P. 1
Plan cadru

Plan cadru

|Views: 7|Likes:
Published by Anca Lucia M
Invatamant
Invatamant

More info:

Published by: Anca Lucia M on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II.C. nr. Educa ie fizic i sport VI. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 .2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV. minim de ore pe s pt mân Nr.E.04. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. 3638/ 11. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.ANEXA 2 Ordinul M.

Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. minim de ore pe s pt mân Nr.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. 3638 / 11. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.C.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 . Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.ANEXA 3.04. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.E. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .1 Ordinul M. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. nr.

Orele de instrument se predau individual. Orele de ansamblu orchestral . instrumente populare. Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a.5 elevi.a VIII-a). Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe. instrumente de suflat-percu ie. Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art .3. de la toate instrumentele. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a). instrumentele de suflat percu ie. indiferent de num rul de ani de studiu. se constituie în an preg titor. Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. Studiul instrumentelor de suflat. Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. corzi grave. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. sufl tori percu ie. în acest caz. cu elevi care studiaz vioar . Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I . 7 .2. pe clase de 20-25 elevi. Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a.ANEXA 3. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. corzi grave. clasa a IVa. de percu ie.instrumental se efectueaz pe grupe.a VIII-a. începând cu clasa a VII-a. în vederea admiterii în clasa I. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3.

oboi. trombon-tub . Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . harp . La ciclul primar i gimnazial. clarinet. profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or . colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. trompet . Pentru ciclul primar. chitar . 8 . se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. Instrumentele populare ca: nai. concursuri. cobz . ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . începând cu al doilea an de studiu instrumental. la sfâr itul semestrului I. ambal. violoncel. Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. verific ri. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . audi ii. taragot. altele decât pianul i vioara. elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . începând cu al doilea an de studiu. harpa. taragot. profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. fagot. iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. La instrumentul principal. ambal. vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. Pentru ciclul gimnazial. Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). nai. cobz . Instrumentele. chitara clasic ). corn. contrabas. flaut.To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul.

C. nr. Tehnologii VII. Educa ie fizic i sport VI. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.E. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL . Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.4.04.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9. 3638/ 11. minim de ore pe s pt mân Nr. Ordinul M.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.ANEXA 3. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.

04. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . minim de ore pe s pt mân Nr. Modelaj IV.C.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. 3638/ 11. Pictur III. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.ANEXA 4 Ordinul M. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.E. Desen II. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 . Educa ie fizic i sport VI.

Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.ANEXA 5.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 . Educa ie fizic i sport VI. minim de ore pe s pt mân Nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.C. nr. Tehnologii VII. 3638/ 11.1. Ordinul M. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.04. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.E. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.

atletism etc. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. Aceste reglement ri se aplic na ionale.) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. aceasta considerându-se o singur grup . în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice. C. 3638/ 11. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice.ANEXA 5. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice. o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup . Cu întreaga clas deodat . cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. La grupele de avansa i i de performan . Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. În aceast situa ie. La clasele a V-a – a VIII-a. o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. La gimnastic artistic sportiv fete. la o clas care practic aceea i ramur de sport.04.2 la Ordinul MEC nr. respectiv un b rbat i o femeie. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii. pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt. pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele.2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. B. înmul it cu 2. i la celelalte clase. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute).

Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. art vocal . teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : .2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit.1. la Ordinul MEC nr. 39 din Legea 84/ 995). Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art . 3638/ 11.ANEXA 6. În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie. Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director.individual (instrument.04. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ). Pentru elevii de la acest tip de coal . respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. orele de educa ie tehnologic au regim op ional. (Art. corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic . care atest specialitatea parcurs i absolvit . repertoriu individual) 3 .

începând cu clasa a V-a. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. 4 . armonie. grup preg titoare în clasele I. ansamblu instrumental / arta actorului. Modelaj IV. Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. baletului. Pictur III. În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. ANEXA 6.2. dans românesc. euritmie. dans clasic. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. dans modern. orchestral). Înaintea începerii fiec rui an colar. op ional. forme muzicale. Disciplina Istoria Artei se pred pe clase.a IV-a. muzic de camer . în limita locurilor aprobate. ritmic . Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. istoric. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. ansamblu coral. duet. Desen II. op ional. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. istoria muzicii. ca disciplin teoretic de specialitate 4. teatrului. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen .- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->