Sunteți pe pagina 1din 150

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU

R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


P L A N U R B A N I S T I C G E N E R A L
Municipiul MEDIA, Judeul SIBIU


REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM
AFERENT PLANULUI URBANISTIC GENERAL


BENEFICIAR
PRIMARIA MUNICIPIULUI MEDIAS, JUD.SIBIU
CONSILIUL LOCAL MUNICIPIULUI MEDIAS, JUD. SIBIU


PROIECTANT GENERAL
SC. BLOM ROMNIA SRL.

PROIECTANT DE SPECIALITATE
SC. VERTEX PROIECT SRL.
SC. RAUMPLAN DESIGN SRL.

MARTIE 2011

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2

P L A N U R B A N I S T I C G E N E R A L


MUNICIPIUL MEDIA
J U D E U L S I B I UCOLECTIV ELABORARE:

ef proiect complex: Marian MRGRITef proiect de specialitate: Urb. Mihai MOCANU- DUMITRESCU
Elaborare proiect de specialitate: Urb. Mihai MOCANU- DUMITRESCU
Urb. Mdlina MOCANU-DUMITRESCU

Arh. Marian COMAN
Arh. Monica-Silvia FLOCATehnoredactare: Urb. Mihai MOCANU-DUMITRESCU
Stud. Soc. Mirona-Margareta MOCANU


MARTIE 2011


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


P L A N U R B A N I S T I C G E N E R A L


MUNICIPIUL MEDIA
J U D E U L S I B I U

CONINUTUL DOCUMENTAIEI


CAP.1 DISPOZIII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM
2. BAZA LEGAL
3. DOMENIUL DE APLICARE
CAP.2 REGULI DE BAZ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL
LOCALITII

4.A. REGULI CU PRIVIRE LA PSTRAREA INTEGRITII MEDIULUI NATURAL
4.B. REGULI CU PRIVIRE LA PSTRAREA INTEGRITII I PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CONSTRUIT

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANA CONSTRUCIILOR I LA APRAREA
INTERESULUI PUBLIC

6. REGULI DE AMPLASARE I RETRAGERI MINIME OBLIGATORII
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITAR
9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU
CONSTRUCII

10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, GARAJE, SPAII VERZI I
IMPREJMUIRI

CAP.3 ZONIFICAREA TERITORIULUI
11. ZONE I SUBZONE FUNCIONALE
CAP.4 PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR I SUBZONELOR FUNCIONALE


MACROUNITATE
TERITORIALA DE
REFERINTA
PROPUSA
[DELIMITARE
CARTIERELE
MUNICIPIULUI
MEDIAS]
ZONA
FUNCTIONALA
FUNCTIUNIEA DOMINANTA SUBZONE FUNCTIONALE
COMPONENTE
MACRO_UTR CENTRU
CARTIER DUPA ZID
U.T.R. 0 ZONA CENTRALA VECHE ZONA
PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
L1a locuire protejata
M1/M1a subzona mixta centrala
V1 subzona verde protejata
S subzona unitati speciale
U.T.R. 1 ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI
MEDIAS
L2 - semicolective existente
L3 - colective P+10 existente
M2 subzona mixta centrul nou
MACRO_UTR
IGHISUL NOU
U.T.R. 1_1 ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU -
ZONA PROTEJATA

MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

L1a locuire protejata
L1b locuire traditionala
L1n locuire nou propusa
C. R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
S subzona unitati speciale
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
U.T.R. 3 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+4 L2 - semicolective existente
L2n semicolective nou propuse
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
U.T.R. 4 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+10 L3 - colective P+10 in fara Z.C.
MACRO_UTR
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
GLORIEI
U.T.R. 5 ZONA ACTIVITATI MIXTE M1/M1a
M2
M2a - mixt comercial
M2b - centrul civic Sf. Maria
(locuinte,birouri,servicii)
M2c - centrul civic Sf. Maria
(sanatate,cultura,culte)
M3 - mixt institutii, servicii,
echipamente
M3a - mixt institutii, servicii,
echipamente, locuire
M4 - mixt invatamant
MACRO_UTR
DUPA ZID
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
IGHISUL NOU
U.T.R. 6 ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE UCD - cercetare&dezvoltare
AP_ui - industrie existenta
AP_ua - agroindustrial existent

MACRO_UTR
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI

U.T.R. 7 ZONA CAILOR DE COMUNICATIE CC cf.1 - cai de comunicatie
feroviara / extindere
CC cf.2 - cai de comunicatie
feroviara / triaj
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
STADIONULUI
U.T.R. 8 ZONA SPATIILOR PLANTATE V1 subzona verde protejata
V2 subzona agrement si sport
V3 perdele de protectie


ALTE SUBZONE FUNCTIONALE


ZON PENTRU INSTITUII I SERVICII DE
INTERES GENERAL ACTIVITI LEGATE DE
CULTE
IS

ZON PENTRU GOSPODRIE COMUNAL
GC

ZON UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
S

ZON PENTRU ECHIPARE EDILITAR
TE

ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
TH


CAP.5 PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILANSUBZONE FUNCTIONALE


ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
TH

ZON TERENURI OCUPATE DE CI DE
COMUNICAIE
TC


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b


A N E X E
ANEXA 1 CONDIII DE PROTECIE A REELELOR TEHNICO-EDILITARE I SERVITUILE
IMPUSE DE CTRE ACESTEA VECINTILOR

ANEXA 2 RECOMANDARI CU PRIVIRE LA MANSARDE, LUCRANE, ACOPERISURI SI
INVELITORI IN MUNICIPIUL MEDIAS

ANEXA 3 LISTA MONUMENTELOR DIN LOCALITATEA MEDIAS

NOTA:
PREVEDERILE DIN PREZENTUL R.L.U. SE VOR CORELA CU CONTINUTUL CELOR 3(TREI) ANEXE IN CEEA CE
PRIVESTE CONDITIONARILE, RESTRICTIILE SI PERMISIVITATILE DE CONSTRUIRE DIN MUNICIPIUL MEDIAS.
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

CAP.1 DISPOZIII GENERALE
1. ROLUL REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM

1.1. Prezentul Regulament Local de Urbanism este parte integrant a Planului Urbanistic General al
Municipiului Medias.
1.2. Regulamentul Local de Urbanism nsoete Planul Urbanistic General, expliciteaz i detaliaz
prevederile cu caracter de reglementare ale Planului Urbanistic General, ce cuprinde prevederi referitoare la
modul de utilizare al terenurilor i de realizare i utilizare a construciilor pe ntreg teritoriul localitii.
1.3. Regulamentul Local de Urbanism constituie act de autoritate al administraiei publice locale i se
aprob de ctre Consiliul Local pe baza avizelor obinute n conformitate cu prevederile Legii Nr. 50/1991
1
.
1.4. Orice documentaie de urbanism ulterioar aprobrii prezentului PUG, care schimb concepia general
care a stat la baza Reactualizare Planul Urbanistic General al Municipiului Medias, aprobat de ctre
Consiliul Local Medias cu Nr. ...................... din ................................., determin modificarea PUG, conform
legii.
1.5. Prezentul regulament are un caracter director. Prevederile sale permit autorizarea direct, cu excepia
derogrilor i situaiilor speciale. n acest caz se impune elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale sau
Planuri Urbanistice de Detaliu. Prin derogare se nelege modificarea condiiilor de construire: funciuni
admise, regim de construire, nlime maxim admis, distane minime fa de limitele parcelei, POT, CUT.
1.6. Derogri de la prevederile prezentului regulament sunt admise numai n cazul zonelelor asupra crora s-
a instituit un anumit regim de protecie sau interdicie temporar, care nu pot fi suficient reglementate prin
Planul Urbanistic General, aceste zone fiind evideniate/delimitate n cadrul PUG n vederea detalierii prin
Planuri Urbanistice Zonale
2
.
1.7. Se pot aduce urmtoarele modificri reglementrilor din Planul Urbanistic General:
a) prin Planul Urbanistic Zonal se stabilesc reglementri noi cu privire la: regimul de construire,
funciunea zonei, nlimea maxim admis, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul
de ocupare a terenului (POT), retragerea cldirilor fa de aliniament i distanele fa de
limitele laterale i posterioare ale parcelei;
b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementri noi numai cu privire la distanele
fa de limitele laterale i posterioare ale parcelei.
1.8. Modificarea Regulamentului Local de Urbanism aprobat se va face numai n condiiile n care
modificrile nu contravin prevederilor Regulamentului General de Urbanism, trebuind s asigure unitatea,
coerena i confortul urban att ale zonei de studiu, ct i ale teritoriului nvecinat; aprobarea unor
modificri ale Planului Urbanistic General i implicit ale Regulamentului Local de Urbanism se poate face
numai cu respectarea filierei de avizare aprobare pe care a urmat-o i prezenta documentaie.
1.9. Prevederile prezentului Regulament vor fi permanent corelate cu evoluia legislaiei cu caracter general
i cu cea a legislaiei de specialitate, relevante pentru activitatea de urbanism i amenajarea teritoriului.

1
in conformitate cu ultimele modificari si completari ale legii - Ordinul 1943 din 19 decembrie 2001 (Ordinul 1943/2001) pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare
2
in conformitate cu ultimele modificari si completari ale legii - OUG 7/2011 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismulREACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
1.10. Aplicarea prevederilor prezentului Regulament de urbanism trebuie s asigure corelarea intereselor
ceteanului cu cele ale colectivitii, respectiv protecia proprietii private i aprarea interesului public.

2. BAZA LEGAL

La baza elaborrii REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MEDIAS au stat n principal:

1. LEGEA nr. 50 din 29 iulie 1991 (**republicat**)(*actualizat*) privind autorizarea executrii lucrrilor
de construcii (aplicabil ncepnd cu data de 17 octombrie 2009*)

2. LEGEA nr. 453 din 18 iulie 2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de constructii si unele msuri pentru realizarea locuintelor,Monitorul Oficial, Partea I nr.
431 din 1 august 2001

3. Ordinul 1943 din 19 decembrie 2001 (Ordinul 1943/2001) pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

4. Legea nr. 261/2009 - aprobarea OUG nr. 214/2008 pentru modificarea Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executarii lucrarilor de constructii publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 493, din 16 iulie
2009.

5. Legea 289 / 2007 pentru modificarea si completarea Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul

6. OUG 7/2011 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si
urbanismul

7. Legea 100 din 19 aprilie 2007 (Legea 100/2007) pentru modificarea si completarea Legii nr. 351/2001
privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localitati

8. Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Conveniei europene a peisajului, adoptat la Florena
la 20 octombrie 2000, publicata n Monitorul Oficial, Partea I nr. 536 din 23 iulie 2002

9. Ordonanta de urgenta nr. 114/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

10. Ordinul MLPAT Nr. 91/1991 privind formularele, procedura de autorizare i coninutul documentaiilor
de amenajarea teritoriului si urbanismului

11. HGR Nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, cu completrile i
modificrile ulterioare, precum i celelalte acte legislative specifice sau complementare domeniului,

12. GHID PRIVIND ELABORAREA I APROBAREA REGULAMENTELOR LOCALE DE URBANISM, Reglementare
tehnic aprobat cu Ordinul MLPAT nr.21/N/10.04.2000.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
Alte documente legislative ce stau la baza elaborarii PUG Municipiul Medias sunt:

Codul Civil.
Legea 18/1991 fondului funciar (republicat n 1998)
Legea 69/1991 administraiei publice locale (republicat n 1997) i completrile
ulterioare (Legea 215 /2001)
Legea 33/1994 privind expropierea pentru cauz de utilitate public
Legea Nr. 98/1994 privind stabilirea i sancionarea contraveniilor la normele
legale de igien i sntate public
Legea 10/1995 privind calitatea n construcii
Legea 137/1995 privind protecia mediului
Legea 41/1995 privind protecia patrimoniului naional
Legea 7/1996 cadastrului imobiliar i publicitii imobiliare
Legea Nr.26/1996 Codul silvic.
Legea Nr. 107/1996 Apelor
Ordonanta 43 din 28 august 1997 - privind regimul drumurilor
ORDONANTA nr. 7 din 29 ianuarie 2010 pentru modificarea si completarea
Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor
Legea 54/1998 privind circulaia juridic a terenurilor
Legea 213/1998 privind proprietatea public i regimul juridic al acesteia
Legea 219/1998 privind regimul concesiunii
Legea 5/2000 seciunea III - zone protejate
Legea 350/2001 privind Amenajarea Teritoriului i Urbanismul i completrile
ulterioare (Legea 289 /2006)
Legea 351/2001 seciunea IV - reeaua de localiti
Lege 422/2001 privind protecia monumentelor istorice
Legea Nr. 451/2002 pentru rectificarea Conveniei europene a peisajului,
adoptat la Florena la 20 octombrie 2000.
HGR 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism (RGU)
(republicat n 2002)
HGR 59/1999 pentru modificarea Art. 2 din HGR 525/1996
Hotrrea Nr. 638 din 5 august 1999 privind aprobarea Regulamentului de aprare
mpotriva inundaiilor, fenomenelor meteorologice periculoase i accidentelor la
construciile hidrotehnice i a Normativului-cadru de dotare cu materiale i
mijloace de aprare operativ mpotriva inundaiilor i gheurilor
HGR Nr. 162 / 2002 privind depozitarea deeurilor
OUG Nr.12/1998 privind transportul pe cile ferate romne.
OUG 27/2008 pentru modificarea i completarea Legii 350/2001
Ordinul Nr. 34/N/M 30/3422/4221 din 1995 al MLPAT, MI, MAPN, SRI, pentru
aprobarea Precizrilor privind avizarea documentaiilor de urbanism i amenajarea
teritoriului, precum i a documentaiilor tehnice pentru autorizarea construciilor.
Ordinul Ministrului Sntii Nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i
a recomandrilor privind mediul de via al populaiei.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 43/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind ncadrarea n categorii a drumurilor naionale.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 45/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea, construirea i modernizarea drumurilor.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 46/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 47/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind amplasarea lucrrilor edilitare, a stlpilor pentru instalaii i a
pomilor n localitile urbane i rurale.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 49/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea i realizarea strzilor n localitile urbane.
Ordinul Ministrului Transporturilor Nr. 50/1998 pentru aprobarea Normelor
tehnice privind proiectarea i realizarea strzilor n localitile rurale.
Ordinul Ministrului de Interne Nr. 791/1998 pentru aprobarea Normelor
metodologice de avizare i autorizare privind prevenirea i stingerea incendiilor.
Ordinul Ministrului de Interne Nr. 775/1998 pentru aprobarea Normelor generale
de prevenire i stingere a incendiilor.
Ordinul M.L.P.A.T. Nr. 1270/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a H.G. nr. 577/1997 pentru aprobarea Programului privind pietruirea
drumurilor comunale, alimentarea cu ap a satelor, conectarea la reeaua de
electrificare i la reelele telefonice, astfel cum a fost modificat prin H.G. Nr.
211/1999.
REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AL MUNICIPIULUI MEDIAS detaliaz prevederile
Regulamentului General de Urbanism i respect prevederile documentatiilor de urbanism de rang superior
in vigoare ( P.A.T.J. , P.A.T.Z. ).

3. DOMENIUL DE APLICARE

3.1. Planul Urbanistic General mpreun cu Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului Medias
cuprinde norme obligatorii pentru autorizarea executrii construciilor pe orice categorie de teren, att n
intravilan ct i n extravilan, n limitele teritoriului administrativ al localitii.
Intravilanul este alctuit din suprafeele de teren destinate construciilor i amenajrilor din
Municipiul Media.

3.2. Autorizarea executrii construciei se realizeaz prin intermediul actelor de autoritate emise de
administraia public local/judeean dup caz, care sunt:
Certificatul de urbanism
3
i
Autorizaia de construire
Elaborarea acestor acte se face de ctre Consiliul Local i dup caz de ctre Consiliul Judeean Sibiu
cu avizul Primriei n conformitate cu prevederile legislaiei n vigoare.

3.3. Intravilanul figurat n plana de Reglementri urbanistice Zonificare funcional propus aferent
Planului Urbanistic General va fi marcat pe teren prin borne, protrivit legii nr. 7-1996 a cadastrului si
publicitii imobiliare.

3.4. Zonificarea funcional a localitii s-a stabilit n funcie de categoriile de activiti ale localitii,
desfaurate n prezent sau preconizate a se dezvolta pe teritoriul administrativ al municipiului, n
conformitate cu prevederile art.14 din RGU i este evideniat n plana de Reglementri urbanistice
Zonificare funcional propus.
Funciunile urbane propuse sunt justificate de nevoia de extindere a localitii i de valorificare a
oportunitilor de atragere a investitorilor n zon. Noile zone de activiti sunt necesare accelerrii
procesului de dezvoltare durabil al localitii i de susinere a investiiilor de modernizare a infrastructurii,
fiind condiionate de caracteristicile cadrului natural.
Funciunile urbane sunt adaptate i tesutului urban al municipiului Media.

3
in conformitate cu ultimele modificari si completari ale legii - OUG 7/2011 - modificari si completari la Legea Nr. 350 /2001 privind amenajarea
teritoriului si urbanismul

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
Prin REGULAMENTUL LOCAL aferent P.U.G.-ului se stabilesc noile conditii si msuri urbanistice
privind amenajarea complex a localitii Medias, innd seama de:
promovarea lucrrilor si operatiunilor urbanistice care contribuie la organizarea
structurii urbane a localittii ;
respectarea zonificrii teritoriului localittii , urmrindu-se functiunile
dominante stabilite si relatiile ntre diversele zone functionale ;
limitele intravilanului si folosirea rational a teritoriului;
protejarea, valorificarea i meninerea elementelor de patrimoniu natural.
Conditia de amplasare a constructiilor n functie de destinatia acestora n cadrul localitatii sunt:
- constructii administrative
sediu primarie amplasament : n zona centrala.
sedii de partid filiale amplasament: n zona centrala sau pe principalele artere de circulatie.
Sedii de sindicate, culte, fundatii, organizatii neguvernamentale, asociatii, agentii, fonduri, sedii
de birouri- amplasament : n zona centrala, pe principalele artere de circulatie sau zone de
interes.
- constructii financiar bancare
sedii de banci sediul central ( filiale) - amplasament : n zona centrala sau pe principalele
artere de circulatie.
Sedii de societati de asigurari ( de bunuri, de persoane), burse de valori -i marfuri amplasare :
n zona centrala /de interes.
- constructii comerciale
comert nealimentar amplasament: n zonele de interes comercial
magazin general amplasamant : n zona centrala/zona rezidentiala/centrul de cartier.
se va evita amplasarea n zona industriilor nocive.
supermagazin amplasament: n zona centrala /zona rezidentiala/zona de cartier.
piata agroalimentara amplasamant: n zonele de interes comercial sau min 40 m fata de
cladiri avand alte functiuni decat cea comerciala.
comert alimentar amplasament : n zonele de interes comercial se va evita amplasarea n
zonele poluate.
alimentatie publica amplasament : n zona rezidentiala sau zonele de interes coemrcial se
admite amplasarea la parterul locuinteleor numai n conditiile izolarii totale a aburului,
mirosului -i zgomotului.
servicii amplasament: n zona centrala, rezidentiala, comerciala sau de agrement.
se interzice amplasarea n zone industriale pentru serviciile industriale.
se interzice amplasarea ateliereleor poluante n zona de locuit autoservice amplasament: n
limita zonei industriale.
- constructii de cult
lacase de cult amplasamanet: alaturarea de lcase de cult noi n incinta sau n vecintatea
monumentelor istorice se va face cu respectarea prevederilor legale.
manastiri, shituri amplasament: n afara localitii extinderea mnstirilor vechi )
monumente istorice) se va face cu respectarea prevederilor legale.
cimitire amplasament : la marginea localitii extinderea se va face cu respectarea
prevederilor legale ( 50 m fa de limita cimitirului la limita lotului).
- constructii de cultura
expozitii, muzee, biblioteci, cluburi, sali de reuniune, case de cultura, centre i complexe
comerciale, cinematografe, teatre amplasament: n zona destinata dotarilor pentru cultura,
educatie sau n zona verde. Este posibila amplasarea n zona comerciala, administrativa,
religioasa sau de agrement. Se va evita amplasarea n vecinatatea unitatilor poluante. Circ
amplasament: n zona de agrement/zona verde.
- constructii de invatamant
invatamant prescolar (gradinita) amplasament: n zonele rezidentiale.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


distanta maxima de parcurs 500 m.
scoli primare, scoli gimnaziale, licee amplasament: n zonele -i cartierele de locuit. distanta
maxima de parcurs 1000 m.
- constructii de sanatate
spital general ( cuplat sau nu cu un dispensar policlinic), spital de specialitate ( maternitate,
pediatrie, contagiosi, oncologie, urgenta, clinici particulare) amplasament; n zona destinata
dotarilor pentru sanatate, n functie de profilul spitalului. Se interzice amplasarea n
vecinatatea surselor de poluare .
asistenta de specialitate (boli cronice, persoane cu handicap, recuperari, centre psihiatice)
amplasament : n zonele extraorasenesti, zone n care formele de relief -i vegetatia permit
crearea de zone verzi ( parcuri, gradini, etc.).
dispensar policlinic (gr. 1,2,3) 600,1200,2400 consultatii /zi amplasament: independent sau n
cadrul locuintelor pentru sanatate.
alte unitati, farmacii amplasament: n cadrul unor constructii pentru sanatate sau
independent, n functie de profilul unitatii.
crese sin crese speciale pentru copii amplasamant: n cadrul unor constructii publice sau
locuinte. Se interzice amplasarea n vecinatatea surselor de poluare. Se recomanda amplasarea
n zone de relief -i cadru natural favorabil.
- constructii si amenajari sportive
sali de antrenament pentru diferite sporturi amplasamanet: n zone verzi, nepoluate si pe cat
posibil n vecinatatea unor cursuri sau oglinzi de apa.
Sali de competii sportive , patinoare artificiale amplasament: de preferinta n zonele
rezidentiale sau vecinatatea complexelor sportive -i de agrement.
- constructii de agrement
locuri de joaca pentru copii amplasament: n cadrul zonei de locuit. Se vor evita
amplasamentele n vecinatatea surselor de zgomot puternic (zone industriale, artere de trafic
greu).
Parcuri, scuaruri amplasament: se vor evita amplasamentele n vecinatatea surselor
producatoare de zgomote puternice -i vibratii.
- constructii de turism
hotel *-***** , hotel-apartament, motel, vile amplasament : se pot amplasa n vecinatatea
altor dotari turistice. Se vor evita amplasamentele n vecinatatea surselor de poluare.
bungalouri*-*** amplasament: n perimetrul campingurilor, satelor de vacanta sau ca spatii
complementare unitatilor hoteliere.
cabane categoria *-**** , sate de vacante **-*** - amplasament: n locuri pitoresti, cu
microclimat favorabil ferite de zgomot sau de alte surse de poluare precum -i de orice alte
elemente care ar putea pune n pericol securitatea turistilor ( linii de inbalta tensiune, zone
inundabile).
- constructii de locuinte amplasament : se vor evita
amplasamentele in vecinatatea surselor producatoare de noxe, zgomote puternice si
vibratii (zone industriale, artere trafic greu), decat prin construirea unor perdele de
protectie, realizate din vegetatie inalta

3.5. Zonificarea functional a municipiului Media precum si mprtirea teritoriului n Unitti Teritoriale de
Referint ( UTR uri ) s-a fcut , conform planei de Reglementri urbanistice Zonificare funcional
propus.
mprtirea teritoriului pe functiuni s-a stabilit n functie de categoriile de activitti prezente pe
teritoriul municipiului , de ponderea acestora , precum si de potentialul zonelor .
UTR-ul este definit ca o reprezentare grafic care corespunde unui teritoriu cu functiune
predominant , fiind delimitat prin limite fizice existente pe teren ( strzi , limite de proprietate , ape ).

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
De asemenea, se pot defini U.T.R.-uri pe terenuri ce necesit ntocmirea unor planuri urbanistice
zonale sau de detaliu . U.T.R.-ul este suportul grafic pentru exprimarea prescripiilor corelate cu propunerile
funcionale din piesele desenate .
Fiecare U.T.R. n parte va avea definite propriile elemente de REGULAMENT descrise i ilustrate
grafic n Capitolul 4 al acestui volum: Prescripii de construibilitate la nivelul U.T.R.-urilor.

CAP.2 REGULI DE BAZ PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR LA NIVELUL
LOCALITII

4.A. REGULI CU PRIVIRE LA PSTRAREA INTEGRITII MEDIULUI NATURAL

4.A.1. Configuratia geografic a teritoriului localitii Media , prezena pdurilor i a cursurilor de apa
care i strbat teritoriul este favorabil pstrrii calitilor mediului natural . De aceea , se impune
limitarea extinderii necontrolate a intravilanului comunei i evitarea nfiinrii unor zone cu funiuni de risc
pentru calitatea elementelor de mediu .
Pentru valorificarea potentialului natural al acestor terenuri se propun zone functionale de
agrement , turism, sport i spaii verzi amenajate, conform planei de Reglementri urbanistice Zonificare
funcional propus.
4.A.2. Schimbarea destinaiei terenurilor agricole din intravilan n vederea autorizrii construciilor se
realizeaz n condiiile art.4. din RGU.
Intravilanul existent construibil al localitii este suprafaa de teren delimitat cadastral asupra
creia acioneaz actele normative referitoare la localiti i se exercit competena autoritilor publice
conform Legii nr. 69-1991.
Suprafaa intravilanului existent al municipiului Media, la data demarrii documentaiei, este de
1 622,30 ha. Dup cum a reieit din msurtorile realizate n AUTOCAD pe planul topografic realizat de ctre
Blominfo-Geonet S.R.L. sc.1/5000, suprafaa total a intravilanului existent este de 1605,37 ha.
Intravilanul propus construibil al localitii cuprinde terenuri suplimentare n vederea construirii
eficiente i pentru care autoritile publice i asum rspunderea echiprii tehnico-edilitare i elaborrii
studiilor urbanistice necesare conformrii spatial-configurative (PUD, PUZ, lotizare).
Suprafaa intravilanului propus este de 2 119,10 ha.
4.A.3. Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile agricole din extravilan se supune
prevederilor art.3. din RGU.
Necesitile de extindere a localitii au determinat includerea n intravilanul construibil a unor
suprafee din extravilan, aflate fie n circuitul agricol, fie avnd alte destinaii.
Pentru extinderea zonei construibile pe aceste terenuri, Consiliul Local i asum responsabilitatea
realizrii infrastructurii i a utilitilor necesare amplasrii obiectivelor prevzute, precedate de elaborarea
unor documentaii de urbanism n conformitate cu legislaia n vigoare (Plan urbanistic zonal, plan urbanistic
de detaliu, plan urbanistic zonal de parcelare), condiie obligatorie pentru eliberarea oricrei autorizaii de
construire pe aceste zone.

4.A.4. Autorizarea executrii construciilor i lucrrilor de amenajare pe terenurile cu destinaie
forestier din extravilanul localitii se realizeaz n condiiile prevazute la art.5 din RGU, n condiiile
respectrii Legii nr. 26-1996, Codul Silvic, corelat cu Legea nr. 50-1991.
Suprafeele mpdurite au fost pstrate ntocmai, cu funciunea specific existent, aceea de pduri
cu rol de protecie. Au fost propuse n plus zone destinate plantaiilor de protecie cu funciune mixt: de
protecie i zon de agrement.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


Suprafaa mpdurit din teritoriul administrativ al municipiului Media este de 1960,662 ha, dintre
care 99,182 ha n intravilan i 1 861,480 ha n extravilan.
Autorizarea executrii construciilor i amenajrilor pe terenurile cu destinaie forestier n
intravilanul localitii se supune prevederilor art. 5 din Regulamentul General de Urbanism i legii 26/1996-
Codul Silvic modificat prin legea 46/2008. Autorizarea construciilor i amenajrilor pe terenurile cu
destinaie forestier este interzis. n mod excepional cu avizul organelor aministraiei publice de
specialitate se pot autoriza numai construciile necesare ntreinerii pdurilor, exploatrilor silvice i
culturilor forestiere. La amplasarea acestor construcii se va avea n vedere dezafectarea unei suprafee ct
mai mici din cultura forestier.
Cabanele i alte amenajri destinate turismului vor fi amplasate numai la liziera pdurilor cu avizul
conform al Ministerului Apelor, Pdurilor i Proteciei Mediului i al Ministerului Turismului.
Delimitarea pe jude a terenurilor cu destinaie forestier, stabilit, n condiiile legii, de ctre
organele de specialitate al administraiei publice, se comunic Consiliului Judeean prin ordinul ministrului
apelor, pdurilor i proteciei mediului.
La amplasarea la distane mai mici de 1 km de liziera pdurii a unor obiective industriale, uniti
economice sau de alt natur, care prin funcionare pot aduce prejdicii pdurii, beneficiarii acestora vor
obine n prealabil avizul Regiei Naionale a Pdurilor.
Reducerea suprafeei fondului forestier proprietate public i privat este interzis. n mod
excepional, pentru construcii cu destinaie militar pentru ci ferate, osele de importan deosebit, linii
electrice de nalt tensiune, mine, forri, sonde i echipamente aferente acestora, conducte magistrale de
transport gaze sau petrol sau pentru lucrri de mbuntiri funciare, de gospodrire a apelor sau de
realizare a unor noi surse de ap, obiective turistice, ocuparea definitiv de terenuri din fondul forestier n
alte scopuri dect cele silvice cu sau fr defriarea pdurii se aprob potrivit legii (legea nr. 26/1996
Codul silvic modificat prin legea 46/2008 art. 54 i 74).
n scopul protejrii suprafeelor mpdurite cu valoare dendrologic i peisagistic deosebit, este
recomandabil ca lucrrile s se execute cu defriri minime i cu msuri de protecie mpotriva riscurilor
tehnologice (poluare, incendii). Ocuparea definitiv a unor terenuri din fondul forestier se face de regul pe
baz de schimb. Terenurile preluate trebuie s fie apte pentru a fi mpdurite i echivalente ca suprafa i
bonitate. Prin schimburile efectuate, fiecare teren dobndete situaia juridic a celui pe care l nlocuiete.

4.A.5. Autorizarea executrii construciilor i lucrrilor de amenajare definitive pe terenurile cu resurse
ale subsolului, delimitate conform legii, se supune prevederilor art.6 din RGU.
Autorizarea executrii construciilor definitive, altele dect cele industriale, necesare exploatrii i
prelucrrii resurselor n zonele delimitate conform legii, care conin resurse identificate ale subsolului, este
interzis.
Autorizarea executrii construciilor industriale necesare exploatrii i prelucrrii resurselor
identificate ale subsolului se face de ctre consiliile judeene sau consiliile locale, dup caz, cu avizul
organelor locale de specialitate.
n cazul identificrii de zone cu resuse n intravilanul localitii, modalitatea exploatrii acestora va
face obiectul unui studiu de impact aprobat conform legii.
Zonele care conin resurse identificate ale subsolului, delimitate potrivit legii, se comunic la
consiliile judeene prin ordin al preedintelui Ageniei Naionale pentru Resurse Minerale, pentru fiecare
jude.
Substanele minerale utile ce constituie resurse ale subsolului sunt: hidrocarburile (petrol condensat
i gaze naturale combustibile), rocile bituminoase, crbunii, minereurile feroase, neferoase, de metale

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
nobile, rare i disperse, substanele nemetalifere i rocile utile, apele minerale, nmolurile i turbele
terapeutice, caldura din sistemele geotermale i gazele necombustibile.
Exploatarea resurselor subsolului se face n urma analizei complexe a prioritilor de opiune n cazul
existenei n acelai perimetru a dou sau mai multe substane minerale utile i a evalurii avantajelor
economice obinute n raport cu daunele pe care operaiunile specifice le pot aduce mediului natural i
aezrilor umane.
n zone cu resurse ale subsolului identificate, n care sunt cunoscute viitoarele perimeter de
exploatare i a celor de protecie ale acestora, autorizaia de construire se emite cu avizul Ageniei Naionale
pentru Resurse Minerale.
4.A.6. Autorizarea executrii construciilor de orice fel n albiile minore ale cursurilor de ap i n zona
de protecie a platformelor meteorologice se realizeaz n condiiile respectrii prevederilor art. 7 din
R.G.U.
Autorizarea executrii construciilor de orice fel n albiile minore ale cursurilor de ap i ale
cuvetelor lacurilor este interzis, cu excepia lucrrilor de poduri, lucrrilor necesare cilor ferate i
drumurilor de traversare a albiilor cursurilor de ap, precum i a lucrrilor de gospodrire a apelor.
Autorizarea executrii lucrrilor prevzute la alin. (1) este permis numai cu avizul primarului i al
autoritilor de gospodrire a apelor i cu asigurarea msurilor de aprare a construciilor respective
mpotriva inundaiilor, a msurilor de prevenire a deteriorrii calitii apelor de suprafa i subterane, de
ap i fa de lucrrile de gospodrire a apelor i de captare a apelor.
Autorizarea executrii construciilor de orice fel n zona de protecie a platformelor meteorologice
se face cu avizul prealabil al autoritii competente pentru protecia mediului.
Zonele de protecie sanitar se delimiteaz de ctre autoritile administraiei publice judeene, pe
baza avizului organelor de specialitate ale administraiei publice.
Albia minor este suprafaa de teren ocupat permanent sau temporar de ap, care asigur
curgerea nestingherit, din mal n mal, a apelor la niveluri obinuite, inclusiv insulele create prin curgerea
natural a apelor.
Albia major este poriunea de teren inundabil din valea natural a unui curs de ap.
Zonele de protecie sanitar cu regim sever ale captrilor de ap din surse de suprafa i subterane
se instituie n funcie de condiiile locale, astfel nct s fie redus la minim posibilitatea de nrutire a
calitii apei la locul de priz. Pentru captrile din ruri, zona de protecie cu regim sever se determin n
funcie de caracteristicile locale ale albiei.
Dimensiunea minim a acesteia va fi de:
100 m pentru direcia amonte de priz
25 m pe direcia aval de ultimile lucrri componente ale prizei
25 m lateral de o parte i de alta a prizei (HG nr. 930/2005).
n scopul asigurrii proteciei albiilor, malurilor, construciilor hidrotehnice i mbuntirii regimului
de curgere a apelor, se instituie zone de protecie pentru:
albia minor a cursurilor de ap
suprafaa lacurilor naturale
suprafaa lacurilor de acumulare
suprafee ocupate de lucrri de amenajare i consolidare a albiilor minore de canale i derivaii
la capacitatea maxim de transport acestora
pentru alte construcii hidrotehnice, lucrri de aprare mpotriva inundaiilor
construcii hidrometeorologice
captri de ap.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b
n zonele lipsite de lucrri de consolidare i amenajare a malurilor se recomand autorizarea
construciilor n afara albiilor majore ale apelor, cu excepiile prevzute de lege.
n jurul platformelor meteorologice se instituie zone de protecie sever a cror lime este de 30
m. n aceste zone este interzis executarea oricror construcii i instalaii supraterane.
Amplasarea la o distan de pn la 500 m n jurul i n afara zonei de protecie de 30 m de
construcii mai nalte dect 1/6 din distana dintre construcie i limita zonei de protecie, de reele de nalt
tensiune sau de telecomunicaie, de obiective poluante, de sisteme de irigaii prin aspersiune ca i plantarea
de perdele forestiere se face numai cu acordul de mediu al autoritii competente (legea apelor nr.
107/1996).
Pentru asigurarea accesului la cursurile de ap i la lucrrile hidrotehnice, n scopul mneinerii
integritii albiilor minore i pentru efectuarea interveniilor operative n situaii excepionale, n jurul
lacurilor naturale sau artificiale, barajelor i prizelor, precum i celorlalte lucrri hidortehnice, se instituie
zone de protecie conform legii apelor nr. 310/2004, anexa 2. Modul de folosire al terenului va fi comunicat
deintorilor de terenuri i ncris n evidena cadastral i registrul funciar, constituind servitute.

4.A.7. Autorizarea executrii construciilor i lucrrilor de amenajare n zonele cu valoare peisagistic i
n zonele naturale protejate se relizeaz n condiiile prevederilor art.8 din RGU.
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor care, prin amplsament, funciune, volumetrie
i aspect arhitectural conformare i amplasare goluri, raport plin-gol, materiale utilizate, nvelitoare, palet
cromatic etc. depreciaz valoarea peisajului, este interzis.
Autorizarea executrii construciilor n parcuri naionale, rezervaii naturale, precum i n celelalte
zone protejate, de interes naional, delimitate potrivit legii, se face cu avizul conform al Ministerului Apelor,
Pdurilor i Proteciei Mediului i al Ministerului Lucrrilor Publice, Transportului i Locuinei.
Consiliile judeene vor identifica i vor delimita, n funcie de particularitile specifice, acele zone
naturale de interes local ce necesit protecie pentru valoarea lor peisagistic i vor stabili condiiile de
autorizare a executrii construciilor, avnd n vedere pstrarea calitii mediului natural i al echilibrului
ecologic.
Zona natural protejat este o suprafa delimitate geografic, cu elemente naturale rare sau n
procent ridicat, desemnat sau reglementat i gospodrit n sensul atingerii unor obiective specifice de
conservare i cuprinde parcuri naionale, rezervaii naturale, rezervaii ale biosferei, monumente ale naturii
i altele (legea nr. 137/1995, cu modificrile ulterioare).
Zona cu valoare peisagistic este o arie natural protejat, caracterizat prin concentrarea n cadrul
teritoriului su a unor peisaje naturale unicate sau rare.
Conform legislaiei romneti, precum i a conveniilor internaionale referitoare la protecia
mediului la care a aderat i Romnia, protecia mediului n general i a zonelor delimitate ca avnd o valoare
peisagistic sau tiinific n special, constituie o preocupare constant sprijinit de autoritile competente
la diferite niveluri.
Autoritile administraiei publice locale, precum i persoanele fizice sau juridice rspund pentru
respectarea regimului de protecie special a localitilor balneoclimaterice, a zonelor de interes turistic i
de agrement, a ariilor protejate i al monumentelor naturii. Este interzis amplasarea de obiective i
desfurarea de activiti cu efecte duntoare n perimetrul i n zonele de protecie ale monumentelor.
Deintorii de suprafee terestre i acvatice limitrofe ariilor protejate, monumentelor naturii sau pe ale cror
terenuri au fost identificate elemente susceptibile a fi ocrotite, sunt obligai s respecte statutul acestora.
Comisia de specialitate a Ministerului Turismului poate refuza acordarea avizului atunci cnd prin
arhitectura practicat, dimensiuni, aspect exterior, se modific natura i caracterul zonei n care se vor
amplasa viitoarele construcii.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


Autoritile administraiei publice locale asigur informarea agenilor economici, a populaiei i a
turitilor cu privire la existena n zon a ariilor protejate, la regulile i restriciile stabilite, precum i la
sanciunile aplicabile pentru nerespectarea acestora.

4.B. REGULI CU PRIVIRE LA PSTRAREA INTEGRITII I PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CONSTRUIT


4.B.1. Dispoziii generale
Monumentele istorice din municipiul Media sunt bunuri imobile, construcii i terenuri
semnificative pentru istorie, cultur i civilizaie ( vezi ANEXA 3 R.L.U. Municipiul Media ) .
Monumentele sunt construcii sau pri de construcii, mpreun cu instalaiile, componentele
artistice, elementele de mobilare interioar sau exterioar care fac parte integrant din acestea precum i
lucrri artistice comemorative, funerare, de for public, mpreun cu terenul aferent delimitat topografic,
care constituie mrturii cultural istorice semnificative din punct de vedere arhitectural, arheologic, istoric,
artistic, etnografic, religios, social, tiinific sau tehnic.
Patrimoniul cultural naional construit este alctuit din bunuri sau ansambluri imobile care prezint
valoare din punct de vedere arheologic, istoric, arhitectural, religios, urbanistic, peisagisitic sau tehnico-
tiinific, considerate monumente istorice.
Rezervaia de arhitectur i urbanism reprezint un teritoriu aparinnd unei aezri urbane sau
rurale, a crui protecie prezint un interes public, datorit valorii istorice, arhitecturale, urbanistice,
simbolice i asupra cruia se instituie un regim de intervenie controlat.
Zonele de protecie a monumentelor istorice se stabilesc pe baza studiilor de specialitate ntocmite
prin grija Direciei monumentelor istorice n colaborare cu organele specializate al MTDR, MAPPM i ale
autoritilor publice locale (legea nr. 41/1995). Ele sunt indicate n planurile de urbanism i sunt delimitate
topografic.
Pentru conservarea i reabilitarea monumentelor istorice se va apela la toate tiinele i tehnicile
care pot contribui la cercetarea i salvarea patrimoniului monumental.
Conservarea i reabilitarea monumentelor istorice va urmri nu doar salvarea lor ca opere de art ci
i ca documente istorice.
Pentru conservarea monumentelor istorice se va urmri ntreinerea lor permanent.
Restaurarea este o operaie cu caracter excepional. Scopul ei este pstrarea i punerea n valoare a
valorilor estetice i istorice ale monumentului istoric i are la baza respectul pentru substana originar i
documentele autentice. Limitele ei sunt impuse de momentul n care ncepe ipoteza, iar n acest caz orice
completare necesar din motive estetice sau tehnice trebuie s se disting net din punctul de vedere al
compoziiei arhitecturale i s poarte amprenta vremurilor contemporane.
Autorizarea executrii construciilor n zonele protejate care cuprind valori de patrimoniu cultural
construit, de interes naional, se face cu avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor i al Ministerului
Turismului i Dezvoltrii Regionale.
Autorizarea executrii construciilor n zonele care cuprind valori de patrimoniu cultural construit,
de interes local, declarate i delimitate prin hotrre a consiliului judeean, se afce cu avizul serviciilor
publice descentralizate din jude, subordonate ministerelor prevzute la alin. (1).
Autorizarea executrii construciilor care au ca obiectiv cercetarea, conservarea, restaurarea sau
punerea n valoare a monumentelor istorice, se va face cu avizul conform al Ministerului Culturii i Cultelor,
n condiiile stabilite prin ordin al ministerului.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
Obiectivele sau activitile care pot s afecteze valoarea monumentului prin natura, dimensiunile i
amplasarea lor, necesit studii speciale, avizate i aprobate n condiiile legii.
Prin avizul conform al Comisiei Zonelor Protejate Construite pentru documentaiile tehnice
elaborate n vederea obinerii autorizaiei de costruire se certific respectarea criteriilor privind integrarea
noilor construcii n situl existent.
Construciile noi nu trebuie s afecteze, prin volumetrie, conformare, aspect exterior etc. obiectivele
propuse spre conservare incluse ntr-un sit protejat.
Instituirea zonei de protecie a monumentelor istorice asigur conservarea i valorificarea cadrului
arhitectural i urbanistic al acestora prin controlul strict al interveniilor n zon (demolri, construcii noi,
modificri al construciilor etc).

4.B.2. Delimitarea zonei construite protejate pe baza criteriilor de definire , istorice , funcionale, de
vizibilitate, valorice
Suprafaa teritorial a rezervaiei de arhitectur i urbanism este cca. 60 ha. Ea este delimitat de
strzile: Cronicar Neculce, Trnavei, Pstorilor, George Cobuc, Mreti, Nicolae Filipescu, Axente Sever,
Pompierilor, Cojocarilor, Carpai.
mprirea ntregii suprafee a Rezervaiei istorice de arhitectur i urbanism propus, n uniti
teritoriale convenionale, ct mai omogene i care se supun unor permisiuni i restricii general valabile, s-a
fcut pentru a constitui suport pentru regulamentul aferent.
Pe baza orientrilor valorice i pe baza analizei arhitectural-urbanistice, structurale, s-a fcut o
submprire a zonei protejate n zone i subzone.

Zona UTR 1
4
se gsete n trei subzone i cuprinde teritorii care au o pondere mare de monumente
istorice cca. 70% din fondul construit
Subzona 1a - cuprinde Castelul Mediaului i include:
- str. Honterus (nr. 2-20, 1-21), piaa G. Enescu (nr. 2-8, 1-9), str. Turnului (nr. 2-6, 1-3), piaa Regele
Ferdinand I (nr. 1-30), str. Petofi Sandor (nr. 2-12, 1-3), str. St. Ludvig Roth (nr. 2-4, 1-9), str. Nicolae Iorga
(nr.1-7), str. I. C. Duca (nr. 2-10, 1-3), str. Petru Rare (nr.2-4, 1).
Subzona 1b cuprinde Mnstirea Franciscanilor i include:
- str. N. titulescu (nr. 2-6), str. Dup zid (nr.2), str. M. Viteazul (nr. 38-50, 59-63), str. Gh. Doja (nr. 34-
36, 35), str. Honterus (nr.42), Turnul porii ulia pietruit.
Subzona 1c cuprinde Cazarma Husarilor i include:
- str. Koglniceanu (nr. 38-24, 43-27), str. Unirii (nr. 17-9), Turnul porii Forkesch, str. Gheii (nr. 2-14,
1-7), str. Cloca (nr. 1-7), Turnul Uliei Furarilor.

Zona UTR 2 este un teritoriu compact, care face legtura dintre cele trei subzone 1. Ponderea
monumentelor istorice este cca. 50% din fondul construit i include:
- str. Turnului (nr. 8-16), str. C. Brncoveanu (nr. 2-16), str. J. Honterus (nr. 22-40, 23-41), str. Gh.
Doja (nr.2-32, 1-33), str. M. Vitezul (nr. 2-36, 1-57), str. P. Rare (nr. 6-20, 3-23), str. Card. I. Hossu (nr. 2-10,
1-13), str. episcop I. Suciu (nr. 2-8, 1-17), str. Babe (nr. 1-21), str. I. G. Duca (nr. 10-40, 5-31 a), str. N. Iorga
(nr. 4-30, 5-45), str. Koglniceanu )nr. 2-22, 1-25), str. St. O. Iosif.


4
Zonificare propusa prin STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU,
2010
Zonificarea propusa prin studiul istoric este cuprinsa in zonificarea propusa in documentatia de actualizare PUG Municipiul Medias, aceasta fiind
restransa la doua UTR-uri: UTR 0 ZONA CENTRULUI VECHI care cuprinde zona UTR 1 4 descrisa in studiul istoric, si UTR 1 ZONA CENTRALA care
cuprinde zona UTR 5 i 6 i care reprezinta defapt zona de protectie a zonei centrale vechi. Aceasta restrangere a fost fcut din dorina de a facilita
identificare i protejarea elementelor de patrimoniu ale Municipiului Media.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
Zona UTR 3 zon adiacent zonei 1, cu intervenii n zonele periferice industrii, deservire. Etc. i
include:
- str. M. Eminescu (nr. 2-12), str. Petofi (nr. 14-24, 3-13), str. Pompierilor (fabrica de pielrie, coala
general, pompierii), str. L. Roth. (nr. 6-12, 11-21).

Zona UTR 4 cuprinde teritorii care sunt n imediata apropiere a zidului de incint, pstrez n
general trama stradal tradiional, cu intervenii, deservire, administraie, zona de locuit n blocuri. Include
zona delimitat prin str. Pompierilor Cre, Complex Deservire, str. M. Eminescu Banca Agricol, PTTR,
str. C-tin. Brncoveanu nr. 1-27, str. N. Titulescu nr. 1-9, str. Titu Maiorescu nr. 2, str. Dup zid nr. 3-23, 24,
str. St. O. Iosif nr. 18-2, str. Horea nr. 3, str. Cloca nr. 2-4, incinta spitalului municipal, policlinica, coala
sportiv, teren de sport, biserica, str. Avram Iancu nr. 4, str. Unirii nr. 10-20, incinta autogrii, str.
Pompierilor Pompieri, coala general, str. Pompierilor Cre, casa de cultur, hotel central, primria,
consiliul local Media, Str. I.C. Bratianu, str. Carpai nr. 2-36, str. Cronicar Neculae 2-28, str. Trnavei 53-7,
str. Pstorilor de Jos nr. 27-11, str. St. I. Iosif, str. G. Cobuc nr. 2-14, Calea ferat, str.Gh. Lazr, str.
Mreti nr. 12 A-18, str. N. Filipescu nr. 1-5, str. Avram Iancu nr. 13, 10, str. Axente Sever nr. 37-11, str.
Pcii nr. 17, 8, str. A. Sever nr. 7-1, Calea ferat, str. Pompierilor.

4.B.3. Utilizare funcional
Se va asigura compatibilitatea utilizrii prin adaptarea funciunii la exigenele conservrii.
Sunt agreate interveniile care asigur:
Continuarea funciunii iniiale, n msura posibilitilor actuale;
Desfurarea activitilor tradiionale i promovarea activitilor contemporane compatibile cu
acestea;
Valorificarea potenialului monumentului: potenialul spaial (valori constructive), potenial
cultural (valori istorice i estetice);
Integritatea i durabilitatea monumentului;
Adaptarea noilor funciuni la caracteristicile structurale, tipologice i formale ale monumentului
istoric.

4.B.4 Intervenii asupra parcelelor aferente monumentelor
Se va pstra parcelarul existent (istoric) neschimbat. Se va modifica doar n cazul n care pe baza
unor cercetri arheologice i istorice, va aprea necesitatea restituirii formei i dimensiunilor originale.
4.B.5. Intervenii asupra cldirilor existente
Atitudinea major
5
va fi cea de conservare, cu posibilitatea restaurrii i consolidrii cldirilor
existente, aducerea lor la un nivel de confort contemporan fr afectarea volumetriei, cu revenirea la forma
i dimensiunea originar a golurilor i completarea decoraiei interioare i exterioare (dac exist
documente pentru aceasta).
Cldirile existente se menin fr transformri cu excepia revenirii la forma lor iniial, dup caz se
restaureaz
6
:
cldiri, fragmente de cldiri, ziduri , fortificaii, bastioane, portaluri care sunt clasate i protejate
ca monumente istorice din cuprinse n list. Cldiri care n urma unor studii de specialitate pot fi
incluse n lista monumentelor istorice
cldiri sau fragmente de cldiri cu caliti ambientale.
Demolrile de imobile n zona central protejat vor fi permise numai cu avizul Comisiei teritoriale a
monumentelor istorice, avnd la baz un releveu, un studiu istoric asupra cldirii i o cercetare arheologic a
lotului. Inseriile de cldiri noi se vor face prin conditionare la autorizare, cu aprofundarea studiului prin
PUD, descrcare de sarcina istoric, aviz CNMI la nivel naional sau zonal, dup caz.

5
cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
6
cf. P.U.Z. Zona central istoric a municipiului Media, elaborate de SC. PROIECT BRASOV SA. 2009

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
Indiferent de natura ei intervenia
7
va fi fcut n spiritul arhitecturii cldirii i a ntregii zone n
scopul de a pune la maxim n valoare potenialul, personalitatea, identitatea i substana originar. In acest
scop se vor folosi tehnici i procedee reversibile specifice structurilor din zidrie, lemn sau metal. Vor fi
evitate pe ct posibil tehnologiile betonului armat.
Nu se admite montarea agregatelor exterioare pentru climatizare pe faadele sau pe acoperiul
cldirilor monument.
La imobilele cu mai multe apartamente deservite de o cas a scrii nu se admite construirea de scri
suplimentare.
Se va asigura reversibilitatea interveniilor cerute de adaptarea bunului imobil la funciune, prin
soluii tehnice care s nu produc modificri definitive ale acelor componente ce confer valoare
monumentului.
Cldirile cu valoare de monument, cele care pot fi incluse n lista monumentelor sau cu valoare
ambiental, trebuie s reprimeasc aspectul original prin suprimarea adugirilor ulterioare. n cazul n care
adugirile au valoare istoric sau arhitectural, acestea se vor restaura n acelai regim cu cldirea.
La cldirile mai sus menionate se va urmri revenirea la forma iniial a decoraiilor, a golurilor, a
acoperiurilor, a profilelor i tmplriei exterioare.
Gangurile de acces n curile interioare, ct i acestea din urm vor fi eliberate de construciile
improvizate (chiocuri, garaje, magazii, cotee). n spaiile publice sau private (ganguri, accese imobile, curi
interioare, etc.) care depind sau sunt limitate de imobile protejate sau posibil a fi trecute n lista
monumentelor istorice ct i a celor cu caracter ambiental, modificrile i restaurrile se fac conform
dispoziiilor n vigoare cu acordul i sub controlul autoritilor competente.
Reelele i conductele aparente ct i contoarele de gaze, ap etc. se vor elimina de pe faade.
Reelele i conductele vor fi ngropate n zidrie iar contoarele n cutie metalic, ncastrat n zidrie, nu ns
pe faada principal la strad.

Canalizarea apelor pluviale
Traseul apelor pluviale va fi urmrit de la contactul cu nvelitoarea pn la canalizare. Toate traseele
vor fi uor de ntreinut. Se vor folosi materiale i tehnologii tradiionale.
Curile interioare vor fi canalizate separat.Se va opta pentru trasee de canalizare ct mai scurte.

Subsoluri
n cazul interveniilor ample se recomand soluionarea problemelor de fizic a construciilor pe
baza unor expertize tehnice specifice.
Subsolurile cldirilor existente vor fi introduse n circuitul funcional specific fiecrei construcii prin
operaii de recuperare structural-arhitectural, prin operaii de consolidare a structurii i prin ndeprtare
sau inere sub control a umiditii.
Se vor menine toate gurile de aerisire natural a subsolurilor.
Se admit n mod excepional curi de lumin i ventilaie, cu acordul organismelor de specialitate ale
Ministerului Culturii i Cultelor. Acestea nu trebuie s antreneze modificri n nivelul trotuarului sau al pieei
publice, crend denivelri care ar putea provoca accidente pietonilor.

Partere
Orice operaie de renovare sau reamenajare la parterul cldirii presupune o operaie de cercetare
prealabil a tavanelor parterului, pardoselilor, etc., pentru depistarea eventualelor detalii de arhitectur
originare. n cazul n care vor fi gsite, vor fi puse n valoare (integrate n soluia de amenajare). Se va avea n
vedere pstrarea materialelor originare.
Propunerile de consolidare se vor face pe baza unei expertize tehnice conform recomandrilor din
normativul P100/92, elaborate de ctre un expert tehnic atestat MLPAT.
Nu se admite acoperirea integral a sitemului de boltire iniial cu siteme de mascare n scop
decorativ si nu se vor admite modificari asupra golurilor initiale.

7
cf. P.U.Z. Zona central istoric a municipiului Media elaborat de PROIECT BRAOV n 2009

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

20
Pentru imobilele vechi, coninnd goluri amenajate la parter se vor conserva sau reconstitui vechile
strpungeri. Se interzice comasarea golurilor sau desfiinarea rea reazemului central.

Nivelul curent
La eventuala reamenajarea a spaiului situat peste parter (unul sau doua niveluri dupa caz )se
recomand pstrarea logicii constructive i a scrii arhitecturale iniiale, folosindu-se perei de
compartimentare uori. Nu se admit liuri orizontale i verticale la structura de zidrie portant pentru
pozarea instalaiilor. n cazuri bine justificate pot fi folosite numai traseele verticale existente, cu lucrrile de
consolidare aferente.

Recomandari cu privire la mansarde, lucarne, acoperisuri si invelitori in zona centrala veche (ANEXA 2)
In zona centrala veche nu se admit mansardari noi, cele vechi fiind supuse unor activitati de
intretinere si reabilitare a sarpantelor istorice si a lucarnelor pentru a se pastra silueta initiala a
constructiilor. Proportia de constructii cu mansarda asa cum este ea definita in normativul NP-064-02
8
in
zona centrala este mica, astfel incat regimul de inaltime a fost cuprins intre P - P+2 niveluri cu acoperire in 2
sau 4 versanti cu grad de inclinare cuprins intre 30 si 60.
Acoperiuri la constructiile noi:
Dac se implanteaz ntre dou construcii existente, noua cldire va fi la corni cu 0,50 m
mai jos/sus fa de cldirile existente i la coam cu 1 m mai jos/sus fa de cldirile
existente.
Dac se implanteaz ntre o cldire existent i un spaiu neconstruit, diferena de 0,50 m la
corni i 1 m la coam, se raporteaz la cldirea existent.
n interiorul parcelelor se aplic aceleai reguli privind cldirile alipite sau zidurile de
nchidere aezate pe limitele separatoare.
n toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomontaje care s
susin inseria n sit;
Nu se va interveni asupra volumetriei de ansamblu existente;
Nu se admit modificari ale formei acoperisului initial.
Invelitorile:
invelitorile istorice sunt in general din tigla solzi sau tigla obisnuita, tigla solzi fiind deseori
asociata cu imaginea de ansamblu caracteristica asezarilor sasesti sau de influenta saseasca;
tiglele de coama si tiglele de protectie ale aticurilor din zidarie trebuie fixate cu mortar;
se vor respecta cu strictee detaliile arhitecturale i materialele din care sunt executate
acoperiurile, acesta fcnd parte din silueta zonei;
nu se va utiliza la acoperire tabla, cartonul asfaltat, azbozimentul sau alte materiale;
nu se vor combina pe acelasi acoperis mai multe materiale, tipuri, forme sau culori de
invelitori;
nu se va strapunge invelitoarea cu tubulaturi de aerisire, nu se vor monta antene TV sau
satelit.

Faadele din zona centrala
In zona centrala a Municipiului Medias este interzis amplasarea aparent pe faade a firidelor de
branament electric sau de gaz, a conductelor de instalaii, a cablurilor electrice, a instalaiilor de telefonie
sau de televiziune, a instalaiilor de semafoare etc.
Nu se accept modificarea de goluri la faade, acestea se pot conserva i restaura.

8
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUIN TEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002
Mansarda: Spatiu functional cuprins ntre nvelitoare si ultimul nivel al unei cladiri, care asigura respectarea
cerint elor de siguranta, protectie si confort corespunzatoare utilizarii specifice ( de locuire) . Se include n
numarul de niveluri supraterane.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
Tmplriile originare se vor pstra i recondiiona. Este interzis nlocuirea tmplriilor de lemn cu
cu tmplrii din metal sau plastic. n cazuri bine justificate, se accept nlocuirea tmplriilor originare cu
altele din acelai material cu condiia prelurii conformaiilor i culorilor celor originale i cu avizul
organismelor specializate ale Ministerului Culturii i Cultelor.
n cazul n care este necesar nlocuirea, geamul ferestrelor i vitrinelor se va realiza n conformitate
cu cel originar.

Paramentul faadelor cladirilor existente
Se interzice indeprtarea nejustificat a tencuielilor istorice.
Se interzice folosirea materialelor de finisaj impermeabile.
La orice refacere a faadei se va realiza restaurarea ei pe baz de material iconografic de epoc, n
sensul rentregirii ei cu detaliile de arhitectur i decoraie disprute odat cu lucrrile anterioare de
refacere . Toate documentaiile de avizare pentru aceste lucrri vor fi nsoite de fotografii color ale situaiei
existente.
Soclul cldirilor va fi realizat din materiale rezistente dar permeabile la vapori.

Construcii noi n zona UTR 1 cu subzonele a,b, i c

(Zona UTR 1 cuprinde pri ale zonei centrale vechi cu
o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul construit Subzona 1a - cuprinde Castelul
Mediaului, Subzona 1b cuprinde Mnstirea Franciscanilor , Subzona 1c cuprinde Cazarma Husarilor)
9

Reguli aplicate n absena unor indicaii pe documentul grafic:
Dac se implanteaz ntre dou construcii existente, noua cldire va fi la corni cu 0,50 m
mai jos/sus fa de cldirile existente i la coam cu 1 m mai jos/sus fa de cldirile
existente.
Dac se implanteaz ntre o cldire existent i un spaiu neconstruit, diferena de 0,50 m la
corni i 1 m la coam, se raporteaz la cldirea existent.
n interiorul parcelelor se aplic aceleai reguli privind cldirile alipite sau zidurile de
nchidere aezate pe limitele separatoare.
n toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomontaje care s
susin inseria n sit.

Construcii noi n zona UTR 2 (este un teritoriu compact, care face legtura dintre cele trei subzone 1.
Ponderea monumentelor istorice este cca. 50% din fondul construit)

Se vor respecta n principiu, prevederile de la UTR1, cu urmtoarele amenadmente:

1. se pot insera construcii noi, suprafaa la sol a acestora fiind determinata cu precizie prin PUD-uri
nsoite de materiale documentare care s fac referiri la cldirile nvecinate; toate Pud-urile vor fi
supuse avizrii Comisiei Teritoriale a Monumentelor Istorice;
2. se admit grupri de parcaje cu condiia existenei unui singur acces dinspre strad;
3. pe parcelele a cror lime la strad atinge 35 m, orice nou costrucie poate fi retras de la limitele
separatoare ale lotului, ntr-un raport studiat, pentru a un periclita imaginea general a ansamblului;
4. Cnd nu este posibil comparaia cu cldiri alturate nlimea absolut a cldirilor noi se limiteaz
la 14 m msurai de la terenul natural la coama acoperiului. Se recomand luarea n considerare a
nlimii medii a cldirilor existente;

Construcii noi n zona UTR 3 (zon adiacent zonei 1, cu intervenii n zonele periferice industrii) i UTR 4
(cuprinde teritorii care sunt n imediata apropiere a zidului de incint, pstrez n general trama stradal
tradiional)9
cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

22
Se vor respecta n principiu, prevederile de la UTR1 i UTR2, cu urmtoarele amenadmente:

1. pentru construciile noi un se impun restricii privind forma, modenatura sau tehnica de
construcie pentru a un inhiba eventuale procedee inovatoare care s permit implantarea unor
elemente contemporane integrabile;
2. se vor lua ns n considerare urmtoarele: asigurarea perentiii cldirilor prin folosirea de
materiale de bun calitate; integrarea volumetric i estetic n coerena general a zonei.
3. este permis comasarea parcelelor pentru realizarea de spaii comerciale mai mari, la parter, cu
amenadamentul c, la nivelul vitrinelor, aceast comasare nu se va transpune ntr-un singur gol
de vitrin, ci se va divide, corespunztor cu ritmul parcelarului istoric existent;
4. detalieri cu privire la CUT i regimul de nlime se pot face, particularizat, prin PUD-uri, care s
conin suficiente elemente de analiz comparativ cu existentul (desfurri de fronturi,
seciuni stradale transversale, machete etc), pentru luarea unor decizii corecte. Toate PUD-urile
vor fi supuse avizrii Comisiei Teritoriale a Monumentelor Istorice;

4.B.6. Zone protejate
1. zona rezervaiei de arhitectur , cf. P.U.Z. Zona central istoric a municipiului Media elaborat
de PROIECT BRAOV n 2009
Zona rezervaiei de arhitectur este urmtoarea:
zona centru vechi (intramuros)
cu delimitare:
la nord str. N. Titulescu, str. Dup Zid
la est str. Dup Zid, str. Trnavei, str. Simion Brnuiu, str. Cloca
la sud str. Unirii
la vest str. Pompierilor, M. Eminescu, str. C. Brncoveanu
Zona centrului vechi cuprinde a fost mprit n urmtoarele subzone funcionale:
TC1A subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
Cuprinde terenurile i cldirile aflate n zona istoric limitate de zidurile fostelor fortificaii ale
oraului, intramuros, cu excepia TC1B
Cuprinde: Ansamblul urban str. Johannes Honterus
Ansamblul urban Piaa Regele Ferdinand I
Ansamblul urban Piaa G. Enescu
Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate

TC1B subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
str. M. Koglniceanu
Cuprinde terenurile i cldirile aflate n zona istoric limitat de zidurile fostei ceti a Mediaului i
zona TC1A.
Este vorba de frontul vestic al strzii M. Koglniceanu nr. 2 pn la nr. 36 i frontul estic al aceleai
strzi de la nr. 1 la 39.
Valorile ce trebuie conservate sunt caracterul istoric al zonei centrale vechi (vezi ANEXA 2 R.L.U.
Municipiul Media ) i toate acele elemente materiale i spirituale care exprim acest caracter, n special
urmtoarele:
forma urban definit prin trama parcelarului;
relaia dintre diferitele spaii urbane spaii construite, spaii libere, spaii plantate;
forma i aspectul edificiilor (interioar i exterioar) definite de structura, volumul, stilul, modul
de construire, materialele, culoarea i decoraia lor;
relaia dintre centrul vechi i mprejurimile lor artificiale sau naturale;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
funciunile diverse pe care centrul vechi le-a achiziionat n timp.
Participarea i implicarea rezidenilor din zonei centrale vechi sunt eseniale pentru succesul
conservrii i reabilitrii. Conservarea zonei centrale vechi trebuie s in cont n primul rnd de locuitorii
acestora.
ntreinerea continu este obligatorie i pentru conservarea centrului vechi i al valorilor acestuia.
Noile funciuni i activiti trebuie s fie compatibile cu caracterul istoric. Adaptarea acestor zone la
viaa contemporan, nclusiv n ceea ce privete infrastructura i utilitile trebuie s in cont de specificul
istoric.
2. zona de protecie pentru rezervaia oraului istoric, cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC.
BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010
a fost stabilit lundu-se n considerare concluziile analizei efectuate la capitolele anterioare.
Au fost stabilite, n centura de cartiere nconjurtoare ce se constituie n zon de protecie pentru
oraul medieval, dou subzone cu caracteristici diferite, astfel:

UTR 5
10
cartiere dominate de construcii de locuine individuale i colective i
UTR 6 zone dominate de activiti industriale, de transport i de depozitare.

Pentru aceste zone se impune realizarea unor studii particulare sub form de PUZ-uri, care s
stabileasc regulile de intervenie n raport cu implicaiile acestora fa de oraul vechi.
NU se vor admite intervenii de construire pn la realizarea acestor PUZ-uri, care s fie trecute prin
avizarea Comisiei Monumentelor Istorice.

4.B.7. Utilizare Funcional
Activiti permise, generaliti
11
:
- Se vor menine neschimbate acele utilizri iniiale ale cldirilor care corespund cerinelor actuale sau
se admite revenirea la acestea . Se admit conversii ale funciunilor n condiiile n care orice
schimbare de destinaie a cldirilor din zona centrului vechi se avizeaz conform legii.
- Se admit conversii funcionale compatibile cu caracterul zonei i cu statutul de protecie a cldirilor.
- Se recomand o nota de specializare a strzilor, mai ales a celor pietonale, prin predominana fie a
unui comer de art, de bijuterii sau consignaii, fie a unor cafenele, ceainrii, mici restaurante
specializate, mici hoteluri, pensiuni, cluburi, sedii ale unor asociaii, etc.;
- Se admite utilizarea de funciuni atractive pentru turism n curile, subsolurile i mansardele
cldirilor.
- Se vor menine activitile productive compatibile cu statutul de centru vechi i se va ncerca
desfsurarea n paralel de activiti care s atrag turismul cultural. Activitile incompatibile vor
face obiectul unor programe de conversie sau relocare pe baza unui P.U.Z.
- Se admite, n cazul conversiei funciunilor din cladirile actuale care nu sunt monumente conform
capitolului precedent i n cazul reconstructiei unor cladiri fara valoare, introducerea unor functiuni
publice si functiuni de interes general care s permit i accesul liber al locuitorilor si turistilor la
parterul cladirilor avnd preponderent caracter de comert si servicii cu standard ridicat: magazine de

10
Zonificare propusa prin STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU,
2010
Zonificarea propusa prin studiul istoric este cuprinsa in zonificarea propusa in documentatia de actualizare PUG Municipiul Medias, aceasta fiind
restransa la doua UTR-uri: UTR 0 ZONA CENTRULUI VECHI care cuprinde zona UTR 1 4 descrisa in studiul istoric, si UTR 1 ZONA CENTRALA care
cuprinde zona UTR 5 i 6 i care reprezinta defapt zona de protectie a zonei centrale vechi. Aceasta restrangere a fost fcut din dorina de a facilita
identificare i protejarea elementelor de patrimoniu ale Municipiului Media.
11
cf. P.U.Z. Zona central istoric a municipiului Media elaborat de PROIECT BRAOV n 2009

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2/
lux, restaurante, cofetarii, cafenele, baruri, agentii, hoteluri, birouri diverse, servicii colective si
personale, servicii pentru recreere, ateliere manufacturiere, locuinte cu partiu adecvat profesiunilor
liberale etc;
- Se admit restaurante de orice tip care comercializeaz buturi alcoolice numai la o distan de
minim 100 de metri de lcaele de cult.
Funciuni admise n mod particular n zona UTR 1 cu subzonele a,b, i c
12
(Zona UTR 1 cuprinde pri ale
zonei centrale vechi cu o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul construit Subzona 1a -
cuprinde Castelul Mediaului, Subzona 1b cuprinde Mnstirea Franciscanilor , Subzona 1c cuprinde
Cazarma Husarilor):
- locuirea i anexele sale;
- activiti de servicii i metuugreti de mic amploare;
- servicii sociale;
- spaii cu destinaie cultural sau artistic;
- sedii de instituii, de dimensiuni reduse;
- extinderi minore ale instalaiilor i dotrilor existente;
- lucrri pentru spturi arheologice;
- implantri de mobilier urban;
Activiti interzise:
- activiti productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;
- construcii provizorii de orice natur cu excepia celor aprobate de Consiliul Local al Municipiului
Media i avizate n prealabil de ctre organismele de specialitate ale Ministerului Culturii i Cultelor;
- activiti care utilizeaz pentru depozitare i producie terenul vizibil din circulaiile publice sau din
instituiile publice;
- lucrri de terasament de natur s afecteze amenajrile din spaiile publice i construciile de pe
parcelele adiacete;
- orice lucrri de terasament care pot s provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care
mpiedic evacuarea i colectarea apelor meteorice.
- activiti de depozitare i de comer en-gros;
- gararea autovehiculelor n spaii situatea la parterul, demisolul sau subsolul cldirilor existente cu
front ctre strzi i piee realizndu-se n acest scop accese noi, altele dect cele tradiionale sau
folosind spaii care pot avea funciune comercial sau de servicii;
- tranzitarea zonelor protejate cu autovehicule de tonaj mare, dac nu sunt autorizate de Consiliul
Local sau Primrie;
4.B.8. Zone de protecie
n conformitate cu prevederile Legii422/2001 pn la clasarea monumentelor istorice din lista
monumentelor istorice n vigoare n grupe valorice i pn la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei a
procedurii de delimitare i instituire a zonelor de protecie i realizarea studiilor aferente se instituie ca zon
de protecie suprafaa delimitat de o raz de 100 de metri msurat de la limita exterioar, de jur
mprejurul monumentului istoric.
Zonele de protecie sunt spaii nconjurtoare substanei (parcelei) care trebuie protejat ce joac
rol de tampon ntre receptor i sursa de agresiune.
n zonele de protecie este interzis nchiderea unor unghiuri de vedere de interes major spre
monumentele istorice prin amplasarea de construcii noi sau prin poziionarea de bannere, reclame,
elemente de signalectic etc.

12
cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2b

5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANA CONSTRUCIILOR I LA APRAREA
INTERESULUI PUBLIC


5.1. Autorizarea constructiilor si amenajrilor pe aceste zone se va face cu respectarea art. 10 din
Regulamentul General de Urbanism , dup luarea msurilor de nlturare a factorilor de risc si conform
prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea n constructii .
Prin riscuri naturale nelegem alunecri de teren, terenuri mictoare, terenuri mltinoase,
scurgeri de toreni, eroziuni, dislocri de stnci, zone inundabile.
Autorizarea executrii construciilor sau amenajrilor n zonele expuse la riscuri naturale, cu
excepia acelora care au ca scop limitarea efectelor acestora, este interzis.
n sensul prezentului regulament, prin riscuri naturale se nelege: alunecri de teren, nisipuri
mictoare, terenuri mltinoase, scurgeri de toreni, eroziuni, avalane de zpad, dislocri de stnci, zone
inundabile i alte asemenea, delimitate pe fiecare jude prin hotrri ale consiliului judeean cu avizul
organelor de specialitate ale administraiei publice.
Pericolele naturale sunt acele elemente ale mediului nconjurtor, duntoare omului i cauzate n
general de fore exterioare lui. n condiiile n care pericolul reprezint cauza, iar riscul posibilitatea de
producere a respectivului pericol, dezastrul este definit ca un eveniment ce produce mari pierderi materiale
i prejudicii aduse mediului.
Riscurile naturale considerate n prezentul articol sunt cele de natur hidrologic, hidrogeologic,
geologic i geofizic.
Condiia esenial de eliminare a vulnerabilitii construciilor i amenajrilor fa de factorii naturali
de risc este identificarea acestora, a zonelor periculoase pentru aezrile umane i prevederea msurilor
adecvate de limitare a efectelor acestor factori.
Identificarea poate fi fcut att prin consultarea cadastrului de specialitate ntocmit prin grija
autoritii competente, ct i prin corelarea studiilor de fundamentare a documentaiilor de urbanism
(geotehnice, hidrogeologice etc.), referitoare la calitatea terenurilor sau ncadrarea n zone de riscuri
naturale (zone seismice, zone de frig, alunecri de teren etc.).
Delimitarea zonelor de risc este necesar, ntruct aciunile de prevenire sunt bazate pe cunoaterea
detaliat i acceptat a diferitelor grade de risc.
Delimitarea zonelor expuse riscurilor naturale se stabilete potrivit legii prin hotrre a consiliului
judeean, n baza unor studii specifice i cu avizul organelor de specialitate ale administraiei publice. Pe
baza acestor studii se poate proceda la stabilirea eventualelor restricii privind autorizarea construciilor.
Zonele delimitate se preiau n documentaiile de urbanism i amenajarea teritoriului i se nscriu n cadastru.

5.2. Autorizarea executrii construciilor n zonele expuse la riscuri tehnologice, precum i n zonele de
servitute i de protecie ale sistemelor de alimentare cu energie electric, conductelor de gaze, ap,
canalizare, , cilor de comunicaie i a altor lucrri de infrastructur se realizeaz n condiiile respectrii
prevederilor art.11 din R.G.U.
Delimitarea zonelor de servitute i de protecie se va face innd cont i de CONDIIILE DE PROTECIE A
REELELOR TEHNICO-EDILITARE I SERVITUILE IMPUSE DE CTRE ACESTEA VECINTILOR, prezentate n
ANEX (cap.V).
Zonele de servitute i de protecie ale CILOR DE COMUNICAIE RUTIERE , vor ine seama de prevederile
H.G. 36/1996 administrarea drumurilor publice; Ordonana 43/1997 republicat aviznd regimul juridic al
drumurilor, precum i de condiiile de amplasare fa de drumurile publice prevzute n art. 18 din R.G.U.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2

n zonele de protecie determinate de distana minim de protecie fa de sursele de risc se
instituie servitute de utilitate public, concretizat n msuri i restricii privind modul de folosin a
terenurilor i de realizare a construciilor, msuri ce intr n sarcina deintorului.

Pentru autorizarea constructiilor n zona drumurilor publice se va obtine avizul organelor publice de
specialitate , conform Ordinului 158/1996 al Ministerului Transporturilor . Lucrrile de constructie din zona
drumurilor publice si din vecintatea zonei de protectie a acestora trebuie s fie avizate de organele publice
specializate ( locale sau centrale ) , n functie de categoria drumului .


ZONE EXPUSE LA RISCURI TEHNOLOGICE
ZONE DE SERVITUTE PENTRU REELE MAGISTRALE

CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


Cf. ORDONANTA nr. 7 din 29
ianuarie 2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor


Distanta considerat din axul ci

AUTOSTRADA / DRUM EXPRES 50m
DRUM NAIONAL 22m
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m
INFRASTRUCTURA TERITORIAL


ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC

(2) Dimensiunea (limea) zonei de
protecie i de siguran a unei linii
simplu sau dublu circuit are valorile:


LEA cu tensiuni ntre 1 i 110 kV 24 m 12m.stanga/12m.dreapta fa de axul
liniei
LEA cu tensiune de 110 kV 37 m 18.5m.stanga/18.5m.dreapta fa de axul
liniei
LEA cu tensiune de 220 kV 55 m 27.5m.stanga/27.5m.dreapta fa de axul
liniei
LEA cu tensiune de 400 kV 75 m 37.5m.stanga/37.5m.dreapta fa de axul
liniei

C I D E C O M U N I C A I E
DRUMURI
Zonele de siguranta
13
sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv semnalizarii rutiere,
plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de ntretinerea si exploatarea drumului, sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate n
vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii n curbe si intersectii, precum si
suprafetele ocupate de lucrari de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si
viaductelor, n cale curenta si aliniament, sunt:
1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului;
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m .
Zonele de protectie
14
sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare protectiei si dezvoltarii viitoare a
drumului.13
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
14
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

27
CI FERATE
Zona de siguran a infrastructurii feroviare publice cuprinde fiile de teren, n limita a 20 m fiecare, situate de o parte i de alta a axei cii
ferate, necesare pentru amplasarea instalaiilor de semnalizare i de sigurana circulaiei i a celorlalte instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a instalaiilor i lucrrilor de protecie a mediului. Pe teritoriul localitilor zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.

Zona de protecie a infrastructurii feroviare cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, cu limea de 100 m msurat de la limita
zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau care servesc sub orice form funcionrii
acesteia.
Construciile i amenajrile amplasate n zona de protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U. modificat.


5.3 Autorizarea executrii lucrrilor de utilitate public i a construciilor de orice fel pe terenurile pe
care s-a instituit servitute de utilitate public se face n condiiile respectrii prevederilor art.16 din RGU.
Pentru amplasamentele rezervate obiectivelor de utilitate public se instituie interdicie temporar
de construire, pn la autorizarea obiectivului respectiv.Autorizarea lucrrilor de utilitate public se face pe
baza avizelor eliberate de autoritile administraiei componente i a avizelor necesare.

5.4 Autorizarea executrii lucrrilor aparinnd cilor rutiere i a construciilor aferente se face n
condiiile respectrii prevederilor art.18 din RGU.
Amplasarea fa de drumuri publice
(1) n zona drumului public se pot autoriza, cu avizul conform al organelor de specialitate ale
administraiei publice:
a) construcii i instalaii aferente drumurilor publice, de deservire, de ntreinere i de exploatare;
b) parcaje, garaje i staii de alimentare cu carburani i resurse de energie (inclusiv funciunile lor
complementare: magazine, restaurante etc.);
c) conducte de alimentare cu ap i de canalizare, sisteme de transport gaze, iei sau alte produse
petroliere, reele termice, electrice, de telecomunicaii i infrastructuri ori alte instalaii sau construcii de
acest gen.
Prin zona drumului public se nelege ampriza, fiile de siguran i fiile de protecie.
Autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuire este permis, cu respectarea zonelor de
protecie a drumurilor delimitate conform legii.
n sensul prezentului regulament, prin funciuni de locuire se nelege: locuine, case de vacan i
alte construcii cu caracter turistic, spaii de cazare permanent sau temporar pentru nevoi sociale,
industriale sau de aprare, cum ar fi: cmine pentru btrni, cmine de nefamiliti, sanatorii, cmine pentru
organizarea de antier, cmine de garnizoan.
Pentru descongestionarea traficului n localitati
15
, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei
pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate n
afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se
realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza n intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Se interzice deschiderea de accesuri directe n variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face
prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca n documentatiile de urbanism sa prevada,
cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt n vecinatatea drumurilor de interes
national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, n conditiile stabilite de administratorul drumului.

15
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

28

5.5 Autorizarea oricror altor lucrri n afara celor prevzute prin PUG i pentru care exist aviz, este
interzis n zona de competen de avizare a MAPN, MI, SRI i MLPDL conform Ordin comun din
decembrie 1995.
Ministerul Apararii Nationale, prin Statul Major General, Ministerul de Interne si Serviciul Roman de
Informatii avizeaza:
a) documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, ce urmeaza a fi executate in zona situata
la mai putin de 200 m fata de limita obiectivelor speciale aflate in extravilan;
b) documentatia tehnica pentru autorizarea oricaror lucrari, daca urmeaza a se executa in vecinatatea
obiectivelor speciale situate in intravilan - pe parcelele limitrofe, precum si pe cele situate de
cealalta parte a strazilor invecinate cu incinta acestora - daca nu au avizat documentatiile de
urbanism prevazute la art. 1.
Fac exceptie de la prevederile lit. a) si b) urmatoarele lucrari:
- lucrari de reparare, protejare, conservare a cladirilor de orice fel;
- lucrari de reparare privind cai de comunicatie, dotari tehnico-edilitare subterane si aeriene,
imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrari de amenajare a
spatiilor publice.

5.6 Autorizarea executrii obiectivelor de investiii pentru care este obligatoriu avizul Statului Major
General se va face conform Hotrrii nr.62/7.02.1996 pentru categoriile de lucrri: industrie, transporturi,
telecomunicaii, tehnologia informaiei, construcii i lucrri n alte domenii.

5.7 Construciile se vor realiza conform prevederilor prezentului regulament.
Nu se admit derogri dect n cazuri bine justificate datorate naturii terenului, configuraiei
parcelelor sau caracterului construciilor nvecinate, caz n care se va obine avizul de specialitate.6.1 Igiena i confortul urban se realizeaz prin respectarea normelor de nsorire i iluminat natural,
ct i prin evitarea amplasrii la distane necorespunztoare a construciilor unele n raport cu altele.
Autorizarea executrii construciilor se face n condiiile respectrii art.17 din RGU - anexa 3. Se
vor respecta normativele cuprinse n Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igien i a
recomandrilor privind mediul de via al populaiei.
Terenurile destinate amplasarii si dezvoltarii localitatilor trebuie sa asigure protectia populatiei
mpotriva surparilor si alunecarilor de teren, avalanselor si inundatiilor, emanatiilor sau infiltratiilor de
substante toxice, inflamabile sau explozive, poluarii mediului, sa dispuna de posibilitati de alimentare cu
apa, de ndepartare si neutralizare a apelor meteorice, a apelor uzate si a reziduurilor, precum si de
dezvoltare normala a zonei verzi, de recreere si odihna .
Amplasarea cladirilor destinate locuintelor trebuie sa asigure nsorirea acestora pe o durata de
minimum 1 1/2 ore zilnic, la solstitiul de iarna, a tuturor ncaperilor de locuit. Distanta dintre cladiri trebuie
sa fie mai mare sau cel putin egala cu naltimea cladirii celei mai nalte, pentru a nu se umbri reciproc.
Construcii administrative i financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de construcii administrative i financiar-bancare se recomand orientarea,
astfel nct s se asigure nsorirea spaiilor pentru public i a birourilor.
Construcii comerciale.
Pentru toate categoriile de construcii comerciale se recomand orientarea, astfel nct s se asigure
nsorirea spaiilor pentru public i a birourilor.
Se recomand orientarea nord a depozitelor, atelierelor de lucru, buctriilor i a spaiilor de
preparare.
6. REGULI DE AMPLASARE I RETRAGERI MINIME OBLIGATORII


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

29

Construcii de cult.
Condiiile de orientare sunt date de specificul cultului.
Construcii de cultur.
Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.5.1-1.5.3 i 1.5.8 vor avea spaiile de lectur i
slile de expunere orientate nord, nord-est, nord-vest.
Acolo unde ncadrarea n zon nu permite o astfel de orientare a slilor de lectur i a slilor de
expunere, rezolvrile de faad vor evita nsorirea.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.5.9-1.5.12 nu se impun condiii de
orientare fa de punctele cardinale.
Construcii de nvmnt.
Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt, orientarea slilor de clas va fi sud, sud-est,
sud-vest.
Bibliotecile, slile de ateliere i laboratoare se vor orienta nord.
Terenurile de sport vor avea latura lung orientat nord-sud.
Construcii de sntate.
Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.7.1-1.7.4 vor avea:
saloanele i rezervele orientate sud, sud-est, sudvest;
laboratoarele i serviciile tehnice medicale orientate nord;
cabinetele vor fi orientate sud, sud-est.
Construciile cuprinse n anexa nr. 1 la RGU la pct. 1.7.5-1.7.8 vor avea aceeai orientare pentru
cabinete, laboratoare i servicii tehnice.
Dormitoarele i spaiile de joac din cree, cree speciale i leagne de copii vor fi orientate sud,
sudest, sud-vest.
Construcii i amenajri sportive.
Vor fi luate msuri de protecie mpotriva nsoririi excesive:
copertine deasupra gradenelor pentru spectatori, n cazul stadioanelor sau al terenurilor pentru
competiii;
plantaii de arbori i arbuti ct mai uniforme ca densitate i nlime, pe toate laturile
terenurilor pentru antrenamente, n scopul evitrii fenomenelor de discontinuitate luminoas;
parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la pereii vitrai orientai sud-vest sau vest ai
holurilor pentru public sau ai slii de sport.
Terenurile de sport n aer liber vor fi orientate cu axa longitudinal pe direcia nord-sud, cu abatere
de maximum 15 grade spre vest sau spre est.
Construcii de agrement.
Slile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.
Construcii de turism.
Pentru toate categoriile de construcii de turism se recomand orientarea nord a spaiilor tehnice i
a anexelor.
Construciile de locuine.
Se recomand evitarea orientrii spre nord a dormitoarelor.

