Sunteți pe pagina 1din 7

Metoden de evaluare in educatiea Fizica scolara

Definitie: Evaluarea reprezinta o componenta stabila a procesului deinvatamant, avand preponderent un rol reglator atat pentruactivitatea de instruire a elevilor, cat si pentru imbunatatireastrategiilor didactice. Fazele evaluarii: Verificarea - este procesul prin care subiectul executa oproba.Uneori proba este insotita si de norme (baremuri) care exprimascala valorica de efectuare a probei.Aprecierea - consta in estimarea valorii, nivelulperfomantelor, capacitatile la un moment dat. Se utilizeaza atataprecierea verbala, care este curenta cu rol de feed-back pentruorice exersare a elevilor, dar si utilizarea unor simboluri numite note,calificative. Daca probele sunt masurabile, aprecierea este obiectivasi presupune efort mic. Daca probele nu sunt masurabile, apreciereapoate sa capete influiente subiective si depinde de competentaprofesionala, experienta didactica si nivelul de cunoastere almodelului E.F.S. Notarea - masoara si valideaza rezultatul pregatirii elevului.Se materializeaza prin note si calificative. Functii ale notei: - didactica - aceasta functie arata cat de receptionat esresubiectul si cum a fost transmisa informatia. - educativa - sa determine la subiecti o atitudine activa,pozitiva fata de educatia fizica. Aceasta trebuie motivata prinvaloarea notei. - sociala - sa surprinda evolutia ulterioara optima a elevului,prin aplicarea celor insusite in activitatea sociala.

Tipuri de evaluare: - dupa momentul aplicari: - initiala- curenta- periodica- finala- dupa modul de efectuare: - orala- scrisa- practica- dupa scop - formativa- pentru plasamentsumativa Criterii de evaluare: - decurg din obiectivele E.F.S.si trebuie privite in sistem.-performanta motrica, rezultatul probelor de controlmasurabile.-progresul realizat de subiect.-cantitatea si calitatea elementelor insusite in raport cuprevederile programei de specialitate. - capacitatea elevului de a aplica in practica elementeleinsusite.-capacitatea elevului de restructurare, autoevaluare aelementelor insusite.-nivelul cunostintelor teoretice insusite de elev.-atitudinea elevului fata de E.F.S.(frecventa la lectii,participarea la actiunile competitionale sportive, modul de indeplinirea unor sarcini organizatorice).-nivelul de dezvoltare fizica a elevului. Funciile evalurii 1. Functia de constatare dac o activitate s-a desfurat ncondiii optime, sau n ce fel de condiii. 2. Functia de informare a societii, asupra stadiului ievoluiei pregtirii diferitelor ealoane de subieci. 3. Functia de diagnosticare a cauzelor care au condus eventual la o eficien necorespunztoare a aciunilor. 4. Functia de prognosticare asupra evoluiei viitoare a elevilori de sugestii privind optimizarea procesului instructiv-educativ. 5. Functia de decizie asupra poziiei sau intrrii unui subiect ntr-o ierarhie, form sau ntr-un nivel al pregtirii sale. 6. Functia pedagogic, n perspectiva subiectului iconductorului procesului instructiv-educativ, pentru a ti ce aufcut i ce au realizat. Formele evalurii: 1 Evaluarea predicativ (iniial) - se realizeaz pentru elevii i clasele nceputului de ciclu (clasaI) sau la clasele unde nvtorul pred pentru prima oar i

nubeneficiaz de rezultatele testrilor din anul precedent, care s-ipermit cunoaterea posibilitilor colectivului de elevi. Aceastform de evaluare se poate realiza, pentru o parte din probe la nceputul anului colar (alergarea de vitez, alergarea de rezisten),iar pentru probele care vor intra n sistemul de notare, nainteaprimului grupaj tematic de lecii planificat. Rezultatele testelor vorfi valorificate n elaborarea sistemului de planificare (numr idurata unitilor de nvare, a mijloacelor de acionare i a niveluluide exigene), care poate modifica scara de notare a elevilor stabilitiniial de nvtor. 2. Evaluarea continu (curent) Se face prin verificri sistematice pe parcursul programului deinstruire, pe secvene mai mici (n fiecare lecie sau la finalul unuigrupaj tematic de lecii), avnd drept scop cunoaterea gradului de nsuire de ctre elevi a materiei predate sau aprecierea modului ncare s-a realizat un grupaj de lecii, cnd i dup caz, se finalizeazcu notare. Utilitatea evalurii curente i valorificarea ei se regsesc n analiza pe care o face nvtorul, privind modul de organizare, ametodelor i sistemelor de activiti din etapele urmtoare. Note 4 curente nu se pot acorda elevilor pentru frecven, indisciplin saulips de echipament. 3. Evaluarea sumativ (final) Acest tip de evaluare se utilizeaz la probele de control carenecesit o perioad mai lung de pregtire i cu un grad ridicat dedificultate, cum sunt alergarea de rezisten, jocul sportiv. Sefinalizeaz de regul cu notarea elevilor. Metode de evaluare. 1. Metode de verificare. - Trecerea probelor de motricitate prevzute de SistemulNaional Scolar de Evaluare la disciplina E.F.S., aplicat i nfuncie de opiunile profesorului i elevilor, privind probeleprevzute. - Trecerea unor probe de motricitate, stabilite de fiecare nvtor pentru orele din C.D.S., conform principiuluiautonomiei. - Trecerea unor probe de cunotine teoretice de specialitate (laclasele cu profil de educaie fizic).

- Msurarea unor indici de dezvoltare fizic. - Executarea unor deprinderi i priceperi motrice, n condiiianaloage (asemntoare) probei sau activitii respective. - Executarea unor deprinderi i priceperi motrice n condiiiconcrete de concurs. - ndeplinirea de elevi a unor sarcini speciale organizatorice saumetodicodidactice, conducerea unor verigi din lecie, arbitraj,conducerea gimnasticii zilnice, conducerea recreaiei organizatepentru elevii claselor I-IV, aducerea unor materiale dinvestiare. - Observarea curent a elevilor i nregistrarea datelorobservaiei (reacie la efort, atitudini, comportamente nansamblu i n situaii deosebite). 2. Metode de apreciere i notare (acordare de calificative). Metoda aprecierii verbale, atunci cnd aprecierea este nsoitpermanent de acordarea unor calificative. Aprecierea i notarea pe baza unor norme (baremuri)prestabilite la nivel naional sau local. Se mai numete metodaabsolut i se aplic la unele probe pentru calitile motrice. Aprecierea i notarea prin comparaie (metoda relativ).Comparaia se face la nivel de clas; profesorul aeaz n ordinerezultatele i face scalarea acestora pe intervalecorespunztoare calificativelor. Este eficien dac exist doarun rnd de clase. Progresul individual se calculeaz indicele de progres calculat nfuncie de valoarea performanional iniial i final. Nivelul de execuie tehnic sau tactic a deprinderilor ipriceperilor motrice n condiii de exersare parial sau global.Depinde de competena profesional a nvtorului. Aprecierea i notarea n funcie de modul n care elevii ndeplinesc unele sarcini organizatorice sau metodico-didactice

Metodologia de aplicare a sistemului de evaluare Sistemul National vizeaza evaluarea principalelor capacitati sicompetente necesar a fi realizate in aria curriculara educatie fizicasi sport (trunchiul comun).

Pentru fiecare capacitate sistemul prevede 2-3 variante deinstrumente de evaluare (probe), din care elevul poate opta, pentruuna dintre ele. In functie de schema orara a fiecarei clase (1-2 ore in trunchiulcomun),elevul va sustine: - in invatamantul primar, 2 evaluari la calitatile aluari lamotrice, 2 evaluari la deprinderile motrice si 2 evaluari ladeprinderi sportive elementare. - in invatamantul gimnazial, 1-2 evaluari la forta, 1-2 evaluari laatletism si cate o evaluare la gimnastica si la joc sportiv. Evaluarea calitatilor motrice vizeaza acumularile cantitative sicalitative realizate pana la data sustinerii probelor, ca urmare atuturor sistemelor de actionare (specifice si nespecifice) folosite pe parcursul lectiilor. In aplicarea sistemului de evaluare exista douacategorii de optiuni: optiuni ale profesorului si optiuni ale elevului. Profesorul poate opta, in functie de conditiile de lucru pentru: -alergarea de viteza si de rezistenta sau navete; -1-2 din probele de atletism; -o saritura din gimnastica; -1-2 jocuri sportive; -ramuri de sport alternative celor obligatorii. Elevul poate opta, in functie de oferta, interes si disponibilitati,pentru: - o proba au un cuplu de probe pentru forta; - practicarea a 1-2 probe de atletism si variantele de evaluaresau o ramura de sport alternativa in locul acesteie; -o saritura din gimnastica.

Sistemul national prevede bareme minimale echivalentecalificativului suficient si notei 5. Pentru acordarea calificativelorsau notelor superioare si inferioare notei si calificativuluisuficient, comisiile metodice ale invatatorilor, catedrele deeducatie fizica sau fiecare cadru didactic vor elabora scale de notare proprii. La gimnastica acrobatica si joc sportiv sistemul national cuprinde 3 variante de probe cu dificultati la car aprecierea va fifacuta din nota maxima 8, 9 sau 10. In afara calificativelor si notelor acordate conform SNSE,cadrele didactice vor realiza si evaluari curente, de regula, din altecontinuturi predate pe parcursul anului scolar. Fisa individuala este folosita pentru inregistrarea rezultatelorobtinute de elevi la probele de evaluare, cat si pentru aprecierea cunote a acestora. Pe langa datele personale ale elevului si probeleprevazute de SNSE, fisa individuala va cuprinde si probele deevaluare, stabilite de profesor, in vederea notarii curente. Modalitati de aplicare a sistemului de evaluare Calitatea motrica forta se evalueaza de 2 ori pe an, prin cupluride cate doua probe, vizand segmente diferite, conform optiunilorelevilor. Pentru fiecare cuplu de probe se inscrie in catalog cate o nota, provenita din media notelor obtinute la cele doua probe care aualcatuit cuplul. La clasele care au in schema orara o ora pe saptamana seevalueaza un singur cuplu de probe. Calitatea motrica viteza se evalueaza prin proba atletica alergare de viteza pe 50 m iar atunci cand nu exista spatiul necesarse utilizeaza proba naveta 5 x 10 m. Din celelalte probe de atletism elevul va fi evaluat, conformoptiunii, la una din acestea. La gimnastica, conform optiunii elevilor, acestia vor fi apreciaticu o singura nota pentru una din urmatoarele variante: -gimnastica acrobatica;

- saritura la un aparat; -acrobatica si saritura, cumulativ. La gimnastica acrobatica notarea se face astfel: - elevii care opteaza pentru executarea elementelor izolate vorfi apreciati din nota maxima 9; -elevii care opteaza pentru jocul bilateral vor fi apreciati dinnota maxima 10; Pe parcursul anului scolar, la clasele in care schema oraracuprinde doua ore saptamanal se acorda obligatoriu 6 note, dupa cumurmeaza: -2 note pentru calitatea motrica forta; -1 nota pentru alergarea de viteza sau naveta; -1 nota pentru alta proba de atletism la optiunea elevului; -1 nota la gimnastica acrobtica, saritura la un aparat sau omedie intre cele doua; -1 nota la jocul sportiv