Sunteți pe pagina 1din 9

TESTE DREPT CIVIL CIACLI

1. Face distinctia ntre izvoarele directe i cele indirecte. R: In functie de caracterul sursei normative, facem distinctie intre izvoare directe sau imediate si izvoare indirecte sau mediate. Izvoarele directe sunt acele acte normative, elaborate nemijlocit de organelle de stat (legi, decrete, etc) Izvoarele indirecte, mediates au complexe, nu sunt cuprinse in acte normative, insa acestea fac trimitere la ele ( de exemplu obiceiul juridic, regulile de convietuire sociala etc la care actele normative fac trimitere si prina cestea ele devin izvoare de drept). 2. Precizati specificul cutumei. 3. Care sunt principalele criterii de de clasificare a normelor 4. n ce const deosebirea dintre norma onerativ i cea prohibitiv 5. Distingeti ntre norma imperativ i cea dispozitiv 6. Ce este jurisprudena 7. Care este sensul n care este folosit notiunea de lege n urmtoarele propozitii: - Legea trebuie respectat de toti cettenii. - Fostele intreprinderi socialiste au fost transformate n societti comerciale prin Legea 15/1990. 8. Precizati caracterul normelor exprimate n textele de mai jos: - Potrivit art. 1429 C. civ. - n materia contractului de nchiriere - "locatarul...trebuie s plteasc pretul locatiunii la termenele statornicite". - Potrivit art. 571 C. civ. (n materia dreptului de uz) "uzuarul nu poate ceda nici nchiria dreptul su altuia" (spre deosebire de uzufructuar, care - potrivit art. 534 C. civ. - "se poate bucura el nsui, sau nchiria altuia, sau ceda exercitiul dreptului su"). - Potrivit art. 616 C. civ., "proprietarul al crui loc este nfundat, care nu are nici o ieire la calea public, poate reclama o trecere pe locul vecinului su, pentru exploatarea fondului...". - Potrivit art. 1317 C. civ., "spesele (cheltuielile) predrii sunt n sarcina vnztorului i ale ridicrii n sarcina cumprtorului, dac nu este stipulatiune contrarie 9. Precizati principalele efecte, din punct de vedere teoretic, ale aplicrii legii civile n timp. 10. Care este corelatia dintre principiul aplicrii imediate a legii noi i principiul neretroactivittii. 11. Notiunea de spatiu din punct de vedere al legii civile. 12. Ce nseamn conflict de legi n spatiu. 13. Precizati care sunt exceptiile de la principiul teritorialittii i artati care este ratiunea acestora. 14. Ce nseamn interpretarea legii 15. Tipuri de interpretri oficiale 16. Deosebirea dintre interpretarea extensiv i interpretarea literal 17.n ce const deosebirea dintre modul i metoda de interpretare 18. Precizati care sunt principalele metode de interpretare

19.Care sunt principalele metode utilizate n metoda logic de interpretare 20. n ce const deosebirea ntre interpretarea teleologic i cea sistemic 21. Precizati argumentele utilizate n interpretarea logic a textelor de mai jos: a. Din dispozitiile art. 33 C. fam. - potrivit crora "bunurile comune [ale sotilor - n. ns.] nu pot fi urmrite de creditorii personali ai unuia dintre ei" - se poate deduce, printr-un argument, c aceste bunuri nu pot fi urmrite de creditorii personali ai copiilor sau ai altor rude ale unuia dintre soti. b. Din textul art. 1307 C. civ. - potrivit cruia "vnzarea nu se poate face ntre soti..." coroborat cu textul art. 3 C. fam. - potrivit cruia "numai cstoria ncheiat n fata delegatului de stare civil d natere drepturilor i obligatiilor de soti..." - se poate deduce, printrun argument.., c, dimpotriv, vnzarea este permis ntre concubini. 22. Identificati elementele raportului juridic civil. 23.. Ce ntelegeti prin notiunea de " capacitate de folosint"? 24. Dar prin cea de " capacitate de exercitiu"? 25. Definiti "dreptul subiectiv". 26. Clasificati, ca bunuri, n functie de criteriile cunoscute, un teren de 4 2 ha de pmnt. 27. Ce categorii de fructe produce terenul de 2 ha de pmnt? 28. Enumerati drepturile reale. 29. Care este regula n caz de pluralitate de subiecti? 30. Dar exceptia? 31.. Precizati caracterele juridice specifice drepturilor absolute. 32. Definiti actul juridic civil. 33. Ce ntelegeti prin liberalitate? 34.Clasificati testamentul, conform criteriilor cunoscute. 35. Ce fel de act juridic este donatia, din punct de vedere al prtilor? 5. Contractul de vnzare-cumprare este un act: unilateral; sinalagmatic; aleatoriu; consensual; pentru cauz de moarte; cu titlu oneros; solemn. 36. Precizati conditiile de validitate ale unui act juridic. 37. Ce ntelegeti prin notiunea de "capacitate", din punct de vedere al dreptului civil? 38. Definiti cauza actului juridic. 39. Care sunt conditiile pe care trebuie s le ndeplineasc obiectul, pentru ca un act juridic s fie valabil ncheiat? 40. Ce ntelegeti prin sintagma "consimtmntul trebuie fcut cu intentia de a produce efecte juridice"? 41. Enumerati viciile de consimtmnt.

42. Care este sanctiunea aplicabil unui act juridic ncheiat cu vicierea consimtmntului uneia dintre prti? 43. Precizati continutul principiului consensualismului. 44. Care este domeniul de aplicare al leziunii? 45. Care sunt conditiile de validitate ale unui act juridic solemn? 46. Enumerati modalittile actului juridic. 47 Precizati diferenta dintre termen i conditie, din punct de vedere al efectelor. 48. Ce fel de acte juridice sunt susceptibile de a fi afectate de modalitatea "sarcin"? 49. Care este diferenta dintre "termenul cert" i "conditie"? 50. Enumerati principiile care guvernez efectele actului juridic. 51. Precizati care sunt exceptiile de la principiul relativittii actului juridic. 52.Dar cele aparente? 53. Definiti simulatia. 54.Enumerati categoriile de avnzi-cauz. 55.Ce sunt creditorii chirografari? 56. Precizati cteva situatii de reprezentare legal. 57. Care sunt conditiile reprezentrii? 58. Care este sanciunea civil aplicabil unui act juridic ncheiat cu nerespectarea conditiilor prevzute de art.948 C. Civ.? 59. Precizati n ce const diferenta dintre nulitatea absolut i nulitatea relativ. 60. Enumerati principiile care guverneaz efectele nulittii actului juridic. 61.Care sunt principiile de drept bcare justific mentinerea unui act juridic lovit de nulitate? 62. Precizati care sunt exceptiile de la principiul retroactivittii. 63. Care este consecinta nerespectrii formei la ncheierea unei donatii? 1. Enumerai condiiile generale de admisibilitate a probei. 2. Cruia dintre prile unui litigiu i incumb sarcina probei? 124 3. Considerai c interogatoriul esre un mijloc de prob? 4. Ce fel de mijloc de prob este "chitana"? 5. Cre este mijlocul de prob admis pentru a face dovada contrar n cazul unei prezumii absolute? 1. Care este consecina interveniei prescripiei extinctive ntr-un raport juridic? 2. Care este regula n ceea ce privete momentul nceperii curgerii prescripiei extinctive? 3. Interpretai textul art 1 al Decretului nr. 167/1958 :" Dreptul la aciune avnd un obiect patrimonial se stinge prin prescripie...", n ceea ce privete stabilirea domeniului de aplicare a prescripiei extinctive. 4. Enumerai excepiile de la regula imprescriptibilitii drepturilor nepatrimoniale. 5. Care sunt termenele generale de prescripie extinctiv?

6.Care este termenul de prescripie n ceea ce privete valorificarea drepturile de crean? 7. Precizai dac exist vreo diferen, din punct de vedere al efectelor, ntre instituia suspendrii i cea a ntreruperii prescripiei. 8. Imaginai alte trei cauze de suspendare, n afara celor enumerate de Decretul nr. 167/1958. 9. Care este termenul de repunere n termen? 10. Cum se calculeaz termenul de prescripie stabilit pe ani?

TESTE CURS NOU 1. Definiti dreptul civil R: Dreptul civil este acea ramura a dreptului obiectiv care cuprinde totalitatea normelor juridice care reglementeaza, pe de o parte, acele raporturi juridice patrimoniale in care partile apar ca subiecti egali (nesubordonati unul altuia), iar pe de alta parte, acele raporturi personale (patrimoniale) in care se manifesta, fie individualitatea persoanei ca subiect de drept, fie conditia juridica a persoanelor fizice si a persoanelor juridice in calitatea lor de participanti la raporturile juridice civile. 2. Aplicarea legii civile in timp este guvernata de principiile: R:- neretroactivitatii: Legea civila este aplicabila cat timp este in vigoare. Aceasta nu are putere retroactive. - principiul aplicarii imediate a legii noi-legea noua se aplica faptelor pendente si celor viitoare. 3. Aplicarea legii civile in spatiu este guvernata de principiile: R: - teritorialitatii- exprima idea ca legile adoptate de un stat se aplica numai pe teritoriul acelui stat. 4. Definiti raportul juridic civil R: Raporturile de drept civil, reprezinta acele raporturi patrimoniale si personale (nepatrimoniale) care sunt reglementate de norme de drept civil (raporturi de proprietate, de succesiune, de rudenie etc.). 5. Elementele raportului juridic sunt: R: subiectii; continutul ; obiectul. 6. In cazul pluralitatii de subiecti, intr-un raport juridic se aplica regula: R: divizibilitatii, adica drepturile si obligatiile civile se divid intre subiecti.

7. Definiti capacitatea de folosinta: R: Potrivit art. 34 NCC, capacitatea de folosinta este aptitudinea persoanei de a avea drepturi si obligatii civile. 8. Definiti capacitatea de exercitiu. R: Potrivit art 37 NCC, reprezinta aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile. 9. Drepturile reale sunt drepturi patrimoniale care confera titularului atributele de urmarire si de preferinta. 10. Definiti si clasificati drepturile mobile R: Bunurile immobile, sunt bunurile care nu pot fi deplasate in spatiu. Clasificare:- bunuri immobile prin natura lor. Sunt immobile terenurile, izvoarele si cursurile de apa, plantatiile prinse in radacini, constructiile si orice alte lucrari cu character permanent, platformele si alte instalatii de exploatare a resurselor submarine situate pe platoul continental, precum si tot ceea ce in mod natural sau artificial este incorporate in acestea cu character permanent. - bunuri mobile prin destinatie - bunuri care prin natura lor sunt mobile, dar care, ca accesorii, destinate sa puna in valoare un immobil, prin natura sa,devin dpdv juridic immobile. 1. Raman bunuri imobile materialele separate in mod provizoriu de un imobil, pentru a fi din nou intrebuintate, atat timp cat sunt pastrate in aceeasi forma, precum si partile integrante ale unui imobil care sunt temporar detasate de acestea, daca sunt destinate a fi reintegrate. 2. Materialele aduse pentru a fi intrebuintate in locul celor vechi devin immobile, din momentul in care au dobandit aceasta destinatie. - bunuri immobile prin obiectul la care se aplica- drepturile de creanta asupra bunurilor immobile si actiunile in justitie privitoare la asemenea bunuri. 11. Definiti actul juridic civil, in sens de negotium. R: Ca izvor al raportului juridic concret (negotium iuris), actul juridic (in general si actul juridic civil in special) este definit ca fiind manifestarea de vointa a uneia sau mai multor persoane, savarsita in scopul de a produce efecte juridice( de drept civil),a dica in scopul de a crea, modifica sau stinge raporturi juridice (civile). 12. Conditiile de validitate ale actului juridic civil sunt: - capacitatea de a contracta; - consimtamantul valabil al partii ce se obliga; - un obiect determinat; - o cauza ilicita. 13. In functie de scopul urmarit de parti la incheierea actului juridic exista: acte cu titlu oneros si acte cu titlu gratuit.

14. Viciile de consimtamant sunt: R: -viciile de consimtamant sunt: eroare, dolul, violenta si leziunea. 15. Definiti obiectul actului juridic si precizati conditiile acestuia. R: Obiectul actului juridic, este operatiunea juridical, precum vanzarea, locatiunea, imprumutul si altele asemenea, convenita de parti, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor si obligatiilor contractuale. Conditiile obiectului: - sa existe; - sa fie determinat sau determinabil; - sa fie posibil; - sa fie licit si moral; - sa constea intr-un fapt personal al celui ce se obliga; - sa fie in circuitul civil. 16. Cauza actului juridic reprezinta: R: prin cauza se intelege motivul care determina fiecare parte sa incheie actul juridic civil. 17. Principiile care guverneaza efectele actului juridic sunt: principiul relativitatii si principiul irevocabilitatii. 18. Precizati continutul principiului fortei obligatorii R: Art. 969 Cod civil exprim principiul forei obligatorii a actului juridic prin ideea c actul juridic ncheiat potrivit legii se impune celui sau celor care l-au fcut ntocmai cum se impune legea. Cu alte cuvinte, actul juridic leag pe autorul sau autorii lui prin obligaia acestora de a se supune clauzelor actului la fel cum sunt inui s respecte normele juridice. 19. Sunt avanzi-cauza:succesorii universali; succesorii cu titlu universal; succesorii cu titlu particular; creditorii chirografi. 20. Definiti reprezentarea: R: Reprezentarea este procedeul tehnico-juridic, indeplinirea actelor procesuale de catre o persoana, reprezentant, mantadat, in numele si in interesul altei personae, reprezentat, mandant, ca parte intr-un proces. 21. Definiti nulitatea, ca sanctiune civila R: Nulitatea, este sanctiunea civila care desfiinteaza (inaltura)m cu effect retroactive, efectele unui act juridic incheiat cu incalcarea dispozitiilor legale privitoare la conditiile sale de validitate. 22. Functiile nulitatii sunt: R: - funcia preventiv const n aceea c prile, tiind c nclcarea prevederilor legii atrage nulitatea actului ncheiat, vor ncheia actul cu respectarea condiiilor de validitate ale acestuia, pentru a-l feri de nulitate;

- funcia sancionatorie const n aceea c se sancioneaz nerespectarea legii; - funcia reparatorie const n nlturarea efectelor contrare legii i bunelor moravuri. 23. Nulitatea absoluta: - poate fi invocate de orice persoana interesata; - este imprescriptibila; 24. Nulitatea relativa: - este imprescriptibila; - poate fi invocata numai de catre eprsoana ocrotita prin norma juridica incalcata; - este prescriptibila; - poate fi acoperita prin confirmarea actului juridic. 25. Enumerati cauzele de nulitate relativa: R: Nulitatea relativa este determinata de urmatoarele cauze: - viciile de consimtamant: eroarea, dolul, violenta, leziunea. - lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic. - nerespectarea regulilor privind capacitate de exercitiu a persoanei. - nerespectarea dreptului de preemtiune. 26. Enumerati cauzele de nulitate absoluta: R: Cauzele care atrag nulitatea absoluta, sunt urmatoarele: 1. incalcarea regulilor privind capacitatea civila a persoanelor in cazurile: a). nerespectarea unei incapacitati speciale, impuse pentru ocrotirea unui interes obstesc b). lipsa capacitatii de folosinta a persoanei juridice. c).nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice. 2. lipsa totala a consimtamantului, cum este cazul erorii-obstacol (error in negotio si error in corpore) 3. nevalabilitatea obiectului actului juridic 4. cand lipseste cauza ori este ilicita sau morala 5. nerespectarea formei ad validatem 6. lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative 7. incalcarea ordinii publice 8. frauda legii 27. Efectele nulitatii sunt guvernate de principiile: R: Efectele nulitatii sunt consecintele juridice care intervin in cazul aplicarii nulitatii, constand in desfiintarea totala sau partiala a actului juridic incheiat cu nerespectarea legii. Nulitatea va opera atat pentru trecut, partile fiind repuse in situatia

anterioara incheierii actului juridic, cat si pentru viitor. Indiferent daca este vorba despre o nulitate absoluta sau despre o nulitate relativa, efectele nulitatii sunt aceleasi. A. Intre parti, efectele nulitatii sunt guvernate de urmatoarele principii: 1. principiul retroactivitatii efectelor nulitatii, potrivit caruia nulitatea opereaza chiar din momentul incheierii actului juridic. Principiul cunoaste si exceptii, respectiv cazuri in care efectele actului juridic produse pana in momentul anularii lui sunt mentinute, nulitatea producand efecte numai pentru viitor: - in cazul actelor juridice cu executare succesiva, nulitatea produce efecte numai pentru viitor, astfel incat prestatiile efectuate pana in momentul declararii nulitatii raman valabile; - fructele culese de dobanditorul de buna-credinta vor fi pastrate; - sotul care a fost de buna-credinta la incheierea casatoriei declarata nula sau anulabila, pastreaza pana la data cand hotararea instantei judecatoresti ramane definitiva, situatia unui sot dintr-o casatorie valabila; - copiii rezultati dintr-o casatorie declarata nula isi pastreaza calitatea de copii din casatorie. 2. principiul repunerii partilor in situatia anterioara incheierii actului juridic, in sensul ca partile sunt obligate sa-si restituie reciproc prestatiile efectuate (restitutio in integrum). De la acest principiu exista o serie de exceptii, adica situatii in care partile nu vor mai trebui sa restituie prestatiile executate, acestea urmand a fi pastrate integral sau partial: - incapabilii (minorii si interzisii judecatoresti) vor fi tinuti la restituirea prestatiilor primite in baza unui act juridic nul doar in masura in care se dovedeste ca au profitat de ceea ce au primit; - ipoteza aplicarii principiului potrivit caruia nimanui nu-i este ingaduit sa se prevaleze de propria sa imoralitate pentru a obtine in justitie protectia unui drept. B. Referitor la efectele nulitatii fata de terti, daca una dintre parti a transmis unei alte persoane drepturi care au fost desfiintate ca urmare a anularii actului juridic din care s-au nascut, vor fi desfiintate, pe cale de consecinta, si drepturile tertului dobanditor. Asadar, se aplica principiul anularii actului subsecvent ca urmare a anularii actului initial.

De la acest principiu exista si exceptii, adica situatii in care actul juridic subsecvent este mentinut, desi actul juridic initial este anulat: - cazul incheierii a doua acte juridice succesive de instrainare a unui bun mobil, actul initial fiind lovit de nulitate. Actul juridic subsecvent va fi mentinut in ipoteza in care subdobanditorul a fost de buna-credinta in momentul intrarii in posesia bunului (simpla posesie echivaleaza cu dobandirea proprietatii). - cazul incheierii a doua acte juridice succesive avand ca obiect un bun imobil, actul initial fiind declarat nul. Actul juridic subsecvent va fi mentinut in ipoteza in care subdobanditorul este de buna-credinta si cu titlu oneros. - actele juridice subsecvente de conservare si administrare a unui bun vor fi mentinute.

28. Precizati continutul principiului retroactivitatii . R : Potrivit acestui principiu, actul juridic incheiat cu incalcarea cerintelor de validitate prevazute de lege este desfiintat retroactiv, din chiar momentul incheierii actului, ca si cand acesta n-ar fi fost incheiat niciodata.

29. Precizati continutul principiului repunerii partilor in situatia anterioara. R: