Sunteți pe pagina 1din 2

IN ATENTIA CURSANTILOR D.P.P.D.

NIVEL I SI NIVEL II PRACTICA PEDAGOGICA


PORTOFOLIUL DE PRACTICA PEDAGOGICA STRUCTURA: 1. FISA DE ACTIVITATI ( fisa va fi completata si semnata de profesorul indrumator si coordonatorul de practica din UNARTE). Fisa va contine si popunerea de nota din partea profesorului indrumator din scoala de aplicatie. 2. PORTOFOLIUL DE PRACTICA AL STUDENTULUI va fi prezentat pe suport digital. Informatia va fi structurata pe foldere, astfel: Proiecte de lectie Referate pe probleme plastice Mijloace de invatamant realizate de catre student Alte mijloace de invatamant Rezultatele activitatii (lucrari plastice ale elevilor) Prezentare video a activitatii (optional, maxim 2 min.) Fise de asistenta (pentru studentii care parcurg etapa de asistenta) Fisa de caracterizare psihopedagogica

Textele vor fi salvate in format document- word doc., imaginile in format jpeg. Pe coperta suportului digital vor fi inscrise urmatoarele date: Numele si prenumele studentului Anul de studii (licenta sau master) Sectia sau specializarea Nivel de studii ( I sau II ) Restanta ( se va bifa da sau nu, dupa caz)