Numele: ____________________

Data: _______________

TEST DE EVALUARE SUMATIVĂ
1. Completaţi enunţurile:
Prin comunicare se transmit mesaje. Mesajele pot fi: …………………, …………………,
artistice sau prin gesturi.
Comunicarea se face cu ajutorul propoziţiilor. Propoziţia începe întotdeauna
cu ........................................, iar la sfârşitul ei se poate pune ..........................................,
semnul ........................................ sau semnul ......................................
2. Ordonaţi cuvintele date într-o propoziţie. Scrieţi propoziţia obţinută. Precizaţi numărul de
cuvinte în casetă

t
o
t
.

aşter
n

pes
te

zăpa

d
e

Fulgi
i

s
e

______________________________________________________________________________
3. Alcătuiţi cu ajutorul cuvântului ,,iarna” trei propoziţii, fiecare având:
a) două cuvinte:_________________________________________________________________
b) trei cuvinte:___________________________________________________________________
c) cinci cuvinte:_________________________________________________________________
4. Formulaţi întrebări sau răspunsuri după caz :
a)_____________________________________________________________________________
Flori îngheţate au împodobit ferestrele.
b)_____________________________________________________________________________
Cad fulgi mari de zăpadă.
c) Ce fac copiii la venirea iernii?
______________________________________________________________________________
5. Delimitaţi cuvintele din propoziţiile date:
Iarnaavenit. Ursulseretrageînbârlog. Copiiiauieşitpederdeluşşifacmarelarmă.
6.Ordonaţi enunţurile potrivit cu desfăşurarea întâmplării din text. Daţi-i şi un titlu potrivit:
_________________
( ) Câinele îl priveşte cu prietenie.
( ) Îi întinde timid lăbuţa.
( ) Azorel stă tolănit la soare.
( ) Un pisoi se apropie de el.
7. Găseşte cuvintele:a) cu înţeles asemănător
sârguincios
cândva
secret
omăt
poveste
rămurică
demult
silitor
zăpadă
taină
crenguţă
basm

b) cu înţeles opus
tăcuţi
ordonaţi
tiran
zgribulind
ger
atent

arşiţă
tremurând
neatent
milos
vorbăreţi
dezordonaţi

8. Corectaţi greşelile din dialogul dat:

Plec pe derdeluj? _____________________________________
Mă ei şi pe mine. _____________________________________
Bine, ai odată.
_____________________________________
9. Pisoiaşul Miaunel a găsit biletul pe care l-a primit Tudor de la verişorul lui şi l-a rupt. Ajutaţi-l
să-l refacă, pentru a-l citi, apoi transcrieţi-l:
20 noiembrie
premiul obţinut

Te felicit pentru

Tudor,

Mihai

la concursul de şah.

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

10. Scrieţi un text format din cinci propoziţii şi daţi-i un titlu:

_________
_______

_____
_____

_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________