anterioare, men inerea stabilit ii Eului devenind astfel o manier de a reglementa afectele). Eul i motiva ia (Eurile posibile care exprim ceea ce individul ar vrea, ar putea sau s-ar teme s devin pot fi considerate ca nite componente cognitive ale motiva iei). Eul i performan a (Eul poate determina performan a prin ateptrile subiectului n ceea ce privete rezultatele ce vor fi ob inute. Manipulnd accesibilitatea la Eurile posibile s-a demonstrat c subiec ii care se imagineaz ntr-o situa ie de reuit n viitor au performan e mai bune dect cei care i-au activat un Eu posibil negativ). La nivel social. Tratarea informa iei despre cellalt (Eul are valoare de referin n compararea eu-cellalt. n absen a informa iilor despre o persoan care trebuie evaluat, Eul furnizeaz cadrul de referin ). Strategiile de interac iune. Se utilizeaz situa ii de interac iune pentru a elabora i men ine imaginea de sine, situa ie n care sunt utilizate diferite tipuri de strategii: se caut persoane care nu contrazic imaginea pe care o individul o are despre el, chiar dac aceasta este negativ (pentru a men ine predictibilitatea i controlul); strategii de valorizare a Eului prin compararea social; percep ie mai facil a feed-back-urilor care confirm imaginea de sine; n fa a unui feed-back negativ subiec ii folosesc strategii cognitive pentru a-i men ine concep ia de sine anterioar fcnd dovad de aten ie selectiv sau interpretnd selectiv informa iile. Prezentarea de sine (metodele de prezentare n fa a altora au ca scop maximizarea finalit ilor sociale i materiale i influen area conduitelor celorlal i). Dou tipuri de prezentare au fost studiate: prezentarea de sine strategic care are ca finalitate crearea unei anumite impresii (spre exemplu, strategiile de auto-handicapare au ca scop protejarea de riscul de a scdea stima de sine, individul servindu-se de informa iile disponibile pentru a-i pregti scuze n caz de eec) prezentarea de sine autentic are ca obiectiv o mai bun cunoatere a Eului (individul se relev celuilalt prezentndu-se n maniera cea mai personal posibil). n rezumat, Eul: sintetizeaz informa iile din autopercep ie i percep ia social, ducnd la constituirea imaginii de sine i de altul;

22

integreaz fluxul informa ional prin raportare la propria existen , ducnd la sentimentul de continuitate, al crui rezultat este istoria personal; genereaz contiin a de sine; face distinc ia eu - cellalt, eu lume; mijlocete perceperea i n elegerea celuilalt; vectorizeaz cmpul existen ei (cine sunt, ce vreau, ce sper, ce trebuie s fac); regleaz sistemul atitudinal i ac ional asigurnd coeren comportamental; are func ii motiva ionale prin intermediul Eului ideal. 3.3. Structura i formele Eului. Se fac urmtoarele distinc ii: a) Eul somatic (informa ii despre propriul corp) Eul psihologic (informa ii despre nsuiri i structuri psihice) b) Exist trei niveluri de organizare a Eului: Eul intim (valori, atitudini, credin e, sentimente cu semnifica ie n istoria personal). Locul central l ocup imaginea de sine; Eul social (valori i atitudini mprtite cu cei din grupul su; roluri prin care se valorizeaz i se obiectiveaz n rela iile cu ceilal i); Eul public (zona rela iilor oficiale ale persoanei; cuprinde valori i atitudini derivate din roluri publice). c) Eul subiectiv (concep ia despre sine) Eul reflectat (imaginea despre mine reflectat de cei din jur) Eul autentic (structurile psihosociale reale prin opunere la masca de rol) Eul ideal (modelul spre care se aspir) 4. IMAGINEA DE SINE este forma subiectiv prin care se ia cunotin i se reprezint propria persoan (trsturi, nsuiri, rela ii cu lumea). Con inutul imaginii de sine. Este mai restrns dect cel al Eului i cuprinde: imagine despre corp i calit ile psihice de care suntem contien i; identitatea social (familie, profesie , vrst, statut etc.); n elegerea a ceea ce facem prin raportare la valori i atitudini; reprezentri despre roluri; sentimente fa de noi, ceilal i i situa ii; sentimentul prezentului (eu, aici, acum); proiectul de via i strategiile de realizare; spa iul fizic i psihosocial personalizat; sistemul de rela ii interpersonale trecute i prezente, reale i virtuale. Func iile imaginii de sine: mediaz cunoaterea i percep ia interpersonal, jucnd rolul de referen ial; asigur autoreglarea atitudinal i comportamental n raport cu valori i scopuri asumate; mediaz raporturile interpersonale; condi ioneaz nivelul de aspira ie. Procese psihosociale implicate n formarea imaginii de sine: a) Reflectarea social. Pentru a contientiza care sunt trsturile specifice Eului, sunt necesare dou condi ii: mediul socio-cultural s propun o defini ie i un etalon al trsturii grupul s proiecteze asupra noastr o imaginea despre ceea ce el consider c suntem Concep ia despre noi este n mare parte prerea celorlal i semnificativi despre noi. b) Compararea social. Chiar dac al ii proiecteaz asupra noastr o imagine, avem nevoie de confirmare. Compararea social ncepe n perioada copilriei (ntrecere specifice vrstei), se continu n adolescen i apoi pe parcursul ntregii vie i.
Experimentul lui Gergen. Subiec ii, candida i pentru un job de vacan sunt pui s completeze un chestionar de autoapreciere. La jumtatea chestionarului intr la primul grup de subiec i Domnul Curat iar la al doilea grup, Domnul Murdar. La primul grup se constat o scdere a autoaprecierii subiec ilor n partea a doua a chestionarului, n timp ce la cel de-al doilea grup se constat o cretere a autoaprecierii. Fenomenul este explicat prin faptul c Dl. Murdar i Domnul Curat au devenit repere pentru comparare.

23

Teoria proceselor de comparare social apar ine lui L. Festinger (1954)i se aplic formrii opiniilor i evalurii aptitudinilor personale. Conform teoriei n absen a unor certitudini despre opinii i aptitudini, indivizii se folosesc de ceilal i pentru a se compara. Teoria are la baz trei ipoteze principale. Ipoteza 1. Exist la fiecare om tendin a s-i evalueze opiniile i aptitudinile personale. Ipoteza 2. n absen a unor mijloace obiective non-sociale, se evalueaz opiniile i aptitudinile comparndu-le cu opiniile i aptitudinile altora (dac subiectul se poate evalua utiliznd un mijloc obiectiv, atunci nu mai utilizeaz compararea social). Ipoteza 3. Tendin a de comparare cu un altul descrete pe msur ce crete diferen a dintre sine i cellalt; att pentru opinii ct i pentru aptitudini. (se aleg termeni de comparare apropia i ca nivel de opinii i aptitudini; ne comparm cu oameni care sunt asemntori nou). Alte ipoteze: Ipoteza 4. n domeniul aptitudinilor exist o micare unidirec ional spre mai sus care nu exist n domeniul opiniilor (indivizii caut o ameliorare n domeniul aptitudinilor, ceea ce nu este valabil i pentru opinii, care nu au valoare n sine). Ipoteza 5. Constrngerile non-sociale fac dificil sau chiar imposibil modificarea unei aptitudini. Nu exist constrngeri non-sociale pentru opinii. Pentru c indivizii simt nevoia de auto-evaluare ei se integreaz ntr-un grup. Odat grupul format indivizii i gestioneaz diferen ele de opinii sau aptitudinii exercitnd presiuni spre uniformitate. Cu ct tendin a spre evaluare este mai important, cu att presiunile spre uniformitate sunt mai puternice. Ipoteza 6. ncetarea comparrii cu al ii este acompaniat de o oarecare ostilitate, pentru c continuarea comparrii cu ei ar presupune consecin e dezagreabile (cnd un individ este ndeprtat din procesul de comparare pe linia opiniilor, el este devalorizat i ndeprtat din grup; n ceea ce privete aptitudinile, ncetarea comparrii nu este neaprat acompaniat de devalorizare). Ipoteza 7. Factorii care fac s creasc importan a unui grup de referin (grup de comparare) fac s creasc i presiunea spre uniformitate n interiorul aceluia grup (Cu ct un grup este mai dezirabil, cu att el este utilizat ca termen de compara ie, i cu att se pune n aplicare presiunea pentru a impune normele pe care acesta le vehiculeaz). Ipoteza 8. Dac percep ia diferen ei care exist ntre sine i cei care au opinii i aptitudini divergente este n func ie de atribute compatibile cu natura acestei divergen e tendin a de a reduce zona de comparare posibil va fi mai mare (dac exist date obiective care explic aceste diferen e, atunci pertinen a compara iilor va scade). Ipoteza 9. Cnd ntr-un grup exist o gam extins de opinii i aptitudini, greutatea relativ a trei modalit i de presiune spre uniformitate va fi diferit dac este vorba de membrii cei mai apropia i de moda grupului sau de cei mai ndeprta i. Cei care sunt mai apropia i se caracterizeaz prin tendin a mai mare de a cuta s modifice pozi iile celorlal i, prin tendin a relativ mai sczut de a limita zona de comparare i prin tendin a i mai sczut de a modifica propria pozi ie (O serie de cercetri au artat modificri de opinie mai importante la indivizii n dezacord cu grupul dect la cei n acord cu grupul. De asemenea, membrii conformiti ai grupului ncearc mai mult s-i conving pe membrii care sunt n dezacord cu grupul. Rezultatele unor cercetri experimentale au subliniat strategii de mrire a stimei de sine prin intermediul comparrii sociale. S-a constatat de asemenea c procesul de comparare social poate fi rezultatul unui comportament automat al subiec ilor. c) Jocul de rol. Prin acceptarea i interpretarea unui rol se produce un fenomen de identificare cu normele care regizeaz rolul. Caracterele rolului sunt interiorizare i asumate. Personajul se insinueaz n structura persoanei, inducndu-i caracteristicile sale. d) Diferen ierea social. Se refer la distinc ia eu / alter. Fiecare i dorete un Eu distinctiv, original i pentru aceasta se ac ioneaz asupra propriei persoane i asupra mediului (mbrcminte, obiecte, hobby etc). Fiecare se caracterizeaz prin ceea ce l diferen iaz de ceilal i.
Dou persoane de culoare ntr-un grup de albi, pui n situa ia de a se caracteriza, vor spune n primul rnd c sunt negri, lucru care nu se va ntmpla dac aceleai dou persoane se afl ntr-un grup de oameni de culoare. Caracteristicile distinctive sunt invocate prioritar.

24

4.1. Stima de sine se refer la aspectul evaluativ al Eului (maniera n care o persoan se percepe i i atribuie o valoare ca individ). Tipuri de stim de sine. stim de sine de stare (stabil) vs. stim de sine dispozi ional (variabil n func ie de context); stim de sine global (evaluare global a propriilor caracteristici) vs. stim de sine multidimensional (reprezentare a sinelui ca entitate cu multe fa ete, stima de sine variind n raport cu dimensiunile luate n considera ie). stim de sine nalt i slab. Cnd indivizii i evalueaz propria persoan se consider c ei sunt motiva i de dorin a de a men ine o evaluare pozitiv .Exist strategii disponibile pentru a pstra sau mri stima de sine: memorie selectiv, filtraj n favoarea informa iilor selective, comparri sociale selective, biais de autocomplezen (self-serving bias). Stima de sine nalt este asociat cu: mai mult ncredere n sine; rspunsuri mai extreme; mai bun consisten interioar; mai mare stabilitate temporal; tendin a de a se prezenta n mod valorizant; stabilitate a Eului. Stima de sine sczut este asociat cu: ezitare de a-i acorda aten ie; lips de precizie n cunoaterea Eului; tendin de a se prezenta n mod devalorizant; mai mare sensibilitate la situa ie; instabilitate a Eului. 5. MECANISME DE APRARE A EULUI Eul are nevoie de protec ie i autoreglare. Mecanismele de aprare a Eului constituie ansamblul de procese psihologice i psihosociale care se opun ruperii echilibrului persoanei, dezagregrii biopsihologice i dezorganizrii conduitei adaptative a individului. J. B. Coleman a fcut urmtoarea clasificare: refularea (respingerea i men inerea n incontient a unor gnduri, imagini, amintiri legate de o pulsiune care dac ar deveni contient ar rupe echilibrul psihologic); regresia (retragerea Eului la un nivel de dezvoltare mai timpuriu sau la un nivel de aspira ie mai cobort, producnd rspunsuri imature i ne-uzuale); refuzul realit ii (protejarea Eului prin refuzul de a percepe ceva); ra ionalizarea (ncercarea de a arta c un comportament este dezirabil i acceptabil); represia (nlturarea gndurilor periculoase sau dureroase din contient); repararea Eului (ispirea, neutralizarea astfel, a actelor dorin elor inacceptabile moral); fantezia ( satisfacerea dorin elor frustrate pe cale imaginar); forma ia reac ional (nlturarea dorin elor periculoase prin folosirea, ca bariere subiective, a unor atitudini i comportamente opuse); identificarea (creterea sentimentului valoric prin identificare cu persoane sau institu ii de prestigiu); insularizarea emo ional (retragerea n pasivitate pentru a proteja rnile Eului); introiec ia (ncorporarea valorilor externe n structura Eului pentru a nltura amenin rile i arbitrariul mediului); proiec ia (atribuirea blamului, a responsabilit ii, a dorin elor imorale altora); deplasarea ( descrcarea sentimentelor ostile pe obiecte i persoane mai nepericuloase dect cele care le-au generat); compensarea (mascarea unei slbiciuni prin accentuarea unei trsturi dominante sau acceptarea frustrrii dintr-un domeniu prin suprasatisfacere n alt zon). Referin e bibliografice.

25

COSMOVICI, A. (1996), Psihologia sim ului comun i rela iile interpersonale n A. Neculau (coord.), Psihologie social. Aspecte contemporane, Iai, Polirom, p. .206-219; ILU , Petru (2001), Sinele i cunoaterea lui. Teme actuale de psihosociologie, Iai, Polirom; LUNGU, Ovidiu (2003), Eul n cogni ia social n A. Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 86-97; NECULAU, Adrian, Dr u, Ctlin (2003), Construc ia social a personalit ii n A. Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 71-85; RADU, Ioan (1994), Imaginea de sine i percep ia social n I. Radu, P. Ilu , L. Matei, Psihologie social, Cluj-Napoca, Editura Exe, p. 19-46;

II. STATUTUL I ROLUL PERSOANEI


Dinamica comportamental generat de rela iile persoanei cu situa ia i gsete expresia n dou categorii: statut i rol (P. Golu, 2000). 1. DEFINIREA CONCEPTELOR 1.1. No iunea de statut n grup, comportamentele persoanelor se diferen iaz dup pozi iile, func iile, ierarhia din anumite structuri sociale. Statutul (ex.: medic, mam, director) desemneaz deci o pozi ie mai nalt sau mai cobort n structura social. Stoetzel definea statutul ca ansamblul de comportamente la care cineva se poate atepta n mod legitim din partea altora. Fiecare individ ocup cel pu in un statut (i nou-nscutul are un statut, cel de sugar). Dup aceast vrst, individul ocup mai multe statute (ex.: tat, economist, director). Dac suprimm trsturile particulare ale individului, statutele constituie cele mai mici elemente ale unui grup organizat n vederea atingerii unor scopuri. Contribu ia pe care fiecare statut o aduce la atingerea scopului constituie func ia sa. Fcnd parte dintr-un sistem de statute, nici un statut nu are semnifica ie fr statutul de care este legat (ex.: profesorul fr elev, mama fr copil). Factorii care stau la baza atribuirii de statute: factori asupra crora indivizii nu au control (vrst sex) statute prescrise (ex.: btrn, femeie); factori asupra crora indivizii au control (reuita profesional) statute ctigate (ef). Statutul exprim persoana ca membru al societ ii, adic ndatoririle, drepturile i obliga iile ei. El prescrie comportamentul indivizilor n via a social i comportamentul altora fa de el, conferind individului defini ia sa social. 1.2. No iunea de rol Rolul reprezint ntr-un fel reversul statutului, adic ansamblul comportamentelor pe care al ii i ateapt de la un actor social n mod legitim. Jucarea rolului nseamn ndeplinirea statutului, intrarea persoanei ntr-o activitate care asigur realizarea func iilor statutului. Ceea ce pentru un partener de interac iune reprezint statutul, pentru cellalt reprezint rolul. Elementul comun al statutului i rolului este c ambele se exprim n termeni de comportamente expectate. Conceptul de rol poate avea: un sens larg, viznd contribu iile pe care un individ trebuie s le aduc la o rela ie. Este vorba despre elemente idealizate sau prescrise. Rolurile prescrise sunt legate de norme privitoare la maniera n care este asumat func ia ce decurge din statut, manier fa de care exist un acord general. un sens mai limitat care se refer la comportamentele reale ale indivizilor afla i ntr-o situa ie. Sunt roluri emergente. Nu toate comportamentele celui ce de ine un statut sunt esen iale n raport cu func ia acestuia: la o extrem comportamente interzise (ex.: medicului i este interzis s-i otrveasc bolnavii); la cealalt extrem comportamente cerute cu necesitate (ex.: medicul este obligat s ngrijeasc bolnavul);

26

la mijloc comportamente permise, dar ne cerute obligatoriu (ex.: purta halat alb nu face parte cu necesitate din rol). Se poate afla care sunt aceste comportamente, interognd un eantion reprezentativ din popula ie, asupra urmtoarelor informa ii: list de comportamente care pot intra n prescrip ia de rol propor ia de persoane care consider fiecare comportament obligatoriu sau doar permise. Prescrip ia rolului va cuprinde comportamentele considerate de cel pu in jumtate din persoane ca fiind cerute. se caut apoi caracteristicile comune ale comportamentelor alese. Cel ce ocup un statut primete simultan prescrip iile propriului su rol i prescrip iile rolurilor legate de al su. 2. RELA IA DINTRE STATUT, ROL I COMPORTAMENTUL PERSOANEI Ocupnd o pozi ie, persoana este influen at de obliga iile, constrngerile, prescrip iile pozi iei respective, dar interpretarea rolului se face i n func ie de nsuirile psihice ale persoanei. Deci rolul nu este legat numai de statut ci i de trsturile de personalitate, constituind veriga de legtur ntre fenomenele sociale i cele psihosociale. De la statut la actul comportamental apare un proces secven ial, cu momente de: percep ie; n elegere; receptare; asumare a rolului; proces condi ionat de: prescrip iile de statut; caracteristicile de personalitate (vrst, sex, preferin e, cunotin e, capacit i, motive care fac interpretarea rolului valid sau non-valid (concordan sau disonan cu statutul). Solicitari, sarcini obligatii in mediul social

Asteptare pe linie de rol

Intelegerea rolului

Accepterea, respingerea rolului

Indeplinirea rolului

Temperament, capacitari, pozitii, trebuinte, interese, motive, stil de conduita.

Rela ia dintre statut, rol, persoan, comportament (G. Allport, 1961)


(Sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Poto, 2000, p.129) RP = rol prescris RR = rol reprezentat RA = rol asumat RJ = rol jucat

Rolul prescris cuprinde prescrip iile sociale ale rolului.

27

Rolul reprezentat cuprinde felul n care indivizii concre ii percep rolurile sociale i le imagineaz mental. E componenta cognitiv a rolului. Rolul asumat adaug la componenta cognitiv-intelectual, haloul afectiv-evaluativ (ct de mult mi place). Rolul jucat se refer la comportamentul efectiv, la performan ele de rol. Comportamentul real al individului ce ocup o pozi ie poate s nu se conformeze dect par ial prescrip iei sau se poate abate de la ea n chip radical. De cele mai multe ori se ob ine o variant intermediar ntre prototip i abaterea total, care reflect faptul c persoana se adapteaz la prescrip iile de rol ntr-un mod propriu (e un compromis ntre ceea ce este de dorit i ceea ce este posibil). n general se poate spune c exist o regularitate ntre: n comportamentul aceluiai individ plasat n situa ii diferite (accent pe particularit ile psihice); n cmportamentul unor indivizi diferi i plasa i n aceiai situa ie (accent pe prescrip ie); Partener de discutii X X X Sef X X X Gazda X X X Sot X X X

A B C

Diferite elemente conune n indeplinirea rolului care decurge din statut. Elipsa 1 semnalizeaz regularitatea existent n comportamentul unor persoane diferite ndeplinind acelai rol; elipsa 2 semnalizeaza regularitatea existent n comportamentul aceleai persoane care i asum roluri diferite. Fiecare X exprim un comportament al persoanei indicate n partea stang a figurii.
(Sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Poto, 2000, p. 131) Individul A este pus n patru situa ii: interviu cu un specialist, dicteaz o scrisoare secretarei, ia masa cu specialistul, se duce la restaurant cu so ia. n cele patru situa ii diferite se pot observa caracteristici comune: umor, participare, vioiciune. Aceste regularit i sunt determinate de trsturile de personalitate ale individului A. Indivizii B i C ocup un post asemntor lui A i vor fi pu i n aceleai situa ii n cursul unei zile. Vor aprea diferen e n comportamentul acestor persoane, dar i asemnri ntre ele cnd sunt puse ntr-o aceiai situa ie. Acestea se datoreaz prescrip iilor de rol.

ndeplinirea efectiv a rolului poate evolua de la forme determinate aproape integral de factori de personalitate (rolul se desfoar n direc ia trsturilor de personalitate) pn la forme determinate aproape integral de prescrip iile statutului (rolul se desfoar n direc ia statutului). Cnd avem maxim de determinism situa ional i zero determinism de personalitate comportament conformist. Cnd avem maxim de determinism de personalitate i zero determinism situa ional comportament deviant. n general, persoanele se nscriu n prescrip iile de rol pentru c n caz contrar, societatea are la ndemn i poate folosi diferite sanc iuni. Eecul pe linie de rol poate apare n situa ii de apartenen simultan la grupuri diferite care au prescrip ii de rol diferite (ex.: adolescentul ce apar ine i familiei i grupului de prieteni). Din aceste dileme pot aprea devian e comportamentale. Dar, datorit plasticit ii sale, persoana se poate conforma succesiv unor prescrip ii diferite. Comportamentul de rol nu ine att de vreau nu vreau ct de pot nu pot, fiind vorba de o aptitudine.

28

3. NIVELUL DE ASPIRA IE I RAPORTUL LUI CU STATUTUL, ROLUL I COMPORTAMENTUL PERSOANEI Nivelul de aspira ie se refer la latura proiectiv a personalit ii care cuprinde dorin e, speran e, ateptri, aspira ii scopuri. Fenomenele ce in de proiectivitate s-au ncet enit sub denumirea de nivel de aspira ie, utilizat pentru prima dat de T. Dembo (1931) din cadrul colii lui K. Lewin. Frank (1935) definea nivelul de aspira ie ca fiind nivelul performan ei viitoare ntr-o sarcin familiar pe care individul ncearc s-o ating explicit, cunoscnd nivelul performan ei anterioare la acea sarcin.

Secven de evenimente de tipul aspira iei (K. Lewin, 1967). Subiectul a realizat 6 puncte din 10 trgnd cu arcul la int. Sper ca la urmtoarea tragere s fac 8, dar face 5. Este dezamgit i decide s realizeze la o urmtoare tragere 6 puncte. Elemente: - performan a anterioar (6 puncte); - punerea n func iune a nivelului de aspira ie ( s realizeze 8 puncte); - executarea ac iunii i ob inerea noii performan e (5 puncte); - reac ia la nivelul de realizare ca sentiment de succes sau eec, abandonarea sau continuarea n condi iile unui nou nivel de aspira ie (6 puncte).

Timp | Ultima performanta | Punerea in functiune a nivelului de aspiratii | Noua performanta | Reactia la noua performanta

Diferenta de scop

Diferemta de sealizare

Sentimentul de succes sau de esec legat de diferenta sintre nivelele 2 si 3 O secventa temporar tipic.
(Sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Poto, 2000, p. 151)

Nivelul de aspira ie se alimenteaz din dou surse: caracterul interac iunii dintre subiect i sarcin nivelul de aspira ie crete sau scade n func ie de performan a care s-a situat sau nu la nivelul aspira iei (dac nivelul de aspira ie a fost atins, el crete, cnd nu este atins, scade) caracterul interac iunii dintre persoan i semenii si aspira iile sunt determinate de rezultatele ob inute de al ii, cu care subiectul se compar i pe care inten ioneaz s-i ajung sau s-i depeasc. Indivizii cu care se compar pot apar ine aceluiai grup sau altor grupuri (inferioare, egale sau superioare ca pozi ie social). Cnd se compar cu grupul su, individul se identific cu grupul iar nivelul mediu de performan a grupului devine norma sa. Astfel subiec ii cu abilit i superioare sau sarcini uoare, care au reuite superioare mediei grupului au niveluri de aspira ie inferioare posibilit ilor lor.

29

Cnd se compar cu un alt grup nivelul de aspira ie crete cnd cellalt grup cu statut inferior reuete mai bine i scade cnd cellalt grup cu statut superior reuete mai pu in bine. Referin e bibliografice
GOLU, Pantelimon (2000 ), Statutul i rolul persoanei. Raporturile statutului i rolului cu nivelul de aspira ii i cu comportamentele persoanei n P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ed. Ex Poto, p. 124-156; ILU , Petru (1994), Asimetria rolurilor de sex n I. Radu, P. Ilu , L. Matei, Psihologie social, Cluj-Napoca, Ed. Exe, p. .247-263; MAISONNEUVE, Jean (1996), Roluri i conflicte de roluri n A. Neculau, Psihologie social. Aspecte contemporane, Iai, Polirom, p. 197-205;

III. ATITUDINILE I SCHIMBAREA DE ATITUDINI


Aceast problemaric a fost sistematizat de I. Radu, P. Ilu , L. Matei (1994). 1. DEFINIRE E. E. Bogardus: O atitudine este o tendin pro sau contra fa de un element din mediu care devine astfel o valoare pozitiv sau negativ. G. Allport: O atitudine este o stare mintal i nervoas de pregtire cristalizat pe baza experien ei - care exercit o influen direc ional sau dinamic asupra rspunsurilor individului fa de toate obiectele cu care el este n rela ie. Note caracteristice: a) Atitudinea este o dispozi ie sau predispozi ie psihic de a reac iona ntr-un mod caracteristic fa de obiectele din realitate. Este o variabil latent care devine analizabil prin: opinii, sentimente, moduri de comportament fa de situa ii, persoane, idei, evenimente. Ea transpare n coeren a i consisten a modului de comportament. b) Trebuie considerat cuplul atitudine rela ie ca dou laturi ale aceleiai realit i: atitudinile manifeste devin rela ii; rela iile interiorizare devin n timp atitudini c) Atitudinea nu este o dispozi ie pasager ci o propensiune relativ stabil. d) Definitoriu pentru atitudini este referin a continu la valori, prezen a unui moment de evaluare. Apare un continuum de la o extrem favorabil la una nefavorabil, trecnd prin zero (indecizie, indiferen , ignoran , ambivalen etc.). e) Atitudinile sunt forma iuni complexe. Se poate vorbi de laturi ale atitudinilor: componenta afectiv (stri emo ionale i preferin e evaluative); componenta cognitiv (opinii i convingeri); componenta comportamental (inten ii de comportament). 2. ATITUDINI I COMPORTAMENT Punctul de plecare al cercetrilor asupra rela iei dintre atitudini i comportament l-a constituit experimentul lui La Pierre (1934). La Pierre, profesor alb, a cltorit n SUA cu un cuplu chinez, ntr-o perioad de prejudec i rasiale puternice. De-alungul cltoriei au trecut prin 250 de hoteluri, moteluri, retaurante. Doar la unul dintre hoteluri nu au fost admii. La ntoarcerea din cltorie, La Pierre a trimis chestionare la hotelurile, motelurile i restaurante cu scopul de a afla dac proprietarii lor accept pe chinezi ca i clien i. Marea majoritate au rspuns negativ. Cercetrile ulterioare au artat urmtoarea situa ie: nalt corela ie ntre rspunsurile atitudinale i cele comportamentale; corela ii slabe ntre rspunsurile atitudinale i cele comportamentale; comportamente contra-atitudinale. 2.1. Convergen a atitudine - comportament Explica ii:

30

a) Prezen a corela iei se datoreaz faptului c atitudinea este o for motiva ional care genereaz o ac iune specific, aprnd ca o cauz a comportamentului. b) O alt explica ie se bazeaz pe teoria disonan ei cognitive. Atitudinea poate aprea ca o autojustificare, ca o ra ionalizare a ac iunilor efectuate. n acest caz comportamentul este cauza, iar atitudinea este efectul. c) D. Bem (1967) afirm c nu este necesar s se recurg la teoria disonan ei cognitive pentru a explica concordan a atitudine-comportament, pentru c atitudinile sunt rezultatele autopercep iei propriului comportament. Ne autoatribuim atitudini din modul n care ne-am comportat. Cercetri ulterioare au artat c autopercep ia determin atribuirea unei atitudini numai n cazul n care nu exist atitudine prealabil bine definit. 2.2. Divergen a atitudine comportament Cea mai productiv explica ie a fost gsit n interac iunea personalitate situa ie, dar necesit i o punere n discu ie a metodologiei utilizare. 2.2.1.Probleme metodologice O prim interpretare se refer la existen a unei atitudini adevrate (care ar duce la rspunsuri identice n situa ii diferite), numai c instrumentele metodologice de depistare i msurare a ei nu sunt suficient de rafinate pentru a o surprinde. n general, tehnicile sunt verbale iar validitatea lor e privit cu precau ie pentru c ntre atitudine ca variabil latent i opinia declarat apare o distan i pot apare distorsiune: Astfel: a).O surs de distorsionare o constituie dezirabilitatea social (tendin a de a rspunde n conformitate cu ceea ce e de dorit din punct de vedere social). Conformarea la dezirabilitatea social provoac: reac ii spontane de aprare a eului; grija de a aprea ntr-o lumin favorabil; inten ionat nu se declar atitudinea adevrat. Interven ia dezirabilit ii sociale a fost demonstrat cu metoda falsului dispozitiv de detectare a atitudinilor. b) Gradul de specificare a rspunsurilor atitudinale i comportamentale. Att pentru atitudine ct i pentru comportament se poate vorbi de 4 entit i: ac iunea, obiectul spre care atitudinea este ndreptat, contextul ac iunii, timpul (momentul) efecturii. Sunt criticate cercetrile care nu au respectat gradul de coresponden dintre elementele atitudinii i ale comportamentului. Cu ct se respect mai mult simetria dintre aceste elemente, cu att concordan a atitudine comportament este mai mare. c) Un comportament depinde de mai multe atitudini i de obicei se ia n considera ie doar una dintre ele, nu ntotdeauna cea relevant. De asemenea, o atitudine se poate manifesta prin mai multe comportamente i de obicei se ia n considera ie doar unul dintre acestea, poate nesemnificativ pentru atitudine. d) Divergen ele atitudine comportament pot rezulta i din diferen a de timp ntre nregistrarea rspunsurilor comportamentale i a celor atitudinale ( dac e mare, se pot schimba fie atitudinile, fie comportamentele). 2.2.2. Factori de personalitate a) tria atitudinilor depinde de: ct de important este atitudinea n sistemul atitudinal; cantitatea de informa ii pe care se bazeaz; dac a fost nsuit din experien a personal sau are ca suport informa ii venite de la al ii. Atitudinile periferice (pu in importante, srace n informa ie, nsuite de la al ii) au putere predictiv slab pentru comportament. b) Gradul de accesibilitate se refer la uurin a cu care sunt amintite anumite atitudini i cu care se poate opera cognitiv cu ele. Un indicator al accesibilit ii este TR fa de o anumit atitudine. c) Nivelul de activism al persoanei. Cei cu grad mare de activism ac ioneaz mai mult conform atitudinilor dect persoanele apatice. d) Factori ce in de procesarea informa iilor (disonan e cognitive, restructurri cognitive). 2.2.3. Presiunile situa iei A. Wiker (1971) afirm c predic ia comportamentelor se face cu mai mare precizie dac se cunoate situa ia dect dac se cunoate persoana. S-a constatat de asemenea, c divergen a atitudine

31

comportament este mult sporit cnd cerin ele situa iei sunt strict definite iar nclcarea lor este sanc ionat prompt. a) Prezen a celorlal i, care pretind un anumit gen de comportament, este un factor important al situa iei. Provoac abateri de la atitudinea real, mergnd pn la comportamente contra-atitudinale. Cei preocupa i de impresia lsat (auto-monitorizare nalt) vor prezenta divergen e atitudine comportament. b) Neconcordan ele mai apar i pentru c n situa iile reale de via individului i se ofer numai o singur alternativ ac ional, acesta ne avnd posibilitatea alegerii. Concluzie. ntre atitudine i comportament exist o strns rela ie dar de tip probabilistic. Rela ia nu este de simpl corela ie, ci cauzal. Atitudinea, n calitate de constituent motiva ional determin comportamentul. Dar i comportamentul determin atitudinea prin fenomene de justificare post-factum. Pe timp lung apare o legtur de circularitate cauzal.

