ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

3638/ 11. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. minim de ore pe s pt mân Nr. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II.04. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 . Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV.E.ANEXA 2 Ordinul M.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I.C. nr. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.

Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. 3638 / 11. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.04.1 Ordinul M. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .E. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 . Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. nr.C. Educa ie fizic i sport VI.ANEXA 3.

Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. indiferent de num rul de ani de studiu. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar .a VIII-a. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I .2. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3. * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a. se constituie în an preg titor. 7 . Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. de la toate instrumentele. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a. instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a).instrumental se efectueaz pe grupe. Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe.a VIII-a). Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . instrumente populare. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. Studiul instrumentelor de suflat. Orele de ansamblu orchestral .ANEXA 3. corzi grave.3. începând cu clasa a VII-a.5 elevi. în acest caz. de percu ie. Orele de instrument se predau individual. pe clase de 20-25 elevi. cu elevi care studiaz vioar . corzi grave. instrumente de suflat-percu ie. Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. sufl tori percu ie. Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. instrumentele de suflat percu ie. clasa a IVa. în vederea admiterii în clasa I.

începând cu al doilea an de studiu. contrabas. violoncel.To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. audi ii. cobz . harp . ambal. ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . chitar . fagot. vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . Instrumentele populare ca: nai. profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or . elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . taragot. harpa. chitara clasic ). flaut. taragot. altele decât pianul i vioara. clarinet. Instrumentele. Pentru ciclul gimnazial. la sfâr itul semestrului I. profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. cobz . La instrumentul principal. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. începând cu al doilea an de studiu instrumental. ambal. trompet . nai. corn. Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . 8 . se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. trombon-tub . iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. Pentru ciclul primar. Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. concursuri. Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). oboi. verific ri. La ciclul primar i gimnazial.

04. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Tehnologii VII.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V.4. 3638/ 11. minim de ore pe s pt mân Nr.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art . Ordinul M.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.E. nr. Educa ie fizic i sport VI.ANEXA 3. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.C.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL .

Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. nr. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.ANEXA 4 Ordinul M.04. Desen II. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.E. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. minim de ore pe s pt mân Nr.C. 3638/ 11. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. Modelaj IV. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 . Educa ie fizic i sport VI. Pictur III.

Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.ANEXA 5. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 . Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.04.1. Tehnologii VII.C. 3638/ 11. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Educa ie fizic i sport VI. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. nr. minim de ore pe s pt mân Nr. Ordinul M.E.

cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. 3638/ 11. o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite.2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A.) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. C. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport.ANEXA 5. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup . Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. La gimnastic artistic sportiv fete. La clasele a V-a – a VIII-a. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . înmul it cu 2. La grupele de avansa i i de performan . pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele. atletism etc.2 la Ordinul MEC nr. respectiv un b rbat i o femeie. B. Cu întreaga clas deodat .04. Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute). În aceast situa ie. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice. i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. i la celelalte clase. o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. Aceste reglement ri se aplic na ionale. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice. aceasta considerându-se o singur grup . pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt. la o clas care practic aceea i ramur de sport. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii.

la Ordinul MEC nr. colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art . Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director. (Art. 3638/ 11. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ). Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire.2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit. În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie. teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : .04. repertoriu individual) 3 . corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic . Pentru elevii de la acest tip de coal .ANEXA 6. Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat.1. art vocal . Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). care atest specialitatea parcurs i absolvit .individual (instrument. 39 din Legea 84/ 995). respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. orele de educa ie tehnologic au regim op ional.

ca disciplin teoretic de specialitate 4. grup preg titoare în clasele I. baletului. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. Pictur III. ansamblu instrumental / arta actorului. istoria muzicii. În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. dans modern. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. orchestral). ritmic .2. teatrului. Înaintea începerii fiec rui an colar. op ional. Disciplina Istoria Artei se pred pe clase. muzic de camer . forme muzicale. euritmie.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. 4 .a IV-a. Modelaj IV. Desen II. în limita locurilor aprobate. duet. dans românesc. istoric. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen . dans clasic. ansamblu coral. începând cu clasa a V-a. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. op ional. armonie. repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . ANEXA 6.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful