Sunteți pe pagina 1din 12

Sambata 14,01,2006

09:55

CALCULUL INDICATORILOR DE BONITATE


S.C. MISTRAL S.A. BRAILA completeaza o cerere de credit adresata BCR pentru un credit
in valoare de 240,000,000 lei. Astfel anexeaza situatia indicatorilor economico-financiari,
bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada creditarii, situatia stocului de marfa si balanta de
verificare. Pe baza documentelor prezentate sa se analizeze bonitatea clientului ...
lichiditate, solvabilitate, rentabilitatea capitalurilor proprii, rentabilitatea capitalului social si
gradul de indatorare.
Situatia indicatorilor economico-financiari
Elementul patrimonial
I. Active
1. Imobilizari corporale
2. Disponibilitati la banci (conturi curente)
3. Casa
4. Imobilizari necorporale
5. Debitori
6. Materii prime si materiale necesare productiei
7. Produse finite, servicii facturate
TOTAL ACTIV
II. Pasiv
1. Capital social
2. Rezerve
3. Alte fonduri
4. Credite pe termen scurt
5. Credite pe termen mediu si lung
6. Profit net
TOTAL PASIV

Suma (mii lei)


180,000
33,600
324
3,600
39,600
3,960
1,440
262,524
72,000
6,960
9,900
74,304
82,080
17,280
262,524

Calculul scorului (scoring)


Indicator

Lichiditate

Solvabilitate

Valoare ( % ) Nota (punctaj)


Indicator
peste 120
10
105 - 120
8
95 - 105
5 Rentabilitate
85 - 95
2
sub 85
0
peste 60
10
50 - 60
8
Grad de
40 - 50
5
indatorare
30 - 40
2
sub 30
0

Valoare ( % ) Nota (punctaj)


peste 5
10
3-5
8
2-3
5
1-2
2
sub 1
0
0 - 30
10
30 - 50
8
50 - 60
5
60 - 75
2
peste 75
0
1

Prin insumarea tuturor notelor aferente indicatorilor calculati se obtine o nota finala scor pe
baza careia creditul este clasificat astfel :

- credit standard
- credit in observatie
- credit sub standard
- credit indoielnic
- credit pierdere

30 - 40 puncte
20 - 29 puncte
11 - 19 puncte
1 - 10 puncte
0 puncte

Calculul lichiditatii
Lichiditatea absoluta = Active pe termen scurt - Pasive pe termen scurt
Active
petermen
termen
scurt = Total active - Imobilizari (corporale + necorporale)
Active pe
scurt
Active pe termen scurt = 262.524 - ( 180.000 + 3.600 ) = 262.524 - 183.600 = 78.924
Lichiditatea absoluta = 78.924 - 74.304 = 4620

Lichiditatea relativa =

Active pe termen scurt


Pasive pe termen scurt

x 100=

78,924
74,304

x100= 106.21%

- pentru acest indicator se acorda 8 puncte


Calculul solvabilitatii
Solvabilitatea =

Capitaluri proprii
Capital social + rezerve + alte fonduri
x100=
x100=
Total Pasive
Total pasiv
72.000 + 6.960 + 9.900
262,524

x100=

33.84%

- pentru acest indicator se acorda 2 puncte


Calculul rentabilitatii
Rentabilitatea capitalurilor
proprii

Profit net
x100=
Capitaluri proprii

17,280
88,860

x100=

19.44%

Rentabilitatea capitalului
social

Profit net
Capitalul social

17,280
72,000

x100=

24.00%

x100=

- se alege capitalul cu rentabilitatea cea mai ridicata si se acorda acestuia 10 puncte

2
Calcului gradului de indatorare
Gradul de
=
indatorare

Plati exigibile
Credite pe termen scurt,mediu si lung
x100=
x100=
Total pasive
Total pasive

74.304 + 82.080
x100=
262,524

59.56%

- pentru acest indicator se acorda 5 puncte


Calcularea scorului = 8 + 2 + 10 + 5 = 25 puncte - Credit in observatie
In urma analizei efectuate de inspectorul (ofiterul de credite) comitetul director aproba
creditul cu o rata a dobanzii anuala de 13 %, rambursabil in 12 rate lunare, credit ce
se acorda pe data de 13 mai 2005. Sa se intocmeasca graficul de rambursare.
Rata
lunara

Dobanda
1 (mai)

