Sunteți pe pagina 1din 4

, SCOALA PARINTILOR''

- proiect cadru privind cateva metode educationale orientate catre parinti(intalniri,sedinte,lectorate cu parintii) SC. CU CLS. I-VIII,,NICHITA STANESCU'' BAIA-MARE

ARGUMENT
Intalnirile 141i87b cu parintii constituie un bun prilej pentru profesori si invatatori de a invata din experienta parintilor - `Inveti invatind pe altii` spunea Seneca, iar pentru parinti aceste intilniri colective reprezinta prilej de informare pedagogica avizata , de intelegere a complexitatii fenomenului instructiv - educativ. Sedintele organizate de catre invatatori si diriginti ofera modele, alternative si solutii confirmate de experienta si cunoastere, ajutandu-i sa construiasca personalitatea copilului (in sensul unei integrari optime in comunitate), consiliindu-i in fata unor situatii noi; invatatorii urmaresc canalizarea discutiilor spre cele doua dimensiuni ale educatiei:consiliere si orientare. Intalnirile 141i87b colective dezvaluie complexitatea fenomenului educational, facandu-i pe parinti sa constientizeze rolul si raspunderile ce le revin ca educatori - de aici coerenta sporita a actului educativ familial scos de sub influenta unor factori particulari si orientat catre valori si atitudini cerute de societate-. Aceste intilniri constituie moment optim de constientizare si mobilizare a parintilor in directia unui parteneriat real - permit schimburi de idei si opinii,facand posibila intrepatrunderea experientei parentale cu experienta educatorului scolar.Pentru diriginte sedintele cu parintii constituie o reala sursa de ameliorare a stilului educativ,intrucat relatiile cu parintii pot determina o reconsiderare a atitudinii sale in raport cu un elev anume sau cu clasa de elevi. OBIECTIVE PENTRU CADRE DIDACTICE

1 educarea unei atitudini pozitive fata de abordarea noilor metode educationale orientate catre parinti ( intalniri, sedinte cu tematica,lectorate ). 2 Pregatirea psihopedagogica a parintilor ,atragerea lor ca parteneri in actul educational 3 Fondarea unei asociatii de parinti care sa sprijine scoala in actiunile ei, realizarea unei retele de ajutor interfamilial in ceea ce priveste educatia copiilor , subliniindu-se deci nu numai necesitatea colaborarii SCOALA FAMILIE , ci si a parintilor intre ei. 4 Introducerea principiului parteneriatului social in domeniul instruirii pregatirii profesionale, precum si conceperea si structurarea programelor scolare conform principiului : educatie bazata pe competente si performante. 5 Dezvoltarea educatiei in vederea asigurarii accesului egal la nivele superioare de educatie. OBIECTIVE PENTRU PARINTI: -cunoasterea situatiilor problematice existente in scoala si familie care impun abordari specifice; - antrenarea parintilor in viata scolii prin acordarea unor responsabilitati controlate; -constientizarea parintilor cu privire la rolul lor in solutionarea unor cazuriproblema existente in scoala; - crearea unui mecanism coerent pentru intarirea cooperarii dintre factorii de raspundere din domeniul resurselor umane( invatamant,munca si parteneri sociali) , pentru a imbunatati raportul dintre educatie si cerintele pietei de munca. OBIECTIVE PENTRU COORDONATORI: -stabilirea grupului tinta; -formarea initiala si continua a cadrelor didactice;

-evaluarea actiunilor, rezultatelor si monitorizarea acestora; -intermedierea unor relatii de parteneriat; TIPOLOGIA INTALNIRILOR CU PARINTII -intilniri programate de invatator (sedinte cu parintii); -intilniri intimplatoare(in pauze,la terminarea orelor,pe strada etc.) -intalniri de informare si formare a parintilor(educative); -intalniri cu parintii si elevii clasei; -intalniri cu parintii,profesorii si dirigintii claselor paralele; -intalniri cu un grup de parinti; -intalniri in cadrul lectoratelor pe scoala(episodice) GRUP TINTA: -parintii clasei I D. Scoala CU CLS. I-VIII,,NICHITA STANESCU''Baia-Mare inv. Marinescu Marinica; -educatori din gradinitele partenere; -educatori,invatatori din Sc ,,N. Stanescu''Baia-Mare

DURATA: -pe tot parcursul pregatirii adecvate a parintilor in campul educational scolar; -an scolar 2004/2005; 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008; TEMATICA ACTIVITATILOR: an scolar 2004-2005 1)Analiza situatiei la invatatura a elevilor

2)Frecventa,starea disciplinara a elevilor(la lectii , in pauze,in activitati extra-scolare etc.) 3)Starea emotionala a elevilor clasei I-IV; 4)Aplicarea corecta a pedepselor(sanctiunilor) 5)Consilierea parintilor.Conditiile unei comunicari eficiente in didactica educatiei adultilor; 6) Disponibilitatea unui copil fata de scoala; 7) Intarirea negativa- pedeapsa; 8) Comportamente negative; 9) Consilierea parintilor- invitat psihologul-Papiu M.