Sunteți pe pagina 1din 29

CodFiscal.

net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

ORDINUL nr. 1040/2004 din 8 iulie 2004


pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea i conducerea
evidenei contabile n partid simpl de ctre persoanele fizice care au
calitatea de contribuabil n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003
privind Codul fiscal
versiune: iniial fi act: http://codfiscal.net/pfa-persoana-fizica-autorizata
ORDIN
ANEXA
sectiunea I. Sfera de aplicare
sectiunea II. Organizarea evidentei contabile n partida simpla
sectiunea III. Modele si norme de ntocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim special
de tiprire, inseriere si numerotare
sectiunea IV. Registrele si formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili n conducerea evidentei
contabile n partida simpla

Not juridic: Acest document este un instrument pentru informare. Textul legal este publicat n monitoarele oficiale i utilizarea informaiilor din acest document este
condiionat de acceptarea integral a termenilor i condiiilor publicate pe CodFiscal.net.

n temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotrrea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului
Finantelor Publice si a Agentiei Nationale de Administrare Fiscal, cu modificrile si completrile ulterioare,
avnd n vedere prevederile art. 5 alin. (2) din Legea contabilittii nr. 82/1991 , republicat, precum si ale art. 49 art. 48 alin.
(8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
ministrul finantelor publice emite urmtorul ordin:
ART. 1
Se aproba Normele metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile n partida simpla de ctre persoanele fizice
care au calitatea de contribuabil n conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cuprinse n anexa care face
parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Directia de reglementri contabile va lua msuri pentru ducerea la ndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
ART. 3
(1) Prezentul ordin va fi publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Pe data intrrii n vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finantelor publice nr. 58/2003 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind organizarea si conducerea evidentei contabile n partida simpla de ctre persoanele fizice care au
calitatea de contribuabil n conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobat cu
modificri prin Legea nr. 493/2002 , cu modificrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 89 din 13
februarie 2003.
p. Ministrul finantelor publice, Gheorghe Gherghina, secretar de stat
Bucuresti, 8 iulie 2004.
Nr. 1.040.
NORME METODOLOGICE
privind organizarea si conducerea evidentei contabile n partida
simpla de ctre persoanele fizice care au calitatea de contribuabil n
conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
I. Sfera de aplicare
1. Contribuabilii care obtin venituri din activitti independente sunt obligati, potrivit prevederilor art. 49 art. 48 alin. (8) din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumita n continuare lege, sa organizeze si sa conduc evidenta contabila n partida simpla.
2. Un contribuabil care obtine venituri dintr-o activitate agricol, prevzut la art. 75 din lege, poate opta pentru determinarea
venitului net din acea activitate, pe baza datelor din evidenta contabila n partida simpla, potrivit art. 49 din lege.
Prin exceptie de la prevederile art. 66 alin. (1) si (2) din lege, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea
folosintei bunurilor n sistem real, pe baza datelor din evidenta contabila n partida simpla.
3.1. Contribuabilii care obtin venituri din activitti independente, impusi pe baza normelor de venit, precum si cei care obtin
venituri din drepturi de proprietate intelectual pot sa opteze pentru determinarea venitului net n sistem real, potrivit art. 49 din
lege.
3.2. Pentru contribuabilii care ndeplinesc cumulativ conditiile:
Citete online. - pagina 1/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

- realizeaz venituri din activitti independente numai n baza conventiei/contractului civil pentru care pltitorul de venit a calculat,
retinut si virat impozitul reprezentnd plati anticipate n cota de 10% asupra venitului brut,
- si pot ndeplini obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de pltitorul de venit, reglementrile privind conducerea
evidentei contabile n partida simpla sunt optionale.
Acesti contribuabili au obligatia sa arhiveze si sa pstreze documentele justificative cel putin n limita termenului de prescriptie
prevzut de lege.
II. Organizarea evidentei contabile n partida simpla
A. Dispozitii generale
4. Contribuabilii pot utiliza toate formularele prevzute n prezentele norme metodologice sau numai o parte din acestea, n functie
de elementele specifice activittii desfsurate.
5. Pentru determinarea veniturilor, n functie de natura activittii, de frecventa ncasrilor/pltilor sau de felul serviciilor prestate,
precum si de alte elemente specifice activittii desfsurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special, care au fost
aprobate prin ordine ale ministrului finantelor publice, n baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 831/1997
pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiar si contabila si a normelor metodologice privind
ntocmirea si utilizarea acestora.
6. n functie de necesitati contribuabilii pot utiliza si alte formulare stabilite prin norme metodologice de ntocmire si utilizare a
formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiar si contabila.
7. Contribuabilii vor folosi si alte formulare prevzute n mod expres de acte normative care reglementeaz activitti economice
specifice (exploatarea masei lemnoase, prestrile de servicii cu caracter international, jocurile de noroc etc).
8. n cazul utilizrii modelelor formularelor financiar-contabile comune pe economie, aprobate pentru persoanele juridice, acestea
vor fi completate n conformitate cu prezentele norme metodologice. n aceasta situatie elementele referitoare la conturi, debite,
credite, semnturile de aprobare, avizare, precum si alte elemente similare nu se completeaz.
9. n conditiile utilizrii sistemelor informatice financiar-contabile este necesar sa fie respectate Criteriile minimale privind
programele informatice utilizate n domeniul financiar-contabil, prevzute de normele legale.
10. Contribuabilii pot edita formularele cu regim special cu ajutorul tehnicii de calcul, n conditiile prevzute la art. 2 din Ordinul
ministrului finantelor nr. 1.177/1998 privind aplicarea prevederilor art. 1 alin. (4) si (10) paragraful 2 din Hotrrea Guvernului nr.
831/1997 .
B. Norme generale privind documentele justificative si financiar-contabile
11. Evidenta contabila n partida simpla se va conduce n conformitate cu prezentele norme metodologice.
12. n conformitate cu prevederile legale evidenta contabila n partida simpla se tine n limba romana si n moneda nationala.
13. Orice operatiune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii ei ntr-un document care sta la baza
nregistrrilor n evidenta contabila n partida simpla, dobndind astfel calitatea de document justificativ.
14. Documentele justificative trebuie sa cuprind urmtoarele elemente principale, prevzute n structura formularelor aprobate:
- denumirea documentului;
- numele si prenumele contribuabilului, precum si adresa completa;
- numrul documentului si data ntocmirii acestuia;
- mentionarea prtilor care participa la efectuarea operatiunii economico-financiare (cnd este cazul);
- continutul operatiunii economico-financiare, iar atunci cnd este necesar, si temeiul legal al efecturii ei;
- datele cantitative si valorice aferente operatiunii economico-financiare efectuate;
- numele si prenumele, precum si semnturile persoanelor care rspund de efectuarea operatiunii;
- alte elemente menite sa asigure consemnarea completa a operatiunilor n documente justificative.
15. Documentele care stau la baza nregistrrilor n evidenta contabila n partida simpla pot dobndi calitatea de document
justificativ numai n cazurile n care furnizeaz toate informatiile prevzute n normele legale n vigoare.
16. Documentele provenite din relatiile de cumprare a unor bunuri de la persoane fizice pot fi nregistrate n evidenta contabila n
partida simpla numai n cazurile n care se face dovada intrrii n patrimoniu a bunurilor respective, prin ntocmirea Borderoului de
achizitie (cod 14-4-13) sau a Notei de receptie si constatare de diferente (cod 14-3-1/A), dup caz, si a pltii acestora pe baza de
Dispozitie de plata-ncasare ctre casierie (cod 14-4-4).
n cazul n care documentele respective se refer la cheltuieli pentru prestri de servicii efectuate de persoane fizice impuse pe
baza de norma de venit, pentru a fi nregistrate n evidenta contabila n partida simpla a contribuabililor prevzuti la pct. 1, acestea
trebuie sa aib la baza contracte sau conventii, ntocmite n acest scop n conformitate cu reglementrile legale n vigoare, si
Dispozitie de plata-ncasare ctre casierie (cod 14-4-4).
17. Documentele contabile - jurnale, fise etc. - servesc la prelucrarea, centralizarea si nregistrarea n evidenta contabila n partida
simpla a operatiunilor consemnate n documentele justificative.
18. nscrierea datelor n documente se face cu cerneala, cu pix cu pasta, la masina de scris sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dup
caz.
19. n documentele justificative si n cele contabile nu sunt admise stersturi sau alte asemenea procedee, precum si lsarea de
spatii libere ntre operatiunile nscrise n acestea.
Erorile se corecteaza prin taierea cu o linie a textului sau a cifrei gresite, pentru ca acestea sa poat fi citite, iar deasupra lor se
scrie textul sau cifra corecta.
Corectarea se face pe toate exemplarele documentului justificativ si se confirma prin semnatura persoanei care a ntocmit
documentul justificativ, mentionndu-se si data efecturii operatiunii de corectare.
n cazul documentelor justificative la care nu se admit corecturi, cum sunt cele pe baza crora se primeste, se elibereaz sau se
justifica numerarul, ori al altor documente pentru care normele de utilizare prevd asemenea restrictii, documentul gresit se
anuleaz si rmne n carnetul respectiv (nu se detaseaza), cu exceptia ordinului de deplasare (delegatie), pe baza cruia se
Citete online. - pagina 2/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

primeste sau se restituie diferenta dintre cheltuielile efective de deplasare si avansul acordat.
Contribuabilii au obligatia sa efectueze inventarierea general a patrimoniului: la nceputul activittii; cel putin o data pe an; la
ncetarea activittii, precum si n alte situatii prevzute de lege.
Inventarierea se face n conformitate cu normele privind organizarea si efectuarea inventarierii, aprobate prin ordin al ministrului
finantelor publice.
20. Registrul-jurnal de ncasri si plati (cod 14-1-1/b) si Registrul-inventar (cod 14-1-2/a) au regim de nregistrare la organele
fiscale. Acestea se numeroteaza, se snuruiesc si se parafeaza nainte de depunerea lor la organele fiscale pentru nregistrare.
Modelele si normele de ntocmire si de utilizare ale Registrului-jurnal de ncasri si plati si ale Registrului-inventar sunt prezentate
la cap. IV.
C. Reconstituirea documentelor justificative si financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse
21. Operatiunile privind evidenta si gestionarea mijloacelor fixe, a valorilor materiale si bnesti si a altor valori ale contribuabililor
se considera valabile numai dac sunt justificate cu documente originale, ntocmite sau reconstituite potrivit prezentelor norme
metodologice.
22. n caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente financiar-contabile si justificative, contribuabilul va lua msuri
de reconstituire a acestora n termen de cel mult 30 de zile de la constatare.
23. Contribuabilul care constata pierderea, sustragerea sau distrugerea unor documente justificative ori financiar-contabile are
obligatia sa ncheie un proces-verbal care sa cuprind:
- datele de identificare a documentului disprut;
- numele si prenumele persoanei responsabile cu pstrarea documentului;
- data si mprejurrile n care s-a constatat lipsa documentului respectiv.
Persoana responsabil este obligat ca o data cu semnarea procesului-verbal sa dea o declaratie scris asupra mprejurrilor n
care a disprut documentul respectiv.
Ori de cte ori pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor constituie infractiune sunt incunostintate imediat organele de
urmrire penal.
24. Reconstituirea documentelor se face pe baza unui dosar de reconstituire, ntocmit separat pentru fiecare caz.
Dosarul de reconstituire trebuie sa contin toate lucrrile efectuate n legatura cu constatarea si reconstituirea documentului
disprut, si anume:
- sesizarea scris a persoanei care a constatat disparitia documentului;
- dovada sesizrii organelor de urmrire penal sau dovada sanctionarii disciplinare a persoanei vinovate, dup caz;
- copie de pe documentul reconstituit;
- procesul-verbal de constatare a pierderii, sustragerii sau distrugerii;
- declaratia persoanei responsabile.
25. n cazul n care documentul disprut provine de la un alt contribuabil, reconstituirea se va face de contribuabilul care a emis
documentul, la cererea scris a contribuabilului care a cerut documentul. n acest caz unitatea emitenta va trimite contribuabilului
care a primit documentul, n termen de cel mult 10 zile de la primirea cererii, documentul reconstituit.
26. Documentele reconstituite vor purta n mod obligatoriu si vizibil mentiunea "Reconstituit", cu specificarea numrului si a datei
dispozitiei pe baza creia s-a fcut reconstituirea.
Documentele reconstituite conform prezentelor norme metodologice constituie baza legal pentru efectuarea nregistrrilor n
evidenta contabila n partida simpla.
Nu se pot reconstitui documentele de cheltuieli nenominale (bonuri, bilete de cltorie nenominale etc.) pierdute, sustrase sau
distruse nainte de a fi nregistrate n evidenta contabila n partida simpla. n acest caz vinovatii de pierderea, sustragerea sau
distrugerea documentelor suporta paguba, sumele respective recuperandu-se potrivit prevederilor legale.
27. Gsirea ulterioara a documentelor originale, care au fost reconstituite, nu anuleaz eventualele sanctiuni disciplinare sau
penale, ns poate constitui motiv de revizuire a acestora, n conditiile legii.
Pentru pagubele generate de disparitia, sustragerea sau distrugerea documentelor se pot stabili raspunderi materiale, care cuprind
si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea si gsirea acestora.
n cazul gasirii ulterioare a originalului, documentul reconstituit se anuleaz pe baza unui proces-verbal mpreun cu care se
ataseaz la dosarul de reconstituire.
28. Formularele cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare, pierdute sau sustrase, se declara nule n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea a III-a, dup sesizarea organelor de drept.
D. Arhivarea si pstrarea documentelor justificative si financiar-contabile
29. Contribuabilii au obligatia sa pstreze n arhiva lor registrele de contabilitate, documentele financiar-contabile, precum si
documentele justificative, care stau la baza nregistrrii n evidenta contabila n partida simpla.
30. Termenul de pstrare a Registrului-jurnal de ncasri si plati, a Registrului-inventar, precum si a documentelor justificative si
financiar-contabile este de 10 ani, cu ncepere de la data ncheierii anului fiscal n cursul cruia au fost ntocmite, cu exceptia statelor
de salarii, care se pstreaz timp de 50 de ani.
31. n cazul ncetrii activittii contribuabilului, documentele se predau la arhivele statului n conformitate cu dispozitiile Legii
Arhivelor Nationale nr. 16/1996 , dac legea nu dispune altfel.
32. Arhivarea documentelor justificative si financiar-contabile se face, de asemenea, n conformitate cu prevederile legale, cu
respectarea urmtoarelor reguli generale:
- documentele se grupeaz n dosare, numerotate, snuruite si parafate;
- gruparea documentelor n dosare se face cronologic si sistematic, n cadrul fiecrui an fiscal la care se refer acestea;
- dosarele continnd documente se pstreaz n spatii amenajate n acest scop, asigurate impotriva degradrii, distrugerii sau
sustragerii, dotate cu mijloace de prevenire a incendiilor;

Citete online. - pagina 3/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

- evidenta documentelor la arhiva se tine cu ajutorul unui registru de evidenta curenta, n care sunt tinute evidentele dosarelor si
documentelor financiar-contabile intrate n arhiva, precum si miscarea acestora n decursul timpului.
E. Norme privind nregistrarea veniturilor
33. Evidenta contabila n partida simpla a veniturilor se tine pe feluri de venituri, dup natura lor, astfel:
a) venituri din activitti care constituie fapte de comert;
b) venituri din profesii libere;
c) alte venituri.
Pentru asociatiile fr personalitate juridic evidenta contabila n partida simpla a veniturilor se va tine n mod distinct.
34. Evidenta contabila n partida simpla a operatiunilor efectuate n valuta se tine att n moneda nationala, cat si n valuta, potrivit
reglementrilor elaborate n acest sens.
35. n cazul n care bunurile din patrimoniul afacerii trec n patrimoniul personal al contribuabilului, suma reprezentnd
contravaloarea acestora se include n venitul brut, considerndu-se o nstrinare.
n cazul n care asociatiile si nceteaz activitatea, iar fostii asociati continua sa functioneze n mod individual, bunurile din
patrimoniul asociatiei trec n patrimoniul noilor afaceri, se nscriu n Registrul-inventar al acestora si se amortizeaza n continuare, se
consuma sau se vand, dup caz.
n toate cazurile de nstrinare este necesar evaluarea bunului, care se poate face la preturile practicate pe piata sau stabilite prin
expertiza tehnica.
n cazul ncetrii definitive a activittii, sumele obtinute din valorificarea bunurilor patrimoniului afacerii, nscrise n Registrulinventar (mijloace fixe, obiecte de inventar etc), precum si stocurile de materii prime, materiale, produse finite si mrfuri rmase
nevalorificate sunt incluse n venitul brut.
36. Stabilirea venitului net obtinut sau a pierderii nregistrate n cadrul asocierii se determina pe fiecare contract de asociere.
37. Pentru nregistrarea veniturilor din activitti independente contribuabilii vor utiliza, n functie de specificul activittii si de
necesittile proprii, formularele cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare, prevzute n prezentele norme metodologice,
dup caz:
- Chitanta (cod 14-4-1);
- Factura (cod 14-4-10/aA) si Factura fiscal (cod 14-4-10/A);
- Bon de comanda-chitanta (cod 14-4-11/a si cod 14-4-11);
- Fisa de magazie a formularelor cu regim special (cod 14-3-8/b);
- Monetar (cod 14-50-61);
- Extras din borderoul de plati din data de .......(cod 14-4-20).
Modelele si normele de ntocmire si de utilizare a acestor formulare sunt prezentate la cap. III.
38. Constituie venit brut venitul ncasat n cadrul unui an calendaristic, indiferent de perioada n care au fost efectuate prestatiile.
Pentru fiecare tip de activitate desfasurata se va ntocmi Fisa pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) n care se vor inregistra
toate documentele n ordine cronologic.
Contribuabilii care desfsoar activitti de:
- comert angro vor ntocmi pentru livrrile efectuate formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscal (cod 14-4-10/
A);
- comert cu amnuntul vor ntocmi zilnic formularul Monetar (cod 14-50-61), n conditiile n care nu se utilizeaz aparate de marcat
electronice fiscale;
- productie vor ntocmi pentru livrarea productiei formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscal (cod 14-4-10/A)
si/sau Chitanta (cod 14-4-1), dup caz.
Contribuabilii care desfsoar urmtoarele activitti:
- organizarea de spectacole (culturale, sportive, distractive etc);
- activitti al cror scop este facilitarea ncheierii de tranzactii comerciale printr-un intermediar (contract de comision, contract de
agent, consignatie sau mandat comercial);
- activitti de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosit, si altele asemenea;
- transport de bunuri si de persoane;
- alte activitti cuprinse n Codul comercial, precum si pentru veniturile din profesii libere si veniturile din drepturi de proprietate
intelectual pot ntocmi, n functie de natura activittii, de frecventa ncasrii sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte
elemente specifice activittii desfsurate, formularele Factura (cod 14-4-10/aA), respectiv Factura fiscal (cod 14-4-10/A), Chitanta
(cod 14-4-1) sau alte formulare cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor
publice.
n relatiile cu persoanele juridice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele ncasate att pe baza de chitanta, bon fiscal etc., cat si
prin banca, sa ntocmeasc factura.
n relatiile cu persoanele fizice contribuabilii sunt obligati, pentru sumele ncasate prin banca, sa ntocmeasc factura.
Pltitorii de taxa pe valoarea adugat vor ntocmi factura fiscal n conformitate cu prevederile Hotrrii Guvernului nr. 44/2004
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.
39. Pltile lunare efectuate de societtile comerciale (de asigurare si reasigurare etc.) ctre persoane fizice, reprezentnd
contravaloarea comisioanelor din activitatea de intermediere n baza unui contract de mandat, agent sau comision, se vor efectua pe
baza Borderoului de plati din data de .....(cod 14-4-20), care va cuprinde n mod obligatoriu si urmtoarele informatii:
- numele si prenumele beneficiarului de venit;
- codul numeric personal/numrul de identificare fiscal;
- venitul brut la care se aplica cota de impozit de 10% sau 15%;

Citete online. - pagina 4/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

- alte contributii obligatorii retinute n momentul pltii de ctre pltitorul de venituri, dup caz;
- impozitul pe venit retinut prin stopaj la sursa;
- suma achitat;
- semnatura beneficiarului de venit.
40. Totalurile lunare din Fisa pentru operatiuni diverse se vor inregistra n Jurnalul privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c),
grupate pe feluri de activitti. Totalul veniturilor din Jurnalul privind operatiuni diverse reprezint venitul contribuabilului.
n cazul contribuabililor care realizeaz venituri dintr-o singura activitate, totalul veniturilor se regaseste n Fisa pentru operatiuni
diverse (cod 14-6-22/b), pe rndul "Total", nemaifiind necesar deschiderea Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).
Contribuabilii care ncaseaz n numerar toate veniturile realizate pot sa evidentieze aceste venituri numai n Registrul-jurnal de
ncasri si plati, nemaifiind obligatorie ntocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse.
41. n cazul contribuabililor pltitori de taxa pe valoarea adugat, veniturile, exclusiv taxa pe valoarea adugat, se preiau pentru
determinarea impozitului din coloanele corespunztoare ale Jurnalului pentru vnzri (cod 14-6-12/a), nemaifiind obligatorie
ntocmirea Fisei pentru operatiuni diverse (cod 14-6-22/b) si, implicit, a Jurnalului privind operatiuni diverse pentru veniturile
realizate (cod 14-6-17/c).
42. n conditiile utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale, n conformitate cu prevederile legale, nregistrarea veniturilor se
face n baza Raportului fiscal de nchidere zilnica si a Registrului special, ntocmit n conditiile defectarii aparatelor de marcat
electronice fiscale.
F. Norme privind evidentierea cheltuielilor
43. Conditiile generale pe care trebuie sa le ndeplineasc cheltuielile aferente veniturilor, pentru a putea fi deduse, sunt:
a) sa fie efectuate n cadrul activittilor desfsurate n scopul realizrii venitului, justificate prin documente;
b) sa fie cuprinse n cheltuielile exercitiului financiar al anului n cursul cruia au fost pltite;
c) sa respecte regulile privind amortizarea, prevzute n titlul II din Codul fiscal;
d) cheltuielile cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru:
- active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii;
- activele ce servesc ca garantie bancar pentru creditele utilizate n desfsurarea activittii pentru care este autorizat
contribuabilul;
- boli profesionale, risc profesional si accidente de munca;
- persoane care obtin venituri din salarii, potrivit prevederilor capitolului III din titlul III din Codul fiscal, cu conditia impozitrii
sumei reprezentnd prima de asigurare, la beneficiarul acesteia, la momentul pltii de ctre suportator.
Evidenta contabila n partida simpla a cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, n functie de natura lor, astfel:
a) cheltuielile efectuate n interesul direct al activittii, cum sunt:
- cheltuielile cu achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar si mrfuri;
- cheltuielile cu lucrri executate si servicii prestate de terti;
- cheltuielile efectuate de contribuabil pentru executarea de lucrri si prestarea de servicii pentru terti;
- chiria pentru spatiul n care se desfsoar activitatea, pentru utilaje si pentru alte instalatii nchiriate, utilizate n desfsurarea
activittii, n baza unui contract de nchiriere;
- dobnzile aferente creditelor bancare;
- cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare;
- cheltuielile cu primele de asigurare;
- cheltuielile cu reclama si publicitatea;
- cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii;
- cheltuielile cu energia si apa;
- cheltuielile cu transportul de bunuri si de persoane;
- cheltuielile de delegare, detasare si deplasare;
- cheltuielile de personal;
- cheltuielile cu impozite si taxe, altele dect impozitul pe venit;
- cheltuielile reprezentnd contributiile pentru asigurrile sociale de stat, pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de
somaj, pentru asigurrile sociale de sntate, precum si alte contributii obligatorii;
- cheltuielile reprezentnd contributiile profesionale obligatorii datorate asociatiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
b) cheltuielile cu sponsorizarea si mecenatul;
c) cheltuielile de protocol;
d) cheltuielile cu amortizarea fiscal;
e) n cazul utilizrii bunurilor cu folosinta mixt (pentru afacere si n scop personal), cheltuiala deductibil se determina, dup caz,
proportional cu:
- numrul de kilometri parcursi n interes de afacere;
- numrul de metri patrati folositi n interes de afacere;
- numrul de unitti de msura specifice n alte cazuri; si
f) alte cheltuieli deductibile plafonat, stabilite potrivit reglementrilor n vigoare privind impozitul pe venit.
44. Urmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat:
a) cheltuielile de sponsorizare si mecenat efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul determinata conform
alin. (6) al art. 49 alin. (5) al art. 48 din Codul fiscal;

Citete online. - pagina 5/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul determinata conform alin. (6) al art. 49 alin. (5) al art. 48
din Codul fiscal;
c) suma cheltuielilor cu indemnizatia primit pe perioada delegarii si detasrii n alta localitate, n tara si n strintate, n interesul
serviciului, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru institutiile publice;
d) cheltuielile sociale, n limita sumei obtinute prin aplicarea unei cote de pana la 2% la fondul de salarii realizat anual;
e) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele normative n materie;
f) cheltuielile reprezentnd tichetele de masa acordate de angajatori, potrivit legii;
g) contributiile efectuate n numele angajatilor la scheme facultative de pensii ocupationale, n conformitate cu legislatia n vigoare,
n limita echivalentului n lei a 200 euro anual, pentru o persoana;
h) prima de asigurare pentru asigurrile private de sntate, n limita stabilit potrivit legii;
i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independenta, cat si n scopul personal al contribuabilului sau asociatilor, sunt deductibile
numai pentru partea de cheltuiala care este aferent activittii independente;
j) cheltuielile reprezentnd contributii sociale obligatorii pentru salariati si contribuabili, potrivit legii;
k) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice si juridice utilizate n desfsurarea activittii, pe baza contractului ncheiat
ntre prti, n limita nivelului dobnzii de referinta a Bncii Nationale a Romniei;
l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria - rata de leasing - n cazul contractelor de leasing operational, respectiv
cheltuielile cu amortizarea si dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind
operatiunile de leasing si societtile de leasing.
45. Angajatorii au obligatia sa ntocmeasc, pentru salariatii cu contract individual de munca, dup caz, Fisa fiscal 1 (pentru
venituri din salarii la functia de baza - FF 1), respectiv Fisa fiscal 2 (pentru venituri, altele dect cele de la functia de baza - FF 2).
n vederea completrii fiselor fiscale 1 si 2 si stabilirii drepturilor bnesti ale persoanelor angajate, angajatorul va ntocmi statul de
salarii.
46. Pentru fiecare fel de cheltuieli se va ntocmi Fisa pentru operatiuni diverse, iar totalul lunar al acestora se va inregistra n
Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.
Contribuabilii pot ntocmi o singura fisa pentru operatiuni diverse care sa cuprind toate cheltuielile a cror deductibilitate nu este
plafonata.
Contribuabilii care nu efectueaz cheltuieli de natura celor care sunt deductibile plafonat pot sa evidentieze aceste cheltuieli numai
n Registrul-jurnal de ncasri si plati, nemaifiind obligatorie ntocmirea Fisei pentru operatiuni diverse si, implicit, a Jurnalului privind
operatiuni diverse. Pentru cheltuielile cu amortizarea se va ntocmi Fisa pentru operatiuni diverse.
47. Pentru cheltuielile deductibile plafonat, nainte de nregistrarea totalului din Fisa pentru operatiuni diverse se va calcula cota
care este deductibil si numai aceasta se va inregistra n Jurnalul privind operatiuni diverse pentru cheltuieli.
G. Calculul venitului net
48. Venitul brut cuprinde:
a) sumele ncasate si echivalentul n lei al veniturilor n natura din desfsurarea activittii;
b) veniturile sub forma de dobnzi din creante comerciale sau din alte creante utilizate n legatura cu o activitate independenta;
c) cstigurile din transferul activelor din patrimoniul afacerii utilizate ntr-o activitate independenta, inclusiv contravaloarea
bunurilor rmase dup ncetarea definitiva a activittii;
d) veniturile din angajamentul de a nu desfasura o activitate independenta sau de a nu concura cu o alta persoana;
e) veniturile din anularea sau scutirea unor datorii de plata aprute n legatura cu o activitate independenta.
Nu constituie venit brut si nu se nregistreaz n Registrul-jurnal de ncasri si plati sumele ncasate, cum sunt:
- aporturile n numerar sau echivalentul n lei al aporturilor n natura fcute la nceperea unei activitti ori n cursul desfsurrii
acesteia;
- sumele primite sub forma de credite bancare sau de mprumuturi de la persoane fizice ori persoane juridice;
- sumele primite ca despgubiri;
- sumele sau bunurile primite sub forma de sponsorizri, mecenat sau donatii.
Pentru aceste categorii de operatiuni fie se deschid fise pentru operatiuni diverse distincte, fie se ntocmesc situatii cu ajutorul
documentelor cumulative care sa reflecte situatia acestor sume.
Se admit la deducere numai cheltuielile care sunt aferente realizrii veniturilor si care sunt pltite n cursul unui an fiscal.
49. nregistrarea n evidenta contabila n partida simpla a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de productie
sau la pretul pietei, dup caz.
Creantele, respectiv facturile emise si nencasate, precum si obligatiile stabilite conform legii si neonorate se nregistreaz la
valoarea lor nominal n fise pentru operatiuni diverse. Aceste fise se deschid distinct pentru creante si datorii.
Cheltuielile cu amortizarea pentru bunuri se admit la deducere, n conformitate cu reglementrile din titlul II din Codul fiscal.
Sunt amortizabile, n conformitate cu prevederile legale, numai bunurile nregistrare n Registrul-inventar (cod 14-1-2/a).
50. Evidenta contabila n partida simpla a bunurilor din patrimoniu se tine n conformitate cu prevederile normelor metodologice de
ntocmire si utilizare a formularelor tipizate comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiar si contabila,
aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.
51. Orice suma pltit, respectiv ncasat, n numerar sau prin banca se va inregistra n mod obligatoriu, cronologic, n Registruljurnal de ncasri si plati (cod 14-1-1/b).
Cheltuielile deductibile plafonate se stabilesc astfel nct la sfrsitul anului fiscal sa se ncadreze n prevederile legale.
52. Venitul net sau pierderea fiscal se calculeaz astfel: din totalul sumelor ncasate, evidentiate n col. 5, respectiv 6, din
Registrul-jurnal de ncasri si plati, se scad cheltuielile cu amortizarea fiscal a bunurilor si drepturilor, evidentiate n Fisa pentru
operatiuni diverse, si totalul sumelor pltite, evidentiate n col. 7, respectiv 8, din Registrul-jurnal de ncasri si plati, si se aduna
sumele pltite pentru cumprarea bunurilor amortizabile si totalul cheltuielilor nedeductibile, care se preia din centralizatorul
Citete online. - pagina 6/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

cheltuielilor nedeductibile, acest centralizator intocmindu-se cu ajutorul unui document cumulativ.


Venitul net sau pierderea fiscal va fi influentata cu pltile si/sau ncasrile efectuate n avans, care se refer la alte exercitii
fiscale, n cazul drepturilor de proprietate intelectual, cu impozitul de 15% din venitul brut ncasat, iar n cazul valorificrii bunurilor
n regim de consignatie, veniturilor obtinute ca urmare a unor activitti desfsurate n baza unui contract de agent, comision sau
mandat comercial, precum si n cazul activittilor de expertiza contabila, tehnica judiciar si extrajudiciara, cu impozitul de 10% din
venitul brut ncasat, reprezentnd plati anticipate n contul impozitului anual.
H. Calculul taxei pe valoarea adugat
53. Taxa pe valoarea adugat datorat bugetului de stat se stabileste n conformitate cu reglementrile fiscale specifice acesteia.
54. Evidenta taxei pe valoarea adugat colectate se tine cu ajutorul Jurnalului pentru vnzri (cod 14-6-12/a). n acest jurnal se
nregistreaz pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta etc.) valoarea bunurilor livrate si/sau a serviciilor
prestate si taxa pe valoarea adugat aferent.
55. Evidenta taxei pe valoarea adugat deductibile se tine cu ajutorul Jurnalului pentru cumprri (cod 14-6-17/b). n acest jurnal
se nregistreaz pe baza de documente (facturi fiscale, bonuri de comanda-chitanta, monetare etc.) valoarea cumprrilor de bunuri
si/sau a serviciilor prestate de terti si taxa pe valoarea adugat aferent.
III. Modele si norme de ntocmire si utilizare a formularelor financiar-contabile, comune pe economie, cu regim
special de tiprire, inseriere si numerotare*1)
CHITANTA
(cod 14-4-1)
Formular cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare.
Tiprit n carnete cu cte 100 de file.
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume n numerar la casierie;
- document justificativ de nregistrare n Registrul-jurnal de ncasri si plati si n contabilitate.
2. Se ntocmeste n doua exemplare, pentru fiecare suma ncasat, de ctre contribuabilul sau casierul numit si se semneaz de
acesta pentru primirea sumei.
3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 rmne n carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor
efectuate n Registrul-jurnal de ncasri si plati.
4. Se arhiveaza, dup utilizarea completa a carnetului (exemplarul 2).
+----------------------------------------------------------------+

............................................

(numele si prenumele/denumirea asociatiei)

............................................

(codul de nregistrare fiscal)

............................................

(dorniciliul/sediul (localitatea, strada, numrul))

Judetul ...............................................

CHITANTA Nr.

din data de .......

Am primit de la .........................................

Adresa ..................................................

Suma de ................ adic ..........................

Reprezentnd ............................................

Casier,

+----------------------------------------------------------------+
14-4-1
-----------*1) n functie de natura activittii, de frecventa ncasrilor sau de felul serviciilor prestate, precum si de alte elemente specifice
activittii desfsurate, contribuabilii pot utiliza si alte formulare cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare, aprobate prin
ordin al ministrului finantelor publice n baza prevederilor art. 1 alin. (4) din Hotrrea Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea
modelelor formularelor comune privind activitatea financiar si contabila si a normelor metodologice privind ntocmirea si utilizarea
acestora.

Citete online. - pagina 7/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

FACTURA
(cod 14-4-10/aA)
si
FACTURA FISCALA
(cod 14-4-10/A)
Formular cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare.
Tiprit n blocuri cu cte 150 de file, formate din 50 de seturi cu cte 3 file n culori diferite: albastru - exemplarul 1, rosu exemplarul 2, verde - exemplarul 3.
1. Serveste ca:
- document pe baza cruia se ntocmeste documentul de decontare a produselor si mrfurilor livrate, a lucrrilor executate sau a
serviciilor prestate;
- document de nsotire a mrfii pe timpul transportului;
- document de ncrcare n gestiunea primitorului;
- document justificativ de nregistrare n contabilitatea furnizorului si a cumprtorului.
2. Se ntocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, n trei exemplare, la livrarea produselor si a mrfurilor, la executarea
lucrrilor si la prestarea serviciilor, pe baza dispozitiei de livrare, a avizului de nsotire a mrfii sau a altor documente care atesta
executarea lucrrilor si prestarea serviciilor si se semneaz de emitent.
Atunci cnd factura nu se poate ntocmi n momentul livrrii datorit unor conditii obiective si cu totul exceptionale, produsele si
mrfurile livrate sunt nsotite pe timpul transportului de avizul de nsotire a mrfii. n vederea corelrii documentelor de livrare,
numrul si data avizului de nsotire a mrfii se nscriu n formularul de factura.
3. Circula:
- exemplarul 1, la cumprtor;
- exemplarul 2, la desfacere;
- exemplarul 3, pentru nregistrarea n contabilitate.

Furnizor ................................
.........................................
(numele si prenumele/denumirea asociatiei)
Codul de nregistrare fiscal ...........
Domiciliul/sediul(localitatea,strada,
numrul) ................................
Judetul .................................
Contul ..................................
Banca ...................................

Cumprtor ...................
..............................
(denumirea, forma juridic)
Codul de nregistrare fiscal ...
Sediul(localitatea,strada,
numrul .........................
Judetul .........................
Contul ..........................
Banca ...........................

FACTURA
+------------------------------+
Nr. .........................
Data(ziua,luna,anul) ........
Nr. avizului de nsotire

a mrfii ....................

(dac este cazul)

+------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
Nr. Denumirea produselor U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea

crt. sau a serviciilor

- lei - lei
+----+----------------------+------+------------+---------------+-------------
0
1
2

4
5(3x4)

+----+----------------------+------+------------+---------------+-------------

Citete online. - pagina 8/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

+---------------------------------------------------------------+-------------
Semnatura si Date privind expeditia:
TOTAL,

stampila
Numele delegatului.................din care:
+-------------
furnizorului Buletinul/cartea de identitate
accize

seria ........ nr. ....., eliberat/

eliberata .........................+--------------------------

Mijlocul de transport .............Semnatura

nr. ...............................de primire

Expedierea s-a efectuat n prezenta

noastr la data de ......, ora ....

Semnturile .......................

+-----------------------------------------------------------------------------+
14-4-10/aA
Furnizor ................................
.........................................
(nume si prenumele/denumirea asociatiei)
Codul de nregistrare fiscal ...........
Domiciliul/sediul(localitatea, strada,
numrul) ................................
Judetul .................................
Contul ..................................
Banca ...................................

Cumprtor ...................
..............................
(denumirea, forma juridic)
Codul de nregistrare fiscal ...
Sediul(localitatea, strada,
numrul .........................
Judetul .........................
Contul ..........................
Banca ...........................

FACTURA FISCALA
+------------------------------+
Nr. .........................
Data(ziua,luna,anul) ........
Nr. avizului de nsotire

a mrfii ....................

(dac este cazul)

+------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
Nr. Denumirea produselorU.M.Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoarea
crt.sau a serviciilor

(fr TVA)
- lei -
TVA

- lei
- lei -
+----+--------------------+----+-----------+--------------+---------+---------
0
1
2
3

4
5(3x4)
6

+----+--------------------+----+-----------+--------------+---------+---------

+-------------------------------------------------------------------+---------
Semnatura si Date privind expeditia:
TOTAL,

stampila
Numele delegatului.................din care: +-----+---------
furnizorului Buletinul/cartea de identitate
accize

seria ........ nr. ....., eliberat/

eliberata .........................+----------+---------------

Mijlocul de transport .............Semnatura Total

nr. ...............................de primirede plata

Expedierea s-a efectuat n prezenta


(col. 5+col.6)

noastr la data de ......, ora ....

Semnturile .......................

+-----------------------------------------------------------------------------+
14-4-10/A

Citete online. - pagina 9/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

BON DE COMANDA-CHITANTA
(cod 14-4-11 si cod 14-4-11/a)
Formular cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare.
Tiprit n carnete cu cte 75 de file.
1. Serveste ca document pentru: contractarea serviciilor, confirmarea primirii si evaluarea obiectului de executat sau de reparat,
dup caz, ncasarea sumei de la client, determinarea volumului serviciilor prestate si a materialelor consumate.
2. Se ntocmeste n 3 exemplare de ctre contribuabil.
3. Circula:
- exemplarul 1, pentru nregistrarea n contabilitate;
- exemplarul 2 se preda clientului;
- exemplarul 3 rmne n carnet.
Contribuabilul ...............................................
Codul fiscal..................................................
Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numrul)
..............................................................
Judetul ......................................................
BON DE COMANDA-CHITANTA Nr. .....
din data de ..........
Client ............, str. ........ nr. ...., bl. ...., et. .....,
ap. ..., sectorul/judetul .........., localitatea .........
+-----------------------------------------------------------------------------+
Codul Obiectul/Operatiunea U.M. Cantitatea Pretul unitar/ Valoarea

Tariful

- lei - lei
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+------+---------------------+------+-----------+----------------+------------
+-----------------------------------------------------------------------------+
TOTAL I: ..............................
TOTAL II: .............................
TOTAL (I+II): .........................
ncasat avans ..........................................................
Rest de plata ..........................................................
Termen de executie .....................................................
Valoarea obiectului adus la reparat ....................................
Obiectul neridicat n termen de un an se valorifica conform normelor legale.
Responsabil,

Client,

L.S.
.....................

...................
14-4-11/a

- verso Materiale date de unitate

Citete online. - pagina 10/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

+-----------------------------------------------------------------------------+

Pretul unitar Valoarea

Codul
Denumirea
U.M.
Cantitatea
- lei - lei -
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+-----------------------------------------------------------------------------+
TOTAL II: ..............

Materiale aduse de client


+----------------------------------------------------------------------------+

Denumirea

U.M.

Pretul unitar
Cantitatea

Valoarea

- lei -

- lei -

+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+----------------------------------------------------------------------------+
TOTAL III: ...........

Contribuabilul .................................
Codul de nregistrare fiscal ..................
Domiciliul/sediul (localitatea, strada, numrul)
................................................
Judetul ........................................

BON DE COMANDA - CHITANTA Nr. ....


din data de ..............
Client ...................., str. ........... nr. ......, bl. .....,
et. ......., ap. ......, sectorul/judetul ........, localitatea ..........
+---------------------------------------------------------------------------+

Obiectul/Operatiunea
Cantitatea Pretul unitar/Valoarea
Codul
U.M.

Tariful
- lei -

- lei

+---------+---------------------+------+------------+--------------+--------
+---------+---------------------+------+------------+--------------+--------
+---------+---------------------+------+------------+--------------+--------
+---------+---------------------+------+------------+--------------+--------
+---------+---------------------+------+------------+--------------+--------
+---------------------------------------------------------------------------+
TOTAL I: .............
TOTAL II: ............
TOTAL (I+II) .........
T.V.A. ...............
TOTAL GENERAL: .......

ncasat avans ...................................................


Rest de plata ...................................................

Citete online. - pagina 11/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

Termen de executie ..............................................


Valoarea obiectului adus la reparat .............................
Obiectul neridicat n termen de un an se valorifica conform normelor
legale.
Responsabil,

Client,

L.S.
...................

.................
14-4-11

-versoMateriale date de unitate


+-----------------------------------------------------------------------------+

Pretul unitar Valoarea

Codul
Denumirea
U.M.
Cantitatea
- lei - lei -
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+-------------+-----------
+-----------------------------------------------------------------------------+
TOTAL II: ..............

Materiale aduse de client


+----------------------------------------------------------------------------+

Pretul unitar
Valoarea

Denumirea

U.M.
Cantitatea

- lei
- lei
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+--------------+---------------+--------------+---------------+--------------
+----------------------------------------------------------------------------+
TOTAL III: ...........

FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM SPECIAL


(cod 14-3-8/b)
Formular cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare.
1. Serveste ca:
- document de evidenta a intrrilor, iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare, evidenta
si urmrire;
- document de evidenta a formularelor anulate;
- document pentru stabilirea grupelor de numere (serii) n vederea numerotarii formularelor;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de ctre gestionar.
Fisele de magazie ale formularelor cu regim special se tin la locul de depozitare a formularelor.

+------------------------------+
Rezervat numerelePentru

(seriile)
compartiment
Citete online. - pagina 12/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

........................................... +-----------------+------------
de la pana la

FISA DE MAGAZIE A FORMULARELOR CU REGIM


+---------+-------+------------
SPECIAL

+---------+-------+------------
Denumirea fromularului ....................

Codul formularului ......., formatul ...... +---------+-------+------------


Pretul unitar.... U.M. .... Codul .........

+---------+-------+------------

+------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------+

Felul

NumeleFormu- Data

si numrul

si lare

si

Dataformularu-
Cantitatea

Numerele prenu-neutilisemnatu-

lui de

Stocul
(seria)
mele zabile ra celui

primire

primi-(numa- care pre

sau de

toru- rul si da

eliberare

lui
seria) formula-

rele

neutili-

zabile

+-----------------
+-------------+------+-------+--------

primiteliberata
de lapana la

+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+------------------------------------------------------------------------------+
14-3-8-/b
- verso +------------------------------------------------------------------------------+

Felul

NumeleFormula Data

si numrul

si re

si

Dataformularu-
Cantitatea

Numerele prenu-neutilisemnatu-

lui de

Stocul
(seria)
mele zabile ra celui

primire

primi-(numa- care pre

sau de

toru- rul si da

eliberare

lui
seria) formula-

rele

neutili-

zabile

+-----------------
+-------------+------+-------+--------

primiteliberata
de lapana la

+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+----+----------+-------+---------+------+-----+-------+------+-------+--------
+------------------------------------------------------------------------------+

MONETAR
(cod 14-50-61)
Formular cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare.
Formularul este tiprit n carnete cu cte 100 de file.
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru evidentierea la sfrsitul zilei a numerarului existent n casierie, corespunztor mrfurilor

Citete online. - pagina 13/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

comercializate;
- document justificativ de nregistrare n contabilitate;
- document justificativ pe baza cruia se preda contribuabilului numerarul ncasat prin casa de ctre casier, respectiv de ctre
vnztor.
Monetarul se utilizeaz numai n cazul vnzrii mrfurilor cu amnuntul.
Potrivit reglementrilor n vigoare, n conditiile utilizrii aparatelor de marcat electronice fiscale, suma nscris n monetar trebuie
sa coincida cu suma din registrul de casa emis de aceste aparate, inclusiv cu suma nregistrat de mana n registrul de casa, n cazul
defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.
Valoarea nscris n monetar trebuie sa corespund valorii nscrise n raportul de gestiune.
2. Se ntocmeste n doua exemplare de ctre casier sau persoana imputernicita, la sfrsitul zilei, prin inventarierea numerarului pe
categorii de bancnote si de monede.
3. Circula:
- exemplarul 1, pentru nregistrarea n Registrul-jurnal de ncasri si plati;
- exemplarul 2 rmne n carnet.

Contribuabilul .............
............................

MONETAR Nr. .......


Data ..................
Magazinul ......... Casa .......
............. bucti

1.000.000 lei

............. bucti

500.000 lei

.........

............. bucti

100.000 lei

.........

............. bucti

50.000 lei

.........

............. bucti

10.000 lei

.........

............. bucti

5.000 lei

.........

............. bucti

1.000 lei

............. bucti

500 lei

.........

............. bucti

100 lei

.........

.........

.........

TOTAL LEI:
............................................................
Casier predator,

Casier primitor,

................

................
Responsabil,
.................

Aprobat prin Ordinul ministrului finantelor nr. 970/1998 .

14-50-61

EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI


din data de .................
(cod 14-4-20)
Formular cu regim special de tiprire, inseriere si numerotare.
1. Serveste ca:
- document pentru nregistrarea n contabilitate a sumelor pltite si a impozitului pe venit retinut n conformitate cu contractele de
comision, mandat sau agent;
- document pentru nregistrarea veniturilor din activitti independente n evidenta contabila n partida simpla a persoanelor fizice.
2. Se ntocmeste n doua exemplare de ctre beneficiarul prestatiilor executate de persoanele fizice impuse potrivit normelor legale
privind impozitul pe venit.

Citete online. - pagina 14/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

3. Circula:
- la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
- la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).
4. Se arhiveaza:
- la persoana fizica care a efectuat prestatia (exemplarul 1);
- la beneficiarul de servicii (exemplarul 2).

Unitatea ................................
Codul de nregistrare fiscal ...........
Sediul (localitatea, strada, numrul)
.........................................
Judetul .................................
Contul ..................................
Banca ...................................

EXTRAS DIN BORDEROUL DE PLATI


din data de .................
+----------------------------------------------------------------------------+
Date privind plata venitului
Date privind beneficiarul de venituri
+--------------------------------------+-------------------------------------
Venitul brut

................................ lei Numele si prenumele ................


Impozit pe venit:
....................................
- cota ................... %

- suma .......................... lei Codul numeric personal/codul de

identificare fiscal ...............


CASS

................................ lei Actul de identitate:

seria ........ nr. ...............

Suma achitat

................................. lei Am primit suma de ..................

(n cifre)
............................... lei

(n cifre)

................................. lei

(n litere)

Semnatura,
L.S.

Conductorul unittii ............... Data ........................

Semnatura .....................

Viza de control financiar-preventiv...

......................................

Compartimentul financiar-contabil.....

......................................

+--------------------------------------+-------------------------------------
Casier ...............................Compartimentul financiar-contabil

S-a pltit suma de .............. lei ....................................


Data .....................
Ordin de plata nr. ..... data ......
Semnatura ............................Semnatura ..........................
+----------------------------------------------------------------------------+
14-4-20

IV. Registrele si formularele financiar-contabile, comune pe economie, utilizate de contribuabili n conducerea


evidentei contabile n partida simpla

Citete online. - pagina 15/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

A. Nomenclatorul registrelor si formularelor financiar-contabile


-----------------------------------------------------------------------------Nr.
crt.
Denumirea formularului
Cod
-----------------------------------------------------------------------------0
1
2
-----------------------------------------------------------------------------1. Registrul-jurnal de ncasri si plati
14-1-1/b
-----------------------------------------------------------------------------2. Registrul-inventar
14-1-2/a
-----------------------------------------------------------------------------3. Fisa mijlocului fix
14-2-2/a
-----------------------------------------------------------------------------4. Bon de consum
14-3-4A
-----------------------------------------------------------------------------5. Fisa de magazie
14-3-8
-----------------------------------------------------------------------------6. Lista de inventariere
14-3-12
-----------------------------------------------------------------------------7. Lista de inventariere (pentru gestiuni global-valorice)
14-3-12/a
-----------------------------------------------------------------------------8. Chitanta pentru operatiuni n valuta
14-4-1/a
-----------------------------------------------------------------------------9. Registru de casa (n valuta)
14-4-7/cA
-----------------------------------------------------------------------------10. Borderou de achizitie
14-4-13
-----------------------------------------------------------------------------11. Borderou de achizitie
14-4-13/b
-----------------------------------------------------------------------------12. Stat de salarii
14-5-1/c
-----------------------------------------------------------------------------13. Jurnal privind operatiuni diverse (pentru ...........)
14-6-17/c
-----------------------------------------------------------------------------14. Fisa pentru operatiuni diverse (pentru ..............)
14-6-22/b
-----------------------------------------------------------------------------15. Document cumulativ
14-6-24
------------------------------------------------------------------------------

B. Modelele si normele de ntocmire si


utilizare a formularelor financiar-contabile*1)
-------------*1) n functie de necesittile contribuabililor, se pot utiliza si alte formulare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr.
425/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de ntocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu
au regim special, privind activitatea financiar si contabila, precum si modelele acestora.
? Formularele tipizate, comune pe economie, privind activitatea financiar si contabila pot fi adaptate n functie de specificul si
necesittile contribuabililor, cu conditia respectrii continutului de informatii cuprinse n modele, precum si a normelor de ntocmire
si utilizare.
? Formatul acestor modele poate fi adaptat n functie de necesittile proprii, n sensul micsorarii sau maririi acestuia, iar numrul
de exemplare poate fi mai mare atunci cnd se considera oportun.
? Formularele se pot tipari fata si verso sau numai fata, n functie de specificul activittii, de utilizarea tehnicii de calcul la
ntocmirea acestora sau de tipul de hrtie folosit (autocopiativa).
? n cazul utilizrii echipamentelor informatice pentru ntocmirea documentelor justificative si pentru preluarea si nregistrarea
datelor n evidenta contabila n partida simpla, registrele contabile si formularele privind activitatea financiar si contabila pot fi
adaptate n functie de necesittile proprii de utilizare, n conditiile respectrii continutului de informatii.

