Sunteți pe pagina 1din 3
Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 „ Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2

Calitate în învăţământul superior

Educaţie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare Cod contract: POSDRU/86/1.2/S/63654

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARĂ BUCUREŞTI

FOAIE DE OBSERVAŢIE CLINICĂ

Data ____________________

Proprietar:Nume

şi

prenume __________________________________________________________

Adresa,

Telefon

/

______________________________

_______________________________________

Specia

____________

Rasa

_____________

Data

naşterii

Sex

Numele ___________

_______________

___

 

CLINICI

SERVICII

MEDICALA

STOMATOLOGIE

OBSTETRICA

OFTALMOLOGIE

CHIRURGIE

ONCOLOGIE

BOLI INFECTIOASE

Data Clinica/Serviciul

________________

__________________________

Temperatura Puls Respiratie Greutate

______

____________ _______ _____

Proprietarul a luat cunoştinţă şi este de acord cu participarea studenţilor în toate etapele

diagnosticului clinic şi cu protocoalele terapeutice sau operatorii recomandate sau aplicate de

medicul curant.

Semnătura proprietarului __________________

ANAMNEZA

SEMNE CLINICE

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 „ Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2

Calitate în învăţământul superior

Educaţie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare Cod contract: POSDRU/86/1.2/S/63654

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARĂ BUCUREŞTI

DIAGNOSTIC

TRATAMENT/INTERVENTIE

Data Clinica/Serviciul

________________

__________________________

Temperatura

______

Puls Respiratie Greutate

_____

____________ _______

Proprietarul a luat cunoştinţă şi este de acord cu participarea studenţilor în toate etapele

diagnosticului clinic şi cu protocoalele terapeutice sau operatorii recomandate sau aplicate de

medicul curant.

Semnătura proprietarului __________________

ANAMNEZA

SEMNE CLINICE

DIAGNOSTIC

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Investeşte în oameni! Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 „ Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

Domeniul major de intervenţie 1.2

Calitate în învăţământul superior

Educaţie Universitara la nivel European in domeniul Medicinii Veterinare Cod contract: POSDRU/86/1.2/S/63654

UNIVERSITATEA DE ŞTIINTE AGRONOMICE ŞI MEDICINA VETERINARĂ BUCUREŞTI

TRATAMENT/INTERVENTIE

Se mai recomandă :

- Fişa de evidenţă a investigaţiilor paraclinice

- Registru de evidenţă a consultaţiilor şi a evoluţiei

++++++++++