Sunteți pe pagina 1din 2
UNIUNEA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Instrumente OIPOSDRU Inspectoratul EUROPEAN Ă MINISTERUL MUNCII, European Structurale Ş colarccdgorj@hotmail.com " id="pdf-obj-0-2" src="pdf-obj-0-2.jpg">
UNIUNEA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Instrumente OIPOSDRU Inspectoratul EUROPEAN Ă MINISTERUL MUNCII, European Structurale Ş colarccdgorj@hotmail.com " id="pdf-obj-0-4" src="pdf-obj-0-4.jpg">
UNIUNEA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Instrumente OIPOSDRU Inspectoratul EUROPEAN Ă MINISTERUL MUNCII, European Structurale Ş colarccdgorj@hotmail.com " id="pdf-obj-0-6" src="pdf-obj-0-6.jpg">

UNIUNEA

GUVERNUL ROMÂNIEI

Fondul Social

Instrumente

OIPOSDRU

Inspectoratul

EUROPEANĂ

MINISTERUL MUNCII,

European

Structurale

Şcolar

FAMILIEI

POSDRU 2007-

2007- 2013

Judeţean Alba

ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU

2013

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 1: ,, Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere ,, Domeniul major de intervenţie 1.3: „Dezvoltarea resurselor umane în educaţie şi formare profesionalăTitlul proiectului: „Competenţe crescute pentru cadrele didactice!” Cod contract: POSDRU/87/1.3/S/64250

Beneficiar: Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba

SARCINI DE LUCRU

Modulul 6: Managementul calităţii activităţii didactice

Disciplina 1: Asigurarea calităţii în activităţile de proiectare didactică

  • 1. Elaboraţi o planificare calendaristică (anuală sau semestrială) pentru disciplina pe care o predaţi.

  • 2. Elaboraţi proiectul unei unităţi de învăţare din planificarea calendaristică a disciplinei pe care o predaţi.

  • 3. Elaboraţi un proiect didactic pentru o lecţie din cadrul unităţii de învăţare proiectată anterior.

  • 4. Realizaţi un referat cu tema: „Locul şi rolul obiectivelor şi competenţelor în documentele de proiectare didactică” pentru disciplina pe care o predaţi.

UNIUNEA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Instrumente OIPOSDRU Inspectoratul EUROPEAN Ă MINISTERUL MUNCII, European Structurale Ş colarccdgorj@hotmail.com " id="pdf-obj-0-115" src="pdf-obj-0-115.jpg">

CASA CORPULUI

CASA

CORPULUI DIDACTIC

DIDACTIC GORJ

GORJ

Str. Victoriei, Nr. 132 – 134, Tg-Jiu, Gorj,

Tel/fax. 0253/240888

UNIUNEA GUVERNUL ROMÂNIEI Fondul Social Instrumente OIPOSDRU Inspectoratul EUROPEAN Ă MINISTERUL MUNCII, European Structurale Ş colarccdgorj@hotmail.com " id="pdf-obj-0-137" src="pdf-obj-0-137.jpg">