P. 1
Plan-cadru_2012-2013.doc

Plan-cadru_2012-2013.doc

|Views: 91|Likes:
Published by Cristina Pasat

More info:

Published by: Cristina Pasat on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/29/2013

pdf

text

original

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA

CURRICULA NAŢIONALĂ

PLANUL- CADRU
pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal anul de studii 2012-2013

Chişinău, 2012 1

CUPRINS

Ordinul ME nr. din 2012 ”Cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 3 PLANUL- CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR, GIMNAZIAL ŞI LICEAL 4-6 I.Planul-cadru pentru învăţămîntul primar şi gimnazial: 1.1.Planul-cadru pentru clasele I-IX Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX 1.2.Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve 1.3.Planul-cadru pentru clasele I-IX cu studiere aprofundată a limbilor străine 1.4.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Coregrafie) 1.5.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Muzical-corale) 1.6.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Arte plastice) 1.7.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Teatru) 1.8.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Etnofolcloric) 1.9.Planul-cadru pentru clasele I-IX,(Sport) 1.10.Planul-cadru pentru clasele I-IX, cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 1.11.Planul-cadru pentru clasele I-IV, cu Program ,,Pas cu pas” II.Planul-cadru pentru învăţămîntul liceal 2.1.Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII 2.2.Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve 2.3.Planul-cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine 2.4.Planul-cadru pentru licee cu profil Arte 2.5.Planul-cadru pentru licee cu profil Sport 2.6.Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice 2.7. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral III.Planul-cadru pentru învăţămîntul special 3.1.Planul-cadru pentru şcoala auxiliară cu instruire în limba română 3.2.Planul-cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare cu instruire în limba română 3.3.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii surzi cu instruire în limba română 3.4.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători cu instruire în limba română 3.5.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă cu instruire în limba română 3.6.Planul-cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă cu instruire în limba română 7-20 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17-18 19 20 21-28 21 22 23 24 25 26 27 28 29-34 29 30 31 32 33 34

2

MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
Piaţa Marii Adunări Naţionale, nr. 1 MD-2033 Chişinău Republica Moldova tel. 23-33-48, fax: 23-35-15 www.edu.md

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА
Пяца Марий Адунэрь Национале, 1 МД-2033 Кишинэу Республика Молдова тел. 23-33-48, факс: 23-35-15 www.edu.md

ORDIN Nr. 179 din 29 martie 2012
Chişinău

Ref.: cu privire la Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 În scopul reglementării activităţii de organizare a procesului educaţional, asigurării continuităţii în promovarea conţinuturilor educaţionale în învăţămîntul primar şi secundar general din Republica Moldova, emit următorul O D : R IN A aproba Planul-cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013 (se anexează).
1.

2.

A aproba desfăşurarea cursurilor şcolare în două semestre: semestrul I semestrul II 01 septembrie -24 decembrie 2012; 09 ianuarie -31 mai 2013.

3.

A aproba durata vacanţelor şcolare, după cum urmează: vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29.10.2012 - 04.11.2012; 25.12.2012 - 08.01.2013; 04.03.2013 - 10.03.2013; 04.05.2013 - 13.05.2013; 01.06.2013 - 31.08.2013.

Direcţia tehnologii informaționale și asigurare didactică (dl Iu. Mocanu) va asigura editarea şi difuzarea Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 20122013.
4.

Direcţia generală învățămînt preşcolar, primar și secundar general (dl V. Crudu) va monitoriza implementarea prevederilor Planului - cadru pentru învăţămîntul primar, gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013.
5. 6.

Se desemnează responsabil de îndeplinirea prezentului ordin dna Tatiana Potîng, viceministru.

Ministru
Valentin Crudu, 21 03 79

Mihail Şleahtiţchi

3

01. chimie (lucrări practice. profil real . 09 ianuarie .2012.2013 . informatică (lecţiile practice).31. GIMNAZIAL ŞI LICEAL CADRUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A PROCESULUI EDUCAŢIONAL Planul-cadru pentru învăţămîntul primar. În clasele primare (I-IV) se recomandă acordarea a cîte 3 ore astronomice zilnic pentru organizarea orelor de meditaţie. clasa poate fi divizată în două grupe.2013 . La orele de educaţie tehnologică. 04. clasa a XII-a-9 ore).2013. clasa a XII-a-8 ore).24 decembrie 2012.05. vacanţa de toamnă vacanţa de iarnă vacanţa de primăvară vacanţa de Paşti vacanţa de vară 29. Examenele în clasele absolvente se vor susţine în perioadele: clasa IX 03-15 iunie clasa XII 03 – 22 iunie.08.2012 . 25. informatică (lecţiile practice).2013 procesul educaţional în instituţiile de învăţămînt primar.31 mai 2013.2013. Pe parcursul anului şcolar elevii beneficiază de următoarele vacanţe.03. Anul şcolar se constituie din două semestre: semestrul I semestrul II 01septembrie . gimnazial şi liceal pentru anul şcolar 2012-2013 este un document normativ oficial care reglementează organizarea procesului educaţional şi este obligatoriu pentru toate structurile subordonate.03. În anul şcolar 2012 . fizică (lucrări practice. la următoarele discipline: 1.06.clasa a X-a-6 ore. a) b) învăţămînt gimnazial: limba străină.10.2013. gimnazial şi liceal se realizează în săptămîna de studiu de 5 zile. Clasele pot fi divizate în două grupe.08. cînd vor fi identificate surse financiare 4 . învăţămînt primar: a) limba străină. Clasele cu profil vor fi deschise numai în cazul.11.clasa a X-a-12 ore.12.2013.2012 . clasa a XI-a-10 ore.2013 .PLANUL-CADRU PENTRU ÎNVĂŢĂMÎNTUL PRIMAR. Anul şcolar în învăţămîntul preuniversitar începe la 01 septembrie şi finalizează la 31 mai (cu excepţia claselor absolvente pentru care ultima zi de studii este 24 mai). la treapta de gimnaziu. învăţămînt liceal: b) c) d) a) limba străină.05. 2. divizarea clasei se va efectua în acelaşi mod.01. clasa a XI-a-3 ore.10.13.04. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. profil real . Pot fi formate grupe cu program prelungit. 3. 04. În condiţiile studierii aprofundate a disciplinei.

Grupele vor fi constituite din cel puţin 15 elevi din aceeaşi clasă sau din clase diferite. Numărul orelor extracurriculare destinate activităţilor sportive variază în funcţie de numărul de elevi din instituţiile de învăţămînt (4 ore pe săptămînă pentru fiecare secţie sportivă): Pînă la 120 elevi de la 121 pînă la 280 elevi de la 281 pînă la 400 elevi de la 401 pînă la 640 elevi de la 641 pînă la 880 elevi de la 881 pînă la 1120 elevi peste 1121 elevi 4 ore (o secţie sportivă) 8 ore (2 secţii sportive) 16 ore (4 secţii sportive) 24 ore (6 secţii sportive) 32 ore (8 secţii sportive) 40 ore (10 secţii sportive) 48 ore (12 secţii sportive) Disciplinele opţionale sînt orientate spre formarea la elevi a unor competenţe. În clasele primare. clasa a IV-a . Disciplinele opţionale pot fi proiectate pentru unul sau mai mulți ani de studii. orchestre.06 "Cu privire la condiţiile de salarizare a personalului din unităţile bugetare în baza Reţelei tarifare unice”. anexa nr.1. urmînd ca distribuirea acestora să fie examinată în ședința consiliului de administraţie şi aprobată de către consiliul profesoral al instituției pînă la începutul noului an şcolar. în clasa a X-a . aprobate de către Ministerul Educaţiei şi Tineretului şi a Ministerului Afacerilor Interne. Durata săptămînală a activității unei grupe nu va depăși 2 ore academice în clasele primare și 4 ore academice în clasele gimnaziale și liceale. În curriculum se va specifica durata valabilității acestuia.12 ore. instituţia de învăţămînt va dispune de cadre didactice cu pregătire specială şi baza materială necesară. vor contribui la sporirea și aprofundarea cunoașterii în cadrul ariei curriculare. cerc de dans. Oferta privind orele opţionale pentru anul şcolar următor se afișează. în care pentru disciplina solicitată de către elevi nu există un curriculum aprobat centralizat. cursurile respective se vor realiza din contul orelor de dirigenţie. conform programei.10 ore. Cursul „Iniţiere în arta şahului” se va preda în clasa a II-a precum urmează: 9 ore teoretice anual (cîte o oră/lună) din contul modulului respectiv al Curriculumului de educaţie fizică şi 17 ore practice (cîte 2 ore academice/lună) din contul orelor extracurriculare (inclusiv cercuri. cu remunerare din contul orelor pentru activitatea extracurriculară. Activitatea sportivă în afara orelor de curs se va realiza în conformitate cu prevederile alineatului 8 din Note la tabelul nr. aprobat de consiliul profesoral al instituției și coordonat cu direcția învățămînt. În scopul organizării activităţilor extracurriculare (cor. artă decorativă aplicată. tineret și sport pînă la începutul anului școlar. la orientarea treptată a profesorilor spre realizarea principiilor interdisciplinarităţii.8 ore. în luna mai. Decizia privind atribuirea orelor opționale va fi determinată de cererile în scris ale elevilor (la treapta primară – cele ale părinţilor). precum și de eficiența realizării orelor respective în anul precedent de studii.suplimentare în coordonare cu administraţia publică locală. fără a depăşi numărul de ore stabilit în planul-cadru. acesta este elaborat de către cadrul didactic de predare (conform cerințelor actuale în domeniu). şcolile avînd posibilitatea de a o completa. Disciplinele respective vor răspunde intereselor şi aptitudinilor elevilor. clasa a VI-a . Cursul „Securitatea traficului rutier” se va preda în mod obligator ( 15 ore anual în fiecare clasă de I-IX). cu aprobarea direcţiilor generale raionale/municipale învătămînt tineret şi sport.). ikebana. în clasa a VIII-a . discutat în ședința catedrei de specialitate. Lista disciplinelor opţionale este una orientativă pentru fiecare arie curriculară. secţii sportive etc.) se rezervă cîte 8 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase I-IX şi cîte 4 ore săptămînal pentru fiecare complet de clase X-XII. resurse și condiții disponibile etc. Curriculumul la disciplinele opţionale va fi diferit de curriculumul de bază predat. Cursul „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” se va realiza anual: în clasa a II-a .12 ore. care nu pot fi atinse doar prin intermediul unei singure discipline de studii. resursele umane și materiale disponibile ale instituției. artizanat. în baza cererilor elevilor. cercuri la disciplinele de studii etc. în anul 2009. grafică. 5 . În cazul. Orele opţionale nu pot fi utilizate pentru extindere la disciplinele obligatorii. precum şi în clasele bilingve.). pictură. aprobat de către minister în anul 2006.8 ore. reieșind din specificul local (solicitări ale elevilor.1 la Hotărîrea Guvernului nr. 381 din 13. Fiecare disciplină opţională se va realiza în baza unui curriculum aprobat/recomandat de minister. Cursurile „Protecţia civilă şi apărarea împotriva incendiilor” şi „Securitatea traficului rutier” vor fi realizate de către diriginţi sau profesori cu pregătire în domeniu. design. anual. conform prevederilor Curriculumului „Securitatea traficului rutier". prin aprobarea Consiliului profesoral al instituţiei de învăţămînt.04.

ritmicitatea. fizică. geografie). frecventarea ei şi realizarea prevederilor curriculare devin obligatorii.2 ore. o pauză mare (de15-20 min. la începutul şi sfîrşitul săptămînii.30. elaborate de către Ministerul Educaţiei. Cerinţe unice faţă de organizarea procesului educaţional În scopul asigurării centrării pe elev a procesului educaţional la nivel de unitate şcolară. Deasemenea nu se acordă notă elevilor din clasele I-IX la disciplina opţională . ca şi la celelalte discipline ale nucleului invariant. pentru clasa II . astfel ca durata pregătirii acestora să nu depăşească pentru clasa I . literatură. asigurîndu-se respectarea opţiunilor profesorilor. în parametrii numărului de ore minim şi maxim). încît la prima oră. precum şi pentru disciplinele care prevăd activităţi practice. pentru clasele V-VII – 2. orele de studii se vor desfăşura în săli de clasă care dispun de un număr suficient de locuri pentru elevi şi corespund specificului disciplinei şcolare. în perioada de pînă la 01 septembrie. Orarul se aprobă de către directorul instituţiei pînă la 01 septembrie. la disciplinele opţionale şi disciplina obligatorie .00-8. în funcţie de posibilităţile şcolilor.Fiecare elev va studia cel puţin o disciplină opţională. Odată exprimată opţiunea pentru o anumită disciplină.. disciplinele care necesită un efort mintal sporit (matematică. periodicitatea. timpul destinat studiilor şi activităţilor extracurriculare va fi reglementat judicios (se va respecta numărul de ore prevăzut de planul cadru pentru clasele I-XII. volumul zilnic al temelor pentru acasă va fi dozat echilibrat. favorabil antrenării progresive în activitatea şcolară. acestea se înscriu într-un registru special de evidenţă. orarul zilnic va fi perfectat astfel. Orarul lecţiilor şi cel al activităţilor extracurriculare va fi discutat la consiliul de administraţie al instituţiei. încît elevii din diferite clase să poată constitui grupe.1.1 oră. la aprobarea proiectelor didactice de lungă durată se va coordona orarul evaluărilor sumative astfel. Orele opţionale se tarifează similar orelor obligatorii. iar spre mijlocul săptămînii se vor programa disciplinele care necesită un efort sporit. orele opţionale se înscriu în catalogul clasei respective. activitatea de dirijare şi control se va planifica uniform. în funcţie de opţiunile exprimate. educaţie muzicală.) să alterneze cu cele bazate pe activităţi intuitive sau motorii (artă plastică. lecţiile perechi pot fi programate doar în clasele liceale. anual. 6 . durata recreaţiilor va constitui 10 min.). reieşind din numărul minim de ore acordat disciplinei şi Recomandările metodologice la disciplinele şcolare. evaluarea sumativă se va realiza pe parcursul anului de studii.5-3 ore şi pentru clasele VIII-XII – 4 ore. activitatea elevilor nu se notează. administraţia instituţiilor de învăţămînt va ţine cont de următoarele exigenţe: • • • • • • • • • • • • • prima lecţie va începe între orele 8. pentru clasele IIIIV . în care grupa este constituită din elevii unei singure clase.5 ore. să fie programate disciplinele care necesită un efort mintal relativ mai lejer (istorie.Educaţia moralspirituală”. disciplinele şcolare care solicită un efort mai redus din partea elevului. (după fiecare lecţie) şi. chimie etc. la întocmirea orarului evaluărilor se vor evita zilele de luni şi vineri.Religie”. ţinîndu-se cont de frecvenţa. opţiunile elevilor şi ale părinţilor. în clasele gimnaziale orele perechi se admit doar pentru educaţia tehnologică. La disciplinele opţionale evaluarea se realizează. clasa şi cadrul didactic supus evaluării. după lecţia a III-a. încît să se excludă suprapunerea acestora la o clasă în una şi aceiaşi zi. ziua de luni va avea un program mai lejer. părinţilor şi elevilor. Disciplinele opţionale pot fi realizate în clase sau în grupe a cîte 12-15 elevi din aceeași clasă sau din clase diferite. în baza evaluării resurselor umane şi materiale şi a consultării cadrelor didactice. În cazul. educaţie fizică). În clasele primare.. orarul săptămînal va include. Orele opționale vor fi programate astfel. Dacă grupa include elevi din două sau mai multe clase.

Limba rusă 4. Matematică 2. Planul-cadru pentru clasele I – IX Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 IX 5 2 2 0-2 4 2 2 2 1 0-2 2 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 27 29 Disciplina 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 E. Tehnologii 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 F. Chimie 6. Educaţia tehnologică 2. Educaţia civică 5.1. Educaţia fizică 2. Istoria românilor și universală 2. Fizică 5. PLANUL-CADRU DE ÎNVĂŢĂMÎNT 1. Sport 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 20 22 22 23 7 . Educaţia moral-spirituală 4. Opţionale 1. Opţionale 1. Informatică 7. Educaţie socioumanistică 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 C. Opţionale 1. Ştiinţe 3.I. Educaţia plastică 3. Limba şi literatura română 2. Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 0-1 4 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 24 26 6 2 2 0-1 4 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 25 27 5 2 2 0-2 4 2 2 1 1 0-2 2 1 1 0-1 1 1 0-1 1 0-1 2 0-1 28 30 A. Educaţia muzicală 2. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 B. Biologie 4. Geografie 3. Opţionale 1. Limba străină 3. Opţionale 1.

Limbă şi comunicare: Semiotică Hermeneutică literară Folclor B. Sport: Jocuri sportive (de echipă) Dans sportiv Înot Gimnastică Tenis (de masă.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele I-IX Alte limbi străine Limba rusă (clase primare) Arta discuţiei Retorică Educaţia ecologică Matematică distractivă Geometrie distractivă Structuri algebrice Matematică aplicată A. Educaţie socioumanistică: Omul şi mediul ambiant Etică Prin ţări şi continente Estetică Evoluţia descoperirilor geografice Conflictologie Popoarele lumii şi obiceiurile lor ABC-ul economic Religie Eu şi economia Filozofie pentru copii Piaţa internaţională Educaţia pentru dezvoltarea comunităţii Economia în cifre Cultura şi istoria naţională Mini-firma şcolară Educaţia pentru toleranţă Spirit întreprinzător Protecţia consumatorului Educaţia economică Educaţia moral-civică Dezbateri Educaţia pentru echitate de gen Educaţia militar-patriotică Educaţia toleranţei –lecţiile Holocaustului Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia interculturală Educaţia socială şi financiară(clasele V-IX) D. Arte: Coregrafie Arta decorativ-aplicată Muzica instrumentală şi corală Istoria artelor plastice Design Istoria teatrului Arta dramatică şi de imitaţie Istoria muzicii E Tehnologii: Informatica (clasele II-IV. Matematică şi ştiinţe: Istoria ştiinţei Istoria tehnicii Istoria matematicii Educaţia pentru sănătate C. V-VI) Sculptură în lemn Arta culinară Grafică de calculator Tapiţerie Automobilul Pirogravură Cultură informaţională Ceramică Desen tehnic F. de cîmp) Atletism Şah 8 .

chimiei. Educaţia civică 1 1 1 1 D. Sport 1. Fizică 1 2 2 5. Biologie 1 2 2 4. 21 21 21 22 28 29 32 32 IX 5 4 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 31 9 . Limbă şi comunicare 1.1.2. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 1 1 2. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Educaţie socioumanistică 1. Matematică şi ştiinţe 1. Chimie 1 2 6. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Informatică 1 1 C. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Limba străină II 2 2 2 2 4. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Arte 1. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2. fizicii. Limba rusă 2 2 2 2 B. biologiei în limba franceză/engleză/germană. Planul-cadru pentru clasele I-IX bilingve Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Istoria românilor şi universală 1 2 2 2 2 2. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Geografie 1 1 1 1 3. Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Aria curriculară Număr total de ore Notă: Planul-cadru de învătămînt se aplică în clasele cu predarea matematicii. Tehnologii 1. Limba străină I 3 3 3 3 4 4 4 4 3.

Limba străină II 4. Ştiinţe 3. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 1 C. Educaţia fizică Număr total de ore 4 1 1 1 1 2 20 4 1 - B. Matematică 2. Tehnologii 1 1 1 F. Arte 1 1 1 1 E. Chimie 6. Geografie 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 27 1 1 1 1 1 2 28 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 31 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 D. Biologie 4. Educaţia civică 1.3. Planul – cadru pentru clasele I – IX cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial I 1. Limba rusă 8 2 - II 7 4 - Clasele/numărul de ore III IV V A. Limba străină I 3. Limbă şi comunicare 7 7 6 4 4 3 2 2 VI 6 3 2 2 VII 5 3 2 2 VIII 5 3 2 2 IX 5 4 2 2 1. Educaţia muzicală 2. Limba şi literatura română 2. Fizică 5. Educaţia tehnologică 1. Educaţia moral-spirituală 4. Sport 2 2 2 22 22 23 2 31 10 .1. Informatică 1. Istoria românilor și universală 2. Educaţia plastică 1.

Geografie 3. Ştiinţe 3.Dans clasic 2. (Coregrafie) Aria curriculară I 8 4 1 1 1 1 1 Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Disciplina 1. clasic/sportiv/popularscenic/tradiţional şi contemporan de gală. Educaţia fizică 1. Limba rusă 1. Sport 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Coregrafie) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal. Fizică 5. Educaţie socioumanistică 1 2 1 1 D. Istoria românilor și universală 2. Pentru ocupaţiile individuale.4. Educaţia civică 1.5 oră/săpămînal pentru fiecare 2 elevi. ritmică. Educaţia moral-spirituală 4.Dans popular scenic/sportiv 3. corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii. Educaţia tehnologică 1. Tehnologii 1 1 F. prevăzute pentru disciplinele de profil.Ritmica Număr total de ore Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 A. pentru fiecare colectiv şi pentru corepetitor. Informatică 1. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 1 1 C. • • Pentru ocupaţiile individuale pot fi acordate 0. Educaţia muzicală 2.1. 11 . Educaţia plastică 1. Matematică 2. Chimie 6. Limba şi literatura română 2. Limbă şi comunicare 7 7 7 6 2 2 2 2 2 B. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Biologie 4. organizarea lecţiilor de dans. Arte 1 1 1 1 E. Limba străină 3.

Educaţie socioumanistică 1. Tehnologii 1. Pentru toate disciplinele vocal-corale. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Pentru organizarea activităţilor în orchestră pot fi acordate 6 ore pentru un grup de cel puţin 15 elevi. (Muzical-corale) Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore Disciplina I II III IV V VI VII VIII A. Arte 1. ansambluri instrumentale corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil.5. • Pentru organizarea repetiţiilor cu corul de concert pot fi acordate 2 ore pentru corul mic (clasele I-II). Sport 1. Limbă şi comunicare 1. Matematică şi ştiinţe 1.Solfegiu 2 2 2 2 2 2 2 2 3. 2 ore cor mediu (clasele III-IV). 12 • • • • . Planul-cadru pentru clasele I – IX. Biologie 1 2 2 4. Ştiinţe 1 1 1 1 3. Limba străină 2 2 2 2 2 2 2 3. Fizică 1 2 2 5. Istoria românilor și universală 1 2 2 2 2 2. Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 1 E. Chimie 1 2 6. clasele X-XII (liceu cu profil Arte). Pentru organizarea activităţilor în ansamblurile vocale şi instrumentale pot fi acordate 1 oră/ săptămînal (nu mai mult de două ansambluri la o clasă). Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. 2 ore cor mare (clasele V-IX). Educaţia fizică 2 2 2 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Muzical-coral) 1. Educaţia civică 1 1 1 1 D. • IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 2 2 1 32 Pentru ocupaţiile individuale la instrumentul muzical pot fi acordate 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. cu condiţia antrenării diferitor elevi.1. Informatică 1 1 C.Istoria muzicii 1 1 1 1 Număr total de ore 21 23 23 24 28 29 32 32 Aria curriculară Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): Poate fi divizată clasa la disciplina solfegiu în două grupe.Ansamblu coral 2 2 2 2 2 2 2 2 2. începînd cu clasa a II-a. Pentru elevii cu aptitudini muzical-vocale deosebite din clasele V-XII. începînd cu clasele IV-IX. Limba rusă 2 2 2 2 B. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 1 1 F. Geografie 1 1 1 1 3. poate fi prevăzută 1 oră de canto academic. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 5 5 2. Matematică 4 4 4 4 4 4 4 4 2.

Informatică C.6. Limbă şi comunicare 1. Matematică 4 4 4 4 4 2. Pot fi acordate ore individuale . Educaţia civică 1 D.Pictura 3. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 F. Limba rusă 2 B. ţambal. „Compoziţie”. Biologie 4. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 2. Tehnologii 1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. la 1.0. din clasele I. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 E. (Arte plastice ) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 31 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 6 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 28 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 31 A. XXII pentru activităţi practice. Geografie 1 3. Fizică 5. Educaţie socioumanistică 1.Compoziţia 4. • 13 . Educaţia fizică 2 2 2 2 2 Disciplinele de profil (Arte plastice) 1. Chimie 6. Matematică şi ştiinţe 1. Sport 1. Limba străină 2 2 2 2 3. Istoria românilor și universală 1 2 2. cobză şi instrumente aerofone vor fi tarifaţi 50% din orele de studii disciplinele enumerate. pentru fiecare elev. Arte 1.IX. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Ştiinţe 1 1 1 1 3. „Pictură”. la disciplinele „Desen”.Desen 2.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi.• Corepetitorii la vioară.Istoria artelor plastice Număr total de ore 1 1 1 20 1 1 1 22 1 1 1 22 1 1 1 23 1 1 1 1 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Clasele pot fi divizate în două grupe practice.Studiul formelor tridimensionale 5.

Educaţie socioumanistică 1.Arta vorbirii scenice 1 1 1 1 1 1 3. Matematică 4 4 4 4 4 4 2. Educaţia civică 1 1 D. Ştiinţe 1 1 1 1 3. pot fi acordate 0. Educaţia tehnologică 1 1 1 1 1 1 F. Pentru ocupaţiile individuale (practice).5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi din clasele I.Mişcarea scenică 1 1 4. Corepetitorii pentru organizarea orelor de ritmică şi dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Sport 1. Limba străină 2 2 2 2 2 3. Educaţia fizică 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Arta teatrală) 1.1. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi. „Mişcare scenică”. Biologie 1 4. Educaţia muzicală 1 1 1 1 1 1 2. • • • 14 . Educaţia plastică 1 1 1 1 1 1 E. Educaţia moral-spirituală 1 1 1 1 4. Geografie 1 1 3. Fizică 1 5.7. Matematică şi ştiinţe 1. Istoria românilor și universală 1 2 2 2. Pentru montarea spectacolelor pot fi acordate 2 ore/săptămînal. (Teatru) Aria curriculară I Învăţămîntul primar II III Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 Disciplina Clasele/numărul de ore IV V VI VII 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31 A. Informatică C. Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1. Limba rusă 2 2 B.Arta actorului 1 1 1 1 1 1 2.IX. X-XII.Ritmica şi dansul 1 1 1 1 1 1 Număr total de ore 20 22 22 23 27 28 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • Pot fi divizate clasele în două grupe la disciplinele „Arta vorbirii scenice”. Arte 1. Chimie 6. Limba şi literatura română 8 7 7 7 6 6 2. Planul-cadru pentru clasele I – IX.

8.Teoria muzicii şi solfegiu 2. organizarea lecţiilor de dans clasic. Limba străină 3. Educaţia fizică 1. Ştiinţe 3. Planul-cadru pentru clasele I – IX. Educaţia moral-spirituală 4.Obiceiuri şi tradiţii 3. Pentru organizarea activităţilor individuale la studierea instrumentului muzical pot fi acordate 0. Limba şi literatura română 2. Informatică 1. Educaţia muzicală 2. Biologie 4. Istoria românilor și universală 2. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E. activităţile individuale la dans vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 F.Dans popular Număr total de ore A. Matematică 2. Educaţia civică 1. Chimie 6. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 C. Corepetitorii pentru ocupaţiile individuale. Limba rusă 1. Educaţia tehnologică 1.5 ore/săptămînal pentru fiecare 2 elevi. • 15 . popularscenic/tradiţional. ( Etnofolcloric ) Aria curriculară I Disciplina 1. Fizică 5.1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 2 2 2 6 2 2 6 2 2 5 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 30 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 29 Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Clasele/numărul de ore II III IV V VI VII VIII IX B. Educaţia plastică 1. Sport 1 1 1 1 1 1 Disciplinele de profil (Etnofolcloric) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20 22 22 23 26 27 Notă(se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală): • • • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Pentru repetiţiile colectivelor de dans pot fi acordate 3 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv. Geografie 3. Educaţie socioumanistică 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.

coregrafice. cu divizarea claselor. etnofolclorice). în cazul în care se întrunesc condiţiile stipulate în preliminarii. • *În instituţiile de învăţămînt primar şi gimnazial. se admite includerea unei ore de limba străină II. dacă în clasă sînt 25 şi mai mulţi elevi.Clasele cu studierea instrumentelor aerofone(fanfară): • Pot fi divizate clasele în două grupe la solfegiu. Pentru studierea instrumentului muzical individual poate fi acordată 1 oră/săptămînal pentru fiecare elev. *Prevederile notelor respective se referă în egală măsură şi la treapta de liceu cu profil Arte. care activează conform planului-cadru pentru clasele I-IX (muzical-corale. teatrale. începînd cu clasa a II-a. Corepetitorii vor fi tarifaţi 100% din orele de studii prevăzute pentru disciplinele de profil. 16 . arte plastice. • • Pentru repetiţiile generale pot fi acordate 2 ore/săptămînal pentru fiecare colectiv.

Educaţia civică 5.Educaţia fizică 2. 17 .Chimie 6.Limba străină 3.Opţionale 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 E.Educaţia moral-spirituală 3. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 0-1 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-2 C.Opţionale 1.Biologie 4.Educaţia plastică 3.Informatică 7.Geografie 4. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.Educaţia tehnologică 2.Opţionale 1.1.Opţionale 1. Sport 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 18 20 20 21 24 25 28 28 27 20 22 22 23 26 27 30 30 29 Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive.Opţionale 1. Limbă şi comunicare 8 7 7 7 6 6 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0-2 0-2 0-2 0-2 0-1 0-1 0-2 0-2 0-2 B.463 din 28 aprilie 2006.Limba şi literatura română 2. Educaţie socioumanistică 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 D. Planul-cadru pentru clasele I-IX (Sport) Aria curriculară Disciplina de învăţămînt 1.Ştiinţe 3.Istoria românilor și universală 2.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore Învăţămîntul primar Învăţămîntul gimnazial Numărul de ore pe clase I II III IV V VI VII VIII IX A.Limba rusă 4.Educaţia muzicală 2.Matematică 2. Tehnologii 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 F.9.Fizică 5.

gimnastică artistică (băieţi). canotaj Haltere I Gimnastică artistică (fete) Gimnastică ritmică Acrobatică.895] 1. tir. caiac-canoe. orientare sportivă.09.Anexa nr.2 modificată prin HG807 din 07.12. avansaţi.2 Regimul de instruire la etapele începători. ciclism.d/o Etapele de pregătire 18 . handbal.12. hipism. dansuri sportive Atletism. Începători 2 9 11 14 14 1 10 10 12 12 2 12 9 12 11 2. rugby Aerobică. Nr. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. măiestrie sportivă. MO184-186/15. fotbal Polo pe apă. 2. pentatlon modern Sporturi tehnice şi aplicative III Anexa nr. în funcţie de ramura sportivă. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim: în fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane. tenis de cîmp. volei.09 art. trambulina. lupte. joc de dame Badminton. turism sportiv Arte marţiale Box. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr. tenis de masă. şi sarcina didactică săptămînală maximă Numărul sportivilor în grupă Anul de Sarcina didactică săptămînală instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 1 9 12 16 14 1. haltere mici. yachting Scrimă.1 Grupele de ramuri sportive şi vîrsta minimă pentru înmatricularea copiilor în grupele de începători Vîrsta minimă 6-8 7-9 8-10 9-11 10-12 11-13 Grupele ramurilor sportive II Înot Baschet. Avansaţi 3 14 8 12 10 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 3. şah.

Limbă şi comunicare 6 6 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 B. Informatică 1. Arte 1 1 1 1 1 1 1 E. Matematică şi ştiinţe 4 4 4 4 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 C. Educaţie socioumanistică 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 D. Matematică 2. Geografie 3. Ştiinţe 3. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore Învăţămîntul gimnazial Clasele/ numărul de ore V VI VII VIII A.10. Tehnologii 1 1 1 1 F. Sport 2 2 2 2 Disciplinele de profil 2 2 1 1 26 27 30 1 1 30 IX 5 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 30 19 . Relaţii de antreprenoriat 3. Istoria românilor și universală 2. Educaţia tehnologică 1. Educaţia muzicală 2. Educaţia civică 1. Economia 2. Limba rusă 1. Planul-cadru pentru clasele V – IX cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina 1. Fizică 5. Limba străină 3. Limba şi literatura română 2. Biologie 4. Educaţia plastică 1.1. Educaţia fizică 1. Chimie 6.

Educaţia fizică Număr total de ore: Clasele/numărul de ore I II III 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 2 25 IV 4 5 2 4 1 3 1 1 1 1 1 2 26 A. Educaţia tehnologică 1. Tehnologii 1 F. Limbă şi comunicare 4 5 B. Planul – cadru al Programului „Pas cu Pas" pentru clasele I-IV Aria curriculară Disciplina 1. Educaţie socioumanistică 4 1 D. Istoria românilor şi universală 3. Limba străină 1.Arte 1 1 E. Educaţia muzicală 2.Educaţia moral-spirituală 1. Educaţia plastică 1.1. Activităţi tematice 2.11. Sport 2 23 Notă (se aplică la identificarea surselor financiare şi coordonarea cu administaraţia publică locală) 20 . Ştiinţe 1. Limba şi literatura română 3. Matematică şi ştiinţe 4 C. Matematică 2. Activităţi de învăţare în grup 2.

Opţionale C.Biologie 5.Fizică. numărul de ore pe clase Umanistic Real XI XII X XI XII 21 .Educaţia fizică 2. Sport 1. Planul cadru pentru învăţămînt liceal 2.Opţionale D.Literatura universală 5. Limbă şi comunicare 1.Geografie 3.Opţionale B.Matematică 2. Tehnologii 1. Matematică şi ştiinţe 1.Limba şi literatura română 2. Educaţie socioumanistică 1.II.Informatică 2.Astronomie 3.1.Istoria românilor și universală 2.Limba străină I 3.Limba străină II 4.Opţionale E.Chimie 4.Opţionale Număr minim de ore Număr maxim de ore 5 3 2 1 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 2 1 0-2 1 0-1 2 0-1 28 30 5 3 2 2 0-2 3 2 1 1 0-1 3 1 1 0-2 1 0-1 2 0-1 27 30 4 3 0-1 5 3 3 2 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 3 2 3 0-2 2 2 1 0-1 2 0-2 2 0-1 29 31 4 3 0-1 5 4 3 3 0-2 2 1 1 0-1 2 0-2 2 0-1 30 32 X Profilul.Educaţia civică 4. Planul-cadru pentru licee cu profil umanistic şi real Aria curricualră Disciplina A.

34. 4. 1. 10. crt. 19. 13. 3. 35. 26. 22. 29. 5. 2. 7. 36. 21. 9.lecţiile Holocaustului Educaţia pentru acţiuni comunitare Bazele tehnicii Educaţia pentru echitate de gen şi şanse egale Integrarea europeană Dezbateri Administrarea calculatoarelor şi a reţelelor Numărul de ore pe clase X 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XI 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 XII 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - Notă: Disciplina Limba străină II este prevăzută doar pentru profilul real 22 . 20. 11. 16. 17. 33. 32.Lista disciplinelor opţionale recomandate pentru clasele X-XII Nr. 15. 30. 24. 14. 25. 27. 38. 6. 12. 28. 31. 8. 18. 37. Discipline opţionale Logică Psihologie Economie în cifre Economie aplicată Etica în afaceri Compania şcolară Cheia succesului Filozofie Limba străină II Limba latină Limba şi literatura rusă Istoria culturii Istoria religiilor Cultura comunicării Tehnica traducerii Protecţia consumatorului Protecţia mediului înconjurător Tehnica experimentului chimic Instruire antreprenorială Educaţia pentru viaţa de familie Educaţia pentru sănătate Informatică economică Metode de rezolvare a problemelor de fizică Fizica şi calculatorul Metode de rezolvare a problemelor de geometrie Metode de rezolvare a problemelor de analiză matematică Structuri algebrice Vectori în spaţiu Istoria matematicii Explorarea dreptului umanitar Educaţia pentru drepturile omului Educaţia toleranţei . 23.

biologiei în limba franceză/engleză/germană. Sport 1. 23 .2. Astronomie 3. chimiei. Matematică şi ştiinţe 1.Geografie 3.Biologie C.Chimie 4.Informatică E. Planul-cadru pentru licee cu clase bilingve Aria curriculară Disciplina A.Educaţia fizică Număr total de ore X XI XII 4 4 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 32 4 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 33 Notă: Prezentul plan-cadru se aplică în clasele cu predarea matematicii.Limba străină II B. Educaţie socioumanistică 1.Limba străină I 3. Limbă şi comunicare 1.Istoria românilor și universală 2. Tehnologii 1.Fizică.2.Limba şi literatura română 2. fizicii.Educaţia civică D.Matematică 2.

Limba străină (2) 4. Limba şi literatura romană 2. Geografie 3. Literatura universală B.2. Fizică. Biologie C.3. Matematică şi ştiinţe 1. Matematică 2. Astronomie 3. Educaţie socioumanistică 1. Informatică E .cadru pentru clasele X-XII cu studiere aprofundată a limbilor străine Aria curriculară Disciplina A. Educaţia civică D. Planul . Limba străină (1) 3. Chimie 4. numărul de ore pe clase Umanistic Real X XI XII X XI 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 2 1 1 2 30 5 4 3 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 29 4 3 2 5 3 3 2 2 2 1 2 2 31 4 3 2 5 3 2 3 2 2 1 2 2 31 XII 4 3 2 5 4 3 3 2 1 1 2 2 32 24 . Tehnologii 1. Istoria românilor și universală 2. Educaţia fizică Număr total de ore Profilul. Limbă şi comunicare 1. Sport 1.

Educaţie socioumanistică 1. Limbă şi comunicare 1. Limba străină B.Informatică E.Educaţia fizică F. Geografie 3. Biologie C. Sport 1.4. Limba şi literatura română 2. Istoria românilor și universală 2. Planul-cadru pentru licee cu profil Arte Aria curriculară Disciplina A. Fizică. Astronomie 3. Educaţia civică D. Tehnologii 1. Chimie 4.2.Matematică 2.Educaţia artistică de profil Număr total de ore Numărul de ore pe clase X 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 8 31 XI 5 3 3 2 1 1 3 2 1 1 1 9 32 XII 5 3 3 2 1 1 3 1 1 1 1 10 32 25 . Matematică şi ştiinţe 1 . Arte 1.

463 din 28 aprilie 2006 Anexă Regimul de instruire la etapele.Istoria românilor și universală 2. Astronomie 3.Informatică 2.Limba şi literatura română 2. Limbă şi comunicare 1. Numărul de sportivi în grupele de instruire este minim:În fiecare grupă numărul de sportivi poate fi majorat cu 2-4 persoane.Matematică 2.Opţionale D.Biologie 5.12.Opţionale C. în funcţie de ramura sportivă.Chimie 4. Avansaţi 4 16 7 10 9 5 18 6 8 8 1 20 5 8 6 Măiestrie 2.09 art. măiestrie sportivă.Educaţia fizică (teorie) Număr minim de ore Număr maxim de ore 4 3 0-1 3 2 1 2 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 23 26 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 2 1 0-1 1 0-1 1 24 27 4 3 0-1 3 2 1 3 0-1 3 1 1 0-1 1 0-1 1 23 26 Numărul de ore pe clase X XI XII Notă: Activităţile sportive specializate vor fi organizate în afara orelor de curs conform unui program special elaborat în baza Regulamentului şcolilor sportive. aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 2 24 4 8 5 sportivă 3 27 3 8 4 [Anexa nr.Opţionale E.5. Matematică şi ştiinţe 1.895] 1.Fizică. Tehnologii 1. Diapazonul de vîrstă în grupa de instruire nu poate depăşi trei ani. Sport 1. Educaţie socioumanistică 1. MO184-186/15.Opţionale B. Planul-cadru pentru licee cu profil Sport Aria curriculară Disciplina A. avansaţi.Geografie 3.09. 26 . Etapele de pregătire 2.Educaţia civică 4.d/o Anul de Sarcina didactică săptămînală Numărul sportivilor în grupă instruire maximă (în ore academice) 1 2 3 2 12 9 12 11 3 14 8 12 10 1.12. şi sarcina didactică săptămînală maximă Nr.Limba străină 3.2 modificată prin HG807 din 07.2.

Planul-cadru pentru clasele liceale cu studiere aprofundată a disciplinelor economice Aria curriculară Disciplina A. Limbă şi comunicare 1. Relaţii de antreprenoriat 3.6.Economia 2. Sport 1. Limba şi literatura română 2. Informatică E. Matematică şi ştiinţe 1. Chimie 4.Astronomie 3. Limba străină I B.Tehnologii 1. Matematică 2. Aplicaţii practice antreprenoriale Număr total de ore X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 2 2 1 1 33 Învăţămîntul liceal Clasele/numărul de ore XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 33 XII 4 3 5 4 3 3 2 1 1 2 2 2 1 1 34 27 . Biologie C. Fizică. Educaţia civică D. Educaţie socioumanistică 1. Geografie 3. Educaţia fizică Disciplinele de profil 1.2. Istoria românilor și universală 2.

Limbă şi comunicare 1. Săptămîna de studii în învăţămîntul liceal seral este de 5 zile.Matematică 2.Educaţia civică D.Fizică.Informatică Număr total de ore X 5 3 2 1 3 2 1 1 3 2 1 1 25 Profilul.Geografie 3.Istoria românilor şi universală 2.2.Literatura universală B.Limba străină I 3. Tehnologii 1. Planul-cadru pentru clasele liceale cu învăţămînt seral Aria curricualră Disciplina A.7.Biologie C.Limba şi literatura română 2. Astronomie 3. numărul de ore pe clase Umanistic XI XII 5 3 2 2 3 2 1 1 3 2 1 1 26 5 3 2 2 3 2 1 1 3 1 1 1 25 X 4 3 5 3 3 2 2 2 1 2 27 Real XI 4 3 5 3 2 3 2 2 1 2 27 XII 4 2 5 4 3 3 2 1 1 2 27 Notă: În învăţămîntul liceal seral clasele se vor deschide de la 25 elevi. Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie socioumanistică 1. 28 .Chimie 4.Limba străină II 4. la profil umanistic şi real.

Limba şi literatura romănă 2.Arte 1.Ştiinţe ale naturii C. Planul – cadru pentru învăţămîntul special 3.Educaţia tehnologică F.Educaţia moral-spirituală 4.1.Educaţia plastică E.Geografie 3.Matematică şi ştiinţe 1.III.Educaţia civică D.Educaţie socioumanistică 1.Educaţia muzicală 2.Sport 1.Tehnologii 1.Limba rusă B.Limbă şi comunicare 1.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi logopedice I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII 8 3 1 2 2 2 2 20 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 2 2 21 4 8 4 1 2 2 4 2 23 4 6 2 4 1 1 1 1 1 1 8 2 28 2 6 2 4 2 1 1 1 1 1 8 2 29 2 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 7 2 4 2 2 2 1 8 2 30 - 29 .Istoria românilor și universală 2.cadru pentru şcoala auxiliară (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Matematică 2. Planul .

Istoria românilor și universală 2.Noţiuni de biologie şi igienă C. Planul – cadru pentru clasele de meserii din cadrul şcolilor auxiliare (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.3.Educaţia fizică Număr total de ore Numărul de ore pe săptămînă Anul I 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 Anul II 3 2 2 1 1 1 1 18 2 31 30 .Limba rusă B.Sport 1.Matematică 2.Tehnologii 1.Limbă şi comunicare 1.Educaţie socioumanistică 1.Limba şi literatura romănă 2.2.Geografie D.Pregătirea profesională E.Noţiuni de fizică şi chimie 3.Matematică şi ştiinţe 1.

Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive.3.Arte 1. 8 4 3 3 2 20 16 I 9 4 1 1 2 2 2 21 16 1 II 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 III 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 Clasele / numărul de ore IV V VI VII VIII 8 4 1 1 1 2 2 2 21 16 1 1 8 4 1 2 1 1 2 2 21 16 1 1 8 2 4 1 2 2 1 1 4 2 26 6 1 8 2 4 2 1 2 2 1 1 4 2 29 6 1 8 2 4 2 2 1 1 2 2 1 4 2 31 6 1 IX 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 6 1 X 8 2 4 2 2 2 1 2 2 1 4 2 32 4 1 - 31 .Matematică şi ştiinţe 1.Limba şi literatura română 2.Matematică 2.Sport 1.Fizică 5. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii surzi (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Geografie 3.Opţionale Cl.Educaţia moral-spirituală D.Limba rusă B.Limbajul mimico – gestual 3.Istoria românilor și universală 2.Educaţie socioumanistică 1.Tehnologii 1.Chimie 6.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.3. preg.Educaţia tehnologică F.Ritmica 2.Informatică C.Ştiinţe 3.Educaţia civică 4. labiolectură) 2.Biologie 4.Educaţia plastică E.Limbă şi comunicare 1.

Matematică şi ştiinţe 1.Dezvoltarea percepţiei vizuale 4.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Matematică 2.Dezvoltarea percepţiei tactile şi a motoricii inferioare 5.Fizică 5.Desen tiflografic E. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii nevăzători şi slabvăzători (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.- - 32 .4.Orientarea în spaţiu 6.Istoria românilor și universală 2.Logopedie 3.Informatică C.Educaţia civică 4.Limbă şi comunicare 1.1 IV 8 2 4 1 1 V 6 2 2 4 1 2 1 1 1 1 3 2 26 2 1 1 1 1 1 VI VII 6 6 2 2 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 3 4 2 2 1 1 2 1 1 1 1 3 VIII 6 2 2 4 2 2 2 1 2 1 1 1 3 2 31 1 1 1 3 2 31 1 1 1 IX 7 2 2 4 2 2 2 1 2 1 l - - - 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 24 2 1 1 1 1 1 - 2 2 23 23 1 - 2 2 27 31 - 2 2 2 2 1 1 1 2 2 1 2 2 - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 .Abreviaţia Braille Învăţămîntul primar Î n v ă ţ ă m î n t u l g i m n a zi a l Clasele/numărul de ore I 8 4 1 1 1 1 2 2 20 1 2 2 1 1 2 2 1 II III 8 8 2 2 4 4 1 1 .Limba rusă 3.Educaţia fizică curativă 7.Chimie 6.Educaţia plastică 3.Geografie 3.Dactilografiere 9.Ştiinţe 3.Sport 1.Arte 1.Limba şi literatura română 2.Educaţie socioumanistică 1.Tehnologii 1.Educaţia moral-spirituală D.Cunoştinţe despre mediul înconjurător 2.Limba străină B.3.Ritmica 8..Educaţia tehnologică F.Biologie 4.Educaţia muzicală 2.

Educaţia fizică curativă Învăţămîntul primar Cl.Limba şi literatura română 2. preg 8 4 2 2 2 2 20 4 2 I 9 4 1 1 1 2 2 20 4 2 II 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 Învăţămîntul gimnazial VIII 5 2 2 4 2 2 2 2 2 1 1 1 2 2 30 IX 9 5 2 2 4 2 3 2 2 2 1 1 3 2 31 - Clasele / numărul de ore III IV V VI VII 8 2 4 1 1 1 1 2 2 22 4 2 8 2 4 1 1 1 1 1 2 2 23 4 2 7 2 2 4 1 2 1 1 1 1 2 2 26 2 1 7 2 2 4 1 1 2 1 1 1 1 2 2 27 2 1 5 2 2 4 2 2 1 2 2 1 1 1 1 2 2 30 - 33 .Chimie 6.Educaţia civică 4.Logopedie 2. Geografie 3.Educaţie socioumanistică 1 Istoria românilor și universală 2.Biologie 4.cadru al şcolii speciale pentru copii cu consecinţe ale poliomielitei şi paralizie cerebrală infantilă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Educaţia muzicală 2.Informatică C.Limba rusă B.Educaţia plastică E.Matematică şi ştiinţe 1.Limbă şi comunicare 1.Limba străină 3.Sport 1. Planul .Arte 1.Ştiinţe 3.5.Educaţia moral-spirituală D.Matematică 2.3.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Educaţia tehnologică F.Tehnologii 1.Fizică 5.

gimnazial şi liceal. 8 4 2 3 2 1 20 16 - I II Clasele / numărul de ore III IV V VI VII VIII IX X 9 5 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 - 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 8 5 1 1 1 2 2 2 22 16 1 1 - 8 5 1 2 1 1 2 2 2 24 16 1 1 8 2 5 1 2 1 1 1 4 1 2 28 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 1 1 4 2 30 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 1 1 4 2 32 6 1 - 8 2 5 2 2 2 1 2 2 1 4 2 33 6 1 - 9 2 5 3 2 2 1 2 1 1 4 2 34 4 1 - . şcolile speciale pentru copii surzi. din contul orelor de pregătire profesională).Educaţia plastică E.Chimie 6.Matematică 2.Educaţia tehnologică F.Educaţia civică 4. anul de studii 2012-2013. Sport 1.6. Planul – cadru al şcolii speciale pentru copii hipoacuzici şi surditate tardivă (instruire în limba română) Aria curriculară Disciplina A.Limbajul mimico – gestual 3. instituţiile speciale vor lua la bază preliminariile din planulcadru pentru învăţămîntul primar.Educaţia moral-spirituală D. şcolile speciale pentru copii cu deficienţe locomotorii şi şcolile auxiliare vor activa conform planurilor de învăţămînt propuse. 34 Cl. indiferent de numărul elevilor.Informatică C.Ştiinţe 3. labiolectura) 2. În şcolile auxiliare în care activează clase de meserii şi care dispun de calculatoare se vor organiza lecţii practice de informatică cu elevii (4 ore pe săptămînă.Istoria românilor și universală 2. La orele de educaţie tehnologică clasa de elevi se va diviza în grupe de fete şi băieţi.Activităţi individuale (dezvoltarea pronunţiei şi a percepţiei auditive. Şcolile speciale pentru copii hipoacuzici şi cu surditate tardivă.Biologie 4.Limba şi literatura română 2. În toate clasele şcolilor speciale se va include o oră opţională pentru studierea religiei (cu excepţia claselor de meserii). Matematică şi ştiinţe 1. Educaţie socioumanistică 1.3.Geografie 3. preg . Arte 1.Limba rusă B.Educaţia fizică Număr total de ore Activităţi de terapie compensatorie 1.Opţionale Notă: În organizarea procesului instructiv-educativ.Ritmica 2.Fizică 5. cu excepţia profilului agricol.Tehnologii 1. Limbă şi comunicare 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->