Valoare credit
durata credit

240,000,000
12

20.000.000 lei / luna

Valoare credit x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile
240.000.000 x 13 x 19
365 x 100

= 1.624.109,58 lei/luna

Total rata luna 1 (mai) = 20.000.000 + 1.624.109,58 = 21.624.109,58 lei/luna


Dobanda
2 (iunie)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile

( 240.000.000 - 20.000.000 ) x 13 x 30
365 x 100

= 2.350.684,93 lei/luna

Total rata luna 2 (iunie) = 20.000.000 + 2.350.684,93 = 22.350.684,93 lei/luna


Dobanda
3 (iulie)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile

( 240.000.000 - 40.000.000 ) x 13 x 31
365 x 100

= 2.208.219,17 lei/luna

Total rata luna 3 (iunle) = 20.000.000 + 2.208.219,17 = 22.208.219,17 lei/luna


Dobanda
=
4 (august)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile

=
3

( 240.000.000 - 60.000.000 ) x 13 x 31
365 x 100

= 1.987.397,26 lei/luna

Total rata luna 4 (august) = 20.000.000 + 1.987.397,26 = 21.987.397,26 lei/luna


Dobanda
5 (sept.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile

( 240.000.000 - 80.000.000 ) x 13 x 30
365 x 100

= 1.709.589,04 lei/luna

Total rata luna 5 (septembrie) = 20.000.000 + 1.709.589,04 = 21.709.589,04 lei/luna


Dobanda
6 (oct.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile
( 240.000.000 - 100.000.000 ) x 13 x 31
365 x 100

= 1.545.753,42 lei/luna

Total rata luna 6 (octombrie) = 20.000.000 + 1.545.753,42 = 21.545.753,42 lei/luna


Dobanda
7 (noi.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile
( 240.000.000 - 120.000.000 ) x 13 x 30
365 x 100

= 1.282.191,78 lei/luna

Total rata luna 7 (noiembrie) = 20.000.000 + 1.282.191,78 = 21.282.191,78 lei/luna


Dobanda
8 (dec.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile
( 240.000.000 - 140.000.000 ) x 13 x 31
365 x 100

= 1.104.109,58 lei/luna

Total rata luna 8 (decembrie) = 20.000.000 + 1.104.109,58 = 21.104.109,58 lei/luna


Dobanda
9 (ian.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile
( 240.000.000 - 160.000.000 ) x 13 x 31
365 x 100

883.287,67 lei/luna

Total rata luna 9 (ianuarie) = 20.000.000 + 883.287,67 = 20.883.287,67 lei/luna

4
Dobanda
10 (febr.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile
( 240.000.000 - 180.000.000 ) x 13 x 28
365 x 100

598.356,16 lei/luna

Total rata luna 10 (februarie) = 20.000.000 + 598.356,16 = 20.598.356,16 lei/luna


Dobanda
11 (mar.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile

( 240.000.000 - 200.000.000 ) x 13 x 31
365 x 100

441.643,83 lei/luna

Total rata luna 11 (martie) = 20.000.000 + 441.643,83 = 20.441.643,83 lei/luna


Dobanda
12 (apr.)

( Valoare credit - ratele platite ) x rata dobanzii ( % ) x nr.zile luna


365 zile

( 240.000.000 - 220.000.000 ) x 13 x 42
365 x 100

299.178,08 lei/luna

Total rata luna 12 (aprilie) = 20.000.000 + 299.178,08 = 20.299.178,08 lei/luna


Graficul de rambursare
Luna

Rata lunara

Dobanda

Total de rambursat

mai
iunie
iulie
august
septembrie
octombrie
noiembrie
decembrie
ianuarie
februarie
martie
aprilie
Total 12 luni

20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000
240,000,000

1,624,109.58
2,350,684.93
2,208,219.17
1,987,397.26
1,709,589.04
1,545,753.42
1,282,191.78
1,104,109.58
883,287.67
598,356.16
441,643.83
299,178.08
16,034,520.50

21,624,109.58
22,350,684.93
22,208,219.17
21,987,397.26
21,709,589.04
21,545,753.42
21,282,191.78
21,104,109.58
20,883,287.67
20,598,356.16
20,441,643.83
20,299,178.08
256,034,520.50

25,000,000.00
20,000,000.00

15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00

5,000,000.00
0.00
1

Series12
Series11
Series10
Series9
Series8
Series7
Series6
Series5
Series4

Series4
Series3
Series2

10

11

12

Series1