Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea de nvmnt....................... ...................................................................., sector..........

CABINETUL DE CONSILIERE COLAR I ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC

PROTOCOL DE COLABORARE
ncheiat ntre Dl/D-na ............................................ profesor diriginte i
Dl / Dna.....................................................................................profesor consilier n Cabinetul
de consiliere i asisten psihopedagogic,
n vederea asigurrii serviciilor de consiliere colar i asisten psihopedagogic pentru
elevii clasei.................................
Data ncheierii protocolului :...............................
1. Serviciile de consiliere ce pot fi solicitate :
Managementul clasei de elevi ;
Evaluarea psihoaptitudinala a elevilor ;
Informarea elevilor pentru o viata sanatoasa(prevenirea comportamentului
antisocial, prevenirea bolilor cu transmitere sexuala, prevenirea consumului de
droguri etc.) ;
Orientarea scolara si profesionala a elevilor ;
Asistenta metodica oferita dirigentei(lui) pentru imbunatatirea activitatii
didactice ;
Asistenta psihopedagogica oferita parintilor.
2. Modalitati de colaborare :
Participarea la orele de dirigentie (nr......) ;
Colaborarea cu dirigintele in desfasurarea unor activitati educative(.......) ;
Consiliere individuala a elevilor (nr. sedinte..);
Consiliere individuala a parintilor (nr. ore..);
Consiliere individuala a dirigintelui(nr. sedinte..)
3. Recomandari .............................................................................................................

4. Propuneri ale dirigintei(lui)........................................................................................

5. Anexe :

Semnatura profesorului diriginte

Semnatura profesorului consilier