3. SCHIMBAREA DE ATITUDINI 3.1. Mecanismul persuasiunii Persuasiune se refer la determinrile inten ionate pe care le suport actorul social atunci cnd o instan ini iatoare urmrete deliberat schimbarea de atitudini, prin mijloace mai mult sau mai pu in insidioase. Modelul general este: surs (comunicator) mesaj receptor ( int). 3.1.1. Caracteristicile sursei. Important este cum e perceput de ctre int i nu cum este sursa n realitate. a) credibilitatea (ct de expert este considerat sursa i ce ncredere se poate avea n ea).Indicatorii credibilit ii sunt: viteza cu care vorbete (cnd sursa are rapiditate i fluen mare este perceput ca fiind mai competent). inten iile ce i se atribuie (cnd sus ine o idee care este n dezacord cu statutul i interesele sale, sursa este perceput ca fiind mai credibil). O problem n perceperea competen ei este efectul de halo (n ce msur o persoan competent ntr-un domeniu este perceput ca expert i n alt domeniu). b) asemnarea sursei cu receptorul. Este vorba despre: similaritate cu inta (etnice, religioase, socio-economice, vrst, sex etc.). Similaritatea duce la creterea atractivit ii comunicrilor pentru int. reciprocitatea. Atractivitatea crete dac i atribuim sursei o pre uire pentru noi. Indiferent de similaritate i reciprocitate, atractivitatea fizic n sine mrete puterea persuasiunii. asemnarea ntre surs i grupul de referin al intei (concordan a mesajului cu normele grupului). Dac mesajul este n discordan cu normele i valorile grupului, persuasiunea nu are loc. Schimbarea este mai mare cnd informa iile vin de la surse multiple i apare consens ntre argumente. Ele trebuie percepute ca surse independente i nu ca ceva artificial, regizat. 3.1.2. Con inutul i forma mesajului a) tria argumentelor. prezentarea i a unor argumente favorabile pentru pozi ia contrar mrete impactul mesajului (sursa pare mai informat i mai obiectiv). Exagerarea n acest sens poate duce ns la nencredere i dubii. problema pus n discu ie nu trebuie s fie nchis, cu concluzii definitive, ci deschis prin problematizri, ntrebri retorice; repetarea argumentelor crete efectul dar la un moment dat apare suprasatura ia (repetarea de 3 ori a unor argumente complexe crete efectul n timp ce repetarea de trei ori a unor argumente simple, scade efectul, intervenind suprasatura ia. b) inducerea de reac ii emo ionale i fric. Nu trebuie s depeasc o anumit valoare pentru c auditoriul poate fi demobilizat, s nu mai fie atent la argumente logice, s se simt amenin at i s resping mesajul.

32

c) forma i canalul de transmitere al mesajului. Aceleai mesaje transmise prin canale diferite i n forme diferite au influen e distincte. 3.1.3. inta Nu este un receptor pasiv i nu accept necondi ionat mesajele. Apare problema implicrii eului. Implicarea eului apare ca urmare a: a) ataamentului eului fa de atitudini prealabile. Ataamentul prealabil depinde de urmtorii factori: dac atitudinea prealabil a fost sau nu transpus n acte comportamentale; dac atitudinea este produsul experien ei directe sau a fost achizi ionat prin nv are social indirect; dac ataamentul a fost sau nu fcut public b) implica iile pozi iei propuse de surs asupra intei. cum i ct sunt afectate interesele i valorile de baz ale intei (dac contravin sunt greu acceptate i se produc contra-argumente). Subiec ii proceseaz informa ia i elaboreaz rspunsuri cognitive n func ie de interesele lor, de atitudinile prealabile, de grupul de referin , de context. c) importan a problemei n discu ie pentru persoana int. Rutele de persuadare sunt dou: ruta central se analizeaz informa iile critic, se dezvolt rspunsuri cognitive complexe. Schimbarea atitudinal va ine de tria i consisten a logic a argumentelor sursei. ruta periferic influen ele vin de la aspecte exterioare con inutului mesajului (caracteristicile sursei, forma mesajului, contextul) Succesul persuasiunii depinde de valoarea i intensitatea acestor aspecte). Dac implica iile asupra intereselor personale (pierdere ctig) i a valorilor sunt percepute ca importante, se va opera pe ruta central. Dac nu, se va opera pe ruta periferic. Un grad nalt de implicare duce spre o procesare sistematic a mesajului. Un grad sczut de implicare atrage dup sine un efort de procesare mic. Gradul de implicare este cel mai bun predictor pentru tipul de rspuns cognitiv pe care l va da subiectul. 3.2. Rezisten a la schimbare Subiec ii prelucreaz informa iile dar dezvolt i mecanisme de autoaprare, de rezisten : a) expunerea selectiv contient sau nu, se evit expunerea la informa ii cu care actorii sociali sunt n dezacord. Astfel, ansa de a primi i a interpreta informa ii noi este minim, mesajul ne mai ajungnd la receptor. b) dac informa ia ajunge la receptor, oamenii se apr prin: deprecierea credibilit ii sursei ( ex.: atribuirea unor interese ascunse); distorsionarea mesajului (se re in informa iile ce convin, se distorsioneaz celelalte); respingerea n bloc a mesajului. n societatea modern se ra ioneaz totui asupra mesajului, se aduc contra-argumente care s consolideze propria pozi ie (chiar dac numai n gnd). c) mecanismul inoculrii. W. Mc. Guire (1964) afirm c rezisten a la schimbare crete prin mecanismul inoculrii. Atacul mesajului persuasiv (virusul) poate fi restrns: fie prin asimilarea de ctre int a unor argumente suplimentare pentru propria pozi ie (vitamine); fie prin nsuirea unor argumente (mai slabe) care sus in pozi ia sursei, care l imunizeaz fa de atacul ce urmeaz (anticorpi). Rezisten a la schimbare este mai mare atunci cnd intele sunt inoculate. d) mecanismul prevenirii i prentmpinrii argumentelor. Opereaz identic cu mecanismul precedent. Cnd subiec ii tiu dinainte care va fi pozi ia sursei rezist mai bine persuasiunii, avnd timp s dezvolte contra-argumente. 3.3. Schimbri atitudinale spontane: disonan e i restructurri cognitive Actorul social de ine atitudini primite prin trei ci: experien direct; transfer de la persoane semnificative;

33

preluare de atitudini cristalizate la nivel grupal i societal sub form de stereotipii sociale. Educa ia i persuasiunea urmresc expres inducerea i schimbarea unor atitudini. Cele mai multe se achizi ioneaz i se schimb ns n mod spontan, datorit discordan ei dintre diferite elemente cognitive, evaluative i comportamentale. Aceast problematic a fost pus n eviden de: a) teoria balansrii discordan e ce apar ntre evaluri (ex.: l apreciez pe A i l dezapreciez pe B, dar tiu c A l apreciaz pe B) b) teoria congruen ei discrepan ntre informa iile pe care le are subiectul i componenta afectiv evaluativ a atitudinii. Scoate n eviden faptul cp nu numai cunoaterea despre ceva determin evaluarea ci i o anumit evaluare determin nsuirea de cunotin e selective. c) teoria disonan ei cognitive discrepan atitudine - comportament (L. Festinger, 1957). Idea central a teoriei este c atunci cnd se constat discrepan e ntre atitudini i comportamente se creeaz o stare de disconfort psihic, pe care subiectul vrea s o rezolve, i nu o poate rezolva dect prin schimbarea atitudinii. Cercetri recente arat c disonan a nu duce automat i nici mcar neaprat la schimbri de atitudine. Ea produce ns o serie de destructurri i restructurri cognitive, justificri i ra ionalizri: justificarea prin exceptare. Se justific comportamentele disonante cu o atitudine prin apel la cazurile care nu confirm regula (tim cu to ii c fumatul duneaz snt ii, provocnd, printre altele i cancer. Ne linitim ns gndindu-ne la persoane care au fumat pn la adnci btrne e, pstrndu-i o stare de sntate bun, i fumm n continuare. justificarea prin consecin e pozitive. Sunt scoase n eviden efectele pozitive ale unui comportament contra - atitudinal (am fcut-o, dar a meritat)..
Experimentul lui L. Festinger (1959). Subiec ii trebuiau s realizeze o sarcin foarte plicticoas. Apoi, pretextnd absen a unui colaborator experimentatorul cerea subiec ilor s-l ajute fcnd o munc pltit ce consta n a prezenta experimentul subiectului urmtor. Subiectul trebuia s laude experimentul: este foarte plcut, m-am distrat bine, a fost pasionant. Pentru a efectua aceast munc unii subiec i primeau 1$, al ii 20$. La sfrit un alt experimentator cerea subiec ilor s aprecieze atitudinea fa de sarcina experimental. Aceast ultim faz era regizat s par independent de prima. Conform predic iilor teoriei disonan ei cognitive, subiec ii remunera i cu o sum mic iau modificat mai mult opiniile dect cei plti i cu o sum mai mare. Ei au declarat c lefcut mai mult plcere s participe la experiment, au considerat mai mult dect ceilal i c experimentul este important pe plan tiin ific i s-au artat mai decii s participe la experiemnte asemntoare. La aceti subiec i, care au primit 1$, recompensa mic nu a fost suficient pentru a accepta disonan a i a trebuit schimbat atitudinea.

factorul cel mai important n schimbarea atitudinilor este asumarea responsabilit ii personale pentru un comportament. Cu ct responsabilitatea auto-atribuir este mai mare, cu att mai mult disonan a cognitiv este mai puternic i se cere rezolvat printr-o schimbare atitudinal. schimbarea este mai mare cnd efortul pentru schimbarea de atitudine sau de comportament este mai mare. Schimbarea de atitudini n urma disonan ei accentueaz asupra procesului de auto-persuasiune. 4. TESTE DE ATITUDINI Ideea de a utiliza grupaje de ntrebri care s acopere un domeniu unitar (aceiai variabil latent) i s prezinte totodat o anumit organizare interioar a dus la construirea testelor de atitudini. No iunea de test de atitudini comport dup Stoetzel, patru elemente constitutive: idea de univers al atitudinii; ideea unei pluralit i de pozi ii individuale n raport cu obiectul atitudinii; ideea unei ordini ntre aceste pozi ii; ideea frecven ei n adoptarea acestor pozi ii. Atitudinea se definete astfel opera ional ca o pozi ie pe o scal. 4.1. Teste de distan social. n 1925, E. E. Bogardus propunea teste de atitudini pentru a studia prejudec ile etnice sau rasiale. Scala sa msoar gradul n care un altul este respins i situat din ce n ce mai la distan .

34

Exemplu. Orientndu-v dup primul dvs. impuls sunte i de acord ca (denumirea unui grup etnic) s fie: 1. rud apropiat prin alian 2. prieten de club 3. vecin de strad 4. coleg de serviciu 5. simplu concet ean 6. turist n ara dvs. 7. s-i fie interzis ederea n ara dvs. etc.

Itemii trebuie s in cont de practicile curente dintr-o comunitate. 4.2. Teste n form de scal ierarhic. Au fost propuse de L. Guttman (1944). Un ansamblu de ntrebri formeaz o scal ierarhic dac ntrebrile se pot ordona astfel nct orice subiect care a rspuns favorabil la ntrebarea n s fi rspuns favorabil la ntrebarea n-1, deci la toate cele precedente.
Exemplu. Atitudinea fa de vizionarea programelor TV 1. Gseti c este necesar s ai n cas un televizor? 2. Amni treburi sau lucrri necesare n cas pentru a viziona programul TV? 3. Cnd televizorul este defect te duci la un coleg sau la vecini pentru a urmri emisiunea? 4. Refuzi sarcini sau diferite treburi n familie pentru a viziona programul TV? 5. Eti gata s renun i la ore de somn n favoarea programului TV? Ordinea a fost stabilit printr-o analiz logic, de con inut. Rspunsurile sunt dihotomice.

Tipuri de raspunsuri

A B C D E F G

I 0 1 1 1 1 1 1

II 0 0 1 1 1 1 1

Intrebari III IV 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1

V 0 0 0 0 0 1 1

VI 0 0 0 0 0 0 1

(Sursa: I. Radu, P. Ilu , L. Matei, Psihologie social, Cluj-Napoca, Ed. Exe, 1994, p . 72)

4.3. Metoda evalurii sumate. Este vorba despre scale de tip R. Lickert (1932). Fiecrui subiect i se acord o cot global prin nsumarea punctelor ob inute la fiecare ntrebare, ,cu condi ia ca ntrebrile s se refere la acelai domeniu (s fie omogene).
Exemplu. Sunte i de prere ca tinerii s poarte cercei n nas? 5 4 3 2 1 Sunt ntru totul de acord sunt de acord sunt indecis nu sunt de acord sunt mpotriv

Fiecrui rspuns i se acord o pondere care este cu att mai mare cu ct rspunsul este mai rar. Fiecare ntrebare particip egal la cota global prin nsumare. 4.4. Metoda Thurstone (1928) Testul are un grad de rigoare ridicat, dar este foarte greu de construit. Se colecteaz opinii care s se nire de la extrema favorabil las cea nefavorabil, crora li se acord ponderi. Propozi iile sunt clasate de evaluatori exper i pe o scal cu 7, 9, sau 11 trepte, i se elimin cele ambigui. Subiec ii se declar de acord cu unele dintre acestea, prin bifare i se nsumeaz indicii lor (mediana clasrii de evaluatori).
Exemplu. Fragmente din Scala de atitudine fa de matematic - Paul Debaty (1967) - Matematica este o materie arid i seac (2,20) - M amuz grozav la ora de matematic (10,20) - Orele de matematic mi par lungi (1,70) - Pu ini sunt oamenii care manifest ntr-adevr interes pentru matematic (5,10).

35

- etc.

4.5. Diferen iatorul semantic. C. E.Osgood Cuvintele prezint un dublu aspect: denotativ (con inutul informa ional propriu-zis); conotativ (haloul emo ional, care face transparent atitudinea subiectului). C .E. Osgood a propus o metod de analiz a sensului conotativ al unei comunicri i a numit-o diferen iator semantic. El cuprinde o suit de adjective antonime dispuse n perechi: puternic slab, cald rece etc. Fiecare cuplu se afl pe o scal bipolar, marcat de la 3 la +3, trecnd prin 0 (zona neutr).

(Sursa: I. Radu, P. Ilu , L. Matei, Psihologie social, Cluj-Napoca, Ed. Exe, 1994, p . 82)

Acest inventar de teste conturat n anii 50-60 nu s-a modificat pn n prezent, ci s-au creat doar variante noi. Referin e bibliografice
BOZA, Mihaela (2003), Atitudinea i schimbarea atitudinii n A. Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 123-143; RADU, Ioan, ILU , Petru (1994), Atitudini, valori, comportament n I. Radu, P. Ilu , L. Matei, Psihologie social, ClujNapoca, Ed. Exe, p. 63-102.

IV ATRIBUIREA
1. TEORIILE ATRIBUIRII. Atribuirea este o inferen prin care individul explic evenimentele, ac iunile sau comportamentele pe care le percepe. Aspectele relevante ale acestei problematici se gsesc n lucrarera, Traite de psychologie cognitive apar innd lui R. Ghiglione, C. Bonnet, J.-F. Richard, (1990). 1.1. Teoria atribuirii la F. Heider. F. Heider este considerat pionierul teoriilor atribuirii. Atribuirea este procesul prin care omul n elege realitatea, poate s o prezic, i s o controleze. Pentru Heider, cutarea cauzelor unui eveniment nseamn cutarea unei structuri permanente, dar nu direct observabile. Interpretarea cauzal a lumii sociale este fcut dup un fel de analiz cauzal implicit. Conform acestei analize statistice spontane, unii factori se leag de persoane (inten ie), al ii au sursa n mediu (presiuni sociale): este vorba de atribuiri n cauze personale i impersonale. Cauzalitatea personal sau intern este legat de o cauz unic. Ea corespunde unei percep ii asupra persoanei ca singur condi ie necesar i suficient pentru a produce o ac iune. Cauzele interne corespund caracteristicilor, trsturilor de personalitate ale actorului social. Heider consider inten ia ca factorul central al cauzalit ii personale. Cauzalitatea impersonal sau extern este legat de percep ia pe care o au indivizii asupra mediului lor (ea apare atunci cnd observatorul crede c actorul nu are capacitatea de a efectua o ac iune sau a efectuat-o sub constrngere sau din hazard). Factorii situa ionali principali sunt hazardul i dificultatea sarcinii.

36

nc din 1944 Heider observ c indivizii au tendin a s situeze mai mult cauzele evenimentelor la persoane dect la situa ie. Concepte utilizate: Heider consider conceptele de can i de motiva ie ca dou condi ii necesare pentru producerea unei ac iuni. conceptul de can (a putea). Este definit prin rela ia dintre for ele personale i cele impersonale (capacit i i dificultatea sarcinii).Conceptul de can poate fi afectat de factori temporari exteriori cum ar fi oboseala, statutul social sau opinia, care ns deseori sunt percepute ca fiind dispozi ionale. -conceptul de motiva ie se refer att la inten ie (want) ct i la efort (try). Responsabilitatea. Se refer la problema de a ti de ce i fa de cine suntem responsabili. Heider definete cinci niveluri de responsabilitate care descriu legtura dintre persoan i actele sale: asocia ia (un individ este responsabil de toate ac iunile care au legtur cu el, chiar i de cele ale copiilor si); cauzalitatea (o persoan este considerat responsabil de orice ac iune la care a participat, chiar i neinten ionat J. Piaget o numea responsabilitate obiectiv ex.: un accident de main); previzibilitatea (individul este considerat responsabil de orice ac iune pe care ar fi putut s o prevad i pe care nu a mpiedicat-o s se produc - ex.: neacordarea asisten ei unei persoane aflate n pericol); responsabilitatea (o persoan este responsabil pentru ac iunile pe care a avut inten ia s le produc J. Piaget o numea responsabilitate subiectiv); justificarea (o ac iune inten ionat nu poate fi n ntregime imputat persoanei dac a fost realizat sub constrngerea factorilor de mediu no iunea juridic este cea de circumstan e atenuante). 1.2. Modelul inferen elor corespondente E. E. Jones i K. E. Davis Ei aplic n 1965 modelul lui Heider la percep ia cauzelor ac iunilor celuilalt (hetero-atribuire). Problema central este de a ti cum un individ atribuie celuilalt dispozi ii personale, stabile, pornind de la ac iuni observabile, deci cum un subiect observator infereaz asupra inten iilor subiacente comportamentului unui actor. Inten iile odat atribuite permit s se atribuie n continuare acelui individ o dispozi ie personal, o trstur de caracter. Ei elaboreaz teoria inferen elor corespondente (prin coresponden a unei inferen e trebuie n eles nu exactitatea acelei inferen e, ci legtura ce se stabilete ntre un comportament i efectele sale, pe de-o parte i atributele susceptibile s explice acel comportament). Pentru a ajunge la inten iile subiacente trebuie s se repereze efectele ac iunii actorului. Se presupune c el este contient de acestea, c poate s fac ac iunea, c are libertate de alegere ntre mai multe ac iuni. Observatorul se concentreaz pe efectele non-comune ale ac iunii pentru c acestea corespund unei inten ii specifice (nu se iau n considerare nici efectele ne vrute ale ac iunii actorului). Procesul atribu ional se deruleaz deci dup schema: observatorul repereaz efectul unei ac iuni; compar acest efect cu efectele altor ac iuni alternative, dar ne efectuate de actor pentru a determina efectele comune i efectele specifice (dou ac iuni putnd avea att efecte comune ct i efecte specifice); observatorul atribuie, adic stabilete o coresponden ntre ac iune o inten ie o dispozi ie personal, bazndu-se pe efectele specifice ale ac iunii.
Exemplu. Ac iuni alternative ale unui student, ef de an n fa a unor note mici la un examen: 1. protest public; 2. contesta ie la rectorat; 3. protest personal n fa profesorului. Din aceste trei ac iuni, el alege ac iunea 3: Efecte posibile: a) s se mreasc notele tuturor; b) s ob in avantaje competitive fa de al ii; c) s arate grij fa de an; d) s impresioneze anul prin curaj; e) s impresioneze anul prin abilit i organizatorice; f) s se rfuiasc cu profesorul; g)s comunice cu colegii;

37

h) poate fi criticat de profesor. Care a fost inten ia studentului?

a c d f g 1

a c e 2

bf 3

Efectele comune sunt: a, e, ,f. Efectele non-comune: b, d, c, g, h, Efectul non-comun al ac iunii 3 este b. Deci respectivul student a ales aceast ac iune pentru a ob ine avantaje competitive fa de ceilal i. Jones i Davis sunt de prere c cu ct ac iunile corespund unei norme de dezirabilitate social, cu att mai pu in observatorii atribuie acea ac iune dispozi iilor actorului (inferen ele dispozi ionale sunt mai frecvente atunci cnd actorul realizeaz o ac iune sau adopt un comportament nedezirabil social, deci neateptat). 1.3. Teoria atribuirii la H. H. Kelley n 1967, Kelley reformuleaz ideile lui Heider ntr-o manier mai formalizat. Subliniaz aspectul motiva ional al proceselor de atribuire. Afirm c atunci cnd se fac atribuiri se poate alege ntre atribuiri externe i atribuiri interne. Modelul lui Kelley este centrat asupra procesului strngere i tratare a informa iilor care conduc spre o cauzalitate intern sau extern. Modelul covaria iei. Conform teoriei sale, procesul de atribuire se deruleaz dup schema: efectul va fi atribuit factorului prezent cnd efectul este prezent sau factorului absent, cnd efectul e absent. Tehnica este aceiai cu cea din analiza de varia ie (pentru el subiectul este un statistician naiv). Dup modelul su varia ia efectelor (variabile dependente) este examinat n func ie den 4 factori (variabile independente): 1. obiectele; 2. persoanele n interac iune cu obiectele; 3. modalit i temporale de interac iune cu obiectele; 4. modalit i circumstan iale de interac iune cu obiectele; Pentru a atribui o cauz rspunsului unei persoane la un stimul, ntr-un timp i circumstan dat, observatorul utilizeaz 3 tipuri de informa ii, ca s determine dac comportamentul este cauzat de subiect, de obiect sau de context: consensul (dac rspunsul este la fel cu al celorlal i to i sau pu ini fa de acel obiect n aceleai circumstan e); distinctivitatea (dac apare acest rspuns i n raport cu al i stimuli sau se comport altfel cu acest obiect dect se comport cu celelalte obiecte); consisten (dac rspunsul la stimuli s-a produs i n alte circumstan e, n momente i locuri diferite). Consensul , distinctivitatea i consisten a pot fi nalte sau sczute.
Exemplu. De ce ntr-o campanie electoral un candidat vorbete despre dezarmare? Se atribuie acest comportament: Actorului, cnd: - consensul este slab (numai acest candidat vorbete despre dezarmare) - distinctivitatea este slab (acest candidat vorbete i n favoarea altor ci) - consisten a este nalt (de cte ori vorbete este n favoarea dezarmrii). n aceast situa ie comportamentul actorului se datoreaz credin elor sale Obiectului, cnd: - consensul este nalt (to i candida ii vorbesc despre dezarmare); - distinctivitatea este nalt (acest candidat vorbete numai despre dezarmare); - consisten a este nalt (de cte ori vorbete, vorbete despre dezarmare). n aceast situa ie, comportamentul actorului se datoreaz virtu ilor dezarmrii Contextului, cnd: - consensul este slab (numai acest candidat vorbete despre dezarmare); - distinctivitatea este nalt (acest candidat vorbete numai despre dezarmare); - consisten a unei re este slab (acest candidat vorbete numai acum despre dezarmare). n aceast situa ie, comportamentul actorului se datoreaz circumstan elor.

38

Kelley remarc n 1972 c modelul covaria iei este ideal, dar indivizii nu l aplic cu necesitate. Pentru c situa iile nu cer cu necesitate o analiz cauzal complet , iar uneori aceasta nici nu poate avea loc datorit lipsei de timp i informa ii, Kelley introduce no iunea de schem cauzal. Ea este definit ca o concep ie general pe care o are o persoan despre modul n care anumite tipuri de cauze se ntreptrund pentru a produce un eveniment particular (const ntr-un repertoriu de cauze i de efecte specifice). Explica iile cotidiene se fac pornind de la scheme cauzale, din motive de economie cognitiv. Kelley descrie trei tipuri de scheme cauzale: schema cauzelor multiple necesare (atunci cnd trebuie explicat un eveniment neobinuit, rar sau extrem; ea presupune prezen a mai multor cauze necesare dar insuficiente pentru producerea ac iunii); schema cauzelor multiple suficiente (se aplic atunci cnd individul este confruntat cu evenimente obinuite, banale; ea presupune c o singur cauz este necesar pentru producerea efectului observat, iar individul va alege cauza cea mai disponibil sau mai pregnant). schema cauzelor compensatorii (corespunde unei rela ii aditive ntre efectele diferitelor cauze necesare). Existen a i utilizarea schemelor cauzale presupune c individul utilizeaz cunotin e anterioare, achizi ionate prin socializare i care variaz dup grupul de apartenen al individului. 1.4. Sintez a modelelor lui E. E. Jones i K. E. Davis i H. H. Kelly fcut de Jones i Mc Gillis Ei scot n eviden rolul socialului n atribuire. Noutatea o constituie luarea n calcul a ateptrilor pe care le avem din partea unui subiect: ateptri bazate pe categoria de apartenen a subiectului (sunt ateptri stereotipe, membri unui spa iu socio-cultural avnd ateptri relativ identice) - ateptri bazate pe persoan (sunt specifice persoanei int i deriv din informa ii prealabile). Situa iile n care se recurge la atribuire. B. Weiner definete trei factori susceptibili s declaneze o cutare spontan de informa ii: incertitudinea (starea de ndoial suscit emiterea de atribuiri n msura n care cutarea cauzelor sau originii incertitudinii permite s se n eleag mai bine situa ia i s se precizeze emo ia trit); neobinuitul (Heider consider c atribuirea cauzal intervine mai ales atunci cnd exist o incoeren n derularea evenimentelor i atunci individul caut cauze pentru a-i explica situa ii neobinuite, surprinztoare); eecul (Weiner afirm c mai frecvent ncercm s ne explicm eecul dect reuita pentru c atribuirea cauzalit ii s se n eleag mai bine ceea ce s-a ntmplat, s se controleze i s se prezic eecurile viitoare). Cum se reuete explicarea evenimentelor familiare, atunci cnd nu se realizeaz cutri cauzale complexe a) Scenariul. n situa ii familiare indivizii se ncred n scenarii achizi ionate n prealabil. Scenariile sunt compuse din script (secven de evenimente) care ilustreaz modul n care persoanele se comport n situa ii specifice. Oamenii utilizeaz scenarii din memorie pentru a explica evenimente cotidiene deja cunoscute (nu ncercm s ne explicm ce face o persoan care a intrat ntr-o farmacie pentru c tim c ea cumpr medicamente. b) Script-ul este definit ca o secven de evenimente coerente i ateptate de persoan. Exist mai multe tipuri de script: script episodic (pune n scen o situa ie concret); script ipotetic (permite s se imagineze eventualit i); script categorial (corespunde unei clasificri i generalizri de evenimente diferite). Ele furnizeaz rspunsuri predeterminate, stereotipate care permit persoanei s ac ioneze i s-i explice evenimentele fr s recurg la o activitate reflexiv costisitoare, la un ra ionament cauzal complex. E. J. Langer (1978) vorbete despre joasa tensiune cognitiv (mindleseness) prin opozi ie cu nalta tensiune cognitiv (mindfulness).

