Sunteți pe pagina 1din 1

EVIDENA GESTIUNII DEEURILOR

(Conform cerinelor din anexa nr. 2 la HG nr. 856/2002)


TABEL PENTRU RAPORTAREA ANUAL A GESTIONARII DEEURILOR
ANUL .......... TRIMESTRUL ........ LUNA ..............
(conform anexei 2 la HG nr. 856/2002)
1. Date de identificare: .................................................................................................................
Persoana responsabila (Numele si date de contact) .................................................................................... telefon ....................... fax: ..
E-mail: ................................................................

Colectare - Stocare - Tratare Transport


Colectare

Nr.
Crt.

Cod
deeu

Cantitate
general
n Kg

Tip
colectare

Stocare

Cantitate
(Kg.)

[1]
1

Tratare

Tip
stocare

Cantitate
(Kg.)

[2]
5

Mod

Scop

[3]

[4]

Transport

Agent
economic

10

Mijloc

Destinaie

[5]

[6].

11

12

Valorificare

Eliminare

Agent
economic

Cantitate
(Kg.)

13

14

Operaie
eliminare
conform
Anexei
IIA1) din
legea
426/2001
, cu
modif.
ulterioare

Agent
economic

Cantitate
(Kg.)

16

17

[7]
15

Operaia
de
valorificar
e conform
Anexei IIB1)
din legea
426/2001,
cu modif.
ulterioare

Agent
economic

[8]
18

19