Sunteți pe pagina 1din 8

Infractiunea de contrabanda simpla ( art. 270 C.

vamal)
Continut legal. Contrabanda constituie, in conformitate cu textul legal, introducerea sau scoaterea din tara, prin orice mijloace, a bunurilor sau a marfurilor, prin alte locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri. In variant asimilata, constituie infractiunea de contraband si: a) Introducerea in sau scoaterea din tara prin locuri stabilite pentru controlul vamal, prin sustragerea de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurlor sustrase este mai mare de 20 000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mare de 40 000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri. b) Introducerea in sau scoaterea din tara, de doua ori in decursul unui an, prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustragere de la controlul vamal, a bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, daca valoarea in vama a bunurilor sau a marfurilor este mai mica de 20 000 lei in cazul produselor supuse accizelor si mai mica de 40 000 lei in cazul celorlalte bunuri sau marfuri. c) Instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in transit vamal. sunt assimilate infractiunii de contraband si se pedepsesc potrivit alin. 1 colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contraband sau sunt destinate savarsirii acesteia. Infractiunea cunoaste si o variant agrvanta, care se caracterizeaza prin savarsirea faptei de catre una sau mai multe personae inarmate ori de doua sau mai multe persoane impreuna (art. 274 C. vamal). Obiectul juridic generic al infractiunilor prevazute in Codul Vamal este reprezentat de acele relatii sociale care au in vedere normal desfasurare a activitatii economice, prin respectarea regimului vamal. Obiectul juridic special il constituie relatiile sociale referitoare la regimul vamal, relatii care vizeaza trecerea de marfuri sau de bunuri numai prin locurile stabilite in conditiile legii. Obiectul material este reprezentat de bunurile sau marfurile care, in temeiul legii, sunt supuse regimului vamal. Prin marfuri sau alte bunuri se intelege orice lucru care se gaseste in sfara patrimoniala a faptuitorului. Subiectul active poate fi orice persoana care indeplineste condtiile generale pentru a raspunde penal. Participatia este posibila in toate formele sale, dar

unele dintre acestea realizeaza continutul modalitatii aggravate (coautoratul si complicitatea concomitenta). Elemental material consta intr-o actiune de introducere in tara sau de scoatere din tara, prin mai multe locuri decat cele stabilite pentru controlul vamal sau prin locurile stabilite pentru controlul vamal, prin sustagerea de la controlul vamal, de marfuri sau alte bunuri. Pentru a se putea retine infractiunea din alin. 2, este foarte important sa se stabileasca natura si valoarea bunurilor care au fost sustrase controlului vamal. Intr-o modalitate cu acelasi nivel de pericol social, contraband simpla se comite prin instrainarea sub orice forma a marfurilor aflate in tranzit vamal. Intr-o alta variant sunt incriminate comportamentele care nu alcatuiesc altceva decat o variant speciala de tainuire: colectarea, detinerea, producerea, transportul, preluarea, depozitarea, predarea, desfacerea si vanzarea bunurilor sau a marfurilor care trebuie plasate sub un regim vamal, cunoscand ca acestea provin din contraband sau sunt destinate savarsirii acesteia. In literature de specialitate s-a pus problema daca infractiunea de contraband poate fi retinuta in concurs ideal cu infractiunea de nerespectare a dispozitiilor privind operatii de import sau export prevazuta in art. 302 C. Pen. S-a apreciat ca in cazul acesta se va retine doar infratiunea de contraband. Urmarea imediata a infractiunii consta intr-o stare de pericol in care este pusa normal desfasurare a activitatii in domeniul vamal. Legatura de cauzalitate rezulta din materialitatea faptei. Latura subiectiva. Infractiunea se savarseste numai cu intentie, in oricare din formele sale. Actele pregatitoarea, desi posibile, sunt lasate in afara incriminarii de catre legiuitor. Tentativa este posibila si se pedepseste (art. 275 C. vamal). Infractiunea se consuma in momentul realizarii elementului material. Infractiunea poate fi savarsita in forma continuata, fiind susceptibila de epuizare, in momentul savarsirii ultimei actiuni de introducere sau scoatere din tara de marfuri sau alte bunuri fara respectarea dispozitiilor legale. Sanctiuni. In varianta tip, fapta se pedepseste cu inchisoarea e la 2 la 7 ani, iar pentru variant agravanta, sanctiunea este inchisoarea de la 5 la 15 ani.

Infractiunea de contrabanda calificata ( art. 271 C. vamal)


Continut legal. Introducerea in sau scoaterea din tara, fara drept, de arme, munitii, material explozibile, droguri, precursori, material nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori material chimice periculoase constituie infractiunea de contraband calificata. Desi denumirea infractiunii, inscrisa expres in textul incriminator, este contraband calificata, aceasta incriminare nu constituie o modalitate calificata a infractiunii de contraband, ci constituie o infractiune de sine statatoare. Obiectul juridic special este format din relatiile sociale care au in vedere activitatea de infaptuire a politicii vamale a statului roman, cu referire speciala la interzicerea trecerii peste frontier, fara drept, a unor categorii de bunuri care au un regim juridic special. Obiectul material este constituit, in mod alternative, din arme, munitii, material explozibile, droguri, precursori, material nucleare sau alte substante radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri sau material chimice periculoase. Notiunea de arme la care se refera art. 271 C. vamal are acceptiunea de arme strict sensu, asa cum sunt acestea definite prin art. 151 alin. 1 C. pen. si Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor si munitiilor. Consideram ca armele de panoplie, cele de tir sau de vanatoare, ca si cele ascunse, chiar defecte de ar fi, realizeaza situatia premisa necesara pentru existent infractiunii de contraband calificata, legiuitorul nedeosebind dupa cum armele sunt functionale sau defecte in momentul comiterii infractiunii. Munitia, in conformitate cu prevederea art. 2 din Legea nr 295/2004, reprezinta ansamblul format din tub cartus, incarcatura de azvarlire, capsa de aprindere si, dupa caz, proiectil. Materiile explozibile in conformitate cu art. 1 alin. 2 din Legea nr. 126/1995, sunt: explozivii de tipul amestecuri explosive, emulsii explosive, mijloace de initiere, fitile detonate, fitile de siguranta, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de soc, relee detonate, inclusive explozivii de uz civil si articole pirotehnice. Este, de asemenea, realizata situatia premise a faptei de contrabanda daca bunurile care formeaza obiectul material al infractiunii sunt droguri sau precursori. Precursorii sunt substantele chimice folosite in fabricarea ilicita a drogurilor. Materialul nuclear sau alte substante radioactive consta in orice materie prima nuclear si orice material fisionabil special.( Legea nr 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare)

Cat priveste regimul produselor si substantelor toxice, acesta este reglementat prin legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase. Deseurile, ca si reziduurile, sunt definite de Anexa nr. 1 a Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. Deseurile sunt definite ca orice substanta sau obiect pe care detinatorul il arunca ori are intentia sau obligatia sa il arunce. Materialele chimice periculoase sunt substante care se inscriu in una din categoriile enumerate in H.G. nr. 1408/2008 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase. Subiectul active poate fi orice persoana.infractiunea de contraband este susceptibila a fi savarsita si in participatie improprie.. Subiectul pasiv este intotdeauna statul roman. Elemental material il constituie activitatea de trecere peste frontier a armelor, munitiilor, materialelor explosive, drogurilor, precursorilor, materialelor nucleare sau a altor materii radioactive, substante toxice, deseuri, reziduuri ori material chimice periculoase. Cerinta esentiala care trebuie indeplinita pentru existent laturii obiective a infractiunii este ca activitatea ce formeaza elemental material al faptei sa se desfasoare fara drept. Urmarea imediata este contituita dintr-o stare de pericol pentru existent si siguranta regimului juridic vamal al Romaniei. Legatura de cauzalitate rezulta din simpla realizare a actiunii incriminate. Latura subiectiva. Din punct de vedere subiectiv, infractiunea se comite cu vinovatie sub forma intentiei directe ori indirecte. Actele pregatitoare, desi posibile, sunt lasate in afara incriminarii de catre legiuitor. Tentativa este posibila si se pedepseste (art. 275 C. vamal). Infractiunea se consuma in momentul realizarii elementului material, respective atunci cand bunurile sau alte marfuri sunt trecute peste frontier fara a fi prezentate pentru controlul vamal. Infractiunea prezinta o modalitate agravanta, daca fapta a fost savarsita de una sau mai multe personae inarmate sau de doua sau mai multe personae impreuna. Sanctiuni. In variant tip, fapta se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani, iar pentru variant agravanta, inchisoarea de la 5 la 15 ani.

Daca pedeapsa concret aplicata este mai mare de 2 ani, se aplica obligatoriu si pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. Tot astfel se aplica si masura de siguranta a confiscarii special sau a confiscarii extinse. Cand marfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani (art. 277 din Legea nr. 86/2006). In cazul in care trecerea peste frontier a unor anumite marfuri sau bunuri constituie infractiuni cuprinse in alte legi, fapta se pedepseste in conditiile si sanctiunile prevazute in acele legi, daca sunt mai severe. ( spre exemplu, trecerea peste frontiera a unor substante din categoria drogurilor de risc se va aplica art. 3 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului illicit de droguri).

Infractiunea de folosire de acte nereale la autoritatile vamale ( art. 272 C. vamal)


Continut legal. Fapta consta in folosirea, la autoritatea vamala, a documentelor vamale, de transport sau comerciale, care se refera la alte marfuri sau bunuri ori la alte cantitati de marfuri sau bunuri, decat cele prezentate in vama. Obiectul juridic special principal este format din relatiile sociale referitoare la regimul vamal, relatii a caror normal desfasurare este conditionata de respectarea regulilor impuse de lege pentru controlul vamal de marfuri sau de alte bunuri. In secundar, norma de incriminare vizeaza relatiile sociale care privesc ocrotirea increderii in documentele vamale, fie oficiale, fie sub semnatura privata. Subiectul active al infractiunii poate fi orice persoana. Participatia este posibila in toate formele sale. Subiect pasiv este statul. Elementul material al infractiunii de folosire de acte nereale consta intr-o activitate exteriorizata de folosire la autoritatea vamala a documentelor vamale, de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama pentru trecerea peste frontiera a bunurilor, in scopul eludarii datoriei vamale. Cerinta esentiala specifica si necesara pentru existent laturii pbiective este ca fapta ce alcatuieste elemental material sa se realizeze prin folosirea de documente vamale, de transport sau comerciale care se refera la alte marfuri sau bunuri. Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol. Legatura de cauzalitate rezulta din insasi realizarea actiunii incriminate. Latura subiectiva. Elemental subiectiv al infractiunii consta in intentie directa sau indirecta.

Actele pregatitoare, desi posibile, sunt lasate in afara incriminarii de catre legiuitor. Tentativa este posibila si se pedepseste (art. 275 C. vamal). Consumarea acestei infractiuni are loc in momentul in care se savarseste fapta de prezentare in vama a documentelor vamale care se refera la alte marfuri sau bunuri decat cele prezentate in vama si care au intrat sub regimul de supraveghere vamala. Infractiunea este calificata si sanctionata mai aspru atunci cand este savarsita de una sau mai multe personae inarmate ori de doua sau mai multe personae impreuna. Sanctiuni. In variant tip, se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, iar pentru variant agravanta, inchisoare de la 5 la 15 ani. Daca pedeapsa concret aplicata este mai mare de 2 ani, se aplica obligatoriu si pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. Tot astfel se aplica si masura de siguranta a confiscarii special sau a confiscarii extinse. Cand marfurile sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani (art. 277 din Legea nr. 86/2006).

Infractiunea de folosire de acte falsificate ( art. 273 C. vamal)


Continut legal. Folosirea de acte falsificate consta in actiunea de folosire la autoritatea vamala de documente vamale, comerciale sau de transport falsificate. Obiectul juridic special principal este constituit din acele relatii sociale care vizeaza ocrotirea speciala a operatiunilor de vamuire a bunurilor, precum si a celorlalte operatiuni vamale ce reclama prezentarea unor documente reale cu prilejiul trecerii peste frontiera a bunurilor. Obiectul juridic special secundar este dat de relatiile sociale care au in vedere ocrotirea increderii publice in documentele vamale, de transport sau comerciale, fie oficiale, fie sub semnatura private, impotriva falsificarii. Obiectul material il constituie documente vamale, de transport sau comerciale falsificate, folosite la autoritatea vamala pentru marfuri sau alte bunuri prezentate in vama. Prin documentele vamale, comerciale sau de transport falsificate trebuie sa se inteleaga orice inscris official sau sub semnatura private cu functie probatorie in sistemul vamal, falsificat. Procedeele prin care sunt falsificate documentele include atat contrafacerea scrierii sau subscrierii, cat si alcatuirea, plasmuirea in intregime a unei act. Subiectul active al infractiunii poate fi orice persoana. Participatia este posbila in toate formele sale.

Subiect pasiv este statul. Elemental material consta intr-o activitate exteriorizata in folosirea de documente vamale de transport sau comerciale falsificate. Cerinta esentiala specifica si necesara pentru existent laturii obiective a acestei infractiuni este ca fapta ce alcatuieste elemental material sa se realizeze prin folosirea de documente vamale de transport sau comerciale falsificate. folosirea inseamna intrebuintarea efectiva a unuia sau a mai multor documente falsificate. Nu este deci suficienta pentru existent acestei cerinte esentiale simpla detinere in vederea folosirii a documentului vamal fals. Infractiunea de uz de fals sic ea de folosire de acte falsificate nu pot devein concurente, deoarece norma din codul vamal are character special si , in consecinta, prioritate in aplicare. Pe de alta parte, apreciem ca se va putea retine infractiunea de falsificarea a inscrisului, in concurs cu fapta de folosire, cand inscrisul este official si falsificat chiar de catre cel care il foloseste. In cazul in care inscrisul este sub semnatura private si este falsificat chiar de catre cel care il foloseste, se va retine doar folosirea de acte falsificate din art. 273 C. vamal, deoarece falsificarea unui inscris sub semnatura private are semnificatie penala doar cand a si fost folosit pentru a produce consecinte juridice. Urmarea imediata consta intr-o stare de pericol. Legatura de cauzalitate va rezulta din insasi constatarea existentei faptei. Latura subiectiva. Elemental subiectiv se realizeaza sub forma intentiei directe sau indirecte. Cel care prezinta documentul vamal fals trebuie sa alba reprezentarea acestui character al inscrisului, daca nu se cunoaste caracterul fals al acestui inscris, fapta nu va mai putea fi calificata drept infractiunea de folosire de acte calificate. Actele pregatitoare, desi posibile, sunt lasate in afara incriminarii de catre legiuitor. Tentativa este posibila si se pedepseste (art. 275 C. vamal). Consumarea infractiunii are loc in momentul in care se savarseste fapta de prezentare in vama a documentelor falsificate. Infractiunea este calificata si sanctionata mai aspru atunci cand este savarsita de una sau mai multe personae inarmate ori de doua sau mai multe personae impreuna. Sanctiuni. In variant tip, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani, iar pentru variant agravanta, inchisoare de la 5 la 15 ani. Daca pedeapsa concret aplicata este mai mare de 2 ani, se aplica obligatoriu si pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. Tot astfel se aplica si masura de siguranta a confiscarii special sau a confiscarii extinse. Cand marfurile

sau alte bunuri care au facut obiectul infractiunii nu se gasesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor in bani (art. 277 din Legea nr. 86/2006).