6.2 Condiiile de amplasare a construciilor cu funciunea de locuire fa de drumurile publice se
stabilesc respectnd prevederile art.18-RGU corelat cu prevederile HG 36/1996 administrarea
drumurilor publice; ordonana 43/1997 republicat aviznd regimul juridic al drumurilor.
Pentru autorizarea lucrrilor i construciilor n zona drumurilor nationale, judeene i comunale se
vor respecta zonele de protecie i de siguran, att ale drumurilor publice, ct i cele instituite de prezena
reelelor.
Se interzice amplasarea n zona drumurilor a panourilor independente de reclam publicitar.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
6.3 Amplasarea fa de aliniament, ieiri din gabarit, socluri, balcoane, reclame se face respectnd art.
23 din RGU.
Aliniamentul reprezint limita dintre domeniul public i domeniul privat.
Se numete gabarit suprafaa teoretic ce acoper volumul admis a se utiliza pentru cldiri.
Gabaritul se determin prin planuri verticale, perpendiculare pe toate alinierile prevzute pentru cldiri i
planuri nclinate fa de orizontal, pentru acoperiuri
Orice cldire va intra cu toate elementele, anexele ei, n gabaritul astfel determinat. n mod
excepional se admit ieiri din gabaritul reglementar al cldirii numai pentru prile de construcie
urmtoare : tlpile fundaiilor, luminatoarele din sticl amenajate n trotuarele cldirilor publice sau la
nivelul acestora, curile de lumin (curi engleze).,
Balcoanele sunt admise numai la construciile cu etaj. Ele vor fi aezate la o nlime de cel puin 4,0
m pentru cldirile situate pe alinierea strzii i pentru cldirile retrase din aliniere. Aceast nlime se
socotete de la nivelul definitiv al trotuarului sau a terenului de sub balcon.
Terasele sunt permise numai pe terenul curilor, grdinilor sau deasupra construciilor, n locul
acoperiurilor. Sunt considerate ca terase, cele descoperite la nivelul parterului i cele acoperite i
nconjurate cu stlpi. Terasele vor fi socotite drept construcii i vor intra deci n calculul suprafeei
cldite.Partea din teras acoperit, situat deasupra cldirii la fel intr n calculul suprafeei construite.
Terasele situate pe terenul grdinilor de faad, sunt tolerate nspre strad, acestea nu pot depi cu mai
mult de 2,0 m alinierea cldirilor.
Umbrarele din pnz pentru magazine, vor fi executate n mod estetic i nu se vor putea extinde
peste limea trotuarului avnd nivelul inferior la maximum 2,50 m deasupra trotuarului. Umbrarele nu pot
fi fixate de trotuar sau carosabil.
Corniele pot iei din alinierea strzii, cu maximum 1/10 din limea strzii, fr a depi 1,20 m sau
2/3 din limea trotuarului.
Firmele construite transversal pe aliniament, sunt supuse condiiilor stabilite pentru cornie.
Grosimea lor cnd sunt poziionate paralel cu faada, nu poate s fie mai mare de 0,25 m. Firmele
poziionate transversal pe faada cldirilor din zona central, de pe arterele principale, strzi pietonale, ct i
cele din strzile perpendiculare pe acestea pn la prima intersecie cu celelalte strzi, vor fi construite
transparente i de regul luminate pe timpul nopii.
Firmele vor fi aezate la o nlime liber minim de 2,50 m deasupra nivelului definitiv al trotuarului
i vor fi retrase de la limita de proprietate vecin cu minimum 2,0 m.

6.4 Amplasarea n interiorul parcelei se face respectnd art. 24 din RGU.
Modul de amplasare a construciilor n raport cu limitele dintre parcele poate fi: niruit, cuplat,
izolat.
Construcile retrase n raport cu limitele separatoare dintre parcele se vor amplasa la o distan
minim de 1.90 m fa de acestea, distanele minime obligatorii fa de limitele laterale i posterioare ale
parcelei fiind in conformitate cu prevederile Codului Civil.
Pentru loturile din zonele nou introduse n intravilan sau cu actuala folosin agricol se impune
acelai aliniament minim ntre faadele cu ferestre i limita proprietilor.


7.1 Autorizarea executrii construciilor se va face cu respectarea prevederilor art. 25 din RGU i
numai dac exist posibilitatea asigurrii accesului carosabil, direct sau prin servitute, conform destinaiei
construciei.
Asigurarea acceselor carosabile pentru toate categoriile de construcii la reeaua de circulaie i
transport reprezint o condiie major de configurare, amplasarea i autorizarea acestora.
Un teren pentru a fi construibil trebuie s fie accesibil printr-un drum public sau privat,avnd
caracteristicile necesare pentru a satisface exigenele de securitate, aprare contra incendiilor i protecie
civil.
7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


Asigurarea accesului autospecialelor de intervenie pentru stingerea incendiilor este obligatoriu la
curile interioare nchise pe toate laturile de cldiri, dac au aria mai mare dect 600mp i diferena de nivel
fa de drumul public mai mic de 0,5m. Gabaritele minime de trecere a autospecialelor de intervenie sunt
de 3,80 m lime i 4,20 m nlime.
La proiectarea de drumuri se va acorda o deosebit atenie problemelor de protecie a mediului
privind poluarea fonic i chimic, efectundu-se studiile de impact necesare. n acest sens se vor lua msuri
de deviere a circulaiilor auto de tranzit i amplasrii periferice a spaiilor de parcare, precum i completarea
necesarului de spaii verzi, adoptarea unor soluii de mbrcmini elastice, etc.
n toate cazurile este obligatorie asigurarea accesului n spaiile publice a persoanelor handicapate
sau cu dificulti de deplasare. n zona interseciilor stradale trotuarele vor fi amenajate s permit circulaia
persoanelor handicapate.
Pentru descongestionarea traficului n localitati
16
, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei
pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se realizeaza variante ocolitoare, situate n
afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste variante ocolitoare se
realizeaza numai prin intermediul unor drumuri care debuseaza n intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Se interzice deschiderea de accesuri directe n variantele ocolitoare. Accesul la acestea se va face
prin drumuri colectoare racordate la reteaua de drumuri publice prin intersectii amenajate corespunzator
volumelor de trafic.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia ca n documentatiile de urbanism sa prevada,
cu acordul administratorului drumului, intersectiile pentru accesul la variantele ocolitoare.
Accesul la zonele functionale din afara localitatilor care sunt n vecinatatea drumurilor de interes
national se realizeaza numai prin drumuri colectoare, n conditiile stabilite de administratorul drumului.

7.2 Conform art.26 din RGU, autorizarea executrii construciilor i amenajrilor de orice fel este
permis numai dac se asigur accese pietonale, potrivit importanei i destinaei construciei sau
ansamblurilor construite.

Prin acces pietonal se nelege acea cale de acces pentru pietoni, dintr-un drum public, care pot fi:
trotuare, strazi pietonale, precum i orice cale de acces public pe terenuri proprietate privat grevate de
servitutea de trecere public sau, dup caz, pe terenuri proprietate public.


8.1 Prevederile Regulamentului General de Urbanism, elaborat n conformitate cu normele n vigoare
au ca scop, prin obligaia asigurrii echiprii tehnico-edilitare a noilor construcii creterea confortului
urban n localitate.
Autorizarea executrii construciilor este condiionat de prevederile art. 27 R.G.U., consultat cu
celelalte art. R.G.U., conform cruia se vor avea n vedere posibilitile de racordare de noi consumatori la
reelele existente.

8.2 Extinderea de reele sau mrire de capacitate a reelelor publice, se face conform prevederilor art.
28 R.G.U. corelate cu celelalte articole ale R.G.U.

8.3 Conform legislaiei n vigoare, reelele edilitare publice aparin domeniului public, naional sau
local, dup caz.

Lucrrile de echipare a cldirilor (ap, canal termoficare, gaze naturale, T.V. cablu, alimentare cu
energie electric, telefonie, etc) se vor proiecta i executa evitnd traseele aparente, fiind de regul

16
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITAR


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
ngropate. Se admit n cazuri foarte bine justificate, n mod excepional i numai pe baza unui studiu de
impact, pentru zon pozarea suprateran a reelelor de echipare a cldirilor.
Orice amenajare realizat pe un teren, trebuie rezolvat n aa fel nct s nu reprezinte un obstacol
pentru scurgerea apelor pluviale la canalul existent.
Captrile de ap din straturile de ap subteran se vor face la o adncime minim de 60m.


Forma i dimensiunile unui teren pentru a fi construibil trebuie s ndeplineasc urmatoarele
condiii:
- front la strad minim 8m i o suprafa minim de 150m
2
pentru cldiri niruite, care alctuiesc
un front continuu de minim 12 loturi;
- front la strad minim 12m i o suprafa de minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
- front la strad intre 12 si 15m i o suprafa de minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.
Pentru obinerea unui esut urban coerent i asigurrii confortului de locuire n zonele propuse n
limitele noului intravilan, ct i pentru cele existente cu destinaia de teren agricol n intravilan, se impune
operatiuni de parcelare. Parcelrile amplasate n localitile urbane sau rurale se pot realiza numai n zone
stabilite n documentaii de urbanism de tip PUG sau PUZ aprobate conform legii.

9.1 OPERATIUNILE DE PARCELARE
n funcie de terenul disponibil i de configuraia esutului urban specific localitii sau zonei n care
va avea loc operaiunea de parcelare vor fi stabilite dimensiunea, forma i suprafaa loturilor ce vor rezulta
n urma parcelrii.
Autorizarea executrii parcelrilor se realizeaz n condiiile respectrii prevederilor art. 30 R.G.U.
Zonele rezervate pentru parcelare n vederea construirii de locuine sunt puse n eviden n cadrul planei
de Reglementri urbanistice - zonificare.
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Prin parcel se nelege orice suprafa de teren, constituind o singur
proprietate public sau privat.
Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea parcelrii i executarea
construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte normele legale de igien
i de protecie a mediului.
Parcelarea terenurilor se va admite n urmtoarele condiii:
calitatea terenurilor permite realizarea obiectivelor propuse
se respect dimensiunile minime ale parcelei specificate n prezentul Regulament
fiecare parcel s aib legtur cu strzi sau piee publice
se respect prevederile PUG
Proprietarii terenului supus parcelrii vor ceda fr despgubire i sarcini de orice natur,
suprafeele necesare pentru deschideri de strzi, piee, alei, fundturi i parcuri.
La parcelrile unor terenuri cu suprafaa mai mare de 10.000 mp, pe lng terenul necesar
deschiderii de strzi, piee, alei, fundturi i parcuri este obligatorie rezervarea unei suprafee de teren de 5
% n scopuri de utilitate public (coal, biseric, terenuri de sport, etc) potrivit zonificrii funcionale din
PUG, ct i din PUZ aprobat.
Pentru a putea fi construibil orice teren va fi n prealabil echipat.
Proprietarul va fi obligat s execute toate lucrrile edilitare necesare, pentru amenajarea strzilor
nfiinate (ap, canal, electricitate, plantaii, gaz, telefon, etc), lucrri ce se vor racorda la reelele publice
existente. Costul lucrrilor edilitare precum i racordurile necesare la reelele publice, cade exclusiv n
sarcina proprietarului, care parceleaz indiferent de distana de racordare.9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA I DIMENSIUNILE TERENURILOR PENTRU CONSTRUCII


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


Parametrii geometrici ai parcelelor pentru zona de locuinte individuale cuplate sunt:

1. LUNGIMEA ALINIAMENTULUI PARCELEI L.AL
2. ADANCIMEA PARCELEI AD
3. SUPRAFATA PARCELEI S

raportul ntre lungimea aliniamentului parcelei i adncimea acesteia va fi cuprins ntre 1,00 i 2,00
raportul ntre frontul i adncimea cldirii (f/a) ce va fi cuprins ntre 0,50 i 2,00

1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.

2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00

3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

Unghiul format de aliniament cu fiecare dintre limitele laterale ale parcelei trebuie s fie de 90.
Daca ns configuraia terenului nu o permite se va opta pentru unghiuri care s nu incomodeze accesul pe
parcel.
Forma parcelei, regulat , trebuie s permit nscrierea unei cldiri cu dimensiuni maxim admise , cu
respectarea destanelor prescrise fa de aliniament i celelalte limite ale parcelei.
Parametrii geometrici mentionati mai sus sunt pentru terenuri de reglementare identic i
reprezint parametrii optimi pentru ocuparea unui lot.
Densitatea construirii pe parcel este exprimat prin valorile urmtorilor indici i indicatori
urbanistici:
a) Procentul de ocupare al terenului (POT)
b) Coeficientul de utilizare al terenului (CUT)
c) Numrul de niveluri ntregi supraterane ale cldirii (Niv)
d) nlimea la corni a cldirii (Hc)
e) Regimul mediu de inaltime (Rmh)

Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni
complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel,
precum i a subsolurilor care au alt destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol
pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

Alinierea frontal a cldirii, fa de aliniament n zonele exclusiv rezideniale se recomand a fi
minim 5,00 m.
Alinierea lateral a cldirii, fa de limitele laterale ale parcelei: minim 4,00 m.
Distanele minime dintre cldire i limitele laterale ale parcelei sunt n funcie de:

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
- necesitatea asigurrii accesului carosabil n partea din fata a parcelei, a atutoturismelor pentru
parcare/garare;
- a autovehiculelor pentru intervenii i servicii alinierea lateral;
- asigurarea confortului locuirii (protecia fonic, nsorirea ncperilor, iluminatul natural, ventilaia
natural).
Stabilirea distanelor optime ntre cldirile vecine se face n funcie de nlimea cldirilori modul de
amplasare al ncperilor de locuit ale acestora.
n cazul n care pe faadele laterale ale cldirii exist ferestre ale ncperilor auxiliare (bi, buctrii,
etc.) alinierea lateral minim este 4,00 m.
Alinierea fa de limita posterioar a parcelei se recomand a respecta o distan minim egal cu
jumtate din nlimea cldirii.
Stabilirea distanelor optime ntre cldirile vecine se face n funcie de nlimea cldirilor i modul
de amplasare al ncperilor de locuit ale acestora. Se tine seama de faptul ca in zona din spatele casei se
doreste crearea unui spatiu cat mai privat posibil, in eventualitatea in care dezvoltarea zonei o cere se poate
transforma intr-un spatiu de convietuire semi-public.
Alinierile obligatorii ale cldirii fa de limitele parcelei definesc edificabilul parcelei ca instrument
urbanistic de proiectare. Edificabilul delimiteaz zona n care este permis amplasarea cldirii principale.
Edificabilul nu reprezint suprafaa cldirii care se poate realiza, ci limitele n care trebuie s se
nscrie, cu respectarea POT admis.


10.1 La toate tipurile de construcii sau transformri de funciuni va trebui s se realizeze suprafeele
necesare de staionri (parcaje), caracteristice fiecrei funciuni.
Autorizaia de construire poate fi refuzat n cazul imposibilitii rezolvrii staionrii autovehiculelor
necesare pentru funciunea respectiv pe parcela ce urmeaz a fi construit.
Staionarea vehiculelor corespunztoare utilizrii construciilor trebuie s fie asigurat n afara
spaiilor publice.

10.2 Suprafaa spaiilor verzi i plantate se v-a stabili n corelare cu normele de igien i protecia
mediului. Se v-a ine seama de mrimea, funciunea dominant a localitii, cadrul geografic n care este
amplasat.
Autorizaia de construire se va emite n conformitate cu prevederile art. 34 R.G.U. i anexa nr.6
R.G.U.
Lucrrile rutiere vor fi nsoite i de lucrri de plantare. Plantaiile rutiere fac parte integrant din
ansamblul lucrrilor de drumuri, permind integrarea drumului n peisajul pe care l strbate i punerea n
eviden a unor obiective deosebite, asigurnd reducerea polurii sonore i de noxe.
Arborii existeni vor fi pstrai la maximum. Construciile trebuie s fie implantate n aa fel nct s
respecte plantaiile valoroase existente.
Orice proiect de construire atrage dup sine obligaia de a trata cel puin 30% din suprafaa
terenului ca spaii verzi i de a planta minimum un arbore la fiecare 200 mp de spaiu liber n jurul
construciei.
n cazul parcelrilor pentru locuine ce depesc o suprafa de 5000 mp, cel puin 5% din aceast
suprafa va fi rezervat pentru amenajarea cu spaii verzi colective, plantate cu arbori cu tulpin nalt.

10.3 Toate proprietile de pe cuprinsul localitatii Medias vor fi mprejmuite, potrivit dispoziiilor
prezentului Regulament, chiar dac nu sunt construite.
Se pot excepta de la prevederile aliniatului precedent, terenurile unor dotri de interes public.
10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, GARAJE, SPAII VERZI I
IMPREJMUIRIREACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b
nlimea admis a mprejmuirilor la drumurile publice este de maximum 1,80 m de la nivelul
(terenului) trotuarului, iar stlpii mprejmuirii nu vor depi 2,40 m.
nlimea maxim a soclului unei mprejmuiri va fi de 45 - 60 cm de la nivelul trotuarului
( terenului ) , iar partea superioar a mprejmuirii va fi obligatoriu transparent.
n cazuri bine justificate , se accept garduri pline din zidrie, cu condiia de a continua arhitectura
casei . n acest caz, proiectul pentru autorizaia de construire va cuprinde studiul asupra modului de
integrare al mprejmuirii ntr-un cadru arhitectural mai larg (existent sau proiectat ).
n zona central a satului mprejmuirea spre strad va fi construit din zidrie, n stilul cldirilor
existente.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S MCAP.3 ZONIFICAREA TERITORIULUI
11. ZONE I SUBZONE FUNCIONALE

ZONA CENTRALA VECHE ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
L, M,
V, S

ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS
L, M

ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU - ZONA PROTEJATA
L, M

ZONA REZIDENTIALA
L1, L2,
L3

ZONA ACTIVITATI MIXTE
M1,
M2,
M3,
M4

ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE
UCD,
AP_ui
AP_ua

ZONA SPATIILOR PLANTATE
V1,
V2,
V3

ZONA CAILOR DE COMUNICATIE
CC

ZONA PENTRU INSTITUTII I SERVICII DE INTERES GENERAL ACTIVITATI LEGATE DE CULTE
IS
ZONA PENTRU GOSPODARIE COMUNALA
GC
ZONA UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
S
ZONA PENTRU ECHIPARE EDILITARA
TE
ZONA TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
TH


CAP.4 PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR I SUBZONELOR FUNCIONALE


MACROUNITATE
TERITORIALA DE
REFERINTA
PROPUSA
[DELIMITARE
CARTIERELE
MUNICIPIULUI
MEDIAS]
ZONA
FUNCTIONALA
FUNCTIUNIEA DOMINANTA SUBZONE FUNCTIONALE
COMPONENTE
MACRO_UTR CENTRU
CARTIER DUPA ZID
U.T.R. 0 ZONA CENTRALA VECHE ZONA
PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
L1a locuire protejata
M1/M1a subzona mixta centrala
V1 subzona verde protejata
S subzona unitati speciale
U.T.R. 1 ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI
MEDIAS
L2 - semicolective existente
L3 - colective P+10 existente
M2 subzona mixta centrul nou
MACRO_UTR
IGHISUL NOU
U.T.R. 1_1 ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU -
ZONA PROTEJATA

MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2

L1a locuire protejata
L1b locuire traditionala
L1n locuire nou propusa
S subzona unitati speciale
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
U.T.R. 3 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+4 L2 - semicolective existente
L2n semicolective nou propuse

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
VITROMETAN
WEWERN
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
U.T.R. 4 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+10 L3 - colective P+10 in fara Z.C.
MACRO_UTR
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
GLORIEI
U.T.R. 5 ZONA ACTIVITATI MIXTE M1/M1a
M2
M2a - mixt comercial
M2b - centrul civic Sf. Maria
(locuinte,birouri,servicii)
M2c - centrul civic Sf. Maria
(sanatate,cultura,culte)
M3 - mixt institutii, servicii,
echipamente
M3a - mixt institutii, servicii,
echipamente, locuire
M4 - mixt invatamant
MACRO_UTR
DUPA ZID
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
IGHISUL NOU
U.T.R. 6 ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE UCD - cercetare&dezvoltare
AP_ui - industrie existenta
AP_ua - agroindustrial existent

MACRO_UTR
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI

U.T.R. 7 ZONA CAILOR DE COMUNICATIE CC cf.1 - cai de comunicatie
feroviara / extindere
CC cf.2 - cai de comunicatie
feroviara / triaj
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
STADIONULUI
U.T.R. 8 ZONA SPATIILOR PLANTATE V1 subzona verde protejata
V2 subzona agrement si sport
V3 perdele de protectie


ALTE SUBZONE FUNCTIONALE


ZON PENTRU INSTITUII I SERVICII DE
INTERES GENERAL ACTIVITI LEGATE DE
CULTE
IS

ZON PENTRU GOSPODRIE COMUNAL
GC

ZON UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
S

ZON PENTRU ECHIPARE EDILITAR
TE

ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
TH


CAP.5 PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILANSUBZONE FUNCTIONALE


ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
TH

ZON TERENURI OCUPATE DE CI DE
COMUNICAIE
TCREACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

Regulamentul de urbanism se elaboreaz odat cu planul urbanistic general, avand rolul de a detalia
aplicarea prevederilor acestuia.
Planul Urbanistic general mpreun cu Regulamentul de urbanism aferent devin odat cu aprobarea
lor, acte de autoritate ale administraiei publice locale, pe baza crora se elibereaz certificatul de urbanism
i autorizaii de construcie pe teritoriul localitii Medias.
Regulamentul se structureaz astfel :
1. Prescripii generale la nivelul intregii localiti Medias;
2. Prescripii specifice la nivelul zonelor si subzonelor funcionale din intravilanul si
extravilanul localitatii Medias.

1. Prescripii generale la nivelul localitii
Regulamentul aferent Planului Urbanistic General cuprinde urmtoarele precizri, condiii i msuri
urbanistice privind amenajarea complex a localitii:
- promovarea lucrrilor, operaiunilor urbanistice care contribuie la organizarea structurii
urbane a localitii
- respectarea zonificrii teritoriului localitii innd seama de funciunile dominante stabilite
i a relaiilor ntre diverse zone funcionale
- precizarea limitelor intravilanului, reglementarea condiiilor pentru folosirea raional a
teritoriilor
Activitatea de construire n cadrul localitii, fie ca este vorba de edificare unor constructii noi, de
protejarea valorilor de patrimoniu sau reabilitarea cladirilor existente, potrivit propunerilor din P.U.G.
urmeaz s se desfoare dup cum urmeaz:
- pe terenurile libere identificate in cadrul intravilanului Municipiului Medias;
- protejarea constructiilor cu valoare de patrimoniu (din perimetrul intra si extramuros definit
de zona centrala a Municipiului Medias si de zona centrala a satului Ighisul Nou);
- prin reabilitarea fondului existent deteriorat fizic sau moral din zonele rezidentiale cu
traditie din Municipiul Medias;
- prin regenerarea fondului construit existent din zonele industriale aflate in declin;
- prin schimbarea destinaiilor anumitor obiective ce numai corespund cu nevoile comunitatii
locale (vezi fosta fabrica SALCONSERV).
Autorizarea acestor categorii de construcii va respecta prevederile P.U.G. i prescripiile
Regulamentului de Urbanism.
n cazul cnd Planul Urbanistic General i Regulamentul aferent conin elemente suficiente care s
permit realizarea obiectivului solicitat, certificatul de urbanism i autorizaia de construcie se pot elibera
pe baza prevederilor P.U.G.
n ipoteza solicitrii unor obiective n zone care necesit amenajri speciale, zone protejate,
parcelri pentru locuine, spaii verzi, etc, este necesar a se elibera planuri urbanistice zonale sau de detaliu
n funcie de complexitatea problemelor.

2. Prescripii specifice zonelor si subzonelor funcionale
Autorizarea realizrii construciilor se va face numai cu respectarea funcionrii zonelor cuprinse n
limitele intravilanului prin P.U.G. n urmtoarele condiii :
- construciile i amenajrile cu alt destinaie, complementare sau diferite n raport cu
funciunea dominant a zonelor respective, nu trebuie s creeze incomodri sau
disfuncionaliti, asigurndu-se msuri de protecie i integrarea lor n structura localitii.
- se vor interzice realizarea construciilor sau a amenajrilor avnd funciuni incompatibile cu
zonificarea propus prin P.U.G.
- amplasarea construciilor fa de arterele principale de circulaie se va face conform
profilelor transversale stabilite, vor fi evideniate excepiile de la regul; reglementri

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
suplimentare privind unele instituii i servicii publice sau alte prescripii prevzute n scopul
armonizrii arhitectural-urbanistice cu fondul construit existent.

Se evideniaz reglementrile privind :
- terenurile rezervate rezolvrii principalelor intersecii de circulaie n condiiile asigurrii
fluienei i garaniei traficului, rezolvrii disconfortului circulaiei pietonale
- accesele la construcii din reeaua principal de circulaie
- modul de organizare a spaiilor de parcare garaje
Prescripiile referitoare la amenajarea i ntreinerea spaiului public i a mobilierului urban :
- realizarea acestora pe baza documentaiilor de specialitate
- interzicerea amplasrii i realizrii de mobilier urban (standuri comerciale, chiocuri,
amenajri diverse) care stnjenesc circulaia pietonal i afecteaz estetica localitii
Prescripii privind meninerea i protejarea calitii mediului:
- protejarea centrului sau a altor zone importante cu funciuni importante n cadrul localitii
fa de disfunciunile produse de circulaia auto, prin asigurarea devierii circulaiei de
tranzit i amplasarea periferic a parcajelor
- completarea necesarului de spaii verzi
- nlturarea surselor de poluare existente i modernizarea unor obiective industriale
amplasate n apropierea zonei de locuit.
n funcie de mrimea i complexitatea localitii, teritoriului, se mpart n uniti teritoriale de
referin (U.T.R.) delimitate de strzi existente sau limite cadastrale.
Principalele criterii de mprire a localitii sunt urmtoarele :
- funcionarea predominant a zonelor
- zone pentru care s-au elaborat sau se vor elabora planuri urbanistice zonale
- limite fizice existente n teren (strzi importante, limite de proprietate, ape, etc)

STRUCTURA CONINUTULUI REGULAMENTULUI
Fiecare dintre subzonele i unitile de referin fac obiectul unor prevederi organizate conform urmtorului
coninut:
Pentru fiecare zon funcional prevederile Regulamentului cuprind reglementri specifice, pe articole,
grupate n trei capitole:


ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.


ARTICOLUL 4 utilizri permise
ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
ARTICOLUL 6 interdicii temporare
ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).


3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
CAP/1 GENERALITI

CAP/2 UTILIZARE FUNCIONAL

CAP/3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/0
ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
ARTICOLUL 16 accese pietonale

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
ARTICOLUL 22 aspectul exterior
ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
ARTICOLUL 25 spaii verzi
ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
CAP.4 PREVEDERI LA NIVELUL ZONELOR I SUBZONELOR FUNCIONALE


UTR. 0
UTR. 1
Z O N C E N T R A L

CAP. 1 GENERALITI

Zona central a municipiului Media este delimitat de :
la nord malul sudic al rului Trnava, Piaa Miron Costin
la vest str. Buzia, str. Michael Weiss, Str. I.C. Bratianu, str. I.C. Brtianu, str. Carpai
la sud str. Axente Sever, str. Mreti, str. Izvorului
la est str. G. Cobuc, str. Pstorilor de Jos, str. C. Porumbescu, str. Trnavei
Zona centru istoric al municipiului este cuprins n zona central i a fost mprit n 5 subzone,
pentru fiecare stabilindu-se un regulament determinat de caracteristicile specifice subzonei:
TC1A subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
TC1B subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
str. M. Koglniceanu
TC2A subzona central veche aflat n extramuros zon de protecie
TC2B subzona central veche aflat n extramuros zon de protecie
Cn1 i Cn2 subzona central aflat n extramuros zon de locuine i dotri

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
Zona central este compus din urmtoarele zone i subzone funcionale:

MACRO_UTR CENTRU
CARTIER DUPA ZID
U.T.R. 0 ZONA CENTRALA VECHE ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS

Subzona L1a subzona locuinte individuale i colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P - P+2 i nlime max. la coam de 15,80, situate n
limitele zonei protejate, aparinnd esutului tradiional i/sau parcelri
spontane.
Subzona M1 subzona mixt situat n cadrul limitelor zonei protejate, cu nlime max.
P+2 i avnd funciunea dominant locuirea
Subzona M1a subzona mixt cu regim de nlime max. P+2 ce cuprinde dotri i servicii
de interes general i care nu include locuirea ca funciune secundar
zona centrului vechi / zona protejat intra i extra muros
TC1A subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
Cuprinde terenurile i cldirile aflate n zona istoric limitate de zidurile fostelor
fortificaii ale oraului, intramuros, cu excepia TC1B
Cuprinde:
Ansamblul urban str. Johannes Honterus
Ansamblul urban Piaa Regele Ferdinand I
Ansamblul urban Piaa G. Enescu
Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate
TC1B subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
Cuprinde terenurile i cldirile aflate n zona istoric limitat de zidurile fostei ceti
a Mediaului i zona TC1A.
Este vorba de frontul vestic al strzii M. Koglniceanu nr. 2 pn la nr. 36 i frontul
estic al aceleai strzi de la nr. 1 la 39.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/2

Cn Cn1 i Cn2
Cuprinde terenurile i cldirile aflate ntre zona de protecie a zonei istorice stabilite
prin documentaia P.U.Z. Zona central istoric a municipiului Media i limita
zonei centrale a municipiului Media stabilit prin Planul de Urbanism General.
Cuprinde urmtoarele strzi:
La sud:
- str. Axente Sever
- str. Herman Oberth
La vest:
- str. I. Creang
- str. Ludwig Roth
- str. Buzia
- str. Lucian Blaga
- str. Michael Weiss
- Str. I.C. Bratianu
- str. I.C. Brtianu
- str. Carpai
La nord:
- str. Cronicar Neculce
La est:
- str. Pstorilor de Jos
- str. Cobuc
- str. Mreti

U.T.R. 1 ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS

Subzona M2 subzona mixt situat n afara limitelor zonei protejate, cu nlime max.
P+4 reprezentnd centrul nou ( instituii, servicii publice de interes general,
comer )

MACRO_UTR
IGHISUL NOU
U.T.R. 1_1 ZONA CENTRALA SAT IGHISUL NOU - ZONA PROTEJATA

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei centrale comunale i a satului component este dat de instituiile
publice i serviciile existente: administraie public, comer, nvmnt, cultur, spaii verzi ,etc.
ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei centrale sunt reelele tehnico edilitare ce deservesc
zona i construciile aferente, precum i cile de comunicaie existente.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 4 utilizri permise
n zona central sunt admise urmtoarele utilizri:
Subzona L1a
- locuine individuale i colective mici;
- dotri : comerciale, prestri servicii, cultur, nvmnt, sntate i cult
- birouri : administrative, finane bnci, firme particulare
Subzona L2
- locuine colective medii;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
- dotri : comerciale, prestri servicii, cultur, nvmnt, sntate i cult
- birouri : administrative, finane bnci, firme particulare
Subzona L3
- locuine colective nalte;
- dotri : comerciale, prestri servicii, cultur, nvmnt, sntate i cult
- birouri : administrative, finane bnci, firme particulare
Subzona M1
Subzona M1a
- institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- lacasuri de cult;
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, agentii imobilioare,consultanta in diferite
domenii si alte servicii profesionale;
- edituri, media;
- servicii sociale, colective si personale;
- activitati asociative diverse
- comert cu amanuntul si piata agro-alimentara;
- depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru
aprovizionarea comertului cu amanuntul;
- hoteluri, pensiuni, restaurante, agentii de turism;
- loisir si sport in spatii acoperite;
- parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicole mici;

Subzona M2
instituii publice, servicii i echipamente publice de nivel municipal:
- sedii ale unor firme, proiecte, circulare, expertize, consultane
- servicii financiar bancare
- asisten juridic, cabinete de avocatur, cab. notariale
- asisten medical
- servicii sociale, colective sau personale
- sedii ale unor organizaii politice profesionale
- construcii pentru nvmnt
- comer cu amnuntul mini market-uri n construcii independente sau
la parterul construciilor
- hoteluri, pensiuni, agenii de turism
- restaurante, baruri, cofetrii, cafenele
- spaii libere pietonale
- parcaje pietonale acoperite
- spaii plantate


ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise cu conditii :
- Localurile care comercializeaz buturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiia de a fi
amplasate la o distan mai mare de 100 m fa de serviciile publice
(policlinici, grdinie, coli, etc.) i fa de biserici.
- Construciile pentru echiparea cu instalaii se pot amplasa cu condiia s corespund
necesitilor i confortului populaiei din zona central, s nu duneze relaiilor cu vecintile
i s fie puse n practic toate msurile pentru integrarea n mediul nconjurtor.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

//
- Autorizaiile de construire pentru obiectivele ce se intenioneaz a se construi n zonele
protejate din punct de vedere istoric i arhitectural,sau pentru orice intervenie asupra cldirilor
existente n aceste zone, se vor acorda dup obinerea prealabil a avizului Comisiei teritoriale
a Monumentelor Istorice conform legislaiei n vigoare.
- Orice intervenie asupra monumentelor de arhitectur sau de art plastic din zona central se
va efectua cu condiia obinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial,
conform legislaiei n vigoare..
- Toate proiectele PUD i PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de
vedere istoric i arhitectural, vor fi aprobate dup obinerea prealabil a avizului Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice.
- Autorizaiile de construire pe terenurile situate n zona de protecie a infrastructurii feroviare (
100m de-o parte i de alta a cii ferate) pot fi acordate cu condiia obinerii prealabile a avizului
Regionalei CFR.
- n subzonele protejate extinderea aceleiai funciuni pe 2 sau mai multe parcele nvecinate n
cldiri existente se admite numai n condiii bine justificate i cu condiia pstrrii individualitii
fiecrei cldiri de pe fiecare parcel n parte, a faadei, a sistemului structural i al expresiei
arhitecturale.
- n zonele istorice protejate autorizaiile de demolare ale cldirilor existente situate la strad se
vor elibera cu condiia obinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor
Istorice.
- Construcii pentru activiti productive de mic capacitate, cu condiia de a fi nepoluante, fr
riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-i rezolva staionarea autovehiculelor n
parcela proprie. fr incomodri datorate utilizrii incintei pentru depozitare deeuri, etc
- Abatoare de mic capacitate, cu condiia de a nu efectua sacrificri de animale i cu condiia ca
studiul de impact s demonstreze c nu sunt poluante.
- In municipiul Medias se admite cresterea a max. 10 pasari de consum in fiecare gospodarie
particulara cu respectarea Ordinului nr. 536 /1997-Norme de igien i recomandri privind
mediul de via al populaiei . In satul apartinator Ighisul Nou anexele pentru creterea
animalelor n gospodriile populaiei vor fi amplasate la min. 10 m fa de locuinta cea mai
apropiata i cu respectarea H.C.L. 52 / 23.02.2005.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Orice intervenie n zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe baz unor
documentaii PUZ sau PUD aprobate. Pn la aprobarea acestora zonele respective se afl n interdicia
temporar de construire.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzic :
Construcii industriale sau pentru mica industrie chiar dac produc nociviti incompatibile
pentru parcelele vecine.
Construcii cu funciuni agricole
Construcii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercial sau
artizanal exercitat n limitele zonei
Construcii destinate creterii animalelor mari
Orice fel de construcii adosate zidurilor de incint, a bastioanelor i turnurilor, vechilor
fortificaii.
A oricror activiti de comer sau prestaii servicii desfurate n construcii cu caracter
provizoriu
La construciile noi propuse n locul celor demolate sau la cele existente fr valoare ambiental nu
se accept funciuni care duc la o densitate excesiv pe lotul respectiv.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/b
CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 RGU i Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind modul de via al populaiei: Ordinul nr.
536/1997.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine
i dotri complementare) este permis cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor din ORDONAN
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONAN nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea I , Suprafeele de teren aferente drumurilor publice, specific
conform articolelor 14 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaa de teren ocupat de elementele constructive ale
drumului: parte carosabil, trotuare, piste pentru cicliti, acostamente, anuri, rigole, taluzuri, anuri de
gard, ziduri de sprijin i alte lucrri de art.
Art. 16. - (1) Zonele de siguran sunt suprafee de teren situate de o parte i cealalt a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier, plantaie rutier sau pentru alte scopuri legate de
ntreinerea i exploatarea drumului sau pentru sigurana circulaiei. Din zonele de siguran fac parte i
suprafeele de teren destinate asigurrii vizibilitii n curbe i intersecii, precum i suprafeele ocupate de
lucrrile de consolidri ale terenului drumului i alte asemenea. n afara localitilor, limitele minime ale
zonelor de siguran a drumurilor n cale curent i aliniament sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezenta
ordonan.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran este interzis.
Art. 17. - (1) Zonele de protecie sunt suprafeele de teren situate de o parte i de alta a zonelor de
siguran, necesare proteciei i dezvoltrii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecie sunt prevzute
n anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor juridice sau fizice care le au n administrare sau n
proprietate, cu obligaia ca acestea, prin activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n
siguran a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor n mod corespunztor;
b) executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care s provoace nzpezirea drumului sau s
mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrri care pericliteaz stabilitatea drumului sau modific regimul apelor subterane
sau de suprafa.
Art. 18. - Deintorii terenurilor din vecintatea drumurilor publice sunt obligai s permit
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aprare a drumului contra nzpezirii, fr a percepe vreo
chirie, cu condiia ca aceast operaie s nu mpiedice executarea lucrrilor agricole i s nu produc
degradri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona strzilor include partea carosabil, acostamentele, anurile, rigolele, trotuarele,
spaiile verzi, pistele pentru cicliti, suprafeele adiacente pentru parcaje, suprafeele de teren necesare
amplasrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strzi fr canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat prin
anuri amenajate.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
(2) Zonele de siguran i de protecie n intravilan se stabilesc prin studii de circulaie i prin documentaiile
de urbanism i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacitii de circulaie a drumurilor publice n traversarea localitilor rurale,
distana ntre gardurile sau construciile situate de o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeene i de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
n cadrul aceleai ORDONANE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea a V-a, Aprobarea amplasrii de construcii i
instalaii n zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea i autorizarea
construciilor n zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea n zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, n orice scop, se face
cu respectarea legislaiei n vigoare privind amplasarea i autorizarea executrii construciilor i numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) n zona drumului public este interzis amplasarea de construcii, panouri publicitare sau
instalaii care nu aparin drumului i care pericliteaz sigurana circulaiei.
(2) n zona median a autostrzilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor i
siguranei circulaiei.
(3) Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgen,
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept s se obin ulterior, n
cazul n care construciile sau instalaiile nu se demonteaz ntr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
suprateran sau subteran a unor construcii, instalaii sau panouri publicitare acceptate de administraia
drumurilor, se aplic tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea drumurilor publice.

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE SIGURAN
Zonele de siguran ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar a
amprizei drumului pn la
1,50 m de la marginea exterioar a anurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile n rambleu
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea pn la 5,00 m inclusiv
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea mai mare de 5,00 m

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE PROTECIE
Zonele de protecie sunt cuprinse ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran i marginile zonei drumului
DRUM NATIONAL 22m
DN 14 / DN 14A 25m propus prin documentaia de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Media
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15mREACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/7
ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.

CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


CALE FERAT 20m.
Zona de siguran a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fiile de
teren, n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate,
necesare pentru amplasarea
instalaiilor de semnalizare i de
sigurana circulaiei i a celorlalte
instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a
instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului. Pe teritoriul localitilor
zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.

100m
Zona de protecie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu limea de 100 m msurat de la
limita zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de
alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau
care servesc sub orice form funcionrii acesteia.

Construciile i amenajrile amplasate n zona de
protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U.
modificat.ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Aliniament este definitia dat , n acest caz , liniei de demarcatie ntre terenul apartinnd domeniului
public si celui privat .
Fat de acesta constructiile pot fi amplasate astfel :
pe aliniament , n cazul n care fronturile constructiilor existente se confund cu
linia de demarcatie a propriettilor fat de strad ;
retras de la aliniament , astfel :
- nscrierea n regimul de aliniere existent ;
- cu 3 5 m pentru a realiza o zon de protectie fat de sursele de poluare ale
cilor de comunicatie ;
- cu 4 6 m , n intersectii , pentru a asigura vizibilitatea necesar n intersectii ;
n eventualitatea lrgirii preconizate a drumurilor .
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 10 m sau vor fi
dispuse pe aliniament in functie de profilul activitatii si de normele existente ;
- cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se
amplaseaza pe aliniament cu conditia ca naltimea maxima la corni s nu
depeasc distana dintre acesta si aliniamentul de pe latura opusa a
strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala
cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar
nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai situatiile
de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de
inaltime a cladirilor pe strazile laterale conform Articolului 10;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/8
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament
posterior situat la o distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.
Pentru construciile cu statut de monument, cele care n urma studiilor de specialitate pot fi incluse
n lista monumentelor i cele cu caliti ambientale se consider ca aliniament stradal, zidul imobilului
existent, oricare ar fi poziia acestuia fa de cldirile nvecinate.
Construciile noi se vor aeza pe aliniament la strad (aliniamentul la strad este definit ca
delimitarea ntre domeniul public i domeniul privat).

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Distantele minime dintre cldirile de pe aceasi parcel trebuie s asigure :
ntretinerea cldirilor ;
accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
accesul mijloacelor de salvare n caz de alte calamitti ;
iluminarea natural ;
nsorirea ;
securitatea ;
salubritatea , etc .
De regul , pentru toate constructiile se impun distante minime fat de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei egale cu jumtate din nltimea la cornis a cldirii , dar nu mai puin de 3 m.
Exceptiile de la aceast regul sunt:
Subzona L1a TC1A
Cldirile construite n regim niruit: se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele
nvecinate pe o adncime de max. 1,50 m dup care se vor retrage cel puin fa de una din limitele
de proprietate. Dimensiunea retragerii, necesar pentru luminarea ncperilor de locuit, se va studia
de la caz la caz, prin PUD.
- n cazul segmentrii niruirii spre interspaiu se vor ntoarce faade care vor fi retrase de la limita
proprietii la o distan de cel puin jumtate din nlimea la corni n punctul cel mai nalt fa
de teren, dar nu cu mai puin de 3,0 m.
- se interzice construirea pe limita lateral a parcelei dac aceasta este i linia de separaie fa de o
cldire cu acces public dispus izolat.
Cldirile construite n regim cuplat: cldirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cnd se
cupleaz cu o cldire posibil de realizat pe parcela alturat respectnd regula de cuplare a strzii,
sau se alipesc de calcanul unei cldiri alturate protejate sau n stare bun i sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
Parcela alturat este liber de construcii
Peretele realizat pe limita de proprietate atunci cnd rmne vizibil din domeniul public va fi
tratat cu aceeai atenie i aceleai materiale de finisaj ca i celelalte faade
Cldirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cldirii de pe parcela alturat i se vor retrage fa de
cealalt limit la o distan de cel puin jumtate din nlimea la corni n punctul cel mai nalt fa
de teren, dar nu cu mai puin de 3,0 m, n cazul n care parcela se nvecineaz pe ambele limite
laterale cu cldiri retrase fa de limita proprietii avnd faade cu ferestre, cldirea se va realiza n
regim izolat;
Cldirile izolate: se vor retrage fa de limitele laterale ale parcelei cu cel puin jumtate din
nlimea la corni, dar nu cu mai puin de 4,0 m.
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi egal cu jumtate din nlimea
la corni, msurat n punctul cel mai nalt fa de teren, dar nu mai puin de 4,0 m.
- n cazul loturilor puin adnci se accept construirea cldirilor pe latura posterioar
a parcelei numai n cazul n care pe aceast limit exist deja calcanul unei cldiri

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/9
principale de locuit, iar adosarea respect nlimea i limea calcanului acesteia,
prevederea nefiind valabil n cazul unor anexe i garaje.
- prevederea privind posibilitatea cuplrii cldirilor pe latura posterioar a parcelei
(numai n cazul n care pe aceast limit exist deja calcanul unei cldiri principale
de locuit, iar adosarea respect nlimea i limea acestui calcan), este valabil i
pentru parcelele care la data intrrii n vigoare a prezentului regulament au mai
puin de 12,0 m adncime.

Amplasarea construciilor fa de limitele laterale ale parcelei se va face respectnd condiiile:
- cldirile vor putea fi realizate n regim niruit (atingnd ambele limite laterale ale parcelei) cu
condiia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto n parcel la parterul cldirii, avnd
minimum 3 m lime, respectiv 3,80 m n cazul parcelelor mai mari de 500 mp.
- cldirile se vor putea realiza n regim cuplat sau independent cu condiia ca distanele cldirilor
fa de limitele laterale pe care nu le ating, s fie de 1,9 m i s aib un acces auto asigurat n
parcel
- Amplasarea construciilor se va face cu respectarea normelor de igien cuprinse n Ordinul nr. 536
din 1997 al Ministerului Sntii, Art. 2,3,4,5 i 16
Amplasarea construciilor fa de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmtoarele condiii:
- cldirile principale se vor amplasa la o distan de cel puin 10 m fa de limit, cu cundiia s nu
stnjeneasc nsorirea pe parcela vecin; n condiii bine justificate se accept o distan minim
de 6m. Cldirile se pot amplasa pe limit, n condiiile alipirii de un calcan existent.
- anexele gospodreti se vor amplasa la cel puin 4 m fa de limit sau pe limit cu condiia s
nu depeasc nlimea de 3 m.
Amplasarea unei construcii principale n spatele unei alte construcii existente aflate la strad se
va face doar cu condiia ca prin nlimea i volumetria ei s nu aduc prejudicii aspectului
arhitectural al cldirii existente sau al strzii i s nu fie perceptibil din strad.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 i Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto n parcel, avnd o lime minim de 3 m.
Accesele trebuie s ndeplineasc mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 i n special n cazul
n care parcela se afl la drumul naional DN14 ( sau oseaua Sibiului ):
s fie ct mai ndeprtate de intersectii ;
s se fac prin drumuri locale , n cazul unor artere cu circulatie intens ;
n cazul loturilor situate n intersectii s fie permis din strada mai putin circulat , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numrului admis de accese din strzile de categoria I i a II-a, ca i
localizarea acestora se vor face astfel nct s nu afecteze fluena circulaiei.
Construcii administrative.
Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute
cu:
accese carosabile directe din strzi de categoria I i a II-a, dup caz;
accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de
serviciu, dup cum urmeaz: accesul carosabil oficial va fi prevzut pn la intrarea principal a
cldirii; accesele carosabile pentru personal i cel pentru public vor fi prevzute cu locurile de
parcare aferente; aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fr a intersecta accesul oficial.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b0
Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi
prevzute cu accese carosabile, conform destinaiei i capacitii acestora, avndu-se n vedere separarea de
circulaia public.
Construcii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de cldiri financiar-bancare vor fi prevzute accese carosabile directe din
strzi de categoria I i a II-a, dup caz.
Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul
publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
Construcii comerciale.
Pentru construciile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal i aprovizionare.
n funcie de destinaia i capacitatea construciei vor fi prevzute:
alei carosabile i parcaje n interiorul amplasamentului;
platforme de depozitare i accese maini i utilaje speciale separate de aleile carosabile
destinate consumatorilor.
Construcii de cult.
Pentru construciile de cult se vor asigura alei carosabile, n legtur cu reeaua de circulaie major.
Construcii de cultur.
Pentru toate categoriile de construcii de cultur se vor asigura accese carosabile separate pentru
vizitatori sau spectatori, pentru personal i aprovizionare.
n funcie de destinaia construciei sau a amenajrii vor fi prevzute:
alei carosabile n interiorul amplasamentului i parcajele aferente, n cazul n care accesul se face
din strzi de categoria I sau a II-a;
parcaje necesare n interiorul amplasamentului, n cazul n care accesul se realizeaz direct din
strzi de categoria a III-a.
Construcii de nvmnt.
Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt se vor asigura accese carosabile de legtur cu
reeaua de circulaie major i cu mijloacele de transport n comun.
Se vor asigura dou accese carosabile separate pentru evacuri n caz de urgen (cutremure,
inundaii, incendii).
Construcii de sntate.
Pentru toate categoriile de construcii de sntate se va asigura legtura cu reeaua de circulaie
major prin dou accese carosabile separate.
Accesele carosabile ce vor face legtura cu reeaua de circulaie major de categoria I i a II-a vor fi
realizate prin:
strzi de categoria a IV-a de deservire local;
strzi de categoria a III-a, colectoare, care asigur accesul vehiculelor i al persoanelor acionnd
n domeniul sntii, salubritii i P.S.I.
Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate dup cum urmeaz:
cu o band de circulaie de 3,5 m lime pentru cele cu o lungime maxim de 10,00 m;
cu dou benzi de circulaie de 7 m lime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
Accesul carosabil rezervat salvrii sau interveniilor de urgen nu va intersecta aleile de acces
carosabil pentru personal i pacieni.
Construcii i amenajri sportive.
Pentru toate categoriile de construcii i amenajri sportive se vor asigura accese carosabile
separate pentru public, sportivi i personalul tehnic de ntreinere.
n interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
circulaia carosabil separat de cea pietonal;
alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona n funcie de capacitatea slii sau a
stadionului, dar nu mai puin de 7 m lime;
alei carosabile de circulaie curent de minimum 3,5 m lime;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b
alei carosabile de serviciu i ntreinere de minimum 6 m lime.
Construcii i amenajri de agrement.
Pentru toate categoriile de construcii i amenajri de agrement se va asigura accesul carosabil
separat pentru public de accesul se serviciu i de ntreinere.
Construcii de turism.
Pentru construciile de turism vor fi prevzute accese carosabile separate pentru utilizatori,
personal i acces tehnic de ntreinere.
Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o
lime minim de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevzute cu supralrgiri de depire i
suprafee pentru manevre de ntoarcere.
Numrul acceselor i conformarea lor se vor face n funcie de categoria i capacitatea obiectivului
turistic.

Construcii de locuine.
Pentru locuine unifamiliale cu acces i lot propriu se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
acces carosabil pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor;
alei (semi)carosabile n interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o
lime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevzute
supralrgiri de depire i suprafee pentru manevre de ntoarcere;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire local (fundturi): cele cu o lungime de 30 m - o singur band de 3,5 m lime; cele cu
o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puin pe o latur i
supralrgiri pentru manevre de ntoarcere la capt.
Pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot folosit n comun se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire local (fundturi): cele cu o lungime de maximum 30 m - o singur band de 3,5 m
lime; cele cu o lungime de 30 m pn la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puin pe o latur; supralrgiri pentru manevre de ntoarcere la capt.
Locuinele colective cu acces i lot folosit n comun vor fi prevzute cu:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
accese la parcaje i garaje.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se asigur
accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
n sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces public pe
terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de servitutea de trecere
public, potrivit legii sau obiceiului.
n cadrul subzonelor funcionale rezideniale, se va urmri crearea a numeroase legturi pietonale
ntre locuin i obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajrile private pentru circulaiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui s fac obiectul unei
autorizaii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, mbrcmini, mobilier urban, semnalizare.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b2
mbrcmintea cilor de circulaie pietonal se va executa din materiale naturale (pavaje din piatr
cioplit de ru, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafa, crmid) cu forme
geometrice simple al cror colorit va pune n valoare linearitatea cii.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Racordarea la reelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate cldirile noi vor fi dotate cu electricitate i instalaii de ap canal n sistem public sau
individual, proiectate i executate n conformitate cu normele sanitare.
Toate cldirile de locuit din zona central vor fi n mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reele publice tehnico edilitare existente ct i posibilitatea de racordare la viitoarele reele publice
proiectate. Toate lucrrile de infrastructur vor fi asistate de arheologi.
Reelele electrice, de telefonizare i racordurile la cldiri ct i iluminatul public se vor face n
subteran.
Aparatele de msurare (contoare de ap, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faada spre strad i nici n
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcie metalic) ncastrat n zidrie. Cu ocazia
modificrilor sau refacerilor de reele sau lucrri de faad se vor nltura toate elementele parazitare sau
reele inutile i suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, att cele folosite pentru staiile de radio i televiziune ct i a
antenelor parabolice pentru satelit i folosirea reelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.
Reelele stradale i reelele edilitare aparin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
public, ce aparin statului sau unitilor administrativ-teritoriale.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte
normele legale de igien i de protecie a mediului.
Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este permis numai dac pentru
fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
La stabilirea nlimii construciilor se va avea n vedere:
- protejarea i punerea n valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziie arhitectural urbanistic a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr. 536
pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind modul de via al populaiei,
etc.) pentru a nu aduce prejudicii cldirilor nvecinate sub aspectul nsoririi acestora.
Nici o cldire nu va depi 2 niveluri peste parter n subzonele de locuit L1a TC1A, L1b, L1c, 4
niveluri peste parter n subzonele L2 i respectiv 10 niveluri peste parter n subzonele L3.
Modificarea regimului maxim de nlime poate fi fcut n situaii justificate, cu condiia elaborrii
unei documentaii ce va fi specificat prin avizul de oportunitate eliberat de primrie.
Cldirile cu statut de monument a celor care pot fi incluse n lista monumentelor istorice ca i cele cu
valoare ambiental, trebuiesc pstrate ca volum general sau readuse la volumul original.
La cldirile fr valoare de monument sau ambiental, care pot fi conservate, ameliorate sau
nlocuite, modificarea nlimii trebuie justificat prin documentaii (drum, machete, fotomontaje) care s
permit reprezentarea investiiei n sit, ct i relaia cu cldirile nvecinate
Cldirile noi trebuie s se integreze n volumetria general s se pstreze nlimea la cornie ct i
la coama acoperiurilor. Diferenele admise sunt: 0,50 m mai jos sau sus la cornie i cu 1,00 m mai jos sau
mai sus la acoperi.
Recomandari cu privire la mansarde, lucarne, acoperisuri si invelitori in zona centrala veche
(ANEXA 2) SUBZONA L1a (LOCUINTE INDIVIDUALE)
In zona centrala veche nu se admit mansardari noi, cele vechi fiind supuse unor activitati de
intretinere si reabilitare a sarpantelor istorice si a lucarnelor pentru a se pastra silueta initiala a
constructiilor. Proportia de constructii cu mansarda asa cum este ea definita in normativul NP-064-02
17
in
zona centrala este mica, regimul de inaltime fiind cuprins intre P - P+2 niveluri cu acoperire in 2 sau 4
versanti cu grad de inclinare cuprins intre 30 si 60.
Nu se va depi nlimea de 15,80m. la coam, diferenele la coam dintre construcii nvecinate
nefiind mai mare de 1,00m.
Nu se vor face intervenii asupra volumetriei de ansamblu n zona centrala veche intramuros.
Nu se admit supranlarii ale locuinelor individuale dac se depete nlimea maxim admisa
de 15,80m. la coam.
Nu se va modifica forma iniial a acoperiului.
Acoperiuri la constructiile noi:
Dac se implanteaz ntre dou construcii existente, noua cldire va fi la corni cu 0,50 m
mai jos/sus fa de cldirile existente i la coam cu 1 m mai jos/sus fa de cldirile
existente.
Dac se implanteaz ntre o cldire existent i un spaiu neconstruit, diferena de 0,50 m la
corni i 1 m la coam, se raporteaz la cldirea existent.
n interiorul parcelelor se aplic aceleai reguli privind cldirile alipite sau zidurile de
nchidere aezate pe limitele separatoare.
n toate cazurile propunerile se vor justifica prin desene, machete, fotomontaje care s
susin inseria n sit;
Nu se va interveni asupra volumetriei de ansamblu existente;
Nu se admit modificari ale formei acoperisului initial.

17
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUIN TEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002
Mansarda: Spatiu functional cuprins ntre nvelitoare si ultimul nivel al unei cladiri, care asigura respectarea
cerint elor de siguranta, protectie si confort corespunzatoare utilizarii specifice ( de locuire) . Se include n
numarul de niveluri supraterane.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b/
Invelitorile:
invelitorile istorice sunt in general din tigla solzi sau tigla obisnuita, tigla solzi fiind deseori
asociata cu imaginea de ansamblu caracteristica asezarilor sasesti sau de influenta saseasca;
tiglele de coama si tiglele de protectie ale aticurilor din zidarie trebuie fixate cu mortar;
se vor respecta cu strictee detaliile arhitecturale i materialele din care sunt executate
acoperiurile, acesta fcnd parte din silueta zonei;
nu se va utiliza la acoperire tabla, cartonul asfaltat, azbozimentul sau alte materiale;
nu se vor combina pe acelasi acoperis mai multe materiale, tipuri, forme sau culori de
invelitori;
nu se va strapunge invelitoarea cu tubulaturi de aerisire, nu se vor monta antene TV sau
satelit.
Interveniile la nivel funcional nu trebuie s aib repercursiuni grave la nivel volumetric deoarece se
altereaz identitatea i individualitatea zonei centrale vechi date de aspectul tipic i unic al construciilor.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate cldirile trebuie s participe la compoziia ansamblului din care fac parte i la
punerea n valoare a acestuia, recomandndu-se ca arhitectura i plastica s se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al subzonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitectur, este interzis.

A. Dispoziii generale
a) Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale
urbanismului i arhitecturii, este interzis.
b) Construciile trebuie s se apropie prin volumetrie i proporii de tipul dominant al construciilor
din zona nconjurtoare.
c) Extinderile cldirilor tradiionale se vor face n spiritul construciei iniiale.
d) Faadele laterale i posterioare ale cldirilor trebuie tratate la acelai nivel calitativ cu cele
principale i n armonie cu acestea.
e) Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumul
construciilor sau al mprejmuirilor. Instalaiile de alimentare cu gaze naturale, energie electric
i CATV, precum i punctele de racord vor fi concepute n aa fel nct s nu aduc prejudicii
aspectului arhitectural al construciilor sau al zonei nconjurtoare
f) Instalaiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faade. Ele pot fi montate pe
acoperiuri numai pe versantul interior i retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau n podurile
nemansardabile.

B. Faade
a) n cazul cldirilor cu valoare arhitecturalambiental din zonele protejate se interzice folosirea
tencuielilor moderne cu textur puternic (terasit, tehnic stropirii cu mtura, etc.)
b) Este interzis placarea faadelor care iniial au avut finisaje realizate din tencuial. Zugrvelile
vor fi n tente naturale sau cu nuane, inspirate din culorile originale. Zugrvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrveli pe baz de pigmeni minerali.
c) La construciile vechi cu valoare arhitectural din zona protejat este interzis nlocuirea
tmplriilor din lemn cu tmplrii din metal sau plastic. La cldirile cu valoare de monumente,
care pot fi incluse n lista monumentelor i cu caracter ambiental, refacerea tmplriei se va
face identic cu cea existent i din acelai material, iar n cazul, n care acesta a fost complet
distrus, refacerea se va face dup un model analog de pe o construcie de acelai tip i din

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

bb
aceeai epoc.Se vor folosi geamuri transparente la exterior. Golurile de ui, ferestre i a
porilor de intrare n ganguri vor fi aduse la forme i dimensiunile lor originale.
d) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraiilor de pe faadele caselor vechi. Este obligatorie
refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utiliznd aceleai materiale ca cele iniiale, pe
baz de material iconografic de epoc.
e) Este interzis folosirea pe faadele cldirilor tradiionale a materialelor scumpe (marmur,
travertin, etc.) la cldiri care nu au folosit astfel de materiale i nainte. Nobleea faadelor va
rezulta din claritatea concepiei generale, acurateea detaliilor, etc.
f) Lucrrile vechi de feronerie se vor conserva i restaura (grilaje, balcoane, parapei metalici,
decoraii etc.), iar cele noi se vor face ct mai apropiate ca form i dimensiuni cu cele
existente.
g) Interveniile asupra cldirilor valoroase existente n zonele protejate vor fi fcute cu pstrarea
golurilor existente n faad. n cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces n
spaiul parterului) este posibil practicarea unui gol de u numai dac intervenia nu afecteaz
coerena compoziional a faadei sau potenialul de organizare funcional a ntregului imobil.
h) n zonele protejate cldirile noi vor fi realizate avnd faade cu o expresie modern cu obligaia
de a ine seama de scara arhitectural a faadelor i fronturilor nvecinate existente, de
cadena, ritmul, raportul plin gol n favoarea plinului, caracteristice cldirilor existente.

C. Firme, reclame, elemente de signalistic
a) Nu se admite montarea pe faadele vechi a firmelor i reclamelor deasupra cornielor peste
parter. Este posibil montarea lor doar sub linia de demarcaie dintre parter i etaj.
b) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectur (cornie, balustrade de
balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistic, reclame, firme.

Subzona L1a TC1A
Se interzic :
- imitarea stilurilor arhitecturale sau folosirea materialelor strine zonei.
- imitarea materialelor naturale (piatr, lemn, simulri de paramente)
- utilizarea tmplriei metalice (ui, ferestre i porile de intrare n ganguri)
- utilizarea neacoperit a materialelor care trebuie tencuite (crmizi, plci BCA, elemente de
beton armat)
- nu se vor utiliza n exterior materiale pentru construcii provizorii (azbociment, materiale
plastice etc.)

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel, precum i a subsolurilor care au alt
destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

P.O.T. trebuie s exprime limita maxim de suprafat ocupat la sol de constructii .
P.O.T. defineste ct din suprafata unei parcele este permis s fie ocupat cu constructii , restul
reprezentnd spatii libere si plantate .
Pentru subzonele functionale ce intra in componenta zonei centrale si a zonei centrale vechi se
propun :


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b
SUBZONA
FUNCIONAL
Cf. P.U.Z. Zona centrului
vechiMunicipiul Medias
SUBZONA
FUNCIONAL
P.O.T. C.U.T. H.max. Observaii
LOCUINE INDIVIDUALE
I COLECTIVE MICI

TC1A L1a
60% 0,80 P+2 /
15,80m.

LOCUINE COLECTIVE
MEDII

TC1A L2
20% - 35% 1,00 P+4 / 17m.
LOCUINE COLECTIVE
NALTE

TC1B L3
20% 1,80 P+10/34m.

Cn1 L1a
60% 0,80 P+2 /
15,80m.

Cn1 L2
20% 1,00 P+4 / 17m.

Cn1 L3
20% 1,80 P+10/34m.

ZONA MIXTA
M1
40% 0,80 P+2 /
15,80m.
Dominant
locuirea
M1a
50% 0,80 P+2 /
15,80m.
Secundar
locuirea
Cn2 M2
80% 1,00 P+4 / 17m. Centrul nou3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaii de parcare se
stabilete prin autorizaia de construire de ctre delegaiile permanente ale consiliilor judeene sau de ctre
primari, conform legii.(Conform Art. 33 i Anexa 5 din R.G.U.)
Anexa 5 din R.G.U. prezint urmtoarele specificaii pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcionale ce intr n componena UTR.0 si 1 zon centrala, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, n funcie de categoria localitii n care sunt
amplasate construciile.
Construcii administrative.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute:
a) cte un loc de parcare pentru 10-40 salariai;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b7
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), dup cum urmeaz:
un spor de 10 % pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-
1.1.7;
un spor de 30% pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.7-
1.1.10;
atunci cnd construciile cuprind sli de conferine i alte spaii destinate reuniunilor se
vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevzute cte
un loc de parcare pentru 10-30 salariai plus un spor de 20% pentru invitai.
Construcii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de construcii financiarbancare vor fi prevzute cte un loc de parcare la 20
de salariai i un spor de 50% pentru clieni.
n funcie de destinaia cldirii i de amplasament, parcajele pentru salariai pot fi organizate
mpreun cu cele ale clienilor, adiacent drumului public.
Construcii comerciale.
Pentru construciile comerciale vor fi prevzute locuri de parcare pentru clieni, dup cum urmeaz:
un loc de parcare la 200 m2 suprafa desfurat a construciei pentru uniti de pn la 400
m
2
;
un loc de parcare la 100 m
2
suprafa desfurat a construciei pentru uniti de 400-600 m
2
;
un loc de parcare la 50 m
2
suprafa desfurat a construciei pentru complexuri comerciale de
600-2 000 m
2
;
un loc de parcare la 40 m
2
suprafa desfurat a construciei pentru complexuri comerciale de
peste 2 000 m
2
.
Pentru restaurante va fi prevzut cte un loc de parcare la 5-10 locuri la mas.
La acestea se vor aduga spaiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate
independent de parcajele clienilor.
Construcii de cult.
Pentru construciile de cult numrul spaiilor de parcare va fi stabilit n funcie de obiectiv, avndu-
se n vedere un minim de 5 locuri de parcare.
Construcii culturale.
Pentru construciile culturale vor fi prevzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori i
personal, dup cum urmeaz:
pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 i 1.5.2, cte un loc de
parcare la 50 m
2
spaiu de expunere;
pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3-1.5.12, un loc la 10-20 de
locuri n sal.
Construcii de nvmnt.
Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt vor fi prevzute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
Pentru nvmntul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va aduga, n funcie de
capacitatea construciei, un numr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru sedii ale taberelor colare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform
capacitii de cazare.
Construcii de sntate.
Pentru construcii de sntate vor fi prevzute locuri de parcare dup cum urmeaz:
pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.7, cte un loc de parcare la 4
persoane angajate, cu un spor de 10 %;
pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8-1.7.10, cte un loc de parcare la
10 persoane angajate.
Parcajele pot fi amplasate difereniat pentru personal, pacieni i vizitatori, caz n care cele pentru
personal i pacieni vor fi amplasate adiacent drumului public.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b8
Construcii de turism.
Pentru toate categoriile de construcii de turism vor fi prevzute locuri de parcare, n funcie de tipul
de cldire i de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Construcii de locuine.
Pentru construcii de locuine, n funcie de indicele de motorizare a localitii, vor fi prevzute locuri
de parcare dup cum urmeaz:
cte un loc de parcare la 1-5 locuine unifamiliale cu lot propriu;
cte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot
folosit n comun;
cte un loc de parcare la 2-10 apartamente n locuine colective cu acces i lot n comun.
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinele individuale vor fi prevzute garaje n procent de 60
- 100 %.


ARTICOLUL 25 spaii verzi
Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menine spaiile verzi de aliniament de-a lungul strzilor unde acestea exist sau se vor creea
unele noi n lungul drumului naional pentru protejarea mpotriva noxelor i a zgomotului, dublate de grdini
cu rol reprezentativ.


ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
n cazul zonei centrale cu cldiri valoroase, mprejmuirile tradiionale vor fi meninute, renovate,
respectate, cu utilizarea materialelor tradiionale.
mprejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale mprejmuirilor vechi de care se alipesc
( ex: nlimea parapetului opac, nlimea total, montani, etc.). n zonele propuse pentru extindere, n
cazul n care mprejmuirile noi nu se alipesc la mprejmuiri vechi, se recomand ca soclul opac s aib o
nlime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioar transparent s nu depeasc o nlime total de
1,80m msurai de la nivelul trotuarului.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b9

UTR. 2 - 4 Z O N R E Z I D E N I A L

CAP. 1 GENERALITI


ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
FUNCTIUNEA PREDOMINANTA LOCUIREA , reprezentat prin :
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2


Subzona L1 subzona locuinte individuale si colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P P+2 i nlime max. la coam de 15,80m. , n zone
construite aparinnd esutului tradiional i/sau parcelri spontane, situate
n unele cazuri pe versani neconsolidai;

MACRO_UTR CENTRU
CARTIER DUPA ZID
U.T.R. 0 ZONA CENTRALA VECHE ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
U.T.R. 1 ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS

Subzona L1a subzona locuinte individuale i colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P P+2 i nlime max. la coam de 15,80m., situate n
limitele zonei protejate, aparinnd esutului tradiional i/sau parcelri
spontane.
zona centrului vechi / zona protejat intra i extra muros
cu delimitare:
la nord str. N. Titulescu, str. Dup Zid
la est str. Dup Zid, str. Trnavei, str. Simion Brnuiu, str. Cloca
la sud str. Unirii
la vest str. Pompierilor, M. Eminescu, str. C. Brncoveanu
subzona funcional:
TC1A subzona central veche aflat n intramuros zon de rezervaie
Cuprinde terenurile i cldirile aflate n zona istoric limitate de zidurile fostelor
fortificaii ale oraului, intramuros, cu excepia TC1B
Cuprinde:
Ansamblul urban str. Johannes Honterus
Ansamblul urban Piaa Regele Ferdinand I
Ansamblul urban Piaa G. Enescu
Ansamblul Bisericii Evanghelice fortificate

Subzona L1b subzona locuinte individuale i colective mici cu regim de construire izolat
sau cuplat, RMH. = P P+2+M i nlime max. la coam de 11,80m, situate
n afara limitelor zonei protejate, n zone aparinnd esutului tradiional
i/sau parcelri spontane.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
Subzona L1n subzona locuinte individuale i colective mici nou propuse, cu regim de
construire izolat sau cuplat, RMH. = P P+2+M i nlime max. la coam ,
11,80m., situate n zone neconstruite
MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
U.T.R. 3 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+4

Subzona L2 subzona locuinte colective medii, cu regim de nlime de max. P+4,
situate n afara limitelor zonei protejate i care formeaz ansambluri
preponderent rezideniale

MACRO_UTR CENTRU
CARTIER DUPA ZID
U.T.R. 0 ZONA CENTRALA VECHE ZONA PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
U.T.R. 1 ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI MEDIAS

Subzona L2 subzona locuinte colective medii, cu regim de nlime de max. P+4,
situate n afara limitelor zonei protejate

Subzona L2n subzona locuinte colective medii nou propuse, cu regim de construire
izolat sau cuplat, cu nlime max. P+4, situate n zone neconstruite i care
formeaz ansambluri preponderent rezideniale

MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
U.T.R. 4 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+10

Subzona L3 subzona locuinte colective nalte, cu regim de nlime de max. P+10,
situate n afara limitelor zonei protejate


ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei este aceea de zon de locuit compus din:
- locuine individuale i colective mici, cu caracter urban i/sau semi-rural
cu o nlime de max. P+2+M
- locuine colective medii, de tip urban cu regim de nlime de max. P+4
- locuine colective nalte, de tip urban cu regim de nlime de max. P+10

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei:
instituii publice i servicii
spaii verzi amenajate
locuine
dotri : comerciale, prestri servicii, cultur, nvmnt, sntate i cult
birouri : administrative, finane bnci, firme particulare
accese carosabile, pietonale, piste cicliti, parcaje, garaje

CAP. 2 UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 4 utilizri permise
Utilizri permise ale terenurilor din cadrul zonelor i a subzonelor de locuit sunt :

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


locuine individuale i colective mici cu caracter urban, construcii cu valoare de patrimoniu,
n cadrul zonei protejate centrul vechi, cu o nlime de max. P+2 sau H.coam = 11m.
subzonele L1 i L1a
locuine individuale cu caracter urban i/sau semi-rural, cu o nlime de max. P+2 sau
H.coam = 10m. n subzonele funcionale L1b
locuine colective medii n zonele L2
locuine colective nalte n zonele L3
conversia locuinelor n alte funciuni ce nu deranjeaz zona de locuit.
Funciuni complementare zonei de locuit: comer, alimentaie public, servicii,
administraie, cultur, culte, nvmnt, sntate, spaii verzi, locuri de joac pentru copii,
staionare autovehicule, instalaii tehnico-edilitare necesare zonei;
birouri, sedii financiar-bancare,etc.

La nivelul zonei centrale vechi protejate, n subzona UTR 1 cu subzonele a,b, i c

(Zona UTR 1
cuprinde pri ale zonei centrale vechi cu o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul
construit Subzona 1a - cuprinde Castelul Mediaului, Subzona 1b cuprinde Mnstirea Franciscanilor ,
Subzona 1c cuprinde Cazarma Husarilor)
18
- UTR 0 i 1, subzonele L1 i L1a propuse prin prezenta
documentaie, sunt admise n mod particular urmtoarele funciuni:
locuirea i anexele sale;
activiti de servicii i metuugreti de mic amploare;
servicii sociale;
spaii cu destinaie cultural sau artistic;
sedii de instituii, de dimensiuni reduse;
extinderi minore ale instalaiilor i dotrilor existente;
lucrri pentru spturi arheologice;
implantri de mobilier urban;

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise cu conditii :
- Localurile care comercializeaz buturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiia de a fi
amplasate la o distan mai mare de 100 m fa de serviciile publice
(policlinici, grdinie, coli, etc.) i fa de biserici.
- Construciile pentru echiparea cu instalaii se pot amplasa cu condiia s corespund
necesitilor i confortului populaiei din zona central, s nu duneze relaiilor cu vecintile
i s fie puse n practic toate msurile pentru integrarea n mediul nconjurtor.
- Autorizaiile de construire pentru obiectivele ce se intenioneaz a se construi n zonele
protejate din punct de vedere istoric i arhitectural,sau pentru orice intervenie asupra cldirilor
existente n aceste zone, se vor acorda dup obinerea prealabil a avizului Comisiei teritoriale
a Monumentelor Istorice conform legislaiei n vigoare.
- Orice intervenie asupra monumentelor de arhitectur sau de art plastic din zona central se
va efectua cu condiia obinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial,
conform legislaiei n vigoare..
- Toate proiectele PUD i PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de
vedere istoric i arhitectural, vor fi aprobate dup obinerea prealabil a avizului Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice.
- Autorizaiile de construire pe terenurile situate n zona de protecie a infrastructurii feroviare (
100m de-o parte i de alta a cii ferate) pot fi acordate cu condiia obinerii prealabile a avizului
Regionalei CFR.

18
cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
- n subzonele protejate extinderea aceleiai funciuni pe 2 sau mai multe parcele nvecinate n
cldiri existente se admite numai n condiii bine justificate i cu condiia pstrrii individualitii
fiecrei cldiri de pe fiecare parcel n parte, a faadei, a sistemului structural i al expresiei
arhitecturale.
- n zonele istorice protejate autorizaiile de demolare ale cldirilor existente situate la strad se
vor elibera cu condiia obinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor
Istorice.
- Construcii pentru activiti productive de mic capacitate, cu condiia de a fi nepoluante, fr
riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-i rezolva staionarea autovehiculelor n
parcela proprie. fr incomodri datorate utilizrii incintei pentru depozitare deeuri, etc
- Abatoare de mic capacitate, cu condiia de a nu efectua sacrificri de animale i cu condiia ca
studiul de impact s demonstreze c nu sunt poluante.
- In municipiul Medias se admite cresterea a max. 10 pasari de consum in fiecare gospodarie
particulara cu respectarea Ordinului nr. 536 /1997-Norme de igien i recomandri privind
mediul de via al populaiei . In satul apartinator Ighisul Nou anexele pentru creterea
animalelor n gospodriile populaiei vor fi amplasate la min. 10 m fa de locuinta cea mai
apropiata i cu respectarea H.C.L. 52 / 23.02.2005.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Orice intervenie n zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe baz unor
documentaii PUZ sau PUD aprobate. Pn la aprobarea acestora zonele respective se afl n interdicia
temporar de construire.
Se impune limitarea riscurilor de alunecare a versantilor instabili de la nordul municipiului din
cartierul Gura Cmpului care pot fi activate daca se va intra n tendinta de indesire prin relotizare si de
inlocuire a cladirilor de tip rural de dimensiuni relativ mici, realizate din materiale usoare si fara racordari la
retele edilitare de apa si canalizare, cu cladiri de tip urban cu P+1- P+3 niveluri, de dimensiuni mari si
echipate modern.
Este obligatoriu ca in zona versantilor sa se efectueze studii si expertize geotehnice, avizate de o
Comisie de specialitate, pentru orice lucrari de constructie reconstructie, extindere, modernizare sau
relotizare, deoarece o interventie incompatibila intr-un anumit punct, prezinta riscul de a antrena
destabilizarea unui intreg sector de versant cu grupuri de alte cladiri precum si cu strazi si retele edilitare
publice, provocand importante pagube si punand in pericol siguranta locuitorilor.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzic :
Construcii industriale sau pentru mica industrie chiar dac nu produc nociviti incompatibile
pentru parcelele vecine.
Construcii cu funciuni agricole
Construcii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercial sau
artizanal exercitat n limitele zonei
Construcii destinate creterii animalelor mari
Orice fel de construcii adosate zidurilor de incint, a bastioanelor i turnurilor, vechilor
fortificaii.
A oricror activiti de comer sau prestaii servicii desfurate n construcii cu caracter
provizoriu
La construciile noi propuse n locul celor demolate sau la cele existente fr valoare ambiental nu
se accept funciuni care duc la o densitate excesiv pe lotul respectiv.
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 RGU i Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind modul de via al populaiei: Ordinul nr.
536/1997.
n cadrul zonelor de locuine nou propuse, construciile se vor amplasa astfel nct s se evite
orientarea spre nord a dormitoarelor i cu faada principal spre sud-est, sud, sud-vest. Este necesar pentru
cel puin jumtate din numrul ncperilor de locuit i pentru toate ncperile de locuit amplasate pe faada
cea mai favorabil (sud) s se respecte regula nsoririi minime de o or i jumtate pe zi la solstiiul de iarn.
Durata minim de nsorire cerut de normele sanitare este de 1 ore la solstiiul de iarn sau de 2
ore n perioada 21 februarie 21 octombrie pentru cldirile de locuit.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine i dotri
complementare) este permis cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor din ORDONAN nr.43 din
28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONAN nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea I , Suprafeele de teren aferente drumurilor publice, specific
conform articolelor 14 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaa de teren ocupat de elementele constructive ale
drumului: parte carosabil, trotuare, piste pentru cicliti, acostamente, anuri, rigole, taluzuri, anuri de
gard, ziduri de sprijin i alte lucrri de art.
Art. 16. - (1) Zonele de siguran sunt suprafee de teren situate de o parte i cealalt a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier, plantaie rutier sau pentru alte scopuri legate de
ntreinerea i exploatarea drumului sau pentru sigurana circulaiei. Din zonele de siguran fac parte i
suprafeele de teren destinate asigurrii vizibilitii n curbe i intersecii, precum i suprafeele ocupate de
lucrrile de consolidri ale terenului drumului i alte asemenea. n afara localitilor, limitele minime ale
zonelor de siguran a drumurilor n cale curent i aliniament sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezenta
ordonan.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran este interzis.
Art. 17. - (1) Zonele de protecie sunt suprafeele de teren situate de o parte i de alta a zonelor de
siguran, necesare proteciei i dezvoltrii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecie sunt prevzute
n anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor juridice sau fizice care le au n administrare sau n
proprietate, cu obligaia ca acestea, prin activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n
siguran a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor n mod corespunztor;
b) executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care s provoace nzpezirea drumului sau s
mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrri care pericliteaz stabilitatea drumului sau modific regimul apelor subterane
sau de suprafa.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
Art. 18. - Deintorii terenurilor din vecintatea drumurilor publice sunt obligai s permit
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aprare a drumului contra nzpezirii, fr a percepe vreo
chirie, cu condiia ca aceast operaie s nu mpiedice executarea lucrrilor agricole i s nu produc
degradri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona strzilor include partea carosabil, acostamentele, anurile, rigolele, trotuarele,
spaiile verzi, pistele pentru cicliti, suprafeele adiacente pentru parcaje, suprafeele de teren necesare
amplasrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strzi fr canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat prin
anuri amenajate.
(2) Zonele de siguran i de protecie n intravilan se stabilesc prin studii de circulaie i prin documentaiile
de urbanism i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacitii de circulaie a drumurilor publice n traversarea localitilor rurale,
distana ntre gardurile sau construciile situate de o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeene i de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.
n cadrul aceleai ORDONANE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea a V-a, Aprobarea amplasrii de construcii i
instalaii n zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea i autorizarea
construciilor n zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea n zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, n orice scop, se face
cu respectarea legislaiei n vigoare privind amplasarea i autorizarea executrii construciilor i numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) n zona drumului public este interzis amplasarea de construcii, panouri publicitare sau
instalaii care nu aparin drumului i care pericliteaz sigurana circulaiei.
(2) n zona median a autostrzilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor i
siguranei circulaiei.
(3) Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgen,
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept s se obin ulterior, n
cazul n care construciile sau instalaiile nu se demonteaz ntr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
suprateran sau subteran a unor construcii, instalaii sau panouri publicitare acceptate de administraia
drumurilor, se aplic tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea drumurilor publice.

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE SIGURAN
Zonele de siguran ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar a
amprizei drumului pn la
1,50 m de la marginea exterioar a anurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile n rambleu
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea pn la 5,00 m inclusiv
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea mai mare de 5,00 m

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

bCAI DE COMUNICAIE

ZONE DE PROTECIE
Zonele de protecie sunt cuprinse ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran i marginile zonei drumului
DRUM NATIONAL 22m
DN 14 / DN 14A 25m propus prin documentaia de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Media
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m


ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.

CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


CALE FERAT 20m.
Zona de siguran a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fiile de
teren, n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate,
necesare pentru amplasarea
instalaiilor de semnalizare i de
sigurana circulaiei i a celorlalte
instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a
instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului. Pe teritoriul localitilor
zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.

100m
Zona de protecie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu limea de 100 m msurat de la
limita zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de
alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau
care servesc sub orice form funcionrii acesteia.

Construciile i amenajrile amplasate n zona de
protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U.
modificat.


ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Aliniament este definitia dat , n acest caz , liniei de demarcatie ntre terenul apartinnd domeniului
public si celui privat .
Fat de acesta constructiile pot fi amplasate astfel :
pe aliniament , n cazul n care fronturile constructiilor existente se confund cu
linia de demarcatie a propriettilor fat de strad ;
retras de la aliniament , astfel :
- nscrierea n regimul de aliniere existent ;
- cu 3 5 m pentru a realiza o zon de protectie fat de sursele de poluare ale
cilor de comunicatie ;
- cu 4 6 m , n intersectii , pentru a asigura vizibilitatea necesar n intersectii ;
n eventualitatea lrgirii preconizate a drumurilor .

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


- cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se
amplaseaza pe aliniament cu conditia ca naltimea maxima la corni s nu
depeasc distana dintre acesta si aliniamentul de pe latura opusa a
strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala
cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar
nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai situatiile
de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de
inaltime a cladirilor pe strazile laterale conform Articolului 10;
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament
posterior situat la o distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.
Pentru construciile cu statut de monument, cele care n urma studiilor de specialitate pot fi incluse
n lista monumentelor i cele cu caliti ambientale se consider ca aliniament stradal, zidul imobilului
existent, oricare ar fi poziia acestuia fa de cldirile nvecinate.
Construciile noi se vor aeza pe aliniament la strad (aliniamentul la strad este definit ca
delimitarea ntre domeniul public i domeniul privat).

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Distantele minime dintre cldirile de pe aceasi parcel trebuie s asigure :
ntretinerea cldirilor ;
accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
accesul mijloacelor de salvare n caz de alte calamitti ;
iluminarea natural ;
nsorirea ;
securitatea ;
salubritatea , etc .
De regul , pentru toate constructiile se impun distante minime fat de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei egale cu jumtate din nltimea la cornis a cldirii , dar nu mai puin de 3 m.
Exceptiile de la aceast regul sunt:
Subzona L1a TC1A
Cldirile construite n regim niruit: se vor alipi pe limitele laterale de calcanele de pe parcelele
nvecinate pe o adncime de max. 1,50 m dup care se vor retrage cel puin fa de una din limitele
de proprietate. Dimensiunea retragerii, necesar pentru luminarea ncperilor de locuit, se va studia
de la caz la caz, prin PUD.
- n cazul segmentrii niruirii spre interspaiu se vor ntoarce faade care vor fi retrase de la limita
proprietii la o distan de cel puin jumtate din nlimea la corni n punctul cel mai nalt fa
de teren, dar nu cu mai puin de 3,0 m.
- se interzice construirea pe limita lateral a parcelei dac aceasta este i linia de separaie fa de o
cldire cu acces public dispus izolat.
Cldirile construite n regim cuplat: cldirile se vor amplasa pe limita de proprietate atunci cnd se
cupleaz cu o cldire posibil de realizat pe parcela alturat respectnd regula de cuplare a strzii,
sau se alipesc de calcanul unei cldiri alturate protejate sau n stare bun i sunt ndeplinite
urmtoarele condiii:
Parcela alturat este liber de construcii
Peretele realizat pe limita de proprietate atunci cnd rmne vizibil din domeniul public va fi
tratat cu aceeai atenie i aceleai materiale de finisaj ca i celelalte faade
Cldirile semi-cuplate se vor alipi de calcanul cldirii de pe parcela alturat i se vor retrage fa de
cealalt limit la o distan de cel puin jumtate din nlimea la corni n punctul cel mai nalt fa

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
de teren, dar nu cu mai puin de 3,0 m, n cazul n care parcela se nvecineaz pe ambele limite
laterale cu cldiri retrase fa de limita proprietii avnd faade cu ferestre, cldirea se va realiza n
regim izolat;
Cldirile izolate: se vor retrage fa de limitele laterale ale parcelei cu cel puin jumtate din
nlimea la corni, dar nu cu mai puin de 4,0 m.
- retragerea fa de limita posterioar a parcelei va fi egal cu jumtate din nlimea
la corni, msurat n punctul cel mai nalt fa de teren, dar nu mai puin de 4,0 m.
- n cazul loturilor puin adnci se accept construirea cldirilor pe latura posterioar
a parcelei numai n cazul n care pe aceast limit exist deja calcanul unei cldiri
principale de locuit, iar adosarea respect nlimea i limea calcanului acesteia,
prevederea nefiind valabil n cazul unor anexe i garaje.
- prevederea privind posibilitatea cuplrii cldirilor pe latura posterioar a parcelei
(numai n cazul n care pe aceast limit exist deja calcanul unei cldiri principale
de locuit, iar adosarea respect nlimea i limea acestui calcan), este valabil i
pentru parcelele care la data intrrii n vigoare a prezentului regulament au mai
puin de 12,0 m adncime.

