Sunteți pe pagina 1din 2

8. Coninuturi* 8.

1 Curs

Metode de predare Conversatia, problematizarea Conversatia, problematizarea, exemplificarea Conversatia, problematizarea Conversatia, dezbaterea Prelegerea, studiul de caz Conversatia, dezbaterea Problematizarea, dezbaterea Prelegerea, conversatia, exemplificarea Prelegerea, conversatia, valorizarea experientei Prelegerea, conversatia, valorizarea experientei Problematizarea, dezbaterea Prelegerea, studiul de caz Prelegerea, studiul de caz Problematizarea, dezbaterea

1. Psihologia publicitii i reclamei clarificri


conceptuale

Nr. Ore / Observaii 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2. Publicitate i marketing 3. Publicitatea ca modalitate de comunicare - teorii psihosociologice n domeniul publicitii 4. Influen versus manipulare aspecte etice 5. Modaliti de influenare prin publicitate i reclam 6. Elemente de psihologie a consumatorului 7. Personalitatea consumatorului 8. Atitudinile consumatorului 9. Elemente de psihologia reclamei 10. Perceperea reclamei 11. Memoria i nvarea 12. Motivaia 13. Emoia 14. Schimbarea atitudinilor
Bibliografie

1. Abric, J.-C. (2002), Psihologia comunicrii, Ed. Polirom, Iai; 2. Bar-On, R., Parker, J.D.A., (2011), Manual de inteligen emoional, Ed. Curtea veche, Bucureti; 3. Blythe, J., (1999), Comportamentul consumatorului, Ed. Teora, Bucureti; 4. Chelcea, S., (2012), Psihosociologia publicitii, Ed. Polirom, Iai; 5. David, D., (2000), Prelucrri incontiente de informaie, Ed. Dacia, Cluj-Napoca; 6. Maslow, A.H., (2009), Motivaie i personalitate, Ed. Trei, Bucureti; 7. Moldoveanu, M., Miron, D., (1995), Psihologia reclamei, Ed. Libra, Bucureti; 8. Opre, A., (20020, Incontientul cognitiv, Ed. ASCR, Cluj-Napoca; 9. Prutianu, S., Munteanu, C., Caluschi, C, (1999), Inteligena marketing plus, Ed. Polirom, Iai; 10. Ruff, V., Grigore, B., (2003), Relaiile publice i publicitatea online, Ed. Polirom, Iai. Metode de predare Nr. Ore / 8.2. Seminar 1. Funciile publicitii, aspecte istorice i culturale 2. Cercetarea n domeniul publicitii i reclamei 3. Creativitatea n publicitate 4. Regulile i provocrile
Studiu de caz Prezentare, exerciii Prezentare, dezbatere, exerciii Prezentare, dezbatere, exerciii Observaii 2 2 2 2

5. Retorica reclamei 1. Tehnici de elaborare i prezentare a reclamelor 7. Campania publicitar


8.3 Laborator 8.4 Proiect de cercetare -

Prezentare, dezbatere, exerciii Prezentare, dezbatere, exerciii Prezentare, dezbatere, exerciii Prezentare, dezbatere, evaluare

2 2 2 / 10

facultativ
Bibliografie 1. Brune, F., (2003) Fericirea ca obligaie, Ed. Trei, Bucureti; 2. Mucchielli, A., (2002), Arta de a influena, Ed. Polirom, Iai; 3. Preda, S., (2011), Introducere n creativitatea publicitar, Ed. Polirom, Iai. 4. http://psychcom.free.fr * Se va detalia coninutul, respectiv numrul de ore alocat fiecrui curs/seminar/laborator/proiect pe durata celor 14 sptmni ale fiecrui semestru al anului universitar. 9. Coroborarea coninuturilor disciplinei cu ateptrile reprezentanilor comunitii epistemice, asociaiilor profesionale i angajatori reprezentativi din domeniul aferent programului Disciplina propune un set de cunostinte declarative si procedurale legate de efectele psihologice ale publicitatii, pe care un psiholog le poate aplica in domenii ca: resurse umane, campanii publicitare, advertising, lucrand in agentii de publicitate, departamente de PR, comisii de monitorizare, firme de consultanta, massmedia etc. 10. Evaluare Tip activitate 10.4 Curs 10.1 Criterii de evaluare Cunotine elementare i fundamentale declarative Cunotine elementare i fundamentale procedurale 10.2 Metode de evaluare Evaluare formativ, interactiv pe parcurs; evaluare sumativ, final: examinare oral Evaluare formativ: analiza produselor activitaii Analiza proiectului de cercetare n domeniul psihologiei reclamei 10.3 Pondere din nota final 50 %

10.5 Seminar 10.6 Laborator 10.7 Proiect

50 % Alternativ la lucrarea de seminar, cu pondere de pn la 70 % din nota final

10.8 Standard minim de performan: analiza unui tip de publicitate / reclam Conf.univ.dr. Cristina Zdrehu