ANEXA 1

Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a

valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular /disciplina I. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. Educa ie fizic i sport VI. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. minim de ore pe s pt mân Nr. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 16 1-4 8 20 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 18 1-4 20 22 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 9-10 5 2-3 2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 23 1-3 24 26 VI 8-9 4 2-3 2 8 4 2 2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 25 1-3 26 28 VII 8-9 4 2-3 2 10 4 2 2 2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 28 1-2 29 30 VIII 9-10 4 2-3 2 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 1-2

} -2
2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 19 1-4 2 23

} -2
1-2 1-2 -2 1 28 1-2 29 30

4

Educa ie fizic i sport VI.04. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.E. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Istoria i tradi iile minorit ilor Religie* IV. nr. minim de ore pe s pt mân Nr.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a pentru înv mântul în limbile minorit ilor na ionale valabil în anul colar 2001-2002 Aria curricular / disciplina I. Consiliere i orientare I 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 II 11-12 4 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 III IV V 12-13 5 5 2-3 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 VI 10-11 4 4 2-3 8 4 2 2 4-6 0-2 -2 VII 10-11 4 4 2-3 10 4 2 2 2 5-7 -2 -2 -2 VIII 11-12 4 4 2-3 9-10 4 2 2 -2 6-7 -2 2 2 - 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 11-14 4 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 - } -2 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 0-1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 2-3 -2 -2 2-3 1-2 -2 1 1-2 } -2 1-2 1-2 -2 1 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.ANEXA 2 Ordinul M. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba i literatura matern Limba modern Limba latin II. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V. 3638/ 11.C. maxim de ore pe s pt mân 20 1-4 22 24 20 1-4 22 24 22 1-4 24 26 23 1-4 25 27 26 1-3 27 29 28 1-3 29 3 31 1-2 32 33 30 1-2 3 32 5 .

E. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Educa ie fizic i sport VI. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II.C. nr. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .1 Ordinul M. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.04. minim de ore pe s pt mân Nr.Muzic I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 18 1-4 20 22 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 20 1-4 22 24 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 27 1-3 28 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 8-9 -2 7-8 2-3 0-1 01 29 1-2 30 3 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 8-9 -2 7-8 1-2 0-1 01 31 1-2 32 33 } -2 5-6 -2 4-5 2-3 0-1 00-1 21 1-4 23 25 6 . Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.ANEXA 3. 3638 / 11.

2. instrumentele de suflat percu ie. Orele de teorie-solfegiu-dictat se predau pe grupe. clasa a IVa. a corzilor grave i a instrumentelor populare se face începând cu clasa a V-a. de la toate instrumentele. * Ansamblul coral se studiaz începând cu clasa a V-a.ANEXA 3. în vederea admiterii în clasa I. pe clase de 20-25 elevi. Orele de ansamblu coral se desf oar pe clase de 20-25 elevi cu elevi de la clasele de la instrumentul pian (clasele a V-a . instrumente populare (clasele a V-a i a VI-a). Studiul instrumentelor de suflat. începând cu clasa a VII-a. corzi grave.a VIII-a. Studiul unui instrument de suflat percu ie sau corzi grave poate începe i din clasa a IV-a pentru elevii dota i corespunz tor fizic. instrumente populare. Orele de teorie-solfegiu-dictat sunt cele din planul-cadru i sunt valabile pentru elevii claselor I . Orele de ansamblu orchestral . Studiul pianului i al viorii de face începând cu clasa I. Înv mânt primar i gimnazial cu program integrat de art – muzic Aria curricular de specialitate Clasa Obiectul de studiu I II III IV Instrument Teorie solfegiu dictat Total ore Clasa Obiectul de studiu 2-3 2 4-5 V 2-3 2 4-5 VI 2-3 2 4-5 VII 2-3 2 4-5 VIII Instrument principal Teorie solfegiu dictat Ansamblu coral / ansamblu orchestralinstrumental* Instrument auxiliar (pian. se constituie în an preg titor. în acest caz. instrumente populare) Ritmica Total ore 3-4 2 3-4 2 3-4 2 3-4 2 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ½ ½ 7-8 ANEXA 3. instrumente de suflat-percu ie.3. vioar (clasele a V-a i a VI-a) i încep torii de la sec iunea corzi grave. Orele de ritmic se predau pe grupe de c tre profesorul de specialitate percu ie.instrumental se efectueaz pe grupe. Orele de instrument se predau individual. sufl tori percu ie. cu elevi care studiaz vioar .a VIII-a).5 elevi. 7 . Preciz ri privind aplicarea planurilor de înv mânt la colile cu program integrat de art colile cu program integrat de art vor respecta prevederile Planului-cadru de înv mânt pentru înv mântul primar i gimnazial. Admiterea în colile cu program integrat de art se face prin probe de aptitudini conform Regulamentului de organizare i func ionare a colilor i liceelor de art . Ansamblul orchestral-instrumental se studiaz începând cu clasa a VII-a pe clase de 20-25 elevi sau grupe de 0. indiferent de num rul de ani de studiu. de percu ie. Se pot organiza cu avizul Inspectoratului colar grupe preg titoare pentru ini iere muzical a copiilor de vârst pre colar . corzi grave.

