P. 1
Analiza SWOT

Analiza SWOT

|Views: 2|Likes:
Published by Lacramioara Beilic

More info:

Published by: Lacramioara Beilic on Jan 25, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2014

pdf

text

original

Modelul SWOT-descris in istoricul gândirii strategice in subcapitolul 1.

2 este considerat instrumentul clasic de analiza a influentei simultane a factorilor interni si externi in procesul de elaborare a strategiei. Scopul unui diagnostic strategic este obţinerea unei imagini sintetice a situaţiei actuale a firmei în mediul ei şi a evoluţiei sale probabile în viitor, cu scopul de a modifica - dacă este necesar - cursul evenimentelor, alegând o nouă strategie. Este vorba deci de a pregăti o decizie esenţială, detectând problemele cheie, actualele disfuncţionalităţi sau cele potenţiale mai semnificative, cu scopul de a le remedia şi nu despre un studiu analitic exhaustiv al firmei şi al tuturor dimensiunilor mediului ei. Abordarea trebuie să fie centrată pe căutarea problemelor strategice ale firmei, care conduc la un ecart între ceea ce face ea şi ceea ce se petrece în mediul ei. Separarea clasică între analiza externă şi internă este artificială, deoarece orice problemă strategică se situează exact la confluenţa celor două analize. Această distincţie are doar scopul de a uşura munca decidenţilor, printr-o prezentare mai ordonată, mai sistematică a principalelor concepte utilizate în cadrul unui diagnostic. Dar trebuie să se aibă în vedere permanent că cele două abordări sunt interdependente, ele nu se opun una alteia, că delimitarea lor este adesea imprecisă, că ele trebuie realizate paralel. Obiectivul cel mai general al acestui diagnostic este obţinerea de informaţii sintetice, într-un număr limitat şi ierarhizate după importanţa lor în raport cu firma. Cele care provin din mediu sunt grupate în două mari categorii: . constrângeri externe, care delimitează terenul de mişcare a firmei şi regulile pe care ea trebuie să le respecte. Cele mai importante constrângeri sunt ameninţările (sfidările), adică tensiunile care se dezvoltă şi riscurile pe care le conţin ele pe termen scurt şi lung, repercusiunile negative pe care le vor avea, deoarece ele vor modifica condiţiile actuale de mediu: . apariţia de tehnologii noi, . apariţia unui concurent nou, . modificarea gusturilor consumatorilor etc. . oportunităţile externe, care pot avea consecinţe pozitive, dacă firma ştie să le sesizeze şi dacă ele sunt coerente cu actualele competenţe ale firmei sau cele viitoare. Dintre acestea, cele mai importante sunt factorii cheie de succes, adică competenţele necesare pentru a reuşi în sectorul de activitate ales, în meseria pe care o are firma sau în care doreşte să intre în viitor. Aceşti factori diferă de la un sector la altul, dar pot diferi chiar în interiorul unui

Mediu Firmă Ameninţări Constrângeri Oportunităţi Forţe Cvasi -constrângeri Slăbiciuni Factori cheie de success (competenţe necesare pentru a reuşi) Avantaje distinctive. ("De ce faceţi aşa?" . dar pot deveni frâne. chiar în cazul unor situaţii sau condiţii de mediu schimbate. Ele fac parte din cultura firmei. capacitatea de inovare. în cazul unei firme care produce produse de masă). . "Pentru că întotdeauna am făcut aşa!" . De exemplu. de exemplu). sau o competenţă diferenţiatoare a) Figura 28 b) . Ei sunt axaţi în principal pe: . calitatea ireproşabilă a suportului fizic a ofertei şi a liniei artistice (în cazul discurilor clasice. graţie inovării şi a tehnologiei laserului.constrângerilor pe care şi le impune firma. de exemplu) etc. calitatea discurilor este acum omogenă. capacitatea firmei de a obţine costuri de producţie mai mici şi o reţea de distribuţie performantă şi adecvată firmei (de exemplu. alegerile trecute riscă să fie reproduse identic. de crearea şi dezvoltare a unei imagini de lux (pentru o casa de modă. . cvasi . Aceşti factori nu sunt stabili în timp. oricare ar fi tipul de muzică. a forţelor şi slăbiciunilor sale. Sinteza diagnosticului intern vizează detectarea cvasi . a obiceiurilor acumulate în timp de către firmă.constrângerile exprimă de cele mai multe ori consecinţele trecutului.sector dat.întreabă consultantul. .răspunde directorul firmei). Perpetuarea obişnuinţelor riscă să fie privilegiată în detrimentul schimbării şi a asumării riscurilor inerente noutăţii. în măsura în care antrenează o atitudine pasivă.

Deseori. de caracteristicile sectorului. analiza punctelor forte şi slabe este adesea foarte delicată. mai durabil: este o caracteristică specifică sau un avantaj particular. respectiv negativ. Dar dacă noi facem. Orice punct forte de astăzi. să permită identificarea acestor cvasi constrângeri proprii şi a consecinţelor lor pentru firmă. De exemplu. se reţin numai punctele forte şi slabe esenţiale ale firmei. Un avantaj distinctiv (datorita unei competenţe distinctivă) are un caracter mai solid. managerii . Distincţia este de obicei utilă: nu este o diferenţă de natură. atunci când de fapt nu este vorba decât de un avantaj trecător. Ele devin aşa ceva numai în funcţie de mediu.datorită autosatisfacţiei. un ritm de creştere a vânzărilor. Ea se teme că acest avantaj îi poate fi smuls. Un al treilea punct al diagnosticului strategic organizaţional este detectarea avantajelor concurenţiale de care poate beneficia firma în mediu şi a competenţei şi/sau avantajelor distinctive sau diferenţiatoare faţă de rivali. Dar această clasificare nu poate fi absolută. la adăpostul căruia se poate "odihni".Faza de diagnostic strategic este o perioadă cu o mare doză de curaj şi entuziasm. fiecare relevând aspecte cotate pozitiv. o rată de rentabilitate. când ea: .. În ce caz firma poate spera să aibă un avantaj distinctiv? De obicei. dificultatea constă în faptul că firma poate fi tentată să clasifice toţi factorii în două coloane. fundamentală. ("Noi suntem singurii care facem . poate deveni un potenţial punct slab de mâine şi viceversa.. În acest stadiu. de ce nu pot să facă şi alţii?) O asemenea eroare are consecinţe dezastruoase pentru firmă. În momentul analizei. deoarece ea trebuie să antreneze comportamente strategice diferite. este mai bine să folosim în locul lor analiza capabilitatilor firmei de a răspunde la modificările mediului ei. dar nimic nu-i împiedică să-l combată.Un avantaj concurenţial este un atu pe care-l posedă firma la un moment dat şi pe care concurenţii ei nu-l pot avea deocamdată. ale pieţei şi mai ales de starea concurenţei. poate fi depăşit de concurenţii cărora nu le-a lipsit numai timpul şi/sau resursa financiară pentru a putea cuceri acelaşi avantaj sau unul mai mare. Din această cauză. estimează că firma posedă efectiv un avantaj distinctiv.". necunoaşterii sau chiar refuzului de a imagina cu realism viitorul. . pe care concurenţii nu-l au şi nici nu au posibilitatea să-l aibă pe termen lung. o rată de cash flow sau o capacitate de producţie excedentară nu sunt nici forţe şi nici slăbiciuni. poate mai defensiv. Firma care dispune de un avantaj concurenţial trebuie să aibă un comportament diferit. specifice. dar ea trebuie să fie şi obiectivă. care se ierarhizează în funcţie de importanţă. ci numai relativă. ci mai degrabă de grad.

o interpretare şi o evaluare subiectivă din partea decidentului. fără a exista încă un consens. Cea mai populară este raţionarea în termeni de ameninţări . acolo unde analiştii se limitează în general să sugereze firmei să-şi utilizeze mai bine forţele pentru a obţine avantaje din oportunităţile reperate în mediu. o concesiune).. întreţinută şi acceptată de piaţă (de exemplu. a) strategia slăbiciuni . beneficiază de un secret de fabricaţie sau de o imagine de secret acceptată de piaţă (de exemplu. 1. Fără un fir călăuzitor sau o logică de sistem este mare riscul de a ne "îneca" sub masa imensă de date dispersate şi să nu reuşim să descoperim elementele decisive cu suficientă claritate. totuşi nu este absolut definitiv pe termen lung. . .oportunităţi şi puncte forte . beneficiază de un know . ceea ce permite să se ceară abandonarea activităţilor . nici unul nu poate fi privilegiat. beneficiază de o protecţie juridică (de exemplu. dar încrucişarea lor pune în evidenţă mai multe orientări strategice.puncte slabe (analiza SWOT). compoziţia unui produs poate fi analizată şi regăsită. Astfel metodele. IBM) Dacă avantajul distinctiv poate fi considerat ca o protecţie solidă şi durabilă. Conceptele utilizate nu sunt originale. dar nici unul nu poate fi infailibil. care constituie o bază foarte utilă. instrumentele şi modelele prezentate mai sus nu sunt decât mijloace care permit efectuarea unei analize mai pertinente. mai ales dacă aceste elemente se încrucişează sintetic pentru a evidenţia multiplele comportamente strategice posibile. beneficiază de forţa unei imagini dezvoltate de firmă. la reţeaua de distribuţie etc). Aceste concluzii trebuie să fie avute în vedere la sfârşitul oricărui diagnostic strategic intern sau extern şi să fie completate de o confruntare. .how special. toate trebuind să fie subordonate obiectivului urmărit. la forţă de muncă. . S-au propus numeroase logici de sinteză în acest scop. Operaţionalizarea diagnosticului strategic se loveşte de dificultatea că el se referă la probleme rău structurate şi multidimensionale. brevetele oferă doar o protecţie economică iluzorie etc).ameninţări: este vorba de a reduce în acelaşi timp ameninţările şi slăbiciunile firmei. beneficiază de o aşezare geografică favorabilă (acces privilegiat la materii prime.

oportunităţi: este strategica clasică de exploatare a forţelor pentru a profita de oportunităţile mediului. producţie etc. ETAPA IV: Elaborarea unor liste cu PF/PS în materie de finanţe. zonă geografică. Oricare ar fi soluţia aleasă. de VII: soluţiei Liste cu PF VI: (F) Liste cu PS (S) . dar îi lipseşte capacitatea de a le exploata. ETAPA Pregătorea planurilor contingenţă.ameninţări: constă în a te servi de punctele forte proprii pentru a reduce sau a elimina o ameninţare a mediului. o situaţie de acest tip este în mod cert cea pe care firmele trebuie să se străduiască să o evite. deşi mai bine este să se aleagă calea dotării firmei cu forţele. Este situaţia în care doreşte să se afle orice firmă. ETAPA V: Factori interni Enunţarea strategice. orientarea direcţiei generale). marketing. b) strategia slăbiciuni . d) strategia forţe . Tabel 2 ETAPA I: Stabilirea profilului firmei (tip de activitate. prin achiziţionarea de resurse şi capacităţi sau prin cooperarea cu alte firme. c) strategia forţe . situaţie concurenţială. ETAPA Factori externi Efectuarea alegerilor strategice. competenţele reclamate. În aceste situaţii este posibil să se abandoneze aceste oportunităţi în favoarea concurenţei.în care firma este şi slabă şi ameninţată sau recurgerea la o cesiune sau la o focalizare.oportunităţi: se aplică atunci când firma poate identifica oportunităţi în mediu.

Strategie maxi (S/O) mini- evaluarea factorilor diferite naturi ETAPA Elaborarea previziunii viitorului şi evauarea ei. III: Liste cu ameninţări (A) Strategie mini (F/A) maxi.ETAPA Identificarea de mediu II: Liste cu oportunităţi Strategie şi (O) de maxi (F/O) maxi. Oportunităţi majore IV Strategii de depăşire a slăbiciunilor Slăbiciuni critice Strategii de restrângere Strategii de propulsie în condiţii de risc I Strategii de creştere Forţe majore III II Ameninţări critice .Strategie mini (S/A) mini- Soluţiile concrete din cele patru cadrane de analiză SWOT au la bază considerente sinergice.

Strategii de creştere pot fi: .fuziuni şi achiziţii paşnice sau agresive.diversificare nelegată . . creştere pe cale externă paşnică sau agresivă. se propun o serie de strategii concrete. . .strategii de restructurare: reprofilare. astfel: Strategii de tracţiune în mediu riscant pot fi: . Strategii de restrângere pot fi: .joint venture pe plan naţional sau internaţional .integrare verticală în amonte sau în aval. creştere pe cale internă pe un segment de piaţă (selectivitate) sau pe un produs.fuziuni şi achiziţii consensuale . vânzarea de active. închiderea de fabrici. .Strategii de depăşire a slăbiciunilor pot fi: . .diversificarea legată sau nelegată .falimentare: moratoriu (oprire temporară pentru restructurare) sau lichidare forţată.Figura 29 În cazul fiecărei mari strategii.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->