Sunteți pe pagina 1din 8

MINISTERUL FINANELOR PUBLICE Agentia Nationala de Administrare Fiscala Directia Generala a Finantelor Publice Bacau

Precizari privind depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul 2011

Documente necesare pentru depunerea situatiilor financiare si a raportarilor anuale la ghiseu: - Rezumatul bilantului (prima pagina) listata, semnata si stampilata; - CD-ul care contine formatul PDF cu fisierul XML atasat, si fisierul ZIP; In functie de tipul situatiilor financiare si a raportarilor anuale depuse de entitati, fisierul ZIP va contine documentele cerute de lege, astfel: a) - pentru situatiile financiare anuale forma lunga - intocmite de entitatile care la data bilantului depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de art.3 alin(1) din OMFP 3055/2009, si anume: totalul activelor: 3.650.000 lei, cifra de afaceri neta: 7.300.000 lei, numarul mediu salariati: 50, fisierul ZIP va contine: - situatia modificarii capitalului propriu; - situatia fluxului de numerar; - notele explicative la situatiile financiare (cele 10 note conf. Sectiunea 5 art.335 din OMFP 3055/2009 pag 158); - o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care acestea i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale. - raportul administratorilor - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

b) - pentru

situatiile financiare forma prescurtata - intocmite de

entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a doua dintre cele 3 criterii de marime prevazute de art.3 alin(1) din OMFP 3055/2009, si anume: totalul activelor: 3.650.000 lei, cifra de afaceri neta: 7.300.000 lei, numarul mediu salariati: 50, fisierul ZIP va contine: - notele explicative la situatiile financiare( cele 10 note conf. Sectiunea 5 art.335 din OMFP 3055/2009 pag 158); - o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care acestea i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale. - raportul administratorilor - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile

c) - pentru situatiile financiare forma simplificata - intocmite de entitatile


care in exercitiul financiar precedent au indeplinit concomitent urmatoarele doua criterii de marime: cifra de afacerii neta sub echivalentul in lei a sumei de 35000 euro inclusiv si totalul activelor sub echivalentul in lei a sumei de 35000 euro si care au optat pentru sistemul simplificat de contabilitate, fisierul ZIP va contine: - notele explicative la situatiile financiare( cele 10 note conf. Sectiunea 5 art.335 din OMFP 3055/2009 pag 158); - o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care acestea i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale. - raportul administratorilor - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

d) - pentru raportarile anuale (OPANAF 1878/2010), intocmite de: - entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, conf art.27 alin(3) din Legea contabilitatii 82/1991(sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptiile prevazute de lege; filialele consolidate ale unei societati mama cu sediul in strainatate, precum si filialele filialelor, cu exceptiile prevazute de lege). - persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii; - subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European; Fisierul ZIP va contine: - situatia modificarii capitalului propriu (pentru forma lunga); - situatia fluxului de numerar (pentru forma lunga) - notele explicative la situatiile financiare (cele 10 note conf. Sectiunea 5 art.335 din OMFP 3055/2009 pag 158); - o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care acestea i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale. - raportul administratorilor; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; - propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

e) - pentru situatiile financiare depuse de persoane juridice fara scop patrimonial (ong-uri)
- notele explicative la situatiile financiare; - o declaraie scris a persoanelor prevzute la art. 10 alin. (1) din Legea nr. 82/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, prin care acestea i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare anuale; - raportul administratorilor; - procesulverbal al adunrii generale privind aprobarea situaiilor financiare anuale; - raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dup caz; Atentie !! Documentele din fisierul ZIP trebuie sa fie semnate de persoanele abilitate potrivit legii, stampilate si scanate alb-negru, lizibil. Temeiul legal: OMFP 52/16.02.2012 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale MFP, publicat in MO 46/19.01.2012; OMFP 1878/22.06.2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art.27 alin(3) din Legea contabilitatii nr.82/1991 publicat in MO 461/06.07.2010; Legea contabilitatii 82/1991, cu modificarile ulterioare, OMFP 1969/10.12.2007 privind aprobarea reglementarilor contabile pentru persoanele juridice fara scop patrimonial, precum si precizarile publicate pe site-ul ANAF

ncepnd cu data de 1 februarie 2012, pentru perioadele de raportare ncepnd cu anul 2012, toate tipurile de situaii financiare i raportrile anuale se depun numai pe noile versiuni ale programelor de asisten, n format PDF cu fiier xml ataat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghieu). Noile versiuni ale programelor de asisten (Soft A i Soft J) pot fi descrcate de pe portalul ANAF, seciunea Declaraii electronice - Descrcare formulare. n noile versiuni ale formularelor, acestea pot fi depuse prin Internet, semnate electronic cu certificat digital calificat, de pe pagina "de upload" a declaraiilor 100, 112, 300, 390, 710, accesibil prin portalul www.eguvernare.ro. Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraiilor, le vor putea depune la ghieul organelor fiscale, n format PDF cu fisier xml atasat, pe suport CD, nsoite de rezumatul declaraiei (prima pagin) listat, semnat i tampilat.

Respectarea legii ne fereste de amenzi ! Atentie ! In toate cazurile pentru nedepunerea situatiilor financiare si a raportarilor anuale constituie contravenie si se sanctioneaza conform Legii contabilitatii nr. 82/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 41, pct.2, lit.e) si art. 42 alin.(1) astfel : cele referitoare la ntocmire i semnare, cu amend de la 2.000 lei la 3.000 lei; cea referitoare la nedepunerea n termenul legal - cu amend de la 300 lei la 1.000 lei, dac perioada de ntrziere este cuprins ntre 1 i 15 zile lucrtoare, - cu amend de la 1.000 lei la 3.000 lei, dac perioada de ntrziere este cuprins ntre 16 i 30 de zile lucrtoare, - cu amend de la 1.500 lei la 4.500 lei, dac perioada de ntrziere depete 30 de zile lucrtoare.