39

n experimentul lui E. J. Langer, A. Blank i B. Chanowitz (1978), complici ai experimentatorului mergeau la copiatoare unde exista deja o coad format i adresau urmtoarele tipuri de cerere: Scuza i-m, am x fotocopii de fcut, pot folosi copiatorul? (cerere fr justificare); Scuza i-m, am x fotocopii de fcut, pot utiliza copiatorul pentru c sunt foarte grbit? (cerere cu justificare valid); Scuza i-m am x fotocopii de fcut, pot utiliza copiatorul pentru c trebuie s le fac? (cerere cu justificare placebo); Cnd cererea nu era costisitoare (5 fotocopii) a treia cerere avea acelai efect cu cea de-a doua (93% din persoane acceptau cererea ). Aceasta nseamn c oamenii descifreaz situa ia verificnd dac cursul lucrurilor se deruleaz dup un scenariu obinuit. n cazul nostru este vorba despre o cerere i o justificare i dup forma sintactic cea de-a treia cerere corespunde scenariului, chiar dac justificarea avansat nu e valid.

Aceasta este starea de joas tensiune cognitiv, n care subiec ii se limiteaz s verifice dac unele reguli de succesiune a evenimentelor sunt respectate. Cutarea de informa ii nu se realizeaz dect cnd evenimentele nu corespund unui scenariu, unui script, ateptrilor persoanelor sau cnd acestora li se cere s explice un eveniment. 2. CI DE CERCETARE N ATRIBUIRE 2.1. Divergen a actor-observator. Este vorba de diferen ele dintre auto-atribuire (inferen ele fcute de actor despre propriile ac iuni i comportamente) i hetero-atribuire (explica iile date de observator ac iunilor i comportamentelor unui actor). Ini ial se considera (D. Bem) c percep ia Eului este identic cu percep ia celuilalt, oamenii ajungnd s-i cunoasc propriile atitudini, sentimente i alte stri interne prin deducerea lor prin observarea propriilor comportamente i a contextului n care se produc. Un exemplu l constituie auto-atribuirea emo iilor. a) W. .James (1890)- teoria periferic a emo iilor. Percep ia schimbrilor la nivel corporal determin emo iile (ex.: sunt trist pentru c plng); b) Canon (1929) teoria central a emo iilor. Sistemul nervos central i nu cel periferic este cel ce determin emo iile (ex.: plng pentru c sunt trist). c) Schachter i Singer (1964) teoria bicomponen ial sau a etichetrii. Afirm c ne construim i ne etichetm emo iile n trei secven e: un eveniment din mediu produce o reac ie fiziologic; sesizm reac ia fiziologic i cutm o explica ie adecvat; examinm indicii din situa ie (ce s-a ntmplat de am reac ionat aa) i gsim o etichet emo ional (bucurie, triste e) pentru reac ie. Deci n cazul unei excita ii fiziologice ambigui (cum ar fi trezirea fiziologic) se vor extrage din mediu elemente care vor permite s se descrie i s se dea o semnifica ie a ceea ce se simte. E. E. Jones i R. E. Nisbett, n 1972 observ ns c dac actorul percepe propriul comportament ca un rspuns la situa ie, observatorul atribuie acelai comportament dispozi iilor personale ale actorului. Deci actorul nu este o copie a observatorului. Explica ii teoretice: a) Informa ia actorul i observatorul nu dispun de aceleai informa ii (actorul are mai multe informa ii despre sine dect are observatorul despre actor); pregnan a informa iilor este diferit (actorul este concentrat pe situa ie n timp ce observatorul este concentrat pe comportamentul actorului). b) Cauze i ra iuni. A. R. Buss (1978) consider c dac atribuirile actorului i observatorului sunt diferite, aceasta se datoreaz faptului c ei sunt implica i diferit: actorul explic comportamentul n termeni de ra iuni, justificndu-i ac iunea n timp ce observatorul explic acelai comportament n termeni de cauze (cauzele i ra iunile sunt categorii logice diferite). c) Empatia. Regan .i Totten (1975) au artat c dac ntre actor i observator exist empatie, observatorul nu face mai multe atribuiri dispozi ionale dect actorul. d) Percep ia. M. D. Storm (1973) arat c divergen a actor-observator nu depinde nici de cantitatea i nici de calitatea informa iilor, ci modificnd, cu ajutorul proiec iei prin video, percep ia vizual a protagonitilor se modific n aceiai msur i atribuirile.

40

2.2. Self-serving bias (bias de complezen ). Se definete prin tendin a individului de ai atribui succesul cauzelor interne i eecul cauzelor externe. Aceast distorsiune reflect tendin a persoanei de a se evalua mai favorabil dect ceilal i pe cea mai mare parte dintre dimensiunile dezirabile social. Explica ii teoretice. Exist explica ii la nivel motiva ional i cognitiv care se organizeaz n jurul unei idei centrale: nevoia de a proteja respectul de sine, imaginea. a) Protejarea sinelui. Atribuirile interne n urma unei reuite fortific emo iile legate de respectul de sine, n timp ce ntr-o situa ie de eec numai atribuirile externe permit men inerea unei imagini de sine bune. Motiva ia este deci factorul cheie al acestui bias atributiv. b) Imaginea public. Aceast explica ie pune accentul pe consecin ele interpersonale anticipate ale atribuirilor. Subliniaz importan a prezentrii de sine n atribuirea succesului i eecului. n fa a altora individul i va atribui succesul unei cauzalit i interne i eecul uneia externe pentru a-i proteja imaginea public. Astfel se va asigura c celelalte persoane nu l consider responsabil de eec i i acord credit pentru reuita sa. c) Ateptrile. E. E. Jones i D. McGillis (1976) consider c atribuirile sunt influen ate de ateptri. Dac individul se ateapt la reuit, va explica performan a sa pozitiv prin cauze interne, dac rezultatul este contrar ateptrilor, va fi explicat prin cauze externe. Nu este vorba deci despre motiva ie, ci despre confirmarea ateptrilor persoanei d) Model n doi timpi. C. A. Anderson i M. P.Slusher (1986) propune un model care reunete perspectivele motiva ionale i cognitive. La nceput individul ncearc s-i defineasc ac iunea cu ajutorul proceselor motiva ionale. Altfel spus, caut printre informa iile disponibile cele care i par necesare pentru explicarea ac iunii (este o cutare motiva ional). Apoi individul compar informa iile alese i caut explica ia cea mai probabil (cutarea unei explica ii este un travaliu cognitiv). 2.3. Eroarea fundamental. L. Ross (1977) o definete ca tendin a individului s supraestimeze importan a factorilor interni n detrimentul cauzelor externe atunci cnd explic ac iunile sau comportamentul altora, indiferent de situa ie (hetero-atribuirile se realizeaz n termeni de cauzalitate personal, chiar dac ac iunea depinde de stimulii exteriori).
n 1976 Ross i Harris au creat o situa ie experimental n care studen ii trebuiau s citeasc discursuri pro- sau anti-castriste care le-au fost repartizate aleatoriu de ctre experimentator. Sarcina observatorilor era de a evalua pozi ia cititorilor n raport cu discursul impus. Rezultatele au artat c observatorii nu au inut cont de faptul c studen ii nu au avut libertatea de alegere a tipului de discurs i au estimat c textul citit reflect opiniile subiectului.

Explica ii teoretice: a) Explica ii motiva ionale. Atribuirea cauzalit ii sau a responsabilit ii se bazeaz pe o trebuin de control i predic ie a mediului. Pentru a realiza aceast luare n stpnire a realit ii individul va cuta factori pe care i are sub control, i anume cauzele interne. Explica ia dat de M. J. Lerner (1970) corespunde unui model al unui subiect responsabil ntr-o societate individualist. b) Explica ii cognitive. Eroarea fundamental poate fi explicat prin conceptul de centrare cognitiv care desemneaz faptul c observatorul i centreaz aten ia asupra actorului, n detrimentul constrngerilor exterioare. c) Explica ii normative. Tendin a spre internalitate este cultural i corespunde unei norme sociale, numite de J. L. Beauvois (1984) norma de internalitate. Ea este definit ca o valorizare sistematic a explica iilor dispozi ionale a evenimentelor. Mai mult s-a constat c cele mai multe evaluri atribuie mai mult valoare indivizilor care prefer explica ii interioare. Norma de internalitate corespunde concep iilor i caracteristicilor culturii occidentale (cultura european i nord american i religia cretin cer ca oamenii s fie vzu i ca responsabili pentru faptele lor). 2.4. Locul controlului. Este legat de faptul c evenimentele, conduitele sunt determinate de factori interni, fie de factori externi. Teoria locul controlului vizeaz modul n care oamenii explic ce li se ntmpl i cum analizeaz rolul ntriri n ceea ce privete orientarea conduitelor lor.

41

J. B. Rotter (1966) s-a inspirat din teoriile nv rii pentru a defini no iunea de locus de control. Aceste teorii pun un accent deosebit pe rolul primordial al ntririi (o recompens consecutiv unui comportament va duce la repetarea comportamentului). Rotter afirm c ntrirea este necesar i pentru nv area social iar individul stabilete o rela ie cauzal ntre ntrire i comportamentul su. Dac persoana consider c ntrirea depinde de propriile dispozi ii, de trsturile sale de personalitate, se vorbete despre control intern. Dac persoana percepe ntrirea ca provocat de factori exteriori, se vorbete de control extern. Rotter a elaborat o scal de internalism externalism (I-E) care permite s se deosebeasc indivizii care percep ntrirea ca dependent de comportamentele lor de cei care cred c ntririle sunt incontrolabile, deci datorate unor cauze externe (femeile sunt mai externaliste dect brba ii). 2.5. Atribuirea succesului i eecului. Indivizii tind s-i men in respectul de sine ridicat, atribuind succesul cauzelor interioare i eecul celor exterioare. B. Weiner (1972) propune un model tridimensional care adaug la dimensiunea intern extern dimensiunea controlului i a stabilit ii (controlabilitatea nseamn c efectul observat este temporar i poate fi modificat prin voin a persoane n timp ce stabilitatea permite s se determine orientarea comportamentelor viitoare). B. Weiner distinge patru factori atribu ionali: efortul (intern, instabil, controlabil); competen (intern, stabil, incontrolabil); ansa sau hazardul (extern, instabil, incontrolabil); dificultatea sarcinii (extern, stabil, controlabil). Competen a i efortul evoc inten ia n timp ce dificultatea sarcinii este o proprietate a mediului. Hazardul este considerat ca factorul cel mai variabil al mediului. Cercetrile lui J. R .R. Luginbuhl, G. H. Growe i D. H. Kahan (1990) arat c reuita este atribuit unor factori interni, dar mai mult instabili (efortul) dect stabili (competen a). Succesul este explicat deci prin cauze pe care persoanele le pot controla n timp ce eecul este atribuit unor factori stabili fie ei interni, fie externi. Dihotomia intern (dispozi ional ) extern (situa ional) este criticat astzi la nivel metodologic i conceptual. L. Ross (1977) arat c aceste dou dimensiuni pot provoca uneori confuzii (lipsa de efor poate sugera faptul c individul nu a depus efort, sau c sarcina necesita un efort sporit). 2.6. Atribuirea social. Atribuirea a fost considerat numai din perspectiv rela iilor interpersonale, ca fiind a unui subiect izolat. Dar indivizii apar in diferitelor grupuri sociale, care au importan pentru ei, i definesc i i fac s ac ioneze conform acestor apartenen e. Chiar n cazul unei rela ii interpersonale., indivizii se pot caracteriza ca reprezentan ii a dou ansambluri i apare o rela ie ntre grupuri, cel pu in la nivel simbolic. Astfel, au fost puse n eviden : diferen e de atribuire n situa ii caracterizate prin asimetrie de putere (eful muncete pentru c este contiincios, subalternul, ca s nu fie sanc ionat); diferen e de atribuire ntre sexe (reuita ntr-o sarcin feminin a femeilor este atribuit competen ei n timp ce reuita ntr-o sarcin masculin este atribuit norocului; reuitele brba ilor att ntr-o sarcin feminin ct i n una masculin sunt atribuite competen ei); diferen e de atribuire la nivel intra- i inter-grupal (un comportament indezitabil al unui membru al propriului grup este considerat accidental, n timp ce acelai comportament venit din partea membrului altui grup este atribuit trsturilor de personalitate; un comportament dezirabil al unui membru al propriului grup este atribuit trsturilor sale de personalitate, n timp ce un comportament dezirabil al unui membru din alt grup este vzut ca accidental). Atribuirile nu sunt independente de apartenen la grup, de rela iile dintre grupuri, de re elele de grup, n interiorul crora persoanele sunt n acelai timp surse i inte ale atribuirii. Referin e bibliografice
BEAUVOIS, Jean-Leon, DESCHAMPS, Jean-Claude (1990), Vers la cognition sociale n R. Ghiglione, C. Bonnet, J.-F. Richard, Traite de psychologie cognitive, Paris, Dunod, vol.3, p. 42-104; DR U, Ctlin (2003), Atribuirea n A. Neculau (coord), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 113-122;

42

MATEI, Liviu (1994), Fenomenul atribuirii n I. Radu, P. Ilu , L. Matei, Psihologie social, Cluj-Napoca, Ed. Exe, p. 49-61;

V DISONAN A COGNITIV
1. TREBUIN A DE CONSISTEN COGNITIV Indivizii prefer situa iile echilibrate celor dezechilibrate n aa msur nct atunci cnd exist incoeren , dezechilibru, ei efectueaz un travaliu cognitiv orientat spre stabilirea sau restabilirea strii de echilibru dintre cogni ii. F. Heider (1946) este primul care a formulat o teorie a consisten ei cognitive numit teoria echilibrului cognitiv. Ea afirm c dac exist o contradic ie ntre evalurile sau ateptrile unei persoane privind un aspect al mediului su social i implica iile evalurilor sau ateptrilor referitoare la alte aspecte ale acelui mediu, se poate observa o modificare a raporturilor dintre elementele mediului sau o modificare a reprezentrii pe care o persoan i-o face cu scopul asigurrii echilibrului. Aceast concep ie se odihnete pe dou axiome independente care fac ca ntr-o structur echilibrat orice persoan s poat afirma: conform axiomei 1: prietenii (+) prietenilor mei(+) sunt prietenii mei (+). conform axiomei 2: dumanii (-) dumanilor mei (-) sunt prietenii mei (+) sau prietenii (+) dumanilor mei (-) sunt dumanii mei (-) sau dumanii (-) prietenilor mei (+) sunt dumanii mei (-). 2. TEORIA DISONAN EI COGNITIVE A LUI L. FESTINGER Printre teoriile consisten ei cognitive se numr i teoria disonan ei cognitive a lui L. Festinger (1957) Dac pentru F. Heider rentoarcerea la echilibru nu este dect consecin a unei preferin e a subiectului pentru o lume echilibrat, pentru L. Festinger starea de inconsisten este indus de chiar comportamentul subiectului care face ceva n dezacord cu anumite cogni ii. Teoria disonan ei cognitive se ocup de cogni ii: opinii, idei, cunotin e despre individul nsu i, despre ceilal i, despre lume i situa ii dar mai ales despre propriul comportament. Disonan a este n func ie de trei variabile: distan a dintre cogni ii; importan a acordat fiecrei cogni ii; numrul de cogni ii disonante existente. Se acord un statut particular cogni iei care este cauza strii de disonan . Ea este numit cogni ie generatoare. Pentru calcularea taux gradului de disonan se iau n considerare numai cogni iile care sunt n raport cu cogni ia generatoare. Cogni ii disonante Grad de disonan = --------------------------------------Cogni ii disonante + consonante Restabilirea consisten ei. Orice ecart ntre un comportament i atitudinile subiectului antreneaz o stare de disconfort psihologic. Reducerea disonan ei se realizeaz printr-un travaliu cognitiv de relativizare sau suprimare a cogni iilor disonante pe urmtoarele ci: individul poate utiliza strategii de evitare sau de fug pentru a nu se gndi la disonan ; individul poate nega una dintre cogni ii (Fumtorul care tie c igareta este asociat cu cancerul la plmni, mai degrab va nega veridicitatea studiilor care leag fumatul de cancer, dect s se lase de fumat); dac ambele cogni ii sunt la fel de puternice individul poate ncerca s adauge cogni ii consonante (fumtorul care nu se poate lsa de fumat dar care e persuadat de efectul nociv al fumatului poate aduga cogni ii consonante pentru a reduce disonan a spunndu-i c fumatul i confer siguran pe sine, l ajut s lucreze, l calmeaz etc.). Teoria disonan ei cognitive poate fi rezumat n 9 propozi ii (cf. Doise, Deschamps i Mugnx): 1. Disonan a cognitiv este o stare neplcut.

43

2. Individul ncearc s reduc sau s elimine disonan a cognitiv i s evite tot ceea ce ar putea s o mreasc. 3. ntr-o stare de consonan cognitiv individul evit tot ce ar putea s produc disonan a. 4. Intensitatea disonan ei cognitive variaz n raport cu: importan a conferit cogni iilor implicate propor ia cogni iilor care ntre in o rela ie disonant 5. Intensitatea tendin elor descrise la pct. 2 i 3 este n raport direct cu intensitatea disonan ei. 6. Disonan a cognitiv poate fi redus sau eliminat adugnd noi cogni ii schimbnd cogni iile existente 7. Adugarea de noi cogni ii reduce disonan a cnd noile cogni ii ntresc elementele consonante diminund deci propor ia elementelor cognitive care sunt disonante cnd noile cogni ii diminueaz importan a elementelor cognitive n stare de disonan 8. Schimbarea cogni iilor existente reduc disonan a cnd noul lor con inut le fac mai inconsistente importan a lor scade 9. Aceast adugare sau aceast schimbare a cogni iilor se poate face schimbnd aspectele cognitive ale mediului nconjurtor prin ac iune. Au fost studiate patru paradigme care i au sursa n teoria disonan ei cognitive. Ele se ocup de condi iile care pot produce disonan i de modalit ile de restabilire a consonan ei. a) Efectul alegerilor. Cnd trebuie fcut o alegere ntre dou alternative la fel de atrgtoare apare o situa ie de disonan cognitiv. n urma alegerii fcute, alternativa respins va fi devalorizat n timp ce alternativa aleas va fi supravalorizat. b) Percep ia informa iilor. Dac apare o informa ie care este n contradic ie cu credin ele subiectului, acesta poate intra ntr-o stare de disonan . Studiile arat cum subiectul evit la maximum orice disonan de acest tip acordnd aten ie informa iilor congruente cu credin ele sale i fiind mai pu in atent la cele care pot produce un dezechilibru. c) Justificarea eforturilor. Dac se cheltuiete mult energie pentru a atinge un obiectiv i dac la sfrit evalum negativ acel obiectiv, recunoscnd c nu a meritat efortul se creeaz o stare de disonan care poate fi redus printr-o supraapreciere a obiectivului atins, justificndu-se astfel efortul depus. e) Supunerea indus. Dac un individ este fcut s se exprime sau s ac ioneze contrar atitudinii sale el va resim i o stare de disonan care l va face s-i schimbe atitudinea pentru a o face s corespund cu ceea ce a zis sau a fcut. Cu ct factorii externi care l-au determinat s fac ac iunea sunt mai puternici (recompensa sau pedeapsa) cu att mai pu in se va schimba atitudinea. Aceast ultim paradigm a teoriei disonan ei se numete supunerea for at. 3. SUPUNEREA FOR AT n unele situa ii se ntmpl ca sub influen a unor for e prezente n mediu un subiect s fie fcut s emit un comportament contrar propriilor credin e, atitudini sau opinii. n experimentele sale asupra supunerii la autoritate Milgram (1974) a demonstrat cum numeroi subiec i nu ezit s tortureze un individ n ciuda protestelor i rugmin ilor acestuia. i n experien ele inspirate din teoria disonan ei cognitive subiec ii au de fcut comportamente pe care n mod normat nu le-ar face (s nu fumeze o perioad de timp, s nu bea nimic cteva ore dup ce au mncat alimente care produc setea, s declare vacan ele colare ca prea lungi etc.) Pentru reducerea disonan ei aprute, anumite condi ii sunt necesare. Astfel este necesar ca subiectul s se simt angajat n actele sale sau personal responsabil de acestea. Angajarea reflect legtura existent ntre individ i actele sale: nu ideile, credin ele i sentimentele ne angajeaz ci numai actele un individ poate fi angajat n grade diferite n actele sale Mai multe criterii pot fi considerate ca angajante: caracterul public sau privat al actului (este mai angajant un lucru fcut sub privirile altuia)

44

caracterul repetitiv al actului (eti mai angajat ntr-o situa ie dac ai fcut de mai multe ori un act dect dac l-ai fcut o singur dat) caracterul ireversibil al comportamentului (dac individul are sentimentul c nu poate reveni asupra comportamentului pe care este pe cale s-l fac va fi mai angajat dect dac are posibilitatea s-l retracteze n zilele urmtoare) costul actului (un act costisitor este mai angajant). sentimentul de libertate (n situa ii n care exist pu ine obliga ii i recompens mic nu se poate gsi ra iunea actelor dect n acordul cu comportamentul fcut, subiectul sim indu-se din acest motiv mai angajat; amenin area puternic i recompensa puternic sunt mai pu in angajante, ra iunea actului emis fiind uor de n eles). Angajarea nu este dect o condi ie necesar inducerii strii de disonan . Mai mult, nu att angajarea n actul contra-atitudinal ct angajarea n supunere este necesar producerii unei stri de disonan . Cercetrile arat c subiec ii cu un sentiment puternic de libertate ca i subiec ii cu un sentiment slab de libertate accept n propor ii egale s se supun exigen elor experimentatorului. De aceea se vorbete de iluzia de libertate, de sentimentul de libertate, chiar de declara ia de libertate dect de libertate n sine. (Suntem supui zi de zi rela iilor de putere cum sunt rela iile printe-copil, profesor elev, efsubaltern, legilor, regulamentelor, etc.) Astfel teoria disonan ei ar putea fi definit ca teoria consecin elor cognitive ale actelor extorcate ntr-un context de autoritate sau de putere (Beauvois i Joule, 1981). Supunerea poate fi astfel acompaniat de un sentiment de libertate. Pentru a induce acest sentiment de libertate este suficient s se precizeze subiec ilor unui experiment c nu sunt obliga i s participe la experiment, c trebuie s se simt liberi n decizie de a accepta sau refuza participarea. Pentru ca disonan a s aib loc trebuie ca justificarea exterioar s fie suficient pentru a-l face pe subiect s emit comportamentul dorit, dar insuficient pentru a-i servi subiectului ca explica ie pentru comportamentul su. 4. EXPLICA II ALE DISONAN EI 4.1. Auto-percep ia. Teoria auto-percep iei propus de D. Bem (1967) pune sub semnul ntrebrii faptul c efectuarea unui comportament contra-atitudinal ar induce un travaliu cognitiv. Pentru S. Bem actorul social se cunoate ac ionnd n aceiai manier ca un observator, adic observndu-se ac ionnd. Dac un subiect i atribuie o atitudine observndu-i comportamentul i condi iile care l-au fcut s emit acest comportament atunci este posibil ca subiec ii mai bine remunera i pentru comportamentul lor contra-atitudinal s fie mai pu in afecta i, fr a fi fost necesar s existe disonan i, ca urmare fr interven ia unor procese de reducere a acestei stri. Subiec ii mai pu in remunera i nu pot s atribuie circumstan elor (recompensa) comportamentul pe care l-au emis, acesta fiind atribuit caracteristicilor intrinseci ale sarcinii judecat ca fiind plcut. Pentru L. Festinger, disonan a cognitiv este la fel de motivant ca foamei sau setea. Pentru D. Bem actorul social, nv nd pur i simplu s se cunoasc, este un subiect relaxat, un subiect a crui activitate de inferen nu este acompaniat de tensiuni. 4.2. Ra ionalizarea. J. L. Beauvois i R. V. Joule (1981) apr o concep ie numit radical a teoriei disonan ei cognitive, care este mai mult o teorie a ra ionalizrii dect o teorie a coeren ei cognitive. n concep ia lor reducerea disonan ei se traduce prin faptul c subiectul i modific atitudinea ini ial pentru a se acorda mai bine cu comportamentul fcut. Este o munc de ajustare cognitiv, de ra ionalizare, prin care subiectul justific a posteriori comportamentul su, fr ca aceasta s constituie un proces de cunoatere de sine. Toate situa iile de supunere for at au dou puncte comune esen iale: individul se supune unei presiuni, emi nd un act contrar atitudinilor sale ini iale; dac individul are sentimentul c nu a fost constrns s ac ioneze, el restabilete valoarea comportamentului su prin procesul de ra ionalizare. Procesul de ra ionalizare nu poate interveni dect atunci cnd circumstan ele sunt angajante pentru subiect i cnd actul pe care l-a emis acesta este problematic n sensul c este contra convingerilor sau motiva iilor sale. Ca urmare, dou tipuri de cogni ii sunt prezente n situa iile de supunere: cogni iile de angajare care sunt necesare pentru apari ia unei stri de disonan i deci pentru ra ionalizare; cogni iile disonante (i consonante) care intervin n calculul gradului de disonan i care determin, deci, amplitudinea ra ionalizrii.

45

Pentru a reduce starea de disonan subiectul are la dispozi ie: fie s gseasc suficiente justificrile externe ceea ce i permite s nu-i schimbe atitudinea ini ial. Este vorba despre un proces de auto-justificare; fie s nu gseasc suficiente justificrile externe pentru ai reduce starea de disonan i atunci i modific atitudinea ini ial pentru a-i face astfel comportamentul mai pu in disonant n raport cu sistemul su de valori. Este vorba despre un proces de ra ionalizare. Jules consider c individul care ra ionalizeaz poate recurge la dou tipuri de ra ionalizare: ra ionalizarea cognitiv (despre care am vorbit mai sus)i ra ionalizarea n act. Ra ionalizarea n act este ra ionalizarea unui comportament printr-un alt comportament care l legitimeaz pe primul. Reducerea disonan ei se face dup cum s-a vzut prin ra ionalizare cognitiv. Dar, dac individul nu are timp s-i ra ionalizeze comportamentul ntr-o manier cognitiv exist posibilitatea de a-l face s comit un al doilea comportament, care merge pe linia primului comportament. Acest al doilea comportament va permite s ra ionalizeze primul comportament.

Experimentul lui Joule (1986). Este vorba despre fumtori crora li s a cerut s participe la o cercetare asupra efectelor tutunului. - unor subiec i care se ab inuser deja s fumeze timp de 18 ore li s-a propus s se ab in de la fumat timp de trei zile. - unor al i subiec i care nu tiau c vor trebui s se ab in de la fumat li s-a cerut s se angajeze s nu fumeze timp de 18 ore. Dup ce a ob inut acordul lor, experimentatorul lea propus s nu fumeze timp de trei zile. Subiec ii din cel de-al doilea grup au acceptat cele dou cereri n propor ie de 91,6% pe cnd cei care se privaser de tutun deja 18 ore au acceptat noua cerere doar n propor ie de 39,1%. Subiec ii care s-au ab inut efectiv s fumeze 18 ore au avut timpul s ra ionalizeze n mod cognitiv, s gseasc justificri pentru comportamentul lor i nu au mai avut nevoie s accepte ape doua propunere pentru a fi ajuta i n munca lor de ra ionalizare. Luarea deciziei de a nu mai fuma timp de trei zile imediat dup ce s-au hotrt s nu mai fumeze 18 ore, furnizeaz subiec ilor din al doilea grup o posibilitate de auto-justificare, noua decizie atestnd buna fondare a primei decizii (este o modalitate de a face s apar ca ra ional comportamentul costisitor pe care tocmai la-au acceptat).

Explica ie cauzal i ra ionalizare. S-a constat c subiec ii internaliti, care au tendin a de a cuta n ei cauzele evenimentelor agreabile sau dezagreabile ra ionalizeaz mai mult dect subiec ii externaliti, care tind s caute n exteriorul lor cauzele acestor evenimente. (Subiec ii internaliti sunt mai sensibili la supunerea for at , ei gsesc mai pu ine justificri situa ionale comportamentelor lor, resim ind o mai mare responsabilitate pentru conduitele efectuate. De aceia simt mai puternic disonan a i i schimb mai mult atitudinile. Aceast interpretare atributiv nu i ncnt pe sus intorii ra ionalizrii care consider c procesul cauzal nu este utilizat spontan pentru reducerea disonan ei. Referin e bibliografice
CLEMENCE, Alain (1996), Teoriile disonan ei cognitive n A. Neculau (coord.), Psihologie social. Aspecte contemporane, Iai, Polirom, p .95-108; MOSCOVICI, Serge, (1998), Supunerea liber consim it: schimbarea atitudinilor i a comportamentelor sociale n S. Moscovici (dir.), Psihologia social a rela iilor cu cellalt, Iai, Polirom, p. 232-241;

46

CAPITOLUL 3

PLANUL INTERPERSONAL
I. DEFINIREA I CARACTERIZAREA ACTULUI INTERPERSONAL
1. INTERAC IUNEA Din cele spuse n capitolele precedente rezult c persoana nu poate fi: redus la procese, nsuiri, stri psihice, ceea ce ar duce la psihologizarea sa. dizolvat n re eaua pozi iilor, rela iilor, rolurilor sale sociale, ceea ce ar duce la sociologizarea sa; n psihologia social persoana trebuie tratat simultan dintr-un punct de vedere: substan ial ( innd cont de componentele sale structurale); situa ional ( innd cont de contextele n care se afl plasat). Analiza persoanei concomitent din cele dou puncte de vedere presupune urmrirea ei din perspectiva (P. Golu, 2000): ac iunii pe care o exercit asupra altora; influen ei pe care o suport din partea altora. Aceasta presupune o analiz din perspectiva interac iunii care este baza rela iilor interpersonale. n forma primordial interac iunea se realizeaz n cadrul rela iilor interpersonale. Schema interac iunii: AB (A ac ioneaz asupra lui B iar B reac ioneaz i devine stimul pentru A; un comportament din partea lui A are ansa s fie urmat de un comportament y din partea lui B). Aceast interac iune nu este o reciprocitate static ci una dinamic pentru c apar feed-back-uri i retroac iuni. Comun tuturor fenomenelor de interac iune este suita de comportamente a dou sau mai multe persoane. n aceast suit fiecare se adapteaz la cellalt, i ajusteaz comportamentul, comportamentului celuilalt. C1 (stimul) C2 (reac ie); C2 (stimul) C3 (reac ie) ..Cn Individul A l modific pe individul B, dar A se modific i pe sine prin adecvarea reac iei de rspuns la comportamentul modificat (de el) al lui B. Se nate un paradox: dup un timp A rspunde lui A, adic siei, propriului su comportament (prin intermediul lui B). Interac iunea ca baz a actului interpersonal implic deci confruntarea a trei categorii de elemente: particularit ile psihoindividuale (trebuin e, motive, atitudini, preferin e);

47

ceilal i indivizi cu cerin e , motive, atitudini individuale i de grup (aa cum sunt ele percepute de individul n cauz); situa ia n care se interac ioneaz. Ego i Alter nu interac ioneaz numai ca entit i obiective dar i ca sisteme de imagini (problematic discutat n capitolul I). Capacitatea partenerilor de a se adapta unul la altul i de a interac iona optim depinde de corectitudinea cu care fiecare percepe i evalueaz modul n care apare n ochii celuilalt. Ia natere un ciclu de procese: interac iune - modificarea partenerului perceperea modificrii adaptarea la modificare implicarea n rela ie. Jocul de imagini Ego-Alter poate fi redat sub forma modelului cunoaterii reciproce (matricea intercunoaterii) a lui Hary Ingham i Joseph Luft, cunoscut i sub numele de fereastra Johary. Ego Cunoscut de EgoNecunoscut de Ego + _ Cunoscut de Alter + Alter Necunoscut de Alter _ Modelul cunoaterii reciproce
(Sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Ponto, 2000, p. 161)

1 deschis 3 ascuns

2 orb 4 necunoscut

Este o reprezentare grafic a contientizrii de ctre dou persoane, grupuri, colectivit i, a sentimentelor, motivelor, ideilor, comportamentelor (evenimentelor interpersonale) care circul ntre cele dou entit i. Cele patru cvadrante: cvadrantul 1 (deschis) cuprinde evenimentele interpersonale care circul ntre Ego i Alter i care sunt cunoscute de ambii (+ +); cvadrantul 2 (orb) cuprinde evenimentele interpersonale cunoscute de Alter, dar necunoscute de Ego (+ -); cvadrantul 3 (ascuns) cuprinde evenimentele necunoscute de Alter, dar cunoscute de Ego (- +); cvadrantul 4 (necunoscut) cuprinde evenimentele necunoscute nici de Ego i nici de Alter (- -). Aria cvadrantelor nu este egal, variind dup tipul de rela ie: cooperare, competi ie, conflict, ajutor, dominare. Matricea se poate modifica i n func ie de evolu ia rela iei. ntre actorii sociali afla i n rela ie se petrec o serie de procese cognitive: transptrunderea social exprim msura n care cineva cunoate caracteristicile psihologice ale celorlal i; transparen a social exprim msura n care caracteristicile personale ale unui individ sunt cunoscute de ceilal i; aut-odezvluirea exprim gradul n care o persoan ofer celorlal i informa ii despre sine; permisivitatea la cunoatere exprim msura n care o persoan se las observat, analizat, cunoscut de ceilal i. 2. SPECIFICITATEA REAL IILOR INTERPERSONALE Rela iile interpersonale se deosebesc de celelalte tipuri de rela ii (om obiecte fizice, om animale). Rela iile om obiecte fizice: omul ac ioneaz asupra obiectelor i primete informa ii inverse cu privire la efectul ac iunii dar obiectele nu rspund psihologic i nu reac ioneaz la ac iunea omului; le suport pasiv influen a. rela ia este unilateral, asimetric i necomplementar; obiectele nu se adapteaz la subiect ci sunt adaptate de ctre subiect; Rela iile om animal:

48

este o interac iune inter-psihologic, dar tot unilateral (limitat la nivelul percep iei i nemijlocit comportamental); neavnd cel de-al doilea sistem de semnalizare, animalul nu poate s-i dezvluie lumea subiectiv; animalele nu emit ipoteze i nu-i planific comportamentul; este o rela ie interpsihologic dar nu una interpersonal (este o rela ie inter-individual pentru c doar unul din termenii rela iei posed contiin ). Rezult c rela ia interpersonal este exclusiv inter-uman. 3. DEFINIREA RELA IILOR INTERPERSONALE n sens larg rela iile interpersonale desemneaz orice legtur interpersonal realizat sub forma perceperii, n elegerii, evalurii, preferrii unei persoane de alt persoan. Nu orice interac iune reprezint un act interpersonal. Rela iile interpersonale presupun neaprat: contiin a rela iei; reciprocitatea activ a conduitei partenerilor. n sens restrns rela ia interpersonal reprezint o uniune psihic, contient, direct bazat pe o legtur invers complex (trecutul subsistemelor aflate n interac iune este corelat cu prezentul lor), uniune care cuprinde minimum dou persoane. Este o sintez de percep ii, comunicri i acte simpatetice. n prim-planul interac iunii se observ o desfurare schimbtoare i fluid. n arierplanul interac iunii se observ o condensare a actelor interpersonale n rela ii stabile. n acest context se poate vorbi despre dedublri: act (care nu poate fi surprins dect prin observa ie atunci cnd se deruleaz) i rela ie rela ie i contiin a rela iei (imaginea asupra rela iei). Aceste dou niveluri de analiz nu coincid automat; comportament interpersonal efectiv i opinie despre comportament (cum apreciaz oamenii rela iile dintre ei). Pot s apar non-concordan e ntre cum sunt rela iile de fapt i cum consider oamenii c sunt). Modalit i de rela ionare interpersonal: rela ii func ionale (ocupa ionale, socio-profesionale) care exprim interac iunea dintre indivizi n procesul rezolvrii n comun a sarcinilor. Ele apar n contextul muncii; rela ii intercognitive (se refer la percep ia social a indivizilor, la n elegerea celorlal i, la judec ile de valoare efectuate); rela ii intercomunicative (se refer la schimburile de mesaje informa ionale dintre actorii sociali); rela ii simpatetice (se refer la dimensiunea emo ional fa de cellalt i const n atitudinile pozitive sau negative, de atragere sau de respingere fa de o persoan sau alta); comportamentul interpersonal pro-social (act de servire a intereselor celorlal i cnd beneficiile nu sunt imediate, directe i previzibile) agresiunea interpersonal (comportament ofensiv al individului, care se consum n plan ac ional sau verbal, constituind reac ia sa la o opozi ie, real sau imaginar din partea altora). Interac iunile se transform legic n influen . Referin e bibliografice
NECULAU, Adrian (coord.) (1996), Psihologie social. Aspecte contemporane, Iai, Polirom, p. 123-222; GOLU, Pantelimon (2000), Definirea i caracterizarea actului interpersonal n P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Ponto, p. 157-165

II. COGNIT IA SOCIAL


Percep ia este la baza n elegerii, explicrii, predic iei i controlului interac iunilor sociale. E. Brunswik (1956) atrage aten ia asupra faptului c obiectele i persoanele sunt percepute n mod diferit. El sus ine c percep ia obiectelor se face printr-o tratare limitat a informa iei sus inut de o aten ie limitat i selectiv. Altfel spus, percep ia obiectelor duce la impresii i judec i fr un travaliu cognitiv costisitor, adic fr cutare aprofundat a informa iilor. Autorul mai sus men ionat consider c, dac exist diferen e ntre percep ia obiectelor i persoanelor, acestea rezid n interpretrile situa iilor fizice i sociale i n informa iile ce provin de la int.

49

Aceast surs de informa ie este stabil pentru obiectele fizice, dar este dinamic n ceea ce privete persoanele. Aceasta nseamn c percep ia unui obiect rmne stabil indiferent de situa ie, n timp ce percep ia persoanelor i interpretrile ce decurg variaz dup context (n acest caz se vorbete despre percep ie activ). Chiar dac percep ia persoanelor este calificat drept activ pare c aceast percep ie odat stabilit devine asemntoare percep iei obiectelor, adic relativ stabil i dificil de modificat. Astfel, percep ia obiectelor i persoanelor ar fi similare n msura n care sunt stabile, numai interpretrile sunt diferite, pentru ele sunt active, adic variaz dup persoana care percepe i context. Fiske i Taylor (1991) sus in i ei c exist diferen e ntre percep ia obiectelor i persoanelor. Ei consider c percep ia persoanelor este mai complex i radical diferit de cea a persoanelor fizice. Ei subliniaz faptul c persoanele se schimb mai mult dect obiectele cu timpul i cu circumstan ele. Persoanele fiind mai complexe dect obiectele fizice face ca percep ia social s fie mai aproximativ dect cea a obiectelor. 1. PERCEP IA SOCIAL I COGNI IA SOCIAL Psihologia social a nceput s se orienteze spre analiza modului de construire de ctre subiec i a ceea ce numesc ei realitate social. Propriet ile fizice i obiective ale stimulilor cedeaz locul echivalen ilor lor subiectivi sau simbolici, considera i a fi esen iali pentru n elegerea comportamentelor. Aceasta nu este o direc ie nou. n 1918 Thomas i Znaniecki afirmau c realitatea social nu este dect realitatea pe care individul o confer mediului su nconjurtor, n sensul c dac o situa ie este considerat ca fiind real de ctre un subiect, ea chiar este real n implica iile sale psihologice. Rezult c psihologia social a fost hrnit mereu cu o form de cognitivism. Cogni ia social este procesul prin care un individ construiete i ntre ine o cunoatere a acestei realit i sociale, adic o produce sau o reproduce socialmente (R. Ghiglione, C. Bonnet, J.-F. Richard, 1990). 1.1. Dezbateri n cmpul cogni iei sociale 1.1.1. Dezbatere ntre teoriile care consider c nti se cunosc ansamblurile vs. teorii care consider cunoaterea ca fiind fondat pe elementele componente. Prima direc ie este inspirat din gestaltism i afirm c drumul cunoaterii este de la ntreg la parte. Datele experimentale care sus in aceast teorie ncep cu experimentul lui S. Asch (1946) asupra formrii impresiei.
Experimentul lui S. Asch. Subiec ii trebuiau s-i formeze o impresie global asupra unei persoane despre care experimentatorul le comunica informa ii constnd n trsturi de personalitate i comportamente. 6 atribute (inteligent, muncitor, practic, prudent, determinat, i abil) au fost aduse la cunotin a tuturor subiec ilor iar n ceea ce privete al 7-lea atribut, o parte din subiec i au fost informa i c este vorba despre o persoan cald, n timp ce o alt parte c este o persoan rece. Subiec ii primeau apoi o list cu 18 caracteristici bipolare (generos-egoist, puternic-slab), trebuind s aleag pentru fiecare cuplu caracteristica ce se armoniza cu impresia fcut. Subiec ii care s-au confruntat cu o int cald i-au fcut o impresie mai pozitiv dect cei ce s-au confruntat cu o int rece. .91% dintre primii au ales termenul generos (vs. egoist), 84% au ales termenul sociabil (vs. nesociabil), 85% au ales termenul uman (vs. crud), fa de 8%, 38%, i respectiv 31% dintre subiec ii confrunta i cu o int rece. S.Asch a constatat diferen e considerabile ntre cele dou impresii rezultate i a avansat ipoteza c varia ia cald rece antreneaz varia ii globale ale impresiei, fiecare trstur neavnd semnifica ie dect n contextul furnizat de celelalte.

n concep ia lui S. Asch o anumit constela ie de elemente solicit o anumit structur cognitiv disponibil din fondul de cunotin e ale subiectului, structur creia informa iile i se vor ajusta i care va furniza impresia final. A doua direc ie este reprezentat de J .R. Anderson n concep ia cruia impresia este ntotdeauna func ie de informa iile date subiectului. El apr idea c orice informa ie izolat este evaluat i particip la formarea impresiei. De fapt, problema este de a ti cum este evaluat fiecare informa ie i care este legea de integrare a acestor informa ii evaluate (o medie, o simpl adunare, unele informa ii sunt ponderate). 1.1.2. Dezbatere n jurul ponderii i importan ei datelor brute din mediu n procesul cunoaterii sociale, innd cont de preconcep iile i schemele pe care subiectul le de ine deja.

50

Fiecare persoan are preconcep ii asupra personalit ii, posed o teorie a ei despre cum trebuie s fie o persoan care posed o anumit nsuire. Aceste teorii se numesc TIP (teorii implicite asupra personalit ii) i au fost analizate de Bruner i Tagiuri (1954). Aceste teorii se numesc implicite pentru c: rareori pot fi teoretizate verbal; subiec ii nu i le expliciteaz; nu sunt expuse unor examinri sistematice; subiec ii nu sunt contien i de con inutul acestora. Provenien a teoriilor implicite asupra personalit ii. Unii cercettori sunt de prere c ele se dobndesc prin experien (oamenii posed seturi de trsturi de personalitate care merg mpreun i care contribuie la constituirea TIP-urilor). Mai recent, s-a lansat idea c TIP-urile sunt de natur semantic, fiind con inute n semnifica iile cuvintelor (cea mai mare parte din cuvinte sugereaz unele rela ii iar cnd o trstur este fixat ntr-un cuvnt sunt presupuse i celelalte cuvinte cu care acesta este n rela ie i sunt traduse n trsturi de personalitate). 1.1.3. Dezbatere asupra tipului de cunotin e produse n procesul cogni iei sociale: este vorba despre cunotin e descriptive ale obiectelor sau despre cunotin e evaluative asupra valorii obiectelor? S-a confirmat faptul c cunotin ele sociale sunt evaluative, punndu-se la ndoial astfel ra ionalitatea descriptiv a cunotin elor ce apar n cadrul acestui tip de cunoatere. Astfel s-a depit punctul de vedere dogmatic conform cruia cogni ia social nu este ntru nimic diferit de modelele cogni iei clasice. Din pcate, cele mai multe studii actuale continu s ignore aportul precogni iilor, al ncrcturii afective, al investirii personale n interac iunile cu obiectele sociale, care constituie caracteristici ale cunoaterii sociale. 1.2. New Look. Categorizarea. Un curent de cercetare foarte prolific care i-a pus amprenta pe viziunea asupra percep iei sociale i are originea n anii 50 i se numete New Look asupra percep iei: El se caracterizeaz prin faptul c introduce factori de natur social ntr-un domeniu care se releva a fi eminamente psihologic. J. Bruner, ntrebndu-se care factori, al ii dect stimulii fizici, pot influen a percep ia ajunge la concluzia c orice experien perceptiv este produsul final al unei opera ii de categorizare. Categoriile sociale sunt tipuri de scheme sociale care cuprind informa ii despre lume sub forma atributelor caracteristice i a exemplelor tipice pentru o categorie. Categoriile preexistente reduc complexitatea lumii sociale, cel ce percepe rspunznd obiectelor sociale n termenii unei categorii generale de informa ie. Prin func ia sa de sistematizare a mediului, categorizarea face s se perceap o lume mai structurat, mai bine organizat, n consecin mai explicabil i controlabil. n acelai timp, categorizarea permite s se dea socoteala de faptul c propriet ile categoriei n care obiectele sunt subiectiv incluse sunt asociate acestor obiecte ale categoriei. Ca urmare, simplul fapt de a clasa stimulii n categorii diferite accentueaz deosebirea perceptual dintre stimuli (este un fenomen de contrast care duce legic spre un fenomen de discriminare). Pe de alt parte, faptul de a clasa stimuli n aceiai categorie accentueaz asemnrile percepute ntre stimuli (este vorba de un fenomen de asimilare care va duce la stereotip). Deci, modelul categorizrii s dezvoltrile sale ulterioare permit s se explice nu numai fenomenele cognitive ci i cel sociale, cum sunt stereotipurile. n cadrul categorizrii sociale unde subiec ii sunt ei nii plasa i n interiorul unor re ele de categorii, iar categorizarea antreneaz o exagerare a diferen elor dintre categorii i o minimizare a diferen elor din interiorul aceleiai categorii, aceste diferen ieri sunt evaluative. Astfel, comportamentul subiec ilor cu privire la membrii celeilalte categorii devine sistematic discriminatoriu, subiec ii avnd tendin a s favorizeze propriul grup (sociocentrism) i s defavorizeze pe cellalt. 1.3. Problema stereotipului. Stereotipul a fost pomenit prima dat n 1922 de Lippmann, ntr-o lucrare asupra opiniei publice i definit ca o imagine din capul nostru care se interpune ntre realitate i percep ia pe care o avem despre aceasta. El mai poate fi definit ca o legtur stabil ntre apartenen a la un grup i posesia anumitor caracteristici. Stereotipul trimite la imaginea pe care membri diferitelor grupuri sociale o au despre grupul lor (auto-stereotip) i despre alte grupuri (hetero-stereotip), fiind constituit dintr-un ansamblu de credin e asupra grupurilor.

51

Problema stereotipurilor poate fi abordat: ca o func ionare deficien sau inadecvat a proceselor cognitive, fiind vorba despre generalizri greite sau despre categorizri defectuoase (din aceast perspectiv este privit ca un set de credin e incorecte, nv ate n special prin mass-media, ca suprageneralizri, ca impresii fixe care sunt pu in conforme faptelor pe care pretind c le reprezint); stereotipul poate fi conceptualizat i ca decurgnd normal din modul n care individul trateaz informa ia, fiind de fapt produsul unei func ionri cognitive normale (n acest sens poate fi definit ca o TIP pe care o mprtesc membrii unui grup relativ la membrii unui alt grup sau la membrii propriului grup). 2. Abordarea sociocognitiv a percep iei celuilalt. n cadrul acestei problematici apar dou teme mare de cercetare: tema categorizrii (cum indivizii organizeaz masa de informa ii care i bombardeaz); tema consecin elor categorizri (se efectueaz o tratare de informa ie precis sau apar erori i distorsiuni?). Aceste dou teme trimit la trei no iuni majore: categorizarea social care permite s se determine: cum, de ce i cnd subiec ii claseaz pe al ii n categorii sociale semnificative; ce fel de informa ii predomin n formarea impresiei, n ce msur stereotipurile prevaleaz n evaluarea altuia; memoria persoanei (cum diferite tipuri de informa ii sunt memorizate i ce consecin e apar asupra ra ionamentelor care rezult); inferen a social (cum subiec ii ajung s formuleze judec i sociale). Categorizarea social. Alter, odat ncadrat ntr-o categorie social particular, datele stereotipate asociate categoriei pot domina n mod ngrijortor judec ile fcute. Categorizarea este o capacitate adaptativ, favoriznd simplificri care transform lumea ntr-un loc mai ordonat. Cu toate c este o capacitate cognitiv fundamental, categorizarea nu se produce fr bias-uri (tendin e sistematice spre distorsiune). Categorizarea altuia se face automat, adic involuntar (nu avem contiin a realizrii acestui proces; stimulul este ncadrat dup indicatori fizici i categoria corespunztoare se activeaz automat). Categoria activat nu indic numai apartenen a unei persoane la un anumit grup, dar face apel i la cunoaterea con inut n ea, adic la scheme i stereotipuri. Schemele (stereotipurile) con in mai multe tipuri de cunotin e (cunotin e factuale i afective) privind o categorie. Avnd aceste cunotin e formarea impresiei este facilitat. Dar activarea lor poate avea i consecin e negative, prin persisten stereotipurilor sociale.
Exemplu. Subiec ilor li s-a dat s vizioneze o scen violent la sfritul creia unul dintre actori l npinge pe cellalt. Culoarea actorilor era mereu schimbat. Cnd agresorul era negru 70% din subiec i au considerat c este violent, cnd era alb, doar 13% l-au perceput ca violent. Acelai comportament a dat natere la o ncodare diferit dup rasa agresorului.

i alte tipuri de informa ie pot focaliza aten ia i influen a procesul de ncodare. Informa ii care atrag aten ia: informa ii de tip excep ional, din cauza nout ii sau caracterului neateptat (ex.: unica femeia dintr-un partid politic, un judector negru la Curtea Suprem persoana este pus n eviden prin faptul c are un post care normal nu este asociat cu membrii grupului su social). comportamente neateptate, care nu corespund personajului sau contrare normelor (ex.: cineva calm care deodat se nfurie, un preot catolic care ntre ine o rela ie cu o femeie, lovirea unui btrn). S-a demonstrat c aten ia este dirijat automat spre stimuli negativi. Pregnan a a tot ce este negativ este explicat prin: firea optimist a oamenilor; aten ia la stimuli aversivi permite controlarea elementelor periculoase din mediu. Cnd se formeaz o impresie despre altul, sunt utilizate dou surse de informa ie: cunoaterea apartenen ei la o categorie social care activeaz stereotipul; detalii asupra caracteristicilor individuale. Categorizarea marcheaz puternic procesul de formare al impresiei, dar uneori informa iile despre caracteristicile individuale se impun.

52

2.1. Formarea impresiilor R. (Ghiglione, C. Bonnet, J.-F. Richard, 1990) 2.1.1. Modele clasice. Modelul configura iei (S. Asch, 1946). Modelul afirm c impresia global care se formeaz despre o persoan depinde de ansamblul caracteristicilor percepute, care se organizeaz ntr-o structur specific. Aceast organizare este cea care produce impresia. Experimentul lui S. Asch a fost expus la pct 1.1. Rezultatele ob inute n acest experiment se datoreaz caracterului central al trsturii manipulate (caldrece). Caracteristicile centrale sunt acele trsturi care ghideaz impresia (o caracteristic central poate modifica sensul altor caracteristici). Caracteristicile periferice au pu in influen asupra impresiei globale. Caracterul central sau periferic al unei caracteristici depinde direct de ansamblul de caracteristici pe care l primete un subiect pentru a-i forma o impresie despre cineva. n rezumat, S. Asch afirm c: indivizii i formeaz o impresie global asupra persoanelor chiar dac nu posed dect pu ine informa ii asupra acestora; cnd dou caracteristici sunt percepute ca apar innd aceleiai persoane ele nceteaz de a exista ca trsturi independente, izolate i intr ntr-o interac iune dinamic (se constituie un sistem coerent n care aceste diferite caracteristici pot s coexiste, chiar cu pre ul modificrii sensului unor caracteristici); n cursul organizrii caracteristicilor n interiorul unei structuri coerente, unele caracteristici se dovedesc a fi centrale i altele periferice (greutatea fiecrei caracteristici este determinat de sistemul global de rela ii); modificare la nivelul unei caracteristici poate antrena o modificare a ansamblului structurii i n consecin s altereze un anumit numr de caracteristici, dup centralitatea caracteristicii modificate; contradic ie ntre caracteristici (ex.: inteligent i prost) face ca subiectul s trateze informa ia mai atent pentru a gsi o organizare care s permit evitarea acestei contradic ii. Modelul algebric. A fost imaginat de S. Asch (1946) dar N. H. Anderson (1974) este cel care l-a explorat i dezvoltat. Acest model consider c impresia global care se formeaz despre o persoan este o func ie matematic a diferitelor caracteristici. Astfel, impresia general (pozitiv sau negativ) este func ie de media valen elor caracteristicilor ponderate de greutatea pe care fiecare caracteristic o are n ochii celui ce percepe. N. H. Anderson consider c greutatea unei caracteristici este determinat i de rangul pe care l ocup aceast caracteristic n prezentarea intei. Caracteristicile prezentate la nceputul listei au o greutate mai important pentru impresia global (efectul de primordialitate). 2.1.2. Modele recente Modelul continuum-ului impresiei (Fiske i Neuberg, 1990) descrie procesul care duce la formarea impresiei, preciznd structura i factorii care moduleaz ascest proces. Ei afirm c evaluarea cuiva se nscrie ntr-un continuum unic avnd doi poli. La o extremitate a continuum-ului se gsesc procesele fondate exclusiv pe categorizare. La cealalt extremitate se gsesc procesele numite individualizate, care se alimenteaz exclusiv din atributele specifice persoanei int. Teoria afirm c rspunsurile bazate pe categorizare sunt prioritare, dar se nregistreaz o micare de-a lungul continuum-ului n func ie de motiva ie i de aten ie. Acest model se bazeaz pe cinci premise: Premisa 1. Procesele bazate pe categorizare au prioritate asupra celor fondate pe atribute particulare. Prima etap n formarea impresiei este deci categorizarea. Ordinea n care se efectueaz etapele urmtoare este: confirmarea categorizrii, re-categorizarea (sau categorizarea ntr-o sub-categorie), integrarea pas cu pas a diferitelor atribute. Premisa 2. Deplasarea de-a lungul continuum-ului de formare a impresiei depinde de uurin a cu care se interpreteaz atributele intei ca fiind corespunztoare unei categorii. Dac atributele nu au permis stabilirea acestei coresponden e, se trece la etapa urmtoare, re-categorizarea. Dac nu se reuete nici recategorizarea, se parcurge urmtoarea etap, cea a integrrii pas cu pas a atributelor intei. Premisa 3. Dac se acord pu in aten ie atributelor intei, impresia se va fonda pe atributele categoriale ale acesteia. Premisa 4. Motiva ia influen eaz procesul de formare a impresiei. Premisa 5. Impactul motiva iei asupra formrii impresiei este mediat de aten ia i de rspunsurile interpretative ale observatorului. Scopurile pe care i le stabilete determin cantitatea de aten ie acordat informa iilor i modul n care ele sunt interpretate.

53

Modelul procesului dual de formare a impresiilor este propus de Brewer (1988). Conform acestui model, formarea impresiei cuprinde patru etape organizate secven ial care corespund unor prelucrri cognitive calitative diferite. Fiecare etap are loc cu condi ia ca etapa precedent s fi fost parcurs. Continuitatea procesului i strategiile de tratare a informa iei depind de motiva ia observatorului. Acest model pune n discu ie: natura structurilor de cunoatere care sunt activate i n care informa iile vor fi conservate; natura incontient i automat sau contient i voluntar a prelucrrilor efectuate. Prima etap este etapa de identificare. Este vorba despre plasarea persoanei stimul pe diferite dimensiuni cum ar fi: sexul, vrsta, culoarea pielii etc. Aceste dimensiuni sunt utilizate n manier automat i incontient. Dac observatorul consider persoana int ca fiind util pentru satisfacerea trebuin elor sau realizarea scopurilor sale se trece la etapa urmtoare (dac persoana stimul implic personal pe observator, prelucrrile de informa ie se vor face asupra atributelor personale, dac nu, ele vor viza atributele categoriale). Dac inta apare observatorului ca ne avnd nici o utilitate procesul de formare a impresiei se oprete. n primul caz etapa urmtoare se va numi etapa de personalizare. n al doilea caz observatorul va efectua o tipare al intei. Tiparea. Observatorul izoleaz cteva caracteristici pregnante ale intei construind un portret cu scopul de a vedea dac corespunde sau nu prototipului vreunei categorii sociale accesibile, care a fost activat de caracteristicile intei sau de situa ie. Incompatibilitatea sau inconsisten a ntre atributele membrilor categoriei alese i atributele persoanei stimul trimit spre ceea ce Brewer numete individuare ( inta este considerat ca un exemplar particular al unei categorii sau ca reprezentantul unei noi categorii). Personalizarea. Apartenen ele categoriale nu mai sunt considerate ca clase ci ca trsturi. Nu se mai reduce defini ia intei la apartenen a sa la una sau mai multe categorii, ci se multiplic elementele de definire. Acestea sunt organizate n scheme i re ele de propozi ii. Confirmarea ipotezelor. Este tendin a indivizilor de a cuta confirmarea propriilor ipoteze mai mult dect de a verifica valoarea lor real. (se caut nu testarea ipotezelor ci confirmarea lor). Efectul de diluare corespunde unei scderi a efectelor informa iilor diagnostice asupra judec ilor provocat de informa iile non-diagnostice. Pentru a interpreta acest efect se recurge la : euristica reprezentativit ii (subiec ii determin n ce msur inta este reprezentativ pentru persoanele asociate cu o anumit categorie). Gradul de reprezentativitate este evaluat de raportul dintre elementele comune i cele non-comune. Cu ct elementele non-comune sunt mai numeroase cu att gradul de reprezentativitate este mai sczut i cu att informa ia diagnostic are mai pu in efect. judecabilitatea social. Cnd indivizii trebuie s emit o judecat asupra unei persoane ei respect reguli sociale care specific condi iile n care se pot formula judec i. Aceast abordare afirm c situa iile n care se poate pune n eviden efectul de diluare sunt caracterizate de elemente metainforma ionale care cer suspendarea judec ii (cnd subiec ii dispun numai de informa ii categoriale asupra intei sau cnd informa iile individualizante nu sunt pertinente pentru int, situa ie n care observatorul refuz evaluarea). Efectul de amorsaj pleac de la ideea c perceperea i identificarea stimulilor sunt afectate n mare msur de constructele accesibile n memorie. Cu ct un constuct este mai accesibil n memorie (poate fi mai uor gsit n memorie) cu att el influen eaz mai mult perceperea unui stimul. Rezultatul tipic al efectului de amorsare este c activarea unui construct influen eaz maniera n care subiectul interpreteaz noile informa ii ntr-un context diferit. Accesibilitatea unui construct este n func ie mai mult de frecven a activrii dect de recen a sa. Judecata poate fi influen at n sensul amorsei (efectul de asimilare) sau n sensul opus amorsei (efect de contrast). Factorii care influen eaz direc ia n care va influen a amorsa sunt: gradul n care amorsa este perceput contient (cnd subiec ii nu sunt contien i c au fost supui unor amorse, judec ile lor sunt influen ate n sensul acestor amorse; cnd subiec ii au fost contien i c au fost amorsa i, ei ncearc s-i corecteze judecata n sensul opus influen ei pe care ei cred c au suferit-o, ob inndu-se un efect de contrast); pozitivitatea sau negativitatea amorsei (cnd este vorba despre judec i asupra unor persoane, pare c amorsele negative produc efect de asimilare n timp ce cele pozitive produc efectul de contrast);

54

motiva ie pentru tratarea n profunzime a informa iei (subiec ii motiva i s trateze n profunzime informa ia despre o int sunt mai pu in sensibili dect ceilal i la influen a amorsajului). Emo iile i percep ia celuilalt Judec ile asupra unei persoane sunt congruente cu dispozi ia observatorului. (cnd observatorul e n dispozi ie proast, inta va fi apreciat mai defavorabil dect cnd observatorul va fi n dispozi ie bun). Acest efect este explicat prin dou mecanisme: amorsare prin dispozi ie (dispozi ia amorseaz n memoria concepte asociate cu ea); dispozi ia ca informa ie. Oamenii evalueaz starea emo ional ca fiind produs de obiectul atitudinii i n consecin revelatoare pentru atitudinea real. Dac subiec ii i pot atribui starea emo ional altui lucru dect intei, atunci influen a dispozi iei asupra evalurii poate fi chiar anulat. - infuzia afectiv. 2.2. Memoria persoanelor. 2.2.1. Surse ale informa iilor despre ceilal i. Exist diferite tipuri i diferite surse de informa ii despre trsturile de personalitate i conduitele persoanelor. n func ie de aceste caracteristici, datele nu sunt stocate i reamintite n acelai fel. observarea conduitelor ofer informa ii n acelai timp descriptive i evaluative. Dac un individ dorete s-i fac o impresie despre o alt persoan el ncodeaz informa ia n form abstract i n manier semantic, viznd o categorie general. Dac un individ ncearc s memoreze ce a fcut un altul, informa ia din memorie va fi mai concret i de natur episodic. informa ii verbale. Stocarea informa iilor asupra trsturilor i conduitelor se face sub forma unei re ea n memoria semantic (un concept central, "persoana" reprezentat de un nod este conectat de alte noduri care reprezint trsturi i conduite ale acelei persoane). 2.2.2. Tipuri de informa ii despre ceilal i. informa ii despre trsturi de personalitate. Exist dou modele care ncearc s explice cum este organizat n memorie informa ia asupra trsturilor de personalitate; conform primului model se utilizeaz prototipurile ca baz de organizare (cnd informa ia despre o persoan poate fi apropiat de un tip particular de individ, se activeaz un prototip care face posibile inferen e asupra persoanei n discu ie); conform celui de-al doilea model, indivizii organizeaz informa ia n jurul unui concept evaluativ, n jurul unei reprezentri generale a persoanei descrise. informa ii asupra conduitelor. Dac individul dorete s-i formeze o impresie despre o alt persoan el este stimulat s asocieze conduitele cu trsturile de personalitate reflectate prin acestea. Schemele pot fi definite ca modalit i de reprezentare a conceptelor stocate n memorie (ansambluri structurate de cunotin e stocate n memorie). Ele joac un rol important n ceea ce privete aten ia, ncodarea i reamintirea informa iilor. Schemele joac un rol n reamintire i afecteaz amintirea unei persoane n msura n care influen eaz asupra informa iilor care sunt amintite. Con inutul amintirilor este afectat datorit impactului schemelor la ncodare.
Exemplu. ntr-un experiment s-a citit subiec ilor o list de comportamente din biografia unei persoane numite K. Betty, care a fost prezentat unui grup ca fiind homosexual i altui grup, ca heterosexual. Peste un timp subiec ii au fost solicita i s recunoasc dintr-o list de itemi, comportamentele din biografia lui K. Betty, prezentate anterior. S-a constatat c grupul care tia c persoana respectiv este homosexual a recunoscut (fals) itemi de comportament homosexual care nu fuseser prezenta i.

Dup unii autori se reamintesc mai uor informa iile neconforme cu schema pentru c atrag aten ia i sunt tratate la un nivel mai complex. Dup al i autori, informa iile conforme cu schema sunt reamintite mai uor. n plus, informa iile conforme schemelor sunt considerate adevrate. Tipul de informa ii reamintit cu prioritate depinde de: ateptrile fa de int; natura intei;

55

dac subiec ii au timp de gndire sunt avantaja i itemii nonconformi intei, dac subiec ii nu au timp de gndire sunt avantaja i itemii conformi schemei. 2.3. Inferen a social. Procesul prin care judecm pe altul este complex i ridic urmtoarele probleme: a) Momentele n care subiec ii se ncred n scurtturi (preconcep ii stereotipate). Din cauza constrngerilor de timp, volum de informa ie, lips de motiva ie, subiec ii fac apel la reguli euristice, simplificatoare pentru a interpreta comportamentul altora. Aceste reguli sunt fructul experien ei i iau forma preconcep iilor stereotipate. Stereotipul poate fi utilizat ca regul euristic n interpretarea comportamentelor i interpretri alternative vor fi cutate numai n situa ii n care interpretarea fondat pe stereotip se dovedete inadecvat. b) Efectele negative i pozitive ale acestei conduite. Stereotipul poate facilita procesul de inferen prin activitatea sa euristic (mai ales n sarcini complexe), jucnd astfel un rol func ional. Aceasta nu nseamn c nu produce uneori distorsiuni. c) Aspecte automate i controlate n formarea impresiei. Se face distinc ie ntre cunoaterea con inutului unui stereotip cultural i acceptarea lui. Subiec ii indiferent c au prejudec i puternice sau slabe, to i cunosc con inutul unui stereotip. Judec ile bazate pe prejudec i nu sunt o consecin inevitabil a activrii stereotipurilor. Se poate afirma c nu to i subiec ii sunt supui prejudec ilor, dar to i sunt constrni de capacitatea limitat de tratare a informa iei (un rspuns fr prejudec i cere timp, aten ie i efort). Activarea stereotipurilor este automat, prelucrarea informa iei situa ionale este controlat. Referin e bibliografice
ILU , Petru (2000), Cogni ia social n P. Ilu , Iluzia localismului i localizarea iluziei. Teme actuale ale psihosociologiei, Iai, Polirom, p. 60-106; LUNGU, Ovidiu (2003), Cogni ia social n A. Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Poliirom, p. 98-112; BEAUVOIS, Jean-Leon, DESCHAMPS, Jean-Claude (1990), Vers la cognition sociale n R. Ghiglione, C. Bonnet, J.-F. Richard, Traite de psychologie cognitive, Paris, Dunod, vol.3, p. 3-11;

III. COMUNICAREA INTERPERSONAL


1. DEFINI IE Ce este comunicarea? Frank Dance i Carl Larson au gsit 126 de defini ii ale comunicrii, dar dup 20 de ani de studiu, nici una dintre acestea nu s-a dovedit a fi satisfctoare. Pare c semantica conceptului de "comunicare" nu-i gsete locul ntr-o singur defini ie, dar fiecare defini ie posibil surprinde cte ceva din ceea ce este comunicarea. n accep iune larg, comunicarea este ac iunea prin care un individ situat ntr-o anumit epoc, ntrun anumit loc, membru al unor diferite grupuri sociale i nsuete experien a referitoare la datele i evenimentele ambian ei de la un alt individ sau sistem. Comunicarea este forma fundamental de interac iune psihosocial pentru c este mediatorul i instrumentul de realizare al interac iunii i influen ei. 2. COMPONENTELE PROCESULUI DE COMUNICARE. Cnd dou persoane interac ioneaz, influen area atitudinilor lor nu se face imediat, ci printr-un proces mediator, care este comunicarea (P. Golu, 2000). Procesele psihice ale lui A comunicare procesele psihice ale lui B

Schema comunicrii ca intermediar ntre strile psihice a doi actori sociali.

Problema care se pune este: cum strile psihice ale lui A dau natere comunicrii; cum strile psihice ale lui B primesc comunicarea. 2.1. Mesajul

56

Elementul esen ial al comunicrii este mesajul. Elementul esen ial al mesajului este atragerea aten iei receptorului asupra obiectului de referin al comunicrii. Proprietatea principal a mesajului, din punct de vedere formal, este caracterul su simbolic. n procesul comunicrii: emi torul codific n simboluri un aspect al strilor sale psihice; codificarea este supus aten iei receptorului; receptorul decodific, iar starea psihic codificat de emi tor se va regsi n starea psihic a receptorului. Cheia succesului rezid n coresponden a direct a sistemelor de simboluri. Nen elegerea este distan a dintre sensul real (cel pe care emi torul vrea s-l transmit) i sensul atribuit de receptor aceluiai mesaj. Cauza nen elegerii rezid n: ambiguit i, lacune, imprecizii, distorsiuni, substitu ii de sensuri care se petrec n procesul comunicrii. Mesajele se disting prin informa ia pe care o con in. Opus informa iei este incertitudinea, care are ca surs numrul de posibilit i con inute n mesaj. A reduce incertitudinea echivaleaz cu a reduce numrul de alternative posibile, prin creterea informa iei din mesaj. Recep ionarea unei informa ii nu se face neaprat printr-un mesaj codat i transmis, ci se poate face i prin percep ie. n ciuda incertitudinii se primesc cu precizie mesajele comunicate prin simboluri, datorit unui proces de nv are social. n interiorul grupului se creeaz norme cognitive care const n semnifica ii comune pe care emi torul i receptorul le atribuie simbolurilor (cuvinte, gesturi). Existen a unui cod comun permite ca mesajul s fie transmis cu certitudinea c va fi decodat corect i s fie recep ionat cu certitudinea c a fost codat corect. Deci, transferul de semnifica ie de la psihic la psihic depinde de asemnarea structurilor cognitive ale celor doi actori sociali implica i n comunicare. 2.2. Emi torul. n general, nu se transmite un mesaj cuiva care deja cunoate con inutul. Deci, se ac ioneaz ca i cum cunoaterea mesajului de ctre cellalt ar constitui o satisfac ie, dorin a emi torului fiind s egalizeze informa ia. Motivele emi torului pot fi orientate: ctre el (emiterea sau ob inerea unei informa ii i este util lui); ctre receptor (informa ia este n folosul receptorului). n ambele cazuri, egalizarea informa iei (real sau iluzorie) reprezint: legtur ntre emi tor i receptor; un mijloc de satisfacere a unor trebuin e. Formularea mesajului pe msura receptorului sau alegerea receptorului pe msura mesajului depind de contextul concret al situa iei de interac iune. dac receptorul este predestinat, emi torul trebuie s gseasc un mesaj adecvat; dac mesajul este predeterminat, emi torul trebuie s gseasc un receptor adecvat. n procesul interac iunii emi torul ncearc s evalueze: informa iile i competen a emi torului n raport cu obiectul de referin ; atitudinile emi torului fa de acest obiect. Se confirm astfel una dintre particularit ile interac iunii interpersonale i anume, n comunicare, strile psihice ale receptorului sunt incluse, prin mecanisme anticipative, n strile psihice ale emi torului i invers. 2.3. Receptorul este un subiect activ. Procesele de decodare sunt inversul proceselor de codare (receptorul traduce simbolurile n semnifica ii, n timp ce emi torul transpune semnifica iile n simboluri). Apar diferen e ns n ceea ce privete: a) sarcina emi torului i receptorului: sarcina emi torului este ca mesajul su s fie observabil i posibil de recep ionat; sarcina receptorului este de a-i organiza activ perceperea i n elegerea mesajului. b) ordinea temporal a activit ilor receptorului i emi torului: pentru emi tor emiterea mesajului este veriga final; pentru receptor receptarea mesajului este doar primul pas.

57

Receptarea este o problem de alegere dintre mai multe alternative, de amplificare a informa iei i automat de reducere a incertitudinii (alegerea este influen at de motiva ii i atitudini fa de obiectul de referin i de aceea uneori auzim ceea ce vrem s auzim). Informa ia primit: poate ntri atitudinile, atunci cnd se acord cu fondul preexistent (va fi acceptat i integrat; n multe cazuri integrarea echivaleaz cu o reorganizare a structurilor anterioare); poate fi respins dac exis o atitudine negativ fa de emi tor; cel mai frecvent apar modificri de atitudini, cerute de adaptare. Rolurile de emi tor i receptor sunt alternative i complementare. Tatiana Slama-Cazacu vorbee despre dubla alternativ. n timp, comunicarea duce la instalarea unei uniformit i pe plan cognitiv, atitudinal, comportamental. Apoi, actorii sociali continu s se interinfluen eze pentru a men ine aceast uniformitate. 3. FORMELE COMUNICRII Clasificarea comunicrii se face dup urmtoarele criterii: a) Implicarea activ: unilateral; bilateral; poli-interactiv (ex. dezbaterile de grup). b) Finalitate: de consum; de influen are; instrumental(cnd se cere coordonarea unei activit i); de sus inere psihologic (aprobare, ncurajare, justificare). c) Numrul de persoane implicat: comunicare interpersonal; comunicare de grup; comunicare de mas. d) Instrumentul de codificare i transmitere: comunicare verbal (prin limbaj); comunicare non-verbal (prin mijloace para- i extra-lingvistice). 3.1. Comunicarea verbal se face prin limbaj, luat n toate func iile i laturile sale (comunicativ, cognitiv, expresiv, persuasiv, reglatorie). Din punct de vedere psihosocial, limbajul este o activitate institu ionalizat care comport: forme stabilite i recunoscute (discurs, conversa ie); ocazii de recurgere la forme determinate de limbaj (intimitate, mediu academic); situa ii n care pot fi abordate anumite teme; varia ii geografice i sociologice. Dup gradul de influen are prin comunicare exist: comunicarea verbal simpl transmiterea de informa ii pentru coordonarea activit ilor unor actori sociali. Nu implic o influen mare (ex.:avizierul); convingerea implic restructurri de montaj psihologic. Se bazeaz pe un sistem de demonstra ii logice i presupune c cel ce primete informa iile este contient (prelucreaz i gndete); sugestia presupune tot restructurri de limbaj, dar pe baza percep iei necritice a mesajului. Presupune incapacitatea celui sugestionat de a controla curentul informa ional primit. Este posibil n situa ia hipnozei n mas sau a atmosferei de ncredere nelimitat a persoanelor i grupurilor n autoritatea izvorului de informa ii. Comunicarea verbal simpl i convingerea folosesc func iile cognitive i comunicative ale limbajului. Sugestia utilizeaz func iile expresive i persuasive. 3.2. Comunicarea non-verbal Tonul, privirea, expresia facial sunt la fel de importante pentru comunicare ca i informa ia transmis verbal (mijloacele verbale vehiculeaz doar 30%-35% din informa ie afirm Birdwhistell iar

58

Mehrabian consider c numai 7% din comunicarea unei emo ii se realizeaz pe canal verbal, n timp ce 60% se face pe canal vizual i 33% pe canal paralingvistic). Ansamblul mesajelor non-verbale care acompaniaz, suplimenteaz sau substituie mesajele verbale poart numele de semne paralingvistice. Tipuri de paralimbaj: aparen a i modul de a se prezenta (mbrcminte, postur, stil de a face); paralimbajul gestual i motor (micrile corpului care se asociaz mimicii); paralimbajul asociat cuvintelor: a) efectele verbo-motorii (ritm, debit, metric, caracteristici de articula ie); b) efectele vocii (varia ii de intensitate, nl ime, timbru); paralimbajul mimicii i al privirii. Se pune ntrebarea dac exprimarea emo iei pe fa se datoreaz programului morfo-fiziologic sau exist norme de manifestare a emo iei (expresia facial este dependent de cultur). Se afirm existen a unor emo ii fundamentale care, exprimate pe fa , pot fi recunoscute n orice cultur. Sunt 6 emo ii fundamentale: bucurie, triste e, mnie, surpriz dezgust, team. P. Ekman propune paradigma neuro-cultural a emo iei care include urmtoarele elemente: stimulii care provoac manifestrile emo ionale; programul exprimrii emo iei pe fa , ca urmare a intrrii n ac iune a muchilor fe ei; normele de manifestare, adic prescrip iile culturale viznd amplificarea sau slbirea intensit ii, neutralizarea sau mascarea emo iei provocate de program. Programul este universal pentru toate culturile, n sensul c n exprimarea emo iilor fundamentale sunt folosi i aceiai muchi. Normele sociale induc ns deosebirile interculturale vizibile n exprimarea emo iilor.
Exemplu. ntr-un experiment, subiec i americani i japonezi erau pui n situa ia de a viziona un film stressant. n situa ia n care subiec ii erau singuri n sal, nu s-au nregistrat deosebirii ntre reac iile emo ionale ale subiec ilor americani i a celor japonezi. n situa ia n care filmul a fost vizionat n compania unui compatriot ns japonezii i-au mascat mai mult emo iile dect americanii. Mrirea insignifiant a controlului social a dus la corectarea manifestrii emo ionale prin norma cultural.

4. TEORII ASUPRA COMUNICRII INTERPERSONALE 4.1. Teorii informa ionale. Ele abordeaz comunicarea din perspectiva ciberneticii i a teoriei generale a sistemelor. Comunicarea este n eleas ca un proces bilateral de transmitere i recep ie a informa iei n care sunt implicate patru componente: emi torul; receptorul; limbajul ca sistem de semne i reguli de combinare i utilizare a lor; canalul informa ional.

59

Schema intercomunicrii ca model informa ional (R. Mucchielli)


(Sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Ponto, 2000, p. 171)

Conform acestui model, pentru o comunicare eficient este nevoie de: coduri comune (repertorii de semne, reguli de codificare); mesajul trebuie s fie expresia unei nout i informa ionale pentru receptor, pentru a reduce gradul de incertitudine; costurile comunicrii s fie ct mai reduse fr a afecta acurate ea transmisiei i receptrii; sistemul de comunicare s reziste ct mai bine la perturba ii. Se pune accentul pe aspectele formale i pe structura mesajelor (nu este luat n discu ie semnifica ie mesajelor i procesele psihice implicate). Acest model al comunicrii emi tor-mesajreceptor, este un model care are la baz concep ia echivalen ei comunicrii sociale cu transmiterea de informa ii. Este un model liniar, de inspira ie behaviorist. 4.2. Teoriile constructiviste. Cnd Serge Moscovici a nlocuit grila binar prin care era privit realitatea social, gril motenit de la filosofia clasic, cu o gril ternar, care ia n considera ie rela ia dintre trei termeni: Ego-Alter-Obiect, prezen a lui Alter a sugerat posibilitatea unei alte viziuni asupra comunicrii sociale, viziune n care s-ar putea vorbi despre un spa iu interlocutoriu unde se plaseaz un Ego / Alter i un Alter/ Ego lega i de mize ce circumscriu acest spa iu i care co-construiesc o lume posibil, printr-un joc de negociere contractualizat. Aceste teorii pun accentul pe procesele psihice prin care informa ia structureaz sau modific sistemle de reprezentare ale receptorului, instaurndu-se astfel o legtur ntre comunicare i reprezentrile sociale. Concepte cu care se opereaz: contract de comunicare, situa ie poten ial comunicativ, intra- i interlocutori, validare, cvasi-validare i non-validare a mesajului, ruperea comunicrii (cf. R. Ghiglione, C. Bonnet, J.-F. Richard,, 1990). n aceast viziune, subiectul ar fi un subiect activ din punct de vedere cognitiv i structurat, care se mic ntr-un univers construit i de construit; realitatea social ar fi un hibrid de realitate fizic i imaginar; rela ia social poate deveni un joc de influen e dinamice i statice; sistemele de semne sunt mijloace prin care se creeaz mesaje iar rela ia comunicativ, un joc de influen dinamic sau static

60

Intra-locutor Interlocutor
potential A Definirea unei situa ii poten ial comunicative (S.P.C.) B

Intra-locutor legat de mize si de acceptarea principiilor de pertinen i de reciprocitate Interlocutor


poten ial

Selectarea parametrilor Contractului de Comunicare


(C.C.), aplicarea principiului contractualizrii

Parametrii pertinen i pentru S.P.C. Interlocutorul A:

Parametrii non-pertinen i pentru S.P.C. Interlocutorul A:

Interlocu iunea 1
Aplicarea Interlocutor B:

Interlocu iunea 1
Interlocutor B:

principiului
influen ei

Validare
Stabilirea C.C. Interlocutorul A:

non-validare

Interlocu iunea 2
Interlocutorul B

validare Stabilirea
unui dialog regulat (D.R.)

cvasi-validare non-validare ruptur

Modificare pentru A Int. B: validare Stabilirea D.R:


Contractul de comunicare

Non-modificare pentru A Int.B: non-validare ruptur

(Sursa: R. Ghiglione, Lhomme communiquant, Paris, Colin, 1986)

Este vorba despre o comunicare circumscris ntr-un spa iu interlocutoriu determinat de o miz i de intra-locutori. Intra-locutorii sunt subiec i empirici, purttori de cunotin e, credin e, competen e recunoscute ntr-o oarecare msur ntr-o realitate social. Ei sunt constitui i dintr-un ansamblu de competen e privind

61

instrumentele care permit comunicarea (sisteme de semne verbale i non-verbale, sisteme de principii i reguli pragmatice), un sistem de reprezentri susceptibile s ghideze punerea lor n practic ntr-o situa ie dat, o recunoatere social susceptibil s i instituie ca interlocutori. Intra-locutorii pot fi conceptualiza i ca baze de informa ii structurate i structurabile, nainte chiar de a se plasa ntr-o situa ie de comunicare definit. Cunotin ele, reprezentrile competen ele intra-locutorului nu cer dect s ntlneasc mize pentru ca situa ia s devin poten ial comunicativ. Miza, cel pu in par ial mprtit, este cauza necesar care permite instaurarea unui spa iu interlocutor, condi ie ca o situa ie s devin poten ial comunicativ. Din momentul n care miza este acceptat ca structurnd un posibil spa iu interlocutoriu, intra-locutorii devin interlocutori poten iali i apoi activi. Interlocutorii poten iali vor construi o strategie cognitivo-discursiv, utiliznd diferite elemente activate n func ie de reprezentarea pe care o au despre situa ia interlocutorie. Aceste strategii vor fi apoi probate n negociere, ntr-un spa iu interlocutoriu delimitat. Din acest joc al negocierii va putea aprea o lume posibil. Nu exist interlocu iune efectiv fr un joc de validare, cvasi-validare i non-validare cci numai cnd mizele, principiile i regulile sunt pertinente, situa ia trece din poten ial comunicativ n efectiv comunicativ. Ele vor duce ori la o lume negociat, ori la ruptur. n acest context, prima func ie a comunicrii este cea de a influen a, iar a influen a conform paradigmei constructiviste echivaleaz cu a da consisten realit ii construite n cursul negocierilor. Mai mult dect constructor, actorul social pare a fi un co-constructor de realit ii. Construind permanent realit i, actorii sociali se co-construiesc prin succesiunea de tranzac ii comunicative. Astfel, n spa iul de co-interlocu iune, actorii sociali vin s negocieze lumi posibile. Dac reuesc, o lume posibil, negociat, va deveni pentru un timp lumea real. Realitatea social devine astfel un rezultat al procesului de influen provizoriu reuit, gra ie tranzac iilor comunicative efectuate. Din aceast perspectiv a vorbi folosete pentru a comunica, adic pentru a co-construi lumi. Se vorbete despre personalizarea exprimrii: chiar n condi iile echivalen ei limbajelor i informa iilor, oamenii nu se exprim niciodat la fel. Personalizarea depinde de gradul de libertate al locutorului, care la rndul su depinde de obiectivele, constrngerile normative, canalul de comunicare, raportul dintre locutori. 4.3. coala de la Palo Alto pune semnul egalit ii ntre comunicare, mesaj i comportament, astfel nct orice act comportamental capt valoare de mesaj (contrariul comunicrii, adic tcerea i starea de imobilism, devine i ea mesaj n func ie de context). Axiomele colii de la Palo Alto: Axioma 1. Comunicarea este inevitabil sau Non-comunicarea este imposibil. Orice comportament are valoare comunicatiiv. Totul din om comunic ceva. Axioma 2. Comunicarea se dezvolt pe dou planuri: planul con inutului i planul rela iei. Primul ofer informa ii, iar al doilea ofer informa ii despre informa ii. Acelai cuvnt, spus pe diferite tonuri, comunic lucruri diferite. Planul rela iei ofer indica ii pentru interpretarea planului con inutului. Planul rela iei transmite semnale de dominan sau supunere, de apropiere sau distan are, semnale de prietenie sau dumnie. Dac cuvintele transport con inutul informa ional al mesajului de la un interlocutor la altul, tonul i trupul semnalizeaz i definesc rela ia care se nate ntre ei. Rela ia ntre partenerii de comunicare se dezvolt n registrul afectiv i emo ional. Natura rela iei, adic atitudinea i sentimentele semnalate prin limbajul para-verbal i limbajul trupului se rsfrnge asupra cuvintelor i le confer adevratul lor n eles. De cele mai multe ori componenta decisiv a comunicrii umane este cea care definete atitudinea i sentimentele fa a de partener, natura rela iei dintre ei, adic limbajul non-verbal. Axioma 3. Comunicarea este un proces continuu ce nu poate fi abordat n termeni de cauz-efect sau stimul-rspuns. Fiecare efect este i cauz n acelai timp Axioma 4. Comunicarea se bazeaz att pe informa ie n form digital (procesat de sistemul nervos central) ct i pe informa ie anaalogic (procesat de sistemul neurovegetativ). Informa ia digital con inut n simboluri este transpus n cod binar la nivelul neuronilor i sinapselor. Limbajul digital este simbolic i abstract. El poate fi n eles numai dac este decodificat i procesat la nivelul gndirii i contiin ei. Informa ia analogic con inut de stimulii non-verbali este transpus n limbaj biochimic, la nivel hormonal. Limbajul analogic este direct, plastic i sugestiv. El nu presupune o decodificare obligatorie la nivelul contiin ei. Informa ia digital transmis la nivel neuronal configureaz planul con inutului, iar informa ia analogic pe cel al rela iei.

62

Axioma 5. Comunicarea este ireversibil. Aceasta desemneaz faptul c un act de comunicare, odat ce a avut loc, declaneaz transformri i mecanisme care nu mai pot fi date napoi precum acele unui ceasornic. Axioma 6. Comunicarea implic raporturi de putere ntre parteneri, iar tranzac iile care au loc ntre ei pot fi simetrice sau complementare. Pe de o parte, tanzac iile simetrice sunt rela ii n care partenerii i reflect reciproc comportamentele, rspunsurile fiind de acelai tip cu stimulii. Pe de alt parte, tranzac iile complementare sunt rela ii n care partenerii joac roluri distincte, au puteri diferite, statut social sau ierarhic diferit, spre exemplu diadele ef-subaltern, profesor-elev, printe-copil. Axioma 7. Comunicarea implic procese de acomodare i ajustare a comportamentelor. Axioma pleac de la premisa c oamenii sunt n mod inevitabil diferi i, percep diferit realitatea i au interese i obiective diferite. Comunicarea lor se poate ameliora doar n urma unui efort de acomodare reciproc. Exist obiec ii relativ la echivalen a comunicare-comportament (comportamentul este comunicativ doar cnd particip la un cod). 4.4. Analiza tranzac ional. Eric Berne pornete de la idea c omul are o personalitate multipl, schimbtoare n care se regsesc trei entit i: copilul care a fost, lipsit de autonomie i independen , care triete via a aa cum o simte, guvernat fiind de principiul plcerii; prin ii care l-au nv at respectul fa de norme i valori, ale cror interdic ii i obliga ii s-au transformat n principii cu caracter atemporal i universal; adultul relativ independent i autonom, care experimenteaz via a, neutru fa de sentimentele copilului i de prejudec ile prin ilor. Este vorba despre trei stri ale Eului inspirate de psihanaliz. Conform analizei tranzac ionale o persoan normal func ioneaz n toate cele trei stri, trecerea de le una la alta modificnd modul de a sim i, gndi, comporta. ntr-o comunicare eficient aceste stri ale Eului sunt activate selectiv n func ie de situa ia de comunicare i de starea Eului n care se pozi ioneaz partenerul. n analiza comunicrii, E. Berne pornete de la nevoia uman fundamental de a primi semne de recunoatere (strokes), nevoie care fundamenteaz i nevoia de comunicare. Atunci cnd comunic, oamenii i transmit semne de recunoatere care pot fi de respect, pre uire, iubire, cum ar fi salutul, lauda, alintul, sau mcar de dispre i ur, cum ar fi critica, insulta, lovirea, semne care ne arat c existm n plan psihologic i social. Aceste semne de recunoatere pot fi verbale (cuvintele), non-verbale (gestic, voce, distan e) sau complexe (verbale i non-verbale). Astfel, actorii sociali ofer i primesc semne de recunoatere ntr-un schimb reciproc de tipul stimul-replic. Un schimb de astfel de semne de recunoatere formeaz o tranzac ie, care constituie unitatea de baz a discursului social Din aceast perspectiv comunicarea ia forma unui lan de tranzac ii succesive. Analiza tranzac ional, lund n considera ie originea, direc ia i destina ia vectorilor tranzac ionali, face distinc ie ntre trei tipuri principale de tranzac ii: paralele, ncruciate i duble: a) Tranzac iile paralele sunt acelea n care vectorii tranzac ionali rmn paraleli, iar starea Eului vizat de stimuli este cea din care pleac replica. Cnd se bazeaz pe astfel de tranzac ii, comunicarea este previzibil i nu incomodeaz pe nici unul dintre parteneri, ea putnd s se continue orict de mult, existnd o armonie ntre stimuli i replici. b) Tranzac iile ncruciate sunt acelea n care vectorii tranzac ionali nu rmn paraleli ci se ncrucieaz. Partenerul de comunicare care ncrucieaz tranzac ia rupe firul i fluen a comunicrii, care devine incomod i imprevizibil. n aceast situa ie, pentru reinstaurarea comunicrii este necesar ca cel pu in unul dintre parteneri s-i schimbe starea Eului. c) Tranzac iile duble sau ascunse apar atunci cnd partenerii lanseaz simultan dou mesaje, unul aparent, transmis verbal, la nivel social (cel mai des de la adult la adult) i un altul ascuns, n limbaj non-verbal, la nivel psihologic (cel mai des de la printe la copil sau de la copil la printe). Tranzac iile duble difer de cele paralele i ncruciate prin faptul c implic simultan dou stri ale Eului i transmit simultan dou mesaje. Tranzac iile duble apar atunci cnd cele dou mesaje sunt contradictorii, incongruente, mesajul exprimat verbal fiind contrazis de cel non-verbal. Comportamentul care rezult din astfel de tranzac ii este determinat la nivelul psihologic al comunicrii i nu la nivelul social al acesteia. 4.5. Teoriile semiotice pun accent pe structura i func iile limbajelor ca instrumente de comunicare.

