Sunteți pe pagina 1din 4

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-07 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.

1 din 4 ESTI 7. EXECUTAREA ELEMENTELOR DE BETON FOLOSIND PLASE SUDATE

EXECUTAREA ELEMENTELOR DE BETON FOLOSIND PLASE SUDATE Cod MC- IL-07, Revizia 0

LISTA DE SEMNATURI ELABORAT


Numele si prenumele Data Semnatura LISTA DE DIFUZARE Nr crt Destinatarul documentului Revi zia Exemplar Data Semnatura

VERIFICAT

APROBAT

LISTA DE MODIFICARI-RETRAGERI Nr crt Nota de modificare/retragere Denumirea modificarii/ retragere Data Cod document Pag.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-07 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.2 din 4 ESTI 7. EXECUTAREA ELEMENTELOR DE BETON FOLOSIND PLASE SUDATE

EXECUTAREA ELEMENTELOR DE BETON FOLOSIND PLASE SUDATE


1. SCOP Instructiunea are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza elemente armate din beton cu plase sudate. 2. DOMENIU DE APLICARE Instructiunea se utilizeaza la realizarea peretilor din elemente de beton armate cu plase sudate executate de SC PAZARBAS CONST SRL BUCURESTI. 3. DEFINITII SI ABREVIERI Specifice nu sunt 4. DOCUMENTE DE REFERINTA La intocmirea instructiunii se fac referiri la : Normativ P 59/1986, proiectare si executie, C 28/83 referitor la sudarea barelor de otel beton, STAS 10107/0-90. 5. INSTRUCTIUNEA 1 5.1. Conditii prealabile Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele; - asigurarea documentelor de executie; - verificarea calitatii privind trasarea terenului de fundare; - verificarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate; - instruirea personalului in executarea lucrarilor - dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii; - racorduri de energie , apa si alte utilitati - trasarea lucrarilor; - existenta inregistrarilor de calitate pentru montaj armatura si piese inglobate, conform planurilor de executie 5.2. Descrierea instructiunii Plasele sudate sunt carcase plane de armatura, confectionate din bare de otel beton (OB37sau PC52si PC60) dispuse pe doua directii perpendiculare si sudate in punctele de intersectie.

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-07 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.3 din 4 ESTI 7. EXECUTAREA ELEMENTELOR DE BETON FOLOSIND PLASE SUDATE Plasele sudate se folosesc in special la armarea elementelor de suprafata plane sau curbe cum ar fi placile pentru plansee, pereti, ziduri de sprijin, radiere, etc. Depozitarea se va face la obiect in spatii special amenajate si marcate , pe locuri orizontale, uscate , nu direct pe pamant pentru a nu se murdari sau coroda. Aranjarea plaselor se va face in stive orizontale si numai in cazuri speciale pe verticala. Transportul si manipularea se va face cu utilaje si dispozitive corespunzatore pentru a se evita deformarea si degradarea. La punerea in opera a plaselor sudate se va verifica: - Calitatea plaselor ca sa nu prezinte rugina, murdarie, grasime si se vor curati; - Se va verifica si receptiona cofrajele in care se monteaza plasele; - Eliminarea sau inlocuirea plaselor se va face numai in cazurile cind plasele vor prezenta unul din urmatoarele defecte * degradari sau deformari peste limitele admise de SRAS 438/3-80 * margini la care nodurile nesudate ale ultimelor bare transversale sint in numar mai mare de 5% din numarul total de noduri al fiecareia; * idem, la care exista mai mult de doua noduri nesudate alaturate Asigurarea pozitiei corecte a plaselor in timpul turnarii betonului, respectindu-se astfel grosimile straturilorde beton prevazute in proiect. In acet scop se vor prevedea distantieri in numar corespunzator, tinandu-se seama de pozitia di diametrul barelor si de distanta dintre ele. Se vor prevedea distantieri din plastic dar , prin exceptie, pentru plasele sudate de la partea superioara a elementelor turnate pe orizontalea se admit si distantieri din otel beton. La betoanele aparente unde se prevad distantieri din otel-beton , se va asigura protectia anticoroziva in punctele de reazem a acestora pe cofraj; In zonele de innadire ,plasele se vor lega intre ele la colturi cu sarma; cand lungimile pe care se innadesc plasele sunt mai mari de 4m, se vor prevedea in afara legaturilor de la colturi si o legatura intermediara.; Se va acorda atentie compozitiei tehnologiilor de preparare si de punere in opera a betoanelor, in vederea conlucrarii corespunzatoare cu barele plaselor; In dreptul golurilor din placi , barele plaselor se vor intrerupe si pe marginile golurilor la partea superioara si inferioara a placii se vor prevedea armaturi suplimentare din PC52 si PC60, care se vor fixa fie prin sudura fie prin legarea cu sarma de barele placii; Proiectul tehnic de executie va cuprinde: - toate cotele privind pozitiile de montaj ale plaselor de armatura specificandu-se directiile si randurile de armare pe care urmeaza sa fie situate barele longitudinale si transversale, latimele de suprapunere intre plase, pozitia eventalelor bare izolate si carcase de armatura fata de plasele prevazute ;

SC PAZARBAS MANUAL CALITATE Cod M.C.-IL-07 CONST INSTRUCTIUNI DE LUCRU Revizia 0 SRL Exemplar nr. BUCUR Pag.4 din 4 ESTI 7. EXECUTAREA ELEMENTELOR DE BETON FOLOSIND PLASE SUDATE cazul placilor , proiectul va contine si detaliile privind pozitia plaselor la partea superioara fata de reazeme, distantele minime cu care plasele de la partea - inferioara ale, si, depasesc marginile inferioareale reazemelor si in cazul armaturii cu plase suprapuse, succesiunea acestora in raport cu grosimea elementului. - se vor specifica si abaterile limita admise la montajul plaselor sudate - se vor prevedea plase sudate intregi (pentru a se elimina operatii suplimentare de taiere) ale caror dimensiuni sunt egale cu cele de fabricatie se prevad detalii de obtinere si a dimensiunilor mai mici decit dimensiunile de fabricatie, si modul de utilizare a resturilor rezultate Se va trata diferit armarea placilor rezemate pe pereti ,grinzi sau centuri, a peretilor verticali portanti si neportanti,a grinzilor armate cu etrieri confectionati din plase sudate, a fundatiilor - Personalul de executie trebuie instruit pentru folosirea dispozitevelor de lucru, a materialelor auxiliare si a conditiilor specifice lucrarilor respective. La executarea lucrarilor cu elemente din beton armate cu plase sudate se vor respectaNormele republicane de protectia muncii, Normele de protectia muncii in activitatea de constructii montaj si Normele generale de protectie impotriva incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si instalatiilor. 6. ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Responsabilitatea efectuarii inregistrilor revine responsabilului CQ, responsabilului tehnic cu executia si a sefului punctului de lucru. Directorul general adjunct va notifica in scris si alte responsabilitati, si daca sunt necesare functie de complexitatea si durata executiei. Pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei proceduri responsabilitatile sunt ale personalului tehnic de executie:sef de santier, sef punct de lucru, responsabil de lucrare. 7. INREGISTRARI Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor - procese verbale de lucrari ascunse 8. ANEXE Specifice nu sunt