Sunteți pe pagina 1din 7

Parlamentul Romniei LEGE Nr. 195 din 1 noiembrie 2012 pentru aprobarea Ordonanei de urgen a Guvernului nr.

114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i securitii Publicat n: Monitorul Oficial Nr. 753 din 8 noiembrie 2012

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege. Articol unic. - Se aprob Ordonana de urgen a Guvernului nr. 114 din 21 decembrie 2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziii publice n domeniile aprrii i securitii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 932 din 29 decembrie 2011, cu urmtoarele modificri i completri: 1. La articolul 1 alineatul (1), partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 1 - (1) Sub rezerva respectrii prevederilor art. 36, 51, 52, 62 i 346 din Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene, prezenta ordonan de urgen se aplic pentru atribuirea contractelor de achiziie public, inclusiv a contractelor sectoriale, i a acordurilor-cadru atribuite n domeniile aprrii i securitii, care au ca obiect:". 2. La articolul 3 punctul 4, litera c) se modific i va avea urmtorul cuprins: "c) oricare asociere format de una sau mai multe autoriti contractante dintre cele prevzute la lit. a), b), d) ori e);". 3. La articolul 7 alineatul (2), partea introductiv se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita ofertanilor constituirea garaniei de participare, n vederea participrii la procedura de atribuire a contractului, atunci cnd prezenta ordonan de urgen prevede obligativitatea publicrii unui anun sau a unei invitaii de participare i valoarea estimat a contractului este mai mare dect pragul prevzut la art. 56. Documentaia de atribuire trebuie s conin urmtoarele informaii:". 4. La articolul 9 alineatul (1), dup litera b) se introduce o nou liter, litera c), cu urmtorul cuprins: "c) s depun ofert individual/comun i s fie nominalizat ca ter susintor n cadrul unei alte oferte, sub sanciunea excluderii ofertei individuale sau, dup caz, a celei n care este ofertant asociat."

5. La articolul 22, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) contractelor destinate activitilor specifice structurilor de informaii;". 6. La articolul 51 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmtorul cuprins: "(2) Autoritatea contractant are obligaia de a solicita aprobarea prealabil a Parlamentului pentru iniierea procedurii de atribuire, n cazul n care valoarea estimat a contractului, fr TVA, este egal sau mai mare dect echivalentul n lei a 100.000.000 euro. Fr a fi afectat aplicabilitatea prevederilor prezentei ordonane de urgen referitoare la iniierea, derularea i finalizarea procedurii de atribuire, Parlamentul, prin comisiile reunite de aprare, ordine public i siguran naional, aprob respectiva solicitare n termen de 15 zile de la primirea acesteia." 7. Articolul 56 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 56 - Autoritatea contractant are dreptul de a achiziiona direct produse, servicii sau lucrri, n msura n care valoarea achiziiei, estimat conform prevederilor seciunii 1 a cap. II, nu depete echivalentul n lei a 75.000 euro pentru fiecare achiziie de produse, servicii sau lucrri. Achiziia se realizeaz pe baz de document justificativ." 8. La articolul 102, litera l) se modific i va avea urmtorul cuprins: "l) atunci cnd, ulterior atribuirii unui contract de lucrri sau de servicii, autoritatea contractant i propune s achiziioneze noi lucrri, respectiv noi servicii care sunt similare lucrrilor sau serviciilor achiziionate prin atribuirea contractului iniial i numai dac se respect, n mod cumulativ, urmtoarele condiii: - atribuirea se face contractantului iniial, iar noile lucrri, respectiv noile servicii constau n repetarea unor lucrri sau servicii similare celor prevzute n contractul atribuit iniial i sunt conforme cu cerinele prevzute n caietul de sarcini elaborat cu ocazia atribuirii respectivului contract; - contractul de lucrri/servicii iniial a fost atribuit printr-o procedur de cerere de oferte, de licitaie restrns, de negociere cu publicarea prealabil a unui anun de participare sau de dialog competitiv; - valoarea estimat a contractului iniial de lucrri/servicii s-a determinat prin luarea n considerare inclusiv a lucrrilor/serviciilor similare care pot fi achiziionate ulterior; - n anunul/invitaia de participare la procedura aplicat pentru atribuirea contractului iniial sa precizat faptul c autoritatea contractant are dreptul de a opta pentru achiziionarea ulterioar de noi lucrri similare, respectiv noi servicii similare de la operatorul economic a crui ofert va fi declarat ctigtoare n cadrul procedurii respective; - autoritatea contractant are dreptul de a aplica aceast procedur ntr-un interval care nu poate depi 5 ani de la atribuirea contractului iniial, n afara situaiilor excepionale determinate

de luarea n considerare a duratei de via preconizate a oricruia dintre articolele, instalaiile sau sistemele livrate i dificultile tehnice pe care o schimbare de furnizor le-ar putea cauza;". 9. La articolul 127, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 127 - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a transmite spre publicare anunurile/invitaiile prevzute la art. 126 alin. (1) ctre operatorul SEAP, utiliznd n acest sens numai mijloace electronice." 10. La articolul 128, alineatele (2) - (5) se abrog. 11. La articolul 128, alineatul (6) i litera b) a alineatului (10) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "(6) Autoritatea Naional pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice verific fiecare anun de intenie/anun de participare/invitaie de participare transmis/transmis de ctre autoritatea contractant pentru publicare n SEAP, n msura n care anunul/invitaia respectiv/respectiv este n legtur cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract, indiferent de valoarea estimat a acestuia. ............................................................................................... b) de a publica anunul n SEAP n cel mult dou zile lucrtoare de la primirea acceptului de publicare." 12. Articolul 154 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 154 - (1) Criteriile de calificare i selecie stabilite de ctre autoritatea contractant trebuie s aib o legtur evident cu obiectul contractului ce urmeaz s fie atribuit. (2) Autoritatea contractant are obligaia de a respecta principiul proporionalitii atunci cnd stabilete criteriile de calificare i selecie, precum i nivelul cerinelor minime pe care ofertanii/candidaii trebuie s le ndeplineasc. (3) Criteriile de calificare i selecie precizate n cadrul anunului/invitaiei de participare trebuie s fie aceleai cu cele precizate n cadrul documentaiei de atribuire. (4) Orice modificare i/sau completare a criteriilor de calificare i selecie precizate conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire, cu excepia modificrilor dispuse prin decizia Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor sau a celor operate de ctre autoritatea contractant ca erate, dar doar n cazul n care publicarea eratelor s-a fcut cu prelungirea perioadei de depunere a candidaturilor/ofertelor." 13. La articolul 156, litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"b) a fost condamnat n ultimii 3 ani, prin hotrrea definitiv a unei instane judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greeli n materie profesional;". 14. La articolul 161, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) n cazul n care ofertantul/candidatul i demonstreaz situaia economic i financiar invocnd i susinerea acordat, n conformitate cu prevederile alin. (1), de ctre o alt persoan, atunci acesta are obligaia de a dovedi susinerea de care beneficiaz, de regul, prin prezentarea unui angajament ferm al persoanei respective, ncheiat n form autentic, prin care aceasta confirm faptul c va pune la dispoziia ofertantului/candidatului resursele financiare invocate. Persoana care asigur susinerea financiar nu trebuie s se afle n situaia care determin excluderea din procedura de atribuire, conform prevederilor art. 155 i 156." 15. Articolul 174 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 174 - (1) n cazul aplicrii criteriului oferta cea mai avantajoas din punct de vedere economic, oferta stabilit ca fiind ctigtoare este oferta care ntrunete punctajul cel mai mare rezultat din aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative. n cazul n care, din motive obiective, pe care autoritatea contractant le poate justifica temeinic, este imposibil stabilirea exact a ponderilor relative pentru fiecare factor de evaluare, autoritatea contractant are obligaia de a indica n anunul/invitaia de participare i n documentaia de atribuire cel puin ordinea descresctoare a importanei factorilor de evaluare care urmeaz s fie utilizai. (2) Factorii de evaluare a ofertei, prevzui la alin. (1), pot fi, alturi de pre: caracteristici privind nivelul calitativ, tehnic sau funcional, caracteristici de mediu, costuri de utilizare, costuri de funcionare, raportul cost/eficien, servicii postvnzare i asisten tehnic, termen de livrare sau de execuie, securitatea aprovizionrii, interoperabilitatea i caracteristicile operaionale, alte elemente considerate semnificative pentru evaluarea ofertelor. (3) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza, n mod clar, n anunul/invitaia de participare, precum i n documentaia de atribuire, factorii de evaluare a ofertei, cu ponderile relative ale acestora. (4) Autoritatea contractant are obligaia de a preciza n documentaia de atribuire algoritmul de calcul sau metodologia concret de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice i financiare prezentate de ofertani. (5) Orice modificare i/sau completare a factorilor de evaluare precizai conform alin. (3) conduc/conduce la anularea procedurii de atribuire." 16. Dup articolul 179 se introduce un nou articol, articolul 1791, cu urmtorul cuprins:

"Art. 1791 - ntr-un contract de achiziie public este permis doar cesiunea creanelor nscute din acel contract, obligaiile nscute rmnnd n sarcina prilor contractante, astfel cum au fost stipulate i asumate iniial." 17. Articolul 181 se modific i va avea urmtorul cuprins: "Art. 181 - (1) Autoritatea contractant are obligaia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public n urmtoarele cazuri: a) dac au fost depuse numai oferte inacceptabile i/sau neconforme; b) dac nu a fost depus nicio ofert sau dac au fost depuse oferte care, dei pot fi luate n considerare, nu pot fi comparate din cauza modului neuniform de abordare a soluiilor tehnice i/ori financiare; c) dac abateri grave de la prevederile legislative afecteaz procedura de atribuire sau dac este imposibil ncheierea contractului. (2) Prin excepie de la prevederile art. 179, autoritatea contractant are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziie public, dac ia aceast decizie nainte de data ncheierii contractului, numai n urmtoarele cazuri: a) autoritatea contractant se afl n una dintre situaiile prevzute la art. 64 alin. (2) lit. a), art. 79 alin. (2) lit. a), art. 94 alin. (2) lit. a) sau art. 114 lit. a); b) ca urmare a deciziei pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor prin care se dispune eliminarea oricror specificaii tehnice din caietul de sarcini ori din alte documente emise n legtur cu procedura de atribuire. (3) Dispoziiile alin. (2) nu pot aduce atingere obligaiei autoritii contractante de a anula o procedur de atribuire n urma unei hotrri judectoreti sau a unei decizii n acest sens a Consiliului Naional de Soluionare a Contestaiilor. (4) n sensul prevederilor alin. (1) lit. c), prin abateri grave de la prevederile legislative se nelege: a) criteriile de calificare i selecie, precum i criteriul de atribuire sau factorii de evaluare prevzui n cadrul invitaiei/anunului de participare, precum i n documentaia de atribuire au fost modificai; b) pe parcursul analizei, evalurii i/sau finalizrii procedurii de atribuire se constat erori ori omisiuni, iar autoritatea contractant se afl n imposibilitatea de a adopta msuri corective fr ca acestea s conduc la nclcarea principiilor prevzute la art. 2 alin. (2) lit. a) - f)." 18. La articolul 185 alineatul (1), litera n) se modific i va avea urmtorul cuprins:

"n) dac este cazul, contestaiile formulate n cadrul procedurii de atribuire, nsoite de deciziile motivate pronunate de Consiliul Naional de Soluionare a Contestaiilor;". 19. La articolul 188, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins: "(2) Fr a afecta prevederile alin. (1), n orice caz, un contract poate s nu fie considerat ca lipsit de efecte dac consecinele acestui lucru ar periclita serios nsi existena unui program de aprare sau de securitate, esenial pentru interesele n materie de securitate naional." 20. La articolul 189, literele a) i e) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "a) nclcarea prevederilor art. 13; ............................................................................................... e) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de urgen, cu excepia celor referitoare la anunul de atribuire, i/sau nendeplinirea de ctre autoritile contractante a obligaiei de nregistrare n SEAP, astfel cum este prevzut de legislaia n materia achiziiilor publice;". 21. La articolul 189, dup litera e) se introduce o nou liter, litera e1), cu urmtorul cuprins: "e1) nclcarea regulilor de publicitate prevzute de prezenta ordonan de urgen cu privire la anunul de atribuire;". 22. La articolul 189, literele j) i l) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "j) schimbarea criteriului de atribuire precizat n invitaia/anunul de participare i n documentaia de atribuire pe parcursul aplicrii procedurii de atribuire; ............................................................................................... l) aplicarea incorect, n cadrul procesului de selecie i/sau de evaluare, a criteriilor stabilite prin documentaia de atribuire ori aplicarea altor criterii dect a celor stabilite n invitaia/anunul de participare i prin documentaia de atribuire;". 23. La articolul 189, dup litera w) se introduce o nou liter, litera x), cu urmtorul cuprins: "x) nesolicitarea de ctre autoritatea contractant a informaiilor necesare pentru evaluarea ofertelor care prezint un pre neobinuit de sczut n raport cu ceea ce urmeaz a fi furnizat/prestat/executat." 24. La articolul 190, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul cuprins: "Art. 190 - (1) Contraveniile prevzute la art. 189 lit. e1), o), u) i w) se sancioneaz cu amend de la 20.000 lei la 40.000 lei.

(2) Contraveniile prevzute la art. 189 lit. a), c), k), n), r), t), v) i x) se sancioneaz cu amend de la 40.000 lei la 80.000 lei." 25. La articolul 193 alineatul (1), litera b) se modific i va avea urmtorul cuprins: "b) au fost nclcate prevederile art. 137 alin. (4), art. 180 alin. (1) din prezenta ordonan de urgen i art. 2563 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2006;". 26. La articolul 193 alineatul (1), dup litera f) se introduc dou noi litere, literele g) i h), cu urmtorul cuprins: "g) modificarea criteriilor de calificare i selecie i/sau a factorilor de evaluare prevzute/prevzui n cadrul invitaiei/anunului de participare; h) modificarea contractului a condus la diminuarea avantajelor i, dup caz, a factorilor de evaluare care au stat la baza declarrii ofertei ctigtoare." 27. La articolul 193, dup alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmtorul cuprins: "(4) n cazuri temeinic justificate, instana, pn la soluionarea fondului cauzei, poate s dispun, la cererea Autoritii Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice, prin ncheiere motivat dat cu citarea prilor, suspendarea executrii contractului."

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei, republicat.

PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR VALERIU TEFAN ZGONEA

PREEDINTELE SENATULUI GEORGE-CRIN LAURENIU ANTONESCU _____________