Sunteți pe pagina 1din 5
Derivata unei func ţ ii. Interpretare geometric ă Defini ţ ii Fie func ţ ia

Derivata unei funcţii. Interpretare geometrică

Definiţii

Fie funcţia : , şi

un punct de acumulare al lui .

1.

Funcţia are derivată în dacă există

lim

www. didactic.ro

V aloarea acestei limite notată se numeşte derivata funcţiei în punctul .

2.

3.

F uncţia este derivabilă

există şi este finită.

în dacă limita

lim

Funcţia este derivab

ilă pe dacă este derivabilă în orice punct .

Mul

ţimea pe care funcţia este derivabilă se numeşte domeniu de derivabilitate.

Funcţia : unde este domeniul de derivabilitate) care asociaz ă

fiecărui punct numărul real

funcţia d er

ivată a funcţiei .

Interpreta

rea geometrică a derivatei într-u

n punct

se numeşte derivata funcţiei s au

Fie : , care admite derivată în .

D in punct de vedere geometric, derivata funcţiei în , dacă există, reprezintă panta tangentei la

grafi

cul funcţiei în

punctul , .

Dacă este finită, ecuaţia tangentei se scrie:

 
 

.

Dacă , tangenta la grafic în este paralelă cu axa şi ecuaţia ei este:

.

www. didactic.ro 1

• Dac ă ′ 0 , tangenta este paralel ă cu axa ş i ecua

Dacă

0, tangenta este paralelă cu axa şi ecuaţia ei este:

.

Derivatele fu cţiilor elementare

n

1.

2.

Funcţia constantă : , este derivabilă pe şi

F uncţia

′ 0
′ 0

: , , este derivabilă pe

şi

3.

4.

5.

Funcţia

:

0, , , este derivabilă

pe 0, şi

Cazuri particulare:

′ 1 √ ′ 2√ 1 √ ′ 3√ ′ ,
1
√ ′
2√
1
√ ′
3√
,

0,

Funcţia : 0, ,

cu cazul particular:

, 1, 0 este

ln

derivabilă pe şi

Funcţia : 0, , ln este derivabilă pe 0, şi

1 ln ′
1
ln ′

www. didactic.ro

Observaţie: Pentru f uncţia : 0, , log obţinem:

log

1

ln

www. didactic.ro 2

www. didactic.ro 6. Func ţ iile , : 1,1 , sin , cos sunt derivabile

www. didactic.ro

6. Funcţiile , : 1,1 , sin , cos sunt derivabile pe R şi

7.

8.

9.

10.

11.

sin cos

cos sin

: ,

Funcţia

definiţie şi

tg

tg ′
tg ′

este

derivabilă

pe

domeniul

de

Fun cţia : | ,

ctg este derivabilă pe domeniul de definiţie şi

ctg

Funcţia : 1,1 ,

, arcs in este derivabilă pe (-1,1) şi

arcsin

1

√1

F uncţia : 1,1 0, , arccos este derivabilă pe (-1,1) şi

Funcţia :

,

ar ccos

1 √1

, arctg este derivabilă pe ş

′ 1 √1 , arctg este derivabil ă pe ş arctg ′ 12) Func ţ ia

arctg

arctg ′

12) Funcţia :

0, , arcctg este derivabilă pe şi

artctg

1

1

.

www. didactic.ro 3

Opera ţ ii cu func ţ ii derivabile www. didactic.ro • Dac ă , sunt

Operaţii cu funcţii derivabile

www. didactic.ro

Dacă , sunt funcţii derivabile pe , atunci şi · sunt derivabile pe şi

· · ·

.

Observaţii

Cele două reguli de derivare se pot extinde pentru un număr finit de funcţii derivabile şi avem:

· · … ·

( derivata unui produs de factori este o sumă de termeni, în fiecare o funcţie fiind derivată şi celelalte nu).

Caz particular. Dac ă , rezultă

· ·

Dacă este funcţia constantă, · · .

Derivarea funcţiilor compuse

Dacă : şi : , derivabilă în orice punct , iar derivabilă în

, atunci funcţia ° este derivabilă i

ş

° ·

.

Observ aţii

Teorema se poate extinde la o compunere de mai multe funcţii. Pentru 3 funcţii avem:

° ° · · .

www. didactic.ro 4

www. didactic.ro 1) 2) 3) • P rin particularizarea func ţ iei se ob ţ

www. didactic.ro

1)

2)

3)

P rin particularizarea funcţiei se obţin următoarele reguli de derivare ale funcţiilor compuse, pe domeniul de existenţă:

· ,

cu cazurile particulare:

√ ; √ √ √
;

şi

cazurile particulare: √ ; √ √ √ ş i · ln cu cazul particular · ln

· ln

cu cazul particular

·

ln

·

4)

sin · cos

;

cos · sin

5)

6)

7 )

tg ·

   

ctg ·

 

;

arcsin ·

 

 

arccos ·

8 arctg ·

)

9)

arcctg ·

www. didactic.ro 5