Sunteți pe pagina 1din 21
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa Sistemului dede Management Sistemului Management al Calităţii al Calităţii
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa
Sistemului dede Management
Sistemului
Management
al Calităţii
al Calităţii
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC 1. 1. Cerinţa Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
1.
1.
Cerinţa
Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001
ISO 9001
2001
2.
2.
Desfăşurarea Şedinţei
Desfăşurarea Şedinţei dede Analiză
Analiză
3.
3.
Procesul Verbal al Şedinţei
Procesul Verbal al Şedinţei dede Analiză
Analiză
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC Cerinţa Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
Cerinţa
Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001
ISO 9001
2001
5.6.1
5.6.1
Generalităţi
Generalităţi
Managementul
Managementul dede lala cel mai înalt nivel trebuie
cel mai înalt nivel trebuie săsă analizeze
analizeze lala intervale planificate
intervale planificate
sistemul dede management al calităţii din organizaţie, pentru aa sese asigura
sistemul
management al calităţii din organizaţie, pentru
asigura căcă este
este înîn
continuare corespunzător, adecvat şi eficace
continuare corespunzător, adecvat şi
eficace..
Această analiză trebuie săsă includă
Această analiză trebuie
includă
evaluarea oportunităţilor dede îmbunătăţire şi necesitatea
evaluarea oportunităţilor
îmbunătăţire şi necesitatea dede schimbare
schimbare înîn sistemul
sistemul dede
management al calităţii, inclusiv politica referitoare lala calitate şi obiectivele calităţii.
management al calităţii, inclusiv politica referitoare
calitate şi obiectivele calităţii.
Trebuie menţinute înregistrări ale analizelor efectuate dede management (4.2.4).
Trebuie menţinute înregistrări ale analizelor efectuate
management (4.2.4).
5.6.2
5.6.2
Elemente
Elemente dede intrare ale analizei
intrare ale analizei
Elementele
Elementele dede intrare ale analizei efectuate dede management trebuie săsă includă informaţii
intrare ale analizei efectuate
management trebuie
includă informaţii
referitoare la:
referitoare la:
►►
rezultatele auditurilor,
rezultatele auditurilor,
►►
feedback
feedback--ul ul dede lala client,
client,
►►
performanţa proceselor şi conformitatea produsului,
performanţa proceselor şi conformitatea produsului,
►►
stadiul acţiunilor corective şi preventive,
stadiul acţiunilor corective şi preventive,
►►
acţiuni
acţiuni dede urmărire
urmărire dede lala analizele efectuate dede management anterior,
analizele efectuate
management anterior,
►►
schimbări care ar putea
schimbări care ar putea săsă influenţeze sistemul dede management al calităţii şi
influenţeze sistemul
management al calităţii şi
►►
recomandări pentru îmbunătăţire.
recomandări pentru îmbunătăţire.
5.6.3
5.6.3
Elemente
Elemente dede ieşire ale analizei
ieşire ale analizei
Elementele dede ieşire ale analizei efectuate dede management trebuie săsă includă orice decizii şi
Elementele
ieşire ale analizei efectuate
management trebuie
includă orice decizii şi
acţiuni referitoare la:
acţiuni referitoare la:
►►
îmbunătăţirea eficacităţii sistemului dede management al calităţii şi aa proceselor sale,
îmbunătăţirea eficacităţii sistemului
management al calităţii şi
proceselor sale,
►►
îmbunătăţirea produsului înîn raport
îmbunătăţirea produsului
raport cucu cerinţele clientului şi
cerinţele clientului şi
►►
necesitatea dede resurse.
necesitatea
resurse.
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC Cerinţa Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
Cerinţa
Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001
ISO 9001
2001
analiză
analiză
activitate dede aa determina potrivirea,
activitate
determina potrivirea,
adecvarea, şi eficacitatea subiectului
adecvarea, şi eficacitatea subiectului înîn
cauză
cauză înîn ceea
ceea cece priveşte îndeplinirea
priveşte îndeplinirea
obiectivelor stabilite
obiectivelor stabilite..
NOTĂ
NOTĂ -- Analiza poate dede asemenea include şi
Analiza poate
asemenea include şi
determinarea eficienţei..
determinarea eficienţei
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001 Cerinţa
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
Cerinţa SRSR ENEN ISO 9001 :: 2001
Cerinţa
ISO 9001
2001
8.4
8.4
Analiza datelor
Analiza datelor
...
...
să furnizeze informaţii referitoare lala ::
furnizeze informaţii referitoare
►►
satisfacţia clientului
satisfacţia clientului (a(a sese vedea 8.2.1),
vedea 8.2.1),
►►
conformitatea
conformitatea cucu cerinţele referitoare lala produs
cerinţele referitoare
produs
(a(a sese vedea 7.2.1),
vedea 7.2.1),
►►
caracteristicile şi tendinţele proceselor şi
caracteristicile şi tendinţele proceselor şi
produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
preventive
preventive
►►
furnizori.
furnizori.
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
1.Î
1.Înstiin
nstiinţarea
ţarea participantii referitor lala
participantii referitor
sedinta
sedinta dede
analiza
analiza aa SMC
SMC cucu 22 saptamini inainte
saptamini inainte
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
AGENDA Şedinţei
AGENDA Şedinţei dede Analiză
Analiză aa Sistemului
Sistemului dede Management al Calităţii
Management al Calităţii ::
►►
Politicii înîn Domeniul Calităţii
Politicii
Domeniul Calităţii
►►
OObiectivelor
biectivelor înîn domeniul calităţii lala nivel strategic şi
domeniul calităţii
nivel strategic şi lala nivel
nivel dede compartimente;
compartimente;
►►
SStadiului
tadiului şi rezultatelor auditurilor interne;
şi rezultatelor auditurilor interne;
►►
Feedback
Feedback--ul ul dede lala client
client-- reclamaţii şi satisfacţia clienţilor ,,
reclamaţii şi satisfacţia clienţilor
►►
Analiza situaţiei furnizorilor,
Analiza situaţiei furnizorilor,
►►
Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
Stadiul acţiunilor corective şi preventive;
►►
Performanţa proceselor şi conformitatea produsului,
Performanţa proceselor şi conformitatea
produsului, caracteristicile şi tendinţele proceselor şi
caracteristicile şi tendinţele proceselor şi
produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive
produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni preventive
►►
Urmărirea acţiunilor rezultate înîn urma şedinţelor anterioare
Urmărirea acţiunilor
rezultate
urma şedinţelor anterioare dede management;
management;
►►
Schimbări care ar putea
Schimbări care ar putea săsă influenţeze sistemul dede management al calităţii;
influenţeze sistemul
management al calităţii;
►►
Recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului
Recomandări pentru îmbunătăţirea performanţelor sistemului,,
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
1.
1.Politica
Politica înîn domeniul calităţii
domeniul calităţii
-- este adecvată faţă
este adecvată faţă dede scopul organizaţiei
scopul organizaţiei
 DADA
 NUNU
-- include
include unun angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi
angajament pentru satisfacerea cerinţelor şi
pentru îmbunătăţirea continuă aa eficacităţii sistemului dede
pentru îmbunătăţirea continuă
eficacităţii sistemului
management al calităţii
management al calităţii
 DADA
 NUNU
-- asigură
asigură unun cadru pentru stabilirea şi analizarea
cadru pentru stabilirea şi analizarea
obiectivelor calităţii
obiectivelor calităţii
 DADA
 NUNU
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
Pentru societatea
Pentru societatea
Obiectiv
Obiectiv 1.
1.
Obtinerea satisfactiei maxime aa clientilor prin oferirea
Obtinerea satisfactiei maxime
clientilor prin oferirea
dede produse finite si
produse finite si dede marfuri
marfuri dede calitate
calitate..
noastra cea mai mare
noastra cea mai mare
satisfactie este cand
satisfactie este cand
SeSe masoara
masoara ::
clientii nostrii revin
clientii nostrii revin
LaLa nivel
nivel strategic
strategic :: indicele
indicele dede satiscatie maxima aa clientului
satiscatie maxima
clientului :: 100%
100%
multumiti. Aceasta
multumiti. Aceasta
numarul total
numarul total dede reclamatii:
reclamatii: 00
demonstreaza caca
demonstreaza
depunem eforturi pentru
depunem eforturi pentru
LaLa nivelul Serv. Tehnic
nivelul Serv.
Tehnic :: numarul
numarul dede reclamatii referitoare lala
reclamatii referitoare
aa fifi lala inaltimea
inaltimea
calitatea produselor finite
calitatea produselor finite :: 00
asteptarilor clientilor,
asteptarilor clientilor,
LaLa nivelul Serv. Aprov
nivelul Serv. Aprov--Trans
Trans :: numarul
numarul dede reclamatii referitoare lala
reclamatii referitoare
deviza noastra fiind
deviza noastra fiind
calitatea marfurilor
calitatea marfurilor :: 00
servirea clientilor
servirea clientilor inin
Obiectiv 2.
Obiectiv
2.
Obtinerea satisfactiei maxime
Obtinerea satisfactiei maxime aa clientilor printr--oo
clientilor printr
modul
modul inin care asteptam
care asteptam
servire prompta si ireprosabila.
servire prompta si ireprosabila.
sasa fimfim si noi serviti
si noi serviti dede
catre furnizorii nostrii.
catre furnizorii nostrii.
SeSe masoara
masoara ::
Aceasta satisfacere
Aceasta satisfacere
LaLa nivel strategic :: numarul
nivel strategic
numarul total
total dede comenzi neonorate pana
comenzi neonorate pana lala data
data
maxima
maxima aa nevoilor,
nevoilor,
stabilita
stabilita cucu clientul
clientul :: 00
asteptarilor clientilor
asteptarilor clientilor
LaLa nivelul Serv. Tehnic
nivelul Serv.
Tehnic :: numarul
numarul dede comenzi neonorate pana
comenzi neonorate pana lala data stabilita
data stabilita
reprezinta obiectivul
reprezinta obiectivul
cucu clientul datorita nerealizarii
clientul datorita nerealizarii lala timp
timp aa productiei
productiei :: 00
nostru principal.
nostru principal.
LaLa nivelul Serv. Aprov
nivelul Serv. Aprov--Trans
Trans :: numarul
numarul dede comenzi neonorate pana
comenzi neonorate pana lala data
data
stabilita
stabilita cucu clientul datorita neaprovizionarii
clientul datorita neaprovizionarii lala timp
timp cucu marfuri
marfuri :: 00
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
2.
2.
OObiectivelor
biectivelor înîn domeniul calităţii lala nivel strategic şi
domeniul calităţii
nivel strategic şi lala
nivel
nivel dede compartimente
compartimente
2.
2.
11 Analiza Obiectivelor din Domeniul Calităţii
Analiza Obiectivelor din Domeniul Calităţii
SStabilite
tabilite lala data
data dede 01.09.2003
01.09.2003
aferente perioadei :: 09.01
aferente perioadei
09.01--30.11.2003
30.11.2003
CeCe
Cum
Cum
Obiectiv
Obiectiv
Acţiune
Acţiune
Nivel
Nivel
Persoană
Persoană
intreprinse
intreprinse
urmărim?
urmărim?
măsurăm?
măsurăm?
specific
specific
(cine ss--aa // sese
(cine
ocupă)
ocupă)
Actiuni dede
Actiuni
Rezultat
Rezultat
Intreprins
Intreprins
prezent
prezent
Termen dede
Termen
realizare/
realizare/
Grad
Grad
Resurse
Resurse
Realizare
Realizare
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
Obiectiv Îmbunătăţirea nivelului
Obiectiv Îmbunătăţirea nivelului dede pregătire al angajaţilor
pregătire al angajaţilor
CeCe
Obiectiv
Obiectiv
Acţiune
Acţiune
Persoană
Persoană
Cum măsurăm?
Cum măsurăm?
intreprinse
intreprinse
urmărim?
urmărim?
specific
specific
(cine ss--aa // sese
(cine
Actiuni dede
Actiuni
ocupă)
ocupă)
Rezultat
Rezultat
Intreprins
Intreprins
prezent
prezent
Termen
Termen dede
Grad
Grad
realizare/
realizare/
Realizare
Realizare
Resurse
Resurse
Seminarii
Seminarii dede
Nr dede instruirii
Nr
instruirii
Acţiuni Intreprinse
Acţiuni Intreprinse ::
Director Tehnic
Director Tehnic
44
specializare lala
specializare
organizate
organizate
........
........
care
care auau
pepentru ntru
Actiuni dede
Actiuni
44
Nivel
Nivel :: Sectia
Sectia
participat
participat
perfectionare
perfectionare
intreprins Termen
intreprins Termen
angajaţii
angajaţii
profesionala aa
profesionala
dede realizare/
realizare/
Ortezare
Ortezare
angajatilor
angajatilor
100%
100%
Resurse
Resurse
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
2.1
2.1
Stabilirea Obiectivelor din Domeniul Calităţii pentru perioada ::
Stabilirea
Obiectivelor din Domeniul Calităţii pentru perioada
01.08.2004
01.08.2004-- 01.06.2005
01.06.2005
CeCe urmărim?
urmărim?
Cum
Cum
Obiectiv
Obiectiv
Acţiuni pentru
Acţiuni pentru
Nivel
Nivel
măsurăm?
măsurăm?
realizarea
realizarea
stabilit
stabilit
obiectivului
obiectivului
Persoană
Persoană(cine
(cine
sese vava ocupa)
ocupa)
Resurse
Resurse
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
3.S
3.Stadiului
tadiului şi rezultatelor auditurilor interne ::
şi rezultatelor auditurilor interne
--analiza
analiza neconformităţilor
neconformităţilor // observaţiilor
observaţiilor
Cerinte SRSR ENEN ISO 9001
Cerinte
ISO 9001
Nr neconformitati
Nr neconformitati
Nr Observatii
Nr Observatii
:: 2001
2001
........
........
.........
.........
.........
.........
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
Repartizarea neconformitatilor si a observatiilor pe
cerinte ISO 9001
2,5
2
1,5
Series1
1
0,5
0
424 423 622 755
83
741 821 754
76
85
Series1
1
1 2
2
1
2 1
1 1
1
Cerinte ISO 9001
Nr neconf/obs
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
4. Feedback--ul ul dede lala client
4. Feedback
client-- reclamaţii şi satisfacţia clienţilor ,,
reclamaţii şi satisfacţia clienţilor
Nivelul
Nivelul dede satisfacţie al clienţilor, conform procedurii "Evaluarea
satisfacţie al clienţilor, conform procedurii "Evaluarea
Satisfacţiei Clienţilor" (821
Satisfacţiei Clienţilor" (821--01)
01)  Gradul
Gradul mediul
mediul dede satisfacţie al clienţilor
satisfacţie al clienţilor
–– este
este dede 8181 %%
Acest indicator
Acest indicator ss--aa determinat
determinat pepe baza
baza aa 3333 dede
chestionare.
chestionare.
--Linie
Linie telefonică permanentă cucu clienţii
telefonică permanentă
clienţii
1.Prin reuniunile
1.Prin reuniunile pepe care
care lele organizează
organizează cucu clienţii PRODAGRO BIAN urmăreste informarea
clienţii PRODAGRO BIAN urmăreste informarea
clientilor
clientilor
cucu privire
privire lala caracteristicile tehnice ,, modul
caracteristicile tehnice
modul dede aplicare al produselor.
aplicare al produselor.
Pentru
Pentru aa veni
veni înîn întîmpinarea contactului permanent
întîmpinarea contactului permanent cucu clienţii si pentru
clienţii si pentru aa lele putea raspunde
putea raspunde
tot timpul
tot timpul
clientilor, Directorul Tehnic şi Directorul Comercial vor contacta clientii si
clientilor, Directorul Tehnic şi Directorul Comercial vor contacta clientii si lele vor
vor dada numerele
numerele
dede telefon
telefon
mobil si vor stabili
mobil si vor stabili cucu acestea orele intre care pot
acestea orele intre care pot fifi contactati.
contactati.
Termen
Termen :: 30.07.2004
30.07.2004
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
Reclamatii ::
Reclamatii
--Observatii
Observatii 1: Tato Com doreste ,,,, Suruburi
1: Tato Com doreste
Suruburi dede dimensiuni mai lungi”
dimensiuni mai lungi” ––
Explicatie
Explicatie :: Tehnologia firmei nunu permite calirea suruburilor si
Tehnologia firmei
permite calirea suruburilor si
obtinerea unor dimensiuni mai mari. Directorul General sese vava deplasa
obtinerea unor dimensiuni mai mari. Directorul General
deplasa
lala sediul clientilor, pana
sediul clientilor, pana lala data
data dede 3030 ianuarie 2004 si
ianuarie 2004 si vava discuta
discuta cucu
acestea daca doresc caca suruburile
acestea daca doresc
suruburile sasa fiefie calitate si daca doresc si
calitate si daca doresc si
suruburi dede dimensiuni mai mari.
suruburi
dimensiuni mai mari. InIn functiile
functiile dede raspunsurile primite sese
raspunsurile primite
vava lua
lua oo decizei
decizei inin aceasta directie, inin cadrul sedintei urmatoare
aceasta directie,
cadrul sedintei urmatoare dede
analiza
analiza aa SMC.
SMC.
3: MTI doreste caca facturarea
3: MTI doreste
facturarea sasa sese faca
faca lala 3030 dede zile
zile --termenul
termenul dede plata
plata
sasa fiefie lala 3030 dede zile
zile
Explicatie :: Din
Explicatie
Din data
data dede 11 decembrie 2003 ss--aa inceput facturarea
decembrie 2003
inceput facturarea
cucu termenul
termenul dede plata
plata lala 3030 dede zile.
zile.
Şedinţa dede Analiză Şedinţa Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa dede Analiză
Şedinţa
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
5.Analiza situaţiei furnizorilor
5.Analiza situaţiei furnizorilor
--rezultatele
rezultatele evaluării furnizorilor ::
evaluării furnizorilor
--nr
nr dede furnizori acceptaţi,
furnizori acceptaţi,
--nr
nr dede furnizori care auau trecut
furnizori care
trecut dede lala statului
statului dede furnizori acceptaţi
furnizori acceptaţi
lala furnizori acceptaţi
furnizori acceptaţi
--nr
nr dede furnizori pentru acelaşi produs
furnizori pentru acelaşi produs
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
6.
6.Performanţa
Performanţa proceselor şi conformitatea
proceselor şi conformitatea produsului,
produsului, caracteristicile şi
caracteristicile şi
tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru acţiuni
preventive
preventive
6.1 Performanţa proceselor şi tendinta proceselor, oportunităţi pentru
6.1 Performanţa proceselor şi tendinta proceselor, oportunităţi pentru
acţiuni preventive
acţiuni preventive
--indicatori
indicatori dede performanţă pentru toate procesele
performanţă pentru toate procesele
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
6.2 Conformitatea produsului
6.2 Conformitatea produsului
--neconformitatea
neconformitatea produsului
produsului // total produse
total produse
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
►►Urmărirea
Urmărirea acţiunilor rezultate înîn urma
acţiunilor rezultate
urma
şedinţelor anterioare
şedinţelor anterioare dede management
management
►►Schimbări
Schimbări care ar putea
care ar putea săsă influenţeze
influenţeze
sistemul
sistemul dede management al calităţii;
management al calităţii;
►►Recomandări
Recomandări pentru îmbunătăţirea
pentru îmbunătăţirea
performanţelor sistemului..
performanţelor sistemului
Şedinţa Şedinţa dede Analiză Analiză aa SMC SMC DDesfăşurare esfăşurare aa Şedinţei Şedinţei dede Analiză Analiză
Şedinţa
Şedinţa dede Analiză
Analiză aa SMC
SMC
DDesfăşurare
esfăşurare aa Şedinţei
Şedinţei dede Analiză
Analiză
DECIZII
DECIZII