Sunteți pe pagina 1din 4

SC SRL Bucuresti, Sector CUI FISA INDIVIDUALA DE EVALUARE ANUALA A PERFORMANTEI Numele si prenumele salariatului: Functia: asistent medical

generalist Numele evaluatorului: Perioada evaluata: Procesul evaluarii isi propune sa aprecieze masura performantei angajatului, si modul in care acesta indeplineste responsabilitatile postului pe care il detine. Acest proces reprezinta un bun prilej de comunicare intre angajat si manager, si isi propune totodata sa abordeze nevoile de dezvoltare ale angajatului si planul de actiune pentru perioada urmatoare. Modalitatile de clasificare a criteriilor de apreciere folosite sunt in functie de nivelul performantei individuale: 1 in mod constant sub nivelul asteptarilor 2 uneori sub nivelul asteptarilor 3 in mod constant la nivelul asteptarilor 4 adesea peste nivelul asteptarilor 5 in mod constant peste nivelul asteptarilor I 1. 2. Competenta profesionala Capacitatea de identificare si selectionare a instrumentarului / materialelor / aparaturii / medicamentelor necesare aplicarii tratamentelor in concordanta cu tipul de afectiune si organul tratat. Modul de utilizare a medicamentelor in cadrul procedurilor de tratament in functie de tipul substantelor utilizate, compatibilitatea dintre acestea, efectul dorit, locul de administrare, caracteristicile individuale ale pacientului si starea de urgenta. Modul de aplicare a tehnicilor standard pentru asigurarea securitatii maxime a pacientului. Capacitatea de apreciere a situatiilor critice si de evaluare corecta a starii de urgenta a pacientilor in functie de aspectul general, comportamentul bolnavilor si aspectul produselor biologice exteriorizate. Modul de aplicare a tehnicilor de prim ajutor in concordanta cu organul compromis si rezultatul asteptat in urma manevrelor standard. Capacitatea de urmarire, inregistrare riguroasa si interpretare a constantlor biologice, in corelatie cu tipul afectiunii, caracteristicile individuale ale pacientului si schema de tratament aplicata. Capacitatea de analizare a starii clinice a pacientilor prin corelarea tuturor elementelor relevante pentru evaluare. Capacitatea de identificare a situatiilor critice in evolutia starii pacientilor si de interventie operativa. Capacitatea de identificare a necesarului de medicamente din punct de vedere cantitativ si sortimental, in corelatie cu indicatiile cuprinse in foile de observatie si stocul minim de urgenta prestabilit. Capacitatea de intocmire a documentelor de evidenta a circulatiei medicamentelor in concordanta cu natura medicamentului si tipul afectiunilor. 1 2 3 4 5

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15. 16.

II 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Capacitatea de identificare si luare in evidenta a pacientilor cu evitarea oricaror confuzii. Capacitatea de inregistrare corecta si riguroasa a datelor in documentele de evidenta, cu mentionarea tuturor caracteristicilor individuale ale pacientilor, conform normelor interne ale societatii. Capacitatea de inregistrare riguroasa a datelor speciale in documentele medicale, in concordanta cu indicatiile medicului si in funtie de evolutia starii pacientului. Capacitatea de inregistrare a parametrilor biologici dupa un program prestabilit, sau ori de cate ori este nevoie si de intocmire a graficului evolutiei acestora. Capacitatea de identificare a procedurilor de sterilizare in functie de obiectul sterilizarii si in concordanta cu normele igienico sanitare in vigoare. Capacitatea de aplicare a procedurilor de sterilizare prin corelarea parametrilor tehnici si functionali ai aparatelor utilizare cu caracteristicile obiectelor de sterilizat. Total punctaj Disciplina in munca Capacitatea de identificare, evaluare si inlaturare a posibilelor focare de infectie pentru evitarea contaminarii spatiilor de lucru si impiedicarea declansarii unor epidemii. Capacitatea de evaluare a starii de sanatate a personalului angajat si spiritul de discernamant in selectia si inlaturarea suspectilor pentru anularea declansarii unor epidemii. Capacitatea de supraveghere si coordonare a activitatilor de igienizare in conformitate cu normele sanitare. Capacitatea de exprimare corecta, concisa si clara a problemelor medicale prin adaptarea mesajului la nivelul de intelegere dovedit de pacient. Gradul de sociabilitate si tactul dovedit in relatiile cu pacientii. Capacitatea de persuasiune fata de pacienti. Capacitate de exprimare si sustinere a opiniilor in cadrul unor discutii profesionale, cu evitarea conflictelor, in spiritul rezolvarii prompte a problemelor. Capacitatea de mentinere a relatiilor cu colective diverse din cadrul unitatii sanitare si din afara acesteia, pentru indeplinirea operativa a sarcinilor de serviciu. Receptivitatea fata de nou si capacitatea de asimilare a noului in raport cu specificul activitatii si diversitatea sarcinilor incluse in fisa postului. Capacitatea de autoevaluare pentru identificarea necesitatilor de pregatire / perfectionare profesionala in corelatie cu exigentele postului. Capacitatea de integrare intr-un colectiv si de colaborare cu ceilalti membrii ai echipei. Capacitatea individuala de asumare si rezolvare a unor sarcini intr-un interval de timp prestabilit, in corelare cu obiectivul general al echipei. Capacitatea de urmarire si respectare stricta a circuitelor functionale din cadrul unitatii sanitare, prin evitarea contactului cu potentialele surse de contaminare si cu respectarea normelor igienico-sanitare si de asepsie. Capacitatea de evaluare de contaminare pentru evitarea raspandirii bolilor si epidemiilor in interiorul si exteriorul unitatii sanitare. Capacitatea de intrebuintare corecta si operativa a echipamentelor SSM si PSI

80/16=5

16. III 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

13. 14. 15. 16.

pentru inlaturarea factorilor de risc. Capacitatea de reactie in situatii limita de stres, autocontrolul, echilibrul personal. Total punctaj Aptitudini si calitati adiacente sarcinilor de serviciu curente Capacitatea de a observa elementele relevante pentru aprecierea starii pacientului. Capacitatea de a evalua corect si operativ starea pacientului. Modul de pregatire a pacientilor, corespunzator tipului de investigatie. Modul de asistare a medicului specialist si de interventie practica adecvat tipului de investigatie, conform procedurilor standard. Capacitatea de utilizare a aparaturii specifice explorarii functionale dorite, la parametrii de functionare prevazuti in documentatia tehnica, in conditii de maxima securitate pentru pacienti si personalul sanitar. Capacitatea de realizare a exploatarii functionale conform procedurilor standard, prin interventie directa sau cu asistarea medicului specialist. Capacitatea de gestionare a medicamentelor, materialelor consumabile si a instrumentarului, din momentul preluarii acestora si pana la distribuirea catre pacienti, cu asigurarea unei depozitari adecvate caracteristicilor fiecarui tip de produs in parte. Capacitatea de administrare a stocului zilnic de medicamente, in conditii de siguranta, cu respectarea normelor igienico sanitare si de distribuire catre pacienti, in corelatie cu necesarul cantitativ, calitativ si sortimental. Capacitatea de pregatire in timp util a locului de tratament, cu asigurarea unui spatiu de lucru usor accesibil, confortabil pentru pacient si functional organizat. Capacitatea de pregatire psihica si de instruire a pacientului cu privire la schemele de tratament aplicate. Capacitatea de a tria, ordona si verifica documentele medicale in functie de identitatea pacientilor, tipurile de analize solicite, respectand succesiunea cronologica a efectuarii investigatiilor. Capacitatea de a verifica, grupa, ambala, distribui medicamentele in conditii de siguranta, in concordanta cu tipurile afectiunilor si schemelor de tratament aplicate si tinand cont de compatibilitatea dintre medicamente, dozele prescrise, efectul urmarit. Capacitatea de a pregati materialel de laborator necesare recoltarilor de probe, cu etichetarea lor si mentionarea tuturor datelor curente si speciale ale pacientului, pentru evitarea oricaror confuzii. Capacitatea de a discerne si de a decie in privinta prioritatilor zilei si de rezolvare a sarcinilor in intervalele de timp riguros delimitate. Capacitate de organizare a propriei activitati in corelatie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unitatii sanitare si de adaptare la situatiile neprevazute ce pot interveni pe parcursul zilei. Capacitatea de urmarire si verificare a respectarii graficului de investigatii la termenele prevazute si in etapele prestabilite, de sesizare a eventualelor disfunctionalitati si de reprogramare operativa a pacientilor. Total punctaj Evaluare generala Total punctaj

80/16=5

80/16=5 (5+5+5)/3=5

EVALUARE ANUALA :

Pentru salariat apreciat potrivit criteriilor de la: Capitolele I, II, III 1 punct Foarte slab 2 puncte Slab 3 puncte Mediu 4 puncte Bun 5 puncte Foarte bun Calificativul obtinut pentru anul 2011: ...... Observatii, comentarii, recomandari ale managerului: Solicitari si comentarii ale persoanei evaluate: Am luat la cunostiinta Salariat, Data: Semnatura Evaluator, Semnatura