Sunteți pe pagina 1din 1

UNITATEA ______________________________________________

ANTIER ______________ PUNCT DE LUCRU _______________


OBIECTUL ______________________________________________

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A NATURII TERENULUI DE FUNDARE


Incheiat astazi_________________

Am procedat la verificarea naturii terenului de fundare aferent obiectului : ___________


_______________________________________________la cota de fundare:___________
din proiect nr._____________________________________________________________
constatandu-se ca terenul de fundare este alcatuit din : _____________________________
_________________________________________________________________________
si CORESPUNDE / NU CORESPUNDE prevederilor din proiect
Ca urmare a verificarilor se stabilesc urmatoarele:
a) se poate trece la executarea urmatoarelor fundatii: _________________________
_________________________________________________________________________
b) adancirea sapaturilor pana la cota ______________________________________
_______________________________________________________dupa care se va intocmi
un nou proces verbal de verificare a naturii terenului de fundare.
c) masuri suplimentare referitoare la fundatie (latime talpa, armare suplimentara etc.)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d) solicitarea proiectantului pentru emitere de solutie (cand nu participa la verificare )
__________________________________________________________________________
e) alte solutii: _________________________________________________________

PROIECTANT GEOTEHNICIAN

BENEFICIAR

CONSTRUCTOR

____________________________

____________

______________