Sunteți pe pagina 1din 4

Documente necesare pentru dosarul de finantare

1.

Copie CI reprezentant legal al proiectului

2. Document nsuit de un expert contabil din care s rezulte c veniturile din activiti agricole reprezint cel putin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului.

3. a). Documente pentru terenuri: a) 1. Copie dup actul de proprietate al terenului i/ sau tabel centralizator emis de Primrie semnat de persoanele autorizate conform legii, coninnd sumarul contractelor de arendare cu suprafeele luate n arend pe categorii de folosin, perioada de arendare i/sau contractul de concesiune i/ sau orice alt document care s certifice dreptul de folosin al terenului i a) 2. Copie din Registrul Agricol emis de Primrii care s certifice dreptul de proprietate i/sau de folosin (arenda/ concesionare) al terenului pentru baza de producie, cu tampila Primriei i meniunea Conform cu originalul. n cazul pct. a) 2. pentru suprafee egale sau mai mari de 1 hectar n situaiile n care Ageniile de Pli i Intervenii pentru Agricultur nu elibereaz Extras din Registrul unic de identificare, solicitantul va depune document eliberat de Agenia de Pli i Intervenii pentru Agricultur din care s reias nscrierea n Registrul unic de identificare. b) Documente solicitate pentru imobilul (cldirile i/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investiiile: b) 1. Actul de proprietate asupra cldirii; b) 2. Documentul care atest dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesionare sau alt document ncheiat la notariat, care s certifice dreptul de folosin al terenului: contract de nchiriere, contract de comodat, pentru terenul pe care este amplasat cldirea, valabil inclusiv n perioada de monitorizare a proiectului. Contractul de concesiune va fi nsoit de adresa emis de concedent i trebuie s conin: situaia privind respectarea clauzelor contractuale i dac este n graficul de realizare a investiiilor prevzute n contract i alte clauze;

suprafaa concesionat la zi (dac pentru suprafaa concesionat exist solicitri privind retrocedarea sau diminuarea, i dac da, s se menioneze care este suprafaa supus acestui proces) pentru terenul pe care este amplasat cldirea.

4. Clasarea Notificrii/Adresa de negaie; sau, Decizia etapei de ncadrare n care se specific faptul c proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului i procedurii de evaluare adecvat; 5.1. Documente de la solicitant care s dovedeasc capacitatea i sursele de cofinanare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituii financiar bancare): a) extras de cont bancar vizat i datat de banc cu cel mult cinci zile lucrtoare nainte de data depunerii cererii de finanare , n cazul cofinanrii prin surse proprii (autofinanare) 5.2 Document de la banc cu datele de identificare ale bncii i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa bancii, codul IBAN al contului n care se deruleaz operaiunile cu APDRP). 6. Certificate care s ateste lipsa datoriilor restante fiscale i sociale emise de Direcia General a Finanelor Publice i de primriile pe raza crora i au sediul social i puncte de lucru (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) i, dac este cazul, graficul de reealonare a datoriilor ctre bugetul consolidat ATENIE! Certificatele trebuie s menioneze clar lipsa datoriilor prin meniunea nu are datorii fiscale i sociale sau locale sau bararea rubricii n care ar trebui s fie menionate. 7. Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerului din care s rezulte faptul ca solicitantul are capital privat 100% i codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru (daca este cazul) i c nu se afla n proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciar sau faliment, conform Legii 85/ 2006, republicata. Documentul trebuie sa fie eliberat in numele solicitantului, semnat, stampilat de catre autoritatea emitenta, emis cu cel mult o luna naintea depunerii Cererii de finanare 8. a) Notificare care s ateste conformitatea proiectului cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i siguranta alimentelor i c prin realizarea investiiei n conformitate cu proiectul ferma va fi n concordan cu legislaia n vigoare pentru domeniul sanitar veterinar i pentru sigurana alimentelor;

sau Adresa de la ANSVSA / DSVSA care s menioneze n urma verificarii documentatiei prezentate se certific faptul c proiectul nu face obiectul notificrii/ notificrii pentru sigurana alimentelor / autorizrii / nregistrrii. b) Aviz sanitar privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntate public sau Notificare privind conformitatea proiectului cu condiiile de igien i sntate public sau Notificare c investiia nu face obiectul evalurii condiiilor de igien. 9. Copie dup Diploma de studii/ Certificat care s dovedeasc pregtirea profesional n domeniul pentru care solicit finanarea pentru responsabilul legal/ beneficiar, poate fi i o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate actionar sau: Adeverinta care s ateste vechimea n munc i n specialitate eliberat de angajator sau Inspectoratul Teritorial de Munc i, Extras din Registrul General de Evidenta a Salariailor care sa ateste nregistrarea contractului individual de munc. 10. Certificat de inregistrare 11. Raport asupra utilizrii programelor de finanare nerambursabil ntocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiie, lista cheltuielilor eligibile costuri i stadiul proiectului, perioada derulrii proiectului), pentru solicitanii care au mai beneficiat de programe de finanare nerambursabil, ncepand cu anul 2002 pentru acelai tip de activitate.

12. Document emis de ctre grupul de productori / societatea cooperativ / cooperative agricol/ organizatie de imbunatatiri funciare/ Organizatia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de documentul de nfiinare al acestora (act constitutiv i statut). Documentul privind calitatea de membru: pentru societati agricole n baza Legii nr. 36/ 1991declaratie scrisa aprobata de fondatori sau membrii consiliului de administratie; pentru societati cooperative n baza Legii nr. 1/ 2005 cerere de inscriere aprobata de adunarea generala;

pentru cooperativele agricole in baza Legii nr.566/ 2004 cerere de aderare avizata de consiliul de administratie i aprobata de adunarea generala. pentru organizatii de imbunatatiri funciare n baza Legii nr. 138/ 2004adeziunea la statut i la hotrrile adunrilor generale adoptate pn la acea dat, precum i dovada platii contribuiei de nscriere i a cotizaiei pe anul n curs. pentru Organizatia Interprofesional pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), document avizat de consiliul director, din care s reias c solicitantul este membru al acesteia nsoit de statutul organizatiei.