63

Limbajele sunt sisteme naturale sau conven ionale de semne , semnale sau simboluri care mijlocesc fixarea, pstrarea, prelucrarea i transmiterea informa iilor din mediul extern precum i exprimarea strilor, inten iilor, atitudinilor subiectului. Limbajul are trei dimensiune: dimensiunea semantic exprim raportul de semnifica ie dintre semnele folosite (denotantul) i obiectele desemnate(denotatul); dimensiunea sintactic cuprinde reguli de combinare a semnelor; dimensiunea pragmatic reflect normele de utilizare i interpretare a sistemelor lingvistice. Din aceast perspectiv comunicarea presupune punerea n legtur a dou universuri semantice iar func ionarea comunicrii depinde de compatibilitatea limbajelor. P1 P2

limbaj univers lingvistic univers semantic univers existential


Comunicarea din perspectiv semiotic
(Sursa: D. Cristea, Tratat de psihologie social, Pro Transilvania, 1999, p. 183)

Universul existen ial con ine evenimentele trite direct sau indirect, contientizate sau nu la un moment dat, dar cu efect n plan individual; Universul semantic cuprinde evenimente ale universului existen ial care au cptat o semnifica ie n cmpul contin ei individuale; Universul lingvistic cuprinde evenimente ce pot constitui con inutul unor mesaje n urma codificrilor. 4.6. Teoria psihosocial este o ncercare de integrare a celor prezentate mai sus. Este axat pe func iile psihosociale ale limbajului: func ia cognitiv (prin limbaj informa ia este prelucrat, transmis, se elaboreaz strategii de rezolvare de probleme i de cunoatere); func ia comunicativ (prin limbajul natural i artificial se transmit mesaje); func ia expresiv (de exteriorizare a strile emo ionale); func ia persuasiv (de exercitare a influen ei); func ia reglatorie (limbajul este un instrument de autoreglaj comportamental); func ia axiologic-existen ial (prin limbaj se confer o semnifica ie axiologic unor evenimente). Referin e bibliografice
DE VITO, Joseph A., (1993), Les fondements de la communication humaine, Gaetan Morin, Quebzec, p. 164-172; GHIGLIONE, R., BONNET, C., RICHARD, J.F., (1990), Trait de psychologie cognitive, Paris, Dunod, vol.3, p. 175-270; MYERS, G., MYERS, M., (1990), Les bases de la communication humaine, Mc.Graw Hill, ed. a 2-a; PRUTIANU, tefan (2000), Manual de comunicare i negociere n afaceri. Comunicarea, Iai, Polirom, p. 15-250; RADU, Ioan (1994), Procese i rela ii de comunicare n Ioan Radu, Petru Ilu , Liviu Matei, Psihologie social, ClujNapoca, Editura Exe, p. 185-196

64

IV. COMPORTAMENTUL PROSOCIAL


Aspecte legate de altruism i de comportamentul prosocial au prezentate de prof. P. Golu n lucrarea Fundamentele psihologiei sociale (2000). Nu orice act de servire a intereselor celorlal i este o conduit prosocial (cnd schimbul de bunuri sau servicii este echitabil sau perceput ca atare, - imediat i transparent, avem de a face cu o afacere; nici trectorul care mpiedic prin prezen a sa o spargere nu d dovad de comportament prosocial). Criteriile faptului prosocial: beneficiile nu sunt imediate, directe i previzibile; ac iunile sunt n favoarea altuia; prezen a inten iei de a ajuta. Altruismul este varianta maximal a dezinteresului pentru c este lipsit de orice alt compensa ie (n afar de cea de dup moarte sau de satisfac ia spiritual). n opinia lui S. Moscovici (1994) exist trei tipuri de altruism: altruismul participativ, bazat pe ataamentul fa de patrie, na iune sau familie; altruismul fiduciar bazat pe ncrederea stabilit ntr-o rela ie de ajutor interpersonal; altruismul normativ care se refer la ajutorul furnizat de institu ii cum ar fi asigurrile sociale, de sntate, de omaj. 1. EXPLICA II ALE COMPORTAMENTULUI PROSOCIAL 1.1. Sociobiologia O prim explica ie a altruismului vine din sociobiologie, paradoxal, pentru c el contravine supremei legi biologice, ce a supravie uirii individului i speciei. Wilson (1975) a introdus ipoteza supravie uirii prin nrudire (cei ce sunt membrii aceleiai familii au gene comune i sacrificndu-se pentru al ii asigur transmiterea mai departe a propriilor gene). Aceast teorie poate explica altruismul n familie, dar cum se explic altruismul fa de persoane cu totul necunoscute? Rushton (1989) sus ine c actele de ajutorare se bazeaz n mare msur pe similaritate. El consider c similaritatea, de ordin psihologic sau axiologic, chiar de trsturi exterioare, presupune i o asemnare genetic, explicat prin proximitatea spa iale i prejudec ile etnice i rasiale. Pozi ia este pu in convingtoare, dar trebuie re inut din sociobiologie urmtoarele idei: alturi de tendin e spre individualism i agresivitate este posibil s existe i la om una, determinat genetic, spre altruism i sacrificiu; cu ct suntem mai apropia i de semenii notri cu att tendin a este mai puternic (prin i copii). 1.2. Socializarea i func ionarea normelor sociale Comportamentul prosocial este nv at n timpul socializrii prin mecanisme ca: recompens, pedeaps, rentrire nv are direct; observarea consecin elor comportamentale ale altor persoane cu comportamente prosociale nv are indirect. Comportamentele prosociale sunt ncurajate s devin vectori motiva ionali pentru c ele aduc beneficii grupului social. S-au sedimentat norme n acest sens: a) Norma responsabilit ii sociale. Ea cere ca oamenii s ajute pe cei ce depind de ei (ex.: prin ii pe copii, profesorii pe elevi etc.). Religia i codul moral includ aceast ndatorire. b) Norma responsabilit ii personale afirm c trebuie ajuta i oamenii care au nevoie de ajutor. Este interiorizat din copilrie pentru a deveni o obliga ie moral personal. Activarea ei este n func ie de trei criterii: contientizarea faptului c cineva are nevoie de ajutor; sentimentul de a fi personal responsabil de bunstarea comunit ii; asumarea responsabilit ii indiferent de costuri. c) Norma reciprocit ii. Aceasta cere s aju i la rndul tu pe cei care te-au ajutat. Este vorba tot despre un comportament prosocial pentru c schimbul nu este direct i imediat i nu se negociaz.

65

d) Norma justi iei sociale. Ea afirm c trebuie s existe o distribu ie just a resurselor i beneficiilor ntre oameni i grupuri de oameni. Cnd apare o inechitate, apar comportamente prosociale care au ca scop redistribuirea resurselor i beneficiilor. 1.3. Schimbul social Chiar dac actul altruist se face exclusiv n beneficiul altuia i fr recompens direct, ofertantul de ajutor poate beneficia de recompense subiective adic de ctiguri psihologice indirecte: a) Satisfac ii personale. Un act altruist poate fi autogratifiant n msura n care el permite: - s se ndeprteze tensiunea i anxietatea fa de suferin ele fizice i morale ale unei persoane; - s creasc sentimentul valorii personale. b) Empatia. O persoan care sufer suscit la observator emo ii dezagreabile (din cauza rspunsului empatic, care l face pe observator s se imagineze n locul celuilalt). Pentru a atenua suferin a acestuia dar i propria suferin apare motiva ia pentru acordarea ajutorului, motiva ie care este cu att mai mare cu ct victima este mai asemntoare cu observatorul i mai apropiat afectiv. Paradigma costuri beneficii scoate n eviden calculul utilitar al actorului social, explicnd comportamentele altruiste prin calcul ra ional, ce slujete unor interese pur egoiste.
Explica ii ale unor comportamente prosociale din aceast perspectiv: - unele gesturi altruiste constituie un profund egoism mascat (invita ia la mas, o recenzie laudative, aprarea cuiva care de ine putere ntr-o discu ie pot fi considerate ca investi ii mai mult sau mai pu in costisitoare n vederea ob inerii unor beneficii viitoare); - motiva ia actelor altruiste poate consta n nevoia egoist de reputa ie (donarea unor sume de bani poate constitui o cale de cretere a prestigiului ntr-o comunitate); - darea de bani sau ajutarea altor persoane pot ascunde satisfacerea nevoii de superioritate de statut, de a marca dependen a celorlal i; - gesturi cotidiene aparent dezinteresate (a da bani ceretorilor) pot ascunde motiva ii egoiste sau dorin a de a scpa de inconfortul i uneori de teama pe care o produce insisten a acestora; - cea mai consistent explica ie a altruismului n termenii costuri-beneficii se refer la faptul c atunci cnd indivizii percep c comportamentul lor egoist duce la pierderi pentru ei sunt dispui s le nlocuiasc cu acte altruiste.

Paradigma costuri-beneficii nu explic convingtor actele anonime de altruism i nici ajutorarea persoanelor necunoscute aflate n impas. 1.4. Ajutorarea altuia ca proces decizional stadial S-a constatat prezen a mai multor stadii n luarea deciziei de a acorda sau nu ajutorul. Perceperea situatiei. Are cineva Realmente nevoie de ajutor? DA Asumarea responsabilitatii personale. In ce masura sunt eu responsabil? DA Estimarea costurilor si a beneficiilor implicate. Merita sa ajut? DA Decizia variantelor de ajutor Stiu eu ce trebuie sa fac? Nu pot sa-mi dau seama cum. Nu se merita: prea mult risc, prea mult timp etc. Nu se acorda ajutor Nu este responsabilitatea mea Nu exista problema

66

DA Acordarea ajutorului. Percep ia. Unele situa ii sunt clare (un copil mic czut n ap), altele sunt ambigui (un zgomot de cztur n apartamentul vecin, noaptea). Important este interpretarea i definirea contextului. Asumarea responsabilit ii este n legtur cu internalizarea normei responsabilit ii sociale. Important este i proximitatea spa ial i psihologic cu cel ce are nevoie de ajutor. Evaluarea costuri-beneficii. Cnd costurile sunt mari i beneficiile celui ce urmeaz s fie asistat sunt mici, nu se acord ajutor. Cnd nevoia de ajutor este mare i riscurile ofertantului de ajutor nu sunt mari, interven ia este mai plauzibil. Pre urile se pltesc i cnd apare o sustragerea de la acordarea ajutorului, prin intermediul judec ii sociale. Decizia pentru o variant sau alta. n orice situa ie de ajutorare exist dou modalit i de interven ie: o ac iune direct, personal o cerere de ajutor de la agen i i institu ii specializate. Alegerea depinde de: capacit i i cunotin e, mijloace materiale, urgen a situa iei etc. Nu ntotdeauna schema este parcurs pn la capt (cel ce se arunc n foc pentru a salva un copil nu se gndete la responsabilitate, costuri-beneficii, ci comportamentul su este motivat de valori sau poate determinat genetic). 2. INTERAC IUNEA PERSONALITATE SITUA IE 2.1. Caracteristici ale ofertantului de ajutor Nu s-a putut gsi un portret de personalitate al ofertantului de ajutor (o persoan altruist ntr-o situa ie nu adopt cu necesitate acelai tip de comportament n alte situa ii). S-au gsit ns: a) Corela ii ntre anumite atribute personale, tipul de ajutor acordat i condi iile n care el se desfoar.
Exemplu. Adul ii cu mare nevoie de aprobare social sunt mai caritabili, dar numai cnd actele lor sunt vzute de al ii. Cei ce ajut fizic sunt mai nal i, mai puternicii, mai familiariza i cu astfel de mprejurri.

b) Atitudini i stare emotiv fa de o situa ie dramatic. D. Batson (1981) afirm c n fa a cuiva care are nevoie de ajutor func ioneaz dou modele atitudinal emo ionale contradictorii. preocuparea empatic, adic centrarea pe n elegerea i suferin ele celuilalt; preocuparea fa de propriile stri psihologice cauzate de o situa ie ncrcat emo ional. Primul model duce la ajutorare, cel de-al doilea poate duce la comportamente prosociale, dar din motive diferite, i anume de a rezolva propriul disconfort psihic (de obicei, acetia se elibereaz nu ajutnd ci prsind scena). sentimentul de vinov ie. Cnd se provoac experimental un sentiment de vinov ie (incitnd subiec ii s mint, s trieze, s administreze ocuri electrice etc.) se observ o cretere a dorin ei de a ajuta (pentru a rectiga o imagine de sine pozitiv). c). Dispozi ia sufleteasc. buna dispozi ie ndeamn la fapte generoase. Se pare c un rol l joac norma echit ii sociale (contrastul dintre bucurie i suferin trimite la norma justi iei sociale); proasta dispozi ie poate inhiba comportamentul prosocial (concentrare pe necazurile proprii, mai pu in empatie) dar poate dezvolta i compasiune prin efectul similarit ii sau se poate contrabalansa proasta dispozi ie fcnd un bine. 2.2. Caracteristicile beneficiarului de ajutor. nainte de acorda ajutorul oamenii evalueaz persoana aflat n dificultate, ntrebndu-se dac ea merit sau nu ajutor. Sunt 2 condi ii dup care se selecteaz acordarea de ajutor: a) Similaritatea. Identitatea sau asemnarea de religie, ras, etnie, statut socio-profesional face s creasc probabilitatea de interven ie.

67

b) Atribuiri asupra situa iei solicitantului de ajutor (dac solicitantul merit s fie ajutat). Se fac deduc ii pe baza unor informa ii foarte srace despre cum s-a ajuns la acea situa ie, dac este sau nu vina persoanei respective). Dac ofertantul de ajutor crede n ipoteza unei lumi drepte, adic o lume n care oamenii merit ceea ce li se ntmpl, atunci ei pot considera c acordarea de ajutor nu este meritat i nu vor interveni (situa ia poate fi remediat oferind mai multe informa ii asupra modului n care o persoan a ajuns ntr-o situa ie ce necesit acordarea de ajutor). 2.3. Contextul de interven ie prosocial a) Variabile ecologice: starea general a vremii. Vremea frumoas ncurajeaz actele prosociale. un zgomot puternic afecteaz negativ acordarea de ajutor; mrimea localit ii. Se ajut mai mult n localit ile mici dect n cele mari (anonimatul diminueaz sim ul responsabilit ii); presiunea timpului inhib comportamentele prosociale.
Experimentul lui Darley i Batson (1973). Dou grupe de studen i n teologie trebuiau s mearg la o cldire apropiat pentru a discuta cu un specialist: despre parabola Bunului Samaritean (o grup), despre ansele de ncadrare dup absolvire, subiect neutru din punct de vedere prosocial (cealalt grup). La jumtate din fiecare grup i s-a spus s se grbeasc pentru c ntlnirea a nceput deja iar la cealalt jumtate i s-a spus c ntlnirea va avea loc peste 15 minute. Pe traseu to i subiec ii au gsit un om czut, srccios mbrcat, care tuea i gemea. Dintre subiec ii crora li s-a spus s se grbeasc doar 10% au acordat ajutor, n timp ce 63% dintre ceilal i subiec i au acordat ajutor.

b) Prezen a altor oameni poate stimula sau inhiba comportamentul prosocial. Efectul numrului de martori. Stimularea se realizeaz datorit efectului dezirabilit ii sociale; Inhibi ia. ntr-o situa ie de urgen , cu ct numrul de martori este mai mare cu att scade probabilitatea ca unul dintre ei s acorde ajutor. Fiecare dintre martori are mai pu ine anse: o s remarce incidentul; o s l interpreteze ca o situa ie de urgen care necesit interven ie. Aceasta se poate datora faptului c ceilal i pot influen a interpretarea situa iei. Se observ un fenomen de ignoran colectiv n msura n care fiecare persoan prezent se servete de pasivitatea celorlal i ca de o informa ie asupra realit ii. Inac iunea celorlal i este interpretat ca un indicator al faptului c acordarea ajutorului nu este util (oamenilor le este team s nu interpreteze greit o situa ie i s se nele). o s-i asume responsabilitatea. Cu ct sunt mai multe persoane care asist la o situa ie cu att cu att este mai puternic fenomenul de difuziune a responsabilit ii (fiecare este convins c al ii au fcut deja ceva). Efectul spectatorului se aplic n situa ii ambigui, deci dificil de interpretat, persoanele prezente ne sunt strine i acordarea de ajutor este costisitoare (unele cercetri au artat ns c acest efect nu apare sistematic, iar uneori este inversat). Cnd este prezent o singur persoan toat responsabilitatea i gratifica ia i revine ei. Efectul modelelor ambiguitatea unei situa ii dispare atunci cnd alte persoane se angajeaz ntro rela ie de ajutorare i apare tendin a de a adopta acelai comportament cu aceste modele prosociale; suntem mai nclina i s imitm pe de-o parte modelele care se asemn cu noi i pe de alt parte, modelele care sunt n msur s ne procure recompense. n general ajutorarea cuiva are efecte benefice asupra sa. Dar, prin faptul c este pus ntr-o situa ie de inferioritate i de obliga ii fa de cel care l-a ajutat, poate tri un disconfort psihic, care va dispare atunci cnd ajutorul va fi ntors. Ajutorarea poate duce i la dependen a de ajutor.

68

Referin e bibliografice
CHELCEA, Septimiu (coord.), (1990), Psihosociologia cooperrii i ntrajutorrii umane, Bucureti, Editura Militar; CHELCEA, Septimiu (1996), Comportamentul prosocial n A. Neculau (coord.), Psihologie social. Aspecte contemporane, Iai, Polirom, p. 438-451; MOSCOVICI, Serge (1998), Formele elementare ale altruismului n S. Moscovici (coord.), Psihologia social a rela iilor cu cellalt, Iai, Polirom, p. 61-73.

V. AGRESIUNEA INTERPERSONAL
1. DEFINIREA I FORMELE AGRESIUNII. Aspecte legate de agresiunea interpersonal sunt expuse de prof. P. Golu n lucrarea Fundamentele psihologiei sociale (2000). 1.1. Defini ie. Agresiunea este o conduit care inten ioneaz s fac ru, s produc altuia durere, suferin sau moarte. Elementul crucial al defini iei este inten ia. Rul provocat poate fi fizic sau psihic (hr uirea sexual produce anxietate, stress, depresie). Ea poate fi direc ionat fa de oameni sau fa de obiecte inanimate. Delimitri conceptuale: Asertivitate i agresiune. Asertivitatea corespunde unui comportament sigur i energic orientat spre realizarea unui obiectiv izvort din afirmarea de sine. Spre deosebire de agresivitate nu vizeaz rnirea fizic sau moral a cuiva. Violen i agresiune. Violen a desemneaz folosirea for ei pentru a lovi ntr-un altul fizic i/sau psihologic. Spre deosebire de violen , agresiunea nu este considerat ca expresia unui mod de func ionare social. 1.2. Forme de agresiune. a) O prim form de clasificare are la baz inten ia (motiva ia) subiacent agresorului: agresiune direct (ostil) provine din furie i poate fi reactiv (se rspunde unei provocri) sau proactiv (din proprie ini iativ). Scopul urmrit este satisfacerea furiei, pedepsind rul provenit de la alt persoan (ea constituie un scop n sine). agresiune indirect (instrumental), cnd provocarea unei dureri altei persoane este un mijloc pentru atingerea unui obiectiv i nu un scop n sine (se bate un copil care se joac n mijlocul strzii pentru a-l nv a s nu se mai joace acolo). Cele dou tipuri nu se exclud, un act agresiv putnd fi dublu motivat. b) O alt distinc ie se fondeaz pe prejudiciul adus altuia: agresiune activ (cnd prejudiciul provine dintr-o activitate a da un pumn sau a njura pe cineva); agresiune pasiv (cnd inactivitatea poate cauza prejudicii refuzul de ajuta pe cineva); agresiunea fizic sau verbal (se refer la folosirea for ei sau a cuvintelor care fac ru). Brfa este o agresiune simbolic. Ea poate fi ostil (cnd se brfete o persoan pe care suntem furioi) sau instrumental (brfim pentru a ne asigura nou o imagine bun). Exist i un tip de agresiune permis, care nu este antisocial, cnd se utilizeaz n scop de aprare (ex.: soldatul). Ea este ntotdeauna instrumental. Societatea hotrte condi iile n care agresiunea este permis sau chiar poruncit. 2. EXPLICA II ALE COMPORTAMENTELOR AGRESIVE 2.1. Fundamentele biologice ale conduitei agresive Explica ia biologic se face la dou niveluri: a) Nivelul macrostrctural, nivel la care se consider c joac un rol n evolu ia speciilor. Argumentele aduse provin din: Etologie (studiul evolu iei i func iei conduitei animale). K. Lorentz consider c agresiunea concur la adaptarea i evolu ia organismelor, fiind guvernat de o motiva ie nnscut.

69

.Studiul agresiunii intra-specifice arat c prin conduite agresive se apr teritoriul, se stabilete ierarhia n interiorul grupului. Cei mai agresivi ctig i i transmit bagajul genetic. Majoritatea speciilor au mijloace nscrise genetic de control i limitare a agresivit ii intraspecifice i se opresc nainte de a omor, la un gest de supunere al adversarului (este vorba despre inhibi ii nnscute). Oamenii nu au mijloace de control asupra agresivit ii i odat cu descoperirea armelor ce ucid la distan , indicatorii de conciliere nu mai pot fi percepu i, ceea ce a dus la creterea violen ei intraspecifice. Sociobiologie (studiul evolu iei i func iei conduitei sociale). i ea vede agresivitatea ca o conduit cu valoare de supravie uire (Wilson 1975), func iile sale fiind de a rezolva disputa, prin competi ie, asupra unor resurse limitate: o sexuale - masculul mai puternic nvinge, deci specia devine mai puternic; o hran, ap, adpost conduce la sntatea biologic a speciei: Din aceste perspective, agresivitatea este o conduit programat genetic, conducnd cursul selec iei naturale. Tot programate sunt i gesturile de supunere, care men in agresivitatea la un nivel optimal). b) Nivelul microstructural ia n discu ie creierul i sistemul endocrin. Creierul. Prin stimularea unor pr i ale hipotalamusului se pot ob ine manifestri agresive. i alte pr i ale creierului sunt implicate (sistemul limbic i cortexul). Stimularea creierului nu duce ns inevitabil la agresivitate (o maimu stimulat cortical lng o maimu dominatoare nu va reac iona n nici un fel; o maimu stimulat cortical lng o maimu mai pu in dominatoare o va bate). Conduita agresiv apare deci doar n anumite situa ii. Sistemul endocrin. Agresivitatea se imput activrii hormonilor sexuali masculini. Injectarea cu testosteron mrete agresivitatea, castrarea o reduce. La om injectarea cu testosteron provoac pu ine efecte agresive (se provoac activare, excitare, dar nu agresivitate). Cercetrile interculturale au adus argumente contra caracterului instinctiv al agresivit ii (n unele societ i rzboiul este aproape absent). Legile i normele sociale ac ioneaz puternic i pot inhiba sau facilita conduitele agresive. Biologicul nu poate dect pregti terenul, dar influen a sa este indirect. 2.2. Rela ia frustrareagresivitate (Dollard, Miller, 1939). Ei afirm c agresiunea este o consecin a frustrrii. Cnd o conduit orientat spre un scop este blocat, apare o activare emo ional (frustrarea) care poate varia ca intensitate dup (intensitatea impulsului ini ial, gradul n care conduita este blocat, numrul de rspunsuri frustrante) i care duce la conduite agresive ( inta conduitei agresive poate fi inta frustrrii, sau dac nu se poate, se alege alt int agresiune nlocuit sau deplasat). inta asupra creia se deplaseaz agresiunea se numete n limbajul comun ap ispitor. Miller (1948) precizeaz c deplasarea agresiunii este n func ie de trei variabile: intensitatea frustra iei; for a inhibi iei (anticiparea pedepsei); similitudinea ntre persoana int i apul ispitor. L. Bercowitz (1962) afirm c frustrarea este conectat cu agresiunea prin furie i numai cnd blocarea unui comportament duce la furie se va produce agresiunea. n agresiune nu este important comportamentul celuilalt (sursa frustrrii) ci inten iile atribuite. Uneori agresiunea e vzut ca un mod de restabilire a justi iei i echilibrului social (grupurile care se consider injust tratate, care au statut cobort sau se simt mai pu in puternice recurg la tactici agresive mai mult dect grupurile cu statut egal sau superior). Comportamentul care rezult n urmarea unei frustrri depinde deci de personalitatea, de motiva iile i de percep iile fiecrei persoane, ceea ce presupune c agresiunea nu este singurul rspuns la frustrare. 2.3. Explicarea agresiunii prin nv are social. Aceast orientare pleac de la constatarea c unii oameni sunt mai predispui agresivit ii dect al ii. Se pune n discu ie rolul socializrii fcute de familie, coal, biseric, mass-media. Cercetrile arat c recompensarea ac iunilor bune i ignorarea agresivit ii are efecte puternice asupra copiilor. a) Teoria nv rii sociale men ioneaz c agresivitatea este nv at ca orice alt conduit social prin recompens i penalizare (agresivitatea recompensat se va repeta, cea penalizat nu se va repeta). Dar, uneori penalizarea poate ncuraja agresiunea iar copiii penaliza i puternic devin i mai agresivi. Alturi de nv area direct important este i cea observa ional. n acest tip de nv are pot fi puse n eviden dou mecanisme:

70

observnd un model care d dovad de un comportament agresiv, subiectul ia cunotin despre un comportament pe care l va putea utiliza, nv nd un nou rspuns; dup consecin ele pe care le-a suferit modelul n urma comportamentului su, subiectul va fi inhibat sau dezinhibat n reproducerea comportamentului agresiv. Cercetrile arat cum se poate face ca un comportament agresiv s se reproduc sau nu, utiliznd recompensa i pedeapsa.
Exemplu. Experimentul lui A. Bandura pune n eviden importan a unui model de adult n nv area comportamentului agresiv de ctre copii. ntr-o clas de grdini s-au format trei grupe. n prima grup un adult molesta fizic i verbal o ppue. n a doua grup, acelai adult se juca cu alte jucrii. n ultima grup nu a existat nici o interven ie a unui adult. S-a observat apoi comportamentul copiilor. Rezultatele au artat o cretere a comportamentelor agresive la copiii expui unui model agresiv.

Comportamentele agresive vor crete i mai mult dac adultul este de acelai sex cu copilul, dac a fost recompensat (ludat) i persoana care l-a ludat este o persoan semnificativ pentru copiii (educatoarea). b) Rolul modelelor sociale. Normele sociale indic: intensitatea i modalit ile comportamentelor agresive; circumstan ele n care trebuie activate. Agresivitatea poate fi ncurajat de modele culturale (ex.: conceptul contemporan de masculinitate comport o doz destul de mare de agresivitate). c) Formarea scenariilor cognitive. Expunerea copilului la modele agresive dezvolt scenarii cognitive agresive care duc la creterea agresiunilor i la interpretarea interac iunilor sociale ntr-un mod agresiv. Acest tip de scenarii se dezvolt n trei faze: faza de achizi ie i ncodare (se ntipresc scenele de violen n memorie, mai ales dac copilul crede c este acceptat social); faza de men inere (scenariile sunt ntrite de cte ori copilul va vedea agresiuni n jurul su sau se va angaja n acte agresive); faza de refacere i difuziune (scenariul va ghida conduita copilului de cte ori se va produce o situa ie similar celei din schem). d) Modelul social-interac ional (Patterson, De Barishe, Ramsez, 1989). Modelul sus ine c o conduit antisocial deriv dintr-o atitudine parental ubred (asprime, disciplin inconsistent, control slab asupra copilului). S-a descoperit c cu ct frecven a pedepsei fizice utilizate n timpul socializrii este mai crescut, cu att crete rata agresivit ii utilizate n adolescen , n afara familiei. Respingerea parental i agresiunea verbal-simbolic fac copilul s se comporte ntr-un mod n care va fi n continuare respins. Tratarea abuziv produce insensibilitate la suferin ele altora, lips de empatie, rspunsuri cu furie i agresivitate. Familiile destrmate i deprimarea economic duc de asemenea la agresivitate. 2.4. Rolul televiziunii n nv area agresiunii. Exist o legtur (dei nu neaprat cauzal) ntre expunerea la violen a TV i conduita agresiv. Unii autori afirm c TV desensibilizeaz la suferin ele altora i formeaz o atitudine mai favorabil fa de conduita agresiv (la adul i rata omuciderilor crete la trei zile dup vizionarea unor meciuri de box de categorie grea). Cercetrile lui A. Bandura (1963, 1973) au demonstrat cum copiii imit comportamentele agresive pe care le vd n secven e filmate, n anumite condi ii. Dac actele agresive sunt ntrite pozitiv, dac nu exist pedeaps, dac nu sunt dezaprobate de adul , atunci tendin a spre imita ie crete. L. Berkowitz (1970) a studiat reac iile agresive ale adolescen ilor i adul ilor dup vizionarea unor filme violente. Cercetrile sale au artat c vizionarea unor scene violente crete probabilitatea comportamentelor agresive, mai ales cnd: exist o activare fiziologic sau emo ional la spectator; exist o identificare cu personajul principal; scenele violente filmate sunt reale i nu fictive;

71

nu exist comentarii critice. Dac anxietatea spectatorului este prea puternic, probabilitatea actului agresiv diminueaz. Problema influen ei violen ei filmate asupra comportamentului nu este ns rezolvat. Exist puncte de vedere contrare care sus in c observarea violen ei poate reduce violen a n via a real, aceasta consumndu-se prin imagina ie.
Exemplu. ntr-un experiment la care au participat bie i cu vrste ntre 9 i 15 ani, jumtate dintre acetia au vizionat programe TV agresive iar cealalt jumtate au vizionat programe TV non-agresive. n perioada imediat urmtoare vizionrii s-a constatat c subiec ii din cea de-a doua categorie au angajat de dou ori mai multe bti i discu ii furtunoase dect cei din prima categorie.

Pentru unii vizionarea unor programe TV cu violen e poate terge frustrrile zilei, pentru al ii poate sugera comportamente agresive. Expunerea la violen a mass-media Dezinhibi ie nv are de tehnici agresive nsuire de scenarii agresive Desensibilizarea fa de victim Catharsis + + + + -

+ agresivitate

Violen a mass-media influen prin imita ie

Unii autori afirm c violen a TV nu provoac comportamente agresive, ci mai degrab cei ce au motiva ii agresive aleg s vizioneze programe TV agresive. Exist o legtur, dar mult mai mic dect cea presupus ini ial, ntre violen i vizionarea programelor TV. Se pare c TV are efect mare asupra unui procent mic din popula i i un efect mic asupra unui procent mare din popula ie. 3. INTERAC IUNEA AGRESOR-VICTIM-CONTEXT. Comportamentele agresive in de combinarea unor caracteristici (percepute sau atribuite) ale celor trei elemente; dihotomia de tip de personalitate (Glass, 1977) vorbete despre persoane competitive, grbite, instabile i despre persoane cooperante, calme, echilibrate. Plasarea unei persoane n una din aceste categorii face predictibil comportamentul su; agresorul ine cont de reac iile celui agresat (n caz de supunere, se oprete pentru c scopul su este s-i fac ru, s-l umileasc, nu neaprat s-l omoare); se ia n calcul capacitatea de ripost (conform teoriei costuri - beneficii); un element important n comportamentul agresiv este atribuirea inten iilor; 4. FACTORI DECLANATORI 4.1.Circumstan e dezagreabile a) Durerea. Antreneaz o cretere a agresivit ii (nu exist obinuin la durere i studiile fcute pe animale arat c ele rspund ntotdeauna la durere printr-un comportament agresiv). b) Cldura. Temperatura ridicat produce iritare i duce la creterea agresivit ii. Cldura are ns o influen relativ asupra agresiunii, n msura n care locuitorii din rile calde nu sunt mai agresivi dect al i oameni. ntre cldur i agresiune nu este o rela ie cauzal ci o corela ie, ceea ce semnific faptul c al i factori asocia i cldurii pot provoca comportamente agresive. c) Zgomotul. Definit ca un sunet involuntar i neplcut se caracterizeaz prin volum i posibilitatea de a-l prevedea i controla. Poate crete agresivitatea persoanelor predispuse spre agresiune. Dac indivizii pot s controleze zgomotul nu sunt mai agresivi dect alte persoane. 4.2. Stimuli sociali a) Atacurile incit la agresiune. Cercetrile au artat c indivizii deseori rspund la atacurile verbale i fizice ale altora i se rzbun n aceiai manier n care au fost ataca i (conform proverbului ochi pentru ochi , dinte pentru dinte); b) nghesuiala. Creterea densit ii sociale pare a fi dificil de suportat, dar impresia de nghesuial poate fi modificat prin atribuirile pe care le face persoana asupra situa iei. n orice caz impresia

72

subiectiv de a nu avea suficient spa iu este o surs de stress i de frustrare, n msura n care se diminueaz i impresia posibilit ii de control. Aceast neputin de a controla poate declana comportamente agresive. c) Teritoriile. Teritoriul corespunde unui spa iu personal fizic aprat de o persoan sau de un grup. Se pot distinge trei tipuri de teritorii: teritoriile primare (spa ii utilizate regulat de un individ sau de un grup); teritoriile secundare (spa ii mpr ite cu al ii); teritorii publice (spa ii unde toat lumea are drepturi egale de acces). Cnd intimitatea este violat apare o cretere a agresiunii, dar comportamentul unei persoane va depinde de modul n care va interpreta comportamentul celuilalt i de natura teritoriului violat. d) Prezen a celorlal i. S-ar prea c prezen a unor martori la un comportament indezirabil va reduce tendin a spre agresiune. Faptul de a fi n grup face ns identificarea persoanelor agresive mai dificil i crete probabilitatea agresiunii. 4.3. Al i factori a) Prezen a armelor. Dou mecanisme se afl la baza rela iei arme-agresiune: prezen a armelor crete pregnan a ac iunilor agresive (ele pot incita la violen ); comportamentul persoanei va fi n func ie de percep ia pe care o are despre arm (arma poate declana un dezgust de violen sau s fie perceput ca un semn de masculinitate, caz n care crete probabilitatea unei agresiuni). b) Alcoolul i drogurile. Determin creterea agresivit ii (dar i n stare de ebrietate agresivitatea este mediat de alte variabile: prezen a altor oameni, aprobarea sau dezaprobarea lor). Influen a alcoolului se explic prin: efectul dezinhibator (controlul cortexului slbete); scderea lucidit ii i a realismului perceptiv (situa ia poate fi interpretat eronat, nu se mai ine cont de consecin ele comportamentelor). n cazul drogurilor, comportamentele agresive sunt determinate i de nevoia celor dependen i de a procura drogul. c) Sexul i agresiunea. Vizionarea de filme sau reviste violente din punct de vedere sexual atrag dup sine o banalizare a violului i a agresiunii. Cercetrile arat c agresarea femeilor este mai frecvent n rile n care pornografia este mai pu in cenzurat (excep ie Japonia, ceea ce dovedete c rela ia pornografie-agresiune este corela ional i nu cauzal, depinznd, printre altele i de cultur). 5. REDUCEREA AGRESIUNII 5.1. Catarzis-ul. Se estimeaz c dac o persoan ac ioneaz agresiv, motiva ia sa pentru ac iuni ulterioare agresive se reduce pentru c se produce un catarzis (eliberare emo ional). Dou argumente sunt invocate n favoarea catarzis-ului: reducerea activrii emo ionale; reducerea agresivit ii. Catarzis-ul opereaz prin 3 ci principale: vizionarea de scene violente (d rezultate incerte); consumarea tendin elor agresive la nivelul imaginarului (teorie dezvoltat de S. Freud); angajarea n ac iuni violente efective dar fr consecin e antisociale, cum ar fi sportul (reduce temporar ncrctura emo ional, dar uneori pare a ntri agresivitatea). 5.2. Reglementare la nivel social. Agresivitatea poate fi reglementat prin legi, controlul programelor TV. Cea mai bun cale este combaterea agresivit ii n familie, nainte de a deveni schem de via : nv area copilului s fie empatic i altruist (anxietatea agresiunii); bun parentalitate. 5.3. Interven ii cognitive. Schemele agresive fac s se interpreteze situa iile de via n mod agresiv. Se consider c exist 5 pai n instigarea la agresiune (Kendall, 1991): perceperea i decodarea indicilor comportamentali din punctul de vedere al propriei ambian e sociale (proiectare); expectarea de conduite din partea altora, pe baz de atribuire de inten ii (inten ii agresive); listarea rspunsurilor posibile (mai ales a celor agresive);

73

alegerea rspunsului potrivit (mediul fiind vzut ostil, agresiunea este rspunsul cel mai potrivit i este vzut ca singurul mod de a rspunde); ac ionare. Urmnd aceti pai se poate schimba modul n care este procesat informa ia despre lume i via , modul n care se fac atribuirile, se pot nv a strategii alternative de ieire din conflicte, se poate nv a o interpretare corect a conduitei altora etc. Toate acestea se pot realiza prin jocuri de rol n care apar scenarii ce pot duce la agresiuni. Referin e bibliografice
GOLU, Pantelimon (2000), Agresiunea interpersonal n P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Ponto, p. .304-319; MITROFAN, Nicolae (2003), Agresivitatea n Adrian Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. 161-175;

VI. RELA IILE SIMPATETICE


Principalele aspecte legate de rela iile simpatetice au fost sistematizate de prof. P. Golu n lucrarea Fundamentele psihologieisociale (2000). 1. FUNDAMENTELE RELA IILOR SIMPATETICE La baza interac iuni psihosociale st o trebuin uman fundamental, cea a sociabilit ii. n rela iile interpersonale individul gsete: echilibru i satisfac ie; modalit i de a ndeprta sursele de anxietate i disconfort psihologic. Schutz consider c exist trei aspecte care sus in necesitatea existen ei rela iilor interpersonale: trebuin a de incluziune (e primordial i apare la copilul mic prin apetitul de comunicare, contact, frica de a nu fi uitat sau neglijat). trebuin a de control. n func ie de particularit ile sale omul simte nevoia: o s exercite autoritate asupra celorlal i; o s fie protejat i dirijat de al ii. trebuin a de afec iune. Privete n special diadele i se exprim prin aprobare i respingere emo ional. La nivel de conduit aceste trebuin e pot aprea exprimate n hiper i hipo.
Excesele: - subiec ii suport greu singurtatea; - vor s domine; - sete exagerat de afec iune i intimitate. Deficien ele: - dificult i de integrare; - subiec ii au nevoie mereu de directive; - nereceptivi la tandre e.

Dac aceste trebuin e nu sunt satisfcute subiec ii se simt insignifian i, incompeten i, nedori i n rela ii interpersonale. Karen Horney distinge trei tendin e la subiec ii si: cutarea celorlal i (trebuin a de afec iune, aprobare, de a avea un partener, nevoia de a fi cuta i, dori i, iubi i, accepta i, necesari i indispensabili celorlal i); mersul mpotriva celorlal i (subiec i duri i agresivi, care vd lumea ca o aren n care cei supradota i vor ctiga, cu trebuin a primar de a domina, sim ind nevoia de a fi cei mai buni, cu trebuin a de prestigiu i de considera ie); fuga de ceilal i (persoane care pun o distan emo ional ntre ei i ceilal i, cu trebuin de independen i de a nu fi constrni i care nu suport conformismul la norme). Izolarea. Oamenii pot tri singuri sau cu pu ine interac iuni perioade de timp (pustnicii, prizonierii, naufragia ii), dar dup un timp apar deficien e majore: suferin psihologic, apatie total, halucina ii n legtur cu o alt persoan.

74

Solitudinea. Este un gen de izolare regsibil n toate segmentele sociale. Ea apare cnd cercul rela iilor sociale este mic sau nesatisfctor pentru individ. Nu presupune neaprat absen a fizic a celorlal i, ci apare cnd ceilal i nu furnizeaz resursele psihologice de care cineva are nevoie. Exist dou tipuri de solitudine: una este acompaniat de izolare emo ional (individul simte lipsa rela iilor emo ionale); a doua este acompaniat de izolare social (apare n lipsa anturajului care s ofere suport social). Solitudinea este acompaniat uneori de depresie, pentru c individul i atribuie acest eec. Sunt dou surse de solitudine n societatea modern: cu origine n contextul social (pierderea unui membru al familiei, omajul); cu origine n interiorul persoanei (sunt persoane predispuse la a se sim i singuri; ele au suferit n copilrie anxiet i relativ la afectivitate). Contracararea solitudinii: se acord ajutor ca s-i creeze noi prieteni; crearea de rela ii substitutive (animale); se scade dorin a de contacte sociale (este nv at s se distreze de unul singur); schimbarea percep iei sociale care i eticheteaz drept deficien i sociali i i face s caute alcoolul i drogul. 2. DIMENSIUNEA ATRAC IE REPULSIE INDIFEREN Atrac ia definete n interiorul unei rela ii dimensiunea emo ional fa de cellalt, dimensiune care se caracterizeaz printr-o atitudine pozitiv (simpatia) i prin dorin a de apropiere (Moser, 1994). Atrac ia corespunde deci expresiei afinit ilor i a unei dorin e de afiliere. Atrac ia ini ial pentru o persoan depinde nainte de toate de satisfac ia pe care aceasta persoan ne-o procur (iubim n special persoanele al cror comportament ne aduce gratifica ie sau pe care l percepem ca gratifiant). Pe msur ce rela ia se dezvolt intervin i al i factori. 2.1. Principiul gratificrii Teoria atrac iei este fondat pe principiul gratificrii prin intermediul a dou abordri complementare: a) Strategia minimax. Pentru teoreticienii schimbului social sentimentele pe care le resim im fa de alt persoan depind de profitul pe care l avem de pe urma acestei rela ii. Profitul se exprim prin diferen a dintre cantitatea de gratifica ii percepute i costurile rela iei. Aceasta nseamn maximizarea recompenselor (protec ie, tandre e etc.) i minimizarea costurilor (timp, conflict, plictiseal etc.). Dac se dorete ca rela ie s fie de durat aceast strategie minimal nu poate fi utilizat continuu (regulile schimbului social ne nva s ne gestionm rela iile de maniera angajrii ntr-un proces de acomodare). b) Regulile echit ii (socotelile bune fac prieteni buni). Regula echit ii are la baz principiul conform cruia ctigurile i costurile trebuie s fie relativ egale pentru fiecare dintre protagonitii rela iei. Dac o persoan se simte dezavantajat n rela ia cu partenerul, ea resimte un sentiment de injusti ie n fa a acestei inechit i. Din contr, dac situa ia i se pare avantajoas, ea resimte un sentiment de culpabilitate. n ambele cazuri un dezechilibru n rela ie antreneaz insatisfac ii i tentativa de reechilibrare a schimburilor. 2.2. Evolu ia unei rela ii De la simpla descoperire a unor afinit i la instaurarea unei rela ii durabile pot fi puse n eviden trei stadii: a) Contientizarea faptului c cellalt exist. Exist dou modalit i de a lua cunotin de prezen a celuilalt: prin ciocniri repetate (intersectri regulate cu o persoan ne permit s lum cunotin de prezen a sa); prin contacte superficiale, fie fortuite i tranzitorii (la o serat, la un simpozion), fie prin rela ii sociale formale (cu colegii de munc, de club). Acest prim stadiu nu constituie n sine o rela ie, servind mai mult ca trambulin pentru stabilirea unei eventuale rela ii mai durabile.

75

b) Explorarea reciproc. Se concretizeaz dorin a fiecrui partener de a cunoate mai bine pe cellalt. n acest stadiu se schimb informa ii despre sine sau despre alte subiecte i protagonitii se descoper reciproc. c) Atrac ia mutual. Protagonitii aleg s men in atrac ia. Fiecare accept singularitatea, unicitatea celuilalt (de aici se nate reciprocitatea intimit ii i a interesului pentru cellalt). Prin intermediul auto-revelrii reciproce indivizii descoper similitudini n atitudini, mod de gndire i eventual complementarit i ale trebuin elor personale. 2.3. Factori rela iona i cu atrac ia interpersonal (ce-i apropie pe oameni?) 2.3.1. Aparen a fizic. n diferite culturi exist concep ii diferite despre frumuse e, dar n interiorul unei culturi exist norme de atrac ie fizic larg mprtite. Judec ile bazate pe atrac ia fizic depesc evaluarea fizicului. Astfel, ne ateptm ca o persoan frumoas s fie: mai interesant; mai echilibrat; mai sociabil; mai fermectoare din punct de vedere sexual; mai expansiv. Oamenii atrgtori sunt privi i mai nalt din copilrie pn la btrne e.
Exemplu. Au fost supuse evalurii filme cu copii frumoi i ur i care au fcut diferite prostii. Cnd prostia era mic nu au aprut diferen e n evaluare, dar cnd prostia era mare (a arunca cu pietre n cini), n cazul copiilor frumoi s-a considerat c a fost un accident pu in probabil s se repete, n timp copiii ur i au fost judeca i sever (purtare cronic, comportament cu probleme).

Pentru c oamenii au o impresie mai pozitiv despre o persoan frumoas sunt mai pozitivi fa de aceasta. Ca urmare oamenii frumoi au o imagine de sine mai pozitiv i sunt mai eficien i n interac iune, ceea ce produce o impresie mai favorabil despre ei. Frumuse ea are i consecin e negative: poate suscita invidie i resentimente; cei frumoi pot fi percepu i ca lipsi i de valori, egocentrici, materialiti, snobi; se crede c ei dispre uiesc pe al ii; oamenii sunt profund ofensa i cnd o persoan frumoas utilizeaz datele naturale pentru exploatarea altor persoane. Frumuse ea nu garanteaz o via social mai bun sau un viitor mai bun. (femeile frumoase par s fie mai pu in fericite i mai pu in ajustate la via a social, vrsta fiind mai devastatoare pentru ele). Pare c brba ii reac ioneaz mai mult dect femeile la frumuse ea fizic (femeile acord mai mare importan intereselor comun, sau altor aspecte, cum ar fi, competen sau calit i intelectuale). Persoanele frumoase caut compania altor persoane pe care le consider frumoase, punndu-se n evident o tendin spre asortare. n general indivizii prefer persoane a cror frumuse e s corespund pe ct se poate cu atractivitatea lor. Indicatori ai atrac iei. cu ct privim mai mult o persoan n ochi cu att este mai mare atrac ia (excep ie, persoanele necunoscute). Pupilele adul ilor sunt mai largi cnd privesc o persoan simpatic i se micoreaz cnd vd pe cineva antipatic. S-a dovedit c o persoan cu pupilele largi este evaluat mai pozitiv; numrul de alegeri (popularitatea este un indicator al atrac iei). Dar atrac ia i popularitatea pot s se opun (cei atrgtori, nu cei foarte atrgtori sunt mai populari); distan a interpersonal (cei ce se plac stau mai aproape i se nclin unul spre cellalt). 2.3.2. Proximitatea geografic i frecven a expunerii sunt factori asocia i cu atrac ia interpersonal prin: efectul de proximitate (tindem s devenim prieteni cu cei mai apropia i fizic. Acest efect se asociaz cu: efectul de accesibilitate (facilitare) a ntlnirilor (familiile au tendin a s se ataeze de vecinii apropia i). Proximitatea duce i spre:

76

efectul de familiaritate care duce la simpatie (sporind ocaziile ca oamenii s se obinuiasc unii cu al ii). Efectul de familiaritate, fcut posibil prin frecven a contactelor, care la rndul ei este facilitat de proximitate, favorizeaz dou procese: perceperea celuilalt (experimentele lui Zajonc arat c simplul fapt de a fi expus frecvent i n manier repetitiv la un acelai stimul obiect, situa ie sau persoan creaz un sentiment pozitiv fa de acel stimul. Este vorba despre efectul simplei expuneri). interac ionarea cu cellalt (vederea regulat i frecvent a altei persoane nu este suficient pentru a produce atrac ie mutual, esen ial fiind s se comunice i s se interac ionneeze cu aceasta, ceea ce favorizeaz descoperirea unor interese comune i a unor afinit i). Cu ct o persoan este mai mult expus cu att crete atrac ia fa de ea. Aceasta se datoreaz faptului c apari ia continu a unei persoane func ioneaz ca un reductor de pulsiune. Apari ia unui strin activeaz i alerteaz, ceea ce produce o stare de excita ie neplcut asociat cu team i incertitudine. Pe msur ce persoana este vzut de nou, apare o stare de uurare ataat (i atribuit) prezen ei ei, ceea ce duce la creterea atractivit ii. Exist ns o curb a eficien ei efectului expunerii (dup atingerea unui nivel optim, odat cu expunerea repetat simpatia intr n declin, prin satura ie i plictiseal). Exis reguli culturale referitoare la distan a fizic: zona intim (de la contact corporal la 45 cm.); distan a personal (45 cm. la 1,25 m., rezervat prietenilor); zona public (peste 3,7 m., pentru necunoscut). 2.4. Factori rela iona i cu men inerea unei rela ii. 24.1. Similaritatea interpersonal. (Cine se aseamn se adun) a) Similaritate atitudinal. Cercetrile arat c factorul critic ce fundamenteaz rela ia similaritate atrac ie este propor ia similarit ilor i nu numrul lor absolut. b) Similaritate vestimentar, emo ional, de statut, de obinuin e c) Similaritatea trsturilor de personalitate coreleaz nalt cu atractivitatea. Similaritatea duce la atrac ie pentru c: crete respectul de sine prin sentimentul de confirmare (ex.: vegetarienii i ntresc reciproc convingerile); oamenii se ateapt la o rela ie mai pozitiv cu cineva asemntor (lips de motive de conflict). Pentru a stabili o legtur amical cu o persoan din alt grup, aceasta trebuie s semene mai mult i pe mai multe dimensiuni, problem care nu se pune la o persoan din acelai grup. Asemnarea aduce dup sine simpatie, n timp ce diferen a atrage dup sine antipatie sau aversiune. Efectul de similitudine capt importan pe msur ce rela ia se dezvolt i se stabilizeaz. 2.4.2. Disimilaritatea interpersonal. (Contrariile se atrag) Odat rela ia consolidat, indivizii pot cuta nu asemnrile ci diferen ele. Aceast constatare se bazeaz pe principiul complementarit ii. Disimilaritatea duce la atrac ie dac diferen a permite unui partener s ndeplineasc nevoile celuilalt (ex.: cel ce simte nevoia s fie protejat va fi satisfcut dac partenerul lui i aduce protec ie; cel cruia nu-i place s ia decizii importante va fi bucuros dac partenerul su o va face n locul su). Acest factor influen eaz mai ales n etapa a treia de dezvoltare a unei rela ii. Similaritatea i disimilaritatea au o putere relativ n func ie de persoan i situa ie. 2.4.3. Frica. Dorin a de a diminua frica i face pe oameni i caute compania celorlal i. Rela iile interpersonale simpatetice cuprind dou orientri: centrifug (sentimentele de atrac ie-repulsie-indiferen pe care le ncearc i le exprim un subiect fa de anturaj). Se exprim prin numrul de alegeri i respingerii n raport cu ceilal i. Constituie indicele expansivit ii socio-afective a individului i traduce nevoia sa de ceilal i; centriped (sentimentele de atrac ierepulsieindiferen pe care le suscit din partea celorlal i). Se exprim prin numrul de alegeri i respingeri venite din partea celorlal i. Constituie indicele integrrii socio-afective a individului. Cei doi indici ofer o imagine asupra distribu iei sociabilit ii la nivelul rela iilor interpersonale din interiorul unui grup (L. Moreno). Baza psihologic a atrac iei i respingerii este atribuirea partenerului de interac iune a unor nsuiri i atitudini pozitive i negative (reprezentarea celuilalt pe plan cognitiv).

77

Intensitatea atrac iei unui individ fa de al ii este n rela ie direct cu intensitatea atrac iei pe care o percepe ca manifestndu-se din partea celorlal i. 3. RELA II INTIME 3.1. Intimitatea. No iunea de intimitate trimite la existen a unei apropieri puternice ntre doi indivizi. Orice rela ie intim presupune existen a unor legturi puternice cu implica ii afective i/sau sexuale. Rela iile intime se disting de alte rela ii interpersonale prin: intensitatea sentimentelor, a ataamentului mutual; ntinderea i profunzimea informa iilor despre sine date partenerului (autorevelare reciproc); angajare puternic fa de cellalt i fa de rela ie; sentimentul de interdependen i fuziune. 3.2. Prietenia i dragostea a) Prietenia se refer la un sentiment de afec iune, de simpatie ntre dou persoane care se simt bine atunci cnd interac ioneaz. Exist dou componente principale ntr-o rela ie amical: tendin a de a-l percepe pe cellalt asemntor cu sine n ceea ce privete atitudinile, opiniile, trsturile de personalitate etc. evaluarea favorabil a celuilalt sub aspectul competen elor, inteligen ei, lurii deciziilor. reciprocitatea respectului i admira iei; se dezvolt gradual i n mod obiectiv, sunt rela ii durabile care tind s se consolideze cu timpul. b) Dragostea corespunde unui sentiment foarte intens, unui ataament puternic ntre dou persoane. Dependen a psihologic resim it fa de cealalt persoan constituie aspectul fundamental al unei rela ii de dragoste. No iunea de dragoste con ine trei componente principale: ataamentul fa de alt persoan (avem nevoie de cellalt pentru a ne satisface trebuin ele de bine i fericire); preocupare fa de cellalt care se exprim prin druire de sine i angajare n men inerea rela iei; sentimentul de exclusivitate fa de cellalt (fuziunea cu celalalt devine posibil prin autorevelri reciproce). Comparativ cu rela iile amicale care sunt realiste, rela iile de dragoste sunt mai idealiste, imaginarul ocupnd un loc important. Este un sentiment fragil i precar care se nate rapid, dar care rareori se dezvolt cu timpul. Dragostea are la baz sentimente conflictuale: poate fi att la originea fericirii ct i a durerii, poate duce att la un ataament profund ct i la ur. Atrac ia mutual dintre dou persoane poate fi de ordin afectiv, sexual, intelectual sau spiritual. R. Stenberg (1986) propune un model prin care i reprezint dragostea ca un triunghi n care cele trei laturi corespund celor trei componente ale dragostei care pentru el sunt: intimitatea, pasiunea i angajarea. intimitatea este o component emo ional care explic puterea legturilor afective dintre doi indivizi i care i face s se simt apropia i. Ea se regsete n rela iile familiale, amicale i de dragoste. pasiunea este o component motiva ional i desemneaz o stare emo ional intens n care partenerii resimt o atrac ie fizic i sexual puternic; angajarea mutual este o component cognitiv i se refer la o voin reciproc de a se investi cu trup i suflet fa de cellalt (decizie de a-l iubi pe cellalt) i n rela ie (decizie de a men ine rela ia). Combina ia aceste trei elemente corespunde diferitelor tipuri de dragoste. 4. DIMENSIUNEA DOMINA IE - SUBORDONARE n acest tip de rela ie satisfac ia nu rezult din trebuin e similare, ci din trebuin e complementare (fiecare este satisfcut pentru c primete un comportament diferit de al lui pe care cellalt l face cu plcere). Cele dou dimensiuni (dimensiunea atrac ierespingereaindiferen i dimensiunea domina ie subordonare) se pot fonda una pe cealalt.

78

Dimensiunea domina iesubordonare se poate manifesta gratifiant sau frustrant i astfel devine surs de satisfac ie sau insatisfac ie, care constituie un punct de sprijin pentru atrac ie sau repulsie.

Schema rela iei dintre comportmente-stimuli ce in de dimensiunea domina iesubordonare i comportamenterspunsuri ce in de dimensiunea atrac ie-respingere
1 domina ie subordonare pe fond de atrac ie; 2 i 3 egalitate pe fond de atrac ie; 4 subordonare domina ie pe fond de atrac ie; 5 subordonare domina ie pe fond de uoar atrac ie; 6 i 7 egalitate pe fond de respingere; 8 domina ie subordonare pe fond de respingere; (Sursa: P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Ex Ponto, 2000, p. 255)

Pe fondul dimensiunilor generale ale interac iunii (atrac ierespingereindiferen i domina ie subordonare) se dezvolt rela iile interpersonale concrete avnd ca indicatori fie mutualitatea interac iunii fie modificri de esen a rela iilor pe parcursul interac iunilor. 5. INTERAC IUNEA PSIHOSOCIAL MUTUAL 5.1. Competi ia. Constituie o rivalitate mutual pentru atingerea unui scop indivizibil. Nu este expresia direct a pornirilor native (teoriile instinctiviste) ci este marcat de cultur, tradi ie, nv are (cercetrile de etnologie au gsit societ i unde competi ia este stimulat i idealizat i societ i unde lipsete cu desvrire). La copiii contemporani apare la vrsta de 4-5- ani i se bazeaz pe modele competi ionale furnizate de prin i, grupul de joac, profesori. Competi ie n sensul deplin al cuvntului apare cnd: exist spirit de rivalitate; rivalii sunt relativ egali; sunt familiariza i cu sarcina. n situa ii competitive accentul cade pe: aspecte instrumentale; datele i cunotin ele de care dispune individul pentru rezolvarea problemelor: Intensificarea competi ie sporete productivitatea i scade calitatea. Efectele negative ale competi iei sunt creterea frustrrii i a anxiet ii (K. Horney consider competi ia ca un centru constant de conflicte nevrotice, anxietatea nevrotic i ostilitatea rezultnd din competi ie exagerat). Unii autori consider c formele de competi ie i obiectivele supuse competi iei, dup ce au fost nv ate, se declaneaz automat.

79

Exist consens n ceea ce privete considerarea competi iei ca pe o for de men inere a unui standard. 5.2. Cooperarea. Semnific coordonarea eforturilor pentru atingerea unui scop comu, care nu poate fi atins pe calea eforturilor individuale. S-a criticat teoria darwinist a supravie uirii celui mai bine dotat artnd forme de cooperare la animale (n vntoare, aprare, ngrijirea puilor, la coloniile bazate pe specializarea muncii). Conduitele de cooperare apar la 3 ani. n situa iile de cooperare dominante sunt aspectele socio-emo ionale: comunicarea interpersonal; ini iativa social; sugestia Toate acestea duc spre o distribuire uniform a cunotin elor i spre compensare interpersonal. n general activit ile sociale sunt o combina ie de cooperare i competi ie. Se pune problema care dintre cele dou interac iuni psihosociale mutuale (competi ia i cooperarea) este mai eficient. Pentru a rspunde la aceast ntrebare se ia n considerare situa ia, cadrul de referin (ce intereseaz pe societate n primul rnd, ce consider superior: individul sau grupul). Astfel, societ ile care pun accent pe individ favorizeaz competi ia n timp ce societ ile care pun accent pe grup valorizeaz cooperarea. 5.3. Conflictul. Este o opozi ie sau agresiune mutual raportat la o int indivizibil (legat de prestigiu sau o recompens). Este o form de opozi ie ntre persoane sau grupuri derivat din incompatibilitatea real sau perceput dintre scopurile, valorile, normele sau motiva iile pr ilor. El se desfoar ntr-o situa ie conflictual, definit ca acel context inter-personal, grupal, organiza ional sau sociocultural n care se produce opozi ia dintre dou sau mai multe pr i.

Structura unei situa ii conflictuale


(Sursa: Dumitru Cristea, Tratat de psihologie social, Ed. ProTransilvania, 2000, p. 407).

Dup cum se observ, obiectul conflictului trebuie interpretat ca un construct social, n care intervin elemente obiective, interpretri i reprezentri subiective, coordonri i presiuni normative de ordin

80

psihosocial i sociocultural, totul realizndu-se pe fondul unei motiva ii complexe i a unui proces de comunicare direct sau mediat. Desfurarea conflictului presupune mai multe faze Dezacordul (simple nen elegeri divergen e minore sau interpretri diferite date unei probleme, eveniment sau situa ii de interes pentru ambele pr i. Se genereaz tensiune, suspiciuni i stri emo ionale negative care pot sta la baza crerii unei situa ii conflictuale). Confruntarea (se adncesc divergen ele de opinii i interese, prin implicarea fiecrei pr i n argumentri partizane; elementele emo ionale ncep s prevaleze asupra celor ra ionale, pe fondul diminurii i alterrii comunicrii inter-personale). Escaladarea (se recurgerea la orice mijloace pentru a nvinge, dac nu chiar a distruge adversarul, identificat acum ca irevocabil i periculos; strile emo ionale ating cote maxime, ceea ce amplific aspectul ira ional al confruntrii; este momentul n care se exprim agresivitatea i tensiunile acumulate) Desescaladarea (este rezultatul epuizrii poten ialului fizic i emo ional al pr ilor, complementar introducerii n joc a unor considerente de costuri sociale, economice sau psihice i al stimulrii apari iei sentimentului c trebuie gsit o solu ie). Rezolvarea (determin de cele mai multe ori restructurri apreciabile la nivelul sistemelor cognitive, atitudinale i opera ionale ale pr ilor implicate; este momentul n care situa iile conflictuale i relev unele valen e pozitive i anume cele prin care se ajunge la schimbare, nnoire i adaptare social la un mediu n continu devenire). Exist cteva reac ii fundamentale, care pot fi considerate ca stiluri, strategii sau inten ii de a trata un conflict (tipuri de comportamente ce se disting prin orientri motiva ionale diferite).

Impunere Competitie Impunere (tentativa de impunere a punctului de vedere propriu) Compromis Colaborare

Ocolire Neimpunere Necooperare Cooperare Cooperare (tentativa de satisfacere a nevoilor celorlal i


Managementul conflictelor

Acomodare

(Sursa: Kenneth W. Thomas, Conflict and Conflict Management, n The Handbook of Industrial and Organizational Psychologie, Chicago, Rand McNally, 1976)

Competi ia sau rivalitatea (este o orientare n care se observ interesul pentru sine dar urmrind totodat ca propriile performan e s fie superioare performan elor ob inute de cellalt, adic lupta pentru a ob ine ct mai mult pentru sine) Acest stil poate fi promi tor n situa ii de asimetrie de putere, atunci cnd situa ia este realmente de tipul ctig / pierdere sau cnd se presupune c nu vor exista rela ii viitoare cu oponentul.

81

Acomodarea, cedarea sau stilul ndatoritor, (presupune renun area la competi ie i compromis, lsnd beneficiile pr ii oponente). Privit deseori ca un semn de slbiciune, poate fi o reac ie eficace n situa iile n care se contientizeaz o greeal proprie, cnd miza este mai important pentru partea advers sau cnd se dorete construirea unei rela ii de bunvoin . Colaborarea (presupune gsirea de solu ii de maximizare a ctigurilor i/sau de minimalizare a costurilor pentru ambele pr i). In aceast situa ie, managementul conflictelor ia forma rezolvrii de probleme i a negocierii. Evitarea sau stilul ocolitor (se refer la retragerea din situa ie i evitarea prin orice mijloc a conflictului). Dei evitarea poate oferi o oarecare reducere a stress-ului, n realitate nu schimb cu nimic situa ia, eficien a sa fiind limitat. Compromisul sau stilul concesiv (const n cutarea unei solu ii echitabile de mpr ire a costurilor i beneficiilor ntre cele dou pr i aflate n conflict). El nu ofer ntotdeauna conflictului rspunsul cel mai creativ i nu este util n rezolvarea conflictelor ce izvorsc din asimetrii de putere, dar rmne o bun pozi ie de retragere atunci cnd alte strategii eueaz. Perspectiva contingen ei sus ine faptul c un rspuns privitor la eficien a acestor stiluri poate fi dat numai innd cont de termenii realit ii situa ionale (nici unul dintre cele cinci stiluri de tratare a conflictelor prezentate mai sus nu este superior n sine, fiecare stil avnd virtu ile i pcatele sale dar putnd fi eficient n conformitate cu situa ia n care se deruleaz un episod conflictual). Literatura de specialitate vorbete i de perspectiva "celei mai bune ci", care afirm c, n compara ie cu evitarea, acomodarea, compromisul i confruntarea, rezolvarea problemelor este cel mai constructiv mod de management al conflictului. Perspectiva temporal, sus inut de Kenneth W. Thomas, combinnd cele dou perspective men ionate mai sus, afirm c perspectiva contingen ei ofer rspuns la problemele pe termen scurt, pe cnd perspectiva "celei mai bune ci", celor pe termen lung. Pornind de la aceste trei perspective, Van de Vliert propune o a patra perspectiv, perspectiva complexit ii. Comportamentul conflictual este privit ca un conglomerat (comportamentul conflictual conglomerat este definit ca agregri simultane sau secven iale de reac ii inten ionate sau manifeste, la diferite nivele, a ctorva componente comportamentale, considerate ca unit i generale ale ac iunii care au un con inut integrativ sau distributiv, conglomerarea fiind eterogen i divizibil n componente proprii, acestea fiind ns omogene i individualizate n con inutul lor integrativ i distributiv). Astfel, grila cu cele cinci stiluri de management ale conflictelor (Kenneth W. Thomas, 1976) poate fi conceput ca o ncruciare a diagonalelor ce reprezint cele dou dimensiuni independente, cea integrativ i cea distributiv, cci beneficiile i costurile pot fi distribuite ntre pr i fie n manier distributiv, fie n manier integrativ. Formele de rezolvare a conflictelor sunt reglementate de societate i cultur (duel, vendet, negociere) Cooperarea, competi ia i conflictul sunt interac iuni mutuale pentru c persoanele implicate manifest aceleai genuri de conduit unele fa de celelalte (i rspund prin atitudini i conduite similare, contribuind n mod activ la men inerea mutualit ii. 6. INTERAC IUNE PSIHOSOCIAL BAZAT PE MODIFICAREA DE ESEN A RELA IILOR Prin condensarea interac iunilor rezult configura ii rela ionale stabile n care psihologiile i comportamentele individuale sufer modificri. Acomodarea. Este un proces de cretere a adaptrii mutuale. Unii o consideir un gen de compromis n care conflictul este suspendat temporar. n cadrul procesului de acomodare se trece de la obiceiuri, atitudini, valori i interese deosebite la acceptarea i respectarea lor reciproc (ex.: so -so ie). Asimilarea. Este produsul final al interac iunii sociale. Se ajunge la atitudini, valori i interese comune. Alienarea este opusul asimilrii. Este un proces prin care indivizii se dezvolt separat unii de al ii ntr-o ac iune mai degrab inarmonic (ex.: nrut irea rela iilor so -so ie nainte de divor ). Stratificarea. Proces prin care persoanele ajung s dobndeasc statuute, ranguri n interiorul grupului i al societ ii.

82

Cooperarea, competi ia, conflictul sunt rela ie mutuale, simetrice, neierarhice. La fel acomodarea i asimilarea. Alienarea este o rela ie mutual, asimetric, neierarhic. Stratificarea este o rela ie mutual, asimetric, ierarhic. Referin e bibliografice
GOLU, Pantelimon, (2000), Rela iile simpatetice (afinitare, preferen iale, socioafective), n P. Golu, Fundamentele psihologiei sociale, Constan a, Editura Ex Ponto, p. 217-272; ILU , Petru (2000), Dragostea i prietenia: iluzii, satisfac ii, dezamgiri, n P. Ilu , Iluzia localismului i localizarea iluziei, Iai, Polirom, p. 130-171; PLON, Michel (1972), "Jeux" et conflits n S. Moscovici (dir.), Introduction la psychologie sociale, Vol.I, Paris, Librairie Larousse; RADU, Ioan (1994), Atrac ia interpersonal, rela ii de afiliere i ancheta sociometric, n Ioan Radu, Petru Ilu , Liviu Matei, Psihologie social, Cluj-Napoca, Editura Exe, p. .211-242

VII. INFLUEN A SOCIAL


Orice interac iune se transform legic n influen . Aceast problematic a fost tratat in extenso de prof. Dumitru Cristea n Tratat de psihologie social (2000). Influen a este att un factor al integrrii ct i al schimbrii. 1. DEFINI IE I CLASIFICARE 1.1. Defini ie n sens larg: fenomen psihosocial care const n modificarea sistemelor cognitiv-intelectual, orientativ-atitudinal i comportamentalac ional, care se produce ca rezultat al interac iunilor dintre persoane, grupuri, institu ii i situa ii sociale. Orice interac iune are o component de influen are reciproc. n sens restrns: ac iune prin care un actor social (persoan, grup, institu ie) determin modificri atitudinale i comportamentale unor persoane sau grupuri. n aceast accep iune influen a are un caracter predominant unilateral. 1.2. Clasificarea formelor de influen : a) Dup statutul psihosocial al celor dou pr i implicate: influen interpersonal ambii parteneri sunt persoane fizice, aflate n rela ii nemijlocite; influen impersonal agentul este o organiza ie sau institu ie care vizeaz influen area indirect a unei categorii virtuale de persoane prin intermediul massmediei. b) n func ie de inten ionalitate: influen are inten ionat este realizat contient n virtutea atingerii unui scop, folosind o anumit strategie (sugestie, persuasiune, ordin, manipulare); influen are neinten ionat se produce spontan n cadrul rela iilor sociale, fr contiin a clar a celor implica i (prin imita ie, contagiune, disonan cognitiv sau presiune spontan spre conformism, uneori i prin mass-media, cnd scopul real este de informare). c) Din perspectiva obiectivului: influen formativ se realizeaz n socializare, prin nv are i integrare social, fiind ntotdeauna acordat la normele i valorile sociale); influen de adecvare social prin care se produce armonizarea conduitelor n grup; influen manipulativ vizeaz controlul social n concordan cu scopurile agen ilor de influen are, la limit, putndu-se nclca normele i faire-play-ului social (stimulri subliminale). 2. MECANISME PSIHOSOCIALE. Mecanismele psihosociale de realizare a influen ei sunt: imita ia, contagiunea, compararea social, disonan a cognitiv, sugestia, persuasiunea, ordinul, manipularea, influen a minorit ilor. Ele se pot declana:

83

spontan (imita ia, contagiunea, compararea social, disonan a cognitiv, presiunea normativ); declanare i producere contient (sugestia, persuasiunea, ordinul, manipularea). a) Imita ia este o reproducere activ a unor modele atitudinale i comportamentale oferite de alte persoane care au o anumit ascenden social. Imita ia implic i elemente de creativitate pentru a se asorta cu personalitatea celui ce imit. Este o form de nv are i adaptare social i implic o rela ie asimetric. Factorii care favorizeaz imita ia: ascenden a social a modelului; eficien a recunoscut a modelului; satisfacerea unor vectori motiva ionali (nevoia de recunoatere i protec ie, presiunea spre conformism). b) Contagiunea este o tendin spre imitare incontient a unui model dominant de comportament care se propag de la o persoan la alta ntr-un context favorizant. G. Le Bon a studiat contagiunea n mul ime, dar acest fenomen se poate petrece i n grupurile primare, unde modelul este oferit de liderul social-afectiv iar contagiunea se face epidemic. La baza contagiunii se afl dorin a de asemnare, incluziune, protec ie i recunoatere n cadrul grupului. c) Compara ia social este unul dintre procesele prin care se elaboreaz imaginea de sine. Unele persoane din jur devin referen iale sociale cu func ii modelatoare i corective. d) Disonan a cognitiv se refer la apari ia spontan sau producerea inten ionat a unor situa ii disonante i constituie premisa schimbrii unor atitudini. e) Presiunea normativ este rezultatul conjugrii a dou categorii de factori: existen a unui sistem de norme i modele cu caracter supra-individual, recunoscute ca atare; manifestarea unei nevoi individuale de afiliere, integrare i protec ie psihosocial. S-a pus n eviden faptul c cu ct grupul este mai coeziv cu att nevoia de afiliere este mai mare i cu ct sanc iunile pentru devian sunt mai aspre, cu att presiunea normativ este mai mare. f) Sugestia n sens larg este procesul de inducere a unei reac ii, fr participarea activ a voin ei celui sugestionat. Are trei forme: sugestie spontan sugestie provocat (ex.: sugestia hipnotic); sugestie reflectat (autosugestia, ex.: efectul placebo). n sens psihosocial este o modalitate discret de influen are contient a atitudinii i comportamentului unei persoane, recurgnd la procedeul facilit ii cognitive i decizionale (ntr-un context privilegiat se prezint indirect i fr presiune vizibil o anumit opinie, atitudine sau variant comportamental i pe fond de distragere a aten iei, se inoculeaz ideea dorit). n cadrul sugestiei, rela ia dintre cele dou persoane implicate este asimetric (inductorul are o ascenden psihic, n timp ce subiectul are func iile critice i capacitatea de rezisten i autocontrol diminuate). Eficacitatea sugestiei depinde de: prestigiul inductorului; sugestibilitatea intei; situa ia (dependen , inferioritate, conflict); nivelul de consens grupal (n societ ile primitive, o capacitate de sugestie mare o are cel ce ntruchipeaz credin ele grupului). g) Ordinul este o modalitate curent de influen are a comportamentului unei persoane n sistemele sociale organizate ierarhic, n care exist o autoritate recunoscut. h) Persuasiunea este o modalitate organizat i dirijat contient de influen are a unei persoane, grup, printr-o argumentare logic, sus inut afectiv i motiva ional, n scopul impunerii unor idei, opinii, atitudini sau comportamente, care ini ial nu erau acceptate sau agreate. i) Manipularea este ac iunea de determinare a unui actor social de a gndi i ac iona n conformitate cu dorin ele i interesele factorului de influen , uneori chiar mpotriva propriilor interese. n manipulare se folosesc tehnici speciale care implic: distorsionarea adevrului; utilizarea unor sofisme i argumente voit falsificate pe fondul introducerii unor elemente ira ionale de ordin emo ional.

84

Dac n cazul persuasiunii se ob ine un spor de cunoatere i adecvare social, n cazul manipulrii rela iile sociale sunt alterate de dorin a manipulatorului de a-i impune propriile interese. j) Influen a minorit ilor este un mecanism psihosocial prin care pot fi condi ionate i modificate comportamentele unei majorit i. Raporturile de influen are majoritate-minoritate au la baz mecanisme psihologice diferite. influen a majorit ii este manifest i imediat. Ea este determinat de presiunea normativ legitimat prin ascenden numeric i unanimitate; influen a minorit ilor este latent i amnat. Se face prin fenomenul de reconversie amnat. Pozi ia inflexibil a minorit ii accentueaz conflictul, ceea ce mrete rezisten a majorit ii la influen a imediat a minorit ii, care se va manifesta ns dup un timp (influen amnat). Cu ct conflictul majoritate-minoritate este mai puternic, cu att aprobarea majorit ii se ob ine mai dificil i cu att influen a latent este mai puternic i pe termen mai lung. 3. MANIPULAREA Manipularea n rela iile sociale este o form de influen are agresiv care nu respect liberul arbitru i demnitatea intei, urmrind distrugerea referen ialelor personale i de grup. 3.1. Clasificarea formelor de manipulare: n func ie de profunzime: superficial (vizeaz atitudini nesemnificative, ex. sursa de cumprare a diferitelor bunuri); medie (vizeaz atitudini i comportamente sectorial; ex. reac iile fa de o problem social sau un partid politic); profund (vizeaz orientri fundamentale n plan ideologic, cultural, religios etc.). n func ie de nivelul procesualit ii psihice implicate: liminal (subiectul poate contientiza ac iunile la care este supus); subliminal (subiectul nu poate contientiza ac iunea la care este supus); n func ie de numrul de subiec i viza i: interpersonal; de grup; de mas. n aceste trei situa ii strategiile i tehnicile utilizate sunt diferite. n func ie de segmentul comunica ional implicat, manipularea se poate desfura: la nivelul informa ional (prin selectarea informa iilor transmise); la nivelul mesajului (prin modalit i specifice de structurare); la nivelul subiectului (prin determinarea unor disonan e cognitive, prin inducerea fricii). 3.2. Procesele manipulrii se refer la setul de ac iuni dirijate contient de ctre surs, dar incontientizate de ctre int. Printre acestea se nscriu: relativizarea, alterarea sau distrugerea reperelor cognitive, afective, axiologice care sus in atitudinile i comportamentele vizate; selectarea unor elemente psihologice specifice intei care pot constitui punte de ancorare ale unor noi repere. Aceste elemente pot fi de natur: axiologic, motiva ional, afectiv, cognitiv, trsturi de personalitate (nencrederea n sine, nevoia de afiliere i proiec ie, autoritarism excesiv); inducerea de noi elemente importante pentru atitudinea dorit de surs; consolidarea noilor atitudini, conectarea lor la factori motiva ionali; instrumentalizarea atitudinii prin antrenarea n ac iuni conforme cu interesele sursei. n toate situa iile se urmrete controlul asupra comportamentelor, modului de gndire i afectivit ii intei. 3.3. Tipuri de manipulare 3.3.1. Manipularea informa ional poate fi regsit n orice confruntare de natur religioas, etnic, ideologic, politic, economic i ia forma ac iunii de dezinformare. Aceasta cuprinde ansamblul de tehnici i procese de prelucrare, prezentare i transmitere a informa iilor, cu scopul contient de a induce n eroare, a provoca deruta i a manipula opiniile i comportamentele. Cele mai frecvente procedee de manipulare informa ional (de dezinformare) sunt:

85

ascunderea sau selectarea unor informa ii fr legtur cu adevrul (o justificare curent este invocarea secretului); distorsionarea informa iilor prin introducerea de elemente parazite, scoaterea din context, schimbarea ordinii reale a desfurrilor, amestecarea informa iilor cu comentariul; deformarea propor iilor prin acordarea unor ponderi arbitrare diferitelor unit i informa ionale fr legtur cu importanta lor real prin: repeti ii, sublinieri, extinderea spa iului acordat; intoxicarea intei prin lansarea de pseudoinforma ii, care distrag aten ia; lansarea de zvonuri (afirma ii declarate ca adevrate, dar care nu pot fi verificate). Ele creeaz un climat propice: panic, nencredere, defetism, demobilizare; dirijarea asocierii faptelor pentru ca inta s perceap rela ii cauzale care n realitate nu exist. n acest scop se nlocuiete afirma ia cu comentariul, se amestec trecutul cu prezentul i viitorul; blocarea surselor i canalelor de comunica ie ce transmit alte informa ii. Aceasta presupune accesul la instrumentele formale ale puterii; discreditarea surselor neconvenabile sau incomode (atacuri la persoan, calomnii, interpretri tenden ioase i fabricarea falsurilor); interpunerea unor relee informa ionale i a unor agen i de influen prin fabricarea unor exper i, analiti, observatori, care apoi sunt invoca i ca surse de autoritate; lansarea unor sloganuri, stereotipii de gndire, pseudoprincipii, invocate ulterior ca repere valorice indiscutabile; manipularea limbajului prin fabricarea unor formule lingvistice golite de con inut. Limba de lemn a fost studiat de F. Thorm (expresiile verbale capt valoare de stimuli necondi iona i pentru o serie de scheme de gndire i comportamentale stereotipe. 3.3.2. Manipularea psihologic const n influen area fenomenelor i proceselor psihice (percep ie, gndire, reprezentare, afectivitate, motiva ie). n acest demers sunt utilizate: tendin a spre echilibru cognitiv i emo ional, disonan ele cognitive, compararea social, efectul de amorsare, angajamentul psihologic, efectul carismatic, frica, tehnicile picior n u i u n nas. Picior n u, u n nas i amorsarea fac parte din tehnicile de supunere fr presiune (cum s faci pe cineva s-i modifice comportamentul din proprie ini iativ). n tehnica picior n u se cere pu in nainte de a se cere (i ob ine) mult.
Unei gospodine i se cere s lipeasc pe geamul de la buctrie un autocolant ecologic (act pu in costisitor i acceptat). Dup un timp i se cere permisiunea s se pun n grdina ei un panou inestetic tratnd teme de ecologie (act costisitor), care va fi mai uor acceptat dup acceptarea actului mai pu in costisitor.

Important este s se ob in primul act, cel pu in costisitor. Uneori se poate ob ine al doilea act, fr a-l cere explicit. Personale care cer primul i al doilea act pot fi diferite. Explica ia rezid n teoria autopercep iei (am acceptat lipirea autocolantului ecologic, deci simpatizez cu micarea ecologic, deci m voi comporta n continuare ca o bun ecologist). n tehnica u n nas se cere mult ca s se ob in mai pu in (de fapt ceea ce se inten ioneaz s se ob in).
Exemplu. Subiec ii sunt solicita i s: a) nso easc 2 ore delincven i la Grdina Zoologic (ceea ce se urmrete s se ob in) doar 16% dintre subiec i accept; b) s se ocupe de un tnr delincvent 2 ore pe sptmn timp de un an (nimeni nu accept). Dac se face nti cerea b) i apoi cererea a) 50% dintre subiec i accept cererea a). Cele dou cereri trebuie s fie fcute de aceiai persoan.

Efectele se explic prin: norma reciprocit ii (cnd se refuz ceva apare tendin a de a face concesii); alt explica ie se refer la faptul c poate apare senza ia c a doua ofert (cea acceptat) este mai avantajoas). O explica ie unanim acceptat nu exist nc. Amorsarea const n a face un subiect s ia o decizie: ascunzndu-i unele inconveniente(amorsare negativ);

86

subliniind nite avantaje fictive (amorsare pozitiv). Schema amorsajului este urmtoarea: se face o propunere interesant care este acceptat; ulterior se revine asupra ei i se constat c subiec ii accept n continuare.
Exemple. Amorsaj negativ: Subiec ii (studen i) sunt ntreba i dac sunt de acord s participe la un experiment pentru care vor ob ine 1 punct. Subiec ii sunt de acord. Dup cteva minute se revine cu precizarea c experimentul se va desfura la ora 7 diminea a. Subiec ii sunt n continuare de acord. Amorsaj pozitiv. Subiec ii (studen i) sunt pui n situa ia s aleg ntre participarea la dou experimente: a) un experiment plicticos, dar pentru care ctig 2 puncte sau b) un experiment pentru care ctig doar 1 punct. Cei mai mul i subiec i aleg experimentul a) dar sunt informa i, dup pu in timp, c la acest experiment se ob ine tot 1 punct. n ciuda acestei noi informa ii, cei mai mul i subiec i i men in op iunea ini ial.

Explica ie const n faptul c angajarea ntr-un act face dificil schimbarea deciziei ini iale. 3.4. Rezisten a la manipulare. Principii de baz: oriunde exist interese concurente sau divergente apare tendin a de a ini ia ac iuni de influen are care pot cpta forma manipulativ; contracararea lor se face pe baza unor fluxuri informa ionale de tipul feed-back-ului; trebuie avute n vedere informa ii despre: o sursa manipulrii; o releele (cei ce intermediaz); o mijloacele tehnice (TV, radio, pres, afie); o efectele ob inute de manipulator; o interesele manipulatorului. 4. EFECTELE INFLUEN EI SOCIALE Efectele influen ei sociale sunt diferite la cei ce se supun ei .i la cei ce i rezist. Dac influen a asigur adaptarea i integrarea, avnd un caracter formativ, ea are ns i efecte perverse. Pentru cei ce se supun apar fenomene ca: uniformitate; conformare; supunere social. Efectele derivate din rezisten a la influen anomie reactan devian ; delincven . 4.1. Efectele derivate din supunerea la influen Uniformitatea este rezultatul unei influen e acceptate de subiec i din dorin a de a fi asemntor cu ceilal i. Presupune o rela ie contradictorie ntre presiunea spre similaritate i tendin a spre diferen iere. Conformismul apare atunci cnd subiectul cedeaz presiunii viznd impunerea unor valori, norme, modele. Gradul de conformism depinde de. a) Presiunea grupului, care poate avea trei urmri: acceptarea este o cedare pentru a evita sanc iuni, care se face doar la nivel formal; integrarea este o acceptare datorit convingerii intime c grupul are dreptate; identificarea este o cedare pentru c grupul are calit i pe care subiectul le admir. b) Personalitatea subiectului. Trsturile care favorizeaz predispozi ia spre conformism: slaba ncredere n sine; existen a unor complexe; eecuri repetate; La aceste persoane exist tendin a spre conformism datorit nevoii de securitate, recunoatere i aprobare social. autoritarismul (gradul mare de conformism se explic prin respectul mare fa de legi, conven ii, institu ii); gndirea convergent:

87

Persoanele conformiste sunt mai pu in originale, spontane, inteligente. Persoanele non-conformiste au gndire divergent, sunt mai independente (acceptarea conven iilor este resim it ca o limitare a libert ii lor), i asum responsabilitatea. Anumite profesii favorizeaz conformismul (militari, cler, profesori). c) Permisivitatea i toleran a spa iului cultural. Exist spa ii culturale, ideologice, religioase care se bazeaz pe conformism (familia, religiile orientale, totalitarismul). d) factori circumstan iali. Supunerea este cea mai accentuat form de acceptare a influen ei autorit ilor. Experimentele lui Milgram au scos n eviden existen a supunerii distructive, care duce la violen e i agresivitate i au artat fragilitatea fiin ei umane i vulnerabilitatea ei n fa a autorit ilor. 4.2. Efectele derivate din rezisten a la influen Reactan a const n dezvoltarea unei motiva ii negative fa de influen a formativ i este legat de sentimentul pierderii libert ii personale sub presiunea unor factori sociali. Ea i are originea n nevoia de libertate personal. Atunci cnd apare reactan a, se adopt un comportament independent pentru rectigarea libert ii pierdute n urma unor influen e considerate arbitrare i tiranice. presiunea excesiv are efecte mai reduse n ceea ce privete reactan a dect cea discret; reactan a este propor ional cu convingerea n dreptul la libertate i unicitate; cedrile anterioare reduc reactan a; societ ile conformiste tolereaz n mic msur comportamentele independente (poate aprea o rezisten interioar care s duc spre o dedublare axiologic). Anomia este o stare psihosocial disfunc ional generat de incompatibilit i i conflicte ntre valori i norme individuale i de grup. Apare ca urmare a rezisten ei la interiorizarea valorilor i normelor pe fondul inconsisten ei acestora. Cauzele ei sunt sociale i psihosociale: uzura normelor tradi ionale; desincronizri ntre sectoare; normele nu mai au suport axiologic. n aceste situa ii se pierd reperele i actorii sociali ncep s se comporte dup pulsiuni i nu dup moral. Devian a este o form de comportament plasat n contradic ie sau n afara normelor i valorilor recunoscute ntr-un spa iu cultural. Ea apare atunci cnd se ncalc limitele impuse de normele sociale. Uneori poate duce la schimbare, dar n toate formele ei reprezint un eec al proceselor de influen normativ. Surse ale devian ei: deficien e n formarea personalit ii i n integrarea social; reactan a; anomia (societatea este incapabil s ofere modele de comportament); excesul de control social i manifestrile arbitrare ale autorit ii; disfunc ionalit i sociale; la nivelul personalit ii: crize, tendin e psihopatice, situa ii conjuncturale). Delincven a se refer la comportamente cu caracter antisocial. Clasificare comportamentului delincvent se face dup: gradul de inten ionalitate (inten ionat, neinten ionat); mod de participare (grup, individual, mul ime); grad de responsabilitate (responsabilitate, iresponsabilitate - emo ie, deficien mental, intoxicare cu alcool, boal psihic); repetabilitate (prima oar, recidiv simpl sau multipl); gravitate (uoar, medie, grav, crim); mprejurri (cu circumstan e atenuante, fr circumstan e atenuante). Cauze interne ale delincven ei (la nivelul persoanei i n planul schemelor rela ionale interiorizate): configura ia motiva ional (motiva ie primar-instinctiv, care apare deseori pe fondul consumului de alcool); rspuns la provocrile explicite sau implicite din partea victimelor (4%-8% din comportamentele agresive); frustrare i agresivitate (nativ sau dobndit). Cauze externe ale delincven ei - mod de organizare al socialului, stress-ul social. Profilul psihologic al delincventului:

88

tendin e agresive, manifeste sau latente; slbiciunea Supra-eului (caren e educa ionale); fragilitatea Eului (instabilitate emo ional); insecuritate i frustrare; inadaptare social i profesional; dezrdcinare cultural; provenien din familii dezorganizate sau corupte; preten ii materiale exacerbate; anturaj promotor de valori negative; tulburri patologice ale personalit ii. Referin e bibliografice
BONCU, tefan (2003), Influen a social n Adrian Neculau (coord.), Manual de psihologie social, Iai, Polirom, p. .237250; CRISTEA, Dumitru, (2000), Tratat de psihologie social, Editura ProTransilvana, p. 191-236); MOSCOVICI, Serge, (1998), Supunerea liber consim it: schimbarea atitudinilor i a comportamentelor sociale n S. Moscovici (dir.)., Psihologia social a rela iilor cu cellalt, Iai, Polirom, p. 243-254.

89

S-ar putea să vă placă și