Sunteți pe pagina 1din 19

Diaconu Elena Mirabela

Patrimoniul reprezint totalitatea bunurilor aparinnd unei persoane fizice sau juridice, dobndite n cadrul relaiilor de drepturi i obligaii.

Prezentarea structurilor patrimoniale de activ i de pasiv

Activul se compune din mijloacele economice ale ntreprinderii, respectiv din bunurile economice privite prin prisma utilitii i funcionalitii lor.

I. Active imobilizate; II. Activele circulante; III. Cheltuieli in avans;

I.

Active imobilizate se caracterizeaza prin faptul ca perioada de utilizare si cea de lichiditate depaseste un an, precum si prin participarea la mai multe circuite economice.

I.

Activele imobilizate se clasifica in:

1.Imobilizari necorporale

2.Imobilizari corporale

3.Imobilizari financiare

II. Activele circulante cuprind valorile economice de exploatare si de trezorerie ce se caracterizeaza prin durata de lichiditate sub un an si prin schimbarea formei materiale si utilitatii lor in cadrul fiecarui ciclu economic al patrimoniului.

1. Stocuri; 2.Creante; 3. Investitii pe termen scurt;

4. Casa si conturile la banci;

III. Cheltuieli in avans ca cuprinde sumele ce se platesc sau urmeaza a fi platite cu anticipatie, dar care se refera la perioadele financiare urmatoare.

Pasivul se compune din sursele ntreprinderii, reflectnd modul de finanare a activului i gradul de exigibilitate a surselor de finanare.

Datoriile sau finantare straina; II. Provizioane; III. Venituri in avans; IV. Capitalurile proprii;
I.

I. Datoriile sau finantare straina a bunurilor economice se refera la sursele de finantare asigurate de catre terti, persoane fizice sau juridice.

II. Provizioanele reprezinta in esenta datorii a caror scadenta sau marime este nesigura. Incertitudinea in ceea ce priveste scadenta si marimea constituie de altfel elementul de delimitare dintre datoriile propriu-zise si provizioane.

III. Veniturile in avans se impart in:


Subventii pentru investitii; 2. Veniturile inregistrate in avans.
1.

IV. Capitalurile proprii sau finantarea proprie a activului patrimonial, care sunt denumite si pasivul intern al intreprinderii. Ele reprezinta dreptul actionarilor asupra activelor persoanei juridice in al carei capital social detin actiuni sau parti sociale dupa caz.

Capitalurile proprii se clasifica in: 1. Capitalul social; 2. Prime legate de capital; 3. Rezerve din reevaluare; 4. Rezerve; 5. Rezultatul reportat; 6. Rezultatul exercitiului.

Ce intelegeti prin notiunile de activ si pasiv? 2. Cum se clasifica activele? Dar pasivele? 3. Cate tipuri de active exista si care sunt acestea? 4. In cate categori se impart elementele de pasiv si care sunt acestea?
1.

Incadrati fiecare element de mai jos in una din categoriile: ACTIV sau PASIV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Clienti Furnizori Capital social Rezerve Terenuri si constructii Imprumuturi acordate pe termen lung Rezerve din reevaluare Credite bancare pe termen lung Materii prime Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni