Sunteți pe pagina 1din 1

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU CONCURSUL DE OCUPARE A UNUI POST VACANT DE ELECTRICIAN DE INTRETINERE SI REPARATII LA ATELIERUL DE INTRETINERE SI REPARATII

TEMATICA:

-instalatii electrice de joasa tensiune la consumator; -aparate pentru instalatii de joasa tensiune; -tablouri de distributie; -aparate de masura si control; -iluminatul electric; -instalatii de curenti slabi -receptoare de forta (masini electrice) -relee si automatizari simple -instalatii de lumina si forta -utilizarea energiei electrice -instalatii de protectie a cladirilor si a liniilor aeriene de joasa tensiune -accidente produse de electricitate -actionari -automatizari -norme de securitate si sanatate in munca -obligatiile generale ale angajatorilor privind securitatea si sanatatea in munca; -obligatiile generale ale angajatilor privind securitatea si sanatatea in munca.
BIBLIOGRAFIA: -Instalatii electrice de lumina si forta (manual pt scoli profesionale de ucenici) Ing. A. Stavrescu Editura Tehnica Bucuresti, 1958 -Actionari si automatizari N.V.Botan, C. Botan I. Papadache Editura didactica si pedagogica Bucuresti, 1981 - Accidente produse de electricitate Dr.N.Bainglass, N.Nitescu, D.Rosenblatt, 1951 Editura de stat pentru literature stiintifica si didactica - Actionari electrice si automatizari C. Saal, I.Topa, A. Fransua, E. Micu Editura didactica si pedagogica Bucuresti, 1980 -Legea nr. 319 din 2006 Legea securitatii si sanatatii in munca -Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor