Sunteți pe pagina 1din 2

Curs 3 18-03-2011

Contractele administrative Reprezinta un acord de vointa realizat intre o autoritate publica aflata pe o pozitie de superioritate juridica, pe de o parte, si alte subiecte de drept pe de alta parte, prin care se urmareste satisfacerea unui interes general prin prestarea unui serviciu public, efectuarea unei lucrari publice sau punerea in valoare a unui bun public supus unui regim de putere. Trasaturile contractelor administrative : - reprezinta un acord de vointa intre o autoritate publica si un particular - presupune efectuarea de lucrari, prestarea de servicii de catre particulari in schimbul unei plati - partile trebuie sa accepte clauze de natura regulamentara stabilite de lege sau de o hotarare de Guvern in puterea legii. - Particularul poate ceda interesele, drepturile si obligatiile pe care si le a asumat doar cu acordul autoritatii publice cocontractante. - Autoritatea publica poate modifica sau rezilia unilateral contractul administrativ cand interesul public o cere, cand particularul nu si a indeplinit obligatiile din culpa sa, sau cand executarea contractului a devenit prea impovaratoare pentru particular. - Partile au inteles ca se vor supune unui regim juridic de drept public - Solutionarea litigilor ce decurg din contract revine instantelor de contencios administrativ. Subiectele contractului administrativ 1. o autoritate a administratiei publice centrale sau locale care urmareste o mai buna functionare a unui serviciu public in scopul realizarii intereselor generale ale colectivitatii. 2. particularii, persoane fizice sau juridice, romane sau straine. Obiectul contractelor administrative Contractele administrative vizeaza doar actele administrative de gestiune si nu si pe cele de autoritate, care reprezinta o manifestare unilaterala de vointa a puterii publice neintrand astfel in sfera contractelor administrative. Actele de gestiune Acestea se impart in : - acte de gestiune publica, incheiate de administratia publica in calitatea sa de putere publica pt satisfacerea intereselor generale - acte de gestiune privata, incheiate de catre administratia publica in calitatea sa de persoana juridica civila si care sunt privite ca acte de drept comercial. Dintre acestea doar actele de gestiune publica sunt contracte administrative, fiind supuse unui regim juridic mixt de drept public si de drept privat, fiind preponderent dreptul public. Actele de gestiune privata, denumite si contracte de drept comun sunt supuse cu preponderenta regimului juridic de drept privat care se completeaza cu unele reguli de drept public. Contractele administrative au ca obiect : concesionarea de bunuri, activitati si servicii publice achizitile guvernamentale sau realizate de catre autoritatile locale executarea de lucrari de constructii montaje prestarile de servicii

inchirierea de bunuri imprumutul public

Regimul juridic al contractelor administrative Este aplicabil contractelor incheiate de catre autoritati publice , trebuind insa facuta in mod obligatoriu distinctia intre bunurile care apartin domeniului public si cele care apartin domeniului privat al statului sau unitatilor administrativ teritoriale. Conform Legii 554/2004 a contenciosului administrativ , contractele administrative care sunt acte administrative , care privesc bunuri ce fac parte din domeniul public si care au ca obiect punerea in valoare a bunurilor din domeniul public, executarea lucrarilor de interes public, prestarea servicilor publice si achizitile publice sunt supuse regimului juridic de drept administrativ iar competenta de solutionare a litigilor revine instantelor de contencios administrativ. Restul contractelor incheiate de catre autoritatile publice se supun regulilor de drept comun iar competenta de solutionare a litigilor revine instantelor de drept comun. Incetarea contractelor administrative : - prin indeplinirea obiectului contractului , ceea ce duce la o incetare de drept - prin reziliere unilaterala, realizata de catre autoritatea publica in urmatoarele situatii : cand interesul public este afectat , particularul nu isi indeplineste obligatiile contractuale din culpa sa, cand executarea obligatilor contractuale a devenit prea impovaratoare pt particulari. - Cand realizarea obiectului contractului este imposibila.