ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

C. 3638/ 11.E. Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 . Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.ANEXA 2 Ordinul M.04. minim de ore pe s pt mân Nr. nr. Educa ie fizic i sport VI. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II.

3638 / 11. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 . Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. minim de ore pe s pt mân Nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII.1 Ordinul M.E.ANEXA 3. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.C. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Educa ie fizic i sport VI.

corzi grave. începând cu clasa a VII-a.5 elevi. corzi grave.3. Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. instrumentele de suflat percu ie. cu elevi care studiaz vioar . de percu ie. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3.a VIII-a. instrumente populare. în acest caz. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. instrumente de suflat-percu ie. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . sufl tori percu ie. Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe.ANEXA 3. Studiul instrumentelor de suflat.2. clasa a IVa. de la toate instrumentele.instrumental se efectueaz pe grupe. Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a.a VIII-a). Orele de instrument se predau individual. în vederea admiterii în clasa I. Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I . Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . indiferent de num rul de ani de studiu. se constituie în an preg titor. pe clase de 20-25 elevi. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a. 7 . instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a). Orele de ansamblu orchestral .

începând cu al doilea an de studiu instrumental. iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. cobz . profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or . Pentru ciclul primar. ambal. chitar . Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. la sfâr itul semestrului I. oboi. Instrumentele. taragot. altele decât pianul i vioara. corn. Instrumentele populare ca: nai. se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. ambal. audi ii. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . taragot. verific ri. cobz . flaut. La ciclul primar i gimnazial. chitara clasic ). La instrumentul principal.To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. clarinet. trompet . elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . începând cu al doilea an de studiu. fagot. harp . 8 . Pentru ciclul gimnazial. ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . concursuri. violoncel. trombon-tub . nai. harpa. Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . contrabas.

2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL . Ordinul M. minim de ore pe s pt mân Nr. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.04. Tehnologii VII. nr. 3638/ 11.ANEXA 3.4.C.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9.E. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Educa ie fizic i sport VI.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.

3638/ 11. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 . Modelaj IV. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . Desen II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. minim de ore pe s pt mân Nr. Educa ie fizic i sport VI. nr. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.E. Pictur III.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.04. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.C. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.ANEXA 4 Ordinul M.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I.

Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr.1. nr. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Ordinul M. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. 3638/ 11. Educa ie fizic i sport VI. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 . Tehnologii VII.C. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.04.E.ANEXA 5.

atletism etc. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. În aceast situa ie. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . B. 3638/ 11. i la celelalte clase. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. La clasele a V-a – a VIII-a. cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute.04.2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. La grupele de avansa i i de performan . C. Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup . la o clas care practic aceea i ramur de sport. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice.ANEXA 5. respectiv un b rbat i o femeie. Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute). Aceste reglement ri se aplic na ionale. La gimnastic artistic sportiv fete. înmul it cu 2. Cu întreaga clas deodat . o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale.) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . aceasta considerându-se o singur grup . în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive.2 la Ordinul MEC nr. i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite. pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele. pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt.

Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie.ANEXA 6. iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit. Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director. art vocal . la Ordinul MEC nr. 3638/ 11. corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic . 39 din Legea 84/ 995).1. repertoriu individual) 3 .04. (Art. Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian.2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : . Pentru elevii de la acest tip de coal . care atest specialitatea parcurs i absolvit . colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art . Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ).individual (instrument. orele de educa ie tehnologic au regim op ional.

Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . Pictur III. ritmic . repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen . baletului. euritmie. în limita locurilor aprobate. teatrului. ansamblu instrumental / arta actorului. armonie. ansamblu coral. dans românesc.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat. op ional. op ional. ANEXA 6. începând cu clasa a V-a. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. Desen II.a IV-a. duet. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. ca disciplin teoretic de specialitate 4. istoric. Înaintea începerii fiec rui an colar. dans clasic. dans modern. Modelaj IV.2. forme muzicale. istoria muzicii. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. muzic de camer . În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. orchestral). grup preg titoare în clasele I. 4 . Disciplina Istoria Artei se pred pe clase.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful