ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 . nr. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.C. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II.ANEXA 2 Ordinul M. 3638/ 11. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV.04. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. minim de ore pe s pt mân Nr.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I.E. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.

maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 .04. nr. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.ANEXA 3.1 Ordinul M. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Educa ie fizic i sport VI.E.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. minim de ore pe s pt mân Nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.C. 3638 / 11. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.

Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . Orele de instrument se predau individual. în acest caz. Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. în vederea admiterii în clasa I.a VIII-a).5 elevi. Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. instrumente de suflat-percu ie. indiferent de num rul de ani de studiu. Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I .instrumental se efectueaz pe grupe.a VIII-a. Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar .2. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. se constituie în an preg titor. corzi grave. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3. instrumente populare. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . 7 . de la toate instrumentele. Studiul instrumentelor de suflat. corzi grave. pe clase de 20-25 elevi. cu elevi care studiaz vioar . începând cu clasa a VII-a. Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. instrumentele de suflat percu ie. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. Orele de ansamblu orchestral . * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a. Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe. Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. sufl tori percu ie.3.ANEXA 3. de percu ie. instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a). clasa a IVa. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a.

profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or . începând cu al doilea an de studiu. chitara clasic ).To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. concursuri. Pentru ciclul gimnazial. elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . la sfâr itul semestrului I. 8 . clarinet. harpa. ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . trombon-tub . Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. La instrumentul principal. Instrumentele populare ca: nai. Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . harp . se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. verific ri. flaut. corn. audi ii. ambal. profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. taragot. oboi. cobz . începând cu al doilea an de studiu instrumental. vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. La ciclul primar i gimnazial. Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. altele decât pianul i vioara. ambal. contrabas. taragot. Pentru ciclul primar. violoncel. cobz . Instrumentele. fagot. chitar . trompet . nai.

0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL . Ordinul M. Educa ie fizic i sport VI.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.C.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V.E. Tehnologii VII. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. minim de ore pe s pt mân Nr. nr.04. 3638/ 11.4. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.ANEXA 3.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.

Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.E. minim de ore pe s pt mân Nr. Desen II.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. Educa ie fizic i sport VI.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.ANEXA 4 Ordinul M. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 . Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Modelaj IV. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.C. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. nr. Pictur III.04. 3638/ 11.

C. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.1. 3638/ 11. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 . Educa ie fizic i sport VI.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Ordinul M. nr. Tehnologii VII. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.04.E. minim de ore pe s pt mân Nr.ANEXA 5.

3638/ 11. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. B. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. înmul it cu 2.2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice. La grupele de avansa i i de performan . la o clas care practic aceea i ramur de sport. respectiv un b rbat i o femeie. Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute).04. aceasta considerându-se o singur grup . pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. Cu întreaga clas deodat . C. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii. cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. atletism etc. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup . La clasele a V-a – a VIII-a. i la celelalte clase.) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. Aceste reglement ri se aplic na ionale. În aceast situa ie.ANEXA 5. i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice.2 la Ordinul MEC nr. pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele. La gimnastic artistic sportiv fete. în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice.

04.2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director.1. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). (Art. repertoriu individual) 3 . care atest specialitatea parcurs i absolvit . 3638/ 11. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ).individual (instrument. respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. art vocal . Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. la Ordinul MEC nr. corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic . orele de educa ie tehnologic au regim op ional. teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : . colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art . iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit. Pentru elevii de la acest tip de coal . În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie. 39 din Legea 84/ 995).ANEXA 6.

teatrului. În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. dans clasic. op ional. istoric. ansamblu instrumental / arta actorului. op ional. dans modern. duet. Înaintea începerii fiec rui an colar. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. euritmie. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. forme muzicale. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen . Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . armonie.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat.2.a IV-a. ANEXA 6. Modelaj IV. ritmic . baletului. 4 . Disciplina Istoria Artei se pred pe clase. Desen II. începând cu clasa a V-a. dans românesc. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. grup preg titoare în clasele I. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. orchestral). muzic de camer . Pictur III. în limita locurilor aprobate. ansamblu coral. istoria muzicii. ca disciplin teoretic de specialitate 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times