Sunteți pe pagina 1din 171

Lista intrebari teorie Exploatare statii

ID:3 a). b). Temperatura maxima admisibila a uleiului in transformator (in conditiile in care temperatura aerului de racire este mai mica de 40 grade Celsius) este: 90 grade Celsius; 110 grade Celsius;

c). 100 grade Celsius. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.1.3.e.RA Categorie: ID:4 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt conditii de functionare in paralel a transformatoarelor: sa aiba aceeasi grupa de conexiune,sau grupe de conexiuni ce permit functionarea in paralel; sa aiba aceiasi curenti nominali primari si secundari; sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si celui mai mic maxim 2 (in cazul transformatoarelor fabricate inainte de 1972 acest raport poate avea valoarea maxim 3).

d). sa aiba acelasi producator sau sa fie compatibile. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.1.3.i.RA Categorie: ID:5 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

La transformatoarele de putere cu reglaj sub sarcina, este interzisa comutarea ploturilor, daca temperatura uleiului in transformator este mai mica de: - 5 grade Celsius; 0 grade Celsius;

c). -10 grade Celsius. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.3.5.RA Categorie: ID:6 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In lipsa instructiunilor fabricii constructoare, ventilatia fortata a transformatoarelor de putere va fi pusa in functie la atingerea temperaturii de: 60 grade Celsius; 65 grade Celsius;

c). 55 grade Celsius. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.3.10.RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:7 a). b). c). Transformatoarele de masurare de curent nu vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare: nu are importanta in functionare ; cu infasurarile secundare in scurtcircuit; regimul de functionare al infasurarii secundare nu este normat.

d). cu infasurarile secundare deschise; Bibliografie: PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5.-c5.RA Categorie: ID:8 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Transformatoarele de masurare de tensiune, nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare: cu infasurarile secundare deschise; cu infasurarile secundare legate conform instructiunilor producatorului; regimul de functionare al infasurarii secundare nu este normat.

d). cu infasurarile secundare in scurtcircuit; Bibliografie: PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5.-c6.RA Categorie: ID:9 PROFESIONALA Punctaj: 6

In situatia in care fabrica constructoare nu da alte indicatii, duratele maxime de functionare pentru curentul de pe fiecare plot al unei bobine de stingere este: a). b). c). d). 2 ore pe plotul de curent maxim; 8 ore pe plotul de curent minim; 8 ore pe plotul de curent maxim; 2 ore pe plotul de curent minim; Duratele sunt stabilite de dispecer, in functie de situatia retelei, la momentul respectiv;

2 ore pe plotul maxim; 4 ore pe plotul minim. Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.7.RA Categorie: ID:10 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul retelelor cu curenti capacitivi mai mari sau egali cu 50 A, se admite o supracompensare a bobinelor de stingere de pina la: 5%; 10%, corelat cu dispozitiile treptei de dispecer; 15%.

d). 10 % Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.8.a.RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:11 In cazul retelelor mixte sau aeriene de 20 kV cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre : a). b). c). 600-1000A; 300-600A; 100-300A.

d). 150-300A. Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.3.b.RA Categorie: ID:12 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune care se realizeaza: prin montarea unui condensator in derivatie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatorului de servicii proprii de mt/0,4 kV;

prin montarea unei bobine trifazice de nul, in serie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt. Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7.RA Categorie: ID:13 PROFESIONALA Punctaj: 6

Manevrarea separatoarelor de pe neutrul transformatoarelor de servicii proprii prin care se realizeaza scoaterea din functiune a rezistentei de tratare a neutrului, se va face: a). b). c). inainte de deconectarea transformatorului de servicii proprii aferent; dupa deconectarea transformatorului de servicii proprii aferent; ordinea nu are importanta;

d). fara afectarea sigurantei in functionare a consumatorilor. Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.3.5.RA Categorie: ID:16 PROFESIONALA Punctaj: 10

Aparatajul de comanda, protectie si racordurile bateriilor de condensatoare trebuie sa fie dimensionate pentru a suporta in functionare continua un curent de: a). b). 1,23 In 1,43 In;

c). 1,25 In. Bibliografie: PE 126/82, cap.12, paragraf 12.3.6.RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:17 a). Prin " instalatie electrica de medie tensiune " definita conform RGM , se intelege: instalatie electrica la care tensiunea de lucru a partilor activein regim normal de functionare este mai mare decat valorile prevazute pentru instalatiile de joasa tensiune, dar mai mica de 110 Kv ; ansamblul echipamentelor, celulelor si elementelor aflate in gestiunea unei subunitati de exploatare; ansamblul echipamentelor, celulelor si elementelor amplasate intr-un teritoriu comun si servite de aceeasi formatie de servire operativa,aflate la tensiune de lucru de 6, 10, 20, 35 Kv;

b). c).

instalatie electrica la care tensiunea nominala a partilor activein regim normal de functionare este mai mare decat valorile prevazute pentru instalatiile de joasa tensiune, dar mai mica de 110 Kv ; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, cap.3,art.7 RA d). Categorie: ID:18 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul in care un transformator electric de putere aflat in functie, a semnalizat gaze, se va proceda astfel: se mentine in functiune transformatorul, daca nu exista o alta posibilitate de alimentare a consumatorilor, cu urmarirea functionarii lui; transformatorul nu se va mai mentine in functiune; transformatorul se va putea mentine in functiune, numai daca acesta alimenteaza consumatori foarte importanti, care nu admit intreruperi;

transformatorul nu se va mai mentine in functiune, cu aprobarea conducerii tehnice a unitatii gestionare. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, tabel 4 - Transformatoare ,RA Categorie: ID:19 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Regimul normal de functionare al unui transformator de masurare de curent, este : de functionare in gol; de functionare corelat cu puterea aprobata consumatorului; de functionare la sarcina nominala.

d). de functionare in scurtcircuit. Bibliografie: PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5, alin.c 5; PE 501/85; Protectii prin relee - I. Badea RA Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:20 a). b). c). d). In sensul RGM, prin " manevre de executie " se intelege: totalitatea grupelor distincte de operatii in baza carora se desfasoara activitatea; dispunerea efectuarii de manevre in vederea modificarii schemei electrice; manevre ale caror operatii se desfasoara in cadrul instalatiei si sunt indeplinite in totalitate de PSO al instalatiei respective.

manevre ale caror operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zona de retea si sunt efectuate (direct sau prin telecomanda ) in totalitate nemijlocit de acelasi personal operativ, de catre acelasi personal delegat special in acel scop , sau prin telecomanda de catre personalul de comanda operativa aflat la distanta fata de instalatie. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, art.24 RA Categorie: ID:21 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

La un circuit de linie, transformatorul de masurare de curent se amplaseaza: intre capatul liniei si separatorul de linie; intre separatorul de linie si intreruptor; intre separatorul de bara si bara colectoare;

d). nu sunt precizari explicite in acest sens. Bibliografie: PE 501/85; Protectia prin relee - I.Badea, RA Categorie: ID:22 PROFESIONALA Punctaj: 5

Pentru reglajul tensiunii, in sensul cresterii acesteia, comutatorul de ploturi al transformatorului electric de putere actioneaza asupra infasurarilor primare, producand: a). b). c). scaderea numarului total de spire primare; nu modifica numarul spirelor primare; cresterea numarului total de spire primare.

d). depinde de incarcarea transformatorului. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s.a, cap. 3, subcap. 3.1 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:23 a). b). c). In sensul prevederilor RGM ,cum este corect sa se afirme ? Trafo 2 este indisponibil in "stare rece", a declansat prin protectie diferentiala longitudinala ; Trafo 2 este in "stare calda", a declansat prin protectie diferentiala;

Trafo 2 a declansat prin protectie diferentiala, este in "stare calda" si nu poate fi repus in functiune. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, cap.5,art.12.2 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:24 a). b). c). d). e). Categorie: ID:25 a). b). Persoana care intocmeste foaia de manevra raspunde de: corectitudinea conceptiei acesteia; respectarea prevederilor instuctiunilor proprii de sanatate si securitate in munca ; necesitatea lucrarii; intocmirea la timp. respectarea procedurilor,instructiunilor tehnice interne, dispozitiilor, etc. RGM-NTE 009/10/00 cap 8, art.56 RA PROFESIONALA Punctaj: 4

Bibliografie:

Manevrele programate normal pot fi initiate de urmatoarele persoane: personalul tehnico-administrativ superior personalului de servire operativa, in vederea retragerii din exploatare a echipamentului respectiv pentru lucrari, probe, etc.; compartimentul programare regimuri de functionare al centrului de dispecer care are echipamentul respectiv in autoritate de decizie sau competenta, in vederea schimbarii configuratiei, asigurarii unui regim de functionare cat mai sigur si economic;

personalul de comanda operativa al centrului de dispecer care are echipamentele in comanda de coordonare, autoritate de decizie sau competenta, pentru manevrele necesare a se executa in alte instalatii sau zone de retele electrice ca urmare a initierii unei manevre intr-o instalatie sau zona de retea legata de acestea. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00 cap. 9, art. 59(6) RA c). Categorie: ID:31 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Circuitele pentru alimentarea in curent continuu a iluminatului de siguranta: apartin circuitelor secundare; nu apartin circuitelor secundare; apartenenta nu este reglementata.

d). instalatiilor de securitate in caz de incendiu Bibliografie: PE506/83 ;cap.1 paragraful 1.2.3 RA Categorie: ID:32 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Instalatiile de circuite secundare nereceptionate si nepuse in functie, dar care s-au racordat la instalatii in exploatare: normativele nu fac precizari speciale in acest sens ; nu se considera in exploatare; sunt intr-o stare operativa nenominalizabila.

d). se considera in exploatare. Bibliografie: PE506/83 ;cap2 paragraful 2.2.2 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:33 a). b). c). Planul de reglaje al instalatiilor de protectie si de automatizare se intocmeste de catre subunitatile PRAM si se difuzeaza la: subunitatile care au in gestiune instalatiile; compartimentul telecomunicatii, pentru instalatiile care au telecomenzi ( radio,Tc, fibra optica ) treapta de conducere operativa sau care are in autoritate de decizie instalatiile respective.

d). subunitatea coordonatoare a activitatii PRAM din intreprindere; Bibliografie: PE506/83 ;cap. 6 paragraful 6.2.RA Categorie: ID:34 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

Instructiunile de exploatare specifice pentru instalatiile de circuite secundare se intocmesc de catre: maistri de exploatare ce raspund de instalatiile respective; gestionarul instalatiilor; subunitatea PRAM care intretine si exploateaza instalatiile respective.

compartimentul telecomunicatii, pentru instalatiile care au telecomenzi ( radio,Tc, fibra optica ) Bibliografie: PE506/83 ;cap6 paragraful 6.8. RA Categorie: ID:35 PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru instalatiile, echipamentele sau elementele introduse pentru prima data in unitate, instructiunile specifice de exploatare a circuitelor secundare se intocmesc de catre: a). b). c). subunitatea PRAM a unitatii de exploatare; gestionarul instalatiilor; proiectantul instalatiilor respective ;

d). personalul de specialitate din cadrul serviciului exploatare. Bibliografie: PE506/83 ;cap6 paragraful 6.9. RA Categorie: ID:36 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Protectia antiseismica la bateriile de acumulatoare stationare se va realiza in zonele cu grad de seismicitate: mai mic sau egal cu 5; mai mic sau egal cu 6; mai mic sau egal cu 7 ; mai mare sau egal cu 7 ; mai mare sau egal cu 8. PE148/94 cap10 paragraful 10.5.1. pag.49 RA PROFESIONALA Punctaj: 4

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:37 In lipsa indicatiilor fabricantului, tensiunea redresorului aflat in regim floating, bateria de acumulatoare trebuie sa fie reglata, astfel incat pe fiecare element al bateriei sa existe o tensiune de: a). b). c). d). e). Categorie: ID:38 a). b). c). 2,24+/-0,01 V/element; 2,23+/-0,01 V/element; 2,23+/-0,02 V/element ; proiectantul va prevedea in mod explicit aceste valori ; se vor preciza in ITI. PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.1b, pag.26 PROFESIONALA Punctaj: 4

Bibliografie:

Incarcarea functionala si de intretinere a bateriilor de acumulatoare stationare se executa in exploatare: in mod permanent (incarcarea in tampon si floating); periodic (incarcarea completa); inaintea reparatiilor curente sau reparatiilor capitale.

d). proiectantul va prevede explicit aceasta periodicitate. Bibliografie: PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.4, pag.28 RA Categorie: ID:39 a). b). c). d). e). Categorie: ID:40 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In timpul descarcarilor de avarie ale bateriilor de acumulatoare de lucru acide, tensiunea pe fiecare element nu trebuie sa scada sub: 1,75 V/element; 1,85 V/element; 1,8 V/element. 1,88 v/element nu are importanta la BA modernizate. PE112/93 ; cap.3 paragraful 3.4.5.2, pag.29 RA PROFESIONALA Punctaj: 4

Bibliografie:

Pentru bateriile de acumulatoare acide, descarcarea de intretinere se va face pana cand tensiunea va fi de: 1,75 V/element; 1,93 V/element; 1,95 V/element.

d). 1,98 v/element Bibliografie: PE112/93 ; cap3; paragraful 3.4.5.3, pag.29 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:41 a). b). c). Temperatura minima admisa in camerele bateriilor de acumulatoare acide cu plumb, trebuie sa fie de: + 15 grade Celsius; 0 grade Celsius; + 10 grade Celsius ;

d). in camerele termostatate, nu se normeaza. Bibliografie: PE112/93 ; cap.7, paragraful 7.2, pag.64. RA Categorie: ID:42 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate: corespunzator tensiunii nominale pentru care au fost construite; corespunzator tensiunii de lucru a instalatiei in care functioneaza; corespunzator deciziei luate de gestionarul instalatiei ;

d). corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza; Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.16. RA Categorie: ID:43 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul incercarii cu tensiune marita a unui echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie: numai inaintea incercarii cu tensiune marita; numai dupa incercarea cu tensiune marita; inainte si dupa incercarea cu tensiune marita ;

nu este cazul, deoarece tocmai pentru a vedea starea izolatiei se face incercarea cu tensiune marita. Bibliografie: PE 116/94; cap.1, paragraf 1.2.13. RA Categorie: ID:44 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

"In stare calda", "in stare rece", sunt doua stari operative proprii echipamentelor: in exploatare disponibile; in exploatare indisponibile; retrase din exploatare;

d). in stare operativa nenominalizabila. Bibliografie: RGM- NTE 009/10/00, cap. 5 art.12(2) RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:45 Daca in timpul comutarii electrice a plotului de functionare a unui transformator electric de putere, se intrerupe tensiunea de alimentare a dispozitivului de actionare, fara posibilitatea restabilirii imediate a acesteia, se va proceda astfel: a). b). c). d). e). Categorie: ID:46 se va astepta restabilirea alimentarii dispozitivului de actionare ; se va deconecta transformatorul; se vor respecta indicatiile fabricantului dispozitivului; se va reveni prin actionarea manuala pe plotul initial. se va continua comutarea prin actionarea manuala a dispozitivului; PE 126/82, cap.2, subcap. 2.3, paragraf 2.3.5, alin.3 RA PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

La ramanerea fara tensiune a unei bare de 110 kV ( la un defect pe bara ) fara DRRI, cum vor fi gasite intreruptoarele liniilor si ale transformatoarelor electrice de putere ? a). b). c). d). e). toate declansate; declansate numai intreruptoarele de linii cu aport la defect; toate deconectate ; toate anclansate; toate conectate. Protectia prin relee - I Badea, s.a ; III RS - DN / 31 RA PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie: Categorie: ID:47 a). b). c). d). e).

Care dintre urmatoarele conditii sunt necesare, pentru functionarea in paralel a doua transformatoare electrice de putere ? sa aiba grupe de conexiuni identice; sa aiba aceleasi puteri aparente; incarcarea unuia sa nu depaseasca 40% din sarcina nominala; tensiunile de scurtcircuit sa nu difere cu mai mult de 1 %.

incarcarea celor doua trafo. sa fie in raport de 1 la 2 (pt. trafo fabricate inainte de 1972 raportul poate fi 1 la 3 ). Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini; cap. 3, paragraf 3.1.2.1, alin. I RA Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

10

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:48 a). b). c). d). e). La punerea in sarcina a unui transformator electric de putere, trebuie sa se urmareasca: daca transformatorul se incarca corespunzator; daca incalzirea uleiului este in limitele normale; daca gazele sunt inflamabile; daca fazarea pe MT corespunde. daca se strang gaze, sau aer, in releul de gaze; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s. a; cap.3, alin.3.1.2.2; PE 126/82, cap.2, pragraf 2.2.4 RA Punctaj: 6 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:49

Hexafluorura de sulf, este o substanta din ce in ce mai folosita la constructia echipamentului primar din statii electrice de transformare. Care este rolul acesteia ? a). b). c). d). e). mediu izolant; asigura o temperatura constanta in interiorul camerei de stingere; protectia mediului impotriva contaminarii cu ulei electroizolant; preia toate armonicile superioare datorate functionarii in regim deformant. mediu de stingere al arcului electric; Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap.6; Manualul instalatiilor Schneider Electric 2002 RA Punctaj: 6 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:50 a). b). c). d). e).

In cazul contactelor electrice imperfecte, cresc pierderile de energie electrica. Care este raportul intre valoarea pierderilor si valoarea curentului de trecere ? direct proportionala cu I; direct proportionala cu I la patrat; invers proportionala cu I; invers proportionala cu I la patrat. influenta pierderilor este nesemnificativa. indreptar pentru electroenergeticieni - A.Curelaru, cap.1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 RA Punctaj: 6 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:52 a). b). c).

La ce valoare a temperaturii mediului ambiant din incaperea bateriei de acumulatoare stationara, se scoate din functiune instalatia de incalzire ? 15 grade Celsius; 20 grade Celsius; 25 grade Celsius;

d). 30 grade Celsius. Bibliografie: PE 114/83, cap. 4, subcap. 4.2, paragraf 4.2.10, alin. 2 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

11

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:53 Este permisa punerea in paralel a transformatoarelor electrice de putere cu doua infasurari la care, sunt respectate toate celelalte conditii, iar valorile Uk sunt de 11,28 %, respectiv 12,56 % ? a). b). c). da, se pot pune in paralel; se pot pune in paralel doar cu acordul conducerii tehnice; diferenta celor doua Uk, este mai mare decat limita admisa de fabricant.

d). nu se pot pune in paralel; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini, cap.3, paragraf 3.1.2.1, alin. g si i; PE 126/82, cap. 2, paragraf 2.1.3, alin. f . RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:54 a). b). c). d). Un intrerupator care a declansat , se poate conecta: de regula,fara a fi verificat; in urma unei verificari sumare a starii tehnice; numai in urma unor verificari complete a starii tehnice ;

unitatile de exploatare trebuie sa elaboreze procedurile si ITI care sa prevada conditiile in care se conecteaza intrerupatorul,precum si masurile care se impun. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, art.43 RA Categorie: ID:55 a). b). c). d). e). Categorie: ID:56 PROFESIONALA Punctaj: 5

Conform RGM, care din conditiile de mai jos trebuie indeplinite de un echipament, pentru a fi considerat " in exploatare " ? se afla in gestiunea/administratia unei unitati de exploatare; sa fie in autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer, sau a personalului operativ; sa fie sub tensiune, sau sa poata fi pus in orice moment sub tensiune; sa fie legat la un echipament, element, etc aflat in exploatare. sa fie dat in operare. RGM-NTE 009/10/00 cap.5 art 11 RA PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

La scaderea tensiunii operative de 220 V c.c. intr-o statie electrica de transformare, se va deconecta trafo de putere ( in lipsa PRBM ), daca tensiunea pe bateria stationara de c.c. scade sub valoarea de: a). b). c). d). e). 210 V; 200 V; 195 V; 185 V; 190 V. PE 114/83, cap. 4, subcap. 4.2, paragraf 4.3.3 RA PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

12

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:58 a). b). c). Cheia de comanda a unui echipament declansat prin protectie, se comuta in pozitia "deconectat" in urmatoarele situatii: dupa anularea semnalizarii acustice; dupa inregistrarea semnalizarii protectiilor care au functionat; dupa comunicarea evenimentului si a semnalizarilor dispecerului de serviciu ;

d). inaintea anularii semnalizarii acustice; Bibliografie: III AV - DN / 81 RA Categorie: ID:59 PROFESIONALA Punctaj: 5

La preluarea pe BTf - 110 kV a unui trafo 110/MT, in cazul in care transformatoarele de curent proprii nu raman in functiune, ce protectii ale trafo nu mai actioneaza, chiar daca sigurantele de c.c. raman in functiune ? a). b). c). d). e). gaze, diferentiala, maximala; diferentiala, gaze; diferentiala, maximala. diferentiala, de cuva ; de gaze,de cuva, de masa a barelor; III RS - DN 10/1451; Protectia prin relee - I. Badea, s.a PROFESIONALA Punctaj: 5 RA

Bibliografie: Categorie: ID:62

In cazul aparitiei unor anomalii in functionarea echipamentelor aflate in autoritatea de conducere operativa a unei trepte de dispecer, personalul operational are obligatia: a). b). c). d). sa anunte personalul de conducere a unitatii gestionare, pentru a asigura operativitatea interventiei si apoi centrul de dispecer cu comanda nemijlocita; sa anunte centrul de dispecer cu comanda nemijlocita si apoi personalul de conducere al intreprinderii; sa anunte numai centrul de dispecer cu comanda nemijlocita, aceasta avand sarcina sa solicite interventie dupa caz, personalului de conducere a unitatii; gestionare.

sa anunte centrul de dispecer cu comanda nemijlocita si apoi personalul de conducere al unitatii gestionare; Bibliografie: III AV - DN /81 RA Categorie: ID:63 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Eclatoarele care echipeaza D.R.V., amorseaza la un nivel de tensiune: mai mare sau egal cu al tensiunii de amorsare a descarcatorului; mai mare ca al tensiunii de amorsare a descarcatorului; mai mic ca al tensiunii de amorsare a descarcatorului.

d). egal cu al tensiunii de amorsare a descarcatorului; Bibliografie: PE 126/82; cap. 7, paragraf 7.2.4.3 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

13

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:65 a). b). Manevrele cauzate de accident se pot executa : fara anuntarea prealabila a centrului de dispecercare are echipamentul in autoritate de conducere operativa(dar cu anuntarea ulterioara-imediat ce este posibil-a acestuia); cu aprobarea conducerii unitatii gestionare;

c). numai cu aprobarea centrului de dispecer care are autoritate de conducere operativa. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00 cap. 11 art.74 RA Categorie: ID:66 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Rezistentele de suntare aflate in constructia D.R.V. au rolul: limitarii curentului de descarcare prin D.R.V.; repartitiei neuniforme a tensiunii de frecventa industriala, pe eclatoare; reducerea nivelului de tensiune de frecventa industriala pe eclatoare;

d). repartitiei uniforme a tensiunii de frecventa industriala, pe eclatoare; Bibliografie: PE 126/82, cap.7, paragraf 7.2.4.3, alin. c .RA Categorie: ID:68 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

In sensul RGM, prin " manevra de executie " se intelege: totalitatea grupelor distincte de operatii in baza carora se desfasoara activitatea; dispunerea efectuarii de manevre in vederea modificarii schemei electrice; manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii si sunt indeplinite in totalitate, nemijlocit, de acelasi PSO/operational;

manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii sau zona de retea si sunt efectuate in totalitate, nemijlocit, de acelasi personal operativ, de catre acelasi personal delegat special in acest scop sau pri telecomanda de catre personalul de comanda operativa aflat la distanta; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00 cap.6 art.24 RA Categorie: ID:70 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

PRBM este protectia menita sa actioneze: la arderea bobinei secundare de declansare a IO trafo; in lipsa tensiunii continue operative; in cazul unor defecte ale dispozitivului de actionare al intrerupatorului;

d). la arderea bobinei principale de declansare a IO trafo; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini s.a.; cap. 4, subcap. 4.6, paragraf 4.6.1.7 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

14

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:71 a). b). c). d). e). Categorie: ID:73 a). b). c). Prin "foaie de manevra", se intelege un document scris, care stabileste urmatoarele: tema manevrei ( starea operativa finala a instalatiei, echipamentului, etc ) si scopul manevrei; starea operativa initiala a instalatiei, echipamentului, etc ; succesiunea operatiilor sau a grupelor distincte de operatii si operatii distincte ce urmeaza a se efectua; conceptia manevrei; persoanele care nu au legatura cu manevra si responsabilitatile acestora. RGM-NTE 009/10/00, cap.8,art.51 RA PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Prin expresia " declansat " se intelege faptul ca: se indica pozitia intrerupatorului in urma actionarii automate a acestuia,de catre automatizari sau a protectii; se indica pozitia intrerupatorului in urma actionarii automate a acestuia, numai sub actiunea protectiilor;

se indica pozitia intrerupatorului rezultata in urma manevrarii voite a acestuia, de catre personalul de servire operativa. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00 Anexa 1, alin. 4.1 RA Categorie: ID:74 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

Persoana care verifica si accepta foaia de manevra(responsabilul de manevra) raspunde de: aceleasi sarcini ca si persoana care a intocmit-o; corectarea eventualelor greseli; verificarea si aprobarea la timp a acesteia.

verificarea continutului foii de manevra in raport cu situatia existenta in momentul inceperii manevrei si de posibilitatea desfasurarii normale a manevrei; Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00, cap.8,art.56(4) RA Categorie: ID:76 PROFESIONALA Punctaj: 5

Doua lampi avand tensiunea nominala de 230 V, una cu puterea de 40 W si cealalta de 110 W, se leaga in serie si se introduc in priza de 230 V. Care lumineaza mai puternic ? a). b). c). lampa de 40 W cu 40% mai intens ; lampa de 100 W; ambele la fel.

d). lampa de 40 W; Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni - A. Curelaru; cap.3, subcap.1.3 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

15

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:77 Daca protectia de distanta a unei linii 110 kV, intr-o statie electrica de transformare, a ramas fara tensiune si curent operativ, se va solicita dispecerului: a). b). c). d). trecerea in cel mai scurt timp posibil a liniei pe BTf 110 kV, sau deconectarea liniei daca nu exista CTf 110 kV, in cazul sistemelor simple de bara; anuntatrea urgenta a consumatorilor si trecerea in cel mai scurt timp posibil a liniei, pe bara separata folosind cupla transversala 110 kV cu intrerupator; linia poate functiona o ora in aceasta situatie, dupa care se deconecteaza, daca nu s-a remediat defectul.

trecerea in cel mai scurt timp posibil a liniei, pe bara separata folosind cupla transversala 110 kV cu intrerupator; Bibliografie: Protectii prin relee - A. Emanoil; vol. 1 RA Categorie: ID:78 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Protectia diferentiala longitudinala a trafo de 110/MT actioneaza: numai la defecte interne trafo; numai la defecte externe trafo; atat la defecte interne cat si la defecte externe trafo, cuprinse intre transformatoarele de curent ale acestuia ;

d). atat la defecte interne cat si la defecte externe trafo; Bibliografie: Protectia prin relee - A. Emanoil; cap.4 RA Categorie: ID:79 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Probarea cu tensiune a unei bare, dupa lucrari, se va face respectandu-se urmatoarea ordine : din intreruptorul unei linii, al unei cuple sau al unui trafo ( daca nu exista nici o alta posibilitate ); din intrerupatorul unei cuple, al unei linii sau al unui trafo ( daca nu exista nici o alta posibilitate ); nu are importanta ordinea intrerupatoarelor din care se face probarea barei :

d). se vor respecta cu strictete prevederile instructiunile tehnice interne: Bibliografie: III AV - DN / 81 RA Categorie: ID:83 PROFESIONALA Punctaj: 10

In cazul unei statii electrice de transformare, in care este necesara conectarea unei linii de 110 kV, in conditiile in care este tensiune atat dinspre bara cat si dinspre linie, aceasta se poate face: a). b). c). cu controlul sincronismului; fara nici un control, reteaua de 110 kV functionand buclat; in lipsa posibilitatilor de control sincronism,cu verificarea continuitatii altor circuite in pararalel,care sa asigure posibilitatea conectarii buclei.

d). conectarea se face la dispozitia treptei care are comanda nemijlocita; Bibliografie: RGM_NTE 009/10/00 art. 36(1); III RS - DN / 740. RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

16

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:84 a). b). c). Nominalizarea instalatiilor sau echipamentelor care se afla in operarea unei formatii operationale se face prin: decizia Centrului de dispecer cu comanda nemijlocita; decizia Centrului de dispecer cu autoritate de decizie; decizia unitatii gestionare ;

d). decizia subunitatii gestionare . Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.4, art.34 RA Categorie: ID:85 a). b). c). d). PROFESIONALA Personalul operational este cuprins: obligatoriu, in organigrama unitatii gestionare si isi desfasoara activitatea nemijlocit in instalatiile si zonele de retea respective; de regula, in organigrama centrului de dispecer cu comanda nemijlocita de regula, in organigrama centrului de dispecer cu autoritate de decizie pentru instalatiile si zonele de retea respective. Punctaj: 6

de regula, in organigrama unitatii gestionare si isi desfasoara activitatea nemijlocit in instalatiile si zonele de retea respective; Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN cap.4; art 33 RA Categorie: ID:87 PROFESIONALA Punctaj: 6

Personalul operativ si personalul de comanda operativa este obligat sa indeplineasca, imediat si fara obiectii, dispozitiile personalului de comanda operativa superior ? a). b). c). da, personalul de comanda operativa superior fiind raspunzator de corectitudinea dispozitiei; nu,cu exceptia celor care considera ca pun in pericol securitatea personalului; nu, in cazul in care se creaza premise pentru producerea de avarii ;

d). nu,cu exceptia celor care considera ca pun in pericol integritatea echipamentelor. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00 cap.9 art.60(27) RA Categorie: ID:90 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

In instalatiile cu personal,lichidarea incidentelor se efectueaza de catre personalul operativ : sub conducerea personalului de comanda operativa; sub conducerea personalului tehnic al subunitatii gestionare; sub conducerea personalului de comanda operativa si a celui tehnic al subunitatii gestionare, cu respectarea prerogativelor lor;

sub coordonarea si conducerea personalului de comanda operativa in mod corelat si intrun cadru unitar, pe baza procedurilor si instructiunilor de lichidare a avariilor, intocmite de centrele de dispecer cu autoritate de decizie si de unitatile de exploatare. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00; cap. 10, art.66 . RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

17

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:91 a). b). c). d). Modificarile inscrierilor in evidentele operative trebuie facute astfel: prin inlocuirea inscrierii anterioare cu o alta culoare; numai de catre persoana care a facut inscrierea respectiva; distinct si in asa fel incat sa se poata citi clar inscrierea initiala.

aceeasi persoana care a facut inscrierea sau de catre o alta persoana cu aceleasi drepturi operative, dar care a constatat eroarea. Bibliografie: RGM-NTE 009/10/00; cap. 13, art.81(6) RA . Categorie: ID:93 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru trafo cu puteri mai mari de 10 MVA, ce perioada de timp se recomanda a se mentine in functiune in gol, dupa probele de punere in functie: 72 ore; 48 ore; 24 ore.

d). 12 ore Bibliografie: PE 126/82; cap.2, paragraf 2.3.7 .RA Categorie: ID:94 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul unui refuz de declansare a unui intrerupator de linie, automatizarea " DRRI complet " va declansa: numai CT 110 kV; toate intrerupatoarele liniilor 110 kV aflate in functie, pe bara pe care se afla in functie linia al carui intrerupator a refuzat declansarea ; numai intrerupatoarele liniilor 110 kV aflate in functie, pe bara pe care se afla in functie linia al carui intrerupator a refuzat declansarea.

toate intrerupatoarele liniilor 110 kV aflate in functie, pe bara pe care se afla in functie linia al carui intrerupator a refuzat declansarea si CT 110 kV; Bibliografie: III RS - DN /31 RA Categorie: ID:96 PROFESIONALA Punctaj: 10

Daca intr-o statie electrica de transformare a aparut semnalizarea "presiune scazuta MOP" si "blocat anclansarea" , iar la control, pistonul dispozitivului MOP se gaseste in pozitie superioara, se presupune ca: a). b). c). este o semnalizare falsa; este blocat pistonul dispozitivului MOP intr-o pozitie superioara; este presiune scazuta de azot.

d). este presiune scazuta de ulei. Bibliografie: III RS-DN/185; II E - DN / 102 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

18

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:97 a). In echipamentul electric, uleiul electroizolant are urmatoarele functii: - disipa energia magnetica si cea termica generata de aparatele de comutatie; - izoleaza partile sub tensiune si stinge arcul electric care apare in intreruptoare, trafo de masurare si putere; - stinge arcul electric care apare in intreruptoare si in trafo de masurare si putere; - izoleaza partile sub tensiune intre ele si masa; - disipa energia termica si magnetica generata de partea activa a transformatoarelor de putere; - izoleaza partile sub tensiune intre ele si masa; - stinge arcul electric care apare in intreruptoare; - disipa energia termica generata de partea activa a transformatoarelor de putere.

b).

c).

-imbunatateste rezistenta de izolatie a echipamentului; - asigura un coeficient de absortie corespunzator. Bibliografie: PE 129/99; cap. 1, subcap.1.4 RA d). Categorie: ID:98 PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru asigurarea mediului izolant in echipamentele electrice cu tensiunea de 110 kV (transformatoare si intreruptoare), se utilizeaza urmatoarele tipuri de uleiuri minerale electroizolante: a). b). c). - ulei mineral electroizolant neaditivat; - ulei mineral electroizolant aditivat; - numai ulei mineral electroizolant aditivat; - uleiuri minerale aditivate, cu aditivi antioxidanti ;

d). - ulei electroizolant sintetic. PE 129/99, cap.1; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de Bibliografie: transformare - I. Conecini, cap. 5.6 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:99 a). b). c). Durata de viata, in serviciu, a uleiurilor electroizolante poate fi afectata de urmatorii factori: - calitatea si natura contaminarilor, precum si de calitatea initiala a uleiului; - numai de solicitarile specifice echipamentelor ( camp electric, temperatura, descarcari electrice partiale, etc ); calitatea initiala a uleiului; cantitatea si natura contaminarilor; cantitatea de ulei de completare; solicitarile specifice echipamentelor. PE 129/99; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare I. Conecini, cap. 5.6 RA Punctaj: 10 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

19

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:100 a). b). c). Pierderile ce se produc in miezul magnetic al unui transformator electric de putere depind de: natura sarcinii cu care este incarcat transformatorul; tensiunea nominala a infasurarii primare; natura consumatorilor alimentati din transformator.

d). sarcina cu care este incarcat transformatorul; Verificarea aparatajului primar din statii si posturi de transformare - A. Ionescu; Bibliografie: cap. 3, paragraf 3.3.9; 3 RE - I 12 - 83 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:101 a). b). c). Care este rolul bateriilor de condensatoare racordate la barele de MT ale statiilor ? reducerea pretului energiei reactive consumate din statie ; de a furniza putere reactiva necesara receptoarelor inductive in zona de consum; de a compensa pierderile de putere activa, de la sursa la consumatori.

d). de a reduce consumul de putere la consumatori; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.5; 3 RE - I 78 - 76. RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:102 a). b). c). Un voltmetru destinat masurarii tensiunii alternative sinusoidale indica: valoarea de varf a tensiunii masurate; valoarea efectiva a tensiunii masurate; valoarea medie a tensiunii masurate;

d). valoarea nominala a tensiunii masurate. Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni - A. Curelaru; cap.1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 RA Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:103 a). b). c). d). e). Infasurarile primare si secundare ale unui transformator au intotdeauna comun: lungimea conductorului; circuitul magnetic; numarul de spire; cuva transformatorului; uleiul electroizolant. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1; RA Punctaj: 6 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

20

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:104 a). b). c). Care este rolul ruptorului din comutatorul de ploturi ? de a limita curentul de scurtcircuit intre doua prize alaturate; de a extinde domeniul de reglaj; de trecere a curentului de sarcina, de pe o priza pe alta a infasurarii;

d). de a rupe arcul electric care se formeaza in transformator. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, Bibliografie: s.a; cap. 3, subcap. 3.1; Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 5, subcap. 5.3 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:105 a). b). c). Un intreruptor de tip IO 110 kV, 1600 A, are inscriptionat pe eticheta de fabricatie valoarea 6000 MVA. Ce reprezinta aceasta valoare ? puterea de scurtcircuit a retelei in care este montat intreruptorul; puterea de rupere a curentilor de scurtcircuit; puterea aparenta la tensiunea si curentul nominal;

d). puterea de rupere a curentilor de sarcina. Bibliografie: Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 6, subcap. 6.6 RA Categorie: ID:106 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cate declansari se considera la un intreruptor care a efectuat un R.A.R. nereusit dublu ciclu? o declansare; doua declansari;

c). trei declansari. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 4, paragraf 4.6.2.1 RA Categorie: Punctaj: 4 PROFESIONALA ID:107 Care este valoarea minima a rigiditatii dielectrice E [ kV/cm ] a uleiului electroizolant, din transformatoarele de masurare de curent, la 110 kV, din exploatare ? 220 kV/cm; 160 kV/cm; 180 kV/cm;

a). b). c).

d). 140 kV/cm; Bibliografie: PE 116/1/94; cap. 2.1, tabel; PE 129/99. RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

21

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:108 Care este valoarea intensitatii curentului electric care trece printr-o celula de MT, stiind ca ampermetrul celulei are inscriptionat raportul 300/5 A, transformatoarele de masurare de curent ale celulei au raportul 600/5 A, iar ampermetrul indica 80 A ? 40 A; 80 A; 160 A.

a). b). c).

d). 180 A Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 1, subcap. 1.3, paragraf 1.3.1 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:109 a). b). c). Pentru imbunatatirea factorului de putere in retelele electrice se foloseste: rezonanta tensiunilor; rezonanta curentilor; rezonanta curentilor si tensiunilor;

d). utilizarea bobinelor de stingere; Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 4, subcap.4.5 RA Categorie: ID:110 PROFESIONALA Punctaj: 10

Bara de transfer prevazuta in cazul unei statii electrice de transformare cu un sistem de bare colectoare, va permite reducerea timpului de intrerupere pentru reparatii sau revizii la : sistemul de bare colectoare; separatoarele de bare; intreruptoarele si transformatoarele de masurare de curent;

a). b). c).

d). separatoarele de transfer. Bibliografie: Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 2, subcap. 2.1; Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 2, subcap. 2.1 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:111 a). b). c). Automatizarea R.A.R. este prevazuta: pentru a limita curentii de scurtcircuit; pentru a reduce costul energiei electrice; pentru a micsora pierderile de energie electrica.

d). pentru a reduce duratele de intrerupere in alimentarea cu energie electrica; Bibliografie: Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 4, paragraf 11.5.6, alin. 11.5.6.1 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

22

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:112 a). b). c). Descarcarea automata de sarcina actioneaza la: modificarea tensiunii; modificarea curentului; modificarea frecventei;

d). modificarea circulatiei puterii. Bibliografie: III AV - DN / 883; III AV - DN /145; III RS - DN / 112. RA Categorie: ID:113 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Anclansarea automata a rezervei ( A.A.R. ) este utilizata pentru: anclansarea liniei, dupa declansarea acesteia in urma unui scurtcircuit; anclansarea automata a unui al doilea transformator, la depasirea incarcarii economice a primului; anclansarea automata a unui nou circuit de alimentare, atunci cand o bara pierde alimentarea de la circuitul principal;

d). anclansarea rapida a unei surse a carei functionare este mai sigura. Bibliografie: Exploatarea statiilor de transformare; I. Lupu; cap. 11, paragraf 11.5.6, alin. 11.5.6.3 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:114 a). b). c). Efectul dominant asupra nivelului de tensiune pe o linie electrica il are: circulatia de putere activa; circulatia de putere aparenta; atat circulatia de putere activa, cat si circulatia de putere reactiva;

d). circulatia de putere reactiva; Bibliografie: III RS - DN / 166 RA Categorie: ID:115 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Ce element, din cele de mai jos, nu se foloseste la reglarea tensiunii in retelele electrice: bobina de compensare; transformatorul; rezistorul;

d). varistorul; Bibliografie: Indrumator pentru instruirea dispecerilor din cadrul SEN, vol. 2, cap. 7, paragraf 7.3.5 - Reglajul tensiunii.RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

23

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:116 Modul de tratare a neutrului intr-o retea electrica, depinde de tensiunea de serviciu a acesteia si poate fi una din variantele de mai jos. Care este solutia aleasa in Romania pentru retelele de inalta tensiune ( Un egala sau mai mare de 110 kV ) ? neutru izolat; neutru legat indirect la pamant; neutru legat la pamant printr-o impedanta, bobina, sau rezistenta.

a). b). c).

d). neutru legat direct la pamant; Bibliografie: III RS - DN / 73 RA Categorie: ID:117 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Calitatea tehnica a energiei electrice in punctul de delimitare, este determinata de: tensiunea nominala si frecventa; schema de conexiuni a retelei; costul combustibililor.

d). tensiunea efectiva si frecventa; Bibliografie: Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, cap 6 sectiunea 1 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:118 a). b). c). Continuitatea in alimentare si calitatea tehnica a energiei electrice depinde: numai de numarul si durata intreruperilor in alimentare; numai de valorile parametrilor energiei electrice livrate: tensiunea si frecventa; atat de valorile parametrilor energiei electrice cat si de numarul si durata intreruperilor;

d). depinde de prevederile contractuale in relatia cu consumatorul; Standardul de performanta pentru seviciul de distributie a energiei electrice, Bibliografie: cap. V si VI - RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:119 a). b). c). Prizele pentru reglajul tensiunii la transformatoarele electrice de putere cu doua infasurari, se prevad pe: depinde de fabricantul transformatorului; infasurarea de tensiune mai mica; pe ambele infasurari.

d). infasurarea de tensiune mai inalta; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1, alin. 3.1.1-RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

24

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:120 a). b). c). Pe teritoriul unei statii, priza de dirijare a potentialelor: micsoreaza potentialul solului; micsoreaza curentul de punere la pamant; micsoreaza valoarea tensiunii de atingere si de pas;

d). micsoreaza valoarea tensiunii nominale a prizei de pamant. Bibliografie: Centrale, statii si retele electrice; E. Potolea, cap. 9, alin. c - RA Categorie: ID:121 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Dispozitivele pentru descarcarea automata a sarcinii realizeaza: declansarea automata a unor consumatori la cresterea frecventei, peste valoarea reglata; declansarea automata a unor consumatori la scaderea frecventei, sub valoarea reglata; declansarea automata a unor consumatori la cresterea tensiunii, peste valoarea nominala cu 20 %.

d). declansarea automata a unor consumatori la cresterea sarcinii, peste valoarea normata. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, Bibliografie: s.a; cap. 4, subcap. 4.6, paragraf 4.6.2.4 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:122 a). b). c). Controlul sincronismului, se aplica in cazul R.A.R., pentru: liniile radiale ( cu alimentare unilaterala ); liniile care alimenteaza consumatori vitali; liniile electrice aeriene cu doua intreruptoare pe circuit.

d). liniile cu alimentare in bucla; Bibliografie: III RS - DN / 166; III RS - DN / 740. RA Categorie: ID:123 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In statiile electrice exterioare, protectia impotriva loviturilor directe de trasnet se face: cu paratrasnete verticale tip capa si tija; folosind DRV; folosind eclatoare de protectie ( cu coarne ).

d). cu paratrasnete verticale tip tija; Bibliografie: PE 126/82; cap. 7, subcap. 7.2, art. 7.2.1 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

25

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:124 a). b). c). In statiile electrice de transformare descarcatoarele cu Oxid de Zinc au rolul: de a asigura protectia statiei electrice contra loviturilor directe de trasnet; de a asigura protectia statiei contra undelor de supratensiune; de a asigura protectia liniilor electrice aeriene racordate la barele statiei, contra undelor de supratensiune.

d). de a asigura protectia statiei electrice contra loviturilor indirecte de trasnet; Bibliografie: PE 126/82; cap. 7, subcap. 7.2, paragraf 7.2.2 RA Categorie: ID:125 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Factorii care determina aparitia fenomenului Corona sunt: deschiderea dintre stalpii LEA; intensitatea campului electric la suprafata conductoarelor; intensitatea campului electric in interiorul conductoarelor conductoarelor.

d). rezistenta electrica a conductoarelor LEA; Bibliografie: Centrale, statii si retele electrice; E. Potolea, cap. 5 RA Categorie: ID:126 PROFESIONALA Punctaj: 6

Intr-o statie electrica de inalta tensiune, priza de dirijare a potentialelor se prevede pentru ca, in cazul producerii unui scurtcircuit monofazat sau bifazat cu pamantul: sa se micsoreze valoarea curentului de scurtcircuit ; sa se micsoreze rezistivitatea solului pe care este amplasata statia ; sa se micsoreze diferenta de potential intre diferitele puncte de pe teritoriul statiei electrice.

a). b). c).

d). sa se micsoreze valoarea curentului de scurtcircuit monofazat ; Bibliografie: Centrale, statii si retele electrice; E. Potolea, cap. 9, alin. c RA Categorie: ID:127 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Intr-o retea electrica cu neutrul izolat, o legatura galvanica intre o faza si pamant, reprezinta: punere la pamant; scurtcircuit monofazat; un defect simetric.

d). scurtcircuit bifazat. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.6, paragraf 3.6.3 RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

26

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:128 a). b). c). Prin inchiderea sincrona a fazelor unui intreruptor se intelege: inchiderea fazelor intreruptorului la trecerea prin zero a tensiunilor; cuplarea fazelor unui generator sincron la reteaua electrica; inchiderea simultana a fazelor intreruptorului;

d). cuplarea fazelor unui generator asincron la reteaua electrica; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:129 a). b). c). d). Automatica D.A.S.f. (descarcare automata a sarcinii la scaderea frecventei), este utilizata in sistemul energetic pentru: evitarea iesirii din functiune a centralelor electrice la producerea unor deficite de putere; evitarea cresterii frecventei peste valorile permise; evitarea scaderii frecventei, cand unitatile generatoare din sistemul energetic nu sunt incarcate la sarcina nominala;

evitarea iesirii din functiune a centralelor electrice la producerea unor cresteri de putere. Bibliografie: III RS - DN / 107; III AV - DN / 883; RA Categorie: ID:130 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Automatica D.A.S.u. (deconectare automata a sarcinii la scaderea tensiunii), este utilizata in sistemul energetic pentru: evitarea cresterii nepermise a tensiunii; evitarea scaderii generale a tensiunii in sistemul energetic sau intr-o anumita zona a acestuia, in situatia cand exista rezerva de putere activa si bateriile de condensatoare sunt in functiune; evitarea scaderii generale a tensiunii in sistemul energetic sau intr-o anumita zona a acestuia, in situatia cand nu mai exista rezerva de putere reactiva;

c). d).

evitarea scaderii generale a tensiunii in sistemul energetic sau intr-o anumita zona a acestuia, in situatia in care apar pendulatii in sistem. Bibliografie: III AV - DN / 883 RA Categorie: ID:131 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Cum se manifesta curentul electric intr-un circuit ? prin efect caloric, magnetic; prin efect magnetic; prin efect chimic, caloric;

d). prin efect Hall. Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 RA Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

27

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:132 a). b). c). La stabilirea duratei defectului, in cazul intreruptoarelor cu reanclansare automata, ce trebuie luat obligatoriu in considerare ? durata defectului, care se considera cea corespunzatoare protectiei de rezerva; toate intervalele de timp din cadrul ciclului de functionare, in care circuitul este strabatut de curentul de defect; neglijarea disiparii caldurii in timpul pauzelor de curent;

d). timpul propriu de lucru al intrerupatorului din circuitul respectiv. Bibliografie: Protectii prin relee si automatizari; A.Emanoil; cap.3, subcap. 3.12 .RA Categorie: ID:133 PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru aparatele electrice limitatoare de curent, valoarea curentului de scurtcircuit termic echivalent si durata asociata curentului de scurtcircuit se indica de catre: fabricant; se determina analitic prin calcule; se determina prin masuratori;

a). b). c).

d). unitatea gestionara , prin ITI. Bibliografie: Aparate si retele electrice; N. Gheorghiu; cap. 8, subcap. 8.1 RA Categorie: ID:134 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

La separarea contactelor intreruptorului IO - 123 kV, nesimultaneitatea admisa intre faze este de: 10 s; 5 s; 10 ms.

d). 5 ms; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3.1 RA Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:174 a). b). c). Care sunt periodicitatile de supraveghere si control, pentru instalatiile cu personal permanent : o data pe schimb, la preluarea schimbului; de doua ori pe schimb , respectiv la preluarea si la sfarsitul schimbului ; de trei ori pe schimb, la preluarea schimbului , la mijlocul schimbului si la predarea schimbului.

d). de doua ori pe schimb , respectiv la preluarea si la mijlocul schimbului . Bibliografie: PE 126/82 , art. 1.16 a , pag. 14 RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

28

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:175 In cazul transformatoarelor cu circulatie fortata a uleiului si racire cu suflaj de aer sau cu apa F.S. si F. A . ( OFAF; OFWF), se admite functionarea transformatorului in cazul opririi pompelor, sau a ventilatoarelor, pe o durata de : max. 15 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol, indiferent de anul de fabricatie ; max. 30 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol, la transformatoarele fabricate pina in anul 1981 ; max. 10 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol indiferent de anul de fabricatie;

a). b). c).

d). max. 25 min. la plina sarcina , sau 1 ora de mers in gol, indiferent de anul de fabricatie . Bibliografie: PE 126/82 ,cap. 2, art. 2 .1.3. c -RA Categorie: ID:176 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Transformatoarele de rezerva, trebuie sa se puna in functiune in mod special : cel putin o data pe luna , daca in acea luna nu au fost puse sub cel putin o data la 45 de zile ; cel putin o data la 60 de zile . tensiune; tensiune;

d). cel putin de doua ori pe luna , daca in acea luna nu au fost puse sub Bibliografie: PE 126/82 ,cap.2, art. 2.3.3-RA Categorie: ID:177 PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul in care nu s-a putut constata cauza declansarii unui transformator , cu aprobarea conducatorului tehnic ierarhic superior , transformatorul poate fi pus in functiune , daca sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: gazele nu sunt inflamabile; declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile de baza; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere ; gazele nu sunt inflamabile ; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere; probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune ; - gazele nu sunt inflamabile ; - transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere ; - declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile contra defectelor interne ; - probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune.

a).

b). c).

declansarea a fost comandata numai de una dintre protectiile de baza; transformatorul si comutatorul nu prezinta semne vizibile de avariere ; Bibliografie: PE 126/82, art. 2.4.8, pag. 27.-RA d). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

29

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:178 a). b). c). d). Care este regimul interzis de functionare a transformatoarelor de masurare de tensiune ? transformatoarele de masurare de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara deschisa ; transformatoarele de masurare de tensiune nu vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare, cu infasurarile secundare in scurtcircuit ; nu este interzis nici un regim de functionare;

transformatoarele de masurare de tensiune vor fi puse sub tensiune, sau lasate in exploatare, cu infasurarile secundare in scurtcircuit . Bibliografie: PE 126/82 cap. 3,art. 3.1.5., c.6-RA Categorie: ID:179 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Bobinele de stingere din retelele de 3-35 KV ( conform PE 109) se vor regla la rezonanta, sau in regim de supracompensare, dupa cum urmeaza : in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 75 A , se admite o supracompensare pina la 10% ; in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 75 A , se admite o supracompensare pina la 10% , iar in retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare pina la 15 % ; in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 50 A , se admite o supracompensare pina la 10% , iar in retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare pina la 15 %.

c).

in retelele cu curenti capacitivi egali, sau mai mari de 50 A , se admite o supracompensare pina la 10% , iar in retelele slab dezvoltate se admite o supracompensare pina la 5 %. Bibliografie: PE 126/82 , art. 5.1.8. , pag. 47-RA d). Categorie: ID:180 PROFESIONALA Punctaj: 10

Verificarea instalatiei de legare la pamint a mijloacelor de protectie contra supratensiunilor , pentru centrale si statii electrice , cu dezgropare locala a prizei respective, se va face : o data la 6 ani; o data la 10 ani; o data la 5 ani;

a). b). c).

d). o data la 3 ani. Bibliografie: PE 126/82 ,cap. 7, art. 7.3.4.3, b-RA Categorie: ID:181 PROFESIONALA Punctaj: 6

Condensatoarele care nu sunt legate la retea un timp mai indelungat, precum si cele care se depoziteaza sau se transporta pentru/sau dupa reparare, trebuie sa aiba bornele : izolate; scurtcircuitate; cum se prevede in documentatia tehnica a condensatoarelor;

a). b). c).

d). prevazute cu dispozitive de descarcare. Bibliografie: PE 126/82 cap. 12, art. 12.6.4-RA Categorie: PROFESIONALA Paq: 30 Punctaj: 6 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:182 a). b). In cazul arderii unui patron fuzibil, se interzice inlocuirea lui : cu un patron fuzibil necalibrat ; dupa stabilirea si eliminarea cauzei care a provocat arderea ;

c). cu un fuzibil fara patron, sau in afara tubului de portelan. Bibliografie: PE 126/82 art. 13.3.3 pag. 117-RA Categorie: ID:183 PROFESIONALA Punctaj: 5

La celulele de masurare sau servicii interne din statii prevazute cu separatoare, operatia de inlocuire a sigurantelor de inalta tensiune poate fi efectuata de o singura persoana, cu observatia ca in acest caz nu este obligatorie montarea scurtcircuitorului , in urmatoarele conditii : daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului , iar inainte de inlocuire se anunta personalul tehnic ierarhic superior, care are in gestiune instalatia respectiva ; daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului, astfel incit sa nu poata fi inchise accidental .Inainte de inlocuirea sigurantelor de inalta tensiune, se va anunta treapta operativa care are in comanda instalatia respectiva ; daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului, astfel incit sa nu poata fi inchise accidental.

a).

b).

c). d).

daca manerele de actionare a separatoarelor prezinta o blocare sigura si sunt situate in apropierea personalului, astfel incit sa nu poata fi deschise accidental .Inainte de inlocuirea sigurantelor de inalta tensiune, se va anunta treapta operativa care are in comanda instalatia respectiva . Bibliografie: PE 126/82 , art. 13.3.11 pag. 118-RA Categorie: ID:184 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Inscriptionarea celulelor din statii aferente circuitelor protejate prin sigurante fuzibile de inalta tensiune, se va completa cu: simbolul standardizat si cu valoarea curentului nominal al fuzibilului respectiv ; valoarea curentului nominal al fuzibilului respectiv si valoarea apropiata cu care se poate inlocui ; valoarea curentului nominal al fuzibilului respectiv ;

d). depinde de producatorul celulelor. Bibliografie: PE 126/82 ,cap. 13 , art. 13.3.14-RA Categorie: ID:185 a). PROFESIONALA Ce reprezinta scurtcircuitul ? conexiunea accidentala sau intentionata , printr-o rezistenta sau impedanta relativ mica , a 2 sau mai multe puncte ale unui circuit care , in mod normal , se afla la potentiale diferite ; supracurentul rezultat dintr-un scurcircuit datorat unui defect sau unei conectari incorecte intr-un circuit electric ; Punctaj: 6

b). c).

curentul care ar circula daca scurtcircuitul ar fi inlocuit cu o conexiune ideala de impedanta neglijabila , fara modificarea alimentarii. Bibliografie: PE 103-92 , art. 3.3 pag. 15-RA Categorie: PROFESIONALA Paq: 31 Punctaj: 5 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:188 a). b). In ale cui atributii intra executarea de manevre in vederea depistarii circuitului cu punere la pamint, in instalatiile de circuite secundare de curent continuu ? personalului operational; personalului PRAM ;

c). personalului de revizii si reparatii circuite secundare . Bibliografie: PE 506/83, art. 4.2.1-RA Categorie: ID:189 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Ce se intelege prin "retea cu neutrul izolat"? reteaua electrica al carui punct neutru are o conexiune la pamant printr-o impedanta mare; reteaua electrica al carui punct neutru nu are nici o conexiune intentionata la pamant, exceptand conexiunile de impedanta mare destinate dispozitivelor de semnalizare, de masurare si/sau de protectie; reteaua electrica al carui punct neutru nu are nici o conexiune intentionata la pamant;

c). d).

reteaua electrica al carui punct neutru are o conexiune la pamant printr-o impedanta de valoare foarte mare. Bibliografie: PE 111-1/-92 cap.3, art.3.2.1., pag10-RA Categorie: ID:191 a). PROFESIONALA Punctaj: 5

Ce se intelege prin "durata nominala a curentului de scurtcircuit" durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind deschis poate suporta un curent egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit; durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind inchis poate suporta un curent mai mare, sau egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit; durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind inchis poate suporta un curent mai mic, sau egal, cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit.

b).

c).

durata nominala a curentului de scurtcircuit, este acel timp in care intreruptorul fiind inchis poate suporta un curent egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit. Bibliografie: PE 111-1/92 cap.8 art.8.6.1., pag 39-RA d). Categorie: ID:192 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Ce se intelege prin nesimultaneitatea functionarii polilor unui intreruptor? intervalul de timp intre momentul conectarii (sau deconectarii ) contactelor la primul si la ultimul pol; intervalul de timp intre momentul conectarii (sau deconectarii ) contactelor la primul si la al doilea pol;

c). intervalul de timp intre momentul conectarii contactelor la primul si la al treilea pol. Bibliografie: PE 111-1/92 cap.8 art.8.11.6., pag48-RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

32

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:193 a). b). c). d). Cum definiti pozitia deschis a unui circuit principal? pozitia in care este asigurata continuitatea prestabilita a circuitului principal ; pozitia in care contactele sunt aduse la o distanta astfel incat sa nu se poata amorsa arcul electric ; pozitia in care in circuitul principal este asigurata distanta de izolare prestabilita intre contactele deschise;

pozitia in care contactele sunt aduse la o distanta astfel incat daca se amorseaza un arc electric, acesta nu intregeste circuitul ; Bibliografie: PE 111 - 5/92;cap. 3, art 3.2.6-RA Categorie: ID:194 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cum definiti zona de contact a unui separator de tip pantograf ? zona spatiala, din apropierea contactului fix, pe care o ocupa contactul mobil in prima faza a conectarii; regiunea spatiala delimitata de diferitele pozitii pe care contactul fix poate sa le ocupe, pentru a putea sa se conecteze corect cu contactul mobil ; regiunea spatiala delimitata de contactul fix si cel mobil in care ar putea sa apara arcul electric, si este specificata de constructor;

regiunea spatiala delimitata de contactul fix si cel mobil, in care se poate realiza un contact fizic. Bibliografie: PE 111-5/92, art 3.2.18./ pag. 16-RA Categorie: ID:195 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Ce este manevra cu acumulare de energie? manevra efectuata cu ajutorul unei energii diferite de cea manuala si a carei desavarsire depinde de continuitatea alimentarii cu energie electrica ; manevra efectuata cu ajutorul energiei inmagazinate in mecanism, inainte de desavarsirea manevrei si suficienta pentru a termina manevra in conditii predeterminate; manevra in urma careia in mecanismul de actionare ramane o energie inmagazinata suficienta pentru terminarea unei noi manevre in conditii predefinite.

c). d).

manevra efectuata cu ajutorul energiei mecanice,pneumatice,electrice,cinetice necesara pentru desavarsirea manevrei, in conditii sigure. Bibliografie: PE 111-5/92, art. 3.3.6./ pag 18-RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

33

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:196 a). b). c). Ce reprezinta valoarea de varf a curentului ? valoarea de varf a primei alternante mari a curentului din timpul perioadei tranzitorii , imediat urmatoare momentului initial ; valoarea de varf a celei mai mari alternante in timpul perioadei tranzitorii, imediat urmatoare momentului initial ; valoarea de varf a primei alternante mari a curentului intr-un pol a separatorului de legare la pamant in timpul perioadei tranzitorii, care urmeaza dupa momentul stabilirii curentului in cursul manevrei de inchidere;

valoarea nominala de varf a primei alternante mari a curentului din timpul perioadei tranzitorii , imediat urmatoare momentului initial ; Bibliografie: PE 111-5/92, art. 3.4.3. / pag. 19-RA d). Categorie: ID:220 a). b). c). d). PROFESIONALA Cum definiti distanta de izolatie? distanta intre doua parti conductoare distincte de-a lungul unui fir intins, care urmeza drumul cel mai scurt posibil intre aceste parti conductoare ; distanta de izolare intre oricare dintre partile conductoare si oricare dintre partile legate la pamant, sau prevazute a fi legate ; distanta de izolare intre contactele deschise, sau oricare alte parti ale unui pol de separator, care corespund anumitor conditii prescrise; Punctaj: 10

distanta de izolare intre oricare dintre partile conductoare si oricare dintre partile legate la pamant, acestea fiind prevazute constructor ; Bibliografie: PE 111-5/92, art. 3.4.15. / pag. 21-RA Categorie: ID:221 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Valorile tensiunii nominale pana la 72,5 KV, recomandate pentru Romania, la care functioneza separatoarele sunt: 7,2 kV; 12 kV; 24 kV; 7,2 kV; 12 kv; 20 kV; 24 kV; 36 kV; 72,5 kV; 7,2 kV; 12 kV; 24 kV; 36 kV; 72,5 kV;

d). 6 kv; 10 kv; 20 kv; 35 kv; 60 kv. Bibliografie: PE 111-5/92,cap. 5, art. 5.1.1-RA Categorie: ID:222 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Ce reprezinta tensiunea nominala in care functioneza separatoarele? tensiunea care corespunde limitei superioare a tensiuni celei mai ridicate in care functioneza separatorul; valoarea eficace a tensiuni alternative sinusoidale de frecventa industriala, la care izolatia separatorului trebuie sa reziste in conditii de incercari specifice ; valoarea eficace a tensiuni alternative sinusoidale de frecventa industriala, la care functioneza separatorul in conditii normale;

valoarea efectiva a tensiuni alternative sinusoidale de frecventa industriala, la care functioneza separatorul in conditii normale. Bibliografie: PE 111-5/92, art. 5.1/ pag. 35-RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

34

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:223 a). b). c). d). Separatoarele de sarcina folosite pt comutarea bateriilor de condensatoare, trebuie sa intrerupa : curenti capacitivi mai mici cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala ; curenti capacitivi mai mici sau egali cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala ; curenti capacitivi egali cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala ;

curenti capacitivi mai mari cu capacitatea de rupere nominala pentru orice tensiune mai mica sau egala cu tensiunea nominala . Bibliografie: PE 111-5/92, cap.5, art. 5.10.2.5-RA Categorie: ID:224 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Pe placa frontala ( dreapta sus ) a dispozitivului MRI se afla un microintrerupator, care asigura: intreruperea circuitului de alimentare ( c.c. ) al motorului de actionare al dispozitivului MRI; supravegherea ( intregirea ) circuitului de c.c. al bobinei de anclansare; supravegherea ( intregirea ) circuitului de c.c. al bobinei de declansare;

intreruperea circuitului de alimentare ( c.a. ) al motorului de actionare al dispozitivului MRI; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s. a; cap.3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3 si 3.3.5-RA Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:227 Care este regimul corect de tratare a neutrului 110 kV intr-o statie electrica de transformare, prevazuta cu bara simpla 110 kV si doua trafo 110/MT, trafo 1 fiind "in functie", iar trafo 2 "in rezerva calda"? trafo 1 cu neutrul legat la pamant si trafo 2 cu neutrul prin DRV; trafo 1 cu neutrul prin DRV si trafo 2 cu neutrul legat la pamant; trafo 1 si trafo 2 cu neutrul legat direct la pamant;

a). b). c).

d). trafo 1 si trafo 2 cu neutrul legat prin DRV. Bibliografie: III RS - DN/73-RA Categorie: ID:229 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Descarcarea automata a bateriei de condensatoare se realizeaza prin: transformatoare de tensiune; transformatoare de curent; cutitele de legare la pamant, actionate din exteriorul bateriei;

d). rezistente montate in paralel. Bibliografie: PE 126/82, cap.12, subcap. 12.4, art. 12.4.2-RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

35

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:230 a). b). c). Bobinele de reactanta pentru limitarea curentilor de scurtcircuit au: rezistenta mare; inductanta proprie constanta; reactanta capacitiva Xc, reglata la rezonanta;

d). reactanta Xl, reglata la rezonanta. Bibliografie: PE 126/82, cap.4, subcap. 4.1, paragraf 4.1.1-RA Categorie: ID:232 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

La conectarea unei linii de MT intr-o statie electrica de transformare, in care neutrul retelei de MT este tratat prin bobina de stingere, este necesar: sa se conecteze linia si apoi sa se realizeze o supracompensare a bobinei de stingere cu 10 % ; sa se conecteze linia si apoi sa se realizeze acordul bobinei de stingere; sa se conecteze linia si apoi sa se realizeze acordul bobinei de stingere, numai in absenta punerii la pamant in reteaua de M.T. ;

sa se creasca valoarea curentului de reglaj al bobinei, cu o valoare apreciata mai mare decat a curentului capacitiv propriu liniei, ce urmeaza a se conecta, sa se conecteze linia si sa se refaca acordul bobinei de stingere. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s.a, cap.3, subcap. 3.6, paragraf 3.6.3-RA. Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:233 a). b). c). Schemele normale de functionare trebuie sa permita si sa asigure, in limitele performantelor echipamentelor disponibile: functionarea sigura si economica a SEN; numai functionarea economica a SEN; numai functionarea sigura a SEN ;

d). continuitatea si siguranta in alimentare a consumatorilor. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.7;paragraf 7.1;art.73RA Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:235 a). b). c). d). In cazul functionarii automaticii DASF, in lipsa legaturii telefonice cu dispecerul, se va proceda astfel: se vor conecta liniile declansate prin DASF, cu verificarea revenirii frecventei la valoarea de 50 Hz; se vor conecta liniile declansate prin DASF, numai la dispozitia treptei de dispecer cu comanda nemijlocita; se vor conecta liniile declansate prin DASF, cu verificare revenirii frecventei la valoarea de 50 Hz si a tensiunii in banda normala;

se vor conecta liniile declansate prin DASF, in conformitate cu instructiile proprii ale unitatii si importanta consumatorilor. Bibliografie: III RS-DN/107-RA Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

36

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:237 a). b). c). In retelele electrice de 110 kV din Romania, raportul optim Xh/Xd trebuie sa fie: mai mic decat 1; cuprins intre 1 si 3; mai mare decat 3 ;

d). cuprins intre 1 si 2. Bibliografie: III RS-DN/73-RA Categorie: ID:239 PROFESIONALA Punctaj: 5

Se poate face preluarea pe bara separata 110 kV, prin cupla transversala 110 kV, a unui trafo 110/MT , care are intrerupatorul 110 kV blocat in pozitia conectat ? da, in cazul transformatoarelor electrice cu puteri mai mari de 20 MVA; da, in cazul transformatoarelor electrice, din statiile electrice prevazute cu sistem dublu de bare 110 kV; nu se pot prelua transformatoare electrice pe bara separata 110 kV, decat prin cupla longitudinala 110 kV.

a). b). c). d).

nu se pot prelua transformatoare electrice pe bara separata 110 kV, prin cupla transversala 110 kV. Bibliografie: III AV-DN/81-RA Categorie: ID:240 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care sunt limitele inclinatiei, in sus, a conductei de ulei de la cuva transformatorului, spre conservator ? 1-2 %; 2-3 %; 1,5-3 %.

d). 2-4 %; Bibliografie: PE 126/82, cap.2, subcap. 2.2, art. 2.2.1-RA Categorie: ID:241 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Este interzisa comutarea ploturilor la un transformator electric de putere, daca temperatura uleiului este mai mica de: 0 grade Celsius; -5 grade Celsius; -20 grade Celsius; +5 grade Celsius. -10 grade Celsius; PE 126/82, cap.2, subcap. 2.3, paragraf 2.3.5-RA PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

37

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:560 a). b). Prin echipament se intelege: un aparat sau masina electrica; ansamblul unor elemente de comutatie.

c). asamblul functional al unei instalatii sau retele electrice Bibliografie: NTE 009/10/00, Cap. 5 ,Art. 10 e -BN Categorie: ID:561 PROFESIONALA Punctaj: 5

445. Un echipament la care: -intrerupatoarele sunt deconectate, -separatoarele sunt inchise, -exista posibilitatea ca prin conectarea echipamentul sa fie adus in functie, -automatizarile sunt in functie, este: "in stare calda" "in rezerva calda"; -BN Punctaj: 5

intrerupatoarelor

a). b).

c). "in stare operativ nenominalizabila". Bibliografie: NTE 009/10/00 Cap 5 ,art 12,c1 Categorie: ID:562 a). b). c). PROFESIONALA

Care din urmatoarele stari definesc echipamente "in exploatare": rezerva calda. stare calda; stare rece;

d). stare separat vizibil Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap.5,art 12 - BN Categorie: ID:563 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Persoana care intocmeste foaia de manevra raspunde de: corectitudinea conceptiei; respectarea prevederilor "Instructiunilor proprii de securitate si sanatate in munca privind instalatiile electrice in exploatare" /2007; intocmirea la timp. -BN Punctaj: 6

d). necesitatea lucrarii; Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5,art 56 .1 Categorie: PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

38

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:565 a). b). Care este durata nominala de deschidere [ ms ] a contactelor la intreruptorul de tipul IO-123 kV ? 35 ms; 38 ms;

c). 48 ms. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, Bibliografie: s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3.1 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:566 Pierderile de ulei din incinta condensatorului, din componenta transformatorului de masurare, de tensiune de tip TECU - 110 kV, se constata prin: pierderi de ulei la baza TECU; nu se pot constata, TECU neavand vizor de ulei

a). b).

c). cresterea nivelului de ulei in cuva TECU; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.2, paragraf 3.2.2 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:567 a). b). La depasirea ploturilor extreme, dispozitivul de actionare al comutatorului de ploturi se va bloca: nu conteaza ordinea, important este sa se blocheze. intai mecanic si apoi electric;

c). intai electric si apoi mecanic; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.1, paragraf 3.1.2.1 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:568 In situatia in care infasurarile primare si secundare a doua transformatoare de masurare de curent identice sunt legate in serie, respectand polaritatile, in circuitul secundar va circula un curent egal cu: In; 2( In );

a). b).

c). 1/2( In ). Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; cap. 1, subcap.1.3, paragraf 1.3.1 BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:569 a). b). Care este valoarea presiunii de inchidere a supapei de siguranta la dispozitivul MOP-1 ? 350 bar; 335 bar;

c). 360 bar. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini, s.a; cap. 3, subcap. 3.3, paragraf 3.3.3.1 - BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

39

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:571 a). b). c). In cazul aparitiei in SEN a unui deficit de putere de scurta durata ( 24 h ), cine da dispozitia de aplicare a unei transe din Normativul de deconectari manuale ? conducerea S.C. Electrica S.A. prin comandamentul energetic; seful centrului de exploatare;

personalul operational din statiile RED aplica Normativul de deconectari manuale, la dispozitia primita de la centrul superior de dispecer Bibliografie: III AV-DN/162, cap.5, art.5.2.9. BN Categorie: ID:572 PROFESIONALA Punctaj: 10

Consumatorii realimentati cu putere minima tehnologica contractata, dupa aplicarea unei transe de deconectari manuale si care depasesc puterea minima tehnologica contractata, vor fi preavizati si apoi deconectati dupa: 5 minute de la primirea preavizului; 30 minute de la primirea preavizului;

a). b).

c). 15 minute de la primirea preavizului dat. Bibliografie: III AV - DN/162 -BN Categorie: ID:573 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Aplicarea Normativului de limitari se dispune de: DEN, cu aprobarea ministerului de resort; conducerea administrativa a filialei -BN

c). seful centrului de exploatare Bibliografie: III AV - DN/162, cap.5, paragraf 5.3., art.5.3.10 Categorie: ID:574 PROFESIONALA Punctaj: 10

Anuntarea consumatorilor in caz de aplicare a Normativului de limitari a se face de catre operatorii de retea direct si prin intermediul furnizorilor cu minimum: 24 ore dupa de aplicare; 12 ore inainte de aplicare;

a). b).

c). 24 ore inainte de aplicare. Bibliografie: III AV-DN/162;cap.5;art.5.2.6. -BN Categorie: ID:575 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cine urmareste respectarea de catre consumatori a aplicarii Normativului de deconectari manuale/Normativului de limitari? personalului de comanda operationala de la centrul de dispecer cu autoritate de decizie. personalul de comanda operationala de la centrul de dispecer cu comanda nemijlocita;

c). personalul operational din statiile RED; Bibliografie: III AV-DN/162; cap.5; paragraf 5.2.; art 5.2.10. - BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

40

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:149 a). b). c). Permisul de lucru cu foc trebuie eliberat pentru urmatoarele lucrari cu foc, executate in locuri cu pericol de incendiu, sau explozii: o singura zi; pe intreaga perioada stabilita de catre emitent; cel mult pentru o saptamana de lucru;

d). maxim 48 de ore. Bibliografie: Ordinul MAI nr.163/2007, cap.IV;sect. a 2-a;art100(2)RA Categorie: ID:558 a). b). c). PSI Punctaj: 4

La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foc se preda de catre executant: sefului formatiei de servire operativa; emitentului;

la responsabilul de resort (PSI) de la nivelul suprastructurii unitatii/subunitatii de exploatare. Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07;cap.IV;sect.a 2-a;art.100 (3)- BN Categorie: ID:559 a). b). PSI Punctaj: 4

Reglementarea de catre administratorul operatorului economic/conducatorul institutiei, a modului de executare a lucrarilor cu foc deschis, presupune: stabilirea locurilor unde , periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc deschis; stabilirea si marcarea locurilor cu pericol de incendiu, in care este interzisa utilizarea focului deschis;

c). nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru, cu foc; Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.2007, capIV;sect.a 2-a;art.98(1) -BN Categorie: ID:1 a). b). PSI Punctaj: 4

Criteriile de retragere din exploatare a componentelor RED in regim accidental, nu sunt in functie de : conditii de siguranta in functionare si de micsorare a duratei de remediere; conditii de securitate a muncii

c). necesitatile curente ale consumatorilor ; Bibliografie: Codul tehnic al RED; cap. 6, paragraf 6.5.11.RA Categorie: ID:645 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Protectia diferentiala longitudinala a unui transformator electric de putere asigura: declansarea intrerupatoarelor transformatorului, la valori diferite ale tensiunii pe cele trei faze; declansarea intrerupatoarelor transformatorului, la un scurtcircuit pe barele de alimentare;

c). declansarea intrerupatoarelor transformatorului, la un scurtcircuit in interiorul acestuia. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s. a.; cap.4.6, subcap.4.6.1- BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

41

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:646 Fie un circuit de linie racordat la un sistem de bare colectoare aflat initial in functiune ( SB si SL inchise, respectiv I conectat ). Pentru aducerea celulei de linie " in rezerva rece ", ordinea manevrarii aparatelor de comutatie este urmatoarea: SL, I, SB; SB, I, SL;

a). b).

c). I, SL, SB. Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 7, art 29(2) ,(3) -BN Categorie: ID:647 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care dintre conditiile de mai jos trebuiesc indeplinite simultan pentru inchiderea sau deschiderea separatoarelor de cupla intre linii ? daca acestea sunt in functiune pe aceeasi bara; daca toate aparatele de comutatie prin care se realizeaza calea de curent in paralel sunt deconectate, respectiv deschise. daca sunt luate toate masurile tehnice necesare pentru a preveni declansarea accidentala a acestora, in timpul deschiderii separatorului de cupla;

daca toate aparatele de comutatie prin care se realizeaza calea de curent in paralel sunt conectate, respectiv inchise. Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 7, art 32 ,g -BN Categorie: ID:648 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Zona de protectie a unui paratrasnet este determinata de: numarul paratrasnetelor din zona de protectie; distanta dintre paratrasnete; inaltimea paratrasnetelor.

d). valoarea rezistentei prizei de pamint Bibliografie: Centrale, statii si retele electrice - E. Potolea, Ed. Tehnica, cap.9 Categorie: ID:650 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Conventia de exploatare este actul juridic incheiat intre: unitatile gestionare ale instalatiilor electrice; unitatea gestionara si centrul de dispecer cu comanda nemijlocita;

c). unitatea de furnizare si centrul de dispecer cu autoritate de decizie. Bibliografie: RCD a SEN; cap.4; art.46 -BN Categorie: ID:651 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

PRBM este protectia menita sa actioneze: la arderea bobinei principale de declansare a intreruptorului trafo; in lipsa tensiunii continue operative de 220 V;

c). in cazul unor defecte ale dispozitivului de actionare al intreruptorului trafo. Bibliografie: 3.1 D - I - 150/85 - BN Categorie: PROFESIONALA Paq: 42 Punctaj: 6 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:652 a). b). Nulul retelelor electrice de 110 kV se leaga direct la pamant prin intermediul: bobinei de stingere 20 kv nulului accesibil al transformatoarelor 110/MT;

c). D.R.V. Bibliografie: III RS - DN/73 - BN Categorie: ID:653 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Retragerea din exploatare a echipamentelor de retea, se poate face: pe baza planurilor lunare si anuale de retrageri din exploatare numai pe baza unei cereri de retragere din exploatare, cu exceptia lichidarii urmarilor incidentelor si avariilor; numai pe baza unei cereri de retragere din exploatare, dar numai pentru lucrarile programate normal.

pe baza cererilor emise de unitatile gestionare si aprobate de centrele de dispecer cu autoritate de decizie; Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap. 8; paragraf 8.3. -BN Categorie: ID:993 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Pentru a se putea da in exploatare un echipament este necesar: sa fie intocmit ordinul de investire din punct de vedere al autoritatii operative; sa fie stabilita schema normala de functionare, inclusiv reglajele protectiilor prin relee si automatizare.

c). sa fie aprobat prin planul de investitii al unitatii de exploatare; Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.10, subcap. 10.7,art. 181 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:994 In cazul unei celule prevazute numai cu intrerupator debrosabil, fara separator de bara sau separator spre echipament, se poate utiliza expresia " rezerva rece"? da, in functie de prevederile ITI operative; da, cu conditia ca intrerupatorul sa fie debrosat.

a). b).

c). nu, acesta fiind cazul unei stari nenominalizabile; Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5 ,art 12 c2 -BN Categorie: ID:995 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Supratensiunile care apar la deconectarea liniilor electrice aeriene functionand in gol, pot fi limitate prin: racordarea unui descarcator cu rezistenta variabila, pe neutrul transformatorului de putere. reducerea puterii de scurtcircuit pe barele de alimentare;

c). utilizarea de intreruptoare rapide; Bibliografie: III RS - DN / 740 -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

43

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:996 In cazul cand circuitul care trebuie intrerupt, sau stabilit, nu are intrerupator, care dintre urmatoarele operatii se admite a fi executata cu ajutorul separatoarelor normale ? stabilirea si intreruperea circuitelor transformatoarelor de masurare de tensiune ( in gol ); stabilirea si intreruperea curentului pentru punerea in gol a barelor colectoare;

a). b). c).

inchiderea si deschiderea separatoarelor de suntare si ocolire,daca aparatele din circuitul suntat sau ocolit de acestea sint deschise Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap 7, art 32 , a,b,e Categorie: ID:998 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Care dintre categoriile prezentate mai jos se constituie ca "operatii distincte" intr-o FME, pentru retragerea din exploatare a unei linii de 110 kV: deconectarea intreruptorului liniei; deschiderea unui separator

c). aducerea " in stare separat vizibil ". Bibliografie: NTE 009/10/00 cap 6,art 17, (1) -BN Categorie: ID:999 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate, in cazul unei statii electrice de transformare, cu neutrul tratat pe medie tensiune prin bobina de stingere ? la aparitia unei simple puneri la pamant se produce supratensionarea fazelor sanatoase. este impiedicata reaprinderea arcului electric in locul de defect

c). acordul bobinei de stingere se face prin subcompensare; Bibliografie: PE 126/82, cap.5, art 5.1.1 ;Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare,I. Conecini s.a,cap.3,par. 3.6.5 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1000 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1001 a). b). Care dintre enunturile de mai jos, sunt atribute cu care este investit un centru de dispecer in scopul realizarii cu eficienta a conducerii SEN? autoritatea de decizie; comanda de coordonare; competenta; comanda nemijlocita. telecomanda echipamentelor si instalatiilor RCD a SEN;cap.4;art.21 si 28 -BN PROFESIONALA Punctaj: 6

Bibliografie:

Silicagelul din filtrul de praf - aer se inlocuieste daca: si-a schimbat culoarea in slab roz; a depasit doi ani de la introducerea in filtru;

c). a functionat timp indelungat fara ulei in paharul filtrului. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare - I. Conecini s.a ; cap.3, paragraf 3.1.1 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA Lista intrebari teorie Paq: 44 28.05.2012 10:41:18

Exploatare statii
ID:1002 a). b). Pentru a aduce o LEA in stare separat vizibil, se deschid urmatoarele separatoare: de bare; de linie; -BN Punctaj: 5

c). ambele separatoare. Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap. 5 ,art 13 (2) Categorie: ID:1004 a). b). c). PROFESIONALA

Un transformator electric de putere declansat prin protectie diferentiala, se poate repune in functiune, numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: la bara de 20 kV sunt racordati consumatori de importanta deosebita; exista aprobare pentru repunere de la treapta de dispecer cu comanda nemijlocita;

exista aprobarea conducerii tehnice a Sucursalei, luata prin treapta de dispecer cu comanda nemijlocita. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.4.8, alin.3 -BN Categorie: ID:1005 PROFESIONALA Punctaj: 5

La un transformator electric de putere cu racire de tip FS, care functioneaza in regim de durata la 75 % din sarcina nominala si are o temperatura initiala a uleiului de + 60 grade Celsius, care este durata admisibila pentru o suprasarcina de 50 % ? 8 minute; 15 minute; -BN

a). b).

c). 4 minute. Bibliografie: PE 126/82, cap.3, subcap. 2.1, paragraf 2.1.4, alin. a Categorie: ID:1093 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Temperatura maxima admisibila a uleiului in transformator (in conditiile in care temperatura aerului de racire este mai mica de 40 grade Celsius) este: 90 grade Celsius; 100 grade Celsius;

c). 105 grade Celsius. Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.1.3.e. -BN Categorie: ID:1094 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care dintre urmatoarele afirmatii nu sunt conditii de functionare in paralel a transformatoarelor: sa aiba aceeasi grupa de conexiune,sau grupe de conexiuni ce permit functionarea in paralel; sa aiba aceiasi curenti nominali primari si secundari;

sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si celui mai mic maxim 2 (in cazul transformatoarelor fabricate inainte de 1972 acest raport poate avea valoarea maxim 3). Bibliografie: PE 126/82, cap.2, paragraf 2.1.3.i. -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

45

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1095 a). b). Persoana care verifica si accepta foaia de manevra (responsabilul manevrei), fiind ultima persoana care citeste foaia de manevra, raspunde de: verificarea succesiunii grupelor distincte de operatii; verificarea continutului foii de manevra in raport cu situatia existenta in momentul inceperii manevrei;

c). posibilitatea desfasurarii normale a manevrei. Bibliografie: NTE 009/10/00 cap 8 ,art 56 (4) -BN Categorie: ID:1096 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Personalul de servire operativa/operational, este dator sa ceara persoanei care are comanda de coordonare: regimul circulatiei de puteri prin echipamentul ce urmeaza a fi manevrat;; orice lamurire sau indicatie necesara intocmirii corecte a foilor de manevra, daca acestea fac parte dintr-o foaie de manevra de coordonare;

abaterile de la schema normala pentru instalatiile din zona de activitate a treptei/centrului de dispecer cu autoritate de decizie. Bibliografie: NTE 009/10/00 cap 9, art 59 (9) - BN Categorie: ID:1097 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Foile de manevra de executie, care fac parte dintr-o foaie de manevra de coordonare, se vor intocmi la indicatia: personalului de comanda operativa/operationala, care are comanda de coordonare; personalului de comanda operativa/operationala care are competenta;

c). personalului de comanda operativa/operationala care are autoritate de decizie. Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 9 ,art 59 (8) -BN Categorie: ID:1098 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Persoana care verifica si aproba foaia de manevra raspunde de: aceleasi raspunderi ca si persoana care o intocmeste; de oportunitatea si necesitatea executarii lucrarilor pentru care s-a intocmit foaia de manevra; de corectarea eventualelor greseli;

d). de verificarea si aprobarea la timp a acestora. Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap 8 art 56 (2) -BN Categorie: ID:1099 PROFESIONALA Punctaj: 4

In situatia in care fabrica constructoare nu da alte indicatii, duratele maxime de functionare pentru curentul de pe fiecare plot al unei bobine de stingere este: 2 ore pe plotul de curent maxim; 8 ore pe plotul de curent minim; 8 ore pe plotul de curent maxim; 2 ore pe plotul de curent minim;

a). b).

c). Duratele sunt stabilite de dispecer, in functie de situatia retelei, la momentul respectiv. Bibliografie: PE 126/82, cap.5, paragraf 5.1.7. -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

46

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1100 a). b). De folosirea la o manevra curenta de executie a unei foi de manevra de executie permanenta corespunzatoare, raspunde: conducerea tehnica a unitatii de exploatare; personalul de servire operativa/operational care executa manevra respectiva;

c). personalul care a aprobat foaia de manevra de executie permanenta. Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 9, art 59 (4) -BN Categorie: ID:1101 PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul retelelor mixte sau aeriene de 20 kV cu neutrul tratat prin rezistenta, aceasta limiteaza curentul de scurtcircuit monofazat la o valoare cuprinsa intre : 600-1000A; 300-600A;

a). b).

c). 150-300A. Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.3.b. - BN Categorie: ID:1102 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul retelelor de medie tensiune tratate cu rezistenta, este necesara crearea unui neutru accesibil pe partea de medie tensiune care se realizeaza: prin montarea unui condensator in derivatie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt; prin montarea unei bobine trifazice de nul, in derivatie cu bornele de medie tensiune ale transformatorului 110/mt;

prin intermediul conexiunii stea a infasurarii de medie tensiune a transformatorului de servicii proprii de mt/0,4 kV. Bibliografie: PE 126/82, cap.6, paragraf 6.1.7. -BN Categorie: ID:1103 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

De consecintele intreruperii executarii manevrelor mai devreme sau mai tarziu decat este necesar raman raspunzatori: centrul de dispecer (comanda operationala) cu competenta; cei care au cerut aceasta in mod nejustificat;

c). cei care intarzie nejustificat inceperea unei manevre care le-a fost ceruta. Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap 9,art 60 (21) -BN Categorie: ID:1106 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

La transformatoare, starea de "rezerva rece" la capetele prevazute cu celule care au atat separatoare de bare, cat si separator de trafo, se considera cand: este deschis separatorul de trafo; sunt deschise separatoarele de bare si separatorul de trafo;

c). sunt deschise separatoarele de bare, separatorul de trafo ramanand inchis Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5 ,art 12 ,c2 - BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

47

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1107 Pentru echipamentele din statiile electrice, personalul de servire operativa de serviciu (operational), face confirmarea de repunere in exploatare a echipamentelor respective, catre: treapta (centrul) de dispecer cu comanda nemijlocita; treapta (centrul) de dispecer cu competenta;

a). b).

c). treapta (centrul) de dispecer cu autoritate de decizie; Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 9, art 61 ,(6) -BN Categorie: ID:1109 PROFESIONALA Punctaj: 4

Un echipament la care: intrerupatoarele sunt deconectate, separatoarele sunt inchise, exista posibilitatea ca prin conectarea intrerupatoarelor echipamentul sa fie adus in starea "in functiune", este: "in rezerva calda"; "in stare calda";

a). b).

c). "in stare operativ nenominalizabila". Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5 ,art 12 , c1 -BN Categorie: ID:1110 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care din urmatoarele stari definesc echipamente "in exploatare": stare separat vizibil; stare calda; stare rece; -BN

d). rezerva calda. Bibliografie: NTE 009/10/00 .cap 5 art 12 (1) si (2) Categorie: ID:1133 a). PROFESIONALA

Punctaj: 4

Ce se intelege printr-un echipament aflat "in exploatare"? echipamentul care se afla in gestiunea unei unitati de exploatare si este in autoritatea unor trepte de conducere operativa (sau a personalului de servire operativa) si este legat la un echipament aflat in exploatare; echipamentul care este legat la o instalatie aflata in functiune, se afla in gestiunea unei unitati de exploatare ;

b).

c). echipamentul care se afla in functiune sau poate fi adus oricand in functiune. Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap 5 ,art 10 (3) -BN Categorie: ID:1134 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Un echipament "in exploatare" poate fi: "in functiune"; "in rezerva rece";

c). "in stare calda". Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5 ,art 12 - BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

48

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1143 a). b). Sectionarea barelor colectoare a unei statii electrice de transformare are scopul: de a limita curentii de scurtcircuit; de a reduce costul instalatiei;

c). de a reduce pierderile de putere si de energie. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare; I. Conecini s. Bibliografie: a., cap.2,subcap.2.1 si 2.2 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1144 a). b). Infasurarile secundare ale transformatoarelor de masurare aflate in exploatare, se leaga la pamant? numai daca sunt utilizate; in toate cazurile de functionare, vor avea asigurata o legatura la pamant de protectie ;

c). este suficient sa se lege la pamant o infasurare secundara. Bibliografie: PE 126/82, cap.3, paragraf 3.1.5, alin. c 3 -BN Categorie: ID:1145 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Manevrele curente pot fi initiate de urmatoarele persoane: personalul de servire operativa; personalul de comanda operativa;

personalul tehnico - administrativ superior personalului de servire operativa, pentru echipamentele aflate in gestiune proprie. Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 9, art 59, (3) a si b -BN Categorie: ID:1146 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

In caz de incident, in lipsa legaturii telefonice cu dispecerul, o instalatie poate primi tensiune: in orice moment; dupa 5 minute de la lipsa legaturii telefonice cu dispecerul care are autoritate de decizie;

dupa 10 minute de la lipsa legaturii telefonice cu dispecerul care are comanda nemijlocita. Bibliografie: III AV - DN / 81, alin. 2.4.2.1 BN Categorie: ID:1150 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cine are obligatia sa asigure formarea si perfectionarea personalului operational? unitatile gestionare; centrele de dispecer;

c). centrele de instruire si perfectionare din cadrul MEF. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.4; art.37 -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

49

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1161 a). b). Curentul primar absorbit de infasurarea transformatorului de putere din reteaua de alimentare depinde de : curentul secundar ; raportul numarului de spire al celor doua infasurari ;

c). tensiunea primara . Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag. 247, alin. 3. -BN Categorie: ID:1162 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

La un transformator care functioneaza in gol : curentul primar este egal cu zero ; curentul secundar este egal cu zero ;

c). curentul primar este curentul de mers in gol . Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag. 244, alin. 4A. -BN Categorie: ID:1163 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

La functionarea in gol a unui transformator electric de putere : pierderile in fier sunt nule ; pierderile in cupru sunt nule ; -BN

c). puterea absorbita de la retea este egala cu pierderile de mers in gol . Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag. 247, alin. A. Categorie: ID:1164 PROFESIONALA Punctaj: 5

Supraincarcarea cu 20 % a unui transformator cu racire naturala si suflaj de aer, care inainte de supraincarcare a fost incarcat cu 50 % din sarcina nominala si a avut temperatura uleiului de 55 grade C, este permisa : 2 ore ; 1,5 ore ; -BN

a). b).

c). 1 ora . Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag.255, tabel 3.26. Categorie: ID:1165 PROFESIONALA Punctaj: 5

Supraincarcarea cu 30 % a unui transformator cu racire naturala si suflaj de aer, care inainte de supraincarcare a fost incarcat cu 50 % din sarcina nominala si a avut temperatura uleiului de 55 grade C, este permisa : 15 minute ; 30 minute ;

a). b).

c). 60 minute . Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag.255, tabel 3.26. -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

50

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1166 a). b). Intr-o retea electrica trifazata cu neutrul izolat fata de pamant , datorita arcului electric de punere la pamant, pot apare supratensiuni in retea de ordinul : ( 2 - 3 ) Uf ; ( 3,5 - 4) Uf ;

c). ( 2 - 5 ) Uf . Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag.296, alin. 2. -BN Categorie: ID:1167 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Cand defectul este in afara zonei protejate , curentul care trece prin infasurarea releului diferential al unei protectii diferentiale este : maxim ; practic zero ;

c). depinde de raportul de transformare al transformatoarelor de curent . Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag.364, alin. 1. -BN Categorie: ID:1168 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Protectia de distanta actioneaza cand impedanta circuitului protejat : creste ; se mentine constanta ;

c). scade . Bibliografie: Indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag.365, alin. 2. -BN Categorie: ID:1169 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

In curent alternativ ampermetrul indica : valoarea maxima a curentului ; valoarea efectiva ( eficace) a curentului ; -BN

c). valoarea instantanee a curentului . Bibliografie: Masini electrice si actionari; Mircea Popa; pag.24, alin. ultim. Categorie: ID:1170 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

In curent alternativ ampermetrul sau voltmetrul indica : valoarea maxima a tensiunii ; valoarea efectiva ( eficace) a tensiunii ; -BN

c). valoarea instantanee a tensiunii . Bibliografie: Masini electrice si actionari; Mircea Popa; pag.24, alin. ultim. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

51

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1172 a). b). Intreruptoarele cu ulei putin de 110 kV, pot avea mecanisme de actionare de tipul: MR-4; MOP;

c). MRI. Aparate electrice de inalta tensiune .B. Bercovici si altii .Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 2, pag. 109 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1173 a). b). Intreruptoarele de medie tensiune tip IUP-M-10-20/630-1000 A, sunt: intreruptoare monopolare; intreruptoare tripolare;

c). atat monopolare cat si tripolare. Aparate electrice de inalta tensiune ,B. Bercovici si altii ,Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 2.1.1, pag. 110 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1174 a). b). Stingerea arcului electric la intrerupatoarele IUP-M-10-20/630-1000 A, are loc in camerele de stingere pe principiul: longitudinal; mixt,( transversal si longitudinal );

c). transversal. Aparate electrice de inalta tensiune .B. Bercovici si altii .Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 2.1.1, pag. 110 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1175 a). b). Intreruptoarele tip IO-110/1600 A, se pot realiza cu: comanda unipolara; comanda bipolara;

c). comanda tripolara. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 2.2.4, pag. 176 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1176 a). b). Condensatoarele care echipeaza intreruptoarele tip IO-110 kV, au rolul: de a imbunatati factorul de putere; de a imbunatati puterea de rupere;

c). de a imbunatati repartitia tensiunii de restabilire, pe modulele inseriate. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune .B. Bercovici si altii .Ed. Tehnica, 1978, cap. 2.2.4, pag. 186 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

52

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1177 a). b). Dispozitivul de actionare al separatorului de sarcina cu resort basculant, asigura: deschiderea rapida a contactelor; inchiderea rapida a contactelor;

c). inchiderea rapida si deschiderea lenta a contactelor. Aparate electrice de inalta tensiune .B. Bercovici si altii .Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 4.1.2, pag. 252 BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1178 a). b). Separatorul de sarcina poate fi prevazut din constructie cu: descarcatoare; cutite si contacte de legare la pamant;

c). suporti si sigurante fuzibile. Aparate electrice de inalta tensiune .B. Bercovici si altii .Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 4.1.2, pag. 252 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1179 a). b). Variantele constructive ale separatoarelor de 10 si 20 kV difera dupa: curentul si tensiunea nominala; existenta sigurantelor fuzibile;

c). lungimea liniei de fuga a izolatorului. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune .B. Bercovici si altii .Ed. Tehnica, 1978, cap. 4.1.3, pag. 259 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1180 a). b). Montarea separatoarelor cu Un = 110 kV, se poate face: numai in paralel; numai in linie;

c). atat in linie, cat si in paralel. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 4.2.1, pag. 280 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1187 a). b). Circuitele pentru alimentarea in curent continuu a iluminatului de siguranta: apartin circuitelor secundare; nu apartin circuitelor secundare; -BN Punctaj: 6

c). apartenenta nu este reglementata. Bibliografie: PE506/83 ;cap1 paragraful 1.2.3 Categorie: PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

53

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1188 a). b). Instalatiile de circuite secundare nereceptionate si nepuse in functie, dar care s-au racordat la instalatii in exploatare: se considera in exploatare; nu se considera in exploatare;

c). sunt intr-o stare operativa nenominalizabila. Bibliografie: PE506/83 ;cap2 paragraful 2.2.2 -BN Categorie: ID:1189 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Planul de reglaje al instalatiilor de protectie si de automatizare se intocmeste de catre subunitatile PRAM si se difuzeaza la: subunitatile care au in gestiune instalatiile; subunitatea coordonatoare a activitatii PRAM din intreprindere;

treapta de conducere operativa, sau care are in autoritate de decizie instalatiile respective. Bibliografie: PE506/83; cap6; paragraful 6.2. -BN Categorie: ID:1190 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Instructiunile de exploatare specifice pentru instalatiile de circuite secundare se intocmesc de catre: maistri de exploatare ce raspund de instalatiile respective; gestionarul instalatiilor;

c). subunitatea PRAM care intretine si exploateaza instalatiile respective. Bibliografie: PE506/83; cap6 paragraful 6.8. - BN Categorie: ID:1191 PROFESIONALA Punctaj: 5

Pentru instalatiile, echipamentele sau elementele introduse pentru prima data in unitate, instructiunile specifice de exploatare a circuitelor secundare se intocmesc de catre: subunitatea PRAM a unitatii de exploatare; gestionarul instalatiilor; -BN Punctaj: 5

a). b).

c). proiectantul instalatiilor respective. Bibliografie: PE506/83 ;cap6 paragraful 6.9. Categorie: ID:1192 a). b). PROFESIONALA

Protectia antiseismica la bateriile de acumulatoare stationare se va realiza in zonele cu grad de seismicitate: mai mic sau egal cu 5; 6; -BN

c). 7 sau mai mare. Bibliografie: PE148/94 cap10 paragraful 10.5.1. pag.49 Categorie: PROFESIONALA

Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

54

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1193 In lipsa indicatiilor fabricantului, tensiunea redresorului aflat in regim floating, bateria de acumulatoare trebuie sa fie reglata, astfel incat pe fiecare element al bateriei sa existe o tensiune de: 2,24+/-0,01 V/element; 2,23+/-0,01 V/element; BN

a). b).

c). 2,23+/-0,02 V/element. Bibliografie: PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.1b, pag.26 Categorie: ID:1194 a). b). PROFESIONALA

Punctaj: 10

Incarcarea functionala si de intretinere a bateriilor de acumulatoare stationare se executa in exploatare: in mod permanent (incarcarea in tampon si floating); periodic (incarcarea completa);

c). inaintea reparatiilor curente sau reparatiilor capitale. Bibliografie: PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.4, pag.28 -BN Categorie: ID:1195 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In timpul descarcarilor de avarie ale bateriilor de acumulatoare de lucru acide, tensiunea pe fiecare element nu trebuie sa scada sub: 1,75 V/element; 1,8 V/element; -BN

c). 1,85 V/element. Bibliografie: PE112/93 ; cap3 paragraful 3.4.5.2, pag.29 Categorie: ID:1196 a). b). PROFESIONALA

Punctaj: 6

Pentru bateriile de acumulatoare acide, descarcarea de intretinere se va face pana cand tensiunea va fi de: 1,75 V/element; 1,90 V/element; -BN

c). 1,93 V/element. Bibliografie: PE112/93 ; cap3; paragraful 3.4.5.3, pag.29 Categorie: ID:1197 a). b). PROFESIONALA

Punctaj: 6

Temperatura minima admisa in camerele bateriilor de acumulatoare acide cu plumb, trebuie sa fie de: + 5 grade Celsius; + 10 grade Celsius; -BN

c). + 15 grade Celsius. Bibliografie: PE112/93 ; cap.7, paragraful 7.2, pag.64. Categorie: PROFESIONALA

Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

55

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1201 a). b). Intr-o retea cu neutrul izolat , perfect simetrica , potentialul neutrului transformatorului fata de pamant este : identic cu potentialul pamantului ; diferit de potentialul pamantului ;

c). egal cu potentialul fazei . Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare ,I. Conecini si Bibliografie: altii; pag.275, alin. 1. -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1202 a). b). Intr-o retea cu neutrul izolat , perfect simetrica , potentialul neutrului transformatorului fata de pamant ,in cazul unei puneri la pamant nete este : identic cu potentialul pamantului ; egal cu tensiunea intre faze ; -

c). egal cu potentialul fazelor dinainte de defect. Cartea electricianului de statii si posturi;I.Conecini s.a. pag.275, alin. ultim. Bibliografie: BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1203 a). b).

Intr-o retea cu neutrul izolat , perfect simetrica , in cazul unei puneri nete la pamant tensiunea fata de pamant a fazei defecte devine : zero ; tensiunea intre faze ; -

c). tensiunea fazei defecte . Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi; I.Conecini,s.a.;pag.275, alin. ultim. BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1204 a). b).

Intr-o retea cu neutrul izolat , perfect simetrica , in cazul unei puneri nete la pamant, tensiunea fata de pamant a fazelor sanatoase devine : zero ; tensiunea intre faze ;

c). tensiunea de faza . Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi; I. Conecini s.a. pag.275, alin. ultim. -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1205 a). b). Intr-o retea cu neutrul izolat curentul de punere la pamant, are valoarea cea mai mare daca reteaua este : in cablu cu izolatie din polietilena si PVC ; in cablu cu izolatie din hartie uleiata ; -BN

c). aeriana . Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi I.Conecini s.a.; pag.279, alin. 2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

56

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1206 Intr-o retea cu neutru legat la pamant prin bobina de stingere , in cazul unei puneri la pamant pe o faza , tensiunea de deplasare a neutrului care apare la bornele bobinei produce un curent inductiv : in faza cu tensiunea respectiva; defazat cu 90 grade in fata tensiunii; -BN

a). b).

c). defazat cu 90 grade in urma tensiunii . Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi I. Conecini s.a.; pag.277, alin. 2. Categorie: ID:1207 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Intr-o retea cu neutru legat la pamant prin bobina de stingere, se functioneaza : cu reteaua subcompensata, pana la 10 % ; cu reteaua supracompensata, pana la 10 % ; -BN

c). cu reteaua supracompensata, pana la 5 %. Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi I.Conecini s.a.; pag.278, alin. 1. Categorie: ID:1208 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Izolatia echipamentelor poate fi solicitata de urmatoarele categorii de tensiuni : tensiunea maxima de serviciu a retelei; supratensiuni atmosferice ; supratensiuni de comutatie ;

d). supratensiuni temporare . Bibliografie: Cartea electricianului de statii electrice si posturi de transformare; pag.300, alin. 2. I. Conecini si altii. -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1209 Protectia instalatiilor electrice impotriva undelor de supratensiune atmosferica (loviturilor de trasnet ) care se propaga pe linii de medie tensiune, se realizeaza cu : descarcatoare cu rezistenta variabila ; descarcatoare cu oxid metalic ;

a). b).

c). descarcatoare cu coarne . Bibliografie: Cartea electricianului de statii electrice si posturi de transformare; pag.304, alin. 1. I. Conecini si altii. -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1210 a). b). Impotriva supratensiunilor atmosferice (loviturilor de trasnet), constructiile se protejaza cu : paratrasnete verticale ; paratrasnete orizontale ;

c). descarcatoare cu coarne . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.304, alin. 4. -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

57

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1211 a). b). Limitarea curentilor de scurtcircuit la valori admise de aparatajul de comutatie, se poate realiza prin : montarea unei bobine de stingere ; alegerea unei scheme de conexiuni corespunzatoare ;

c). montarea ,in serie pe cele trei faze , a unei bobine de reactanta . Cartea electricianului de statii electrice si posturi posturi de transformare; pag. Bibliografie: 374, alin.3, 4. I. Conecini si altii. -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1212 a). b). c). d). e). Caracteristicile principale functie de care se aleg sigurantele fuzibile sunt : curentul nominal al fuzibilului ; curentul de rupere si tensiunea de restabilire ; caracteristica timp - curent ; curentul nominal al portfuzibilului ; tensiunea nominala . Cartea electricianului de statii si posturi,I. Conecini s.a.; pag.389,400, alin.2,1. -BN Punctaj: 10 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:1213 a). b).

Protectia prin relee are rolul sa : preantampine deteriorarea elementului in care a aparut defectul ; elimine posibilitatea extinderii defectului ;

c). permita restabilirea regimului normal de functionare . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.430, alin. 3. -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1214 a). b). Protectia liniilor radiale de medie tensiune, impotriva dublei puneri la pamant pe faze diferite, este : protectia maximala temporizata ; protectia cu filtre de componente simetrice inverse;

c). protectia homopolara . Bibliografie: Cartea electricianului de statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini si altii; pag.438, alin. 1 si pag.439, alin. 5 . . -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1219 a). b). Pentru o bara colectoare aflata in "rezerva calda", transformatoarele de masurare de tensiune ( masura barei ) trebuie sa fie in functiune ? da; nu;

c). celula de masura urmeaza regimul barei la care a fost racordata. Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5 art 12 c1 -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

58

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1220 a). b). Care este presiunea minima de azot pentru anclansarea intrerupatorului IO-123 kV ? 285 bar; 255 bar; -BN Punctaj: 6

c). 270 bar. Bibliografie: III RS-DN/185 ; II E - DN / 102 Categorie: ID:1221 a). b). PROFESIONALA

De valoarea rezistentei electrice a prizei de pamant a stalpului unei LEA 110 kV, depinde: eficacitatea protectiei conductorului de garda al liniei; valoarea curentului de punere la pamant; -BN

c). supratensiunea in regim simetric si echilibrat. Bibliografie: Centrale, statii si retele electrice - E. Potolea; cap.9 Categorie: ID:1222 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

In sensul RGM, prin "operatie" se intelege: actionarea detaliata de catre PSO a elementelor de comutatie primara si reglaj ale unui echipament; actiunea detaliata a PSO asupra elementelor de comanda si semnalizare ale instalatiei;

actiunea PSO in baza FME si a aprobarii treptei de conducere operativa, asupra elementelor circuitelor primare si secundare. Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap 6,art 16 (1) -BN Categorie: ID:1225 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

In statiile electrice de transformare amplasate in zone poluate industrial, descarcarile de culoare albastru violaceu : sunt periculoase pentru izolatie ; nu prezinta pericol pentru izolatie;

c). arata ca izolatia functioneaza in regim limita . Bibliografie: III-RE-DN/32 -BN Categorie: ID:1226 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In statiile electrice de transformare amplasate in zone poluate industrial , descarcarile sub forma de arc, de culoare galben inchis spre alb : sunt periculoase pentru izolatie ; nu prezinta pericol pentru izolatie;

c). arata ca izolatia functioneaza in regim limita . Bibliografie: III-RE-DN/32 -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

59

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1227 In statiile electrice de transformare cu tensiunea superioara de 110 kV , amplasate in zone poluate industrial, la aparitia descarcarile sub forma de arc, de culoare galben inchis spre alb, tensiunea trebuie redusa la tensiunea minima de : 100 kV ; 105 kV ; -BN Punctaj: 6

a). b).

c). 90 kV . Bibliografie: III-RE-DN/32 Categorie: ID:1228 PROFESIONALA

In retelele electrice de 110 kV, transformatoarele care au izolatia neutrului de 30 % din izolatia bornei de linie, pot functiona cu neutrul dezlegat de la pamant : da ,daca este protejat prin descarcator de tip corespunzator ; se recomanda sa se functioneze cu neutrul legat direct la pamant ;

a). b).

c). regimul se alege in urma calculelor curentilor de scurtcircuit . Bibliografie: III-RS-DN/73 -BN Categorie: ID:1229 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Se considera "lipsa legaturii telefonice cu dispecerul", daca personalul operativ nu a putut lua legatura cu dispecerul : timp de 5 minute de la luarea la cunostinta de declansarea incidentului ; timp de 2 minute de la luarea la cunostinta de declansarea incidentului ;

c). timp de 5 minute de la declansarea incidentului . Bibliografie: III-AV-DN/81, pag.6, art. 2.4.2.6.a -BN Categorie: ID:1230 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

In situatia lipsei legaturii telefonice cu dispecerul , in cazul ramanerii barelor fara tensiune, se incepe cu deconectarea intrerupatoarelor elementelor : pe care se da tensiune ; nu conteaza ordinea deconectarii ; -BN Punctaj: 6 este permisa daca

c). pe care se primeste tensiune . Bibliografie: III-AV-DN/81 pag.6, art. 2.4.2.6.b Categorie: ID:1231 a). b). c). PROFESIONALA

Conectarea in bucla deschisa a instalatiilor de 110 kV, indicatiile sincronoscopului arata : frecvente egale ; tensiuni egale sau cu diferenta de maxim 20 % ; indicatorul este stabil la un anumit unghi ;

d). tensiuni egale sau cu diferente de maxim 10 % . Bibliografie: III-AV-DN/81 pag.6, art. 2.5.3.a. -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

60

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1232 a). b). c). La conectarea in bucla a intreruptoarelor de 110 kV , in cazul sistemelor separate, indicatiile sincronoscopului arata : frecvente egale, sau diferite ; tensiuni egale, sau diferite ; indicatorul este stabil la un anumit unghi ;

d). indicatorul sincronoscopului se roteste, intr-un sens sau altul . Bibliografie: III-AV-DN/81 pag.6, art. 2.5.3. B -BN Categorie: ID:1233 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

In lipsa legaturii telefonice cu dispecerul, personalul de servire operativa, va da tensiune pe liniile pe care se prevede darea tensiunii fara preaviz, dupa : 2 minute ; 5 minute ; -BN Punctaj: 5

c). 10 minute . Bibliografie: III-AV-DN/81, pag11, art. 2.10.2. Categorie: ID:1234 PROFESIONALA

In lipsa legaturii telefonice cu dispecerul personalul de servire operativa, care a pus sub tensiune o bara a statiei, dintr-o linie a carei tensiune este egala sau aproape de tensiunea maxima, va da tensiune pe alte linii: dupa verificarea lipsei de tensiune pe aceste linii ; dupa ce a pus in sarcina un transformator si a redus tensiunea la valoarea maxima de durata ;

a). b). c).

nu se pune sub tensiune bara din linii, care au tensiune egala, sau aproape de tensiunea maxima . Bibliografie: III-AV-DN/81, pag12, art. 2.11.5. -BN Categorie: ID:1235 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Intensitatea curentului electric intr-un circuit electric, variaza : direct proportional cu tensiunea aplicata la borne ; invers proportional cu rezistenta din circuit ; -BN

c). este independenta de tensiune si rezistenta . Bibliografie: Electrotehnica aplicata; pag.23,24. , alin. 6.1. Categorie: ID:1236 a). b). PROFESIONALA

Punctaj: 5

Rezistenta unui conductor depinde de : natura conductorului ; ; -BN

lungimea conductorului

c). sectiunea conductorului . Bibliografie: Electrotehnica aplicata; pag.28 , alin. 1. Categorie: PROFESIONALA

Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

61

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1237 a). b). Rezistenta constantanului ; creste cu cresterea temperaturii ; scade cu cresterea temperaturii ; -BN

c). nu este influentata de variatia temperaturii . Bibliografie: Electrotehnica aplicata; pag.30 , alin. ultim. Categorie: ID:1238 a). b). c). PROFESIONALA

Punctaj: 5

Rezistenta activa (Ra), este definita ca fiind: rezistenta la rupere; rezistenta electrica in curent alternativ;

rezistenta ohmica masurata la temperatura de 20 grade C, a conductoarelor parcurse de un curent de 1 A. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea, Ed. Didactica si Petagogica Buc., cap IV-A1 pag. 84. -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1239 a). b). Valoarea rezistentei ohmice in curent alternativ este: mai mare ca rezistenta ohmica in curent continuu; mai mica ca rezistenta ohmica in curent continuu;

c). egala cu rezistenta ohmica in curent continuu, fiind o caracteristica de material. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea, Ed. Didactica si Petagogica Buc., cap IV A1, pag. 84 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1240 a). b). c). La calculul rezistentei ohmice a conductoarelor OL-AL, se ia in calcul: lungimea conductorului cablat, conductoarele componente nefiind izolate; lungimea conductorului cablat majorat cu un coeficient care tine seama de rasucirea conductoarelor componente;

lungimea conductorului cablat si media rezistentelor ohmice ale otelului si aluminiului component. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap IV-A1 pag. 84 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1241 a). b). Perditanta este un parametru determinat de: numai de pierderile in dielectric; numai de pierderile in efect Corona;

c). pierderile in efect Corona si in dielectric. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap IV-A2 pag. 85 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

62

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1242 a). b). Pierderile in dielectric sunt: distribuite uniform in lungul conductoarelor; sunt mai mari in punctele de fixare a conductoarelor;

c). sunt mai mari in zona de sageata maxima a conductoarelor. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea, Ed. Didactica si Bibliografie: Petagogica Buc. cap IV-A2 , pag. 85 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1243 a). b). Efectul Corona depinde de: intensitatea campului electric la suprafata conductoarelor; densitatea relativa a aerului;

c). lungimea conductoarelor. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Bibliografie: Petagogica Buc. cap IV-A2 , pag. 85 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1244 a). b). Efectul Corona este: direct proportioinal cu diametrul conductoarelor; invers proportional cu diametrul conductoarelor;

c). nu depinde de diametrul conductoarelor. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap IV-A2 , pag. 86 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1260 a). b). Bateriile de acumulatoare din statiile electrice unde sunt montate redresoare automate ( surse de incarcare complet automatizate ) functioneaza in regim : de incarcare permanenta ; de incarcare tampon ;

c). de floating . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de tansformare, I. Conecini si altii; pag.505, alin. ultim. . Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1261 La functionarea unei baterii de acumulatoare in regim tampon, tensiunea redresorului trebuie astfel reglata , incat tensiunea pe elementele bateriei sa fie : 2,15 - 2,20 V / element ; 2,15 - 2,25 V / element;

a). b).

c). 2,15 - 2,75 V / element . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.505, alin. 6. Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

63

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1262 a). b). In cazul defectarii sursei de incarcare ( a redresorului ) in lipsa unei surse de rezerva , durata maxima de inlocuire a sursei de rezerva este de : 8 ore ; 24 ore ;

c). 5 ore . Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.514, alin. 4. Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1263 a). b). Rigiditatea dielectrica a uleiului electroizolant, la transformatoarele de putere , in exploatare , cu tensiunea nominala de 110 kV, trebuie sa fie de minim : 120 kV / cm; 140 kV / cm;

c). 160 kV / cm . Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.544, alin. 1. Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1264 a). b). Rigiditatea dielectrica a uleiului electroizolant la transformatoarele de putere, in exploatare , cu tensiunea superioara de 20 kV, trebuie sa fie de minim : 120 kV / cm; 140 kV / cm;

c). 160 kV / cm . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.544, alin. 1. Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1265 Rigiditatea dielectrica a uleiului electroizolant la transformatoarele de masurare "in exploatare", cu tensiunea nominala de 110 kV trebuie sa fie de minim : 120 kV / cm; 140 kV / cm;

a). b).

c). 160 kV / cm . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.544, alin. 1. Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1266 a). b). Indicele numeric indica : precizat in cadrul grupei de conexiuni a unui transformator

defazajul dintre fazorii tensiunilor primara si secundara ale aceleiasi faze ; raportul dintre tensiunea primara si secundara ;

c). modul de conectare al infasurarilor transformatorului . Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag. 244, alin. 2. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

64

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1267 a). b). c). Indicele numeric indica : precizat in cadrul grupei de conexiuni a unui transformator

cu ce multiplu de 45 grade este defazat in urma fazorul joasei tensiuni ,fata de fazorul de inalta tensiune a aceleiasi faze ; cu ce multiplu de 30 grade este defazat in urma fazorul joasei tensiuni, fata de fazorul de inalta tensiune a aceleiasi faze ;

cu ce multiplu de 60 grade este defazat in urma fazorul joasei tensiuni, fata de fazorul de inalta tensiune a aceleiasi faze . Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag. 244, alin. 3. Categorie: ID:1268 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Fluxul de magnetizare care produce tensiunile electromotoare din cele doua infasurari ale unui transformator : depinde direct de tensiunea primara ; este constant ca valoare maxima;

c). este independent de sarcina. Bibliografie: indreptar pentru electroenergeticieni; A. Curelaru; pag. 247, alin. 1. Categorie: ID:1269 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Parametrii principali ai bobinelor de reactanta sunt: tensiunea nominala in volti; curentii nominali in amperi; reactanta in ohmi;

d). reactanta in procente. Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii -Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 7.1, pag. 360 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1270 a). b). Bobinele de stingere se pot racorda pe: nulul de medie tensiune al transformatoarelor de putere cu trei infasurari; nulul TSI;

c). nulul unui transformator de nul artificial. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 7.2, pag. 364 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1271 a). b). c). Care dintre afirmatiile urmatoare sunt adevarate, in cazul transformatoarelor de masurare de curent?: valoarea curentului din secundar este proportionala cu valoarea curentului primar; curentul din secundar este defazat cu 90 grade fata de curentul primar, la o legare corecta;

curentul din secundar este defazat cu un unghi apropiat de 0, fata de curentul din primar, la o legare corecta. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.11, pag. 367 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA Lista intrebari teorie Paq: 65 28.05.2012 10:41:18

Exploatare statii
ID:1272 a). b). c). Tensiunea maxima de lucru a transformatoarelor de masurare de curent este: tensiunea cea mai mare de valoare efectiva pe faza ce poate aparea; tensiunea cea mai mare de valoare efectiva, pe faza, care poate aparea ca urmare a supratensiunilor in locul de montare;

tensiunea cea mai mare de valoare efectiva, intre faze, care poate aparea la un moment dat. Aparate electrice de inalta tensiune, B. Bercovici si altii, Ed. Tehnica, 1978, cap. Bibliografie: 8.11, pag. 367 Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1273 a). b). Coeficientul de saturatie al transformatoarelor de masurare de curent, este: raportul intre curentul primar nominal de saturatie si curentul primar nominal; raportul intre curentul primar nominal de saturatie si curentul secundar nominal;

c). raportul intre curentul secundar nominal de saturatie si curentul secundar nominal. Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, Bibliografie: cap. 8.11, pag. 368. Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1274 a). b). c). Stabilitatea dinamica a transformatoarelor de masurare de curent se defineste, ca fiind: capacitatea transformatorului de curent de a rezista, la curenti mai mari decat curentul nominal asigurand corectitudinea masurarii; capacitatea transformatorului de curent, de a rezista la actiunea mecanica a curentilor de scurtcircuit;

capacitatea transformatorului de curent, de a furniza valori corecte la actiunea curentilor de scurtcircuit. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.11, pag. 368 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1275 a). b). Sarcina secundara nominala a transformatoarelor de masurare de curent, reprezinta: impedanta circuitului secundar exprimat in ohmi, cu indicarea factorului de putere; sarcina caracterizata prin puterea aparenta absorbita in VA, la un factor de putere indicat pentru curentul secundar nominal;

c). sarcina secundara pentru care sunt garantate conditiile de precizie si functionare. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune - B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.11, pag. 368 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1276 a). b). Semnificatia literei "i", de la transformatoarele de masurare de curent de tip CIRTi este: monospiral cu bara de trecere dreptunghiulara; de interior;

c). de curenti mici. Bibliografie: Aparate electrice de inalta tensiune ?? B. Bercovici si altii ?? Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.13, pag. 392 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA Lista intrebari teorie Paq: 66 28.05.2012 10:41:18

Exploatare statii
ID:1277 a). b). In cazul scurtcircuitelor bifazate, tensiunea pe faza sanatoasa, are valoarea: mai mica decat cea normala; mai mare decat cea normala;

c). normala. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice -I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.3.2, pag. 20 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1278 a). b). In cazul scurtcircuitelor bifazate: tensiunile pe faze si cele intre faze nu pot avea niciodata valori egale; tensiunile pe faze si cele intre faze, pot avea valori egale, in punctul de alimentare, daca impedanta liniei este suficient de mare;

c). numai tensiunile intre faze pot avea valori egale. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.3.2, pag. 22 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1279 a). b). In cazul scurtcircuitului monofazat, curentul de scurtcircuit este: defazat inaintea tensiunii; defazat in urma tensiunii;

c). in faza cu tensiunea. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice, I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu, Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.4, pag. 23 Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1280 a). b). In cazul scurtcircuitelor monofazate, defazajul fata de fazele sanatoase, a tensiunii pe faza defecta: nu se pastreaza nici odata; se pastreaza intotdeauna;

c). se poate pastra, sau nu, in functie de caractistica arcului electric. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice,I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu, Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.4, pag. 24 Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1281 a). b). Cand se vorbeste de valoarea unei tensiuni sau a unui curent alternativ, daca nu se face o mentiune speciala , se subintelege ca este vorba : de valoare maxima a tensiunii sau curentului ; de valoarea instantanee a tensiunii sau curentului ;

c). de valoarea eficace a tensiunii sau curentului . Bibliografie: Masini electrice si actionari; Mircea Popa; pag.25, alin. 1. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

67

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1282 a). b). In cazul producerii avariilor, personalul operativ din statie, trebuie sa raporteze imediat la dispecer despre: ora la care s-a produs avaria; elementele care au declansat;

c). clapetele care au semnalizat in camera de comanda si la cabinele de relee. Bibliografie: III AV DN 81 pct. 2.1.1 Categorie: ID:1283 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul intrerupatorului 110 kV, al unui transformator de 110 / MT ramas in regim incomplet de faze, se procedeaza la: functionarea in regim incomplet de faze, pina la sosirea echipei de intretinere-reparatii; functionarea in regim incomplet de faze, daca incarcarea transformatorului nu depaseste 25% din puterea sa nominala;

c). lichidarea regimului prin deconectarea transformatorului pe MT. Bibliografie: III AV DN 81 pct. 2.12.4. Categorie: ID:1284 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

In ce cazuri se interzice predarea si preluarea serviciului de tura ? cand nu exista ordine si curatenie in instalatie ; in timpul executarii de manevre;

c). in timpul executarii de lucrari de catre echipele admise la lucru . Bibliografie: PE 023/82 , art. 4.7 , pag. 13 Categorie: ID:1285 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Plecarea din serviciu fara predarea schimbului, este admisa in urmatoarele cazuri: la dispozitia personalului cu autoritate de decizie asupra instalatiilor , daca echipamentul este in rezerva; la dispozitia personalului administrativ ierarhic superior ;

plecarea din serviciu, fara predarea schimbului este interzisa , indiferent daca echipamentul deservit este in functiune, sau rezerva. Bibliografie: PE 023/82 , art. 4.1, pag. 11 Categorie: ID:1286 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Controlul in instalatie pentru preluarea - predarea serviciului se face de catre : persoana care preia serviciul de tura, prin parcurgerea traseului de rond stabilit pentru locul de munca respectiv; persoana care preia, impreuna cu persoana care preda serviciul , prin parcurgerea traseului de rond stabilit pentru locul de munca respectiv ;

c). persoana care preda serviciul de tura. Bibliografie: PE 023/82 , art. 4.5.11, pag. 12 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

68

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1289 a). b). Reprezentarea circuitelor de alimentare se realizeaza prin: linii; semne conventionale: "+" , "-" , "~" ;

c). combinatii de linii si semne conventionale. Bibliografie: PE 111-7/85, art. 2.7.2./ pag. 14 Categorie: ID:1290 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care regim de exploatare este caracteristic bateriilor de acumulatoare neetanse, mici, de pana la 48 V.cc si de importanta redusa ? regim de incarcare si descarcare ; regim tampon ;

c). regim floating. Bibliografie: PE 112 - 93, art. 3.4.1. alin c / pag. 26 Categorie: ID:1291 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Ce operatii de intretinere corectiva necesita bateriile de acumulatoare etanse, in timpul intregii durate de viata? nici un fel de operatii ; completare cu electrolit ;

c). copletare cu apa distilata. Bibliografie: PE 112 - 93, art. 3.4.3. alin 3/ pag. 27 Categorie: ID:1292 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Echipamentele "retrase din exploatare", pot fi in urmatoarele stari operative: "in starea calda", "in starea rece", "in starea deconectat"; "in starea separat vizibil", "in starea legat la pamant", "in stare operativa nenominalizabila";

"in starea deconectat", "in starea separat vizibil", "in starea operativa nenominalizata", "in starea legat la pamant". Bibliografie: NTE 009/10/00 ,cap 5 , art 13, (1),(2) ,(3) si art 14 - BN Categorie: ID:1293 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5 NTE 009/10/00, se refera la:

Manevrele de coordonare, in intelesul

manevre efectuate intr-o singura instalatie complexa, dar care afecteaza un ansamblu de instalatii din statie/ zone de retea; manevrele ale caror grupe distincte de operatii afecteaza circuitele de telecomanda ale altor statii;

manevrele ale caror grupe distincte de operatii afecteaza un ansamblu de instalatii/ zone de retea, fiind executate in doua sau mai multe instalatii, de catre doua sau mai multe formatii de servire operativa diferite. Bibliografie: NTE 009/10/00,art 25 (1) -NB Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

69

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1294 In cazul in care circuitul care trebuie intrerupt sau stabilit, nu are intrerupator, se admite sa se faca urmatoarele operatii cu ajutorul separatoarelor normale: stabilirea si intreruperea circuitului transformatoarelor de tensiune, stabilirea si intreruperea curentului pentru punerea sub tensiune a barelor colectoare, intreruperea si stabilirea legaturii la pamant a neutrului transformatoarelor ; stabilirea si intreruperea circuitului transformatoarelor de tensiune, stabilirea si intreruperea curentului pentru punerea sub tensiune a barelor colectoare, stabilirea si intreruperea circuitelor LEA sau LES, precum si ale transformatoarelor de putere, cu conditia ca marimea curentului sa nu depaseasca valorile maxime admisibile ;

a).

b).

stabilirea si intreruperea circuitului transformatoarelor de tensiune, stabilirea si intreruperea pentru punerea sub tensiune in gol a barelor colectoare si a elementelor aferente acestora, stabilirea si intreruperea circuitelor LEA sau LES, precum si a transformatoarelor de putere, cu conditia ca marimea curentului sa nu depaseasca valorile maxime admisibile, intreruperea si stabilirea legaturii la pamant a neutrului transformatoarelor. Bibliografie: NTE 009/10/00 , cap 7 ,art 32 (c) -NB c). Categorie: ID:1295 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Cand se considera un echipament " in exploatare" ? cand se afla in autoritatea de decizie a unor trepte de conducere operativa, sau a personalului de servire operativa; cand se afla in gestiunea unei unitati de exploatare si este legat la un echipament aflat in exploatare; cand se afla in gestiunea unei unitati de exploatare, in autoritatea unei trepte de conducere operativa, sau a personalului de servire operativa si este legat la un echipament, element etc. , aflat in exploatare; daca este legat la un echipament aflat in exploatare, chiar daca nu a fost pus inca in functiune;

d). e).

dupa ce a fost declarat de constructor ca fiind corespunzator si poate fi intrebuintat in functionarea instalatiei, retelei sau sistemului. Bibliografie: NTE 009/10/00, cap 5 ,art 11 (3) -BN Categorie: ID:1296 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cand se considera un echipament " in exploatare" ? cand se afla in autoritatea de decizie a unor trepte de conducere operativa, sau a personalului de servire operativa; cand se afla in gestiunea unei unitati de exploatare si este legat la un echipament aflat in exploatare; cand se afla in gestiunea unei unitati de exploatare, in autoritatea unei trepte de conducere operativa, sau a personalului de servire operativa si este legat la un echipament, element etc. , aflat in exploatare; daca este legat la un echipament aflat in exploatare, chiar daca nu a fost pus inca in functiune;

d). e).

dupa ce a fost declarat de constructor ca fiind corespunzator si poate fi intrebuintat in functionarea instalatiei, retelei sau sistemului. Bibliografie: NTE 009/10/00, cap 5 ,art 11 (3) -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

70

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1300 a). b). Dispecerul care controleaza o FME din cadrul unei manevre de coordonare, raspunde de: corectitudinea si succesiunea corecta a operatiilor, a operatiilor disticte si a grupelor de operatii, de respectarea prevederilor NSSM, RGM si a celorlalte reglementari in vigoare; corespondenta intre conceptia FME si conceptia FMC, de corectitudinea grupelor distincte de operatii si a operatiilor distincte si de succesiunea lor corecta, de respectartea prevederilor NSSM, RGM si a celorlalte reglementari in vigoare;

corespondenta intre conceptia FME si conceptia FMC, de corespondenta intre FME si situatia existenta in momentul desfasurarii manevrei. Bibliografie: NTE009/10/00 , cap 8 ,art 56 (3) - BN c). Categorie: ID:1301 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Ce se intelege prin pregatirea manevrei: ansamblul masurilor organizatorice care se iau de la initierea manevrei, pana la trecerea la executie, astfel incat acestea sa se desfasoare normal; ansamblul masurilor organizatorice care se iau, de cand a fost aprobat programul de intreruperi, pana la trecerea efectiva la executie, astfel incat sa se desfasoare normal; -BN Punctaj: 6

c). intocmirea foii de manevra. Bibliografie: NTE 009/10/00,cap 9, art 59 (1) Categorie: ID:1303 a). b). c). PROFESIONALA

In sensul RGM, prin manevra de executie, se intelege : totalitatea grupelor distincte de operatii in baza carora se desfasoara activitatea; dispunerea efectuarii de manevre in vederea modificarii schemei electrice;

manevra ale carei operatii se desfasoara in cadrul unei instalatii/zone de retea si sunt indeplinite in totalitate, nemijlocit, de acelasi personal de servire operativa. Bibliografie: NTE 009/10/00 cap 6, art 24 - BN Categorie: ID:1330 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cand un transformator functioneaza in gol, puterea activa absorbita de la retea reprezinta: pierderile in cupru ( in infasurari ) ale transformatorului ; pierderile in fier ( in miezul magnetic ) ale transformatorului ;

c). pierderile prin histerezis. Bibliografie: Masini electrice si actionari; Mircea Popa; pag.96, alin. 1. -BN Categorie: ID:1331 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cand un transformator electric de putere functioneaza in scurtcircuit , puterea activa absorbita de la retea reprezinta : pierderile in cupru ( in infasurari ) ale transformatorului ; pierderile in fier ( in miezul magnetic ) ale transformatorului ;

c). pierderile prin histerezis. Bibliografie: Masini electrice si actionari; Mircea Popa; pag.96, alin. 2. -BN Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

71

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1332 a). b). Reactanta capacitiva este o marime care creste cu: scaderea frecventei; cresterea frecventei;

c). cresterea tensiunii. Agenda electricianului - E. Pietrareanu - Ed. Tehnica Buc.,1986, cap. 1.2.3, Bibliografie: pag. 27 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1333 a). b). Reactanta inductiva este o marime care creste cu: scaderea frecventei; cresterea frecventei;

c). cresterea curentului. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Bibliografie: Petagogica Buc. cap IV-A4 , pag. 88 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1335 a). b). Reactanta inductiva este o marime care creste cu: scaderea frecventei; cresterea frecventei;

c). cresterea curentului. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap IV-A4 , pag. 88 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1336 a). b). Sageata este: distanta masurata pe verticala, intre dreapta care uneste punctele de suspensie si tangenta la axa conductorului, paralela cu dreapta mentionata; distanta maxima masurata intre dreapta care uneste punctele de suspensie invecinate ale conductoarelor si aceste conductoare;

c). distanta minima masurata fata de sol a conductoarelor. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap V-A2 , pag. 132 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1337 a). b). Compensatorul sincron poate: sa debiteze numai energie reactiva; sa absoarba numai energie reactiva;

c). sa debiteze si sa absoarba energie reactiva. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc., cap VII-E, pag. 198 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

72

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1338 a). b). Valoarea curentului de scurtcircuit, in perioada tranzitorie, este dat: numai de valoarea componentei periodice; numai de valoarea componentei aperiodice, care caracterizeaza regimul tranzitoriu;

c). atat de valoarea componentei periodice, cat si de cea a componentei aperiodice. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Bibliografie: Pedagogica Buc., cap VIII-C, pag. 211 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1339 a). b). Componenta aperiodica a curentului de scurtcircuit are valoarea maxima cand: valoarea instantanee a curentului, la bornele generatorului, este maxima; valoarea instantanee a curentului, la bornele generatorului, trece prin zero;

c). valoarea instantanee a tensiunii, la bornele generatorului, trece prin zero. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Bibliografie: Petagogica Buc., cap VIII-C, pag. 212 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1340 a). b). Acumulatoarele de tip "Ls" sunt acumulatoare destinate: descarcarii rapide; sarcinilor mari;

c). regimurilor de siguranta sporite. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc., cap X-B , pag. 267 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1341 a). b). Geamurile incaperilor bateriilor de acumulatoare stationare trebuie sa fie vopsite pentru: protectia anticoroziva; cresterea nivelului de izolatie termica;

c). impiedicarea actiunii razelor solare. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc., cap X-B , pag. 268 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1342 a). b). c). Valoare rezistentei de contact depinde de: forma contactului; caracteristicile de material; starea suprafetelor;

d). forta de apasare. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Pedagogica Buc., cap XII-A, pag. 304 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

73

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1343 a). b). c). Valoare rezistentei de contact depinde de: forma contactului; caracteristicile de material; starea suprafetelor;

d). forta de apasare. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Pedagogica Buc., cap XII-A, pag. 304 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1344 a). b). In cazul punerilor la pamant, tensiunile intre faze sunt: neschimbate intre fazele sanatoase si mai mici intre faza defecta si cele sanatoase; neschimbate intre fazele sanatoase si mai mari intre faza defecta si cele sanatoase;

c). neschimbate. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Pedagogica Buc. cap IV-E1 pag. 178 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1198 a). b). Instruirea lucratorilor la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru trebuie sa se realizeze: pe cheltuiala angajatorului; pe cheltuiala lucratorilor;

c). in timpul programului de lucru Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;cap.III;art.20;alind);i 21 (1; 2) BN Categorie: Punctaj: 4 PROTECTIA MUNCII ID:1199 a). b). Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea:: in conformitate cu pregatirea si instruirea sa; in conformitate cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala, atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca;

in conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare al ministerului de resort Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cap.IV, art.22 -BN c). Categorie: ID:1200 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Se considera accident colectiv de munca, accidentul in care, sunt accidentate in acelasi timp si din aceeasi cauza, cel putin: 2 persoane; 3 persoane; -BN

c). 4 persoane. Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cap.VI; art.31, lit.d Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

74

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1248 a). b). c). Instruirea introductiv-generala se face de catre: angajatorul care si-a asumat atributiile din domeniul securitatii si sanatatii in munca; sau lucratorul desemnat; sau un lucrator al serviciului intern de prevenire si protectie ; sau

d). serviciul extern de prevenire si protectie. Bibliografie: HG 1425/2006-Norme metodologice de aplicare a Legii 319/2006,art. 85 Categorie: ID:576 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In mod deosebit, lucratorii au si urmatoarele obligatii din punct de vedere al securitatii muncii: sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora. sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari;

c). sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat; Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,cap.IV; art 23(1), lit. b,d,h BN Categorie: Punctaj: 4 LEGISLATIE ID:577 a). b). Instruirea lucratorilor trebuie sa fie: adaptata evolutiei riscurilor, sau aparitiei unor noi riscuri; lunara

c). permanenta si continua, si numai la executarea unor lucrari speciale. Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006,cap.III, sect a 7-a, art. 20(2) - BN Categorie: Punctaj: 4 LEGISLATIE ID:578 a). b). Accidentele de munca se clasifica in raport cu urmarile produse si cu numarul persoanelor accidentate, in: accidente care produc incapacitate temporara de munca de cel putin 3 zile calendaristice;; accidente colective, cand sunt accidentate cel putin trei persoane in acelasi timp si din aceeasi cauza -

c). accidente mortale; Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, cap.VI;sect.a 2-a,art.31 BN Categorie: Punctaj: 4 LEGISLATIE

Lista intrebari teorie

Paq:

75

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1151 a). b). c). Care este valoarea medie efectiva pentru 10 minute a tensiunii furnizate, in punctul de delimitare ? sa nu depaseasca +/- 10%, iar coeficientul de nesimetrie sa nu depaseasca 10%; in tot timpul saptamanii sa nu depaseasca +/- 10% din valoarea contractata, iar coeficientul global de distributie sa nu depaseasca 10%;

in 95% din timpul oricarei perioade a unei saptamani sa nu aiba abateri mai mari de +/10% din tensiunea contractuala Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, art Bibliografie: 21 -BN Categorie: Punctaj: 4 LEGISLATIE ID:1152 a). b). Care dintre urmatoarele afirmatii reprezinta obiective ale Codului tehnic al retelelor electrice de distributie ? stabilirea standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice; stabilirea cerintelor tehnice pentru racordarea utilizatorilor la RED

c). stabilirea fluxurilor informationale intre utilizatorii si consumatorii de energie electrica. Bibliografie: Codul tehnic al RED; cap. 1, paragraf 1.2.3 . Categorie: ID:1153 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Care dintre activitatile enumerate, sunt asigurate de Operatorii de Distributie: asigurarea accesului conditionat la RED, functie de prioritatile contractuale ale producatorilor; realizarea de alte activitati in domeniul energiei, conform licentelor;

c). prestari de servicii utilizatorilor RED, pe baza unor contracte specifice. Bibliografie: Codul tehnic al RED; cap. 1, paragraf 1.4.2 . -BN Categorie: ID:1154 LEGISLATIE Punctaj: 4

Pentru urmarirea continuitatii si calitatii energiei electrice Operatorul de Distributie trebuie sa realizeze monitorizarea intr-un nr.semnificativ de statii. Aparatele de monitorizare trebuie sa permita: inregistrarea intreruperilor tranzitorii, scurte si lungi; inregistrarea variatiilor rapide si lente de tensiune;

a). b). c).

inregistrarea supratensiunilor temporare la frecventa industriala(50hz),intre faze si intre faze si pamant. Bibliografie: Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice; cap. 8, art 27(1) . -BN Categorie: Punctaj: 4 LEGISLATIE ID:1155 a). b). c). Starea normala de functionare, este starea care indeplineste urmatoarele criterii: parametrii de functionare sunt parametrii normali de functionare este stare sigura de functionare

stare de functionare in care sunt satisfacute criteriul de siguranta (n-1), criteriul de stabilitate statica si conditiile de stabilitate tranzitorie. Bibliografie: Codul tehnic al RED; cap.2 Terminologie/Definitii -BN Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

76

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1156 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1158 a). b). c). d). e). Schema normala de functionare a RED se analizeaza pe baza calculelor de verificare in ceea ce priveste: circulatiile de puteri, cu respectarea criteriilor de siguranta si nivelurile de tensiune; calificarea si autorizarea personalului ce efectueaza lucrari de mentenanta in instalatiile din autoritatea de decizie a DED; curentii de scurtcircuit; modul de tratare a neutrului retelelor; siguranta in functionare a sistemelor de protectie si automatizare. Codul tehnic al RED; cap. 6, paragraf 6.3.2.3. LEGISLATIE -BN Punctaj: 4

Bibliografie:

Prin standardul de performanta pt serviciul de distributie a energiei electrice se stabilesc indicatorii de performanta privind: continuitatea alimentarii cu energie electrica a utilizatorilor la RED; calitatea tehnica a energiei electrice distribuite; monitorizarea, inregistrarea si analizarea parametrilor alimentarii cu energie electrica; pierderi tehnice si pierderi comerciale imputabile; calitatea comerciala a serviciului de distributie a energiei electrice. Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice; cap. 2, art.4 -BN Punctaj: 4 LEGISLATIE

Bibliografie: Categorie: ID:1159 a). b). c).

Criteriile de retragere din exploatare a componentelor RED, in regim normal, sunt in functie de : conditii de siguranta in functionare; conditii de asigurare a tensiunii minime la utilizatorii de energie electrica; conditii de protectie a muncii;

d). conditii de reducere a consumului propriu tehnologic. Bibliografie: Codul tehnic al RED; cap. 6, paragraf 6.5.10. -BN Categorie: ID:1181 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Categoriile de materiale igienico-sanitare precum si locurile de munca ce impun acordarea acestora, se stabilesc prin: Contractul colectiv de munca si/sau: Contractului individual de munca; -BN

c). Regulamentul de organizare si functionare. Bibliografie: Legea nr.319/2006, cap.III;sect a 4-a; art.15 (2) Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

77

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1182 a). b). c). d). Angajatorul are urmatoarele obligatii: sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca; sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat; sa elaboreze rapoarte privind cercetarea accidentelor de munca mortale suferite de lucratorii sai;

sa tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de trei zile de lucru, a accidentelor usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca Bibliografie: Legea 319/2006, cap.III;sect. a 4-a; art 12(1) -BN Categorie: ID:1345 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Puterea activa absorbita de consumator este: dependenta numai de frecventa; dependenta numai de tensiune;

c). dependenta atat de frecventa, cat si de tensiune. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap VII-A pag. 184 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1346 a). b). Puterea reactiva absorbita de consumator este: dependenta atat de frecventa cat si de tensiune; dependenta numai de frecventa;

c). dependenta numai de tensiune. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Pedagogica Buc. cap VII-A pag. 184 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1347 a). b). Transformatoarele auxiliare constituie: o solutie pentru reglarea tensiunii in sarcina: o solutie pentru rezervarea puterii;

c). o solutie pentru asigurarea serviciilor interne. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap VII-D pag. 196 -BN Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1348 a). b). Stabilitatea statica se refera la: regimul oscilatiilor provocate de scurtcircuite; regimul oscilatiilor provocate de scurtcircuite si variatii de sarcina;

c). regimul micilor oscilatii in jurul unui punct de functionare. Bibliografie: Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Petagogica Buc. cap XIV-A1 pag. 358 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

78

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1349 a). b). Stabilitatea dinamica se refera la: regimul marilor oscilatii provocate de scurtcircuite; regimul marilor oscilatii provocate de deconectarea unui generator important;

c). regimul marilor oscilatii provocate de conectarea unui consumator important. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Bibliografie: Petagogica Buc. cap XIV-A1 pag. 358 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1350 a). b). Reanclansarea automata rapida asigura: eliminarea defectelor trecatoare; imbunatatirea continuitatii alimentarii consumatorilor;

c). imbunatatirea stabilitatii dinamice. Centrale statii si retele electrice - prof. dr. ing. Eugen Potolea Ed. Didactica si Bibliografie: Petagogica Buc. cap XIV-A1 pag. 363 -BN Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1351 Bateria de acumulatoare stationara care functioneaza in regim tampon, trebuie supusa unei descarcari speciale urmate de o incarcare normala si una de egalizare: anual; semestrial;

a). b).

c). lunar. Bibliografie: Agenda electricianului - E. Pietrareanu - Ed. Tehnica Buc.,1986 cap. 17.1.3 pag. 640 -BN Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1367 a). b). Pragul de retinere a micilor scurgeri de ulei la transformatoarele de putere, sau la bobinele de compensare care au maxim 1000 kg de ulei, este de minim: 150 mm deasupra solului; 100 mm deasupra solului;

c). 50 mm deasupra solului. Bibliografie: "Statii si posturi de transformare"- Preda, Heinrich si colaboratorii, Ed. Tehnica 1988 cap.4.7, pag.68 -gc Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1368 La grupul de trei transformatoare de tensiune monofazate, fiecare transformator de tensiune este prevazut cu cate o infasurare secundara suplimentara care se leaga cu celelalte in serie: si in "triunghi deschis"; in triunghi;

a). b).

c). in stea. Bibliografie: "Statii si posturi de transformare"- Preda, Heinrich si colaboratorii, Ed. Tehnica 1988, cap.12.2.1 -gc Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

79

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1370 a). b). Se considera avarie a izolatiei fata de pamant, a unuia dintre polii retelei de 220 V curent continuu , scaderea rezistentei de izolatie sub : 2000 Ohmi; 30000 Ohmi;

c). 50000 Ohmi. Bibliografie: PE 114/83, cap. 4.2.8, pag. 7 -gc Categorie: ID:1374 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul punerilor la pamant, valorile curentilor in retea se modifica datorita: numai a rezistentelor existente in retea; numai a capacitatilor existente in retea;

c). capacitatilor si rezistentelor existente in retea. Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice -I. Badea, Gh. Bibliografie: Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu -Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.5.1, pag. 24 -gc Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1375 a). b). Deplasarea punctului neutru al diagramei tensiunilor se produce: in cazul scurtcircuitelor bifazate, monofazate si a punerilor la pamant; numai in cazul punerilor la pamant si scurtcircuitelor monofazate;

c). numai in cazul punerilor la pamant. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice ??? I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu ??? Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.3.1, 2.3.2, 2.4 si 2.5, pag.19, 21, 23 si 25 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1376 a). b). c). In cazul punerilor la pamant, curentii care trec prin capacitatile fazelor, sunt: diferiti de zero pe fazele sanatoase si zero pe faza defecta; egali si diferiti de zero pe toate fazele;

diferiti de zero pe toate fazele si inegali, in functie de dispunerea conductoarelor fata de pamant. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.5.2, pag. 26 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1377 a). b). Curentii de punere la pamant sunt: defazati in urma tensiunii; defazati inaintea tensiunii;

c). in faza cu tensiunea. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.5.2, pag. 27 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

80

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1378 a). b). In cazul reactantelor inductive montate in paralel, valoarea echivalenta este: o medie a valorii lor; mai mare decat media valorii lor;

c). mai mica decat cea mai mica valoare dintre ele. Agenda electricianului - E. Pietrareanu - Ed. Tehnica Buc.,1986 cap. 1.2.3 pag. Bibliografie: 29-cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1379 a). b). Compensarea curentilor de punere la pamant se poate face prin: bobine de stingere; bobine de reactanta;

c). rezistoare. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.5.3, pag. 33 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1380 a). b). In cazul punerilor la pamant in retelele compensate, la rezonanta, in locul de defect: se pot regasi numai curenti activicapacitivi; se pot regasi numai curenti capacitivi;

c). curentii au valoarea zero. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.5.3, pag. 35 - cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1381 a). b). In cazul punerilor la pamant prin arc, in retelele compensate, arcul electric se stinge cand: curentul trece prin zero; tensiunea are valoarea maxima;

c). tensiunea trece prin zero. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice -I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.5.3, pag. 36 -cg Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1382 a). b). In cazul dublei puneri la pamant, se produce deplasarea neutrului diagramei tensiunilor ? : se produce intotdeauna. se produce numai in cazul dublelor puneri la pamant prin arc;

c). nu, dubla punere la pamant fiind un scurtcircuit bifazat. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.6, pag. 37 =cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

81

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1383 a). b). Gradul de dezechilibru si de asimetrie in caz de intrerupere a unei faze depinde de: conexiunea transformatoarelor; lungimea liniilor;

c). numarul de generatoare; Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.7, pag. 40 -cg Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1384 a). b). Pierderile de energie electrica in fierul masinilor si transformatoarelor electrice ,depinde de: tensiune; curent;

c). frecventa. Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Bibliografie: Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.8.1, pag. 42 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1385 a). b). Erorile unui transformator de masurare de tensiune, sunt: eroare de unghi; eroare de raport;

c). eroare de tensiune. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 3.2.1, pag. 52 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1386 a). b). c). Erorile transformatoarelor de masurare de curent, sunt: eroare de curent; eroare de unghi; eroare sistematica;

d). eroare compusa. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice, I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu ,Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 3.2.1, pag. 59 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

82

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1387 a). b). c). In cazul reactantelor capacitive, montate in paralel, valoarea echivalenta este: produsul valorilor reactantelor; media valorii reactantelor; o reactanta cu valoarea mai mica decat reactanta componenta cu valorea cea mai mica.

d). suma valorii reactantelor. Bibliografie: Agenda electricianului ,E. Pietrareanu ,Ed. Tehnica Buc.,1986 cap. 1.2.3 pag. 29 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1388 a). b). Susceptanta este: direct proportionala cu patratul impedantei; direct proportionala cu patratul curentilor;

c). invers proportionala cu patratul tensiunii, sau impedantei. Bibliografie: Agenda electricianului -E. Pietrareanu - Ed. Tehnica Buc.,1986 cap. 1.2.3 pag. 29 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1389 a). b). c). Conductanta este: invers proportionala cu patratul tensiunii; invers proportionala cu patratul curentului; proportionala cu patratul tensiunii;

d). invers proportionala cu patratul impedantei. Bibliografie: Agenda electricianului - E. Pietrareanu - Ed. Tehnica Buc.,1986 cap. 1.2.3 pag. 28 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1390 a). b). c). Tensiunea magnetomotoare, se masoara in: farazi; volti/spire; tesla

d). amperi. Bibliografie: Agenda electricianului - E. Pietrareanu - Ed. Tehnica Buc.,1986 cap. 1.2.1 pag. 24 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

83

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1404 a). b). c). Intr-o retea cu neutrul legat la pamant prin rezistenta sau reactanta, valoarea acestora va fi: destul de mica pentru a reduce oscilatiile tranzitorii si a ameliora conditiile de functionare selectiva a protectiei contra defectelor la pamant; suficient de mica pentru a amplifica oscilatiile tranzitorii; foarte mare pentru a amortiza oscilatiile tranzitorii;

d). suficient de mare. Bibliografie: PE 111-1/92, art. 3.2.3, pag.11 -cg Categorie: ID:1405 PROFESIONALA Punctaj: 5

Deconectarea si conectarea transformatoarelor de creare a punctului neutru care functioneaza in gol si care au montata pe punctul neutru o bobina de stingere, se poate face : numai dupa deconectarea bobinei de stingere ; este indiferent cum se procedeaza;

a). b).

c). fara deconectarea bobinei de stingere. Bibliografie: PE 126/82 ,cap 5, art. 5.3.6, -cg Categorie: ID:1406 a). b). c). d). PROFESIONALA Curentul de declansare este : valoarea componentei periodice a curentului de scurtcircuit , care provoaca declansarea intreruptoarelor automate; valoarea de varf a componentei aperiodice a curentului de scurtcircuit, care trece prin intreruptor, in momentul primei separari a contactelor; valoarea maxima a curentului de scurtcircuit pentru care este reglat intreruptorul Punctaj: 6

valoarea efectiva a componentei periodice a curentului de scurtcircuit, care trece prin intreruptor, in momentul primei separari a contactelor. Bibliografie: PE 111-1/92 , art. 3.2.16, pag.13 -cg Categorie: ID:1408 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Conform PE 111-1/92, tensiunea nominala a intreruptoarelor trebuie sa corespunda urmatoarelor valori standardizate, utilizate prioritar pentru retele: 6; 10; 20; 110 kV; 6; 7,2; 12; 24; 110; 420 kV; 6,3; 10; 21;121 kV.

d). 7,2; 12; 24; 123; 420 kV; Bibliografie: PE 111-1/92 , art. 8.1.2, pag.33 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

84

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1409 a). b). c). Durata nominala a curentului de scurcircuit pentru un intreruptor este : acel timp in care intreruptorul, fiind conectat, poate suporta un curent egal cu dublul capacitatii sale de rupere nominala la scurtcircuit; acel timp in care intreruptorul, fiind conectat, poate suporta un curent egal cu capacitatea sa de rupere nominala la scurtcircuit; acel timp in care intreruptorul poate suporta un curent egal cu valoarea maxima a curentului de scurtcircuit.

d). acel timp in care intreruptorul realizeaza intreruperea circuitului; Bibliografie: PE 111-1/92 , art. 8.6.1, pag.39 -cg Categorie: ID:1410 PROFESIONALA Punctaj: 10

Valoarea standardizata a duratei nominale a curentului de scurtcircuit pentru intreruptoare, exclusiv intreruptoare speciale echipate cu declansatoare primare maximale de curent, este: 1,5 secunde; 2 secunde;

a). b). c).

1 secunda ; daca este necesara o valoare superioara celei de 1 secunda, se recomanda valoarea de 3 secunde. Bibliografie: PE 111-1/92 ,art. 8.6.2, pag. 39 -cg Categorie: ID:1411 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Secventa nominala de manevre pentru un intreruptor la inalta tensiune cu RAR simplu ciclu, este: D-0,3s-ID-3min-ID; D-0,3s-ID-2min-ID.

c). D-0,3s-ID-60s-ID; Bibliografie: PE 111-1/92 , art. 8.10.2 a, pag.45 -cg Categorie: ID:1412 PROFESIONALA Punctaj: 6

La intreruptoarele tripolare, cand nu exista precizari privind functionarea simultana a polilor, diferenta maxima intre momentele atingerii contactelor de inchidere si respectiv diferenta maxima intre momentele separarii contactelor la deschidere, nu trebuie sa depaseasca: o perioada din frecventa nominala; 1/2 semiperioada din frecventa nominala; 0,1 secunde;

a). b). c).

d). o semiperioada din frecventa nominala. Bibliografie: PE 111-1/92 , art. 8.11.6, pag.49 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

85

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1413 Separatorul, ca aparat mecanic de comutatie, poate deschide si inchide un circuit,cand se intrerupe sau se stabileste un curent de "intensitate neglijabila". Pentru tensiunea nominala mai mica sau egala cu 420 kV, se considera curent de "intensitate neglijabila": 5 mA; 0,5 A;

a). b).

c). 1 A. Bibliografie: PE 111-5/92 , art. 3.1.1, pag.14 -cg Categorie: ID:1414 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Lungimea specifica a liniei de fuga a separatoarelor pentru nivelul II de poluare (mediu) trebuie sa fie: 2,3 cm/kV; 2 cm/kV;

c). 1,8 cm/kV. Bibliografie: PE 111-5/92 , art. 5.2.2. tab.5, pag.34 -cg Categorie: ID:1415 PROFESIONALA Punctaj: 6

Separatoarele de sarcina ce pot inchide si deschide circuite de MT parcurse de curenti corespunzand capacitatii lor nominale, se pot utiliza pentru intreruperea sarcinilor preponderent active si a sarcinii de bucla? nu; da, conditionat de conditiile meteo; da, numai in situatii de avarie.

a). b). c).

d). da. Bibliografie: PE 111-5/92, art. 5.10.2, pag.39 -cg Categorie: ID:1420 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Transformatoarele trebuie prevazute cu protectii prin relee, impotriva urmatoarelor defecte sau regimuri anormale de functionare: scaderea nivelului uleiului si degajari de gaze; supratemperaturi; scurtcircuite monofazate ale infasurarilor conectate la retele cu neutrul legat direct la pamant, sau tratat prin rezistenta; supracurenti prin infasurari provocati de scurtcircuite exterioare si supracurenti prin infasurari provocati de suprasarcini; scurtcircuite interioare. PE 501/1985;art. 4.2., pag. 22 -cg PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

86

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1421 a). b). c). Liniile electrice aeriene sau in cablu, de M.T., cu neutrul tratat prin rezistenta, vor fi prevazute cu protectii impotriva urmatoarelor tipuri de defecte: dubla punere la pamant; scurtcircuite monofazate; simpla punere la pamant;

d). scurtcircuite polifazate. Bibliografie: PE 501/1985; art. 7.1., pag.34 -cg Categorie: ID:1422 a). PROFESIONALA Punctaj: 6

Curentul de rupere Ir al unui aparat de comutatie se defineste ca fiind: valoarea efectiva a unei semiperioade complete a componentei simetrice de c.a. la un scurtcircuit net ,in momentul separarii contactelor primului pol al unui aparat de comutatie; valoarea maxima instantanee a curentului ce parcurge circuitul in momentul scurtcircuitului; valoarea maxima instantanee a unei perioade complete de c.a., la un scurtcircuit net, in momentul ruperii contactelor.

b). c). d).

valoarea efectiva a unei perioade complete a componentei simetrice de c.a. la un scurtcircuit net ,in momentul separarii contactelor primului pol al unui aparat de comutatie. Bibliografie: PE 134/1995;art. 2.12, pag.13. -cg Categorie: ID:1423 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Timpul minim de deconectare , al unui aparat de comutatie reprezinta: cel mai scurt timp de separare a polilor aparatului de comutatie, fara tine cont de timpul de actionare a protectiei; suma intre timpul cel mai scurt de actionare a protectiei si cel mai scurt timp de deschidere a intrerupatorului;

c). timpul cel mai scurt de deschidere a intrerupatorului. Bibliografie: PE 134/1995; 2.29, pag.16. -cg Categorie: ID:1430 PROFESIONALA Punctaj: 10

La transformatoarele cu racire cu circulatie naturala a uleiului si suflaj de aer ( NS ), se admite functionarea de lunga durata, in cazul absentei suflajului de aer: la 60 % din puterea nominala, pentru trafo fabricate pana in 1981; la 80 % din puterea nominala;

a). b).

c). la 100 % din puterea nominala. Bibliografie: PE 126/82;cap. 2, art. 2.1.3., alin. b -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

87

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1431 a). b). c). d). e). Conditiile de functionare in paralel a transformatoarelor, fabricate dupa 1972, sunt urmatoarele: sa aiba aceleasi tensiuni nominale primare si secundare; sa aiba aceleasi tensiuni de scurcircuit cu abatere in limitele mentionate; sa aiba grupe de conexiuni, admise sa functioneze in paralel; sa aiba acelasi curent de mers in gol;

sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si a celui mai mic transformator, cu valoarea maxima 2. Bibliografie: PE 126/82; cap 2, art.2.1.3. ,lit.i -cg Categorie: ID:1432 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Deconectarea transformatoarelor echipate cu intrerupatoare automate pe ambele parti, se face de regula: nu are importanta; intii pe partea sarcinii si apoi pe partea alimentarii;

c). intii pe partea de I.T. si apoi pe partea de M.T. Bibliografie: PE 126/82;cap. 2,art. 2.3.2 -cg Categorie: ID:1433 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Daca temperatura uleiului unui transformator creste, personalul de exploatare, este obligat sa cerceteze: incarcarea transformatorului si temperatura corespunzatoare acelei incarcari; tensiunile la bornele de I.T. si M.T.. functionarea instalatiilor de racire;

d). indicatiile termometrelor si buna lor functionare; Bibliografie: PE 126/82;cap. 2,art. 2.4.3 -cg Categorie: ID:1434 a). b). c). d). e). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

In cazul in care releul de gaze semnalizeaza si apoi declanseaza transformatorul, se presupune: defect in interiorul transformatorului; defect ale circuitelor electrice secundare ale releului de gaze; scurgeri importante de ulei; defect in instalatiile electrice alimentate din transformator; cantitate mare de aer ramasa in ulei. PE 126/82;cap. 2,art. 2.4.5 -cg PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

88

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1435 a). b). c). Transformatoarele electrice de masurare au rolul: de a micsora curentul pentru a fi masurat cu aparatele de curent alternativ; de alimentare a circuitelor de protectie; de protejare a personalului de exploatare;

d). de reducere a tensiunii in circuitele secundare si protejarea personalului de exploatare. Bibliografie: PE 126/82;cap. 3,art. 3.1.2 -cg Categorie: ID:1436 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Descarcatoarele cu rezistenta variabila si descarcatoarele cu coarne, se utilizeaza ca mijloc de protectie impotriva: loviturilor directe de trasnet; undelor de supratensiune;

c). limitarea curentului de punere la pamint. Bibliografie: PE 126/82; 7.1.1.,pag.365 -cg Categorie: ID:1437 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazuri de exceptie se admite inchiderea sau deschiderea separatoarelor normale ( circuitul nu este prevazut cu intrerupator ) la: conectarea si deconectarea transformatoarelor de tensiune; punerea sau scoaterea de sub tensiune a barelor colectoare in gol; conectarea si deconectarea transformatoarelor de curent;

d). conectarea, deconectarea bobinelor de stingere. Bibliografie: PE 126/82;cap 9,art. 9.3.6. lit.c -cg Categorie: ID:1438 a). b). PROFESIONALA Curentul de scurtcircuit reprezinta: valoarea eficace a curentului pe care este capabil sa il suporte in mod continuu un echipament electric, in conditiile prescrise de utilizare si functionare; supracurentul rezultat dintr-un scurtcircuit datorat unui defect, sau unei conectari incorecte intr-un circuit electric; Punctaj: 10

c). orice curent superior curentului nominal. Bibliografie: PE 103/92 -cap. 3, art. 3.4 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

89

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1439 a). b). Prin dispozitiv de descarcare a unei baterii de condensatoare de MT se intelege: dispozitiv de shuntare a bornelor condensatoarelor; dispozitivul conectat intre bornele de alimentare ale bateriei, capabil sa reduca automat, practic la zero tensiunea reziduala, nefiind necesar ca bateria sa fie separata de reteaua de alimentare;

dispozitivul conectat intre bornele de alimentare ale bateriei, capabil sa reduca automat, practic la zero tensiunea reziduala, atunci cind bateria este separata de reteaua de alimentare. Bibliografie: PE 111-11/94 1.3.5, pag.12 -cg c). Categorie: ID:1440 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

La conectarea bateriei de condensatoare de MT sau a treptelor acesteia, cresterea tensiunii pe barele de medie tensiune ale statiei, nu trebuie: sa depaseasca 3% din tensiunea nominala a retelei; sa depaseasca 4% din tensiunea nominala a retelei;

c). sa depaseasca 5% din tensiunea nominala a retelei. Bibliografie: PE 111-11/94 4.2.1, pag.17 -cg Categorie: ID:1441 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Bateria de condensatoare de MT trebuie sa suporte in functionare continua un curent maxim de: 1,2 In; 1,3 In; 4.5.2, pag. 21 -cg Punctaj: 5

c). 1,5 In. Bibliografie: PE 111-11/94 Categorie: ID:1442 a). b). c). d). PROFESIONALA

Descarcarea unei baterii de condensatoare de MT trebuie sa se realizeze automat, dupa deconectarea acesteia, pentru: evitarea aparitiei unor supratensiuni si supracurenti la urmatoarea conectare; evitarea supracompensarii puterii reactive inductive; pentru evitarea suprasolicitarii elementelor bateriei;

asigurarea desfasurarii lucrarilor de revizii si reparatii in conditii depline de securitatea muncii. Bibliografie: PE 111-11/94, art. 4.6.1 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

90

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1443 a). b). c). d). Rezistenta circuitului de descarcare a unei baterii de condensatoare de MT se va alege astfel incit: sa asigure descarcarea bateriei intr-un timp de maxim 10 minute, tensiunea maxima reziduala admisibila fiind de 50 V; sa asigure descarcarea completa a bateriei de condensatoare in maxim 5 minute; sa asigure descarcarea bateriei de condensatoare in maxim 15 minute;

sa asigure descarcarea bateriei intr-un timp de maxim 5 minute, tensiunea maxima reziduala admisibila fiind de 50 V. Bibliografie: PE 111-11/94, art. 4.6.3 -cg Categorie: ID:1445 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Treapta II de reglaj a protectiei maximale de curent la o baterie de condesatoare de MT actioneaza la: scurtcircuit in baterie si se regleaza mai mare decat 1,3 In al bateriei de condensatoare, iar temporizarea se va regla intre 0,3-0,5 s; suprasarcina si se regleaza la 1,3 I n al bateriei de condensatoare, iar temporizarea se va regla intre 1 si 5 s;

scurtcircuit in baterie si se regleaza la 2 In al bateriei de condensatoare, iar temporizarea se va regla intre 0,2-0,5 s. Bibliografie: PE 111-11/94, art. 4.7.1 -cg Categorie: ID:1446 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Dispozitivele de actionare, trebuie sa ofere posibilitatea transmiterii la distanta a urmatoarelor informatii: semnalizari de protectie; semnalizari functionale necesare; semnalizari la disparitia accidentala a interblocajelor electrice;

d). semnalizari de supraveghere ale circuitelor. Bibliografie: PE 111-1/92- 11.4.16, pag.103 -cg Categorie: ID:1447 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Se interzice intreruperea sau intregirea unor circuite cu ajutorul separatoarelor normale, in urmatoarele cazuri: in circuitul respectiv exista punere la pamant, sau scurtcircuit; conectare, deconectare transformatoare de tensiune; instalatia este prevazuta cu intrerupator disponibil;

d). conectare, deconectare bobine de stingere. Bibliografie: PE 126/82; cap. 9 ,art.9.3.6., alin. b,-cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

91

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1448 In sistemele de distributie de peste 1000 V, nivelul curentului de scurtcircuit este, de regula, limitat prin masuri tehnice de proiectare la valoari de calcul cuprinse in domeniul: 10 - 12,5 kA; 12,5 - 25 kA;

a). b).

c). 25 - 31,5 kA. Bibliografie: Manualul instalatiilor electrice Schneider Electric, ed.1999/pg. C6 pct.1.1 -cg Categorie: ID:1450 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Bobinele de reactanta sunt instalate in statiile de conexiuni de medie tensiune pentru: prevenirea aparitiei armonicilor in reteaua de distributie; compensarea inductiva a curentilor capacitivi;

c). limitarea curentilor de scurtcircuit. Bibliografie: Agenda electricianului E.Pietrareanu- ed.Tehnica, Bucuresti, 1986, cap.10, pct. 10.3.2 pag.435 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1451 a). b). In statiile de transformare si conexiuni de i.t. si m.t., se admite actionarea manuala a separatoarelor, cu exceptia: separatoarele bobinelor de stingere (compensare);; separatoarele de cuple;

c). separatoarele de ocolire, sau suntare. Bibliografie: Agenda electricianului -E.Pietrareanu- ed.Tehnica, Bucuresti, 1986, cap.10, pct. 10.3.5; pag.443 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1452 a). b). In conditii similare de mediu, stingerea arcului electric se realizeaza: mai greu in cazul curentului continuu, decat in cazul curentului alternativ; la fel de greu in cazul curentului alternativ ca si in cazul curentului continuu.

c). mai usor in cazul curentului alternativ, decat in cazul curentului continuu; Bibliografie: Centrale statii si retele electrice E.Potolea, ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti cap. XII-B- pag.288 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1453 a). b). Cea mai sensibila dintre protectiile unui transformator la defectele dintre spire a infasurarilor este: protectia diferentiala; protectia de cuva;

c). protectia de gaze. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice I.Badea, Gh.Bresteanu, I.Chenzbran, P.Columbeanu , ed.Tehnica, Bucuresti, 1973, cap. 7.2 ,pag.301 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

92

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1454 In cazul retelelor compensate, sau cu neutrul izolat, pentru detectarea si eliminarea defectelor la dubla punere la pamant si scurtcircuit bifazat, este utilizata protectia: DPP; cu releu FRC-2a compus din trei transformatoare de curent;

a). b).

c). cu releu FRC-2a compus din doua transformatoare de curent; Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice I.Badea, Gh.Bresteanu, Bibliografie: I.Chenzbran, P.Columbeanu , ed.Tehnica, Bucuresti, 1973, cap. 5.6.6. pag.191, 192 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1457 a). b). c). Fenomenul Corona care apare la conductoarele de inalta si foarte inalta tensiune au drept consecinte daunatoare: corodarea conductoarelor; perturbarea liniilor de telecomunicatii; cresterea pierderilor;

d). suprasolicitarea izolatiei, Bibliografie: Centrale statii si retele electrice -E.Potolea, ed.Didactica si Pedagogica, Bucuresti -cap. IV- pag.79 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1458 a). b). Prezenta armonicilor in tensiunea de alimentare a unei instalatii electrice avand baterii de condensatoare de MT determina: cresterea puterii reactive furnizate de condensatoare; scaderea puterii reactive furnizate de consumator;

c). cresterea anormala a curentului prin condensatoare . Bibliografie: Manualul instalatiilor electrice Schneider Electric, ed.1999/ cap. 8,pg. E21 pct. 9.2 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1467 a). b). c). Protectia maximala cu caracteristica independenta, se numeste astfel datorita faptului ca: temporizarea cu care actioneaza este variabila; temporizarea cu care actioneaza este independenta de valoarea curentului de defect;

temporizarea cu care actioneaza este constanta si independenta de valoarea curentului de defect. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 5.2.1 pag. 130 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1468 a). b). Releul de distanta isi inchide contactele si comanda declansarea pentru orice scurtcircuit produs pe o linie la o distanta pentru care impedanta este : mai mica decit o valoare stabilita Zr ; mai mare decit o valoare stabilita Zr ;

c). egala cu o valoare stabilita Zr . Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 5.7.2 pag. 198 -cg Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA Lista intrebari teorie Paq: 93 28.05.2012 10:41:18

Exploatare statii
ID:1469 Principiul de functionare al dispozitivului de pendulatie din protectia D111, se bazeaza pe faptul ca in cursul unei pendulatii complete, exista intotdeauna o perioada de timp, in care puterile activa si reactiva care circula prin linie: au acelasi sens ; au sensuri contrare;

a). b).

c). nu conteaza sensul. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 5.7.5 pag. 228 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1470 a). b). La protectia de distanta, zona I repezinta : sub 70% din impedanta liniei protejate ; 80% din impedanta liniei protejate ;

c). peste 90% din impedanta liniei protejate . Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 5.7.6 pag. 233 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1471 a). b). c). In cazul protectiei diferentiale longitudinale, curentul de pornire al protectiei trebuie ales : egal cu valoarea curentului de dezechilibru posibil, datorita erorilor trasformatoarelor de curent ; mai mare decit valoarea curentului de dezechilibru posibil , datorita erorilor trasformatoarelor de curent;

mai mic decit valoarea curentului de dezechilibru posibil, datorita erorilor trasformatoarelor de curent. Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 5.8.2 Bibliografie: pag. 242 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1472 a). b). c). Defectele interioare ale transformatoarelor sunt: scurtcircuitele polifazate in infasurari si la borne, scurtcircuite intre spirele aceleasi faze si atingeri la masa ale infasurarii sau ale bornelor; scurtcircuitele polifazate in infasurari si la borne, atingerea la masa a unei faze, scurtcircuitele polifazate la podul de bare pe partea de m.t.

la transformatoarele care au punctul neutru legat la pamint, atingerea la masa a unei faze reprezinta un scurtcircuit monofazat. Bibliografie: Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 7.1 pag. 294 -cg Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

94

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1474 a). b). Protectia de gaze la transformatoare este: protectie de baza ; protectie de rezerva ;

c). in functie de puterea transformatorului, se considera de baza sau de rezerva. Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, cap. 7.2 Bibliografie: pag. 297 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1475 a). b). Controlul vizual la avarii al barelor de 110 kV ramase fara tensiune, se efectueaza: cind statia a ramas fara tensiune in urma declansarii surselor; cind se incearca bara dintr-un transformator, fiind epuizate alte posibilitati;

c). cind se incearca bara dintr-o linie foarte importanta pentru sistem. Bibliografie: III AV DN 81 pct. 2.6.1.1.+2.9.2.a -cg Categorie: ID:1476 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

In cazul conditiilor de vint puternic si in lipsa legaturilor telefonice cu dispecerul , liniile de 110 kV declansate, se pun sub tensiune: o singura data daca a lucrat dispozitivul RAR si pe linie este prevazut a se da tensiune fara preaviz; se admite inca o conectare, dar a doua se face cu RAR-ul anulat.

o singura data daca nu a lucrat dispozitivul RAR si pe linie este prevazut a se da tensiune fara preaviz; Bibliografie: III AV DN 81 pct.2.10.1 -cg Categorie: ID:1477 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Valoarea maxima de atentionare a circulatiilor pe liniile de 110 kV sunt: 200 A; 400 A;

c). 600 A. Bibliografie: III AV DN 883, cap.4 -cg Categorie: ID:1478 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Buclarea retelei de 110 kV se impune atunci cind: statia de injectie in reteaua de 110 kV, este alimentata prin intermediul a doua transformatoare si a unei singure bare de 110 kV; statia de injectie in reteaua de 110 kV, este alimentata prin intermediul unui AT.

statia de injectie in reteaua de 110 kV, este alimentata prin intermediul numai a doua linii din reteaua de tensiune superioara; Bibliografie: III RS DN 5 pct.2.1 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

95

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1479 a). b). Transformatoarele electrice de putere 110/MT cu IUP-110 kV, se pot pune sub tensiune: prin IUP-110 kV daca are neutrul protejat prin intermediul descarcatoarelor; prin IUP-110 kV daca are neutrul legat direct la pamint;

c). prin IUP-110 kV in orice conditie. Bibliografie: III RS DN 73 pct. B.10. -cg Categorie: ID:1480 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

Inchiderea buclei, fara controlul circulatiilor, este permisa daca: diferenta in modul a tensiunilor este mai mica sau egala cu 20 % din tensiunea nominala, diferenta in argument a tensiunilor sa fie mai mica sau egala cu 30 grade; diferenta in modul a tensiunilor este mai mica sau egala cu 10 % din tensiunea nominala, diferenta in argument a tensiunilor sa fie mai mica sau egala cu 30 grade; diferenta in modul a tensiunilor este mai mica sau egala cu 15 % din tensiunea nominala, diferenta in argument a tensiunilor sa fie mai mica sau egala cu 20 grade.

diferenta in modul a tensiunilor este mai mica sau egala cu 10 % din tensiunea nominala, diferenta in argument a tensiunilor sa fie mai mica sau egala cu 60 grade; Bibliografie: III RS DN 166 pct.6.2.1. -cg Categorie: ID:1481 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

In exploatare se admite functionarea cu urmatoarele valori maxime ale tensiunii: 123 kV pentru o perioada nelimitata; 135 kV pentru o perioada de 10 minute; 135 kV pentru o perioada de 20 minute.

d). 135 kV pentru o perioada de 30 minute. Bibliografie: III RS DN 740 pct. 1.3 a,b - modificat -cg Categorie: ID:1495 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cererile de retragere din exploatare in regim normal de functionare, se inscriu in : registruele de cereri, de dispozitii si operativ de tura registrul operativ de tura; registrul de dispozitii.

d). registrul de cereri existent la unitatea gestionara; Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.9, art.125 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

96

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1496 a). b). Functiile principale ale conducerii prin dispecer a SEN sunt: planificarea si conducerea operationala; conducerea operationala;

c). planificarea operationala. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.2; art.13 -cg Categorie: ID:1497 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Un centru de conducere prin dispecer, cuprinde urmatoarele structuri: numai o structura de comanda operationala; numai o structura de conducere functionala, care asigura programarea operationala;

c). ambele structuri. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.3;art.19 -cg Categorie: ID:1498 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

In ce consta subordonarea de dispecer? in stabilirea unor relatii ierarhice intre centrele de dispecer ,precum si intre centrele de dispecer si personalul operational in exercitarea autoritatii tehnice; in stabilirea unor relatii de subordonare din punct de vedere tehnic, administrativ si operativ; in stabilirea unor relatii tehnice si operative intre centrele de dispecer si personalul operational;

in stabilirea unor relatii ierarhice intre centrele de dispecer ,precum si intre centrele de dispecer si personalul operational in exercitarea autoritatii conducerii prin dispecer; Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN,cap 4,art. 44 -cg Categorie: ID:1499 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cine aproba cererile de retragere din exploatare ale echipamentelor ? centrul de dispecer care are competenta asupra instalatiei respective, dupa ce consulta centrul de dispecer cu autoritate de decizie; centrul de dispecer care are in autoritate de decizie echipamentul in cauza;

centrul de dispecer cu autoritate de decizie, tinand cont de punctele de vedere ale centrelor de dispecer care au in competenta echipamentul respectiv; Bibliografie: RCD a SEN; cap.9; art.132 -cg Categorie: ID:1500 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Ce trebuie sa contina in plus, cererea de retragere definitiva din exploatare a echipamentelor? starea operativa al echipamentului retras definitiv din exploatare; punctele de dezlegare de la instalatiile in exploatare si schema de functionare, etc ;

punctele de separare vizibila si de legare la pamant a echipamentului retras definiv din exploatare. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN cap.10;paragraf 10.8;art. 186 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA Lista intrebari teorie Paq: 97 28.05.2012 10:41:18

Exploatare statii
ID:1501 a). b). c). Pentru a asigura lichidarea rapida si corecta a incidentelor si avariilor, pe cine va informa personalul operational asupra celor intamplate? va informa centrul de dispecer care are competenta asupra instalatiei avariate; centrul de dispecer care exercita comanda nemijlocita;

seful formatiei administrative din care face parte si inginerul sef cu distributia energiei electrice a sucursalei. Bibliografie: RCD a SEN; cap.10; paragraf 10.9; art.192 -cg Categorie: ID:1502 a). PROFESIONALA Punctaj: 10

Care sunt documentele avute in vedere la redactarea Regulamentului pentru conducerea prin dispecer a SEN? - Regulamentul general de manevre in instalatiile electrice; - Legea energiei electrice - Regulamentul de furnizare a energiei electrice - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind instalatiile electrice in exploatare - Regulamentul general de manevre in instalatiile electrice - Codul comercial al pietei angro de energie electrica

b).

- Regulamentul general de manevre in instalatiile electrice - Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca privind instalatiile electrice in exploatare - Codul de masurare al energiei electrice Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.1, art.4 -cg c). Categorie: ID:1503 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

Personalul operational poate efectua manevre cu un echipament aflat in autoritatea de decizie a unui centru de dispecer, fara aprobarea dispecerului? da, dar sa nu fie descarcari electrice atmosferice; da, daca sunt prezente doua persoane, una avand grupa IV de autorizare, iar cealalta grupa II de autorizare; numai cu exceptia acelora care nu pun in pericol securitattea personalului, integritatea echipamentelor si nu creeaza premize pentru producerea de avarii.

numai cu exceptia acelora care pun in pericol securitattea personalului, integritatea echipamentelor sau creeaza premize pentru producerea de avarii. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.10;paragraf 10.1;art. 148 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1506 a). b). c). d). In ce baza se executa manevrele de lichidare a avariilor la echipamentele ce nu sunt in autoritatea de conducere prin dispecer a unui centru de dispecer? in baza dispozitiilor primite de la treapta de dispecer cu competenta; in conformitate cu instructiunile locale elaborate de unitatea gestionara; potrivit sarcinilor ce-i revin din ordinul intern de neinvestire, in conformitate cu instructiunile intocmite de unitatile gestionare.

potrivit sarcinilor ce-i revin din ordinul intern de investire, in conformitate cu instructiunile intocmite de unitatile gestionare. Bibliografie: Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.10;paragraf 10.9;art. 206 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

98

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1507 a). b). c). Ce se intelege prin schema normala? schema electrica de retea, sau sistem energetic, in care vor functiona instalatiile respective pe perioada aprobata; schema electrica de conexiuni a echipamentelor si aparatajul primar dintr-o instalatie; schema electrica de conexiuni ale echipamentelor si aparatajului primar dintr-o instalatie, retea sau sistem electroenergetic, fara starea protectiilor prin relee si a automatizarilor aferente, aprobata de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioada de timp determinata. schema electrica de conexiuni ale echipamentelor si aparatajului primar dintr-o instalatie, retea sau sistem electroenergetic,inclusiv starea protectiilor prin relee si a automatizarilor aferente, neaprobata de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioada de timp determinata.

d).

schema electrica de conexiuni ale echipamentelor si aparatajului primar dintr-o instalatie, retea sau sistem electroenergetic,inclusiv starea protectiilor prin relee si a automatizarilor aferente, aprobata de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioada de timp determinata. Bibliografie: RCD a SEN; cap.7; paragraf 7.1.;art.70 -cg e). Categorie: ID:1515 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Descarcarea bateriei de condensatoare de 20 kV, se face astfel: cu o rezistenta de descarcare; cu doua trafo de tensiune bifazate, in conexiune triunghi deschis ; prin inchiderea unui CLP, dupa minim 10 minute.

d). cu o rezistenta de descarcare; Bibliografie: PE 111-11/94,cap. 4, art. 4.6.2. -cg Categorie: ID:1516 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Aerul comprimat folosit la actionarea separatoarelor si intrerupatoarelor, din statiile electrice de transformare, are: presiunea de producere de 16 bar si de utilizare de 7 bar ; presiunea de producere de 10 bar si de utilizare de 4.5 bar ;

c). presiunea de producere de 7 bar si de utilizare de 5 bar. Bibliografie: PE 115/1985 ; art. 2.1.4. cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

99

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1517 a). b). c). d). Ce se precizeaza in Conventiile de exploatare, incheiate intre unitatile gestionare ale instalatiilor electrice? - aspecte legate de delimitarea instalatiilor; - realizarea conducerii prin dispecer; - conditii de exploatare si intretinere reciproca a instalatiilor; - reglajul protectiilor; - puterea contractata; - energia lunara contractata;

- executarea manevrelor; - interventii in caz de incidente,etc. Bibliografie: RCD a SEN; cap.4; art.46 -cg Categorie: ID:1522 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cum se actioneaza in cazul esaparii violente de gaze si ulei din camera de stingere, la manevrarea intreruptoarelor de medie tensiune ? se comunica sefului ierarhic; se manevreaza numai cu aprobarea sefului ierarhic; se manevreaza fara aprobarea sefului ierarhic;

d). nu se mai manevreaza . Bibliografie: PE 126/82, art. 8.4.2 -cg Categorie: ID:1523 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul semnalizarii "gaze" a unui trafo 110 kV/MT in functiune, se procedeaza astfel : anunta consumatorii importanti si apoi retrage transformatorul din exploatare; se retrage din exploatare imediat; se anunta seful ierarhic superior pentru a decide;

d). se retrage din exploatare dupa preluarea sarcinii pe MT, din trafo in rezerva. Bibliografie: PE 126, art. 2.4.9. -cg Categorie: ID:1524 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

In cazul semnalizarii "gaze" a unui trafo 110 kV/MT in functiune, se procedeaza astfel : anunta consumatorii importanti si apoi retrage transformatorul din exploatare; se retrage din exploatare imediat; se anunta seful ierarhic superior pentru a decide;

d). se retrage din exploatare dupa preluarea sarcinii pe MT, din trafo in rezerva. Bibliografie: PE 126, art. 2.4.9. -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

100

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1525 a). b). c). Un echipament 110 kV care nu are in functiune in afara protectiei de baza si o protectie de rezerva : nu poate fi mentinut in functiune; poate functiona un timp de maximum 72 ore, sau pana la remediere ; poate functiona pana la remediere, chiar mai mult de 8 ore.

d). poate functiona un timp limitat la maximum 8 ore, pana la remediere ; Bibliografie: III RS -DN / 9 -cg Categorie: ID:1527 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Reducerea tensiunii de serviciu in statiile electrice de 110 kV supuse poluarii, in conditii de ceata, se face pentru a obtine tensiunea minima de: 110 kV; 105 kV; 101 kV.

d). 95 kV Bibliografie: III RE -DN /32 cg Categorie: ID:1528 PROFESIONALA Punctaj: 6

Deconectarea si conectarea transformatoarelor de creare a punctului neutru, care functioneaza in gol si care au montata pe punctul neutru o bobina de stingere, se poate face: numai dupa conectarea bobinei de stingere; ori de cite ori este necesar, fara alte restrictii ; numai in conditiile in care in retea nu este o punere la pamint, fara a fi conditionate de starea bobinei de stingere.

a). b). c).

d). numai dupa deconectarea bobinei de stingere; Bibliografie: PE 126/82 art. 5.3.6 -cg Categorie: ID:1529 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

La punerea in sarcina a transformatorului electric de putere, se urmaresc urmatoarele: daca transformatorul se incarca corespunzator; daca incalzirea uleiului este peste limita normala ;

c). daca se string gaze sau aer la releul de gaze. Bibliografie: PE 126/82, cap 2, art. 2.2.4 -cg Categorie: ID:1530 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Este interzisa comutarea comutatorului de ploturi la un transformator de putere daca: temperatura uleiului in transformator este sub -10 grade Celsius ; temperatura uleiului in transformator este sub +5 grade Celsius ;

c). temperatura mediului ambiant este sub -10 grade Celsius. Bibliografie: PE 126/82 art. 2.3.5 -cg Categorie: PROFESIONALA Paq: 101 Punctaj: 6 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:1531 a). b). Se interzice executarea oricarei manevre cu intrerupatorul care: nu are numarul de declansari pe scurtcircuit depasit; in timpul declansarii a aruncat ulei;

c). nivelul de ulei a scazut sub limitele din vizor. Bibliografie: PE 126/82 art. 8.3.1., alin f,g -cg Categorie: ID:1532 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Bobinele de reactanta montate in retelele de medie tensiune, au rolul de a: limita curentii de scurtcircuit; filtrarea armonicilor superioare de curent; mari unghiul de defazaj intre tensiune si curent

d). compensa curentii capacitivi. Bibliografie: PE 126/82, art 4.1.1 -cg Categorie: ID:1533 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care din urmatoarele afirmatii privind exploatarea transformatoarelor de masurare este conform PE 126/82 ? transformatoarele de curent nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarea secundara in scurtcircuit; transformatoarele de curent pot functiona cu secundarele deschise; transformatoarele de tensiune nu vor fi puse sub tensiune sau lasate in exploatare cu infasurarile secundare deschise.

transformatoarele de masurare vor fi prevazute cu marca de stat aplicata de organele de metrologie; Bibliografie: PE 126/82, art 3.1.5, alin.C -cg Categorie: ID:1534 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

La transformatoarele de putere, in lipsa instructiunilor fabricii constructoare, ventilatia fortata va fi pusa in functiune, atunci cand: se ajunge la temperatura de 75 grade C a uleiului in straturile superioare; se ajunge la temperatura de 65 grade C a mediului ambiant; se depaseste curentul nominal, indiferent de temperatura uleiului.

d). se ajunge la temperatura de 55 grade C a uleiului in straturile superioare; Bibliografie: PE 126/82 cap 2, art. 2.3.9 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

102

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1535 a). b). c). d). e). Principalele avantaje ale protectiei de distanta in comparatie cu alte tipuri de protectii constau in : dependenta redusa a sensibilitatii fata de regimul de functionare a retelei; fiabilitate ridicata; deconectarea defectelor cu o temporizare cu atit mai mica, cu cit acestea se produc mai departe de locul instalarii; delimitatrea cu suficenta precizie a zonelor protejate

deconectarea defectelor cu o temporizare cu atit mai mica, cu cit acestea se produc mai aproape de locul instalarii; Cartea electricianului din statii si posturi de transf. I Conecini s.a.pag.482 Bibliografie: paragraf 14 -cg Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1541 a). b). c). In care din urmatoarele situatii, personalul de servire operativa declara o protectie indisponibila ? defectiuni probabile ale releelor; arderea repetata a sigurantelor de curent continuu si alternativ ; functionarea intempestiva, izolata a unei singure protectii neinsotita de semnalizarea altor protectii;

d). defectiuni vizibile ale releelor. Bibliografie: III RS-DN/9 art. 3 -cg Categorie: ID:1542 PROFESIONALA Punctaj: 10

Care dintre urmatoarele operatii vor fi efectuate in intervalul de 2 si 5 minute de la luarea la cunostinta de producerea incidentului de catre seful de tura, la lichidarea avariei, in lipsa legaturii telefonice cu dispecerul ? conecteaza in sarcina liniile in cazul declansarii lor la un singur capat, cu verificarea conditiilor de sincronism; deconecteaza toate intreruptoarele in cazul raminerii barelor fara tensiune, incepind cu intrerptoarele liniilor pe care nu se primeste tensiune; exceptie fac elementele (de regula trafo de SI din statii) pentru care exista instructiuni speciale; deconecteaza intreruptoarele de la fata locului in cazul in care intreruptorul a refuzat declansarea si nu poate fi deconectat prin cheia de comanda, pregatindu-se sa primeasca tensiune pe liniile care se primeste tensiune fara preaviz.

a). b).

c).

deconecteaza toate intreruptoarele in cazul raminerii barelor fara tensiune, incepind cu intrerptoarele liniilor pe care se primeste tensiune; exceptie fac elementele (de regula trafo de SI din statii) pentru care exista instructiuni speciale; Bibliografie: III-AV -DN/81 2.4.2.6. b) -cg d). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

103

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1543 a). b). c). d). In care din urmatoarele situatii se face un control vizual al barelor de 110 kV ramase fara tensiune, inainte de a fi incercate cu tensiune: au fost semnalate zgomote anormale, specifice unor explozii sau s-a observat arc electric in statie la raminerea unei bare sau a ambelor bare fara tensiune; a actionat protectia diferentiala a barelor, una sau mai multe din bare raminind cu tensiune; in cazul incercarii barei cu tensiune dintr-un AT sau T, atunci cind sunt epuizate celelalte posibilitati (cupla, linie ).

a actionat protectia diferentiala a barelor, una sau mai multe din bare raminind fara tensiune; Bibliografie: III-AV - DN/81 2.4.2.6. -cg Categorie: ID:1544 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Personalul de servire operativa, anunta imediat treptei de dispecer cu comanda nemijlocita, daca circulatiile pe o LEA 110 kV ating valorile: 400 A; 750 A;

c). 800 A. Bibliografie: III AV-DN/883, art. 4 -cg Categorie: ID:1545 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Se admite inchiderea in bucla a liniilor sau cuplelor de 110 kV in cazul imposibilitatii controlului sincronismului ? nu este admisa; este admisa in conditiile stabilite de ITI-lichidare avarii;

este admisa numai la dispozitia dispecerului care este in legatura telefonica directa cu statia in care se realizeaza viitoarea bucla si cu celelalte statii din bucla respectiva. Bibliografie: III RS-DN/166 art. 6.2.4 -cg Categorie: ID:1546 PROFESIONALA Punctaj: 10

Intr-o statie cu bara dubla si bara de transfer 110 kV, la raminerea intreruptorului cuplei transversale blocat intr-un regim incomplet de faze, se poate face deschiderea separatorului cuplei blocate intr-unul dintre urmatoarele moduri: eliberand un sistem de bare prin deconectarea echipamentelor de pe acest sistem de bare si trecerea lor pe celalalt sistem de bare; deschiderea cuplei transversale se face prin cupla de transfer; nu se poate face decat cu intreruperea totala a tensiunii pe barele de 110 kV.

a). b). c).

d). suntarea cuplei transversale prin cupla de transfer; Bibliografie: III RS-DN/170 art. 6.1 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

104

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1563 Intr-o statie cu bara dubla si bara de transfer 110 kV, la raminerea intreruptorului cuplei transversale blocat intr-un regim incomplet de faze, se poate face deschiderea separatorului cuplei blocate intr-unul dintre urmatoarele moduri: eliberand un sistem de bare prin deconectarea echipamentelor de pe acest sistem de bare si trecerea lor pe celalalt sistem de bare; deschiderea cuplei transversale se face prin cupla de transfer; nu se poate face decat cu intreruperea totala a tensiunii pe barele de 110 kV.

a). b). c).

d). suntarea cuplei transversale prin cupla de transfer; Bibliografie: III RS-DN/170 art. 6.1 -cg Categorie: ID:1593 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Aparatele construite pentru o anumita tensiune, dar care functioneaza in instalatii cu tensiuni nominale mai mici, vor fi incercate: corespunzator tensiunii nominale pentru care au fost construite; corespunzator tensiunii nominale a instalatiei in care functioneaza;

c). corespunzator instructiunilor gestionarului instalatiei. Bibliografie: PE 116/1/94; cap.1, paragraf 1.2.16. -cg Categorie: ID:1594 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

In cazul incercarii cu tensiune marita a unui echipament, este obligatorie masurarea rezistentei de izolatie: inaintea incercarii cu tensiune marita; dupa incercarea cu tensiune marita; inainte si dupa incercarea cu tensiune marita.

d). nu are importanta cand se face incercarea. Bibliografie: PE 116/1/94; cap.1, paragraf 1.2.13. -cg Categorie: ID:1595 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Temperatura izolatiei echipamentelor in momentul in care se fac incercari si masuratori privind starea izolatiei ,nu trebuie sa fie mai mica de: 15 grade Celsius; 10 grade Celsius;

c). 5 grade Celsius. Bibliografie: PE 116/1/94; cap.1, paragraf 1.2.13. -cg Categorie: ID:1596 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

In cazul transformatoarelor de putere noi, la punere in functie, valoarea rezistentei de izolatie R60, nu trebuie sa scada sub: 90% din valoarea de fabrica; 70% din valoarea de fabrica;

c). 80% din valoarea de fabrica. Bibliografie: PE 116/1/94; cap.5, paragraf 5.2. -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

105

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1598 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1599 a). b). Masurarea timpilor de actionare si a nesimultaneitatii la intrerupatoarele de inalta tensiune se face la: punere in functie; reparatii curente; revizie tehnica; dupa 20 actionari pe defect; dupa interventii accidentale. PE 116/1/94; cap.10, paragraf 10.10. -cg PROFESIONALA Punctaj: 10

Bibliografie:

Masurarea sub tensiune a curentului de conductivitate la descarcatoarele cu rezistenta variabila de 110 kV se face: anual; la doi ani;

c). semestrial. Bibliografie: PE 116/1/94; cap.13, paragraf 13.1. -cg Categorie: ID:1600 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Masurarea tensiunii la bornele elementelor unei baterii de acumulatoare stationare se face cu voltmetre avand scala: 0 -3 V; 0 -5 V;

c). 0 -10 V. Bibliografie: PE 116/1/94; cap.19, paragraf 19.5. -cg Categorie: ID:1601 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

La retragerea din exploatare a unei linii, ordinea de manvrare a separatoarelor este separator de linie SL si apoi separator de bara SB, deoarece in acest caz : SB se actioneaza fara tensiune ; SL se actioneaza fara tensiune ;

o actionare gresita scoate cel mai probabil din functiune doar circuitul la care se face manevre . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.18, alin. 3. I. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1602 a). b). Conservatorul cu membrana elastica din cauciuc, este prevazut cu doua indicatoare magnetice pentru: siguranta marita in exploatare ; unul pentru supravegherea nivelului de ulei si altul pentru supravegherea integritatii membranei elastice;

c). a se putea urmari nivelul uleiului de la ambele capete . Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi;I. Conecini si altii, pag.83, alin. 1. -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

106

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1603 a). b). Pentru supravegherea nivelului de ulei,pe indicator sunt trasate trei linii de control : - 15 grade C, + 15 grade C, + 65 grade C; - 35 grade C, + 15 grade C, + 35 grade C;

c). - 10 grade C, + 25 grade C, + 40 grade C. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.83, alin. 2. I. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1604 a). b). Silicagelul din filtrul de aer montat pe racordul de legatura al conservatorului se schimba de preferinta cand are culoarea : albastru ; rosu ;

c). roz . Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.84. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1605 a). b). Filtrul de aer se monteaza nominala mai mare de : 100 KVA; 400 KVA ; obligatoriu la transformatoarele care au puterea

c). 1000 KVA . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.84, alin. 3.I. Conecini si altii -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1606 a). b). Releele de gaze se monteaza obligatoriu la transformatoale cu puterea nominala mai mare de : 250 KVA; 400 KVA ;

c). 1600 KVA . Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi; pag.85, alin. ultim. -cg Categorie: ID:1607 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Pentru protectia de gaze a comutatorului de reglaj sub sarcina a transformatoarelor prevazute cu acest reglaj, se prevad ; relee de gaze tip Buchholz ; relee de gaze cu clapeta, sau relee de gaze tip Buchholz ;

c). releu de gaze cu clapeta . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.86, alin. 1. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

107

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1608 a). b). Releele de gaze se racordeaza prin intermediul robinetelor sau a clapetelor, la transformatoarele cu puterea nominala mai mare de : 400 KVA; 600 KVA ;

c). 1000 KVA . Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.88, alin. 4. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1609 a). b). Notarea bornelor transformatoarelor se face folosind : litere mari pentru infasurarea cu tensiune mare ; litere mari cu indicele "n" pentru infasurarea de medie tensiune ;

c). litere mici pentru infasurarea cu tensiunea cea mai mica . Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.93, alin. 1. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1610 Pentru urmarirea si supravegherea regimului termic al transformatorului se monteaza termometre cu mercur si termometre cu cadran si contacte electrice daca puterea transformatorului este mai mare de : 4 MVA; 10 MVA ;

a). b).

c). 16 MVA. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.93, alin. ultim. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1611 a). b). La transformatoarele cu puteri mai mici de 63 MVA ,cu circulatie naturala a uleiului si suflaj de aer, actionarea ventilatoarelor este : numai manuala; numai automata ;

c). manuala sau automata . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.103, alin. 4. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1612 Transformatoarele din grupele de conexiuni 11 pot functiona in paralel cu transformatoarele care apartin grupei de conexiuni 5, daca sunt satisfacute celelalte conditii de functionare in paralel : nu ; da ;

a). b).

c). daca legarea bornelor celor doua transformatoare este realizata corect . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.109, alin. k. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

108

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1613 a). Pentru ca transformatoarele cu doua infasurari sa functioneze in paralel, trebuie sa indeplineasca simultan urmatoarele conditii : - aceleasi tensiuni nominale primare si secundare; - sa aiba aceleasi tensiuni de scurtcircuit; - sa aiba aceeasi grupa de conexiuni; - sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si a celui mai mic transformator de maxim 2; - aceleasi tensiuni nominale primare si secundare; - sa aiba aceleasi tensiuni de scurtcircuit, sau tensiunile de scurtcircuit sa difere cu maxim 10 %; - sa aiba aceeasi grupa de conexiuni, sau grupe de conexiuni admise sa functioneze in paralel; - sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si a celui mai mic transformator de maxim 2;

b).

- aceleasi tensiuni nominale primare si secundare; - sa aiba aceleasi tensiuni de scurtcircuit, sau tensiunile de scurtcircuit sa difere cu maxim 15 %; - sa aiba aceeasi grupa de conexiuni, sau grupe de conexiuni admise sa functioneze in paralel; - sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si a celui mai mic transformator, de maxim 2. Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi;I. Conecini si altii, pag.108, alin. ultim. -cg Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA c). ID:1614 a). b). Conducta de ulei de la cuva transformatorului spre conservator, la un transformator in exploatare trebuie sa fie inclinata in sus cu : 2-4% ; 1 - 1,5% ;

c). 1 - 4 % . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.110, alin. 11. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1615 a). b). Un transformator cu puterea de peste 10 MVA, dupa proba de dare in functiune, trebuie sa fie lasat sub tensiune in gol : 24 ore; 48 ore;

c). 72 ore. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.114, alin. 1. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1616 a). b). La un transformator, prin constructie, sau prin montaj, trebuie sa se asigure o inclinatie in sus a capacului , in directia releului de gaze de : 2-4% ; 1 - 1,5% ;

c). 1 - 4 % . Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.110, alin. 11. -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

109

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1617 a). b). Un transformator care a declansat prin protectii se repune sub tensiune: daca nu a declansat prin gaze ; daca au lucrat protectiile de rezerva ;

c). dupa ce se stabileste ca defectiunea nu este in interiorul transformatorului. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.120, alin. 9. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1416 a). b). c). Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza; prin hotararea Comisiei Tehnice PSI; modernizari, dezvoltari, reprofilari; la aparitia unor noi reglementari;

d). la modificari. Bibliografie: Ordin al MAI nr.163/28.02.2007, cap.II, sect.a 4-a, art.35(2) -cg Categorie: ID:1417 a). b). c). d). PSI Punctaj: 4

Instructiunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza: anual prin grija conducatorului locului de munca; anual, aprin grija presedintelui Comisiei Tehnice PSI; la dispozitia organelor de control PSI;

in toate cazurile, cu informatiile din planurile de interventie, acolo unde acestea sunt intocmite. Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.II, sect a 4-a, art.35 (1) -cg Categorie: ID:1418 a). b). c). d). PSI Punctaj: 4

Instalatiile de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti si instalatiile de presurizare pentru controlul fumului, trebuie sa asigure in caz de incendiu: mentinerea cailor de evacuare si de acces libere de fum pe inaltimea de circulatie; facilitarea operatiilor fortelor de interventie, prin crearea unor zone fara fum; reducerea consecintelor si avariilor provocate de fum si gaze fierbinti

reducerea eforturilor la care apar in elementele structurale ale constructiilor si instalatiilor in caz de incendiu Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.III, art.56.1 -cg Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

110

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1419 Obligatia de a amplasa, de a monta si de a pastra integritatea indicatoarelor de securitate, respectiv a interzicere, avertizare, orientare si/sau informare, revine: Comisiei Tehnice pentru situatii de urgenta; Brigazii de pompieri teritoriale; responsabilului PSI al agentului economic;

a). b). c).

d). conducatorului locului de munca Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.II, sect a 4-a; art.36 (3)-cg Categorie: ID:1514 a). b). c). d). e). PSI Punctaj: 4

Limitarea efectelor radiatiei, in caz de incendiu, se asigura prin controlul urmatorilor parametri: distante de siguranta normate intre constructii; marimea zonelor vitrate protejate; comportarea la foc a partilor vitrate, sau opace, ale fatadelor; masuri de protectie reactiva;

performanta de reactie la foc si de rzistenta la foc din interior si exterior a produselor pentru fatade. Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap. III;sect a 5-a; art 69 (2) -cg Categorie: ID:1588 a). PSI Punctaj: 4

Interventii impotriva incendiilor la locul de munca presupune: intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze si fluide combustibile a consumatorilor si efectuarea altor interventii specifice la instalatii si utilaje de catre persoanele anume desemnate salvarea rapida si in siguranta a personalului, in functie de conditiile existente;

b). c).

alarmarea imediata a personalului de la locul de munca, sau a utilizatorilor prin mijoace specifice, anuntarea incendiilor la fortele de interventie, precum si la dispecerat, acolo unde acesta este constituit Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.II;sect.a 4-a; art.26 (1), lit. a,b,c -cg Categorie: ID:1589 a). b). PSI Punctaj: 4

Pe planurile de evacuare a persoanelor, se indica: clasele materialelor periculoase conform legii si codurile de identificare ori de pericol, precum si produsele de stingere recomandate; traseele de evacuare a materialelor si ordinea prioritatilor de evacuare a materialelor clasificate

c). locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva incendiului, posibilitate de refugiu Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.II;sect.a 4-a, art.29(4) -cg Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

111

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1590 a). b). c). Planurile de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii, ca fiind periculoase, se intocmesc: pentru asigurarea desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventii in situatii de urgenta pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale

mai intai materialele si bunurile combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita Bibliografie: Ordin MAI 163/28.02.07, cap.II, sect a 4/a, art.30 (1) -cg Categorie: ID:1591 a). b). c). d). PSI Punctaj: 4

Planurile de interventie se intocmesc: pentru asigurarea desfasurarii in conditii economicoase a operatiunilor de interventii in situatii de urgenta pentru fiecare incapere unde se afla materiale clasificate conform legii pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de persoane.

pentru asigurarea desfasurarii in conditii de operativitate si eficienta a operatiunilor de interventii in situatii de urgenta Bibliografie: Ordin MAI nr.163/28.02.07, art.31.1 -cg Categorie: ID:1366 a). b). PSI Punctaj: 4

Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca : in grupe de maximum 20 persoane; in grupe de maximum 25 persoane;

c). in grupe de maximum 30 persoane. Bibliografie: HG 1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006,art.91.1-cg Categorie: ID:1462 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La un accidentat garoul nu poate fi mentinut mai mult de o ora, de aceea trebuie notate ora si minutul aplicarii sale pe un biletel atarnat de garou. Daca acest timp se depaseste, in timpul transportarii victimei spre spital, se slabeste usor garoul (fara a-l scoate), de fiecare data strangandu-se din nou. Precizati cat timp trebuie sa se tina slabit usor garoul si la ce interval de timp trebuie sa se faca aceasta operatie, daca s-a depasit o ora de la aplicarea acestuia: un timp de 5 minute, la un interval de 30 minute; un timp de 3-4 minute, la un interval de 15 minute; un timp de 2-3 minute, la un interval de 20-30 minute.

a). b). c).

d). un timp de 1-2 minute, la un interval de 15-20 minute; Bibliografie: Primul ajutor la locul accidentului - MMPS-Ed. 1999, pag. 95,96 -cg Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

112

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1463 a). b). c). Care este distanta de apasare toracica in timpul reanimarii cardio-respiratorii, utilizand metoda " podul ambelor palme " ? 3,5 pana la 4,5 cm; 3,0 pana la 4,0 cm; 3,7 pana la 4,5 cm;

d). 3,8 pana la 5 cm. Bibliografie: Primul ajutor la locul accidentului - MMPS-Ed. 1999, pag. 29, cap 3.2 pct. IV -cg Categorie: ID:1465 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1570 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua urmatoarele masuri: oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii; evacuarea personalului din zona periculoasa; anuntatrea Inspectoratului Teritorial de munca; anuntarea serviciilor specializate; anuntarea conducatorilor ierarhici. HG 1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006, art.102, lit.a,b,c,d -cg PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

In urma evaluarii riscurilor, angajatorul stabileste masuri pe care le aduce la cunostinta: conducatorilor locurilor de munca din zone fara risc ridicat si specific; lucratorilor care-si desfasoara activitatea in zonele cu risc ridicat si specific;

c). inspectoratului teritorial de munca. Bibliografie: Hg 1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006 art. 106 si HG 955/2010,art.I pct.52 -cg Categorie: Punctaj: 4 PROTECTIA MUNCII ID:1577 a). b). c). Cui ii revine obligatia asigurarii dotarii cu echipamente individuale de protectie si de lucru, corespunzatoare riscurilor activitatii ? angajatorului. persoanei cu atributii in domeniul securitatii muncii; sefului subunitatii de productie ( sectie, centru );

d). serviciului de securitate in munca; Bibliografie: Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319/2006,cap.3;sect.a 4-a;art.13 r)si s) -cg Categorie: Punctaj: 4 PROTECTIA MUNCII

Lista intrebari teorie

Paq:

113

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1578 a). b). c). d). Pentru evacuarea personalului din zona periculoasa ( in cazul constatarii starii de pericol grav si iminent)angajatorul trebuie: sa intocmeasca planul de evacuare a lucratorilor; sa comande unei firme specializate asistenta tehnica pentru intomirea planului de evacuare; sa afiseze planul de evacuare la loc vizibil;

sa instruiasca lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si sa verifice modul de insusire a cunostiintelor; Bibliografie: HG 1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006 art. 102 (b), art.103(2). -cg Categorie: ID:1583 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Cerintele minime de pregatire in domeniul securitatii si sanatatii in munca corespunzatoare nivelului superior, sunt: studii superioare tehnice curs in domeniul securitatii si sanatatii in munca, cu durata de cel putin 120 de ore

c). curs opstuniversitar de evaluare a riscurilor cu o durata de cel putin 180 ore Bibliografie: HG 1425/2006 de aplic. a Legii 319/2006;art.50(1) -cg Categorie: ID:1592 a). b). c). d). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Cercetarea evenimentelor care produc incapacitate temporara de munca se efectueaza de catre: angajatorul la care s-a produs evenimentul; Inspectoratul teritorial de munca, in cazul in care lucratorii nu au suferit o invaliditate permanenta; conducatorul direct al locului de munca.

Inspectoratul teritorial de munca, in cazul in care lucratorii au suferit o invaliditate permanenta; HG 1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006, sectiunea a 2-a, art.116 (1) si HG Bibliografie: 955/2006 art. I pct.56 -cg Categorie: Punctaj: 4 PROTECTIA MUNCII ID:1391 a). b). c). Transformatoarele de masurare aferente grupurilor de masurare a energiei electrice in vederea decontarii, se asigura, dupa caz, de: operatorul de transport si de sistem; producatori; consumatori;

d). operatori de distributie. Bibliografie: Legea energiei electrice 13/2007, art.60 (2) -cg Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

114

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1392 a). b). c). d). Prin expresia "acces la reteaua electrica de interes public" din Legea energiei electrice, se intelege: dreptul agentilor autorizati de a constitui societati de distributie a energiei electrice in baza licentei ANRE; dreptul agentilor autorizati de a detine societati de distributie a energiei termice in baza licentei ANRE; dreptul consumatorilor de energie electrica de a se racorda si de a folosi, in conditiile legii, retelele de transport si distributie.

dreptul operatorilor economici care produc si/sau furnizeaza energia electrica, de a se racorda si de a folosi retelele de transport si distributie Bibliografie: Legea energiei electrice 13/2007, art3, alin.1 -cg Categorie: ID:1393 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Consumatorul eligibil poate rezilia oricand contractul de furnizare, cu un preaviz de: 30 zile; 45 zile;

c). 90 zile. Bibliografie: Legea energiei electrice 13/2007, art. 53 (3) -cg Categorie: ID:1394 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Furnizorul este indreptatit sa rezilieze contractul de furnizare, numai in caz de: consum fraudulos; neplata unei facturi timp de 20 de zile sau in alte situatii prevazute de legislatia in vigoare;

c). depasirea puterii aprobate prin avizul tehnic de racordare. Bibliografie: Legea energiei electrice 13/2007, art.53 (4) -cg Categorie: ID:1395 LEGISLATIE Punctaj: 4

Este obligatorie prezentarea de prognoze orare de consum furnizorului cu care are relatii contractuale de catre consumatorul de energie electrica cu a putere instalata de cel putin: 1000 kVA; 100 kVA;

a). b).

c). 30 kVA. Bibliografie: Legea energiei electrice 13/2007 art.56 (4) -cg Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

115

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1396 Nerespectarea de catre consumatorul de energie electrica a contractului de furnizare a energiei electrice poate atrage suportarea urmatoarelor consecinte, dupa caz: cesionarea contractului de furnizare; sistarea temporara a energiei electrice; rezilierea contractului de furnizare a energiei electrice.

a). b). c).

d). penalizari. Bibliografie: Legea energiei electrice 13/2007 art.56 (2)-cg Categorie: ID:1397 a). b). c). d). LEGISLATIE Punctaj: 4

Care dintre enunturile urmatoare, constituie drepturi ale consumatorilor? sa solicite modificarea regimului de functionare a instalatiilor de distributie in conditiile prevazute de lege; sa aibe acces la grupurile de masurare pentru decontare sa aibe acces la retelele electrice de interes public si sa consume energie electrica in conformitate cu prevederile contractului de furnizare

sa solicite furnizorului sa ia masuri pentru remedierea defectiunilor si a deranjamentelor survenite in retelele electrice Bibliografie: Legea energiei electrice nr.13/09.01.2007;art.57 Categorie: ID:1398 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Prin perturbatie, conform Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, se intelege: variatia tensiunii de alimentare; modificarea de origine interna, sau externa, care apare intr-un echipament sau sistem electroenergetic si care afecteaza starea normala de functionare;

c). variatia curentilor absorbiti de un mare consumator. Bibliografie: Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, cap. 2.1 Categorie: ID:1399 a). b). c). d). e). LEGISLATIE Punctaj: 4

Printre principalii parametrii tehnici de calitate ai energiei electrice care se raporteaza anual la ANRE sint si urmatorii: numarul de intreruperi tranzitorii; numarul de intreruperi scurte; numarul de solicitari pentru despagubiri ca urmare a nerespectarii standardului. numarul de goluri de tensiune frecventa medie(Hz) Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, art 32.tab.3. Punctaj: 4 LEGISLATIE

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

116

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1400 a). b). c). Conditiile de calitate impuse de Standardul de performanta pentru srviciul de distributie a energiei electrice privind caracteristicile tensiunii se refera la: tensiunea la consumator; tensiunea in reteaua de distributie; tensiunea punctul de racordare;

d). tensiunea in punctul de delimitare. Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, art Bibliografie: 19 si 21 -cg Categorie: Punctaj: 4 LEGISLATIE ID:1401 a). b). c). d). e). Pentru a putea determina indicatorii de continuitate din retea, operatorii de distributie vor instala contoare de intreruperi care sa poata inregistra: fluctuatii de tensiune; intreruperi de scurta durata; intreruperi de lunga durata; intreruperi tranzitorii. energia nelivrata ca urmare a intreruperilor; Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, art. 27(5)-cg Punctaj: 4 LEGISLATIE

Bibliografie: Categorie: ID:1402 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1403 a). b).

Codul tehnic al retelelor electrice de distributie,stabileste reguli si cerinte minime de ordin tehnic pentru: operatorii de furnizare a energiei electrice; operatorii de distributie a energiei electrice; operatorii de distributie si furnizare a energiei electrice; operatorul de transport a energiei electrice; utilizatorii retelelor electrice de distributie. Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, art.1.2.1 -cg LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Serviciul de distributie, conform prevederilor Codului tehnic al retelelor electrice de distributie, consta in: furnizarea energiei electrice consumatorilor in conditiile legii; asigurarea transmiterii ,in conditii de siguranta si eficienta, a energiei electrice intre doua sau mai multe puncte,cu respectarea standardului de performanata;

c). exploatarea retelei de distributie in conditii de eficienta si siguranta. Bibliografie: Codul tehnic al retelelor electrice de distributie, art. 2.1 -cg Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

117

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1618 a). b). Un transformator cu racire fortata, in functiune, la care s-a defectat pompa de ulei : se pune in functiune pompa de rezerva, daca exista ; se scoate de sub tensiune transformatorul, daca are pompa de rezerva ;

c). se pune sub tensiune transformatorul de rezerva, indiferent de situatie. Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. Bibliografie: a; pag.121, alin. 13. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1619 a). b). Transformatorul TTUS - NS este un transformator :

trifazat in ulei , cu reglaj sub sarcina, avand racire naturala si suflaj de aer ; trifazat in ulei ,cu reglaj sub sarcina, avand racire fortata si suflaj de aer;

c). trifazat in ulei , cu reglaj sub sarcina, avand racire naturala si suflaj fortat. Bibliografie: Cartea electricianului de statii si posturi;I. Conecini si altii, pag.77, alin. 1. -cg Categorie: ID:1620 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Masurarea curentului primar se face cu eroarea cea mai mica cand : transformatorul de curent functioneaza in suprasarcina ; transformatorul de curent functioneaza sub curent nominal primar ; transformatorul de curent functioneaza cu un curent mai mic decat curentul primar nominal'

d). transformatorul de curent functioneaza cu curent nominal primar. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.129, alin. ultim. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1621 a). b). c). Constructiv transformatorul de tensiune de tip TIRBo este : cu izolatie primara degresiva ; cu izolatie primara in trepte; cu izolatie progresiva;

d). cu izolatie primara plina. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.161, alin. 2. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1622 a). b). c). Constructiv transformatorul de tensiune de tip TIRBo este : cu izolatie primara degresiva ; cu izolatie primara in trepte; cu izolatie progresiva;

d). cu izolatie primara plina. Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.161, alin. 2. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA Lista intrebari teorie Paq: 118 28.05.2012 10:41:18

Exploatare statii
ID:1623 Bateriile de condensatoare de joasa tensiune, se prevad cu o instalatie fixa de descarcare automata, conectata la borne sau intre bornele bateriei, capabila sa reduca tensiunea reziduala, realizata din: bobine cu reactanta reglabila; transformatoare de tensiune bipolare;

a). b).

c). rezistente bobinate sau chimice; Bibliografie: Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s. a; pag.255, alin. 1. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1624 Bateriile de condensatoare de medie tensiune, se prevad cu o instalatie fixa , de descarcare automata , conectata la borne sau intre bornele bateriei , capabila sa reduca tensiunea reziduala , realizata din : rezistente bobinate sau chimice ; bobine cu reactanta reglabila;

a). b).

c). transformatoare de tensiune bipolare. N.C.-Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Bibliografie: Conecini s.a; pag.254, alin. ultim. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1625 Bateriile de condensatoare de medie tensiune, se prevad cu o instalatie fixa , de descarcare automata , conectata la borne sau intre bornele bateriei , capabila sa reduca tensiunea reziduala , realizata din : rezistente bobinate sau chimice ; bobine cu reactanta reglabila;

a). b).

c). transformatoare de tensiune bipolare. Bibliografie: N.C.-Cartea electricianului din statii electrice si posturi de transformare, I. Conecini s.a; pag.254, alin. ultim. -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1626 a). b). Clasa de precizie admisa a unei infasuraruri de protectie a transformatoarelor de masurare de tensiune, este: 2,5%; 3,5%

c). 5% Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune ??? B. Bercovici si altii ??? Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.2.1, pag. 438 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1627 a). b). Izolatia transformatoarelor de masurare de tensiune tip TIRMo poate fi executata: numai gradata (degresiva); plina;

c). atat plina cat si gradata (degresiva). Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.2.3, pag. 445 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

119

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1628 a). b). Izolatia transformatoarelor de masurare de tensiune tip TIRMo poate fi executata: numai gradata (degresiva); plina;

c). atat plina cat si gradata (degresiva). N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, Bibliografie: 1978, cap. 8.2.3, pag. 445 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1629 a). b). Transformatoarele de masurare de tensiune tip TECU se realizeaza pentru: numai pentru tensiunea de 220 si 400 kV; numai pentru IT;

c). pentru MT si IT. N.C,-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, Bibliografie: 1978, cap. 8.2.6, pag. 459 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1630 a). b). Transformatorul de masurare de tensiune tip TECU este destinat: pentru protectie; pentru legaturi de comunicatie prin curenti de joasa frecventa;

c). pentru masurare. Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.2.6, pag. 459 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1631 a). b). Transformatorul de masurare de tensiune tip TECU este destinat: pentru protectie; pentru legaturi de comunicatie prin curenti de joasa frecventa;

c). pentru masurare. Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii - Ed. Tehnica, 1978, cap. 8.2.6, pag. 459 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1632 a). b). c). Condensatoarele de inalta tensiune, de 110 kV, tip PCH 500 sunt destinate: imbunatatirea nivelului de tensiune; reglere puterii reactive inductive imbunatatirii factorului de putere.

d). repartizarii uniforme a tensiunii pe camerele de stingere ale intreruptoarelor IO 110 kV; Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii -Ed. Tehnica, 1978, cap. 9.2, pag. 467 -cg Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

120

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1633 a). b). c). d). Capacitatea de rupere la defectul kilometric este: capacitatea de rupere,la deconectarea unei puneri la pamant,in retelele cu neutrul izolat; o caracteristica referitoare la deconectarea unui defect monofazat la pamant ,intr-o retea cu neutrul legat la pamant prin bobina de stingere; capacitatea de rupere pentru defecte trifazate, fara punere la pamant, care are loc in primul kilometru.

o caracteristica referitoare la deconectarea unui defect monofazat la pamant ,intr-o retea cu neutrul legat efectiv la pamant; Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune B. Bercovici si altii Ed. Tehnica, 1978, cap. 1.3, pag. 27 -cg Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1634 a). b). Capacitatea de rupere nominala ,in cazul discordantei de faza, este: egala cu 25% din capacitatea nominala de rupere la scurtcircuit; egala cu capacitatea de rupere la scurtcircuit;

c). egala cu capacitatea de inchidere nominala pe scurtcircuit. Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune -B. Bercovici si altii- Ed. Tehnica, 1978, cap. 1.3, pag. 25 Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1635 a). b). Cum evolueaza caderea de tensiune in arcul electric produs in urma unui scurtcircuit, in functie de curentul care il strabate: descreste odata cu cresterea curentului; ramane constanta, indiferent de valoarea curentului;

c). creste odata cu cresterea curentului. Bibliografie: N.C.-Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.2, pag. 17 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:1636 a). b). c). Factorii care contribuie, sau impiedica, intinderea in spatiu a arcului electric sunt: pozitia verticala sau orizontala a coloanei arcului arcului; posibilitatea sau imposibilitatea de miscare a picioarelor arcului; temperatura mediului ambiant;

d). prezenta sau lipsa vantului. Bibliografie: N.C.-Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.2, pag. 17 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

121

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1637 a). b). c). Rezistenta arcului electric are, de obicei: valori constante pe toata perioada producerii lui; valori mai mici odata cu cresterea duratei arcului, fiind influentata de cresterea temperaturii lui;

valori mai mici in primele momente ale producerii defectului,cand curentul are valoarea maxima. Bibliografie: N.C.-Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice - I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu - Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.2, pag. 17 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:1638 a). b). Scurtcircuitul trifazat este un scurtcircuit simetric: in toate cazurile; numai in cazul in care se produce prin rezistente egale;

c). numai in situatia in care nu se produce cu legatura la pamant. N.C.-Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice I. Badea, Gh. Bibliografie: Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.3.2, pag. 20 Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1639 a). b). In cazul scurtcircuitelor bifazate, curentii prin fazele defecte sunt: egali si de sens contrar; egali si de acelasi sens;

c). inegali si de acelasi sens. Bibliografie: N.C.-Protectia prin relee si automatizarea sistemelor electrice I. Badea, Gh. Brosteanu, I Chenzbraun, P. Columbeanu Ed. Tehnica, Buc. 1973, cap. 2.3.2, pag. 20 Categorie: Punctaj: 6 PROFESIONALA ID:1666 a). b). Eficienta paratrasnetului vertical este caracterizata prin : valoarea maxima a curentului care poate trece fara deteriorari; valoarea maxima a supratensiunii atmosferice pe care o suporta fara deteriorari;

c). zona de protectie, in care obiectul de protejat este ferit de loviturile directe de trasnet. Bibliografie: N.C.-Exploatarea statiilor de transformare -Ioan LUPU, cap. 8.4, pag.139. Categorie: ID:2734 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Ordinele de investire, se emit ierarhic de catre: de fiecare centru de dispecer pentru echipamentele preluate in comanda sa nemijlocita; de conducerea administrativa a unitatii gestionare;

c). de fiecare centru de dispecer pentru echipamentele preluate in autoritatea sa de decizie. Bibliografie: N.C.-RCD a SEN;cap.4;art.40 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

122

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:2735 a). Functionarea instalatiilor intr-o alta schema decat cea normala se poate face numai cu aprobarea: personalului de comanda operationala din centrul de dispecer cu autoritate de furnizorului de energie electrica care are in gestiune instalatiile prin care se alimenteaza consumatorii din portofoliu; conducerii administrative a unitatii gestionare

b). c).

personalului de comanda operationala din centrul de dispecer cu autoritate de decizie si se inscrie in evidentele operationale ca abatere de la schema normala, specificandu-se si prin ce anume se abate. Bibliografie: N.C.-RCD a SEN, cap.7; paragraf 7.1.;art.72 Categorie: ID:2736 a). PROFESIONALA Punctaj: 5

Criteriile de stabilire a schemei normale de functionare sunt: - stabilitatea statica si tranzitorie a functionarii SEN - continuitatea in alimentarea consumatorilor - posibilitatea eliminarii rapide a perturbatiilor - posibilitatea lichidarii si limitarii rapide a avariilor, precum si a realizarii descarcarii automate si manuale a sarcinii in caz de necesitate - reducerea puterii de scurtcircuit pana la limitele admise; - posibilitatea utilizarii la capacitatea maxima disponibila a surselor de putere activa si reactiva

b).

- mentinerea nivelului tensiunilor in limitele normale - alimentarea sigura a serviciilor interne ale centralelor si statiilor electrice Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN; cap.7;paragraf 7.1; art.74 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA c). ID:2737 a). b). c). d). e). Schema normala de functionare se stabileste pe baza: a puterilor de scurtcircuit; a verificarii limitelor de stabilitate a SEN si a partilor sale componente. calculelor de verificare de circulatie de puteri si de niveluri de tensiune; a modului de tratare a neutrului retelelor electrice; a conditiilor de actionare a dispozitivelor de protectie prin relee si automatizari. N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.7;paragraf 7.1; art.75 Punctaj: 5 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:2738 a). b).

La care din echipamente se trece dispozitivul MOP pe regim "blocat declansarea", intr-o statie cu sistem dublu de bare 110kV si DRRI complet? linii, cupla transversala si trafo; linii si cupla transversala;

c). linii si trafo. Bibliografie: N.C.-III RS - DN/185 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

123

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:2739 a). b). Orice modificare care apare in schema normala de functionare in cursul perioadei de valabilitate se poate face: numai cu aprobarea centrului de dispecer care a aprobat schema normala respectiva; numai cu aprobarea unitatii gestionare a instalatiilor pentru care se modifica schema normala

c). numai cu aprobarea centrului de dispecer cu competenta. Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.7; paragraf 7.1; art.79 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:2740 a). b). c). Unitatile gestionare au responsabilitatea: aprobarii Normativului de deconectari manuale si Normativului de limitare a consumului; sa asigure efectuarea lucrarilor de mentenanta in conformitate cu normele in vigoare; luarii tuturor masurilor necesare ca instalatiile sa functioneze in conditii de siguranta la parametrii stabiliti;

d). sa asigure interventia prompta in situatii de avarii (incidente). Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.4; art.36 Categorie: ID:2741 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

Calculul reglajelor protectiilor prin relee se face: odata cu aprobarea schemelor normale de iarna, respectiv de vara; anual;

c). ori de cate ori este nevoie, sau cel putin o data la 4 ani. Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, , cap.7;paragraf 7.3; art.89 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:2742 a). b). c). Programarea operationala a tensiunilor in nodurile de control cuprind: atat benzile normale de tensiune,cat si benzile de tensiune minima/maxima admisibile numai pentru zilele de sarbatoare; numai benzile normale de tensiune;

atat benzile normale de tensiune, cat si benzile de tensiune minima, respectiv maxima, admisibila. Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.8, paragraf 8.10; art.122 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:2743 Cererile de retragere din exploatare, inaintate centrelor de dispecer cu intarziere fata de prevederile reglementarilor in vigoare nu se iau in considerare.Raspunzator de neexecutarea lucrarilor este: centrul de dispecer cu competenta care a intarziat aprobarea retragerii din exploatare; centrul de dispecer cu autoritate de decizie care nu a primit cererea pentru solutionare;

a). b).

c). cel care a intarziat inaintarea cererii. Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.9; art.138 Categorie: PROFESIONALA Paq: 124 Punctaj: 5 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:2744 Pentru orice refuz neintemeiat de indeplinire a dispozitiei data de catre personalul de comanda operationala, cat si pentru intarzierea neintemeiata a indeplinirii, raspund: atat persoanele care nu au indeplinit-o, cat si cele care au aprobat aceasta neindeplinire; personalul operational;

a). b). c).

doar persoanele care au aprobat neindeplinirea dispozitiei data de catre personalul de comanda operationala. N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.10;paragraf 10.1; Bibliografie: art.149 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:2745 Dispozitiile personalului de conducere administrativa al statiilor si zonelor de retea electrica,referitoare la echipamentele care, conform ordinului de investire a instalatiilor, intra in autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer superioare, se executa de catre personalul operational? da, se executa neconditionat; nu este necesara aprobarea personalului de comanda operationala, care are autoritate de decizie asupra echipamentelor respective;

a). b). c).

da, numai cu aprobarea personalului de comanda operationala, care are autoritate de decizie asupra achipamentelor respective. Bibliografie: N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.10;art.150 Categorie: ID:2746 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Personalul operational este obligat sa execute intocmai si la timp dispozitiile personalului de comanda operationala, cu exceptia: acelora care pun in pericol securitatea personalului; acelora care contravin dispozitiilor conducerii administrative a unitatii gestionare;

acelora care pun in pericol integritatea echipamentelor, sau creeaza premize pentru producerea de avarii. N.C.-Regulament pentru conducerea prin dispecer a SEN, cap.10;paragraf 10.1; Bibliografie: art.148 Categorie: Punctaj: 5 PROFESIONALA ID:2748 Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca a instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca, specifica locului de munca si postului sau, respectiv: la angajare; la schimbarea locului de munca, sau la transfer; la revenirea din concediul de odihna, medical sau de maternitate; la introducerea unui nou echipament de munca, sau a unor modificari ale echipamentului existent; la introducerea oricarei noi tehnologii sau proceduri de lucru. N.C.-legea nr.319/2006, cap.III, sect. a 7-a, art.20 (1) PROFESIONALA Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Paq:

125

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:2751 Atunci cand presiunea uleiului este scazuta si apare semnalizarea de la dispozitivul de actionare de tip MOP "blocat anclansare-declansare" si tija pistonului coboara continuu, iar motorul pompei MOP nu functioneaza, avem una din situatiile de mai jos: nu functineaza ansamblul motor-pompa, sau motorul electric este ars; releul termic este declansat sau defect

a). b).

c). defect in circuitul de forta si comanda, in sir de cleme, contacte, etc. Bibliografie: N.C.-III RS-DN/185; II E-DN102 Categorie: ID:2752 PROFESIONALA Punctaj: 10

Daca la un intrerupator de tip IO-110kV cu dispozitiv de actionare de tip MOP, tija pistonului a ajuns la ultimul microintrerupator (M3), acesta blocandu-se, se va proceda astfel: se izoleaza elementul respectiv prin deschiderea separatoarelor de linie si de bara fara tensiune, daca nu exista cupla de transfer, sau aceasta este indisponibila; se trece elementul respectiv pe bara de transfer (daca statia are BTF) dupa care se izoleaza prin deschiderea separatoarelor de linie si de bara;

a). b). c).

se izoleaza elementul prin deschidera separatoarelor de linie si de bara daca linia functioneaza in bucla. Bibliografie: N.C.-III RS-DN/185;II E-DN/102 Categorie: ID:2753 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Intrerupatoarele cuplelor intre bare, echipate cu dispozitiv de actionare de tip MOP, au regimul dispozitivului de actionare la scaderea presiunii comanda declansarea; urmareste regimul intrerupatorului inlocuit;

c). blocheaza declansarea. Bibliografie: N.C.-III RS -DN 185; II E-DN/102 Categorie: ID:2754 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Se considera incidente in retelele electrice: actionarea neselectiva sau intempestiva a instalatiilor de protectii si automatizari, din cauze proprii acestor instalatii; iesirea din functie a unui ansamblu functional ca urmare a actionarii corecte a elementelor de protectie si automatizare in cazul unor evenimente accidentale care au avut loc la alt ansamblu functional;

evenimentele accidentale care conduc la abaterea tensiunii in afara limitelor stabilite prin reglementari. Bibliografie: N.C.-NTE 004/05.00 Cap 3 art. 18 c). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

126

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:2755 a). b). Se alege, in regim normal de functionare, regimul de functionare a dispozitivului MOP la scaderea presiunii pe "comanda declansarea" la: cuplele intre barele de 110kV cu DRRI incomplet LEA de 110 kV din statiile cu DRRI incomplet;

c). transformatoarele de 110/MT. Bibliografie: N.C.-III RS DN/185;IIE-DN/102 Categorie: ID:2826 PROFESIONALA Punctaj: 6

Intrerupatoarele transformatoarelor 110/MT echipate cu dispozitiv de actionare de tip MOP, care alimenteaza consumatori deosebit de importanti si la care a fost verificata sensibilitatea protectiilor din amonte, la defecte pe barele de medie tensiune, au regimul dispozitivului de actionare la scaderea presiunii: blocheaza declansarea, daca statia este echipata cu DRRI complet; blocheaza declansarea;

a). b).

c). comanda declansarea. Bibliografie: N.C.-III RS-DN 185; II E -DN/102 Categorie: ID:3297 PROFESIONALA Punctaj: 4

Valoarea maxima admisa pentru tangenta unghiului de pierderi dielectrice, la transformatoarele de 110 kv din exploatare, la temperaturile izolatiei de 20 grade C este: 1.5 % 2%

a). b).

c). 2.5 % Bibliografie: N.C.-PE 116/1/94,cap. 5, art. 5.3 -cg Categorie: ID:3298 PROFESIONALA Punctaj: 10

Valoarea minima orientativa a rezistentei de izolatie pentru piesele sau subansamblele din materiale izolante facind parte din circuitul primar (principal) de inalta tensiune al intrerupatorului de 110 kv ,cu ulei sau SF 6 ,in exploatare, este: 500 M ohmi 3000 Mohmi

a). b).

c). 5000 Mohmi Bibliografie: N.C.-PE 116/1/94,cap. 10 , pct. 10.1 -cg Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

127

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3299 a). b). c). d). e). Conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a anergiei electrice OD trebuie sa asigure: evidenta evenimentelor accidentale cauzate de terti; evidenta solicitarilor de racordare la retea si a avizelor tehnice de racordare emise; evidenta privind cantitatea de energie electrica tranzitata catre utilizatorii RED; evidenta solicitarilor de avize de amplasament; evidenta si solutionarea reclamatiilor si sesizarilor utilizatorilor RED. N.C.-Standardul de performanta in domeniul distributiei energiei electrice, anexele 2 si 3 -cg Punctaj: 10 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie: ID:3300

Indicatorii de performanta pentru monitorizarea intreruperilor planificate, conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, sunt expimati prin : numarul de intreruperi neplanificate in mediu urban si rural, pe nivele de tensiune; durata medie a tuturor intreruperi planificate in mediu urban si rural, pe niveluri de tensiune; numarul de intreruperi planificate in mediu urban si rural, pe niveluri de tensiune; durata totala exprimata in minute a acestor intreruperi, pe nivele de tensiune; durata totala exprimata in zile a acestor intreruperi, pe niveluri de tensiune. N.C.-Standardul de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, anexa 2 -cg Punctaj: 10 PROFESIONALA

a). b). c). d). e).

Bibliografie: Categorie: ID:3301 a). b). c).

Conform Standardului de performanta pentru serviciul de distributie a energiei electrice, limitele de variatie a frecventei in functionare sunt: 49,50 - 50,50 Hz timp de 99,5% pe an; 50 Hz - 8% pana la 50 Hz + 3%; 50 Hz + 10% pana la 50 Hz - 6%;

d). 47,00 - 52,00 Hz timp de 100% pe an. Bibliografie: N.C.-Standardul de performanta pt serviciul de distributie a energiei electrice, art.20 Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:3302 a). b). c). d). e). In instalatiile electrice ale statiilor electrice se realizeaza o serie de blocaje. Dupa natura lor acestea pot fi: blocaje operative; blocaje logice; blocaje functionale; blocaje tehnologice; blocaje de siguranta. N.C.-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare, I. Conecini s.a. pag. 411 Punctaj: 10 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

128

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3303 Conform Codului Tehnic al RED, verificarea solutiei de dezvoltarea RED se face conform normelor tehnice energetice in vigoare, tinind seama de urmatoarele criterii de proiectare sii anume: criteriul (n-1); criteriul economic; criteriul stabilitatii termice in regim de durata; criteriul stabilitatii termice si dinamice in regim de scurtcircuit; criteriul caderii de tensiune admisibile. N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE PROFESIONALA Punctaj: 10 Art.5.6.1

a). b). c). d). e). Categorie: ID:3304 a). b). c).

Bibliografie:

Pe tevile de racordare dintre fiecare baterie de racire (radiator) si cuvele transformatoarelor cu puteri peste 10 MVA se monteaza obligatoriu : supape de suprapresiune; busoane de purjare ; dispozitive indicatoare de circulatie a uleiului ;

d). clapete de separare. Bibliografie: N.C.-PE 808/79 pag. 105 si 106 Categorie: ID:3306 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3307 a). b). c). PROFESIONALA Care este rolul presostatului ? asigura mentinerea unei presiuni joase prin umplerea cu ulei a tuburilor de comanda ; asigura semnalizarea scaderii presiunii azotului prin intermediul uleiului ; porneste pompa MOP ; asigura distributia uniforma a uleiului ET10 in MOP ; blocheaza inchiderea intrerupatorului la pierderea presiunii azotului . N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune B.Bercovici pag 208 PROFESIONALA Punctaj: 6 Punctaj: 6

Bibliografie:

In cazul in care se constata depasirea numarului admis de functionari la DRV tip VA100 intr-un interval mai mic de un an se procedeaza astfel : se demonteaza DRV si se verifica in laborator ; se masoara curentul de conductivitate ; se urmareste permanent functionarea DRV ;

d). nu este normat numarul de functionari. Bibliografie: N.C.-PE 116 /1/ 1994 ,pag 137 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

129

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3308 a). b). c). Coeficientul de absorbtie la TSP in exploatare trebuie sa fie mai mare de : kab mai mare sau egal 1,5 ; kab mai mare sau egal cu 1,3 ; kab mai mare sau egal cu 1,4 ;

d). kab mai mare sau egal cu 1,2. Bibliografie: N.C.-PE 116 /1/ 1994 , pag 97 Categorie: ID:3309 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

La transformatoarele de masura care nu sunt prevazute cu vizor pentru verificarea nivelului uleiului,nivelul uleiului va fi mentinut: la 10-20 mm sub dopul de umplere; la 15-18 mm sub dopul de umplere;

c). la 10-12 cm sub dopul de umplere. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 , cap. 2,art.3.1.5 ,lit. C1 Categorie: ID:3310 PROFESIONALA Punctaj: 6

Pentru transformatoarele care au suferit o reparatie in fabrica sau in ateliere specializate,cu inlocuirea totala sau partiala a izolatiei infasurarilor si/sau care au fost tratate si uscate corespunzator ,valoarea R60 dupa tratare si uscare : va fi mai mare de 90% din valoarea masurata in fabrica sau in atelierul specializa; va fi mai mare de 80 % din valoarea masurata in fabrica sau in atelierul specializat;

a). b).

c). nu va fi mai mica de 70 % din valoarea masurata in fabrica sau in atelierul specializat. Bibliografie: N.C.-PE 116/1/94, cap. 5 ,art. 5.2. Categorie: ID:3311 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Valoarea minima admisa pentru R60 , la trafo de 110 kv existente in prezent in exploatare,la temperaturile de 20 grade C este : 300 Mohmi 1000 Mohmi

c). 600 ohmi Bibliografie: N.C.-PE 116/1/94,cap.5,art. 5.2 Categorie: ID:3312 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Valoarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice pentru trasformatoarele noi, la punerea in functiune ,nu va trebui sa depaseasca: cu mai mult de 60% valoarea de fabrica; cu mai mult de 50 % valoarea de fabrica;

c). cu mai mult de 30 % valoarea de fabrica. Bibliografie: N.C.-PE 116/1/94,cap.5 ,art .5.3 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

130

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3313 a). b). c). Care din urmatoarele conditii sunt obligatorii la inchiderea in bucla a liniilor si cuplelor de 110 kv (in cazul cand nu este posibil controlul sincronismului)? tensiunea in statia in care se inchide bucla sa fie > 100 kV ; diferenta de tensiune intre bornele intrerupatorului prin care urmeaza sa se inchida bucla sa nu depaseasca 20 kV ; circulatia de puteri pe fiecare linie din bucla sa nu depaseasca 70% din puterea transportabila pe fiecare element din bucla ;

d). verificarea de catre dispecer a continuitatii buclei ce urmeaza sa fie inchisa. Bibliografie: N.C.-TEL 073 RS-DN 166 ,pag 6 Categorie: ID:3314 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 6

Numele admitentului este obligatoriu sa se consemneze in cererea de retragere din exploatare inaintata centrului de dispecer, care va preda echipamentul? da, numai in cazul in care admitentul nu indeplineste functia de personal operational; da, in toate cazurile;

nu este necesara specificarea numelui admitentului, acesta trebuimd sa faca parte din lista admitentilor amisa de unitatile gestionare. Bibliografie: N.C.-RCD a SEN, cap.9, art 130 Categorie: ID:3316 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Punct de racordare la reteaua electrica de distributie reprezinta: punctul de delimitare intre distribuitor si consumator reprezentat de firida de bransament; punctul de delimitare intre distribuitor si consumator, reprezentat de bornele contorului;

c). punctul fizic din reteaua electrica de distributie la care se racordeaza un utilizator. Bibliografie: N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE cap.2 Categorie: ID:3317 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 6

Conform Codului tehnic al RED punct de delimitare reprezinta: punctul fizic din reteaua electrica de distributie la care se racordeaza un utilizator;

locul in care Operatorul de retea primeste energie electrica de la un producator, de la alti Operatori de distributie sau de la Operatorul de Transport, fiind prevazut cu grup de masurare;

locul in care instalatiile utilizatorului RED, se delimiteaza ca proprietate de instalatiile Operatorului de retea. Bibliografie: N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE cap.2 c). Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 6

Lista intrebari teorie

Paq:

131

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3318 a). b). c). Starea normala de functionare reprezinta starea de functionare care indeplineste urmatoarele criterii: este stare sigura de functionare; criteriul de stabilitate statica si conditiile de stabilitate tranzitorie; parametrii de functionare sunt parametri normali de functionare;

d). este satisfacut criteriul de siguranta (n-1). Bibliografie: N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE cap.2 Categorie: ID:3319 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Care din urmatoarele cazuri necesita emiterea de autorizatii de infiintare (emitentul fiind autoritatea competenta): realizarea si/sau retehnologizarea de linii si statii de distributie a energiei electrice cu tensiune nominala de 110 kV; realizarea de noi capacitati energetice de producere a energiei electrice si a energiei termice in cogenerare sau retehnologizarea celor existente; realizarea si/sau retehnologizarea de linii si statii de transport al energiei electrice;

exploatarea comerciala a capacitatilor de producere a energiei electrice sau a energiei termice in cogenerare. Bibliografie: N.C.-Legea energiei art.15 alin. 1 Categorie: ID:3320 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3321 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 6

Cine asigura revizuirea normelor tehnice referitoare la functionarea RED? Ministerul de resort (Ministerul Economiei si Finantelor); SC Electrica SA; ISPE; Autoritatea Competenta; Operatorii de Distributie; N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE PROFESIONALA Punctaj: 5 Art.9.1.2

Bibliografie:

In conformitate cu Codul tehnic RED functiile principale ale conducerii prin dispecer a RED sunt: conducerea operationala la nivel national a RED; planificarea operationala a functionarii RED; conducerea operationala la nivel local a RED, in conformitate cu Ordinul de investire a autoritatii de conducere prin dispecer asupra instalatiilor;

conducerea operationala la nivel zonal a RED, in conformitate cu Ordinul de impartire a autoritatii de conducere operativa asupra instalatiilor. Bibliografie: N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE Art. 6.1.4. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

132

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3323 a). b). Conform prevederilor Codului tehnic al RED, un sistem electroenergetic reprezinta: sistemul electroenergetic situat pe teritoriul national si care constituie infrastructura de baza utilizata in comun de participantii la piata de energie electrica ; ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate prin care se realizeaza producerea, transportul, conducerea operativa, distributia energiei electrice si mentenanta ;

ansamblul instalatiilor electroenergetice interconectate, prin care se realizeaza producerea, transportul,conducerea operationala, distributia si utilizarea energiei electrice. Bibliografie: N.C.-CODUL TEHNIC AL RETELELOR DE DISTRIBUTIE cap.2 c). Categorie: ID:3325 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Valoarea minima admisa pentru R60 la trafo 110 kv/ MT existent in exploatare la temperatura izolatiei de 20 grade C este de : 90 % din valoarea masurata in fabrica ; 600 Ohmi; 180 Ohmi;

d). 70 % din valoarea masurata in fabrica. Bibliografie: N.C.-PE 116 /1/ 1994, pag 45 Categorie: ID:3327 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Rigiditatea dielectrica minima a uleiului electroizolant la trafo 110 kv/MT in exploatare este de : 160 kv / cm ; 125 kv / cm ; 140 kv / cm ;

d). 90 kv / cm. Bibliografie: N.C.-PE 116 /1/ 1994 , pag 180 Categorie: ID:3328 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 5

Care este valoarea temporizarii actionarii DRRI (pauza de DRRI) in statiile neretehnologizate ? 0,2 secunde ; 0,6 secunde ; 0,5 secunde ;

d). 0,4 secunde. Bibliografie: N.C.-DEN 07 III RS -DN -31, pag 6 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 5

Lista intrebari teorie

Paq:

133

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3329 a). b). Care e ecartul de selectivitate in frecventa, pentru cele cinci transe DASf din SEN ? 0,2 Hz ; 0,3 Hz ;

c). diferite de la transa la transa. Bibliografie: N.C.-TEL 073 RS -DN 107 - pag.5 Categorie: ID:3330 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 5

La pornirea motoarelor electrice prin comutator stea-triunghi fata de pornirea directa curentul si cuplul de pornire au valorile : 0,6 Ip ; 0,6 Mp ; Ip/V3 ; Mp/V3 ;

c). Ip/3 ; Mp/3. Bibliografie: N.C.-Agenda electricianului , E.Pietrareanu , pag 466 Categorie: ID:3331 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Conductanta electrica in sistemul SI se masoara in : Siemens; Weber; Henry;

d). Ohm la puterea -1. Bibliografie: N.C.-Indrumator pentru instruirea dispecerilor, pag 14 Categorie: ID:3332 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care din simbolurile de mai jos reprezinta pentru un transformator de putere in ulei 'sistemul de racire cu circulatie fortata a uleiului si a apei de racire' ? ONAF; OFAF ;

c). OFWF. Bibliografie: N.C.-3REI12 -83 , pag 14 Categorie: ID:3333 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

La un intrerupator IO ce functioneaza in instalatiile de 110 kV, tensiunea maxima de serviciu este de : 110 kv ; 131 kv ;

c). 123 kv . Bibliografie: N.C.-PE 116/1/1994, pag 11 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

134

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3334 a). b). c). Un echipament de 110 kV care nu are in functiune in afara protectiei de baza si o protectie de rezerva, poate functiona maximum : 8 ore ; 24 ore ; 2 ore ;

d). nu poate functiona fara cel putin o protectie de rezerva in functiune. Bibliografie: N.C.-TEL 07 III RS - DN -9 - pag 5 Categorie: ID:3335 PROFESIONALA Punctaj: 4

Daca pentru verificarea raportului de transformare la un transformator 20/04 kv se aplica pe infasurarea primara tensiunea redusa de 380 V cc , ce tensiune se obtine in infasurarea secundara ? 0V; 6,8 V ; 7,8 V ;

a). b). c).

d). 7,2 V. Bibliografie: N.C.-Electrotehnica aplicata Categorie: ID:3336 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Presiunea minima de lucru la deschidere la dispozitivul MOP (pentru o temperatura a mediului de 15grade C) este : 270 atm ; 260 atm ;

c). 255 atm. Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune B.Bercovici - pag 208 Categorie: ID:3337 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Presiunea minima de lucru la inchidere la dispozitivul MOP (pentru o temperatura a mediului de 15 grade C) este : 270 atm 280 atm

c). 260 atm Bibliografie: N.C.-Aparate electrice de inalta tensiune B. Bercovici - pag 208 Categorie: ID:3340 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Rolul releului de antipompaj din schema electrica a dispozitivului de comanda MOP 1 actionare trifazata este de a : elimina comanda de inchidere in timpul manevrei de deschidere ; elimina comanda de deschidere in timpul comenzii de inchidere ; bloca conectarea intreruparorului dupa al doilea ciclu de rar ;

d). asigura semnalizarea scaderii presiunii de azot prin intermediul uleiului. Bibliografie: N.C.-Cartea electricianului din statii si posturi de transformare ; I. Conecini s.a. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

135

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3341 a). b). c). Eclatoarele din componenta DRV au rolul de a : separa fata de pamant borna aflata sub tensiune in regim normal de functionare a instalatiei ; stingerea curentului de insotire la trecerea sa prin zero ;

amorsa si conduce spre pamant curentul de descarcare la aparitia unei supratensiuni care depaseste nivelul de protectie asigurat de descarcator. Bibliografie: N.C.-Ion Lupu -Exploatarea echipamentelor din statii electrice Cap 8.3 pag 124 Categorie: ID:3342 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

Numarul admis de functionari anuale (intre doua verificari in laborator) a unui DRV tip VA100 este de : 10 ; 5; 3;

d). 15. Bibliografie: N.C.-PE 116 / 1/1994 , pag 137 Categorie: ID:3343 PROFESIONALA Punctaj: 4

Care este valoarea intensitatii curentului electric care trece printr-o celula de MT, stiind ca ampermetrul celulei are inscriptionat raportul 600/5 A, transformatoarele de masurare de curent ale celulei au raportul 300/5 A, iar ampermetrul indica 80 A ? 160 A; 80 A;

a). b).

c). 40 A. Bibliografie: N.C.-Indreptar pentru electroenergeticieni ; A. Curelaru: cap. 4,subcap 1.3,par. 1.3.1 Categorie: Punctaj: 4 PROFESIONALA ID:3345 a). b). c). Conditiile de functionare in paralel a transformatoarelor, fabricate inainte de 1972,sunt urmatoarele: sa aiba aceleasi tensiuni nominale primare si secundare; sa aiba aceleasi tensiuni de scurcircuit cu abatere in limitele mentionate; sa aiba raportul intre puterea celui mai mare si a celui mai mic transformator, cu valoarea maxima 2;

d). sa aiba grupe de conexiuni, admise sa functioneze in paralel. Bibliografie: N.C.-PE 126/82; 2.1.3. lit. I, pag.315-316 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

136

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3346 a). b). Daca temperatura uleiului unui transformator creste, personalul de exploatare, este obligat sa cerceteze: tensiunile la bornele de I.T. si M.T..; cantitatea si culoarea gazelor din transformator;

c). cauzele cresterii temperaturii. Bibliografie: N.C.-PE 126/82; 2.4.3., pag.325 Categorie: ID:3347 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

La punerea in sarcina a transformatorului electric de putere, se urmaresc urmatoarele: daca instalatiile de protectie prin relee functioneaza corect ; daca transformatorul se incarca corespunzator;

c). daca se string gaze sau aer la releul de gaze, in cazul in care acestea exista. Bibliografie: N.C.-PE 126/82, art. 2.2.4 Categorie: ID:3349 PROFESIONALA Punctaj: 4

La defectiuni in functionarea bobinelor de reactanta , constind in incalziri ale imbinarilor prin care se realizeaza legarea bobinelor la instalatie ,personalul de exploatare actioneaza prin: scoaterea instalatiei de sub tensiune fara acordul dispecerului ; verificarea legaturii la pamint a armaturii tuturor izolatoarelor;

a). b).

c). stabilirea locului de incalzire. Bibliografie: N.C.-PE 126/82, cap 4 ,tab. 8,pct. 1 Categorie: ID:3350 PROFESIONALA Punctaj: 4

Pentru exploatarea normala a bobinelor de stingere, la locul de manevra a separatorului bobinei, precum si la locul de manevra a dispozitivului de reglaj trebuie: semnalizata optic existenta unei puneri la pamant in retea; semnalizata si optic si acustic existenta unei puneri la pamant in retea;

a). b).

c). semnalizata acustic existenta unei puneri la pamant in retea. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 ,cap. 5,art. 5.1.9 Categorie: ID:3351 PROFESIONALA Punctaj: 4

La schimbarea zgomotului obisnuit in bobina de stingere in perioada compensarii curentului capacitiv se retrage din exploatare bobina de stingere in urmatoarele cazuri: temperatura uleiului este peste 10 grade ; in afara cresterii zgomotului obisnuit se observa si o crestere a temperaturii uleiului

a). b).

c). in interiorul bobinei se aud zgomote deosebite,descarcari sau pocnituri. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 ,cap.5 tab 9 ,pct. 3 Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

137

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3352 a). b). c). In cazul in care se functioneza cu doua sau mai multe transformatoare in paralel (cupla conectata) pe sectii de bare diferite : nu este permisa functionarea cu o singura rezistenta de tratare a neutrului; este permisa functionarea cu o singura rezitenta de tratare a neutrului;

numarul de rezistente de tratare a neutrului il stabileste dispecerul functie de dimensiunea retelei; Bibliografie: N.C.-PE 126/82,cap.6, art. 6.3.8 Categorie: ID:3353 PROFESIONALA Punctaj: 4

Intreruptoarele se verifica prin calcul la stabilitatea termica si electrodinamica in raport cu datele lor de fabricatie si valorile curentilor de scurtcircuit la locul de montaj: atunci cind se modifica puterile de scurtcircuit; atunci cind se modifica caracteristicile tehnice

a). b).

c). nu mai des de trei ani. Bibliografie: N.C.-PE 126/82, cap. 8, art. 8.1.9 Categorie: ID:3354 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Inainte de darea in exploatare a transformatoarelor fara protectie de cuva se verifica : izolatia fata de sine; daca izolatoarele cu ulei sunt pline cu ulei;

c). daca releul de gaze este cu ulei. Bibliografie: N.C.-PE 126/82, cap. 2 ,art. 2.2.2 Categorie: ID:3356 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 4

In cazul separatoarelor prevazute cu cutite de legare la pamant a barelor colectoare tija de actionare a cutitelor de legare la pamant va fi: vopsita in negru si va fi inscriptionata cu unul sau doua cercuri albe corespunzator barei 1 sau 2 pe care o leaga la pamant; vopsita in rosu si va fi inscriptionata cu unul sau doua cercuri negre corespunzator barei 1 sau 2 pe care o leaga la pamant;

vopsita in negru si va fi inscriptionata cu unul sau doua cercuri rosii corespunzator barei 1 sau 2 pe care o leaga la pamant. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 ,cap. 9 ,art. 9.3.2 Categorie: ID:3357 PROFESIONALA Punctaj: 4

In statiile de transfomare cu neutrul retelei de medie tensiune tratat prin rezistenta ,protectia de baza impotriva defectelor monofazate metalice si a defectelor monafazate cu rezistenta de trecere mare este: protectia homopolara de curent; protectia maximala de tensiune;

a). b).

c). protectia maximala de curent. Bibliografie: N.C.-PE 126/82, cap. 6, art. 6.1.12, lit. C. Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

138

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3358 In cazul transformatoarelor cu circulatie fortata a uleiului si racire cu suflaj de aer sau apa se admite functionarea transformatorului in cazul opririi pompelor sau a ventilatoarelor pe o durata de : maximum 15 minute in plina sarcina; 1 ora de mers in gol;

a). b).

c). maximum 10 minute in plina sarcina. Bibliografie: N.C.-PE 126/82, cap. 2 ,art. 2.1.3 ,lit. C Categorie: ID:3359 PROFESIONALA Punctaj: 4

La un transformator caruia i s-a filtrat sau inlocuit uleiul este necesar ca ,dupa punerea in functiune, sa se controleze releul de gaze pentru a se scoate aerul ce se stringe la un interval de : 8 ore ; 2 ore ;

a). b).

c). 12 ore. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 ,cap. 2 ,art.2.3.6 Categorie: ID:3360 PROFESIONALA Punctaj: 4

La un transformator caruia i s-a filtrat sau inlocuit uleiul este necesar ca, dupa punerea in functiune, sa se controleze din 2 in 2 ore releul de gaze pentru a se scoate aerul ce se strange . Controlul inceteaza: dupa 24 de ore; dupa 72 de ore;

a). b).

c). cand se constata ca in 24 de ore nu a aparut aer. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 , cap. 2 ,art. 2.3.6 Categorie: ID:3361 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

La deconectarea automata a transformatorului ,in cazul cind nu s-a putut constata cauza declansarii, transformatorul poate fi pus in functie : cu acordul conducatorului tehnic ierarhic superior,daca probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune; cu acordul conducatorului tehnic ierarhic superior si simultan urmatoarele conditii: gazele nu sunt inflamabile, trnsformatorul si comutatorul nu prezinta urme vizibile de avariere, declansarea a fost comandata numai de una din protectiile contra defectelor interne,probele si masuratorile efectuate au dat rezultate bune;

c). cu acordul conducatorului tehnic ierarhic superior, daca gazele nu sunt inflamabile. Bibliografie: N.C.-PE 126/82 ,cap 2, art. 2.4.8 Categorie: ID:3362 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Descarcarea de intretinere a bateriilor de acumulatoare se face pina la tensiunea de : 1.93 V/element; 2.40 V/element;

c). 2.25 V/element. Bibliografie: N.C.-PE 112/93, art. 3.4.5.3 Categorie: PROFESIONALA Paq: 139 Punctaj: 4 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:3405 a). b). c). Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie verificate la receptie, inainte de punerea in functiune periodic, in exploatare

d). dupa fiecare reparatie sau modificare Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.16.2. Categorie: ID:1640 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 4

Care sunt responsabilitatile persoanelor fizice si juridice privind apararea impotriva incendiilor? sa respecte reglementarile tehnice si dispozitiile de aparare impotriva incendiilor; responsabilitati revin doar conducatorilor locurilor de munca;

c). sa nu primejduiasca prin deciziile si faptele lor viata, bunurile si mediul. Bibliografie: N.C.-Legea 307/12.07.2006, cap.II;sect.1; art.6 (1). Categorie: ID:1641 a). b). PSI Punctaj: 4

Persoana care observa un incendiu, are obligatia: sa anunte prin orice mijloc serviciile de urgenta si sa ia masuri, dupa posibilitatile sale, pentru limitarea si stingerea incendiului; doar sa anunte pompierii si politia;

c). doar sa anunte pompierii. Bibliografie: N.C.-Legea 307/12.07.06,cap.II;sect.1;art.6(2) Categorie: ID:1642 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Persoanele fizice si juridice raspund, potrivit legii, de: controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu si sa evalueze riscurile de incendiu;

stabilirea si aplicarea masurilor de aparare impotriva incendiilor, precum si de consecintele producerii incendiilor. Bibliografie: N.C.-Legea 307/12.07.2006, cap.I;art.5 Categorie: ID:1643 a). b). PSI Punctaj: 4

Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu, se intocmesc astfel: pentru incaperile destinate cazarii a peste 100 de persoane; pe incaperi, daca in ele se afla cel putin 50 de persoane;

c). pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane. Bibliografie: N.C.-Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.II, sect.a 4-a, art.29 (1), lit. a, b Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

140

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:1644 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1645 a). b). c). Instalatiile de protectie a incendiilor pot fi: instalatii de detectare a gazelor inflamabile instalatii de inhibare a exploziei; instalatii de detectare, semnalizare si alarmare la incendiu; instalatii de evacuare a fumului si a gazelor fierbinti; instalatii de hiddranti interiori, coloane uscate, hidranti exteriori Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.III;sect.a 3-a; art.52(2), lit.a,b,c PSI Punctaj: 4

Bibliografie:

Planul de evacuare se intocmeste pe baza: schitei nivelului sau a incaperii pe care se marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin usi, coridoare si case de scari sau scari exterioare schitelor incaperilor, pe care se mentioneaza cantitatile si codurile de identificare, ori de pericol si produsele de stingere recomandate;

schitelor incaperilor, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase si se mentioneaza clasele acestora conform legii; Bibliografie: N.C.-Ordin MAI 163/28.02.07, cap.II; art.29 (3) Categorie: ID:1646 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Planurile de protectie impotriva incendiilor, sunt: planul anual de masuri si cheltuieli de protectia muncii si PSI; planul de evacuare a persoanelor; planul de depozitare si de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca fiind periculoase;

d). planul de interventie. Bibliografie: N.C.-Ordin MAI nr.163/28.02.07,art.28 Categorie: ID:1647 PSI Punctaj: 4

Instalatiile de incalzire, ventilare, climatizare, electrice, automatizare, si altele, aferente constructiilor si amenajarilor, precum si subansamblurile lor, trebuie proiectate si realizate astfel incat: in cazul unui incendiu, sa se poata asigura masuri eficiente de stingere a acestora si sa fie posibila salvarea persoanelor; sa nu contribuie activ la dezvoltarea incendiului; sa asigure limitarea propagarii incendiului;

a). b). c).

d). sa nu initieze incendii. Bibliografie: N.C.-Ordin MAI nr.163/28.02.2007, cap.III;sect.a 3-a;art.51 (1),lit.a,b,c,f Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

141

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:2792 a). b). Seful sectorului de activitate (atelier, sectie depozit, instalatie,etc.),in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru: instruirea personalului; pregatirea locului;

c). controlul dupa terminarea lucrarii. Bibliografie: N.C.-Ordin MAI nr.163/28.02.07, cap.IV;sect. a-2-a;art.101 Categorie: ID:3365 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Care sunt obligatiile principale la locul de munca lucratorilor din punct de vedere al respectarii normelor PSI? sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul institutiei, dupa caz; sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de aparare impotriva incendiilor; sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva incendiilor;

sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent de incendiu. Bibliografie: N.C.-Legea 307/2006, Art.22. d). Categorie: ID:3366 a). b). PSI Punctaj: 4

Interventia, in caz de incendiu la locul de munca, presupune: stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor,pe scimburi de lucru si in afara programului; protectia personalului de interventie impotriva efectelor negative ale incendiilor: temperatura,fum,gaze toxice;

c). salvarea rapida si in siguranta a personalului,conform planurilor stabilite. Bibliografie: N.C.-Ordin MAI 163/28.02.07,art. 26 ,lit. b si f Categorie: ID:3367 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Organizarea interventiei de stingere a incendiilor la locul de munca presupune: stabilirea componentei echipelor care trebuie sa asigure salvarea si evacuarea persoanelor/bunurilor,pe scimburi de lucru si in afara programului; salvarea rapida si in siguranta a personalului,conform planurilor stabilite

stabilirea sistemelor,instalatiilor si a dispozitivelor de limitare a propagarii si de stingere a incendiilor,a stingatoarelor si a altor aparate de stins incendii; Bibliografie: N.C.-Ordin MAI 163/28.02.07, art. 25 lit. b si c Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

142

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3368 a). b). c). Instructiunile de aparare impotriva incendiilor: se aplica de catre salariatii de la locurile munca; se studiaza de catre salariatii de la locurile de munca; se insusesc de catre salariatii de la locurile de munca;

d). se elaboreaza de catre salariatii de la locurile de munca. Bibliografie: N.C.-Ordinul MAI nr.163/2007, Art.34. Categorie: ID:3369 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Utilizarea focului deschis nu se admite fara a fi supravegheat si asigurat prin masuri suplimentare: la mai putin de 40 m fata de locurile cu pericol de explozie la mai putin de 10 m fata de materiale si substante combustibile; la mai putin de 5 m fata de materiale sau substante combustibile;

d). este interzisa utilizarea focului deschis fara a se asigura masuri suplimentare. Bibliografie: N.C.-Ordinul MAI nr. 163/2007, Art.97(5). Categorie: ID:3370 a). b). PSI Permisul de lucru cu foc este valabil: doua zile; o zi; Punctaj: 4

c). mai multe zile, dar obligatoriu corelat cu procesul verbal de executie a lucrarilor. Bibliografie: N.C.-Ordinul MAI nr.163, Art. 100(2). Categorie: ID:3371 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Seful sectorului de activitate, atelier, sectie, deposit, instalatie, etc., in care se executa operatiuni cu foc deschis, are obligatia sa asigure masuri pentru: pregatirea locului; nu are obligatia de a asigura masuri; controlul dupa terminarea lucrarii;

d). instruirea personalului. Bibliografie: N.C.-Ordinul MAI nr.163, Art.101. Categorie: ID:3372 PSI Punctaj: 4

In conformitate cu prevederile Normelor metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca ,actiunile pentru realizarea masurilor stabilite in urma evaluarii riscurilor,pentru zonele cu risc ridicat si specific : constituie o prioritate in cadrul planului de protectie si prevenire; constituie o prioritate a Comitetului de Securitate si Sanatate a Muncii la nivel de intreprindere;

a). b).

c). constituie o prioritate a angajatorului in limita bugetului aprobat. Bibliografie: N.C.-Hg1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006, Art.107. Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

143

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3375 a). b). In conformitate cu prevederile legale, starea de pericol grav si iminent de accidentare poate fi constatata de catre: orice lucrator din intreprindere si/sau unitate; lucrator al serviciului extern de prevenire si protecctie cu care unitatea are contract;

c). inspectorii de munca; Bibliografie: N.C.-HG 1425/2006 de aplicare a Legii 319/2006, Art.101. Categorie: ID:3378 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca, angajatorul are obligatia sa ia masurile necesare pentru: asigurarea securitatii si protectia sanatatii lucratorilor; prevenirea ricurilor profesionale; crearea unui serviciu propriu de medicina a muncii;

d). informarea si instruirea lucratorilor. Bibliografie: N.C.-Legea 319/2006, Art.7(1). Categorie: ID:3379 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare acordate de angajatori se stabilesc prin: Contractul national de munca; Contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca;

c). Legea securitatii si sanatatii in munca. Bibliografie: N.C.-Legea 319/2006, Art.14 si Art.15 Categorie: ID:3380 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Printre obligatiile lucratorilor, din punct de vedere al Legii securitatii si sanatatii in munca, sunt si urmatoarele: sa utilizeze corect masinile, aparatura si uneltele; sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari; sa nu preocedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea dispozitivelor de securitate proprii, decat cu aprobarea conducatorului locului de munca sau a lucratorului desemnat cu supravegherea securitatii si sanatatii in munca;

sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului, accidentele suferite de propria persoana. Bibliografie: N.C.-Legea 319/2006, Art.23. d). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

144

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3381 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3382 a). b). c). Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde urmatoarele faze: instruirea introductiv-generala; instruirea la schimbarea locului de munca; instruirea la locul de munca; instruirea in cazul in care lucratorul a lipsit mai mult de 30 de zile; instruirea periodica. N.C.-Hotararea nr. 1425/2006, sectiunea I, Art. 77. PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele situatii: la executarea unor lucrari speciale; la locul de munca; la reluarea activitatii dupa accident de munca;

d). cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare. Bibliografie: N.C.-HG 1425 / 2006, NG de aplicare a Legii 319/2006, art.98 Categorie: ID:3383 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In care din urmatoarele cazuri instruirea periodica se face suplimentar celei programate? la introducerea unui echipament de munca sau modificari ale celui existent; la reluarea activitatii dupa un accident de munca ; la executarea unor lucrari speciale ;

d). cand un lucrator a lipsit peste 20 zile lucratoare. Bibliografie: N.C.-HG 1425/2006,art 28 Categorie: ID:3384 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Instruirea la locul de munca se face de catre : un lucrator al serviciului de prevenire si protectie ; un lucrator desemnat de angajator ;

c). conducatorul locului de munca . Bibliografie: N.C.-HG 1425/2006,art 91 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

145

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3385 Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul securitatii si sanatatii in munca ,in special sub forma de informatii si instructiuni de lucru,specifice locului de munca si postului sau : dupa un accident de munca; la executarea unor lucrari speciale;

a). b).

c). la angajare. Bibliografie: N.C.-Legea 319/2006,art. 20.1 Categorie: ID:3386 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Fiecare lucrator trebuie sa isi desfasoare activitatea , in conformitate cu pregatirea si instruirea sa , precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incit sa nu expuna la pericol de accidentare sau inbolnavire profesionala atat propria persoana , cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.In acest sens lucratorii au obligatia: sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si ,dupa utilizare sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare; sa decida asupra masurilor de protectie care trebuie luate si,dupa caz,asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat;

a). b). c).

sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca. Bibliografie: N.C.-Legea 319/2006,art. 22,art.23.b ,art. 23.h Categorie: ID:3387 a). b). PROTECTIA MUNCII Angajatorul este obligat: sa ia masurile necesare pentru ca echipamentul de munca pus la dispozitia lucratorilor sa corespunda lucrului prestat, ori sa fie adaptat acestui scop; echipamentul de munca sa poata fi utilizat de lucratori, fara a pune in pericol securitatea sau sanatatea lor; Punctaj: 4

c). sa ia masuri corespunzatoare pentru reducerea riscurilor Bibliografie: N.C.-Hot. 1146/2006, art.3, alin.1, 3. Categorie: ID:3388 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Daca utilizarea unui echipament de munca este susceptibila sa prezinte un risc specific pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca: se va evita utilizarea acestui tip de echipament; utilizarea echipamentului de munca este accesibila tuturor lucratorilor din firma;

a). b). c).

utilizarea echipamentului de munca este accesibila numai lucratorilor insarcinati cu aceasta atributie. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006, art.6 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

146

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3389 a). b). c). d). Care dintre enunturile de mai jos, reprezinta cerinte minime generale aplicabile echipamentelor de munca Sistemele de comanda trebuie sa fie amplasate in exteriorul zonelor periculoase; Sistemele de comanda nu trebuie sa genereze riscuri ca urmare a unei manevre neintentionate; Comanda de pornire a echipamentului de munca trebuie sa aiba prioritate, fata de comenzile de oprire;

Fiecare echipament de munca, trebuie sa fie prevazut cu un sistem de comanda, care sa permita oprirea completa a acestuia, in conditii de securitate. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; Anexa 1, alin 2 Categorie: ID:3390 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3391 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica interventiile sunt permise numai in baza urmatoarelor forme de lucru: autorizatii de lucru scrise (AL); instructiuni tehnice interne de protectie a muncii (ITI-PM); atributii de serviciu (AS); dispozitii verbale (DV); procese-verbale (PV); N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; alin 3/ 3.3.2.4. PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Pentru protectia impotriva atingerii indirecte trebuie sa fie realizate urmatoarele masuri tehnice: egalizarea si/sau dirijarea potentialelor; legarea la nulul de protectie;

c). legarea la nulul de protectie si de lucru. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006, Anexa 1; alin 3/3.3.3.2. Categorie: ID:3392 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Pentru lucrul la inaltime, Scarile trebuie sa fie utilizate de asa maniera incat sa permita lucratorilor sa dispuna, in orice moment, de doua puncte de sprijin, si o prindere cu mana; de o prindere cu mana si de un sprijin sigur;

daca se transporta o greutate manual pe scara, aceasta nu trebuie sa impiedice mentinerea unei prinderi sigure, cu mana. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art. 4.2.3. Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

147

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3393 a). b). c). In sensul HG 1146/2006, expresia 'lucrator expus', are urmatoarea semnificatie: orice lucrator aflat integral intr-o zona periculoasa; orice lucrator aflat partial intr-o zona periculoasa; nu are nici o semnificatie zona in care se afla lucratorul la un moment dat;

d). orice lucrator aflat integral sau partial intr-o zona periculoasa. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art. 4.2.3. Categorie: ID:3394 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In sensul HG 1146/2006, expresia 'zona periculoasa' are urmatoarea semnificatie: orice suprafata din jurul echipamentului de munca, in care prezenta unui lucrator expus il supune pe acesta unui risc pentru sanatatea si securitatea sa; o zona bine delimitata din interiorul si/sau din jurul echipamentului de munca in care prezenta unui lucrator expus il supune pe acesta unui risc pentru sanatatea si securitatea sa;

orice zona din interiorul si/sau din jurul echipamentului de munca in care prezenta unui lucrator expus il supune pe acesta unui risc pentru sanatatea si securitatea sa. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; cap 1; art. 2, alin c). c). Categorie: ID:3395 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In sensul HG 1146/2006, expresia 'Echipament de munca', are urmatoarea semnificatie: orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita la locul de munca; numai masinile, aparatele, unealtele sau instalatiile folosite la locul de munca pentru care a fost investit prin decizie;

c). orice masina, aparat, unealta, dispozitiv, scula, sau instalatie folosita la locul de munca. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; cap 1; art. 2, alin a). Categorie: ID:3396 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In conformitate cu HG 1146/2006, angajatorul este obligat sa ia masurile necesare pentru ca: lucratorii insarcinati cu utilizarea echipamentelor de munca sa fie instruiti adecvat, inclusiv cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora; lucratorii insarcinati cu utilizarea echipamentelor de munca sa fie instruiti numai cu privire la riscurile posibile, determinate de utilizarea acestora;

lucratorii insarcinati cu utilizarea echipamentelor de munca sa fie instruiti la periodicitatile impuse de reglementarile legale in vigoare. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; cap 1; art. 10, alin a). Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

148

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3397 a). Orice echipament de munca trebuie: sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor impotriva riscurilor de incendiu sau de supraincalzire a echipamentului de munca ori de degajare de gaze, pulberi, lichide, vapori sau de alte substante produse de catre echipamentul de munca sau utilizate ori depozitate in acesta. sa fie adecvat pentru prevenirea riscurilor de explozie a acestuia sau a substantelor produse de acesta ori utilizate sau depozitate in echipamentul de munca.

b). c).

sa fie adecvat pentru protectia lucratorilor expusi riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau indirecta. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art. 2.17, 2.18, 2.19. Categorie: ID:3398 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Instalatiile si echipamentele de munca electrice, trebuie: sa fie proiectate, fabricate, montate, intretinute si exploatate, astfel incat sa asigure numai protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica; sa fie proiectate, fabricate, montate, intretinute si exploatate astfel incat sa asigure protectia impotriva pericolelor generate de energia electrica, precum si protectia impotriva pericolelor datorate influentelor externe;

sa fie proiectate, fabricate, montate, intretinute si exploatate astfel incat sa asigure numai protectia impotriva pericolelor datorate influentelor externe. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.1. c). Categorie: ID:3399 a). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere directa, trebuie sa se aplice: Numai masuri si mijoace de protectie tehnice, respectiv o masura de protectie principala care sa asigure protectia in orice conditii si o masura de portectie suplimentara, care sa asigure protectia in cazul deteriorarii protectiei principale; masuri tehnice, completate cu masuri organizatorice;

b).

c). Numai masuri tehnice. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.2.1. Categorie: ID:3400 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Instalatiile si echipamentele electrice, trebuie: sa fie alese cu grad corespunzator de protectie in toate situatiile care privesc medii cu umiditate excesiva; sa fie alese cu grad corespunzator de protectie in functie de zona de poluare in care sunt amplasate;

sa fie alese cu grad corespunzator de protectie in functie de zonele cu atmosfera potential exploziva. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.5.1. Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

149

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3401 a). b). La instalatiile si echipamentele electrice de inalta tensiune, sistemul de protectie impotriva electrocutarii prin atingere indirecta trebuie sa se realizeze: prin legarea la pamant de protectie, care este masura obligatorie, cumulat cu alte masuri de protectie; numai prin legarea la pamant de protectie;

c). prin legarea la pamant de protectie, si prin ingradiri. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.4. Categorie: ID:3402 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La instalatiile si echipamentele de munca electrice, valorile de calcul, precum si limitele admise ale curentilor prin corpul omului, ale impedantei electrice a corpului uman, ale tensiunilor de atingere si de pas si ale tensiunilor de lucru trebuie sa fie in conformitate cu: Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si Constitutia Romaniei, art.108; numai cu Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006;

a). b).

c). regulile tehnice aplicabile. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.4. Categorie: ID:3403 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Retelele izolate fata de pamant trebuie : sa fie prevazute cu protectie automata prin controlul rezistentei de izolatie, care sa semnalizeze si/sau sa deconecteze in cazul punerii la pamant. sa fie prevazute cu dispozitive care sa asigure protectia automata la curenti de defect (PACD), in cazul retelelor electrice din locurile de munca cu risc de incendiu si explozie, precum si cele din depozitele de explozivi sau carburanti;

c). sa fie prevazute cu protectie automata la curenti de defect, in toate cazurile. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.7. Categorie: ID:3404 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Instalatiile de inalta tensiune trebuie sa fie prevazute cu: numai cu blocari electrice; numai cu blocari mecanice;

blocari mecanice sau electrice, astfel incat deschiderea carcaselor si a ingradirilor de protectie sa fie posibila numai dupa scoaterea de sub tensiune a echipamentului electric respectiv, iar manevrarea dispozitivului de blocare trebuie sa poata fi facuta numai cu o scula speciala. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.8. Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

150

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3406 a). b). c). Mijloacele si echipamentele electrice de protectie trebuie sa fie verificate, in conformitate cu prevederile reglementarilor si regulilor tehnice aplicabile: inainte de utilizare; la punerea in functiune; dupa reparatii sau modificari;

d). periodic (in exploatare). Bibliografie: HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.18. Categorie: ID:3407 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

La instalatiile sau echipamentele de munca electrice este interzis: sa se aduca modificari fata de proiect in timpul exploatarii, intretinerii si repunerii in functiune a acestora; in cazuri speciale, se admit modificari doar cu acordul proiectantului instalatiilor si echipamentelor de munca electrice respective;

a se aduce orice fel de modificari fata de documentatia avizata in cadrul sedintelor comisiilor tehnice de avizare. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.17 Categorie: ID:3408 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul instalatiilor sau echipamentelor de munca electrice la care se executa lucrari cu scoaterea de sub tensiune, trebuie sa fie scoase de sub tensiune urmatoarele elemente: partile active aflate sub tensiune la care nu se lucreaza, dar se gasesc la o distanta mai mica decat limita admisa la care se pot apropia persoanele sau obiectele de lucru (utilaje, unelte etc.), indicata in documentatia tehnica specifica; numai partile active aflate sub tensiune, la care urmeaza a se lucra;

a).

b). c).

partile active aflate sub tensiune ale instalatiilor situate la o distanta mai mare decat limita admisa, dar care, datorita lucrarilor care se executa in apropiere, trebuie scoase de sub tensiune. Bibliografie: N.C.-HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.22.1 Categorie: ID:3409 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In cazul lucrarilor cu scoatere de sub tensiune a liniilor electrice aeriene, este necesara: legarea la pamant si in scurtcircuit a conductoarelor de faza, imediat dupa verificarea lipsei de tensiune; legarea la pamant si in scurtcircuit a conductoarelor de faza, inclusiv pe conductorul de nul, operatie care trebuie sa se execute imediat dupa verificarea lipsei de tensiune.

legarea la pamant si in scurtcircuit a conductoarelor de faza, inclusiv pe conductorul de nul prin c.l.p., dispozitive mobile de scurtcircuitoare sau atenuatoare de tensiune indusa. Bibliografie: HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.22.2 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

151

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3410 a). b). La lucrul in instalatiile de inalta tensiune trebuie sa fie utilizate: numai mijloace individuale de protectie electroizolante; mijloace individuale de protectie electroizolante, cumulate cu alte mijloace de protectie;

c). mijloace si dispozitive d eprotectie de clasa I de protectie. Bibliografie: HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.23.3 Categorie: ID:3411 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Instalatiile sau locurile unde exista sau se exploateaza echipamente electrice trebuie sa fie dotate, in functie de lucrarile si conditiile de exploatare, cu urmatoarele categorii de mijloace de protectie: mijloace de protectie care au drept scop protejarea omului prin izolarea acestuia fata de elementele aflate sub tensiune sau fata de pamant, respectiv prajini electroizolante pentru actionarea separatoarelor, manipularea indicatoarelor mobile de tensiune, montarea scurtcircuitoarelor etc., scule cu manere electroizolante, covoare si platforme electroizolante, manusi si incaltaminte electroizolante etc.; detectoare mobile de tensiune, cu ajutorul carora se verifica prezenta sau lipsa tensiunii; garnituri mobile de legare la pamant si in scurtcircuit; panouri, paravane, imprejmuiri (ingradiri); panouri de semnalizare HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.24 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

a).

b). c). d). e). Categorie: ID:3412

Bibliografie:

Instalatiile sau echipamentele de munca electrice trebuie sa fie exploatate, intretinute, reglate, reparate si puse sub tensiune numai de catre personal calificat in meseria de electrician autorizat din punctul de vedere al securitatii muncii, respectiv: pe baza de examen medical; psihologic test de verificare a cunostintelor profesionale,

a). b). c). d).

test de verificare a cunostintelor de securitate si sanatate in munca si de acordare a primului ajutor. Bibliografie: HG 1146/2006; anexa 1; art 3.3.25 Categorie: ID:3413 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Echipamentele de munca care, in timpul utilizarii, pot sa fie expuse descarcarilor electrice trebuie: sa fie protejate prin dispozitive impotriva efectelor trasnetului. sa fie protejate prin masuri adecvate impotriva efectelor trasnetului.

c). sa fie protejate conform instructiunilor furnizate de fabricant Bibliografie: HG 1146/2006; anexa 2; art 1.3 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

152

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3414 a). b). c). Lucrarile temporare la inaltime pot sa fie efectuate: Numai cand sarcinile de munca o impun, si numai in prezenta sefului ierarhic direct; numai atunci cand conditiile meteorologice nu pericliteaza securitatea si sanatatea lucratorilor.

numai dupa instalarea unor dispozitive solide de protectie impotriva caderilor de la inaltime, omologate/certificate de Inspectoratele teritoriale de munca. Bibliografie: HG 1146/2006; anexa 2; art 4.1.6 Categorie: ID:3415 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit; sa corespunda conditiilor existente la locul de munca; sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;

d). sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare. Bibliografie: HG 1048/2006;cap.2;art 5, alin. 2 Categorie: ID:3416 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Conditiile de utilizare a echipamentului individual de protectie, in special durata purtarii, sunt determinate de: gravitatea riscului; frecventa expunerii la risc; caracteristicile postului de lucru al fiecarui lucrator;

d). performanta echipamentului individual de protectie. Bibliografie: HG 1048/2006;cap.2;art 7 Categorie: ID:3417 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Obligatiile angajatorului, referitoare la echipamentul individual de protectie: informeaza mai intai lucratorul despre riscurile impotriva carora il protejeaza purtarea echipamentului individual de protectie. asigura instruirea lucratorului si, daca este cazul, organizeaza antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protectie.

distribuie gratuit echipamentul individual de protectie de angajator, si asigura buna sa functionare si o stare de igiena satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare. Bibliografie: HG 1048/2006;cap.2;art 10; 11; 12. Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

153

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3418 a). b). c). d). e). Categorie: ID:1653 a). b). Personalul care lucreaza in conditii de izolare trebuie sa fie informat cu privire la: manevrarea echipamentului de munca, starea acestuia (fiabilitate si accesibilitate); riscurile de accidentare si modul de actiune in caz de aparitie a acestora; comportamentul adecvat in cazul producerii unei avarii sau al aparitiei unei situatii critice; utilizarea echipamentului individual de protectie; primul ajutor; HG 1091/2006; cap III; art.11 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Conform prevederilor Legii energiei publicata in M.O. 51/23.01.07,, reteaua electrica se defineste ca: ansamblul de linii, inclusiv elementele de sustinere si de protectie a acestora, statiile electrice si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele; retea electrica buclata, prin care se transporta la distanta puteri electrice importante;

c). retea care evacueaza puterea produsa in centralele electrice. Bibliografie: N.C.-Legea energiei nr 13/2007 / M.O. 51/23.01.07, art3/51, art. 3, pct. 33. Categorie: ID:1660 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Din punct de vedere al SR EN ISO 9001/2001 personalul care efectueaza activitati ce influenteaza calitatea produsului, trebuie sa fie: competent din punct de vedere al studiilor, al instruirii, al abilitatilor si al experientei adecvate; sanatos din punct de vedere clinic;

c). cu o tinuta morala impecabila. Bibliografie: N.C.-SR EN ISO 9001/2000, cap. 6, paragraf 6.2.1 . Categorie: ID:2747 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Programarea retragerilor din exploatare a componentelor RED, se efectueaza conform reglementarilor in vigoare urmarind: capacitatea echipelor de mentenanta de a efectua lucrarile programate din punct de vedere al dotarii materiale si de protectie; programele de lucrari planificate;

coordonarea retragerilor din exploatare intre gestionarii de instalatii, in scopul reducerii duratei intreruperilor si a numarului de manevre. Bibliografie: N.C.-Codul tehnic al RED, cap.6, paragraf 6.5.12 Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

154

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:2749 a). b). c). Zonele de protectie si de siguranta se determina: pe subsisteme ale SEN; pe zone de retea;

pentru fiecare capacitate, in conformitate cu normele tehnice elaborate de autoritatea competenta. Bibliografie: N.C.-Legea energiei electrice nr.13/09.01.07, cap.III;art.20;alin.2 Categorie: ID:2750 LEGISLATIE Punctaj: 4

Alimentatia de protectie, se acorda in mod obligatoriu si gratuit de catre angajatori persoanelor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru si se stabileste prin: Nomenclatorul de functii; Contractul individual de munca;

a). b).

c). Contractul colectiv de munca si/sau. Bibliografie: N.C.-Legea nr.319/2006, cap.III;sect.a 4-a; art 14 Categorie: ID:2756 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Operatorul de distributie este indreptatit sa intrerupa alimentarea cu energie electrica, in urmatoarele situatii: cand exista debit la locul de consum, sub 45 de zile; pentru prevenirea sau limitarea extinderii avariilor in echipamentele energetice, in zona de retea electrica sau la nivelul intregului SEN; cand se pericliteaza viata, sanatatea oamenilor, ori integritatea bunurilor materiale;

d). pentru executarea unor manevre, sau lucrari, care nu se pot efectua fara intreruperi. Bibliografie: N.C.-Legea energiei electrice nr.13/2007; art. 44 Categorie: ID:3363 LEGISLATIE Punctaj: 4

Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie are drept de uz si servitute asupra proprietatilor statului si ale unitatilor administrativ -teritoriale afectate de capacitatile energetice : cu titlu gratuit pe toata existentei acestora ; cu juste despagubiri pentru suprafetele de teren ocupate pe perioada constructiei ;

a). b). c).

cu juste despagubiri pentru suprafetele de teren ocupate pe perioada constructiei si pe perioada de exploatare. Bibliografie: N.C.-Legea 13/2007,art. 16, par. 4. Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

155

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3364 Titularul de licenta pentru serviciul public de distributie are drept de uz asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata pentru functionarea capacitatii, pentru reviziile, reparatiile si interventiile necesare. Exercitarea acestui drept se face : cu despagubiri stabilite de primarii; cu despagubiri stabilite cu acordul partilor sau prin hotarire judecatoreasca, acordate proprietarilor terenurilor si titularilor activitatilor afectate de titularul de licenta.

a). b).

c). cu titlu gratuit. Bibliografie: N.C.-Legea 13/2007,art.16.2.b,art. 16.9 Categorie: ID:4828 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Culoarea de securitate pentru semnalele de interdictie, pericol-alarma sau pentru materialele si echipamentele de prevenire si stingere a incendiilor este: rosu; galben;

c). albastru. Bibliografie: HG 971/2006, Anexa 1, art. 4(1) Categorie: ID:6086 a). PROFESIONALA Punctaj: 4

Prin "unitate de exploatare" definita conform NTE 009/10/00, se intelege: unitatea care are in gestiune nemijlocita instalatiile electrice si care asigura desfasurarea urmatoarelor activitati: intocmirea, verificarea si aprobarea foilor de manevra de executie, dispunerea manevrelor de executie, executarea manevrelor in mod nemijlocit de catre personalul care deserveste operativ instalatiile electrice, urmarirea comportarii in exploatare a instalatiilor electrice din gestiune si organizarea activitatii de mentenanta preventiva si corectiva. entitatea organizatorica careia i-au fost incredintate prin inventar instalatiile si echipamentele din exploatare si intretinere;

b). c).

entitatea organizatorica (organul de stat, instittia publica, asociatia de orice fel, regia autonoma, societatea comerciala, uzina, fabrica, filiala, divizia, sucursala si alte asemenea) careia ii revine obligatia prin Regulamentul propriu de organizare si functionare sau prin Statut sa? exploateze ( sa intretina, sa repare si/sau sa asigure conducerea operativa) in instalatiile electrice pe care le gestioneaza/administreaza sau le-a preluat prin conventie de exploatare(operare) de la proprietar/ administrator; Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.8, al.1 BN-ra Categorie: ID:6087 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Prin " instalatie ", definita conform NTE 009/10/00, se intelege: ansamblul echipamentelor, celulelor si elementelor aflate in gestiunea unei subunitati de exploatare si care sunt operate, de regula, de de aceeasi formatie operativa ; ansamblul de echipamente si elemente legate functional intre ele, amplasate intr-un teritoriu comun si care sunt operate, de regula, de aceeasi formatie operativa;

ansamblul echipamentelor, celulelor si elementelor aflate in gestiunea unei unitati de exploatare; Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.10, pct.g BN-ra Categorie: PROFESIONALA Punctaj: 10

Lista intrebari teorie

Paq:

156

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:6088 a). In conformitate cu NTE 009/10/00 se considera -DAT IN OPERAREechipamentul care: se afla in gestiunea / administratia unei unitati de exploatare, din autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer sau a personalului operativ si legat la un echipament, element, etc, aflat in exploatare

se afla in gestiunea/ administratia unei unitati de exploatare, in autoritatea de conducere prin dispecer a unor centre de dispecer sau a personalului operativ, care a fost pus sub tensiune cel putin o data si care poate fi repus sub tensiune prin manevrarea aparatajului de comutatie, prin legarea cordoanelor la liniile electrice, prin montarea unor portiuni de bara sau prin legarea conductoarelor la aparataj. Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.11,al.1 BN-ra b). Categorie: ID:6089 PROFESIONALA Punctaj: 10

Linia 110 kV A-B aflata in functiune ??IN REGIM SPECIAL DE EXPLOATARE-cu RAR anulat in statia A si statia B poate fi conectata in caz de declansare numai daca: nu poate fi conectata; s-a efectuat controlul LEA 110 kV A-B si exista confirmarea din partea personalului care a efectuat controlul ca LEA poate fi conectata;

a). b).

c). exista confirmarea admitentilor ca poate fi conectata; Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.12, pct.b BN-ra Categorie: ID:6090 a). PROFESIONALA Punctaj: 10

Starea -SEPARAT VIZIBIL- a echipamentelor in cazul aparatajului de comutatie de construtie capsulata (SF6, vid, GIS, etc.) se considera realizata: pe baza indicatiilor elementelor mecanice/ electrice proprii aparatajului de semnalizare a acestei pozitii la fata locului sau in camerele de comanda/ telecomanda/teleconducere a instalatiilor. daca sunt deconectate intreruptoarele, este verificata pozitia deconectat a acestora si sunt luate masurile, conform normelor SSM specifice, pentru a impiedica actionarea accidentala sau voita a acestora (anulare automatizari, intrerupere circuit comanda, etc.)

b).

c). pentru aceasta categorie de echipamente starea -separat vizibil-nu poate fi realizata; Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.13, al.2 BN-ra Categorie: ID:6091 PROFESIONALA Punctaj: 10

Sistemul teleinformtional prin care se realizeaza conducerea prin dispecer a SEN indiferent de nivelul de la care se opereaza (instalatie sau centru de dispecer) trebuie s? aiba caracteristici tehnice care s? permita: respectarea regulilor tehnice generale de efectuare a manevrelor; efectuarea sigura si corecta a comenzilor transmise de la punctul de comanda /telecomanda; masurarea credibila a parametrilor principali de regim (tensiune, frecventa, putere activa, putere reactiva etc.) si/sau tehnologici ai echipamentelor; gestionarea eficienta a semnalizarilor si alarmelor fars suprasolicitarea personalului cu informatii parazite, nesemnificative. securizarea si inregistrarea informatiei; NTE 009/10/00 , art.48 al.3 PROFESIONALA Paq: 157 BN-ra Punctaj: 10 28.05.2012 10:41:18

a). b). c). d). e). Categorie:

Bibliografie:

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:6092 a). b). c). In conformitate cu prevederile RGM-NTE 009/10/00 : Efectuarea manevrelor prin telecomanda cu anularea sistemelor de interblocaj este permisa numai cu aprobarea unitatilor de exploatare/gestionare; Efectuarea manevrelor prin telecomanda cu anularea sistemelor de interblocaj este permisa numai pentru evitarea unor accidente umane;

Efectuarea manevrelor prin telecomanda cu anularea sistemelor de interblocaj este interzisa; Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.49 BN-ra Categorie: ID:6093 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Echipamentele din sistemul de protectii si automatizari precum si din cel teleinformational: nu sunt incluse in ordinul de investire iar retragerea din exploatare, modificarea de configuratie/ logica se face cu aprobarea unitatiilor de exploatare/gestiune. se supun aceluiasi ordin de investire ca si cele din circuitele primare, retragerea din exploatare, modificarea de configuratie/ logica se face numai cu aprobarea centrului de dispecer cu autoritate de decizie asupra echipamentelor din circuitele primare aferente.

c). nu sunt precizari exprese in acest sens. Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.60 al.28 BN-ra Categorie: ID:6094 PROFESIONALA Punctaj: 10

Pentru echipamentele retrase din exploatare la care manevra de retragere din exploatare a fost efectuata prin telecomanda de la un centru de dispecer, sau centru de telecomanda personalul care a efectuat manevra de executie : preda echipamentul cu mesaj sefului de lucrare in vederea admiterii la lucru specificand clar ca echipamentul a fost retras din exploatare - prin telecomandaconfirmandu-i starea operativa a echipamentului potrivit indicatiilor din sistemul teleinformational. realizeaza admiterea la lucru a echipelor precizand in documentatia operativa si in autorizatia de lucru ca echipamentul a fost retras din exploatare - prin telecomanda-;

a).

b). c).

preda echipamentul cu mesaj numai persoanei/persoanelor nominalizate in cerere specificand clar ca echipamentul a fost retras din exploatare -prin telecomandaconfirmandu-i starea operativa a echipamentului potrivit indicatiilor din sistemul teleinformational. Bibliografie: NTE 009/10/00 , art.61 pct.(3) al.f) BN-ra Categorie: ID:6095 a). b). c). d). e). PROFESIONALA Punctaj: 10

Daca in timpul efectuarii manevrelor apar defectiuni, avarii sau necesitati de urmarire consumuri, DAS etc se va adopta una din urmatoarele variante: se va reveni la schema initiala; se va continua manevra pana la terminare; se vor opri manevrele; se va termina o grupa distincta de operatii; se va realiza o schema care sa nu puna in pericol instalatia. Exploatarea statiilor de transformare ?? Ioan Lupu Cap: 3.4.12 subcap 4 pag 48 BN-ra Punctaj: 10 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

158

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:6096 . In toate cazurile de functionare a transformatoarelor de putere la sarcini mai mari decat puterea nominala se va urmari ca temperatura uleiului la partea superioara a cuvei sa nu depaseasca: 90 grade Celsius 115 grade Celsius

a). b).

c). 105 grade Celsius Bibliografie: Instructiune privind masurarea temporara, accidentala sau periodica a trafo de putere in ulei 3.RE-I12-83 art 6.2 pag 31 BN-ra Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:6097 a). b). c). Dispecerul poate dispune modificarea regimului de functionare a intrerupatoarelor la scaderea presiunii in urmatoarele cazuri: manevrelor cu grad sporit de risc; la scaderea presiunii la intrerupatoare in statii fara DRRI sau cu DRRI complet;

la scaderea presiunii la intrerupatoarele din statii care au bobine de compensare si DRRI complet. III RS-DN-185-Alegerea regimului de functionare a intrerupatoarelor la scaderea Bibliografie: presiunii fluidelor tehnologice art 6.2.3 pag 10 BN-ra Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:6098 Incidentele sunt evenimentele accidentale care apar in instalatiile electrice si tensiunea in retelele de transport si distributie a energiei electrice cu tensiunea peste 1 kV care se manifesta prin: modificari produse cu ocazia actionarii automatizarilor in instalatiile electrice cu o durata mai mica de 3 s ; abateri ale parametrilor functionali ai acestora, in afara limitelor prevazute prin reglementari sau contracte, care pot fi insotite de deteriorarea unor echipamente; BN-ra

a). b).

c). modificarea starii anterioare a ansamblurilor functionale. Bibliografie: NTE 004/05/00 art 14 pct d ?? Normativ analiza incidente Categorie: ID:6099 a). b). c). e). PROFESIONALA Punctaj: 10

De regula se interzice functionarea echipamentelor primare fara protectie cu urmatoarele exceptii: cand sunt doua protectii pentru acelasi echipament se admite anularea unei protectii pe durata interventiei; nu se admit anulari de protectii decat cu retragerea din exploatare a echipamentului primar respectiv; se admite anularea tuturor protectiilor la un echipament primar pe timp scurt, cu avizul conducerii tehnice a intreprinderii. . PE -506/83 Regulament de exploatare tehnica a instalatiilor de circuite secundare art 2.3.4 BN-ra Punctaj: 10 PROFESIONALA

Bibliografie: Categorie:

Lista intrebari teorie

Paq:

159

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:6100 a). b). c). Siguranta in functionare a unui intrerupator este rezultatul unui ansamblu format din urmatoarele caracteristici: disponibilitatea; fiabilitatea; durabilitatea;

d). manevrabilitatea. Instructiuni pentru proiectarea statiilor de conexiuni si transformare de inalta Bibliografie: tensiune. PE 111-1/92 cap 16.1 BN-ra Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:6101 a). b). c). Corectarea densitatii electrolitului acumulatoarelor acide se va face: in toate cazurile cand densitatea este sub valoarea prescrisa; numai dupa corectarea cauzelor abaterii de la valoarea prescrisa;

cand masurarea densitatii a fost efectuata la 2-3 ore dupa incarcarea de egalizare si s-a aplicat corectia de temperatura; Regulament de exploatare tehnica a surselor de curent continuu PE 114/83 cap Bibliografie: 4.3.9 BN-ra Categorie: Punctaj: 10 PROFESIONALA ID:6102 a). b). c). In sensul prevederilor RGM, prin -schema de functionare- se intelege: schema de functionare aprobata de centrul de dispecer cu autoritate de decizie tinind cont de situatia existenta in zona; schema electrica de conexiuni a echipamentelor si aparatajului primar dintr-o instalatie in care se functioneaza pe o perioada determinata;

schema normala de functionare aprobata de centrul de dispecer cu autoritate de decizie pentru o perioada de timp determinata. Bibliografie: NTE 009/10/00 cap III art 7, pag 9 BN-ra Categorie: ID:6103 a). b). c). PROFESIONALA Punctaj: 10

Starea normala de functionare este starea de functionare care indeplineste urmatoarele criterii : nu sunt abateri de la schema normala; parametrii de functionare sunt parametrii normali de functionare; nu sunt echipamente retrase din exploatare sau avariate; BN-ra Punctaj: 10

d). este starea sigura de functionare. Bibliografie: NTE 009/10/00 cap III art 7, pag 10 Categorie: PROFESIONALA

Lista intrebari teorie

Paq:

160

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:6104 a). b). c). Persoanele raspunzatoare de desfasurarea manevrelor de executie sunt: persoanele care dau dispozitii ?? raspund pentru corectitudinea foii de manevra de executie; persoanele care participa nemijlocit la executarea manevrelor ?? raspund de executarea corecta a manevrelor de executie;

persoanele care intocmesc, verifica si aproba foaia de manevra de executie ?? raspund de corectitudinea foii de manevra de executie Bibliografie: NTE 009/10/00 cap V art 8 (5), pag 14 BN-ra Categorie: ID:6105 a). b). c). d). PROFESIONALA Punctaj: 10

In functiune se considera echipamentul (generator, compensator sincron, bara, cupla, transformator, linie electrica etc)la care: sunt inchise separatoare (brosate intrerupatoare) prin care se leaga de alte echipamente sau elemente energizate; exista o legatura continua normala intre bara (sau alt echipament) si echipamentul respectiv, pentru a permite circulatia curentului electric; toate elementele sunt sub tensiune si conectate toate automatizarile si protectiile;

sunt conectate intrerupatoare prin care se leaga de alte echipamente sau elemente energizate. Bibliografie: NTE 009/10/00 cap IV art 12 (1)-a, pag 18 BN-ra Categorie: ID:3616 a). b). PROFESIONALA Punctaj: 10

Instalatiile de stingere a incendiilor cu spuma trebuie sa indeplineasca criteriile de performanta referitoare la: posibilitatea de a fi activate manual sau automat posibilitatea de a genera si dispersa o cantitate calculata de spuma, cu coeficientul de infoiere stabilit, peste o suprafata data, cu debitele de stingere necesare, intr-un timp specificat

c). crearea unei bariere care sa impiedice propagarea incendiului Bibliografie: Ordin MAI nr. 163/2007 cap III art. 60 Categorie: ID:4782 a). b). PSI Punctaj: 4

Prin prevenirea incendiilor se intelege: totalitatea actiunilor de impiedicare a aprinderii neautorizate a focului; totalitatea actiunilor de impiedicare a initierii si propagarii incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru salvarea persoanelor si a bunurilor si de asigurare a securitatii echipelor de interventie;

c). totalitatea masurilor de izolare ignifuga intreprinse de o unitate economica. Bibliografie: Legea 307 /2006, cap. I, art. 1.2, lit. k) Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

161

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:4787 a). b). c). Prin pericol iminent de incendiu se intelege: situatia creata prin aprinderea intempestiva a unor materiale inflamabile; pastrarea in conditii necorespunzatoare a unor materiale inflamabile;

situatia creata de cumularea factorilor care concura la initierea incendiului, declansarea acestuia fiind posibila in orice moment. Bibliografie: Legea 307 /2006, cap. I, art. 1.2, lit. h) Categorie: ID:4793 a). b). PSI Prin incendiu se intelege: aprinderea unor substante inflamabile; arderea autointretinuta, care se desfasoara fara control in timp si spatiu, care produce pierderi de vieti omenesti si / sau pagube materiale si care necesita o interventie organizata in scopul producerii procesului de ardere; Punctaj: 4

arderea intretinuta prin introducere de material combustibil care, daca nu este controlata poate duce la pagube materiale sau pierderi de vieti omenesti. Bibliografie: Legea 307 /2006, cap. I, art. 1.2, lit. c c). Categorie: ID:4796 a). b). PSI Punctaj: 4

Conform reglementarilor privind apararea impotriva incendiilor, fiecare salariat are, la locul de munca obligatia: sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice forma, de administrator sau conducatorul institutiei, dupa caz; sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu de la locul sau de munca si sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor;

sa stabileasca si sa transmita catre conducerea unitatii msurile de aparare impotriva incendiilor specifice locului de munca la care lucreaza. Bibliografie: Legea 307 /2006, cap. II, sect. 6, art.22, lit. a) c). Categorie: ID:4808 a). b). c). PSI Punctaj: 4

Traseele destinate fortelor de interventie in caz de incendiu trebuie sa asigure: posibilitatea patrunderii masinilor pompierilor pana la orice loc in care ar putea exista un incendiu; circulatia personalului de interventie si sa fie prevazute cu iluminat de siguranta corespunzator;

circulatia utilajului greu destinat stingerii incendiului si sa fie prevazut cu mijloace de realimentare pentru acesta. Bibliografie: Ordinul MAI 163 / 2000, Cap IV, Sect. 1, art. 107, lit b),lit. c), Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

162

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:4810 a). b). c). Caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu: se marcheaza cu indicatoare de securitate si se prevad cu mijloace de iluminat, astfel incat sa se asigure vizibilitatea si sa fie usor de recunoscut; se marcheaza cu o dunga rosie dintr-un material fosforescent;

se marcheaza cu indicatoare dreptunghiulare verzi si dungi galbene din materiale fosforescente. Bibliografie: Ordinul MAI 163 / 2007, Cap IV, Sect. 1, art. 108.1, Categorie: ID:4811 PSI Punctaj: 4

Exploatarea sistemelor, instalatiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, masinilor si utilajelor de orice categorie, cu defectiuni, improvizatii sau fara protectia corespunzatoare fata de materialele sau substantele combustibile din spatiu in care sunt utilizate: este permisa pana la prima reparatie planificata; este permisa numai cu supraveghere din partea pompierilor voluntari;

a). b).

c). este interzisa. Bibliografie: Ordinul MAI 163 / 2007, Cap IV, Sect. 1, art. 81.2 Categorie: ID:4812 a). b). PSI Punctaj: 4

Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu si pe timp de vant: este permisa numai dupa ce s-au luat toate masurile de asigurare a cu mijloace de stingere a incendiilor; este permisa numai cu supravegherea pompierilor si dupa ce s-au luat toate masurile de asigurare cu mijloace de stingere a incendiilor;

c). este interzisa. Bibliografie: Ordinul MAI 163 / 2007, Cap IV, Sect. 2, art. 97.1 Categorie: ID:4813 a). b). PSI Punctaj: 4

Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau alte asemenea operatii care prezinta pericol de incendiu se fac: numai pe baza de permis de lucru cu foc; numai sub supravegherea conducatorului unitatii;

c). numai cu aprobarea sefului formatiei de lucru. Bibliografie: Ordinul MAI 163 / 2007, Cap IV, Sect. 2, art. 99.1 Categorie: ID:4816 a). b). PSI Punctaj: 4

In locurile cu risc de explozie este interzisa: folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor si sculelor neprotejate corespunzator sau care pot produce scantei prin functionare, lovire sau frecare; folosirea dispozitivelor de ridicat care sunt antrenate de motoare electrice de curent alternativ;

c). folosirea mijloacelor de stingere a incendiilor. Bibliografie: Ordinul MAI 163 / 2007, Cap IV, Sect. 1, art. 84.2 Categorie: PSI Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

163

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:4818 a). b). c). Persoanele incadrate in munca au obligatia: sa intretina in buna stare de utilizare mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca si sa nu le utilizeze in alte scopuri; sa asigure impotriva furtului mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca;

sa mentina in stare de curatenie perfecta mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor de pe locul de munca. Bibliografie: Legea 307 /2006, cap. II, Sect. 6, art. 21, lit. b) Categorie: ID:4819 a). b). c). PSI Persoanele incadrate in munca: au obligatia sa cunoasca si ss respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor generale pentru unitati si a celor specifice locului de munca; nu au obligatia sa cunoasca si sa respecte normele de prevenire si stingere a incendiilor generale pentru unitati si a celor specifice locului de munca; Punctaj: 4

au obligatia de a cunoaste si respecta numai normele specifice locului de munca nu si cele generale pentru unitati Bibliografie: Legea 307 /2006, cap. II, Sect. 6, art. 21, lit. a), lit. c) Categorie: ID:3419 a). b). PSI Punctaj: 4

In cazul instalatiilor electrice proiectarea, constructia si alegerea materialului si dispozitivelor de protectie trebuie sa tina seama de : tensiunea nominala, influenta conditiilor externe

c). numai de competenta lucratorilor care au acces la partile componente ale instalatiei. Bibliografie: HG 1091/2006; Anexa 1; art.3 Categorie: ID:3420 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Usile de iesire in caz de urgenta, trebuie: sa se deschida spre exterior nu trebuie sa fie incuiate sau fixate astfel incat sa nu poata fi deschise imediat si cu usurinta de catre orice persoana care ar avea nevoie sa le utilizeze in caz de urgenta.

c). sa fie glisante sau turnante in cazul in care acestea au destinatia de iesiri de urgenta. Bibliografie: HG 1091/2006; Anexa 1; art.4.4 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

164

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3421 In functie de dimensiunile si destinatia cladirilor, de echipamentele pe care acestea le contin, de proprietatile fizice si chimice ale substantelor prezente si de numarul maxim potential de persoane prezente, locurile de munca trebuie prevazute: cu dispozitive corespunzatoare pentru stingerea incendiilor; cu detectoare de incendii, cu sisteme de alarma, daca este cazul;

a). b). c).

d). sunt suficiente doar panourile PSI cu dotare corespunzatoare Bibliografie: HG 1091/2006; Anexa 1; art.5 Categorie: ID:3422 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Campurile electromagnetice reprezinta: campuri magnetice statice si campuri electrice, magnetice si electromagnetice care variaza in timp cu frecvente pana la 300 GHz; campuri magnetice, electromagnetice si campuri electrice care variaza in timp cu amplitudinea frecventei pana la 1000 GHz;

campuri magnetice statice si campuri electrice si electromagnetice care variaza in timp cu frecvente pana la 600 GHz; Bibliografie: HG 1136/2006; cap. 1; sect.1; art.4 Categorie: ID:3423 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Pentru evaluarea, masurarea si/sau calculul expunerii lucratorilor la campuri electromagnetice se poate recurge la: Numai la standardele nationale in domeniu; standardele nationale adaptate standardelor europene armonizate care acopera intreaga serie de evaluari, masurari si calcule

numai la standardele europene care acopera intreaga serie de evaluari, masurari si calcule, stabilite de Comitetul European pentru Standardizare in Electrotehnica (CENELEC). Bibliografie: HG 1136/2006; cap. 1; sect.2; art.6; alin 1 si 2 Categorie: ID:3424 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Datele inregistrate in evidenta evenimentelor accidentale si rezultatele prelucrarilor acestor date constituie, alaturi de informatiile suplimentare care pot fi obtinute prin alte sisteme de urmarire a comportarii echipamentelor, principala sursa de informatii pentru: planificarea lucrarilor de investitii si alocarea resurselor financiare necesare; planificarea lucrarilor de mentenanta si alocarea resurselor necesare stabilirea punctelor slabe din instalatii si a masurilor pentru eliminarea acestora;

a). b). c). d).

efectuarea unor studii privind siguranta SEN in ansamblu sau a unor zone, studii privind fiabilitatea instalatiilor si echipamentelor; Bibliografie: NTE 004/05/00; cap.1; art 3 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

165

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3425 In functie de instalatia unde apar, de efectul asupra functionarii acesteia si a ansamblului instalatiilor de producere, transport si distributie a energiei electrice si termice, evenimentele accidentale care se inregistreaza si se analizeaza se clasifica astfel: Defectiunile tehnice Deranjamente in retelele electrice de joasa tensiune Deranjamente in retelele electrice de inalta tensiune intreruperile de scurta durata Incidentele in retelele electrice cu tensiunea peste 1 kV NTE 004/05/00; cap.1; art 14 PROTECTIA MUNCII Incidentele se clasifica, in: Incident izolat ; Incident primar (initiator); incident auxiliar; Punctaj: 4

a). b). c). d). e). Categorie: ID:3426 a). b). c).

Bibliografie:

d). Incident asociat. Bibliografie: NTE 004/05/00; cap.1; art 32 Categorie: ID:3427 a). b). c). d). e). Categorie: ID:3428 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Un incident in sens de unitate de inregistrare se considera acela care: are loc simultan in ami multe zone de retea, afectand mai multe echipamente ; este determinat de o singura cauza; este determinat de cauze multiple ; se manifesta cu un singur prilej; are loc intr-un singur ansamblu functional; NTE 004/05/00; cap.1; art 21 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Bibliografie:

Durata indisponibilitatii accidentale a unui ansamblu functional este intervalul de timp socotit din momentul iesirii accidentale din functiune a acestuia pana la: repunerea in functiune a ansamblului respectiv la parametrii solicitati; redarea in exploatare a ansamblului respectiv la parametrii nominali ; trecerea in rezerva aprobata de treapta de conducere operativa cu autoritate de decizie, in cazul in care nu mai este necesara repunerea in functiune;

a). b). c). d).

trecerea in reparatie planificata, in cazul in care aceasta reparatie incepe, conform programarii, inainte de repunerea in functiune sau de trecerea in rezerva a ansamblului respectiv. Bibliografie: NTE 004/05/00; cap.1; art 47 Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

166

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:3429 Defectiunile tehnice neremediabile de catre personalul operational/de exploatare in schimbul respectiv se vor inscrie in Registrul de defectiuni, registru care trebuie sa existe: in fiecare camera de comanda pentru instalatiile cu personal permanent; la centre si sectii pentru instalatiile fara personal permanent din retelele electrice.

a). b). c).

la inspectorul de avarii, pentru toata zona de retea aprobata in gestiunea unitatii de exploatare Bibliografie: NTE 004/05/00; cap.V; art 51; alin 2 Categorie: ID:3430 a). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Personalul operational din tura care monitorizeaza direct instalatiile trebuie ca, la constatarea oricarui eveniment accidental, sa : raporteze imediat, pe linie operativa, sefului sau ierarhic superior care are in comanda nemijlocita instalatia afectata, toate informatiile legate de manifestarea evenimentului si de efectele imediate ale acestuia ; Raporteze imediat, inspectorului de incidente toate informatiile legate de manifestarea evenimentului si de efectele imediate ale acestora ; sa le inregistreze in conformitate cu instructiunile in vigoare.

b). c).

d). sa le inregistreze in registrul de defectiuni Bibliografie: NTE 004/05/00; cap.V; art 56. Categorie: ID:3617 PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

In conformitate cu prevederile legale , reprezentantii lucratorilor, cu raspunderi in domeniul securitatii si sanatatii in munca pot desfasura urmatoarele activitati: insotesc echipa care face evaluarea de risc; urmaresc realizarea masurilor din planul de prevenire si protectie; realizeaza rapoarte lunare catre conducere si CSSM;

a). b). c). d).

aduc la cunostinta angajatorului sau CSSM , propunerile lucratorilor referitoare la imbunatatirea conditiilor de munca. Bibliografie: HG 1425/2006 de aplicare a Legii319/2006 art.56 Categorie: ID:4522 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Orice echipament individual de protectie trebuie: sa ia in considerare cele mai noi descoperiri n domeniul confectionarii echipamentelor individuale de protectie sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului si sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare;

sa poata fi purtat de catre mai multe persoane fara sa creeze nici o problema de sanatate sau de igiena. Bibliografie: HG 1048/2006, cap.II,art.5(2) c,d Categorie: PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

167

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:4523 a). b). c). Orice echipament individual de protectie trebuie: sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara a conduce el insusi la un risc marit si sa corespunda conditiilor existente la locul de munca; sa fie multifunctional si sa se permita montarea de dispozitive portabile pentru detectarea si semnalizarea riscurilor si factorilor nocivi

sa permita lucratorului sa aiba un grad de miscare cit mai mare si sa nu deranjeze din punct de vedere estetic. Bibliografie: HG 1048/2006, cap. II,art.5(2) Categorie: ID:4524 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Prin echipament individual de protectie se intelege: orice echipament destinat a fi purtat sau tinut de lucrator in scopul protejarii hainelor sale si care trebuie purtat in mod obligatoriu la locul de munca; orice echipament destinat sa fie purtat sau tinut de lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa i-i puna? in pericol securitatea si sanatatea la locul de munca, precum si orice element suplimentar sau accesoriu proiectat in acest scop;

mijlocul pe care angajatorul il acorda unui salariat in vederea utilizarii lui in timpul procesului de munca pentru a-i proteja imbracamintea si incaltamintea Bibliografie: HG 1048/2006, cap. I,art.3(1) c). Categorie: ID:4525 a). b). PROTECTIA MUNCII Echipamentul individual de protectie: se distribuie gratuit de angajator; se distribuie contra cost de angajator; Punctaj: 4

c). se poate procura de salariat iar costurile sunt suportate de angajator; Bibliografie: HG 1048/2006, Sect. 1, art.10(1) Categorie: ID:4526 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Primul ajutor in caz de accidentare trebuie sa fie acordat: la cea mai apropiata unitate sanitara de catre personal medical specializat; la spitalul de urgenta de catre paramedicii ;

la locul unde s-a produs accidentul de catre orice persoana care este pregatita pentru aceasta. Bibliografie: MMPS, Primul ajutor..../1999, Introducere, Pag. 1 Categorie: ID:4821 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Caile si iesirile de urgenta trebuie: sa fie amplasate cat mai aproape de locurile de munca; sa fie semnalizate optic si acustic; Punctaj: 4

sa ramana an permanenta libere si sa conduca cat mai direct posibil in aer liber sau in spatii sigure; Bibliografie: HG 1091/2006, Anexa 1,art.4.1 Categorie: PROTECTIA MUNCII Paq: 168 Punctaj: 4 28.05.2012 10:41:18

Lista intrebari teorie

Exploatare statii
ID:4824 a). b). Usile de iesire in caz de urgenta trebuie sa se deschida: spre interior; spre exterior;

c). indiferent in ce parte, dar sa poata fi deschise rapid; Bibliografie: HG 1091/2006, Anexa 1,art.4.4 Categorie: ID:4825 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Atunci cand echipamentele din incaperi si utilizarea acestora impun protectia lucratorilor: nu este permisa amplasarea cailor de acces in preajma acestora; caile de acces trebuie sa se amplaseze numai in spatele echipamentelor;

c). caile de acces trebuie sa fie marcate clar; Bibliografie: HG 1091/2006, Anexa 1,art.12.4, Categorie: ID:4826 a). b). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Daca locurile de munca includ zone periculoase in care, data fiind natura activitatii, exista riscul caderii lucratorului sau a unor obiecte, aceste locuri: trebuie sa fie prevazute cu dispozitive de semnalizare optice si acustice; trebuie sa fie prevazute cu dispozitive care sa evite patrunderea lucratorilor neautorizati in aceste zone;

c). trebuie sa fie prevazute cu panouri in care se gasesc centuri de siguranta. Bibliografie: HG 1091/2006, Anexa 1,art.12.4 Categorie: ID:4827 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

Pentru a se putea interveni in timp util in caz de accident sau avarie la locurile de munca in conditii de izolare, acestea vor fi dotate : cu mijloace care permit transportul persoanelor in caz de accident; cu mijloace care permit legatura cu persoana care asigura supravegherea;

cu mijloace care permit ca persoanele care lucreaza in conditii de izolare sa se poata odihni. Bibliografie: HG 1091/2006, Anexa 1, art. 22.2 Categorie: ID:6106 a). b). c). PROTECTIA MUNCII Punctaj: 4

. Incadrarea in munca in locuri de munca, vatamatoare sau periculoase se face dupa implinirea varstei de : 19 ani 18 ani 21 ani

d). 20 ani Bibliografie: Codul muncii republicat-art.18(5)-RA Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

169

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:6107 a). b). Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa si se semneaza de parti la: Data inceperii activitatii O data dupa incepererea activitatii

c). O data anterioara inceperii activitatii . Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.16(3) -RA Categorie: ID:6108 a). b). c). LEGISLATIE Punctaj: 4

Salariatul are in principal urmatoarele drepturi : Dreptul la repaus zilnic si saptamanal; Sa participe la stabilirea organizarii si functionarii unitatii; Dreptul la demnitatea in munca;

d). Dreptul de a participa la actiuni colective. Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.39(1) b,e,l _RA Categorie: ID:6109 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Contractul individual de munca inceteaza de drept : La data indeplinirii cumulative a conditiilor de varsta standard si a stagiului minim de cotizare; Ca urmare a indeplinirii unei functii de conducere salarizate in sindicat;

c). La data expirarii termenului contractului individual de munca. Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.56 c,i _RA Categorie: ID:6110 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Persoanele concediate pentru motive care nu tin de persoana salariatului beneficiaza de preaviz: Minim 15 zile lucratoare; 20 zile calendaristice;

c). Minim 20 zile lucratoare. Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.75(1) _RA Categorie: ID:6111 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Salariatii care nu au implinit varsta de 18 ani pot desfasura munca de noapte : Da; Nu;

c). Da, in anumite conditii. Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.128(1) _RA Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

Lista intrebari teorie

Paq:

170

28.05.2012

10:41:18

Exploatare statii
ID:6112 a). b). Angajatorii au obligatia de a asigura participarea la programe de formare profesionala dupa cum urmeaza: Cel putin o data la 2 ani, daca au cel putin 21 de angajati. Cel putin o data la 2 ani, daca au sub 21 de angajati.

c). Cel putin o data la 3 ani, daca au sub 21 de angajati. Bibliografie: Codul muncii -republicat-art.194(1)a,b _RA Categorie: ID:6113 a). b). c). d). e). Categorie: ID:6114 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul sunt: Avertisment verbal; Amenda disciplinara; Reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10% ; Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca ; Avertisment scris. Codul muncii-republicat-art.248(1) a,c,e _RA LEGISLATIE Punctaj: 4

Bibliografie:

Cererile in vederea solutionarii unui conflict de munca pot fi formulate : In termen de 30 de zile lucratoare de la data in care s-a comunicat decizia de sanctionare; In termen de 30 de zile calendaristice de la data in care a fost comunicata decizia unilaterala a angajatorului referitoare la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractului individual de munca;

In termen de 6 luni de la data nasterii dreptului de actiune, in cazul neexecutarii contractului colectiv de munca ori a unor clauze ale acestuia. Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.268(1)a,e _RA c). Categorie: ID:6115 a). b). LEGISLATIE Punctaj: 4

In cazul in care programarea concediului de odihna se face fractionat angajatorul este obligat sa programeze o fractiune de concediu de cel putin : 10 zile calendaristice; 15 zile lucratoare;

c). 10 zile lucratoare. Bibliografie: Codul muncii-republicat-art.148(5) _RA Categorie: LEGISLATIE Punctaj: 4

742 Nr. total de intrebari din baza de date

Lista intrebari teorie

Paq:

171

28.05.2012

10:41:18