P. 1
Plan-cadru_2012-2013.doc

Plan-cadru_2012-2013.doc

|Views: 91|Likes:
Published by Cristina Pasat

More info:

Published by: Cristina Pasat on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

2013. clasa poate fi divizată în două grupe. Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie.2013. 3.2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar. a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină.31 mai 2013.05.2012. În anul şcolar 2012 . profil real . gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile.clasa a X-a-12 ore.08.10. La orele de educaţie tehnologică. gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate. Clasele pot fi divizate în două grupe.24 decembrie 2012.03. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29. informatică (lecţiile practice). la treapta de gimnaziu. clasa a XI-a-3 ore. informatică (lecţiile practice). În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie. fizică (lucrări practice. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai). În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei. Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie . 2.2012 .11.clasa a X-a-6 ore.2013 . învăţămînt primar: a) limba străină.13. 25.04. clasa a XI-a-10 ore. profil real .31.2013 . 01. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul.2013.05.03. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod. GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar.PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.2013 . 04.06. la următoarele discipline: 1.08. clasa a XII-a-9 ore).2013. Pot fi formate grupe cu program prelungit. 04. 09 ianuarie .01.10. clasa a XII-a-8 ore). chimie (lucrări practice. cînd vor fi identificate surse financiare 4 .12. învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe.2012 .

fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. ikebana. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. secţii sportive etc. cercuri la disciplinele de studii etc. artizanat. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară.8 ore. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. În clasele primare. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor. Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii. artă decorativă aplicată. prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt.1 la Hotărîrea Guvernului nr. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. discutat în ședința catedrei de specialitate. Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr. aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. anexa nr. şcolile avînd posibilitatea de a o completa. pictură. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a . Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu.04. conform programei. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt. 381 din 13. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor.).). aprobat de către minister în anul 2006.12 ore. în clasa a X-a .12 ore. design. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară.1. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. în clasa a VIII-a .8 ore. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare. resurse și condiții disponibile etc. Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia. cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. 5 . tineret și sport pînă la începutul anului școlar. clasa a VI-a . în baza cererilor elevilor. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. orchestre. cerc de dans. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor).06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale. anual. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. în luna mai. în anul 2009.10 ore. precum şi în clasele bilingve.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. grafică. În cazul. Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. clasa a IV-a . la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii. Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister.

periodicitatea. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. încît la prima oră. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. părinţilor şi elevilor. în parametrii numărului de ore minim şi maxim).2 ore.00-8. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică. în care grupa este constituită din elevii unei singure clase. activitatea elevilor nu se notează. astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I . clasa şi cadrul didactic supus evaluării. o pauză mare (de15-20 min. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie.. pentru clasa II . la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri. elaborate de către Ministerul Educaţiei. Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. În cazul. în funcţie de opţiunile exprimate. reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. anual. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. Orele opționale vor fi programate astfel. după lecţia a III-a. în funcţie de posibilităţile şcolilor.1. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie .Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. durata recreaţiilor va constitui 10 min.1 oră.Educaţia moralspirituală”.5 ore. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice.. chimie etc. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. orarul zilnic va fi perfectat astfel. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase.Religie”. orarul săptămînal va include. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. pentru clasele IIIIV . în perioada de pînă la 01 septembrie. pentru clasele V-VII – 2.30. la începutul şi sfîrşitul săptămînii. (după fiecare lecţie) şi. geografie). volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat.). Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină. ziua de luni va avea un program mai lejer. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. ţinîndu-se cont de frecvenţa.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. 6 . educaţie fizică). educaţie muzicală. În clasele primare. lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. literatură. fizică. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă. frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. ritmicitatea.

Informatică 7. Chimie 6. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Limba străină 3. Opţionale 1. Opţionale 1.1. Opţionale 1. Limba şi literatura română 2. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Limba rusă 4. Istoria românilor și universală 2. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Opţionale 1.I. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Educaţia muzicală 2. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Geografie 3. Ştiinţe 3. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Fizică 5. Opţionale 1. Matematică 2. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Educaţia civică 5. Educaţia fizică 2. Educaţia tehnologică 2. Educaţia moral-spirituală 4. Biologie 4. Educaţia plastică 3.

V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D. Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. de cîmp) Atletism Şah 8 .Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C.

Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Limbă şi comunicare 1.1. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Chimie 1 2 6. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Matematică şi ştiinţe 1. fizicii. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. chimiei. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3. Geografie 1 1 1 1 3. Educaţie socioumanistică 1. Biologie 1 2 2 4.2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Limba străină II 2 2 2 2 4. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Limba rusă 2 2 2 2 B. Tehnologii 1. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Informatică 1 1 C. Arte 1. Fizică 1 2 2 5. Sport 1. biologiei în limba franceză/engleză/germană.

Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Educaţia civică 1. Limba şi literatura română 2. Istoria românilor și universală 2. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1. Matematică 2. Limba străină I 3. Chimie 6. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 . Biologie 4. Arte 1 1 1 1 E. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Limba străină II 4.3. Educaţia muzicală 2. Fizică 5. Informatică 1. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B. Tehnologii 1 1 1 F.1. Geografie 3. Educaţia moral-spirituală 4. Educaţia plastică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C. Ştiinţe 3. Educaţia tehnologică 1.

Chimie 6. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Limba şi literatura română 2. Educaţia moral-spirituală 4. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Arte 1 1 1 1 E. Educaţia fizică 1. Educaţia muzicală 2. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D. Biologie 4. Educaţia tehnologică 1. Educaţia plastică 1. Istoria românilor și universală 2.Dans clasic 2. ritmică.4. Limba rusă 1. Matematică 2. Geografie 3. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală. Fizică 5.1. Ştiinţe 3.Dans popular scenic/sportiv 3. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. Pentru ocupaţiile individuale. Tehnologii 1 1 F. Informatică 1. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Limba străină 3. 11 .Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. Educaţia civică 1. prevăzute pentru disciplinele de profil. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. organizarea lecţiilor de dans.

2 ore cor mediu (clasele III-IV). Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. Limbă şi comunicare 1. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Ştiinţe 1 1 1 1 3. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. începînd cu clasa a II-a. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Arte 1. 2 ore cor mare (clasele V-IX). Tehnologii 1. Educaţie socioumanistică 1. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II). Limba rusă 2 2 2 2 B. începînd cu clasele IV-IX. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. Biologie 1 2 2 4. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Informatică 1 1 C. cu condiţia antrenării diferitor elevi. Geografie 1 1 1 1 3. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi.5.1. Fizică 1 2 2 5. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. Matematică şi ştiinţe 1. Pentru toate disciplinele vocal-corale. Sport 1. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe. Planul-cadru pentru clasele I – IX.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3.Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. 12 • • • • . Chimie 1 2 6.

Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice. • 13 . ţambal. „Compoziţie”. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Limba rusă 2 B.• Corepetitorii la vioară.Pictura 3. Istoria românilor și universală 1 2 2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E. pentru fiecare elev. Arte 1.0. Matematică 4 4 4 4 4 2. Matematică şi ştiinţe 1. Pot fi acordate ore individuale . Fizică 5.Compoziţia 4. XXII pentru activităţi practice. Educaţia civică 1 D. din clasele I. Biologie 4. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A. Informatică C. Chimie 6. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2.Studiul formelor tridimensionale 5. Limba străină 2 2 2 2 3. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Sport 1. „Pictură”.Desen 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. Tehnologii 1. Geografie 1 3.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi.6.IX. la disciplinele „Desen”. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Limbă şi comunicare 1. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Educaţie socioumanistică 1. la 1.

Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1.IX. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Matematică 4 4 4 4 4 4 2. X-XII. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal.Mişcarea scenică 1 1 4. Chimie 6. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. Geografie 1 1 3.1.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. Limba rusă 2 2 B. Educaţia civică 1 1 D. pot fi acordate 0. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F. Informatică C. Fizică 1 5. „Mişcare scenică”. Educaţie socioumanistică 1. Arte 1. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A.7. Planul-cadru pentru clasele I – IX.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. Biologie 1 4.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Pentru ocupaţiile individuale (practice). Sport 1. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1. • • • 14 . Matematică şi ştiinţe 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.

Educaţia muzicală 2. Ştiinţe 3. Limba rusă 1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B. Educaţia fizică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C.8. Educaţia tehnologică 1. Geografie 3.Obiceiuri şi tradiţii 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D.Teoria muzicii şi solfegiu 2.Dans popular Număr total de ore A. popularscenic/tradiţional.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. Fizică 5. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia civică 1. Limba străină 3. Istoria românilor și universală 2. organizarea lecţiilor de dans clasic. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. Chimie 6. Educaţia moral-spirituală 4. Educaţia plastică 1. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F. • 15 . activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Biologie 4. Limba şi literatura română 2.1. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Informatică 1. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Matematică 2. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.

16 . etnofolclorice). • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. coregrafice. Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. cu divizarea claselor. teatrale. în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. se admite includerea unei ore de limba străină II. arte plastice. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. începînd cu clasa a II-a.

Opţionale 1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.Limba străină 3.Matematică 2.463 din 28 aprilie 2006.Educaţia plastică 3.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.Limba rusă 4.Educaţia muzicală 2.Geografie 4.Educaţia fizică 2.Opţionale 1. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.Ştiinţe 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D.Chimie 6.Limba şi literatura română 2.Istoria românilor și universală 2.Informatică 7.Educaţia moral-spirituală 3.Educaţia civică 5.Opţionale 1.9. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1. 17 .1.Opţionale 1.Fizică 5. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.Biologie 4.Educaţia tehnologică 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.Opţionale 1. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.

Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. Nr.Anexa nr. fotbal Polo pe apă. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3. MO184-186/15. tenis de masă. ciclism. turism sportiv Arte marţiale Box.12. tenis de cîmp. volei.2 modificată prin HG807 din 07. în funcţie de ramura sportivă. tir.895] 1. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. trambulina. hipism.d/o Etapele de pregătire 18 . joc de dame Badminton. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1.09.2 Regimul de instruire la etapele începători. avansaţi. canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică. handbal. măiestrie sportivă. yachting Scrimă. 2. rugby Aerobică. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. lupte. haltere mici.09 art. gimnastică artistică (băieţi). şah. orientare sportivă.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. caiac-canoe. dansuri sportive Atletism. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2.12.

Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Chimie 6. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Biologie 4. Educaţia muzicală 2. Fizică 5. Limba străină 3. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Educaţia tehnologică 1. Informatică 1. Tehnologii 1 1 1 1 F. Relaţii de antreprenoriat 3.1. Ştiinţe 3. Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Limba şi literatura română 2. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1. Educaţia civică 1. Istoria românilor și universală 2. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A. Educaţia fizică 1. Limba rusă 1. Educaţia plastică 1.10. Geografie 3. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Matematică 2. Economia 2.

Activităţi de învăţare în grup 2.11. Educaţia muzicală 2. Matematică 2. Limbă şi comunicare 4 5 B. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1. Istoria românilor şi universală 3. Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A.1. Limba şi literatura română 3. Tehnologii 1 F.Arte 1 1 E. Matematică şi ştiinţe 4 C. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 . Educaţie socioumanistică 4 1 D. Educaţia tehnologică 1. Activităţi tematice 2.Educaţia moral-spirituală 1. Limba străină 1. Ştiinţe 1. Educaţia plastică 1.

Tehnologii 1.1.Limba străină II 4. Limbă şi comunicare 1. Matematică şi ştiinţe 1. Sport 1. Educaţie socioumanistică 1.Fizică.Geografie 3.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul.Opţionale D.Literatura universală 5.Matematică 2.Educaţia civică 4.Limba şi literatura română 2. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A.Opţionale C.Istoria românilor și universală 2.Informatică 2. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 .Opţionale B. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2.Biologie 5.Opţionale E.Limba străină I 3.Astronomie 3.II.Educaţia fizică 2.Chimie 4.

13. 22. 2. 8. 27. 3. 21. 36. 29. 10. 15. 31.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 28. 30. 11. 5. 32. 17. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 20. 33. crt. 23. 4. 37. 38. 1. 9.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 26. 16. 14. 35. 34. 7. 12. 24. 18. 6. 25. 19.

Astronomie 3.Educaţia civică D.Geografie 3. Limbă şi comunicare 1.Limba străină I 3. chimiei. biologiei în limba franceză/engleză/germană.Istoria românilor și universală 2.Limba străină II B. fizicii. Sport 1.Informatică E.Biologie C.2.Limba şi literatura română 2. Tehnologii 1.Matematică 2.Fizică.2.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Chimie 4. Educaţie socioumanistică 1. Matematică şi ştiinţe 1. 23 .

cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Limba străină (1) 3.2. Limba şi literatura romană 2. Literatura universală B. Fizică. Geografie 3. Sport 1. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul. Matematică 2.3. Chimie 4. Limbă şi comunicare 1. Limba străină (2) 4. Informatică E . Tehnologii 1. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Educaţie socioumanistică 1. Astronomie 3. Istoria românilor și universală 2. Biologie C. Planul . Educaţia civică D.

4.Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1. Tehnologii 1.2. Astronomie 3.Educaţia fizică F. Educaţia civică D. Sport 1. Istoria românilor și universală 2. Arte 1. Limba şi literatura română 2. Matematică şi ştiinţe 1 . Geografie 3. Chimie 4. Biologie C. Fizică. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A. Limba străină B.Informatică E.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 . Limbă şi comunicare 1.

Geografie 3.5.Opţionale C. Etapele de pregătire 2. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2.Fizică.Informatică 2.2 modificată prin HG807 din 07.09.Matematică 2.2. Educaţie socioumanistică 1. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. măiestrie sportivă.09 art. avansaţi. în funcţie de ramura sportivă.Limba şi literatura română 2. Matematică şi ştiinţe 1. MO184-186/15.Opţionale E. Astronomie 3.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1. 26 .12.Istoria românilor și universală 2. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A.895] 1. Limbă şi comunicare 1. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr.Opţionale D.Biologie 5.Educaţia civică 4.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Limba străină 3. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani.Chimie 4. Sport 1.12. Tehnologii 1.Opţionale B.

6.Astronomie 3. Relaţii de antreprenoriat 3. Fizică. Chimie 4. Informatică E. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Biologie C. Geografie 3.Tehnologii 1. Istoria românilor și universală 2. Educaţia civică D. Limba şi literatura română 2.Economia 2. Matematică 2. Educaţie socioumanistică 1. Matematică şi ştiinţe 1. Sport 1. Limba străină I B.2. Limbă şi comunicare 1. Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1.

Biologie C. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile. 28 .Matematică 2.Istoria românilor şi universală 2.Limba străină I 3. Matematică şi ştiinţe 1. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi.Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul.Fizică.Educaţia civică D. Educaţie socioumanistică 1.Chimie 4.Geografie 3. la profil umanistic şi real.Limba şi literatura română 2. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A. Astronomie 3.2.Limba străină II 4.Literatura universală B. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1.7.

Arte 1.Ştiinţe ale naturii C.1.Educaţia tehnologică F.Istoria românilor și universală 2. Planul .Geografie 3.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţie socioumanistică 1.Limba rusă B.Matematică 2. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.Educaţia plastică E.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limbă şi comunicare 1.Educaţia muzicală 2.Educaţia moral-spirituală 4.Tehnologii 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Educaţia civică D.III.Limba şi literatura romănă 2.Sport 1.

Istoria românilor și universală 2.2.3.Tehnologii 1.Limbă şi comunicare 1.Noţiuni de biologie şi igienă C.Limba şi literatura romănă 2.Geografie D.Educaţie socioumanistică 1.Limba rusă B.Matematică 2.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .Sport 1.Noţiuni de fizică şi chimie 3. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Pregătirea profesională E.

Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A. preg.3.Informatică C. labiolectură) 2.Educaţia tehnologică F.Opţionale Cl.Tehnologii 1.Matematică şi ştiinţe 1.Educaţia civică 4.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Limba rusă B.Limbă şi comunicare 1.Matematică 2.Istoria românilor și universală 2. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Chimie 6.Limba şi literatura română 2.Ştiinţe 3.Arte 1.Geografie 3.3.Educaţia moral-spirituală D.Educaţia plastică E.Sport 1.Ritmica 2.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Educaţie socioumanistică 1.Limbajul mimico – gestual 3.Biologie 4.Fizică 5.

Matematică şi ştiinţe 1.3.Logopedie 3.Educaţia muzicală 2.Educaţie socioumanistică 1.4.Educaţia civică 4.Istoria românilor și universală 2.Educaţia plastică 3.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Fizică 5.Educaţia moral-spirituală D.Chimie 6.Limba străină B.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Sport 1.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .Orientarea în spaţiu 6.Ritmica 8.Informatică C.Ştiinţe 3.Geografie 3.Limba şi literatura română 2.Limbă şi comunicare 1.Arte 1.Educaţia fizică curativă 7.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Desen tiflografic E.- - 32 .Limba rusă 3.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Dactilografiere 9.Tehnologii 1.. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .Matematică 2.Biologie 4.Educaţia tehnologică F.

3.Logopedie 2.Chimie 6.Tehnologii 1.Arte 1.Biologie 4.Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Fizică 5.Educaţia muzicală 2.Educaţia tehnologică F.Limbă şi comunicare 1.Ştiinţe 3.Educaţia civică 4.Educaţia plastică E. Geografie 3.Limba străină 3. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Educaţia moral-spirituală D.Matematică 2.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limba rusă B.Informatică C.Sport 1.Limba şi literatura română 2.5. Planul .Matematică şi ştiinţe 1.

8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - .Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ. gimnazial şi liceal. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă. Educaţie socioumanistică 1. preg . labiolectura) 2. cu excepţia profilului agricol. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii).Limba rusă B.Ritmica 2.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.Educaţia plastică E. Arte 1.Educaţia civică 4.Matematică 2.6.Geografie 3.Educaţia tehnologică F. Matematică şi ştiinţe 1.Ştiinţe 3.Chimie 6.Limbajul mimico – gestual 3. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi.Tehnologii 1.Limba şi literatura română 2. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar. indiferent de numărul elevilor.Istoria românilor și universală 2. Limbă şi comunicare 1. Sport 1. anul de studii 2012-2013.Informatică C. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1. 34 Cl.Educaţia moral-spirituală D.Fizică 5. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă. din contul orelor de pregătire profesională).3.Biologie 4. şcolile speciale pentru copii surzi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->