Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES-VERBAL

Incheiat azi.,in urma vizitei la domiciliul elevului din clasa a .a la C.S.E.I.,,CONSTANTIN PUFAN,de catre profesor psihopedagog, In vederea desfasurarii procesului instructive-educativ, care urmeaza scolarizarea la domiciliu in conformitate cu Certificatul de Expertiza si Orientare Scolara si Certificatul de incadrare intr-un grad de handicap. Cu acest prilej, am verificat , am fixat si am predat continuturi din activitatile de predare invatare de noi cunostinte, formare de priceperi si deprinderi, in conformitate cu planificarea calendaristica si planurile de lectie propuse.

Nivelul de pregatire al elevului a fost apreciat cu nota. . Mentionez o foarte buna colaborare cu familia elevului.

Data :

Profesor: Parinte :

S-ar putea să vă placă și