Sunteți pe pagina 1din 45

Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale

Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur

PROGRAMUL NA IONAL APICOL

2011-2013
Direc ia Msuri de Pia Mai 2012 Bucureti

1. Scopul ghidului
Prezentarea procedurilor privind pregtirea, ntocmirea i depunerea dosarelor de plat la APIA, n scopul ob inerii sprijinului financiar pentru apicultori; Garantarea preciziei i corectitudinii informa iilor furnizate solicitan ilor i beneficiarilor sprijinului financiar.

1.1. Actualizarea ghidului


APIA va actualiza acest ghid ori de cte ori regulile i regulamentele UE, respectiv legisla ia na ional aplicabile acestei msuri se vor modifica. Ghidul trebuie urmrit, citit i nsuit att de apicultori, cresctorii de familii de albine, reprezentan ii formelor asociative prin intermediul crora se depune cererea de plat la APIA, ct i de persoanele fizice autorizate sau persoanele juridice care vnd produsele decontate prin Programul Na ional Apicol 2011-2013.

1.2. Ob inerea formularelor de cerere de plat i a informa iilor privind accesarea sprijinului financiar
Informa iile privind accesarea msurilor prevzute n PNA 2011-2013 i formularele necesare pentru participarea n cadrul schemei vor fi procurate de la centrele jude ene ale APIA, respectiv al Municipiului Bucuresti serviciul/compartimentul ACNDPASCMP, sau vor fi disponibile pe pagina de web a APIA, la adresa http://www.apia.org.ro/mpi_apicultura.htm. Comunicarea informa iilor ctre solicitan i/beneficiari se realizeaz prin intermediul Serviciului Rela ii cu Publicul i Comunicare, dup avizarea acestora de ctre directorul DMP i aprobate de ctre directorul general APIA. Solicitan ii sprijinului financiar (formele asociative n domeniul apicol, legal constituite), trebuie s de in un cod unic de indentificare atribuit de APIA la momentul depunerii cererii, generat de Registrul Unic de Identificare, n vederea identificrii solicitan ilor care acceseaz msuri reglementate de Politica Agricol Comun. n acest sens, formele asociative care nu au mai depus cerere de plat la APIA, dar inten ioneaz s depun anul acesta, vor trebui s se prezinte la centrul jude ean APIA, respectiv al municipiului Bucureti, pe raza cruia i-au nregistrat sediul n actele de constituire, i s solicite atribuirea codului unic de identificare n Registrul unic de identificare, pe baza unuia dintre documentele prevzute la Art. 3 din OMADR nr. 22/2011.

2. Obiectivul msurii
Sprijinirea financiar a activit ilor de profilaxie i combatere a varoozei; a efecturii analizelor fizico-chimice ale mierii; a achizi ionrii materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine, n vederea ob inerii produselor apicole de cea mai nalt calitate n stupine; a achizi ionrii stupilor; tipririi i multiplicrii ghidului de bune practici pentru apicultur. Ac iunile pentru care se acord sprijin financiar sunt: Asisten tehnic pentru apicultori i grupuri de apicultori prin tiprirea i multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultur i a materialelor informative, respectiv, flyere, afie, brouri; Combaterea varoozei prin decontarea contravalorii achizi iei de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori i funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia, din apicultura conven ional i din apicultura ecologic; Ra ionalizarea stupritului pastoral prin achizi ia de stupi n vederea reformrii stupilor uza i n urma deplasrii acestora n pastoral; msuri de asisten pentru laboratoarele de analiz a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii prin decontarea pre ului/costului fr TVA, pentru setul de baz de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii; Sus inerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul na ional prin achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine din rase omologate n Romnia.

3. Defini ii
Formele asociative - asocia ii de cresctori de albine, federa ii apicole, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de productori recunoscute, conform legisla iei n vigoare. Varooz ectoparazitoz care afecteaz ntreaga popula ie de albine i se manifest n tot cursul anului, dezvoltandu-se n celulele cu puiet de trntor i albine lucrtoare. Agentul etiologic este acarianul Varooa Jacobsoni, cu un ciclu evolutiv de 7-8 zile, care se hrnete cu hemolimf. Atunci cnd colonia are puiet, durata de via a parazitului este de 3-4 luni. n absen a puietului, durata de via poate fi mult mai lung. Prezen a parazitului n numr mare ntr-o singur colonie de albine contribuie la reinfestarea ntregii stupine i la apari ia simptomelor de parazitoz. Matca de albine singura femel capabil de reproducere din cadrul coloniei de albine, purttoare a patrimoniului ereditar capabil s asigure perpetuarea speciei. Familia de albine o unitate integral, complex din punct de vedere biologic, compus din cteva zeci de mii de albine lucrtoare, cteva sute sau mii de trntori i o matc, n interiorul creia au loc comunicri alimentare i hormonale ntre indivizi.

Roi pe faguri unitate biologic nou format prin diferite metode de recoltare a fagurilor cu albine, puiet i hran din alte familii de albine, creia i se d o matc tnr, n scopul nmul irii dirijate a efectivului de albine. Roi la pachet unitate biologic nou format care se compune numai din albine lucrtoare, o matc i hran pentru cteva zile introdus ntr-un ambalaj special care nu con ine faguri. Stupina efectiv de colonii de albine, cu numr variabil, ntre inut n stupi. Stupina de multiplicare pepiniera productoare de mtci este unitatea apicol care realizeaz multiplicarea materialului biologic apicol folosind pentru multiplicare material biologic provenit din stupinele de elit i furnizeaz material biologic selec ionat.

4. Cadrul legislativ
4.1 Legisla ia comunitar
Regulamentul (CE) nr. 1234 din 22 octombrie 2007, de instituire a unei organizri comune a pie elor agricole i privind dispozi ii specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), cu modificrile i completrile ulterioare; Decizia Comisiei din 14.09.2010, de aprobare a Programului de mbunt ire a produc iei i comercializrii produselor apicole prezentat de Romnia n temeiul Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului i de stabilire a contribu iei Uniunii la acest program; Reg. (CE) nr. 917 din 29 aprilie 2004, de stabilire a normelor de punere n aplicare a Reg. (CE) nr. 797/2004, cu modificrile i completrile ulterioare; Reg. (CE) nr. 811/2007 al Comisiei, de modificare a Reg. (CE) nr. 917/2004 de stabilire a normelor de punere n aplicare a Reg. (CE) nr. 797/2004 al Consiliului, referitor la ac iunile care au ca scop mbunt irea condi iilor de producere i de comercializare a produselor apicole; Reg. (CE) nr. 1913 din 20 decembrie 2006, de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro n sectorul agricol i de modificare a anumitor regulamente.

4.2. Legisla ia na ional


H.G. nr. 245 / 2011, privind aprobarea Programului Na ional Apicol pentru perioada 20112013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultur, precum i a valorii sprijinului financiar; H.G. nr. 1237 din 14 decembrie 2011, pentru modificarea i completarea anexelor nr. 1 i 2 la Hotrrea Guvernului nr. 245/2011 privind aprobarea Programului Na ional Apicol pentru perioada 2011 - 2013, a normelor de aplicare, a cuprinsului Ghidului de bune practici pentru apicultur, precum i a valorii sprijinului financiar; OMADR nr. 22 / 2011, privind reorganizarea Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, n vederea accesrii msurilor reglementate de Politica Agricol Comun; OMADR nr. 51 / 2011 pentru modificarea OMADR nr. 413/2008 privind aprobarea Criteriilor acreditare a stupinei de multiplicare; OMADR nr. 413 / 2008 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a stupinei de multiplicare cu modificrile i completrile ulterioare; 4

ORDIN nr. 112 / 2010, privind modificarea i completarea Normei sanitare veterinare privind procedura de nregistrare/autorizare sanitar-veterinar a unit ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine i a mijloacelor de transport din domeniul snt ii i al bunstrii animalelor, a unit ilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman i a produselor procesate, aprobat prin Ordinul preedintelui Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor nr. 16/2010; Ordinul nr.16 / 2010 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de nregistrare/autorizare sanitar-veterinar a unit ilor/centrelor de colectare/exploata iilor de origine i a mijloacelor de transport din domeniul snt ii i al bunstrii animalelor, a unit ilor implicate n depozitarea i neutralizarea subproduselor de origine animal care nu sunt destinate consumului uman i a produselor procesate; Ordinul nr.119 / 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor.

5. Beneficiarii sprijinului financiar


Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultorii, persoane fizice i juridice, persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonan ei de urgen a Guvernului nr. 44/2008, privind desfurarea activit ilor economice de ctre persoanele fizice autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale, cu modificrile ulterioare, organiza i n asocia ii de cresctori de albine, federa ii, uniuni apicole, cooperative agricole sau grupuri de productori recunoscute, conform legisla iei n vigoare. IMPORTANT! Apicultorii nu pot solicita sprijinul financiar in nume propriu, direct la APIA, pentru ac iunile aprobate prin HG nr. 245/2011 cu modificarile si completariile ulterioare. Acetia

trebuie s depun cererea anual, la sediul formei asociative unde sunt nscrii, pentru a solicita
sprijinul financiar pentru ac iunile decontate prin Programul na ional apicol n perioada 20112013.

6. Solicitan ii sprijinului financiar


asocia iile de cresctori de albine recunoscute; uniunile apicole recunoscute; cooperativele agricole n domeniul apicol; grupurile de productori n domeniul apicol; federa ii apicole recunoscute nfiin ate conform legisla iei n vigoare. Dosarul cererii de plat pentru sprijinul financiar acordat prin PNA 2011-2013 se depune la centrul jude ean APIA, de ctre formele asociative n domeniul apicol, legal constituite. Solicitan ii pot opta pentru deschiderea conturilor n sistemul Trezoreriei Statului sau la institu ii financiar bancare. 5

7. Condi ii pentru a beneficia de sprijinul financiar pentru fiecare ac iune solicitat i cheltuielile care pot fi decontate
7.1. Combaterea Varoozei
Achizi ia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive adjuvan i n combaterea varoozei, biostimulatori i funduri de stupi pentru control/antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia, se poate realiza att de ctre apicultorii care practic apicultura conven ional, ct i de ctre cei care practic apicultura ecologic. Apicultorii care practic apicultura conven ional trebuie s ndeplinesc urmtoarele condi ii de eligibilitate: apicultorul trebuie s fie membru al formei asociative de profil, legal constituit, la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului la sediul acesteia; s de in i s completeze carnetul de stupin, conform legisla iei n vigoare, din care s rezulte c familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale; apicultorul trebuie s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin adeverin /atestat/certificat/diplom, conform legisla iei n vigoare, eliberat pn la termenul-limit de depunere a cererii i a documentelor, dup caz; familiile de albine din rase omologate n Romnia trebuie s aib nregistrare/autorizare la Direc ia jude ean Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor, respectiv a Municipiului Bucureti i n Registrul agricol; s aib stupii identifica i de ctre formele asociative de profil, legal constituite, prin Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale; medicamentele achizi ionate trebuie s fie nscrise n lista produselor omologate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar; produsele biologice, suplimentele nutritive i biostimulatorii adjuvan i n combaterea varoozei trebuie s fie notificate la Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar i se achizi ioneaz, obligatoriu, mpreun cu medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine; tratamentele trebuie s se desfoare pe baza unui calendar ntocmit anual de apicultor, aprobat i urmrit de reprezentan ii formei asociative; fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa trebuie s ndeplineasc urmtoarele caracteristici: a) ntreaga suprafa aflat sub rame trebuie s fie acoperit cu o plas metalic; b) sub plasa metalic trebuie s fie amplasat un sertar, care s permit examinarea parazi ilor czu i din familia de albine pe acesta. Ordinul de deplasare n pastoral trebuie s existe la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului la sediul asocia iei de productori, pentru cei care solicit sprijin financiar, pentru achizi ia stupilor uza i n pastoral. Apicultorii au totodat obliga ia de a nlocui stupii (lzile achizi ionate) cel mai trziu pn la data depunerii cererii de finan are de ctre forma asociativ (1 august).

Cheltuieli care pot fi decontate apicultorilor: pre ul fr TVA al medicamentelor pentru combaterea varoozei; pre ul fr TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive i biostimulatorilor adjuvan i n combaterea varoozei, achizi ionate pentru ntregul efectiv de albine de inut de apicultor la data depunerii cererii de solicitare a ajutorului financiar, n limita a maximum 12 kg total produse/familia de albine; pre ul fr TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa. IMPORTANT! Pentru produse biologice, suplimente nutritive i biostimulatori, solicitantul trebuie s cear furnizorului copie de pe Notificarea eliberat de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice i Medicamentelor de Uz Veterinar, document care va fi ataat la factura de achizi ie. IMPORTANT! Apicultorii au obliga ia ca suplimentele nutritive i/sau biostimulatori adjuvan i n combaterea varoozei s le cuprind n calendarul ntocmit anual de acesta, iar tratamentele s se desfoare conform acestui calendar i s fie trecute n carnetul de stupin la rubrica tratamente, urmnd ca aceste documente s fie verificate de reprezentan ii APIA care realizeaz controlul. Apicultorii care practic apicultura ecologic, n afar de condi iile prezentate mai sus, mai au dou condi ii specifice de eligibilitate, i anume: familiile de albine din rase omologate n Romnia, trebuie s fie nregistrate la Direc ia jude ean pentru agricultur privind produc ia ecologic sau s fie n perioada de conversie; fundurile de stupi pentru control/antivarooa achizi iona i trebuie s ndeplineasc urmtoarele caracteristici: a) ntreaga suprafa aflat sub rame este acoperit cu o plas din oel inoxidabil;

b) sub plasa metalic este amplasat un sertar, care permite examinarea parazi ilor czu i din familia de albine pe acesta. Cheltuieli eligibile pentru apicultura ecologic: Pre ul fr TVA al medicamentelor ecologice pentru combaterea varoozei care au la baz acizi organici, uleiuri esen iale, produse naturale, achizi ionate pentru ntregul efectiv de albine de inut de apicultor, la data depunerii cererii, n vederea solicitrii ajutorului financiar; Pre ul fr TVA al produselor biologice, suplimentelor nutritive i al biostimulatorilor, care sunt adjuvan i n combaterea varoozei, achizi ionate pentru ntregul efectiv de albine de inut de apicultor la data depunerii cererii n vederea solicitrii ajutorului financiar, n limita a maximum 12 kg total produse/familia de albine; Pre ul fr TVA al fundurilor de stupi pentru control sau al fundurilor de stupi antivarooa.

IMPORTANT! Facturile pentru achizi ia de funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, depuse la dosarul de plat, vor con ine n func ie de situa ie, una sau ambele men iuni: a) *funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia, cu suprafa a aflat sub rame acoperit n totalitate cu o plas metalic/ funduri de stupi antivarooa conform Ghidului de bune practici* folosi i n apicultura conven ional; b) *funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia, cu suprafa a aflat sub rame acoperit n totalitate cu o plas din o el inoxidabil sau funduri de stupi antivarooa conform Ghidului de bune practici* folosi i n apicultura ecologic.

IMPORTANT! Apicultorii care solicit sprijinul, prin forma asociativ, pentru achizi ia de produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori i funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa trebuie s achizi ioneze i medicamentele necesare pentru tratarea familiilor de albine; n caz contrar, produsele biologice, suplimentele nutritive, biostimulatorii, fundurile de stupi pentru control sau fundurile de stupi antivarooa nu vor fi acceptate la plat!

7.2 Sus inerea refacerii efectivului de familii de albine pe teritoriul na ional.


Pentru a beneficia de decontarea cheltuielilor cu achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine din rase omologate n Romnia, apicultorii trebuie s indeplineasc urmtoarele condi ii de eligibilitate: s fie membru al unei forme asociative, legal constituite, de profil, la data depunerii la sediul acesteia, a cererii de solicitare a ajutorului; s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin atestat/certificat/diplom, conform legisla iei n vigoare, eliberat pn la termenul-limit de depunere a cererii i a documentelor, dup caz; s achizi ioneze familiile de albine i/sau mtcile i/sau roiurile la pachet i/sau roiurile pe faguri, din rase omologate n Romnia, prin msurile prevzute n prezentul program i s nu solicite finan are i din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural (FEADR); apicultorul trebuie s de in i s completeze Carnetul de stupin, conform legisla iei n vigoare, din care s rezulte c familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale; s de in minimum 25 de familii de albine n cazul achizi ionrii mtcilor din rase omologate n Romnia; familiile de albine din rase omologate n Romnia trebuie s aib nregistrare/autorizare la Direc ia Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor jude ean, respectiv a Municipiului Bucureti, i n registrul agricol; 8

s aib stupii identifica i de ctre formele asociative de profil legal constituite, prin Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale; achizi ionarea mtcilor trebuie s se fac numai din rase omologate n Romnia, de la ferme de elit sau ferme de multiplicare autorizate de ctre Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform criteriilor de autorizare prevzute n legisla ia n vigoare. Achizi ionarea familiilor de albine i/sau mtcilor i/sau roiurilor la pachet i/sau a roiurilor pe faguri din rase omologate n Romnia este condi ionat de achizi ia de medicamente pentru tratarea acestora.

IMPORTANT! Apicultorii care solicit sprijinul la forma asociativ pentru achizi ia de mtci selec ionate pot accesa adresa de internet http://www.apia.org.ro/mpi_apicultura.htm, unde pot gsi lista actualizat a stupinelor de multiplicare, aa cum au fost autorizate de ANARZ. Cheltuieli care se pot deconta apicultorilor: Pre ul, fr TVA, pentru achizi ia de maximum 100 de mtci/apicultor i pentru achizi ia medicamentelor pentru tratarea acestora; Pre ul, fr TVA, pentru achizi ia de maximum 100 de roiuri la pachet/apicultor i pentru achizi ia medicamentelor pentru tratarea acestora; Pre ul, fr TVA, pentru achizi ia de maximum 100 de roiuri pe faguri/apicultor i pentru achizi ia medicamentelor pentru tratarea acestora; Pre ul, fr TVA, pentru achizi ia de maximum 125 de familii de albine/apicultor i pentru achizi ia medicamentelor pentru tratarea acestora. Aten ie! Beneficiarii Msurii 112 nu mai pot accesa PNA de la momentul depunerii cererii de finan are la APDRP i pn la finalizarea selec iei, respectiv a contractrii. n cazul n care, dup finalizarea selec iei i apoi a contractrii, un solicitant PNDR nu a fost contractat, acesta poate solicita ulterior fonduri prin PNA. Beneficiarii contracta i pe Msura 112 nu vor putea solicita sprijin prin PNA dect dup finalizarea duratei de valabilitate a contractului de finan are ncheiat cu APDRP (durata de execu ie a proiectului i perioada de monitorizare a proiectului de la data ultimei pl i). Facturile cu achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine trebuie s precizeze, pentru fiecare produs, c acesta este ob inut din rase omologate n Romnia (ex: roi pe faguri ob inut din rase omologate n Romnia).

Dup achizi ionarea familiilor de albine de ctre formele asociative, se solicit identificarea acestora conform Ordinului nr. 119 din 25 mai 2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor. Albinele decontate prin PNA vor fi achizi ionate de la stupine identificate. La achizi ie, reprezentantul formei asociative va solicita vnztorului copie de pe fia familiei de albine. Exemplu: Apicultorul care produce i comercializeaz familii de albine va nota n fia familiei de albine identificate toate micrile acesteia: Astfel, familia cu nr. 30 a produs 3 roiuri sau 2 familii, vndute ulterior Asocia iei X cu Factura 1. La achizi ia de roi pe faguri i/sau roi la pachet, se solicit identificarea acestora, dac se achizi ioneaz pt. creterea efectivului de familii de albine; dac achizi ia are drept scop ntrirea familiilor de albine, trebuie fcut dovada prin nscrisurile din carnetul de stupin, men ionnduse n ce familii de albine a fost introdus. Pentru a fi eligibile la plat, achizi iile de roi la pachet, roi pe faguri i/sau familii de albine, forma asociativ va prezenta toate fiele familiilor de albine identificate care au produs materialul biologic comercializat.

7.3 Ra ionalizarea stupritului pastoral


Apicultorii care doresc s achizi ioneze stupi n vederea reformrii stupilor uza i ca urmare a deplasrii acestora n pastoral, trebuie s ndeplineasc urmtoarele condi ii: s fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului; s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin atestat sau certificat ori diplom, conform legisla iei n vigoare eliberat pn la termenul-limit de depunere a cererii i a documentelor, dup caz; s achizi ioneze stupii numai prin msurile prevzute n Program i s nu solicite finan are i din FEADR. nlocuirea stupilor deteriora i/uza i sau distrui n urma deplasrilor n pastoral se va face prin Programului Na ional Apicol 2011-2013; s de in minimum 25 de familii de albine din rase omologate n Romnia care s aib nregistrare/autorizare la Direc ia Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor jude ean, respectiv a Municipiului Bucureti, i n registrul agricol; s aib stupii identifica i de ctre formele asociative de profil, legal constituite, prin Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii i dezvoltrii rurale; s de in i s completeze carnetul de stupin, conform legisla iei n vigoare, din care s rezulte c familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale, respectiv s aib viza formei asociative din care face parte la rubrica "deplasri n pastoral"; 10

stupii trebuie s fie achizi iona i de la persoane juridice sau persoane fizice autorizate, ntreprinderi individuale i ntreprinderi familiale constituite potrivit O.U.G. nr. 44/2008, cu modificrile ulterioare, care produc i/sau comercializeaz stupi; stupii achizi iona i n vederea reformrii stupilor uza i n urma deplasrii n pastoral nu trebuie s depeasc maximum 50% din totalul stupilor de inu i de apicultor la data depunerii cererii n vederea solicitrii ajutorului financiar; Ordinul de deplasare n pastoral trebuie de inut de apicultor la data depunerii la sediul acesteia, a cererii de solicitare a ajutorului pentru cei care solicit sprijin financiar pentru achizi ia stupilor uza i n pastoral i totodat au obliga ia de a nlocui stupii (lzile achizi ionate) cel mai trziu pn la data depunerii cererii de finan are de ctre forma asociativ(1 august); Apicultorii au obliga ia de a pstra stupii nlocui i pn la data controlului i ulterior vor fi distrui n prezen a reprezentantului formei associative, pe baz de proces verbal, de distrugerea acestora, proces verbal ce va fi depus odata cu confirmarea de plat.

IMPORTANT! o Stupii achizi iona i n perioada 16.10.2011 27.12.2011 nu trebuie s depeasc numrul de stupi nscris n adeverin a emis de primrie i depus odat cu cererea de sprijin la forma asociativ, iar numrul maxim ce poate fi decontat este de 125 stupi/apicultor! o Stupii achizi iona i ncepnd cu data de 28.12.2011, n vederea reformrii stupilor uza i n urma deplasrii n pastoral, nu trebuie s depeasc 50% din totalul stupilor de inu i de apicultor la data depunerii cererii la forma asociativ. Cheltuieli care pot fi decontate apicultorilor: Pre ul, fr TVA, pentru achizi ia de stupi utila i conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 50% din totalul stupilor de inu i de apicultor la data depunerii cererii, excluznd materialul biologic. Pre ul, fr TVA, pentru achizi ia de maximum 125 de stupi utila i conform tehnologiei apicole, excluznd materialul biologic, pentru fiecare apicultor, pentru achizi ia n perioada 16.10.2011 27.12.2011. Prin Programului Na ional Apicol 2011-2013 se va face numai nlocuirea stupilor deteriora i/uza i sau distrui n urma deplasrilor n pastoral. Facturile cu achizi ia de stupi trebuie s precizeze felul stupului (orizontal/vertical), cei orizontali pe cte rame, la cei verticali multietaja i se va preciza cte corpuri i materialul din care sunt construi i /sau conform cerin elor tehnice prevzute n Ghidul de bune practici pentru apicultur.

Fundurile de stupi antivarooa i stupii achizi iona i prin PNA 2011-2013, trebuie s respecte cerin ele tehnice prevzute n Ghidul de bune practici pentru apicultur.

11

STUPII I PRINCIPALELE ECHIPAMENTE APICOLE

STUPUL este cel mai important echipament apicol cu rol de adpost pentru familia de albine, fiind necesar pentru dezvoltarea acestora, depozitarea rezervelor de hran, realizarea recoltei, dar i pentru transportul n vederea valorificrii culesurilor de produc ie. o Stupul trebuie s se caracterizeze prin simplitate n construc ie, pentru a fi uor de mnuit i transportat. o Stupul va avea o capacitate necesar dezvoltrii familiei de albine n perioadele de vrf din lunile mai-iunie, pentru depozitarea rezervelor de hran -miere i pstur- i pentru depozitarea recoltei. o Elementele stupului trebuie s permit dezvoltarea i men inerea condi iilor de microclimat necesare cuibului, att n perioada de iernare ct i n perioada de maxim dezvoltare. o Principalele pr i componente sunt: fundul, corpul, podiorul, capacul, diafragmele i ramele. Principalele tipuri de stupi utilizate n Romania au la baz o serie de diferen e constructive care sunt n special legate de dimensiunile ramei folosite i de sistemul de stuprit, fiind extensiv descrise n literatura de specialitate. Astfel, cele mai importante diferen e n construc ia stupilor se refer la: A. Tipul de rame utilizat: 1. rama de tip Dadant (1/1); 2. rama pentru magazine de recolt cu dimensiunea (l imea) ramei de din rama Dadant; 3. rama de tip multietajat (ME) cu dimensiunea (l imea) ramei de 3/4 din rama Dadant. B. Sistemul de stuprit: vertical i orizontal. Pe baza acestor sisteme de lucru s-au dezvoltat trei tipuri de stupi: 1. stupul vertical (cu ram de tip Dadant) i magazin de recolt; 2. stupul multietajat (cu ram de tip multietajat ME). 3. stupul orizontal (cu ram de tip Dadant). C. n func ie de aezarea ramelor fa de peretele cu urdini, stupii pot fi de dou tipuri: n pat rece cnd ramele sunt aezate perpendicular pe peretele cu urdini; n pat cald cnd ramele sunt aezate paralel cu peretele unde se afl urdiniul.

SISTEMUL DE STUP VERTICAL Este cel mai practicat sistem la ora actual, datorit avantajelor acestuia ce in n special de manevrarea stupilor pentru transportul acestora n valorificarea culesurilor (pastoral). Sistemul vertical valorific capacitatea abinelor de a se dezvolta i de a-i forma rezerve mai uor pe vertical dect pe orizontal. Avantajul utilizrii sistemului vertical de stupi pe 10 rame const i n faptul c magazinele i corpurile de produc ie sunt interschimbabile ntre cele dou tipuri de stupi (Dadant i ME). Pr ile componente ale stupilor verticali sunt detaabile i se asambleaz n func ie de necesit i, rezultnd astfel un volum variabil n func ie de nivelul de dezvoltare a familiei de albine. 12

Sistemul Vertical de stuprit se practic cu 2 tipuri de stupi: A. Stupul vertical (cu ram tip Dadant 1/1- L/l de 435x300 mm) cu 10-12 rame este un tip de stup foarte utilizat n Romania, deoarece ntrunete avantajele legate de stupritul pastoral, dar i cele legate de o bun dezvoltare a familiei, de depozitarea rezervelor de hran pentru o bun iernare, date fiind condi iile mai dificile legate de perioada de iernare din ara noastr. Stupul vertical Dadant este alctuit din urmtoarele elemente: un corp de stup cu capacitatea de 10-12 rame; ramele aferente; unul sau dou magazine (caturi de stup), fiecare magazin avnd dimensiunile reduse la jumtate din corpul de baz (de cuib); un capac; un podior simplu; un fund de stup simplu; dou diafragme (una de etanare i una pe lng care albina poate trecere); blocul de urdini pe toat l imea stupului, prevzut cu dou deschideri; gratie anti-oareci; rama de ventila ie pentru transport. Dup caz, n func ie de tehnologiile utilizate, stupul mai poate fi echipat cu: podior prevzut cu izgonitor de albine; gratia pentru izolarea mtcii, cunoscut ca i gratia Hanneman; rama cadru pentru tava hrnitor, sau alte tipuri de hrnitoare; fundul de stup antivarooa (denumit i soclul antivarooa), prevzut cu plas metalic (pentru ventila ie) i cu tvi pentru colectarea acarienilor varooa czu i.

Stupul Dadant pe 10 rame cu corp de baz i magazin de recolt B. Stupul vertical multietajat (ME) cuprinde un numr de 10 rame de tip din dimensiunea (l imea) tipului de ram Dadant, 2-3 corpuri de mrime din dimensiunea (l imea) corpului de baz al tipului de stup Dadant i toate celelalte elemente descrise la stupul Dadant. Deosebirea major fa de tipul Dadant este c acesta are o dimensiune a ramei mai mic (L/l de 435x230 mm), de unde i uniformizarea mrimii corpurilor, de cele mai multe ori se men ioneaz ca fiind un sistem unde se lucreaz cu corpul i nu cu rama. Stupul ME este practicat pe scar larg n toat lumea, dar n special n zonele cu clim mai cald, dei este apreciat i utilizat i n diverse zone din ara noastr. Acest tip de stup este preferat n ntre inerea familiilor de albine deoarece permite o dezvoltare mai rapid i o mai uoara manipulare a acestora, n special n sistem industrial. 13

Stupul multietajat pe 10 rame cu dou corpuri. Cu excep ia corpurilor, ramelor i magazinelor, celelalte elemente care sunt utilizate la stupul vertical Dadant pot fi utilizate i pentru stupii multietaja i, de aceea nainte de a ncepe o investi ie n acest echipament este foarte important analizarea avantajelor i dezavantajelor modelului de stup pe care dorim sa-l adoptm n practic. SISTEMUL ORIZONTAL de ntre inere a albinelor este practicat n general cu tipul de ram Dadant i n cadrul stupritului sta ionar. 1. Stupul orizontal (cu ram tip Dadant) are urmtoarele caracteristici generale: Are form paralelipipedic, de diferite dimensiuni exterioare, n func ie de numrul de rame cu care se lucreaz. Este alctuit din: corpul stupului, de capacitate variabil n func ie de numrul de rame; 13-24 de rame tip Dadant; un capac; un fund prevzut cu unul sau dou urdiniuri (dup caz); un bloc de urdini (sau dou dup caz); gratie anti-oareci; dou diafragme; podiorul realizat dintr-un numar variabil de scndurele; sit de ventila ie pentru aerisire sau transport.

Utilizarea acestui tip de stup are avantajul unei bune capacit i pentru dezvoltarea familiei de albine cu o singur matc i cu familie ajutatoare, fiind astfel pretabil mai ales pentru stupritul sta ionar.

Stupul orizontal

14

Fundul de stup antivarooa (fundul de control) O men iune special trebuie acordat acestui element deoarece are o importan deosebit n managementul stupinei, n special n ceea ce privete combaterea varoozei. Fundul de stup antivarooa ofer informa ii privind nivelul de infestare n varooz, prin numrarea acarienilor czu i pe fundul stupului (ca urmare a deparazitrii, a mor ii naturale, a cderii naturale a acarienilor adul i vii sau a cderii ca urmare a utilizrii tratamentelor chimice). Utilizarea fundului de stup antivarooa este o metod simpl, economic i durabil n combaterea varoozei, dat fiind faptul c aproximativ 15-40 % din parazi ii existen i pe albinele adulte cad i mor pe fundul de stup. Avantajele utilizrii fundului de stup antivarooa: Permite monitorizarea gradului natural de infestare a familiilor de albine cu Varooa destructor, ca urmare a cderii naturale a acestora pe suprafa a acestuia, motiv pentru care mai este denumit i fund de control; Permite monitorizarea eficien ei unor tratamente, prin evaluarea numrului de acarieni cazu i n timpul tratamentelor specifice i dup tratamente; Prin ungerea unei folii de culoare alb (hrtie, PVC etc), gresat cu vaselin transparent sau prevzut cu folie adeziv, folie care se amplaseaz pe tavi a fundului, acarienii czu i rmn lipi i i pot fi numra i pentru evaluarea gradului de infestare sau eficien ei unor tratamente; Permite o ventila ie natural a stupilor n general i n special n perioadele cnd stupii sunt transporta i n pastoral; Uureaz tratamentul cu substan e care se aplic prin fumiga ii, fitilele putnd fi puse direct pe tabla din construc ia stupului. Constructiv, se realizeaz prin nlocuirea pode ului de scndur al fundului simplu, pe toat suprafa a, cu o plas metalic cu ochiuri de cca 3 mm. Sub aceasta, culiseaz pe toat suprafa a o tav metalic (tratat anticoroziv, de ex. tabl zincat), care obtureaz total suprafa a cu plasa de srm, nepermi nd albinelor s intre n acest spa iu. Peste aceast tbli , apicultorul poate aeza o folie, de preferat de culoare alb, cu sau far material adeziv, care uureaz numrarea acarienilor. n apicultura ecologic, plasa metalic cu care intr albinele n contact trebuie s fie realizat din inox. Fundul de stup antivarooa poate fi construit pentru a fi adaptat diverselor tipuri de stupi (n func ie de numrul de rame pe orizontal).

Fundul de stup antivarooa - construc ie i utilizare

15

7.4 Asisten pentru laboratoarele de analiz a caracteristicilor fizico chimice ale mierii
Apicultorii care fac analizele fizico-chimice ale mierii i doresc decontarea contravalorii acestora, trebuie s ndeplinesc urmtoarele condi ii: s fie membru al unei forme asociative legal constituite de profil la data depunerii la sediul acesteia a cererii de solicitare a ajutorului; s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin atestat sau certificat ori diplom, conform legisla iei n vigoare eliberate pn la termenul-limit de depunere a cererii i a documentelor, dup caz; familiile de albine din rase omologate n Romnia trebuie s aib nregistrare/autorizare la Direc ia Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor jude ean, respectiv a Municipiului Bucureti, i n registrul agricol; s aib stupii identifica i de ctre formele asociative de profil, legal constituite, prin Agen ia Na ional pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor, aprobat prin ordin al Ministrului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; s de in i s completeze carnetul de stupin, conform legisla iei n vigoare, din care s rezulte c familiile de albine sunt supuse controalelor veterinare oficiale; analizele fizico-chimice ale mierii trebuie s fie fcute la un laborator autorizat sanitarveterinar. Cheltuieli care se pot deconta apicultorilor: o pre ul fr TVA pentru setul de baz de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii i care trebuie s cuprind; o determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere; o determinarea glucozei i fructozei din miere; o determinarea con inutului de ap; o examen organoleptic; o determinarea indicelui diastazic.

IMPORTANT! Apicultorii care solicit decontatrea cheltuielilor cu analizele fizico-chimice ale mierii, trebuie s fac toate analizele din setul de baz i anume: determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere; determinarea glucozei i fructozei din miere; determinarea con inutului de ap; examen organoleptic; determinarea indicelui diastazic. Neefectuarea unei determinri atrage dup sine nedecontarea ntregului set de analize. Factura fiscal cu cheltuielile ocazionate de efectuarea analizelor fizico chimice ale mierii, trebuie s fac referire la analizele determinate (cele cinci determinri prezentate n Programul Na ional Apicol) i va trebui s fie nso it de copia autoriza iei de func ionare a laboratorului, care efectueaz determinrile i emite factura. 16

7.5 Asisten tehnic pentru apicultori i grupuri de apicultori


Aceast form de sprijin financiar se adreseaz formelor asociative legal constituite, care depun Ghidul de bune practici pentru apicultur att la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, ct i la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor. Ghidul de bune practici pentru apicultur se depune pn la data de 4 aprilie 2011 i se avizeaz pn la data de 29 aprilie 2011, de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor. Ghidul de bune practici pentru apicultur se difuzeaz gratuit institu iilor publice cu atribu ii n apicultur, respectiv Ministerului Agriculturii i Dezvoltrii Rurale, Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur i re elei sale teritoriale, Agen iei Na ionale pentru Ameliorare i Reproduc ie n Zootehnie Prof. Dr. G. K. Constantinescu i re elei sale teritoriale, Autorit ii Na ionale Sanitare Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor i re elei sale teritoriale, Agen iei de Pl i pentru Dezvoltare Rural i Pescuit i re elei sale teritoriale, precum i asocia iilor de cresctori de albine, federa iilor apicole, uniunilor apicole, cooperativelor agricole apicole sau grupurilor de productori recunoscute cu profil apicol, iar materialele informative se difuzeaz gratuit n cadrul trgurilor i expozi iilor apicole. Condi ii de eligibilitate: forma asociativ n domeniul apicol, legal constituit, care depune n termen legal, tiprete i multiplic Ghidul de bune practici pentru apicultur avizat, precum i materialele informative (flyere, afie, brouri); forma asociativ prezint un cost estimativ per pagin pentru Ghidul de bune practici pentru apicultur i per bucat pentru materiale informative; Ghidul de bune practici pentru apicultur depus la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i la Autoritatea Na ional Sanitar Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor respect prevederile din Anexa nr. 3 la Hotrre; Ghidul de bune practici pentru apicultur se redactez astfel nct s fie lizibil. Copia adreselor MADR i ANSVSA prin care s-a avizat Ghidul de bune practici pentru apicultur. Cheltuieli eligibile: Pre ul, fr TVA, pentru tiprirea i multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultur, avizat, precum i a materialelor informative (flyere, afie, brouri).

8. Solicitarea sprijinului financiar


8.1 nainte s depun cererea de sprijin la forma asociativ, apicultorii trebuie s urmeze urmtoarele etape:
a) apicultorul trebuie s fie membru al formei asociative de profil, legal constituit, la data depunerii la sediul acesteia a cererii; b) s nregistreze la Consiliul local, pe raza cruia i desfoar permanent activitatea, exploata ia, familiile de albine n Registrul agricol i s solicite eliberarea unei adeverin e din 17

care s reias numrul de familii de albine de inute de ctre acesta; c) s nregistreze familiile de albine la Direc ia Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor pe raza creia se afl stupina i s solicite eliberarea unui document din care s reias c este nregistrat/autorizat sanitar veterinar; d) apicultorul trebuie s aib pregtire n domeniul apiculturii, confirmat prin adeverin / atestat/certificat/diplom, conform legisla iei n vigoare, eliberat pn la termenul-limit de depunere a cererii i a documentelor, dup caz; e) cresctorii de familii de albine n sistem ecologice trebuie s se nregistreze ca productori n agricultura ecologic la Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i s solicite fia de nregistrare cu viza Ministerului; f) cresctorii de familii de albine ecologice trebuie s ncheie contract cu un organism de inspec ie i certificare aprobat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltarii Rurale; g) cresctorii de familii de albine ecologice trebuie s solicite Organismului de Inspec ie i Certificare un certificat de confirmare/conformitate pentru familiile de albine aflate n perioada de conversie sau certificate; h) s ntocmeasc calendarul tratamentelor care va fi urmrit de reprezentan ii formei asociative i verificat de inspectorii APIA la data controlului; i) s solicite de la forma asociativ carnetul de stupin (cel aprobat de Autoritatea Na ional Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor) document care trebuie de inut i completat de fiecare apicultor.

8.2 Documentele pe care apicultorii trebuie s le depun anual la forma asociativ din care fac parte pentru a beneficia de sprijin financiar, sunt urmtoarele:
cerere pe baza creia solicit accesarea msurilor prevzute n Program, o singur dat pentru toate acestea, n care men ioneaz i acordul de derulare a sprijinului prin intermediul aceleiai formei asociative; declara ie pe propria rspundere din care s reias c acetia nu au mai solicitat sprijin financiar prin intermediul altei forme asociative; declara ie pe proprie rspundere c, odat cu semnarea contractului de finan are cu APDRP pentru Msura 112 nu mai acceseaz Programul Na ional Apicol 2011 2013 pentru achizi ia de familile de albine i/sau mtcile i/sau roiurile la pachet i/sau roiurile pe faguri din rase omologate n Romnia; declara ie pe proprie rspundere c inlocuirea stupilor deteriora i/uza i sau distrui n urma deplasrilor n pastoral se va face prin accesarea msurii prevzut n cadrul Programului Na ional Apicol 2011-2013 si nu solicita finantare si din fondul FEADR pentru achizitia acestor stupii; copia actului de identificare - B.I./C.I., n cazul persoanelor fizice; copia Certificatului de nregistrare de la Oficiul Registrului Comer ului/a Certificatului de nregistrare fiscal, dup caz; copia adeverin ei care s ateste proprietatea i numrul familiilor de albine nscrise n Registrul agricol, eliberat de consiliul local; copia atestatului /certificatului /diplomei care s confirme pregtirea apicultorului n domeniul apicol; copia documentului de nregistrare/autorizare sanitar veterinar, eliberat de Direc ia Sanitar-Veterinar i pentru Siguran a Alimentelor jude ean, respectiv a Municipiului Bucureti, pe raza cruia i desfoar permanent activitatea exploata ia; 18

copia ordinului de deplasare eliberat de forma asociativ din care face parte, din care s rezulte c apicultorul a efectuat deplasarea n pastoral, avizat de ctre consiliul local; copia buletinului de analize fizico-chimice al mierii; copia facturii fiscale i a documentului de efectuare a pl ii analizelor fizico-chimice ale mierii. IMPORTANT!

Apicultorii care doresc s achizi ioneze prin Programului Na ional Apicol 2011 2013 stupi i mtci din rase omologate n Romnia trebuie s de in minimum 25 familii de albine.

Apicultorii cresctori de familii de albine ecologice pot, de asemenea, solicita anual sprijinul financiar prin intermediul formei asociative din care fac parte, legal constituit, dac depun la sediul acesteia, pe lng documentele enumerate mai sus, urmtoarele: copia fiei de nregistrare a productorului n agricultura ecologic, aprobat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; copia contractului productorului ecologic ncheiat cu un organism de inspec ie i certificare aprobat de Ministerul Agriculturii i Dezvoltrii Rurale; copia certificatului de confirmare/conformitate elaborat de organismul de inspec ie i certificare, pentru familiile de albine aflate n perioada de conversie sau certificate.

Reprezentan ii formelor asociative trebuie s actualizeze, n permanen , Registrul de nregistrare a membrilor formei asociative i numerele de ordine acordate stupilor (Anexa nr. 4 la Procedura de identificare a stupinelor i stupilor, solicitat prin Ordinul nr. 119 din 25 mai 2011), s completeze toate rubricile. La rubrica Observa ii trebuie s men ioneze data cnd a avut loc una din urmtoarele situa ii: vnzare/cumprare/nstrinare sau deteriorare a stupilor/familiilor de albine, pentru c, n func ie de aceste informa ii, se accept sau se resping solicitrile apicultorilor cu privire la decontarea c/v stupilor deteriora i, ca urmare a deplasrii n pastoral. Numerele de ordine ale stupilor elimina i din stupina apicultorului nu se mai atribuie niciodat de ctre forma asociativ.

IMPORTANT! To i apicultorii care doresc s solicite finan are prin Programul Na ional Apicol trebuie s aib stupii identifica i ncepnd cu data de 1 noiembrie 2011, conform sistemului unitar de identificare a stupinelor i stupilor; n caz contrar, solicitrile acestora nu vor fi acceptate la plat.

19

8.3 Documentele pe care formele asociative n domeniul apicol, legal constituite i recunoscute, trebuie s le depun la APIA anual
Pentru patru din cele cinci ac iuni finan ate prin Programul na ional apicol, n baza cererilor i a documentelor depuse de apicultori, forma asociativ legal constituit depune dosarul cererii de plat la Centrul jude ean APIA/al Municipiului Bucureti, pe raza cruia i are nregistrat sediul social n actele de constituire. Dosarul cererii de plat va con ine, n mod obligatoriu, urmtoarele documente: cererea de plat a sprijinului financiar, corect ntocmit, n original; devizele de cheltuieli aferente ac iunilor solicitate, n original;

centralizatoarele membrilor formei asociative legal constituite, care solicit sprijin financiar pentru fiecare ac iune n parte, n original si pe CD; copii ale actelor de constituire la Oficiul Registrului Comer ului ale formei asociative legal constituite, n original; copia documentului din care s rezulte c forma asociativ are membrii cu stupi identifica i de ctre aceasta, prin ANARZ, conform Sistemului unitar de identificare al stupinelor i stupilor Anexa 4 de la Ordinul nr. 119/2011 Procedura de identificare a stupinelor i stupilor n Sistemul unitar; copia certificatului de origine, care atest provenien a mtcilor din ferme de elit autorizate de ctre ANARZ i autorizate sanitar veterinar; copia declara iei de conformitate, care atest provenien a mtcilor din ferme de multiplicare autorizate de ctre ANARZ i autorizate sanitar veterinar; documentul de identitate bancar a formei asociative legal constituite, n original; copia facturii fiscale de achizi ie a medicamentelor, produselor biologice suplimentelor nutritive, biostimulatorilor adjuvan i n combaterea varozei i a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, i originalul; copia facturii fiscale de achizi ie a mtcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din rase omologate n Romnia, i originalul; copia facturii fiscale de achizi ie a stupilor, nso it de originalul acesteia; copia facturii fiscale de efectuarea analizelor fizico-chimice ale mierii i originalul;

copia documentelor fiscale de efectuare a pl ii medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor si a fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa pentru combaterea varoozei, i originalul; copia documentelor fiscale de efectuare a pl ii mtcilor, roiurilor la pachet, roiurilor pe faguri sau familiilor de albine din rase omologate n Romnia, i originalul; copia documentului fiscal de efectuare a pl ii stupilor, i originalul; copia documentului fiscal al apicultorului de efectuare a pl ii analizelor fizico-chimice ale mierii. Pentru ac iunea Asisten tehnic pentru apicultori i grupuri de apicultori, forma asociativ n domeniul apicol, legal constituit, care elaboreaz, tiprete i multiplic Ghidul de bune practici pentru apicultur, precum i a materialelor informative (flyere, afie, brouri) depune 20

cererea de plat la Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur, sediul central, nso it de urmtoarele documente: o o copii ale actelor de constituire ale formei asociative legal constituite, i originalul; documentul de identitate bancar a formei asociative legal constituite, n original;

o copia Ghidului de bune practici pentru apicultur avizat, precum i copii ale materialelor informative (flyere, afie, brouri); o copia facturii fiscale i a documentelor de efectuare a pl ii pentru tiprirea i multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultur i a materialelor informative, respectiv flyere, afie, brouri; o copia centralizatorului celor crora li s-a distribuit gratuit Ghidul de bune practici pentru apicultur care s cuprind numele institu iei/organizatorului de trguri i expozi ii apicole, asocia iilor de cresctori de albine, federa iilor apicole, uniunilor apicole, cooperativelor agricole apicole sau grupurilor de productori recunoscute cu profil apicol, numrul de exemplare, data distribuirii, datele de identificare i semntura beneficiarilor; o materialele informative (respectiv flyere, afie, brouri) se difuzeaz gratuit n cadrul trgurilor i expozi iilor apicole; o copia adreselor MADR si ANSVSA prin care s-a avizat Ghidul de bune practici pentru apicultur; o devizul de cheltuieli formularul prezentat n Ghidul Solicitantului.

IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard preluate de la centrele jude ene, sau descrcate de pe site-ul APIA; Toate rubricile din formulare trebuie s fie completate; Angajamentele luate de solicitantul sprijinului pot fi reactualizate ori de cte ori Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur va considera necesar.

Toate documentele care se depun la APIA trebuie s fie redactate n limba romn, sau nso ite de traduceri legalizate ale acestora, dup caz.

9.4 Depunerea cererii de plat


Pentru a beneficia de prevederile Hotrrii Guvernului nr. 245/2011, apicultorii trebuie s depun anual cererea, la forma asociativ din care fac parte. Pentru ac iunile solicitate de apicultori formele asociative trebuie s depun cererea de plat i documentele care o nso esc pn la data de 01 august a fiecrui an din perioada de trei ani a Programului. IMPORTANT!

Reprezentan ii formelor asociative care depun cerere de plat vor trece pe originalul documentelor fiscale cu produsele solicitate, emise ctre mebrii apicultori, la loc vizibil, sintagma document decontat prin PNA. Ulterior documentul va fi datat i semnat; 21

Administratorul/reprezentantul legal al formei asociative trebuie s prezinte func ionarului APIA care realizeaz controlul documente din care s reias c respectivii apicultori sunt membrii ai formei asociative; Apicultorii trebuie s permit controlul la fa a locului efectuat de reprezentan ii APIA, s-i nso easc pe perioada inspec iei i s pun la dispozi ia acestora orice document/produs solicitat spre a fi verificat; n caz contrar, acetia vor fi exclui de la plat;

Apicultorii sunt obliga i s completeze n Carnetul stupinei, la pagina Fia familiei de albine, numrul de ordine al stupului, aa cum a fost acordat de forma asociativ;

Apicultorii trebuie s anun e, n termen de 5 zile lucrtoare, reprezentantul formei asociative, asupra nstrinrii/vnzrii/deteriorrii stupului/stupilor i implicit vnzarea/ nstrinarea/pierderea materialului biologic existent n stup/stupi;

n cazul pierderii/deteriorrii plcu ei de identificare a stupului, apicultorii solicit reprezentantului formei asociative confec ionarea unei noi plcu e de identificare, care s con in aceleai date ca plcu a ini ial.

IMPORTANT! n conformitate cu prevederile art.22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 i ale Codului de Procedur Civil: n cazul n care data limit de depunere a cererilor sau oricror alte documente, este o zi de srbtoare oficial, zi de smbt sau duminic, respectiva dat limit se prelungete pn n prima zi lucrtoare care urmeaz. Func ionarul serviciului/compartmentului ACNDPASCMP, din cadrul Centrului jude ean, care primete cererea de plat i documentele justificative, va nota la loc vizibil, pe originalul facturilor i documentelor fiscale de plat depuse n copie la dosar, sintagma document decontat prin PNA 2011 - 2013, va trece data i va semna.

9.5 Cereri incomplete


n cazul depunerii de cereri incomplete sau al documentelor greite/lips/cu termenul de valabilitate expirat, dac obiectul de activitate nu corespunde etc, solicitan ii vor fi notifica i de Serviciul CNDPASCMP din cadrul centrului APIA jude ean / al Municipilui Bucureti n vederea solu ionrii elementelor lips sau incorecte din cererea de plat ori din documentele care o nso esc.

10. Stabilirea nivelului sprijinului financiar


Pe baza cererii de plat i a documentelor anexate acesteia, APIA stabilete i deconteaz, n urma verificrii, valoarea sprijinului financiar, n contul solicitantului. Nivelul sprijinului financiar se stabilete n func ie de suma total solicitat la plat, la nivel de ar, dup cum urmeaz: 22

(1) n cazul n care suma solicitat de beneficiari, prin intermediul formei asociative legal constituite i aprobat de Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur, se ncadreaz n limita sumei aprobate prin Decizia Comisiei Europene din data de 14.09.2010, nivelul sprijinului financiar se stabilete la valoarea de achizi ie, fr TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor i fundurilor de control/antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura conven ional/ecologic, a mtcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine i a stupilor, precum i la valoarea, fr TVA, a setului de baz de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii, conform facturii; (2) n situa ia n care suma solicitat de beneficiari prin intermediul formei asociative legal constituite i aprobat de APIA depete suma aprobat prin Decizia Comisiei Europene din data de 14.09.2010, Agen ia stabilete nivelul sprijinului financiar la valoarea cea mai mic de achizi ie, fr TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor i fundurilor de control/antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura conven ional/ecologic, a mtcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine i a stupilor, precum i la valoarea cea mai mic, fr TVA, a setului de baz de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru to i beneficiarii; (21) n cazul n care, dup aplicarea prevederilor alin. (2), nu se depete suma aprobat prin Decizia Comisiei Europene din data de 14 septembrie 2010, Agen ia stabilete procentual nivelul sprijinului financiar, pentru beneficiarii care au: valoarea de achizi ie, fr TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor i fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura conven ional/ecologic, a mtcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine, a stupilor sau a setului de baz de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii, mai mare dect valoarea minim de achizi ie, fr TVA, fr a se depi valoarea de achizi ie, fr TVA, din factur, pn la limita sumei aprobate; (3) Dac dup stabilirea nivelului sprijinului financiar la valoarea cea mai mic de achizi ie, fr TVA, se depete suma aprobat prin Decizia Comisiei Europene din data de 14.09.2010, APIA stabilete nivelul sprijinului financiar ca procent din valoarea cea mai mic de achizi ie, fr TVA, a medicamentelor, produselor biologice, suplimentelor nutritive, biostimulatorilor i fundurilor de control/antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura conven ional/ecologic, a mtcilor, a roiurilor la pachet, a roiurilor pe faguri, a familiilor de albine i a stupilor, precum i din valoarea cea mai mic, fr TVA, a setului de baz de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii, conform facturii, pentru to i beneficiarii, pn la limita sumei aprobate.

11. Plata sprijinului financiar


Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur, dup stabilirea nivelului sprijinului financiar pentru fiecare ac iune solicitat i pentru fiecare form asociativ, vireaz sumele cuvenite n conturile solicitan ilor sprijinului financiar, conform legisla iei n vigoare. n termen de 60 zile de la virarea sumelor n contul formei asociative pentru care depun cerere de 23

plat, se vor distribui ctre apicultori sumele/produsele solicitate n cerere i se depun/transmit la sediul APIA central copie de pe documente eliberate de banc, din care se poate vedea data i suma intrat n cont de la APIA, respectiv data i suma virat /pltit fiecrui apicultor, dup caz.

IMPORTANT! Administratorul/reprezentantul formei asociative va ntocmi, pentru fiecare apicultor, proces verbal de predare primire a produselor solicitate de acesta.

12. Pstrarea documentelor


Forma asociativ legal constituit are obliga ia de a pstra, la sediul acesteia, documentele prevzute la punctul 8.2 la care se adaug urmtoarele: procesul-verbal din care s reias c membrii formei asociative au primit de la aceasta medicamentele, produsele biologice suplimentele nutritive, biostimulatorii i fundurile de stupi pentru control/antivarooa n vederea combaterii varoozei, mtcile, roiurile la pachet, roiurile pe faguri sau familiile de albine solicitate, precum i stupii; calendarul tratamentelor ntocmit i urmrit de aceasta; registrul membrilor care au solicitat sprijin financiar. Toate documentele prezentate mai sus se arhiveaz de ctre formele asociative conform legisla iei n vigoare i sunt puse la dispozi ia reprezentan ilor compartimentului de inspec ie din cadrul centrelor APIA jude ene / al municipiului Bucureti, precum i reprezentan ilor altor . institu ii de control abilitate.

13. Controlul
Formele asociative precum i apicultorii, se vor supune la orice control efectuat de reprezentan ii APIA, MADR i/sau ai organismului de certificare, precum i de reprezentan ii Comisiei Europene. Controalele sunt destinate s verifice respectarea condi iilor de acordare a ajutoarelor financiare, instituite n temeiul Programului Na ional Apicol aprobat de Comisie i de legisla ia Na ional. Controalele sunt efectuate la nivel administrativ i la fa a locului. Controalele vor avea loc, ntotdeauna, nainte de efectuarea pl ii. n vederea efecturii controlului, forma asociativ legal constituit are obliga ia de a permite accesul func ionarilor n incint i de a prezenta documentele solicitate. Func ionarii care realizeaz controlul pot face copii la orice document, dac prin aceasta consider c aduc un plus de sus inere la raportul de inspec ie.

24

IMPORTANT! Reprezentan ii formelor asociative care depun cerere de plat vor trece pe originalul documentelor fiscale emise ctre mebrii apicultori cu produsele solicitate (facturi i documente fiscale de plat) la loc vizibil sintagma document decontat prin PNA 2011 2013. Ulterior documentul va fi datat i semnat; Apicultorii sunt obliga i s permit, s pun la dispozi ie, pentru verificare, orice document/produs solicitat i s nso easc reprezentan ii APIA care realizeaz controlul la fa a locului; n caz contrar acetia vor fi exclui de la plat.

14. Contesta ii
Att beneficiarii, ct i solicitan ii sprijinului financiar pot contesta orice notificare emis de APIA n termen de 30 de zile lucrtoare, dac consider c prin acea notificare au fost vtma i ntr-un drept al lor. Contesta ia va fi depus i nregistrat la APIA - Aparat central la Serviciul Rela ii cu Publicul i Comunicare/Centrul jude ean, n func ie de autoritatea public emitent. Contesta ia depus se solu ioneaz n termen de 30 de zile de la depunere conform Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, n urma analizrii i verificrii fiecrei situa ii de fapt, n parte.

15. Responsabilit ile Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur


Agen ia de Pl i i Interven ie pentru Agricultur este responsabil cu: elaborarea formularisticii de solicitare, nregistrare, centralizare; procedurile de desfurare a activit ilor i procedura de control conform riscurilor evaluate; informarea solicitan ilor cu privire la schimbarea regulilor i regulamentelor schemei prin publicarea acestor schimbri pe pagina de web a APIA; actualizarea criteriilor de eligibilitate pentru solicitan i, termenele limit pentru depunerea cererilor de plat a sprijinului financiar comunitar si national; inspec ia la fa a locului la solicitan i i beneficiari.

25

Anexa nr. 1

APIA
Data primirii cererii:

Cerere de plat
Sprijin financiar comunitar i na ional acordat sectorului apicol Regulamentul 1234 din 22 octombrie 2007

AJP0 SA f001

Cadru rezervat Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur _____/_____/2012 Numr de nregistrare a cererii

Data limit de depunere a cererii R O

**01.08.2012

Codul unic de identificare acordat de APIA

*Data depunerii la pot____/___/2012

*se va completa n cazul transmiterii prin pot. ** n conformitate cu prevederile Art.22 din Reg. CE nr. 1122/2009 i ale Codului de Procedur Civil: n cazul n care data limit
de depunere a cererilor sau oricror alte documente este o zi de srbtoare oficial, zi de smbt sau duminic, respectiva dat limit se prelungete pn n prima zi lucrtoare care urmeaz.

OBSERVA II: Completa i numai cu MAJUSCULE! Nu terge i i nu folosi i past corectoare! Acest formular poate fi trimis prin pot cu confirmare de primire, sau se depune personal la sediile centrelor jude ene ale Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur-Serviciul/Compartimentul ACNDPASCMP.
PARTEA 1 DATELE DE IDENTITATE ALE FORMEI ASOCIATIVE LEGAL CONSTITUITE

1. Denumirea formei asociative legal constituit 2. Numele i prenumele reprezentantului legal 3. CNP al reprezentantului legal 4. CUI 5. Adresa formei asociative legal constituit 6. Cod potal 7. Jude ul /Sectorul 8. Telefon 9. Fax 10. E-mail 11. Adresa pentru coresponden a (completa i numai dac ea difer fa de cea din pct.5-7)

Denumirea bncii Nr. contului

12. Numrul total al apicultorilor nscrii n forma asociativ 13. Numrul total al familiilor de albine de inut de apicultori 14. Numrul apicultorilor care solicit sprijin financiar 15. Numar familii de albine de inut de apicultorii care solicit sprijin financiar 16. Suma solicitat la plat pentru combaterea varoozei prin achizi ia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori care sunt adjuvan i n combaterea varoozei, achzi ionate att pentru intreg efectivul de familii de albine de inut de apicultori la depunerea cererii la forma asociativ, ct i pentru familiile/roiuri care vor fi/au fost achizi ionate i funduri de control/funduri de stupi antivarooa din apicultura conven ional 17. Suma solicitat la plat pentru combaterea varoozei prin achizi ia de medicamente ecologice care au la baz acizi organici, uleiuri esen iale, produse naturale, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori care sunt adjuvan i n combaterea varoozei, achizi ionate pentru ntreg efectivul de familii de albine de inut de apicultori la depunerea cererii la forma asociativ, ct i pentru familiile/roiuri care vor fi/au fost achizi ionate i funduri de control/funduri de stupi antivarooa din apicultura ecologic 18.Suma solicitat la plat pentru refacerea efectivului de familii de albine 19. Suma solicitat la plat pentru achizi ia stupi n procent de cel mult 50% din totalul stupilor de inu i de apicultori la data depunerii cererii, excluznd materialul biologic 20. Suma de plat solicitat pentru setul de baz de analize fizico-chimice care atest calitatea mierii 21.

, , , , ,

Suma total de plat solicitat, exprimat n lei

PARTEA 1 ANGAJAMENT

Subsemnatul, _________________________________, ________________________________________________________,


numele i prenumele (denumirea formei asociative) func ia (administrator/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit)

_____________________________________, declar c mi asum urmtoarele angajamente:

forma asociativ, prin reprezentantul ei, este obligat s permit accesul n incint al func ionarilor nsrcina i cu efectuarea controalelor i s pun la dispozi ia acestora toate documentele solicitate, s le distribuie copii sau s permit confiscarea unui document dac acest lucru este solicitat de func ionarii APIA sau alte organe abilitate s efectueze controlul; datele nscrise n formularul de cerere i n documentele anexate sunt reale, corecte, complete i perfect valabile; sunt de acord ca datele din cerere s fie introduse n baza de date, procesate i verificate n vederea calculrii pl ii i transmise autorit ilor responsabile, n vederea elaborrii de studii statistice i de evaluri economice, precum si facute publice, cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001. in cazul n care, ntre data depunerii cererii i data acordrii pl ii au intervenit modificri ale informa iilor declarate n cerere(schimbare de nume,sediu etc.) n termen de 5 zile lucrtoare, voi comunica, n scris, aceste schimbri la APIA; nerespectarea condi iilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum i nscrierea cu inten ie n formular a informa iilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag dup sine sanc iuni de natur financiar sau penal, dup caz; n eleg ca, n termen de 60 zile de la virarea sumelor solicitate n contul formei asociative pentru care depun cerere de plat, s distribui ctre apicultori sumele/produsele solicitate n cerere i s depun/transmit la APIA Central copie de pe documentele eliberate de banc, din care se pot vedea data i suma intrat n cont de la APIA, respectiv data i suma virat/platit n contul fiecrui apicultor; netransmiterea documentelor, ntocmai, la APIA atrage dup sine respingerea urmtorului dosar de plat. De asemenea, n eleg s transmit i procesele verbale de distrugere a stupilor uza i n pastoral; declar c am citit Ghidul solicitantului privind sprijinul financiar acordat n sectorul apicol i m angajez s respect n totalitate condi iile stipulate n acesta; n eleg c, dac nu respect n totalitate angajamentele de mai sus, APIA m va sanc iona prin excuderea de la plat pentru anii financiari ce urmeaz; n cazul n care nscrisurile/documentele prezentate n dosarul de plat se vor dovedi false/ nu fac obiectul dosarului de plat/nu sus in/nu acoper suma solicitat la plata, m oblig s napoiez, la cererea APIA, suma care a fost virat necuvenit sub titlul de sprijin financiar, n conformitate cu procedura de recuperare debite. n eleg c, dac nu respect oricare din punctele de mai sus, dosarul de plat devine neeligibil i, n consecin , nu voi primi finan area sau, n situa ia n care sumele au fost primite, s returnez, la cererea APIA, n totalitate, suma i dobnzile calculate. ATEN IE: Cunoscnd prevederile Art. 292 din Codul penal cu privire la falsul n declara ii, confirm pe proprie rspundere exactitatea datelor prezentate. Data: Semntura reprezentantului legal:

Luat la cunotin : _____________________________________astzi,________________,


(nume i prenume) (data)

cnd am depus dosarul de plat la APIA. Func ia: ____________________________


(administrator/reprezentant legal n cadrul formei asociative)

tampila solicitantului,

Semntura: _________________________

ANEXA NR. 2 CERERE DE PLAT APIA Sprijin financiar comunitar i na ional acordat n sectorul apicol Regulamentul 1234 din 22 octombrie 2007 Cadru rezervat Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur Nr. de nregistrare a cererii Data primirii cererii ________/________2012 Data limit de depunere a cererii **01.08..2012 Codul unic de identificare acordat de APIA R AJP0-SA-f002

*Data depunerii la pot_____/______2012 O

* se va completa n cazul transmiterii prin pot; ** In conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul CE nr. 1122/2009 i ale Codului de Procedur Civil: n cazul n care data limit de depunere a cererilor sau oricror alte documente este o zi de srbtoare oficial, zi de smbt sau duminic, respectiva dat limit se prelungete pn n prima zi lucrtoare care urmeaz. OBSERVA II: Completa i numai cu MAJUSCULE; Nu terge i i nu folosi i past corectoare; Acest formular poate fi trimis prin pot, cu confirmare de primire, sau se depune personal la sediul Agen iei de Pl i i Interven ie pentru Agricultur-Serviciul Rela ii cu publicul i Comunicare.

PARTEA 1 DATELE DE IDENTITATE ALE FORMEI ASOCIATIVE LEGAL CONSTITUITE 1. Denumirea formei asociative legal constituit: 2.Nume i prenume reprezentantului legal 3. CNP-ul reprezentantului legal 4. CUI 5. Adresa formei asociative n domeniul apicol legal constituit 6. Cod potal 7. Jude ul /Sectorul 8. Telefon 9. Fax 10. E-mail 11. Adresa pentru coresponden (completa i numai dac difer fa de cea din pct.5-7) 12. Denumirea bncii 13. Nr. contului 14. Suma solicitat la plat pentru tiprirea i multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultur precum i a materialelor informative (flyere, afie, brouri) (lei)

PARTEA 2 ANGAJAMENT

Subsemnatul, numele i prenumele _____________________________________________, func ia_________________________, (administrator/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit) ________________________________________, declar c mi asum urmtoarele angajamente:
(denumirea formei asociative)

forma asociativ, prin reprezentantul ei, este obligat s permit accesul n incint al func ionarilor nsrcina i cu efectuarea controalelor i s pun la dispozi ia acestora toate documentele solicitate, s faca copii, s permit confiscarea unor documente (dac acest lucru este solicitat de func ionarii APIA sau alte organe abilitate s efectueze controlul); datele nscrise n formularul de cerere i n documentele anexate sunt reale, corecte, complete i perfect valabile; sunt de acord ca datele din cerere sa fie introduse n baza de date, procesate si verificate n vederea calcularii pl ii i transmise autorit ilor responsabile n vederea elaborrii de studii statistice i de evaluari economice, precum si facute publice cu respectarea prevederilor Legii 677/ 2001; n cazul n care, ntre data depunerii cererii i data acordrii pl ii, au intervenit modificri ale informa iilor declarate n cerere (schimbare de nume, sediu etc.) n termen de 5 zile lucrtoare, voi comunica, n scris, aceste schimbri la APIA; nerespectarea condi iilor de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar, precum i nscrierea cu inten ie n formular a informa iilor incomplete, neconforme cu realitatea, atrag dup sine sanc iuni de natur financiar sau penal, dup caz; declar c am citit Ghidul solicitantului privin sprijinul financiar acordat n sectorul apicol, i m angajez s respect n totalitate condi iile stipulate n acesta; n eleg c dac nu respect n totalitate angajamentele de mai sus, APIA m va sanc iona prin excuderea de la plat pentru anii financiari ce urmeaz; n cazul n care nscrisurile/documentele prezentate n dosarul de plat se vor dovedi false/nu fac obiectul dosarului de plat/nu sus in/nu acoper suma solicitat la plat, m oblig s napoiez, la cererea APIA, suma care a fost virat necuvenit sub titlul de sprijin financiar, n conformitate cu procedura de recuperare debite; n eleg c, dac nu respect oricare din punctele prezentate mai sus, dosarul de plat devine neeligibil i, n consecin , s nu primesc finan area. n situa ia n care sumele au fost primite, la cererea APIA, m angajez s returnez aceast sum. Luat la cunotint,_________________________________, astzi, ____________, (nume i prenume) (Data) data cnd am depus dosarul de plat la APIA. Func ia: _____________________________________(administrator/reprezentant legal n cadrul formei asociative) Semntura __________________________________________________ tampila solicitantului,

Formular 1.1

*DEVIZ DE CHELTUIELI
Ac iunea solicitat: Combaterea varoozei (prin achizi ia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori i funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de
albine omologate n Romnia din apicultura conven ional)

Denumirea formei asociative: ____________________


Se va completa de ctre forma asociativ
Cantitate Denumirea produsului achizi ionat distribuit Nr. crt

**Se va completa de catre


APIA CJ/MB

factura

facturat

***Nr.

Data emiterii facturii

Felul documentului de plat (nr/serie/data)

****Cantitate modificat

Unitate de msur

Pre unitar fr TVA

Valoare net fr TVA

Valoarea neta calculat pentru plat

10

11

2 3 .... Suma solicitat la plat pentru medicamente folosite n combaterea varoozei la familiile de albine din rase omologate n Romnia prin metode conven ionale Suma solicitat la plat pentru achizi ia de produse biologice, suplimente nutritive i biostimulatori folosi i n combaterea varoozei la fam. de albine omologate n Romnia din apicultura conven ional Suma solicitat la plat pentru achizi ia de funduri de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa folosi i la fam. de albine din rase omologate in Romnia, din apicultura conven ional Total sum solicitat la plat X x x x X x x x x x x x x x x x

CACNDPASCMP1: nume/prenume/semntura: ________________________ *se va completa de forma asociativa care depune cererea si se va atasa la dosarul de plat; **se va completa dup primirea raportului de inspec ie (n urma controlului pot aprea situa ii cnd cantit ile se modific sau anumite produse nu se pltesc); *** n deviz se vor nscrie mai nti facturile cu achizi ia de medicamente, apoi facturile cu achizi ia de produse biologice, suplimente nutritive i biostimulatori i facturile cu achizi ia de funduri de control antivarooa; **** rubrica se va completa de func ionarii CJ APIA, dup primirea Raportului de control, dac este cazul; Tabelul se poate mri n func ie de numrul de facturi. IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit (nume, prenume, data, semntura i tampila).

Formular 1.1

*DEVIZ DE CHELTUIELI
Ac iunea solicitat: Combaterea varoozei
(achizi ia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori i funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura ecologic)

Denumirea formei asociative_____________________


Se va completa de ctre forma asociativ
Cantitate Denumirea produsului achizi ionat distribuit facturat Nr. crt

**Se va completa de catre


APIA CJ/MB

***Nr.
factura

Data emiterii facturii

Felul documentului de plata (nr/serie/data)

****Can titate modifica t

Unitate de msura

Pret unitar fr TVA

Valoare net fr TVA

Valoarea neta calculata pentru plat

0 1

10

11

2 3 ....

Suma solicitat la plat pentru medicamentele ecologice care au la baz acizi organici, uleiuri esentiale, produse naturale, folosite n combaterea varoozei la familiile de albine din rase omologate n Romnia prin metode ecologice Suma solicitat la plat pentru achizi ia de produse biologice, suplimente nutritive i biostimulatori folosi i n combaterea varoozei la fam. de albine omologate n Romnia din apicultura ecologic Suma solicitat la plat pentru achizi ia de funduri de stupi pentru control sau a fundurilor de stupi antivarooa folosi i la fam. de albine din rase omologate in Romnia, din apicultura ecologic

x x

x x

x x

x x

Total sum solicitat la plat

CACNDPASCMP1 nume/prenume/semntura___________________________ *se va completa de forma asociativ care depune cererea i se va ataa la dosarul de plat; ** se va completa dup primirea raportului de inspec ie (n urma controlului pot aprea situa ii cnd cantit ile se modific sau anumite produse nu se pltesc); *** n deviz se vor nscrie mai nti facturile cu achizi ia de medicamente ecologice care au la baz acizi organici, uleiuri esentiale, produse naturale, apoi facturile cu achizi ia de produse biologice, suplimente nutritive i biostimulatori i facturile cu achizi ia de funduri de control antivarooa; **** rubrica se va completa de func ionarii CJ APIA, dup primirea Raportului de control, dac este cazul; Tabelul se poate mri n func ie de numrul de facturi; IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit (nume, prenume, data, semnatura i tampila)

Formular nr. 1.2

DEVIZ DE CHELTUIELI Ac iunea solicitat: Refacerea efectivului de familii de albine (achizi ia de mtci, roi la pachet, roi pe faguri i familii de albine din rase omologate n Romnia) Denumirea formei asociative_____________________
Se va completa de ctre forma asociativ

**Se va completa de catre


APIA CJ/MB

Nr. crt

***Nr.
factura

Data emiterii facturii

Felul documentului de plata (nr/serie/data)


3

Denumirea produsului achizi ionat

Cantitate

****Canti tate modificat


6

Unitate de msur

Pre unitar fr TVA

Valoare neta fr TVA

Valoarea net calculat pentru plat

0 1

10

2 3

Suma solicitat pentru achizi ia de mtci Suma solicitat pentru achizi ia de roi la pachet Suma solicitat pentru achizi ia de roi pe faguri Suma solicitat pentru achizi ia de familii de albine Total sum solicitat la plat

X X X X X

X X X X X

X X X X X

CACNDPASCMP1 nume/prenume/semntura:_____________________________
*se va completa de forma asociativ care depune cererea i se va ataa la dosarul de plat; **se va completa dup primirea raportului de inspec ie (n urma controlului pot aprea situa ii cnd cantit ile se modific sau anumite produse nu se pltesc); *** se vor nscrie mai nti facturile cu achizi ia de mtci, apoi cele cu roi la pachet, roi pe faguri i fam. de albine; **** rubrica se va completa de func ionarii CJ APIA dup primirea Raportului de control, dac este cazul; Tabelul se poate mri n func ie de numrul de facturi; IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit (nume, prenume, data, semntura i tampila).

Formular nr. 1.3

DEVIZ DE CHELTUIELI Actiunea solicitata: Ra ionalizarea stupritului pastoral (achizi ia de stupi n vederea reformrii stupilor uza i)
Denumirea formei asociative: ________________________________
Se va completa de ctre forma asociativ **Se va completa de ctre APIA CJ/MB

Nr. crt

Nr. factura

Data emiterii facturii

Felul documentului de plata (nr/serie/data)

Denumirea produsului achizi ionat/pl tit

Cantitate

***Cantitat e modificat

Unitate de masura

Pret unitar fr TVA

Valoare net fr TVA

Valoarea neta calculata pentru plat

0 1

10

2 3 ....

Suma solicitat la plat pentru achizi ia de stupi (cutii utilate dup tehnologia apicol)

S/C ACNDPASCMP1: nume/prenume/semntura: ______________________

*se va completa de forma asociativ care depune cererea i se va ataa la aceasta n dosarul de plat; **se va completa dup primirea raportului de inspec ie; *** rubrica se va completa de func ionarii CJ APIA dup primirea Raportului de control, dac este cazul.
Tabelul se poate mri n func ie de numrul de facturi. IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit (nume, prenume, data, semntura i tampila).

Formular nr. 1.4

*DEVIZ DE CHELTUIELI
Ac iunea solicitat: Asisten pentru laboratoarele de analiz a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii (efectuarea setului de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii).
Denumirea formei asociative: _____________________ Se va completa de ctre forma asociativ
Data emiterii facturii 2 Felul documentului de plat (nr/serie/data) 3 **Cantit ate modifica t 6 Unitate de msur 7 Pre unitar fr TVA 8 Valoare net fr TVA 9 Se va complet de ctre APIA CJ/MB Valoarea net calculat pentru plat 10

Nr. crt 0 1

Nr. factur 1

Denumirea serviciului efectuat de prestator 4

Cantitate

2 3 ....

Suma solicitat la plat pentru efectuarea setului de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii

*se va completa de forma asociativ i se va ataa la dosarul de plat; ** rubrica se va completa de func ionarii CJ APIA dup primirea Raportului de control, dac este cazul; Tabelul se poate mri n func ie de numrul de facturi. IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit (nume, prenume, data).

Formular nr. 2.1

DEVIZ DE CHELTUIELI Ac iunea solicitat: Asisten tehnic pentru apicultori i grupuri de apicultori (tiprirea i multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultur i a materialelor
informative (flyere, afie, brouri)

Denumirea formei asociative: _____________________


Se va completa de ctre forma asociativ Cantitate facturat Nr. crt Nr. factur Denumirea serviciului efectuat de prestator distribuit Data emiterii facturii 2 Felul documentului de plat (nr/serie/data) 3 **Cantit ate modifica t 7 Unitate de masura 8 Pret unitar fr TVA 9 Valoare net fr TVA 10 Valoarea net calculat pentru plat Se va completa de ctre DMP

0 1

11

2 3 .... Suma solicitat la plat pentru tiprirea i multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultur i a materialelor informative (flyere, afie, brouri)

*se va completa de forma asociativ care tiprete, multiplic i distribuie Ghidul de bune practici pentru apicultur i a materialelor informative (flyere, afie, brouri) i se va ataa la dosarul de plat;

** rubrica se va completa de func ionarii APIA DMP dup primirea Raportului de control, dac este cazul;
Tabelul se poate mri n func ie de numrul de facturi; IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la Centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit,administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal constituit (nume, prenume, data, semntura i tampila).

Anexa nr. 3 Cod: AJP0 SA - f003

*Centralizatorul membrilor formei asociative legal constituit care solicit sprijin financiar pentru RA IONALIZAREA STUPRITULUI PASTORAL Denumirea formei asociative legal constituit: .......................................................................................... Codul unic de identificare atribuit de APIA: RO ........................................................................................... Adresa complet a formei asociative legal constituit..............................................................................
**Nr. fam. de albine de inut la data solicitrii sprijinului Ac iunea solicitat (achizi ia de stupi n vederea reformrii stupilor uza i, excluznd materialul biologic)
16/10/2011 - 27/12/2011 28/12/2011 01/08/2012 Valoare achizi ie stupi confec iona i din alte materialle (12x13+14x15+16x17+18x1 9) 20 x x 300 200 500 Achizi ie de stupi confec iona i din lemn n perioada: Valoare achizi ie stupi confec iona i din lemn (3x4+5x6+7x8+9x10) Achizi ie de stupi confec iona i din alte materiale dect lemnul, n perioada: 16/10/2011 - 27/12/2011 28/12/2011 01/08/2012

Nr. Crt.

Numele si prenumele membrilor asociatiei (nr.apicultori) CUI/CNP

***
Felul stupului Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA orizontal orizontal vertical

****
Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA vertical

***
Felul stupului Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA orizontal orizontal vertical

****
Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA vertical

Total valoare solicitat la plat (11+20) -lei(valoarea total trebuie s fie aceiai cu valoarea din Devizul de cheltuieli aferent ac iunii)

0 1 2 3 4....

1 Stejarul Mndru 1522154744895 Salcia Rece 1425588544698 Teiul Frumos 1784587699588 Salcia Pletoas 2745698255346 Total

2 74 840 30 40 984

3 74 x x x 74

4 10 x x x x

5 x 125 x x 125

6 x 10 x x x

7 x x x x x

8 x x x x x

9 x 295 x x 295

10 x 10 x x x

11 740 4200 x x 4940

12 x x 30 x 30

13 x x 10 x x

14 x x x x x

15 x x x x x

16 x x x x x

17 x x x x x

18 x x x 20 20

19 x x x 10 x

21 740 4200 300 200 5440

......Tabelul se poate mri n func ie de numrul de apicultori din asocia ie; * va fi completat de forma asociativ i se va ataa la dosarul de plat; nsemnrile din Centralizator sunt cu titlu de exemplu; ** se va nscrie nr. familiilor de albine din adeverin a eliberat de primrie pn la data depunerii cererii la forma asociativ; *** numrul maxim de stupi care poate fi achizi ionat, nscris la rubrica din formular i decontat de APIA prin Programul Na ional Apicol, trebuie s fie egal cu nr. de stupi de inut de apicultor, specificat n adeverin a emis de primrie i depus odat cu cererea de sprijin, dar nu mai mult de 125 stupi/apicultor; **** numrul maxim de stupi care poate fi achizi ionat, nscris la rubrica din formular i decontat prin Programul Na ional Apicol, nu trebuie s depeasc 50% din nr. de stupi de inut la data depunerii cererii de sprijin la forma asociativ; IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): ....................................................................................... Semntura, tampila, data:

Anexa nr. 4 Cod: AJP0 SA - f004


*Centralizatorul membrilor formei asociative legal constituit care solicit sprijin financiar pentru Refacerea efectivului de albine Denumirea forme asociative legal constituit: ............................................................................................ Codul unic de identificare atribuit de APIA RO: .......................................................................................... Adresa complet a formei asociative legal constituit: ................................................................................. Nr. fam. albine de inut la data solicitrii sprijinului (nr. total fam. de albine) 2 Ac iunea solicitat Achizi ia de produse pentru refacerea efectivului de familii de albine Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA Fam. albine ***Adresa complet unde se afl stupina Pre unitar fr TVA 12 Roi pe faguri Roi la pachet **Numr telefon/faxx/ mail

0 1 2 3 4.. Total

Matc

Nr. crt

Numele i prenumele membrilor asocia iei (apicultori) CUI/CNP

Valoare solicitat la plat (5x6+7x8+9x10+11x12) -lei(valoarea total trebuie s fie aceeai cu valoarea din Devizul de cheltuieli aferent ac iunii)

10

11

13

Tabelul se poate mri n func ie de numrul de apicultori din asocia ie. * va fi completat de forma asociativa si se va atasa la dosarul de plat; ** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obliga ia s nscrie numerele de telefon ale membrilor apicultori care s fie valabile i la care s poat fi gsi i la data cnd se face controlul; *** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obliga ia s nscrie cu exactitate adresa unde se afl stupina, deoarece la aceast loca ie se vor deplasa reprezentan ii APIA pentru a realiza controlul la fa a locului. IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): ............................................................. Semnatura, tampila, data:

Anexa nr. 6 Cod: AJP0 SA - 006

*Centralizatorul
membrilor formei asociative legal constituit care solicit sprijin financiar pentru combaterea varoozei
Denumirea formei asociative legal constituite: .......................................................................................... Codul unic de identificare atribuit de APIA: RO............................................................................................ Adresa complet a formei asociative legal constituit: ...............................................................................

Ac iunea solicitat Combaterea varoozei


Numele si prenumele membrilor asocia iei / apicultorilor CUI/CNP Achizi ia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori i funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura NR. Adresa FAMILII conven ional apicultor DE din BI/CI ALBINE TELEFON
Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA

Nr. crt.

Achizi ia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori i funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa pentru rase de albine omologate n Romnia din apicultura ecologic
Cant. pe fam. de albine Cant. pe fam. de albine Funduri de stupi antivarooa Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA Pre unitar fr TVA 23

Pre unitar fr TVA

Valoare solicitat la plat (4x5+6x7 +8x9+10x 11+12x13 +14x15+1 6x18+19x 21+22x24 ) -lei-

****

***

0 1. 2. .....

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

24

TOTAL

Tabelul se poate mri n func ie de numrul de membrii din asocia ie i numrul de produse achizi ionat; * va fi completat de forma asociativ si se va atasa la cerere n dosarul de plat; ** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obliga ia s nscrie numerele de telefon ale membrilor apicultori care s fie valabile, i la care s poat fi gsi i la data cnd se face controlul; *** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative va completa n csu denumirea medicamentului/produsului biologic/fundurilor de stupi pentru control sau fundurilor de stupi antivarooa achizi iona i; **** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative va completa n csu denumirea suplimentului nutritiv/biostimulator achizi ionat; IMPORTANT! Forma asociativ va completa i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): ........................................... Semntura, tampila, data:

Anexa nr. 7 Cod: AJP0 SA - 007

*Centralizatorul
membrilor formei asociative legal constituit care solicit sprijin financiar pentru ac iunea:

Asisten pentru laboratoarele de analiz a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii


Denumirea formei asociative legal constituit: ............................................................................................. Codul unic de identificare atribuit de APIA: RO.......................................................................................... Adresa complet a formei asociative legal constituit: ...............................................................................
Ac iunea solicitat

Nr. crt.

Numele si prenumele membrilor asociatiei (apicultorilor) CUI/CNP

Nr. fam. albine de inut la data solicitrii sprijinului (nr. total fam. de albine)
2

Efectuarea setului de analize fizico-chimice care s ateste calitatea mierii


Adresa apicultorului din BI/CI

**Numar de
telefon/fax/ email Analize fizico-chimice ale mierii (nr. analize efectuate) Valoare fr TVA/set analize

Valoare solicitat la plat (5x6) -lei(valoarea total trebuie s fie aceiai cu valoarea din Devizul de cheltuieli aferent ac iunii)

0 1. 2. .....

TOTAL

Tabelul se poate mri n func ie de numrul de membrii din asocia ie; * va fi completat de forma asociativ i se va ataa la cerere n dosarul de plat; ** administratorul/reprezentantul legal al formei asociative are obliga ia s nscrie numerele de telefon ale membrilor apicultori care s fie valabile i la care s poat fi gsi i la data cnd se face controlul; IMPORTANT! Forma asociativ va complet i depune numai formularele standard, preluate de la centrele jude ene sau descrcate de pe site-ul APIA. ntocmit, administratorul/reprezentantul legal al formei asociative legal costituite (nume, prenume): .......................................... Semntura, tampila, data;

COMUNICARE

Nr. nregistrare Consiliul local: .............................

Subsemnatul apicultor, domiciliat n . va comunic c n perioada . amplasez n pastoral stupina alctuit din familii de albine respectiv stupi, pavilion / remorc apicol avnd numr de nmatriculare ....... mijloc de transport cu numar de nmatriculare: . pe raza localit ii: n cazul aplicrilor unor tratamente fito-sanitare n zon, v rog s m anun a i la stupina sau la adresa: ________________________________ sau Telefon _______________________ n speran a c, pe perioda pastoralului, nu vor avea loc evenimente neplcute, v multumesc pentru colaborare. Cu stim, n aten ia domnului Primar , Localitatea: ., jude ul: ..........

Data:

Semntura apicultor:

ORDIN DE DEPLASARE N PASTORAL Nr.:________/_________________ Nume Prenume Apicultor ________________________________________________ ADRES : ________________________________________________ TELEFON : ________________________________________________ SEMNTURA: ________________________________________________

__________________________________________________ Cod identificare stupin: __________________________________________________ nregistrare/Autoriza ie sanitar-veterinar __________________________________________________

Viza formei asociative


Plecarea Data plecrii: Localitatea/ Jude ul Destina ia Data sosirii: Localitatea Jude ul: Tipul de cules (flora melifera): Nr. de nregistrare al comunicrii la Consiliul local tampila /semntura Primrie

Nr. crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.