Pentru subzona L1b retragerile trebuie s respecte urmtoarele prescripii:
Amplasarea construciilor fa de limitele laterale ale parcelei se va face respectnd condiiile:
- cldirile vor putea fi realizate n regim niruit (atingnd ambele limite laterale ale parcelei) cu
condiia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto n parcel la parterul cldirii, avnd
minimum 3 m lime, respectiv 3,80 m n cazul parcelelor mai mari de 500 mp.
- cldirile se vor putea realiza n regim cuplat sau independent cu condiia ca distanele cldirilor
fa de limitele laterale pe care nu le ating, s fie de1,9 m i s aib un acces auto asigurat n
parcel
- Amplasarea construciilor se va face cu respectarea normelor de igien cuprinse n Ordinul nr. 536
din 1997 al Ministerului Sntii, Art. 2,3,4,5 i 16
Amplasarea construciilor fa de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmtoarele condiii:
- cldirile principale se vor amplasa la o distan de cel puin 10 m fa de limit, cu cundiia s nu
stnjeneasc nsorirea pe parcela vecin; n condiii bine justificate se accept o distan minim
de 6m.Cldirile se pot amplasa pe limit, n condiiile alipirii de un calcan existent.
- anexele gospodreti se vor amplasa la cel puin 4 m fa de limit sau pe limit cu condiia s
nu depeasc nlimea de 3 m.
Amplasarea unei construcii principale n spatele unei alte construcii existente aflate la strad se
va face doar cu condiia ca prin nlimea i volumetria ei s nu aduc prejudicii aspectului
arhitectural al cldirii existente sau al strzii i s nu fie perceptibil din strad.
Anexele locuntelor se pot amplasa calcan la calcan cu alte corpuri de cldire sau pe limita de
proprietate , cu conditia respectrii prevederilor Codului Civil.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 i Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto n parcel, avnd o lime minim de 3 m.
Accesele trebuie s ndeplineasc mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 i n special n cazul
n care parcela se afl la drumul naional DN14 ( sau oseaua Sibiului ):

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
s fie ct mai ndeprtate de intersectii ;
s se fac prin drumuri locale , n cazul unor artere cu circulatie intens ;
n cazul loturilor situate n intersectii s fie permis din strada mai putin circulat , etc
Anexa 4 din R.G.U.
Construcii de locuine.
Pentru locuine unifamiliale cu acces i lot propriu se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
acces carosabil pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor;
alei (semi)carosabile n interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o
lime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevzute
supralrgiri de depire i suprafee pentru manevre de ntoarcere;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire local (fundturi): cele cu o lungime de 30 m - o singur band de 3,5 m lime; cele cu
o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puin pe o latur i
supralrgiri pentru manevre de ntoarcere la capt.
Pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot folosit n comun se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire local (fundturi): cele cu o lungime de maximum 30 m - o singur band de 3,5 m
lime; cele cu o lungime de 30 m pn la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puin pe o latur; supralrgiri pentru manevre de ntoarcere la capt.
Locuinele colective cu acces i lot folosit n comun vor fi prevzute cu:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
accese la parcaje i garaje.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se asigur
accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
n sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces public pe
terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de servitutea de trecere
public, potrivit legii sau obiceiului.
n cadrul subzonelor funcionale rezideniale, se va urmri crearea a numeroase legturi pietonale
ntre locuin i obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajrile private pentru circulaiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui s fac obiectul unei
autorizaii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, mbrcmini, mobilier urban, semnalizare.
mbrcmintea cilor de circulaie pietonal se va executa din materiale naturale (pavaje din piatr
cioplit de ru, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafa, crmid) cu forme
geometrice simple al cror colorit va pune n valoare linearitatea cii.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Racordarea la reelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate cldirile noi vor fi dotate cu electricitate i instalaii de ap canal n sistem public sau
individual, proiectate i executate n conformitate cu normele sanitare.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
Toate cldirile de locuit din zona central vor fi n mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reele publice tehnico edilitare existente ct i posibilitatea de racordare la viitoarele reele publice
proiectate. Toate lucrrile de infrastructur vor fi asistate de arheologi.
Reelele electrice, de telefonizare i racordurile la cldiri ct i iluminatul public se vor face n
subteran.
Aparatele de msurare (contoare de ap, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faada spre strad i nici n
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcie metalic) ncastrat n zidrie. Cu ocazia
modificrilor sau refacerilor de reele sau lucrri de faad se vor nltura toate elementele parazitare sau
reele inutile i suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, att cele folosite pentru staiile de radio i televiziune ct i a
antenelor parabolice pentru satelit i folosirea reelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.
Reelele stradale i reelele edilitare aparin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
public, ce aparin statului sau unitilor administrativ-teritoriale.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte
normele legale de igien i de protecie a mediului.
Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este permis numai dac pentru
fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
La stabilirea nlimii construciilor se va avea n vedere:
- protejarea i punerea n valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziie arhitectural urbanistic a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr. 536
pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind modul de via al populaiei,
etc.) pentru a nu aduce prejudicii cldirilor nvecinate sub aspectul nsoririi acestora.
Nici o cldire nu va depi 1 nivel peste parter n subzonele de locuit L1a TC1A, L1b, L1c, 4 niveluri
peste parter n subzonele L2 i respectiv 10 niveluri peste parter n subzonele L3.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

70
Modificarea regimului maxim de nlime poate fi fcut n situaii justificate, cu condiia elaborrii
unei documentaii ce va fi specificat prin avizul de oportunitate eliberat de primrie.
Cldirile cu statut de monument a celor care pot fi incluse n lista monumentelor istorice ca i cele cu
valoare ambiental, trebuiesc pstrate ca volum general sau readuse la volumul original.
La cldirile fr valoare de monument sau ambiental, care pot fi conservate, ameliorate sau
nlocuite, modificarea nlimii trebuie justificat prin documentaii (drum, machete, fotomontaje) care s
permit reprezentarea investiiei n sit, ct i relaia cu cldirile nvecinate
Se pot aproba cldiri de locuit parter i un etaj sau se pot realiza mansardri ale caselor existente,
respectnd regulile de comportare ale subzonei. nlimea construciilor se va stabili pe baza unui PUD
analizndu-se frontul stradal i ncadrarea nlimii propuse n acesta.
Recomandari cu privire la mansarde, lucarne, acoperisuri si invelitori in zona centrala veche
(ANEXA 2) SUBZONA L1b (LOCUINTE INDIVIDUALE)
Mansarda
In zonele rezidentiale tradiionale ale municipiului Media se admit mansardari noi, cele vechi fiind
supuse unor activitati de intretinere si reabilitare a sarpantelor si a lucarnelor pentru a se pastra silueta
initiala a constructiilor. Mansardarea va fi facuta asa cum este ea definita in normativul NP-064-02
19
,
regimul de inaltime fiind cuprins intre P - P+2+M niveluri cu acoperire in 2 sau 4 versanti cu grad de inclinare
cuprins intre 30 si 50.
n zonele de locuine tradiionale existente din municipiul Media datorit unghiului ascuit de
acoperire, arpantele iniiale permit mansardarea fr suprnlri ale pereilor perimetrali sau modificri de
structur a arpantei.
n cazul unui sistem constructiv din lemn, structura de rezistenta va fi din dulapi de lemn, esenta
fiind recomandata de specialist. Acestia se prind de placa parterului cu suporturi din fier si suruburi speciale.
Dupa realizarea scheletului urmeaza inchiderea mansardei, asigurarea unei bune izolatii termice prin
placarea pe exterior a peretilor cu placi din polistiren expandat, izolarea peretilor la interior cu vata minerala
si gips carton. Compartimentarea mansardei se va realizeaza cu ajutorul peretilor din gips carton.
In cazul in care mansarda este foarta inalta, se poate opta pentru construirea unui tavan fals din
placi din ghips-carton, care va cobori nivelul plafonului, reducnd astfel volumul ce trebuie incalzit pe
perioada iernii.
Nu se va depi nlimea de 11,80m. la coam, diferenele la coam dintre construcii nvecinate
nefiind mai mare de 1,00m.
Nu se admit supranlarii ale locuinelor individuale dac se depete nlimea maxim admisa
de 11,80m. la coam.
Acoperiuri la constructiile noi:
Nu se vor realiza lucarne triunghiulare.
Nu se vor utiliza mai multe tipuri i dimensiuni de lucarne pe acelai acoperi.
Invelitorile:
nu se va utiliza la acoperire tabla, cartonul asfaltat, azbozimentul sau alte materiale;
nu se vor combina pe acelasi acoperis mai multe materiale, tipuri, forme sau culori de
invelitori;
nu se va strapunge invelitoarea cu tubulaturi de aerisire, nu se vor monta antene TV sau
satelit.

19
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUIN TEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002
Mansarda: Spatiu functional cuprins ntre nvelitoare si ultimul nivel al unei cladiri, care asigura respectarea
cerint elor de siguranta, protectie si confort corespunzatoare utilizarii specifice ( de locuire) . Se include n
numarul de niveluri supraterane.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
Lucarnele care vor fi adaugate n procesul de mansardare trebuie distribuite uniform i proporional
pe toat suprafaa acoperiului, inndu-se cont de ritmul golurilor de la nivelurile inferioare (etaj curent sau
parter).

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate cldirile trebuie s participe la compoziia ansamblului din care fac parte i la
punerea n valoare a acestuia, recomandndu-se ca arhitectura i plastica s se armonizeze cu caracterul
zonei protejate. Orice cldire nou sau extindere in zona de protecie, precum i interveniile sau extinderile
din zona protejat vor fi concepute astfel nct s contribuie la punerea n valoare a sectorului din care fac
parte, recomandndu-se ca arhitectura i plastica s se armonizeze cu caracterul zonei.
Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al subzonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitectur, este interzis.

A. Dispoziii generale
f) Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale
urbanismului i arhitecturii, este interzis.
g) Construciile trebuie s se apropie prin volumetrie i proporii de tipul dominant al construciilor
din zona nconjurtoare.
h) Extinderile cldirilor tradiionale se vor face n spiritul construciei iniiale.
i) Faadele laterale i posterioare ale cldirilor trebuie tratate la acelai nivel calitativ cu cele
principale i n armonie cu acestea.
j) Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumul
construciilor sau al mprejmuirilor. Instalaiile de alimentare cu gaze naturale, energie electric
i CATV, precum i punctele de racord vor fi concepute n aa fel nct s nu aduc prejudicii
aspectului arhitectural al construciilor sau al zonei nconjurtoare
f) Instalaiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faade. Ele pot fi montate pe
acoperiuri numai pe versantul interior i retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau n podurile
nemansardabile.

B. Faade
i) n cazul cldirilor cu valoare arhitecturalambiental din zonele protejate se interzice folosirea
tencuielilor moderne cu textur puternic (terasit, tehnic stropirii cu mtura, etc.)
j) Este interzis placarea faadelor care iniial au avut finisaje realizate din tencuial. Zugrvelile
vor fi n tente naturale sau cu nuane, inspirate din culorile originale. Zugrvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrveli pe baz de pigmeni minerali.
k) La construciile vechi cu valoare arhitectural din zona protejat este interzis nlocuirea
tmplriilor din lemn cu tmplrii din metal sau plastic. La cldirile cu valoare de monumente,
care pot fi incluse n lista monumentelor i cu caracter ambiental, refacerea tmplriei se va
face identic cu cea existent i din acelai material, iar n cazul, n care acesta a fost complet
distrus, refacerea se va face dup un model analog de pe o construcie de acelai tip i din
aceeai epoc.Se vor folosi geamuri transparente la exterior. Golurile de ui, ferestre i a
porilor de intrare n ganguri vor fi aduse la forme i dimensiunile lor originale.
l) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraiilor de pe faadele caselor vechi. Este obligatorie
refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utiliznd aceleai materiale ca cele iniiale, pe
baz de material iconografic de epoc.
m) Este interzis folosirea pe faadele cldirilor tradiionale a materialelor scumpe (marmur,
travertin, etc.) la cldiri care nu au folosit astfel de materiale i nainte. Nobleea faadelor va
rezulta din claritatea concepiei generale, acurateea detaliilor, etc.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

72
n) Lucrrile vechi de feronerie se vor conserva i restaura (grilaje, balcoane, parapei metalici,
decoraii etc.), iar cele noi se vor face ct mai apropiate ca form i dimensiuni cu cele
existente.
o) Interveniile asupra cldirilor valoroase existente n zonele protejate vor fi fcute cu pstrarea
golurilor existente n faad. n cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces n
spaiul parterului) este posibil practicarea unui gol de u numai dac intervenia nu afecteaz
coerena compoziional a faadei sau potenialul de organizare funcional a ntregului imobil.
p) n zonele protejate cldirile noi vor fi realizate avnd faade cu o expresie modern cu obligaia
de a ine seama de scara arhitectural a faadelor i fronturilor nvecinate existente, de
cadena, ritmul, raportul plin gol n favoarea plinului, caracteristice cldirilor existente.

C. Vitrine la strad
a) n cadrul cldirilor noi, vitrinele se vor limita la parter i vor respecta proporiile pli-gol specifice
zonei.
b) Pentru imobilele vechi, coninnd goluri amenajate la parter se vor conserva sau reconstitui
vechile strpungeri. Se interzice comasarea golurilor sau desfiinarea rea reazemului central.
c) Firmele, materialele i culorile vor fi supuse autorizrii de ctre serviciul de urbanism al
primriei. Cererile de autorizaii se vor nsoi cu documente grafice necesare nelegerii
proiectului i cu eantioane de materiale i culori.
d) Firmele vor putea fi paralele sau perpendiculare cu faada. Aspectul ganeral va fi n acord cu
arhitectura imobilului sau a imibilelor vecine.

D. Firme, reclame, elemente de signalistic
c) Nu se admite montarea pe faadele vechi a firmelor i reclamelor deasupra cornielor peste
parter. Este posibil montarea lor doar sub linia de demarcaie dintre parter i etaj.
d) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectur (cornie, balustrade de
balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistic, reclame, firme.

La nivelul zonei centrale vechi protejate, n subzona UTR 1 cu subzonele a,b, i c

(Zona UTR 1
cuprinde pri ale zonei centrale vechi cu o pondere mare de monumente istorice, cca. 70% din fondul
construit Subzona 1a - cuprinde Castelul Mediaului, Subzona 1b cuprinde Mnstirea Franciscanilor ,
Subzona 1c cuprinde Cazarma Husarilor)
20
- UTR 0 i 1, subzonele L1 i L1a propuse prin prezenta
documentaie, se interzic :
- imitarea stilurilor arhitecturale strine regiunii sau folosirea de materiale tradiionale nespecifice
regiunii;
- imitarea materialelor naturale (ex: piatr, lemn, simulri de paramente);
- utilizarea tmplriei metalice sau de PVC (pentru ui, ferestre, etc.);
- utilizarea neacoperit a unor materiale care trebuiesc tencuite sau acoperite cu parament
(crmizi, plci de b.a., etc.);
- paramente sau elemente de beton armat lsate aparente, buciardate sau brut decorate dect,
dac cofrajele, granulometria i culoarea agregatelor i cimentului sunt acceptate de ctre
reprezentantul sectorului de urbanism al primriei n condiiile indicate n preambul.
- Nu se vor utiliza (vizibile) n exterior materiale pentru construcii provizorii (azbociment,
materiale plastice, .a.), dispozitive sclipitoare, inscripii luminoase dinamice, inscripii sub
marchize sau cornie, inscripii pe balcoane, cornie sau acoperiuri, reclame pe zidurile
cldirilor;
- Se autorizeaz inscripii privind natura activitii, excluznd orice publicitate de marc.
- Se recomand materiale de calitate, grafisme care figureaz simbolic activitatea, efecte de
transparen i decupaj.

20
cf. STUDIUL ISTORIC GENERAL, elaborat de SC. BLOMINFO GEONET SRL., specialist monumente istorice arh. Doina PETRESCU, 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
- Se interzic texte cu citire vertical, ca i mascri ale elementelor de arhitectur sau decor al
faadei;
- Grafica se va adapta arhitecturii cldirii i va permite o lecturare uoar. Se recomand utilizarea
de litere aplcate;
- Reclamele perpendiculare pe faad se vor constitui de regul dintr-un motiv grafic, cu text
redus.
Subzona L1b cartierele municipiului Media / pstrarea imagini tradiionale a cartierelor prin modul de
acoperire i nlimea maxim admis
n tabelul de mai jos sunt prezentate zonele din municipiul Media n care se permite doar un regim de
nlime de max. P+1 / 7,60m. la coam, n restul zonei delimitate ca UTR.2, subzona L1b fiind permis un
regim de nlime de P+2+M / 11,80m. la coam.

MACRO_UTR
MOSNEI
Strada Mosnei
DJ14 Agnita
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
AUREL VLAICU
Strada Aurel Vlaicu
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,00m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,00m.

Acoperire in 4 versanti - 30
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
VITROMETAN
Strada A.P. Cehov
Strada Bucegi
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
GLORIA
Strada Gloria
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
WEWERN
Strada Wewern
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1


ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel, precum i a subsolurilor care au alt
destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

P.O.T. trebuie s exprime limita maxim de suprafat ocupat la sol de constructii .
P.O.T. defineste ct din suprafata unei parcele este permis s fie ocupat cu constructii , restul
reprezentnd spatii libere si plantate .

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7/
Pentru subzonele de locuine se propun :

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaii de parcare se
stabilete prin autorizaia de construire de ctre delegaiile permanente ale consiliilor judeene sau de ctre
primari, conform legii.(Conform Art. 33 din R.G.U.)
Anexa 5 din R.G.U.
5.11. Construcii de locuine.
5.11.1 Pentru construcii de locuine, n funcie de indicele de motorizare a localitii, vor fi
prevzute locuri de parcare dup cum urmeaz:
cte un loc de parcare la 1-5 locuine unifamiliale cu lot propriu;
cte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot
folosit n comun;
cte un loc de parcare la 2-10 apartamente n locuine colective cu acces i lot n comun.
5.11.2 Din totalul locurilor de parcare pentru locuinele individuale vor fi prevzute garaje n
procent de 60 - 100 %.
SUBZONA
FUNCIONAL
P.O.T. C.U.T. H.max. Observaii
LOCUINE
INDIVIDUALE I
COLECTIVE MICI

L1a

60% 0,80 P+2 / 15,80m.

L1b
L1n
40% 0,80 P+M 7,40m.
P+1 7,60m.
P+1+M 9,00m.
P+2 10,30m.
P+2+M 11,80m.

10% din P.O.T.max.
admis poate fi destinat
anexelor gospodreti in
subzona L1b.
Acoperirea anexelor
gospodreti poate fi
fcut i cu acoperi n
teras.
LOCUINE
COLECTIVE MEDIIL2
L2n
20% 1,00 P+4 / 17m.
LOCUINE
COLECTIVE NALTE

L3
20% 1,80 P+10 / 34m.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7b

ARTICOLUL 25 spaii verzi
Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menine spaiile verzi de aliniament de-a lungul strzilor unde acestea exist sau se vor creea
unele noi n lungul drumului naional pentru protejarea mpotriva noxelor i a zgomotului, dublate de grdini
cu rol reprezentativ.

ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
n cazul zonei centrale cu cldiri valoroase, mprejmuirile tradiionale vor fi meninute, renovate,
respectate, cu utilizarea materialelor tradiionale.
mprejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale mprejmuirilor vechi de care se alipesc
( ex: nlimea parapetului opac, nlimea total, montani, etc.). n zonele propuse pentru extindere, n
cazul n care mprejmuirile noi nu se alipesc la mprejmuiri vechi, se recomand ca soclul opac s aib o
nlime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioar transparent s nu depeasc o nlime total de
1,80m msurai de la nivelul trotuarului.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7

UTR. 5 Z O N A C T I V I T I M I X T E

CAP. 1 GENERALITI

Zona este constituita din mixtarea diferitelor functiuni publice si de interes general cu locuintele
dispuse in lungul principalelor artere de circulatie, in prelungirea zonei centrale si a centrelor de cartier si in
jurul altor punctelor de concentrare a locuitorilor ( autogara, gara, zona de activitati etc).
In aceasta zona sa admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia ca pe ansamblu acestea
sa continue sa reprezinte cel putin 30% din ADC.

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
FUNCTIUNEA PREDOMINANTA LOCUIREA , reprezentat prin :
MACRO_UTR
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
GLORIEI
DUP ZID
U.T.R. 5 ZONA ACTIVITATI MIXTE

Subzona M1 subzona mixt situat n cadrul limitelor zonei protejate, cu nlime max.
P+1 - P+2 i avnd funciunea dominant locuirea
Subzona M1a subzona mixt cu regim de nlime max. P+1 - P+2 ce cuprinde dotri i
servicii de interes general i care nu include locuirea ca funciune secundar
Subzona M2 subzona mixt situat n afara limitelor zonei protejate, cu nlime max.
P+4 reprezentnd centrul nou ( instituii, servicii publice de interes general,
comer )
Subzona M2a subzona mixt situat n afara limitelor zonei protejate, cu nlime max.
P+2 ce cuprinde dotri dedicate exclusiv funciunilor comerciale i/sau
depozitrilor de mici dimensiuni
Subzona M2b subzona mixt situat n afara limitelor zonei protejate, cu nlime intre
P+5 si P+9 max., reprezentand centrul civic Sf. Maria Strada V.Madgearu
( locuinte, birouri, comert si servicii )

Subzona M2c subzona mixt situat n afara limitelor zonei protejate, cu nlime max.
P+3, reprezentand centrul civic Sf. Maria Strada V.Madgearu
( sanatate, cultura, culte )

Subzona M3 subzona mixt ce cuprinde instituii, servicii de interes general i
echipamente publice, activiti productive mici, nepoluante i locuine, cu
nlime max. P+4
Subzona M3a subzona mixt situat n afara limitelor zonei protejate, ce cuprinde
instituii, servicii de interes general i echipamente publice, activiti
productive mici, nepoluante, avnd funciunea dominant locuirea, RMH. =
P+2
Excepie face zona din MUTR AUREL VLAICU, strada Aurel Vlaicu unde se
admite un regim de nlime de P+1 / H.max. = 7m.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

77
ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei mixte este dat de instituiile, serviciile publice, dotrile, spaiile
complexe i mica producie prezente.
ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei mixte sunt:
- Locuine
- Zone de agrement, turism i practicarea sporturilor
- Spaii verzi amenajate
- Accese pietonale, carosabile, parcaje
- Reele i instalaii tehnico edilitare.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 4 utilizri permise
n zona mixt sunt admise urmtoarele utilizri:
Subzona M1 / M1a
- institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;
- lacasuri de cult;
- sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare,
cercetare, expertizare, agentii imobilioare,consultanta in diferite
domenii si alte servicii profesionale;
- edituri, media;
- servicii sociale, colective si personale;
- activitati asociative diverse
- hoteluri, pensiuni, restaurante, agentii de turism;
- loisir si sport in spatii acoperite;
- restaurante, baruri, cofetrii, cafenele
- spaii libere pietonale
- locuine individuale i colective mici
Subzona M2 / M2a / M2b / M2c
instituii publice, servicii i echipamente publice de nivel municipal:
- primria
- servicii financiar bancare
- asisten juridic, cabinete de avocatur, cab. notariale
- asisten medical (dispensar, centru de ingrijire persoane varstnice )
- servicii sociale, colective sau personale
- sedii ale unor organizaii politice profesionale
- construcii pentru nvmnt
- comer cu amnuntul mini market-uri n construcii independente sau
la parterul construciilor
- piata agro-alimentara;
- depozitare mic-gros pentru aprovizionare la domiciliu si pentru
aprovizionarea comertului cu amanuntul;
- spatii pentru activitati comunitare ( clubul I.L. Caragiale, clubul elevilor,
centru ingrijire persoane varstnice )
- centru de afaceri si galerii comerciale
- spaii plantate
- parcaje la sol si multietajate, intretinere autovehicole mici;
Subzona M3 / M3a
- institutii, servicii si echipamente publice la nivel de cartier;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

78
- sedii ale unor firme, proiecte, circulare, expertize, consultane
- asisten juridic, cabinete de avocatur, cab. notariale
- asisten medical
- servicii sociale, colective sau personale
- construcii pentru nvmnt
- comer cu amnuntul la parterul construciilor
- spaii plantate
- locuine individuale, colective mici i medii
- locuine cu partiu obisnuit;
- locuine cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale;
ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise cu conditii :
- Localurile care comercializeaz buturi alcoolice, discotecile sunt admise cu condiia de a fi
amplasate la o distan mai mare de 100 m fa de serviciile publice
(policlinici, grdinie, coli, etc.) i fa de biserici.
- Construciile pentru echiparea cu instalaii se pot amplasa cu condiia s corespund
necesitilor i confortului populaiei din zona central, s nu duneze relaiilor cu vecintile
i s fie puse n practic toate msurile pentru integrarea n mediul nconjurtor.
- Autorizaiile de construire pentru obiectivele ce se intenioneaz a se construi n zonele
protejate din punct de vedere istoric i arhitectural,sau pentru orice intervenie asupra cldirilor
existente n aceste zone, se vor acorda dup obinerea prealabil a avizului Comisiei teritoriale
a Monumentelor Istorice conform legislaiei n vigoare.
- Orice intervenie asupra monumentelor de arhitectur sau de art plastic din zona central se
va efectua cu condiia obinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial,
conform legislaiei n vigoare..
- Toate proiectele PUD i PUZ ce se vor realiza pe terenurile din zonele protejate din punct de
vedere istoric i arhitectural, vor fi aprobate dup obinerea prealabil a avizului Comisiei
Zonale a Monumentelor Istorice.
- Autorizaiile de construire pe terenurile situate n zona de protecie a infrastructurii feroviare (
100m de-o parte i de alta a cii ferate) pot fi acordate cu condiia obinerii prealabile a avizului
Regionalei CFR.
- n subzonele protejate extinderea aceleiai funciuni pe 2 sau mai multe parcele nvecinate n
cldiri existente se admite numai n condiii bine justificate i cu condiia pstrrii individualitii
fiecrei cldiri de pe fiecare parcel n parte, a faadei, a sistemului structural i al expresiei
arhitecturale.
- n zonele istorice protejate autorizaiile de demolare ale cldirilor existente situate la strad se
vor elibera cu condiia obinerii prealabile a avizului Comisiei teritoriale a Monumentelor
Istorice.
- Construcii pentru activiti productive de mic capacitate, cu condiia de a fi nepoluante, fr
riscuri tehnologice, de a nu genera trafic greu, de a-i rezolva staionarea autovehiculelor n
parcela proprie. fr incomodri datorate utilizrii incintei pentru depozitare deeuri, etc
- Abatoare de mic capacitate, cu condiia de a nu efectua sacrificri de animale i cu condiia ca
studiul de impact s demonstreze c nu sunt poluante.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Orice intervenie n zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe baz unor
documentaii PUZ sau PUD aprobate. Pn la aprobarea acestora zonele respective se afl n interdicia
temporar de construire.
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

79
ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzic :
Construcii industriale sau pentru mica industrie chiar dac produc nociviti incompatibile
pentru parcelele vecine.
Construcii cu funciuni agricole
Construcii sau extinderi de depozite care nu sunt legate de activitatea comercial sau
artizanal exercitat n limitele zonei
Construcii destinate creterii animalelor mari
Orice fel de construcii adosate zidurilor de incint, a bastioanelor i turnurilor, vechilor
fortificaii.
A oricror activiti de comer sau prestaii servicii desfurate n construcii cu caracter
provizoriu
La construciile noi propuse n locul celor demolate sau la cele existente fr valoare ambiental nu
se accept funciuni care duc la o densitate excesiv pe lotul respectiv.

CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

UNITATI DE INVATAMANT
CRITERII DE AMPLASARE :
Cuplarea , n msura posibilittilor , a unittilor de niveluri diferite ;
Asigurarea spaiilor verzi i de joac ;
Favorizarea conlucrrii cu amenajrile sportive publice ;
Evitarea amplasrii la artere cu trafic intens .


1. GRADINITE
Cerere potential : populaia prescolar de 3-6 ani ;
Norm : 20 locuri / 1000 locuitori
Suprafata deservit : prag minim de eficient zon cu 1000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 6000 locuitori
Raza de servire : 300-500 m ( 5 min de mers pe jos )

2. SCOLI PRIMARE SI GIMNAZIALE
Cerere potential : populaia cu scolarizare obligatorie ( 7 14 ani ) ;
Norm : 40 locuri / 1000 locuitori
Suprafata deservit : prag minim de eficient zon cu 3000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 12000 locuitori
Raza de servire : 500-1000 m ( 15 min de mers pe jos )


UNITATI SANITARE
CRITERII DE AMPLASARE :
Retragere minim de 40 m fa de axul drumurilor foarte circulate ;
Aferente locuirii , independente sau cuplate cu alte unitti de acelasi tip;
Asigurarea spatiilor verzi ;
Acces direct la sistemul de transport public .

1. CREA
Cerere potential : populatia prescolar de 0-3 ani ;
Norm : 12-15 locuri / 1000 locuitori
Suprafata deservit : prag minim de eficient zon cu 2000 locuitori

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

80
prag maxim de eficient zon cu 6000 locuitori
Raza de servire : 200-300 m

2.DISPENSAR URBAN ( CU 2-4 CIRCUNSCRIPTII )
Cerere potential : 6000 consultatii / an / 1000 locuitori
Norm : 5000 locuitori / circumscriptie
Suprafata deservit : prag minim de eficient zon cu 10000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 20000 locuitori
Raza de servire : 1000-1200 m ( 20 min de mers pe jos )

3. DISPENSAR POLICLINIC ( GR. 1, 2, 3 )
Cerere potential : total populatie
Norm : 7000 consultatii / an /1000 locuitori
Suprafata deservit : prag minim de eficient zon cu 25000 locuitori
Raza de servire : 1000-1500 m ( 20- 25 min de mers pe jos )


UNITATI DE CULTURA
CRITERII DE AMPLASARE :
Retragere minim de 40 m fat de axul drumurilor foarte circulate ;
Accese si evacuare rapid ;
Asigurarea spatiilor verzi ;
De preferint n vecintatea unor alte institutii de cultur , educatie , agrement .

1. CINEMATOGRAF
Cerere potential: total populatie
Norm : 20-35locuri / 1000 locuitori
Suprafata polarizare : prag minim de eficient zon cu 10000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 30000 locuitori
Raza de servire : nenormat

2. CLUB - pentru segmentul de populatie : tineri , pensionari , categorii profesionale
Cerere potential: total populatie
Norm : 3-4 locuri / 1000 locuitori
Suprafata polarizare : prag minim de eficient zon cu 3000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 310000 locuitori
Raza de servire : 500-1000 m


UNITATI DE ASISTENTA SOCIALA
CRITERII DE AMPLASARE :
Retragere minim de 40 m fat de axul drumurilor foarte circulate ;
Aferente locuirii , independente sau cuplate cu alte unitti de acelasi tip;
Asigurarea spatiilor verzi pentru ceremonii ;
Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale .

UNITATI DE TURISM
CRITERII DE AMPLASARE :
In zona central sau n zonele specializate , cu potential turistic ;
Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
Asociere favorabil cu institutii culturale , comerciale , de alimentatie public ;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
n zone lipsite de nocivitti , umiditate sau care prezint pericol de alunecare sau inundatii ;
Asigurarea spatiilor verzi cu vegetatie bogat , cadru natural pitoresc
( pentru motel , han , camping ) .

1. HOTEL , MOTEL , CAMPING
Cerere potential : populatie n deplasare n scopuri turistice sau de afaceri
Raza de servire : nenormat

UNITATI FINANCIAR - BANCARE
CRITERII DE AMPLASARE :
In zona central sau , dup important , n functie de organizarea sistemului n retea ;
Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
Asociere favorabil cu institutii cu functiuni administrative ;
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
Tratare urbanistic arhitectural n functie de impotanta cldirii
( unicat sau repetabile)

1. UNITATI BANCARE
2. UNITATI DE ASIGURARE

Cerere potential : total populatie
Suprafata polarizat : localitate , teritoriu administrativ
Raza de servire : nenormat

UNITATI ADMINISTRATIVE
CRITERII DE AMPLASARE :
In zona central ;
Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
Asociere favorabil cu institutii cu alte functiuni administrative ;
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
Tratare urbanistic arhitectural n functie de impotanta cldirii
( unicat sau repetabile) ;
In zonele de interes pentru sectorul privat .

SEDII BIROURI , FIRME ( IN DOMENIUL PROFESIONAL , COMECIAL , INDUSTRIAL)

Cerere potential : total populatie activ calificat
Suprafata polarizat : conform interesului investitorului de stat sau privat
Raza de servire : nenormat

UNITATI COMERT
CRITERII DE AMPLASARE :
In toate zonele cu functiuni urbane din intravilan , conform ierarhizrii pe trepte de complexitate
Ca centru de greutate al ansablului de locuit , zone centrale , zone specializate ;
In zone care asigur rentabilitatea ( cu vad comercial ) ;
Acces direct la sistemul de transport public si la drumurile publice principale ;
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
Tratare urbanistic arhitectural n functie de impotanta cldirii
( unicat sau repetabile) .

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

82

1. COMPLEX COMERCIAL
Cerere potential : total populatie
Norm : 200 mp Adc / 1000 locuitori
Suprafata polarizat : prag minim de eficient zon cu 2000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 5000 locuitori
Raza de servire : 300 500 m ( 5 min. mers pe jos )

2. CENTRU COMERCIAL ( COMERT ALIMENTAR , NEALIMENTAR , ALIMENTATIE PUBLICA , PRESTARI
SERVICII DE SOLICITARE PERIODICA , EC )
Cerere potential : total populatie
Norm : 135 mp Adc / 1000 locuitori
Suprafata polarizat : prag minim de eficient zon cu 6000 locuitori
prag maxim de eficient zon cu 12000 locuitori
Raza de servire : 500 1000 m ( 15 min. mers pe jos )

3. MAGAZIN UNIVERSAL ( COMERT ALIMENTAR SI NEALIMENTAR DE FOLOSINTA RARA , ALIMENTATIE
PUBLICA )
Cerere potential : total populatie
Norm : 300 mp Adc / 1000 locuitori
Suprafata polarizat : prag minim de eficient zon cu 30000 locuitori
Raza de servire : nenormat

4. PIATA AGROALIMENTARA
Cerere potential : total populatie
Norm : 120 mp Adc / 1000 locuitori
Suprafata polarizat : oras sau teritoriu ( minim 7000 locuitori )
Raza de servire : nenormat

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 RGU i Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind modul de via al populaiei: Ordinul nr.
536/1997.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine
i dotri complementare) este permis cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor din ORDONAN
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONAN nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea I , Suprafeele de teren aferente drumurilor publice, specific
conform articolelor 14 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaa de teren ocupat de elementele constructive ale
drumului: parte carosabil, trotuare, piste pentru cicliti, acostamente, anuri, rigole, taluzuri, anuri de
gard, ziduri de sprijin i alte lucrri de art.
Art. 16. - (1) Zonele de siguran sunt suprafee de teren situate de o parte i cealalt a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier, plantaie rutier sau pentru alte scopuri legate de
ntreinerea i exploatarea drumului sau pentru sigurana circulaiei. Din zonele de siguran fac parte i
suprafeele de teren destinate asigurrii vizibilitii n curbe i intersecii, precum i suprafeele ocupate de

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
lucrrile de consolidri ale terenului drumului i alte asemenea. n afara localitilor, limitele minime ale
zonelor de siguran a drumurilor n cale curent i aliniament sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezenta
ordonan.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran este interzis.
Art. 17. - (1) Zonele de protecie sunt suprafeele de teren situate de o parte i de alta a zonelor de
siguran, necesare proteciei i dezvoltrii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecie sunt prevzute
n anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor juridice sau fizice care le au n administrare sau n
proprietate, cu obligaia ca acestea, prin activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n
siguran a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor n mod corespunztor;
b) executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care s provoace nzpezirea drumului sau s
mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrri care pericliteaz stabilitatea drumului sau modific regimul apelor subterane
sau de suprafa.
Art. 18. - Deintorii terenurilor din vecintatea drumurilor publice sunt obligai s permit
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aprare a drumului contra nzpezirii, fr a percepe vreo
chirie, cu condiia ca aceast operaie s nu mpiedice executarea lucrrilor agricole i s nu produc
degradri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona strzilor include partea carosabil, acostamentele, anurile, rigolele, trotuarele,
spaiile verzi, pistele pentru cicliti, suprafeele adiacente pentru parcaje, suprafeele de teren necesare
amplasrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strzi fr canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat prin
anuri amenajate.
(2) Zonele de siguran i de protecie n intravilan se stabilesc prin studii de circulaie i prin documentaiile
de urbanism i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacitii de circulaie a drumurilor publice n traversarea localitilor rurale,
distana ntre gardurile sau construciile situate de o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeene i de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.

n cadrul aceleai ORDONANE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea a V-a, Aprobarea amplasrii de construcii i
instalaii n zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea i autorizarea
construciilor n zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea n zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, n orice scop, se face
cu respectarea legislaiei n vigoare privind amplasarea i autorizarea executrii construciilor i numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) n zona drumului public este interzis amplasarea de construcii, panouri publicitare sau
instalaii care nu aparin drumului i care pericliteaz sigurana circulaiei.
(2) n zona median a autostrzilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor i
siguranei circulaiei.
(3) Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgen,
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept s se obin ulterior, n
cazul n care construciile sau instalaiile nu se demonteaz ntr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8/
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
suprateran sau subteran a unor construcii, instalaii sau panouri publicitare acceptate de administraia
drumurilor, se aplic tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea drumurilor publice.

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE SIGURAN
Zonele de siguran ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar a
amprizei drumului pn la
1,50 m de la marginea exterioar a anurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile n rambleu
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea pn la 5,00 m inclusiv
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea mai mare de 5,00 m

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE PROTECIE
Zonele de protecie sunt cuprinse ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran i marginile zonei drumului
DRUM NATIONAL 22m
DN 14 / DN 14A 25m propus prin documentaia de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Media
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


CALE FERAT 20m.
Zona de siguran a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fiile de
teren, n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate,
necesare pentru amplasarea
instalaiilor de semnalizare i de
sigurana circulaiei i a celorlalte
instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a
instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului. Pe teritoriul localitilor
zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.

100m
Zona de protecie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu limea de 100 m msurat de la
limita zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de
alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau
care servesc sub orice form funcionrii acesteia.

Construciile i amenajrile amplasate n zona de
protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U.
modificat.ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8b
ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Aliniament este definitia dat , n acest caz , liniei de demarcatie ntre terenul apartinnd domeniului
public si celui privat .
Fat de acesta constructiile pot fi amplasate astfel :
pe aliniament , n cazul n care fronturile constructiilor existente se confund cu
linia de demarcatie a propriettilor fat de strad ;
retras de la aliniament , astfel :
- nscrierea n regimul de aliniere existent ;
- cu 3 5 m pentru a realiza o zon de protectie fat de sursele de poluare ale
cilor de comunicatie ;
- cu 4 6 m , n intersectii , pentru a asigura vizibilitatea necesar n intersectii ;
n eventualitatea lrgirii preconizate a drumurilor .
- cladirile publice vor fi retrase de la aliniament cu minim 6 10 m sau vor fi
dispuse pe aliniament in functie de profilul activitatii si de normele existente ;
- cladirile care nu au functia de institutii, servicii sau echipamente publice se
amplaseaza pe aliniament cu conditia ca naltimea maxima la corni s nu
depeasc distana dintre acesta si aliniamentul de pe latura opusa a
strazii;
- daca inaltimea cladirii in planul aliniamentului depaseste distanta dintre
aliniamente, cladirea se va retrage de la aliniament cu o distanta minima egala
cu plusul de inaltime al cladirii fata de distanta dintre aliniamentele strazii, dar
nu cu mai putin de 4.0 metri; fac exceptie de la aceasta regula numai situatiile
de marcare prin plus de inaltime a intersectiilor si intoarcerile si racordarile de
inaltime a cladirilor pe strazile laterale conform Articolului 10;
- pentru cladirile care alcatuiesc fronturi continue se stabileste un aliniament
posterior situat la o distanta de maxim 20 metri fata de aliniamentul la strada.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
CARACTERISTICI ALE PARCELELOR
Suprafata minim parcel
Unitti de nvtmnt :
GRADINITE 22 mp teren / copil
SCOLI PRIMARE SI GIMNAZIALE 15-20 mp teren / copil

Unitti sanitare :
DISPENSAR URBAN 0,04 mp teren / locuitor
DISPENSAR POLICLINIC 3,0 mp / consultatie

Unitti cultur :
CINEMATOGRAF - 0,25 mp teren / locuitor
CLUB 0,10 0,20 mp teren pe locuitor
TEATRU 0,10 mp teren / locuitor


Unitti cult :
BISERICA PAROHIALA 0,8 0,9 mp teren / enorias

Unitti asistent social :
CAMIN BATRANI 0,85 mp teren / asistat
LEAGAN COPII 5 mp teren / copil
CENTRU DE ASISTENTA SOCIALA 0,85 mp teren / locuitor

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8

Unitti turism :
HOTEL 50 150 mp teren / locuitor
MOTEL 75 100 mp teren / locuitor
CAMPING 100 mp teren / locuitor

Unitti financiar bancare :
UNITATI DE ASIGURARI 0,05 mp teren / locuitor
UNITATI BANCARE 0,05 mp teren / locuitor

Unitti administrative :
SEDII , BIROURI , FIRME 0,05 mp teren / locuitor

Unitti comert :
COMPLEX COMERCIAL 0,50 mp teren / locuitor
CENTRU COMERCIAL 0,65 mp teren / locuitor
MAGAZIN UNIVERSAL 0,35 mp teren / locuitor
PIATA AGROALIMENTARA 0,20 mp teren / locuitor

Distantele minime dintre cldirile de pe aceasi parcel trebuie s asigure :
ntretinerea cldirilor ;
accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
accesul mijloacelor de salvare n caz de alte calamitti ;
iluminarea natural ;
nsorirea ;
securitatea ;
salubritatea , etc .
De regul , pentru toate constructiile se impun distante minime fat de limitele laterale sau
posterioare ale parcelei egale cu jumtate din nltimea la cornis a cldirii , dar nu mai puin de 3 m.,
existnd i excepii n cazul:
- cladirile publice se vor amplasa in regim izolat, cladirile care adapostesc restul functiunilor
se recomanda sa fie realizate predominant in regim continuu sau discontinuu;
- cladirile vor alcatui fronturi continue prin alipire de calcanele cladirilor invecinate daca
acestea sunt dispuse pe limitele laterale ale parcelelor, pana la o distanta de maxim 20.0
metri de la aliniament;
- fronturilor discontinue, in care parcela se invecineaza numai pe una dintre limitele laterale
cu o cladire avand calcan pe limita de proprietate iar pe cealalta latura se invecineaza cu o
cladire retrasa de la limita laterala a parcelei si avand pe fatada laterala ferestre, noua
cladire se va alipi de calcanul existent iar fata de limita opusa se va retrage obligatoriu la o
distanta egala cu jumatate din inaltime dar nu mai putin de 3.0 metri;
- se interzice construirea pe limita parcelei daca aceasta este si linia de separatie a subzonei
mixte de o functiune publica izolata, de o biserica sau de subzona predominant rezidentiala
relizata in regim discontinuu; in aceste cazuri se admite numai realizarea cu o retragere fata
de limitele parcelei egala cu jumatate din inaltimea la cornise dar nu mai putin de 5.0 metri;
- distanta dintre cladirea unei biserici ortodoxe si limitele laterale si posterioara ale parcelei
este de minim 10.0 metri; cladirile apartinand altor confesiuni pot fi integrate in fronturi
continue;
- cladirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta de cel putin jumatate din
inaltimea cladirii masurata la cornise dar nu mai putin de 5.0 metri;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

87
- se recomanda ca parapetul ferestrelor cladirilor cu activitati productive de pe fatadele
orientate spre parcelele laterale care prezinta ferestrele unor locuinte situate la mai putin
de 10.0 metri sa aiba parapetul ferestrelor la minim 1.90 metri de la pardoseala incaperilor;
- cladirilor comerciale si de productie se admite regimul compact de construire cu conditia
respectarii celorlalte prevederi ale regulamentului.

Amplasarea construciilor fa de limitele laterale ale parcelei se va face respectnd condiiile:
- cldirile vor putea fi realizate n regim niruit (atingnd ambele limite laterale ale parcelei)
cu condiia de a avea obligatoriu asigurat un acces auto n parcel la parterul;
- cldirii, avnd minimum 3 m lime, respectiv 3,80 m n cazul parcelelor mai mari de 600
mp;
- cldirile se vor putea realiza n regim cuplat sau independent cu condiia ca distanele
cldirilor fa de limitele laterale pe care nu le ating, s fie de1,9 m i s aib un acces
auto asigurat n parcel;
- amplasarea construciilor se va face cu respectarea normelor de igien cuprinse n Ordinul
nr. 536 din 1997 al Ministerului Sntii, Art. 2,3,4,5 i 16
Amplasarea construciilor fa de limitele de fund ale parcelelor va respecta urmtoarele condiii:
- cldirile principale se vor amplasa la o distan de cel puin 10 m fa de limit, cu condiia
s nu stnjeneasc nsorirea pe parcela vecin; n condiii bine justificate se accept o
distan minim de 6m. Cldirile se pot amplasa pe limit, n condiiile alipirii de un calcan
existent.
Amplasarea unei construcii principale n spatele unei alte construcii existente aflate la strad se
va face doar cu condiia ca prin nlimea i volumetria ei s nu aduc prejudicii aspectului
arhitectural al cldirii existente sau al strzii i s nu fie perceptibil din strad.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 i Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto n parcel, avnd o lime minim de 3 m.
Accesele trebuie s ndeplineasc mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 i n special n cazul
n care parcela se afl la drumul naional DN14 ( sau oseaua Sibiului ):
s fie ct mai ndeprtate de intersectii ;
s se fac prin drumuri locale , n cazul unor artere cu circulatie intens ;
n cazul loturilor situate n intersectii s fie permis din strada mai putin circulat , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numrului admis de accese din strzile de categoria I i a II-a, ca i
localizarea acestora se vor face astfel nct s nu afecteze fluena circulaiei.
Construcii administrative.
Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute
cu:
accese carosabile directe din strzi de categoria I i a II-a, dup caz;
accese carosabile separate: acces oficial, acces pentru personal, acces pentru public, acces de
serviciu, dup cum urmeaz: accesul carosabil oficial va fi prevzut pn la intrarea principal a
cldirii; accesele carosabile pentru personal i cel pentru public vor fi prevzute cu locurile de
parcare aferente; aleile carosabile de serviciu vor fi rezolvate fr a intersecta accesul oficial.
Construciile administrative cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi
prevzute cu accese carosabile, conform destinaiei i capacitii acestora, avndu-se n vedere separarea de
circulaia public.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

88
Construcii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de cldiri financiar-bancare vor fi prevzute accese carosabile directe din
strzi de categoria I i a II-a, dup caz.
Se vor asigura accese carosabile separate pentru: accesul oficial, accesul personalului, accesul
publicului, acces la tezaur, acces de serviciu.
Construcii comerciale.
Pentru construciile comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori,
personal i aprovizionare.
n funcie de destinaia i capacitatea construciei vor fi prevzute:
alei carosabile i parcaje n interiorul amplasamentului;
platforme de depozitare i accese maini i utilaje speciale separate de aleile carosabile
destinate consumatorilor.
Construcii de cult.
Pentru construciile de cult se vor asigura alei carosabile, n legtur cu reeaua de circulaie major.
Construcii de cultur.
Pentru toate categoriile de construcii de cultur se vor asigura accese carosabile separate pentru
vizitatori sau spectatori, pentru personal i aprovizionare.
n funcie de destinaia construciei sau a amenajrii vor fi prevzute:
alei carosabile n interiorul amplasamentului i parcajele aferente, n cazul n care accesul se face
din strzi de categoria I sau a II-a;
parcaje necesare n interiorul amplasamentului, n cazul n care accesul se realizeaz direct din
strzi de categoria a III-a.
Construcii de nvmnt.
Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt se vor asigura accese carosabile de legtur cu
reeaua de circulaie major i cu mijloacele de transport n comun.
Se vor asigura dou accese carosabile separate pentru evacuri n caz de urgen (cutremure,
inundaii, incendii).
Construcii de sntate.
Pentru toate categoriile de construcii de sntate se va asigura legtura cu reeaua de circulaie
major prin dou accese carosabile separate.
Accesele carosabile ce vor face legtura cu reeaua de circulaie major de categoria I i a II-a vor fi
realizate prin:
strzi de categoria a IV-a de deservire local;
strzi de categoria a III-a, colectoare, care asigur accesul vehiculelor i al persoanelor acionnd
n domeniul sntii, salubritii i P.S.I.
Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate dup cum urmeaz:
cu o band de circulaie de 3,5 m lime pentru cele cu o lungime maxim de 10,00 m;
cu dou benzi de circulaie de 7 m lime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.
Accesul carosabil rezervat salvrii sau interveniilor de urgen nu va intersecta aleile de acces
carosabil pentru personal i pacieni.
Construcii i amenajri sportive.
Pentru toate categoriile de construcii i amenajri sportive se vor asigura accese carosabile
separate pentru public, sportivi i personalul tehnic de ntreinere.
n interiorul amplasamentului vor fi asigurate:
circulaia carosabil separat de cea pietonal;
alei carosabile de descongestionare care se vor dimensiona n funcie de capacitatea slii sau a
stadionului, dar nu mai puin de 7 m lime;
alei carosabile de circulaie curent de minimum 3,5 m lime;
alei carosabile de serviciu i ntreinere de minimum 6 m lime.
Construcii i amenajri de agrement.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

89
Pentru toate categoriile de construcii i amenajri de agrement se va asigura accesul carosabil
separat pentru public de accesul se serviciu i de ntreinere.
Construcii de turism.
Pentru construciile de turism vor fi prevzute accese carosabile separate pentru utilizatori,
personal i acces tehnic de ntreinere.
Aleile semicarosabile din interiorul amplasamentelor, cu o lungime de maximum 25 m, vor avea o
lime minim de 3,5 m, iar cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevzute cu supralrgiri de depire i
suprafee pentru manevre de ntoarcere.
Numrul acceselor i conformarea lor se vor face n funcie de categoria i capacitatea obiectivului
turistic.
Construcii de locuine.
Pentru locuine unifamiliale cu acces i lot propriu se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
acces carosabil pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor;
alei (semi)carosabile n interiorul zonelor parcelate, cu o lungime de maximum 25 m vor avea o
lime de minimum 3,5 m, iar pentru cele cu lungimi mai mari de 25 m vor fi prevzute
supralrgiri de depire i suprafee pentru manevre de ntoarcere;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire local (fundturi): cele cu o lungime de 30 m - o singur band de 3,5 m lime; cele cu
o lungime de maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu trotuar cel puin pe o latur i
supralrgiri pentru manevre de ntoarcere la capt.
Pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot folosit n comun se vor asigura:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
n cazul unei parcelri pe dou rnduri, accesele la parcelele din spate se vor realiza prin alei de
deservire local (fundturi): cele cu o lungime de maximum 30 m - o singur band de 3,5 m
lime; cele cu o lungime de 30 m pn la maximum 100 m - minimum 2 benzi (total 7 m), cu
trotuar cel puin pe o latur; supralrgiri pentru manevre de ntoarcere la capt.
Locuinele colective cu acces i lot folosit n comun vor fi prevzute cu:
accese carosabile pentru locatari;
accese de serviciu pentru colectarea deeurilor menajere i pentru accesul mijloacelor de
stingere a incendiilor;
accese la parcaje i garaje.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se asigur
accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
n sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces public pe
terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de servitutea de trecere
public, potrivit legii sau obiceiului.
n cadrul subzonelor funcionale rezideniale, se va urmri crearea a numeroase legturi pietonale
ntre locuin i obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajrile private pentru circulaiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui s fac obiectul unei
autorizaii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, mbrcmini, mobilier urban, semnalizare.
mbrcmintea cilor de circulaie pietonal se va executa din materiale naturale (pavaje din piatr
cioplit de ru, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafa, crmid) cu forme
geometrice simple al cror colorit va pune n valoare linearitatea cii.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

90
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Racordarea la reelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate cldirile noi vor fi dotate cu electricitate i instalaii de ap canal n sistem public sau
individual, proiectate i executate n conformitate cu normele sanitare.
Toate cldirile de locuit din zona central vor fi n mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reele publice tehnico edilitare existente ct i posibilitatea de racordare la viitoarele reele publice
proiectate. Toate lucrrile de infrastructur vor fi asistate de arheologi.
Reelele electrice, de telefonizare i racordurile la cldiri ct i iluminatul public se vor face n
subteran.
Aparatele de msurare (contoare de ap, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faada spre strad i nici n
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcie metalic) ncastrat n zidrie. Cu ocazia
modificrilor sau refacerilor de reele sau lucrri de faad se vor nltura toate elementele parazitare sau
reele inutile i suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, att cele folosite pentru staiile de radio i televiziune ct i a
antenelor parabolice pentru satelit i folosirea reelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.
Reelele stradale i reelele edilitare aparin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
public, ce aparin statului sau unitilor administrativ-teritoriale.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte
normele legale de igien i de protecie a mediului.
Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este permis numai dac pentru
fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
La stabilirea nlimii construciilor se va avea n vedere:

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
- protejarea i punerea n valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziie arhitectural urbanistic a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr. 536
pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind modul de via al populaiei,
etc.) pentru a nu aduce prejudicii cldirilor nvecinate sub aspectul nsoririi acestora.
Modificarea regimului maxim de nlime poate fi fcut n situaii justificate, cu condiia elaborrii
unei documentaii ce va fi specificat prin avizul de oportunitate eliberat de primrie.
Cldirile cu statut de monument a celor care pot fi incluse n lista monumentelor istorice ca i cele cu
valoare ambiental, trebuiesc pstrate ca volum general sau readuse la volumul original.
La cldirile fr valoare de monument sau ambiental, care pot fi conservate, ameliorate sau
nlocuite, modificarea nlimii trebuie justificat prin documentaii (drum, machete, fotomontaje) care s
permit reprezentarea investiiei n sit, ct i relaia cu cldirile nvecinate
Cldirile noi trebuie s se integreze n volumetria general s se pstreze nlimea la cornie ct i
la coama acoperiurilor. Diferenele admise sunt: 0,50 m mai jos sau sus la cornie i cu 1,00 m mai jos sau
mai sus la acoperi.
n interiorul parcelelor se aplic aceleai reguli.
Se pot aproba cldiri de locuit parter i un etaj sau se pot realiza mansardri ale caselor existente,
respectnd regulile de comportare ale subzonei. nlimea construciilor se va stabili pe baza unui PUD
analizndu-se frontul stradal i ncadrarea nlimii propuse n acesta.


ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate cldirile trebuie s participe la compoziia ansamblului din care fac parte i la
punerea n valoare a acestuia, recomandndu-se ca arhitectura i plastica s se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al subzonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitectur, este interzis.

A. Dispoziii generale
k) Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al zonei i depreciaz valorile general acceptate ale
urbanismului i arhitecturii, este interzis.
l) Construciile trebuie s se apropie prin volumetrie i proporii de tipul dominant al construciilor
din zona nconjurtoare.
m) Extinderile cldirilor tradiionale se vor face n spiritul construciei iniiale.
n) Faadele laterale i posterioare ale cldirilor trebuie tratate la acelai nivel calitativ cu cele
principale i n armonie cu acestea.
o) Lucrrile tehnice (reele, conducte, cutii de branament, etc.) trebuie integrate n volumul
construciilor sau al mprejmuirilor. Instalaiile de alimentare cu gaze naturale, energie electric
i CATV, precum i punctele de racord vor fi concepute n aa fel nct s nu aduc prejudicii
aspectului arhitectural al construciilor sau al zonei nconjurtoare
f) Instalaiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faade. Ele pot fi montate pe
acoperiuri numai pe versantul interior i retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau n podurile
nemansardabile.

B. Faade
q) n cazul cldirilor cu valoare arhitecturalambiental din zonele protejate se interzice folosirea
tencuielilor moderne cu textur puternic (terasit, tehnic stropirii cu mtura, etc.)

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

92
r) Este interzis placarea faadelor care iniial au avut finisaje realizate din tencuial. Zugrvelile
vor fi n tente naturale sau cu nuane, inspirate din culorile originale. Zugrvelile lavabile
(semilavabile) sunt interzise. Se vor folosi zugrveli pe baz de pigmeni minerali.
s) La construciile vechi cu valoare arhitectural din zona protejat este interzis nlocuirea
tmplriilor din lemn cu tmplrii din metal sau plastic. La cldirile cu valoare de monumente,
care pot fi incluse n lista monumentelor i cu caracter ambiental, refacerea tmplriei se va
face identic cu cea existent i din acelai material, iar n cazul, n care acesta a fost complet
distrus, refacerea se va face dup un model analog de pe o construcie de acelai tip i din
aceeai epoc.Se vor folosi geamuri transparente la exterior. Golurile de ui, ferestre i a
porilor de intrare n ganguri vor fi aduse la forme i dimensiunile lor originale.
t) Se interzice eliminarea sau acoperirea decoraiilor de pe faadele caselor vechi. Este obligatorie
refacerea ornamentelor distruse sau deteriorate, utiliznd aceleai materiale ca cele iniiale, pe
baz de material iconografic de epoc.
u) Este interzis folosirea pe faadele cldirilor tradiionale a materialelor scumpe (marmur,
travertin, etc.) la cldiri care nu au folosit astfel de materiale i nainte. Nobleea faadelor va
rezulta din claritatea concepiei generale, acurateea detaliilor, etc.
v) Lucrrile vechi de feronerie se vor conserva i restaura (grilaje, balcoane, parapei metalici,
decoraii etc.), iar cele noi se vor face ct mai apropiate ca form i dimensiuni cu cele
existente.
w) Interveniile asupra cldirilor valoroase existente n zonele protejate vor fi fcute cu pstrarea
golurilor existente n faad. n cazuri bine justificate (ex.: deschideri de goluri pentru acces n
spaiul parterului) este posibil practicarea unui gol de u numai dac intervenia nu afecteaz
coerena compoziional a faadei sau potenialul de organizare funcional a ntregului imobil.
x) n zonele protejate cldirile noi vor fi realizate avnd faade cu o expresie modern cu obligaia
de a ine seama de scara arhitectural a faadelor i fronturilor nvecinate existente, de
cadena, ritmul, raportul plin gol n favoarea plinului, caracteristice cldirilor existente.

C. Firme, reclame, elemente de signalistic
e) Nu se admite montarea pe faadele vechi a firmelor i reclamelor deasupra cornielor peste
parter. Este posibil montarea lor doar sub linia de demarcaie dintre parter i etaj.
f) Nu se admite acoperirea elementelor decorative sau de arhitectur (cornie, balustrade de
balcon, frontoane, etc.) cu elemente de signalistic, reclame, firme.


ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel, precum i a subsolurilor care au alt
destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

P.O.T. trebuie s exprime limita maxim de suprafat ocupat la sol de constructii .
P.O.T. defineste ct din suprafata unei parcele este permis s fie ocupat cu constructii , restul
reprezentnd spatii libere si plantate .
Pentru subzonele mixte se propun :


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
SUBZONA
FUNCIONAL
P.O.T. C.U.T. H.max. Observaii
M1
40% 0,80 P+2+M / 15,80m. Dominant locuirea
M1a
50% 0,80 P+2+M / 15,80m. Secundar locuirea
M2
80% 1,00 P+4 / 17m. Centrul Nou
M2a
85% 1,20 P+2+M / 11,80m. Comercial
M2b
40% 1,80 P+9 / 47m Centru civic Sf.
Maria
Locuinte, birouri
M2c
40% 1,80 P+3 / 15m Centru civic Sf.
Maria
Sanatate, cultura
M3
70% 1,00 P+4 / 17m. Institutii, servicii,
echipamente
publice, culte
M3a
50% 0,80 P+2 / 10,00m. Institutii, servicii,
dotari si
echipamente de
proximitate
dominant locuirea
M3a
Strada Aurel Vlaicu
De la intrarea
dinspre Sighisoara si
pana la Strada Mica
40% 0,80 P+1 / 7,00m Dominant locuire +
servicii


3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaii de parcare se
stabilete prin autorizaia de construire de ctre delegaiile permanente ale consiliilor judeene sau de ctre
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.
Anexa 5 din R.G.U. prezint urmtoarele specificaii pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcionale ce intr n componena UTR.5 zon activiti mixte, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, n funcie de categoria localitii n care sunt
amplasate construciile.
Construcii administrative.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute:
a) cte un loc de parcare pentru 10-40 salariai;
b) locuri de parcare suplimentare celor rezultate conform lit. a), dup cum urmeaz:
un spor de 10 % pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-
1.1.7;
un spor de 30% pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.7-
1.1.10;
atunci cnd construciile cuprind sli de conferine i alte spaii destinate reuniunilor se
vor prevedea 1-2 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 vor fi prevzute cte
un loc de parcare pentru 10-30 salariai plus un spor de 20% pentru invitai.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9/
Construcii financiar-bancare.
Pentru toate categoriile de construcii financiarbancare vor fi prevzute cte un loc de parcare la 20
de salariai i un spor de 50% pentru clieni.
n funcie de destinaia cldirii i de amplasament, parcajele pentru salariai pot fi organizate
mpreun cu cele ale clienilor, adiacent drumului public.
Construcii comerciale.
Pentru construciile comerciale vor fi prevzute locuri de parcare pentru clieni, dup cum urmeaz:
un loc de parcare la 200 m2 suprafa desfurat a construciei pentru uniti de pn la 400
m
2
;
un loc de parcare la 100 m
2
suprafa desfurat a construciei pentru uniti de 400-600 m
2
;
un loc de parcare la 50 m
2
suprafa desfurat a construciei pentru complexuri comerciale de
600-2 000 m
2
;
un loc de parcare la 40 m
2
suprafa desfurat a construciei pentru complexuri comerciale de
peste 2 000 m
2
.
Pentru restaurante va fi prevzut cte un loc de parcare la 5-10 locuri la mas.
La acestea se vor aduga spaiile de parcare sau garare a vehiculelor proprii, care pot fi amplasate
independent de parcajele clienilor.
Construcii de cult.
Pentru construciile de cult numrul spaiilor de parcare va fi stabilit n funcie de obiectiv, avndu-
se n vedere un minim de 5 locuri de parcare.
Construcii culturale.
Pentru construciile culturale vor fi prevzute locuri de parcare pentru vizitatori sau spectatori i
personal, dup cum urmeaz:
pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.1 i 1.5.2, cte un loc de
parcare la 50 m
2
spaiu de expunere;
pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.5.3-1.5.12, un loc la 10-20 de
locuri n sal.
Construcii de nvmnt.
Pentru toate categoriile de construcii de nvmnt vor fi prevzute 3-4 locuri de parcare la 12
cadre didactice.
Pentru nvmntul universitar, la cele rezultate conform pct. 5.6.1 se va aduga, n funcie de
capacitatea construciei, un numr de 1-3 locuri de parcare pentru autocare.
Pentru sedii ale taberelor colare se vor prevedea locuri de parcare pentru autocare, conform
capacitii de cazare.
Construcii de sntate.
Pentru construcii de sntate vor fi prevzute locuri de parcare dup cum urmeaz:
pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.7, cte un loc de parcare la 4
persoane angajate, cu un spor de 10 %;
pentru cele cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.8-1.7.10, cte un loc de parcare la
10 persoane angajate.
Parcajele pot fi amplasate difereniat pentru personal, pacieni i vizitatori, caz n care cele pentru
personal i pacieni vor fi amplasate adiacent drumului public.
Construcii de turism.
Pentru toate categoriile de construcii de turism vor fi prevzute locuri de parcare, n funcie de tipul
de cldire i de categoria de confort, 1-4 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Pentru moteluri se vor asigura 4-10 locuri de parcare la 10 locuri de cazare.
Construcii de locuine.
Pentru construcii de locuine, n funcie de indicele de motorizare a localitii, vor fi prevzute locuri
de parcare dup cum urmeaz:
cte un loc de parcare la 1-5 locuine unifamiliale cu lot propriu;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9b
cte un loc de parcare la 1-3 apartamente pentru locuine semicolective cu acces propriu i lot
folosit n comun;
cte un loc de parcare la 2-10 apartamente n locuine colective cu acces i lot n comun.
Din totalul locurilor de parcare pentru locuinele individuale vor fi prevzute garaje n procent de 60
- 100 %.

ARTICOLUL 25 spaii verzi
Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menine spaiile verzi de aliniament de-a lungul strzilor unde acestea exist sau se vor creea
unele noi n lungul drumului naional pentru protejarea mpotriva noxelor i a zgomotului, dublate de grdini
cu rol reprezentativ.
Construcii administrative i financiar-bancare.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.1-1.1.10 vor fi prevzute spaii
verzi cu rol decorativ, minimum 15 % din suprafaa terenului.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.1.11-1.1.13 i 1.2 vor fi prevzute
spaii verzi cu rol decorativ i de protecie, minimum 10 % din suprafaa total a terenului.
Construcii comerciale.
Pentru construciile comerciale vor fi prevzute spaii verzi i plantate, cu rol decorativ i de
agrement, n exteriorul cldirii sau n curi interioare - 2-5 % din suprafaa total a terenului.
Construcii de cult.
Pentru construciile de cult vor fi prevzute spaii verzi i plantate, cu rol decorativ i de protecie,
dimensionate n funcie de amplasarea n localitate i de condiiile impuse prin regulamentul local de
urbanism.
Construcii culturale.
Pentru toate categoriile de construcii culturale vor fi prevzute spaii verzi i plantate, spaii de joc
i de odihn, n funcie de capacitatea construciei - 10-20 % din suprafaa total a terenului.
Construcii de sntate.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.1-1.7.8 vor fi prevzute spaii
verzi i plantate n interiorul incintei, dup cum urmeaz:
aliniamente simple sau duble, cu rol de protecie;
parc organizat cu o suprafa de 10-15 m2/bolnav.
Pentru construciile cuprinse n anexa nr. 1 la regulament la pct. 1.7.9-1.7.10 vor fi prevzute spaii
verzi i plantate de 10-15 m2/copil.
Construcii de turism i agrement.
Pentru construcii de turism i agrement vor fi prevzute spaii verzi i plantate, n funcie de
destinaie i de gradul de confort, dar nu mai puin de 25% din suprafaa total a terenului.
Construcii de locuine
Pentru construciile de locuine vor fi prevzute spaii verzi i plantate, n funcie de tipul de locuire,
dar nu mai puin de 2 m2/locuitor.

ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
n cazul zonei centrale cu cldiri valoroase, mprejmuirile tradiionale vor fi meninute, renovate,
respectate, cu utilizarea materialelor tradiionale.
mprejmuirile noi vor prelua elementele caracteristice ale mprejmuirilor vechi de care se alipesc
( ex: nlimea parapetului opac, nlimea total, montani, etc.). n zonele propuse pentru extindere, n
cazul n care mprejmuirile noi nu se alipesc la mprejmuiri vechi, se recomand ca soclul opac s aib o
nlime maxima de 45- 60 cm, iar partea superioar transparent s nu depeasc o nlime total de
1,80m msurai de la nivelul trotuarului.
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
UTR. 6 Z O N A C T I V I T I P R O D U C T I V E

CAP. 1 GENERALITI

Zona este constituita din mixtarea diferitelor functiuni publice si de interes general cu locuintele
dispuse in lungul principalelor artere de circulatie, in prelungirea zonei centrale si a centrelor de cartier si in
jurul altor punctelor de concentrare a locuitorilor ( autogara, gara, zona de activitati etc).
In aceasta zona sa admite conversia locuintelor in alte functiuni cu conditia ca pe ansamblu acestea
sa continue sa reprezinte cel putin 30% din ADC.

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale

MACRO_UTR
DUPA ZID
AUREL VLAICU
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
IGHISUL NOU
U.T.R. 6 ZONA ACTIVITATI PRODUCTIVE

Subzona UCD subzona de cercetare, dezvoltare i implementare tehnologii noi i uniti
productive mici i mijlocii
A 1 - Subzona unitatilor mici si mijlocii productive si de servicii, cercetare si
implementare tehnologii noi
A 2 - Unitati industriale mici si mijlocii productive si de servicii dispersate
A 3 - Parc de activitati

Subzona AP_ui subzona unitilor industriale existente, de servicii i depozitare
A 4 - Zona activitatilor productive si de servicii
A 4a - Subzona unitatilor predominant industriale
A 4b - Subzona unitatilor industriale si de servicii
A 4b1 - Activitati productive, de depozitare comerciala si alte servicii legate de
accesul pe cai rutiere
A 4b2 - Activitati productive, de depozitare comerciala si de transporturi legate de
accesul pe cale ferata
A 4c - Activitati tertiare pentru zona industriala

Subzona AP_ua subzona unitilor agricole
A 5 Zona de activitati agro-industriale

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei este compus din terenuri pentru uniti de cercetare i dezvoltare n
cazul reconversiei funcionale a zonelor de activiti intrate n declin economic, uniti industriale i
depozite, parc industrial existente.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei de activiti productive sunt:
- servicii
- accese pietonale i carosabile
- spaii verzi amenajate
- reele tehnico edilitare

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

97
- racorduri de cale ferat

CAP. 2 UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 4 utilizri permise
n zona de activiti productive sunt admise urmtoarele utilizri:
Subzona UCD
- uniti de industrie mic i servicii diversificate, nepoluante
- uniti de producie i de depozitare specializate pe diverse profile de activitate, nepoluante
- uniti de cercetare, laboratoare i spaii de implementare a tehnologiilor noi i nepoluante
- spaii pentru administraia coordonatoare a zonei, sedii pentru firme, spaii de prezentare i
expunere, spaii comerciale i de alimentaie public, spaii de cazare
- centru comercial- spaii multifuncionale
- centru afaceri
- trg expoziional
- spaii verzi amenajate, plantaii de protecie, amenajri sportive
- spaii de parcare
Subzona AP_ui / AP_ua
- Activitati productive agro-industriale nepoluante desfasurate sau nu in constructii agro-
industriale mari, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor, cercetarea agro-
industriala care necesita suprafete mari de teren.
- Activitati industriale productive nepoluante desfasurate in constructii industriale mari,
cercetarea care necesita suprafete mari de teren.
- Activitati industriale productive si de servicii, IMM cu profil nepoluant desfasurate in
constructii industriale mari si mijlocii, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor
produse, cercetarea industriala care necesita suprafete mari de teren.
- Activitati tertiare pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii
comerciale legate de transporturi si depozitare - in S max de 3000 mp Adc ( 1500 mp S
vanzare ), per amplasament individual, care necesita suprafete mari de teren.
- Activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, distributiei si
depozitarii bunurilor si materialelor, cercetarii industriale si anumitor activitati comerciale
(dar nu de vanzare cu amanuntul) care necesita suprafete mari de teren
- Activitati productive, desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, care nu necesita
suprafete mari de teren.
- construcii cu funciune de regul industrial, administrativ, de depozitare, comer,
servicii, precum i echipamente legate de funcionarea zonei
- spaii verzi amenajate, perdele de protecie
- construcii pentru gospodrie comunal
- staionri auto

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise cu conditii :
- Funciunile mai sus menionate sunt permise n zona de protecie a infrastructurii feroviare
i n zona de protecie a drumurilor publice, cu condiia obinerii avizului Regionalei C.F., i
C.N. Ci Ferate CFR SA respectiv avizul D.R.D.P.
- Pe terenurile situate n zona istoric veche sunt permise funciunile precizate la Art. 4, cu
condiia obinerii avizului Comisiei Monumentelor Istorice la nivel teritorial, conform
legislaiei n vigoare. De asemenea, orice intervenie asupra construciilor clasificate ca
monumente istorice este condiionat de obinerea aceluiai aviz.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

98
- Autorizaia de construire pe terenurile situate n zona de protecie a drumurilor publice
poate fi acordat cu condiia obinerii prealabile a avizelor instituiilor abilitate conform
legii.
- Unitile de producie propuse se vor amplasa numai pe baza de PUZ sau PUD aprobat
- La reconversia vechilor zone industriale se va elabora un studiu de impact care va stabili
dac exist pericole sau inconveniente care s le fac incompatibile cu vecintile ei i cu
condiia s fie luate toate msurile pentru evitarea polurii mediului i a altor pericole
- Amplasarea oricrei construcii fa de canalele de desecare se va face avndu-se n vedere
H.G. 611/1997 Hotrrea pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii
mbuntirii Funciare nr. 84/1996, care reglementeaz afectarea amenajrii de
mbuntiri funciare n funciune de ctre investitori. La ntocmirea documentaiilor
tehnice de execuie se va solicita avizul R.A.I.F. pentru stabilirea condiiilor necesare a fi
respectate.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Orice intervenie n zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe baz unor
documentaii PUZ sau PUD aprobate. Pn la aprobarea acestora zonele respective se afl n interdicia
temporar de construire.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzic :
- uniti ce prezint riscuri tehnologice
- uniti de producie n zonele industriale i de depozitare n care P.U.G. propune reconversie
funcional
- construcii de locuine
- depozite de deeuri
- construcii n perimetrele de protecie ale forajelor de ap potabil.

CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

In ZONA ACTVITILOR PRODUCTIVE parcelele construibile trebuie s ndeplineasc conditiile
impuse de necesittile tehnologice.
Pentru a fi construibile parcelele vor avea un front minim la strada de 40,0 metri in cadrul U.T.R.6 si
o suprafata minima de 3000 mp. Parcelele cu dimensiuni si suprafete mai mici ca cele anterior specificate nu
sunt construibile pentru activitati productive. Dimensiunile se pastreaza si in cazul parcelelor nou aparute
prin diviziunea unor parcele anterioare ( prin schimb, instrainare etc. ).

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 RGU i Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind modul de via al populaiei: Ordinul nr.
536/1997.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine
i dotri complementare) este permis cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor din ORDONAN
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONAN nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea I , Suprafeele de teren aferente drumurilor publice, specific
conform articolelor 14 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

99
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaa de teren ocupat de elementele constructive ale
drumului: parte carosabil, trotuare, piste pentru cicliti, acostamente, anuri, rigole, taluzuri, anuri de
gard, ziduri de sprijin i alte lucrri de art.
Art. 16. - (1) Zonele de siguran sunt suprafee de teren situate de o parte i cealalt a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier, plantaie rutier sau pentru alte scopuri legate de
ntreinerea i exploatarea drumului sau pentru sigurana circulaiei. Din zonele de siguran fac parte i
suprafeele de teren destinate asigurrii vizibilitii n curbe i intersecii, precum i suprafeele ocupate de
lucrrile de consolidri ale terenului drumului i alte asemenea. n afara localitilor, limitele minime ale
zonelor de siguran a drumurilor n cale curent i aliniament sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezenta
ordonan.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran este interzis.
Art. 17. - (1) Zonele de protecie sunt suprafeele de teren situate de o parte i de alta a zonelor de
siguran, necesare proteciei i dezvoltrii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecie sunt prevzute
n anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor juridice sau fizice care le au n administrare sau n
proprietate, cu obligaia ca acestea, prin activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n
siguran a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor n mod corespunztor;
b) executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care s provoace nzpezirea drumului sau s
mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrri care pericliteaz stabilitatea drumului sau modific regimul apelor subterane
sau de suprafa.
Art. 18. - Deintorii terenurilor din vecintatea drumurilor publice sunt obligai s permit
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aprare a drumului contra nzpezirii, fr a percepe vreo
chirie, cu condiia ca aceast operaie s nu mpiedice executarea lucrrilor agricole i s nu produc
degradri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona strzilor include partea carosabil, acostamentele, anurile, rigolele, trotuarele,
spaiile verzi, pistele pentru cicliti, suprafeele adiacente pentru parcaje, suprafeele de teren necesare
amplasrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strzi fr canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat prin
anuri amenajate.
(2) Zonele de siguran i de protecie n intravilan se stabilesc prin studii de circulaie i prin documentaiile
de urbanism i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacitii de circulaie a drumurilor publice n traversarea localitilor rurale,
distana ntre gardurile sau construciile situate de o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeene i de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.

n cadrul aceleai ORDONANE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea a V-a, Aprobarea amplasrii de construcii i
instalaii n zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea i autorizarea
construciilor n zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea n zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, n orice scop, se face
cu respectarea legislaiei n vigoare privind amplasarea i autorizarea executrii construciilor i numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) n zona drumului public este interzis amplasarea de construcii, panouri publicitare sau
instalaii care nu aparin drumului i care pericliteaz sigurana circulaiei.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

00
(2) n zona median a autostrzilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor i
siguranei circulaiei.
(3) Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgen,
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept s se obin ulterior, n
cazul n care construciile sau instalaiile nu se demonteaz ntr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
suprateran sau subteran a unor construcii, instalaii sau panouri publicitare acceptate de administraia
drumurilor, se aplic tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea drumurilor publice.

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE SIGURAN
Zonele de siguran ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar a
amprizei drumului pn la
1,50 m de la marginea exterioar a anurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile n rambleu
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea pn la 5,00 m inclusiv
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea mai mare de 5,00 m

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE PROTECIE
Zonele de protecie sunt cuprinse ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran i marginile zonei drumului
DRUM NATIONAL 22m
DN 14 / DN 14A 25m propus prin documentaia de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Media
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m


ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.


CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


CALE FERAT 20m.
Zona de siguran a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fiile de
teren, n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate,
necesare pentru amplasarea
instalaiilor de semnalizare i de
100m
Zona de protecie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu limea de 100 m msurat de la
limita zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de
alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau
care servesc sub orice form funcionrii acesteia.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
sigurana circulaiei i a celorlalte
instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a
instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului. Pe teritoriul localitilor
zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.


Construciile i amenajrile amplasate n zona de
protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U.
modificat.ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform Art. 23- R.G.U. prin aliniament se nelege limita dintre domeniul privat i domeniul public.
Unitile de producie nepoluante din zonele rezideniale sau din preajma lor vor respecta distanele
minime obligatorii ale zonei respective.
La fiecare situaie n parte se vor asigura coerena fronturilor stradale, lund n considerare situaia
vecinilor imediai i caracterul general al strzii.
Pentru unitile poluante amplasate n zonele industriale, se recomand un regim de aliniere retras
cu cel puin 6,0 m fa de aliniament, n vederea realizrii unei plantaii de protecie spre cile de
comunicaie.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Distantele minime dintre cldirile de pe aceasi parcel trebuie s asigure :
ntretinerea cldirilor ;
accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
accesul mijloacelor de salvare n caz de alte calamitti ;
iluminarea natural ;
nsorirea ;
securitatea ;
salubritatea , etc .

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 i Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto n parcel, avnd o lime minim de 3 m.
Accesele trebuie s ndeplineasc mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 i n special n cazul
n care parcela se afl la drumul naional DN14 ( sau oseaua Sibiului ):
s fie ct mai ndeprtate de intersectii ;
s se fac prin drumuri locale , n cazul unor artere cu circulatie intens ;
n cazul loturilor situate n intersectii s fie permis din strada mai putin circulat , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numrului admis de accese din strzile de categoria I i a II-a, ca i
localizarea acestora se vor face astfel nct s nu afecteze fluena circulaiei.
Toate categoriile de construcii.
Pentru toate categoriile de construcii i amenajri se vor asigura accese pentru intervenii n caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
n cazul construciilor ce formeaz curi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se
va face prin ganguri cu o lime minim de 3 m i o nlime de 3,5 m.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

02
Accesele i pasajele carosabile nu trebuie s fie obstrucionate prin mobilier urban i trebuie s fie
pstrate libere n permanen.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se asigur
accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
n sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces public pe
terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de servitutea de trecere
public, potrivit legii sau obiceiului.
n cadrul subzonelor funcionale rezideniale, se va urmri crearea a numeroase legturi pietonale
ntre locuin i obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajrile private pentru circulaiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui s fac obiectul unei
autorizaii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, mbrcmini, mobilier urban, semnalizare.
mbrcmintea cilor de circulaie pietonal se va executa din materiale naturale (pavaje din piatr
cioplit de ru, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafa, crmid) cu forme
geometrice simple al cror colorit va pune n valoare linearitatea cii.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Racordarea la reelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate cldirile noi vor fi dotate cu electricitate i instalaii de ap canal n sistem public sau
individual, proiectate i executate n conformitate cu normele sanitare.
Toate cldirile de locuit din zona central vor fi n mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reele publice tehnico edilitare existente ct i posibilitatea de racordare la viitoarele reele publice
proiectate. Toate lucrrile de infrastructur vor fi asistate de arheologi.
Reelele electrice, de telefonizare i racordurile la cldiri ct i iluminatul public se vor face n
subteran.
Aparatele de msurare (contoare de ap, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faada spre strad i nici n
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcie metalic) ncastrat n zidrie. Cu ocazia
modificrilor sau refacerilor de reele sau lucrri de faad se vor nltura toate elementele parazitare sau
reele inutile i suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, att cele folosite pentru staiile de radio i televiziune ct i a
antenelor parabolice pentru satelit i folosirea reelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.
Reelele stradale i reelele edilitare aparin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
public, ce aparin statului sau unitilor administrativ-teritoriale.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
ARTICOLUL 20 parcelare
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte
normele legale de igien i de protecie a mediului.
Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este permis numai dac pentru
fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
La stabilirea nlimii construciilor se va avea n vedere:
- protejarea i punerea n valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziie arhitectural urbanistic a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr.
536 pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind modul de via al
populaiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii cldirilor nvecinate sub aspectul nsoririi
acestora.
Modificarea regimului maxim de nlime poate fi fcut n situaii justificate, cu condiia elaborrii
unei documentaii ce va fi specificat prin avizul de oportunitate eliberat de primrie.


ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate cldirile trebuie s participe la compoziia ansamblului din care fac parte i la
punerea n valoare a acestuia, recomandndu-se ca arhitectura i plastica s se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al subzonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitectur, este interzis.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel, precum i a subsolurilor care au alt
destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

P.O.T. trebuie s exprime limita maxim de suprafat ocupat la sol de constructii .
P.O.T. defineste ct din suprafata unei parcele este permis s fie ocupat cu constructii , restul
reprezentnd spatii libere si plantate .
Pentru subzona activitilor productive se propun :

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0/

SUBZONA
FUNCIONAL
P.O.T. C.U.T. H.max. Observaii
UCD

40% - 50% Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 4,5mc/mp teren
15m.


AP_ui
50% Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 10mc/mp teren
15m.

AP_ua
35% - 40% Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 10mc/mp teren
15m.

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaii de parcare se
stabilete prin autorizaia de construire de ctre delegaiile permanente ale consiliilor judeene sau de ctre
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.
Anexa 5 din R.G.U. prezint urmtoarele specificaii pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcionale ce intr n componena UTR.5 zon activiti mixte, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, n funcie de categoria localitii n care sunt
amplasate construciile.
Construcii industriale.
Vor fi prevzute parcaje n funcie de specificul activitii, dup cum urmeaz:
activiti desfurate pe o suprafa de 10-100 m
2
, un loc de parcare la 25 m
2
;
activiti desfurate pe o suprafa de 100-1 000 m
2
, un loc de parcare la 150 m
2
;
activiti desfurate pe o suprafa mai mare de 1 000 m
2
, un loc de parcare la o suprafa de
100 m
2
.
Pentru construcii ce nglobeaz spaii cu diferite destinaii, pentru care exist norme diferite de
dimensionare a parcajelor, vor fi luate n considerare cele care prevd un numr mai mare de locuri de
parcare.

ARTICOLUL 25 spaii verzi
Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menine spaiile verzi de aliniament de-a lungul strzilor unde acestea exist sau se vor creea
unele noi n lungul drumului naional pentru protejarea mpotriva noxelor i a zgomotului, dublate de grdini
cu rol reprezentativ.
Construcii industriale
Pentru construciile industriale vor fi prevzute spaii verzi i aliniamente cu rol de protecie, n
funcie de categoria acestora, dar nu mai puin de 20% din suprafaa total a terenului.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0b

ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
mprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30m., vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti.
Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
UTR. 7 Z O N C I L O R D E C O M U N I C A I E

CAP. 1 GENERALITI

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale

MACRO_UTR
VITROMETAN
SOSEAUA SIBIULUI
U.T.R. 7 ZONA CAILOR DE COMUNICATIE

Subzona CC-cf1 subzona cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente extindere cai
ferate
Subzona CC-cf2 subzona cai de comunicatie feroviara si amenajari aferente triaj

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Ci de comunicaie i construcii aferente.
Zona este compus din terenuri pentru:
- ci de comunicaie rutiere i construcii aferente existente sau propuse n cadrul subzonelor CCr
- ci de comunicaie feroviare i construcii aferente n cadrul subzonelor CCf

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare sunt cele legate de servicii compatibile functiei de baz a zonei.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 4 utilizri permise
Utilizri permise:
- ci de comunicaie
- parcaje publice, parking-uri
- platforme sau alveole carosabile pentru transportul n comun
- trotuare, alei pentru cicliti
- spaii verzi
- refugii i treceri pentru pietoni
- spaii de depozitare aferente activitilor de transport feroviar
- construcii i amenajri, instalaii necesare i specifice activitilor feroviare
- lucrri de art
- lucrri de terasament
- lucrri pentru protecia mpotriva polurii vizuale i fonice: parapei de protecie, plantaii
de protecie, etc.
- gri, autogri i funciuni complementare pentru deservirea populaiei

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise cu conditii :
CCf
Autorizaiile de construire pentru obiectivele ce se intenioneaz a se construi n incinta CF sau n
zona de protecie a infrastructurii feroviare (100 m de-o parte i de alta a limitei carosabile a
infrastructurii feroviare) vor fi acordate cu condiia obinerii prealabile a avizului REGIONALEI C.F.R.
i Ministerul Transporturilor. n zona de protecie a infrastructurii feroviare se poate construi sau
planta arbori cu condiia ca aceste construcii sau plantaii s nu mpiedice vizibilitatea liniei sau a
semnalelor feroviare.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

07
Construciile permise pot fi realizate cu condiia s se ia toate msurile pentru a nu provoca
alunecri de teren, surpri sau a nu modifica echilibrul pnzei freatice.
Se vor respecta toate condiiile impuse de art. 20 din R.G.U.
CCr
Autorizaiile de construire pentru obiectivele ce se intenioneaz a se construi n zona drumului
public se vor elibera cu condiia obinerii prealabile a avizului Direciei Regionale de Drumuri i
Poduri.
Orice construcie va respecta toate condiiile impuse de art. 18 din R.G.U.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Orice intervenie n zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe baz unor
documentaii PUZ sau PUD aprobate. Pn la aprobarea acestora zonele respective se afl n interdicia
temporar de construire.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzice amplasarea oricrei construcii n zona de siguran a infrastructurii feroviare (20 m de o
parte i de alta a cii ferate).

CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 RGU i Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind modul de via al populaiei: Ordinul nr.
536/1997.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine
i dotri complementare) este permis cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor din ORDONAN
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONAN nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea I , Suprafeele de teren aferente drumurilor publice, specific
conform articolelor 14 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaa de teren ocupat de elementele constructive ale
drumului: parte carosabil, trotuare, piste pentru cicliti, acostamente, anuri, rigole, taluzuri, anuri de
gard, ziduri de sprijin i alte lucrri de art.
Art. 16. - (1) Zonele de siguran sunt suprafee de teren situate de o parte i cealalt a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier, plantaie rutier sau pentru alte scopuri legate de
ntreinerea i exploatarea drumului sau pentru sigurana circulaiei. Din zonele de siguran fac parte i
suprafeele de teren destinate asigurrii vizibilitii n curbe i intersecii, precum i suprafeele ocupate de
lucrrile de consolidri ale terenului drumului i alte asemenea. n afara localitilor, limitele minime ale
zonelor de siguran a drumurilor n cale curent i aliniament sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezenta
ordonan.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran este interzis.
Art. 17. - (1) Zonele de protecie sunt suprafeele de teren situate de o parte i de alta a zonelor de
siguran, necesare proteciei i dezvoltrii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecie sunt prevzute
n anexa nr. 1.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

08
(2) Zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor juridice sau fizice care le au n administrare sau n
proprietate, cu obligaia ca acestea, prin activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n
siguran a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor n mod corespunztor;
b) executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care s provoace nzpezirea drumului sau s
mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrri care pericliteaz stabilitatea drumului sau modific regimul apelor subterane
sau de suprafa.
Art. 18. - Deintorii terenurilor din vecintatea drumurilor publice sunt obligai s permit
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aprare a drumului contra nzpezirii, fr a percepe vreo
chirie, cu condiia ca aceast operaie s nu mpiedice executarea lucrrilor agricole i s nu produc
degradri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona strzilor include partea carosabil, acostamentele, anurile, rigolele, trotuarele,
spaiile verzi, pistele pentru cicliti, suprafeele adiacente pentru parcaje, suprafeele de teren necesare
amplasrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strzi fr canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat prin
anuri amenajate.
(2) Zonele de siguran i de protecie n intravilan se stabilesc prin studii de circulaie i prin documentaiile
de urbanism i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacitii de circulaie a drumurilor publice n traversarea localitilor rurale,
distana ntre gardurile sau construciile situate de o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeene i de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.

n cadrul aceleai ORDONANE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea a V-a, Aprobarea amplasrii de construcii i
instalaii n zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea i autorizarea
construciilor n zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea n zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, n orice scop, se face
cu respectarea legislaiei n vigoare privind amplasarea i autorizarea executrii construciilor i numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) n zona drumului public este interzis amplasarea de construcii, panouri publicitare sau
instalaii care nu aparin drumului i care pericliteaz sigurana circulaiei.
(2) n zona median a autostrzilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor i
siguranei circulaiei.
(3) Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgen,
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept s se obin ulterior, n
cazul n care construciile sau instalaiile nu se demonteaz ntr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
suprateran sau subteran a unor construcii, instalaii sau panouri publicitare acceptate de administraia
drumurilor, se aplic tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea drumurilor publice.
Distanele ce se vor respecta ntre parcaje i diferite tipuri de cldiri vor fi stabilite n conformitate
cu Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturism n localiti urbane indicativ P132-93 i vor fi
urmtoarele:
parcaje pe carosabil sau pe trotuar fa de frontul de comer sau
ntreprinderi productive i servicii : 5 m;

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

09
parcaje sau garaje pentru mai puin de 50 autovehicule fa de frontul
de locuine, birouri: 15 m;
parcaje cu mai puin de 50 vehicule fa de grdinie, coli, aziluri,
spitale: 25 m;
parcaje cu peste 50 vehicule fa de grdinie, coli, aziluri, spitale: 75 m;
parcaje situate paralel cu calcanul cldirilor: 5 m.

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE SIGURAN
Zonele de siguran ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar a
amprizei drumului pn la
1,50 m de la marginea exterioar a anurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile n rambleu
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea pn la 5,00 m inclusiv
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea mai mare de 5,00 m

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE PROTECIE
Zonele de protecie sunt cuprinse ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran i marginile zonei drumului
DRUM NATIONAL 22m
DN 14 / DN 14A 25m propus prin documentaia de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Media
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m


ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.

CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


CALE FERAT 20m.
Zona de siguran a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fiile de
teren, n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate,
necesare pentru amplasarea
instalaiilor de semnalizare i de
sigurana circulaiei i a celorlalte
instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a
instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului. Pe teritoriul localitilor
zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.

100m
Zona de protecie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu limea de 100 m msurat de la
limita zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de
alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau
care servesc sub orice form funcionrii acesteia.

Construciile i amenajrile amplasate n zona de
protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U.
modificat.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0

ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform Art. 23- R.G.U. prin aliniament se nelege limita dintre domeniul privat i domeniul public.
Pentru constructiile si amenajarile pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport rutiere si
pe cale fixa legate de transportul in comun si de functiuni de transport de marfa precum si serviciile anexe
aferente se va respecta urmatoare prevedere :
- constructiile se vor dispune izolat si se vor retrage de la aliniament cu minim 8.0 metri pe strazi
de categoria III si 10.0 metri pe strazi de categoria II si I.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Distantele minime dintre cldirile de pe aceasi parcel trebuie s asigure :
ntretinerea cldirilor ;
accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
accesul mijloacelor de salvare n caz de alte calamitti ;
iluminarea natural ;
nsorirea ;
securitatea ;
salubritatea , etc .
Pentru constructiile si amenajarile pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport rutiere si
pe cale fixa legate de transportul in comun si de functiuni de transport de marfa precum si serviciile anexe
aferente se va respecta urmatoare prevedere :
- distanta fata de limitele parcelei va fi de minim jumatate din inaltimea cladirii dar nu mai putin
de 6,0 metri;
- distanta minima intre cladiri va fi egala cu media inaltimilor fronturilor opuse dar nu mai putin
de 6.0 metri sau conform normelor tehnice legate de tipul mijloacelor de transport;
- distanta de mai sus dintre cladiri se poate reduce la jumatate daca nu sunt accese in cladire si nu
sunt ferestre care lumineaza incaperi in care se desfasoara activitati permanente;
- in toate cazurile se vor respecta conditiile de protectie fata de incendii.
-
3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 i Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto n parcel, avnd o lime minim de 3 m.
Accesele trebuie s ndeplineasc mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 i n special n cazul
n care parcela se afl la drumul naional DN14 ( sau oseaua Sibiului ):
s fie ct mai ndeprtate de intersectii ;
s se fac prin drumuri locale , n cazul unor artere cu circulatie intens ;
n cazul loturilor situate n intersectii s fie permis din strada mai putin circulat , etc
Conform Anexei 4 la R.G.U. stabilirea numrului admis de accese din strzile de categoria I i a II-a, ca i
localizarea acestora se vor face astfel nct s nu afecteze fluena circulaiei.
Toate categoriile de construcii.
Pentru toate categoriile de construcii i amenajri se vor asigura accese pentru intervenii n caz de
incendiu, dimensionate conform normelor pentru trafic greu.
n cazul construciilor ce formeaz curi interioare, asigurarea accesului vehiculelor de pompieri se
va face prin ganguri cu o lime minim de 3 m i o nlime de 3,5 m.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


Accesele i pasajele carosabile nu trebuie s fie obstrucionate prin mobilier urban i trebuie s fie
pstrate libere n permanen.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se asigur
accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
n sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces public pe
terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de servitutea de trecere
public, potrivit legii sau obiceiului.
n cadrul subzonelor funcionale rezideniale, se va urmri crearea a numeroase legturi pietonale
ntre locuin i obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajrile private pentru circulaiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui s fac obiectul unei
autorizaii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, mbrcmini, mobilier urban, semnalizare.
mbrcmintea cilor de circulaie pietonal se va executa din materiale naturale (pavaje din piatr
cioplit de ru, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafa, crmid) cu forme
geometrice simple al cror colorit va pune n valoare linearitatea cii.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Racordarea la reelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate cldirile noi vor fi dotate cu electricitate i instalaii de ap canal n sistem public sau
individual, proiectate i executate n conformitate cu normele sanitare.
Toate cldirile de locuit din zona central vor fi n mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reele publice tehnico edilitare existente ct i posibilitatea de racordare la viitoarele reele publice
proiectate. Toate lucrrile de infrastructur vor fi asistate de arheologi.
Reelele electrice, de telefonizare i racordurile la cldiri ct i iluminatul public se vor face n
subteran.
Aparatele de msurare (contoare de ap, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faada spre strad i nici n
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcie metalic) ncastrat n zidrie. Cu ocazia
modificrilor sau refacerilor de reele sau lucrri de faad se vor nltura toate elementele parazitare sau
reele inutile i suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, att cele folosite pentru staiile de radio i televiziune ct i a
antenelor parabolice pentru satelit i folosirea reelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.
Reelele stradale i reelele edilitare aparin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
public, ce aparin statului sau unitilor administrativ-teritoriale.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :
REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
ARTICOLUL 20 parcelare
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte
normele legale de igien i de protecie a mediului.
Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este permis numai dac pentru
fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
La stabilirea nlimii construciilor se va avea n vedere:
- protejarea i punerea n valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziie arhitectural urbanistic a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr.
536 pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind modul de via al
populaiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii cldirilor nvecinate sub aspectul nsoririi
acestora.
Inaltimea cladirilor nu va depasi 12.0 metri cu exceptia instalatiilor si a cosurilor.


ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.
Ca aspect toate cldirile trebuie s participe la compoziia ansamblului din care fac parte i la
punerea n valoare a acestuia, recomandndu-se ca arhitectura i plastica s se armonizeze cu caracterul
zonei protejate.
Autorizarea executrii construciilor care prin conformare, volumetrie i aspect exterior intr n
contradicie cu aspectul general al subzonei i depreciaz valorile general acceptate ale urbanismului i
arhitectur, este interzis.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel, precum i a subsolurilor care au alt
destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

P.O.T. trebuie s exprime limita maxim de suprafat ocupat la sol de constructii .
P.O.T. defineste ct din suprafata unei parcele este permis s fie ocupat cu constructii , restul
reprezentnd spatii libere si plantate .
Pentru subzona activitilor productive se propun :


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


SUBZONA
FUNCIONAL
P.O.T. C.U.T. H.max. Observaii
CC_cf1

50% Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 15mc/mp teren
12m.


CC_cf2
50% Se va respecta un coeficient
volumetric de utilizare a
terenului care sa nu
depaseasca 15mc/mp teren
12m.

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaii de parcare se
stabilete prin autorizaia de construire de ctre delegaiile permanente ale consiliilor judeene sau de ctre
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.
Anexa 5 din R.G.U. prezint urmtoarele specificaii pentru locurile de parcare pentru diferitele
subzone funcionale ce intr n componena UTR.5 zon activiti mixte, necesarul de parcaje fiind
dimensionat conform prevederilor Normativului P 132-93, n funcie de categoria localitii n care sunt
amplasate construciile.

ARTICOLUL 25 spaii verzi
Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menine spaiile verzi de aliniament de-a lungul strzilor unde acestea exist sau se vor creea
unele noi n lungul drumului naional pentru protejarea mpotriva noxelor i a zgomotului, dublate de grdini
cu rol reprezentativ.
Construcii industriale
Pentru construciile industriale vor fi prevzute spaii verzi i aliniamente cu rol de protecie, n
funcie de categoria acestora, dar nu mai puin de 20% din suprafaa total a terenului.

ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
mprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30m., vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti.
Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
UTR. 8 Z O N S P A I I L O R P L A N T A T E

CAP. 1 GENERALITI

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale

MACRO_UTR
GURA CAMPULUI
AUREL VLAICU
MOSNEI
A.S.WERNER
VITROMETAN
WEWERN
STADIONULUI
U.T.R. 8 ZONA SPATIILOR PLANTATE

Subzona V1 subzona verde apartinand centrului vechi, cu spatii publice cu acces
nelimitat (parcuri, scuaruri, gradini) si/sau spatii verzi private clasate si
protejate
Subzona V2 subzona spatiilor de agrement, complexe si dotari sportive
Subzona V3 subzona perdelelor de protectie / paduri

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Spatii plantate, agrement si sport, cu rol de protejare si imbunatatire a calitatii vietii in Municipiul
Medias.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare sunt cele legate de servicii compatibile functiei de baz a zonei.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCIONAL

ARTICOLUL 4 utilizri permise
subzonele V1 si V2:
- construcii specifice activitilor sportive
- terenuri de sport, stadion, patinoar, sli de not, sli de gimnastic, sli polivalente, etc.
- construcii i amenajri specifice funciunii de trand ( administraie, vestiare, bazine de
not,spaii alimentaie public )
- parc de distracii, alimentaie public
- instalaii tehnico edilitare pentru necesitile dotrilor de sport i agrement
- plantaii, amenajri spaii verzi
- parcaje
- amenajri specifice parcurilor,grdinilor publice, scuarurilor ( alei pietonale, obiecte de
mobilier urban, fntni arteziene, oglinzi de ap amenajate, pergole, obiecte decorative,
locuri de joac pentru copii,etc.)
- pentru spaiile verzi de aliniament stradal: plantaii,obiecte de mobilier urban ( stlpi de
iluminat,semnalizatoare auto, suporturi biciclete, bnci,suporturi reclame )
- construcii pentru activiti sportive , de agrement i terenuri plantate, n condiiile n care
plantaia este preponderent
subzona V3:
- plantaii de protecie
- se mentin functiunile specifice in zonele verzi protejate nu se admit nici un fel de interventii
care depreciaza caracterul zonei protajate;


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise cu conditii :
Orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate
cu prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local.
Se admite utilizarea pentru agrement cu conditia ca prin dimensionarea si configurarea spatiilor
libere fara vegetatie inalta sa nu fie deminuat efectul de ameliorare a climatului local.
Suporturile pentru reclame sunt permise n spaiile verzi de aliniament, cu condiia de a nu optura
imagini de perspectiv asupra unor obiecte de arhitectur sau ansambluri urbanistice valoroase sau a nu
aduce prejudicii peisajului urban.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Orice intervenie n zonele propuse pentru locuire, se poate realiza numai pe baz unor
documentaii PUZ sau PUD aprobate. Pn la aprobarea acestora zonele respective se afl n interdicia
temporar de construire.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzice construirea oricror obiective altele dect cele mai sus menionate la art. 4 al acestui
regulament.
Se interzic orice interventii care contravin legilor si normelor in vigoare.
Se interzic orice schimbari ale functiilor spatiilor verzi publice si specializate si diminuarea
suprafetelor inverzite.
Nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza caracterul zonei protajate.
Este deasemenea interzis ca in perimetrul de protectie amplasarea de obiective si desfasurarea de
activitati cu efecte daunatoare asupra vegetariei si amenajarillor .
Se interzic orice amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura
tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice si gazelor.
Se interzice taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate.


CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 RGU i Anexei nr. 3 din RGU, se vor respecta prevederile Ordinului pentru
aprobarea Normelor de igien i a recomandrilor privind modul de via al populaiei: Ordinul nr.
536/1997.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform Art. 18- R.G.U., autorizarea executrii construciilor cu funciuni de locuit (locuine
i dotri complementare) este permis cu respectarea zonelor de protecie a drumurilor din ORDONAN
nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor.
ORDONAN nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la CAPITOLUL II
ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea I , Suprafeele de teren aferente drumurilor publice, specific
conform articolelor 14 19 caracteristicile drumurilor publice:
Art. 14. - Zona drumului public cuprinde: ampriza, zonele de siguran i zonele de protecie.
Art. 15. - Ampriza drumului este suprafaa de teren ocupat de elementele constructive ale
drumului: parte carosabil, trotuare, piste pentru cicliti, acostamente, anuri, rigole, taluzuri, anuri de
gard, ziduri de sprijin i alte lucrri de art.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


Art. 16. - (1) Zonele de siguran sunt suprafee de teren situate de o parte i cealalt a amprizei
drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutier, plantaie rutier sau pentru alte scopuri legate de
ntreinerea i exploatarea drumului sau pentru sigurana circulaiei. Din zonele de siguran fac parte i
suprafeele de teren destinate asigurrii vizibilitii n curbe i intersecii, precum i suprafeele ocupate de
lucrrile de consolidri ale terenului drumului i alte asemenea. n afara localitilor, limitele minime ale
zonelor de siguran a drumurilor n cale curent i aliniament sunt prevzute n anexa nr. 1 la prezenta
ordonan.
(2) Realizarea de culturi agricole sau forestiere pe zonele de siguran este interzis.
Art. 17. - (1) Zonele de protecie sunt suprafeele de teren situate de o parte i de alta a zonelor de
siguran, necesare proteciei i dezvoltrii viitoare a drumului. Limitele zonelor de protecie sunt prevzute
n anexa nr. 1.
(2) Zonele de protecie rmn n gospodrirea persoanelor juridice sau fizice care le au n administrare sau n
proprietate, cu obligaia ca acestea, prin activitatea lor, s nu aduc prejudicii drumului sau derulrii n
siguran a traficului prin:
a) neasigurarea scurgerii apelor n mod corespunztor;
b) executarea de construcii, mprejmuiri sau plantaii care s provoace nzpezirea drumului sau s
mpiedice vizibilitatea pe drum;
c) executarea unor lucrri care pericliteaz stabilitatea drumului sau modific regimul apelor subterane
sau de suprafa.
Art. 18. - Deintorii terenurilor din vecintatea drumurilor publice sunt obligai s permit
instalarea pe aceste terenuri a panourilor de aprare a drumului contra nzpezirii, fr a percepe vreo
chirie, cu condiia ca aceast operaie s nu mpiedice executarea lucrrilor agricole i s nu produc
degradri culturilor de pe aceste terenuri.
Art. 19. - (1) Zona strzilor include partea carosabil, acostamentele, anurile, rigolele, trotuarele,
spaiile verzi, pistele pentru cicliti, suprafeele adiacente pentru parcaje, suprafeele de teren necesare
amplasrii anexelor acestora. Pe sectoarele de strzi fr canalizare scurgerea apelor trebuie asigurat prin
anuri amenajate.
(2) Zonele de siguran i de protecie n intravilan se stabilesc prin studii de circulaie i prin documentaiile
de urbanism i amenajarea teritoriului.
(3) Pentru dezvoltarea capacitii de circulaie a drumurilor publice n traversarea localitilor rurale,
distana ntre gardurile sau construciile situate de o parte i de alta a drumurilor va fi de minimum 26 m
pentru drumurile naionale, de minimum 24 m pentru drumurile judeene i de minimum 20 m pentru
drumurile comunale.

n cadrul aceleai ORDONANE nr.43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, la
CAPITOLUL II ADMINISTRAREA DRUMURILOR, Seciunea a V-a, Aprobarea amplasrii de construcii i
instalaii n zona drumului public, sunt cuprinse prevederile referitoare la amplasarea i autorizarea
construciilor n zona drumurilor publice:
Art. 47. - Realizarea n zona drumului public a oricrei construcii sau instalaii, n orice scop, se face
cu respectarea legislaiei n vigoare privind amplasarea i autorizarea executrii construciilor i numai cu
acordul prealabil al administratorului drumului.
Art. 48. - (1) n zona drumului public este interzis amplasarea de construcii, panouri publicitare sau
instalaii care nu aparin drumului i care pericliteaz sigurana circulaiei.
(2) n zona median a autostrzilor se pot amplasa numai instalaii destinate ntreinerii drumurilor i
siguranei circulaiei.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
(3) Construciile sau instalaiile temporare ale Ministerului Aprrii Naionale, care au caracter de urgen,
se pot executa fr acceptul administratorului drumului, urmnd ca acest accept s se obin ulterior, n
cazul n care construciile sau instalaiile nu se demonteaz ntr-un termen stabilit de comun acord cu
administratorul drumului.
(4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor prin amplasarea
suprateran sau subteran a unor construcii, instalaii sau panouri publicitare acceptate de administraia
drumurilor, se aplic tarife de utilizare, care se constituie ca surse financiare pentru administrarea,
exploatarea, ntreinerea, repararea i modernizarea drumurilor publice.

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE SIGURAN
Zonele de siguran ale drumurilor sunt cuprinse de la limita exterioar a
amprizei drumului pn la
1,50 m de la marginea exterioar a anurilor, pentru
drumurile situate la nivelul terenului
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile n rambleu
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea pn la 5,00 m inclusiv
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile n
debleu cu nlimea mai mare de 5,00 m

CAI DE COMUNICAIE

ZONE DE PROTECIE
Zonele de protecie sunt cuprinse ntre marginile exterioare ale zonelor de
siguran i marginile zonei drumului
DRUM NATIONAL 22m
DN 14 / DN 14A 25m propus prin documentaia de actualizare Plan
Urbanistic General Municipiul Media
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


CALE FERAT 20m.
Zona de siguran a infrastructurii
feroviare publice cuprinde fiile de
teren, n limita a 20 m fiecare, situate
de o parte i de alta a axei cii ferate,
necesare pentru amplasarea
instalaiilor de semnalizare i de
sigurana circulaiei i a celorlalte
instalaii de conducere operativ a
circulaiei trenurilor, precum i a
instalaiilor i lucrrilor de protecie a
mediului. Pe teritoriul localitilor
zonele de siguran vor fi n mod
obligatoriu semnalizate.

100m
Zona de protecie a infrastructurii feroviare
cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de
proprietar, cu limea de 100 m msurat de la
limita zonei cadastrale CFR, situat de o parte i de
alta a cii ferate, precum i terenurile destinate sau
care servesc sub orice form funcionrii acesteia.

Construciile i amenajrile amplasate n zona de
protecie a infrastructurii feroviare se vor autoriza
numai cu avizul R.A. SNCFR i a Ministerului
Transporturilor conform art. 20 din R.G.U.
modificat.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8


ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform Art. 23- R.G.U. prin aliniament se nelege limita dintre domeniul privat i domeniul public.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Amenajarea de spatii plantate, configurarea spatiilor de agrement si a dotarilor sportive trebuie sa
respecte distantele minime dintre cldirile de pe aceasi parcel, fiind necesar asigurarea:
ntretinerea cldirilor ;
accesul mijloacelor de stingerea incendiilor ;
accesul mijloacelor de salvare n caz de alte calamitti ;
iluminarii naturale ;
nsoririi ;
securitatii ;
salubritatii , etc .

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Autorizarea executrii construciilor este permis numai dac exist posibiliti de acces la drumurile
publice, direct sau prin servitute, conform destinaiei construciei. Caracteristicile acceselor la drumurile
publice trebuie s permit intervenia mijloacelor de stingere a incendiilor (conform Art. 25 i Anexa 4 din
R.G.U.).
Toate parcelele vor avea obligatoriu un acces auto n parcel, avnd o lime minim de 3 m.
Accesele trebuie s ndeplineasc mai multe conditii , conform R.G.U., anexa 4 i n special n cazul
n care parcela se afl la drumul naional DN14 ( sau oseaua Sibiului ):
s fie ct mai ndeprtate de intersectii ;
s se fac prin drumuri locale , n cazul unor artere cu circulatie intens ;
n cazul loturilor situate n intersectii s fie permis din strada mai putin circulat , etc

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Autorizarea executrii construciilor i a amenajrilor de orice fel este permis numai dac se asigur
accese pietonale, potrivit importanei i destinaiei construciei.
n sensul Art. 26 din R.G.U, prin accese pietonale se nelege cile de acces pentru pietoni, dintr-un
drum public, care pot fi: trotuare, strzi pietonale, piee pietonale, precum i orice cale de acces public pe
terenuri proprietate public sau, dup caz, pe terenuri proprietate privat grevate de servitutea de trecere
public, potrivit legii sau obiceiului.
n cadrul subzonelor funcionale rezideniale, se va urmri crearea a numeroase legturi pietonale
ntre locuin i obiectivele publice din zona centrului vechi intramuros
Amenajrile private pentru circulaiei vehiculelor sau pietonilor vor trebui s fac obiectul unei
autorizaii, cu precizarea dispozitivelor de amenajare, mbrcmini, mobilier urban, semnalizare.
mbrcmintea cilor de circulaie pietonal se va executa din materiale naturale (pavaje din piatr
cioplit de ru, calupuri de granit de diferite culori, elemente lineare sau de suprafa, crmid) cu forme
geometrice simple al cror colorit va pune n valoare linearitatea cii.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9
3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Racordarea la reelele tehnico+edilitare existente se va face in conformitate cu art.27 din RGU.
Toate cldirile noi pentru dotarile sportive vor fi dotate cu electricitate i instalaii de ap canal n
sistem public sau individual, proiectate i executate n conformitate cu normele sanitare.
Toate cldirile de locuit din zona central vor fi n mod obligatoriu racordate la toate tipurile de
reele publice tehnico edilitare existente ct i posibilitatea de racordare la viitoarele reele publice
proiectate. Toate lucrrile de infrastructur vor fi asistate de arheologi.
Reelele electrice, de telefonizare i racordurile la cldiri ct i iluminatul public se vor face n
subteran.
Aparatele de msurare (contoare de ap, gaze, etc) nu se vor amplasa pe faada spre strad i nici n
gangurile de acces. Pentru acestea se vor utiliza firide (construcie metalic) ncastrat n zidrie. Cu ocazia
modificrilor sau refacerilor de reele sau lucrri de faad se vor nltura toate elementele parazitare sau
reele inutile i suporturile lor.
Eliminarea antenelor individuale, att cele folosite pentru staiile de radio i televiziune ct i a
antenelor parabolice pentru satelit i folosirea reelelor C.A.TV.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Extinderile de reele sau mririle de capacitate a reelelor edilitare publice se realizeaz de ctre
investitor sau beneficiar, parial sau n ntregime, dup caz, n condiiile contractelor ncheiate cu consiliul
local.( Conform art. 28 din R.G.U.)

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.
Reelele stradale i reelele edilitare aparin domeniului public.
Domeniul public este constituit din totalitatea bunurilor care fac obiectul dreptului de proprietate
public, ce aparin statului sau unitilor administrativ-teritoriale.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Parcelarea este operaiunea de divizare a unei suprafee de teren n minimum 4 loturi alturate, n
vederea realizrii de noi construcii. Pentru un numr mai mare de 12 loturi se poate autoriza realizarea
parcelrii i executarea construciilor cu condiia adoptrii de soluii de echipare colectiv care s respecte
normele legale de igien i de protecie a mediului.
Autorizarea executrii parcelrilor, n baza prezentului regulament, este permis numai dac pentru
fiecare lot n parte se respect cumulativ urmtoarele condiii:
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
La stabilirea nlimii construciilor se va avea n vedere:

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

20
- protejarea i punerea n valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de
compoziie arhitectural urbanistic a zonei;
- respectarea normativelor legate de asigurarea nsoririi construciilor (conform Ordinului nr.
536 pentru aprobarea Normelor de igien i recomandrilor privind modul de via al
populaiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii cldirilor nvecinate sub aspectul nsoririi
acestora.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Se vor respecta prevederile art. 32 din R.G.U.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
P.O.T. = PROCENTUL DE OCUPARE A TERENURILOR
C.U.T. = COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR
Valorile indicilor urbanistici se aplic unei parcele, dup formulele:
POT = Sc/Sp x 100%
CUT = Sd/Sp unde:
Sc este suprafaa construit la sol a cldirii (corp principal i anexe cu funciuni complementare locuirii)
Sd este suprafaa desfurat a cldirii (suma suprafeelor construite pe fiecare nivel, precum i a subsolurilor care au alt
destinaie dect cea de subsol tehnic sau cu rol pentru gararea autoturismelor)
Sp este suprafaa parcelei

P.O.T. trebuie s exprime limita maxim de suprafat ocupat la sol de constructii .
P.O.T. defineste ct din suprafata unei parcele este permis s fie ocupat cu constructii , restul
reprezentnd spatii libere si plantate .
Pentru subzona spatiilor verzi se propun :

SUBZONA
FUNCIONAL
P.O.T. C.U.T. H.max. Observaii
V1

20% -


V2
50% -
Construcii i amenajri
sportive.
Pentru construciile
i amenajrile sportive cuprinse
n anexa nr. 1 la regulament la
pct. 1.8.1-1.8.5, amplasamentul
trebuie s permit organizarea
n trei zone funcionale,
dimensionate conform
capacitii construciei:
zona pentru
construcii;
zona pentru
spaii verzi;
zona pentru
alei, drumuri i
parcaje.

V3
30%
-

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Autorizarea executrii construciilor care, prin destinaie, necesit spaii de parcare se emite numai
dac exist posibilitatea realizrii acestora n afara domeniului public.
Prin excepie de la prevederile alin. (1), utilizarea domeniului public pentru spaii de parcare se
stabilete prin autorizaia de construire de ctre delegaiile permanente ale consiliilor judeene sau de ctre
primari, conform legii, conform Art. 33 din R.G.U.


ARTICOLUL 25 spaii verzi
Autorizaia de construire va conine obligaia meninerii sau crerii de spaii verzi i plantate
(conform art. 34 , Anexei 6 din R.G.U.).
Se vor menine spaiile verzi de aliniament de-a lungul strzilor unde acestea exist sau se vor creea
unele noi n lungul drumului naional pentru protejarea mpotriva noxelor i a zgomotului, dublate de grdini
cu rol reprezentativ.


ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
mprejmuirile spre strada vor fi transparente cu inaltimi de maxim 2.20 metri din care un soclu de
0.30m., vor fi dublate cu gard viu. In cazul necesitatii unei protectii suplimentare se recomanda dublarea
spre interior la 4.0 metri distanta cu un al doilea gard transparent de 2.20 m inaltime, intre cele doua
garduri fiind plantati dens arbori si arbusti.
Portile de intrare vor fi retrase fata de aliniament pentru a permite stationarea vehicolelor tehnice
inainte de admitarea lor in incinta pentru a nu incomoda circulatia pe drumurile publice.


ALTE SUBZONE FUNCTIONALE


ZON PENTRU INSTITUII I SERVICII DE
INTERES GENERAL ACTIVITI LEGATE DE
CULTE
IS

ZON PENTRU GOSPODRIE COMUNAL
GC

ZON UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA
S

ZON PENTRU ECHIPARE EDILITAR
TE

ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE
TH

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

22


ZON PENTRU INSTITUII I SERVICII DE INTERES GENERAL ACTIVITI
LEGATE DE CULTE
IS

CAP. 1 GENERALITI

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale

FUNCTIUNEA PREDOMINANTA INSTITUII I SERVICII DE INTERES GENERAL , reprezentat prin :
Subzona IS instituii i servicii de interes general , n zone construite aparinnd
esutului tradiional;
IS ct. construcii de cult
ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei este: instituii i servicii de interes general cu funciuni complexe,
compus din instituii publice i servicii de interes general, cu regim mixt de nlime.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei:
- Locuine
- Spaii verzi amenajate
- Accese pietonale, carosabile, parcaje
- Reele i instalaii tehnico edilitare.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 4 utilizri permise
Utilizri permise n cadrul subzonelor:
- lacasuri de cult;
- sevicii pentru culte;
- activitati sociale ale asociatiilor religioase;
- activitati complementare pentru bisericile parohiale din ansamblurile recent realizate pentru
ritualuri religioase care nu pot avea loc in apartamentele blocurilor cu locuinte colective (de
exemplu pentru priveghi la ritul ortodox).

Subzona IS ct - construcii de cult
se mentin functiunile actuale cu completari si adaptari in functie de
necesitati i de caracterul elementului de patrimoniu care este protejat.

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Pentru lacasurile de cult ortodoxe se va asigura spatiul necesar inconjurarii biserici de catre
procesiunile de credinciosi. La celelalte culte se vor respecta cerintele specifice acestora

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Se instituie interdicie temporar de construire pentru subzonele pentru care s-a stabilit
obligativitatea ntocmirii unor documentaii PUZ sau PUD . Interdiciile se stabilesc pn la elaborarea i
aprobarea documentaiei PUZ , respectiv P.U.D.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzice amplasarea construciilor i amenajrilor care prin natura lor, volumul i aspectul lor
sunt incompatibile cu securitatea , salubritatea i confortul zonei, construcii pentru activiti de producie,
construcii pentru creterea animalelor.

CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

Subzona IS ct- construcii de cult;
CRITERII DE AMPLASARE
In centre si subcentre zonale , cuplate cu anexele specifice ;
Protejarea constructiilor existente cu valoare de patrimoniu ;
Retragere minim de 40 m fa de axul drumurilor foarte circulate ;
Accese si evacuare rapid ;
Asigurarea spatiilor verzi pentru ceremonii ;
De preferint n vecintatea unor alte institutii asistent social ( azil , orfelinat ) .

1.BISERICA PAROHIALA ( ORTODOXA , CATOLICA , PROTESTANTA)
Cerere potential : totalul populatiei de aceasi confesiune
Suprafata polarizat : parohie cu 1500-3000 locuitori
Raza de servire : 500 m .
2. CIMITIR
Cimitirele se amplaseaz n zone periferice sau n trupuri izolate ale localittii , la minim 50 m de zona de locuire.
Se exclude vecintatea zonelor culturale , comerciale , de odihn si agrement.

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform art. 17 R.G.U.
Amplasarea fa de punctele cardinale trebuie s asigure durata minim de nsorire conform
normelor sanitare.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform art. 18 R.G.U.
n ZONA INSTITUII PUBLICE I SERVICII - IS parcelele construibile trebuie s ndeplineasc
urmtoarele conditii n ceea ce privete frontul la strad:
Minim 10,0 m , n cazul cldirilor cuplate ( un calcan lateral , o fatad lateral);
Minim 15,0 m , n cazul cldirilor izolate ( 4 fatade )

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Conform Art. 19- R.G.U.

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Amplasarea obiectivelor se va face conform art. 20 din R.G.U. i a prevederilor de la cap.2,
subcapitolul 2.2.
ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Aliniament este definitia dat , n acest caz , liniei de demarcatie ntre terenul apartinnd domeniului
public si celui privat .

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2/
Regimul de aliniere este limita convenional, stabilit prin regulamentul local, ce reglementeaz
modul de amplasare a construciilor prin fixarea unei distane ntre fronturile construite i un reper existent
(axul strzii, limita trotuarului,).
Pentru bisericile ortodoxe se va asigura o retragere de minim 6.0 metri de la aliniament.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Conform Art. 24- R.G.U.
Bisericile ortodoxe vor fi retrase cu 10.0 metri de la limitele laterale si posterioare ale parcelelor.
Celelalte lacasuri de cult ca si oricare dintre activitatile complementare pot fi dispuse in regim de
construire continuu sau discontinuu, respectand o retragere de la limita laterala a proprietatii de cel putin
jumatate din inaltimea la cornise a volumului dominant dar nu mai putin de 5.0 metri in cazul invecinarii cu o
cladire retrasa de la limita parcelei; este obligatoriu ca noua cladire sa se alipeasca de calcanele cladirilor
dispuse pe una sau pe ambele limite laterale ale parcelei.
Cldirile se vor retrage fata de limita posterioara la o distanta egala cu cel putin jumatate din
inaltimea volumului principal dar nu cu mai putin de 5.0 metri.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Conform Art. 25 i Anexa 4 - R.G.U.
Toate parcelele vor avea asigurat un acces carosabil direct dintr-o circulatie publica.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Conform Art. 26- R.G.U.
Cile pietonale, fie c sunt trotuare, fie c sunt alei, strzi sau piaete pietonale, vor fi
dispuse i alctuite structural conform caracterului funcional i ncadrri urbane astfel:
- pentru zonele supuse restriciilor temporare de construire conform studiilor
urbanistice elaborate i aprobate conform legii;
- pentru celelalte zone - la autorizarea constuciilor i amenajrilor la care se vor asigura
accese pietonale, precum i la construciile de lucrri i amenajri independente pentru
pietoni se va aplica obligatoriu legislaia privind deplasarea n condiii de confort i
siguran precum i exigenele impuse de circulaia persoanelor cu handicap.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la reelele electrice, de gaze naturale , energie termic, televiziune prin cablu se vor
amplasa subteran.


ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Conform art. 28 din R.G.U.
Reelele de alimentare cu gaze naturale, energie termic i cablu TV vor fi amplasate subteran.

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Conform Art. 30- R.G.U.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2b
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
Conform Art. 31- R.G.U.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Conform art. 32 din R.G.U.
Aspectul cladirilor va exprima functiunea, se va inscrie in caracterul zonei si va tine seama de
vecinatati.
Aspectul cladirilor din zonele protejate se va aviza conform legii pe baza unor justificari
suplimentare privind modul de inscriere in limitele de 200 metri fata de monumentele de arhitectura
existente si propuse.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
n ZONA INSTITUII PUBLICE I SERVICII ACTIVITI LEGATE DE CULTE - ISct , coeficientii P.O.T. si
C.U.T. sunt specifici fiecrei subzone functionale i sunt conform caracteristicilor specifice fiecarui cult.

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Conform Art. 33 , Anexei 5 din R.G.U.
Parcajele, parking-urile i garajele colective aferente unor zone intens populate ( zone comerciale,
instituii financiar-bancare, costrucii sportive, zona central, etc.) vor fi prevzute obligatoriu cu dou
accese distincte. Cele situate la intersecia unor ci rutiere, vor avea accesele din strzi diferite.
Nu se vor autoriza construcii de parcaje sau garaje de mari dimensiuni.

ARTICOLUL 25 spaii verzi
Conform art. 34 i Anexei nr. 6 din R.G.U.
Conform normelor in vigoare
- spatiul liber dintre cladire si aliniament va fi tratat peisagistic si plantat in proportie
de minim 40% cu arbori,
- terenul neocupat cu cladiri, trotuare de garda si accese va fi inierbat si plantat cu un
arbore la fiecare 100 mp.

ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
Conform art. 35 R.G.U.
Cladirile vor fi inconjurate spre strada cu un gard transparent, eventual decorativ, cu un soclu opac
de 0.30 metri avand inaltimea totala de maxim 2.20 m. si minim 1.80 m. dublat de un gard viu.
Pe limitele laterale si posterioare ale parcelei gardurile vor avea inaltimea de minim 2.20 m. si vor fi
transparente sau semi opace in cazul invecinarii cu spatii plantate, locuinte colective medii si mari si
circulatii pietonale sau opace in cazul invecinarii cu locuinte individuale si colective mici sau cu activitati cu
care se pot stanjeni reciproc;REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
ZON PENTRU GOSPODRIE COMUNAL GC

CAP. 1 GENERALITI

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
Zona pentru gospodrie comunal cuprinde urmtoarele subzone:

Subzona GC subzona construciilor i amenajrilor pentru gospodrie comunal
ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Zona GC reunete toate funciunile care aparin gospodriei comunale i asigur servirea populaiei
cu echipare edilitar, cimitire i salubritate.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei pentru gospodrie comunal sunt reelele tehnico
edilitare ce deservesc zona i construciile aferente, precum i cile de comunicaie existente.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 4 utilizri permise
n zona pentru gospodrie comunal sunt admise urmtoarele utilizri:
- incinte tehnice cu cldiri i instalaii pentru sistemul de alimentare cu ap, canalizare,
alimentare cu energie electric;
cimitire i cldiri anex:
cimitire;
capel mortuar;
mausoleu - osuar;
circulaii carosabile;
parcaje;
circulaii pietonale;
plantaii;
pavilion pentru administraie, depozitare i anexe sanitare.

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Se vor asigura zonele de protecie prevzute prin norme.
Se va asigura, conform normelor, o zon de protecie sanitar de 20.0 metri;
Se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redus a locurilor de veci (ntre 7.5 i 10,0
mp.teren brut pentru un loc de veci), circulaii carosabile i pietonale civilizate i o pondere mai ridicat a
vegetaiei potrivit rolului de reculegere i respectului cuvenit.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Se instituie interdicie temporar de construire pentru zonele pentru care s-a stebilit obligativitatea
ntocmirii unor documentaii PUZ sau PUD. Interdiciile se stabilesc pn la elaborarea i aprobarea
documentaiei PUZ , respectiv P.U.D.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Pentru incintele situate n zone rezideniale se interzic orice activiti care prezint risc tehnologic i
produc poluare prin natura activitii sau prin transporturile pe care le genereaz.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

27
CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje,
circulatii si platforme exterioare.
Pentru cimitir se vor asigura: puncte de apa din retea publica, un punct sanitar, un spatiu de
depozitare a florilor ofilite si a altor deseuri i se va sigura colectarea si evacuarea rapida la reteaua publica
de canalizare a apelor meteorice.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

28
1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i cu vecintile imediate.
n cazul cimitirului se va ine seama de caracterul sobru al funciunii.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 50%

GC cimitire - suprafaa total pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp., din care 15 % circulaii
carosabile i pietonale, 5 % plantaii i 1 % construcii.

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 1,8 mp ADC / mp.teren

GC cimitire - CUT maxim = 0,15 mp ADC / mp.teren

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

29
ZON UNITATI CU DESTINATIE SPECIALA S

CAP. 1 GENERALITI

ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
Zone i subzone existente cu terenuri pentru activiti cu caracter militar i special, situate n
intravilanul localitii

Subzona S subzona construciilor cu destinatie speciala
ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Zona este alcatuita din urmatoarele componente:
- unitati militare;
- unitati de protectie civila;
- unitati de paza contra incendiilor;
- unitati de politie.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare admise ale zonei sunt:
- locuine de serviciu
- comer i servicii
- reele tehnico edilitare
- accese pietonale i carosabile, staionri auto

CAP. 2 UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 4 utilizri permise
Activiti cu caracter militar i special i funciunile complementare ale acestora:
- locuire de serviciu
- comer, servicii la punctul de frontier
- accese pietonale i carosabile, parcaj
- reele tehnico edilitare i construcii aferente

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
n conformitate cu art. 2 din RGU, construciile i amenajrile cu caracter militar i special se
autorizeaz i se execut n condiiile stabilite prin Ordinul nr.
3376/MC/M3556/2102/667/C1/4093/2012/14083/D-821 din 1996 al MLPAT, MApN i MI, Ministrul Justiiei,
SRI, SIE, STS i SPP pentru aprobarea condiiilor de autorizare a construciilor cu caracter militar.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Se instituie interdicie temporar de construire pentru zonele pentru care s-a stebilit obligativitatea
ntocmirii unor documentaii PUZ sau PUD. Interdiciile se stabilesc pn la elaborarea i aprobarea
documentaiei PUZ , respectiv P.U.D.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Pentru incintele situate n zone rezideniale se interzic orice activiti care prezint risc tehnologic i
produc poluare prin natura activitii sau prin transporturile pe care le genereaz.
Lucrarile de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiintare a obiectivelor cu
caracter militar, aprobate potrivit competentelor valorice stabilite de legislatia in vigoare, respectiv cele
cuprinse in programele de investitii si reparatii ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne,
Ministerului Justitiei, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

0
Telecomunicatii Speciale si Serviciului de Protectie si Paza, se vor realiza pe baza autorizatiilor de construire
speciale, emise de catre fiecare dintre aceste institutii, potrivit prezentelor conditii de autorizare.

CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Se va asigura accesul n incinte numai direct dintr-o circulaie public.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va asigura preepurarea
apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din intretinerea si functionarea instalatiilor, din parcaje,
circulatii si platforme exterioare.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


1. Lungimea aliniamentului parcelei (La) minim este:
8,00m pentru cldiri niruite, care alctuiesc un front continuu de minim 12 loturi;
12,00m pentru cldirile amplasate cuplat.
12,00 si 15,00m

pentru cldirile amplasate izolat.
2. Adancimea minim a parcelei (A) nu trebuie sa depaseasca valoarea raportulului ntre lungimea
aliniamentului parcelei i adncimea acesteia, cuprins ntre 1,00 i 2,00
3. Suprafaa minim a parcelei (Sp) este urmtoarea:
minim 150m
2
pentru cldiri niruite
minim 300m
2
pentru cldirile amplasate cuplat.
minim 500m
2
pentru cldirile amplasate izolat.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Volumele construite vor fi simple i se vor armoniza cu caracterul zonei i cu vecintile imediate.
n cazul cimitirului se va ine seama de caracterul sobru al funciunii.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)
POT maxim = 35%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)
CUT maxim = 0,8 mp ADC / mp.terenMINISTERUL APRRII NAIONALE - STATUL MAJOR GENERAL
- proiectarea i realizarea tuturor construciilor i amenajrilor amplasate pe orice categorie de
terenuri, att n extravilan, ct i n intravilan s nu afecteze, sub nici o form, terenuri, construcii
sau instalaii, de orice fel, aflate n administrarea Ministerului Aprrii Naionale;
- toate documentaiile de amenajare a teritoriului, de urbanism a localitilor, precum i
documentaiile tehnice ntocmite pentru obiectivele de investiii, ce urmeaz a se realiza n zonele
menionate n studiu, n conformitate cu prevederile H.G. nr. 62 din 07.02.1996, s fie trimise spre
avizare la Statul Major General.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

2
ZON PENTRU ECHIPARE EDILITARA TE

CAP. 1 GENERALITI


ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
Zona pentru echipare edilitar cuprinde toate reelele evideniate n partea desenata, att cele
existente ct i cele propuse:
- alimentare cu ap i canalizare;
- alimentare cu energie electric i telecomunicaii;
- alimentare cu gaze naturale.

Subzona TE subzon construcii i amenajri aferente lucrrilor tehnico-edilitare

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei este cea de construcii i amenajri aferente lucrrilor tehnico
edilitare.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Nu sunt recomandate.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 4 utilizri permise
Utilizri permise:
construcii i instalaii tehnico - edilitare
instituii care coordoneaz activitatea n domeniu
staie de epurare comunal
spaii verzi, plantaii de protecie
staionri auto

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise:
Se vor respecta zonele de protecie pentru:
foraje pentru alimentare cu ap
staia de epurare: 300 m raz de protecie sanitar msurat de la limita incintei
reelele magistrale de alimentare cu energie electric , gaze naturale, telefonie.


ARTICOLUL 6 interdicii temporare
se interzic orice utilizri care afecteaz buna funcionare i diminueaz posibilitile ulterioare de
modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcii sau amenajri pe terenurile rezervate pentru:
- extinderea staiei de epurare


ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzice construirea oricror alte construcii dect cele menionate la Art. 4.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M


CAP. 3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Nu se impune o regul.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform art. 18 RGU.

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Nu este cazul.

ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Conform art. 20 - RGU

ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Nu este cazul.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform Art. 23- R.G.U.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Conform Art. 24- R.G.U.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Conform Art. 25 i Anexa 4 - R.G.U.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Conform Art. 26- R.G.U.

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la reelele electrice, de gaze naturale , energie termic, televiziune prin cablu se vor
amplasa subteran.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Conform art. 28 din R.G.U.
Reelele de alimentare cu gaze naturale, energie termic i cablu TV vor fi amplasate subteran.


ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Conform Art. 30- R.G.U.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
Conform Art. 31- R.G.U.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Conform art. 32 din R.G.U. Se va asigura mascarea cu perdele de protecie a incintelor vizibile din
drumurile publice.

ARTICOLUL 23 indici admisibili ( maxim sau minim )POT i CUT
Nu se instituie P.O.T. maxim.

3.5 Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spaii verzi i mprejmuiri n completarea art. 33,34 i 35 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 24 parcaje
Conform art. 33 R.G.U.

ARTICOLUL 25 spaii verzi
Conform art. 34 R.G.U.

ARTICOLUL 26 mprejmuiri.
Conform art. 35 R.G.U

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b
ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE TH

CAP. 1 GENERALITI


ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
Zona TH cuprinde cursurile de apa de pe teritoriul UAT Medias.

Subzona TH subzon terenuri aflate permanent sub ape

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Terenuri aflate permanent sub ape.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Spaii verzi.

CAP. 2 UTILIZARE FUNCTIONALA

ARTICOLUL 4 utilizri permise
Utilizri permise:
utilizare pentru activiti sportive i de agrement.
malurile cursurilor de apa pot fi reamenajate, modificate (lrgite), i adaptate activitilor
de agrement.
intervenii posibile n scopul ridicrii calitii peisajului: reamenajri de maluri, lrgiri sau
ngustri ale oglinzii de ap, crearea de poduri, pasarele, etc.
lucrri de combatere a sau prevenire a aciunilor distructive a apelor.

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise:
Se vor respecta zonele de protecie sanitar.
Zonele de protecie sanitar se delimiteaz de ctre autoritile administraiei publice , pe baza
avizului organelor de specialitate ale administraiei publice.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
Se interzice orice intervenie necontrolat asupra cursurilor de apa

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzice deversarea apelor uzate neepurate provenite de la agenii economici sau locuine
individuale n cursurile de apa de pe teritoriul UAT Medias.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S MTH - TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE Autorizarea executrii construciilor de orice fel n albiile
minore ale cursurilor de ap (articolul 7 R.G.U.).
Utilizri permise:
1. Captri de ap
2. Lucrri pentru prevenirea i combaterea aciunilor distructive a apelor.
3. Lucrri specifice pentru pescria existent.
4. Utilizri permise cu condiii: Lucrri de poduri, lucrri necesare cilor ferate i drumurilor de
traversare a cursurilor de ap, cu condiia asigurrii msurilor de aprare mpotriva
inundaiilor, a msurilor de prevenire a deteriorrii calitii apelor i cu respectarea zonelor
de protecie a lucrrilor de gospodrire a apelor, avnd avizul Consiliului Local i al
autoritilor competente n gospodria apelor.
5. Utilizri interzise: Orice fel de construcie n zonele de protecie sever a captrilor de ap.


5.2. ZON TERENURI OCUPATE DE CI DE COMUNICAIE TC

TC - TERENURI OCUPATE DE CI DE COMUNICAIE Condiiile de amplasare a construciilor fa de drumurile
publice i infrastructura feroviar n extravilan se vor respecta conform art.18 din R.G.U. i Cap. IV.10 al
R.L.U. Amplasarea construciilor n vecintatea culoarelor de siguran stabilite conform legii se vor respecta
conform art. 21 din RGU.i avizul conform al Ministerului Transporturilor.ARTICOLUL 1 tipurile de subzone funcionale
Zona de parcuri, recreere, agrement i perdele de protecie cuprinde urmtoarele subzone:

Subzona CC subzon ci de comunicaie
1. Ci de comunicaie rutier
2. Ci de comunicaie feroviar
3. Construcii i amenajri specifice activitilor feroviare.
4. Lucrri pentru protecia mpotriva polurii
5. Spaii verzi
6. Orice construcie sau amenajri adiacente drumurilor publice care se fac pe baza planurilor
urbanistice i de amenajarea teritoriului cu avizul organelor specializate ale administraiei
publice pentru lucrrile din zonele de protecie.

ARTICOLUL 2 funciunea dominant a zonei
Funciunea dominant a zonei este cea de ci de comunicaie.

ARTICOLUL 3 funciile complementare admise ale zonei.
Funciunile complementare sunt cele legate de servicii compatibile functiei de baz a zonei.

CAP.5 PREVEDERI PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR DIN EXTRAVILAN
(CONSTRUIREA N EXTRAVILAN)

ZON TERENURI AFLATE PERMANENT SUB APE TH

CAP/1 GENERALITI


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

7
ARTICOLUL 4 utilizri permise
Utilizri permise:
Unitti ale intreprinderilor de transport teritoriale;
Garaje;
Reteaua de strzi din intravilan , apartinnd de Domeniul Public;
( clasele tehnice I-IV proiectate conform STAS 10144/1-80 Revizuit n 1989 Caracteristici
ale arterelor de circulatie din localittile urbane si rurale ;
Spatii de stationare ;
Parcaje ;
Platforme sau alveole carosabile pentru transportul n comun ;
Refugii si treceri de pietoni ;
Zone verzi mediane , laterale si fsii verzi intermediare ( de protectie ) ;
Elemente de consolidare a prtii carosabile ;
Instalatii , constructii si depozite necesare functionrii serviciilor feroviare
Echipamente publice compatibile cu terenurile feroviare ;
Lucrri de terasamente ;
Lucrri si/sau zone de protecie mpotriva polurii fonice , olfatice si a altor noxe ( praf , fum
, funingine , CO2 , SO2 , etc )

ARTICOLUL 5 utilizri permise cu condiii
Utilizri permise:
Incintele unittilor de transporturi si garajele publice ce vor respecta documentele cu
caracter normativ si directiv n privinta riscurilor de poluare , de incendiu sau explozie ;
Se impune delimitarea clar , prin garduri sau perdele de vegetatie a terenului aferent
activittii feroviare , vizibil de pe drumurile publice, n conformitate cu regulile de securitate
feroviare .
Toate construciile i amenajrile amplasate n zonele de protecie ale drumurilor publice care
respect prescripiile tehnice i reglementrile urbanistice privind funcionalitatea, sistemul constructiv,
conformarea volumetric i estetic, asigurarea acceselor carosabile, pietonale i rezolvarea parcajelor
aferente, precum i evitarea riscurilor ecologice de construcii i exploatare.
Prin amplasare i funcionare ele nu vor afecta buna desfurare a circulaiei pe drumurile publice
sau ci ferate n condiii optime de capacitate, fluen i siguran. Accesele carosabile i pietonale la aceste
construcii vor fi amenajate i semnalizate corespunztor normativelor i standardelor tehnice specifice.
Autorizaia de construire pentru orice construcie sau amenajare permis n zonele de protecie ale cilor
rutiere i feroviare existente i propuse se va acorda cu condiia obinerii prealabile a avizelor structurilor de
specialitate.

ARTICOLUL 6 interdicii temporare
se interzic orice utilizri care afecteaz buna funcionare i diminueaz posibilitile ulterioare de
modernizare sau extindere;
- se interzic orice construcii sau amenajri pe terenurile rezervate pentru:
- lrgirea unor strzi sau realizarea strzilor propuse,;
- modernizarea interseciilor;
- realizarea spaiilor de parcare;
- se interzic pe terenurile vizibile din circulaia publica rutier, : depozitri de materiale, piese sau
utilaje degradate, amenajri de antier abandonate, platforme cu suprafee deteriorate,
construcii degradate, terenuri lipsite de vegetaie, gropi de acumulare a apelor meteorice,
depozite de deeuri etc.;
- n zona de siguran i protecie aferent drumurilor i autostrzilor este interzis autorizarea
urmtoarelor lucrri:
CAP/2 UTILIZARE FUNCIONAL


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

8
- construcii, instalaii, plantaii sau amenajri care prin amplasare, configuraie sau exploatare
impieteaz asupra bunei desfurri, organizri i dirijri a traficului sau prezint riscuri de
accidente;
- panouri independente de reclam publicitar.
- se interzice comercializarea en-detail a produselor care pot fi transportate la domiciliu cu
automobilul propriu sau cu taxi.

- se interzice:
- cuplarea cldirilor de locuit cu construcii aferente circulaiei rutiere;
- amplasarea n incinta unitilor de transporturi i a garajelor publice a unor construcii care
prin natura activitilor desfurate pot produce poluare peste normele admisibile i / sau
prezint risc de incendiu / explozie.

ARTICOLUL 7 interdicii definitive (permanente).
Se interzic orice amenajri sau amplasarea de funciuni care s atrag fluxuri ce pot crea stocaje sau
suprapuneri.

Caracteristicile parcelelor , accesele , amplasarea constructiilor , regimul de nltime sau de aliniere ,
indicatorii maximi de ocupare a terenului se vor stabili conform necesittilor tehnice si normelor specifice si
cu respectarea amenajrilor propuse n proiectele de specialitate .

3.1. Regulile de amplasare i retrageri minime obligatorii, n completarea art.17-24 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 8 orientarea fa de punctele cardinale
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 9 amplasarea fa de drumurile publice
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 10 amplasarea fa de ci navigabile existente
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.


ARTICOLUL 11 amplasarea fa de C.F.
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 12 retrageri fa de fia de protecie a frontierei de stat
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 13 amplasarea fa de aliniament
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 14 amplasarea n interiorul parcelei.
Conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii n completarea art.25 i 26 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 15 accese carosabile
Conform Art. 25 i Anexa 4 - R.G.U.

ARTICOLUL 16 accese pietonale
Conform Art. 26- R.G.U.
CAP/3 CONDIII DE AMPLASARE, ECHIPARE I CONFORMARE A CLDIRILOR


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

9

3.3 Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitar n completarea art. 27,28 i 29 din R.G.U. cu referire la :

ARTICOLUL 17 racordarea la reelele tehnico-edilitare existente
Conform art. 27 din R.G.U.
Racordurile la reelele electrice, de gaze naturale , energie termic, televiziune prin cablu se vor
amplasa subteran.

ARTICOLUL 18 realizarea de reele tehnico-edilitare
Conform art. 28 din R.G.U. i Cap.II.8. al R.L.U.
Reelele de alimentare cu gaze naturale, energie termic i cablu TV vor fi amplasate subteran.

ARTICOLUL 19 proprietatea public asupra reelelor edilitare
Conform art. 29 din R.G.U.

3.4 Reguli cu privire la forma i dimensiunile terenului i construciilor n completarea art. 30,31 32 i 15 din R.G.U. cu
referire la :

ARTICOLUL 20 parcelare
Conform Art. 30- R.G.U.

ARTICOLUL 21 nlimea construciilor
Conform Art. 31- R.G.U.

ARTICOLUL 22 aspectul exterior
Conform art. 32 din R.G.U.
Cldirile si amenajrile propuse s nu afecteze prin amplasament , dimensiuni sau aspect caracterul
zonei n care se amplaseaz ;
Organizarea incintelor va trebui s tin seama de aspectul oferit nspre drumurile publice;
Parcajele publice s fie nconjurate si dotate cu garduri vii de 1,2 m nltime;
S se realizeze o amenajare peisagistic a spatiilor neconstruite din interiorul incintelor si pe ntreg
traseul zonei feroviare sau rutiere ( de-a lungul drumurilor nationale , judetene sau comunale ) , mai
ales n zona intravilan a localittii ;
Se vor respecta prevederile din Normativul pentru proiectarea parcajelor de autoturisme n localittile
urbane Indicativ P 132-93 , privind distantele ntre diversele tipuri de parcri si cldiri , astfel :
Parcaje pe carosabil sau pe trotuar front de comert , intreprinderi productive ,
servicii : 5 m ;
Parcaje garaje pentru mai putin de 50 autovehicule front de locuinte , birouri
15 m ;
Parcaje cu mai putin de 50 autovehicule fat de grdinite , scoli , aziluri , spitale
25 m ;
Parcaje cu peste 50 autovehicule fat de grdinite , scoli , aziluri , spitale 75 m;
Parcaje situate paralel cu calcanul cldirilor 5 m .

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/0
ANEXA 1
CONDIII DE PROTECIE A REELELOR TEHNICO-EDILITARE I SERVITUILE
IMPUSE DE CTRE ACESTEA VECINTILOR


REELE ALIMENTARE CU AP I CANALIZARE
STAS 8591/1-91 - Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate n sptur
stabilete distanele minime ntre reele, de la reele la funciile construciile i drumuri, funcie de
asigurarea execuiei lucrrilor, exploatrii lor eficiente, precum i pentru asigurarea proteciei sanitare:
- conductele de ap se vor poza subteran, la adncimea minim de nghe;
- conductele de ap se vor amplasa la o distan minim de 3 m de fundaiile construciilor, iar n
punctele de intersecii la minim 40 cm i totdeauna deasupra canalizrii.
Ordinul 536/1997 al Ministrului Sntii privind normele de igien i recomandri privind mediul de
via al populaiei, stabilete:
norme de igien referitoare la aprovizionarea cu ap a localitilor (Art.23)
Sursa de ap folosit pentru aprovizionarea cu ap a localitilor trebuie s fie protejat mpotriva
activitilor umane, prin izolarea acestora prin perimetre de protecie sanitar i controlul activitilor
poluante din teritoriul aferent.
Sursele de ap de profunzime trebuie amplasate i construite astfel nct s fie protejate de inundaii i
iroiri i mprejmuite astfel nct s previn accesul publicului i al animalelor.
Sursele de suprafa vor fi protejate de activitile umane majore: industrie poluant, depozite de
deeuri toxice sau periculoase, agricultur intensiv, turism i agrement.
norme de igien referitoare la amplasarea fntnilor (Art.27):
fntna trebuie amplasat i construit, astfel nct s fie protejat de orice surs de poluare i s
asigure accesibilitatea. n situaia n care construcia fntnii nu asigur protecia apei, iar adncimea
acviferului folosit este mai mic de 10,00 metri amplasarea fntnii trebuie s se fac la cel puin 10,00
metri de orice surs posibil de poluare, latrin, grajd, depozit de gunoi sau deeuri de animale, etc.
adncimea stratului de ap folosit nu trebuie s fie mai mic de 4,00 metri, pereii s fie astfel amenajai
nct s previn orice fel de contaminare exterioar i prevzui cu ghizduri de min. 0, 70-0,100 metri
deasupra solului i min. 0,60 metri sub nivelul acestuia, n jurul fntnii trebuie s existe un perimetru de
protecie, amenajat n pant, cimentat sau pavat.
norme de igien referitoare la colectarea i ndeprtarea reziduurilor lichide(Cap.4):
ndeprtarea apelor uzate menajere i industriale se face numai prin reea de canalizare a apelor uzate;
n lipsa posibilitii de racordare la sisteme publice de canalizare, unitile sunt obligate s-i prevad
instalaii proprii pentru colectarea, tratarea i evacuarea apelor uzate, care se vor executa i exploata astfel
nct s nu constituie un pericol pentru sntate.
este interzis rspndirea neorganizat a apelor uzate menajere i industriale, precum i deversarea
acestora n zonele de protecie sanitar a surselor i a instalaiilor centrale de alimentare cu ap.
Canalele deschise pot fi utilizate numai pentru evacuarea apelor meteorice, n cazul n care localitile
sunt dotate cu sistem divizor de colectare a apelor uzate.
n cazul n care nu exist canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluii
individuale de colectare i neutralizare a reziduurilor lichide.
ndeprtarea apelor uzate menajere provenite de la locuinele neracordate la un sistem de canalizare se
face prin instalaii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care trebuie s fie executate i amplasate
conform normelor n vigoare.


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
REELE ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRIC
De-a lungul liniilor electrice aeriene este necesar a se respecta o distan de protecie minim fa
de orice element de construcie, msurat din axul cablului de:
7 m (min) - 17 m (max) pentru LEA 400 kV;
6 m (min) - 16 m (max) pentru LEA 220 kV;
5 m (min) - 15 m (max) pentru LEA 110 kV.
Pentru amplasarea unor noi obiective energetice, devierea unor linii electrice existente sau
executarea oricror lucrri n apropierea obiectivelor energetice existente (staii i posturi de transformare,
linii i cabluri electrice s.a.) se va consulta proiectul de specialitate RENEL..
Reelele electrice existente i propuse n localitile studiate respect normele RENEL precum i cele
din domeniile conexe.
n principal se face referin la:
- PE 101/85 + PE 101a/85 - Normativ pentru construirea instalaiilor electrice de conexiuni i
transformare, cu tensiuni peste 2 kV;
- PE 104/93 - Normativ pentru construcia liniilor aeriene de energie electric, cu tensiuni peste 1 kV;
- PE 106/95 - Normativ pentru construirea liniilor de joas tensiune;
- PE 107/89 - Normativ pentru proiectarea i execuia reelelor de cabluri electrice;
- PE 125/89 - Instruciuni privind coordonarea coexistenei instalaiilor electrice cu linii de
telecomunicaii;
- ILi - Ip 5 - ICEMENERG 89 - Instruciuni de proiectare a ncrucirilor i apropierilor LEA m.t. i LEA
j.f. fa de alte linii, instalaii i obiective;
- STAS 8591/1 - 91 - Amplasarea n localiti a reelelor edilitare subterane executate n spturi;
- ID 17 - 86 - Ministerul Chimiei i Petrochimiei - Normativ pentru proiectarea, execuia, verificarea i
recepionarea de instalaii electrice n zone cu pericol de explozie;
- PE 122 - 82 - Instruciuni privind reglementarea coexistenei liniilor electrice aeriene cu tensiuni
peste 1 kV cu sistemele de mbuntiri funciare;
- PE 123 - 78 - Normativ privind sistematizarea, amplasarea, construirea i repararea liniilor electrice
care trec prin pduri i terenuri agricole.

REELELE DE GAZE NATURALE
n conformitate cu Normativul Departamental nr. 3915 - 94 privind proiectarea i construirea
conductelor colectoare i de transport de gaze naturale intrat n vigoare la 01.01.1996, distanele dintre
conductele magistrale de gaze naturale i diversele obiective sunt urmtoarele:

- depozite carburani i staii PECO 60 m
- instalaii electrice de tip exterior cu tensiune nominal de 110 kV sau mai mare,
inclusiv staiile
55 m
- instalaii electrice de tip interior i de tip exterior, cu tensiunea nominal mai mic de
110 kV, posturi de transformare
50 m
- centre populate i locuine individuale 65 m
- paralelism cu linii CF, cartament normal 80 m
Paralelism cu drumuri:
- naionale
- judeene
- comunale


52 m
50 m
48 m

n ceea ce privete distanele minime dintre conductele de gaze de presiune medie i presiune
redus i alte instalaii, construcii sau obstacole subterane, acestea sunt normate de normativul 16 - 86 i
STAS 8591/91, din care se anexeaz un extras.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/2
Distanele de siguran de la staiile de reglare msurare (cu debit pn la 60.000 mc/h i presiunea
la intrare peste 6 bar):
- la cldirile civile cu grad I - II de rezisten la foc 12 m;
- la cldirile civile cu grad III - IV de rezisten la foc 15 m;
- fa de marginea drumului carosabile 8 m.
n cazul amplasrii unor construcii n zona conductelor de gaze se vor cere avize de la ROMGAZ -
secia de exploatarea conductelor magistale de gaze naturale.
Distane minime ntre conductele de gaze i alte instalaii, construcii sau obstacole subterane -
normativ 16 - 86 i STAS 8591/1-91 .
Distana minim pe orizontal L dintre axul conductei de gaze i diferite obiective se modific conform
obieciunilor SC Transgaz anexat
ND No. 3915 94 (TRANSGAZ S.A. Sucursala de transport gaze naturale Media)
Nr.
crt.
Obiectiv
Distana minim
de siguran - L
1. Obiective din industria de petrol i gaze dintre care:
- sonde de hidrocarburi de injecie instalaii de foraj
- parcuri de colectare de iei i gaze
- depozite centrale i staii de tratarea ieiului
- staii de depozitare, degazolinare, condiionare i lichefiere a gazelor, staii de deetanizare
- staii de compresoare gaze
- staii de comprimare CO
2

- fact de gaze
- instalaii cu foc deschis (baterii de cazane, cuptoare, nclzire cu flacr direct)
- cldirea staiei de reglare i msurare gaze
- staii de colectare i depozitare a lichidelor evacuate din conducte
- staii de pompe iei i produse petroliere
- staii de injecie ape de zcmnt
40 m
2. Depozite de carburani i benzinrii 60 m
3. Instalaii electrice de tip exterior cu tensiunea nominal de 110 kv sau mai mare, inclusiv posturile i staiile
de tip exterior sau combinat
55 m
4. Instalaii electrice de tip interior, instalaii electrice de tip exterior cu tensiunea nominal mai mic de 110
kv, posturi de transformare de interior i exterior
50 m
5. Grupuri sociale, industriale i administrative
- pentru conducte cu presiunea maxim de regim mai mare de 40 bari 65 m
- pentru conducte cu presiunea maxim de regim ntre 40 bari i 6 bari 50 m
- pentru conducte cu presiunea maxim de regim sub 6 bari 35 m
6. Centre populate i locuine individuale
- pentru conducte cu presiunea maxim de regim mai mare de 40 bar 65 m
- pentru conducte cu presiunea maxim de regim ntre 40 bari i 6 bar 50 m
- pentru conducte cu presiunea maxim de regim sub 6 bar 35 m
7. Paralelism cu linii de cale ferat
a) pentru conductele cu presiune maxim de regim peste 5 bar
- cu ecartament normal
- nguste

80 m
60 m
b) pentru conducte cu presiune maxim de regim sub 6 bar
35 m

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
8. Paralelism cu drumuri:
- autostrzi
- drumuri naionale
- drumuri judeene
- drumuri comunale

60 m
52 m
50 m
48 m
9. Lucrri miniere (la suprafa sau n subteran) 230 m
10. Balastiere n ruri 530 m
11. Poligoane de tragere i obiective n care se afl ncrcturi pirotehnice 280 m
12. Depozite de gunoaie 80 m

Obinerea avizelor de amplasare a obiectivelor ct i a interseciilor subterane sau supraterane de canalizaii
(conducte de alimentare cu ap, cabluri electrice i telecomunicaii) se va realiza prin ntocmirea de
documentaii tehnice care s cuprind: cerere scris adresat S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Media, un memoriu
tehnic justificativ, certificatul de urbanism n copie, plan de situaie i de ncadrare n zona la scara 1:20.000
respectiv 1:5.000, profile transversale pentru poriunile dificile de traseu, obiectivele ce urmeaz a se
construi i drumul de acces la obiectivele propuse.
Planurile se vor viza de ctre S.T.G.N. Regionala Media, str. G.Cobuc nr. 29, tel. 0269/814851, cu
sectoarele aparintoare: Media, Agnita, Sibiu i STC Dealu Frumos, iar documentaia va fi analizat i
avizat de S.N.T.G.N Transgaz S.A. Media.

TRANSPORTURI RUTIERE
CATEGORII ZONE DE RISC ZONE DE SIGURAN ZONE DE PROTECIE

CAI DE COMUNICAIE


Cf. ORDONANTA nr. 7 din 29
ianuarie 2010 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvernului
nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor


Distanta considerat din axul ci

AUTOSTRADA / DRUM EXPRES 50m
DRUM NAIONAL 22m
DRUM JUDEEAN 20m
DRUM COMUNAL 18m
CIRCULAII LOCALE - STRZI 15m

Zonele de siguranta
21
sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate
exclusiv semnalizarii rutiere, plantatiei rutiere sau altor scopuri legate de ntretinerea si exploatarea drumului,
sigurantei circulatiei ori protectiei proprietatilor situate n vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si
suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii n curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrari
de consolidare a terenului drumului si altele asemenea. Limitele zonelor de siguranta a drumurilor, podurilor si
viaductelor, n cale curenta si aliniament, sunt:
1,5 m de la marginea exterioara a santului, pentru drumului situate la nivelul terenului;
2,00 m de la piciorul taluzului, pentru drumurile in rambleu;
3,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea pana la 5,00 m
5,00 m de la marginea de sus a taluzului, pentru drumurile in debleu cu inaltimea mai mare de 5,00 m
.
Zonele de protectie
22
sunt suprafetele de teren situate de o parte si de alta a zonelor de siguranta, necesare
protectiei si dezvoltarii viitoare a drumului.


21
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010
22
Cf. Ordonantei 43/1997 si Ordonantei 7 / 2010

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

//
ZONE DE PROTECTIE SANITARA
cf. Ordin al Ministerului Sntii nr.536/1997

Ferme cabaline 100 m
Ferme de ingrtorii de taurine, pn la 500capete 200 m
Ferme de ingrtorii de taurine, peste 500capete 500 m
Ferme de psri, pn la 5.000capete 500 m
Ferme de psri cu peste 5.000capete i complexe avicole industriale 1.000 m
Ferme de ovine 100 m
Ferme de porci, pn la 2.000capete 500 m
Ferme de porci, ntre 2.000 10.000capete 1.000 m
Complexe de porci cu peste 10.000 capete 1.500 m
Spitale veterinare 30 m
Grajduri de izolare i carantin pentru animale 100 m
Abatoare, trguri de vite i baze de recepie a animalelor 500 m
Depozite pentru colectarea i pstrarea produselor de origine animal 300 m
Platforme sau locuri pentru depozitarea gunoiului de grajd 500 m
Platforme pentru depozitarea gunoiului porcin 1.000 m
Staii de epurare a apelor reziduale de la fermele de porcine, sub 10.000 capete 1.000 m
Cimitire de animale, crematorii 200 m
Staii de epurare a apelor uzate oreneti 300 m
Staii de epurare a apelor uzate industriale 200 m
Paturi de uscare a nmolurilor 300 m
Cmpuri de irigare cu ape uzate 300 m
Cmpuri de infiltrare a apelor uzate i bazine deschise pentru fermentarea nmolurilor 500 m
Depozite controlate de reziduuri solide 1.000 m
Camere de tratare biotermic a gunoaielor 100 m
Crematorii oreneti de gunoi 1.000 m
Autobazele serviciilor de salubritate 200 m
Bazele de utilaje ale ntreprinderilor de transport 50 m
Cimitire 50 m


REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/bLATIMEA ZONELOR DE PROTECTIE IN JURUL LACURILOR NATURALE, LACURILOR DE ACUMULARE, IN
LUNGUL CURSURILOR DE APA, DIGURILOR, CANALELOR, BARAJELOR SI A ALTOR LUCRARI HIDROTEHNICE
cf. Legea nr. 107 /1996 legea apelor
a) Limea zonei de protecie in lungul cursurilor de apa
Limea cursului de apa
(m)
10-50 51-500 peste 500
Limea zonei de
protecie (m)
15 30
50

b) Limea zonei de protecie in jurul lacurilor naturale
Suprafaa lacului natural
(ha)
10-100 101-1000 peste 1000
Limea zonei de
protecie (m)
5 10 15

c) Limea zonei de protecie in jurul lacurilor de acumulare
Volumul brut al lacului de
acumulare (mil. mc)
0,1-1 1,1-50 peste 50
Limea zonei de
protecie (m)
5 10
15

d) Limea zonei de protecie de-a lungul digurilor
nlimea medie a digului
(m)
0,5-2,5 2,6-5 peste 5
Limea zonei de
protecie (m)


1. spre cursul
de apa
5 10
15
- spre interiorul incintei 3 4 1. 4

Limea zonei de protecie de-a lungul canalelor de derivaie de debite
Adncimea medie a canalului
(m)
0,5-2 2,1-5 Peste 5
Limea zonei de protecie
(m)


- Canal cu debitul instalat
pn la 10 mc/s
1 2 3

- Canal cu debitul instalat de
la 10 mc/s la 50 mc/s
2 3 4

- Canal cu debitul instalat
peste 50 mc/s
3 4 5NOTA: Zonele de protecie se msoar astfel:
a) la cursurile de apa, ncepnd de la limita albiei minore;
b) la lacurile naturale, de la nivelul mediu;
c) la lacurile artificiale, de la nivelul normal de retenie;
d) la alte lucrri hidrotehnice, de la limita zonei de construcie.

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/
Zona de protecie sanitara la instalaiile de alimentare cu apa se stabilete de autoritatea centrala in
domeniul sntii publice.


RESTRICII PROVIZORII RECOMANDATE.

Se interzice orice utilizare a terenurilor din extravilan care poate afecta sau diminua posibilitile ulterioare
de modernizare ale Municipiului Medias.

Se interzic orice construcii sau amenajri pe terenurile rezervate pentru:
- realizarea autostrzilor i drumurilor noi propuse;
- realizare i modernizarea interseciilor;
- realizarea spaiilor de parcare;
- construcii, instalaii, plantaii sau amenajri care prin amplasare, configuraie sau
exploatare impieteaz asupra bunei desfurri, organizri i dirijri a traficului sau prezint
riscuri de accidente;

Utilizarea pentru construcii a terenurilor din extravilan, n limitele teritoriului administrativ al Municipiului
Medias se poate face numai cu respectarea prevederilor legale.

Amplasarea construciilor de orice fel pe terenuri agricole din extravilan de clasa I i II de calitate, pe cele
amenajate cu lucrri de mbuntiri funciare, precum i plantate cu vii i livezi este interzis, cu excepia
construciilor care servesc activitile agricole, cu destinaie militar, cile ferate, oselele de importan
deosebit, liniile electrice de nalt tensiune, forarea i echiparea sondelor, lucrrile aferente exploatrii
ieiului i gazului, conductele magistrale de transport gaze i petrol, lucrrile de gospodrire a apelor i de
amenajare a surselor de ap. Pentru construciile care pot produce efecte de poluare a mediului,
amplasamentele se vor stabili pe baz de studii ecologice, avizate de organele specializate n protecia
mediului i sntate public.


Reducerea suprafeei fondului forestier proprietate public i privat este interzis. In mod excepional,
pentru construcii cu destinaie militar, pentru ci ferate, osele de importan deosebit, linii electrice de
nalt tensiune, mine, forri, sonde i echipamente aferente acestora, conducte magistrale de transport gaze
sau petrol ori pentru lucrri de mbuntiri funciare, de gospodrire a apelor sau de realizare a unor noi
surse de ap, obiective turistice, ocuparea definitiv de terenuri din fondul forestier n alte scopuri dect
cele silvice - cu, sau fr defriarea pdurii se aprob potrivit legii. (Legea nr. 26/1996 - Codul silvic, art.
54 i art. 74).

In scopul protejrii suprafeelor mpdurite cu valoare dendrologic i peisagistic deosebit, este
recomandabil ca lucrrile s se execute cu defriri minime i cu msuri de protecie mpotriva riscurilor
tehnologice (incendii, poluare).

Pentru orice construcie care prin funcionare (construcii pentru producie poluant, servicii poluante, etc.)
poate aduce prejudicii pdurii, amplasat la distan mai mic de 1 km de liziera pdurii i pentru care se
solicit autorizaie de construire, se va obine avizul Regiei Naionale a Pdurilor.REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/7
ANEXA 2
RECOMANDARI CU PRIVIRE LA MANSARDE, LUCRANE, ACOPERISURI SI INVELITORI
IN MUNICIPIUL MEDIAS

RECOMANDARI CU PRIVIRE LA MANSARDE, LUCARNE, ACOPERISURI SI INVELITORI
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA MANSARDELOR LA CLADIRI DE LOCUIT
Aprobat de: MINISTRUL LUCRARILOR PUBLICE SI LOCUINTEI cu ordinul nr: 1991 /12 .12 .2002

DEFINIII
In contextul normativului NP-064-02, termenii de mai jos au urmtoarea semnificaie:

Acoperi
Subansamblu constructiv, de tip teras sau n pant, format din elemente structurale i nestructurale, care
nchide cldirea la partea superioar peste ultimul nivel construit.
Invelitoare
Stratul exterior al acopeiului, care protejeaz cldirea mpotriva intemperiilor (ploaie, zpad, vnt).
Pod
Spaiu nenclzit (circulabil sau necirculabil) cuprins ntre nvelitoare i ultimul planeu al unei cldiri.
Mansarda
Spaiu funcional cuprins ntre nvelitoare i ultimul nivel al unei cldiri, care asigur respectarea cerinelor
de siguran, protecie i confort corespunztoare utilizrii specifice (de locuire). Se include n numrul de
niveluri supraterane.
Acoperi mansardat
Acoperi n pant, n interiorul cruia a fost amenajat o mansard.
Lucarn
Fereastr prevzut n acoperiul nclinat al unei construcii, dispus n plan vertical, cu structur i
nvelitoare proprie, avnd funciunea de iluminare i ventilare a ncperilor mansardei sau podului.
Tabacher
Fereastr mic, nclinat, dispus pe versantul acoperiului unui pod, paralel cu panta acestuia, avnd
funciune utilitar (iluminare, ventilare, acces din/n pod pe nvelitoare).
Fereastr de mansard
Fereastr asemntoare tabacherei, dispus pe versantul coperiului unei mansarde, avnd funciunea de
iluminare i ventilare a ncperilor mansardei, asigurnd confortul higrotermic i acustic.
Elemente de construcie masive
Elemente de construcie din zidrie sau beton armat care intr uneori n alctuirea structurii de rezisten a
acoperiului mansardat, sub forma unor timpane, parapete etc.

MACRO_UTR CENTRU
CARTIER DUPA ZID
U.T.R. 0 ZONA CENTRALA VECHE ZONA
PROTEJATA INTRA SI EXTRAMUROS
L1a locuire protejata
M1/M1a subzona mixta centrala
V1 subzona verde protejata
S subzona unitati speciale
U.T.R. 1 ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI
MEDIAS
L2 - semicolective existente
L3 - colective P+10 in fara
Z.C.V.
M2 subzona mixta centrul nou

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/8REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

/9

REACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL MUNICIPIUL MEDIA, JUDEUL SIBIU
R E G U L A M E N T U L L O C A L D E U R B A N I S M

b0

Subzona L1b cartierele municipiului Media / pstrarea imagini tradiionale a cartierelor prin modul de
acoperire i nlimea maxim admis

n tabelul de mai jos sunt prezentate zonele din municipiul Media n care se permite doar un regim de
nlime de max. P+1 / 7,60m. la coam, n restul zonei delimitate ca UTR.2, subzona L1b fiind permis un
regim de nlime de P+2+M / 11,80m. la coam.

MACRO_UTR
MOSNEI
Strada Mosnei
DJ14 Agnita
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
AUREL VLAICU
Strada Aurel Vlaicu
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,00m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,00m.

Acoperire in 4 versanti - 30
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
VITROMETAN
Strada A.P. Cehov
Strada Bucegi
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
GLORIA
Strada Gloria
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1
MACRO_UTR
WEWERN
Strada Wewern
U.T.R. 2 ZONA REZIDENTIALA MAX. P+2
Subzona L1b
RMH. = P + M H.max. = 7,40m.
RMH. = P + 1 H.max. = 7,60m.

Acoperire in 4 versanti - 30/50
nu se admite mansardare la construciile P+1ntocmit
Urb. Mihai MOCANU-DUMITRESCU