PERSONAJUL PLAT ŞI PERSONAJUL ROTUND

E. M. Forster,în lucrarea sa „Aspecte ale romanului”, face distincţia între două tipuri de personaj :

personaj plat

personaj rotund

• • • • •

este construit în jurul unei singure idei sau calităţi; poate fi prezentat într-o singură frază; este recunoscut uşor ori de câte ori apare în text; produce propria lui atmosferă; impresionează dintr-odată,cu toată forţa,pe cititor.

este,de cele mai multe ori,personajul principal al naraţiunii; • are capacitatea de a surprinde cititorul în mod convingător; • reacţiile lui sunt imprevizibile; devine memorabil prin gesturile şi reacţiile sale;

SARCINI DE LUCRU:

1. Recitiţi capitolele II- „Zvârcolirea”(2) şi IX-„Sărutarea” (8) şi pornind de la ele încadraţi personajul Ion într-una dintre categoriile de mai sus. Argumentaţi-vă răspunsul. 2. Încadraţi personajele feminine din roman într-una dintre categoriile de mai sus şi motivaţi-vă opţiunea ţinând seama de condiţia femeii în societate,la începutul secolului al XX-lea.