colile i liceele cu program integrat de art pot s colarizeze elevi din clasele I – a VIII-a în regim suplimentar în limita cifrei de colarizare aprobat conform reglement rilor în vigoare. profesorul acompaniator-corepetitor este normat cu 3 elevi pe or . Elevii înscri i la aceast categorie au obligativitatea parcurgerii ariei curriculare Arte (Educa ie muzical specializat ) a colilor i liceelor cu program integrat de art . profesorul acompaniator-corepetitor poate preda aceast disciplin dac pe foaia matricol ce înso e te diploma de licen a absolvit cu examen disciplina pian. fagot. audi ii. harp . cobz . Instrumentele populare ca: nai. taragot. verific ri. Excep ie fac elevii din ciclul primar de la pian i vioar care sus in verific ri la sfâr itul fiec rui semestru (colocviu). La ciclul primar i gimnazial. iar la final de ciclu sus in Examen pentru a trece la alt nivel de studiu. oboi. 8 . trompet . Pentru ciclul primar. clarinet. altele decât pianul i vioara. vor fi predate de profesori care au specializarea respectiv înscris pe diploma de licen sau care fac dovada studierii acestor instrumente prin documente echivalente cu aceasta. cobz . la sfâr itul semestrului I. La instrumentul principal. Instruc iunile cuprinse în prezenta Anex sunt parte integrant din planul de înv mânt i sunt valabile i în coli în care predarea se face în limbi ale minorit ilor na ionale. chitara clasic ). harpa. începând cu al doilea an de studiu. ambal. se sus in verific ri i examen la sfâr itul fiec rui an colar. contrabas. Instrumentele. violoncel. concursuri. se vor preg ti i cu profesorul acompaniator-corepetitor pentru examene. elevul având dreptul la /3 ore corepeti ie pe s pt mân . flaut. ce se pot studia în colile cu program integrat de art sunt: viol . taragot. Pentru ciclul gimnazial.To i elevii colilor i liceelor de muzic (cu excep ia celor care studiaz pianul. corn. ambal. nai. chitar . trombon-tub . începând cu al doilea an de studiu instrumental. profesorul acompaniator-corepetitor este normat pentru activitatea cu 2 elevi pe or .

nr.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 11-12 9. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV.0 -2 0-1 0-1 1 30 1-2 3 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 10-12 9. Arte Educa ie artistic de specialitate Educa ie muzical Educa ie plastic V.04.0 3-5 -2 - } -2 10-12 8-9 -2 0-1 0-1 0-1 24 1-3 25 27 } -2 0-1 0-1 1 32 1-2 33 34 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art – Coregrafie Clasa Obiect de studiu Dans clasic Repertoriu ansamblu Ritmic Dans istoric Dans românesc IV 7-8 8-9 9 Num rul de ore pe s pt mân V VI VII 7-8 7-8 7-8 9-10 9-10 9-10 VIII 7-8 9-10 TOTAL .2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.4. 3638/ 11. Tehnologii VII. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr.E. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III.Coregrafie I II III IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern Limba modern 2 Limba latin II. Educa ie fizic i sport VI. minim de ore pe s pt mân Nr. Ordinul M.0 -2 0-1 0-1 1 28 1-3 29 3 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 11-12 9.ANEXA 3.C. maxim de ore pe s pt mân mânt integrat de art .

Desen II. Consiliere i orientare mânt integrat de art – Arte plastice I II III IV V 8-10 5 2-3 VI 7-9 4 2-3 VII 7-9 4 2-3 VIII 8-10 4 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 7-8 6-7 -2 2-3 1-2 -2 1 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 7-8 6-7 -2 2-3 0-1 01 Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. Istoria artelor TOTAL ORE I II III IV V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 0 .04. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. Tehnologii Abilit i practice Educa ie tehnologic VII. minim de ore pe s pt mân Nr.Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I.ANEXA 4 Ordinul M.E. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.C. 3638/ 11. Pictur III. maxim de ore pe s pt mân 27 1-3 28 30 27 1-3 28 30 29 1-2 30 3 31 1-2 32 33 Aria curricular de specialitate pentru coli cu program integrat de art . Modelaj IV. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II. nr. Educa ie fizic i sport VI.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.

C.E. 3638/ 11. Tehnologii VII. Ordinul M. Om i societate Educa ie civic Cultur civic Istorie Geografie Religie* IV. minim de ore pe s pt mân Nr.ANEXA 5. maxim de ore pe s pt mân I 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 mânt integrat sportiv II 7-8 7-8 3-4 3-4 1 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 19 1-5 2 24 III 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 2-3 -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 21 1-5 23 26 IV 7-9 5-7 2-3 4-6 3-4 -2 3-5 -2 V 8-10 5 2-3 -2 5-6 4 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VI 7-9 4 2-3 -2 6-8 4 -2 -2 3-5 0-2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 25 1-5 26 30 VII 7-9 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 4-5 -2 -2 -2 2-3 -2 -2 6-9 0-1 1 27 1-5 28 32 VIII 8-10 4 2-3 -2 7-10 4 -2 -2 -2 6-7 -2 2 2 1-2 } -2 2-3 -2 -2 6-8 0-1 0-1 22 1-5 24 27 } -2 6-9 0-1 1 29 1-5 30 34 . Educa ie fizic i sport VI.2001 PLANUL-CADRU DE ÎNV MÂNT PENTRU CLASELE I – a VIII-a valabil în anul colar 2001-2002 Înv Aria curricular /disciplina I.1. Consiliere i orientare Num r total de ore alocate pentru trunchiul comun Discipline op ionale Nr. nr. Matematic i tiin e ale naturii Matematic tiin e ale naturii Fizic Chimie Biologie III. Limb i comunicare Limba i literatura român Limba modern I Limba modern II Limba latin II.04. Arte Educa ie plastic Educa ie muzical V.

Pe grupe valorice: dou grupe cu nivel valoric diferit. pe grupe valorice de niveluri diferite alc tuite din to i elevii a dou sau mai multe clase la ramurile de sport pentru care au fost constituite clasele. respectiv: o grup de fete i una de b ie i la aceea i ramur de sport. 3638/ 11. la unele ramuri de sport (jocuri mânt la colile cu clasele I – a VIII-a mânt integrat sportiv sportive. C.04. Pe grupe de sex sau de aparatur la aceea i ramur de sport – cu 2 grupe la o clas fiecare cuprinzând minimum 2 elevi. pentru preg tirea sportiv se va acorda num rul maxim de ore prev zut prin planul de înv mânt. Aceast form de organizare a activit ii se aplic la clasele I – a V-a numai în situa iile când elevii respectivi nu au practicat ramura de sport respectiv .2001 Preciz ri privind aplicarea planului de înv Inv Preg tirea sportiv se organizeaz dup cum urmeaz : A. Num rul de ore acordat fiec rei grupe/clase se realizeaz prin lec ii de antrenament sportiv cu o durat de dou ore ( 00 minute). Criteriile de constituire a grupelor pe niveluri de preg tire i ramuri de sport precum i num rul de elevi în grupele valorice vor fi stabilite de c tre Ministerul Educa iei i Cercet rii. aceasta considerându-se o singur grup .) dac valoarea sportiv a elevilor din clasa respectiv nu justific organizarea 2 . La gimnastic artistic sportiv fete. o grup de fete i una de b ie i la ramuri de sport diferite. num rul grupelor constituite nu poate dep i num rul claselor cu program sportiv din care au fost formate grupele valorice. În aceast situa ie. La clasele a V-a – a VIII-a. respectiv un b rbat i o femeie. Num rul de ore prev zut în planul-cadru de înv acord pentru fiecare grup . i la celelalte clase. i la înv mântul integrat sportiv cu predare în limba minorit ilor mântul pre colar sau primar. atletism etc. la o grup de avansa i sau de performan vor fi normate dou cadre didactice. cea de a noua or prev zut în planul de înv mânt se va utiliza pentru preg tirea fizic sau preg tire individualizat prin lec ii cu o durat de mânt la aria curricular Educa ie fizic i sport se 50 de minute. Cu întreaga clas deodat . Aceste reglement ri se aplic na ionale. B.ANEXA 5. înmul it cu 2. în mod organizat în înv Activitatea cu întreaga clas poate fi adoptat instruirii sportive pe grupe sau grupe valorice. o grup de fete sau de b ie i la o ramur de sport i o grup mixt la o alt ramur de sport dintre cele individuale. La grupele de avansa i i de performan . la o clas care practic aceea i ramur de sport.2 la Ordinul MEC nr.

ANEXA 6. colile cu program suplimentar de art func ioneaz pe baza acelora i reglement ri ca i colile cu program integrat de art . la Ordinul MEC nr.1.2001 Plan-cadru de înv mânt pentru clasele I – a VIII-a “Educa ie artistic de specialitate” pentru colile cu program suplimentar de muzic . repertoriu individual) 3 . Pentru elevii de la acest tip de coal . Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini (conform Regulamentului de organizare i func ionare al colilor i liceelor cu program suplimentar sau integrat de art ).04. Admiterea în colile cu program suplimentar de art se face prin probe de aptitudini în conformitate cu Regulamentul de colilor i liceelor de art (cu program integrat sau suplimentar). Elevilor care promoveaz proba practic li se elibereaz certificat de absolvire. În înv mântul artistic preuniversitar de art (muzic coregrafie. (Art. iar disciplinele de cultur general se asigur prin coala general pe care elevul o frecventeaz în mod obi nuit. Conducerea colilor cu program suplimentar de art se asigur de un profesor de specialitate (muzic / arte plastice) în calitate de director. teatru) predarea se va efectua dup cum urmeaz : . 39 din Legea 84/ 995). art vocal . corzi grave instrumente de suflat-percu ie) Ansamblu coral / ansamblu orchestral-instrumental 4-5 4-5 4-5 4-5 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 -2 6-8 Total ore Coregrafie Clasa Obiectul de studiu IV 2-4 3-5 V 2-4 VI 2-4 - VII 2-4 - VIII 2-4 - Dans clasic Repertori ansamblu Ritmic Dans românesc Dans de caracter Total ore 4-6 5-7 5-7 5-7 La colile cu program suplimentar de art (muzic i coregrafie) se realizeaz doar preg tirea de specialitate artistic . care atest specialitatea parcurs i absolvit . 3638/ 11. Elevii care urmeaz colile cu program suplimentar i integrat de art sus in în cadrul examenului de capacitate proba practic specific domeniului artistic studiat. respectiv coregrafie Muzic Clasa Obiectul de studiu I 2-3 2 - II 2-3 2 - III 2-3 2 - IV 2-3 2 - V 2-3 2 VI 2-3 2 VII 2-3 2 VIII 2-3 2 Instrument principal Teorie-solfegiu-dictat Instrument auxiliar (pian. orele de educa ie tehnologic au regim op ional.individual (instrument.

baletului. ANEXA 6. pentru eventualele locuri vacante se organizeaz examen de diferen . Plan-cadru de înv mânt – clasele I – a VIII-a pentru coli cu program suplimentar de art – Arte plastice Clasa Obiectul de studiu I. dans clasic.- pe grupe (teorie-solfegiu-dictat. Modelaj IV. armonie. ca disciplin teoretic de specialitate 4.2. op ional. op ional. istoria muzicii. duet. În colile cu program suplimentar de art se pot alc tui. ritmic . Pictur III. teatrului. Admiterea în colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice se face prin probe de aptitudini 2. Desen II. grup preg titoare în clasele I. ansamblu instrumental / arta actorului. dans modern. Înaintea începerii fiec rui an colar. dans românesc. ansamblu coral. muzic de camer . 4 . În colile cu program integrat sau suplimentar de arte plastice. Disciplina Istoria Artei se pred pe clase. în limita locurilor aprobate. repertoriu ansamblu) pe clase (dans de caracter. Istoria artelor TOTAL ORE I 0000-3 II 0000-3 III 0000-3 IV 0000-3 V 2 2 2 06-7 VI 2 2 2 06-7 VII 2 2 2 06-7 VIII 2 2 2 06-7 . euritmie.a IV-a. disciplinele de specialitate se predau pe grupe 3. Num rul de ore s pt mânal al acestor grupe intr în norma didactic a profesorului. forme muzicale. istoric. începând cu clasa a V-a. orchestral).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful