Sunteți pe pagina 1din 1

S.C. BLANITZA PET S.R.L.

C.I.F.: Telefon: Judet: Localitate: Adresa: 29253770 0731031355 BUCURESTI BUCURESTI SECTORUL 3 ALEEA ROTUNDA, Nr. 1, Bl. Y1B, Sc. 1, Ap. 31 Nr. 09/16.01.2013

ADEVERINTA

Prin prezenta se certifica ca doamna Vlad Adina-Georgiana, CNP: 2870331430010, act de identitate C.I. seria RD, nr. 565828, eliberat de: SPCEP S3 BIR. NR.3, la data de: 21.03.2008, cu domiciliul in BUCURESTI SECTORUL 3, Str. LIVIU REBREANU, Nr. 7, Bl. 51, Sc. 1, Et. 4, Ap. 17, Jud. BUCURESTI, are calitate de salariata si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, in contul Bugetului de Asigurari Sociale si Fonduri Speciale, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare. Precizam ca in ultimele 12 luni nu a avut concediu medical. Persoana mentionata mai sus figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):

1.

Nume:

CNP:

Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii. Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.

Prezenta adeverinta s-a eliberat fiind necesara la: medic

ADMINISTRATOR VLAD ADINA-GEORGIANA

S-ar putea să vă placă și