Sunteți pe pagina 1din 71

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI

FACULTATEA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE MASTER PROFESIONAL: AUDIT FINANCIAR SI CONSILIERE

LUCRARE DE DIZERTATIE
TEMA: AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII

CUPRINS
MOTIVATIA TEMEI..............................................................................................................2 CAP I. AUDITUL FINANCIAR N DETERMINAREA sI PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII.................................................................................................3 1.1. Impozitul pe veniturile din salarii in

Romnia..............................................................3 1.1.1. Definirea impozitului pe veniturile din

salarii....................................................3 1.1.2. Cotele de impozitare si perioada

impozabila......................................................7 1.1.3. Deduceri personale si sume

fixe.........................................................................7 1.1.4. Modalitatile de calcul ale impozitului pe veniturile din

salarii...........................9

1.1.5.

Fise

fiscale.........................................................................................................12 1.2. Organizarea auditului impozitului pe veniturile din

salarii.........................................12 1.2.1. Modalitatea de organizare a activitatii financiar-

contabile...............................12 1.2.2. Verificarea modului de completarea si continutului documentelor

primare.....13 1.2.3. Verificarea metodologiei de calcul si a platii impozitului pe veniturile din salarii................................................................................................................. ....15 CAP II. AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC ZITRANS SRL........................................................................................................................19 1.1 Scurta prezentarea a

societatii....................................................................................19 1.2 Organizarea sistemului de

salarizare..........................................................................20 2.2.1 Principalele categorii de

tranzactii.......................................................................20 1.1.1 nregistrari semnificative n contabilitate, documente

justificative..................24 1.3 Probe de audit: metodologie de calcul, fise fiscale,

declaratii...................................25

1.4

Opinii

emise

de

auditor..............................................................................................38 CONCLUZII........................................................................................................................ ....41 ANEXE................................................................................................................................. ....42 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................. ...53

MOTIVATIA TEMEI
Un studiu efectuat in Uniunea Europeana scoate in evidenta discrepantele privind nivelul impozitelor pe venit practicat la nivel european si diferentele dintre costurile legate de angajare, mult mai mici in tarile care au aderat la UE in 2004. Muncitorii irlandezi platesc cel mai mic impozit pe venit ca procent din veniturile totale comparativ cu impozitele platite de salariatii din tarile membre ale Uniunii Europene, conform unui studiu realizat de firma Deloitte Touche Tohmatsu, citat de Budapest Business Journal. Muncitorii irlandezi platesc 6,34% din venituri sub forma de impozit si costuri legate de asigurarile sociale, reiese dintr-un studiu realizat de divizia irlandeza din Dublin a Deloitte in randul a 24 din cele 25 de tari membre ale Uniunii Europene. Urmeaza Cipru, cu un impozit de 8,77%, in timp ce muncitorii portughezi platesc cel mai mare impozit, de aproape 50%. Distanta dintre Irlanda si Cipru a crescut in acest an pana la 1,44%, in timp ce Malta si Luxemburg ocupa pozitiile trei si patru din punctul de vedere al celor mai scazute impozite directe. In Marea Britanie, salariatii platesc aproximativ 23% din venituri sub forma de impozite si costuri legate de asigurari, conform studiului Deloitte.

Lituania, una din cele zece tari care au aderat la Uniunea Europeana in 2004, are cea mai redusa medie a costurilor totale legate de angajare pentru companii, se arata in acelasi studiu. Incluzand contributiile angajatorului la asigurarile sociale, costurile totale se ridica la 5.124 euro (6.697 dolari) pe an. Slovacia, Estonia si Ungaria sunt celelalte tari in care costurile totale suportate de angajatori se situeaza la un nivel mai mic de 10.000 de euro. Cel mai ridicat nivel in acest sens se inregistreaza in Germania, 50.417 euro. Studiul a fost realizat in randul unor companii cu zece sau peste zece angajati. In ciuda faptului ca Irlanda se situeaza pe locul 15 in randul a 24 de tari membre ale UE din punctul de vedere al costurilor legate de salarii, studiul releva faptul ca salariatii din aceasta tara platesc cele mai reduse taxe directe, iar datorita acestui aspect Irlanda este in continuare un mediu atractiv pentru business. Studiul Deloitte & Touche scoate in evidenta discrepantele semnificative din punctul de vedere al costurilor legate de salarii si asigurari sociale in interiorul UE. De asemenea, acesta indica o diferenta majora intre pachetele de plati acordate salariatilor din cele zece tari care au aderat la UE in 2004 si celor din primele 15 state membre.

CAP I AUDITUL FINANCIAR IN DETERMINAREA SI PLATA IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII 1.1. Impozitul pe veniturile din salarii in Romania

1.1.1 Definirea veniturilor din salarii Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile in bani si/sau in natura obtinute de o persoana fizica ce desfasoara o activitate in baza unui contract individual de munca sau a unui statut special prevazut de lege, indiferent de perioada la care se refera, de denumirea veniturilor ori de forma sub care ele se acorda, inclusiv indemnizatiile pentru incapacitate temporara de munca. In vederea impunerii sunt asimilate salariilor: a) indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii de demnitate publica, stabilite potrivit legii;

b) c) d)

indemnizatiile din activitati desfasurate ca urmare a unei functii alese in cadrul persoanelor juridice fara scop lucrativ; drepturile de solda lunara, indemnizatiile, primele, premiile, sporurile si alte drepturi ale personalului militar, acordate potrivit legii; indemnizatia lunara bruta, precum si suma din profitul net, cuvenite administratorilor la companii/societati nationale, societati comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar majoritar, precum si la regiile autonome; sumele primite de membrii fondatori ai societatilor comerciale constituite prin subscriptie publica; sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor, in consiliul de administratie, in comitetul de directie si in comisia de cenzori; sumele primite de reprezentantii in organisme tripartite, potrivit legii; indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale; sumele acordate de organizatii nonprofit si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit, peste limita de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatia primita pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, pentru salariatii din institutiile publice; indemnizatia administratorilor, precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor; orice alte sume sau avantaje de natura salariala ori asimilate salariilor.

e) f) g) h) i)

j)

k)

Avantajele, cu exceptia celor prevazute in urmatorul paragraf primite in legatura cu o activitate dependenta includ, insa nu sunt limitate la: a) utilizarea oricarui bun, inclusiv a unui vehicul de orice tip, din patrimoniul afacerii, in scop personal, cu exceptia deplasarii pe distanta dus-intors de la domiciliu la locul de munca; b) cazare, hrana, imbracaminte, personal pentru munci casnice, precum si alte bunuri sau servicii oferite gratuit sau la un pret mai mic decat pretul pietei;

c) imprumuturi nerambursabile; d) anularea unei creante a angajatorului asupra angajatului;

e) f)

abonamentele si costul convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, in scop personal; permise de calatorie pe orice mijloace de transport, folosite in scopul personal;

g) primele de asigurare platite de catre suportator pentru salariatii proprii sau alt beneficiar de venituri din salarii, la momentul platii primei respective, altele decat cele obligatorii. Urmatoarele sume nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit: a) ajutoarele de inmormantare, ajutoarele pentru pierderi produse in gospodariile proprii ca urmare a calamitatilor naturale, ajutoarele pentru bolile grave si incurabile, ajutoarele pentru nastere, veniturile reprezentand cadouri pentru copiii minori ai salariatilor, cadourile oferite salariatelor, contravaloarea transportului la si de la locul de munca al salariatului, costul prestatiilor pentru tratament si odihna, inclusiv transportul pentru salariatii proprii si membrii de familie ai acestora, acordate de angajator pentru salariatii proprii sau alte persoane, astfel cum este prevazut in contractul de munca. Cadourile oferite de angajatori in beneficiul copiilor minori ai angajatilor, cu ocazia Pastelui, zilei de 1 iunie, Craciunului si a sarbatorilor similare ale altor culte religioase, precum si cadourile oferite angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie sunt neimpozabile, in masura in care valoarea cadoului oferit fiecarei persoane, cu orice ocazie din cele de mai sus, nu depaseste 1.500.000 lei. Nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile nici veniturile de natura celor prevazute mai sus, realizate de persoane fizice, daca aceste venituri sunt primite in baza unor legi speciale si finantate din buget; a) tichetele de cresa acordate potrivit legii[1]; b) tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, in conformitate cu legislatia in vigoare; c) contravaloarea folosintei locuintei de serviciu sau a locuintei din 14314t1914o incinta unitatii, potrivit repartitiei de serviciu, numirii conform legii sau specificitatii activitatii prin cadrul normativ specific domeniului de activitate, compensarea chiriei pentru personalul din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala, precum si compensarea diferentei de chirie, suportata de persoana fizica, conform legilor speciale;

d)

cazarea si contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice, a angajatilor consulari si diplomatici care lucreaza in afara tarii, in conformitate cu legislatia in vigoare; contravaloarea echipamentelor tehnice, a echipamentului individual de protectie si de lucru, a alimentatiei de protectie, a medicamentelor si materialelor igienicosanitare, a altor drepturi de protectie a muncii, precum si a uniformelor obligatorii si a drepturilor de echipament, ce se acorda potrivit legislatiei in vigoare; contravaloarea cheltuielilor de deplasare pentru transportul intre localitatea in care angajatii isi au domiciliul si localitatea unde se afla locul de munca al acestora, la nivelul unui abonament lunar, pentru situatiile in care nu se asigura locuinta sau nu se suporta contravaloarea chiriei, conform legii; sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului. Sunt exceptate de la aceste prevederi sumele acordate de persoanele juridice fara scop patrimonial si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice; sumele primite, potrivit dispozitiilor legale, pentru acoperirea cheltuielilor de mutare in interesul serviciului; indemnizatiile de instalare ce se acorda o singura data, la incadrarea intr-o unitate situata intr-o alta localitate decat cea de domiciliu, in primul an de activitate dupa absolvirea studiilor, in limita unui salariu de baza la angajare, precum si indemnizatiile de instalare si mutare acordate, potrivit legilor speciale, personalului din institutiile publice si celor care isi stabilesc domiciliul in localitati din zone defavorizate, stabilite potrivit legii, in care isi au locul de munca; sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariilor medii nete pe unitate, primite de persoanele ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute ca urmare a concedierilor colective, precum si sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza salariului mediu net pe economie, primite de personalul civil din sectorul de aparare nationala, ordine publica si siguranta nationala la incetarea raporturilor de munca sau de serviciu, ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, acordate potrivit legii; sumele reprezentand platile compensatorii, calculate pe baza soldelor lunare nete, acordate personalului militar trecut in rezerva sau al carui contract inceteaza ca urmare a nevoilor de reducere si de restructurare, precum si ajutoarele stabilite in raport cu solda lunara neta, acordate acestuia la trecerea in rezerva sau direct in retragere cu drept de pensie sau celor care nu indeplinesc conditiile de pensie, precum si ajutoare sau plati compensatorii primite de politisti aflati in situatii

e)

f)

g)

h) i)

j)

k)

similare, al caror cuantum se determina in raport cu salariul de baza lunar net, acordate potrivit legislatiei in materie; k1) veniturile din salarii realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, la functia de baza[2]; l) veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de programe pentru calculator; incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator se face prin ordin comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice;

m) sumele sau avantajele primite de persoane fizice din activitati dependente desfasurate intr-un stat strain, indiferent de tratamentul fiscal din statul respectiv. Fac exceptie veniturile salariale platite de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau are sediul permanent in Romania, care sunt impozabile indiferent de perioada de desfasurare a activitatii in strainatate; n) cheltuielile efectuate de angajator pentru pregatirea profesionala si perfectionarea angajatului legata de activitatea desfasurata de acesta pentru angajator; o) p) costul abonamentelor telefonice si al convorbirilor telefonice, inclusiv cartelele telefonice, efectuate in vederea indeplinirii sarcinilor de serviciu; avantajele sub forma dreptului la stock options plan, la momentul angajarii si implicit la momentul acordarii;

q) diferenta favorabila dintre dobanda preferentiala stabilita prin negociere si dobanda practicata pe piata, pentru credite si depozite. Avantajele primite in bani si in natura si imputate salariatului in cauza nu se impoziteaza.. 1.1.2. Cotele de impozitare si perioada impozabila Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra venitului impozabil corespunzator fiecarei surse din fiecare categorie pentru determinarea impozitului pe veniturile din salarii. Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic. Prin exceptie de la prevederile anterioare, perioada impozabila este inferioara anului calendaristic, in situatia in care decesul contribuabilului survine in cursul anului[3]. 1.1.3 Deduceri personale si a sume fixe Deducerea personala, precum si celelalte sume fixe, exprimate in lei, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice.

Sumele sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 100.000 lei se majoreaza la 100.000 lei[4]. Deducere personala Persoanele fizice au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub forma de deducere personala, acordata pentru fiecare luna a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se afla functia de baza. Deducerea personala se acorda pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de pana la 1.000 lei inclusiv, astfel: pentru contribuabilii care nu au persoane in intretinere - 250 lei; pentru contribuabilii care au o persoana in intretinere - 350 lei; pentru contribuabilii care au doua persoane in intretinere - 450 lei; pentru contribuabilii care au trei persoane in intretinere - 550 lei; pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane in intretinere 650 lei.

Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii cuprinse intre 1.001 lei si 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive fata de cele de mai sus si se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Pentru contribuabilii care realizeaza venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acorda deducerea personala. Persoana in intretinere poate fi sotia/sotul, copiii sau alti membri de familie, rudele contribuabilului sau ale sotului/sotiei acestuia pana la gradul al doilea inclusiv, ale carei venituri, impozabile si neimpozabile, nu depasesc 250 lei lunar. In cazul in care o persoana este intretinuta de mai multi contribuabili, suma reprezentand deducerea personala se atribuie unui singur contribuabil, conform intelegerii intre parti. Copiii minori, in varsta de pana la 18 ani impliniti, ai contribuabilului sunt considerati intretinuti. Suma reprezentand deducerea personala se acorda pentru persoanele aflate in intretinerea contribuabilului, pentru acea perioada impozabila din anul fiscal in care acestea au fost intretinute. Perioada se rotunjeste la luni intregi in favoarea contribuabilului.

Nu sunt considerate persoane aflate in intretinere:

persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 m2 in zonele montane; persoanele fizice care obtin venituri din cultivarea si din valorificarea florilor, legumelor si zarzavaturilor in sere, in solarii special destinate acestor scopuri si/sau in sistem irigat, din cultivarea si din valorificarea arbustilor, plantelor decorative si ciupercilor, precum si din exploatarea pepinierelor viticole si pomicole, indiferent de suprafata.

Deducerea personala determinata potrivit prezentului articol nu se acorda personalului trimis in misiune permanenta in strainatate, potrivit legii[5]. Deducerea sumelor economisite, potrivit legii, privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ Contribuabilul poate deduce din veniturile impozabile din salarii, obtinute la functia de baza, cheltuielile efectuate pentru economisire in sistem colectiv pentru domeniul locativ, potrivit prevederilor Legii nr. 541/2002 privind economisirea si creditarea in sistem colectiv pentru domeniul locativ, cu modificarile si completarile ulterioare, in limita unei sume maxime egale cu 300 lei pe an. Obligatia acordarii acestei deduceri revine organului fiscal competent si procedura de aplicare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice[6]. 1.1.4 Modalitati de calcul ale impozitului pe veniturile din salarii Beneficiarii de venituri din salarii datoreaza un impozit lunar, final, care se calculeaza si se retine la sursa de catre platitorii de venituri. Impozitul lunar se determina astfel: o la locul unde se afla functia de baza, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul net din salarii, calculat prin deducerea din venitul brut a contributiilor obligatorii aferente unei luni, si urmatoarele: deducerea personala acordata pentru luna respectiva; cotizatia sindicala platita in luna respectiva; contributiile la fondurile de pensii facultative, astfel incat la nivelul anului sa nu se depaseasca echivalentul in lei a 200 euro[7];

pentru veniturile obtinute in celelalte cazuri, prin aplicarea cotei de 16% asupra bazei de calcul determinate ca diferenta intre venitul brut si contributiile obligatorii pe fiecare loc de realizare a acestora;

In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare privind veniturile realizate in afara functiei de baza la data platii, si se vireaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-au platit[8]. Platitorul este obligat sa determine valoarea totala a impozitului anual pe veniturile din salarii, pentru fiecare contribuabil. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 2% din impozitul stabilit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii[9]. Obligatia calcularii, retinerii si virarii acestei sume prevazute la alin. (4) revine organului fiscal competent. Procedura de aplicare a prevederilor anterioare se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice. Termen de plata a impozitului Platitorii de salarii si de venituri asimilate salariilor au obligatia de a calcula si de a retine impozitul aferent veniturilor fiecarei luni la data efectuarii platii acestor venituri, precum si de a-l vira la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri[10]. Plata impozitului pentru anumite venituri salariale Contribuabililor care isi desfasoara activitatea in Romania si care obtin venituri sub forma de salarii din strainatate, precum si persoanelor fizice romane care obtin venituri din salarii, ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, le sunt aplicabile acestor prevederi. Orice contribuabil prevazut anterior are obligatia de a declara si de a plati impozit lunar la bugetul de stat, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care s-a realizat venitul, direct sau printr-un reprezentant fiscal. Impozitul aferent unei luni se stabileste potrivit metodologiei de calcul obisnuite. Misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si reprezentantele organismelor internationale ori reprezentantele societatilor comerciale si ale organizatiilor economice straine, autorizate potrivit legii sa isi desfasoare activitatea in Romania, pot opta ca pentru angajatii acestora, care realizeaza venituri din salarii impozabile in Romania, sa indeplineasca obligatiile privind calculul, retinerea si virarea

impozitului pe veniturile din salarii. Aceasta nu se aplica contribuabililor, in cazul in care optiunea de mai sus este formulata si comunicata organului fiscal competent[11]. Persoana fizica, juridica sau orice alta entitate la care contribuabilul isi desfasoara activitatea, este obligata sa ofere informatii organului fiscal competent referitoare la data inceperii desfasurarii activitatii de catre contribuabil si, respectiv, a incetarii acesteia, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, cu exceptia situatiei in care indeplineste obligatia privind calculul, retinerea si virarea impozitului pe veniturile din salarii. Calculatorul pentru determinarea deducerilor personale lunare Calculatorul desfasurator pentru determinarea deducerilor personale lunare incepand cu luna ianuarie 2005 este prezentat in continuare. La calculul deducerilor personale lunare degresive in functie de venitul brut lunar din salarii si de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului s-a utilizat urmatorul algoritm de calcul: Pentru un venit brut lunar din salarii de pana la 1000 lei: Fara persoane in intretinere: 250 Cu o persoana in intretinere: 350 Cu 2 persoane in intretinere: 450 Cu 3 persoane in intretinere: 550 Cu 4 persoane in intretinere: 650 Pentru un venit brut lunar din salarii cuprins intre 1001 si 3000 lei: Fara persoane in intretinere: 250 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu o persoana in intretinere: 350 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu 2 persoane in intretinere: 450 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu 3 persoane in intretinere: 550 x [1-(VBL-1000)/2000] Cu 4 persoane in intretinere: 650 x [1-(VBL-1000)/2000] Pentru un venit brut lunar din salarii peste 3000 deducerea personala lunara este 0 (zero).

VBL - venit brut lunar Sumele reprezentand deducerile personale pentru venitul brut lunar din salarii cuprins intre 1001 si 3000 lei sunt calculate prin rotunjire la suta de mii de lei, in sensul ca fractiunile sub 10 lei se majoreaza la 10 lei. 1.1.5 Fise fiscale Informatiile referitoare la calculul impozitului pe veniturile din salarii se cuprind in fisele fiscale. Platitorul de venituri are obligatia sa completeze formularele fisele fiscale, pe intreaga durata de efectuare a platii salariilor. Platitorul este obligat sa pastreze fisele fiscale pe intreaga durata a angajarii si sa transmita organului fiscal competent o copie, pentru fiecare an, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul fiscal expirat. Modelul si continutul formularelor se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice[12].

1.2.

Organizarea auditului impozitului pe veniturile din salarii

1.2.1 Modalitati de organizare a activitatii financiar-contabile Atributiile auditorului in verificarea modului de organizare a activitatii financiarcontabile sunt:
o

examinarea fiabilitatii si integritatii informatiilor financiare si a celor despre exploatare, precum si mijloacele folosite pentru culegerea, cuantificarea, clasificarea si inregistrarea acestor informatii; revizia sistemelor si compartimentelor cu atributii in supravegherea politicilor, planurilor, procedurilor, legilor si reglementarilor care afecteaza activitatile si darile de seama ale organizatiei, precum si determinarea de masuri in care organizatia se conformeaza acestora; revizia metodelor prin care se asigura protectia bunurilor si, atunci cand este cazul, verificarea existentei acestor bunuri; evaluarea economicitatii si eficientei in utilizarea resurselor;

o o

revizia operatiilor executate sau a programelor indeplinite cu scopul de a verifica daca rezultatele sunt in conformitate cu obiectivele si scopurile organizatiei si daca activitatile sunt executate in conformitate cu cerintele conducerii.

1.2.2 Verificarea modului de completare si continutului documentelor primare In cazul metodologiei privind auditul impozitului pe salarii se utilizeaza urmatoarele procedee: studiu general prealabil :

se verifica daca declaratiile fiscale privind impozitul pe salarii au fost completate cu sumele inregistrate in contabilitate (note contabile, balante de verificare) si daca obligatiile fiscale au fost virate la bugetul statului la termenele legale; in baza verificarilor efectuate se procedeaza la controlul veniturilor salariale realizate, determinarea venitului net, respectiv a venitului baza de calcul a impozitului pe venit; controlul documentar-contabil. Controlul documentar-contabil se utilizeaza cu caracter preventiv si operativ in cazul documentelor care se primesc la serviciul contabilitate pentru inregistrare in notele contabile sau fisele de cont, precum si la completarea fiselor fiscale (state de salarii, fisele de pontaj, listele de avans chenzinal). Controlul documentar-contabil se utilizeaza si cu caracter ulterior de organul de control fiscal pentru verificarea efectuarii platii impozitului pe salarii la termenele legale sau a majorarilor de intarziere/dobanzilor, penalitatilor de intarziere, respectiv a penalitatilor calculate si datorate la ultimul control fiscal.

Verificarea cronologica, se exercita in ordinea intocmirii, inregistrarii si indosarierii documentelor utilizate in evidenta salariilor si a impozitului pe salarii (pontaje, state de salarii, fise fiscale, declaratii fiscale, ordine de plata, compensari/restituiri sau alte modalitati de stingere a obligatiilor fiscale la bugetul statului). Verificare invers cronologic se exercita de la sfarsitul spre inceputul perioadei de control fiscal. Aceata modalitate se foloseste cand se constata abatere de la prevederile legale si este nevoie sa se stabileasca momentul cand aceasta s-a produs sau cand se consata erori sau omisiuni de inregistrare. Astfel, cand se constata neachitarea impozitului pe salarii pe o anumita perioada, organul de control fiscal va proceda la controlul invers cronologic : a viramentelor, a balantelor de verificare, notelor contabile, extraselor de cont si a declaratiilor fiscale, pentru efectuarea calculului majorarilor de intarziere, penalitatilor de intarziere, respectiv a penalitatilor, dupa caz. Verificare sistematica sau pe probleme consta in gruparea documentelor pe probleme si apoi controlul lor in ordine cronologica. Astfel, eventualitatea omisiunilor este mai redusa si se pot stabili concluzii cu privire la fiecare problema in parte. In cazul urmaririi platii impozitului pe salarii, sunt selectionate documentele de banca (ordine de plata, extrase de cont), declaratii fiscale, fise de cont, note contabile, precum si balante de verificare lunare. In continuare, se efectueaza controlul acestor documente in ordine cronologica cu privire la respectarea prevederilor legale (determinarea si constituirea impozitului pe salarii, inregistrare in contabilitate si plata lui la bugetul statului). Verificare reciproca consta in cercetarea si confruntarea la aceeasi entitate a unor documente si evidente cu continut identic, insa diferite ca forma pentru aceleasi operatii sau pentru operatii diferite, insa legate reciproc. Astfel, se verifica statele de salarii cu notele contabile si balanta de verificare, cu scopul verificarii corectei inregistrari in contabilitate a impozitului pe venit si a platii acestuia la termenele legale. Investigatia reprezinta modalitatea prin care auditorul obtine informatii din partea personalului a carui activitate se controleaza. Investigatia este necesara in cazul studierii

unor probleme care nu rezulta clar din documente si evidente puse la dispozitie. Astfel, auditorul poate cere lamuriri cu privire la anumite inregistrari contabile, cu privire la statele de salarii, cu privire la avansurile nejustificate sau alte drepturi salariale acordate si necuvenite, dupa caz. Analiza si studiul general se utilizeaza pentru a obtine argumentele justificate ale controlului. Astfel, se procedeaza la examinarea debitelor si creditelor unor conturi pentru determinarea corectitudinii inregistrarilor sumelor reprezentand veniturile brute realizate, a contributiilor obligatorii calculate si retinute, a deducerilor personale de baza si suplimentare, a impozitului pe venit, respectiv a venitului net cuvenit si platit angajatilor. Astfel, se confrunta debitul contului cheltuieli cu remuneratiile personalului cu creditul contului personal remuneratii datorate si referitor la impozitul pe salarii se confrunta contul 444 impozitul pe salarii, cont de pasiv, care se crediteaza cu impozitul retinut de la salariati sau colaboratori si se debiteaza cu sumele reprezentand plata acestui impozit la bugetul de stat. Soldul creditor reprezinta impozitul pe salarii datorat bugetului de stat. 1.2.3 Verificarea metodologiei de calcul si a platii impozitului pe veniturile din salarii Baza de calcul aferenta impozitului pe salarii include veniturile brute primite de unangajat (salariat) in cursul unei luni sub forma de salarii si alte drepturi salariale (prezentate detaliat in capitolul II din lucrare). Impozitul pe salarii se calculeaza lunar, pe fiecare loc de munca, asupra totalitatii veniturilor realizate in luna expirata de fiecare salariat, venituri denumite generic salariu brut. Baza de calcul pentru veniturile din salarii la functia de baza (venitul impozabil) = Venitul net deducerile personale de baza si suplimentare.

Venitul net = Venitul brut contributiile obligatorii Contributiile obligatorii retinute sunt: contributia pentru pensia suplimentara ,contributia pentru protectia sociala a somerilor si contributia pentru asigurarile sociale de sanatate. Baza de calcul pentru veniturile din salarii, altele decat cele de la functia de baza = Venitul brut contributia la asigurarile sociale de sanatate. Obiectivele auditorului sunt urmatoarele : aplicarea corecta a cotelor de impunere privind veniturile nete din salarii; acordarea deducerilor personale de baza si suplimentare; conducerea corecta a evidentei contabile privind impozitul pe venit; cumularea tuturor drepturilor salariale, respectiv a platilor intermediare din cursul lunii; intocmirea statelor de salarii; virarea la termen a obligatiilor fiscale catre bugetul de stat privind veniturile de natura salariala; respectarea procedurii de calcul; calculul majorarilor de intarziere, dobanzilor, penalitatilor de intarziere si a penalitatilor, dupa caz; pastrarea si arhivarea corespunzatoare a statelor de salarii;

completarea corecta a fiselor fiscale si transmiterea lor la organul fiscal competent termenul legal;

inmanarea copiei pentru angajat a fisei fiscale la sfarsitul anului fiscal sau la incetarea raporturilor de munca, dupa caz.

Formele de control utilizate de angajator : 1. controlul financiar preventiv, organizat in cadrul compartimentului financiarcontabil/ audit intern. Aceasta forma de control urmareste sa preintampine incalcarea dispozitiilor legale in vigoare si producerea de pagube (amenzi, majorari de intarziere, dobanzi, penalitati de intarziere si penalitati datorate/calculate de organele de control fiscal, respectiv organele de control financiar ale Curtii de Conturi). In cazul veniturilor de natura salariala, se supun operatiunii de control financiar preventiv efectuarea platii salariilor nete preventiv a constatat erori de calcul sau de inregistrare si in caz afirmativ, daca a dispus refacerea statelor de plata intocmite. 2.. controlul financiar operativ, care se efectueaza de conducatorul compartimentului financiar-contabil, comisia de cenzori, respectiv de auditorii financiari cu privire la :

respectarea legislatiei financiar-fiscale; modul de calcul si plata a impozitului pe venit aferent veniturilor de natura salariala; arhivarea si pastrarea statelor de plata, respectiv a fiselor fiscale, conform prevederilor legii contabilitatii si a legii impozitului pe venit.

Pentru efectuarea auditului se utilizeaza informatii/date din: - documente primare si evidenta tehnico-operativa (contracte de angajare, contract colectiv de munca, fisa individuala a angajatilor, pontaje, documente justificative pentru acordarea deducerilor personale de baza si suplimentare, fise fiscale etc);

- documente contabile (note contabile, fisa de cont sintetica si analitica a conturilor: 421, 444, 4372, 4311, 6451, 6452, 4371, 635, 447, 401, 5121, 5311); - documente de sinteza (balante de verificare lunare, bilantul contabil si anexele la bilant); - ordine de plata privind impozitul pe salarii si contributiile obligatorii cuprinzand viramentele efectuate, extrase de cont bancar; - declaratii fiscale lunare privind constituirea si plata impozitului pe salarii. Platitorii de salarii au obligatia de a calcula, de a retine, prin stopaj la sursa lunar, la data efectuarii platii acestor venituri si de a vira la bugetul statului impozitul pe venit pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare (reprezentand plati anticipate in contul impozitului anual pe venit). Sursele de informare pentru efectuarea auditului privind impozitul pe venit aferent veniturilor de natura salariala se pot sintetiza (in functie de obiectivele controlului), astfel : 1. Pentru verificarea determinarii veniturilor de natura salariala realizate de angajati lunar, si a calculului impozitului pe venit se utilizeaza informatii din/cu privire la : - fisa individuala a angajatului (functia, studii, salariul tarifar, indemnizatie de conducere, spor vechime si alte sporuri, dupa caz etc.); - lista de avans chenzinal (suma platita angajatului in cursul lunii); - pontaje (ore/zile lucrate, zile concediu de odihna, numar zile de concediu de boala, dupa caz);

- state de salarii (nume si prenume angajat; salariul de baza pe ora, zi sau luna; vechime in munca; timp lucrat, din care ore suplimentare, salariul de baza pentru timpul efectiv lucrat in regim normal de lucru; sporuri pentru ore suplimentare, de noapte, vechime neintrerupta, conditii deosebite etc.; retineri, diminuari definitive/recuperabile; alte castiguri in bani si in natura; total salariu; indemnizatii pentru primele 10 zile concediu de odihna (boala); indemnizatie de asigurari sociale; venit brut, contributii obligatorii : pentru asigurari sociale de sanatate, pentru asigurari sociale individuale, contributia pentru protectia somerilor, cheltuieli profesionale; venit net; deduceri personale de baza, deduceri suplimentare; venit baza de calcul; impozit calculat si retinut, salariul net; retineri : indemnizatie concediu de odihna, lichidare, avans si alte retineri pentru terti; total de plata); - fise fiscale (date de identificare pentru angajat, copii si persoane aflate in intretinere; deducere personala de baza si suplimentare; venit net; impozit calculat si retinut si date privind regularizarea impozitului anual : diferente de impozit de plata/de restituit,dupa caz). 2. Cu privire la organizarea corecta a evidentei contabile, respectiv inregistrarea cheltuielilor de exploatare aferente salariilor, a impozitului calculat, retinut si datorat, a drepturilor cuvenite salariatilor dupa efectuarea retinerilor, a platii drepturilor salariale, ale impozitului pe venit si a contributiilor obligatorii, organele de control fiscal verifica informatii din urmatoarele documente primare, contabile si de sinteza : contract de munca (conditii de incadrare, studii, vechime, drepturi si obligatii ale angajatului si ale angajatorilor);
o

contracte colective de munca (drepturile si obligatiile ale angajatului si angajatorilor); pontaje (ore/zile lucrate/nelucrate); state de salarii; note contabile; balante de verificare utilizate (sunt verificate rulajul/soldul conturilor sintetice/analitice pentru inregistrarea informatiilor/datelor

o o o o

referitoare la venituri brute, nete, impozit pe venit datorat/virat, contributii datorate/virate, retineri datorate/virate, sume de plata cuvenite angajatilor);
o

ordine de plata (privind plata obligatiilor fiscale la bugetul de stat privind impozitul pe venit, a contributiilor obligatorii datorate, retinute/virate la bugetele respective si la fondurile speciale); extrase de cont (confirmarea operatiunilor efectuate de angajator prin banca, respectiv a ordinelor de plata emise, reprezentand impozit pe venit si contributiile obligatorii); declaratii fiscale (declaratii lunare privind obligatiile fiscale

datorate/ordinele de plata cu care au fost virate la bugetul de stat). 3. Pentru verificarea salariului si platii majorarilor de intarziere/dobanzilor, penalitatilor de intarziere, respectiv penalitatilor, dupa caz, aferente impozitului pe veniturile de natura salariala (efectuate de angajator din proprie initiativa) se consulta informatii/date din urmatoarele documente (referitor la respectarea termenelor scadente de plata a impozitului pe venit)): note contabile; balante de verificare lunare; state de plata a salariilor; ordine de plata; extrase de cont.

4. Pentru verificarea corectitudinii completarii fiselor fiscale, a transmiterii lor la organul fiscal competent, respectiv inmanarii ,,copiilor pentru angajat, organele de control fiscal compara/consulta informatiile/datele continute de urmatoarele documente : state de salarii; note contabile;

Fisa de cont sintetice/analitice; Balante de verificare lunare; fise fiscale; centralizator fise fiscale, confirmarea depunerii/transmiterii fiselor la organul

fiscal competent, respectiv a inmanarii ,,copiei pentru angajat.

CAP II. AUDITUL IMPOZITULUI PE VENITURILE DIN SALARII LA SC ZITRANS SRL 444.1 Scurta prezentarea a societatii
INREGISTRARE Camera de Comert si Industrie Piatra Neamt Romania: J27/1173/2003 CONTACT / COMUNICARE Adresa : Almas, comuna Garcina, judetul Neamt Telefon : 0233/222757 IMAGINE An infiintare: 2003 Numele firmei: SC ZITRANS SRL SCURT ISTORIC Obiectul principal de activitate il reprezinta alte transporturi terestre de calatori, pe baza de garfic denumire codificata in clasificarea CAEN din Romania si inregistrata cu numarul 6021.

Societatea desfasoara activitate de transport persoane in baza unor licente de transport. Obiectul auxiliar de activiatate il reprezinta comertul nespecializat de produse, care se efectueaza conform legislatiei in vigoare, intr-o constructie amenajata in acest sens proprietatea firmei. PARTENERI Clientii (pentru ambele obiecte de activitate) sunt reprezentati de public Furnizorii sunt pe de o parte distribuitori de marfuri (SC PROSPROSPER SRL, SC DANIA SRL, SC TERENTE SRL, SC JTI INTERNATIONAL SA, SC ZENIT PROD IMPEX SRL), iar pe de alta parte prestatori de servicii de intretinere auto, furnizori de combustibili (BENZINARII) sau de piese de schimb (SC PANAUTO SRL). Apar sporadic si furnizori ai cheltuielilor diverse necesare pentru buna desfasurare a activitatii: energie, consumabile, telefoane etc. CIFRA DE AFCERI 2006: 1.850.632 lei. NUMAR DE SALARIATI: 10.

444.2 Organizarea sistemului de salarizare


444.2.1Principalele categorii de tranzactii Obiectivele de audit sunt urmatoarele: Se verifica incadrarea in munca a salariatilor conform legii; Se verifica daca cheltuielile sociale au fost corect imputate perioadei si declarate; Se verifica daca datoriile au fost calculate si declarate corect si evidentiate eventualele penalitati;

Se verifica daca s-a facut imputarea corecta in conturi; Se verifica daca au fost platite in termen legal; Se verifica daca exista concedii medicale si daca au fost corect calculate, declarate si platite si daca au la baza documentele cerute de lege; Se verifica daca exista concedii de maternitate si daca au fost corect calculate.,declarate si platite si daca au la baza documentele cerute de lege; Se verifica daca societatea a acordat prime si alte avantaje in bani sau natura si daca au fost calculate si impozitate corespunzator; Se verifica daca exista ore suplimentare de munca, daca au fost corect calculate, precum si daca obligatiile aferente au fost corect calculate; Se verifica daca s-a facut incadrarea pe categorii de conditii de munca; Se verifica daca sistemul informatic folosit pentru calculul salariilor si obligatiilor aferente este in conformitate cu cerintele legislative in vigoare; Se verifica daca documentele si declaratiile corespunzatoare sunt intocmite si semnate de persoane autorizate.

Client:

DOSARUL EXERCITIULUI

Ref.:EC Pagina:1 Data: 02.03.2006 Revizuit de: Amariei S.

S.C. ZITRANS SRL Sectiunea: Controlul conturilor Exercitiul: Capitolul: Impozite si taxe

Martie 2006 Subcapitolul: Obligatiile salariale ale angajatorului Completat de: Roibu Ana Maria

Obiectivele controlului

Intindere

Intocmit de_la data de

Ref.:Foaia lucru

de

1. Verificati sumele din jurnalul (stat) lunar de plata 2. Verificati prin sondaj continutul dosarelor 10 salariati/an individuale ale salariatilor 3. Selectionati salariati cu ore suplimentare si 0 salariati verificati cu fisa de pontaj si autorizarea sefilor ierarhici AS

AS

4. Controlati daca imoutarea salariilor se face corect pentru exercitiul controlat 5. Verificati totalul unui stat de plata 6. Verificati inregistrarea statului de salarii 7. Verificati daca se face analiza conturilor de salarii

AS

AS AS AS

DOSARUL EXERCITIULUI Client:

Ref.:EC Pagina:2

Data: 02.03.2006 S.C.ZITRANS SRL Sectiunea: Controlul conturilor Exercitiul: de: Roibu Capitolul: Impozite si taxe Completat Ana Maria Revizuit de: Amariei S. Observatii:

OBIECTIVE: DA/ NU - verificam daca toata cheltuiala cu salariile este reala (nu DA exista salariati fictivi) - verificam prin sondaj daca toti salariatii sunt angajati cu carte DA de munca (cu forme legale) - verificam prin sondaj daca salariile declarate sunt cele platite DA (nu exista sume platite la negru in contul salariilor) - verificam prin sondaj daca persoanele care sunt colaboratori DA au contracte individuale de munca cu timp partial incheiate - verificam prin sondaj daca salariile sunt calculate in DA conformitate cu legile in vigoare si cu regulamentul intern - verificam prin sondaj daca drepturile pentru concedii DA medicale au fost acordate in conformitate cu legile in vigoare - verificam prin sondaj daca societatea a oprit contributiile DA datorate de salariati, pentru fiecare contributie in parte verificam:

Initiale

baza de calcul; modul de calcul procentul aplicat daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii daca au fost calculate, retinute si declarate daca aceste contributii au fost platite

daca au fost corect inregistrate - verificam daca societatea a inregistrat fondul brut de salarii corect atat ca suma, cat si ca formula contabila - verificam prin sondaj daca societatea a inregistrat contributiile pe care trebuia sa le inregistreze

DA DA

- verificam pentru CAS (19.75%):


DA

baza de calcul; modul de calcul; daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii; daca au fost calculate, declarate si retinute; daca au fost platite;

daca au fost corect inregistrate; Client: DOSARUL EXERCITIULUI S.C. ZITRANS SRL Exercitiul: Sectiunea: Controlul conturilor Capitolul: Impozite si taxe

Ref.:EC Pagina:3 Data: 02.03.2006 Revizuit de: Amariei S.

Martie 2006 Subcapitolul: Obligatiile salariale ale angajatorului Completat de: Roibu Ana Maria

- verificam pentru CASS (7%):


DA

baza de calcul; modul de calcul; daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii; daca au fost calculate, declarate si retinute; daca au fost platite;

daca au fost corect inregistrate; - verificam pentru contributia unitatii la fondul de somaj (2.5%):

DA

baza de calcul; modul de calcul; daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii; daca au fost calculate, declarate si retinute; daca au fost platite; daca au fost corect inregistrate;

- verificam pentru fondul de risc, accidente si boli profesionale (1.141%):


DA

baza de calcul; modul de calcul; daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii; daca procentul a fost corect stabilit in fct de CAEn activitate de baza; daca au fost calculate, declarate si retinute; daca au fost platite;

daca au fost corect inregistrate; - verificam pentru Comisionul pentru Camera de Munca (0,75% sau 0,25%):

DA

baza de calcul; modul de calcul; daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii; daca au fost calculate, declarate si retinute; daca au fost platite;

daca au fost corect inregistrate; Client: S.C. ZITRANS SRL Exercitiul:

DOSARUL EXERCITIULUI Sectiunea: Controlul conturilor Capitolul: Impozite si taxe

Ref.:EC Pagina:4 Data: 02.03.2006

Martie 2006 Subcapitolul: Obligatiile salariale ale angajatorului Completat de: Roibu Ana Maria Revizuit de: Amariei S. -verificam pentru fondul concedii medicale (0,75% ):

DA

baza de calcul; modul de calcul; daca din baza de calcul au fost excluse sumele neimpozabile conform legii; daca au fost calculate, declarate si retinute; daca au fost platite;

daca au fost corect inregistrate

- verificam prin sondaj daca au fost scazute din baza de impozitare toate sumele ce nu se impoziteaza conform legii (ajutoare de deces, cheltuieli de deplasare, diurna, tichete de masa, etc.); - verificam prin sondaj daca au fost impozitate toate drepturile de natura salariala (inclusiv salariul primit in natura); - verificam prin sondaj daca grila de impozitare a fost corect aplicata; - verificam daca intreprinderea a intocmit fisele fiscale si le-a depus; - verificam daca au fost platite contributiile retinute salariatilor si cele datorate de intretpindere; - in cazul in care aceste contributii nu au fost platite, trebuie sa calculam majorari si penalitati de intarziere; - verificam daca exista viza de control preventiv pe documentele legate de salarii; - verificam daca au fost depuse la sfarsitul lunii declaratiile privind contributiile legate de salarii; - verificam daca toate contributiile au fost intocmite de catre o persoana autorizata

DA

DA DA DA DA DA DA DA DA

2.2.2 nregistrari semnificative n contabilitate, documente justificative 1. Contractul de munca este un formular tipizat, pus la dispozitie de Camera de Munca teritoriala, la care firma poate adauga si inregistra anexe, potrivit intereselor proprii si elementelor negociate cu salariatul. Contractul de munca atesta realitatea relatiei de munca cu persoana care-l semneaza (contractul fiind inregistrat la Camera de Munca teritoriala) si nivelul datoriei angajatorului in legatura cu salariul angajatului. 2. Documente de evidenta cantitativa a timpului sau volumului de munca. 2.1. Fisa zilnica de prezenta cuprinde: data, numele salariatilor, semnaturile la venire si plecare. 2.2. Fisa zilnica de pontaj cuprinde: data, numele persoanelor, semnaturile la venire si plecare, numarul de ore lucrate, confirmat de semnatura sefului de tura, de sector sau a altei persoane responsabile (de acelasi tip);

3. Statul de salarii este principalul document contabil pentru inregistrarea cheltuielilor cu forta de munca. Statul de plata a salariilor se intocmeste lunar. 4. Documente justificative privind retinerile din salarii 4.1. contracte de achizitii bunuri in rate; 4.2. Fise de rambursare rate la imprumuturi; 4.3. Hotarari judecatoresti privind poprirea de salariu; 4.4. Decizii administrative emise de firma pentru imputarea de pagube produse de angajati si retineri din salariu penalizatoare;

444.3 Probe de audit: metodologie de calcul, fise fiscale, declaratii 444.4


S.C ZITRANS S.R.L. are 10 angajati pe baza de contract de munca pe perioada nedeterminata (Ionescu Mihail, Popescu Gabriela, Vasile Grigoras, Tatu Andreea, Radu Raluca, Moise Angelica, Grigore Ioan, Adam Alexandru, Nica George, Ion Teodor) si 2 angajati pe baza de contract cu timp partial (Florea Sorin si Stere Andrei) in luna martie 2006. In ceea ce priveste salarizarea, societatea dispune de urmatoarele informatii cu privire la salariatii sai: UUUUUUUUUUUUUUUU. nedeterminata - Ionescu Mihail Salariul de baza 570 lei Spor de vechime 10%; Tichete de masa Salariatii pe baza de contract cu perioada

Are in intretinere 2 copii minori Popescu Gabriela Salariul de baza 800 lei Spor de vechime 10% Tichete de masa Telefon din partea firmei: valoarea totala a facturuii: 170 lei, din care in scop personal 50 lei Vasile Grigoras Salariul de baza 630 lei; Nu are nici un spor; Concediu medical toata luna (23 zile) pentru boala normala (75%); Tatu Andreea Salariul de baza 700lei; Radu Raluca Salariul de baza 500lei; Spor vechime 10%; O are in intretinere pe mama ei cu handicap grav; Tichete de masa; Moise Angelica

Salariul de baza 1.270 lei; Spor vechime 10%; Tichete de masa; Grigore Ioan Salariul de baza 780 lei; Tichete de masa; Adam Alexandru Salariul de baza 1.270 lei; Spor de vechime 10%; Tichete de masa; Nica George Salariul de baza 560 lei; Tichete de masa; Ion Teodor Salariul de baza 930lei Tichete de masa; B. Salariati pe baza de contract cu timp partial Florea Sorin Salariul de baza 380 lei;

Nu mai are nici un contract individual de munca incheiat cu nici o alta societate; Stere Anderi Salariul de baza 540 lei; Are contract individual de munca pe perioada nedeterminata incheiat cu o alta societate comerciala; In ceea ce priveste obligatiile salariale ale angajatorului, cotele in vigoare la data de 31 martie 2006 sunt: CAS 19.75%(conditii normale de munca); Fond somaj 2.5%; CASS 7%; Comision Camera de Munca 0,75%; Fond special pentru accidente si boli profesionale 1.141%;

De asemenea angajatorul se obliga sa retina, sa calculeze si sa plateasca toate contributiile datorate de catre angajati: CAS 9,5%(conditii normale de munca); Fond de somaj 1%; CASS 6,5%; Impozit pe salarii

C. Inregistrarile contabile C.1. SALARIATII PERMANENTI - fond salarii realizate: 641 cheltuieli privind remuneratii personal % = 423 1 cheltuieli privind remuneratii personal 494 150 (494*7 zile/23 zile) = 421 personal remuneratii datorate 7.871

personal ajutoare materiale datorate

1 contributia unitatii la asigurarile sociale - CAS 19.75% 6451 cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale - Fond de somaj 2.5% 6452 = =

344

4311 contributia unitatii la asigurarile sociale

1584

4371

201

cheltuieli privind contributia unitatii unitatii pentru ajutorul de somaj - CASS 7% 6453 =

contributia unitatii la fondul de somaj

4313

561 contributia angajatorului pentru

cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

asigurari sociale de sanatate

- Fond de risc, accidente si boli profesionale 1.141% 635 cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Fond pentru concedii medicale 0,75% 635 cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Comision Camera de Munca 0,75% 635 cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Retineri personal = 4461 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 60 = 4472 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 60 = 4471 fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate 92

421 personal remuneratii datorate

7871

4312 contributia personalului la asigurarile sociale 4314 contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 1

748

512

79 contributia personalului la fondul de somaj 1 880 impozitul pe venituri de natura salariilor 641 casa in lei 423 = % 4311 494 6 5652

persoanl ajutoare materiale datorate

contributia personalului la fondul de somaj 1 488 casa in lei

C.2. SALARIATI CU TIMP PARTIAL - fond salarii 641 cheltuieli cu salariile personalului - CAS 19.75% 6451 = 4311 contributia unitatii la asigurarile sociale 182 = 421 personal remuneratii datorate 920

cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale - Fond somaj 2.5% 6452 =

4371

23

cheltuieli privind contributia unitatii pt. contributia unitatii la fondul ajutorul de somaj - CASS 7% 6453 = 4313 64 de somaj

cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

- Fond de risc, accidente si boli profesionale 1.141% 635 10 cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Fond pentru concedii medicale 0,75% 635 cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Comision Camera de Munca 0,75% 635 cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate - Retineri personal 421 920 personal remuneratii datorate = % = 4461 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 7 = 4472 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 7 fonduri speciale taxe si varsaminte asimilate = 4471

4372 87 contributia personalului la asigurarile sociale 4314 60 contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate 444 9 contributia personalului la fondul de somaj 5311 152 impozitul pe venituri de natura salariilor 4371 612 casa in lei

C.3. PLATA DATORII PRIN BANCA % 5040 conturi la banci in lei 1 1422 contributia unitatii la asigurarile sociale 2 835 contributia personalului la asigurarile sociale 3 625 contributia angajatorului la asigurarile sociale de sanatate 4 572 contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate = 5121

2 2 4 contributia unitatii la fondul de somaj 2

9 4 contributia personalului la fondul de somaj 1 1 032 impozitul pe venituri de natura salariilor 1 67 alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 1 102 2 67 fonduri speciale, taxe si varsaminte asimilate

Client: S.C. ZITRANS S.R.L. Exercitiul: martie 2006 Intocmit de: Roibu Ana Maria

DOSARUL EXERCITIULUIRef.: Sectiunea: Controlul conturilor Pag.1 Capitolul:Pragul de semnificatie Revizuit de: Amariei S.

Situatii financiare exercitiul curent 8.941lei 44,70 lei 89,41 lei 2.744 lei 13,72 lei 27,44 lei 2.532 lei 12,66 lei 25,32 lei

Fond total de salarii 0,5 % 1 % Total obligatii salariale angajator 0,5% 1 % Total obligatii salariale angajat 0,5% 1% Prag de semnificatie: 51.57 lei
Client: SC ZITRANS SRL Perioada: Martie 2006

FOAIE DE LUCRU NR.1 Referinta: EC Expert Pagina:1 Capitol: Fond total de salarii angajati Data: permanent 18.02.2006

Aprecierea asupra importantei relative a postului de DATORII SOCIALE/SALARIALE ALE ANGAJATORULUI Valoarea postului (rulaj creditor): 7.871 lei

Pragul de control retinut pentru post:1% Prag: 78,71 lei 1. Obiectivele auditului sunt: Se verifica corecta determinare si inregistrare a fondului de salarii. Fond de salarii = Salariu realizat + Sporuri permanente + alte drepturi (rulaj debitor 641) * Existenta Se constata ca fondul de salarii a fost determinat corespunzator si inregistrate in contabilitate. De asemenea, pentru salariati s-au verificat contractele individuale de munca si nu s-au constatat nereguli. * Realitatea Se constata ca sumele inregistrate in contabilitate coincid cu cele din contracte si in cartile de munca si cu cele din statele de salarii. * Evaluarea La intrare cheltuiala este inregistrata la cost istoric si se reflecta corect in rezultatul perioadei de raportare. * Perioada corecta Cheltuiala a fost inregistrata corect, aferenta perioadei in care a fost ocazionata. * Imputarea corecta Cheltuiala este corect imputata/inregistrata in conturi potrivite. * Exhaustivitatea si integralitatea

S-a verificat inregistrarea operatiilor si s-a observat ca acestea au fost realizate in mod corespunzator Legii contabilitatii nr.82/1991. * Raportarea corecta In documente, declaratii, cheltuiala a fost raportata corect. 2. Metode Se verifica integral statul de salarii aferent lunii Martie 2006. Fond de salarii recalculat = 7.871 lei Suma salariilor de baza = 7.380 lei Sporuri de vechime (10%) = (570 + 800 + 500 + 1.270+1.270)* 10%= 441 lei Alte drepturi (telefon) = 50 lei _____________________________________________________________ = Salariu realizat = 7.871 lei 3. Concluzii In urma verificarii, concluzia noastra este ca fondul de salarii aferent lunii supuse auditarii a fost bine determinat si inregistrat, neprezentand erori semnificative. Client: S.C. ZITRANS S.R.L. Perioada:martie 2006 1. Obiectivele auditului sunt: FOAIE DE LUCRU NR.2 Referinta: ec Expert Pagina:1 Capitol: Indemnizatii pentru concediul Data: medical 18.02.2006

Se verifica daca indemnizatia pentru concediul medical a fost corect calculata si inregistrata. 2. Metode 2.1. Se recalculeaza concediul medical, inclusiv exactitatea formulei de calcul Luna 09 10 11 12 01 02 TOTAL Indemnizatia pentru concediu boala medical = 3.780 x 23 x 75% = 494 lei 132 2.2. Se verifica daca concediul medical a fost corect declarat si inregistrat si daca s-au retinut contributiile angajatului (la fondul de somaj). inregistrarea concediului medical datorat: = Venit mediu zilnic pe ultimele 6 luni * Venit lunar 630 630 630 630 630 630 3.780 Nr.zile concediu * Nr. zile lucrate 21 23 23 20 23 22 132 Coeficient de

Concediul medical suportat de societate: Indemnizatie concediu medical * 7 zile = 150 lei 23

(deoarece societatea are sub 20 de salariati, suporta o cheltuiala pentru primele 7 zile, din totalul de zile de concediu medical din luna) 641 150 lei cheltuieli privind remuneratii personal personal ajutoare materiale datorate = 423

Concediu medical suportat din bugetul CAS: Indemnizatie concediu medical * 23 7 23 4311 344 lei contributia unitatii la asigurarile sociale 3. Concluzii Comparand datele din notele contabile si cu certificatul pentru concediul medical, am constatat ca indemnizatia a fost corect calculata si inregistrata in contabilitate. Client: S.C. ZITRANS S.R.L. Perioada: martie 206 1. Obiectivele auditului sunt: Referinta: Expert Pagina:1 Capitol: Fond de salarii angajati cu Data: contract cu timp partial 19.02.2006 FOAIE DE LUCRU NR.3 personal ajutoare materiale datorate = 423 = 344 lei

- Se verifica daca salariatii cu timp partial au fost incadrati in grupa de munca corespunzatoare; - Se verifica daca pentru salariatii cu timp partial a fost corect calculat si inregistrat fondul de salarii; 2. Metode 2.1. S-au verificat integral contractele de munca cu timp partial si statul de salarii pentru acestia. Salariu de baza: +Alte drepturi 920 0

________________________________________ = Salariu realizat: 920

Inregistrarea facuta de societate 641 920 cheltuieli privind remuneratii personal 2.2. S-au verificat conditiile de incadrare in contract cu timp partial. 3. Concluzia Salariatii au fost corect incadrati, in conformitate cu cerintele legale si contractele lor de munca. Fondul de salarii a fost corect calculat si inregistrat in contabilitate. Client: Expert FOAIE DE LUCRU NR.4 Referinta: Pagina:1 personal remuneratii datorate = 421

Capitol: CAS

Data: 19.02.2006

S.C ZITRANS S.R.L. 1. martie 2006 Perioada: Obiectivele auditului sunt:

Se verifica daca obligatiile pentru bugetul asigurarilor sociale au fost corect calculate, inregistrate si declarate. 2. Metode Calculam obligatiile datorate de societate: pentru salariatii permanenti Fond salarii 7.871 Cota CAS pentru ntreprindere 19.75% Obligatia la buget CAS =1.554 CAS datorat pentru indemnizatia de concediu medical pentru primele 7 zile 19.75% * 150 = 30 lei CAS datorat pentru salariatii cu timp partial Fond salarii 920 lei Cota CAS pentru ntreprindere 19.75% Obligatia la buget CAS=182 TOTAL OBLIGATIE CAS = 1.766 LEI Sume deductibile din CAS

Indemnizatia suportata din buget CAS 344 lei Asigurari de sanatate 6,5% aferenta indemnizatiei = 2 * 310 * 6,5% * zile concediu medical = 40 zile lucratoare OBLIGATIA DE PLATA = 1.382 LEI Total datorie inregistrata in societate: pentru salariati permenenti 1.584 (la fond de salarii + indemnizatie); pentru salariati cu timp partial 182 total obligatie declarata 1.422

Diferenta = Obligatie corecta Obligatie inregistrata = 1382-1422 lei=-40 lei

3. Concluzia In urma refacerii calculului am descoperit o eroare de -40 lei in ceea ce priveste declararea obligatiei de plata pentru CAS. Societatea nu a virat din bugetul asigurarilor sociale la bugetul asigurarilor de sanatate suma stabilita prin lege pentru concediul medical inregistrat. Eroare : CAS declarat salariati 1.584 CAS timp partial 182

Deducere CM dinn buget 344 sanatate neretinuta pentru indemnizatie: 40

___________________________________________ = EROARE DESCOPERITA: -40 LEI

2.4 Opinii emise de auditor


In urma auditului efectuat asupra conturilor de obligatii salariale ale angajatorului am constatat urmatoarele: Contributia unitatii la Asigurari Sociale de Stat

In urma refacerii calcului am descoperit o eroare de -40 lei in ceea ce priveste declararea obligatiei de plata pentru CAS. Societatea nu a virat din bugetul asigurarilor sociale la bugetul asigurarilor de sanatate suma stabilita prin lege pentru concediul medical inregistrat. Eroare totala: CAS declarat in plus 40 lei

= Eroare in contul 4311 supraincarcat: 40 lei Contributia unitatii la CASS

Am audiat obligatiile societatii privind datoria la fondul de asigurari sociale de sanatate si am constatat ca nu s-a declarat si virat contributia la sanatate aferenta concediilor medicale 40 lei.: Asigurari de sanatate neretinut 40 lei obligatie CASS in contul 4313 declarata in minus: 40 lei

In urma auditarii eroarea este de 80 lei ceea ce depaseste pragul de semnificatie stabilit de noi la valoarea de 51,57lei, afectand in mod semnificativ prezentarea fidela a obligatiilor salariale ale angajatorului. In concluzie opinia noastra este cu rezerve. S.C.Ana Audit S.R.L. Catre

S.C.ZITRANSS.R.L. RAPORT DE AUDIT privind obligatiile salariale ale angajatorului la data de 31 martie 2006 Noi am procedat la audierea obligatiilor salariale ale angajatorului aferente perioadei de raportare martie 2006 si am constatat urmatoarele: * Fond total de salarii: 8.941 lei; * Total obligatii angajator: 2.744 lei; * Total obligatii salariati: 2.532 lei. Calculul si declararea acestor obligatii este responsabilitatea conducerii societatii ZITRANS S.R.L. Responsabilitatea noastra este aceea de a exprima o opinie asupra acestor situatii, raportata la unul sau mai multe criterii de calitate. Noi am efectuat auditul nostru conform Standardelor Internationale de Audit. Aceste standarde solicita ca auditul sa fie planificat si executat astfel incat sa obtinem o asigurare rezonabila ca nu sunt anomalii semnificative. Un audit include examinarea pe baza de teste a probelor ce sustin sumele din situatiile financiare si informatiile prezentate. Consideram ca auditul nostru constituie o baza rezonabila pentru exprimarea opiniei.

In opinia noastra raporturile privind obligatiile salariale ale angajatorului nu prezinta in mod corect, sub toate aspectele semnificative, datoria de natura salariala a societatii comerciale ZITRANS S.R.L., asa cum se prezinta aceasta la 31 martie 2006, in concordanta cu OMFP nr.306/2002 privind Reglementarile contabile simplificate armonizate cu directivele europene. Am exprimat aceasta opinie datorita nerespectarii prevederilor legale de catre societatea audiata, datorita descoperirii unor erori semnificative la nivelul conturilor de obligatii salariale ale angajatorului. In opinia noastra consideram ca raporturile privind obligatiile salariale ale angajatorului nu prezinta in mod fidel situatia reala la data de 31 martie 2006. Auditor: S.C. ANA AUDIT S.R.L.

CONCLUZII
Indiferent de tipul de audit solicitat de autoritatea competenta, dupa primirea misiunii se impune o buna cunoastere a administratiei fiscale in context legislativ, economic si social. Deoarece, prin politica fiscala statul urmareste, de regula, realizarea unor obiective de politica financiara, economica si social politica, apreciez ca legislatia fiscala este de o importanta esentiala, dar tot atat de important este ca aceasta sa fie corect aplicata prin intermediul structurilor administrative. O atitudine necooperanta a conducatorilor ingreuneaza mult auditarea. Este responsabilitatea echipei manageriale de a asigura conducerea operatiunilor entitatii in conformitate cu prevederile legilor si regulamentelor. Raspunderea pentru prevenirea si detectarea situatiilor de neconformitate revine de asemenea echipei manageriale. Auditorul nu este si nu poate fi facut raspunzator pentru prevenirea situatiilor de neconformitate, dar rolul sau consta in semnalarea acestora.

Standardele internationale de audit cer auditorului sa foloseasca proceduri specifice pentru obtinerea informatiilor si elementelor de valoare probatorie intre care: inspectia, observarea, cererea de informatii si confirmarea, calculul si analiza faptelor si documentelor in functie de conditiile si cerintele misiunii. Rezultatele unui audit trebuie sa se concretizeze in elaborarea unor concluzii cu caracter de evaluari, care sa evidentieze deficientele si locurile unde trebuie sa se intervina pentru a se obtine o redresare sau o imbunatatire a activitatii. ANEXA 1
S.C.ZITRANS SRL ALMAS/ JUD NEAMT Str. Manastirii nr.64 Nr.15/05.01.2007

C a t r e, S.C.ANA AUDIT S.R.L. Str. Veseliei, nr.5, Piatra Neamt Prin prezenta va rugam sa aveti amabilitatea sa efectuati audit extern privind obligatiile salariale ale angajatorului aferente perioadei de raportare martie 2006 si in mod special auditul impozitului pe salarii. Pentru a avea un contract direct cu privire la unitatea noastra, va rugam sa ne contactati la adresa din strada Manastirii, nr.64, Almas, jud. Neamt. DIRECTOR GENERAL S.M. ANEXA 2

S.C.ANA AUDITS.R.L. Str. Veseliei, nr.5, Piatra Neamt C a t r e, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE SAU CONDUCEREA SOCIETATII ZITRANS SRL Scrisoare de angajament Dumneavoastra, prin adresa nr.15 din 05.01.2007 ati solicitat sa efectuam auditul obligatiilor salariale ale angajatorlui pentru luna martie 2006. Suntem incantati sa va confirmam acceptarea acestui angajament prin continutul acestei scrisori. Auditul pe care il vom efectua va avea ca obiectiv exprimarea unei opinii din partea noastra asupra obligatiilor salariale ale angajatorului. Noi ne vom desfasura activitatea in conformitate cu Standardele de Audit si Standardele Nationale de Audit emise de CECCAR si Camera Auditorilor din Romania. Aceste standarde solicita ca noi sa efectuam auditul in scopul de a obtine o asigurare rezonabila ca situatiile financiare nu contin erori semnificative. Un audit include examinarea pe baza de proceduri, teste a dovezilor privind raportarea si prezentarea situatiilor financiare. Auditul include si examinarea principiilor contabile folosite si a estimarilor semnificative facute de catre conducere, precum si evaluarea prezentarii generale a situatiilor financiare. Datorita caracteristicii de test si a altor limitari inerente ale oricarui sistem contabil si de control intern, exista un risc inevitabil ca unele erori semnificative sa ramana nedescoperite. In plus, fata de raportul nostru asupra obligatiilor salariale ale angajatorului putem oferii o scrisoare separata privind orice carenta semnificativa sistemului de control intern si de contabilitate care ne atrage atentia. Va reamintim ca responsabilitatea pentru intocmirea situatiilor financiare incluzand prezentarea adecvata a acestora revine societatii. Aceasta responsabilitate include mentinerea inregistrarilor adecvate si a controalelor interne, selectia si aplicarea politicilor contabile si supravegherea activelor societatii. Ca parte a procesului de audit, vom cere din partea conducerii confirmarea scrisa privind declaratiile facute in legatura cu auditul.

Asteptam o colaborare deplina cu echipa dumneavoastra si credem ca aceasta ne va pune la dispozitie orice inregistrari, documentatii si alte informatii care ne vor fi necesare in efectuarea auditului. Onorariul nostru va fi platit pe masura ce ne desfasuram activitatea si se calculeaza pe baza timpului cerut de personalul stabilit la angajament, plus cheltuielile ce vor fi decontate pe masura ce vor fi decontate. Va rugam sa semnati si sa returnati copia atasata acestei scrisori care ne indica, ca este in conformitate cu cerintele dumneavoastra privind angajarea noastra pentru auditarea situatiilor financiare ale firmei dumneavoastra. S.C.ANA AUDIT S.R.L. S-a luat la cunostinta in numele S.C.ZITRANS S.R.L. Semnatura _________________________________ (Numele si functia) Data______________ ANEXA 3 CONTRACT DE AUDIT FINANCIAR Numarul A.F/__/__ din data de _______ 2005 In conformitate cu prevederile: Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.75/1999; Hotararii Guvernului nr.591/2000; Standardele de audit financiar 2000; Codului privind conduita etica si profesionala a auditorilor financiari 2000;

Ordinul Ministerului Finantelor nr.94/2001;

S-a incheiat prezentul contract de audit financiar in urmatoarele conditii: Art.1. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C.ZITRANS S.R.L. cu sediul in Almas, strada Manastirii, nr.64, judetul Neamt inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.J.27/1173/2003 si posedand Certificatul de inregistrare Fiscala nr. 5924766 reprezentata prin S.M. director general si doamna G.O. director economic, denumita in continuare BENEFICIARA. 1.1. S.C.ANA AUDIT S.R.L. Auditor FINANCIAR Art.2. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Auditarea situatiilor financiare in conformitate cu Standardele Nationale de Audit, emise de CECCAR si Cam era Auditorilor din Romania, in conformitate cu planul de misiune in Anexa 1. 2.2. Intocmirea si prezentarea raportului de audit financiar ca urmare a examinarii profesionale sistematice a activitatilor contabile, precum si exprimarea unei opinii responsabile, din partea auditorului financiar de practica publica, asupra fidelitatii imaginii date de conturile anuale ale societatii. 2.3. Auditarea profesionala a situatiilor financiare, intocmirea si prezentarea raportului de audit financiar, precum si exprimarea opiniei responsabile, din partea auditorului financiar de practica publica, pentru situatiile financiare ale perioadelor urmatoare, in conformitate cu Standardele Nationale de audit publicate de Camera Auditorilor din Romania, pe baza Standardelor Internationale de audit. 2.4. Raportul de audit financiar se va baza pe datele furnizate de BENEFICIARA. Art.3. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Serviciile de audit financiar de la punctele 2.1. din prezentul contract se vor realiza pana la data de 31.03.2007. 3.2. Contractul intra in vigoare de la data indeplinirii conditiei de plata a avansului in conformitate cu prevederile art.5 alin.1.5.3. Art.4. OBLIGATIILE PARTILOR

1.1.

Obligatiile BENEFICIAREI:

4.1.1. Sa puna la dispozitia auditorului financiar toate documentele legale privind operatiunile patrimoniale ale societatii care au stst la baza inregistrarilor in contabilitate, registrele financiar contabile, hatararile si deciziile consiliului de administratie, comitetului director si directorului general, organigrama societatii, decizii si alte documente privind organizarea controlului intern si controlului financiar preventiv, situatiile financiare si notele la acestea, politicele contabile adoptate de Beneficiara, fluxurile de trezorerie, documentele de constituire si modificari ale societatii dupa constituire, organizarea controlului intern, etc. 4.1.2. Sa asigure conditiile necesare pentru realizarea lucrarilor contractate: spatiu de analiza a documentelor si discutii c u reprezentanti ai conducerii societatii, personal din cadrul compartimentelor financiar si contabilitate, actiionariat, secretarul consiliului de administratie, comitetul director. 4.1.3. Sa permita de cate ori este cazul un dialog profesional intre auditorul financiar, inclusiv de reprezentantii acestuia si reprezentantii conducerii sau compartimentelor functionale ale beneficiarei. Intarzierea predarii documentelor solicitate sau accesului la acestea, precum si amanarea unor discutii necesare cu reprezentanti sau personal de specialitate ai Beneficiareim poate determina nerespectarea de catre auditoriu financiar a planificarii misiunii de audit si a elaborarii raportului.

4.1.4. Sa achite Auditorului financiar contravaloarea serviciilor prestate in conformitate cu prevederile art.5 din prezentul contract. 4.2. Obligatiile AUDITORULUI FINANCIAR 4.2.1. Sa efectueze lucrarile de audit financiar in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, normele profesionale si tehnice care ii sunt aplicabile. 4.2.2. Sa organizeze si sa efectueze lucrarile de audit financiar pe baza mandatului de audit financiar, ca urmare a acceptarii misiunii de audit si in confiormitate cu planificarea acceptata de comun acord cu Beneficiara. 4.2.3. Sa acorde numai serviciile de consultanta profesionala si sa nu se implice in desfasurarea activitatii de administrare, care reprezinta atributul si responsabilitatea exclusive ale Beneficiarei. 4.2.4. Sa pastreze confidentialitatea profesionala, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Faptele cuprinse in confidentialitatea profesionala include nu numai pe acelea incredintate de beneficiar, ci si de cele care s-au luat la cunostinta prin intermediul lucrarilor executate. Confidentialitatea profesionala va fi pastrata de Auditorul financiar, inclusiv salariatii acestuia care au avut acces la informatii despre Beneficiara, pe o perioada de trei ani de la incetarea prezentului contract. 4.2.5. Sa raspunda pentru prejudiciile pe care le poate aduce beneficiarei ca urmare a exprimarii opiniei responsabile, in conditiile legii si a riscului de asigurare profesionala. Auditorul financiar raspunde profesional in fata Camerei auditorilor din Romania. 4.3. Obligatii comune

Partile convin sa colaboreze cu buna credinta, in scopul executarii prezentului contract, acordandu-si sprijin reciproc si operativ, inclusiv prin discutii si analize comune periodice sau ori de cate ori este cazul, intre reprezentantii lor. Art.5 ONORARII SI CONDITII DE PLATA 5.1. Onorariul pentru lucrarile efectuate pe durata desfasurarii prezentului contract este in suma totala pentru anul 2006 de . , fara TVA, care va fi platit de Beneficiara in lei, utilizand cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei din ziua precedenta efectuarii platii. 5.2. Plata se face, esalonat, pe baza facturilor fiscale emise de Auditorul financiar, in termen de 3 zile de la primire. Plata se face prin transfer bancar in contul Auditorului financiar:. Deschis la B.C.R. Sucursala Piatra Neamt. Inceperea lucrarilor contractate presupune virarea de catre Beneficiara a unui avans de 30%, din valoarea contractului pe anul 2006, in termen de trei zile de la data semnarii prezentului contract. Pentru anii urmatori nu se va solicita avans. Art.6. MODIFICAREA, INCETAREA CONTRACTULUI 6.1. Prezentul contract nu poate fi modificat decat in forma scrisa, respectiv prin act aditional. Modificarile pot contine suplimentari sau diminuari de lucrari profesionale din domeniul financiar sau consultantei financiare, fiscale, contabile. 6.2. Prezentul contract poate inceta inainte de termen daca una din parti nu-si indeplineste o obligatie esentiala, daca este declarata in stare de insolvabilitate sau impotriva ei s-a declansat procedura de lichiditate, potrivit legii, daca a incalcat din nou oricare din obligatiile sale dupa ce a fost notificata despre respectiva incalcare a clauzelor contractuale, iar aceasta se constata cu probe scrise.

Art.7. RASPUNDERI 7.1. Executarea cu intarziere sau necorespunzatoare ori neexecutarea obligatiilor asumate potrivit prezentului contract atrage raspunderea prejudiciului materiale si/sau moral pe care l-a cauzat in mod direct. 7.2. Partile contractante vor identifica obligatiile neindeplinite si evalua prejudiciile create, stabilind modalitatile de despagubire, de calculare a penalitatilor care nu vor putea depasi valoarea serviciilor neasigurate sau neachitate la termen. Penalitatile se vor situa la nivelul dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei de la data constatarii neindeplinirii obligatiilor contractuale. Art.8. FORTA MAJORA 8.1. Prezentul contract poate fi suspendat sau poate inceta daca oricare dintre parti invoca forta majora, cauzele de forta majora fiind independente de vointa partilor, imprevizibile si inevitabile. Forta majora poate impiedica pe oricare dintre parti sa-si indeplineasca, integral sau partial, propriile obligatii asumate potrivit contractului de fata. 8.2. Forta majora se poate invoca, in conditiile legii, si exonereaza de raspundere partea contractuala, care apeleaza la aceasta imposibilitate de indeplinire contractuala. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice imediat, dar nu mai tarziu de cinci zile, in scris, celeilalte parti, ivirea cazului de forta majora si, totodata, sa indeplineasca toate eforturile sale pentru a limita consecintele acestei imprejurari. 8.3. In termen de cel mult 15 zile dupa ivirea cazului de forta majora sau asimilat acestuia, partea in cauza trebuie sa transmita celeilalte documentele si totodata sa estimeze durata efectelor fortei majore. 8.4. Incetarea cazului de forta majora sau asimilat acestuia trebuie, de asemenea, comunicat in scris celeilalte parti, in termen de cel mult o zi de la data cand s-a produs aceasta incetare. Cu aceasta ocazie se vor comunica posibilitatile concrete de reluare a

indeplinirii propriilor obligatii contractuale si estimarile in legatura cu eventualitatea diferitelor intarzieri sau restante. 8.5. In cazul in care evenimentul care determina impiedicarea executarii intocmai a prevederilor prezentului contract de catre una din partiler contractante dureaza mai mult de 1 luna, cealalta parte are dreptul sa se considere dezlegata de obligatia sa corelativa de contract, iar ambele parti vor examina impreuna modalitatea de executare in continuare a prezentului contract sau de suspendare temporara a aplicarii lui, ori eventualitatea de reziliere a acestuia. 8.6. Fiecare parte se obliga sa indeplineasca toate masurile necesare pentru eliminarea sau diminuarea consecintelor fortei majore si a oricarui eveniment asimilat acestuia. Art.9. LITIGII 9.1. Toate eventualele diferente care ar putea interveni intre parti in legatura cu interpretarea si/sau executarea prezentului contract ori in legatura cu acesta se vor solutiona pe cale amiabila. 9.2. In caz de nerezolvare pe cale amiabila, fiecare parte contractanta va avea dreptul sa supuna respectivul diferend spre solutionarea instantelor judecatoresti competente. Art.10. ALTE CLAUZE 10.1. Prezentul contract se completeaza cu prevederile legislatiei civile in materie. 10.2. Prezentul contract se intemeiaza pe faptul ca Auditorul financiar este autorizat sa execute servicii profesionale de catre Camera Auditorilor din Romania, conform autorizatiei anexate. 10.3. Anexele fac parte integranta din prezentul contract.

10.4. Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare originale, fiecare avand aceeasi putere juridica, din care un exemplar pentru fiecare parte contractanta, iar un exemplar pentru Camera Auditorilor din Romania. Incheiat astazi ____________ la Piatra Neamt. BENEFICIARA, FINANCIAR S.C.ZITRANS S.R.L. S.R.L. DIRECTOR GENERAL ________________________ S.C.ANA AUDIT AUDITOR

DIRECTOR ECONOMIC ________________________ ANEXA 4 PLAN DE MISIUNE 1. Prezentarea clientului S.C.ZITRANS S.R.L. denumire sediul social capital social si actionarii inregistrare scurt istoric organizare consideratii privind obiectul de de activitate, piata, concurenta conducerea si perosanele propuse a fi contactate

2.

Informatii contabile bugete si conturi previzionale particularitatile sistemului contabil principii contabile

3.

Definirea misiunii natura misiunii: auditare, conturi anuale alte misiuni conexe din activitatea clientului principalele conditii pentru realizarea lucrarilor de verificare si control

4.

Sisteme si domenii semnificative determinarea pragului de semnificatie identificarea functiilor si conturi semnificative prezentarea zonelor de risc identificarea punctelor forte ale sistemului controale semnificative pe care se sprijina misiunea de audit

5. Orientarea programului de lucru aprecierea auditului intern confirmari de obtinut (intern, externe) inventare faptice asistenta de specialitate necesara: informatica, fiscalitate, etc.

documente de obtinut

6. Echipa si bugetul numarul si nivelul mebrilor echipei utilizarea lucrarilor de control ale cenzorilor determinarea orelor necesare pe feluri de lucrari calculul conturilor estimate in functie de experienta membrilor echipei compararea numarului orelor necesare cu limitele stabilite de normele profesionale si justificarea diferentelor 7. Planificarea repartizarea lucrarilor pe membrii echipei datele interventiilor pe etape lista raportarilor, scrisorilor de confirmare si alte documente ce urmeaza a fi emise (cu date limita) LUCRARI DE AUDIT FINANCIAR 01 10.02.2007 - Cunoasterea clientului (primire documente, analize, discutii si constituire dosare permanente) 11 15.02.2007 discutii, analiza, elaborarea de scrisori si constituire dosare permanente) 15 20.02.2007 - Analiza activitatii comerciale (primire si acces la documente, - Examinarea documentelor conducerii clientului (eventuale

analiza, discutii, elaborarea de scrisori de confirmare sau catre conducere si constituire dosare permanente) 01 10.03.2007 - Auditul situatiilor financiare (proceduri, norme tehnice, discutii, scrisori si dosare curente) 11 20.03.2007 - Elaborarea proiectului raportului de audit si prezentarea acestuia Clientului (evaluarea, analiza, discutii, scrisori pe marginea informatiilor din dosarele curente si prezentarea proiectului de raport) 21 31.03.2007 - Exprimarea opiniei de audit financiar si definitivarea raportului de audit financiar si forma scurta si forma lunga in vederea prezentarii Consiliului de Administratie si depunerii la organul fiscal teritorial.

BIBLIOGRAFIE
CALIN O, RISTEA M., Bazele contabilitatii, Bucuresti, 2004; CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA, Norme minimale de audit, Editura Economica, 2001; CAMERA AUDITORILOR DIN ROMANIA , Standarde de audit. Codul privind conduita etica si profesionala, Editura Economica, Bucuresti, 2001; C.E.C.A.R. , Norme nationale de audit, Bucuresti, 1999; FELEAGA N., Sisteme contabile comparate, Editura Economica, Bucuresti, 1995, 1998;

FELEAGA N., Tratat de contabilitate financiara, vol.1-2, Editura Economica, Bucuresti, 1999; MORARIU A, RADU G, PAUNESCU M., Contabilitatea si fiscalitatea in dezvoltarea firmei, Editura Ex.Ponto, Constanta, 2005; RISTEA M., Contabilitatea societatilor comerciale, vol.1, Editura CECAR, Bucuresti, 1997; RISTEA M., Contabilitatea societatilor comerciale, vol.2, Editura CECAR, Bucuresti, 1998; TOMA M, CHIVULESCU M., Audit financiar si certificare a conturilor anuale, Editat de Fundatia pentru management financiar-contabil si audit <Grigorie Trancu - Iasi>, Bucuresti, 1997 STOIAN A, TURLEA E. , Auditul financiar contabil, Editura Economica, 2001; *** Directiva a VIII-a a C.E.E.; ***Legea nr.82/24.12.1991, Legea Contabilitatii, republicata in M.Of.nr.629 din 26.08.2002; ***Legea nr.19 din 17.03.2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in M.Of.nr.140 din 01.04.2000; *** O.U.G.nr.19 din 17.03.2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.nr.183 din 27.04.2000; *** O.U.G.nr.294 din 31.12.2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.nr.707 din 20.02.2000;

*** O.U.G.nr.49 din 29.03.2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.nr.161 din 30.03.2001; *** Ordinul nr.340 din 04.05.2001 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in M.Of.nr.237 din 10.05.2001; *** Legea nr.340 din 06.07.2001 privind aprobarea O.U.G.nr.294/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr.145/1998 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, precum si a Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.nr.378 din 11.07.2001; *** O.G.nr.7 din 19.07.2001 privind impozitul pe venit, publicata in M.Of.nr.435 din 03.08.2001; *** H.G.nr.1315 din 27.12.2001 privind masuri suplimentare de recorelare a pensiilor din sistemul public de pensii, publicata in M.Of.nr.11 din 10.01.2002; *** Ordinul nr.1 din 03.01.2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizarii sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2002; *** Legea nr.338 din 31.05.2002 privind aprobarea O.U.G.nr.49/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.nr.446 din 18.06.2002; *** Legea nr.338 din 31.05.2002 privind aprobarea O.U.G.nr.49/2001 pentru

modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale publicata in M.Of.nr.446 din 18.06.2002; *** Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca;

*** H.G. nr.403/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.183 din Legea nr.19/2000; *** Legea nr.53/2003 privind Codul Muncii; *** O.M.F.nr.1103/2003 referitor la procedura de completare a vectorului fiscal; ***O.U.G.nr.23/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale si pentru modificarea O.U.G. nr.9/2003; *** H.G. nr.247/2003 pentru intocmirea si completarea Registrului general de evidenta a salariatilor; *** O.U.G. nr.9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale; *** O.M.F.P. nr.1791/2002 pentru aprobarea normelor metodologice privind constituirea in 2003 a Fondului init pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale; *** Legea nr.571 privind Codul fiscal, Decretul nr.888 pentru promulgarea Legii privind Codul Fiscal, din M.Of.nr.927 din 23.12.2003; *** Ordonanta nr.92 privind Codul de procedura fiscala publicat in M.Of.nr.941 din 29.12.2003; *** Legea nr.577/2003 privind aprobarea O.U.G.nr.9/2003 pentru modificarea si completarea Legii nr.19/2000; *** O.M.M.S.S. nr.7/2004 pentru modificarea O.M.M.S.S. nr.340/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr.19/2000, cu modificari si completari ulterioare; *** O.M.F.P. nr.1842/2003 pentru aprobarea modelului si continutul declaratiilor privind contributiile sociale;

*** H.G. nr.541/2003 pentru modificarea unor dispozitii ale Legii nr.53/2002 privind Codul Muncii; *** Ordinul 546/2005 privind fisele fiscale; *** OUG148/2005 privind susutinerea familiei in vederea cresterii copilului; *** Legea 403/2005 privind comisionul ITM; *** Legea 371/2005 cu modificari aduse Codului muncii; *** Hotararea Guvernului 1766/2005 privind stabilirea salariului de baza minim brut; *** OUG 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal; *** Legea 343/2006 pentru modificarea si completarea Legii 571/2003 privind Codul fiscal; *** Lrgea 399/2006 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate WWW.CAFR.RO

[1] [2] [3]

a fost introdusa prin art. I pct. 32 din Legea nr. 343/2006 a fost modificata prin art. I pct. 33 din Legea nr. 343/2006 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004

[4] Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004.
[5] [6] [7]

Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004 Articolul a fost introdus prin art. I pct. 37 din Legea nr. 343/2006 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 34 din Legea nr. 343/2006

[8] [9]

Alineatul a fost introdus prin art. I pct. 35 din Legea nr. 343/2006 Aliniatul a fost modificat prin art. I pct. 36 din Legea nr. 343/2006 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004. A fost modificat prin art. I pct. 38 din Legea nr. 343/2006 Articolul a fost modificat prin art. I pct. 2 din O.U.G. nr. 138/2004

[10] [11] [12]

S-ar putea să vă placă și