Sunteți pe pagina 1din 2

LABORATOR NR. 5 1.

Calculul minimului functiilor de o variabil a Functiile folosite problemele de minimizare sunt: n -fmin-calculeaz minimul functiilor de o variabil real. Se apeleaz cu sina a a a taxa x=fmin(F,x1,x2), sau x=fmin(F,x1,x2, optiuni). -fmins-calculeaz minimul functiilor de mai multe variabile reale. Se apea leaz cu sintaxa x=fmins(F,x0), sau x=fmins(F,x0, optiuni). a -fzero-determin zeroul unei functii de o variabli real. Se apeleaz cu una a a a a din sintaxele: z=fzero(F, x0) sau z=fzero(F, x0, tol), unde tol este eroarea relativ cu care va calculat. a a 1.1.S se determine coordonatele minimului functiei sin(x) intervalul [0,2]. a n 1.2.S se determine minimului functiei f (x) = (x 3)2 1 pe intervalul (0,5). a 1.3.S se determine minimului functiei F (x1 , x2 ) = 100 (x2 x2 ) +(1 x1 )2 + a 1 2 cel mai apropiat de (x1 , x2 ) = (1, 1). 1.4.Fie functia F (x1 , x2 , a) = 100 (x2 x2 ) + (a x1 )2 + 2, unde a este un 1 parametru. S se determine minimul functiei F (x1 , x2 , a), pentru estimarea a initial x0=(-1.5, .5) i a=2. a s 1.5.S se determine zeroul functiei f (x) = sin(x), cel mai apropiat de x0=3. a 1.6.S se determine zeroul functiei f (x) = (x 3)2 1, cel mai apropiat de a x0=1.5. 2.Calcule numerice cu polinoame -conv-Calculeaz produsul a dou polinoame. a a -deconv-calculeaz ctul i restul artirii a dou polinoame. a a s mp a -poly-calculeaz coecientii unui polinom cu rdcinile date. a a a -polyval-evalueaz un polinom la valorile precizate ale variabilei. a -polyder-calculeaz derivata polinoamelor. Apelat cu sintaxa polyder(C), a a calculeaz derivata polinomului a crui coecienti sunt continuti vectorul a a n C, cu sintaxa polyder(A, B) returneaz derivata produsului AB, iar cu sina A taxa [M, N ] = polyder(A, B) returneaz derivata ctului B . a a -polyt-aproximeaz un set de date cu un polinom de grad n. a -residue-descompune fractii simple raportul a dou polinoame. Se apeleaz n a a 1
2 2

cu sintaxa [r,p,k]=residue(B,A), unde r-vectorul coloan al reziduurilor, pa vectorul coloan al polilor, k-vectorul linie al termenilor liberi. a -roots-calculeaz rdcinile unui polinom a a a Fie polinoamele: f (x) = 3x4 x3 +x1, g(x) = x4 3x2 x+2 respectiv h(x) = 2x2 + 5x 16. 2.1.S a 2.2.S a 2.3.S a 2.4.S a se se se se evalueze cele trei polinoame pentru valoarea x = 2. efectueze operatiile f + g, f + h respectiv g + h. g efectueze operatiile f g, f h, g h, respectiv f , f , respectiv h . h g descompun fractii simple expresia: a n B(x) x3 + 2x2 2 = . A(x) x2 + 1 2.5.Fie polinoamele A(x) = x2 + 2x 1 respectiv B(x) = x 1. Calculati A urmtoarele derivate: A , B , (A B) respectiv B . a 2.6.Determinati rdcinile polinomului f (x) = x3 2x2 3x + 10. a a 2.7.S se determine coecientii polinomului care are rdcinile r = [1, 1, 3]. a a a 2.8.Pentru polinomul din exemplul 2.6, utiliznd functia polyval evaluati a polinomul pentru rdcinile r = [2 + i, 2 i, 2]. a a