P. 1
Plan cadru

Plan cadru

|Views: 7|Likes:
Published by Anca Lucia M
Invatamant
Invatamant

More info:

Published by: Anca Lucia M on Jan 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/20/2013

pdf

text

original

ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. minim de ore pe s pt mân Nr. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.04. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 . Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.E. 3638/ 11.C. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.ANEXA 2 Ordinul M.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I. Educa ie fizic i sport VI. nr.

C.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.1 Ordinul M.ANEXA 3. Educa ie fizic i sport VI.E. minim de ore pe s pt mân Nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art . Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.04.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 . Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. 3638 / 11. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.

Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. începând cu clasa a VII-a. instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a). sufl tori percu ie. instrumente populare. Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. instrumentele de suflat percu ie.a VIII-a). Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. în vederea admiterii în clasa I. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. de la toate instrumentele. indiferent de num rul de ani de studiu. pe clase de 20-25 elevi. * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a. corzi grave. Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . clasa a IVa. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . în acest caz.instrumental se efectueaz pe grupe. Orele de instrument se predau individual. Studiul instrumentelor de suflat.ANEXA 3. 7 . cu elevi care studiaz vioar . Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a. Orele de ansamblu orchestral . instrumente de suflat-percu ie. corzi grave.a VIII-a. Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3.2.5 elevi. de percu ie.3. se constituie în an preg titor. Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I . Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic.

Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. cobz . trombon-tub . contrabas. violoncel. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. oboi. cobz . ambal. vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. începând cu al doilea an de studiu instrumental. 8 . profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. verific ri. Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). Pentru ciclul primar. începând cu al doilea an de studiu. corn. Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . clarinet. Instrumentele populare ca: nai. flaut. chitara clasic ). nai. altele decât pianul i vioara. chitar . trompet . Instrumentele. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. La ciclul primar i gimnazial. profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or . taragot. harpa. elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân .To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. ambal. Pentru ciclul gimnazial. se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. taragot. La instrumentul principal. iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. audi ii. harp . concursuri. la sfâr itul semestrului I. fagot.

Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9. Tehnologii VII.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.C. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V. 3638/ 11. minim de ore pe s pt mân Nr. Ordinul M. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. nr. Educa ie fizic i sport VI.04.4.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL .E.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9.ANEXA 3.

Desen II. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. 3638/ 11.ANEXA 4 Ordinul M. Modelaj IV.E. minim de ore pe s pt mân Nr. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Educa ie fizic i sport VI.C. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. Pictur III. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 .04. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.

Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. Tehnologii VII. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.04. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 .C.E. nr. minim de ore pe s pt mân Nr. Ordinul M. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Educa ie fizic i sport VI. 3638/ 11.1.ANEXA 5.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.

pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt. La gimnastic artistic sportiv fete. La clasele a V-a – a VIII-a. Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. B.ANEXA 5. 3638/ 11. aceasta considerându-se o singur grup . C. pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele.2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup .2 la Ordinul MEC nr. În aceast situa ie. respectiv un b rbat i o femeie.) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . Aceste reglement ri se aplic na ionale. cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute). la o clas care practic aceea i ramur de sport. Cu întreaga clas deodat . o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite.04. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii. i la celelalte clase. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. înmul it cu 2. atletism etc. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice. La grupele de avansa i i de performan . Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice.

art vocal . Pentru elevii de la acest tip de coal . (Art. Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). 3638/ 11.individual (instrument.ANEXA 6. colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art . care atest specialitatea parcurs i absolvit . orele de educa ie tehnologic au regim op ional. În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie. Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. repertoriu individual) 3 . respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit.1. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ).04. corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic . teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : . la Ordinul MEC nr. 39 din Legea 84/ 995).2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic .

În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. baletului. armonie. Înaintea începerii fiec rui an colar. op ional. începând cu clasa a V-a. duet. forme muzicale. dans clasic.a IV-a.2. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. în limita locurilor aprobate. Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . dans modern.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat. orchestral). repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. grup preg titoare în clasele I. ansamblu coral. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. op ional. În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. ca disciplin teoretic de specialitate 4. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. euritmie. ritmic . ANEXA 6. istoric. 4 . Desen II. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen . Pictur III. Modelaj IV. muzic de camer . teatrului. istoria muzicii. ansamblu instrumental / arta actorului. Disciplina Istoria Artei se pred pe clase. dans românesc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->