Sunteți pe pagina 1din 1

FORMULAR DE INSCRIERE

Operator economic:.....................................................................................................
Laboratorul:..................................................................................................................
Adresa:..........................................................................................................................
Oras: .............................................................................................................................
Cod postal:....................................................................................................................
Nr. Registru Comertului:..............................................................................................
CUI:................................................................................................................................
Cont:..............................................................................................................................
Banca:............................................................................................................................
Telefon:..........................................................................................................................
Fax:................................................................................................................................
E-mail:............................................................................................................................
Reprezentant legal:......................................................................................................
Functia:..........................................................................................................................
Telefon:.........................................................................................................................
Persoana de contact:...................................................................................................
Functia:..........................................................................................................................
Telefon:..........................................................................................................................
Domeniul de intercomparare/ verificare/ incercare incrucisata:..............................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
Reprezentant Legal
(Numele, semnatura si stampila)

Seful Laboratorului
(Numele si semnatura)

Formular cod F-03-PD-18, ed. 1, rev. 0