ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

minim de ore pe s pt mân Nr.ANEXA 2 Ordinul M.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV.C. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI.E. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 . 3638/ 11.04. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.

3638 / 11. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .E. nr. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 .04.1 Ordinul M.C.ANEXA 3. Educa ie fizic i sport VI. minim de ore pe s pt mân Nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.

Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I .instrumental se efectueaz pe grupe. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3. corzi grave. indiferent de num rul de ani de studiu. pe clase de 20-25 elevi. sufl tori percu ie.ANEXA 3.5 elevi.3. începând cu clasa a VII-a. Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar .a VIII-a). Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . în vederea admiterii în clasa I. Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. Orele de ansamblu orchestral . Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian.2. Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. instrumentele de suflat percu ie. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a. de la toate instrumentele. de percu ie. Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. în acest caz. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. instrumente populare. clasa a IVa. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . cu elevi care studiaz vioar . instrumente de suflat-percu ie. corzi grave. se constituie în an preg titor. Orele de instrument se predau individual. 7 . instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a). Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe. Studiul instrumentelor de suflat. * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a.a VIII-a.

To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. oboi. 8 . La instrumentul principal. profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. cobz . nai. Instrumentele populare ca: nai. Pentru ciclul gimnazial. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. La ciclul primar i gimnazial. Instrumentele. Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . Pentru ciclul primar. chitara clasic ). ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . începând cu al doilea an de studiu. clarinet. contrabas. trompet . se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. altele decât pianul i vioara. elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . taragot. violoncel. ambal. la sfâr itul semestrului I. harp . chitar . vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. verific ri. corn. profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or . ambal. începând cu al doilea an de studiu instrumental. audi ii. harpa. colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. taragot. trombon-tub . concursuri. Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. flaut. cobz . fagot. iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu.

Tehnologii VII. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .04. 3638/ 11.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL .Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9.4. nr. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.C.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. minim de ore pe s pt mân Nr. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V.E. Educa ie fizic i sport VI. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Ordinul M.ANEXA 3.

Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Pictur III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . 3638/ 11. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. Modelaj IV. Educa ie fizic i sport VI.04.C.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. nr.ANEXA 4 Ordinul M.E.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. Desen II. minim de ore pe s pt mân Nr. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 .

nr.C. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.1. Ordinul M.04. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 .ANEXA 5. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. 3638/ 11. Tehnologii VII.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I. minim de ore pe s pt mân Nr. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI.E. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.

Aceste reglement ri se aplic na ionale. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. înmul it cu 2. 3638/ 11. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup . în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice. Cu întreaga clas deodat . B. La clasele a V-a – a VIII-a. C.2 la Ordinul MEC nr. În aceast situa ie. Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. La grupele de avansa i i de performan . respectiv un b rbat i o femeie. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. la o clas care practic aceea i ramur de sport. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv . pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele. aceasta considerându-se o singur grup . i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar.2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice. Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii.) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute). o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite.ANEXA 5. La gimnastic artistic sportiv fete. i la celelalte clase.04. o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt. atletism etc.

1. (Art. care atest specialitatea parcurs i absolvit . repertoriu individual) 3 . 3638/ 11. Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. la Ordinul MEC nr.04.individual (instrument. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : . colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art .ANEXA 6. Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director. Pentru elevii de la acest tip de coal . iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit. orele de educa ie tehnologic au regim op ional. 39 din Legea 84/ 995). art vocal . respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie.2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ). Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic .

muzic de camer . istoria muzicii. repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. începând cu clasa a V-a. op ional. armonie. euritmie.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat. În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. ca disciplin teoretic de specialitate 4. ritmic . Desen II. Disciplina Istoria Artei se pred pe clase. op ional. grup preg titoare în clasele I. ANEXA 6. Înaintea începerii fiec rui an colar. duet. orchestral). dans românesc.2. Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. Modelaj IV. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. 4 . dans modern. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. teatrului. Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . istoric. ansamblu instrumental / arta actorului. ansamblu coral. Pictur III. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. dans clasic. baletului.a IV-a. forme muzicale. în limita locurilor aprobate. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen .