Sunteți pe pagina 1din 17

INCHIDEREA NEGOCIERILOR CAPITOLUL 7 AGRICULTURA

1. 2. 3. 4. 5.

Sectorul vegetal Sectorul zootehnie Industrie alimentara Dezvoltare rurala Concluzii

SECTORUL VEGETAL
Culturi arabile/plati directe Suprafata 2002 (ha) Structura Repartizari Randament Productie Necesar de Deficit/ suprafete estimat de referinta consum pe excedent 2002 intern suprafata 2007(t/ha) in 2007 teoretic estimat de (t) 2007 referinta UE (ha) 32,41% 2.272.809 2,65 6.022.944 4.290.000 Orz si orzoaica 578.800 2.894.500 2.800 906.200 71.800 1.400 361.500 8,12% 569.531 40,61% 2.848.145 0,04% 2.755 12,72% 891.687 1,01% 70.650 0,02% 1.378 5,07% 355.711 100,00% 7.012.666 3,10 3,50 1,50 1,30 2,00 3,50 1.765.545 9.968.508 4.133 1.159.194 141.300 4.822 1.450.000 8.385.000 825.000 350.000 315.545 1.587.641 334.194 -208.700 1.732.944

Griu+Secara

2.309.800

Porumb Sorg Floarea soarelui Soia Plante textile alte culturi TOTAL Culturi arabile

Specificare Tutun Legume tomate Cartof Fructe piersici nuci Orez Hamei

Suprafata estimata 2007 9.100 206.400 47.900 247.000 185.000 2056 500 177 Teren 2002 Teren arabil din care eligibil Plati directe Pasuni si fanete Vii si livezi Teren agricol

Randament 1,77 17,9 13,66 13,4 8 18,3 1,28 0,74 Hectare 9.398.500 7.012.666

Productie estimata tone 16.000 3.694.560 654.314 3.309.800 1.480.000 13.000 37.500 640 164

Consum necesar tone 35.000 3.768.000 3.191.000 1.532.000

Excedent/ deficit -19.000 -73.440 118.800 -52.000

cantitate garantata (to) 12.300

cantitate garantata procesare

suprafata garantata (ha)

50.390

523 1645 500 198

productie tomate procesare in 2002: 47.183t productie piersici procesare in 2002: 480t

4.937.600 500.500 14.836.600

Tutun: - se acopera cota din productia interna si se mentine situata existenta de acoperire a necesarului de consum din import Legume-fructe:considerand necesarul de consum intern si productia, estimare 2007 rezulta un deficit care se asigura din import in perioada de iarna Cartof: in functie de productiile esimate si consumuri rezulta un excedent de 118.800 t 100 t 2.294 t

seminte - ajutoare pentru productie 2007: - orez -altele

SPRIJIN DIRECT

Sectorul vegetal - sprijin direct


700

648

600

500

Mil EURO

400

353 323 305 216 297 295

300

200

108
100

0 2000 2001 2002 2003 Program buget buget Ro 2004 UE 2007 2007 total 2007

ZAHAR
10,69 t sfecla la 1 t zahar 2 t porumb = 1 t izoglucoza Pret de interventie 631,9 /t Cote (t) Zahar Izoglucoza Necesar productie sfecla pt zahar (t) 1.167.529 109.164 9.981 Productie sfecla pt zahar 2002(t) 954.600 Necesar suprafete pentru sfecla de zahar (ha) 50.762 Suprafata cultivata cu sfecla de zahar 2002 41800 Necesar productie porumb pentru izoglucoza (t) 19.962 Necesar suprafete pentru porumb de izoglucoza (ha) 5.703 Consum intern 500.000 Deficit 390.836 Cota procesare 329.636 Necesar dupa cota procesare 61.200

- Pentru realizarea cotei de zahar din sfecla de zahar exista un program national de masuri pentru cresterea suprafetei cultivate cu sfecla de zahar. - Capacitatea de procesare existenta in Romania poate acoperi procesarea cantitatii de sfecla de zahar necesara realizarii cotei de zahar. - Totodata exista capacitate de procesare functionala si pentru prelucrarea zaharului brut. - Capacitatea de procesare disponibila si functionala a Romaniei este mai mare decat producerea cotelor stabilite de Comisie.

VITICULTURA

2007 VITICULTURA 2003 productii mii productii to suprafete mii to 1071,2 231 1.155 545,4 480,5 64,9 525,8

Specificare suprafate vii pe rod 223,1 vii nobile pe rod 111,9 vii nobile pentru vin 98,4 vii struguri pentru masa 13,5 vii hibride pe rod 111,2

Situatia operativa privind realizarea Registrului plantatiilor viticole la data de 12.05.2004 se prezinta astfel: - Suprafata viticola existenta in cultura: 188 629, 82 ha - Suprafata viticola inregistrata pe fise: 188 629, 82 ha (100%) - Numarul de parcele viticole inregistrate: 1 242 258 - Suprafata viticola inregistrata : 176 291, 97 ha (93,5%) A fost aceptata o suprafata de 30,000 hectare vie hibrida pentru replantare cu vie nobila (perioada de tranzitie 8 ani)

ZOOTEHNIE
Efective necesare pt. cote sau plafoane negociate (capete) 826.216 1.835.000 5.880.000

Lapte de vaca Bovine Ovine* Porcine Caprine Cabaline Pasari ouatoare Pasari de carne

Cota (t) 3.057.000

Randament (t/an) 3,7

Efective Curente 1. 741.551 2. 897.100 7.446.861 5.800.000 678.039 900.000 45.275.000 32.785.345

porumb orz grau soia floarea soarelui Total

Productii necesare (t) 5.668.962 821.489 863.182 1.497.581 685.128 9.536.342

Suprafete de culturi arabile necesare pentru zootehnie (cote si plafoane) (ha) 1.619.703 264.996 325.729 748.790 527.022 3.486.241

Productia necesara de fan (t) 7.112.194

Suprafata de pasune si fanete necesara 654.898

Carne de bovine Vaci care alapteaza Abatorizare bovine adulte Abatorizare vitei Ovine

Plafoane(capete) 452.000 150.000 1.148.000 85.000 5.880.000

1. Efective La vaci de lapte si bovine de carne: Necesarul de efective vaci lapte pentru acoperirea cotei de lapte ( 3 057 000 tone procesare si vanzari directe) este de 826 216 capete si este integral acoperit din efectivele existente. Fata de efectivele curente de 1 741 551 capete vaci lapte dupa acoperirea cotei de lapte ramane un excedent de efective de 915.335 capete vaci lapte care va acoperi laptele pentru consum personal si cel pentru consumul animalelor . Aceste efective pot fi eligibile in cadrul masurilor de dezvoltare rurala pentru fermele de semi-subzistenta ( 1000 euro/an timp de cinci ani pentru rentabilizare) . Plafonul national total de 1 835 000 capete bovine eligibile pentru prime speciale de alaptare, abatorizare, export sau ingrasare este acoperit din totalul de efective bovine . Excedentul de efective poate fi eligibil pentru sprijin pe masurile de dezvoltare rurala pentru fermele de semi-subzistenta . La ovine: - Plafonul (primele) vizeaza numai efectivele de ovine matca . El ramine sensibil egal cu numarul de ovine matca din efectivul prezent: 5.880.000 capete plafon fata de 5.879.253 (efectivul curent) . Efectivele aferente celorlalte specii de animale nu au plafoane, conform prevederilor din Politica Agricola Comuna.
Zootehnie plati directe
300 250 200
Mil EURO

242,000

150 100 57,152 50 0 2000 2001 2002 2003 Program 2004 11,917 23,480 66,692 71,232

132,000 110,000

buget UE 2007

buget Ro 2007

total 2007

2. Hrana animalelor Pentru hrana efectivelor de animale estimam un necesar de: Culturi arabile (porumb, orz, grau, soia si floarea soarelui): 9.536.342 tone per total ce vor rezulta dintr-o suprafata de 3.486.241 din cele 7.012.666 ha pentru care se vor primi plati directe de la UE. Fan: 7.112.194 tone pentru care sint necesare aproximativ 654.898 ha de pasuni si fanete.

Numar de unitati cu capacitate de procesare Cantitate lapte materie prima receptiona ta in 2003 t Productie realizata in 2003 (t lapte si produse lactate)

Numar personal in 2003

Mare >2000 t/an Unitati care corespund normelor UE Unitati care vor corespunde normelor UE la data aderarii Unitati listate pentru perioada de tranzitie Total 15

Medie 500-2000 t/an 2

Mica <500 t/an 1

TOTAL UNITATI 18

Capacitate de procesare proiectata t/an

personal muncitor 1.608

personal administrativ 361

319.111

145.070

63.417

24 27 66

6 1 9

5 0 6

35 28 81 471.293 790.404 106.900 251.970 1.474 64.891 1.474 3.082 280 641

3. Legatura intre zootehnie si industria alimentara Procesarea laptelui: o Cota de procesare la lapte de 1 093 000 tone/an poate fi acoperita de capacitatile actuale de procesare, in contextul in care materia prima receptionata la procesare in 2003 este de 904.790 to lapte. o Obiectivul prioritar este sustinerea sectorului de procesare pentru ca dupa 2009 sa poata fi acoperita integral cota de procesare .

Cota/Implicatii financiare - Cresterea nivelului platilor directe pentru fermieri prin suplimentarea platilor directe cu maxim 30% anual din bugetul de stat . ( mecanismul top-up) - Protejarea pretului la lapte si a veniturilor fermierilor impotriva scaderilor excesive prin aplicarea pretului de interventie la lapte ca mecanism suplimentar de sustinere a producatorilor .

Perioade de tranzitie
3 ani, pana la 31.12.2009 modernizarea si retehnologizarea unitatilor de procesare a laptelui (28 unitati), precum si pentru organizarea centrelor de colectare si a celor de standardizare lapte 3 ani, pana la 31.12.2009 - conformarea la cerintele comunitare a fermelor de animale de lapte si la calitatea laptelui crud obtinut 3 ani, pana la 31.12.2009 modernizarea, retehnologizarea unitatilor de taiere si alinierea la cerintele europene unitatilor de procesare a carnii (carne rosie 26 unitati, carne pasare 2 unitati) Perioade de tranzitie - Perioadele de tranzitie pina in 2009 au fost cerute tocmai pentru a putea a oferi fermierilor si procesatorilor suficient timp pentru a se racorda la cerintele UE, - Incepind cu 2007 fermierii care obtin cota si procesatorii vor beneficia de sprijin substantial prin pilonul de dezvoltare rurala, avand 3 ani la dispozitie ca sa 6

foloseasca veniturile suplimentare astfel obtinute pentru a se conforma cerintelor UE Perspective ale schimburilor comerciale LAPTE Pentru 2007-2010 in Uniunea Europeana se preconizeaza un echilibru intre productie si consum deci nu va exista un excedent semnificativ care sa afecteze ca importuri Romania . BRANZA Pentru perioada 2007-2010 Comisia Europeana prognozeaza un excedent de 100 000 tone /an in UE-25 dar un deficit de 200 000 tone/an in noile state membre Romania are un potential de export estimat de 5 000 tone/an cu conditia respectarii standardelor de calitate si prezentare comunitare UNT Deficit estimat UE -15 intre 154 000 tone ( 2007) si 168 000 tone ( 2010) , Excedent estimat UE-10 intre 83 000 tone (2007) si 67 500 tone ( 2010) Reducerea in medie cu 10% a pretului la unt in UE-15 va determina scaderea productiei in UE-15 si cresterea importurilor comunitare. Exista un potential de export al Romaniei pe piata UE-15 in situatia atingerii capacitatii maxime de procesare in 2007

Industria Carnii
Carne rosie capacitate mare carne tocata/carne preparata procesare abatoare capacitate mica procesare abatoare Carne pasare capacitate mare procesare abatoare capacitate mica Carne vanat capacitate mare depozitare transare procesare Lapte intestine praf oua capacitate mare capacitate mica 500 mii - 2 mil l/an sub 500 mii l/an

peste

Categorii unitati

A. Unitati care indeplinesc cerintele UE B. Unitati care vor indeplini cerintele UE la data aderarii C. Unitati listate in tranzitie TOTAL

15

melci

13

43

24

20 37

17 65

2 15

27 66

1 9

13

Industria carnii - abatoare Capacitate de taiere proiectata (t/an) 4 87.000 34 100.290 187.290 31.387 37.592 936 1070 185 206 6.205 134 21 Numar de personal in 2003 Productie realizata in 2003 (t carne) Personal muncitor Personal Administrativ

Nr. Unitati Unitati care corespund normelor UE Unitati cu program de restructurare pina la 31/12/2006 Total Industria carnii - unitati de procesare carne rosie Capacitate de procesare Nr. proiectata Unitati (t/an) Unitati care corespund normelor UE 5 68.000 Unitati cu program de restructurare pina la 31/12/2006 69 291.493 Total 74 359.493

38

Cantitate carne materie prima receptionata in 2003 (tone carne) 10.312 104.563 114.875

Productie realizata in 2003 (tone produs finit) 9.848 132.408 142.356

Numar personal in 2003 personal muncitor 550 3.976 4.526 Personal administrativ 83 938 1.021

Industria carnii - capacitati de productie peste si prod. Capacitate de procesare Nr. proiectata Unitati (t/an) Unitati care corespund normelor UE 7 4.400 Unitati cu program de restructurare pina la 31/12/2006 6 5.300 Total 13 9.700

Cantitate peste materie prima receptionata in 2003 (tone/an) 2.378 4.234 6.612

Productie realizata in 2003 (tone produs finit) 2.231 4.114 6.345

Plafonul acordat pentru prima de abatorizare bovine (1 233 000 capete), mai scazut decat situatia medie a abatorizarilor din perioda 2000-2002 este compensat de plafoanele superioare efectivelor existente acordate in cazul primelor pentru tineret bovin la ingrasat si pentru vaci la alaptat

Perspective schimburi comerciale carne si produse din carne Previziuni de crestere exporturi 2004-2010 : animale vii, carne pasare, conserve din carne CARNE PUI Deficit UE-15 intre 400 000 tone (2007) si 600 000 tone ( 2010) Surplus UE-10 de 900 000 tone/an in 2007-2010 Directionare a exportului de carne pui din UE-10 catre UE-15 Potential export Romania ca urmare a alinierii unitatilor de procesare la cerintele UE si a investitiilor straine CARNE PORC Surplus UE -15 2007-2010 1,5 milioane tone/an Deficit UE-10 2007-2010 estimat 200 000 tone/an ca urmare a scaderii productiei ( probleme de calitate, preturi mai mari ca media europeana) Situatia Romaniei : Media importurilor ( 2002-2003): 80 000 100 000 tone Obiective ale sectorului : 1. Acoperirea necesarului de consum intern fara importuri ca urmare a : Excedentului de porumb, orz, ovaz care va permite mentinerea/cresterea efectivelor platilor directe aferente culturilor vegetale care asigura furajarea efectivelor Mentinerii/cresterii capacitatii de procesare ca urmare a modernizarii si restructurarii unitatilor de procesare Fondurilor provenite din fondurile de dezvoltare rurala 2. Posibila diminuare a importurilor romanesti din UE-15 ca urmare a redirectionarii importurilor din UE-15 in noile state membre (din 2004)

CARNE VITA Deficit Uniune Europeana 200 000 tone/an in perioada 2007-2010 Potential export Romania : 22 681 tone ( 2003), 120 000 tone estimat ( 2007)

10

DEZVOLTARE RURALA

2000 masuri piata vegetal plati directe zootehnie plati directe dezvoltare rurala *finantare de la buget *Program SAPARD Plati Total
MILIOANE EURO

2001 0,00 305,12 23,48 46,38 46,38

2002 48,10 108,25 57,15 143,07 143,07

2003 53,95 215,81 66,69 95,17 89,15 6,02

Program 2004 100,20 296,65 71,23 297,52 99,30 198,22 765,61

buget UE 2007 249,00 295,00 110,00 577,00 577,00

buget Ro 2007 0,00 353,00 132,00 144,00 144,00

total 2007 249,00 648,00 242,00 721,00 721,00

5,12 323,01 11,92 31,17 31,17

371,22

374,98

356,58

431,63

1231,00

629,00

1860,00

Pentru SAPARD platile efectuate in perioada septembrie 2003 -3 iunie 2004 sunt de 32.42 milioane Euro In cursul lunii urmeaza sa se plateasca inca o transa de 4.9 milioane Euro Pentru anul 2007 Bugetul UE reprezinta sumele primite in anul 2008 de la UE, aferente anului 2007

Masuri de piata 300 249,0 250 249,0

200

150 100,2 100 48,1 5,1 0 2000 2001 2002 2003 Program 2004 buget UE 2007 buget Ro total 2007 2007 53,9

50 0,0

0,0

11

Total sprijin agricultura 2000 1800 1600 1400 Mil EURO 1200 1000 800 600 400 200 0 2000 2001 2002 2003 Program 2004 total 2007 371 375 357 432 1860

766

Sustinerea agriculturii

800

721
700

600

577

500
Mil EURO

400

298
300

200

143 95 31 46

144

100

0 2000 2001 2002 2003 Program 2004 buget UE 2007 buget Ro 2007 total 2007

masuri piata

vegetal plati directe

zootehnie plati directe

dezvoltare rurala

12

Programul SAPARD cuprinde in total 11 masuri destinate sustinerii agriculturii si dezvoltarii rurale. In perioada 2002 2003, au fost acreditate primele 6 masuri, iar in anul 2004 urmeaza sa se acrediteze celelalte 5 masuri Astfel, pana in luna Aprilie 2004 au fost contractate peste 700 de proiecte cu o valoare totala contractata de 563,6 milioane Euro Stadiului actual al implementarii masurilor acreditate (3 iunie 2004) Masura 1.1. Imbunatatirea prelucrarii si marketingul produselor agricole Proiecte contractate 115 Valoare 59,13 milioane euro Masura 2.1 Dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii rurale Proiecte contractate - 594 Valoare 480,81 milioane euro Masura 3.1 Investitii in exploatatiile agricole Proiecte contractate 30 Valoare 3,55 milioane euro Masura 3.4 Dezvoltarea si diversificarea activitatilor economice care sa genereze activitati multiple si venituri alternative Proiecte contractate 42 Valoare 2,75 milioane euro Masura 4.2 Asistenta tehnica Proiecte contractate 4 Valoare 0,55 milioane euro In urma implementarii acestor masuri s-au realizat: unitati de procesare a laptelui cu o capacitate totala de productie de 321 789 938 l/an unitati de procesare carne cu o capacitate totala de 276 866 t/an s-au realizat 367 km drum, 943 km conducte alimentare cu apa, 88 km conbducte canalizare

13

CONCLUZII Sector Zootehnie Cota lapte


3.057.000 tone ( livrare la fabrici - 1.093.000 tone vanzari directe - 1.964.000 tone) 188.000 tone - cota de rezerva (2009)

Plafoane pentru bovine si ovine


Carne de bovine Vaci care alapteaza Abatorizare bovine adulte Abatorizare vitei Ovine 452.000 capete 150.000 capete 1.148.000 capete 85.000 capete 5.880.000 capete

Sector Vegetal Suprafata de referinta culturi arabile 7.012.666 ha (randament de referinta 2,65 t/ha) Cota zahar Cota izoglucoza 109.164 tone Cota procesare 329.636 tone 9.981 tone
Acoperire necesar zootehnie rezultind un excedent la unele cereale si oleaginoase Cota apropiata celei solicitate initial si fata de media U.E.; capacitatea de procesare functionala acopera procesarea cantitatii de sfecla de zahar necesara realizarii cotei

Vita de vie recunoasterea intregii suprafete plantate cu vie (inclusa in Registrul Viticol in anul 2006) drepturi de replantare pentru soiurile hibride interzise in UE -30.000 ha Suprafata plantata cu nuci Suprafata cultivata cu orez Suprafata cultivata cu hamei
Cantitate nationala garantata

1645 ha 500 ha 198 ha


in si canepa - 963 tone tutun brut - 12.312 tone

14

Ajutor de procesare tomate pentru procesare - 50.390 tone piersici pentru procesare - 523 tone seminte:orez - 100 tone, altele 2.294 tone

Acoperirea cotei din productia interna, estimare reducere deficit 2003 Acoperirea cotei din productia interna, cota superioara fata de 2000-2002

Denumiri de origine Denumire generica

vinars (5) tuica - turt - horinca (13) palinca

Perioade de tranzitie Unitatile de procesare carne si lapte


Unitatile de procesare carne si lapte Calitatea laptelui crud Dreptul de replantare pentru soiurile de hibrizi interzisi Sectorul fitosanitar - substante active Sectorul fitosanitar - utilizarea produselor de protectie a plantelor care contin substanta activa 2,4 D 3 ani 3 ani 8 ani 3 ani 2 ani

3ani

EFECTE
Sprijinul financiar de care va beneficia Romania in perioada 2007-2009 4.037 milioane Euro

plati directe masuri de piata dezvoltare rurala

881 milioane Euro 732 milioane Euro 2.424 milioane Euro

EFECTE POZITIVE ALE ADERARII accesul pe o piata de 450 milioane consumatori stimularea schimburilor comerciale intracomunitare, ca urmare a eliminrii barierelor tarifare , administrative si tehnice Posibila cresterii exporturilor n actualele state membre. Creterea preurilor produselor agricole i implicit a veniturilor fermierilor. Diversificarea originii produselor pe piata romaneasca si cresterea calitatii acestora. Cresterea cererii de produse agricole a Uniunii Europene la lapte si produse lactate, branza , carne pasare, legume si fructe proaspete, vin, animale vii, carne porc si conserve Suplimentarea veniturilor fermierilor ca urmare a aplicarii unui procent de maxim 30% in plus fata de nivelul platilor directe ( top-up) Posibila crestere a investitiilor straine in agricultura

15

Dezvoltare Rurala Dupa aderare, ca stat membru Romania va beneficia de finantare din 2 fonduri comunitare: Fondul European de Orientare si Garantare Agricola (FEOGA) Instrumentul Financiar de Orientare pentru Piscicultura Autoritatea de Management va elabora si implementa masurile de Dezvoltare Rurala, cum ar fi: sprijinirea tinerilor fermieri pentru infiintarea exploatatiilor agricoleviabile investitii in exploatatiile agricole sustinerea fermelor de semi-subzistenta agro-mediu Unul din obiectivele acestei structuri este si de continuare a masurilor initiate prin Programul SAPARD.

16