Sunteți pe pagina 1din 2

RAPORT DE AUTOEVALUARE

Subsemnata TEODORA GHEORGHE, educatoare suplinitoare la GRADINITA RITA GARGARITA Branesti Ilfov, sunt in curs de calificare la FACULTATEA PSIHOLOGIE SI STIINTELE EDUCATIEI, SPECIALIZAREA INVATAMANTULUI PRIMAR SI PRESCOLAR din cadrul UNIVERSITATII BUCURESTI si am o vechime in invatamant 6 ani. Pasionata de aceasta profesie, am fost totdeauna preocupata de perfectionarea in specialitate prin studiu individual,prin participarea activa la cercurile metodice organizate de I.S.J. si C.C.D. In activitatea cu prescolarii promovez si aplic metode moderne indeosebi pe invatarea prin descoperire, pe grupe de copii cu sarcini diferentiate. In lectii integrez materiale didactice intr-o gama variata (reviste, atlase, albume, scheme, planse, mijloace audio-video, material natural, jucarii corespunzatoareetc) Pe langa activitatea la clasa, in anul 2006 (pana in prezent) am realizat urmatoarele: 1. Am intocmit mapa invatatorului care cuprinde: planificarea materiei, proiectarea pe unitati de invatare, dosarul clasei, fise psiho-pedagogice ale elevilor, planificarea activitatilor extracuriculare, dosar cu peste 100 de fise, teste si planuri de lectie, mape cu fise ale elevilor, caietul invatatorului pesonalizat pentru clasa I. Mentionez ca o parte dintre teste si planuri de lectie se afla publicate pe site-ul cadrelor didactice. 2. Am organizat si realizat un program pentru recuperarea decalajelor in instruirea elevilor si ore de consultatii cu elevii buni. 3. Am participat la olimpiada de matematica a clasei a IV a la faza locala cu 11 elevi, la faza interjudeteana cu 3 elevi si la faza pa judet cu 1 elev. 4. Ca responsabila a lectoratelor cu parintii am sustinut un referat cu tema ,,Relatia parinte-copil, o problema rezolvata?si am aplicat chestionare cu tema ,,Cum ma implic in viata copilului meu 5. Prin activitatile extracurriculare desfasurate in zilele de 15 ianuarie, 24 ianuarie, 8 martie, 9 mai, 1 iunie, sfarsit de an scolar am incercat sa sadesc in sufletele elevilor dragostea si respectul pentru valorile morale si spirituale ale poporului roman. 6. Am realizat tehnoredactarea Planului de Dezvoltare Scolara si a proiectului cu tema ,,Traditiile noastre,valori europene!, materiale ce se afla publicate pe siteul cadrelor didactice. 7. In vacanta de vara, impreuna cu doamna invatatoare Dinu Mariana am realizat un CD cu aspecte din scoala noastra. 8. Tot in aceasta perioada am realizat un pliant al scolii care de asemenea a fost publicat pe site-ul cadrelor didactice. 9. In colaborare cu invatatoarele: Dinu Mariana, Filip Ionela, Ionita Viorica, Ion Paula, a profesoarei Stan Luize si a unui colectiv de redactie din randul elevilor

am realizat primul numar al revistei scolare semestriale ,,Floare de iris o mare parte publicata pe site-ul cadrelor didactice. 10. Prin bunavointa d-lui primar am reusit sa pun in functiune 5 dintre calculatoarele date spre casare care se afla in scoala mica si unde imi desfasor orele de optional iar cu ingaduinta d-nei directoare materialele scrise se pot vedea doarece beneficiem si de o imprimanta. 11. Am elaborat programa scolara pentru optionalul ,,Prietenul meu calculatorul, dar si pentru cercul de informatica. O parte din lectiile de :abecedar, matematica, stiinte, desen le desfasor cu ajutorul calculatorului. 12. Conduc un cerc de informatica la nivelul claselor II-IV, care ma ajuta in tehnoredactatrea revistei. 13. Ca responsabil al Comisiei metodice a invatatoarelor si educatoarelor din scoala am elaborat planul managerial, programul de activitati, programul activitatilor extracurriculare precum si alte documente cerute de I.S.J. 14. Ca membru al Comisiei am sustinut o lectie demonstrativa la clasa I si un referat cu tema ,,Interdisciplinaritatea. 15. Deoarece in procesul educarii tinerei generatii, familiei ii revin sarcini importante, pentru captarea interesului pentru invatatura si eliminarea esecului scolar am organizat periodic sedinte cu parintii elevilor, am sustinut referatele: ,,Tipuri de parintisi ,,Invatator la clasa I. In acest an scolar am sustinut si o lectie demonstrativa pentru a veni in sprijinul parintilor care vor sasi ajute copiii. 16. La clasa am realizat un album cu aspecte din cadrul lectiilor si a sedintelor cu parintii. O parte dintre aceste fotografii se afla publicate pe site-ul cadrelor didactice. Calificativul ,,Foarte bine acordat de Consiliul de administratie in anul scolar precedent dovedeste ca am reusit in bune conditii realizarea obiectivelor propuse si ma obliga sa fiu mereu preocupata de perfectionarea stilului la catedra.

Data,

Invatator,