REGISTRUL - JURNAL DE NCASARI SI PLATI

Citete online. - pagina 16/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

(cod 14-1-1/b)
Serveste ca:
- document de nregistrare a ncasrilor si pltilor;
- document de stabilire a situatiei financiare a contribuabilului care conduce evidenta contabila n partida simpla;
- proba n litigii.
Se ntocmeste ntr-un singur exemplar de ctre contribuabili, fcndu-se nregistrarea operatiunilor efectuate pe baza
documentelor justificative, distinct, pe fiecare operatiune, fr a se lasa randuri libere, dup ce a fost numerotat, snuruit, parafat si
nregistrat la organul fiscal teritorial.
Pentru fiecare asociatie fr personalitate juridic se va ntocmi cte un registru-jurnal de ncasri si plati.
n Registrul-jurnal de ncasri si plati se nregistreaz nu numai operatiunile n numerar, ci si cele efectuate prin contul curent de la
banca.
Contribuabilii pltitori de taxa pe valoarea adugat vor inregistra sumele ncasate sau pltite, exclusiv taxa pe valoarea adugat.
Operatiunile nregistrate n Registrul-jurnal de ncasri si plati se totalizeaz anual.
Registrul-jurnal de ncasri si plati se numeroteaza si se snuruieste. Numerotarea filelor se va face n ordine crescatoare, iar dup
completarea integrala se deschide un nou registru nregistrat si parafat, care va fi numerotat n ordine crescatoare.
Acest registru se parafeaza de ctre organul fiscal teritorial la nceperea si la ncetarea activittii.
n conditiile conducerii evidentei contabile n partida simpla cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatiune economico-financiar
se va inregistra n ordine cronologic, n functie de data de ntocmire sau de data de intrare a documentelor. n aceasta situatie
Registrul-jurnal de ncasri si plati se editeaz lunar, iar paginile vor fi numerotate pe msura editrii lor.
Registrul-jurnal de ncasri si plati, parafat si nregistrat la organul fiscal teritorial, va fi completat lunar, prin preluarea totalului
sumelor din Registrul-jurnal de ncasri si plati obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.
Se arhiveaza mpreun cu documentele justificative care au stat la baza ntocmirii lui.

Nr. pagina .........


REGISTRUL-JURNAL DE NCASARI SI PLATI

+-----------------------------------------------------------------------+
Nr. Data Documentul
Felul

Inasari

Plati

crt.
(felul,nr.) operatiunii +----------------+-----------------

(explicatii) numerar banca numerar banca


+----+----+------------+-------------+---------+------+---------+-------
1 2
3

5
6

+----+----+------------+-------------+---------+------+---------+-------
+----+----+------------+-------------+---------+------+---------+-------
+----+----+------------+-------------+---------+------+---------+-------
+------------------------------------+---------+------+---------+-------

TOTAL
+---------+------+---------+-------
+-----------------------------------------------------------------------+
14-1-1/b

REGISTRUL - INVENTAR
(cod 14-1-2/a)
Serveste ca document de nregistrare a bunurilor achizitionate sau realizate, pe baza documentelor justificative.
Se ntocmeste la contribuabili ntr-un singur exemplar, dup ce a fost numerotat, snuruit, parafat si nregistrat la organul fiscal
teritorial.
n coloana 1 se nscrie numrul curent al operatiunilor, de la nceputul activittii pana la data ncetrii acesteia.
n coloana 2 se nscrie denumirea bunurilor.
n coloana 3 se nscrie numrul de inventar al bunurilor.
n coloana 4 se trece data (ziua, luna, anul) la care se face nregistrarea bunurilor.
n coloana 5 se nscriu felul si numrul documentului pe baza cruia se face nregistrarea bunurilor.
n coloana 6 se nscrie valoarea de achizitie sau valoarea bunurilor rmas de recuperat.
n coloana 7 se nscrie data (ziua, luna, anul) la care iese din gestiune bunul respectiv.
n coloana 8 se nscrie valoarea inclus pe cheltuieli pana la data iesirii.
n coloana 9 se nscrie valoarea de iesire (de vnzare) a bunului.
n coloana 10 se dau explicatii cu privire la identificarea bunului.
Citete online. - pagina 17/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

Acest registru se numeroteaza si se completeaz fr stersturi si fr a se lasa spatii libere.


Se arhiveaza mpreun cu documentele justificative care au stat la baza ntocmirii lui.

Nr. pagina.
REGISTRUL-INVENTAR
+-----------------------------------------------------------------------------+

INTRARI

IESIRI

+--------------------------------------+------------------Valoarea Alte
Nr.Denumi- Nr. Data Felul Valoarea Data Valoarea
de
menti-

rea bu- de
achi- si
de
iesiriiinclus
iesire uni
c nului inven-ziti- numa- intrare din
pe

r
tar ona- rul
sau
gesti- cheltuieli

t.

rii docu- rmas


une

pana

sau men-
de

la data

a
tuluirecuperat
iesirii

rea-

li-

za-

rii

+---+-------+------+-----+------+----------+-------+----------+--------+------
1
2

3 4 5

9
10
+---+-------+------+-----+------+----------+-------+----------+--------+------
+---+-------+------+-----+------+----------+-------+----------+--------+------
+---+-------+------+-----+------+----------+-------+----------+--------+------
+---+-------+------+-----+------+----------+-------+----------+--------+------
+---+-------+------+-----+------+----------+-------+----------+--------+------
+-----------------------------------------------------------------------------+
14-1-2/a
ntocmit,

FISA MIJLOCULUI FIX


(cod 14-2-2/a)
1. Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare
care au aceleasi cote de amortizare si sunt puse n functiune n aceeasi luna.
Se pstreaz n cartoteca pe grupe de mijloace fixe, n ordinea codurilor din clasificarea imobilizarilor conform Legii nr. 15/1994
privind amortizarea capitalului imobilizat n active corporale si necorporale, cu modificrile si completrile ulterioare, iar n cadrul
acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaz pe locuri de folosinta.
Cnd formularul este folosit ca fisa colectiv, nu se sorteaza pe locuri de folosinta.
Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pstreaz separat.
Se completeaz pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora,
ca urmare a completrii, mbunttirii, modernizrii sau reevaluarii lor.
n rubrica destinat caracteristicilor tehnice de identificare a mijlocului fix, n afar de datele privind marca, numrul de fabricatie si
seria, n spatiul rezervat "Accesoriilor" se nscriu prtile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cldire se completeaz
instalatiile de nclzire centrala, sanitare, electrice etc.
Data amortizarii complete si cota de amortizare se nscriu n spatiile rezervate.

+----------------------------------------------------------------------+

FISA MIJLOCULUI FIX


Grupa ...................

Nr. de inventar ......................

Nr. documentului de provenienta ......

Valoarea de inventar .................

Amortizarea lunar ...................

Citete online. - pagina 18/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

Denumirea mijlocului fix si caracte-

risticile tehnice

Accesorii

+--------------------------------------+-------------------------------

Codul

de clasificare ...............

+--------------------------------------+-------------------------------

Data drii n folosinta

Anul ........................

Luna ........................
+--------------------------------------+-------------------------------

Data amortizarii complete

Anul ........................

Luna ........................
+--------------------------------------+-------------------------------

Durata normal de

functionare ...................

+--------------------------------------+-------------------------------

Cota de amortizare ..........%

+----------------------------------------------------------------------+
14-2-2/a
(verso)
+----------------------------------------------------------------------------+
Nr. de Documen- Operatiunile care

inventar tul (data,privesc miscarea,

(de la felul,
cresterea sau dimi-Bucti*)Pretul*)Valoarea Obser-
numr la numrul) nuarea valorii mij-
-lei- -lei- vatii
numr)

locului fix

+---------+----------+-------------------+--------+--------+---------+-------

+---------+----------+-------------------+--------+--------+---------+-------
+---------+----------+-------------------+--------+--------+---------+-------
+---------+----------+-------------------+--------+--------+---------+-------
+---------+----------+-------------------+--------+--------+---------+-------
+----------------------------------------------------------------------------+
*)Se completeaz n cazul bunurilor care formeaz seturi si se
utilizeaz ca atare.

BON DE CONSUM
(cod 14-3-4A)
1. Serveste ca:
- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv a mai multor materiale, dup caz;
- document justificativ de scdere din gestiune;
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziei si n evidenta contabila n partida simpla.
2. Se ntocmeste n doua exemplare, pe msura lansrii, respectiv eliberrii materialelor din magazie pentru consum.
Bonul de consum se poate ntocmi ntr-un exemplar, n conditiile utilizrii tehnicii de calcul.
Bonul de consum (colectiv), n principiu, se ntocmeste pe formulare separate pentru materialele din cadrul aceleiasi grupe de
materiale, loc de depozitare si loc de consum.
Citete online. - pagina 19/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

n situatia cnd materialul solicitat lipseste din depozit, se procedeaz n felul urmtor:
- n cazul bonului de consum se completeaz spatiul urmtor cu denumirea materialului nlocuitor, dup ce, n prealabil, pe versoul
formularului se obtin semnturile persoanelor autorizate sa aprobe folosirea altor materiale dect cele prevzute n consumurile
normate;
- n cazul bonului de consum (colectiv) se taie cu o linie denumirea materialului nlocuit si se semneaz de aprobare a nlocuirii, n
dreptul rndului respectiv. Dup nscrierea denumirii materialului nlocuitor se ntocmeste un bon de consum separat. n bonul de
consum coloanele "Unitatea de msura" si "Cantitatea necesar" de pe rndul 2 se completeaz n cazul n care se solicita si se
elibereaz din magazie materiale cu doua unitti de msura.

+-----------------------------------------------------------------------------+
Contribuabilul ...................

Produsul/lucrarea(comanda) .......

BON DE CONSUM

Reperul ....... nr. ..............

nr. .........

Denumirea piesei ..... norma .....

data ........

+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+

Denumirea materialuluiCanti-

Nr. (inclusiv sortimentul, tatea U.M. Cantitatea Pretul Valoarea

crt.
marca,profilul,
nece-
eliberata unitar

dimensiunea)
sara

+----+------------------------+------+----+-------------+-------+-------------
+----+------------------------+------+----+-------------+-------+-------------
+----+------------------------+------+----+-------------+-------+-------------
+----+------------------------+------+----+-------------+-------+-------------
+-----------------------------------------------------------------------------+
14-3-4A
Data si semnatura,

(verso)
+------------------------------------------------------------------------------+

ELIBERARI PARTIALE CARE SE LICHIDEAZA

N CEL MULT 24 ORE

DATA ......................

+------------------------------------------------------------------------------
Material

Cantitatea

Semnatura

+
+--------------------

Cerut Eliberata

+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
+--------------------+--------+-----------+------------------------------------
RestituiriNormat

+----------+---------+--------+-----------+------------------------------------

nlocuit.
x

+----------+---------+--------+-----------+------------------------------------
Total
Normat

Se trece pe fata bonului

+----------+---------+--------+-----------+------------------------------------

nlocuit.
x

+------------------------------------------------------------------------------
+------------------------------------------------------------------------------

DATE PRIVIND NLOCUIREA

+------------------------------------------------------------------------------

Data

Aprovizionare

Productie

+-----------------+-------------------------+----------------------------------

Citete online. - pagina 20/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

+-----------------+-------------------------+----------------------------------
Semnatura

+-----------------+------------------------------------------------------------
Data si

semnatura

APROBAT NLOCUIREA

+-----------------+------------------------------------------------------------

+------------------------------------------------------------------------------

MENTIUNI

+------------------------------------------------------------------------------+
FISA DE MAGAZIE
(cod 14-3-8)
1. Serveste ca:
- document de evidenta, la locul de depozitare, a intrrilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;
- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaz de gestionar sau de persoana
desemnat, care completeaz coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.
Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual
subgrupe, sau n ordine alfabetica.
Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau n custodie se ntocmesc fise distincte, care se tin separat de cele ale
valorilor materiale proprii.
nregistrrile n fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dup fiecare operatiune nregistrat, dar n
mod obligatoriu zilnic.

+------------------------------------------------------------------------------+

Pagina ...............

FISA DE MAGAZIE

+------------------------------------------------------------------------------
Magazia Materialul/produsul(sortimentul,calitatea,marca,profilul,dimensiunea)
+------------------------------------------------------------------------------
Codul
U.M.

Pretul unitar

+----------+---------+-----------------+-----------------+---------------------

+--------------------------------------+---------------------------------------
Document
Intrari Iesiri
Stoc Data si semnatura de control
+--------------+----------+------------+-------+-------------------------------
DataNumrFel

+----+-----+---+----------+------------+-------+-------------------------------
+----+-----+---+----------+------------+-------+-------------------------------
+----+-----+---+----------+------------+-------+-------------------------------
+----+-----+---+----------+------------+-------+-------------------------------
+----+-----+---+----------+------------+-------+-------------------------------
+------------------------------------------------------------------------------+
14-3-8
LISTA DE INVENTARIERE
(cod 14-3-12)
1. Serveste ca:
- document pentru inventarierea valorilor materiale aflate n gestiune;
- document de baza pentru stabilirea minusurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizari, stocuri) si a altor valori (elemente de
trezorerie etc.);
- document justificativ de nregistrare n evidenta magaziilor (depozitelor) si n evidenta contabila n partida simpla a plusurilor si

Citete online. - pagina 21/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

minusurilor constatate;
- document pentru ntocmirea Registrului-inventar;
- document centralizator al operatiunilor de inventariere.
2. Se ntocmeste ntr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual sau n situatiile prevzute de dispozitiile legale, de
comisia de inventariere, pe gestiuni.
n listele de inventariere a valorilor materiale aflate n ambalaje originale intacte, a lichidelor a cror cantitate faptica nu se poate
stabili prin transvazare si msurare sau a materialelor de masa, n vrac etc., a cror inventariere prin cantarire sau msurare ar
necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor atasa notele de calcul privind inventarierea,
precum si datele tehnice care au stat la baza calculelor.
Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate la locurile de munca si nesupuse
prelucrrii, se nscriu separat n listele de inventariere.
Materialele, materialele de natura obiectelor de inventar, produsele finite si ambalajele se nscriu n listele de inventariere, pe
feluri, indicandu-se codul, unitatea de msura, unii indici calitativi (trie alcoolic, grad de umiditate la cereale etc.).
Listele de inventariere ntocmite pentru bunurile aflate n custodie trebuie sa contin, pe lng elementele comune (felul
materialului sau produsul finit, cantitatea, valoarea etc.), numrul si data actului de predare-primire n custodie si ale documentului
de decontare (dispozitia de plata, dispozitia de ncasare etc.).
Pentru stocurile de valori materiale fr miscare, de prisos, de calitate necorespunztoare, depreciate, fr desfacere asigurata se
ntocmesc liste de inventariere separate, la care se anexeaz procesele-verbale n care se arata cauzele nefolosirii, caracterul si
gradul deteriorarii sau deprecierii, dac este cazul, cauzele care au determinat starea bunurilor respective, precum si persoanele
vinovate, dup caz.
Formularele cu regim special se nscriu n listele de inventariere n ordinea codurilor, pentru a se putea stabili cu usurinta
integritatea acestora, n conformitate cu dispozitiile legale.
Mrcile postale si timbrele fiscale se nscriu n listele de inventariere la valoarea nominal.
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz la o verificare minutioas a exactitatii nregistrrilor efectuate n fisele
de magazie si n evidenta contabila n partida simpla, precum si a tuturor evalurilor, calculelor si totalizarilor. Greselile descoperite
cu aceasta ocazie trebuie corectate nainte de consemnarea rezultatelor inventarierii.
n cazul valorilor materiale primite n custodie si/sau n consignatie, pentru prelucrare etc., listele de inventariere se ntocmesc n
doua exemplare, copia inaintandu-se agentului economic n al crui patrimoniu se afla valorile respective.
Toate bunurile inventariate, grupate pe gestiuni si categorii de bunuri se nscriu n listele de inventariere, care se semneaz de
ctre persoanele mputernicite sa efectueze inventarierea.

+------------------------------------------------------------------------------+
......
Gestiunea
Pagina ...
+--------
LISTA DE INVENTARIERE
+------------------+----------
Magazia
Data ............
Loc de depozitare

+------------------------------------------------------------------------------
NDenu-CodulU
CANTITATI
Pre-VALOAREA CONTABILAVa- DEPRECIEREA
rmirea sau M+-----------------tul +------------------loa-+---------------
bunu-numa- StocuriDiferenteuni-Va- Diferente rea Valoa- Motivul
crilorrul +-------+---------tar loa-+------------- de rea
(cod)
rn- de FScripPlusMi-
rea PlusMinus
n-

tven- n- atice
nus

ven-

tari-ven- p

tar

ate tar t

+-+-----+-----+-+-+-----+----+----+----+----+----+--------+----+-------+-------
0 1 2 34 5 6 7 8 9 10
11
12 13
14

+-+-----+-----+-+-+-----+----+----+----+----+----+--------+----+-------+-------
+-+-----+-----+-+-+-----+----+----+----+----+----+--------+----+-------+-------
+-+-----+-----+-+-+-----+----+----+----+----+----+--------+----+-------+-------
+-+-----+-----+-+-+-----+----+----+----+----+----+--------+----+-------+-------
+---------------+-----------------+--------------------------------------------
Nu-Comisia de
Gestionar

me-iventariere (Responsabil

Contabilitate

le
mijloace fixe)

+-----------+-----------------+--------------------------------------------
si

Citete online. - pagina 22/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

pre

nu-

me-

le

+---+---+---+---+-----------------+--------------------------------------------
Sem

na-

tu-

ra

+------------------------------------------------------------------------------+
14-3-12

LISTA DE INVENTARIERE
(pentru gestiuni global-valorice)
(cod 14-3-12/a)
1. Serveste ca:
- document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimatelor, materialelor destinate ambalarii;
- document pentru inventarierea mrfurilor si ambalajelor aflate n unittile cu amnuntul si pentru care evidenta se tine cantitativvaloric;
- document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile inventariate;
- document justificativ de nregistrare n evidenta de la locurile de depozitare si n evidenta contabila n partida simpla.
2. Se ntocmeste n doua exemplare la locurile de depozitare.
Pentru bunurile deteriorate total sau partial, degradate, precum si pentru cele fr miscare sau cele care nu mai pot fi valorificate
se ntocmesc liste de inventariere separate.
Pentru bunurile aflate n ambalaje originale intacte, lichidele a cror cantitate faptica nu se poate stabili prin transvazare si
msurare sau mrfurile n vrac etc., a cror inventariere prin cantarire sau msurare ar necesita cheltuieli importante sau ar
conduce la degradarea bunurilor respective, n listele de inventariere se mentioneaz modul n care s-a fcut inventarierea si datele
tehnice care stau la baza calculelor.
n listele de inventariere se nscriu stocurile faptice stabilite de comisia de inventariere prin numarare, cantarire, msurare sau
cubare, dup caz.
Datele privind bunurile inventariate se nscriu n listele de inventariere imediat dup determinarea cantittilor inventariate, n
ordinea n care au fost grupate, tinndu-se seama de dimensiunile si unittile de msura cu care figureaz n evidenta de la locurile
de depozitare si n evidenta contabila n partida simpla.
Valoarea de inventar se stabileste de comisia de inventariere, cu respectarea prevederilor legale.
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din
evidenta contabila n partida simpla se procedeaz la o verificare amnuntit a exactitatii tuturor evalurilor, calculelor, totalizarilor
si nregistrrilor din evidenta contabila n partida simpla si din evidenta de la locurile de depozitare. Greselile identificate cu aceasta
ocazie trebuie corectate nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii.

+------------------------------------------------------------------------------+

Pagina

LISTA DE INVENTARIERE

(pentru gestiuni global-valorice)

Data ..........................

+-----------------------------------------------------------------------+------

Magazia

Locul de depozitare

+---------------+--------------------------------------------------------------
Nr

Pretul Valoa- Valoa-


Deprecierea

Denumirea

unitar rea
rea de +-------------------
c bunurilor CodulU.M.Canti- de
conta- inven- Valoarea Motivul
r inventariate

tatea inregis-bila
tar

(cod)
t.

trare n

contabi-

litate

+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
0
1
2 3
4
5

+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------

Citete online. - pagina 23/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
+--+------------+-----+----+------+--------+-------+-------+---------+---------
Total pagina x x

+------------------------------------------------------------------------------

Comisia de inventariere

+-------------+--------------------------+------------+----------+-------------
Numele si

prenumele

+-------------+-----+----------+---------+------------+----------+-------------
Semnatura

+------------------------------------------------------------------------------+
14-3-12/a
CHITANTA PENTRU OPERATIUNI N VALUTA
(cod 14-4-1/a)
1. Serveste ca:
- document justificativ pentru depunerea unei sume n valuta, n numerar, la casierie;
- document justificativ de nregistrare n registrul de casa (n valuta) si n evidenta contabila n partida simpla.
2. Se ntocmeste de persoanele care efectueaz operatii n devize, n doua exemplare, pentru fiecare suma ncasat n valuta.
3. Circula la depunator (exemplarul 1). Exemplarul 2 rmne n carnet, fiind folosit ca document de verificare a operatiunilor
nregistrate n registrul de casa (n valuta).

+------------------------------------------------------------------------------+

................

CHITANTA PENTRU OPERATIUNI N VALUTA Nr. .................

Data .......

Am primit de la ...................................................

urmtoarele sume n valuta, reprezentnd: ..............................

........................................................................

+------------------------------------------------------------------------------
Felul valutei
Suma n valuta

Curs

Suma n lei

+-----------------------

n cifre n litere

+----------------+----------+------------+---------------+---------------------
+----------------+----------+------------+---------------+---------------------
+----------------+----------+------------+---------------+---------------------
+----------------+----------+------------+---------------+---------------------
+----------------+----------+------------+---------------+---------------------
+----------------+----------+------------+---------------+---------------------
Total

+------------------------------------------------------------------------------+
Casier,
14-4-1/a

REGISTRU DE CASA (N VALUTA)


Citete online. - pagina 24/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

(cod 14-4-7/cA)
1. Serveste ca:
- document de nregistrare operativ a ncasrilor si pltilor n valuta (numerar sau cecuri de cltorie), pe baza actelor justificative
anexate;
- document de stabilire, la sfrsitul fiecrei zile, a soldului de casa;
- document de nregistrare zilnica n evidenta contabila n partida simpla a operatiunilor de casa n valuta.
2. Se ntocmeste n doua exemplare, zilnic, pe baza actelor justificative de ncasri si plati n valuta.
n antetul coloanelor se nscrie fiecare fel de valuta care se ncaseaz sau se plteste. n coloanele formularului se nregistreaz
sumele n valuta, iar n ultima coloana, echivalentul acestora n lei, la cursul de referinta din data efecturii operatiunilor din
documentele n care s-au consemnat acestea.
Pentru cecuri de cltorie se deschid coloane separate.
Se nregistreaz toate ncasrile, dup care acestea se totalizeaz (inclusiv soldul din casa reportat al zilei precedente); se
nregistreaz apoi toate pltile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din nsumarea ncasrilor, pentru a se stabili soldul
de casa al zilei respective.
n cazul n care numrul valutelor efective si al cecurilor de cltorie ncasate n cursul unei zile depseste numrul coloanelor
existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaz attea file cte sunt necesare.

+------------------------------------------------------------------------------+
..............

REGISTRU DE CASA (n valuta)

+------------------------------------------------------------------------------
N


Nr. Nr.Expli-

c
act a- catii

Contrava
r
DATA
casane-

NCASARI

PLATI
loarea n

xe

lei

+-+--------------

+----------------+------------+------------
ZiuaLunaAnul

Felul

valutei

+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------

Cursul
X

+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------

Report/

Sold

ziua

prece-

denta

+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------
+-+----+----+----+----+---+-------+-+-------+-+--+-+-+-+-+--+-+-+-+------------

De re-

portat

x

pag/

Total

+------------------------------------------------------------------------------+
Casier,
14-4-7/cA

BORDEROU DE ACHIZITIE
(cod 14-4-13 si cod 14-4-13/b)

Citete online. - pagina 25/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

1. Serveste ca:
- document de nregistrare n gestiune a bunurilor cumprate de la persoane fizice;
- document justificativ de nregistrare n evidenta contabila n partida simpla a valorii bunurilor cumprate;
- document pentru justificarea sumelor primite ca avans (spre decontare) pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor pltite
pentru achizitii.
2. Se ntocmeste n doua exemplare pentru aprovizionarile cu bunuri de pe piata taraneasca, de la productorii individuali sau de la
alte persoane fizice, n momentul achizitiei.

Numele .................
Prenumele ..............
Localitatea ............
Judetul ................

BORDEROU DE ACHIZITIE
nr. .... data .....
+----------------------------------------------------------------------------+
Produsul
Codul

U.M.
Cantitatea Pretul
Valoarea

unitar de
achizitiei

achizitie

+------------+------------+------------+------------+------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+------------+-----------
+------------+------------+------------+------------+------------+-----------
TOTAL

+----------------------------------------------------------------------------+
Semnatura achizitorului,
14-4-13

Numele ................
Prenumele .............
Localitatea ...........
Judetul ...............

BORDEROU DE ACHIZITIE Nr. .......


(de la productori individuali)
din data de .....................
+-----------------------------------------------------------------------------+
Con-
Buletinul/

Semnatu-
trac-
cartea de

ra de

tul
Productorii identitate

primire
------+-------------+-----------Denumi-CantiPre-Valoa-A- Rest a

NDataNumeleDomi- serianuma-rea
tateatul rea
vans de sumei

r
si ciliul
rul produ-
uni-

pla-

.
prenu-

selor
tar

ta


mele

+-+----+------+------+-----+-----+-------+-----+----+------+----+----+--------
1 2 3

4 5 6
7
8 9 10 11 12 13

+-+----+------+------+-----+-----+-------+-----+----+------+----+----+--------
+-+----+------+------+-----+-----+-------+-----+----+------+----+----+--------
+-+----+------+------+-----+-----+-------+-----+----+------+----+----+--------
+-+----+------+------+-----+-----+-------+-----+----+------+----+----+--------
+-+----+------+------+-----+-----+-------+-----+----+------+----+----+--------
+-----------------------------------------------------------------------------+

Citete online. - pagina 26/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

Semnatura achizitorului

Semnatura gestionarului,
14-4-13/b

STAT DE SALARII
(cod 14-5-1/c si 14-5-1/l)
1. Serveste ca:
- document pentru calculul drepturilor bnesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiei privind protectia social si al altor
datorii;
- document justificativ de nregistrare n evidenta contabila n partida simpla.
2. Se ntocmeste n doua exemplare, lunar, pe baza documentelor de evidenta a muncii si a timpului lucrat efectiv, a documentelor
privind retinerile legale, a concediilor de odihna, a certificatelor medicale, si se semneaz pentru confirmarea exactitatii calculelor de
ctre persoana care determina salariul cuvenit si ntocmeste statul de salarii.
Pentru centralizarea salariilor si a elementelor componente ale acestora, inclusiv a retinerilor, se utilizeaz aceleasi formulare de
state de salarii.
Pltile fcute n cursul lunii se includ n statele de salarii pentru a cuprinde astfel intreaga suma a salariilor calculate si toate
retinerile legale din perioada de decontare respectiva.
Contribuabilii pot sa si stabileasc, dac necesittile interne o cer, o alta macheta a formularului, dar care sa contin informatiile
necesare completrii Fisei fiscale F1, respectiv:
- venitul brut;
- contributia individual pentru asigurri sociale;
- contributia individual pentru protectia social a somerilor;
- contributia pentru asigurri sociale de sntate;
- cheltuieli profesionale (cota de 15%);
- venitul net;
- deducere personal de baza;
- deduceri suplimentare;
- venitul baza de calcul;
- impozitul calculat si retinut.
n situatia n care suma rezultat din nsumarea coloanelor "Deducere personal de baza" si "Deduceri suplimentare" este mai
mare sau egala cu coloana "Venit net", n coloana "Venit baza de calcul" si, implicit, n coloana "Impozit calculat si retinut" se va
nscrie cifra zero.

+-----------------------------------------------------------------------------+
...........

STAT DE SALARII

pe luna ............. anul .......

+-----------------------------------------------------------------------------+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
+---+--+--+--+--+--+--+--+--+--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--+----+--
+-----------------------------------------------------------------------------+
ntocmit,

14-5-1/c

LEGENDA:
-------1 = Nr. crt.

Citete online. - pagina 27/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

2 = Numele si prenumele (marca)


3 = Salariu de baza
4 = Alte drepturi impozabile
5 = Contravaloarea avantajelor n natura
6 = Venit brut
7 = Contributia individual pentru asigurri sociale
8 = Contributia individual pentru protectia social a somerilor
9 = Contributia pentru asigurri sociale de sntate
10 = Cheltuieli profesionale (cota 15%)
11 = Venit net
12 = Alte contrib. sau cheltuieli deductibile
13 = Deducere personal de baza
14 = Deduceri suplimentare
15 = Venit baza de calcul
16 = Impozit calculat si retinut
17 = Salariul net
18 = Avans
19 = Rest de plata

JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE


pentru ..........................
(cod 14-6-17/c)
Serveste ca jurnal auxiliar pentru nregistrarea veniturilor, respectiv a cheltuielilor.
Se ntocmeste trimestrial sau anual, dup caz, pe baza Fiselor pentru operatiuni diverse.
Se ntocmesc mai multe jurnale pentru cheltuieli si un jurnal pentru venituri.
Datele din jurnale stau la baza determinrii venitului brut, a totalului cheltuielilor deductibile fiscal si a venitului net.

+-----------------------------------------------------------------------------+
..........
Pagina .........
+-----------------------------------------------------------------------------

JURNAL PRIVIND OPERATIUNI DIVERSE

pentru ............................

anul ...............

+-----------------------------------------------------------------------------
Nr.
Ziua

Documentul

crt.nregistrrii
(felul,
Explicatii
Suma

Observatii

numrul, data)

+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
0
1

+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+-----------------------------------------------------------------------------+
ntocmit,
14-6-17/c
FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE
pentru .................
(cod. 14-6-22/b)
Serveste la tinerea evidentei contabile n partida simpla a veniturilor si cheltuielilor, n functie de natura lor.
Se ntocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dup caz, ntr-un exemplar.
La sfrsitul fiecrei luni, n fisele analitice se totalizeaz rulajele pe luna respectiva si cumulat de la nceputul anului, n vederea
ntocmirii Jurnalului privind operatiuni diverse (cod 14-6-17/c).

Citete online. - pagina 28/29

CodFiscal.net

CodFiscal.net - Reglementari fiscale : OMFP-1040-2004

+-----------------------------------------------------------------------------+
..........
Pagina .........
+-----------------------------------------------------------------------------

FISA PENTRU OPERATIUNI DIVERSE

pentru ............................

anul ...............

+-----------------------------------------------------------------------------
Nr.
Data

Documentul

crt. documentului
(felul,
Explicatii
Suma

Observatii

numrul)

+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
0
1

+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+----+--------------+----------------+--------------+----------+--------------
+-----------------------------------------------------------------------------
TOTAL

+-----------------------------------------------------------------------------+
14-6-22/b
ntocmit,
DOCUMENT CUMULATIV
(cod 14-6-24)
Serveste ca:
- document de centralizare a datelor din mai multe documente justificative care reflecta operatiunile economico-financiare de
acelasi fel dintr-o anumit perioada (intrari si iesiri de materiale, produse sau mrfuri, operatiuni bnesti etc.);
- document justificativ centralizator de nregistrare n evidenta contabila n partida simpla.
Se completeaz titulatura si continutul coloanelor, n functie de natura operatiunilor economico-financiare si de necesittile de
centralizare si de nregistrare.
n situatia n care n cursul unei zile exista un numr mai restrns de operatiuni, se poate folosi un singur document cumulativ
pentru operatiunile unei zile. Pe ultimul rnd se face totalul sumelor pe fiecare coloana.

+-----------------------------------------------------------------------------+
...................
DOCUMENT CUMULATIV

+-----------------------------------------------------------------------------
Nr.

rnd

+-----------------------------------------------------------
+-----+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+----------
0
1

2
3

+-----+-----------+---------+--------+---------+---------+---------+----------
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----+-----------+------+--+-----+--+------+--+------+--+------+--+------+---
+-----------------------------------------------------------------------------+
14-6-24
ntocmit,

Citete online. - pagina 29/29

CodFiscal.net